Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet"

Transkript

1 Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

2 Få forbrugernes tillid Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Banker og forsikringsselskaber der går konkurs. Uansvarlige lån. Ubæredygtig fødevareproduktion. Stigende energipriser. Svindelnumre rettet mod sårbare forbrugere. Økonomisk recession. De næste europæiske valg afholdes i et europæisk samfund, der står over for to alvorlige kriser. På den finansielle side kan alle forbrugere allerede direkte mærke den økonomiske krise i mange lande, hvilket giver dem alvorlige bekymringer om fremtiden i deres arbejde, deres købekraft, personlig opsparing, lån og pensioner Samtidig står vi over for klimaforandringer, der måske vil få alvorlige, langvarige og uigenkaldelige virkninger på vores liv i de kommende år Er der noget, du kan gøre som medlem af Europaparlamentet for at hjælpe med at afslutte disse kriser og (gen)vinde forbrugernes tillid? For Europas 500 millioner forbrugere kan Europaparlamentet og Bruxelles virke meget langt væk fra deres daglige liv og bekymringer. I en undersøgelse, der blev foretaget for nylig blandt indbyggere på tværs af Europa 1, svarede mere end halvdelen af de adspurgte, at de ikke var interesserede i de europæiske valg; mange mener, at deres stemme ikke vil ændre på noget Det er langt fra sandheden! Med en forbrugerlovgivning, hvor ca. 85 % af den aftales på EU-niveau, betyder det virkelig noget for forbrugere, hvordan medlemmer af Europaparlamentet stemmer, og det kan påvirke hverdagen for os alle. Denne korte guide har til hensigt at etablere en Pagt mellem Parlamentet og de europæiske forbrugere, og den behandler områder, hvor medlemmer af Europaparlamentet kan handle, så det gør en virkelig forskel det er en dagsorden, som vi håber, alle partier og kandidater vil kunne støtte. Forbrugerpagten forholder sig direkte til europæiske forbrugeres dagligdag: Den fokuserer på de virkelige problemer, som forbrugerne står over for, som de fremgår af en markedsundersøgelse blandt vores medlemsorganisationer i Europa. Den opsummerer de vigtigste emner for europæiske forbrugere og de vigtigste udfordringer, der venter jer som medlemmer af Europaparlamentet. I disse tider, hvor alle skal træffe beslutninger med tanke på, hvad de betyder for fremtidige generationer, bygger vores forslag på princippet om bæredygtighed, ikke kun mht. miljøet, men også mht. sårbare forbrugeres interesser, inkl. børn, ældre og svage grupper. Der findes ingen europæisk standardforbruger markeder, forventninger og bekymringer er meget forskellige på tværs af de 27 medlemslande. Men der findes nogle virkelige forbrugerproblemer på EU-niveau, som trænger sig stærkt på. Det Indre Marked skal fungere mere i forbrugernes interesse, for det er forbrugernes efterspørgsel, der driver markedet. I det nuværende finansielle og økonomiske klima er det af yderste vigtighed, at forbrugere kan have tillid til de varer og serviceydelser, de køber, både nationalt og på tværs af grænserne. Et mere forbrugervenligt Europa vil være et, hvor forbrugere på konkurrencedygtige markeder både på hjemmemarkedet og på tværs af grænser får tiltro til, at de kan regne med tilgængelighed, kvalitet, sikkerhed og erstatning. Dine beslutninger på følgende områder repræsenterer en mulighed for at skabe, vedligeholde og fremme forbrugertillid til Europaparlamentet og EU. Vi håber, du vil beholde og bruge denne Forbrugerpagt, når du bliver valgt. BEUC eksperter i Sekretariatet og vores medlemmer i Europa vil være der til at støtte dit arbejde ved at fremlægge korte resuméer og information om EU-politik og -forslag og deres konsekvenser, hvor dette er muligt. Listen over vores medlemmer med komplette kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside: 1 De europæiske valg i 2009: Specielt Eurobarometer, september 2008.

3 ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Løfte Vi vil arbejde for, at alle EU forbrugere får adgang til energiforsyning efter eget valg uden at det sker på bekostning af nuværende og fremtidige generationers behov. Vi vil arbejde for, at forbrugsvarer og serviceydelser er bæredygtige og tilgængelige for alle, og at det bliver nemt for forbrugere at handle bæredygtigt. Der er et godt stykke vej igen, før vi får et fungerende frit el-marked. Selv om det er over fem år siden, markedet formelt blev givet frit, har kun to procent af danskerne skiftet elselskab. For hele EU er det 10 % der har skiftet el-leverandør inden for de seneste to år. (Kilde: Energitilsynets brugerundersøgelse og Flash Eurobarometer 243 for EU, juli 2008) Energi for alle At have adgang til energi, som man har råd til, er nu noget, der virkelig bekymrer mange forbrugere, især mange ældre mennesker og lavindkomstfamilier. Til trods for at markederne er blevet mere åbne, forbliver konkurrencen begrænset, og det begrænser forbrugernes valg. Undersøgelser viser, at europæiske energimarkeder endnu ikke leverer varen til forbrugerne. Komplicerede og uklare regninger, manglende mulighed for at vælge mellem leverandører og få adgang til den information, der gør det nemt at skifte leverandør, statslig regulering af energipriser, der ikke fungerer i praksis Få markedsstrukturen til at fungere rigtigt, giv myndighederne magt til at undersøge og regulere markederne. Gør det muligt for myndighederne at lægge låg på priserne, hvor det er nødvendigt, og at håndhæve forbrugernes rettigheder. Sørg for, at forbrugerne får den information, de behøver for bedre at kunne håndtere deres forbrug og dertil hørende omkostninger med tydelige og nøjagtige regninger og information om deres energiforbrug der kommer til tiden (i forbindelse med diskussioner om digitale målere til elektricitet og gas). Giv forbrugerne mulighed for at spille en rolle ved at gøre det nemmere for dem at skifte leverandør og løse tvister med leverandører og ved at øge konkurrencen på markedet. Beskyt forbrugerne, i særdeleshed de mest sårbare.

4 Få forbrugernes tillid Nemme bæredygtige valg Forbrugere er i stadig højere grad villige til at købe bæredygtige produkter, især energieffektive produkter, for at minimere deres belastning af miljøet. Men alt for ofte gør forvirrende information og alle mulige påstande fra industrien dette vanskeligt. Og det bliver kun endnu mere kompliceret af det faktum, at der ikke er tilstrækkeligt med bæredygtige produkter i EU s butikker. Indtil nu har EU s initiativer været begrænsede. Bæredygtighed betyder mere end energieffektivitet! Det betyder også en reduktion af farlige kemikalier, et mindre ressourceforbrug, affaldsreduktion, øget genbrug og en hensyntagen til sociale og økonomiske virkninger. støt en strategi for hele EU, der hjælper forbrugere med at foretage de rette bæredygtige valg med en afbalancering af mål for offentlig regulering, positive incitamenter og, hvor det er relevant, frivillig handling for at skabe ægte forandring. sørg for, at flere bæredygtige produkter er tilgængelige på markedet: Der er behov for at fastlægge strenge og ambitiøse produktstandarder for industrien. Produkter skal gøres mere bæredygtige, især ved at sikre, at alle produktets påvirkninger af miljøet tages i betragtning under hele produktets livscyklus. tag politiske beslutninger, der hjælper forbrugere med at handle bæredygtigt, især mht. at spare energi, enten gennem information, rådgivning, finansielle incitamenter og support eller ved at forbedre tilgængeligheden af flere bæredygtige produkter. sørg for, at forbrugere får bedre information, der kan hjælpe dem med at vælge flere bæredygtige og energieffektive produkter: Gennem en enkel, men mere ambitiøs og dynamisk EU energimærkning og et stærkere og bedre promoveret europæisk Øko-mærke. Vi beder dig også om at afvise industripromoverede initiativer til mærkningsordninger, da disse kun forvirrer forbrugerne. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

5 FINANSIELLE SERVICEYDELSER Løfte Vi vil arbejde for adgang til sikre, billige, gennemskuelige, rimelige og effektive finansielle serviceydelser. Mange forbrugere på tværs af Europa har alvorlige bekymringer om fremtiden for deres personlige indlån og opsparing, lån og pensioner. I en stadig mere globaliseret verden er der et akut behov for regulering, som vil beskytte forbrugerne overalt og sikre, at finansielle markeder arbejder til fordel for alle. I Danmark har lånehajerne frit spil. Der er der intet loft over lånenes ÅOP (årlige omkostninger i procent) og der findes eksempler på SMS lån med ÅOP op til %. 73% af danske unge ved ikke hvad ÅOP er (Kild: Penge og Pensionspanelet 2008). Finansiel overvågning og regulering Den nuværende finansielle krise har vist, at finansielle tilsynsmyndigheder ikke har været i stand til at se risiciene rettidigt og iværksætte de nødvendige foranstaltninger, så finanskrisen kunne være undgået. I tider med flygtige markeder er en af forbrugernes største bekymringer sikkerheden af bankindeståender, hvis deres banker skulle gå konkurs. Selv om medlemslandene allerede har regler, der i et vist omfang garanterer indlån, er der helt klart et behov for at beskytte alle europæiske forbrugere bedre, både på det nationale niveau og på tværs af grænserne. sørg for at der bliver etableret uafhængige tilsynsmyndigheder på nationalt og EU-niveau med ansvar for forbrugerbeskyttelse på alle områder vedr. finansielle serviceydelser (forsikring, investering, bankvæsen ). sørg for, at garantidækningsniveauet for indlån øges til euro, og at udbetalingsperioden reduceres til 3 dage. Hvis en forbruger sætter penge i den lokale afdeling af en udenlandsk bank, bør tilbagebetalingen af pengene sikres i det land, hvor de blev indsat. Information I øjeblikket er den information, som forbrugere har adgang til før underskrivelsen af en kontrakt, ofte lang og kompleks, og den gør det ikke nemmere at sammenligne produkter og foretage det rette valg. Sørg for, at forbrugeren får en kort, komplet, forståelig, struktureret og sammenlignelig information i god tid, før en kontrakt underskrives. Støt udarbejdelsen af en enkelt indikator, der kan give information om for produkternes risikoniveau. Rådgivning Samtidig med at finansielle serviceydelser bliver mere og mere komplekse, er der en tydelig mangel på uafhængig rådgivning. Generelt er det kun udbydere af finansielle serviceydelser, der tilbyder finansiel rådgivning, og den er sjældent tilpasset forbrugernes behov og forventninger. Sørg for, at der udvikles tilbud om uafhængig rådgivning, der er tilgængelig for alle forbrugere.

6 Få forbrugernes tillid Sørg for, at bevisbyrden ligger hos serviceudbyderen (det bør være nemmere for forbrugere at kræve erstatning). Sørg for, at uafhængige rådgivere delvist betales af offentlige myndigheder. Finansielle mellemmænd Mange finansielle mellemmænd sælger komplekse produkter uden at have nogen kvalifikationer, og de er ikke ansvarlige i tilfælde af, at produktet fejler. sørg for harmonisering af regler for finansielle mellemmænd med dækning af registrering, kvalifikation, gennemskuelighed, pålidelighed og forsikring. Adgang til minimumservice for alle forbrugere Alt for mange forbrugere i EU er udelukket fra de finansielle tilbud. De nægtes adgang til grundlæggende serviceydelser, som f.eks. bankkonti, opsparingsprodukter og forsikring. Dette er især et problem i de nye medlemslande. Tit bliver forbrugere tvunget eller stærkt rådet til at købe en finansiel serviceydelse for at få adgang til en anden ydelse fra samme bank (når f.eks. et huslån betinges af at der samtidig tegnes en indbo- eller livsforsikring). Det kan også ske, at forbrugere ikke tilbydes finansielle serviceydelser, fordi de bor i et andet land. sørg for adgang til grundlæggende finansielle serviceydelser til rimelige priser og gør noget for at håndtere finansiel udelukkelse. Forbyd at salg af forskellige produkter kædes sammen. Det er ofte dyrt for forbrugerne, skader konkurrencen, og det kan være forbundet med diskrimination på baggrund af en forbrugers bopæl eller nationalitet. Gør betalingsserviceydelser nemmere Vi har alle prøvet at stå over for mindst ét problem med vores betalingsserviceudbyder - mangel på information, banker, der forsøger at løbe fra deres ansvar i tilfælde af korttyveri, eller for store gebyrer på overførsler på tværs af grænser. Desuden kan debetkort og automatiske betalingskort stadig ikke anvendes overalt i Europa på samme måde som på nationalt niveau. sørg for, at forbrugere nemt kan foretage og modtage betalinger i euro i Europa, uanset om det sker inden for nationale grænser eller udenfor. sørg for ens gebyrer på indenlandske betalinger og betalinger på tværs af grænser til dækning af direkte betalingskort. Boliglån At optage et boliglån er for de fleste europæiske forbrugere den vigtigste finansielle beslutning i deres liv. Til trods for det er forbrugerne bedre beskyttede, når de køber en vaskemaskine, end når de tager et boliglån. Den nylige krise, affødt af nye risikable former for boligfinansiering ( subprime mortgage mv. ), har mindet os om behovet for at se grundigt på dette. Der findes ikke nogen egentlig mulighed for at forbrugere kan tage boliglån på tværs af grænserne. Den nuværende finansielle krise har vist, at det er afgørende, at lån ydes på ansvarligt grundlag, baseret på en omhyggelig vurdering af forbrugerens betalingsevne og en korrekt risikoanalyse. beskyt låntagerne: Hvis der fremsættes EU lovgivning, ønsker vi at se bindende regler på nøgleområder, som f.eks. tidlig tilbagebetaling, ret til opsigelse og forbrugerinformation. sørg for, at lovgivning på pantebrevsområdet sikrer en ansvarlig udlånspraksis og fokuserer på en realistisk vurdering af en forbrugers betalingsevne. Vedtag rimelige lofter over rentesatser. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

7 FORBRUGERRETTIGHEDER Løfte Vi vil arbejde for at styrke forbrugernes rettigheder, når der købes varer og serviceydelser på og uden for nettet, og fremtidssikre dem. Generelt er det svært at få overblik over hvad det forslaget betyder for dansk ret, så dette er blot et par eksempler: I dag kan man klage over en farlig vare og over byggematerialer længere end de 2 år, som er nævnt i direktivudkastet. I dag kan man klage over brugte varer i 2 år, men direktivet betyder at forbrugeren kun er sikret 1 år. Det vil ikke længere være en mangel ved en vare, hvis f.eks. producenten eller en tidligere sælger har givet urigtige oplysninger om varen. Det vil heller ikke længere være nok bare at undlade at modtage en vare, når man f.eks. har fortrudt et køb på nettet, nu skal der udfyldes formularer. Forestil dig, at du køber et produkt i din favoritbutik, og det så går i stykker efter to måneder. Eller du køber noget over telefonen eller online, som aldrig ankommer eller kommer tre måneder for sent Hvad kan du gøre? Det er her, dine kontraktrettigheder som forbruger skal beskyttes! EU s forbrugerlovgivning har indført vigtige rettigheder. Men der er stadig for mange smuthuller, og nogle spørgsmål skal tilpasses nye markedsudviklinger. I dag, hvor Europas økonomier er i vanskeligheder, er det vigtigere end nogensinde før, at forbrugerne beskyttes ordentligt, f.eks. med fortrydelsesret, så man er beskyttet mod påtvunget salg, og forbud mod uretfærdige kontraktvilkår. Det var meningen, at det nye forbrugerrettighedsdirektiv skulle opdatere de forbrugerbeskyttelseslove, der blev vedtaget i 1980 erne og 1990 erne, så lovgivningen kom til at hænge bedre sammen og kunne holde trit med teknologiske udviklinger, som f.eks. internethandel og den digitale udvikling. Men det foreslåede direktiv lever ikke op til disse forventninger og vil føre til et dramatisk brud i udviklingen af EU s forbrugerlovgivning til dato, fordi det vil være forbudt for nationale regeringer at fortsætte med at have eller at indføre mere beskyttende regler. For at undgå at forbrugerbeskyttelsen i EU forringes, er der brug for betydelige ændringer og forbedringer, hvis den endelige lov skal være til gavn for forbrugerne. Få forbedret de foreslåede regler for uretfærdige kontraktvilkår, ellers risikerer vi, at en praksis, der allerede i nogle lande er blevet dømt ulovlige eller urimelige, bliver tilladt igen, hvis de ikke nævnes på EU-listen. giv forbrugere ret til at vælge mellem reparation, udskiftning eller at få pengene igen, når varen er defekt, sådan som det allerede gælder i mange lande. indfør direkte producentansvar: Producenter bør have samme erstatningsansvar som sælgere mht. eventuelle problemer, der opstår med produktet. Forbrugere bør kunne købe et produkt i udlandet og få det repareret eller vedligeholdt lokalt af en lokal repræsentant for producenten. Sørg for, at der også kommer til at gælde reklamationsret for digitale produkter: Flere og flere forbrugere køber computersoftware og musik online, men der er ingen regel i det foreslåede direktiv, der sikrer, at forbrugeren kan få disse produkter udskiftet, repareret eller refunderet, når de er defekte.

8 Få forbrugernes tillid Få sikret, at kontrakter om billeje og huslejekontrakter er omfattet: Disse kontrakter er ikke dækket af informationskrav og opsigelsesrettigheder, men forbrugerorganisationer modtager mange klager på dette område. sørg for, at kontrakter, der indgås på messer og markedsboder, bliver omfattet af direktivet, så forbrugere får fordelene ved informations- og fortrydelsesret. Det er vigtigt, fordi man ofte bliver udsat for aggressive salgsmetoder i disse situationer. drag fordel af bedre national lovgivning; i mange medlemslande går lovgivningen langt videre i sin beskyttelse af forbrugerne end det foreslåede direktiv, som bør inspireres af disse eksempler på bedst praksis. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

9 FØDEVARER Løfte Vi vil arbejde for, at forbrugerne får hjælp til nemt at foretage oplyste valg, for at forbedre adgangen til sikre og sunde fødevarer og for at fremme bæredygtig fødevareproduktion og forbrug. EU har gjort vores fødevarer meget mere sikre. Nu skal de gøres meget sundere. I nogle EU-lande er mere end halvdelen af den voksne befolkning overvægtig, og ét barn ud af fem er stærkt overvægtigt. Hjerte-kar-sygdomme er skyld i næsten halvdelen af alle dødsfald i Europa, og i næsten ét ud af tre tilfælde skyldes det kosten. Disse tendenser er en tidsindstillet sundhedsbombe. Det, vi spiser, er ikke den eneste faktor, men det spiller en meget vigtig rolle. Industriens eget bud på en ernæringsmærkning GDA er vildledning og ikke vejledning. I Danmark er Forbrugerrådet derfor gået sammen med Landbrugsrådet, Mejeriforeningen og en række sundheds- og forbrugerorganisationer for at opnå, at den vildledende GDA mærkning ikke bliver en del af EU s nye mærkningsforordning. Gør det sunde valg nemmere Forbrugerne er ved at blive mere klar over sammenhængen mellem det, de spiser, og deres helbred, men de bliver ofte forvirrede af uklar og inkonsekvent information. Det skal gøres nemmere for forbrugerne at tage velbegrundede beslutninger. Og flere forbrugere, der køber sundere produkter, vil opmuntre producenterne til at reagere. sørg for, at forbrugere får tydelig og konsekvent varedeklaration med obligatorisk simplificeret farvekodet mærkning foran på pakningen for at fremhæve mængderne af de fire næringsstoffer, der er vigtige for helbredet (fedt, mættede fedtsyrer, sukker og salt), og næringsinformation på bagsiden om disse ingredienser plus energi, protein, kulhydrater, fibre og transfedtsyrer. Mærkninger på fødevarer skal gøres nemmere at læse med en klar kontrast og bogstaver, der er store nok. Pres på, for at vi får sunde og bæredygtige produkter, der skal gøres mere tilgængelige for alle forbrugere, især for socialt svage familier. Beskyt vores børn Med ca. 14 millioner overvægtige eller svært overvægtige børn i Europa bliver vi nødt til at sørge for, at børn og deres forældre bliver mindre udsat for pres til at købe produkter, der indeholder meget fedt, sukker eller salt. Det er ikke kun direkte reklame på TV og i blade; det er også andre former for reklame, som f.eks. reklamer på nettet, sponsorater, konkurrencer, SMS beskeder og endog produkter, der vises i film, og som reklamerer for usunde fødevarer. Forlang grænser for markedsføring rettet mod børn af fødevarer og drikkevarer, som indeholder meget fedt, sukker eller salt. Disse restriktioner bør omfatte al reklame på TV fra 6.00 til og programmer, hvor 50 % eller derover af seerne er børn. Restriktionerne skal udvides til at dække alle former for marketingteknikker. Europas børns sundhed er for vigtig til at blive overladt til industriens egne frivillige etiske retningslinjer.

10 Få forbrugernes tillid Hold vores fødevarer sikre Efter de fødevareskandaler, der chokerede Europa i 1980 erne og 1990 erne, har EU og fødevaremyndighederne gjort et godt stykke arbejde. Men de regler, der blev indført dengang, er nu under angreb. De skal håndhæves korrekt og overvåges, og de må under ingen omstændigheder svækkes. tag forbrugersikkerhed og accept i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af EU-politik for nye fødevareteknologier, inkl. kloning af dyr og nanoteknologier (reduktion af ingredienser på nanoniveau). sig nej til initiativer, der kan underminere EU s hygiejneregler for fødevarer. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

11 DIGITAL VERDEN Løfte Vi vil arbejde for at gøre det muligt for forbrugere at spille en central rolle på et sikkert, retfærdigt og konkurrencedygtigt digitalt marked. Nye kommunikationsteknologier og nye måder at få adgang til information på har ændret vores liv. Men ligesom der er fordele, er der også voksende bekymringer mht. sikkerhed og privatliv. De, som ikke har råd til at få adgang til informationssamfundet finder sig i stadig større grad marginaliseret med begrænset adgang til markeder, jobs, kultur- og uddannelsesmuligheder. Som medlem af Europaparlamentet vil du have mange muligheder for at skabe virkelige forbedringer for digitale forbrugeres hverdag. Hver tredje dansker er på Facebook, hvormed Danmark er det land i verden hvor den største andel af borgere har oprettet en profil. Facebook nægter at overholde dansk og europæisk lovgivning for beskyttelse af brugernes private oplysninger. Hverken det danske datatilsyn eller EU-Kommissionen mener tilsyneladende, at det er deres ansvar at sikre ordnede forhold. Beskyttelse af privatliv Vidste du, at kommercielle organisationer og søgemaskiner ved, hvad du ser online og hvilke produkter, du er interesseret i? Eller at radiofrekvensidentifikation (RFID) vil gøre det muligt for detailhandlere på afstand at holde øje med indkøbsvaner for individuelle kunder i deres butikker? Mange af os har en profil på såkaldte sociale netværk; vi kan holde kontakt til venner og snakke online, men hvad er omkostningen? Beskyt forbrugernes privatliv ved at tvinge internetserviceudbydere og internetbaserede virksomheder, som f.eks. banker, og serviceydelser, som f.eks. søgemaskiner og sociale netværksplatforme, til at overholde den eksisterende databeskyttelseslovgivning, sørge for mere sikre og pålidelige netværk og informere forbrugere om eventuelle krænkelser/sikkerhedsbrud. Giv forbrugerne adgang til bedre information om indsamlingen og behandlingen af deres personoplysninger samt mulighed for at håndhæve deres rettigheder og foretage egentlige oplyste valg om, hvorvidt de ønsker at afsløre deres personlige oplysninger eller ej. I det mindste bør brugen af RFID teknologi være fuldstændig gennemskuelig for forbrugerne. En rimelig balance mellem intellektuel ophavsret og forbrugerrettigheder Samtidig med at designere af intellektuelt arbejde/kunstnere selvfølgelig skal betales for deres arbejde, skal det på den anden side være tilladt forbrugere at gøre rimelig privat brug af digitalt materiale under klare betingelser. Hjælp med til at sikre, at der udvikles nye typer af licenser og frit anvendelige og teknisk gennemskuelige produkter, så forbrugerne har tilstrækkeligt med valgmuligheder mellem gode lovlige tilbud. Modsæt dig forsøg på at gøre internetserviceudbydere til politi for overvågning af intellektuelle ophavsrettigheder, f.eks. via det såkaldte graduated response. Sådanne foranstaltninger vil være disproportionale og indebærer vilkårlige og urimelige krænkelser af privatlivets fred.

12 Få forbrugernes tillid Etablering af rammerne for telekommunikation Listen over problemer, som forbrugere står over for hver dag i telekommunikationssektoren, er forholdsvis lang: Det er vanskeligt at sammenligne priser fra forskellige operatører, der er mangel på konkurrencedygtige tilbud, det er besværligt for forbrugerne at skifte leverandør, og man bliver udsat for ensidige kontrakter eller enorme overraskende regninger for data-roaming på mobiltelefonen ved månedens udgang. Bekræft endnu engang forbrugernes ret til at høste alle fordelene ved den teknologiske udvikling. Sørg for, at innovation ikke underminerer rimelig konkurrence på markedet eller forbrugerbeskyttelseslove. Øg gennemskueligheden af tilbud og priser på markedet og gør det muligt for forbrugerne nemt at skifte operatør uden at blive blokeret af praktiske problemer, som f.eks. lang ventetid på nummerflytning. Sørg for, at telekommunikationsnetværk og serviceudbydere garanterer abonnenter ret til adgang, forsendelse og modtagelse af et hvilket som helst indhold og til anvendelse af enhver service og ethvert program. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

13 SUNDHED Løfte Vi vil sætte forbrugernes helbred i første række: ved at fremme information af høj kvalitet samt sikre behandling og pleje til alle. Sundhedsområdet er et anliggende for medlemslandene, men EU gør meget og kan gøre endnu mere for at beskytte og fremme sine indbyggeres sundhed. Forbrugerne benytter også i stadig større omfang nettet, når de søger information. 53 % af de danske forbrugere har således brugt og 38 % har brugt til at søge efter sundhedsproblemer, behandlingsmuligheder og medicin. Det er vigtigt, at du er med til at sikre, at forbrugerne kan få uafhængig sundhedsinformation på nettet. (kilde: FBR Analyse 2008). For at sikre at lægemiddelpolitikken afspejler brugernes interesser og ikke kun medicinalindustriens interesser, kunne et afgørende første skridt på vejen være at overflytte ansvaret for lægemidler inden for EU-Kommissionen fra Generaldirektoratet for Erhvervs- og Virksomhedspolitik til Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere. Bedre patientinformation Patienter har ret til fordomsfri og sammenlignelig information af høj kvalitet om sygdomme, behandlinger og medicin for at kunne foretage oplyste valg. Der stilles spørgsmålstegn ved denne ret lige nu. sørg for, at det ikke er tilladt for lægemiddelvirksomheder at anvende direkte kundekommunikationsstrategier for receptpligtig medicin hvor målet bare er at øge salget. beskyt forbrugerne mod vildledende sundhedsinformation. Sikker og innovativ medicin Medicin redder liv, men kan også have alvorlige bivirkninger. Der er også mangel på innovation i den farmaceutiske sektor, hvor virksomheder bruger flere penge på markedsføring end på forskning. gør det nemmere for forbrugere at rapportere bivirkninger direkte til nationale myndigheder via proaktive og gennemskuelige systemer. Forlang mere handling mod forfalsket medicin, der markedsføres på Internettet, da den kan være farlig. Få gennemført lovgivning, der opmuntrer til innovation og sikrer, at al ny medicin har mere terapeutisk værdi.

14 Få forbrugernes tillid Klare patientrettigheder Europæiske patienter, som i stadig højere grad er mobile, ved ikke altid, hvad deres rettigheder er på sundhedsområdet, hverken i deres eget land eller i udlandet. sørg for, at alle medlemslandenes forbrugere har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, er klar over deres rettigheder og har midlerne til at håndhæve dem. Etablér en klar juridisk ramme for patienters rettigheder i forhold til sundhedsydelser på tværs af grænserne, f.eks. refusion, information, klageadgang og fortsat pleje. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

15 SIKKERHED Løfte Vi vil arbejde for sikre produkter og for at forbrugerne og miljøet bliver mindre udsatte for farlige kemikalier. Et sundt miljø og sikre produkter er vitalt for forbrugere, især for de mest sårbare forbrugere, som f.eks. børn. Der er brug for en strammere regulering af hormonforstyrrende stoffer. Selvom der er tale om meget små mængder i de enkelte produkter, så viser bl.a. dansk forskning, at enkelte stoffer, der i sig selv ikke har en effekt, rent faktisk kan have en skadelig effekt, når de kombineres med andre såkaldt uskadelige stoffer. Det kaldes kombinationseffekten, og det tager reguleringen af kemiske stoffer ikke højde for i dag. Forbrugerrådet støtter eksempelvis bestræbelserne for at få forbudt stoffet Bisphenol A, der bl.a. findes i sutteflasker. Sikker kosmetik Overraskende nok er det lovligt for kosmetiske produkter og sundhedsprodukter, som f.eks. sæber, tandpasta og shampoo, at indeholde stoffer, der kan forbindes med allergier, hormonforstyrrelser og skade på miljøet. Der er nu nye EU-regler om kosmetik under diskussion i EU, og tiden er inde til handling, der kan sætte forbrugernes sundhed og sikkerhed først. Støt en passende og tilstrækkelig sikkerhedsevaluering af kemiske stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter, før de bringes på markedet. Deltag i opfordringer til bedre overvågning af rapporterede bivirkninger. Sørg for, at nanopartikler udsættes for en streng sikkerhedsvurdering, før de kan anvendes i kosmetik, og sørg for, at de angives på listen over ingredienser i produkterne. Indfør strenge regler for bedre at kunne skride ind over for de mange tvivlsomme påstande, som kan findes på kosmetiske produkter i dag. Minimér udsættelse for farlige kemikalier I gennemsnit tilbringer mennesker mere end 80 % af deres tid indendørs, hvor luften sommetider kan være fem gange så forurenet som udendørs pga. en cocktail af kemiske produkter, der udledes fra computere, TV, møbler, gardiner osv. Til trods for EU s nylige forholdsregler mht. kemikalier fortsætter bekymringerne, især mht. den samlede effekt af de stoffer, vi alle udsættes for. reducer risiciene for forbrugerne og miljøet fra farlige kemiske stoffer ved at forbyde brugen af de farligste stoffer i forbrugerprodukter, som f.eks. legetøj, barneplejemidler, tekstiler og kosmetik, eller ved at minimere deres brug så meget som muligt. Støt udvikling af en strategi, der kan reducere risiciene ved kemikalier inden for rammerne af EU-Kommissionens arbejde med indendørs luftkvalitet. Sørg for, at smuthuller lukkes, og at risiciene ved nanoteknologier for forbrugere og miljøet tages alvorligt. Sørg for, at den igangværende revision af EU s økomærkningsordning og øko-designdirektivet vil inddrage kemiske risici og bygge på forsigtighedsprincippet.

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel?

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference afholdt af Teknologirådet. Resumé og ekspertindlæg fra konference på Christiansborg den 13. september 2001 Rapport: Beriget mad mulighed eller trussel?

Læs mere