Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug."

Transkript

1 Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: fax: web: 1

2 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem til dags dato været igennem en gennemgribende organisationsudvikling - fra et ApS til en selvejende institution. Undervejs i denne proces blev Midtgården godkendt af Ribe Amt til at drive behandlingsvirksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer. I 2002 blev DSI Midtgården stiftet som selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer fra erhvervslivet, der ikke har noget med Midtgården at gøre i det daglige, og som ikke har økonomiske interesser i driften. Denne selskabskonstruktion medførte, at der kunne påbegynde en gennemgående renovering af både bygninger og inventar en renovering som havde været hårdt tiltrængt i årevis. I dag fremtræder DSI Midtgården således indbydende og harmonisk. Vi mener os dog ikke af den grund på nogen måde færdige med at forbedre de fysiske omgivelser, og den løbende renovering har resulteret at bygningerne til stadighed lever op til både myndighedernes krav, og til beboernes tilfredshed. Behandlingen. Midtgaarden bruger CENAPS modellen. CENAPS modellen er udviklet af Terence T. Gorski siden først i 70 erne, og er baseret på en biopsyko-social model, som påpeger at misbrug resulterer i ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige problemer. Dette kombineres med andre andre behandlingsteorier, først og fremmest Kognitiv- og NLP terapi, som har vist sig som særdeles bæredygtig og effektiv i behandling af misbrugere. Faser. Primærbehandling. Startfasen på DSI Midtgaarden er indslusningsgruppen. Da vi ikke tror på at folk er mindre værd fordi de er misbrugere, så starter terapien allerede her. Det foregår selvfølgelig i et tilpasset tempo, og er baseret på at få strukturen lært, så beboeren får en mild overgang til primærgrupperne. Desuden løses de 2

3 akutte problemer, der ofte opstår i forbindelse med at være ny i huset, samt de problemer der opstår under en afgiftning. Problemløsende.../Primærgruppe, er næste fase i behandlingen. Problemløsende gruppeterapi arbejder på flere niveauer. Ved brug af en række standard procedure skabes en gruppeatmosfære, der tillader gruppemedlemmer at arbejde individuelt på forskellige problemstillinger i den samme session. Problemløsende gruppeterapi fokuserer på at klarlægge og løse et problem ved systematisk at bruge problemløsende procedurer. Problemløsende gruppeterapi er udviklet således, at det hjælper terapeuten med at se, hvordan de forskellige behandlingsteknikker gennemføres og indarbejdes. Det sigter mod at gennemskue specifikke problemer, at tydeliggøre og klarlægge behandlingsmål og at identificere specifikke tidsbegrænsede interventioner. Deltagerne i gruppen påtager sig en høj grad af ejerskab og ansvar for løsningen af deres problemer i samarbejde med terapeuten, der guider dem gennem en systematisk problemløsende proces. Forebyggende tilbagefaldsbehandling. 3. fase i en primærbehandling, hvor der arbejdes med selvødelæggende adfærd, samt erkendelse, analyse og håndtering af de højrisikosituationer, hvor beboeren kan ende i misbrug igen. Tilbagefaldsbehandling. Tilbagefaldsforebyggende Terapi er en psykoterapeutisk proces rettet imod mennesker der er eller har været i en stabil periode ude af kemisk afhængighed. Tilbagefald opstår for det meste, fordi de afgiftede og stabiliserede x- misbrugere ofte ikke forstår hvad tilbagefald er, og hvordan de kan hindre det. Med tilbagefaldsforbyggende planlægning kan man lære at standse og styre denne proces, længe inden tilbagefaldet starter. 3

4 fungere som en støtte/kontaktperson for husets beboere. Desuden skal medarbejderen og beboerne i fællesskab sørge for, at reglerne for ophold i Midtgaardens Halvvejshus bliver overholdt (se regler for ophold nedenfor). Midtgårdens Halvvejshus Midtgårdens Halvvejshus er placeret centralt i Esbjerg. Det er en villa, hvor der kan bo op til 8 personer. En del af konceptet ved at være i halvvejshuset er, at man efter endt behandling får en blød overgang til det normale liv igen. Derudover er det være den periode, hvor man igen begynder at tage ordentligt ansvar for eget liv. Det vil blandt andet sige at man f. eks selv kontakter kommune i forhold til arbejde/uddannelse, at man begynder at søge lejlighed, eller at få ordnet den man har osv. Husets beboere skal også selv styre indkøb, madlavning, rengøring og økonomien i forhold til dette. Strukturen i Halvvejshuset: - Alle HV beboere, skal møde på Midtgården til dagsprogram/ i dagbehandlingen på Jagtvej/ andet aftalt forløb. - Der er fælles aftenspisning for alle husets beboere mandag, tirsdag, torsdag og søndag. - Der er husmøde hver tirsdag. - Hvis Midtgaardens personale fatter mistanke om misbrug, kriminalitet, eller voldshandlinger hos beboere der opholder sig i Halvvejshuset, kan Midtgaardens personale til enhver tid bortvise dèn eller de beboere det drejer sig om. Der er tilknyttet en medarbejder fra Midtgården, der som hovedregel, er der nogle timer om dagen. Denne skal 4

5 Regler for ophold i Halvvejshuset: Det er selvsagt, at der ikke må indtages illegale stoffer af enhver slags eller alkohol, ligesom man ikke må opføre sig truende heller ikke verbalt. Hvis dette forekommer flytter man tilbage til Midtgården i en periode på op til 30 dage. Tider: Alle skal være hjemme kl 23.00, undtaget lørdag hvor man kan være ude til kl Mandag til fredag står man op kl. 0700, weekender er der ingen krav til hvornår man står op. Af hensyn til de andre beboere, skal der være ro i huset kl til hverdag og om søndagen, fredag kl og lørdag kl Tv må først tændes efter kl Rengøring: Værelser og alle fællesarealer skal holdes rengjorte og oprydede - hver dag. Der er hovedrengøring hver fredag, og det skal være overstået inden kl Husmøde: Der er husmøde hver tirsdag, med mindre andet er aftalt. NA møder: Alle der bor i Midtgårdens Halvvejshus hus skal deltage i mindst 3 NA/AA møder om ugen. Besøg: Alle besøg skal aftales med personale på Midtgården, og hvis de besøgende spiser i HV betales for maden. Beløbets størrelse fastsættes af Midtgården. Dette gælder alle besøgende. Hjemmebesøg: Hjemmebesøg forgår i tidsrummet fra fredag kl til søndag kl De første 2 weekender du er i Halvvejshuset, må du ikke tage på hjemmebesøg (Der kan dog tages individuelle hensyn). Derefter må der tages på hjemmebesøg hver anden weekend. Alle hjemmebesøg skal aftales med Midtgården - både hjemmebesøg i og udenfor Esbjerg. 5

6 Efterbehandling/efterværn. Efter udskrivning og indflytning i egen bolig kan iværksættes en efterbehandlings/ Efterværnsperiode af forskellig længde. Dette aftales mellem den enkelte beboer/bruger, dennes misbrugskonsulent og Midtgården. Varigheden af efterbehandlingen/efterværnet aftales også. I perioden tilbydes Tilbagefaldsterapi 2 gange om ugen én gang i Halvvejshuset og én gang på Midtgården på tirsdage og torsdage. Udover Tibagefaldsterapien står Midtgården naturligvis til rådighed via døgnberedskabet, og hvis den enkelte bruger får behov for dét, vil det være muligt at overnatte enten i Halvvejshuset eller på Midtgården. I sådanne tilfælde vil Midtgården tage kontakt med misbrugskonsulent snarest muligt mhp drøftelse af det videre forløb. Personale. Midtgården har 12 fastansatte, fordelt med: 1 Centerleder: Socialrådgiveruddannet, 15 års behandlererfaring på misbrugscenter, 15 års ledererfaring, mange misbrugskursusforløb op gennem 80 og 90`erne, lederuddannelse (4 års varighed), neuropsykologisk grundkursus, coaching, mv. Ansat primo Behandlingsleder: 3 årrig NLP terapeutuddannet og CENAPS - i øvrigt baggrund fra militæret og som selvstændig erhvervsdrivende. Ansat ca. 6 år. 2 Socialrådgivere: Den ene har tillige den 4 årrige NLP terapeutuddannet. og CENAPS som overbygning. Ansat i 5 år den anden er i gang med CENAPS kursusforløb og afslutter løbet at 2008/2009 et kognitiv terapeutisk kursusforløb - senere en egentlig terapeutisk efteruddannelse. Ansat ca. 2 år. 6

7 3 Behandlere: Den ene har grunduddannelse som soc. og sundhedshj. har CENAPS, og har et Kognitivt kursusforløb. Den anden er oprindeligt fisker og er uddannet i CENAPS modellen, og skal snarest i gang med en Kognitiv efteruddannelse. Begge har NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens). Den 3. er pædagog suppleret med CENAPS og en forestående Kognitiv efteruddannelse. Har været ansat fra 6 mdr. til 6 år. 1 Pedel: Håndværkeruddannet, og med CENAPS grundkurser. Ansat i ca. 5 år. 1 Kok: Kokkeuddannet, sørger for mad i balance, og at der altid er et sundt alternativ til junkfood, slik ol. Køkkenet har elitestatus. Ansat i ca. 2 år. 1 Bogholder: Med primæropgaver indenfor økonomi / administration og kontakt til primærkommunernes og misbrugscentrene økonomisk ansvarlige. øreakupunktur kursus. Er primært ansvarlige for omsorgs- og fritidsdelen, herunder week-end aktiviterer. Ydermere gør Midtgården brug af to tre tilkaldevikarer. Alle erfaring indenfor misbrugsbehandling. Aldersfordeling Medarbejdernes alder er mellem 33 og 56 år. Uddannelse i institutionens behandlingsmodel: Alle medarbejdere er uddannede. - eller under uddannelse. Midtgården anvender bla. Gorskis teorier i den praktiske hverdag (problemløsende gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, benægtelse mv + social færdighedstræning). Hertil kommer individuel terapi - NLP og kognitiv - som etableres ved behov. 2 Nattevagter: Begge x-misbrugere med flere års stoffrihed og flere års erfaring med behandling af misbrugere. Begge har NADA 7

8 Beboergruppen. Midtgården behandler mennesker med forskellige misbrugsproblematikker dog har vi klart en overvægt af stofmisbrugere i forhold til alkoholmisbrugere. Vi indskriver og har gode erfaringer med dobbeltdiagnosticerede. Det medfører ofte en stor ekstra arbejdsbyrde, idet det forudsætter et meget tæt samarbejde med distriktspsykiatrisk centre, eller psykiatriske hospitaler. Vi indskriver begge køn, men har næsten altid flest mænd. NYT Vi indskriver par til misbrugsbehandling. Hvis der tillige skal etableres terapeutisk parbehandling, aftales og afregnes dette separat. Par bor i egen lejlighed, men følger ellers behandlingen på normale vilkår. Dog vil de ofte skulle arbejde i forskellige grupper. Midtgården har en psykiatrisk overlæge tilknyttet. Midtgården er godkendt til alternativ afsoning ( 78), og forsøger at holde antallet af afsonere på 2 max. ad gangen. Dette beror dog altid på en konkret vurdering. 8

9 Vi forventer grundlæggende af beboere at de er motiverede for behandling, og er indstillede på at indgå aktivt i de forandringsprocesser der skal forceres i et behandlingsforløb. De kommende beboere skal enten på forbesøg eller til samtale(r) med misbrugskonsulent/sagsbehandler og Midtgården. Herved forsøger vi at sikre, at begge parter ved hvad de går ind til. Midtgården er naturligvis opmærksom på at transporten til et forbesøg kan være besværlig eller umulig, hvorfor vi gerne møder op til forsamtale hos enten konsulent, sagsbehandler eller hos beboeren selv. Vi forventer at den anbringende myndighed har udarbejdet en social udredning før evt. indskrivning. Hvis det aftales at Midtgården skal foretage udredningen, vil dette blive afregnet særskilt. Behandling Afgiftning. Mange er af den opfattelse, at problemet for en afhængig ikke er at blive stoffri, men derimod at forblive stoffri. Ikke desto mindre er afgiftningen jo alligevel det første skridt imod en tilværelse som stoffri. Afgiftning af beboere planlægges altid i samråd med Midtgårdens læge. Det er altid bedst for alle parter hvis vi på forhånd kan få så mange og præcise oplysninger om en kommende beboers forbrug både det ordinerede og det illegale. Derved får vi den bedste mulighed for at planlægge den optimale afgiftning. En afgiftnings varighed varierer fra beboer til beboer, afhængig af stoftype, varighed af misbruget, mængde og andre faktorer. Al medicin er til enhver tid ordineret i samråd med husets lægekonsulent. Midtgården har - som nævnt - også en psykiatrisk overlæge tilknyttet, der på konsulentbasis vil kunne bistå behandlingsindsatsen for beboere med dobbeltdiagnoser. De sidste uger på medicin og de første uger uden, er som regel den periode 9

10 hvor beboeren er værst plaget af abstinenser. Dette viser sig oftest som uro, appetitløshed, svedeture, søvnproblemer, rastløshed og mangel på energi. Det er derfor i denne periode ekstra vigtigt med støtte og omsorg, og beboerne opfordres til at have ekstra meget kontakt til både personale og andre beboere. Det er vigtigt at den enkelte oplever rammer med ro, tryghed og forudsigelighed, ligesom det også er vigtigt med rigelige mængder motion, frisk luft og god mad i balance, for at komme sig så hurtigt som muligt. og beboere kan derfor benytte tilbuddet dagligt. Behandlingens rammer. Midtgaarden ønsker at beboerne har frirum under deres behandling, så der er lagt vægt på et afslappet miljø, hvor beboerne kan slappe af og fordybe sig. Beboerne forpligtiger sig derfor til at deltage i både dagsprogram og fysiske aktiviteter i det omfang de overhovedet kan. Al erfaring viser, at jo hurtigere den enkelte bliver fysisk aktiv og deltager aktivt i hele behandlingen, jo hurtigere bliver eftervirkningerne af stofferne brændt ud af kroppen, og jo hurtigere får beboeren det bedre - både fysisk og psykisk. (Rundt på hele Midtgaarden er der hyggekroge, hvor man kan snakke lidt alene eller puste ud, efter terapeutiske sessioner) Midtgården tilbyder NADAøreakupaunktur i forbindelse med abstinensbehandling. Adskillige af Midtgårdens medarbejdere er uddannet til NADA-øreakupunktører, 10

11 Midtgaarden har for nylig etableret en dejlig gårdhave, hvor der er stillet strandstole op. Der er også en havedam, hvor man kan sidde og kigge på fiskene og høre vandets rislen. (Midtgaardens gårdhave) Der er mange naturoplevelser i nærområdet, og Midtgaarden har bålsted, samt et ude område til grill, snobrød eller aftenhygge. Dagsprogram 11

12 En dag på Midtgården forløber som oftest efter nedenstående skema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vækning Vækning Vækning Vækning Vækning morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Gruppemøder Gruppemøder Gruppemøder Gruppemøder Weekendmøde 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost Social 1315 Sport/Motion Husmøde/ Sport/Motion færdighedstræning Sport/Motion Psykoedukation opfordrer Midtgården til deltagelse, for Mange dage går beboerne en tur i området hen ad eftermiddagen. derved at styrke den enkeltes valg, om dette netværk kan bruges i et videre forløb Om aftenen er der flere gange om ugen mulighed for at deltage i selvhjælpsmøder i Esbjerg, ligesom der de samme aftener også holdes møder på Midtgården. Det anses for vigtigt i tiden efter en behandlingsperiode, at man véd hvad der foregår til selvhjælpsmøderne. Derfor Husregler. 12

13 Under ophold på Midtgården forventer vi, at eftersom vi behandler dig som et voksent menneske, forsøger du at leve op til det. Vi har 2 regler vi håndhæver mere end noget andet, nemlig at der ikke må forekomme vold eller stoffer på Midtgården. Derudover skal du være opmærksom på at: - Som udgangspunkt deler du værelse med en anden beboer. - Din mobiltelefon ikke må virke forstyrrende på dagsprogrammet, derfor må du kun bruge den udenfor eller på dit værelse. - Under afgiftning skal du være parat til at aflevere din mobiltelefon. - Du har mulighed for at dine kontanter kan opbevares i et chartek i vagten, hvor du så kan hæve efter behov. - Du skal deltage aktivt i behandlingsprogrammet. - Du må ikke forlade Midtgårdens område uden tilladelse. - De elektriske komponenter du vælger at have på dit værelse må ikke spille så højt at det virker forstyrrende for andre beboere. Der må ikke forefindes tv eller computer på værelserne. Du bør være opmærksom på, at de effekter du vælger at tage med dig på dit værelse på Midtgården ikke er omfattet af Midtgårdens indboforsikring. Du opfordres derfor til selv at tegne en indboforsikring såfremt du ikke allerede har en sådan. Det hænder at beboere bliver forelskede i hinanden. Skulle dette ske, bør du være opmærksom på, at forhold på Midtgården først accepteres når begge parter har mindst 30 dages stoffrihed. Såfremt dette ikke respekteres betragtes det som brud på husets regler. Etablerede par kan som nævnt overnatte sammen 3 gange ugentligt medmindre man er indskrevet som par i én af Midtgårdens lejligheder Midtgårdens regler omkring ture ud af huset under behandlingen er, at der til enhver til skal ansøges skriftligt om dette til personalet. For at der kan gives lov skal man vurderes til at være i et godt forløb både terapeutisk, i forhold til omgangen i huset, og i forhold til sine daglige gøremål. Hvis 13

14 disse kriterier er opfyldt kan man komme ud af huset. Dog tidligst efter følgende skema. (næste side) samtlige medarbejdere og er eksisterende i den faktiske dagligdag: 30 dages stoffrihed 4 timer til (Kun for beboere der Esbjerg, er indskrevet i med en tilbagefaldsbehandlin anden der er g) parat til denne tur. 40 dages stoffrihed 4 timer til (Primærbehandling) Esbjerg, med en anden der er parat til denne tur. 60 dages stoffrihed 8 timer hjemme, med en anden der har været på hjemmebesø g 90 dages stoffrihed Weekend hjemme (Fredag til søndag) Værdigrundlag / mål. Midtgårdens værdier er funderet på et bredt humant grundlag - er fælles for Midtgårdens målgruppe er primært personer over 18 år med forskellige former for misbrug herunder tillige personer med en psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnostiserede). Midtgårdens mål er efter en afgiftningsfase - at yde hjælp og støtte til at beboerne kan fastholde et stoffrit liv igennem en målrettet indsat af terapeutisk / social / pædagogisk karakter, der retter sig mod personlig udvikling og forandring. Midtgårdens mål er tillige via kompetent, værdig og nærværende behandling, at fastholde den udvikling der begynder når den enkelte (misbruger) siger ja til et behandlingsforløb. Midtgårdens mål er at være en faglig stærk enhed, der hele tiden udvikler sig i takt de opgaver der opstår som konsekvens af misbrug. Dette opnås via målrettede efteruddannelsesforløb og kurser i misbrugsbehandling. 14

15 Midtgårdens mål er at skabe kvalitet i indholdet af behandlingen, så den enkelte (misbruger) kan følge med i egen udvikling, altid at have personalebistand til personlige samtaler og igennem fysisk aktivitet og sportsydelse, at få krop og hoved til at følges ad Midtgårdens mål er at udvise respekt for det enkelte menneske, og at give den enkelte beboer et værdigt ophold. Midtgårdens mål er ydmyghed over for opgaven at bistå andre i en periode af deres liv. tillidsfuldt og nysgerrigt til dén forandring de selv ønsker at foretage. Kost. Midtgaardens kost er varieret, og indeholder de vitaminer og mineraler der skal til for at reetablere et stærkt helbred efter et misbrug. Der er også frugtfade til fri afbenyttelse hver dag. Desuden er der kildevands automater forskellige steder. Dette har høj prioritet for Midtgaarden, da det ligger i Midtgaardens ideologi at et sundt legeme og en sund psyke har en sammenhæng. Midtgårdens tilgang til mennesker og problematikker er anerkendende det betyder, at behandlingen altid tager udgangspunkt i `hvor den anden` er, og anerkender den enkelte for netop at være dér! På Midtgården tror vi, at motivation til forandring bedst sker i et miljø af imødekommenhed, forståelse og påskønnelse i store mængder - idet anerkendelsen frigiver iboende potentiale for ændring og læring. Den anerkendende tilgang bidrager til at misbrugerne kan forholde sig åbent, 15

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere