04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg"

Transkript

1 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

2 indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og engagement i audit teams af Process- og ledelsesrådgiver Renata Edsbjerg og kommunikations- og ledelsesrådgiver Thomas Michaelsen, edsbjerg People & Business Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO Audit skal understøtte evidensbaseret ledelse af Senior Manager, International Affairs Lars Brogaard, Dansk Standard Audit som ledelsesværktøj i fremtiden - bidrager til forretningsmæssig CSR Af Salgs- og Marketingchef Jens Peter Høiseth, Det Norske Veritas Højniveaustruktur, identisk fællestekst, fælles termer og definitoner Af chefkonsulent Bent Møller, FORCE Technology DFK konference AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ Hotel Storebælt, Nyborg Ekstra sikkerhed til kunder i olie- og gasindustrien Interview med CEO Niels Klagenberg, Crysberg A/S Mål på kvalitetsledelse! Interview med direktør for konsulentydelser Christian Grøn, DHI, og Seniorkonsulent Bjørn Hove, Dansk Standard. Af Lisa Olufson, pressekonsulent i Dansk Standard. Generalforsamling 2014 Afholdes den 27. februar 2014 på Hotel Sorø Storkro, Sorø DFK konference i februar 2014 Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? Successhistorier om effektiv kvalitetsledelse Sorø Storkro, Sorø Siden sidst Oversigt over leverandører Velkommen til vore nye medlemmer Ledig stilling hos Maersk Container Industry Ledig stilling hos Vikan Søger du en kvalitetsmedarbejder? Brug dit debatforum Medlemmer søger nye udfordringer Vil du med til en konference til halv pris? Bagsiden Beskrivelse af konference den 28. november 2013: Audit som ledelsesværktøj. Konferencen afholdes på det nye Hotel Storebælt i Nyborg. AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ få mere at vide På næste DFK konference Torsdag den 28. nov AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ få mere at vide På næste DFK konference Torsdag den 28. nov magasinet kvalitet 04/ 13

3 Sådan skaber du performance og engagement i audit teams Når vi kender målet, kan vi mobilisere og fokusere den nødvendige energi. En klar forventningsafstemning om, at der er tale om et fælles projekt, hvor både auditor og auditee er ansvarlige for at der skabes værdi for organisationen, er en absolut nødvendighed. AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ få mere at vide På næste DFK konference Torsdag den 28. nov Sådan skaber du performance og engagement i audit teams AF Renata Edsbjerg / Process- og ledelsesrådgiver / edsbjerg People & Business Thomas Michaelsen/ Kommunikations- og ledelsesrådgiver / edsbjerg People & Business IIII Lederskab er en af fremtidens hardcore business kompetencer også for auditors. Som auditor står du i spidsen for et team, hvor du skal kunne motivere auditee til i fællesskab at identificere de steder i processen, hvor tingene fungerer, og hvor de ikke fungerer, hvis audit skal give værdi og mening for alle parter. Det kræver, at du er dygtig til at sætte en fælles retning og kan skabe det rette fundament, for at målene kan realiseres og så skal du kunne skabe medejerskab og engagement. Edsbjerg har i samarbejde med Evaluesense igennem de sidste to år arbejdet på at gøre LEGO s auditteam til en af de dygtigste auditteams i Danmark. Vi har alle et fælles sæt grundlæggende behov, som gør forskellen Med LEGO s kvalitetsstrategi som udgangspunkt, vores mangeårige erfaringer med performance og engagement, og den sidste hjerneforskning om menneskers fundamentale behov for anerkendelse og naturlig lyst til at skabe og udvikle, har vi koncentreret vores arbejde omkring det faktum, at vi alle har et sæt fælles grundlæggende behov, som, hvis de bliver mødt med anerkendelse, giver os en naturlig lyst til at bidrage til at skabe resultater. Fortæl mig hvad du forventer af mig Et af de første grundlæggende behov for, at vi overhovedet rykker os ud af stedet, og går det rette sted hen er Fortæl mig hvad du forventer af mig, og det stiller særlige krav til en auditor, når auditor ikke er leder. 04/13 magasinet kvalitet 3

4 Sådan skaber du performance og engagement i audit teams Enhver forandringsproces kræver, at vi gør noget andet, end det vi plejer. Uanset om der er tale om store forandringsprojekter eller mindre daglige opgaver som skal håndteres anderledes. Forandringer betyder, at der måske skal udvikles nye måder at gøre tingene på. Vi skal givetvis gøre mindre af noget og mere af noget andet. Ud over selve forandringsopgaven er der ansvarsdimensionen. Der er altid en, der har det overordnede ansvar for forandringen, og en eller flere der skal være med til at eksekvere forandringen. I audits har vi en auditor, der har det overordnede ansvar for audit processen, og en auditee som er medansvarlig, og som er den, der i sidste ende skal gennemføre forandringen. Hvordan det krydsfelt af samarbejde, kommunikation og ansvar forvaltes er afgørende for, om vi lykkes med forandringen. Udfordring nr. 1 er derfor, at en auditor har det formelle ansvar for processen for audits, men ikke for auditee. Personaleledelsesansvar ligger hos den enkelte leder. For at skabe det rette fundament for at LEGO s auditorer kan agere i det krydsfelt, arbejder man formaliseret med et sæt personlige kompetencer som klæder auditor på til at sætte retning og involvere og motivere auditee til at være medansvarlig i processen. De tre kompetencer er Personligt lederskab Identificere objektive beviser Anerkendende dialog Personligt lederskab Personligt lederskab handler om at kommunikere effektivt og fordomsfrit med andre mennesker og evne at udstikke en klar retning for det område, man han ansvaret for. Dette skal ske på en måde, som motiverer den man arbejder sammen med til at engagere sig og gå med. Auditor er leder for processen, og det er helt afgørende, at han/hun kender sig selv, kan opdage sig selv i mødet med den anden og har blik for egne ressourcer og faldgruber. Auditor skal kunne motivere sin auditee til i fællesskab at identificere de steder i processen, hvor tingene fungerer, og hvor de ikke fungerer, hvis audit skal give værdi og mening for alle parter. Identificere objektive beviser At identificere objektive beviser kræver overblik hos auditor, indblik i organisationens sammenhængende processer og modet til at skabe passende forstyrrelser af auditees hjemmeblindhed. Ofte bliver auditor forført af auditees selvopfyldende succeshistorier og undlader at dykke ned, der hvor det objektive bevis findes. DU STÅR STÆRKERE SOM CERTIFICERET KVALITETSLEDER Velkommen til ny kompetencegivende kvalitetslederuddannelse Kvalitetslederuddannelsen klæder dig på til at håndtere alle kvalitetslederens udfordringer her og nu og i fremtiden. Uddannelsen har fokus på både metode og værktøjer og går i dybden med emner som ledelsessystemer, processer, implementering, audit, kommunikation og forretningsudvikling. Forestil dig en nær fremtid, hvor du proaktivt overvåger og dokumenterer kvaliteten i forhold til jeres ledelsessystemer og skaber de forandringer, der skal til, for at bringe kvaliteten til det højeste niveau i både adfærd og processer. Det er ambitionen med kvalitetslederuddannelsen. Få certifikat på dine kompetencer, og øg din markedsværdi som kvalitetsleder! Mere information og tilmelding på 4079_176x121_DS_Kvalitetsleder_Original_Ann_Tryk.indd 1 02/07/ magasinet kvalitet 04/ 13

5 Vi mennesker er underlagt en præmis, der frarøver os evnen til at vide alt. Præmissen kaldes hjemmeblindhed, og det er auditors opgave at udfordre og forstyrre denne hjemmeblindhed, så udvikling og læring kan opstå. Anerkendende dialog Som en tredje pind skal auditor kunne møde auditee dér, hvor vedkommende er lige nu. Kunne sætte sig ind i, hvilken verden vedkommende befinder sig i, og hvordan det føles og opleves at være auditee lige nu. Ved at anerkende, at auditee befinder sig et andet sted end auditor selv, er afgørende for udfaldet af audit. Sammenfattende har vi altså at gøre med en række grundbehov og nogle særlige kompetencer, som er nødvendige i auditsammenhænge. Men hvordan bringer vi det i spil inde i selve auditteamet? Her er man først nødt til at forstå - dels hvad der kendetegner grupper, hvor en samling individer formålsløst render rundt med hovedet under armen - dels effektive teams, der skaber værdi og optimerer processer. Grupper med dårlig performance og effektive performance teams En måde at identificere hvilke kompetencer det slagkraftige audit team består af, er at identificere hvilke kompetencer gode auditteams består af, og hvilke kompetencer de mindre gode består af. Vi har brugt adskillige år på at identificere, hvad der kendetegner teams, der performer og teams, der ikke gør. Vi trækker forskellene op her og løfter lidt af sløret for, hvordan du som leder af auditteamet får dit team til at performe. Der er en række sygdomstegn, når tingene ikke fungerer. I de tilfælde, hvor teams ikke fungerer, er symptomerne bl.a frygten for ikke at være god nok. Mange spørger her sig selv: Kan jeg finde ud af at stille de spørgsmål, som åbner kommunikationen og gør en forskel?. I særlige tilfælde oplever vi sladder, misundelse og bagtaleri. Man gemmer sig for hinanden, lukker i og giver ikke noget af sig selv. Man interesserer sig ikke for hinandens værdier, og man deltager i teamet, fordi man føler man skal. Hverken performance eller engagement er tilstede. Omvendt ser vi, at der hvor teams fungerer aldeles fremragende, er billedet helt anderledes. Under flere audits kan vi se, hvordan teamet er godt forberedt, og teamet støtter hinanden, hvis man går i stå under auditprocessen. Man er også helt tydeligt klar over sin rollefordeling, og hvilke mål der skal nås. Hvem spørger, hvem observerer, hvem er god til at tage notater osv. Et andet kendetegn ved slagkraftige teams er også på steder, hvor man deler sine værdier og private oplevelser med hinanden. Man spørger til barnets barnedåb og konfirmation, og om man lige skal komme forbi med en trailer, når der skal lægges sten i weekenden. Denne kobling af privatliv giver sjovt nok større trivsel, og vi ser teams, hvor man har fokus på at løse problemerne. Det handler om tryghed. I en virksomhed, som vi samarbejdede med, havde de et motto i deres værdigrundlag, som lød: Alt kan lade sig gøre indtil det modsatte er bevist. Sådanne overbevisninger er med til at kultivere den positive indre kraft af energi og slagkraft, som findes i ethvert team, og som får teams til at performe. IIII På konferencen d. 28. november vil Renata Edsbjerg fortælle om de øvrige fire grundbehov og nogle få effektive værktøjer, du som auditoransvarlig bør kende til, hvis du vil have dit team til at performe. Thomas Michaelsen KOMMUNIKATIONS- OG LEDELSESRÅDGIVER Thomas spidskompetencer er ledelsescoaching og team performance. Han har igennem de sidste 15 år arbejdet med design af træningsforløb for ledelsesgrupper og teams og facilitering af strategisk vigtige forandringsprocesser med en stærk involverende tilgang, hvor anerkendelse og kreativitet går hånd i hånd med motivation og performance. Thomas er uddannet cand.mag. i Organisationskultur og Kommunikation. Konfliktcoach, NLP MasterPractitioner, Enneagramrådgiver og uddannet i Bodynamic Systemet. Renata Edsbjerg PROCESS- OG LEDELSESRÅDGIVER Kernen i Renatas opgaver igennem de sidste 18 år har været forandringsprocesser opstart, implementering og forankring. Renatas spidskompetencer ligger inden for strategi & ledelse, HR og kommunikation. Med sin solide erfaring fra det virkelige arbejdsliv, hvor hun blandt andet har varetaget funktioner som HR direktør, indkøbschef og været ansvarlig for implementering af strategiske forandringsprojekter, ved hun, at virksomheder aldrig bliver bedre end de mennesker, der arbejder i dem. Renata er uddannet Psykoterapeut, master i NLP kommunikation, coach og enneagramrådgiver, ledelse og processer i systemisk teori. 04/13 magasinet kvalitet 5

6 Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ få mere at vide På næste DFK konference Torsdag den 28. nov Audit skal understøtte evidensbaseret ledelse AF Lars Brogaard / Senior Manager, International Affairs / Dansk Standard IIII Den næste version af ISO 9001, som publiceres i 2015, vil bygge på nye opdaterede kvalitetsledelsesprincipper. De ændres ikke radikalt, men ændringer får alligevel betydelig indflydelse på kravene i ISO Det ene princip for fakta baseret metode til beslutningstagen ændres til evidensbaseret beslutningstagen. Ændringen tager højde for, at den bedste form for ledelse ikke alene kan baseres på fakta, men nødvendigvis også må basere sig på analyser og evalueringer af informationer, og de vil altid være behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden kan influere på hvorvidt virksomheden kan opnå sine mål, og der er således tale om risiko. Det er derfor vigtigt, at effekten af usikkerheden ikke er større, end det virksomheden kan acceptere, hvilket bedst sikres ved evidensbaseret beslutningstagen. Det nuværende princip og det kommende princip er gengivet nedenfor. Formuleringen af det nye princip er noget mere velovervejet end det nuværende. Den opmærksomme læser vil også kunne notere sig, at rationalet gør det klart, at en vis form for risikoledelse bliver uundgåelig ved overgangen til den kommende 2015-udgave af ISO Nuværende kvalitetsprincip 2008 Principle 7: Factual approach to decision making Principle Effective decisions are based on the analysis of data and information Audit er på mange måder et værktøj til håndtering af risici, idet audit er en systematisk, uafhængig og dokumenteret proces, der har til formål at fremskaffe og evaluere auditvidnesbyrd objektivt. Audit skaffer evidens, som ledelsen kan anvende i sin beslutningstagen. Derved kan risici håndteres bedre, og der er større sandsynlighed for, at virksomheden kan opnå sine mål. Netop derfor udgør audit et vigtigt værktøj for ledelsen. Kommende kvalitetsprincip 2015 QMP 6 Evidence-based Decision Making Statement Decisions based on the analysis and evaluation of data and information are more likely to produce desired results. Rationale Decision-making can be a complex process, and it always involves some uncertainty. It often involves multiple types and sources of inputs, as well as their interpretation, which can be subjective. It is important to understand cause and effect relationships and potential unintended consequences. Facts, evidence and data analysis lead to greater objectivity and confidence in decisions made. Anbefaling: Indsaml og vurder flere informationer for at opnå evidensbaseret beslutningstagen- fx via audit. Nyt krav til audit i den kommende ISO 9001 Ændringen fra fakta til evidens har også en vis indflydelse på erkendelsen af, at kravet i ISO 9001 til audit ikke kan opfyldes i praksis. 6 magasinet kvalitet 04/ 13

7 Kravet er, at interne audit skal gennemføres for at afgøre, hvorvidt systemet bl.a. er effektivt implementeret og vedligeholdt. Interne audit kan ikke opfylde dette krav til bevisførelse, og den kommende udgave af ISO 9001 vil derfor også kun kræve, at audit skal fremskaffe information om, hvorvidt systemet er effektivt implementeret og vedligeholdt. Der er altså ikke tale om en bevisførelse. Audit er med til at skaffe den bedst mulige evidens for, at systemet opfylder kravene, og ikke kun fakta, der på absolut vis skal bevidne det. Selve kravene til intern audit i den kommende ISO 9001 vil blive skærpet. Det nuværende forslag til kravene er angivet i nedenfor det med rødt indikerer nye krav. The organization shall: plan, establish, implement and maintain an audit programme(s), including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting. The audit programme(s) shall take into consideration the quality objectives, the importance of the processes concerned, the related risks, and the results of previous audits; define the audit criteria and scope for each audit; select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit process; ensure that the results of the audits are reported to relevant management for evaluation, take appropriate action without undue delay; and retain documented information as evidence of the implementation of the audit programme and the audit results. Anbefaling: Tilpas allerede nu jeres interne procedure for intern audit til at modsvare kravene, som de nu er formuleret i det første udkast til revisionen af ISO Topledelsen bør inddrages i fastlæggelsen af mål med audit Det ses ofte, at intern audit gennemføres uden topledelsens involvering, og resultatet fra intern audit fører derfor i mange tilfælde ikke til de nødvendige kvalitetsforbedringer. I værste fald gennemføres processen kun for at kunne påvise, at intern audit har været gennemført. Det har derfor været ISO-komiteens helt klare mål, at den seneste version af auditstandarden skulle ændres for at sikre ledelsens inddragelse og engagement i forhold til auditprocessen. Nu er auditstandarden ISO ganske vist kun en vejledning, hvor der gennem hele dokumentet står bør og ikke skal men netop med hensyn til ledelsens inddragelse, vil det være en god ide at læse bør som skal. Målet har været, at få topledelsen inddraget aktivt i auditaktiviteterne i forhold til at udstikke rammerne for audit og anvende resultaterne fra audit for at sikre reelle forbedringer og håndtere væsentlige kvalitetsrelaterede risici. Inddragelse skal få topledelsen til at anse auditprocessen for værdifuld og uundværlig for virksomheden.den tidligere version af ISO anbefalede, at virksomhedens topledelse bør tildele beføjelser til at lede auditprogrammet. Det er nu erstattet af en anbefaling til, at topledelsen bør sikre, at der opstilles mål for auditprogrammet, og at en eller flere kompetente personer udpeges til at lede auditprogrammet. Det er vigtigt at bemærke sig, at det anbefales, at topledelsen bør opstille mål for audit. Det er ligesom første betingelse for, at topledelsen efterfølgende vil interessere sig for resultatet. Topledelsens opmærksomhed omkring auditprocessen skærpes, når de selv skal fastlægge de mål, som audit skal opfylde. Og de vil selvfølgeligt fastlægge de mål, som giver værdi for virksomheden. Så allerede ved udarbejdelsen af auditprogrammet sikres topledelsen engagement fremadrettet. Det anbefales nu også, at den person, der leder auditprogrammet, informerer topledelsen om indholdet af auditprogrammet og gerne anmoder om godkendelse af det, hvilket sikrer fuld enighed om både mål og indhold. Anbefaling: Inddrag topledelsen i at fastlægge og prioritere indholdet af auditprogrammet. Lad det godkende af topledelsen. Risikobaseret auditering For første gang introduceres risikokonceptet til auditering af ledelsessystemer et koncept, der har været stor debat om. Derfor er der heller ikke nogen dybdegående anbefalinger om, hvordan risikovurderinger og -håndtering skal udmøntes i auditeringsprocessen. Den valgte indfaldsvinkel relaterer sig både til risikoen for, at mål med audit ikke bliver opfyldt, og til risikoen for, at audit kan gribe ind i den auditeredes aktiviteter og processer. Men det er af stor betydning, at standarden nu anerkender, at virksomheder kan rette auditindsatsen mod forhold af betydning for ledelsessystemet. Dermed er der lagt op til, at virksomheden ikke udfører audit i blinde, men udarbejder auditprogrammet med bevist hensyntagen til, hvilke kvalitetsrelaterede usikkerheder, der vurderes at kunne få størst indflydelse på opnåelse af virksomhedens overordnede mål. Det ses ofte, at auditresultater drejer sig om manglende overensstemmelser, der ikke har nogen særlig betydning for, om virksomheden kan nå sine overordnede kvalitetsmål. 04/13 magasinet kvalitet 7

8 Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO Dermed er det ikke sagt, at auditresultaterne ikke er relevante, men ressourcerne vil være bedre anvendt, hvis audit planlægges for at afdække, hvorvidt virksomheden kvalitetspræstationer er på rette spor. Et sådant skifte fra detaljefokuseret audit til risikobaseret audit, kan kræve at nye kompetencer tilføres auditteamet enten via træning og uddannelse, eller ved supplering med personer med ledelseserfaring. Til gengæld vil skiftet også medføre, at topledelsen vil være mere interesseret i de resultater, som fremkommer, og givetvis benytte dem aktivt i fremadrettede forbedringsaktiviteter. De vil derfor også værdsætte audit og ikke kun se aktiviteten som en pålagt og unødvendig udgift. Auditteamet risikerer endda, at de får flere ressourcer stillet til rådighed af topledelsen. Anbefaling: Indfør systematisk risikovurdering/- håndtering. Integrer fx risikoledelsesmodellen i DS/ISO i jeres ledelsessystem. Vurder risici op imod virksomhedens overordnede mål og ikke op imod hændelser. Rapportering til topledelsen Det har hele tiden været anbefalet, at topledelsen orienteres om auditprogrammets samlede resultater. Den nye standard anbefaler derudover, at alle auditrapporter distribueres til topledelsen. Her har ordet bør sin berettigelse, idet et sådant valg må afhænge af virksomhedens forhold, fx dets størrelse. I store virksomheder vil det næppe være realistisk at distribuere alle auditrapporter til topledelsen, men det kan med fordel overvejes, om alle auditkonklusioner skal formidles eller særligt udvalgte rapporter skal tilgå topledelsen. Hvis audit fx er gennemført med henblik på at afdække kvalitetsledelsessystemets præstation på et område, der indebærer store risici set i relation til opnåelsen af virksomhedens overordnede mål, bør topledelsen informeres om resultatet. Ringen sluttes Den person, der leder auditprogrammet, skal overvåge, at programmet gennemføres og resultaterne rapporteres til topledelsen. Nu anbefales det også, at topledelsen melder tilbage med sine observationer, så de fremadrettede programmer kan justeres ud fra topledelsen ønsker. Således sluttes ringen i lighed med plando-check-act for auditprocessen med topledelsens involvering i både plan, check og act fasen. Ud over at topledelsen anbefales inddraget i flere af faserne end tidligere, er der også tale om en dybere involvering, som skal føre til, at auditprocessen ikke blot kører sit eget spor med dertilhørende ringe effekt. IIII Anbefaling: Hold topledelsen bedre orienteret om de løbende auditresultater evt. i dedikeret form. Lars Brogaard Ansat i Dansk Standard siden Senior Manager, ISO International Affairs Konsulent i ledelsesstandarder Projektleder for det danske standardiseringsudvalg for kvalitetsledelse Kursus med fokus på audit af processer Nyt kursus for den kommende auditor Fremtiden er lige om hjørnet med nye versioner af ISO 9001 og ISO 14001, der er baseret på high level structure for ledelsessystemstandarder. Scan QR-koden med din Smartphone og få mere information om auditorkurserne. Yderligere information Annette Koch Petersen Få et godt afsæt - og deltag på vort kursus Intern audit af virksomhedens processer Navervej Vejen Tlf forcetechnology.com 8 magasinet kvalitet 04/ 13

9 Audit som ledelsesværktøj i fremtiden - bidrager til forretningsmæssig CSR Hvordan mon audit vil udfoldes i fremtiden? Audit som ledelsesværktøj i fremtiden - bidrager til forretningsmæssig CSR AF Jens Peter Høiseth / Salgs- og Marketingchef / Det Norske Veritas IIII Jeg vil i denne artikel komme med et bud på, hvordan audit kan bruges som et ledelsesværktøj i fremtiden. Audit som ledelsesværktøj vil i fremtiden knyttes tæt sammen med virksomhedens CSR-arbejde. I 2015 introduceres nye udgaver af de nationalt og globalt mest benyttede standarder ISO 9001 og ISO Kendte og anerkendte bæredygtighedsprincipper bliver en del af de nye standarder. I fremtiden bliver audit knyttet meget mere til virksomhedens bæredygtighedsindsats. Jeg skal ikke her gå i detaljer, men bæredygtighed er nøgleordet i fremtidens audit, fordi en dokumenteret bæredygtig adfærd i endnu højere grad end i dag vil være et globalt krav til virksomheder. Et krav, som skal opfyldes helhjertet gennem en professionel indsats af virksomhedens ledelse og deres samarbejdspartnere. Ingen ansvarsbevidst virksomhed kan risikere at sætte sin økonomi og sit renomé på spil ved at samarbejde med andre, som ikke tager tingene så tungt. Både certificeringerne og de tilhørende auditværktøjer må nødvendigvis følge trop. Lad os se på nogle konkrete erfaringer med brug af audit som ledelsesværktøj fra to virksomheder, som skaber en Sustainable Business Performance. Phoenix Design Aid som repræsenterer den lille danske virksomhed, som har fået succes med brug af audit som ledelsesværktøj. 04/13 magasinet kvalitet 9

10 Audit som ledelsesværktøj i fremtiden - bidrager til forretningsmæssig CSR Dennis L. Nielsen, adm. direktør i Phoenix Design Aid A/S. Charlotte Thy, miljøchef i Danish Crown A/S. Slagterikoncernen Danish Crown, som har skabt ekstraordinære arbejdsmiljø- og miljøforbedringer. Har ikke råd til at lade være Phoenix Design Aid A/S med hovedkvarter i Randers arbejder internationalt med planlægning og levering af grafiske totalydelser for internationale FN og EU organisationer og ikke-statslige organisationer som Den Afrikanske Udviklingsbank. Opgaverne spænder vidt, og omfatter alt fra koncept og design til web publicering, filmproduktion og tryk af grafiske produkter. Virksomheden beskæftiger ti fuldtidsmedarbejdere og omsætter for mio. kr. på årsbasis. Phoenix Design Aid er certificeret af DNV i henhold til DS 49001, ISO 9001, ISO samt OHSAS 18001, og som den første danske SMV rapporterer Phoenix Design Aid om initiativer inden for bæredygtighed, menneskerettigheder og antikorruption på Advanced Level i FNs netværk, Global Compact. Virksomheden bruger audit som et ledelsesværktøj i form af Risk Based Certification fordi, som adm. direktør Dennis L. Nielsen udtrykker det, vi har ikke råd til at lade være. Dennis L. Nielsen, fortæller, at det er vanskeligt for de internationale organisationer, som virksomheden leverer til, at vurdere nye samarbejdspartnere. Derfor bruges certificeringer som rettesnor. Det rigtig svære ligger imidlertid gemt i detaljen. Derfor har Phoenix Design Aid i samarbejde med DNV vævet et særligt fintmasket net baseret på både eksterne og interne audits i samspil med detaljeret opfølgning på ugentlig og månedlig basis, hvor alle relevante risici identificeres, forebygges og reduceres løbende. Det sker dels via en benhård leverandørstyring og dels ved et konstant konstruktivt blik på egne arbejdsgange. Konstant skærpet opmærksomhed Slagterikoncernen Danish Crown er endnu en af de virksomheder, som DNV bistår med certificeringer og auditbaserede ledelsesværktøjer. Her gælder det miljø og arbejdsmiljø på svineslagterier og forædlingsfabrikker over hele landet. Ifølge virksomhedens miljøchef, Charlotte Thy, har CSR-området topprioritet i virksomheden, og det auditbaserede ledelsesværktøj består af en ekstern og en intern del, hvor DNV udfører de eksterne audits, og en intern auditorgruppe gennemgår løbende de forskellige afdelinger eller fabrikker ud fra detaljerede planer og systemer. Formålet er dels at sikre, at forhold omkring miljø og arbejdsmiljø føres ajour, hver gang der sker ændringer i produktionen, lovgivningen eller kundekrav - og dels at sikre en konstant skærpet opmærksomhed i ledelsen og blandt de menige medarbejdere, så miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold ikke langsomt udsættes for et kvalitesskred i negativ retning, fordi fokus og dermed den aktive, fortløbende indsats svækkes, når alt tilsyneladende er i orden. Slagteriarbejde er risikobetonet arbejde, men på knap seks år frem til i dag er det gennem en målrettet og intens indsats med inddragelse af hele medarbejderstaben fra top til gulv lykkedes Danish Crown at reducere antallet af arbejdsulykker med over 60 procent. Audit - Et byggesæt til bæredygtighed Jeg har med vilje valgt to virksomhedscases, hvor audit bruges som et ledelsesværktøj, og hvor audit bliver et bygge- 10 magasinet kvalitet 04/ 13

11 Fokus i fremtidens audit skal være at finde løsninger på vigtige bæredygtighedsmæssige udfordringer fremfor at finde eller opfinde ikke-væsentlige problemer. sæt, som sætter os i stand til at konstruere et ledelsessystem, som bidrager til en Sustainable Business Performance. Phoenix Design Aid og Danish Crown er to danske virksomheder, som progressivt har kvalificeret og fremtidssikret deres CSR-indsats, så de er klar til at møde de nye krav fra kunder, myndigheder og andre interessenter. Fælles for virksomhederne er, at audit anvendes til at finde løsninger på vigtige bæredygtighedsmæssige udfordringer fremfor at finde eller opfinde ikke-væsentlige problemer. Problematikken omkring bæredygtighed er generelt betragtet vanskelig og omfatter både kvalitet, miljø, energi, arbejdsmiljø samt sociale forhold. Det kræver opmærksomhed, hvad enten man vil drive virksomhed i et i-land, et u-land eller et af de i-lande, hvor begrebet bæredygtighed endnu ikke har den store politiske bevågenhed. Så snart en virksomhed køber råvarer, halvfabrikata eller færdige produkter - eller selv producerer varer - i et land, hvor lovgivningen yder svag eller ingen beskyttelse for mennesker og miljø, bevæger den sig ind i en højrisiko-zone. De mest alvorlige problematikker er naturligvis børnearbejde, slavearbejde, farligt arbejde, miljøforurening og for eksempel underbetaling og tvivlsom retssikkerhed på arbejdsmarkedet. Hertil kommer manglende kvalitetskontrol på råvarer, halvfabrikata og færdigprodukter. Især fødevarebranchen risikerer uforskyldt at indgå samarbejde med leverandører, som ikke tager det så tungt, om en ingrediens eller et produkt indeholder tungmetaller, sprøjtegift, medicinrester eller andet, som ikke hører hjemme i ting, som mennesker skal spise. Mange steder i verden går det ansvarligt fremad med bæredygtigheden. Andre steder går det den modsatte retning. Derfor er der behov for at bruge audit som et ledelsesværktøj til at sætte fokus på en Sustainable Business Performance. Næste år går DNV i tråd med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 i markedet med en ny version af audit som et ledelsesmæssigt værktøj, der skal bidrage til en Sustainable Business Performance i virksomheden. Vi har navngivet det ny system Next Generation Risk Based Certification og det er vores bud på audit som et ledelsesværktøj i fremtiden. IIII Jens Peter Høiseth Salgs- og Marketingchef i DNV Jens Peter har arbejdet med ISO og ISO 9001 siden 1994 og fungeret både i konsulent-branchen og været miljøchef i en bryggerikoncern. Siden 2000 har Jens Peter arbejdet i DNV og haft forskellige ledelsesmæssige positioner. Energien kommer imidlertid i samarbejdet med kunderne og specielt koblingen mellem ISO-systemerne og virksomhedens strategiske CSRarbejde finder han særdeles interessant. 04/13 magasinet kvalitet 11

12 Højniveaustruktur, identisk fællestekst, fælles termer og definitoner Højniveaustruktur, identisk fællestekst, fælles termer og definitoner AF Bent Møller / Chefkonsulent / FORCE Technology IIII De gældende ledelsessystem standarder ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 har været taget op til systematisk gennemgang i den Internationale Standardiserings Organisation, og det er besluttet, at de skal revideres. Der er også igangsat et arbejde med at udvikle en ny struktur og fælles tekst, der skal indgå i fremtidige ledelsessystem standarder. Det betyder, at når de kommende ledelsessystemstandarder udgives, vil det være med ens struktur og med samme fælles tekst, termer og definitioner. For brugeren betyder det, at når man fremover skal revidere eller skrive sit ledelsessystem, kan det baseres på et fælles rammesystem og inkludere de relevante disciplinspecifikke kravelementer. Dermed undgås konflikt og duplikering af kravelementerne mellem de forskellige ledelsessystemstandarder. Dette gør, at ledelsessystemstandarder fremover bliver mere sammenhængende og overensstemmende. Tidspunkter for ændringerne er planlagt således: ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem Krav, planlægges udgivet i kvartal 2015 i denne nye struktur ISO 9000 Kvalitetsledelsessystem grundprincipper og ordliste, forventes omkring samme tid ISO Miljøledelse Krav, forventes udgivet medio Det er besluttet i International Organization for Standardization (ISO), at OHSAS skal etableres som en ISO standard, og udgivelsestidspunkt vil sandsynligvis være i Højniveau struktur Den højniveau struktur, der er vedtaget, er angivet her efterfølgende. Man kan tilføje disiplinspecifikke krav til strukturen, og disciplinspecifik tekst kan skrives ind i den identiske fælles tekst. Højniveau struktur: 1. Anvendelsesområde 2. Normative referencer 3. Termer og definitioner 4. Virksomhedens rammer 4.1 Forståelse af virksomheden og dens rammer 4.2 Forstå interessenternes behov og forventninger 4.3 Fastlæggelse af xxx ledelsessystemets omfang 4.4 xxx ledelsessystem 5. Lederskab 5.1 Lederskab og engagement 5.2 Politik 5.3 Roller, ansvar og beføjelser i virksomheden 6. Planlægning 6.1 Handlinger for at håndtere risici og muligheder 6.2 xxx mål og plan for opnåelse 7. Støtteaktiviteter 7.1 Ressourcer 7.2 Kompetencer 7.3 Bevidsthed 7.4 Kommunikation 7.5 Dokumenteret information Generelt Udarbejdelse og opdatering Styring af dokumenteret information 8. Drift 8.1 Operationel planlægning og styring 9. Præstationsevaluering 9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering 9.2 Intern audit 9.3 Ledelsens evaluering 10. Forbedringer 10.1 Afvigelse og korrigerende handling 10.2 Løbende forbedring Den fælles tekst alene genererer 84 krav, og ordet skal fremgår 45 steder. Dertil kommer så disciplinspecifikke krav. 12 magasinet kvalitet 04/ 13

13 Gennemgang nye af krav Jeg vil her kort gennemgå nogle af de væsentligste ændringer, som fællesteksten medfører i forhold til den ISO 9001, vi kender i dag. 4. Virksomhedens rammer 4.1 Forståelse af virksomheden og dens rammer 4.2 Forstå interessenternes behov og forventninger 4.3 Fastlæggelse af xxx ledelsessystemets omfang 4.4 xxx ledelsessystem Der er vigtigt at fastlægge, hvorfor er vi her (virksomheden). Det er gjort i mange virksomheder, mens der hos andre måske er behov for at få det redefineret. Det skal fastlægges, hvem der er de relevante interessenter, hvilket for kvalitetsledelsessystemet er i relation til de varer eller den ydelse, der leveres. 5. Lederskab 5.1 Lederskab og engagement 5.2 Politik 5.3 Roller, ansvar og beføjelser i virksomheden Ved første blik på afsnittet er der måske ikke så meget nyt i forhold til politik, roller, ansvar og beføjelser, men den er lagt mere i lederskab, end der har været i tidligere standarder. Nu skal topledelsen tage aktiv del i etableringen af ledelsessystemet. Dette skal sikre, at politikker og mål er samstemmende med virksomhedens strategiske retning. Det skal også sikres, at ledelsessystemer er integreret i virksomhedens forretningsprocesser. Topledelsen skal understøtte andre relevante lederroller for at udvise lederskab. Krav til politikken er også øget med: indeholde en forpligtelse til at opfylde relevante krav 6. Planlægning 6.1 Handlinger for at håndtere risici og muligheder 6.2 xxx mål og plan for opnåelse Efter lange diskussioner om RISIKO, er der nu formuleret en tekst i kravpunkt 6.1 Handlinger til at håndtere risici og muligheder i forbindelse med virksomhedens planlægning. I forbindelse med planlægningen kan stilles følgende spørgsmål: Hvordan vil organisationen: sikre, at ledelsessystemet kan opnå det eller de tilsigtede handlinger? 04/13 magasinet kvalitet 13

14 Højniveaustruktur, identisk fællestekst, fælles termer og definitoner 6. Planlægning fortsat forebygge eller minimere uønskede handlinger? opnå løbende forbedringer? Ved at lade planlægningen tage vare på hvad, hvem, hvordan og hvornår og skabe en proaktiv tilgang, som er nemmere tilgængelig end en forebyggende handling, og ved at tage en proaktiv tilgang til problemløsning, skulle den gerne medføre et mindre behov for korrektioner og korrigerende handlinger. Der er ikke krav om, at virksomheder skal indføre og etablere risikoledelse i henhold til ISO Risikoledelse - Principper og vejledning. 6.2 Kravene omkring mål og plan for opnåelse er blevet mere detaljerede. Mål skal være målbare (hvis muligt), i overensstemmelse med politikken, overvåges, kommunikeres og opdateres. Mål skal etableres på relevante funktionsniveauer, så relevante mål nedbrydes. 7. Støtteaktiviteter 7.1 Ressourcer 7.2 Kompetencer 7.3 Bevidsthed 7.4 Kommunikation 7.5 Dokumenteret information Generelt Udarbejdelse og opdatering Styring af dokumenteret information Der er introduceret større ændringer med hensyn til dokumentationskravene. Der findes ikke længere krav om dokumenterede procedurer, og begreberne dokument og registreringer er begge samlet under begrebet dokumenteret information. Der er en vigtig note, der fastslår Omfanget af den dokumenterede information kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed på grund af størrelse, type af aktiviteter, processer, produkter og ydelser processernes kompleksitet og samspil personernes kompetencer. 8. Drift 8.1 Operationel planlægning og styring Afsnit 8 er det afsnit, der i høj grad indeholder de disciplinspecifikke krav, og er det afsnit, der varierer mest i de forskellige ledelsessystemstandarder. Der stilles krav til de processer, virksomheden skal planlægge, implementere og styre. Der skal etableres kriterier for processerne og implementeres styring af processerne, og resultater af processerne skal dokumenteres for at demonstrere tilliden til, at processen er udført som planlagt. Der stilles krav til styring af outsourcede processer 14 magasinet kvalitet 04/ 13

15 9. Præstationsevaluering 9.1 Overvågning, måling, analyse og evaluering 9.2 Intern audit 9.3 Ledelsens evaluering Når vi har gennemfør forretningerne i afsnit 8, er det tid til at tjekke præstationerne og evaluere på resultaterne. Virksomheden skal fastlægge hvad, hvordan og hvornår, der skal gennemføres overvågning, måling, analyse og evaluering. Dertil skal føjes intern audit for der igennem at sikre overensstemmelse med systemkrav, og at virksomhedens egne krav er etableret og effektivt implementeret. Ledelsens evaluering skal afdække følgende spørgsmål: Er det etablerede ledelsessystem egnet, fyldestgørende og effektivt? 10. Forbedringer 10.1 Afvigelse og korrigerende handling 10.2 Løbende forbedring Uønskede hændelser og afvigelser kan opstå, uanset hvor proaktiv man har været i sin planlægning, så vi har behov for at kunne håndtere afvigelser og efterfølgende korrigerende handlinger. Et af formålene med ledelsessystemet er at gennemføre løbende forbedringer af ledelsessystemets egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet, som også er adresseret her. Begrebet og aktiviteten forebyggende handlinger fremgår ikke af standarderne, da det at gennemføre handlinger til at håndtere risici og muligheder er forebyggende handling, som sammen med resten af kravene i ledelsessystemet i højere grad sikrer opnåelse af de tilsigtede resultater samt forebygger eller minimerer uønskede resultater samt opnåelse af løbende forbedringer. Certificering Virksomheder, der er certificeret efter gældende standard, vil minimum få 2 år til at få opdateret / ændret systemet til opfyldelse af de nye krav, og certificering efter ny standard kan først gennemføres, når den er formelt udgivet som ISO standard / DS/ISO standard. Information Når næste udgivelsesniveau for standarderne ISO 9000 og ISO 9001 kommer (forår/sommer 2014), vil dette blive fulgt op af yderligere information, og FORCE Technology vil arrangere temadage om krav og ændringer rundt om i landet. IIII (Baseret på artikel udgivet som IRCA Briefing note: Annex SL) Bent Møller Chefkonsulent, FORCE Technology Ledende auditor, FORCE Certification IRCA Certificeret QMS Lead Auditor Uddannet Ingeniør, Bygge-Anlæg Diplom uddannelse, TQM i administration og ledelse Arbejdet med kvalitetsledelse og audit i mere end 30 år i produktions- og servicevirksomheder. Medlem af det Danske Standardiseringsudvalg S216 Kvalitetsledelse Udpeget teknisk ekspert ISO TC 176 SC2 WG24 i forbindelse med revision af ISO 9001 Tidligere udpeget teknisk ekspert ISO TC 176 SC3 WG16 i forbindelse med revision af ISO Auditering af ledelsessystemer Vejledning 04/13 magasinet kvalitet 15

16 QualiWare Lifecycle Manager is is a flexible a modeling tool tool for for visualization and and optimization of of business processes through graphical models. Both large and and small businesses can can quickly and and efficiently construct systems for for quality and and environmental management, Enterprise Architecture or or management systems to to work with Business Process Management, LEAN, Six Six Sigma etc. etc. Graphical Models published on on Intranet The The systems are are constructed by by using several graphical models/diagrams which in in combination provides an an overall image of of the the company or or on selected processes and and relations. The The Models/management system is published to to the the employees via via the the intranet to to ensure consistence in in business processes and and effective anchoring of of the the system throughout the the organization. If If an an employee has has a suggestion a for for improvement or or discovers a quality a non-conformity, these may may be be reported directly from the the end-user layout from the the intranet to to the the system. It s It s all all stored in in a central a repository (database), which manages the the different versions of of the the ring system as as it it is is updated, including security and and access rights. QualiWare Lifecycle Manager Quality- and and environmental management Enterprise Architecture Business Process Management (BPM) Proces modeling Business Excellence User-friendly end end user user layout Repository based Flexible and scalable QualiWare Lifecycle Manager (QLM) is is flexible, easy easy to to maintain and and scalable independent of of company size, size, industry and and sector. QualiWare offers industryspecific solutions, forexample for for Laboratories and and the the health care care sector, which are are particularly developed to to support the the specific needs and and regulatory requirements for for quality to to be be respected within this this sector. Contact us us for for an an informal meeting and and book a de- a detormonstration of of Qualiware Lifecycle Manager (QLM) based on on your company s business needs. QualiWare ApS Ryttermarken DK-3520 Farum 16 magasinet kvalitet 04/ 13

17 DFK KONFERENCE: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ Torsdag den 28. november 2013 Hotel Storebælt, Nyborg UDSTILLERE: Quality Management Software Nye auditkoncepter NY Auditstandard

18 Praktiske oplysninger Tid: Torsdag den 28. november 2013 kl Konferencen afholdes: Hotel Storebælt Østerøvej Nyborg Tlf Konferenceafgift: Konferenceafgiften inkluderer konferencemappe og USB stik med kopi af foredragsholdernes præsentationer, samt frokost og forfriskninger. Betaling: Der fremsendes faktura som bekræftelse på din tilmelding. program: Registrering og kaffe Velkomst og indledning v. QA Manager Yitzhak Shoshan, Solar Inverter, Danfoss Drives A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalite Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO Senior Manager Lars Brogaard, International Affairs, Dansk Standard. Sceneskifte Overnatning: Hotel Storebælt tilbyder overnatning i forbindelse med konferencen. Kr. 798 for et enkeltværelse incl. morgenbuffet pr. nat. Skal bestilles og afregnes direkte med hotellet med reference til konferencen. Transport: Kommer du med toget til Nyborg Station, kan du gå til Sinatur Hotel Storebælt på ca. 20 minutter. Når du kommer ud ad Nyborg Station, skal du gå til venstre ned til Statoiltanken. Her skal du igen gå til venstre og følge vejen hen over motorvejen, 200 meter efter motorvejen ligger vi på højre hånd. OBS: Du skal ikke vælge at gå ad naturstien til konferencehotellet, da denne rute er noget længere. Ankommer du i bil: Motorvej E20 - drej fra ved afkørsel 45. Drej til højre ad Storebæltsvej hvis du kommer fra Sjælland og til venstre, hvis du kommer fra Jylland/Fyn. Efter ca. 200 meter ligger Sinatur Hotel Storebælt på højre side. Der er indkørsel fra Hjejlevej. Konferenceansvarlig: QA Manager Yitzhak Shoshan, Solar Inverter, Danfoss Drives A/S Bestyrelsesmedlem i DFK : Gør Audit til en efterspurgt vare - gør auditoren til medspiller Internal Auditor Eva Lyng-Nielsen, SYSTEMATIC SOFTWARE ENGINEERING A/S. Pause Hvordan bliver vi ved med at forbedre os? Manager of Quality and Safety Henrik Lippert, DSE Airport Solutions A/S. Frokost Gruppeaudit Quality Director Anders Randløv, COWI A/S. Sceneskifte Om at skabe performance og engagement i audit teams Direktør Renata Edsbjerg, edsbjerg People & Business, Kaffepause Kognitiv interviewteknik som redskab til korrekte informationer Konsulent Kurt Kragh, Konsulentfirmaet Kurt Kragh. Opsamling & afrunding v. QA Manager Yitzhak Shoshan, Solar Inverter, Danfoss Drives A/S Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Kvalitet Audit som ledelsesværktøj den 28. november 2013 Du kan tilmelde dig konferencen på Pris: Deltagelse i konferencen: Er du medlem af DFK kr moms Er du ikke medlem af DFK, koster det kr moms. Samtidig oprettes du automatisk som prøvemedlem i et halvt år, hvilket includerer, at du får Magasinet Kvalitet og Ved indmeldelse i DFK samtidig med tilmelding til konference, deltager du til medlemspris. Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere deltagere fra samme firma opnås 10% rabat. Læs om konferencen på Tilmeldingsfrist 18. november 2013 Dansk Forening for Kvalitet, Jersie Solvænge 16, 2680 Solrød Strand, tlf ,

19 Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø SharePoint implementering Gør din forretning mere effektiv og indbringende med IT-løsninger fra MaQis A/S MaQis A/S udvikler og sælger softwaren Improve, der er et elektronisk ledelsessystem til styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø iht. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO mv. Herudover leverer vi konsulentydelser inden for SharePoint implementering. Improve Kvalitetsledelsessystem Styring af dokumenter og registreringer vedr.: Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Kalibrering & vedligehold Human Resource CRM SharePoint Intranet og Kvalitetsstyring Vi leverer ydelser inden for følgende områder: Foranalyse Support Installation Konfiguration Branding Bispensgade 12, 1. t.v Aalborg Tlf GIV DINE AUDITORKOMPETENCER ET LØFT. HÆV STANDARDEN MED ET AF VORES MANGE KURSER! DS Certificering tilbyder professionelle kurser til alle typer virksomheder inden for alle brancher. Tilmeld dig fx: Auditorkursus i kvalitetsledelse Auditor som coach Lead auditorkursus i kvalitetsledelse (IRCA-certificeret) Grundlæggende kvalitetsledelse Auditorkursus i arbejdsmiljøledelse Læs mere og tilmeld dig på DS Certificering er leverandør af certificeringer, godkendelser, screeninger, andre former for audit og kurser til danske virksomheder nationalt og internationalt. Vi har over 25 års erfaring med at styrke vores kunders konkurrenceevne og skabe merværdi gennem innovative, behovs- og løsnings orienterede produkter, der baserer sig på danske og inter nationale standarder og best practice. Systematiseret sund fornuft 4695_DS_cert_ann_176x121mm_v2.indd 1 10/09/ /13 magasinet kvalitet 19

20 Ekstra sikkerhed til kunder i olie- og gasindustrien Ekstra sikkerhed til kunder i olieog gasindustrien Elektronikvirksomheden Crysberg A/S er den første i Danmark, som Bureau Veritas Certification certificerer efter ISO 29001, der skal være med til at forhindre ulykker og katastrofer for virksomheder i olie- og gasindustrien. Interview MED Niels Klagenberg / CEO / Crysberg A/S Customer Relations Manager Peter Worck Nielsen, Bureau Veritas Danmark(tv), overrækker her et ISO certifikat til Kvalitets- og Udviklingschef Søren Haxvig (i midten) og CEO Niels Klagenberg, Crysberg, som et synlig bevis på, at virksomheden lever op til kravene i standarden. Hermed har virksomhed vist, at de har særligt fokus på de krav, som er gældende i olie- og gasindustrien. Crysberg er den første virksomhed, som er certificeret efter standarden ISO 29001, som har en række krav fra olie- og gasindustrien. Det er en overbygning på kvalitetsstandarden ISO 9001, som bl.a. stiller ekstra krav til sporbarhed, dokumentation og agtpågivenhed. IIII Flere eksplosioner i Nordsøen med mange dødsfald og kvæstede rystede olieindustrien for 25 år siden. Der har været flere ulykker siden. Nu bliver det muligt for aktørerne i olieog gasindustrien at mindske risikoen for lignende katastrofer. Den danske ingeniørvirksomhed Crysberg har opnået certifikatet ISO TS/29001, som er en ny kvalitetsstandard specielt til leverandører og serviceudbydere i olie- og gasindustrien. Især den branche er kendetegnet ved farligt arbejde under håndteringen af eksplosive væsker og gasser. En fejl i selve produktionen af et elektronikprodukt eller en dårlig montage kan for eksempel være skyld i eksplosion og brand på en olieplatform. Crysberg løser komplekse opgaver inden for industriel elektronik og kan nu tilbyde en ekstra sikkerhed til kunderne i den sårbare olie- og gasbranche. Med den nye certificering kan vi garantere kunden, at alle produkter og arbejdsgange er kontrolleret. Sporbarheden gælder i hele kæden. Vi ved præcis hvor hver enkelt emne er købt, og der er mulighed for øjeblikkelig tilbagekaldelse akkurat som i bilbranchen. Det er et højt kvalitetsniveau og en overbygning, der er skarpere end den ISO 9001, som vi har i forvejen, siger Niels Klagenberg, CEO i Crysberg. Certificeringen indebærer, at både ledelse og medarbejdere hos Crysberg skal have en uddannelsesplan og at kunden løbende skal have defineret en kvalitetspolitik. Det er en stor lettelse for kunden, der ikke behøver at rende rundt og holde øje med vores standarder hele tiden. Kunden kan nu trygt læne sig tilbage og vide, at vi selv har en certificering og at Bureau Veritas holder øje med os, siger Søren Haxvig, udviklings- og kvalitetschef i Crysberg. 20 magasinet kvalitet 04/ 13

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere