Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug."

Transkript

1 Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: fax: web: 1

2 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem til dags dato været igennem en gennemgribende organisationsudvikling - fra et ApS til en selvejende institution. Undervejs i denne proces blev Midtgården godkendt af Ribe Amt til at drive behandlingsvirksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer. I 2002 blev DSI Midtgården stiftet som selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer fra erhvervslivet, der ikke har noget med Midtgården at gøre i det daglige, og som ikke har økonomiske interesser i driften. Denne selskabskonstruktion medførte, at der kunne påbegynde en gennemgående renovering af både bygninger og inventar en renovering som havde været hårdt tiltrængt i årevis. I dag fremtræder DSI Midtgården således indbydende og harmonisk. Vi mener os dog ikke af den grund på nogen måde færdige med at forbedre de fysiske omgivelser, og den løbende renovering har resulteret at bygningerne til stadighed lever op til både myndighedernes krav, og til beboernes tilfredshed. Behandlingen. Midtgaarden bruger CENAPS modellen. CENAPS modellen er udviklet af Terence T. Gorski siden først i 70 erne, og er baseret på en biopsyko-social model, som påpeger at misbrug resulterer i ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige problemer. Dette kombineres med andre andre behandlingsteorier, først og fremmest Kognitiv- og NLP terapi, som har vist sig som særdeles bæredygtig og effektiv i behandling af misbrugere. Faser. Primærbehandling. Startfasen på DSI Midtgaarden er indslusningsgruppen. Da vi ikke tror på at folk er mindre værd fordi de er misbrugere, så starter terapien allerede her. Det foregår selvfølgelig i et tilpasset tempo, og er baseret på at få strukturen lært, så beboeren får en mild overgang til primærgrupperne. Desuden løses de 2

3 akutte problemer, der ofte opstår i forbindelse med at være ny i huset, samt de problemer der opstår under en afgiftning. Problemløsende.../Primærgruppe, er næste fase i behandlingen. Problemløsende gruppeterapi arbejder på flere niveauer. Ved brug af en række standard procedure skabes en gruppeatmosfære, der tillader gruppemedlemmer at arbejde individuelt på forskellige problemstillinger i den samme session. Problemløsende gruppeterapi fokuserer på at klarlægge og løse et problem ved systematisk at bruge problemløsende procedurer. Problemløsende gruppeterapi er udviklet således, at det hjælper terapeuten med at se, hvordan de forskellige behandlingsteknikker gennemføres og indarbejdes. Det sigter mod at gennemskue specifikke problemer, at tydeliggøre og klarlægge behandlingsmål og at identificere specifikke tidsbegrænsede interventioner. Deltagerne i gruppen påtager sig en høj grad af ejerskab og ansvar for løsningen af deres problemer i samarbejde med terapeuten, der guider dem gennem en systematisk problemløsende proces. Forebyggende tilbagefaldsbehandling. 3. fase i en primærbehandling, hvor der arbejdes med selvødelæggende adfærd, samt erkendelse, analyse og håndtering af de højrisikosituationer, hvor beboeren kan ende i misbrug igen. Tilbagefaldsbehandling. Tilbagefaldsforebyggende Terapi er en psykoterapeutisk proces rettet imod mennesker der er eller har været i en stabil periode ude af kemisk afhængighed. Tilbagefald opstår for det meste, fordi de afgiftede og stabiliserede x- misbrugere ofte ikke forstår hvad tilbagefald er, og hvordan de kan hindre det. Med tilbagefaldsforbyggende planlægning kan man lære at standse og styre denne proces, længe inden tilbagefaldet starter. 3

4 fungere som en støtte/kontaktperson for husets beboere. Desuden skal medarbejderen og beboerne i fællesskab sørge for, at reglerne for ophold i Midtgaardens Halvvejshus bliver overholdt (se regler for ophold nedenfor). Midtgårdens Halvvejshus Midtgårdens Halvvejshus er placeret centralt i Esbjerg. Det er en villa, hvor der kan bo op til 8 personer. En del af konceptet ved at være i halvvejshuset er, at man efter endt behandling får en blød overgang til det normale liv igen. Derudover er det være den periode, hvor man igen begynder at tage ordentligt ansvar for eget liv. Det vil blandt andet sige at man f. eks selv kontakter kommune i forhold til arbejde/uddannelse, at man begynder at søge lejlighed, eller at få ordnet den man har osv. Husets beboere skal også selv styre indkøb, madlavning, rengøring og økonomien i forhold til dette. Strukturen i Halvvejshuset: - Alle HV beboere, skal møde på Midtgården til dagsprogram/ i dagbehandlingen på Jagtvej/ andet aftalt forløb. - Der er fælles aftenspisning for alle husets beboere mandag, tirsdag, torsdag og søndag. - Der er husmøde hver tirsdag. - Hvis Midtgaardens personale fatter mistanke om misbrug, kriminalitet, eller voldshandlinger hos beboere der opholder sig i Halvvejshuset, kan Midtgaardens personale til enhver tid bortvise dèn eller de beboere det drejer sig om. Der er tilknyttet en medarbejder fra Midtgården, der som hovedregel, er der nogle timer om dagen. Denne skal 4

5 Regler for ophold i Halvvejshuset: Det er selvsagt, at der ikke må indtages illegale stoffer af enhver slags eller alkohol, ligesom man ikke må opføre sig truende heller ikke verbalt. Hvis dette forekommer flytter man tilbage til Midtgården i en periode på op til 30 dage. Tider: Alle skal være hjemme kl 23.00, undtaget lørdag hvor man kan være ude til kl Mandag til fredag står man op kl. 0700, weekender er der ingen krav til hvornår man står op. Af hensyn til de andre beboere, skal der være ro i huset kl til hverdag og om søndagen, fredag kl og lørdag kl Tv må først tændes efter kl Rengøring: Værelser og alle fællesarealer skal holdes rengjorte og oprydede - hver dag. Der er hovedrengøring hver fredag, og det skal være overstået inden kl Husmøde: Der er husmøde hver tirsdag, med mindre andet er aftalt. NA møder: Alle der bor i Midtgårdens Halvvejshus hus skal deltage i mindst 3 NA/AA møder om ugen. Besøg: Alle besøg skal aftales med personale på Midtgården, og hvis de besøgende spiser i HV betales for maden. Beløbets størrelse fastsættes af Midtgården. Dette gælder alle besøgende. Hjemmebesøg: Hjemmebesøg forgår i tidsrummet fra fredag kl til søndag kl De første 2 weekender du er i Halvvejshuset, må du ikke tage på hjemmebesøg (Der kan dog tages individuelle hensyn). Derefter må der tages på hjemmebesøg hver anden weekend. Alle hjemmebesøg skal aftales med Midtgården - både hjemmebesøg i og udenfor Esbjerg. 5

6 Efterbehandling/efterværn. Efter udskrivning og indflytning i egen bolig kan iværksættes en efterbehandlings/ Efterværnsperiode af forskellig længde. Dette aftales mellem den enkelte beboer/bruger, dennes misbrugskonsulent og Midtgården. Varigheden af efterbehandlingen/efterværnet aftales også. I perioden tilbydes Tilbagefaldsterapi 2 gange om ugen én gang i Halvvejshuset og én gang på Midtgården på tirsdage og torsdage. Udover Tibagefaldsterapien står Midtgården naturligvis til rådighed via døgnberedskabet, og hvis den enkelte bruger får behov for dét, vil det være muligt at overnatte enten i Halvvejshuset eller på Midtgården. I sådanne tilfælde vil Midtgården tage kontakt med misbrugskonsulent snarest muligt mhp drøftelse af det videre forløb. Personale. Midtgården har 12 fastansatte, fordelt med: 1 Centerleder: Socialrådgiveruddannet, 15 års behandlererfaring på misbrugscenter, 15 års ledererfaring, mange misbrugskursusforløb op gennem 80 og 90`erne, lederuddannelse (4 års varighed), neuropsykologisk grundkursus, coaching, mv. Ansat primo Behandlingsleder: 3 årrig NLP terapeutuddannet og CENAPS - i øvrigt baggrund fra militæret og som selvstændig erhvervsdrivende. Ansat ca. 6 år. 2 Socialrådgivere: Den ene har tillige den 4 årrige NLP terapeutuddannet. og CENAPS som overbygning. Ansat i 5 år den anden er i gang med CENAPS kursusforløb og afslutter løbet at 2008/2009 et kognitiv terapeutisk kursusforløb - senere en egentlig terapeutisk efteruddannelse. Ansat ca. 2 år. 6

7 3 Behandlere: Den ene har grunduddannelse som soc. og sundhedshj. har CENAPS, og har et Kognitivt kursusforløb. Den anden er oprindeligt fisker og er uddannet i CENAPS modellen, og skal snarest i gang med en Kognitiv efteruddannelse. Begge har NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens). Den 3. er pædagog suppleret med CENAPS og en forestående Kognitiv efteruddannelse. Har været ansat fra 6 mdr. til 6 år. 1 Pedel: Håndværkeruddannet, og med CENAPS grundkurser. Ansat i ca. 5 år. 1 Kok: Kokkeuddannet, sørger for mad i balance, og at der altid er et sundt alternativ til junkfood, slik ol. Køkkenet har elitestatus. Ansat i ca. 2 år. 1 Bogholder: Med primæropgaver indenfor økonomi / administration og kontakt til primærkommunernes og misbrugscentrene økonomisk ansvarlige. øreakupunktur kursus. Er primært ansvarlige for omsorgs- og fritidsdelen, herunder week-end aktiviterer. Ydermere gør Midtgården brug af to tre tilkaldevikarer. Alle erfaring indenfor misbrugsbehandling. Aldersfordeling Medarbejdernes alder er mellem 33 og 56 år. Uddannelse i institutionens behandlingsmodel: Alle medarbejdere er uddannede. - eller under uddannelse. Midtgården anvender bla. Gorskis teorier i den praktiske hverdag (problemløsende gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, benægtelse mv + social færdighedstræning). Hertil kommer individuel terapi - NLP og kognitiv - som etableres ved behov. 2 Nattevagter: Begge x-misbrugere med flere års stoffrihed og flere års erfaring med behandling af misbrugere. Begge har NADA 7

8 Beboergruppen. Midtgården behandler mennesker med forskellige misbrugsproblematikker dog har vi klart en overvægt af stofmisbrugere i forhold til alkoholmisbrugere. Vi indskriver og har gode erfaringer med dobbeltdiagnosticerede. Det medfører ofte en stor ekstra arbejdsbyrde, idet det forudsætter et meget tæt samarbejde med distriktspsykiatrisk centre, eller psykiatriske hospitaler. Vi indskriver begge køn, men har næsten altid flest mænd. NYT Vi indskriver par til misbrugsbehandling. Hvis der tillige skal etableres terapeutisk parbehandling, aftales og afregnes dette separat. Par bor i egen lejlighed, men følger ellers behandlingen på normale vilkår. Dog vil de ofte skulle arbejde i forskellige grupper. Midtgården har en psykiatrisk overlæge tilknyttet. Midtgården er godkendt til alternativ afsoning ( 78), og forsøger at holde antallet af afsonere på 2 max. ad gangen. Dette beror dog altid på en konkret vurdering. 8

9 Vi forventer grundlæggende af beboere at de er motiverede for behandling, og er indstillede på at indgå aktivt i de forandringsprocesser der skal forceres i et behandlingsforløb. De kommende beboere skal enten på forbesøg eller til samtale(r) med misbrugskonsulent/sagsbehandler og Midtgården. Herved forsøger vi at sikre, at begge parter ved hvad de går ind til. Midtgården er naturligvis opmærksom på at transporten til et forbesøg kan være besværlig eller umulig, hvorfor vi gerne møder op til forsamtale hos enten konsulent, sagsbehandler eller hos beboeren selv. Vi forventer at den anbringende myndighed har udarbejdet en social udredning før evt. indskrivning. Hvis det aftales at Midtgården skal foretage udredningen, vil dette blive afregnet særskilt. Behandling Afgiftning. Mange er af den opfattelse, at problemet for en afhængig ikke er at blive stoffri, men derimod at forblive stoffri. Ikke desto mindre er afgiftningen jo alligevel det første skridt imod en tilværelse som stoffri. Afgiftning af beboere planlægges altid i samråd med Midtgårdens læge. Det er altid bedst for alle parter hvis vi på forhånd kan få så mange og præcise oplysninger om en kommende beboers forbrug både det ordinerede og det illegale. Derved får vi den bedste mulighed for at planlægge den optimale afgiftning. En afgiftnings varighed varierer fra beboer til beboer, afhængig af stoftype, varighed af misbruget, mængde og andre faktorer. Al medicin er til enhver tid ordineret i samråd med husets lægekonsulent. Midtgården har - som nævnt - også en psykiatrisk overlæge tilknyttet, der på konsulentbasis vil kunne bistå behandlingsindsatsen for beboere med dobbeltdiagnoser. De sidste uger på medicin og de første uger uden, er som regel den periode 9

10 hvor beboeren er værst plaget af abstinenser. Dette viser sig oftest som uro, appetitløshed, svedeture, søvnproblemer, rastløshed og mangel på energi. Det er derfor i denne periode ekstra vigtigt med støtte og omsorg, og beboerne opfordres til at have ekstra meget kontakt til både personale og andre beboere. Det er vigtigt at den enkelte oplever rammer med ro, tryghed og forudsigelighed, ligesom det også er vigtigt med rigelige mængder motion, frisk luft og god mad i balance, for at komme sig så hurtigt som muligt. og beboere kan derfor benytte tilbuddet dagligt. Behandlingens rammer. Midtgaarden ønsker at beboerne har frirum under deres behandling, så der er lagt vægt på et afslappet miljø, hvor beboerne kan slappe af og fordybe sig. Beboerne forpligtiger sig derfor til at deltage i både dagsprogram og fysiske aktiviteter i det omfang de overhovedet kan. Al erfaring viser, at jo hurtigere den enkelte bliver fysisk aktiv og deltager aktivt i hele behandlingen, jo hurtigere bliver eftervirkningerne af stofferne brændt ud af kroppen, og jo hurtigere får beboeren det bedre - både fysisk og psykisk. (Rundt på hele Midtgaarden er der hyggekroge, hvor man kan snakke lidt alene eller puste ud, efter terapeutiske sessioner) Midtgården tilbyder NADAøreakupaunktur i forbindelse med abstinensbehandling. Adskillige af Midtgårdens medarbejdere er uddannet til NADA-øreakupunktører, 10

11 Midtgaarden har for nylig etableret en dejlig gårdhave, hvor der er stillet strandstole op. Der er også en havedam, hvor man kan sidde og kigge på fiskene og høre vandets rislen. (Midtgaardens gårdhave) Der er mange naturoplevelser i nærområdet, og Midtgaarden har bålsted, samt et ude område til grill, snobrød eller aftenhygge. Dagsprogram 11

12 En dag på Midtgården forløber som oftest efter nedenstående skema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vækning Vækning Vækning Vækning Vækning morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Gruppemøder Gruppemøder Gruppemøder Gruppemøder Weekendmøde 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost Social 1315 Sport/Motion Husmøde/ Sport/Motion færdighedstræning Sport/Motion Psykoedukation opfordrer Midtgården til deltagelse, for Mange dage går beboerne en tur i området hen ad eftermiddagen. derved at styrke den enkeltes valg, om dette netværk kan bruges i et videre forløb Om aftenen er der flere gange om ugen mulighed for at deltage i selvhjælpsmøder i Esbjerg, ligesom der de samme aftener også holdes møder på Midtgården. Det anses for vigtigt i tiden efter en behandlingsperiode, at man véd hvad der foregår til selvhjælpsmøderne. Derfor Husregler. 12

13 Under ophold på Midtgården forventer vi, at eftersom vi behandler dig som et voksent menneske, forsøger du at leve op til det. Vi har 2 regler vi håndhæver mere end noget andet, nemlig at der ikke må forekomme vold eller stoffer på Midtgården. Derudover skal du være opmærksom på at: - Som udgangspunkt deler du værelse med en anden beboer. - Din mobiltelefon ikke må virke forstyrrende på dagsprogrammet, derfor må du kun bruge den udenfor eller på dit værelse. - Under afgiftning skal du være parat til at aflevere din mobiltelefon. - Du har mulighed for at dine kontanter kan opbevares i et chartek i vagten, hvor du så kan hæve efter behov. - Du skal deltage aktivt i behandlingsprogrammet. - Du må ikke forlade Midtgårdens område uden tilladelse. - De elektriske komponenter du vælger at have på dit værelse må ikke spille så højt at det virker forstyrrende for andre beboere. Der må ikke forefindes tv eller computer på værelserne. Du bør være opmærksom på, at de effekter du vælger at tage med dig på dit værelse på Midtgården ikke er omfattet af Midtgårdens indboforsikring. Du opfordres derfor til selv at tegne en indboforsikring såfremt du ikke allerede har en sådan. Det hænder at beboere bliver forelskede i hinanden. Skulle dette ske, bør du være opmærksom på, at forhold på Midtgården først accepteres når begge parter har mindst 30 dages stoffrihed. Såfremt dette ikke respekteres betragtes det som brud på husets regler. Etablerede par kan som nævnt overnatte sammen 3 gange ugentligt medmindre man er indskrevet som par i én af Midtgårdens lejligheder Midtgårdens regler omkring ture ud af huset under behandlingen er, at der til enhver til skal ansøges skriftligt om dette til personalet. For at der kan gives lov skal man vurderes til at være i et godt forløb både terapeutisk, i forhold til omgangen i huset, og i forhold til sine daglige gøremål. Hvis 13

14 disse kriterier er opfyldt kan man komme ud af huset. Dog tidligst efter følgende skema. (næste side) samtlige medarbejdere og er eksisterende i den faktiske dagligdag: 30 dages stoffrihed 4 timer til (Kun for beboere der Esbjerg, er indskrevet i med en tilbagefaldsbehandlin anden der er g) parat til denne tur. 40 dages stoffrihed 4 timer til (Primærbehandling) Esbjerg, med en anden der er parat til denne tur. 60 dages stoffrihed 8 timer hjemme, med en anden der har været på hjemmebesø g 90 dages stoffrihed Weekend hjemme (Fredag til søndag) Værdigrundlag / mål. Midtgårdens værdier er funderet på et bredt humant grundlag - er fælles for Midtgårdens målgruppe er primært personer over 18 år med forskellige former for misbrug herunder tillige personer med en psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnostiserede). Midtgårdens mål er efter en afgiftningsfase - at yde hjælp og støtte til at beboerne kan fastholde et stoffrit liv igennem en målrettet indsat af terapeutisk / social / pædagogisk karakter, der retter sig mod personlig udvikling og forandring. Midtgårdens mål er tillige via kompetent, værdig og nærværende behandling, at fastholde den udvikling der begynder når den enkelte (misbruger) siger ja til et behandlingsforløb. Midtgårdens mål er at være en faglig stærk enhed, der hele tiden udvikler sig i takt de opgaver der opstår som konsekvens af misbrug. Dette opnås via målrettede efteruddannelsesforløb og kurser i misbrugsbehandling. 14

15 Midtgårdens mål er at skabe kvalitet i indholdet af behandlingen, så den enkelte (misbruger) kan følge med i egen udvikling, altid at have personalebistand til personlige samtaler og igennem fysisk aktivitet og sportsydelse, at få krop og hoved til at følges ad Midtgårdens mål er at udvise respekt for det enkelte menneske, og at give den enkelte beboer et værdigt ophold. Midtgårdens mål er ydmyghed over for opgaven at bistå andre i en periode af deres liv. tillidsfuldt og nysgerrigt til dén forandring de selv ønsker at foretage. Kost. Midtgaardens kost er varieret, og indeholder de vitaminer og mineraler der skal til for at reetablere et stærkt helbred efter et misbrug. Der er også frugtfade til fri afbenyttelse hver dag. Desuden er der kildevands automater forskellige steder. Dette har høj prioritet for Midtgaarden, da det ligger i Midtgaardens ideologi at et sundt legeme og en sund psyke har en sammenhæng. Midtgårdens tilgang til mennesker og problematikker er anerkendende det betyder, at behandlingen altid tager udgangspunkt i `hvor den anden` er, og anerkender den enkelte for netop at være dér! På Midtgården tror vi, at motivation til forandring bedst sker i et miljø af imødekommenhed, forståelse og påskønnelse i store mængder - idet anerkendelsen frigiver iboende potentiale for ændring og læring. Den anerkendende tilgang bidrager til at misbrugerne kan forholde sig åbent, 15

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

Projektbeskrivelse Ungegruppen. Misbrugende unge 16 17 årige evt. fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger.

Projektbeskrivelse Ungegruppen. Misbrugende unge 16 17 årige evt. fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger. Projektbeskrivelse Ungegruppen Fredensborg den 26. marts 2012 Målgruppe Misbrugende unge 16 17 årige evt. fra familier med komplekse sociale og psykiske problemstillinger. De unge kan være kendetegnede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Stoffri behandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

træk, ved at give dem traditionel misbrugsbehandling (ofte Minnesota-behandling). efter endt primær- og/ eller tilbagefaldsbehandling

træk, ved at give dem traditionel misbrugsbehandling (ofte Minnesota-behandling). efter endt primær- og/ eller tilbagefaldsbehandling antisociale Behandling af klienter med en antisocial personlighedsforstyrrelse? Jo, det kan nytte Det handler om at skabe en god og tryghedsgivende relation til den bange, usikre og sårbare side af personligheden.

Læs mere

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud Misbrugsbehandling Statsfængslet ved Horserød Projekt menneske Behandlingstype: Stoffri behandling Målsætningsarbejde (SMART-modellen) Social færdighedstræning

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Bostøtte for unge med psykosociale vanskeligheder. Vi omstiller os ud fra efterspørgsel. Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9

Hvem kan deltage? 2. Certificering 3. Supervision 3. Priser 3. Hvor begynder jeg? 5. Sammensatte kursusforløb 6. Håndtering af benægtelse (DMC) 9 CENAPS DANMARK KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER 2 En samlet efteruddannelse til behandling af stofmisbrugere og alkoholikere 2 Hvem kan deltage? 2 Certificering 3 Supervision 3 Priser 3 DE SYV UDDANNELSESMODULER

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere