Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge som følge af 1. maj tirsdag samt Stor Bededag herhjemme i morgen fredag. Ikke desto mindre må man sige, at ugen bød på fortsatte divergerende økonomiske signaler mellem USA og euroområdet. Sidstnævnte bød ind med svage PMImålinger for periferilandene i maj og ledigheden trak op i rekordhøje 1,9%, herunder viste Tyskland den største stigning i ledigheden i knapt tre år. USA kunne for sin del byde ind med en uventet stigning i sin ISM-rapport for fremstillingsindustrien i april og dermed nåede indekset det højeste niveau siden juni sidste år. På grund af den tidligere deadline for Ugefokus manglede vi dog, at se resultaterne af USA s rapporter på ISM-service og arbejdsmarkedsrapporten begge for april. Som udgangspunkt er forventningerne til disse rapporter rimeligt positive, om end en svag ADP-opgørelse over beskæftigelsen indikerede muligheden for en skuffelse i fredagens arbejdsmarkedsrapport. Ud over nøgletallene fra USA modtog vi i løbet af ugen en række taler fra diverse Federal Reserve guvernører samt FOMC-medlemmer. Og interessant nok så kridtede disse grundlæggende en rimelig høgeagtig linje op, herunder bevægede FOMC-medlem Williams sig fra den dueagtige fløj ind på det mere neutrale område, hvor han nu ikke længere ser behov for at centralbanken eventuelt kommer til at lempe pengepolitikken yderligere. Det betød alt i alt, at de sikre obligationsrenter (blandt andet tyske og danske) faldt til nye rekordlave niveauer, mens EUR blev kraftigt svækket, især over for USD. Det på trods af at aktiemarkederne ind til videre så ud til at pege en smule op over ugen samtidigt med, at gældskrisen ikke viste yderligere tænder i form af stigende renter i blandt andet Italien og Spanien. Renterne faldt faktisk en smule tilbage, hvilket også blev understøttet af nogenlunde vellykkede franske og spanske auktioner over statsobligationer, dog med noget højere spanske auktionsrenter i forhold til de forrige tilsvarende auktioner. PMI-forskel peger ned for EUR/USD EUR/USD EUR/USD PMI-industri forskel ml. euroområdet og USA (3M lag) det samme gør forskelle på arbejdsmarkedet EUR/USD Jan May Sep Jan 9 May Sep Jan 1 EUR/USD Forskel i arbejdsløshedsrate, USD - EUR May Sep Jan May Indekspoint %-point Ugen der kommer Euroområdet Valg i Grækenland og Frankrig: I den kommende uge er det umiddelbart småt med vigtige økonomiske begivenheder for euroområdet, men ikke desto mindre vil begyndelsen af ugen været præget af søndagens valg i Frankrig og Grækenland. Begge steder vil der være fokus på de nye regeringers muligheder for og ambitioner om fortsat at gøre hvad der skal til for at hindre en ny opblussen i gældskrisen. I Grækenland er der først og fremmest fokus på muligheden for at en række nye partier kommer ind i parlamentet, idet omkring 1 partier vurderes at have mulighed for dette. Det vil sandsynligvis ske på bekostning af de to store partier, socialistiske Pasok og det mere højreorienteret Nyt Demokrati (ND) med henholdsvis Venizelos og Samaras i spidsen. Ud over at valgdeltagelsen kan vise sig meget lav vil be- For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 folkningens utilfredshed sandsynligvis blive udtrykt ved et mere segmenteret politisk landskab i parlamentet. De seneste meningsmålinger, (der dog pga. valgreglerne er ca. 14 dage gamle) viser eksempelvis at Pasok s tilslutning er faldet til omkring 14%, mod 44% ved det seneste valg. Derudover ser højreradikale kræfter ud til at have fået medvind, og et parti som Golden Dawn ser ud til at klare spærregrænsen på 3%. Partiet har et stærkt nationalistisk præg, herunder med udvisning af alle immigranter som et højtrangerende punkt. Derudover er der det kommunistiske parti som vil have landet ud af EU, samt det nydannede Independent Greeks, som vil have aflyst aftalerne med EU og IMF, og have Tyskland til at udbetale en kompensation for 2. verdenskrig. Frygten er naturligvis, at valget vil resultere i et mudret politisk billede, herunder i den grad andre partier, som ikke har skrevet under på løfterne om yderligere opstramninger i de offentlige finanser over for EU og IMF, får noget at skulle have sagt. Umiddelbart er det mest gunstige og til dels sandsynlige udfald af valget en koalitionsregering mellem Pasok og ND. Spørgsmålet er først og fremmest om de tilsammen får et flertal i parlamentet. I de sidste meningsmålinger havde de lige over 5% af stemmerne tilsammen (Pasok ca. 17% og ca. ND 34%). Dernæst er spørgsmålet om de kan samarbejde i en koalitionsregering, hvilket Samaras bestemt ikke har været tilbøjelig til at se som en mulighed under valgkampen. Under alle omstændigheder nærmer tiden sig hastigt hvor nye sparetiltag skal vedtages af den nye regering (allerede i juni), og det kan naturligvis give anledning til nye konflikter med EU/IMF. I Frankrig er billede trods alt knapt så segmenteret ved præsidentvalget søndag mellem socialisten Hollande og Sarkozy (UMP). Hollande vandt en lille sejr i første valgrunde, og de seneste meningsmålinger giver ham fortsat et lille forspring på 53% mod Sarkozys 47%. Set udefra har der i forbindelse med valget især været fokus på Hollandes lidt skarpere modstand mod den tysk inspirerede linje, der er blevet lagt i bekæmpelsen af gældskrisen i Europa. I den forbindelse især, at han vil have Finanspagten genforhandler, samtidigt med at han mener at ECB bør indtage en mere aktiv og modig rolle i krisebekæmpelsen. Ser man ellers på hans økonomiske program, er der egentlig ikke stor forskel i forhold til Sarkozy, idet han forventer at bringe de offentlige finanser i balance i 217, et år senere end Sarkozy. Ikke desto mindre har hans kampagne især indeholdt løfter om forøgelse af offentlige udgifter på udvalgte områder (2 mia. EUR over fem år), lavere selskabsskat for mindre virksomheder samt en sænkning af pensionsalderen til igen at blive 6 år. Indtægterne vil han øge via millionærskat, højere skatter på større virksomheder (samt banker og olievirksomheder) og lukning af skattehuller. Sarkozy for sin del har fremført forslag om at hæve mindstelønnen samt sænke beskæftigelsesfradraget. Alt i alt er det hos begge kandidater svært at få øje på valgløfter der adresserer landets fundamentale problem med en lav konkurrenceevne, herunder ser vækstskønnene, som der lægges til grund for de økonomiske programmer, fortsat ud til at være noget optimistiske med stigende positive vækstrater over de kommende år. Dog har begge kandidater tilsyneladende indset at kortsigtet vækststimulans i form af keynesiansk efterspørgselsstimulerende finanspolitik ikke er løsningen på Frankrigs udfordringer. Selv om der er en vis nervøsitet på fi- Grækenland: Ekstreme partier har medvind Note: Golden Dawn s partiflag, kilde: Wikipedia Frankrig: Ikke synlig nervøsitet over præsidentvalg Merrente mod Tyskland (1-årig stat), %-point Merrente mod Tyskland (1-årig stat), %-point 3. maj 212 2

3 nansmarkederne i forbindelse med Hollandes eventuelle sejr, så virker det også som om at der er en vis fortrøstning om at udfaldet af valget nok ikke påvirker Frankrigs økonomiske udsigter stort i fremtiden, idet Hollandes forventes at følge en mere midtsøgende linje i sin politik hvis/når først han kommer til magten. Således er rentespændet til Tyskland godt nok blevet udvidet i løbet af valgkampen, men er faktisk faldet lidt tilbage siden Hollandes sejr i første valgrunde. Renterne på franske statsobligationer ser dermed mere ud til, at tage retning efter den generelle tendens blandt de gældstyngede lande, i forbindelse med den seneste mere negative opmærksomhed i Spanien. Det er som nævnt småt med vigtige økonomiske nøgletal for euroområdet i den kommende uge om end der kan være lidt fokus på det investorbaserede konjunkturbarometer, Sentix, for maj (kommer mandag). Her vil der blive holdt øje med om indekset fortsætter den skuffende udvikling fra de forrige par måneder især. Sentix noterede således efter det markante april-fald, at den økonomiske stabilisering i euroområdet, understøttet af generøs likviditet fra ECB, bliver der sat spørgsmålstegn ved blot en måned efter den sidste LTRO fra ECB. Gældskrisen er fortsat nogenlunde uændret i styrke i forhold til for en måned siden, og vi har modtaget lidt flere negative økonomiske indikatorer, mens aktiemarkedet er faldet en smule tilbage, hvorfor et mindre fald må forventes i maj. Derudover kan der blive en smule fokus på tyske fabriksordre for marts (også mandag) disse har også skuffet på det seneste og har sammen med et skuffende PMI-indeks i april peget på yderligere svagheder i industrien fremadrettet. Der kommer tysk industriproduktion tirsdag. Ellers kan der komme lidt opmærksomhed fredag på Europakommissionens opdaterede vækstforventninger, og Italien skal sælge korte statspapirer fredag. Bank of England tættere på nye lempelser? I Storbritannien vil der torsdag være en smule fokus på rentemøde i Bank of England, hvor der dog ikke forventes nogen nye tiltag annonceret. I kulissen kan der dog godt være sket en mere interessant bevægelse tilbage mod et mere dueagtigt alarmberedskab, oven på de seneste generelt skuffende økonomiske nøgletal. Specielt da skuffende negativ BNP-vækst i 1. kvartal sendte landet tilbage i recession og dermed er et såkaldt double-dip i økonomien en realitet. Derudover har industrien absolut vist nye svaghedstegn både i de faktiske produktionstal samt i det nyligt større-end-ventet fald i PMI-indekset i april. Samtidigt kan det seneste uventede store løft i detailsalget i marts sandsynligvis (bort)forklares af midlertidigt effekt fra usædvanligt varmt vejr samt benzinhamstring frem mod en annonceret tankbilstrejke i slut marts. Den seneste styrkelse af GBP til det stærkeste niveau mod EUR i knapt to år giver nok også anledning til en vis panderynken i centralbanken, om end det om ikke andet vil have en gunstig effekt på inflationen, som på 3,5% stadig må siges holde sig udfordrende høj. Vi forventer således, at man skal væbne sig med en smule tålmodighed frem til offentliggørelsen af referatet af rentemødet, for at se om der sket et skred i holdningen blandt rentekomitéens ni medlemmer. Det blot en måned efter at bevægelsen var den anden vej mod en næsten enig komité (otte mod en) i synet på at der ikke er behov for yderligere Tysk industri under stigende pres % m/m Fabriksordrer, 2-mdrs. gennemsnit PMI, fremstillingsindustri UK: Industristabilisering mister taget % m/m, 3M gennemsnit Produktion, fremstillingsindustri PMI, fremstillingsindustri Indeks Source: Reuters EcoWin Indeks Source: Reuters EcoWin 3. maj 212 3

4 kvantitative lempelser. USA Vi tager temperaturen på forbrugerne: Det bliver så som så med virkeligt spændende økonomiske data fra USA i den kommende uge, hvor vi især ser frem mod fredagens forbrugertillidsopgørelse for maj fra University of Michigan. Indekset har løftet sig de seneste otte måneder, men stigningerne har dog været ganske små de sidste tre måneder. Der forventes et lille fald, som kan have fået næring af en mindre moderation på aktiemarkedet. Derudover er der fortsat visse bekymrende signaler på arbejdsmarkedet, hvor de mindre virksomheders beskæftigelsesplaner har mistet tempo på det sidste, som det har kunnet aflæses i NFIB s beskæftigelsesindeks (jf. figuren). NFIB-indekset for april kommer tirsdag, og udover beskæftigelsesudsigterne skuffede salgsforventningerne i marts, ligesom kreditstramninger fortsat blev vurderet som bremsende. Derudover kan forbrugerne føle en vis udhulning af købekraften, som følge af de seneste pæne stigninger i forbrugerpriserne. I den forbindelse kan der være lidt opmærksomhed på importpriser (torsdag) og producentpriser (fredag), som går forud for opgørelsen af forbrugerpriserne i den efterfølgende uge. Der ventes en stort set flad prisudvikling i disse aprilopgørelser, især da energipriserne har lagt sig en smule. Endelig vil der være en smule opmærksomhed på handelsbalancen for marts, hvor der ventes en mindre stigning i handelsunderskuddet, oven på det noget overraskende fald i februar, som følge af faldende import - især inden for olie. Det betød i anden omgang at vækstbidraget til 1. kvartals BNP var næsten neutralt. Afvigelser i forhold til forventningerne vil således kunne påvirke BNP-revideringen. USA: Mindre virksomheders jobplaner risiko for forbrugertillid Indeks University of Michigan, forbrugertillidsindeks NFIB, ansættelsesplaner [lag 2] Source: Reuters EcoWin Nettotal Norges Bank på autopilot - eller hvad? Som udgangspunkt forventer vi ingen nyheder på torsdagens rentemøde i Norges Bank, og i det hele taget ventes renten holdt uændret i nogen tid fremover. Det bør imidlertid ses i lyset af den noget overraskende rentesænkning til 1,5% på sidste rentemøde den 15. marts, som fulgte i kølvandet på den ligeså overraskende rentesænkning i december på hele,5%-point. Umiddelbart inden det sidste rentemøde havde centralbankchef Olsen understreget tydeligt, at man i disse tider skal være påpasselig med at benytte lempelig pengepolitik til at bringe inflationen tilbage op til målet, idet det risikerer at øget inflationspresset og dermed forringe konkurrenceevnen på længere sigt. Alligevel valgte han, og resten af rentekomitéen, at sænke renten på mødet godt 14 dage efter, primært baseret på argumenterne om en inflationen der skyder under målet samt den stærke NOK. Dette gav i den grad anledning til usikkerhed blandt iagttagere af Norges Bank s handlinger, og vi ser en klar risiko for at sådanne forvirrende signaler underminerer centralbankens troværdighed. Siden sidste marts-rentemøde har vi gennemgående modtaget pæne økonomiske data for Norge, herunder robust detailsalg og faldende arbejdsløshed. PMI-barometeret er dog faldet kraftigt i den seneste aprilmåling, men befinder sig stadig på et pænt ekspansivt niveau. Med hensyn til Norges Bank s to hovedargumenter bag rentesænkningen, så har den underliggende forbrugerprisinflation trukket lidt mere op end ventet til senest 1,5% og NOK har holdt sig nogenlunde stabil, dog med en let tendens til styrkelse siden marts-rentemødet. Vi forventer en første ren- Norge: Inflation steget mere end ventet % Officielle indlånsrente (venstre akse) Underliggende inflation, CPI ATE (højre akse) NB's inflationsmål Kilde: Reuters Ecowin % y/y 3. maj 212 4

5 teforhøjelse om et års tid, om end vi må understrege at tendensen til en ny runde pengepolitiske lempelser verden over fortsat lever, og kan presse Norges Bank til at deltage i valutaspillet (endnu en gang). Danmark - Travl uge på nøgletalsfronten: Ugen byder på et væld af nøgletal for udviklingen i dansk økonomi, hvor vi allerede mandag ligger for med udviklingen i antallet af konkurser og tvangsauktioner i april. Efter en kraftig stigning omkring årsskiftet har de to seneste måneder heldigvis budt på en lidt mere positiv udvikling i antallet af konkurser. Således faldt antallet af konkurser i marts til det laveste siden november 28, men man må dog stadig konstatere, at niveauet fortsat er højt i et historisk perspektiv. Forhåbentligt kan vi se at antallet af konkurser fortsætter den svagt faldende tendens der var gældende igennem det meste af 211. Vi venter dog ikke at vi vil se markante fald i antallet af konkurser, hvor især mange små og mellemstore virksomheder vurderes at være berørt af dårligere lånebetingelser som følge af det pres vi ser på dele af den danske finansielle sektor. Modsat er antallet af tvangsauktioner steget igennem de seneste måneder og nåede i marts op og tangere den forrige top fra marts 21, hvilket er det højeste antal tvangsauktioner på en enkelt måned siden Den fortsat meget negative udvikling i huspriserne er naturligvis ikke befordrende for at vi vil se et fald i tvangsauktionerne, om end den mere stabile udvikling på arbejdsmarkedet og de meget lave renter er med til at holde hånden under boligejerne. Den seneste statistik fra Realkreditrådet viste da også. at antallet af boligejere, der er bagud med betalingerne på deres boliglån faldt i 1. kvartal, muligvis hjulpet af de rekordlave renter, der blev fastsat ved rentetilpasningen i december. Ikke desto mindre venter vi at se fortsatte stigninger i antallet af tvangsauktioner igennem 212, hvor vi især vil holde øje med effekten af de ændrede lånemuligheder i Realkreditten, der snart træder i kraft, og som vil betyde øgede omkostninger for boligejerne. Ugens højdepunkt bliver dog formentlig offentliggørelsen af handelsbalancen og industriproduktionen for marts (tirsdag), hvor vi kan få ny information om i hvor høj grad afmatningen blandt nogle af vores større samhandelspartnere har påvirket dansk økonomi. For indeværende har indtrykket de seneste måneder været en udpræget grad af modstandsdygtighed i den danske industrisektor. Kombinationen af en overvægt af relativt ikke-konjunkturfølsomme varer i eksporten samt en stigende afsætning til de nye vækstøkonomier har således løftet vareeksporten efter en ellers lidt svag udvikling i den sidste del af 211. Vi er dog ikke overbeviste om at vi kan fastholde en helt så pæn eksportvækst fremadrettet og venter da også et fald i eksporten på ca. 1,5% i marts. Det vil dog ikke ændre ved billedet af, at vareeksporten stadig vil være vokset pænt i 1. kvartal, og dermed også, at vi kan se et mere positivt bidrag til den samlede økonomiske vækst herfra end hvad vi så i 4. kvartal sidste år, jf. figur. Godt hjulpet af den mere gunstige udvikling i eksporten har vi også set en relativt stærk udvikling i den danske industriproduktion i de seneste måneder. Ganske vist faldt produktionen i februar, men ikke desto mindre har industrisektoren faktisk været et af lyspunkterne i dansk økonomi i en ellers trist økonomisk verden. Som med eksporten tror vi dog også her, at det kan blive vanskeligt at opretholde de mere positive takter, og venter et Fald i konkurser - stigning i tvangsauktioner Number of Konkurser, SA Vareeksporten vil bidrage positivt til væksten i 1. kvartal % 3m/3m Vareeksport, nationalregnskab (mængder) Vareeksport, udenrigshandel inkl. skøn Kilde: Reuters Ecowin Number of Tvangsauktioner, SA Source: Reuters EcoWin % q/q 3. maj 212 5

6 nyt fald i produktionen i marts i størrelsesordnen 1% m/m. Især de indenlandske svagheder ses således at veje på produktionen, også afspejlet i det fald vi har set i ordreindgangen fra hjemmemarkedet. På den baggrund venter vi også et fald i importen på omkring 2% m/m i marts, hvilket vil understrege en svag indenlandsk efterspørgsel. Det betyder dog, at overskuddet på handelsbalancen ventes udvidet fra 8,1 mia. kr. til ca. 8,5 mia. kr. i marts. Modsat ventes et fald i overskuddet på betalingsbalancen fra 8, mia. kr. til ca. 7, mia. kr. primært som følge af en sæsonbestemt og midlertidig reduktion i løn- og formueindkomsterne fra udlandet i marts. Torsdag får vi så tal for udviklingen i forbrugerpriserne i april. Vi venter en stigning i forbrugerpriserne på,2% m/m, hvilket dog vil trække ned i den årlige stigningstakt fra 2,7% til 2,5%. Faldet i inflationen skal primært tilskrives et aftagende bidrag fra energipriserne, som overordnet ventes at medføre en gradvist aftagende inflationstakt over året. Modsat har afgiftsforhøjelser medvirket til at holde inflationen oppe, og indtrykket på det seneste har da også været at inflationen bliver højere i år end hvad vi tidligere har troet. I vores seneste prognose har vi således opjusteret vores forventninger til inflationen i år til 2,7%. Dermed er indtrykket af at relativt høj inflation og lavere lønstigningstakter fortsat vil være en betydelig hæmsko for udviklingen i det private forbrug. Emerging Markets Cocktail af april-tal fra Kina: Den kommende uge er fyldt med interessante nøgletal fra især Kina, hvor vi fortsat holder øje med eventuelle tegn på en begyndende vending. Usikkerheden er pt. ekstra stor eftersom der er tydelig forskel på officielle og private nøgletal. Oven i dette skal tilføjes, at staten fortsat har en stor indflydelse på økonomien, men heller ikke den økonomiske politik har været overbevisende nok til at skabe en solid tro på en vending. Vi tror fortsat det er en anelse for tidligt at se en solid vending tage fart. Især boligmarkedet viser fortsat svagheder, med et fald i boligpriserne i april til det svageste niveau i 14 måneder (ifølge Soufun Kina s største private netbaserede ejendomsmægler), og senest i marts signalerede premierminister Wen Jiabao, at stramningerne på boligmarkedet fastholdes. Vi ser dog begyndende tegn på en opblødning rettet især mod førstegangskøbere indikerende, at myndighederne er påbegyndt en forsigtig landing af boligmarkedet. I denne omgang modtager vi dog ikke deciderede ledende indikatorer for økonomien, men i første omgang primært en række nøgletal, der giver et billede af økonomien i april. Først på kalenderen står handelsbalancen (torsdag), hvor der ventes en bedring i overskuddet til 9,9 mia. USD fra 5,35 mia. USD i marts. Bag bedringen ligger forventninger om en relativt robust eksportvækst på 8,4% y-o-y sammenlignet med 8,9% i marts. Fremgangen dæmpes dog af forventninger om en vis genoprettelse af importen til en fremgang på 1,9% efter den kraftige moderation i væksten til 5,3% i marts, især som følge af et kraftigt fald i importen af jernmalm. Investeringsbanken Nomura har udarbejdet et ledende indeks for eksportvarer, og dette indeks peger på en vis opside til eksportvæksten i april. Også det officielle PMI-indeks for nye eksportordrer peger på bedring. Det er dog vigtigt at bemærke, at det officielle PMIindeks i høj grad har været løftet af sæsonfaktorer de seneste måneder og renset for sæson peger det officielle PMI-indeks generelt nedad i stedet for opad. Mere interessant bliver det 3. maj 212 6

7 natten til fredag når vi modtager forbrugerprisinflation for april. Netop inflationen er en vigtig hæmsko for myndighederne i deres forsøg på at stimulere økonomien. Til trods for kraftige fald siden toppen på 6,2% blev nået i juli sidste år, så har myndighederne ikke sluppet deres bekymringer hvad angår inflationen. I marts faldt inflationen til 3,6% fra jan/febgennemsnittet på 3,9%, hvilket dog var højere end markedsforventningerne, indikerende at inflationen muligvis ikke kommer helt så hurtigt ned som ventet. Bekymringerne hænger især sammen med den kraftige udvidelse af pengemængden i forbindelse med den kraftige stimulans af økonomien i 29 og 21 samt stigende mangel på arbejdskraft, der presser lønningerne kraftigt i vejret. Det kan dog også hænge sammen med anekdotiske indikationer på, at inflationen faktisk er noget højere end den officielle statistik viser. Høj inflation har historisk bidraget til øget social utilfredshed, og det er myndighederne særdeles bevidste om. I tråd med konsensusforventningerne tror vi på et fald i inflationen i april som følge af den aftagende økonomiske vækst, der nu meget vel kan være under den potentielle vækst, samt et fortsat aftagende bidrag til inflationen fra fødevarepriserne. Fortsat støtte fra et statistisk overhæng samt sidste års pengepolitiske stramninger vil bidrage til den faldende inflation et par måneder endnu. Sammen med inflationstallene offentliggøres også tal for industriproduktion, faste investeringer og detailsalg. Der er en del usikkerhed om retningen for industriproduktionen, eftersom det private HSBC PMI-indeks for fremstillingssektoren fortsat peger på kontraktion, mens det officielle PMI-indeks er steget til 53,3. Sidstnævnte indeks er dog ikke tilstrækkeligt sæsonkorrigeret, og netop marts og april er kendetegnet ved et betydeligt sæsonløft. I sæsonkorrigerede termer er det officielle PMI-indeks således faldet de seneste 3 måneder til i nærheden af 5. Vi tror derfor ikke på et løft i industriproduktionen i marts. Vi forventer endvidere en fortsat aftagende investeringsaktivitet i takt med afmatningen på boligmarkedet. Planer om bygning af billige boliger vil ikke være tilstrækkeligt til at holde væksten oppe, og samtidig er behovet for nyinvesteringer i eksportsektoren aftaget betydeligt i takt med svagere globale vækstudsigter. 3. maj 212 7

8 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige 7/5/12 7:45 Schweiz Unemployment Rate (sa) APR % 3.1% 7/5/12 9: Schweiz Foreign Currency Reserves APR B 7/5/12 9:15 Schweiz CPI (M om /YoY) APR.2%/-.9%.2%/-.9%.6%/-1.% 7/5/12 1:3 EM U Sentix Investor Confidence M AY /5/12 12: Tyskland Factory Orders (M om /YoY) M AR %/-6.1% 8/5/12 1:1 UK RICS House Price Balance APR % 8/5/12 7:45 Schweiz SECO Consumer Confidence APR (19.) 8/5/12 9: Danmark Current Account (Kroner) M AR B 8.B 8/5/12 9: Danmark Industrial Production M om M AR % -1.% 8/5/12 9: Danmark Trade Bal. X Ship sa (Kroner) M AR B 8.1B 8/5/12 12: Tyskland Industrial Production (M om /YoY) M AR %/-1.% 8/5/12 13:3 USA NFIB Small Business Optimism APR /5/12 8: Tyskland Exports SA (M om ) M AR % 9/5/12 13: USA M BA M ortgage Applications 4. M ay % 9/5/12 16: USA Fed's Kocherlakota, Pinalto, Plosser Speaks 9/5/12 16: USA Wholesale Inventories M AR.6% - -.9% 1/5/12 8:45 Frankrig Industrial Production (M om /YoY) M AR -.5%/ - -.3%/-1.9% 1/5/12 9: Danmark CPI - EU Harmonized (M om ) APR - -.2%/2.5%.6%/2.7% 1/5/12 9: Danmark CPI (M om /YoY) APR - -.2%/2.5%.5%/2.7% 1/5/12 9:3 Sverige CPI - Headline Rate (M om /YoY) APR %/1.5% 1/5/12 9:3 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) APR %/1.1% 1/5/12 1: Norge CPI (M om /YoY) APR %/.8% 1/5/12 1: Norge CPI Underlying (M om /YoY) APR %/1.5% 1/5/12 1:3 UK Industrial Production (MoM/YoY) MAR %/-2.3% 1/5/12 13: UK BOE Asset Purchase Target M AY B 325B 1/5/12 13: UK BOE ANNOUNCES RATES.5%.5%.5% 1/5/12 14: Norge Norwegian Deposit Rates % 1.5% 1/5/12 14:3 USA Import Price Index (M om /YoY) APR -.2%/ %/3.4% 1/5/12 14:3 USA Trade Balance M AR -$49.7B - - -$46.B 1/5/12 14:3 USA Initial Jobless Claims 5. M ay /5/12 19:2 USA Fed's Kocherlakota Speaks on M onetary Policy 1/5/12 2: USA M onthly Budget Statement APR $3.B /5/12 /212 Kina Trade Balance (USD) APR $9.9B - - $5.35B 11/5/12 3:3 Kina Consumer Price Index (YoY) APR 3.4% % 11/5/12 7:3 Kina Industrial Production (YoY) APR 12.% % 11/5/12 7:3 Kina Fixed Assets Inv Excl. Rural YTD YoY APR 2.4% % 11/5/12 7:3 Kina Retail Sales (YoY) APR 15.1% % 11/5/12 8: Tyskland Consumer Price Index (M om /YoY) APR F %/2.% 11/5/12 8: Sverige PES Unemployment Rate APR % 11/5/12 11: EM U EU Publishes Spring Economic Forecasts 11/5/12 14:3 USA Producer Price Index (M om /YoY) APR %/2.4% - - %/2.8% 11/5/12 14:3 USA PPI Ex Food & Energy (M om ) APR.2%/ - -.3%/2.9% 11/5/12 15:55 USA U. of M ichigan Confidence M AY P #VALUE! 5 M AY Kina New Yuan Loans APR 788.B B Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 1-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JP Y Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Jes Roerholt Asmussen, , Rasmus Gudum-Sessingø, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere