Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00."

Transkript

1 Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til udvidelse og ombygning af motionsrum i Marskhallen 3 2 Henvendelse om overtagelse af Kunstgræsbanen i Løgumkloster 5 Lukkede dagsordenspunkter 4. marts

3 1. Ansøgning om tilskud til udvidelse og ombygning af motionsrum i Marskhallen Ø Sagsfremstilling Bestyrelsen for den selvejende institution Marskhallen søger om støtte til udvidelse af hallens motionsrum. Det nuværende motionsrum er kun godt 20 kvm, og mange potentielle brugere vælger det fra pga. størrelsen. Det nuværende motionsrum har en del brugere i alderen fra ca år, men mange af dem fortæller, de er utilfredse med det lille lokale. For fastholde dem og for kunne tiltrække de brugere, der har valgt tilbuddet fra på grund af det lille lokale, er det vigtigt for hallen, de i foråret 2015 får udvidet lokalet til godt 100 kvm. Bestyrelsen har fået udarbejdet tegninger og et budget for udvidelsen, og de har efterfølgende gjort et stort arbejde for skaffe pengene til udvidelsen. Det samlede anlægsbudget lyder på kr., og heraf mangler de kr. For kunne gennemføre udvidelsen i foråret 2015, og dermed fastholde og udvide brugerskaren, søger bestyrelsen Tønder Kommune om et rente- og afdragsfrit lån på kr. Økonomi Anlægsbudget: Byggeudgifter Motionsudstyr Anlægsudgifter i alt inkl. moms Finansieringsplan: Egenfinansiering Fonde Rente- og afdragsfrit lån Tønder Kommune Finansiering i alt inkl. moms Bilag Revideret budget til ansøgning om tilskud Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, ansøgningen imødekommes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 4. marts

4 Beslutning Indstillingen anbefales. Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet. 4. marts

5 2. Henvendelse om overtagelse af Kunstgræsbanen i Løgumkloster G Sagsfremstilling Efterskolen SINE har henvendt sig til Tønder Kommune med anmodning om overtagelse af kunstgræsbanen i Løgumkloster. Banen er opført i et samarbejde mellem SINE og Tønder Kommune og taget i brug i Brugen af banen administreres af Klosterhallerne. SINE begrunder bl.a. sin anmodning med manglende gennemsigtighed i udlejning af banen. Da banen blev opført, blev der givet tilskud fra LAG. Formålet for få tilskuddet blev beskrevet således: Projektets formål Banen vil være medvirkende til en kraftig forøgelse af aktiviteterne i både Klosterhallen og på Sportsefterskolen SINE og dermed være med til sikre en forts udvikling af begge institutioner. Hvordan vil projektet opfylde formålet? Målgruppen for Klosterhallerne er primært idrætslejrskoler, samt fodboldklubber og fodboldforbund i ind- og udland. Kunstgræsbanen skaber optimale rammer for træningslejre, turneringsafvikling og stævner og kan endvidere medvirke til en forøgelse af idrætslejrskoler og større grupper i perioden oktober til maj. Målgruppen for sportsefterskolen SINE er en forøgelse af antal fodboldelever fra 45 til 65, så elevtallet kommer op på 190. Den øgede aktivitet i Klosterhallen med bespisning, udlejning af hytter, administrion og PR forventes ville skabe 1-2 nye arbejdspladser. Forøgelsen af antal fodboldelever på SINE vil skabe 2-3 nye arbejdspladser. Dette formål skal forfølges i 5 år uanset ejerforhold. SINE har ifølge nuværende aftale råderet over banen på alle hverdage fra 8.00 til Udlejning af banen, administreres af Klosterhallerne, og dette har i 2012 udgjort 47,25 timer og i ,75 timer. Herudover bruges banen flittigt af lokale klubber og FC-Sydvest. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, 19. juni 2014, pkt. 28: vilkårene for en eventuel overtagelsessag drøftes, og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 4. marts

6 Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2014, pkt. 8: Udvalget indstiller, der arbejdes videre med undersøgelse af muligheder for salg af kunstgræsbanen i Løgumkloster under forudsætning af, kommunens klubber har samme adgang som hidtil. Udvalget anbefaler endvidere provenue fra et eventuelt salg tilføres anlægsinvesteringer på Kultur- og Fritidsområdet. Økonomiudvalget, 19. juni 2014, pkt. 28: Godkendt af Økonomiudvalget, idet Økonomiudvalget tilkendegiver, Kommunalbestyrelsen tager stillling til nye aktiviteter i budgetprioriteringen. Sagen genoptages Efter afholdelse af møder individuelt og fælles mellem SINE, Klosterhallerne og Tønder Kommune såvel administrivt som på bestyrelsesniveau er der mellem de involverede parter enighed om udarbejde vilkår for benyttelse af kunststofbanen under forudsætning af SINEs overtagelse af det fulde ejerskab og drift. Udkast til kontraktvilkår har været til udtalelse i Klosterhallernes bestyrelse efter behandling i SINEs bestyrelse Økonomi SINE tilbyder overtage kunststofbane, lysanlæg og boldfang for en pris på?? på lejet grund. Tønder Kommune skal fremover betale leje af banen svarende til omkostningsprisen for banens drift og afskrivning. Klosterhallerne sikres adgang til leje af banen, således formålet kan forfølges. Sagen genoptages. Såvel fremtidige kontraktvilkår som overtagelsessum har været drøftet med SINEs bestyrelse og ledelse. SINE tilbyder overtage kunstgræsbanen på lejet grund for en pris af 1,2 mio. kr. pr. 1. januar Kontraktvilkårene sikrer Tønder Kommunes fodboldklubber samme adgang som i dag for en treårig periode. Der er forlods sikret adgang til 500 timer årligt med mulighed for øge til 700. Timelejeprisen er aftalt til 206 kr. I kontraktvilkårene er desuden sikret, der forts kan leves op til det formål, som er en forudsætning LAG-midler. Vilkårene har været til udtalelse i Klosterhallernes bestyrelse. Heraf fremgår bestyrelsen udtrykker tilfredshed med forhandlingsprocessen. På baggrund af udtalelsen er indføjet en præcisering vedr. banens anvendelighed, når den lejes. Endvidere fremgår det af vilkårene SINE køber sig til vedligeholdelse af banen hos Tønder Kommune efter afregning for medgået tid. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, udkast til kontraktvilkår godkendes, herunder kunstgræsbanen overdrages til Efterskolen SINE for en pris af 1,2 mio. kr. pr. 1. januar 2015, 4. marts

7 Tønder Kommunes fodboldklubber sikres adgang til bruge banen i mindst 500 timer i en treårig periode (mulighed for ar leje op til 700), lejeprisen fastsættes til 206 kr. pr. time (2014- tal - reguleres med KLs prisindex), og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget, 8. oktober 2014, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 23. oktober 2014, pkt. 8: Indstillingen anbefales. Kommunalbestyrelsen, 30. oktober 2014, pkt. 10: Indstillingen godkendt Henrik Mehlsen og Thorkild Petersen deltog ikke i mødet. Sagen genoptages SINE har rette henvendelse til Tønder Kommune omkring skolens overtagelse af kunstgræsbanen. Henvendelsen skyldes, bestyrelsen for skolen har revurderet ønsket om købe kunstgræsbanen. Bestyrelsens beslutning er, skolen ikke ønsker overtage ejerskabet, og de ønsker genoptage den tidligere driftsaftale. De ser kunstgræsbanen som et vigtigt aktiv ikke kun for SINE, men også for Klosterhallerne, og de vil også gerne i fremtiden overlade til Klosterhallerne stå for udleje og booking af kunstgræsbanen. Klosterhallerne har sagt ja til stå for administrion af udleje og bookinger som hidtil. Økonomi Anlægssum af banen: Samlede udgifter Fordelt således: Andel SINE netto Andel Tønder Kommune netto LAG-tilskud kr kr kr kr. Bilag Kontrakt om drift af kunstgræsbane i Løgumkloster Arealoversigt 4. marts

8 Udtalelse fra Klosterhallernes bestyrelse Ny henvendelse fra SINE om overtagelsen Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, aftalen om overdragelse af kunstgræsbanen annulleres, ejerskabet af kunstgræsbanen tilbageføres til Tønder Kommune der indgås en driftsaftale, også for administrion af udleje og bookinger, identisk med aftalen frem til SINE's køb indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. Flemming Gjelstrup deltog ikke i mødet. 4. marts

9 Underskrifter Renè N. Andersen Flemming A. Gjelstrup Jørgen Popp Petersen Jens Møller Poul Erik Kjær 4. marts

10 Bilag Revideret budget til ansøgning om tilskud Kontrakt om drift af kunstgræsbane i Løgumkloster Arealoversigt Udtalelse fra Klosterhallernes bestyrelse Ny henvendelse fra SINE om overtagelsen 4. marts

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere