Ny Tønder Kommune Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune Sammenlægningsudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: 23. november

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde 1 1. Forslag til dagsordenspunkt fra Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt 1 2. Vedtægt for Sydtrafik i høring 2 3. Vision for Tønder Kommune 3 4. Forbrugsafgifter 4 5. Lån til betaling af ejendomsskatter Mødekalender Valg af medlem til fondsbestyrelse Tilskud til Rømø - Tønder Turistforening m.v Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme Budget , Takstblad Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven Etableringsaftale Fastsættelse af frister efter Retssikkerhedslovens 3, stk Aktiveringsstrategi Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen Tilrettelæggelse af børne- & ungdomstandplejen pr. 1. januar Organisering af Specialtandplejen i Tønder Kommune Budget 2007 Dagskolen Orion Harmonisering af Frit Valg børnepasning Visitationsregler i dagtilbud Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Aflønning af lægesamarbejde Serviceharmonisering Hjælpemiddeldepot november

3 32. Serviceharmonisering madservice Serviceharmonisering af brugerbetaling ifm. madservice og kostpakker Serviceharmonisering af madservice - organisationsændringer Udkast til affaldsplan Forslag til regulativ for den kommunale vandforsyning 2007 i Tønder Kommune Kvalitetspolitik og -mål på miljø- og naturområdet Nedsættelse af råd indenfor miljø og natur. 66 Lukket møde Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag november

4 Åbent møde 1. Forslag til dagsordenspunkt fra Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt Journalnummer A01 / tp SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt anmoder, med henvisning til styrelseslovens 11, om at følgende sag sættes på dagsorden for førstkommende Sammenlægningsudvalgsmøde: Vedr. Lakolk Campingplads: Sagen oversendes til underudvalg Økonomi, som undersøger muligheder og økonomi vedr. salg af Lakolk Camping. Kultur- og Fritidsudvalget fremkommer med forslag om etårig forlængelse af nuværende forpagtningsaftale. Økonomi/personaleforhold: Ingen Love og regler m.v.: Den kommunale styrelseslov. Normalforretningsordenen Bilag: Ingen. Ingen. 23. november

5 2. Vedtægt for Sydtrafik i høring Journalnummer 05 / PN SagsID: Åben sag Sydtrafik fremsender udkast til Vedtægt for Sydtrafik i høring. Høringsfristen er 22. november Økonomi/personaleforhold: Fremgår af protokollat nr. 1 til vedtægtsforslag af 29. september 2006 (se bilag). Love og regler m.v.: Lov om Trafikselskaber (se under bilag) Bilag: 1 Udkast til vedtægt pr pdf ( ) 1_3_protokollat nr 2 om rutefordeling.pdf ( ) 1_2_Protokollat nr 1.pdf ( ) 1 Vedtægt notat.pdf ( ) Lov om trafikselskaber ( ) Vurdering: I relation til at bestyrelsen for Sydtrafik kun består af 7 medlemmer kunne det være gavnligt at et medlem af repræsentantskabet (12 medlemmer) får mulighed for at rejse en sag i bestyrelsen. Teknisk Chef indstiller vedtægterne til godkendelse med bemærkning om at Tønder Kommune ønsker mulighed for at kommunernes repræsentanter i repræsentantskabet får mulighed for at rejse en sag i bestyrelsen for Sydtrafik. 23. november

6 3. Vision for Tønder Kommune Journalnummer A10 / tp SagsID: Åben sag Tønder Kommune efter 1. januar 2007, er dannet af Tønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup og Skærbæk Kommuner. Kommunen bliver en af landets 98 fremtidige kommuner, som indbyrdes vil konkurrere om at tiltrække nye borgere, virksomheder og institutioner. Vækst er en væsentlig forudsætning for at skabe en velfungerende og livskraftig kommune. Vækst kommer imidlertid ikke af sig selv. Der skal arbejdes konstruktivt for, at realisere det vækstpotentiale som allerede er, eller ved en aktiv indsats kan bringes til Tønder Kommune. Vækst kan både ske indefra, samt være resultatet af eksterne ressourcer som tilføres kommunen. Det indre vækstpotentiale i Tønder Kommune består bl.a. af: En enestående natur i forhold til bl.a. turisme Et levende og engageret erhvervsliv En righoldig kulturarv Aktive bycentre Et levende landsbymiljø En lang tradition for foreningsaktiviteter En god beliggenhed i forhold til det grænseoverskridende samarbejde Et fordelagtigt prisniveau på jord til såvel beboelse som erhverv. Som fælles udgangspunkt for realiseringen af vækst og udvikling i Tønder Kommune er vedlagte udkast til vision for Tønder Kommune: TØNDER DET VIL VI SAMMEN udarbejdet, og forelægges til politisk drøftelse. Bilag: Vision for Tønder Kommune ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslag til vision for Tønder Kommune anbefales med ændring, at ordet bæredygtig i overskriften til Delmål 2 erstattes af fremadrettet. 23. november

7 4. Forbrugsafgifter Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Ejendomsskattekontoret har udarbejdet en oversigt over forfaldtidspunkt m.v. for opkrævninger i de nuværende 6 kommuner. Der er behov for en harmonisering af forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for forbrugsafgifterne (FAS). Bilag: Oplistning af de gamle kommuners fas opkrævninger ( ) Vurdering: Forfaldsdato: 5 kommuner har samme forfaldsdato, nemlig den 1.2. og den 1.8. Nørre-Rangstrup Kommune har forfaldsdato den 1.3. og den 1.8. Sidste rettidige betalingsdato: 4 kommuner har den 1.3. som sidste rettidige betalingsdato. Skærbæk Kommune har den 1.2. og Nørre-Rangstrup Kommune har den Aflæsningstidspunkt: Flere steder har aflæsningstidspunktet ved vandværkerne været Det er nødvendigt med harmonisering, så aflæsningstidspunktet på sigt bliver 1.1. Harmoniseringen påbegyndes nu, idet Skærbæk kommune har ændret aflæsningstidspunktet til den 1.1. med virkning fra Kun Bredebro og Nørre-Rangstrup kommuner har andre aflæsningstidspunkter. Konklusion: Da aflæsningstidspunktet overvejende er rykket frem til den 1.1. fremkommer aflæsningstallene fra vandværkerne senere. Det medfører, at forfaldstids-punktet og sidste rettidige betalingsdato af administrative hensyn nødvendigvis må ligge senere. Det indstilles, at forfaldtidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forfaldstidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og november

8 5. Lån til betaling af ejendomsskatter. Journalnummer P21 / DL0DAW SagsID: Åben sag Ejendomsskattekontoret har udarbejdet notat vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Notatet indeholder forslag til en harmonisering af retningslinier for administration af lån på området. Økonomi/personaleforhold: Antallet af lån i Ny Tønder Kommune udgør pr i alt 152 stk., og det samlede lånebeløb udgør i alt 3,7 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om lån til betaling af ejendomsskat 1 stk. 1og 2. Bilag: Harmonisering - lån til betaling af ejendomsskat ( ) Vurdering: 5 kommuner har hidtil kun ydet lån til grundskyld til kommune og amt. Tønder Kommune har ydet lån til betaling af alle afgifter på ejendomsskattebilletten. I henhold til 1 stk. 1 i lov om betaling af ejendomsskat skal kommunerne yde lån til betaling af ejendomsskatter, såfremt betingelserne er opfyldt. I henhold til 1 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at låneordningen skal gælde ud over ejendomsskatter efter 1 stk. 1 som f.eks. vej- og kloakafgifter m.v. Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1 stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskat. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1, stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. 23. november

9 6. Mødekalender Journalnummer A00 / MKJ SagsID: Åben sag Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i Mødekalenderen er udarbejdet således, at kommunalbestyrelsens møder planlægges afholdt den sidste torsdag om måneden kl , korrigeret for skoleferier og helligdage og således, at Økonomiudvalget afholder møder i ugen inden afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder. Bilag: Mødekalender Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt fagudvalg. ( ) Det indstilles, at mødekalenderen for 2007 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslaget til mødekalender for 2007 blev rettet f.s.v. angår tidspunktet for afholdelse af økonomiudvalgsmøder. Den tilrettede oversigt fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. 23. november

10 7. Valg af medlem til fondsbestyrelse. Journalnummer Ø34 / TP SagsID: Åben sag Advokat Karen Marie Hansen, Tønder har den 27. oktober 2006 informeret Tønder Kommune om, at Peter Nielsen, Tønder har testamenteret et større beløb til en fond, som skal etableres til fordel for Tønder Svømmehal. Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 personer, hvoraf 1 person udpeges af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, 1 person udpeges fra Den Selvejende Institution Tønder Hallerne og 1 advokat. Advokat Karen Marie Hansen anmoder om, at Tønder Kommune udpeger en repræsentant til fondsbestyrelsen, og foreslår, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges. Bilag: Testamente - Fond for Tønder Svømmehal ( ) Det indstilles, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges til fondsbestyrelsen. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges til fondsbestyrelsen. 23. november

11 8. Tilskud til Rømø - Tønder Turistforening m.v. Journalnummer G00 / tp SagsID: Åben sag I forbindelse med Tønder Turistforenings opsigelse af foreningens tidligere turistchef, er det nu konstateret, at Tønder Turistforening skal afholde de 3 måneders lønudgift, der er til den tidligere turistchef i Tønder Turistforening har ikke de fornødne midler til at afholde denne udgift, hvorfor Tønder Kommune har besluttet at stille en underskudsgaranti overfor Tønder Turistforening med den tilføjelse, at et eventuelt træk på underskuds-garantien vil blive modregnet i Tønder Kommunes tilskud til Rømø Tønder Turistforening. Rømø Tønder Turistforening er orienteret om Tønder Kommunes beslutning. Rømø Tønder Turistforening er ikke enig i, at foreningen skal betale et eventuelt underskud i Tønder Turistforening, og foreningen oplyser, at foreningen ikke vil/kan afregne en eventuel faktura fra Tønder Kommune. Turistforeningen er dog klar over, at Ny Tønder Kommune kan ændre foreningens fremtidige tilskud. Det er aftalt, såfremt Tønder Kommune får udgifter som følge af underskuds-garantien overfor Tønder Turistforening, at Tønder Kommune først ultimo 2006 fremsender regning til Rømø Tønder Turistforening således, at Ny Tønder Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2007 kan tage stilling til, i hvilket omfang Rømø Tønder Turistforening evt. skal kompenseres for underskuddet på Tønder Turistforenings regnskab. Det indstilles administrativt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2007 tages stilling til evt. kompensering af Rømø Tønder Turistforening. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Sagen udsættes Årsagen til at sagen blev udsat på underudvalg Økonomi s møde den 22. marts 2006 var, at bestyrelsen for Rømø Tønder Turistforening ville drøfte situationen. Rømø Tønder Turistforening har derefter den 15. maj 2006 fremsendt rapport fra revisor og advokat vedr. problemstillingerne omkring etableringen af Rømø Tønder Turistforening. Rapporten vedlægges (dok. nr ). 23. november

12 Rapporten fra Rømø Tønder Turistforening har været fremsendt til kommentering hos udviklingschef Klaus Liestmann, VEUS. Klaus Liestmann s notat af 1. august 2006 vedlægges (dok. nr ). Endelig har Klaus Liestmann s notat af 1. august 2006 været fremsendt til kommentering hos Rømø Tønder Turistforening. Rømø Tønder Turistforenings kommentarer til notatet af 1. august 2006 vedlægges (dok. nr ) Med hensyn til Tønder Kommunes underskudsgaranti overfor Tønder Turistforening kan det nu konstateres, at Tønder Kommune har dækket et underskud på kr ,70, opgjort pr. 31. oktober 2006, som Rømø Tønder Turistforening vil blive opkrævet ultimo Der anmodes om stillingtagen til, om Rømø Tønder Turistforening i 2007 skal kompenseres for modregningen i 2007-tilskuddet på kr ,70. Bilag: Rapport fra revisor og advokat vedr. problemstillinger ifb. med etableringen af Rømø - Tønder Turistforening ( ) Sagsforløb sammenlægningsplan for turismen ( ) Svar vedr. Rømø-Tønder turistforening ( ). Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Henning Schmidt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Det indstilles, at der ikke foretages modregning i november

13 9. Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn. Journalnummer / KIH SagsID: Åben sag Rømø Havn overgik pr. 1. januar 2001 fra at være en statshavn til at være en kommunal selvstyrehavn i et fællesskab bestående af Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune. Overdragelsen på det tidspunkt blev aftalt mellem Trafikministeren og repræsentanter for Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune. I forbindelse med kommunalreformen skal havnen således nu på ny overdrages til alene at være hjemmehørende under Tønder Kommune. Forslag til vedtægter for en fortsat drift som kommunal selvstyrehavn er udarbejdet, og forelægges nu til godkendelse. Af forslaget fremgår, at havnen fremover skal ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen ved det konstituerende møde for hele byrådsperioden. Kommunalbestyrelsen delegerer samtidig kompetencen til at varetage den daglige drift af havnen samt til på kommunalbestyrelsens vegne at træffe afgørelse i følgende sager vedr. havnen: Køb og salg af fast ejendom. Udleje af fast ejendom Forsikring af havnens risici. Medlemmer af havnebestyrelsen modtager vederlag mv. i overensstemmelse med de af Transport- og Energiministeriet fastsatte regler herom. Udgiften hertil afholdes af havnekassen. Bilag: Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser. ( ) Notat omkring havnebestyrelsens honorar på Rømø Havn ( ) Udkast til vedtægt for Rømø Havn ( ) Brev og kopi af skøde - overdragelse af Rømø Statshavn (594717) Overdragelsesaftale og bilag 1-10 (393816) Tinglyst skøde (kopi) (381734) Overdragelse af Rømø Havn pr. 1. januar ( ) 23. november

14 Det indstilles, at vedtægter for den kommunale selvstyrehavn Rømø Havn godkendes som udarbejdet, at havnebestyrelsen vedr. Rømø Havn på vegne af kommunalbestyrelsen således har kompetencen til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom, udleje af fast ejendom samt forsikring af havnens risici, at havnebestyrelsens medlemmer modtager vederlag efter reglerne fastsat af Transport og Energiministeriet således, at der ydes et fast honorar til formanden, og ligeledes et fast honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer, og at udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages på det konstitue-rende møde i kommunalbestyrelsen den 13. december Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Jens Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet. Det indstilles, at Rømø Havn ressortmæssigt underlægges Økonomiudvalget, at vedtægter for den kommunale selvstyrehavn Rømø Havn godkendes som udarbejdet dog således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides til 7 og at formanden udpeges af Økonomiudvalget, at havnebestyrelsen vedr. Rømø Havn på vegne af kommunalbestyrelsen således har kompetencen til at indgå aftaler om udleje af fast ejendom samt forsikring af havnens risici. Kompetencen til at indgå aftale om køb og salg af fast ejendom tillægges Økonomiudvalget, at havnebestyrelsens medlemmer modtager vederlag efter reglerne fastsat af Transport- og Energiministeriet således, at der ydes formanden et fast honorar på 10 % af borgmestervederlaget i Tønder Kommune og at der ydes et fast honorar på 1000 kr. pr. måned til øvrige bestyrelsesmedlemmer, og at udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 13. december november

15 10. Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning. Journalnummer A / BJ SagsID: Åben sag Den 1. juli 2000 trådte lov nr. 429, om behandling af personoplysninger i kraft. Loven erstatter de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. I forbindelse med lovens ikrafttrædelse har Justitsministeriet i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 fastsat regler for sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Jfr. disse regler skal den dataansvarlige myndighed fastsætte nærmere interne bestemmelser til uddybning af de regler, der fremgår af bekendtgørelsen. Bestemmelserne skal navnlig omfatte: Organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, Administration af adgangskontrol-ordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. Der skal endvidere fastsættes instrukser og retningslinier som Fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale og anvendelse af edb-udstyr. Beskriver myndighedens tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for myndigheden. De interne bestemmelser skal gennemgås mindst én gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold ved myndigheden. Love og regler m.v.: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Bilag: Notat til underudvalg økonomi om udarbejdelse af uddybende sikkerhedsregler i NTK ( ) Forslag til uddybende sikkerhedsregler for Ny Tønder Kommune ( ) 23. november

16 Vurdering: Det vedlagte regelsæt er udarbejdet i 2001 i et samarbejde med Kommunernes Revisionsafdeling og er det regelsæt der har været gældende i VSK-samarbejdet. Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender de uddybende sikkerhedsbestemmelser, herunder at kommunaldirektøren bemyndiges til at administrere området. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forslag til uddybende sikkerhedsbestemmelser godkendes, og at kommunaldirektøren bemyndiges til at administrere området. 23. november

17 11. Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn. Journalnummer / LH SagsID: Åben sag Aftalerne om brandslukning mv. med de frivillige brandværn i ny Tønder Kommune udløber ved udgangen af Udkast til ny aftale er udarbejdet på baggrund af den af Sammenlægnings-udvalget godkendte plan for den fremtidige dimensionering af beredskabet i ny Tønder Kommune. Hovedaftalen er opbygget over Beredskabsstyrelsens forslag til standardaftale, tilpasset de lokale forhold. Såvel hovedaftale, som bilag 3-5, er udarbejdet i arbejdsgrupper under Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum, og har været drøftet i det samlede forum. Der har til det foreliggende materiale ikke været bemærkninger fra brandværnenes side. Aftalerne skal efter Sammenlægningsudvalgets godkendelse godkendes af Beredskabsstyrelsen. Økonomi/personaleforhold: Budgetforslag 2007 for de frivillige brandværn er beregnet efter nærværende aftaler. Love og regler m.v.: Beredskabslovens 12 og 13 Bilag: Brandværn kontrakt 18 okt ver. 2.1.doc ( ) Bilag 1 Kort over slukningsområderne ( ikke vedlagt af tekniske grunde) Bilag 2 Materiel og køretøjsliste, samt oversigt over mandskab ( del af hovedaftalen) Brandværn kontrakt bilag 3 udrykningsplan.doc ( ) Brandværn kontrakt Bilag 4 Fagtekniske kvalitetsmål.doc ( ) Brandværn kontrakt Bilag 5 intern kontrakt.doc ( ) Vurdering: Ved indgåelse af det samlede aftalesæt vurderes det, at der opnås et serviceniveau, som beskrevet i Tønder Kommunes plan for det risikobaserede beredskab. Samtidig gives brandværnene, indenfor planens rammer, en høj grad af mulighed for selvforvaltning. Aftalerne indgås for en 5 årig periode, dog bør aftalerne med Bedsted frv. Brandværn og Øster Højst frv. Brandværn kun tegnes for en et-årig periode således, at der ultimo 2007 foretages nyvurdering af den mandskabsmæssige situation på de to stationer. Der er i Aftale om intern kontraktstyring mellem brandværn og beredskabskommission lagt op til en 1 årig aftale således, at erfaringerne fra 1. år kan indarbejdes i aftalerne for de kommende år. Beredskabsforvaltningen indstiller: At aftalen med bilag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse 23. november

18 At beredskabschefen bemyndiges til, indenfor budgetramme og plan for ny Tønder Kommunes fremtidige beredskab, at forhandle aftalerne endeligt med de enkelte brandværn At de underskrevne aftaler fremsendes til Beredskabsstyrelsens godkendelse. Beredskabskommissionens beslutning den 25. oktober 2006 Godkendt som indstillet. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Beredskabskommissionens indstilling anbefales dog således, at forslag til kontraktstyring alene tages til orientering med henblik på fornyet behandling, når vilkår for kontrakt- og lønsumsstyring er endeligt godkendt. 23. november

19 12. Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Med baggrund i styrelseslovens 63, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indhentet oplysninger om kommunernes forventede regnskab Opgørelsen indgår som grundlag for Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af status for den kommunale økonomi samt Finansministeriets konjunkturvurderinger. Til orientering vises oversigt over de 6 kommuners samlede forventede regnskab Det forventede regnskab for kommunerne er en sammenskrivning af de enkelte kommuners indberetning og er fremkommet således Revurderet budget 2006 som indberettet til IM i forbindelse med opgørelse af servicevækstramme i februar + Givne tillægsbevillinger i 2006 som ikke er indberettet til IM i forbindelse med revurdering i februar + Forventede tillægsbevillinger som endnu ikke er politisk behandlet (forventet mer/mindreforbrug) - Forventede overførsler fra Forventet regnskab 2006 Forskellen mellem revideret budget og forventet regnskab i IM s definition er således et udtryk for den overskridelse, der må forventes af servicevækstrammen. Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet overskridelse på nettodriftsudgifterne på 34,4 mio. heraf vedrører 17,4 mio. udgifter til forskellige overførselsindkomster, der ikke er en del af servicevækstrammen. Forventet overskridelse af servicevækstramme forventes således at blive 17 mio. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter det forventede regnskab og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Anbefales taget til orientering. 23. november

20 13. Budget , Takstblad. Journalnummer S02 / AV SagsID: Åben sag I forbindelse med Sammenlægningsudvalget vedtagelse af budgettet for var taksterne på en række områder endnu ikke beregnet. Administrationen arbejder på at få de sidste takster beregnet og det endelige takstblad forventes at foreligge til Sammenlægningsudvalgets møde den 23. november. Bilag: Foreløbig taksttabel ( ) - Revideret version udleveres på mødet Takstbladet videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Takstblad 2007 blev omdelt på mødet. Takstbladet videresendes uden indstilling. 23. november

21 14. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo oktober Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Bilag, Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune ( ) Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. oktober 2006 blev omdelt på mødet. Oversigten anbefales taget til orientering. 23. november

22 15. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 De foreliggende ansøgninger vedr. tillægsbevillinger til drift og anlæg anbefales. 23. november

23 16. Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Kommunerne overtager fra 1. januar 2007 det direkte ansvar for opgaverne på revalideringsområdet. Revalideringsopgaverne hænger sammen med eller relaterer sig til flere af de andre opgaver, som kommunerne skal varetage for at fremme borgernes muligheder på arbejdsmarkedet med fuld eller begrænset arbejdsevne. Dette gør, at Tønder Kommune ønsker at skabe optimale organisatoriske og praktiske muligheder for at løse de udfordringer, der forventes på området. På denne baggrund arbejdes der for at skabe optimale løsningsmuligheder i samme organisation for så vidt angår Revalideringsopgaverne Arbejdsprøvning og træning i flexjob, skånejob og beskæftigelse med støtte på anden måde med henblik på overgang til relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet Særlig aktivering med henblik på udslusning til det ordinære arbejdsmarked med udnyttelse af relevant arbejdsevne. Det kræver et væsentligt forarbejde især med henblik på at sikre modeller, der kan fungere uden at konflikte med bestemmelserne om konkurrence-forvridning. Indtil der kan iværksættes en permanent fremtidig løsning, skal der derfor etableres en overgangsløsning. Overgangsløsning På denne baggrund foreslås, at revalideringsopgaven fra 1. januar 2007 og indtil videre (jf. skitse til tidsplan) håndteres i den eksisterende Selvejende Institution Reva Landlyst for Tønder Kommune med kommunalt tilsyn i henhold til gældende bestemmelser med uændret aftale omkring driften (jf. overenskomst og Reva Plan 2003) efter aftale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte i bestyrelsen med nævnte forudsætninger, indtil der er etableret en ny organisation og udpeget en ny bestyrelse for denne. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget vil være 23. november

24 a. Vedtægterne for den selvejende institution Revalideringsinstitutionen Landlyst (dateret 18. juni 1985) med senere påtegning vedr. ændring samt senere ændringer med virkning fra 14. marts 2000, idet det af Sønderjyllands Amt udpegede medlem fortsætter som personligt medlem. b. Den indgående overenskomst (dateret 3. december og 21. december 1979) med tillæg af 11. april 1983 og af 11. juni 2001 samt Reva Plan 2003 (der omfatter Reva Landlyst på samme måde som Rova Aabenraa, Reva Haderslev og Reva Sønderborg) c. Gældende bestemmelser Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov nr. 522 af 24 juni 2005, jf. 79, stk. 1. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov nr. 685 af 29 juni Lov om aktiv socialpolitik, Lov nr af 24. oktober Lov om sygedagpenge, lov nr. 563 af 9. juni a. Aftale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte i overgangsperioden, idet Tønder Kommune i overgangsperioden overtager Sønderjyllands Amts rolle i aftalegrundlaget. Bilag: Vedtægter for den selvejende institution Reva Landlyst ( ) Vedtægt for Revalideringsinstitutionen Landlyst ( ) Overenskomst ml Sønderjyllands Amtsråd og Reva Landlyst ( ) Reva Plan 2003 ( ) Tidsplan vedr. Reva-løsning ( ) Vurdering: Den skitserede overgangsløsning er en midlertidig foranstaltning, indtil det er afklaret, hvorvidt betingelserne for etablering af en erhvervsdrivende fond er til stede. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, at der godkendes en overgangsløsning med virkning fra 1. januar 2007 på nævnte aftalegrundlag, at ordningen automatisk ophører, når den permanente fremadrettede organisation overtager, samt at sagen genoptages senest 01. marts 2007 med henblik på tilretning af vedtægter eller godkendelse af en ændret organisation. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november november

25 Indstillingen fulgt. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales. 23. november

26 17. Etableringsaftale. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag I forbindelse med etableringen af jobcenteret skal der indgås etableringsaftale mellem stat og kommune. Aftalen indeholder beskrivelse af organiseringen af jobcenterets opgaver, herunder tilrettelæggelsen og varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere drøftet et foreløbigt udkast til etableringsaftale på dets møde den 21. august 2006 med en efterfølgende beslutning om, at der fra forvaltningens side skulle arbejdes videre med fokus på, at ressourcerne fra henholdsvis stat og kommune skal matche opgaverne. Etableringsaftalen foreligger nu i en revideret og færdigbearbejdet version. Etableringsaftalen skal træde i kraft fra 01. januar 2007 og udgør grundlaget for selve opstartsfasen, hvorimod den fremtidige styring af samarbejdet mellem stat og kommune reguleres af det fastlagte i loven. Aftalen skal først og fremmest sikre, 1) at det kommende samarbejde mellem stat og kommune i jobcenteret er i overensstemmelse med lovens principper om én indgang for borgere og virksomheder, 2) at stat og kommune samarbejder om løsningen af såvel den statslige som den kommunale beskæftigelsesindsats, 3) og at samarbejdet i jobcenteret er målrettet de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet. Udkastet til etableringsaftalen indeholder bl.a. beskrivelse af 1) politisk og administrativ organisation, 2) organisering af opgaver i jobcenteret, herunder den todelte ledelsesstruktur, 3) brugen af andre aktører, 4) snitflader til den øvrige kommunale forvaltning, 5) samarbejdet med A-kasser og uddannelsesinstitutioner, 6) det grænseoverskridende samarbejde, 7) personale- og kompetenceudvikling, og 8) visioner samt udviklingsplaner. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at etableringsaftalen indeholder en passus om, at jobcenteret ønsker indfasning af samtlige målgrupper pr. 1. januar 2007, hvilket der er taget højde for i jobcenterets organisatoriske opbygning (bilag vedlagt) Det skal bemærkes, at staten i mail af gør opmærksom på, at jobcenterlederne efterfølgende udarbejder nærmere beskrivelse af indholdet, for så vidt angår Team Sygedagpenge og Team match 4 og 5. Notatet vil efterfølgende blive præsenteret for staten såvel som Arbejdsmarkedsudvalget. Love og regler m.v.: Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel november

27 Bekendtgørelse nr. 57 af om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 3. Bilag: Etableringsaftale - Tønder doc ( ) Bilag 1 - Redegørelse for indfasning af målgrupper Tønder.doc ( ) Vurdering: Det vurderes, at indholdet i etableringsaftalen sikrer et godt og robust fundament for etablering og udvikling af et fælles jobcenter mellem stat og kommune med virkning fra 01. januar 2007 såvel som udmøntningen af en fremadrettet og effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed overfor borgeren samt et højt serviceniveau i virksomhedsbetjeningen. Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, at godkende etableringsaftalen, og at videresende sagen til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af endelig godkendelse. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Udvalget følger indstillingen. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales. 23. november

28 18. Fastsættelse af frister efter Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Journalnummer / KL SagsID: Åben sag I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 3, skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Af 3, stk. 2, fremgår, at kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde. Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til frister, som vedlægges som bilag. Forslaget er baseret på erfaringer fra det hidtidige arbejde. Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan fristerne skal offentliggøres, eller om offentliggørelse skal ske på en bestemt måde. Kommunalbestyrelsen afgør derfor, hvordan dette skal ske. Love og regler m.v.: Lov om retssikkerhed 3, stk. 2 Bilag: Sagsbehandlingsfrister ( ) Frister behandling af ansøgninger ( ) Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede frister vil være garant for en hurtig sagsbehandling, såvel som kvalitet i de leverede ydelser til borgeren. Samtidig er det vurderingen, at fristerne er af en sådan karakter, at det sagsbehandlingsmæssigt vil være muligt at leve op til disse krav. Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, At fastsætte frister for afgørelser i henhold til vedlagte bilag At godkende, at fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside At videresende sagen til endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november november

29 Indstillingen fulgt med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at fristerne én gang årligt offentliggøres i lokale aviser. 23. november

30 19. Aktiveringsstrategi Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Sammenlægningen af de 6 kommuner skaber grundlag for iværksættelse af en reorganisering af den kommunale aktiveringsindsats med henblik på en optimeret ressourceanvendelse og revurdering af indsatsområder. Der er fra sekretariatets side udarbejdet et strateginotat, hvis indhold skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af en plan for aktiveringsindsatsen i almindelighed og straksaktiveringen i særdeleshed til iværksættelse fra 01. januar Forslaget til fremtidig aktiveringsstruktur i Ny Tønder Kommune rummer 4 elementer. For det første etablering og organisering af en model for straksaktivering af 14 dages varighed for alle kontanthjælpsmodtagere. For det andet organisering af den fremadrettede aktivering i private virksomheder. For det tredje tilrettelæggelse af den fremadrettede aktivering på kommunale institutioner, og for det fjerde organisering af øvrige aktiveringstilbud for personer i matchkategori 4 og 5, herunder samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere. For hvert område skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en plan for aktiveringsindsatsen. I den anledning afholdes et opstarts- og orienteringsmøde om strategiplanen tirsdag den 03. oktober 2006, hvor medlemmerne til førnævnte arbejdsgrupper udpeges. Her og nu er der i øvrigt taget initiativ til afholdelse af møder i første halvdel af oktober måned 2006 med kommunens forvaltningschefer og deres respektive fagchefer med henblik på tilvejebringelse af et tilstrækkeligt antal virksomhedspraktikpladser i de kommunale institutioner. Strateginotatet vil i øvrigt blive forelagt MTHSU til orientering. Forvaltningschefen vil på udvalgsmødet give en nærmere orientering om indholdet i strateginotatet. Se i øvrigt vedlagte bilag. Økonomi/personaleforhold: Aktiveringsstrategi finder sted inden for den samlede økonomiske ramme for området, idet det skal iagttages, at der er knyttet et besparelseskrav på 3,5% til reorganiseringen af aktiveringsindsatsen i Ny Tønder Kommune som følge af Bevtoft sogns udskillelse fra Ny Tønder Kommune. Bilag: Strategipapir.doc ( ) 23. november

31 Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for relancering af aktivlinien, herunder den tidlige indsats for at optimere indsatsen med at få ledige hurtigst muligt på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. En offensiv indsats vil alt andet lige betyde færre udgifter til forsørgelse og samtidig indebære, at der opnås maksimal refusionsmæssig dækning takket være øget aktivering frem for udbetaling af passiv kontanthjælp. Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, At At godkende forslag til aktiveringsstrategi videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 09. oktober 2006 Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet godkendte forslaget og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. 23. november

32 20. Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Journalnummer P27 / KL SagsID: Åben sag Nuværende aftale mellem biografejerne Frank Knudsen og Flemming Hansen og Tønder Kommune om tilskud til driften af Biograf 1 & 2 i Tønder udløber pr Tilskuddet udgør kr. årligt og beløbet prisreguleres ikke. Tilskuddet er opdelt i et tilskud til lokaler på kr. og et ekstraordinært tilskud på kr. Lokaletilskuddets størrelse er fastsat på baggrund af nuværende placering på adressen Skibbroen 13 i Tønder. Nuværende tilskud er betinget at: At biografdriften omfatter forestillinger, fordelt på 360 åbningsdage. At der hvert år senest den 1. juli indsendes regnskab for biografdriften for det forudgående regnskabsår. At biografdriften foregår i de nuværende lokalefaciliteter. Ved en eventuel flytning skal aftalen genforhandles for så vidt angår beliggenhed og tilskuddets størrelse. At der indsendes kopi af lejekontrakten for lejemålet. Gl. Tønder Kommune behandler et forslag om en forlængelse af nuværende aftale frem til , som forelægges til politisk behandling således: Kulturudvalget: Økonomiudvalget: Byrådet: Bilag: Underskrevet aftale mellem biograf og Tønder Kommune for perioden (722215) Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget meddeler biografejerne, at der p.t. arbejdes med forslag til harmoniseringsoplæg samt budget 2007 samt at udvalget vil vende tilbage for en drøftelse af en ny aftale gældende fra den omkring medio oktober måned Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 07. september 2006 Indstillingen fulgt. FORNYET BEHANDLING 23. november

33 Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Sagen fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af, at der indgås en 2- årig kontrakt på uændrede vilkår, dog reduceres supplerende tilskud fra kr. til kr., jf. besparelsen i budget Det samlede tilskud på kr. prisreguleres fortsat ikke. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales. 23. november

34 21. Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Biblioteksleder Karl Posselt er indbudt til et møde med udvalget fra kl til for at drøfte implementeringsplanen for biblioteksområdet. Budgettet er nu godkendt, hvorfor man kender vilkårene for implementeringen Ny Tønder Kommunes biblioteker. Karl Posselt har udarbejdet et konsekvensnotat om udmøntning af besparelser på biblioteksområdet. Bilag: Biblioteksbesparelser ( ) Notat om biblioteksbesparelser ( ) Erhvervs- & Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Kultur & Fritid, at godkende oplæg til implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibliotek og at videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen med anbefaling af, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra biblioteksleder Karl Posselt, som fremgår af dokument Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales. 23. november

35 22. Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Musikskoleleder Henrik Thaysen Dam er indbudt til et møde med udvalget fra kl til for at drøfte implementeringsplanen for musikskoleområdet. Budgettet er nu godkendt, hvorfor man kender vilkårene for implementeringen Ny Tønder Kommunale Musikskole. Musikskoleleder Henrik Thaysen Dam har udarbejdet et konsekvensnotat om de vedtagne besparelser. Bestyrelsen for Løgumkloster Kommunale Musik-skole har ligeledes udarbejdet et konsekvensnotat om harmoniseringsforslaget. Der er ligeledes udarbejdet et konsekvensnotat af Nørre-Rangstrup Kommunale Musikskole. Bilag: bilag til bestyrelsesmøde ( ) Konsekvensbeskrivelse af harmoniseringsforslaget.doc ( ) Harmoniseringsoplæg samt implementeringsplan for musikskoleområdet ( ) Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Kultur & Fritid, At godkende oplæg til implementering af Ny Tønder Kommunale Musikskole At videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Harmoniseringsoplæg samt implementeringsplan blev udleveret på mødet den og fremgår af dokument Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Sammenlægningsudvalget således: at at harmoniseringsoplægget anbefales godkendt, implementeringsplanens punkt 1+3 anbefales godkendt, samt at punkt 2 undersøges nærmere. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales, idet det forudsættes, at pkt. 2 er undersøgt og afklaret i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 23. november

36 23. Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen. Journalnummer 17.A01 / VCH SagsID: Åben sag I henhold til folkeskolelovens 41 skal kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen. Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet forslag til en styrelsesvedtægt, som indeholder bestemmelser bl.a. om: Skolebestyrelsernes sammensætning og valg Skolebestyrelsernes mødevirksomhed Pædagogisk Råd Elevråd Fælles rådgivende organ Pædagogisk Forum Bilag hvor det fremgår, hvilke beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skoledistrikter, skolevalg, indskrivning m.v. Der vil inden start af skoleåret blive udarbejdet flere bilag til styrelsesvedtægten. Tidsplan for godkendelse af styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag. Love og regler m.v.: Folkeskolelovens 41. Bilag: Bilag vedr. indskrivning ( ) Bilag vedr. frit valg inden for og over kommunegrænser, styrelsesvedtægt ( ) Bilag 1 til styrelsesvedtægt ( ) Styrelsesvedtægt for folkeskolen, Ny Tønder Kommune ( ) Forside styrelsesvedtægt folkeskolen ( ) Tidsplan for godkendelse af styrelsesvedtægt ( ) Bilag vedr. skoledistrikter ( ) Kort over skoledistrikter ( ) Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at forslag til Vedtægt for styrelse af Tønder Kommunes skolevæsen drøftes, - at forslaget videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling, - at forslaget sendes til høring i perioden 24. november 2006 til 5. januar november

37 Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Indstillingen anbefales. Viggo Stidsen var fraværende. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Børn- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. 23. november

38 24. Tilrettelæggelse af børne- & ungdomstandplejen pr. 1. januar Journalnummer / BK SagsID: Åben sag Børn og unge fra 0 16 år. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvordan den kommunale børne- og ungdomstandpleje tilrettelægges. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilrettelægge sin børne- og ungdomstandpleje således, at kommunen både anvender offentlige klinikker og praktiserende tandlæger. I Rapport i forbindelse med rapportering på Tandplejeområdet er det anbefalet at: Det geografiske Løgumkloster område betjenes også fremover ved privat udbyder; udlicitering sker med klausul om oprettelse af lokal klinik. Anbefalingen er godkendt af Sammenlægningsudvalget, og behandlingsaftaler med alle praktiserende tandlæger, som har en behandlingsaftale vedr. børne- og ungdomstandpleje med Løgumkloster Kommune, er opsagt med virkning fra den 1. januar 2007 undtagen aftalen med Tandlægehuset i Løgumkloster, Markledgade 7, 6240 Løgumkloster. Den fremtidige organisering af den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje i NTK vil således bestå af de nuværende offentlige klinikker i Bredebro, Højer, Nr. Rangstrup, Skærbæk og Tønder samt den private udbyder, Tandlægehuset i Løgumkloster. I den forbindelse kan det oplyses, at der ifølge juridisk vurdering foretaget dels her, dels i andre kommuner, som er i samme situation som NTK, ikke er udbudspligt (kildehenvisning: EU s udbudsdirektiver, Jurist- og Økonomforbundets forlag, ISBN ). Det anbefales, at Tandlægehuset i Løgumkloster fortsat honoreres efter BUToverenskomsten i stedet for gennem en fast pris pr. barn i behandling. Det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at dette vil være den billigste løsning, idet Tandlægehuset i Løgumkloster i tilfælde af valg af fast pris model skal tage højde for uforudsete forhold, hvilket alt andet lige vil få indflydelse på prisen pr. barn. Der er desuden ikke tale om en normal konkurrencesituation, hvor flere udbydere er parat til at byde på opgaven, idet Tandlægehuset i forvejen er eneste praktiserende tandlæge i lokalområdet. BUT-overenskomsten kan i øvrigt altid opsiges med et varsel på 7 måneder, hvis kommunen på et senere tidspunkt ønsker en fast pris aftale. Ydelseshonorering efter BUT-overenskomsten medfører, at budgetlægning i forhold til de børn som behandles i Tandlægehuset bliver usikker, ligesom administrationen (regningsbetaling m.m.) kræver flere ressourcer end i fast pris modellen. Af den kommunale tandplejes organisationsplan fremgår, at tandplejen i NTK organiseres i 3 distrikter, Nord, Midt og Syd. Den private udbyder i Løgumkloster bliver således at betragte som en distriktsklinik i distrikt Midt. 23. november

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19.25 Fraværende: Viggo Stidsen gik kl. 18.15 08. november

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 02. november 2006 Mødelokale: Klosterhallen, Idrætsvej 1, Løgumkloster Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 21:00 Fraværende: Ingen 02. november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 07. september 2006 Mødelokale: Tønder rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Ingen 07. september 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune

Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Bilag 19 Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune Sikkerhedsregler for Kalundborg Kommune i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af den 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere