Mexico et landbrugsland med muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mexico et landbrugsland med muligheder"

Transkript

1 Økonomisk analyse 15. april 2013 Axelborg, Axeltorv København V T F E W Mexico et landbrugsland med muligheder Mexico er et land med muligheder. Landet har en stor landbrugsproduktion, men der er store muligheder for effektivitetsforbedringer og teknologisk udvikling. Mexico har præsteret høje vækstrater de seneste år og der er store forventninger til den økonomiske udvikling. Landets tætte forbindelser med USA gør det til et attraktivt investeringsland, og et stort netværk af internationale handelsaftaler har øget samhandlen og Mexicos åbenhed betragteligt. Indhold i analysen: 1. Generel information 2. Landbruget og landbrugsproduktionen 3. Agroindustrien 4. Fødevareforarbejdningsindustrien og udstyr hertil 5. Investeringsklima 6. Handelsaftaler og internationale relationer 7. Den økonomiske udvikling 8. Privatforbrug og voksende middelklasse 9. Markedspotentiale Generel information Geografi Hovedstad Mexico City Areal km 2 Indbyggertal 116 mio. (2011 est.) Sprog Spansk (Officielt) Religion Romersk-katolske 76,5%, protestanter 6,3% Økonomi BNP pr. indbygger USD (PPP) (2011) Økonomisk vækst 4,5 pct.(2011) (OECD) Samhandel (% af samlet handel ) USA (80% eksport, 48% import), EU (5% eksport, 11% import), Kina (1,4% eksport, 15% import) Regering Statsoverhoved Præsident Enrique Peña Nieto ( ) Kilde: Udenrigsministeriet

2 Forskelligartet geografiske betingelser 14 pct. beskæftiget i landbruget Svinekød Landbruget og landbrugsproduktionen i Mexico Mexico er et meget stort land med forskelligartede geografiske betingelser for landbrugsproduktion. Nogle dele af landet er meget tørt, mens andre dele har subtropisk klima. Ca. 53 pct. af Mexicos arealer er klassificeret som landbrugsjord, men kun ca. 13 pct. bliver dyrket. 1 Ca. 50 pct. af landbrugene i Mexico er under 2 ha. store, mens ca. 45 pct. er mellem 2-20 ha. De resterende 5 pct. er landbrug større end 20 ha. Disse landbrug dyrker ca. 55 pct. af arealerne. I dag bidrager landbruget i Mexico til ca. 4 pct. af BNP. 2 Beskæftigelsen i landbruget Ca. 14 pct. af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbruget. Det svarer til ca. 5,8 mio. mennesker. I midten af 90erne var ca. 25 pct. beskæftiget i landbruget. En stor del af beskæftigelsen indenfor landbrug er sæsonpræget og ikke-lønnet arbejde (familie). I 2007 var der kun arbejdere, som var permanent ansat. Næsten halvdelen af de ikke-lønnede familiemedarbejdere er forsvundet siden midten af 90erne, primært fordi de har taget jobs underfor landbruget eller er migreret til andre lande. 3 Landbrugsproduktionen Produktionen af svinekød er voksende, både hvad angår antallet af slagtede svin og produktionen i tons. OECD-FAO forventer, at produktionen når op på tons i Det er en stigning på 10,8 pct. i produktionen på 10 år. De mexicanske producenter af svinekød indleverede i 2011 svin til slagtning som i gennemsnit vejede 105 kg., hvilket skyldes, at de gerne vil sikre magert kød til slagtning. Dog er der en forventning om en lidt højere slagtevægt i 2012 og Er bedre avlsprogram i Mexico har betydet, at søerne får flere smågrise pr. kuld, som har en bedre genetik og derfor kan fedes op hurtigere end de 180 dage, som er industriens gennemsnit. Dette betyder, at der er forventninger om en forsat stigning i svineproduktionen i Mexico. 4 Svineproducenterne har været påvirket af de stigende verdenspriser på foder. I Mexico udgør foderomkostningerne ca. 64 pct. af produktionsomkostningerne. På nuværende tidspunkt importerer Mexico gule majs fra USA, mens nogle producenter i det nordlige Mexico fodrer med hvid majs, som er tilgængelig i Mexico, hvilket dermed betyder, at de er mindre sårbare overfor prisstigningerne på foder. 5 Produktionen af svinekød i Mexico Svin slagtet (stk.) Produktion i tons Kilde: FAOstat Mexico er langt fra at være selvforsynende med svinekød. Importen af svinekød har været voksende over en årrække og forventes også at vokse fremadrettet. Dette skyldes nogle konkurrencedygtige priser på importeret 1 Verdensbanken, UNCTAD, 2013, Mexico s agriculture development: perspectives and outlook 3 UNCTAD, 2013, Mexico s agriculture development: perspectives and outlook 4 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual 5 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual Side 2 af 11

3 svinekød og en stigning i efterspørgslen fra forbrugerne, fordi oksekød er blevet dyrere. Størstedelen af det svinekød, der bliver importeret går til at lave pølser, skinker, og andre forarbejdede varer. 6 Selvom Mexico er nettoimportør af svinekød forventes det, at eksporten til Japan og andre asiatiske lande vil stige med mere end 20 pct. i Mexico er lige nu i forhandlinger med Kina om eksport af svinekød fra fem udvalgte mexicanske virksomheder. 7 Derfor kan eksporten stige mere end OECD-FAO forventer. Handelsbalancen for svinekød tons Import (tons) Eksport (tons) Kilde: OECD-FAO, Agricultural outlook Fjerkræ Produktionen af fjerkræ er ligeledes voksende og er den største kødproduktion i Mexico målt i antal producerede tons. OECD forventer, at produktionen stiger med ca. 1 mio. tons frem mod Det er en stigning på mere end 36 pct. på 10 år. Den mexicanske fjerkræproduktion er den 5. største i verden, kun overgået af USA, Kina, Brasilien og Rusland. Produktionen af fjerkræ i Mexico Høns slagtet (i stk.) Produktion i tons Kilde: FAOstat Til trods for den voksende produktion i landet, er det stadig ikke nok til at dække forbruget af fjerkræ i Mexico. Importen har været voksende de seneste 5 år og forventes de kommende 5 år at ligge stabilt omkring de tons, hvorefter der forventes et fald i importen, hovesagligt fordi den indenlandske produktion forventes at stige, og fordi forbruget substitueres med andre kødprodukter. 6 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual 7 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual Side 3 af 11

4 Handelsbalancen med fjerkræ tons Import (tons) Eksport (tons) Kilde: OECD-FAO, Agricultural outlook Oksekød Produktionen af oksekød er også voksende i Mexico. Mexico var i 2011 den 6. største producent af oksekød i verden. 8 Antallet af slagtede kvæg er vokset med mere end 10 pct. på 5 år, og produktionen målt i tons er ligeledes vokset og forventes ifølge OECD-FAO at nå mere end 2 mio. tons i Produktionen har dog været lavere end forventet i de seneste år, hvilket skyldes et lavt antal kælvninger pr. ko, og at kvæget bliver ved med at have en lav slagtevægt. Samtidig er der en stigende eksport af levende dyr. Kvægproducenterne, især i det nordlige Mexico, er udfordret af tørke og har derfor i perioder været nødsaget til at slå mange dyr ned. Samtidig har høje globale priser på foder, gjort det meget dyrt at være kvægproducent, ifølge USDA har det øget produktionsomkostningerne med op til 37 pct. 9 Produktionen af oksekød i Mexico Kvæg slagtet Produktion i tons Kilde: FAOstat Oksekød er det eneste kødprodukt, som Mexico er nettoeksportør af. I 2009 eksporterede Mexico mere oksekød end de importerede. Denne udvikling er fortsat de seneste år og forventes at forsætte således de kommende år. OECD-FAO forventer dog, at Mexico i 2017 igen vil være nettoimportør af oksekød, hvilket bl.a. skyldes en forventning om et større indenlandsk forbrug og fordi den øgede eksport af levende dyr betyder, at bestanden ikke er i stand til at dække det indenlandske behov. Den mexicanske kødindustri har gjort en stor indsats for at diversificere eksporten af oksekød. Derfor er Mexico begyndt at eksportere oksekød til en række udviklingslande, men hovedsagligt går eksporten af oksekød til USA; Japan, Rusland og Korea. Specielt forventes eksporten til Japan at stige, da der forhandles om en ny handelsaftale med lavere toldafgifter FAOstat 9 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual 10 USDA, 2012, Mexico Livestock and products Annual Side 4 af 11

5 Handelsbalancen med oksekød tons Import Eksport Kilde: OECD-FAO, Agricultural outlook Eksport af kød De største kødeksportvarer er frosne udskæringer fra svin og diverse udskæringer af oksekød både frosne og ferske samt med og uden ben. Eksporten af udvalgte kødudskæringer fra Mexico, 2011 Varer Værdi (USD) Vægt (kg) Svineudskæringer, frosne Oksekødsudskæringer uden ben, frosne Oksekødsudskæringer uden ben, fersk eller afkølet Oksekødsudskæringer med ben, friske eller afkølet Svineudskæringer, fersk eller afkølet Kød fra hest, æsel, muldyr, mulæsel, fersk, kølet eller frossen Biprodukter fra kvæg, undtaget lever og tunge, frosne Fjerkræudskæringer og biprodukter, undtaget lever, frosne Oksetunger, frosne Kilde: UNdata, HS1992 Mejeri Produktionen af mælk er steget med 3,5 pct. i perioden fra 2007 til 2011, mens antallet af malkekvæg tilsvarende er steget med 3,4 pct. Produktionen af mælk Malkekvæg Produktion i tons Kilde: FAOstat De store mængder mælk bliver til forskellige typer mejeriprodukter, hvoraf en del bliver eksporteret. Eksporten af mejeriprodukter består hovedsagligt Side 5 af 11

6 af sødet eller koncentreret mælk og fløde samt usødet mælke- og flødepulver. Begge har oplevet en markant stigning i eksporten de seneste 5 år målt i kg. Eksporten af udvalgte mælkeprodukter fra Mexico i kg Mælk og fløde, sødet eller koncentreret Mælke- og flødepulver, usødet < 1.5% fedt Mælk, ikke koncentreret eller sødet, 1-6% fedt Yoghurt Kærnemælk, koaguleret mælk, fløde, kefir etc Ost, undtaget frisk, revet, forarbejdet eller blåskimmel Mælk, ikke koncentreret eller sødet < 6% fedt Mælk og fløde, usødet, koncentreret Mælk, ikke koncentreret eller sødet < 1% fedt Kilde: UNdata, HS1992 Brug for nyt udstyr Agroindustrien Landbruget i Mexico bliver ved med at vokse og blive stadig mere effektivt. Der er dog stadig massive muligheder for effektivitetsforbedringer og teknologiske fremskridt i landbruget. 70 pct. af landbruget dyrkes i dag manuelt og regeringen har derfor tilført mere end 700 mio. US$ de seneste fem år, for at modernisere landbruget. Agroindustrien modtog i 2011 ca. 9 pct. af de direkte udenlandske investeringer. 11 Udviklingsprogrammer fra regeringens side har desuden betydet investeringer på 300 mio. US$ i forbedring af vandingssystemerne til markerne, da under 20 pct. af de dyrkede arealer bliver kunstvandede i dag og derfor er meget afhængige af regnsæsonen og af manuelle vandpumper. 12 Kun begrænset brug af kunstgødning Ingen national konkurrence indenfor pesticider Kunstgødning Mexico har ingen national kunstgødningsindustri, hvilket resulterer i, at mange landmænd enten gøder deres marker med traditionelle produkter eller ikke gøder overhovedet. De mexicanske landmænd og deres organisationer har længe beklaget sig over, at der er meget høje priser på importeret gødning. 13 Pesticider På det mexicanske markedet for plantebeskyttelsesmidler er der stort set heller ingen konkurrence, og med en stigning i det dyrkede areal, er der en stor efterspørgsel på markedet U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 12 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 13 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 14 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico Side 6 af 11

7 Generelt er der stort set ingen national konkurrence på markedet for udstyr og teknologi til landbrugsproduktion. 90 pct. af udstyret til landbruget bliver i dag importeret. 15 Udvikling på vej fødevarevirksomheder Fødevareforarbejdningsindustrien og udstyr hertil Den mexicanske fødevareindustri ændrer sig med hastige skridt. Dette skyldes både en stigning i efterspørgslen på hjemmemarkedet, men også en stigning i eksporten til bl.a. USA og Europa. Desuden er der stor konkurrence på markedet for forarbejdet mad, hvilket betyder, at de mexicanske fødevareproducenter kigger efter nye teknologier og investerer i moderne produktionsfaciliteter for at maksimere produktionen. Grundet et lavt teknologisk udgangspunkt er der rig mulighed for, at udenlandske virksomheder kan få adgang til det mexicanske marked for fødevareforarbejdning. 16 Det nationale statistikbureau angiver, at der i 2010 var fødevareforarbejdningsvirksomheder i Mexico, størstedelen af disse er dog små virksomheder, der laver tortillas. De beskæftigede ca personer. Fødevareindustrien producerede varer for ca. 650 mia. pesos i Mange af de største virksomheder er lokaliseret i og omkring Mexico City. De store virksomheder er i højere grad udstyret med moderne produktionsudstyr fra udlandet. Udstyr og maskineri, der er energieffektiviserende og ressourcebesparende, er meget efterspurgt. På nuværende tidspunkt bliver udstyret til fødevareindustrien hovedsagligt importeret fra USA, Italien, Tyskland, Spanien, Kina og Sydkorea. 18 Antal virksomheder der producerer fødevarer og foder, 2010 Produktgrupper Antal Mejeriprodukter 117 Foder 114 Korn, frø, olier og andre fedtstoffer 156 Sukker, Chokolade, slik o.lign. 145 Konserverede frugter, grøntsager o.lign. 106 Slagtning, forarbejdning og emballering af kvæg, svin, fjerkræ og andre produktionsdyr 138 Forarbejdning og pakning af fisk og skaldyr 65 Fremstilling af brød og tortillas Andre fødevareproducenter 192 Kilde: Instituto nacional de estadística y geografíca, Banco de Información Económicia Høj og lav selvforsyningsgrad Selvforsyningsgrad Grundet de seneste års massive stigninger på fødevarer og globale usikkerhed om forsyning af fødevarer, er det aktuelt for Mexico at øge sin selvforsyningsgrad. Mexico er nettoimportør af fødevarer. De importerer ca. 10 pct. mere, end de eksporterer. Mexico eksporterer meget frugt og grønsager samt drikkevarer, mens de i højere grad importerer kornprodukter, kød og olieholdige frø. Selvforsyningsgraden er forskellig fra produkt til produkt, 15 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 16 U.S. Commercial service, 2003, Mexico Food Processing Machinery and Equipment 17 Instituto nacional de estadística y geografíca, Banco de Información Económicia, 18 U.S. Commercial service, 2009, Trends in the Food Processing and Packaging Equipment Side 7 af 11

8 men for nogle produktgrupper som f.eks. majs, ris og hvede er selvforsyningsgraden faldet markant fra start 90erne til At selvforsyningsgraden ændrer sig er dog en naturlig konsekvens af, at jo mere åbent et land bliver og handler med andre lande, des mere specialiseret bliver det også på de produktgrupper, hvor landet har en komparativ fordel, for Mexicos vedkommende gælder det især produktionen af frugt og grønt, samt visse kødtyper. Muligheder for investeringer Investeringsklima Ifølge Verdensbankens Ease of doing business rapport var Mexico blandt de nemmeste lande i Latinamerika at drive forretning i. Landet rangerer således på en 48. plads ud af 183 lande. Og ifølge Bloombergs ranking er Mexico på en 38. plads over de 50 bedst lande at lave forretning i. Når det er sagt er der dog stadig en høj kriminalitetsrate og problemer i forhold til korruption, som forsat skaber udfordringer i forhold til at gøre markedet rigtig attraktivt. Mexicos placering på udvalgte ranglister Rapport Kilde Antal lande Ranking 50 Best Countries for Business Doing Business 2012 Index of Economic freedom Corruption Perception Index Bloomberg Ranking Verdensbanken Heritage Foundation and Wall street Journal Transparency International Mexico er attraktivt Mexico har været et af de mest attraktive lande at investere i og er det land med næst flest direkte udenlandske investeringer i Latinamerika. Dette skyldes ikke mindst, at Mexico er et attraktivt springbræt til at opnå eksport til USA og derfor har mange af de udenlandske investeringer også ligget i de nordlige stater tæt på den amerikanske grænse. USA stod dog selv for ca. 55 pct. af alle FDI i Mexico i De udenlandske investeringer i landbruget har været faldene siden 2007, hvor udlændinge investerede 144 mio. US$ til i 2011 at udgøre 17 mio. US$ 20 Handelsaftaler og internationale relationer Mexico er en del af NAFTA (North Amarican Free Trade Agreement), hvorfor en stor del af den mexicanske eksport er koncentreret omkring Nordamerika. Mexico har derudover frihandelsaftaler med 43 lande, herunder EU. Aftalen med EU blev forhandlet efter indgåelse af NAFTA-aftalen og giver varer fra EU samme fordele, som varer omfattet af NAFTA. Mexico er desuden medlem af WTO, OECD og APEC UNCTAD, 2013, Mexico s agriculture development: perspectives and outlook, s U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico 21 U.S. Commercial service, 2012, Doing Business in Mexico Side 8 af 11

9 Mexico på vej Den økonomiske udvikling i Mexico I 2020 forventes den mexicanske økonomi at have indtaget en 10. plads på listen over verdens mest købekraftige økonomier målt i forhold til BNP i PPP termer. Dermed overhaler Mexico Italien. 22 Mexicos økonomi er kommet sig over den globale finanskrise i og opnåede i 2010 og 2011 BNP-vækstrater på hhv. 5,4 pct. og 3,8 pct. I 2012 og 2013 forventes realvækstrater i BNP på hhv. 3,6 pct. og 3,7 pct. Disse er dog væsentligt afhængige af udviklingen i den amerikanske økonomi. 23 Mexico er udpeget til en af Next-11 landene 24, som er de lande, der sammen med BRIK-landene forventes at blive blandt de største økonomier i det 21. århundrede. Det betyder, at mange har øjnene på Mexico, og at forventningerne til vækstraterne og udviklingen i landet er høje. Privatforbruget vokser Udviklingen i privatforbruget i Mexico har de seneste år været stigende. Der ses dog et fald i 2009, som skyldes den generelle afmatning i den globale økonomi. Det årlige forbrug pr. indbygger nåede i 2010 en værdi på US$. Dette tal forventes at stige med 2,3 pct. om året i faste priser mellem 2012 og Middelklassen vokser til op mod 80 pct. af befolkningen Middelklassen vokser og forbruget stiger I 2005 tilhørte mere end 50 pct. af befolkningen i Mexico middelklassen. Det betyder, at Mexico er et af de lande i Latinamerika, der har den største middelklasse. 26 Middelklassen i Mexico forventes at vokse, så helt op til 80 pct. af befolkningen vil tilhører middelklassen i Med et forventet befolkningstal i Mexico i 2030 på godt 120 mio. mennesker, giver det et potentielt marked på 96 mio. mennesker. 28 Middelklassen er bedre uddannede end tidligere generationer og stiller større krav til deres forbrug og efterspørger høj kvalitet. Landet er gået fra at være et land med problemer i form af underernæring til at have problemer med overvægt. Denne udvikling betyder et øget fokus på sundhed og ernæring og dermed en søgen efter produkter, som kan forhindre at denne udvikling forsætter. Især er regeringen blevet meget opmærksom på overvægtsproblemerne, og forsøger f.eks. at forhindre junk food i skoler og på uddannelsesinstitutioner 29. Den mexicanske befolkning har i stigende grad adgang til rindende vand, elektricitet og kølefaciliteter i deres hjem, hvilket betyder en ændring i deres forbrugsmønstre, så de i højere grad efterspørger produkter, som ikke blot skal konsumeres fra dag til dag, men som kan tilberedes og gemmes Euromonitor International, Business Environment: Mexico, marts Euromonitor International, Business Environment: Mexico, marts Goldman Sachs Investment bank 25 Euromonitor International, Business Environment: Mexico, marts Latin American Economic Outlook 2011, OECD 27 M. Cardenas et al., Global Economy and development, Latin America s Global middle class, OECD stat 29 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 30 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet Side 9 af 11

10 Middelklassen efterspørger derfor også i stigende grad animalske produkter. Således ses der en markant stigning i forbruget af kød og mejeriprodukter. OECD-FAO forventer, at det primært bliver indenfor fjerkræ og mejeriprodukter, at den største stigning i forbruget skal findes. Forbruget af kød og mejeriprodukter pr. capita Kg. pr. capita Friske mejeriprodukter Fjerkræ Oksekød Svinekød Kilde: OECD-FAO, Agricultural Outlook Det øgede forbrug af kød sker ikke kun pga. af de stigende indtægter, det sker også som følge af, at produkterne er blevet mere prismæssigt tilgængelige. Dette sker som konsekvens af handelsaftaler, øget konkurrence, og signifikante produktivitetsforbedringer i produktionen, distributionen og markedsføringen pct. stigning i antallet af detailbutikker Flere kvinder på arbejdsmarkedet Ændrede forbrugsmønstre Et andet tegn på det ændrede forbrugsmønster er den markante stigning i antallet af detailbutikker over hele landet. Antallet steg således med 44 pct. fra 1998 til 2008 fra butikker til butikker. Dette viser en ændring i livsstil og indkøbsmønstre, og gør det muligt for store dele af befolkningen at få adgang til f.eks. basale forbrugsgoder, i en bedre kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Detailbutikkerne åbner over hele landet og viser, at udviklingen i middelklassen ikke kun sker i de store byer, men er en national tendens. 32 Desuden kommer langt flere kvinder på arbejdsmarkedet i disse år, hvorfor også kravene til indkøbsmuligheder og produkter ændrer sig, når kvinderne ikke længere i samme omfang har tid til at handle og lave mad. 33 Langt flere mexicanere har nu også råd til at rejse ud af landet på ferie. 34 Det betyder et øget kendskab til andre kulturer og produkter. Dette kan være med til at øge bevidstheden om udenlandske produkter og øge efterspørgslen efter disse produkter, når mexicanere returnerer til Mexico. 31 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 32 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 33 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet 34 Luis de la calle, Luis Robio; 2011, Mexico: A middle class society, Poor no more, Developed not yet Side 10 af 11

11 Veludviklet fødevaresektor giver hård konkurrence Markedspotentiale i Mexico Der er grund til at have opmærksomhed på den stigende middelklasse og den øgede købekraft i Mexico. Omvendt har Mexico selv en veludviklet fødevaresektor især indenfor kødproduktion og grøntsager, og der må forventes hård konkurrence fra USA, som også har en udvidet handelsaftale med Mexico. Det største potentiale ventes inden for maskiner og udstyr til fødevareindustrien. Den mexicanske fødevareindustri vil i fremtiden have behov for at introducere moderne teknologi og vil efterspørge specialiseret rådgivning, hvilket er et af Danmarks kompetenceområder. Datagrundlag De anvendte kilder er det bedst tilgængelige data, det har været muligt at indsamle. Der har fra flere af de officielle kilder været foretaget skøn, fordi data mangler eller ikke er tilgængeligt. Der tages derfor forbehold for mangelfuldt eller usikkert data. Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E Thomas Søby København V F W Malika Pedersen

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026 Økonomisk analyse 3. marts 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 226 Væksten i global

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn Økonomisk analyse 7. juni 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vand - det 21. århundredes olie Verden præget af ubalancer Verden står i det

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016

Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod Udenrigsministeriet april 2016 Udenrigsøkonomisk analyse Mexico og perspektivet for øget dansk eksport mod 22 Udenrigsministeriet - 12. april 216 Sammenfatning: Den økonomiske situation i Mexico Mexicos store middelklasse og nærhed

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer.

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer. Oksekød Nr. 36/13 Markedsnyt 04-09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 15. august 2011 Uge 33 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Viden - Vækst - Balance. - og den danske fødevareklynge

Viden - Vækst - Balance. - og den danske fødevareklynge Viden - Vækst - Balance - og den danske fødevareklynge Sydkorea - og den danske fødevareklynge Highlights: Sydkorea er et økonomisk vækstmirakel, der på få årtier er gået fra fattigdom til at være et ganske

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid 2 1. Verdens 12. største økonomi 2. En boomende turistindustri 3. Stort potentiale i B-2-B markedet 4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles. Årsrapport 2003 Luxembourg

Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles. Årsrapport 2003 Luxembourg Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles Årsrapport 2003 Luxembourg Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Den samfundsøkonomiske udvikling i Luxembourg Luxembourg har 441000 indbyggere på et areal

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Myte om forbruget af kød

Myte om forbruget af kød Markedsanalyse 14. august 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Highlights: Myte; danskerne spiser mest kød i verden

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende forventninger til den danske efterspørgsel

Økonomisk analyse. Faldende forventninger til den danske efterspørgsel Økonomisk analyse 17. september 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende forventninger til den danske efterspørgsel Forventninger om en lavere

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights:

Økonomisk analyse. Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud. Highlights: Økonomisk analyse 14. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Svineslagterier bidrager betydeligt til handelsbalancens overskud Highlights:

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr.

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr. Økonomisk analyse 21. februar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. Fødevareklyngen bidrager

Læs mere

Verdenshandel og -produktion

Verdenshandel og -produktion Indeks 1970 = 100 Verdenshandel og -produktion 700 600 500 Verdenshandel 400 300 200 100 Produktion (BNP) 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Fig. 18.1 Indeks for verdenshandlen og verdens BNP 1970

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15 Markedsnyt 07-01-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere