Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug."

Transkript

1 Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: fax: web: 1

2 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem til dags dato været igennem en gennemgribende organisationsudvikling - fra et ApS til en selvejende institution. Undervejs i denne proces blev Midtgården godkendt af Ribe Amt til at drive behandlingsvirksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer. I 2002 blev DSI Midtgården stiftet som selvejende institution med en bestyrelse sammensat af personer fra erhvervslivet, der ikke har noget med Midtgården at gøre i det daglige, og som ikke har økonomiske interesser i driften. Denne selskabskonstruktion medførte, at der kunne påbegynde en gennemgående renovering af både bygninger og inventar en renovering som havde været hårdt tiltrængt i årevis. I dag fremtræder DSI Midtgården således indbydende og harmonisk. Vi mener os dog ikke af den grund på nogen måde færdige med at forbedre de fysiske omgivelser, og den løbende renovering har resulteret at bygningerne til stadighed lever op til både myndighedernes krav, og til beboernes tilfredshed. Behandlingen. Midtgaarden bruger CENAPS modellen. CENAPS modellen er udviklet af Terence T. Gorski siden først i 70 erne, og er baseret på en biopsyko-social model, som påpeger at misbrug resulterer i ændringer af personligheden og medfører sociale og arbejdsmæssige problemer. Dette kombineres med andre andre behandlingsteorier, først og fremmest Kognitiv- og NLP terapi, som har vist sig som særdeles bæredygtig og effektiv i behandling af misbrugere. Faser. Primærbehandling. Startfasen på DSI Midtgaarden er indslusningsgruppen. Da vi ikke tror på at folk er mindre værd fordi de er misbrugere, så starter terapien allerede her. Det foregår selvfølgelig i et tilpasset tempo, og er baseret på at få strukturen lært, så beboeren får en mild overgang til primærgrupperne. Desuden løses de 2

3 akutte problemer, der ofte opstår i forbindelse med at være ny i huset, samt de problemer der opstår under en afgiftning. Problemløsende.../Primærgruppe, er næste fase i behandlingen. Problemløsende gruppeterapi arbejder på flere niveauer. Ved brug af en række standard procedure skabes en gruppeatmosfære, der tillader gruppemedlemmer at arbejde individuelt på forskellige problemstillinger i den samme session. Problemløsende gruppeterapi fokuserer på at klarlægge og løse et problem ved systematisk at bruge problemløsende procedurer. Problemløsende gruppeterapi er udviklet således, at det hjælper terapeuten med at se, hvordan de forskellige behandlingsteknikker gennemføres og indarbejdes. Det sigter mod at gennemskue specifikke problemer, at tydeliggøre og klarlægge behandlingsmål og at identificere specifikke tidsbegrænsede interventioner. Deltagerne i gruppen påtager sig en høj grad af ejerskab og ansvar for løsningen af deres problemer i samarbejde med terapeuten, der guider dem gennem en systematisk problemløsende proces. Forebyggende tilbagefaldsbehandling. 3. fase i en primærbehandling, hvor der arbejdes med selvødelæggende adfærd, samt erkendelse, analyse og håndtering af de højrisikosituationer, hvor beboeren kan ende i misbrug igen. Tilbagefaldsbehandling. Tilbagefaldsforebyggende Terapi er en psykoterapeutisk proces rettet imod mennesker der er eller har været i en stabil periode ude af kemisk afhængighed. Tilbagefald opstår for det meste, fordi de afgiftede og stabiliserede x- misbrugere ofte ikke forstår hvad tilbagefald er, og hvordan de kan hindre det. Med tilbagefaldsforbyggende planlægning kan man lære at standse og styre denne proces, længe inden tilbagefaldet starter. 3

4 fungere som en støtte/kontaktperson for husets beboere. Desuden skal medarbejderen og beboerne i fællesskab sørge for, at reglerne for ophold i Midtgaardens Halvvejshus bliver overholdt (se regler for ophold nedenfor). Midtgårdens Halvvejshus Midtgårdens Halvvejshus er placeret centralt i Esbjerg. Det er en villa, hvor der kan bo op til 8 personer. En del af konceptet ved at være i halvvejshuset er, at man efter endt behandling får en blød overgang til det normale liv igen. Derudover er det være den periode, hvor man igen begynder at tage ordentligt ansvar for eget liv. Det vil blandt andet sige at man f. eks selv kontakter kommune i forhold til arbejde/uddannelse, at man begynder at søge lejlighed, eller at få ordnet den man har osv. Husets beboere skal også selv styre indkøb, madlavning, rengøring og økonomien i forhold til dette. Strukturen i Halvvejshuset: - Alle HV beboere, skal møde på Midtgården til dagsprogram/ i dagbehandlingen på Jagtvej/ andet aftalt forløb. - Der er fælles aftenspisning for alle husets beboere mandag, tirsdag, torsdag og søndag. - Der er husmøde hver tirsdag. - Hvis Midtgaardens personale fatter mistanke om misbrug, kriminalitet, eller voldshandlinger hos beboere der opholder sig i Halvvejshuset, kan Midtgaardens personale til enhver tid bortvise dèn eller de beboere det drejer sig om. Der er tilknyttet en medarbejder fra Midtgården, der som hovedregel, er der nogle timer om dagen. Denne skal 4

5 Regler for ophold i Halvvejshuset: Det er selvsagt, at der ikke må indtages illegale stoffer af enhver slags eller alkohol, ligesom man ikke må opføre sig truende heller ikke verbalt. Hvis dette forekommer flytter man tilbage til Midtgården i en periode på op til 30 dage. Tider: Alle skal være hjemme kl 23.00, undtaget lørdag hvor man kan være ude til kl Mandag til fredag står man op kl. 0700, weekender er der ingen krav til hvornår man står op. Af hensyn til de andre beboere, skal der være ro i huset kl til hverdag og om søndagen, fredag kl og lørdag kl Tv må først tændes efter kl Rengøring: Værelser og alle fællesarealer skal holdes rengjorte og oprydede - hver dag. Der er hovedrengøring hver fredag, og det skal være overstået inden kl Husmøde: Der er husmøde hver tirsdag, med mindre andet er aftalt. NA møder: Alle der bor i Midtgårdens Halvvejshus hus skal deltage i mindst 3 NA/AA møder om ugen. Besøg: Alle besøg skal aftales med personale på Midtgården, og hvis de besøgende spiser i HV betales for maden. Beløbets størrelse fastsættes af Midtgården. Dette gælder alle besøgende. Hjemmebesøg: Hjemmebesøg forgår i tidsrummet fra fredag kl til søndag kl De første 2 weekender du er i Halvvejshuset, må du ikke tage på hjemmebesøg (Der kan dog tages individuelle hensyn). Derefter må der tages på hjemmebesøg hver anden weekend. Alle hjemmebesøg skal aftales med Midtgården - både hjemmebesøg i og udenfor Esbjerg. 5

6 Efterbehandling/efterværn. Efter udskrivning og indflytning i egen bolig kan iværksættes en efterbehandlings/ Efterværnsperiode af forskellig længde. Dette aftales mellem den enkelte beboer/bruger, dennes misbrugskonsulent og Midtgården. Varigheden af efterbehandlingen/efterværnet aftales også. I perioden tilbydes Tilbagefaldsterapi 2 gange om ugen én gang i Halvvejshuset og én gang på Midtgården på tirsdage og torsdage. Udover Tibagefaldsterapien står Midtgården naturligvis til rådighed via døgnberedskabet, og hvis den enkelte bruger får behov for dét, vil det være muligt at overnatte enten i Halvvejshuset eller på Midtgården. I sådanne tilfælde vil Midtgården tage kontakt med misbrugskonsulent snarest muligt mhp drøftelse af det videre forløb. Personale. Midtgården har 12 fastansatte, fordelt med: 1 Centerleder: Socialrådgiveruddannet, 15 års behandlererfaring på misbrugscenter, 15 års ledererfaring, mange misbrugskursusforløb op gennem 80 og 90`erne, lederuddannelse (4 års varighed), neuropsykologisk grundkursus, coaching, mv. Ansat primo Behandlingsleder: 3 årrig NLP terapeutuddannet og CENAPS - i øvrigt baggrund fra militæret og som selvstændig erhvervsdrivende. Ansat ca. 6 år. 2 Socialrådgivere: Den ene har tillige den 4 årrige NLP terapeutuddannet. og CENAPS som overbygning. Ansat i 5 år den anden er i gang med CENAPS kursusforløb og afslutter løbet at 2008/2009 et kognitiv terapeutisk kursusforløb - senere en egentlig terapeutisk efteruddannelse. Ansat ca. 2 år. 6

7 3 Behandlere: Den ene har grunduddannelse som soc. og sundhedshj. har CENAPS, og har et Kognitivt kursusforløb. Den anden er oprindeligt fisker og er uddannet i CENAPS modellen, og skal snarest i gang med en Kognitiv efteruddannelse. Begge har NADA (øreakupunktur til afhjælpning af abstinens). Den 3. er pædagog suppleret med CENAPS og en forestående Kognitiv efteruddannelse. Har været ansat fra 6 mdr. til 6 år. 1 Pedel: Håndværkeruddannet, og med CENAPS grundkurser. Ansat i ca. 5 år. 1 Kok: Kokkeuddannet, sørger for mad i balance, og at der altid er et sundt alternativ til junkfood, slik ol. Køkkenet har elitestatus. Ansat i ca. 2 år. 1 Bogholder: Med primæropgaver indenfor økonomi / administration og kontakt til primærkommunernes og misbrugscentrene økonomisk ansvarlige. øreakupunktur kursus. Er primært ansvarlige for omsorgs- og fritidsdelen, herunder week-end aktiviterer. Ydermere gør Midtgården brug af to tre tilkaldevikarer. Alle erfaring indenfor misbrugsbehandling. Aldersfordeling Medarbejdernes alder er mellem 33 og 56 år. Uddannelse i institutionens behandlingsmodel: Alle medarbejdere er uddannede. - eller under uddannelse. Midtgården anvender bla. Gorskis teorier i den praktiske hverdag (problemløsende gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, benægtelse mv + social færdighedstræning). Hertil kommer individuel terapi - NLP og kognitiv - som etableres ved behov. 2 Nattevagter: Begge x-misbrugere med flere års stoffrihed og flere års erfaring med behandling af misbrugere. Begge har NADA 7

8 Beboergruppen. Midtgården behandler mennesker med forskellige misbrugsproblematikker dog har vi klart en overvægt af stofmisbrugere i forhold til alkoholmisbrugere. Vi indskriver og har gode erfaringer med dobbeltdiagnosticerede. Det medfører ofte en stor ekstra arbejdsbyrde, idet det forudsætter et meget tæt samarbejde med distriktspsykiatrisk centre, eller psykiatriske hospitaler. Vi indskriver begge køn, men har næsten altid flest mænd. NYT Vi indskriver par til misbrugsbehandling. Hvis der tillige skal etableres terapeutisk parbehandling, aftales og afregnes dette separat. Par bor i egen lejlighed, men følger ellers behandlingen på normale vilkår. Dog vil de ofte skulle arbejde i forskellige grupper. Midtgården har en psykiatrisk overlæge tilknyttet. Midtgården er godkendt til alternativ afsoning ( 78), og forsøger at holde antallet af afsonere på 2 max. ad gangen. Dette beror dog altid på en konkret vurdering. 8

9 Vi forventer grundlæggende af beboere at de er motiverede for behandling, og er indstillede på at indgå aktivt i de forandringsprocesser der skal forceres i et behandlingsforløb. De kommende beboere skal enten på forbesøg eller til samtale(r) med misbrugskonsulent/sagsbehandler og Midtgården. Herved forsøger vi at sikre, at begge parter ved hvad de går ind til. Midtgården er naturligvis opmærksom på at transporten til et forbesøg kan være besværlig eller umulig, hvorfor vi gerne møder op til forsamtale hos enten konsulent, sagsbehandler eller hos beboeren selv. Vi forventer at den anbringende myndighed har udarbejdet en social udredning før evt. indskrivning. Hvis det aftales at Midtgården skal foretage udredningen, vil dette blive afregnet særskilt. Behandling Afgiftning. Mange er af den opfattelse, at problemet for en afhængig ikke er at blive stoffri, men derimod at forblive stoffri. Ikke desto mindre er afgiftningen jo alligevel det første skridt imod en tilværelse som stoffri. Afgiftning af beboere planlægges altid i samråd med Midtgårdens læge. Det er altid bedst for alle parter hvis vi på forhånd kan få så mange og præcise oplysninger om en kommende beboers forbrug både det ordinerede og det illegale. Derved får vi den bedste mulighed for at planlægge den optimale afgiftning. En afgiftnings varighed varierer fra beboer til beboer, afhængig af stoftype, varighed af misbruget, mængde og andre faktorer. Al medicin er til enhver tid ordineret i samråd med husets lægekonsulent. Midtgården har - som nævnt - også en psykiatrisk overlæge tilknyttet, der på konsulentbasis vil kunne bistå behandlingsindsatsen for beboere med dobbeltdiagnoser. De sidste uger på medicin og de første uger uden, er som regel den periode 9

10 hvor beboeren er værst plaget af abstinenser. Dette viser sig oftest som uro, appetitløshed, svedeture, søvnproblemer, rastløshed og mangel på energi. Det er derfor i denne periode ekstra vigtigt med støtte og omsorg, og beboerne opfordres til at have ekstra meget kontakt til både personale og andre beboere. Det er vigtigt at den enkelte oplever rammer med ro, tryghed og forudsigelighed, ligesom det også er vigtigt med rigelige mængder motion, frisk luft og god mad i balance, for at komme sig så hurtigt som muligt. og beboere kan derfor benytte tilbuddet dagligt. Behandlingens rammer. Midtgaarden ønsker at beboerne har frirum under deres behandling, så der er lagt vægt på et afslappet miljø, hvor beboerne kan slappe af og fordybe sig. Beboerne forpligtiger sig derfor til at deltage i både dagsprogram og fysiske aktiviteter i det omfang de overhovedet kan. Al erfaring viser, at jo hurtigere den enkelte bliver fysisk aktiv og deltager aktivt i hele behandlingen, jo hurtigere bliver eftervirkningerne af stofferne brændt ud af kroppen, og jo hurtigere får beboeren det bedre - både fysisk og psykisk. (Rundt på hele Midtgaarden er der hyggekroge, hvor man kan snakke lidt alene eller puste ud, efter terapeutiske sessioner) Midtgården tilbyder NADAøreakupaunktur i forbindelse med abstinensbehandling. Adskillige af Midtgårdens medarbejdere er uddannet til NADA-øreakupunktører, 10

11 Midtgaarden har for nylig etableret en dejlig gårdhave, hvor der er stillet strandstole op. Der er også en havedam, hvor man kan sidde og kigge på fiskene og høre vandets rislen. (Midtgaardens gårdhave) Der er mange naturoplevelser i nærområdet, og Midtgaarden har bålsted, samt et ude område til grill, snobrød eller aftenhygge. Dagsprogram 11

12 En dag på Midtgården forløber som oftest efter nedenstående skema: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vækning Vækning Vækning Vækning Vækning morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad morgenmad 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter 0800 Pligter Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Gruppemøder Gruppemøder Gruppemøder Gruppemøder Weekendmøde 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost 1200 Frokost Social 1315 Sport/Motion Husmøde/ Sport/Motion færdighedstræning Sport/Motion Psykoedukation opfordrer Midtgården til deltagelse, for Mange dage går beboerne en tur i området hen ad eftermiddagen. derved at styrke den enkeltes valg, om dette netværk kan bruges i et videre forløb Om aftenen er der flere gange om ugen mulighed for at deltage i selvhjælpsmøder i Esbjerg, ligesom der de samme aftener også holdes møder på Midtgården. Det anses for vigtigt i tiden efter en behandlingsperiode, at man véd hvad der foregår til selvhjælpsmøderne. Derfor Husregler. 12

13 Under ophold på Midtgården forventer vi, at eftersom vi behandler dig som et voksent menneske, forsøger du at leve op til det. Vi har 2 regler vi håndhæver mere end noget andet, nemlig at der ikke må forekomme vold eller stoffer på Midtgården. Derudover skal du være opmærksom på at: - Som udgangspunkt deler du værelse med en anden beboer. - Din mobiltelefon ikke må virke forstyrrende på dagsprogrammet, derfor må du kun bruge den udenfor eller på dit værelse. - Under afgiftning skal du være parat til at aflevere din mobiltelefon. - Du har mulighed for at dine kontanter kan opbevares i et chartek i vagten, hvor du så kan hæve efter behov. - Du skal deltage aktivt i behandlingsprogrammet. - Du må ikke forlade Midtgårdens område uden tilladelse. - De elektriske komponenter du vælger at have på dit værelse må ikke spille så højt at det virker forstyrrende for andre beboere. Der må ikke forefindes tv eller computer på værelserne. Du bør være opmærksom på, at de effekter du vælger at tage med dig på dit værelse på Midtgården ikke er omfattet af Midtgårdens indboforsikring. Du opfordres derfor til selv at tegne en indboforsikring såfremt du ikke allerede har en sådan. Det hænder at beboere bliver forelskede i hinanden. Skulle dette ske, bør du være opmærksom på, at forhold på Midtgården først accepteres når begge parter har mindst 30 dages stoffrihed. Såfremt dette ikke respekteres betragtes det som brud på husets regler. Etablerede par kan som nævnt overnatte sammen 3 gange ugentligt medmindre man er indskrevet som par i én af Midtgårdens lejligheder Midtgårdens regler omkring ture ud af huset under behandlingen er, at der til enhver til skal ansøges skriftligt om dette til personalet. For at der kan gives lov skal man vurderes til at være i et godt forløb både terapeutisk, i forhold til omgangen i huset, og i forhold til sine daglige gøremål. Hvis 13

14 disse kriterier er opfyldt kan man komme ud af huset. Dog tidligst efter følgende skema. (næste side) samtlige medarbejdere og er eksisterende i den faktiske dagligdag: 30 dages stoffrihed 4 timer til (Kun for beboere der Esbjerg, er indskrevet i med en tilbagefaldsbehandlin anden der er g) parat til denne tur. 40 dages stoffrihed 4 timer til (Primærbehandling) Esbjerg, med en anden der er parat til denne tur. 60 dages stoffrihed 8 timer hjemme, med en anden der har været på hjemmebesø g 90 dages stoffrihed Weekend hjemme (Fredag til søndag) Værdigrundlag / mål. Midtgårdens værdier er funderet på et bredt humant grundlag - er fælles for Midtgårdens målgruppe er primært personer over 18 år med forskellige former for misbrug herunder tillige personer med en psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnostiserede). Midtgårdens mål er efter en afgiftningsfase - at yde hjælp og støtte til at beboerne kan fastholde et stoffrit liv igennem en målrettet indsat af terapeutisk / social / pædagogisk karakter, der retter sig mod personlig udvikling og forandring. Midtgårdens mål er tillige via kompetent, værdig og nærværende behandling, at fastholde den udvikling der begynder når den enkelte (misbruger) siger ja til et behandlingsforløb. Midtgårdens mål er at være en faglig stærk enhed, der hele tiden udvikler sig i takt de opgaver der opstår som konsekvens af misbrug. Dette opnås via målrettede efteruddannelsesforløb og kurser i misbrugsbehandling. 14

15 Midtgårdens mål er at skabe kvalitet i indholdet af behandlingen, så den enkelte (misbruger) kan følge med i egen udvikling, altid at have personalebistand til personlige samtaler og igennem fysisk aktivitet og sportsydelse, at få krop og hoved til at følges ad Midtgårdens mål er at udvise respekt for det enkelte menneske, og at give den enkelte beboer et værdigt ophold. Midtgårdens mål er ydmyghed over for opgaven at bistå andre i en periode af deres liv. tillidsfuldt og nysgerrigt til dén forandring de selv ønsker at foretage. Kost. Midtgaardens kost er varieret, og indeholder de vitaminer og mineraler der skal til for at reetablere et stærkt helbred efter et misbrug. Der er også frugtfade til fri afbenyttelse hver dag. Desuden er der kildevands automater forskellige steder. Dette har høj prioritet for Midtgaarden, da det ligger i Midtgaardens ideologi at et sundt legeme og en sund psyke har en sammenhæng. Midtgårdens tilgang til mennesker og problematikker er anerkendende det betyder, at behandlingen altid tager udgangspunkt i `hvor den anden` er, og anerkender den enkelte for netop at være dér! På Midtgården tror vi, at motivation til forandring bedst sker i et miljø af imødekommenhed, forståelse og påskønnelse i store mængder - idet anerkendelsen frigiver iboende potentiale for ændring og læring. Den anerkendende tilgang bidrager til at misbrugerne kan forholde sig åbent, 15

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Husregler. 2. Vold eller trusler om vold medfører øjeblikkeligt ophør af opholdet.

Husregler. 2. Vold eller trusler om vold medfører øjeblikkeligt ophør af opholdet. Husregler. Det forventes, at du indgår positivt i forhold til de andre beboere i Halvvejshuset. Dette indebærer, at du viser respekt og ansvarlighed overfor dine medbeboere. Det forventes endvidere, at

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015

Spørgsmål og svar som praktikant i Forsorgsenheden, Forsorgshjemmet Østervang Revideret marts 2015 Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være indskrevet på Østervang? Er der et introduktionsprogram? Svar: På Forsorgshjemmet Østervang kan der være i alt 137 brugere indskrevet. Modtagelsesenheden: 12 værelser

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk.

Kerneopgaven At fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes netværk. Udviklingsteamet Målgruppe Tilbuddet er rettet mod voksne borgere, der som følge af en erhvervet hjerneskade, har behov for støtte til at kunne udføre nødvendige og meningsgivende aktiviteter enten i hjemmet

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

FONDEN SPARTA SpotOn

FONDEN SPARTA SpotOn FONDEN SPARTA SpotOn Fonden Sparta Fondens idégrundlag er at yde den bedst kvalificerede socialpædagogiske indsats overfor marginaliserede unge og voksne. Det mål har vi tilstræbt siden fonden blev stiftet

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kort fortalt om Projekt Krop & LæringL

Kort fortalt om Projekt Krop & LæringL KROP & LÆRINGL - et udviklingsprojekt Mere styr på dit liv Et kursus om: sund livsstil, empowerment, kompetenceudvikling og brud med afhængighed Evalueringskonference den 21. februar 2008 Kort fortalt

Læs mere

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE

VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE OPHOLDSSTEDET MUNKHOLM VI SER DET ENKELTE M ENNESKE SOM HAVENDE IBOENDE POTENTIALER DER UDVIKLES I SAMSPIL MED ANDRE M U N K H O L M V E J 7, F A R R E 7 3 2 3 G I V E V E J L E K O M M U N E 4 0 8 2 7

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Bethesda 10. september 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Bethesda Tilbudstype og form

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri - tlf. 99442200 Centerleder: Susanne Peyk Vicecenterleder: Helle Friedrichsen

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere