Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få forbrugernes tillid. En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet"

Transkript

1 Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet

2 Få forbrugernes tillid Få forbrugernes tillid En guide i otte trin til (fremtidige) medlemmer af Europaparlamentet Banker og forsikringsselskaber der går konkurs. Uansvarlige lån. Ubæredygtig fødevareproduktion. Stigende energipriser. Svindelnumre rettet mod sårbare forbrugere. Økonomisk recession. De næste europæiske valg afholdes i et europæisk samfund, der står over for to alvorlige kriser. På den finansielle side kan alle forbrugere allerede direkte mærke den økonomiske krise i mange lande, hvilket giver dem alvorlige bekymringer om fremtiden i deres arbejde, deres købekraft, personlig opsparing, lån og pensioner Samtidig står vi over for klimaforandringer, der måske vil få alvorlige, langvarige og uigenkaldelige virkninger på vores liv i de kommende år Er der noget, du kan gøre som medlem af Europaparlamentet for at hjælpe med at afslutte disse kriser og (gen)vinde forbrugernes tillid? For Europas 500 millioner forbrugere kan Europaparlamentet og Bruxelles virke meget langt væk fra deres daglige liv og bekymringer. I en undersøgelse, der blev foretaget for nylig blandt indbyggere på tværs af Europa 1, svarede mere end halvdelen af de adspurgte, at de ikke var interesserede i de europæiske valg; mange mener, at deres stemme ikke vil ændre på noget Det er langt fra sandheden! Med en forbrugerlovgivning, hvor ca. 85 % af den aftales på EU-niveau, betyder det virkelig noget for forbrugere, hvordan medlemmer af Europaparlamentet stemmer, og det kan påvirke hverdagen for os alle. Denne korte guide har til hensigt at etablere en Pagt mellem Parlamentet og de europæiske forbrugere, og den behandler områder, hvor medlemmer af Europaparlamentet kan handle, så det gør en virkelig forskel det er en dagsorden, som vi håber, alle partier og kandidater vil kunne støtte. Forbrugerpagten forholder sig direkte til europæiske forbrugeres dagligdag: Den fokuserer på de virkelige problemer, som forbrugerne står over for, som de fremgår af en markedsundersøgelse blandt vores medlemsorganisationer i Europa. Den opsummerer de vigtigste emner for europæiske forbrugere og de vigtigste udfordringer, der venter jer som medlemmer af Europaparlamentet. I disse tider, hvor alle skal træffe beslutninger med tanke på, hvad de betyder for fremtidige generationer, bygger vores forslag på princippet om bæredygtighed, ikke kun mht. miljøet, men også mht. sårbare forbrugeres interesser, inkl. børn, ældre og svage grupper. Der findes ingen europæisk standardforbruger markeder, forventninger og bekymringer er meget forskellige på tværs af de 27 medlemslande. Men der findes nogle virkelige forbrugerproblemer på EU-niveau, som trænger sig stærkt på. Det Indre Marked skal fungere mere i forbrugernes interesse, for det er forbrugernes efterspørgsel, der driver markedet. I det nuværende finansielle og økonomiske klima er det af yderste vigtighed, at forbrugere kan have tillid til de varer og serviceydelser, de køber, både nationalt og på tværs af grænserne. Et mere forbrugervenligt Europa vil være et, hvor forbrugere på konkurrencedygtige markeder både på hjemmemarkedet og på tværs af grænser får tiltro til, at de kan regne med tilgængelighed, kvalitet, sikkerhed og erstatning. Dine beslutninger på følgende områder repræsenterer en mulighed for at skabe, vedligeholde og fremme forbrugertillid til Europaparlamentet og EU. Vi håber, du vil beholde og bruge denne Forbrugerpagt, når du bliver valgt. BEUC eksperter i Sekretariatet og vores medlemmer i Europa vil være der til at støtte dit arbejde ved at fremlægge korte resuméer og information om EU-politik og -forslag og deres konsekvenser, hvor dette er muligt. Listen over vores medlemmer med komplette kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside: 1 De europæiske valg i 2009: Specielt Eurobarometer, september 2008.

3 ENERGI OG BÆREDYGTIGHED Løfte Vi vil arbejde for, at alle EU forbrugere får adgang til energiforsyning efter eget valg uden at det sker på bekostning af nuværende og fremtidige generationers behov. Vi vil arbejde for, at forbrugsvarer og serviceydelser er bæredygtige og tilgængelige for alle, og at det bliver nemt for forbrugere at handle bæredygtigt. Der er et godt stykke vej igen, før vi får et fungerende frit el-marked. Selv om det er over fem år siden, markedet formelt blev givet frit, har kun to procent af danskerne skiftet elselskab. For hele EU er det 10 % der har skiftet el-leverandør inden for de seneste to år. (Kilde: Energitilsynets brugerundersøgelse og Flash Eurobarometer 243 for EU, juli 2008) Energi for alle At have adgang til energi, som man har råd til, er nu noget, der virkelig bekymrer mange forbrugere, især mange ældre mennesker og lavindkomstfamilier. Til trods for at markederne er blevet mere åbne, forbliver konkurrencen begrænset, og det begrænser forbrugernes valg. Undersøgelser viser, at europæiske energimarkeder endnu ikke leverer varen til forbrugerne. Komplicerede og uklare regninger, manglende mulighed for at vælge mellem leverandører og få adgang til den information, der gør det nemt at skifte leverandør, statslig regulering af energipriser, der ikke fungerer i praksis Få markedsstrukturen til at fungere rigtigt, giv myndighederne magt til at undersøge og regulere markederne. Gør det muligt for myndighederne at lægge låg på priserne, hvor det er nødvendigt, og at håndhæve forbrugernes rettigheder. Sørg for, at forbrugerne får den information, de behøver for bedre at kunne håndtere deres forbrug og dertil hørende omkostninger med tydelige og nøjagtige regninger og information om deres energiforbrug der kommer til tiden (i forbindelse med diskussioner om digitale målere til elektricitet og gas). Giv forbrugerne mulighed for at spille en rolle ved at gøre det nemmere for dem at skifte leverandør og løse tvister med leverandører og ved at øge konkurrencen på markedet. Beskyt forbrugerne, i særdeleshed de mest sårbare.

4 Få forbrugernes tillid Nemme bæredygtige valg Forbrugere er i stadig højere grad villige til at købe bæredygtige produkter, især energieffektive produkter, for at minimere deres belastning af miljøet. Men alt for ofte gør forvirrende information og alle mulige påstande fra industrien dette vanskeligt. Og det bliver kun endnu mere kompliceret af det faktum, at der ikke er tilstrækkeligt med bæredygtige produkter i EU s butikker. Indtil nu har EU s initiativer været begrænsede. Bæredygtighed betyder mere end energieffektivitet! Det betyder også en reduktion af farlige kemikalier, et mindre ressourceforbrug, affaldsreduktion, øget genbrug og en hensyntagen til sociale og økonomiske virkninger. støt en strategi for hele EU, der hjælper forbrugere med at foretage de rette bæredygtige valg med en afbalancering af mål for offentlig regulering, positive incitamenter og, hvor det er relevant, frivillig handling for at skabe ægte forandring. sørg for, at flere bæredygtige produkter er tilgængelige på markedet: Der er behov for at fastlægge strenge og ambitiøse produktstandarder for industrien. Produkter skal gøres mere bæredygtige, især ved at sikre, at alle produktets påvirkninger af miljøet tages i betragtning under hele produktets livscyklus. tag politiske beslutninger, der hjælper forbrugere med at handle bæredygtigt, især mht. at spare energi, enten gennem information, rådgivning, finansielle incitamenter og support eller ved at forbedre tilgængeligheden af flere bæredygtige produkter. sørg for, at forbrugere får bedre information, der kan hjælpe dem med at vælge flere bæredygtige og energieffektive produkter: Gennem en enkel, men mere ambitiøs og dynamisk EU energimærkning og et stærkere og bedre promoveret europæisk Øko-mærke. Vi beder dig også om at afvise industripromoverede initiativer til mærkningsordninger, da disse kun forvirrer forbrugerne. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

5 FINANSIELLE SERVICEYDELSER Løfte Vi vil arbejde for adgang til sikre, billige, gennemskuelige, rimelige og effektive finansielle serviceydelser. Mange forbrugere på tværs af Europa har alvorlige bekymringer om fremtiden for deres personlige indlån og opsparing, lån og pensioner. I en stadig mere globaliseret verden er der et akut behov for regulering, som vil beskytte forbrugerne overalt og sikre, at finansielle markeder arbejder til fordel for alle. I Danmark har lånehajerne frit spil. Der er der intet loft over lånenes ÅOP (årlige omkostninger i procent) og der findes eksempler på SMS lån med ÅOP op til %. 73% af danske unge ved ikke hvad ÅOP er (Kild: Penge og Pensionspanelet 2008). Finansiel overvågning og regulering Den nuværende finansielle krise har vist, at finansielle tilsynsmyndigheder ikke har været i stand til at se risiciene rettidigt og iværksætte de nødvendige foranstaltninger, så finanskrisen kunne være undgået. I tider med flygtige markeder er en af forbrugernes største bekymringer sikkerheden af bankindeståender, hvis deres banker skulle gå konkurs. Selv om medlemslandene allerede har regler, der i et vist omfang garanterer indlån, er der helt klart et behov for at beskytte alle europæiske forbrugere bedre, både på det nationale niveau og på tværs af grænserne. sørg for at der bliver etableret uafhængige tilsynsmyndigheder på nationalt og EU-niveau med ansvar for forbrugerbeskyttelse på alle områder vedr. finansielle serviceydelser (forsikring, investering, bankvæsen ). sørg for, at garantidækningsniveauet for indlån øges til euro, og at udbetalingsperioden reduceres til 3 dage. Hvis en forbruger sætter penge i den lokale afdeling af en udenlandsk bank, bør tilbagebetalingen af pengene sikres i det land, hvor de blev indsat. Information I øjeblikket er den information, som forbrugere har adgang til før underskrivelsen af en kontrakt, ofte lang og kompleks, og den gør det ikke nemmere at sammenligne produkter og foretage det rette valg. Sørg for, at forbrugeren får en kort, komplet, forståelig, struktureret og sammenlignelig information i god tid, før en kontrakt underskrives. Støt udarbejdelsen af en enkelt indikator, der kan give information om for produkternes risikoniveau. Rådgivning Samtidig med at finansielle serviceydelser bliver mere og mere komplekse, er der en tydelig mangel på uafhængig rådgivning. Generelt er det kun udbydere af finansielle serviceydelser, der tilbyder finansiel rådgivning, og den er sjældent tilpasset forbrugernes behov og forventninger. Sørg for, at der udvikles tilbud om uafhængig rådgivning, der er tilgængelig for alle forbrugere.

6 Få forbrugernes tillid Sørg for, at bevisbyrden ligger hos serviceudbyderen (det bør være nemmere for forbrugere at kræve erstatning). Sørg for, at uafhængige rådgivere delvist betales af offentlige myndigheder. Finansielle mellemmænd Mange finansielle mellemmænd sælger komplekse produkter uden at have nogen kvalifikationer, og de er ikke ansvarlige i tilfælde af, at produktet fejler. sørg for harmonisering af regler for finansielle mellemmænd med dækning af registrering, kvalifikation, gennemskuelighed, pålidelighed og forsikring. Adgang til minimumservice for alle forbrugere Alt for mange forbrugere i EU er udelukket fra de finansielle tilbud. De nægtes adgang til grundlæggende serviceydelser, som f.eks. bankkonti, opsparingsprodukter og forsikring. Dette er især et problem i de nye medlemslande. Tit bliver forbrugere tvunget eller stærkt rådet til at købe en finansiel serviceydelse for at få adgang til en anden ydelse fra samme bank (når f.eks. et huslån betinges af at der samtidig tegnes en indbo- eller livsforsikring). Det kan også ske, at forbrugere ikke tilbydes finansielle serviceydelser, fordi de bor i et andet land. sørg for adgang til grundlæggende finansielle serviceydelser til rimelige priser og gør noget for at håndtere finansiel udelukkelse. Forbyd at salg af forskellige produkter kædes sammen. Det er ofte dyrt for forbrugerne, skader konkurrencen, og det kan være forbundet med diskrimination på baggrund af en forbrugers bopæl eller nationalitet. Gør betalingsserviceydelser nemmere Vi har alle prøvet at stå over for mindst ét problem med vores betalingsserviceudbyder - mangel på information, banker, der forsøger at løbe fra deres ansvar i tilfælde af korttyveri, eller for store gebyrer på overførsler på tværs af grænser. Desuden kan debetkort og automatiske betalingskort stadig ikke anvendes overalt i Europa på samme måde som på nationalt niveau. sørg for, at forbrugere nemt kan foretage og modtage betalinger i euro i Europa, uanset om det sker inden for nationale grænser eller udenfor. sørg for ens gebyrer på indenlandske betalinger og betalinger på tværs af grænser til dækning af direkte betalingskort. Boliglån At optage et boliglån er for de fleste europæiske forbrugere den vigtigste finansielle beslutning i deres liv. Til trods for det er forbrugerne bedre beskyttede, når de køber en vaskemaskine, end når de tager et boliglån. Den nylige krise, affødt af nye risikable former for boligfinansiering ( subprime mortgage mv. ), har mindet os om behovet for at se grundigt på dette. Der findes ikke nogen egentlig mulighed for at forbrugere kan tage boliglån på tværs af grænserne. Den nuværende finansielle krise har vist, at det er afgørende, at lån ydes på ansvarligt grundlag, baseret på en omhyggelig vurdering af forbrugerens betalingsevne og en korrekt risikoanalyse. beskyt låntagerne: Hvis der fremsættes EU lovgivning, ønsker vi at se bindende regler på nøgleområder, som f.eks. tidlig tilbagebetaling, ret til opsigelse og forbrugerinformation. sørg for, at lovgivning på pantebrevsområdet sikrer en ansvarlig udlånspraksis og fokuserer på en realistisk vurdering af en forbrugers betalingsevne. Vedtag rimelige lofter over rentesatser. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

7 FORBRUGERRETTIGHEDER Løfte Vi vil arbejde for at styrke forbrugernes rettigheder, når der købes varer og serviceydelser på og uden for nettet, og fremtidssikre dem. Generelt er det svært at få overblik over hvad det forslaget betyder for dansk ret, så dette er blot et par eksempler: I dag kan man klage over en farlig vare og over byggematerialer længere end de 2 år, som er nævnt i direktivudkastet. I dag kan man klage over brugte varer i 2 år, men direktivet betyder at forbrugeren kun er sikret 1 år. Det vil ikke længere være en mangel ved en vare, hvis f.eks. producenten eller en tidligere sælger har givet urigtige oplysninger om varen. Det vil heller ikke længere være nok bare at undlade at modtage en vare, når man f.eks. har fortrudt et køb på nettet, nu skal der udfyldes formularer. Forestil dig, at du køber et produkt i din favoritbutik, og det så går i stykker efter to måneder. Eller du køber noget over telefonen eller online, som aldrig ankommer eller kommer tre måneder for sent Hvad kan du gøre? Det er her, dine kontraktrettigheder som forbruger skal beskyttes! EU s forbrugerlovgivning har indført vigtige rettigheder. Men der er stadig for mange smuthuller, og nogle spørgsmål skal tilpasses nye markedsudviklinger. I dag, hvor Europas økonomier er i vanskeligheder, er det vigtigere end nogensinde før, at forbrugerne beskyttes ordentligt, f.eks. med fortrydelsesret, så man er beskyttet mod påtvunget salg, og forbud mod uretfærdige kontraktvilkår. Det var meningen, at det nye forbrugerrettighedsdirektiv skulle opdatere de forbrugerbeskyttelseslove, der blev vedtaget i 1980 erne og 1990 erne, så lovgivningen kom til at hænge bedre sammen og kunne holde trit med teknologiske udviklinger, som f.eks. internethandel og den digitale udvikling. Men det foreslåede direktiv lever ikke op til disse forventninger og vil føre til et dramatisk brud i udviklingen af EU s forbrugerlovgivning til dato, fordi det vil være forbudt for nationale regeringer at fortsætte med at have eller at indføre mere beskyttende regler. For at undgå at forbrugerbeskyttelsen i EU forringes, er der brug for betydelige ændringer og forbedringer, hvis den endelige lov skal være til gavn for forbrugerne. Få forbedret de foreslåede regler for uretfærdige kontraktvilkår, ellers risikerer vi, at en praksis, der allerede i nogle lande er blevet dømt ulovlige eller urimelige, bliver tilladt igen, hvis de ikke nævnes på EU-listen. giv forbrugere ret til at vælge mellem reparation, udskiftning eller at få pengene igen, når varen er defekt, sådan som det allerede gælder i mange lande. indfør direkte producentansvar: Producenter bør have samme erstatningsansvar som sælgere mht. eventuelle problemer, der opstår med produktet. Forbrugere bør kunne købe et produkt i udlandet og få det repareret eller vedligeholdt lokalt af en lokal repræsentant for producenten. Sørg for, at der også kommer til at gælde reklamationsret for digitale produkter: Flere og flere forbrugere køber computersoftware og musik online, men der er ingen regel i det foreslåede direktiv, der sikrer, at forbrugeren kan få disse produkter udskiftet, repareret eller refunderet, når de er defekte.

8 Få forbrugernes tillid Få sikret, at kontrakter om billeje og huslejekontrakter er omfattet: Disse kontrakter er ikke dækket af informationskrav og opsigelsesrettigheder, men forbrugerorganisationer modtager mange klager på dette område. sørg for, at kontrakter, der indgås på messer og markedsboder, bliver omfattet af direktivet, så forbrugere får fordelene ved informations- og fortrydelsesret. Det er vigtigt, fordi man ofte bliver udsat for aggressive salgsmetoder i disse situationer. drag fordel af bedre national lovgivning; i mange medlemslande går lovgivningen langt videre i sin beskyttelse af forbrugerne end det foreslåede direktiv, som bør inspireres af disse eksempler på bedst praksis. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

9 FØDEVARER Løfte Vi vil arbejde for, at forbrugerne får hjælp til nemt at foretage oplyste valg, for at forbedre adgangen til sikre og sunde fødevarer og for at fremme bæredygtig fødevareproduktion og forbrug. EU har gjort vores fødevarer meget mere sikre. Nu skal de gøres meget sundere. I nogle EU-lande er mere end halvdelen af den voksne befolkning overvægtig, og ét barn ud af fem er stærkt overvægtigt. Hjerte-kar-sygdomme er skyld i næsten halvdelen af alle dødsfald i Europa, og i næsten ét ud af tre tilfælde skyldes det kosten. Disse tendenser er en tidsindstillet sundhedsbombe. Det, vi spiser, er ikke den eneste faktor, men det spiller en meget vigtig rolle. Industriens eget bud på en ernæringsmærkning GDA er vildledning og ikke vejledning. I Danmark er Forbrugerrådet derfor gået sammen med Landbrugsrådet, Mejeriforeningen og en række sundheds- og forbrugerorganisationer for at opnå, at den vildledende GDA mærkning ikke bliver en del af EU s nye mærkningsforordning. Gør det sunde valg nemmere Forbrugerne er ved at blive mere klar over sammenhængen mellem det, de spiser, og deres helbred, men de bliver ofte forvirrede af uklar og inkonsekvent information. Det skal gøres nemmere for forbrugerne at tage velbegrundede beslutninger. Og flere forbrugere, der køber sundere produkter, vil opmuntre producenterne til at reagere. sørg for, at forbrugere får tydelig og konsekvent varedeklaration med obligatorisk simplificeret farvekodet mærkning foran på pakningen for at fremhæve mængderne af de fire næringsstoffer, der er vigtige for helbredet (fedt, mættede fedtsyrer, sukker og salt), og næringsinformation på bagsiden om disse ingredienser plus energi, protein, kulhydrater, fibre og transfedtsyrer. Mærkninger på fødevarer skal gøres nemmere at læse med en klar kontrast og bogstaver, der er store nok. Pres på, for at vi får sunde og bæredygtige produkter, der skal gøres mere tilgængelige for alle forbrugere, især for socialt svage familier. Beskyt vores børn Med ca. 14 millioner overvægtige eller svært overvægtige børn i Europa bliver vi nødt til at sørge for, at børn og deres forældre bliver mindre udsat for pres til at købe produkter, der indeholder meget fedt, sukker eller salt. Det er ikke kun direkte reklame på TV og i blade; det er også andre former for reklame, som f.eks. reklamer på nettet, sponsorater, konkurrencer, SMS beskeder og endog produkter, der vises i film, og som reklamerer for usunde fødevarer. Forlang grænser for markedsføring rettet mod børn af fødevarer og drikkevarer, som indeholder meget fedt, sukker eller salt. Disse restriktioner bør omfatte al reklame på TV fra 6.00 til og programmer, hvor 50 % eller derover af seerne er børn. Restriktionerne skal udvides til at dække alle former for marketingteknikker. Europas børns sundhed er for vigtig til at blive overladt til industriens egne frivillige etiske retningslinjer.

10 Få forbrugernes tillid Hold vores fødevarer sikre Efter de fødevareskandaler, der chokerede Europa i 1980 erne og 1990 erne, har EU og fødevaremyndighederne gjort et godt stykke arbejde. Men de regler, der blev indført dengang, er nu under angreb. De skal håndhæves korrekt og overvåges, og de må under ingen omstændigheder svækkes. tag forbrugersikkerhed og accept i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af EU-politik for nye fødevareteknologier, inkl. kloning af dyr og nanoteknologier (reduktion af ingredienser på nanoniveau). sig nej til initiativer, der kan underminere EU s hygiejneregler for fødevarer. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

11 DIGITAL VERDEN Løfte Vi vil arbejde for at gøre det muligt for forbrugere at spille en central rolle på et sikkert, retfærdigt og konkurrencedygtigt digitalt marked. Nye kommunikationsteknologier og nye måder at få adgang til information på har ændret vores liv. Men ligesom der er fordele, er der også voksende bekymringer mht. sikkerhed og privatliv. De, som ikke har råd til at få adgang til informationssamfundet finder sig i stadig større grad marginaliseret med begrænset adgang til markeder, jobs, kultur- og uddannelsesmuligheder. Som medlem af Europaparlamentet vil du have mange muligheder for at skabe virkelige forbedringer for digitale forbrugeres hverdag. Hver tredje dansker er på Facebook, hvormed Danmark er det land i verden hvor den største andel af borgere har oprettet en profil. Facebook nægter at overholde dansk og europæisk lovgivning for beskyttelse af brugernes private oplysninger. Hverken det danske datatilsyn eller EU-Kommissionen mener tilsyneladende, at det er deres ansvar at sikre ordnede forhold. Beskyttelse af privatliv Vidste du, at kommercielle organisationer og søgemaskiner ved, hvad du ser online og hvilke produkter, du er interesseret i? Eller at radiofrekvensidentifikation (RFID) vil gøre det muligt for detailhandlere på afstand at holde øje med indkøbsvaner for individuelle kunder i deres butikker? Mange af os har en profil på såkaldte sociale netværk; vi kan holde kontakt til venner og snakke online, men hvad er omkostningen? Beskyt forbrugernes privatliv ved at tvinge internetserviceudbydere og internetbaserede virksomheder, som f.eks. banker, og serviceydelser, som f.eks. søgemaskiner og sociale netværksplatforme, til at overholde den eksisterende databeskyttelseslovgivning, sørge for mere sikre og pålidelige netværk og informere forbrugere om eventuelle krænkelser/sikkerhedsbrud. Giv forbrugerne adgang til bedre information om indsamlingen og behandlingen af deres personoplysninger samt mulighed for at håndhæve deres rettigheder og foretage egentlige oplyste valg om, hvorvidt de ønsker at afsløre deres personlige oplysninger eller ej. I det mindste bør brugen af RFID teknologi være fuldstændig gennemskuelig for forbrugerne. En rimelig balance mellem intellektuel ophavsret og forbrugerrettigheder Samtidig med at designere af intellektuelt arbejde/kunstnere selvfølgelig skal betales for deres arbejde, skal det på den anden side være tilladt forbrugere at gøre rimelig privat brug af digitalt materiale under klare betingelser. Hjælp med til at sikre, at der udvikles nye typer af licenser og frit anvendelige og teknisk gennemskuelige produkter, så forbrugerne har tilstrækkeligt med valgmuligheder mellem gode lovlige tilbud. Modsæt dig forsøg på at gøre internetserviceudbydere til politi for overvågning af intellektuelle ophavsrettigheder, f.eks. via det såkaldte graduated response. Sådanne foranstaltninger vil være disproportionale og indebærer vilkårlige og urimelige krænkelser af privatlivets fred.

12 Få forbrugernes tillid Etablering af rammerne for telekommunikation Listen over problemer, som forbrugere står over for hver dag i telekommunikationssektoren, er forholdsvis lang: Det er vanskeligt at sammenligne priser fra forskellige operatører, der er mangel på konkurrencedygtige tilbud, det er besværligt for forbrugerne at skifte leverandør, og man bliver udsat for ensidige kontrakter eller enorme overraskende regninger for data-roaming på mobiltelefonen ved månedens udgang. Bekræft endnu engang forbrugernes ret til at høste alle fordelene ved den teknologiske udvikling. Sørg for, at innovation ikke underminerer rimelig konkurrence på markedet eller forbrugerbeskyttelseslove. Øg gennemskueligheden af tilbud og priser på markedet og gør det muligt for forbrugerne nemt at skifte operatør uden at blive blokeret af praktiske problemer, som f.eks. lang ventetid på nummerflytning. Sørg for, at telekommunikationsnetværk og serviceudbydere garanterer abonnenter ret til adgang, forsendelse og modtagelse af et hvilket som helst indhold og til anvendelse af enhver service og ethvert program. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

13 SUNDHED Løfte Vi vil sætte forbrugernes helbred i første række: ved at fremme information af høj kvalitet samt sikre behandling og pleje til alle. Sundhedsområdet er et anliggende for medlemslandene, men EU gør meget og kan gøre endnu mere for at beskytte og fremme sine indbyggeres sundhed. Forbrugerne benytter også i stadig større omfang nettet, når de søger information. 53 % af de danske forbrugere har således brugt og 38 % har brugt til at søge efter sundhedsproblemer, behandlingsmuligheder og medicin. Det er vigtigt, at du er med til at sikre, at forbrugerne kan få uafhængig sundhedsinformation på nettet. (kilde: FBR Analyse 2008). For at sikre at lægemiddelpolitikken afspejler brugernes interesser og ikke kun medicinalindustriens interesser, kunne et afgørende første skridt på vejen være at overflytte ansvaret for lægemidler inden for EU-Kommissionen fra Generaldirektoratet for Erhvervs- og Virksomhedspolitik til Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere. Bedre patientinformation Patienter har ret til fordomsfri og sammenlignelig information af høj kvalitet om sygdomme, behandlinger og medicin for at kunne foretage oplyste valg. Der stilles spørgsmålstegn ved denne ret lige nu. sørg for, at det ikke er tilladt for lægemiddelvirksomheder at anvende direkte kundekommunikationsstrategier for receptpligtig medicin hvor målet bare er at øge salget. beskyt forbrugerne mod vildledende sundhedsinformation. Sikker og innovativ medicin Medicin redder liv, men kan også have alvorlige bivirkninger. Der er også mangel på innovation i den farmaceutiske sektor, hvor virksomheder bruger flere penge på markedsføring end på forskning. gør det nemmere for forbrugere at rapportere bivirkninger direkte til nationale myndigheder via proaktive og gennemskuelige systemer. Forlang mere handling mod forfalsket medicin, der markedsføres på Internettet, da den kan være farlig. Få gennemført lovgivning, der opmuntrer til innovation og sikrer, at al ny medicin har mere terapeutisk værdi.

14 Få forbrugernes tillid Klare patientrettigheder Europæiske patienter, som i stadig højere grad er mobile, ved ikke altid, hvad deres rettigheder er på sundhedsområdet, hverken i deres eget land eller i udlandet. sørg for, at alle medlemslandenes forbrugere har adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, er klar over deres rettigheder og har midlerne til at håndhæve dem. Etablér en klar juridisk ramme for patienters rettigheder i forhold til sundhedsydelser på tværs af grænserne, f.eks. refusion, information, klageadgang og fortsat pleje. Gør en forskel som medlem af Europaparlamentet

15 SIKKERHED Løfte Vi vil arbejde for sikre produkter og for at forbrugerne og miljøet bliver mindre udsatte for farlige kemikalier. Et sundt miljø og sikre produkter er vitalt for forbrugere, især for de mest sårbare forbrugere, som f.eks. børn. Der er brug for en strammere regulering af hormonforstyrrende stoffer. Selvom der er tale om meget små mængder i de enkelte produkter, så viser bl.a. dansk forskning, at enkelte stoffer, der i sig selv ikke har en effekt, rent faktisk kan have en skadelig effekt, når de kombineres med andre såkaldt uskadelige stoffer. Det kaldes kombinationseffekten, og det tager reguleringen af kemiske stoffer ikke højde for i dag. Forbrugerrådet støtter eksempelvis bestræbelserne for at få forbudt stoffet Bisphenol A, der bl.a. findes i sutteflasker. Sikker kosmetik Overraskende nok er det lovligt for kosmetiske produkter og sundhedsprodukter, som f.eks. sæber, tandpasta og shampoo, at indeholde stoffer, der kan forbindes med allergier, hormonforstyrrelser og skade på miljøet. Der er nu nye EU-regler om kosmetik under diskussion i EU, og tiden er inde til handling, der kan sætte forbrugernes sundhed og sikkerhed først. Støt en passende og tilstrækkelig sikkerhedsevaluering af kemiske stoffer, der anvendes i kosmetiske produkter, før de bringes på markedet. Deltag i opfordringer til bedre overvågning af rapporterede bivirkninger. Sørg for, at nanopartikler udsættes for en streng sikkerhedsvurdering, før de kan anvendes i kosmetik, og sørg for, at de angives på listen over ingredienser i produkterne. Indfør strenge regler for bedre at kunne skride ind over for de mange tvivlsomme påstande, som kan findes på kosmetiske produkter i dag. Minimér udsættelse for farlige kemikalier I gennemsnit tilbringer mennesker mere end 80 % af deres tid indendørs, hvor luften sommetider kan være fem gange så forurenet som udendørs pga. en cocktail af kemiske produkter, der udledes fra computere, TV, møbler, gardiner osv. Til trods for EU s nylige forholdsregler mht. kemikalier fortsætter bekymringerne, især mht. den samlede effekt af de stoffer, vi alle udsættes for. reducer risiciene for forbrugerne og miljøet fra farlige kemiske stoffer ved at forbyde brugen af de farligste stoffer i forbrugerprodukter, som f.eks. legetøj, barneplejemidler, tekstiler og kosmetik, eller ved at minimere deres brug så meget som muligt. Støt udvikling af en strategi, der kan reducere risiciene ved kemikalier inden for rammerne af EU-Kommissionens arbejde med indendørs luftkvalitet. Sørg for, at smuthuller lukkes, og at risiciene ved nanoteknologier for forbrugere og miljøet tages alvorligt. Sørg for, at den igangværende revision af EU s økomærkningsordning og øko-designdirektivet vil inddrage kemiske risici og bygge på forsigtighedsprincippet.

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5467. Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5467 Flash Eurobarometer 300 (Retailers Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 300 CROSS BORDER 2010 DG SANCO SCREENERS B1. Sælger

Læs mere

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5215. Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5215 Flash Eurobarometer 278 (Business Attitudes towards Enforcement and Redress in the Internal Market) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 278 Business attitudes towards enforcement and redress

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.11.2016 2016/0151(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2010 KOM(2010) 285 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Rapport

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

10 bedre tilbud til 500 millioner. forbrugere. Forbrugere

10 bedre tilbud til 500 millioner. forbrugere. Forbrugere 10 bedre tilbud til 500 millioner forbrugere Forbrugere «Jeg har købt det online, og nu har jeg et problem.» Hurtigere og billigere løsning af online-tvister 1 Fra januar 2016 vil en tjeneste til løsning

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for at opgradere det indre marked

Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for at opgradere det indre marked Erhverv- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen Att.: Camilla Lahmann - camlah@erst.dk Helge Hjort - hhn@evm.dk 6. november 2015 Høring vedr. EU-Kommissionens strategi for at opgradere det indre marked

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design DK Konvergens Ofte stillede spørgsmål om fælles praksis FP6. Grafiske gengivelser af design A. GENERELLE SPØRGSMÅL 1. Hvilke kontorer vil gennemføre den fælles praksis? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark

En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark En strategi for sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen i Danmark Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Jesper Rasmussen, Sikkerhedsdirektør Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 18.5.2013 2012/0180(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 78-390 Udkast til udtalelse Helga Trüpel (PE508.071v01-00) Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede

Læs mere