Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge som følge af 1. maj tirsdag samt Stor Bededag herhjemme i morgen fredag. Ikke desto mindre må man sige, at ugen bød på fortsatte divergerende økonomiske signaler mellem USA og euroområdet. Sidstnævnte bød ind med svage PMImålinger for periferilandene i maj og ledigheden trak op i rekordhøje 1,9%, herunder viste Tyskland den største stigning i ledigheden i knapt tre år. USA kunne for sin del byde ind med en uventet stigning i sin ISM-rapport for fremstillingsindustrien i april og dermed nåede indekset det højeste niveau siden juni sidste år. På grund af den tidligere deadline for Ugefokus manglede vi dog, at se resultaterne af USA s rapporter på ISM-service og arbejdsmarkedsrapporten begge for april. Som udgangspunkt er forventningerne til disse rapporter rimeligt positive, om end en svag ADP-opgørelse over beskæftigelsen indikerede muligheden for en skuffelse i fredagens arbejdsmarkedsrapport. Ud over nøgletallene fra USA modtog vi i løbet af ugen en række taler fra diverse Federal Reserve guvernører samt FOMC-medlemmer. Og interessant nok så kridtede disse grundlæggende en rimelig høgeagtig linje op, herunder bevægede FOMC-medlem Williams sig fra den dueagtige fløj ind på det mere neutrale område, hvor han nu ikke længere ser behov for at centralbanken eventuelt kommer til at lempe pengepolitikken yderligere. Det betød alt i alt, at de sikre obligationsrenter (blandt andet tyske og danske) faldt til nye rekordlave niveauer, mens EUR blev kraftigt svækket, især over for USD. Det på trods af at aktiemarkederne ind til videre så ud til at pege en smule op over ugen samtidigt med, at gældskrisen ikke viste yderligere tænder i form af stigende renter i blandt andet Italien og Spanien. Renterne faldt faktisk en smule tilbage, hvilket også blev understøttet af nogenlunde vellykkede franske og spanske auktioner over statsobligationer, dog med noget højere spanske auktionsrenter i forhold til de forrige tilsvarende auktioner. PMI-forskel peger ned for EUR/USD EUR/USD EUR/USD PMI-industri forskel ml. euroområdet og USA (3M lag) det samme gør forskelle på arbejdsmarkedet EUR/USD Jan May Sep Jan 9 May Sep Jan 1 EUR/USD Forskel i arbejdsløshedsrate, USD - EUR May Sep Jan May Indekspoint %-point Ugen der kommer Euroområdet Valg i Grækenland og Frankrig: I den kommende uge er det umiddelbart småt med vigtige økonomiske begivenheder for euroområdet, men ikke desto mindre vil begyndelsen af ugen været præget af søndagens valg i Frankrig og Grækenland. Begge steder vil der være fokus på de nye regeringers muligheder for og ambitioner om fortsat at gøre hvad der skal til for at hindre en ny opblussen i gældskrisen. I Grækenland er der først og fremmest fokus på muligheden for at en række nye partier kommer ind i parlamentet, idet omkring 1 partier vurderes at have mulighed for dette. Det vil sandsynligvis ske på bekostning af de to store partier, socialistiske Pasok og det mere højreorienteret Nyt Demokrati (ND) med henholdsvis Venizelos og Samaras i spidsen. Ud over at valgdeltagelsen kan vise sig meget lav vil be- For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 folkningens utilfredshed sandsynligvis blive udtrykt ved et mere segmenteret politisk landskab i parlamentet. De seneste meningsmålinger, (der dog pga. valgreglerne er ca. 14 dage gamle) viser eksempelvis at Pasok s tilslutning er faldet til omkring 14%, mod 44% ved det seneste valg. Derudover ser højreradikale kræfter ud til at have fået medvind, og et parti som Golden Dawn ser ud til at klare spærregrænsen på 3%. Partiet har et stærkt nationalistisk præg, herunder med udvisning af alle immigranter som et højtrangerende punkt. Derudover er der det kommunistiske parti som vil have landet ud af EU, samt det nydannede Independent Greeks, som vil have aflyst aftalerne med EU og IMF, og have Tyskland til at udbetale en kompensation for 2. verdenskrig. Frygten er naturligvis, at valget vil resultere i et mudret politisk billede, herunder i den grad andre partier, som ikke har skrevet under på løfterne om yderligere opstramninger i de offentlige finanser over for EU og IMF, får noget at skulle have sagt. Umiddelbart er det mest gunstige og til dels sandsynlige udfald af valget en koalitionsregering mellem Pasok og ND. Spørgsmålet er først og fremmest om de tilsammen får et flertal i parlamentet. I de sidste meningsmålinger havde de lige over 5% af stemmerne tilsammen (Pasok ca. 17% og ca. ND 34%). Dernæst er spørgsmålet om de kan samarbejde i en koalitionsregering, hvilket Samaras bestemt ikke har været tilbøjelig til at se som en mulighed under valgkampen. Under alle omstændigheder nærmer tiden sig hastigt hvor nye sparetiltag skal vedtages af den nye regering (allerede i juni), og det kan naturligvis give anledning til nye konflikter med EU/IMF. I Frankrig er billede trods alt knapt så segmenteret ved præsidentvalget søndag mellem socialisten Hollande og Sarkozy (UMP). Hollande vandt en lille sejr i første valgrunde, og de seneste meningsmålinger giver ham fortsat et lille forspring på 53% mod Sarkozys 47%. Set udefra har der i forbindelse med valget især været fokus på Hollandes lidt skarpere modstand mod den tysk inspirerede linje, der er blevet lagt i bekæmpelsen af gældskrisen i Europa. I den forbindelse især, at han vil have Finanspagten genforhandler, samtidigt med at han mener at ECB bør indtage en mere aktiv og modig rolle i krisebekæmpelsen. Ser man ellers på hans økonomiske program, er der egentlig ikke stor forskel i forhold til Sarkozy, idet han forventer at bringe de offentlige finanser i balance i 217, et år senere end Sarkozy. Ikke desto mindre har hans kampagne især indeholdt løfter om forøgelse af offentlige udgifter på udvalgte områder (2 mia. EUR over fem år), lavere selskabsskat for mindre virksomheder samt en sænkning af pensionsalderen til igen at blive 6 år. Indtægterne vil han øge via millionærskat, højere skatter på større virksomheder (samt banker og olievirksomheder) og lukning af skattehuller. Sarkozy for sin del har fremført forslag om at hæve mindstelønnen samt sænke beskæftigelsesfradraget. Alt i alt er det hos begge kandidater svært at få øje på valgløfter der adresserer landets fundamentale problem med en lav konkurrenceevne, herunder ser vækstskønnene, som der lægges til grund for de økonomiske programmer, fortsat ud til at være noget optimistiske med stigende positive vækstrater over de kommende år. Dog har begge kandidater tilsyneladende indset at kortsigtet vækststimulans i form af keynesiansk efterspørgselsstimulerende finanspolitik ikke er løsningen på Frankrigs udfordringer. Selv om der er en vis nervøsitet på fi- Grækenland: Ekstreme partier har medvind Note: Golden Dawn s partiflag, kilde: Wikipedia Frankrig: Ikke synlig nervøsitet over præsidentvalg Merrente mod Tyskland (1-årig stat), %-point Merrente mod Tyskland (1-årig stat), %-point 3. maj 212 2

3 nansmarkederne i forbindelse med Hollandes eventuelle sejr, så virker det også som om at der er en vis fortrøstning om at udfaldet af valget nok ikke påvirker Frankrigs økonomiske udsigter stort i fremtiden, idet Hollandes forventes at følge en mere midtsøgende linje i sin politik hvis/når først han kommer til magten. Således er rentespændet til Tyskland godt nok blevet udvidet i løbet af valgkampen, men er faktisk faldet lidt tilbage siden Hollandes sejr i første valgrunde. Renterne på franske statsobligationer ser dermed mere ud til, at tage retning efter den generelle tendens blandt de gældstyngede lande, i forbindelse med den seneste mere negative opmærksomhed i Spanien. Det er som nævnt småt med vigtige økonomiske nøgletal for euroområdet i den kommende uge om end der kan være lidt fokus på det investorbaserede konjunkturbarometer, Sentix, for maj (kommer mandag). Her vil der blive holdt øje med om indekset fortsætter den skuffende udvikling fra de forrige par måneder især. Sentix noterede således efter det markante april-fald, at den økonomiske stabilisering i euroområdet, understøttet af generøs likviditet fra ECB, bliver der sat spørgsmålstegn ved blot en måned efter den sidste LTRO fra ECB. Gældskrisen er fortsat nogenlunde uændret i styrke i forhold til for en måned siden, og vi har modtaget lidt flere negative økonomiske indikatorer, mens aktiemarkedet er faldet en smule tilbage, hvorfor et mindre fald må forventes i maj. Derudover kan der blive en smule fokus på tyske fabriksordre for marts (også mandag) disse har også skuffet på det seneste og har sammen med et skuffende PMI-indeks i april peget på yderligere svagheder i industrien fremadrettet. Der kommer tysk industriproduktion tirsdag. Ellers kan der komme lidt opmærksomhed fredag på Europakommissionens opdaterede vækstforventninger, og Italien skal sælge korte statspapirer fredag. Bank of England tættere på nye lempelser? I Storbritannien vil der torsdag være en smule fokus på rentemøde i Bank of England, hvor der dog ikke forventes nogen nye tiltag annonceret. I kulissen kan der dog godt være sket en mere interessant bevægelse tilbage mod et mere dueagtigt alarmberedskab, oven på de seneste generelt skuffende økonomiske nøgletal. Specielt da skuffende negativ BNP-vækst i 1. kvartal sendte landet tilbage i recession og dermed er et såkaldt double-dip i økonomien en realitet. Derudover har industrien absolut vist nye svaghedstegn både i de faktiske produktionstal samt i det nyligt større-end-ventet fald i PMI-indekset i april. Samtidigt kan det seneste uventede store løft i detailsalget i marts sandsynligvis (bort)forklares af midlertidigt effekt fra usædvanligt varmt vejr samt benzinhamstring frem mod en annonceret tankbilstrejke i slut marts. Den seneste styrkelse af GBP til det stærkeste niveau mod EUR i knapt to år giver nok også anledning til en vis panderynken i centralbanken, om end det om ikke andet vil have en gunstig effekt på inflationen, som på 3,5% stadig må siges holde sig udfordrende høj. Vi forventer således, at man skal væbne sig med en smule tålmodighed frem til offentliggørelsen af referatet af rentemødet, for at se om der sket et skred i holdningen blandt rentekomitéens ni medlemmer. Det blot en måned efter at bevægelsen var den anden vej mod en næsten enig komité (otte mod en) i synet på at der ikke er behov for yderligere Tysk industri under stigende pres % m/m Fabriksordrer, 2-mdrs. gennemsnit PMI, fremstillingsindustri UK: Industristabilisering mister taget % m/m, 3M gennemsnit Produktion, fremstillingsindustri PMI, fremstillingsindustri Indeks Source: Reuters EcoWin Indeks Source: Reuters EcoWin 3. maj 212 3

4 kvantitative lempelser. USA Vi tager temperaturen på forbrugerne: Det bliver så som så med virkeligt spændende økonomiske data fra USA i den kommende uge, hvor vi især ser frem mod fredagens forbrugertillidsopgørelse for maj fra University of Michigan. Indekset har løftet sig de seneste otte måneder, men stigningerne har dog været ganske små de sidste tre måneder. Der forventes et lille fald, som kan have fået næring af en mindre moderation på aktiemarkedet. Derudover er der fortsat visse bekymrende signaler på arbejdsmarkedet, hvor de mindre virksomheders beskæftigelsesplaner har mistet tempo på det sidste, som det har kunnet aflæses i NFIB s beskæftigelsesindeks (jf. figuren). NFIB-indekset for april kommer tirsdag, og udover beskæftigelsesudsigterne skuffede salgsforventningerne i marts, ligesom kreditstramninger fortsat blev vurderet som bremsende. Derudover kan forbrugerne føle en vis udhulning af købekraften, som følge af de seneste pæne stigninger i forbrugerpriserne. I den forbindelse kan der være lidt opmærksomhed på importpriser (torsdag) og producentpriser (fredag), som går forud for opgørelsen af forbrugerpriserne i den efterfølgende uge. Der ventes en stort set flad prisudvikling i disse aprilopgørelser, især da energipriserne har lagt sig en smule. Endelig vil der være en smule opmærksomhed på handelsbalancen for marts, hvor der ventes en mindre stigning i handelsunderskuddet, oven på det noget overraskende fald i februar, som følge af faldende import - især inden for olie. Det betød i anden omgang at vækstbidraget til 1. kvartals BNP var næsten neutralt. Afvigelser i forhold til forventningerne vil således kunne påvirke BNP-revideringen. USA: Mindre virksomheders jobplaner risiko for forbrugertillid Indeks University of Michigan, forbrugertillidsindeks NFIB, ansættelsesplaner [lag 2] Source: Reuters EcoWin Nettotal Norges Bank på autopilot - eller hvad? Som udgangspunkt forventer vi ingen nyheder på torsdagens rentemøde i Norges Bank, og i det hele taget ventes renten holdt uændret i nogen tid fremover. Det bør imidlertid ses i lyset af den noget overraskende rentesænkning til 1,5% på sidste rentemøde den 15. marts, som fulgte i kølvandet på den ligeså overraskende rentesænkning i december på hele,5%-point. Umiddelbart inden det sidste rentemøde havde centralbankchef Olsen understreget tydeligt, at man i disse tider skal være påpasselig med at benytte lempelig pengepolitik til at bringe inflationen tilbage op til målet, idet det risikerer at øget inflationspresset og dermed forringe konkurrenceevnen på længere sigt. Alligevel valgte han, og resten af rentekomitéen, at sænke renten på mødet godt 14 dage efter, primært baseret på argumenterne om en inflationen der skyder under målet samt den stærke NOK. Dette gav i den grad anledning til usikkerhed blandt iagttagere af Norges Bank s handlinger, og vi ser en klar risiko for at sådanne forvirrende signaler underminerer centralbankens troværdighed. Siden sidste marts-rentemøde har vi gennemgående modtaget pæne økonomiske data for Norge, herunder robust detailsalg og faldende arbejdsløshed. PMI-barometeret er dog faldet kraftigt i den seneste aprilmåling, men befinder sig stadig på et pænt ekspansivt niveau. Med hensyn til Norges Bank s to hovedargumenter bag rentesænkningen, så har den underliggende forbrugerprisinflation trukket lidt mere op end ventet til senest 1,5% og NOK har holdt sig nogenlunde stabil, dog med en let tendens til styrkelse siden marts-rentemødet. Vi forventer en første ren- Norge: Inflation steget mere end ventet % Officielle indlånsrente (venstre akse) Underliggende inflation, CPI ATE (højre akse) NB's inflationsmål Kilde: Reuters Ecowin % y/y 3. maj 212 4

5 teforhøjelse om et års tid, om end vi må understrege at tendensen til en ny runde pengepolitiske lempelser verden over fortsat lever, og kan presse Norges Bank til at deltage i valutaspillet (endnu en gang). Danmark - Travl uge på nøgletalsfronten: Ugen byder på et væld af nøgletal for udviklingen i dansk økonomi, hvor vi allerede mandag ligger for med udviklingen i antallet af konkurser og tvangsauktioner i april. Efter en kraftig stigning omkring årsskiftet har de to seneste måneder heldigvis budt på en lidt mere positiv udvikling i antallet af konkurser. Således faldt antallet af konkurser i marts til det laveste siden november 28, men man må dog stadig konstatere, at niveauet fortsat er højt i et historisk perspektiv. Forhåbentligt kan vi se at antallet af konkurser fortsætter den svagt faldende tendens der var gældende igennem det meste af 211. Vi venter dog ikke at vi vil se markante fald i antallet af konkurser, hvor især mange små og mellemstore virksomheder vurderes at være berørt af dårligere lånebetingelser som følge af det pres vi ser på dele af den danske finansielle sektor. Modsat er antallet af tvangsauktioner steget igennem de seneste måneder og nåede i marts op og tangere den forrige top fra marts 21, hvilket er det højeste antal tvangsauktioner på en enkelt måned siden Den fortsat meget negative udvikling i huspriserne er naturligvis ikke befordrende for at vi vil se et fald i tvangsauktionerne, om end den mere stabile udvikling på arbejdsmarkedet og de meget lave renter er med til at holde hånden under boligejerne. Den seneste statistik fra Realkreditrådet viste da også. at antallet af boligejere, der er bagud med betalingerne på deres boliglån faldt i 1. kvartal, muligvis hjulpet af de rekordlave renter, der blev fastsat ved rentetilpasningen i december. Ikke desto mindre venter vi at se fortsatte stigninger i antallet af tvangsauktioner igennem 212, hvor vi især vil holde øje med effekten af de ændrede lånemuligheder i Realkreditten, der snart træder i kraft, og som vil betyde øgede omkostninger for boligejerne. Ugens højdepunkt bliver dog formentlig offentliggørelsen af handelsbalancen og industriproduktionen for marts (tirsdag), hvor vi kan få ny information om i hvor høj grad afmatningen blandt nogle af vores større samhandelspartnere har påvirket dansk økonomi. For indeværende har indtrykket de seneste måneder været en udpræget grad af modstandsdygtighed i den danske industrisektor. Kombinationen af en overvægt af relativt ikke-konjunkturfølsomme varer i eksporten samt en stigende afsætning til de nye vækstøkonomier har således løftet vareeksporten efter en ellers lidt svag udvikling i den sidste del af 211. Vi er dog ikke overbeviste om at vi kan fastholde en helt så pæn eksportvækst fremadrettet og venter da også et fald i eksporten på ca. 1,5% i marts. Det vil dog ikke ændre ved billedet af, at vareeksporten stadig vil være vokset pænt i 1. kvartal, og dermed også, at vi kan se et mere positivt bidrag til den samlede økonomiske vækst herfra end hvad vi så i 4. kvartal sidste år, jf. figur. Godt hjulpet af den mere gunstige udvikling i eksporten har vi også set en relativt stærk udvikling i den danske industriproduktion i de seneste måneder. Ganske vist faldt produktionen i februar, men ikke desto mindre har industrisektoren faktisk været et af lyspunkterne i dansk økonomi i en ellers trist økonomisk verden. Som med eksporten tror vi dog også her, at det kan blive vanskeligt at opretholde de mere positive takter, og venter et Fald i konkurser - stigning i tvangsauktioner Number of Konkurser, SA Vareeksporten vil bidrage positivt til væksten i 1. kvartal % 3m/3m Vareeksport, nationalregnskab (mængder) Vareeksport, udenrigshandel inkl. skøn Kilde: Reuters Ecowin Number of Tvangsauktioner, SA Source: Reuters EcoWin % q/q 3. maj 212 5

6 nyt fald i produktionen i marts i størrelsesordnen 1% m/m. Især de indenlandske svagheder ses således at veje på produktionen, også afspejlet i det fald vi har set i ordreindgangen fra hjemmemarkedet. På den baggrund venter vi også et fald i importen på omkring 2% m/m i marts, hvilket vil understrege en svag indenlandsk efterspørgsel. Det betyder dog, at overskuddet på handelsbalancen ventes udvidet fra 8,1 mia. kr. til ca. 8,5 mia. kr. i marts. Modsat ventes et fald i overskuddet på betalingsbalancen fra 8, mia. kr. til ca. 7, mia. kr. primært som følge af en sæsonbestemt og midlertidig reduktion i løn- og formueindkomsterne fra udlandet i marts. Torsdag får vi så tal for udviklingen i forbrugerpriserne i april. Vi venter en stigning i forbrugerpriserne på,2% m/m, hvilket dog vil trække ned i den årlige stigningstakt fra 2,7% til 2,5%. Faldet i inflationen skal primært tilskrives et aftagende bidrag fra energipriserne, som overordnet ventes at medføre en gradvist aftagende inflationstakt over året. Modsat har afgiftsforhøjelser medvirket til at holde inflationen oppe, og indtrykket på det seneste har da også været at inflationen bliver højere i år end hvad vi tidligere har troet. I vores seneste prognose har vi således opjusteret vores forventninger til inflationen i år til 2,7%. Dermed er indtrykket af at relativt høj inflation og lavere lønstigningstakter fortsat vil være en betydelig hæmsko for udviklingen i det private forbrug. Emerging Markets Cocktail af april-tal fra Kina: Den kommende uge er fyldt med interessante nøgletal fra især Kina, hvor vi fortsat holder øje med eventuelle tegn på en begyndende vending. Usikkerheden er pt. ekstra stor eftersom der er tydelig forskel på officielle og private nøgletal. Oven i dette skal tilføjes, at staten fortsat har en stor indflydelse på økonomien, men heller ikke den økonomiske politik har været overbevisende nok til at skabe en solid tro på en vending. Vi tror fortsat det er en anelse for tidligt at se en solid vending tage fart. Især boligmarkedet viser fortsat svagheder, med et fald i boligpriserne i april til det svageste niveau i 14 måneder (ifølge Soufun Kina s største private netbaserede ejendomsmægler), og senest i marts signalerede premierminister Wen Jiabao, at stramningerne på boligmarkedet fastholdes. Vi ser dog begyndende tegn på en opblødning rettet især mod førstegangskøbere indikerende, at myndighederne er påbegyndt en forsigtig landing af boligmarkedet. I denne omgang modtager vi dog ikke deciderede ledende indikatorer for økonomien, men i første omgang primært en række nøgletal, der giver et billede af økonomien i april. Først på kalenderen står handelsbalancen (torsdag), hvor der ventes en bedring i overskuddet til 9,9 mia. USD fra 5,35 mia. USD i marts. Bag bedringen ligger forventninger om en relativt robust eksportvækst på 8,4% y-o-y sammenlignet med 8,9% i marts. Fremgangen dæmpes dog af forventninger om en vis genoprettelse af importen til en fremgang på 1,9% efter den kraftige moderation i væksten til 5,3% i marts, især som følge af et kraftigt fald i importen af jernmalm. Investeringsbanken Nomura har udarbejdet et ledende indeks for eksportvarer, og dette indeks peger på en vis opside til eksportvæksten i april. Også det officielle PMI-indeks for nye eksportordrer peger på bedring. Det er dog vigtigt at bemærke, at det officielle PMIindeks i høj grad har været løftet af sæsonfaktorer de seneste måneder og renset for sæson peger det officielle PMI-indeks generelt nedad i stedet for opad. Mere interessant bliver det 3. maj 212 6

7 natten til fredag når vi modtager forbrugerprisinflation for april. Netop inflationen er en vigtig hæmsko for myndighederne i deres forsøg på at stimulere økonomien. Til trods for kraftige fald siden toppen på 6,2% blev nået i juli sidste år, så har myndighederne ikke sluppet deres bekymringer hvad angår inflationen. I marts faldt inflationen til 3,6% fra jan/febgennemsnittet på 3,9%, hvilket dog var højere end markedsforventningerne, indikerende at inflationen muligvis ikke kommer helt så hurtigt ned som ventet. Bekymringerne hænger især sammen med den kraftige udvidelse af pengemængden i forbindelse med den kraftige stimulans af økonomien i 29 og 21 samt stigende mangel på arbejdskraft, der presser lønningerne kraftigt i vejret. Det kan dog også hænge sammen med anekdotiske indikationer på, at inflationen faktisk er noget højere end den officielle statistik viser. Høj inflation har historisk bidraget til øget social utilfredshed, og det er myndighederne særdeles bevidste om. I tråd med konsensusforventningerne tror vi på et fald i inflationen i april som følge af den aftagende økonomiske vækst, der nu meget vel kan være under den potentielle vækst, samt et fortsat aftagende bidrag til inflationen fra fødevarepriserne. Fortsat støtte fra et statistisk overhæng samt sidste års pengepolitiske stramninger vil bidrage til den faldende inflation et par måneder endnu. Sammen med inflationstallene offentliggøres også tal for industriproduktion, faste investeringer og detailsalg. Der er en del usikkerhed om retningen for industriproduktionen, eftersom det private HSBC PMI-indeks for fremstillingssektoren fortsat peger på kontraktion, mens det officielle PMI-indeks er steget til 53,3. Sidstnævnte indeks er dog ikke tilstrækkeligt sæsonkorrigeret, og netop marts og april er kendetegnet ved et betydeligt sæsonløft. I sæsonkorrigerede termer er det officielle PMI-indeks således faldet de seneste 3 måneder til i nærheden af 5. Vi tror derfor ikke på et løft i industriproduktionen i marts. Vi forventer endvidere en fortsat aftagende investeringsaktivitet i takt med afmatningen på boligmarkedet. Planer om bygning af billige boliger vil ikke være tilstrækkeligt til at holde væksten oppe, og samtidig er behovet for nyinvesteringer i eksportsektoren aftaget betydeligt i takt med svagere globale vækstudsigter. 3. maj 212 7

8 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige 7/5/12 7:45 Schweiz Unemployment Rate (sa) APR % 3.1% 7/5/12 9: Schweiz Foreign Currency Reserves APR B 7/5/12 9:15 Schweiz CPI (M om /YoY) APR.2%/-.9%.2%/-.9%.6%/-1.% 7/5/12 1:3 EM U Sentix Investor Confidence M AY /5/12 12: Tyskland Factory Orders (M om /YoY) M AR %/-6.1% 8/5/12 1:1 UK RICS House Price Balance APR % 8/5/12 7:45 Schweiz SECO Consumer Confidence APR (19.) 8/5/12 9: Danmark Current Account (Kroner) M AR B 8.B 8/5/12 9: Danmark Industrial Production M om M AR % -1.% 8/5/12 9: Danmark Trade Bal. X Ship sa (Kroner) M AR B 8.1B 8/5/12 12: Tyskland Industrial Production (M om /YoY) M AR %/-1.% 8/5/12 13:3 USA NFIB Small Business Optimism APR /5/12 8: Tyskland Exports SA (M om ) M AR % 9/5/12 13: USA M BA M ortgage Applications 4. M ay % 9/5/12 16: USA Fed's Kocherlakota, Pinalto, Plosser Speaks 9/5/12 16: USA Wholesale Inventories M AR.6% - -.9% 1/5/12 8:45 Frankrig Industrial Production (M om /YoY) M AR -.5%/ - -.3%/-1.9% 1/5/12 9: Danmark CPI - EU Harmonized (M om ) APR - -.2%/2.5%.6%/2.7% 1/5/12 9: Danmark CPI (M om /YoY) APR - -.2%/2.5%.5%/2.7% 1/5/12 9:3 Sverige CPI - Headline Rate (M om /YoY) APR %/1.5% 1/5/12 9:3 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) APR %/1.1% 1/5/12 1: Norge CPI (M om /YoY) APR %/.8% 1/5/12 1: Norge CPI Underlying (M om /YoY) APR %/1.5% 1/5/12 1:3 UK Industrial Production (MoM/YoY) MAR %/-2.3% 1/5/12 13: UK BOE Asset Purchase Target M AY B 325B 1/5/12 13: UK BOE ANNOUNCES RATES.5%.5%.5% 1/5/12 14: Norge Norwegian Deposit Rates % 1.5% 1/5/12 14:3 USA Import Price Index (M om /YoY) APR -.2%/ %/3.4% 1/5/12 14:3 USA Trade Balance M AR -$49.7B - - -$46.B 1/5/12 14:3 USA Initial Jobless Claims 5. M ay /5/12 19:2 USA Fed's Kocherlakota Speaks on M onetary Policy 1/5/12 2: USA M onthly Budget Statement APR $3.B /5/12 /212 Kina Trade Balance (USD) APR $9.9B - - $5.35B 11/5/12 3:3 Kina Consumer Price Index (YoY) APR 3.4% % 11/5/12 7:3 Kina Industrial Production (YoY) APR 12.% % 11/5/12 7:3 Kina Fixed Assets Inv Excl. Rural YTD YoY APR 2.4% % 11/5/12 7:3 Kina Retail Sales (YoY) APR 15.1% % 11/5/12 8: Tyskland Consumer Price Index (M om /YoY) APR F %/2.% 11/5/12 8: Sverige PES Unemployment Rate APR % 11/5/12 11: EM U EU Publishes Spring Economic Forecasts 11/5/12 14:3 USA Producer Price Index (M om /YoY) APR %/2.4% - - %/2.8% 11/5/12 14:3 USA PPI Ex Food & Energy (M om ) APR.2%/ - -.3%/2.9% 11/5/12 15:55 USA U. of M ichigan Confidence M AY P #VALUE! 5 M AY Kina New Yuan Loans APR 788.B B Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 1-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JP Y Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere