Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet"

Transkript

1 Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

2 Få forbrugernes tillid Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Banker og forsikringsselskaber der går konkurs. Uansvarlige lån. Ubæredygtig fødevareproduktion. Stigende energipriser. Svindelnumre rettet mod sårbare forbrugere. Økonomisk recession. De næste europæiske valg afholdes i et europæisk samfund, der står over for to alvorlige kriser. På den finansielle side kan alle forbrugere allerede direkte mærke den økonomiske krise i mange lande, hvilket giver dem alvorlige bekymringer om fremtiden i deres arbejde, deres købekraft, personlig opsparing, lån og pensioner Samtidig står vi over for klimaforandringer, der måske vil få alvorlige, langvarige og uigenkaldelige virkninger på vores liv i de kommende år Er der noget, du kan gøre som medlem af Europaparlamentet for at hjælpe med at afslutte disse kriser og (gen)vinde forbrugernes tillid? For Europas 500 millioner forbrugere kan Europaparlamentet og Bruxelles virke meget langt væk fra deres daglige liv og bekymringer. I en undersøgelse, der blev foretaget for nylig blandt indbyggere på tværs af Europa 1, svarede mere end halvdelen af de adspurgte, at de ikke var interesserede i de europæiske valg; mange mener, at deres stemme ikke vil ændre på noget Det er langt fra sandheden! Med en forbrugerlovgivning, hvor ca. 85 % af den aftales på EU-niveau, betyder det virkelig noget for forbrugere, hvordan medlemmer af Europaparlamentet stemmer, og det kan påvirke hverdagen for os alle. Denne korte guide har til hensigt at etablere en Pagt mellem Parlamentet og de europæiske forbrugere, og den behandler områder, hvor medlemmer af Europaparlamentet kan handle, så det gør en virkelig forskel det er en dagsorden, som vi håber, alle partier og kandidater vil kunne støtte. Forbrugerpagten forholder sig direkte til europæiske forbrugeres dagligdag: Den fokuserer på de virkelige problemer, som forbrugerne står over for, som de fremgår af en markedsundersøgelse blandt vores medlemsorganisationer i Europa. Den opsummerer de vigtigste emner for europæiske forbrugere og de vigtigste udfordringer, der venter jer som medlemmer af Europaparlamentet. I disse tider, hvor alle skal træffe beslutninger med tanke på, hvad de betyder for fremtidige generationer, bygger vores forslag på princippet om bæredygtighed, ikke kun mht. miljøet, men også mht. sårbare forbrugeres interesser, inkl. børn, ældre og svage grupper. Der findes ingen europæisk standardforbruger markeder, forventninger og bekymringer er meget forskellige på tværs af de 27 medlemslande. Men der findes nogle virkelige forbrugerproblemer på EU-niveau, som trænger sig stærkt på. Det Indre Marked skal fungere mere i forbrugernes interesse, for det er forbrugernes efterspørgsel, der driver markedet. I det nuværende finansielle og økonomiske klima er det af yderste vigtighed, at forbrugere kan have tillid til de varer og serviceydelser, de køber, både nationalt og på tværs af grænserne. Et mere forbrugervenligt Europa vil være et, hvor forbrugere på konkurrencedygtige markeder både på hjemmemarkedet og på tværs af grænser får tiltro til, at de kan regne med tilgængelighed, kvalitet, sikkerhed og erstatning. Dine beslutninger på følgende områder repræsenterer en mulighed for at skabe, vedligeholde og fremme forbrugertillid til Europaparlamentet og EU. Vi håber, du vil beholde og bruge denne Forbrugerpagt, når du bliver valgt. BEUC eksperter i Sekretariatet og vores medlemmer i Europa vil være der til at støtte dit arbejde ved at fremlægge korte resuméer og information om EU-politik og -forslag og deres konsekvenser, hvor dette er muligt. Listen over vores medlemmer med komplette kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside: 1 De europæiske valg i 2009: Specielt Eurobarometer, september 2008.

3 ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Løfte Vi vil arbejde for, at alle EU forbrugere får adgang til energiforsyning efter eget valg uden at det sker på bekostning af nuværende og fremtidige generationers behov. Vi vil arbejde for, at forbrugsvarer og serviceydelser er bæredygtige og tilgængelige for alle, og at det bliver nemt for forbrugere at handle bæredygtigt. Der er et godt stykke vej igen, før vi får et fungerende frit el-marked. Selv om det er over fem år siden, markedet formelt blev givet frit, har kun to procent af danskerne skiftet elselskab. For hele EU er det 10 % der har skiftet el-leverandør inden for de seneste to år. (Kilde: Energitilsynets brugerundersøgelse og Flash Eurobarometer 243 for EU, juli 2008) Energi for alle At have adgang til energi, som man har råd til, er nu noget, der virkelig bekymrer mange forbrugere, især mange ældre mennesker og lavindkomstfamilier. Til trods for at markederne er blevet mere åbne, forbliver konkurrencen begrænset, og det begrænser forbrugernes valg. Undersøgelser viser, at europæiske energimarkeder endnu ikke leverer varen til forbrugerne. Komplicerede og uklare regninger, manglende mulighed for at vælge mellem leverandører og få adgang til den information, der gør det nemt at skifte leverandør, statslig regulering af energipriser, der ikke fungerer i praksis Få markedsstrukturen til at fungere rigtigt, giv myndighederne magt til at undersøge og regulere markederne. Gør det muligt for myndighederne at lægge låg på priserne, hvor det er nødvendigt, og at håndhæve forbrugernes rettigheder. Sørg for, at forbrugerne får den information, de behøver for bedre at kunne håndtere deres forbrug og dertil hørende omkostninger med tydelige og nøjagtige regninger og information om deres energiforbrug der kommer til tiden (i forbindelse med diskussioner om digitale målere til elektricitet og gas). Giv forbrugerne mulighed for at spille en rolle ved at gøre det nemmere for dem at skifte leverandør og løse tvister med leverandører og ved at øge konkurrencen på markedet. Beskyt forbrugerne, i særdeleshed de mest sårbare.

4 Få forbrugernes tillid Nemme bæredygtige valg Forbrugere er i stadig højere grad villige til at købe bæredygtige produkter, især energieffektive produkter, for at minimere deres belastning af miljøet. Men alt for ofte gør forvirrende information og alle mulige påstande fra industrien dette vanskeligt. Og det bliver kun endnu mere kompliceret af det faktum, at der ikke er tilstrækkeligt med bæredygtige produkter i EU s butikker. Indtil nu har EU s initiativer været begrænsede. Bæredygtighed betyder mere end energieffektivitet! Det betyder også en reduktion af farlige kemikalier, et mindre ressourceforbrug, affaldsreduktion, øget genbrug og en hensyntagen til sociale og økonomiske virkninger. støt en strategi for hele EU, der hjælper forbrugere med at foretage de rette bæredygtige valg med en afbalancering af mål for offentlig regulering, positive incitamenter og, hvor det er relevant, frivillig handling for at skabe ægte forandring. sørg for, at flere bæredygtige produkter er tilgængelige på markedet: Der er behov for at fastlægge strenge og ambitiøse produktstandarder for industrien. Produkter skal gøres mere bæredygtige, især ved at sikre, at alle produktets påvirkninger af miljøet tages i betragtning under hele produktets livscyklus. tag politiske beslutninger, der hjælper forbrugere med at handle bæredygtigt, især mht. at spare energi, enten gennem information, rådgivning, finansielle incitamenter og support eller ved at forbedre tilgængeligheden af flere bæredygtige produkter. sørg for, at forbrugere får bedre information, der kan hjælpe dem med at vælge flere bæredygtige og energieffektive produkter: Gennem en enkel, men mere ambitiøs og dynamisk EU energimærkning og et stærkere og bedre promoveret europæisk Øko-mærke. Vi beder dig også om at afvise industripromoverede initiativer til mærkningsordninger, da disse kun forvirrer forbrugerne. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

5 FINANSIELLE SERVICEYDELSER Løfte Vi vil arbejde for adgang til sikre, billige, gennemskuelige, rimelige og effektive finansielle serviceydelser. Mange forbrugere på tværs af Europa har alvorlige bekymringer om fremtiden for deres personlige indlån og opsparing, lån og pensioner. I en stadig mere globaliseret verden er der et akut behov for regulering, som vil beskytte forbrugerne overalt og sikre, at finansielle markeder arbejder til fordel for alle. I Danmark har lånehajerne frit spil. Der er der intet loft over lånenes ÅOP (årlige omkostninger i procent) og der findes eksempler på SMS lån med ÅOP op til %. 73% af danske unge ved ikke hvad ÅOP er (Kild: Penge og Pensionspanelet 2008). Finansiel overvågning og regulering Den nuværende finansielle krise har vist, at finansielle tilsynsmyndigheder ikke har været i stand til at se risiciene rettidigt og iværksætte de nødvendige foranstaltninger, så finanskrisen kunne være undgået. I tider med flygtige markeder er en af forbrugernes største bekymringer sikkerheden af bankindeståender, hvis deres banker skulle gå konkurs. Selv om medlemslandene allerede har regler, der i et vist omfang garanterer indlån, er der helt klart et behov for at beskytte alle europæiske forbrugere bedre, både på det nationale niveau og på tværs af grænserne. sørg for at der bliver etableret uafhængige tilsynsmyndigheder på nationalt og EU-niveau med ansvar for forbrugerbeskyttelse på alle områder vedr. finansielle serviceydelser (forsikring, investering, bankvæsen ). sørg for, at garantidækningsniveauet for indlån øges til euro, og at udbetalingsperioden reduceres til 3 dage. Hvis en forbruger sætter penge i den lokale afdeling af en udenlandsk bank, bør tilbagebetalingen af pengene sikres i det land, hvor de blev indsat. Information I øjeblikket er den information, som forbrugere har adgang til før underskrivelsen af en kontrakt, ofte lang og kompleks, og den gør det ikke nemmere at sammenligne produkter og foretage det rette valg. Sørg for, at forbrugeren får en kort, komplet, forståelig, struktureret og sammenlignelig information i god tid, før en kontrakt underskrives. Støt udarbejdelsen af en enkelt indikator, der kan give information om for produkternes risikoniveau. Rådgivning Samtidig med at finansielle serviceydelser bliver mere og mere komplekse, er der en tydelig mangel på uafhængig rådgivning. Generelt er det kun udbydere af finansielle serviceydelser, der tilbyder finansiel rådgivning, og den er sjældent tilpasset forbrugernes behov og forventninger. Sørg for, at der udvikles tilbud om uafhængig rådgivning, der er tilgængelig for alle forbrugere.

6 Få forbrugernes tillid Sørg for, at bevisbyrden ligger hos serviceudbyderen (det bør være nemmere for forbrugere at kræve erstatning). Sørg for, at uafhængige rådgivere delvist betales af offentlige myndigheder. Finansielle mellemmænd Mange finansielle mellemmænd sælger komplekse produkter uden at have nogen kvalifikationer, og de er ikke ansvarlige i tilfælde af, at produktet fejler. sørg for harmonisering af regler for finansielle mellemmænd med dækning af registrering, kvalifikation, gennemskuelighed, pålidelighed og forsikring. Adgang til minimumservice for alle forbrugere Alt for mange forbrugere i EU er udelukket fra de finansielle tilbud. De nægtes adgang til grundlæggende serviceydelser, som f.eks. bankkonti, opsparingsprodukter og forsikring. Dette er især et problem i de nye medlemslande. Tit bliver forbrugere tvunget eller stærkt rådet til at købe en finansiel serviceydelse for at få adgang til en anden ydelse fra samme bank (når f.eks. et huslån betinges af at der samtidig tegnes en indbo- eller livsforsikring). Det kan også ske, at forbrugere ikke tilbydes finansielle serviceydelser, fordi de bor i et andet land. sørg for adgang til grundlæggende finansielle serviceydelser til rimelige priser og gør noget for at håndtere finansiel udelukkelse. Forbyd at salg af forskellige produkter kædes sammen. Det er ofte dyrt for forbrugerne, skader konkurrencen, og det kan være forbundet med diskrimination på baggrund af en forbrugers bopæl eller nationalitet. Gør betalingsserviceydelser nemmere Vi har alle prøvet at stå over for mindst ét problem med vores betalingsserviceudbyder - mangel på information, banker, der forsøger at løbe fra deres ansvar i tilfælde af korttyveri, eller for store gebyrer på overførsler på tværs af grænser. Desuden kan debetkort og automatiske betalingskort stadig ikke anvendes overalt i Europa på samme måde som på nationalt niveau. sørg for, at forbrugere nemt kan foretage og modtage betalinger i euro i Europa, uanset om det sker inden for nationale grænser eller udenfor. sørg for ens gebyrer på indenlandske betalinger og betalinger på tværs af grænser til dækning af direkte betalingskort. Boliglån At optage et boliglån er for de fleste europæiske forbrugere den vigtigste finansielle beslutning i deres liv. Til trods for det er forbrugerne bedre beskyttede, når de køber en vaskemaskine, end når de tager et boliglån. Den nylige krise, affødt af nye risikable former for boligfinansiering ( subprime mortgage mv. ), har mindet os om behovet for at se grundigt på dette. Der findes ikke nogen egentlig mulighed for at forbrugere kan tage boliglån på tværs af grænserne. Den nuværende finansielle krise har vist, at det er afgørende, at lån ydes på ansvarligt grundlag, baseret på en omhyggelig vurdering af forbrugerens betalingsevne og en korrekt risikoanalyse. beskyt låntagerne: Hvis der fremsættes EU lovgivning, ønsker vi at se bindende regler på nøgleområder, som f.eks. tidlig tilbagebetaling, ret til opsigelse og forbrugerinformation. sørg for, at lovgivning på pantebrevsområdet sikrer en ansvarlig udlånspraksis og fokuserer på en realistisk vurdering af en forbrugers betalingsevne. Vedtag rimelige lofter over rentesatser. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

7 FORBRUGERRETTIGHEDER Løfte Vi vil arbejde for at styrke forbrugernes rettigheder, når der købes varer og serviceydelser på og uden for nettet, og fremtidssikre dem. Generelt er det svært at få overblik over hvad det forslaget betyder for dansk ret, så dette er blot et par eksempler: I dag kan man klage over en farlig vare og over byggematerialer længere end de 2 år, som er nævnt i direktivudkastet. I dag kan man klage over brugte varer i 2 år, men direktivet betyder at forbrugeren kun er sikret 1 år. Det vil ikke længere være en mangel ved en vare, hvis f.eks. producenten eller en tidligere sælger har givet urigtige oplysninger om varen. Det vil heller ikke længere være nok bare at undlade at modtage en vare, når man f.eks. har fortrudt et køb på nettet, nu skal der udfyldes formularer. Forestil dig, at du køber et produkt i din favoritbutik, og det så går i stykker efter to måneder. Eller du køber noget over telefonen eller online, som aldrig ankommer eller kommer tre måneder for sent Hvad kan du gøre? Det er her, dine kontraktrettigheder som forbruger skal beskyttes! EU s forbrugerlovgivning har indført vigtige rettigheder. Men der er stadig for mange smuthuller, og nogle spørgsmål skal tilpasses nye markedsudviklinger. I dag, hvor Europas økonomier er i vanskeligheder, er det vigtigere end nogensinde før, at forbrugerne beskyttes ordentligt, f.eks. med fortrydelsesret, så man er beskyttet mod påtvunget salg, og forbud mod uretfærdige kontraktvilkår. Det var meningen, at det nye forbrugerrettighedsdirektiv skulle opdatere de forbrugerbeskyttelseslove, der blev vedtaget i 1980 erne og 1990 erne, så lovgivningen kom til at hænge bedre sammen og kunne holde trit med teknologiske udviklinger, som f.eks. internethandel og den digitale udvikling. Men det foreslåede direktiv lever ikke op til disse forventninger og vil føre til et dramatisk brud i udviklingen af EU s forbrugerlovgivning til dato, fordi det vil være forbudt for nationale regeringer at fortsætte med at have eller at indføre mere beskyttende regler. For at undgå at forbrugerbeskyttelsen i EU forringes, er der brug for betydelige ændringer og forbedringer, hvis den endelige lov skal være til gavn for forbrugerne. Få forbedret de foreslåede regler for uretfærdige kontraktvilkår, ellers risikerer vi, at en praksis, der allerede i nogle lande er blevet dømt ulovlige eller urimelige, bliver tilladt igen, hvis de ikke nævnes på EU-listen. giv forbrugere ret til at vælge mellem reparation, udskiftning eller at få pengene igen, når varen er defekt, sådan som det allerede gælder i mange lande. indfør direkte producentansvar: Producenter bør have samme erstatningsansvar som sælgere mht. eventuelle problemer, der opstår med produktet. Forbrugere bør kunne købe et produkt i udlandet og få det repareret eller vedligeholdt lokalt af en lokal repræsentant for producenten. Sørg for, at der også kommer til at gælde reklamationsret for digitale produkter: Flere og flere forbrugere køber computersoftware og musik online, men der er ingen regel i det foreslåede direktiv, der sikrer, at forbrugeren kan få disse produkter udskiftet, repareret eller refunderet, når de er defekte.

8 Få forbrugernes tillid Få sikret, at kontrakter om billeje og huslejekontrakter er omfattet: Disse kontrakter er ikke dækket af informationskrav og opsigelsesrettigheder, men forbrugerorganisationer modtager mange klager på dette område. sørg for, at kontrakter, der indgås på messer og markedsboder, bliver omfattet af direktivet, så forbrugere får fordelene ved informations- og fortrydelsesret. Det er vigtigt, fordi man ofte bliver udsat for aggressive salgsmetoder i disse situationer. drag fordel af bedre national lovgivning; i mange medlemslande går lovgivningen langt videre i sin beskyttelse af forbrugerne end det foreslåede direktiv, som bør inspireres af disse eksempler på bedst praksis. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

9 FØDEVARER Løfte Vi vil arbejde for, at forbrugerne får hjælp til nemt at foretage oplyste valg, for at forbedre adgangen til sikre og sunde fødevarer og for at fremme bæredygtig fødevareproduktion og forbrug. EU har gjort vores fødevarer meget mere sikre. Nu skal de gøres meget sundere. I nogle EU-lande er mere end halvdelen af den voksne befolkning overvægtig, og ét barn ud af fem er stærkt overvægtigt. Hjerte-kar-sygdomme er skyld i næsten halvdelen af alle dødsfald i Europa, og i næsten ét ud af tre tilfælde skyldes det kosten. Disse tendenser er en tidsindstillet sundhedsbombe. Det, vi spiser, er ikke den eneste faktor, men det spiller en meget vigtig rolle. Industriens eget bud på en ernæringsmærkning GDA er vildledning og ikke vejledning. I Danmark er Forbrugerrådet derfor gået sammen med Landbrugsrådet, Mejeriforeningen og en række sundheds- og forbrugerorganisationer for at opnå, at den vildledende GDA mærkning ikke bliver en del af EU s nye mærkningsforordning. Gør det sunde valg nemmere Forbrugerne er ved at blive mere klar over sammenhængen mellem det, de spiser, og deres helbred, men de bliver ofte forvirrede af uklar og inkonsekvent information. Det skal gøres nemmere for forbrugerne at tage velbegrundede beslutninger. Og flere forbrugere, der køber sundere produkter, vil opmuntre producenterne til at reagere. sørg for, at forbrugere får tydelig og konsekvent varedeklaration med obligatorisk simplificeret farvekodet mærkning foran på pakningen for at fremhæve mængderne af de fire næringsstoffer, der er vigtige for helbredet (fedt, mættede fedtsyrer, sukker og salt), og næringsinformation på bagsiden om disse ingredienser plus energi, protein, kulhydrater, fibre og transfedtsyrer. Mærkninger på fødevarer skal gøres nemmere at læse med en klar kontrast og bogstaver, der er store nok. Pres på, for at vi får sunde og bæredygtige produkter, der skal gøres mere tilgængelige for alle forbrugere, især for socialt svage familier. Beskyt vores børn Med ca. 14 millioner overvægtige eller svært overvægtige børn i Europa bliver vi nødt til at sørge for, at børn og deres forældre bliver mindre udsat for pres til at købe produkter, der indeholder meget fedt, sukker eller salt. Det er ikke kun direkte reklame på TV og i blade; det er også andre former for reklame, som f.eks. reklamer på nettet, sponsorater, konkurrencer, SMS beskeder og endog produkter, der vises i film, og som reklamerer for usunde fødevarer. Forlang grænser for markedsføring rettet mod børn af fødevarer og drikkevarer, som indeholder meget fedt, sukker eller salt. Disse restriktioner bør omfatte al reklame på TV fra 6.00 til og programmer, hvor 50 % eller derover af seerne er børn. Restriktionerne skal udvides til at dække alle former for marketingteknikker. Europas børns sundhed er for vigtig til at blive overladt til industriens egne frivillige etiske retningslinjer.

10 Få forbrugernes tillid Hold vores fødevarer sikre Efter de fødevareskandaler, der chokerede Europa i 1980 erne og 1990 erne, har EU og fødevaremyndighederne gjort et godt stykke arbejde. Men de regler, der blev indført dengang, er nu under angreb. De skal håndhæves korrekt og overvåges, og de må under ingen omstændigheder svækkes. tag forbrugersikkerhed og accept i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af EU-politik for nye fødevareteknologier, inkl. kloning af dyr og nanoteknologier (reduktion af ingredienser på nanoniveau). sig nej til initiativer, der kan underminere EU s hygiejneregler for fødevarer. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

11 DIGITAL VERDEN Løfte Vi vil arbejde for at gøre det muligt for forbrugere at spille en central rolle på et sikkert, retfærdigt og konkurrencedygtigt digitalt marked. Nye kommunikationsteknologier og nye måder at få adgang til information på har ændret vores liv. Men ligesom der er fordele, er der også voksende bekymringer mht. sikkerhed og privatliv. De, som ikke har råd til at få adgang til informationssamfundet finder sig i stadig større grad marginaliseret med begrænset adgang til markeder, jobs, kultur- og uddannelsesmuligheder. Som medlem af Europaparlamentet vil du have mange muligheder for at skabe virkelige forbedringer for digitale forbrugeres hverdag. Hver tredje dansker er på Facebook, hvormed Danmark er det land i verden hvor den største andel af borgere har oprettet en profil. Facebook nægter at overholde dansk og europæisk lovgivning for beskyttelse af brugernes private oplysninger. Hverken det danske datatilsyn eller EU-Kommissionen mener tilsyneladende, at det er deres ansvar at sikre ordnede forhold. Beskyttelse af privatliv Vidste du, at kommercielle organisationer og søgemaskiner ved, hvad du ser online og hvilke produkter, du er interesseret i? Eller at radiofrekvensidentifikation (RFID) vil gøre det muligt for detailhandlere på afstand at holde øje med indkøbsvaner for individuelle kunder i deres butikker? Mange af os har en profil på såkaldte sociale netværk; vi kan holde kontakt til venner og snakke online, men hvad er omkostningen? Beskyt forbrugernes privatliv ved at tvinge internetserviceudbydere og internetbaserede virksomheder, som f.eks. banker, og serviceydelser, som f.eks. søgemaskiner og sociale netværksplatforme, til at overholde den eksisterende databeskyttelseslovgivning, sørge for mere sikre og pålidelige netværk og informere forbrugere om eventuelle krænkelser/sikkerhedsbrud. Giv forbrugerne adgang til bedre information om indsamlingen og behandlingen af deres personoplysninger samt mulighed for at håndhæve deres rettigheder og foretage egentlige oplyste valg om, hvorvidt de ønsker at afsløre deres personlige oplysninger eller ej. I det mindste bør brugen af RFID teknologi være fuldstændig gennemskuelig for forbrugerne. En rimelig balance mellem intellektuel ophavsret og forbrugerrettigheder Samtidig med at designere af intellektuelt arbejde/kunstnere selvfølgelig skal betales for deres arbejde, skal det på den anden side være tilladt forbrugere at gøre rimelig privat brug af digitalt materiale under klare betingelser. Hjælp med til at sikre, at der udvikles nye typer af licenser og frit anvendelige og teknisk gennemskuelige produkter, så forbrugerne har tilstrækkeligt med valgmuligheder mellem gode lovlige tilbud. Modsæt dig forsøg på at gøre internetserviceudbydere til politi for overvågning af intellektuelle ophavsrettigheder, f.eks. via det såkaldte graduated response. Sådanne foranstaltninger vil være disproportionale og indebærer vilkårlige og urimelige krænkelser af privatlivets fred.

12 Få forbrugernes tillid Etablering af rammerne for telekommunikation Listen over problemer, som forbrugere står over for hver dag i telekommunikationssektoren, er forholdsvis lang: Det er vanskeligt at sammenligne priser fra forskellige operatører, der er mangel på konkurrencedygtige tilbud, det er besværligt for forbrugerne at skifte leverandør, og man bliver udsat for ensidige kontrakter eller enorme overraskende regninger for data-roaming på mobiltelefonen ved månedens udgang. Bekræft endnu engang forbrugernes ret til at høste alle fordelene ved den teknologiske udvikling. Sørg for, at innovation ikke underminerer rimelig konkurrence på markedet eller forbrugerbeskyttelseslove. Øg gennemskueligheden af tilbud og priser på markedet og gør det muligt for forbrugerne nemt at skifte operatør uden at blive blokeret af praktiske problemer, som f.eks. lang ventetid på nummerflytning. Sørg for, at telekommunikationsnetværk og serviceudbydere garanterer abonnenter ret til adgang, forsendelse og modtagelse af et hvilket som helst indhold og til anvendelse af enhver service og ethvert program. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

13 SUNDHED Løfte Vi vil sætte forbrugernes helbred i første række: ved at fremme information af høj kvalitet samt sikre behandling og pleje til alle. Sundhedsområdet er et anliggende for medlemslandene, men EU gør meget og kan gøre endnu mere for at beskytte og fremme sine indbyggeres sundhed. Forbrugerne benytter også i stadig større omfang nettet, når de søger information. 53 % af de danske forbrugere har således brugt og 38 % har brugt til at søge efter sundhedsproblemer, behandlingsmuligheder og medicin. Det er vigtigt, at du er med til at sikre, at forbrugerne kan få uafhængig sundhedsinformation på nettet. (kilde: FBR Analyse 2008). For at sikre at lægemiddelpolitikken afspejler brugernes interesser og ikke kun medicinalindustriens interesser, kunne et afgørende første skridt på vejen være at overflytte ansvaret for lægemidler inden for EU-Kommissionen fra Generaldirektoratet for Erhvervs- og Virksomhedspolitik til Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere. Bedre patientinformation Patienter har ret til fordomsfri og sammenlignelig information af høj kvalitet om sygdomme, behandlinger og medicin for at kunne foretage oplyste valg. Der stilles spørgsmålstegn ved denne ret lige nu. sørg for, at det ikke er tilladt for lægemiddelvirksomheder at anvende direkte kundekommunikationsstrategier for receptpligtig medicin hvor målet bare er at øge salget. beskyt forbrugerne mod vildledende sundhedsinformation. Sikker og innovativ medicin Medicin redder liv, men kan også have alvorlige bivirkninger. Der er også mangel på innovation i den farmaceutiske sektor, hvor virksomheder bruger flere penge på markedsføring end på forskning. gør det nemmere for forbrugere at rapportere bivirkninger direkte til nationale myndigheder via proaktive og gennemskuelige systemer. Forlang mere handling mod forfalsket medicin, der markedsføres på Internettet, da den kan være farlig. Få gennemført lovgivning, der opmuntrer til innovation og sikrer, at al ny medicin har mere terapeutisk værdi.

14 Få forbrugernes tillid Klare patientrettigheder Europæiske patienter, som i stadig højere grad er mobile, ved ikke altid, hvad deres rettigheder er på sundhedsområdet, hverken i deres eget land eller i udlandet. sørg for, at alle medlemslandenes forbrugere har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, er klar over deres rettigheder og har midlerne til at håndhæve dem. Etablér en klar juridisk ramme for patienters rettigheder i forhold til sundhedsydelser på tværs af grænserne, f.eks. refusion, information, klageadgang og fortsat pleje. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

15 SIKKERHED Løfte Vi vil arbejde for sikre produkter og for at forbrugerne og miljøet bliver mindre udsatte for farlige kemikalier. Et sundt miljø og sikre produkter er vitalt for forbrugere, især for de mest sårbare forbrugere, som f.eks. børn. Der er brug for en strammere regulering af hormonforstyrrende stoffer. Selvom der er tale om meget små mængder i de enkelte produkter, så viser bl.a. dansk forskning, at enkelte stoffer, der i sig selv ikke har en effekt, rent faktisk kan have en skadelig effekt, når de kombineres med andre såkaldt uskadelige stoffer. Det kaldes kombinationseffekten, og det tager reguleringen af kemiske stoffer ikke højde for i dag. Forbrugerrådet støtter eksempelvis bestræbelserne for at få forbudt stoffet Bisphenol A, der bl.a. findes i sutteflasker. Sikker kosmetik Overraskende nok er det lovligt for kosmetiske produkter og sundhedsprodukter, som f.eks. sæber, tandpasta og shampoo, at indeholde stoffer, der kan forbindes med allergier, hormonforstyrrelser og skade på miljøet. Der er nu nye EU-regler om kosmetik under diskussion i EU, og tiden er inde til handling, der kan sætte forbrugernes sundhed og sikkerhed først. Støt en passende og tilstrækkelig sikkerhedsevaluering af kemiske stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter, før de bringes på markedet. Deltag i opfordringer til bedre overvågning af rapporterede bivirkninger. Sørg for, at nanopartikler udsættes for en streng sikkerhedsvurdering, før de kan anvendes i kosmetik, og sørg for, at de angives på listen over ingredienser i produkterne. Indfør strenge regler for bedre at kunne skride ind over for de mange tvivlsomme påstande, som kan findes på kosmetiske produkter i dag. Minimér udsættelse for farlige kemikalier I gennemsnit tilbringer mennesker mere end 80 % af deres tid indendørs, hvor luften sommetider kan være fem gange så forurenet som udendørs pga. en cocktail af kemiske produkter, der udledes fra computere, TV, møbler, gardiner osv. Til trods for EU s nylige forholdsregler mht. kemikalier fortsætter bekymringerne, især mht. den samlede effekt af de stoffer, vi alle udsættes for. reducer risiciene for forbrugerne og miljøet fra farlige kemiske stoffer ved at forbyde brugen af de farligste stoffer i forbrugerprodukter, som f.eks. legetøj, barneplejemidler, tekstiler og kosmetik, eller ved at minimere deres brug så meget som muligt. Støt udvikling af en strategi, der kan reducere risiciene ved kemikalier inden for rammerne af EU-Kommissionens arbejde med indendørs luftkvalitet. Sørg for, at smuthuller lukkes, og at risiciene ved nanoteknologier for forbrugere og miljøet tages alvorligt. Sørg for, at den igangværende revision af EU s økomærkningsordning og øko-designdirektivet vil inddrage kemiske risici og bygge på forsigtighedsprincippet.

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.5.2009 KOM(2009) 25 endelig/2 CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2009) 25 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i

Læs mere

DANSK HANDEL & SERVICE

DANSK HANDEL & SERVICE DANSK HANDEL & SERVICE Juridisk direktør EU-Kommissionen 16. februar 2004 GD Indre Marked hhy/cbi C107 01/04 J01970 B-1049 Bruxelles hhy@dhs.dk markt-f4@cec.eu.int Høring vedrørende Kommissionens KOM (2003)718

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL

RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RETNINGSLINIER FOR FORBRUGERBESKYTTELSE I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK HANDEL Dansk oversættelse af: OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne

Europa-Kommissionen. Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Europa-Kommissionen Anden udgave af resultattavlen for forbrugermarkederne Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på dennes vegne, kan gøres ansvarlig for anvendelsen af oplysningerne

Læs mere

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011.

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. Projekter Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europanævnet Projektleder: Mette Boye Bevilget

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet jm@jm.dk Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr. 2006-7020/1-0003 30. april 2007 Benedicte

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere