BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces"

Transkript

1 BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces UO

2 ABSTRACT Throughout the project Mechatronics and Design integrated product development has been used as a method for developing a new innovative vacuum cleaning product for young people in condos. The creation of Duo is based on research conducted on existing robotic vacuum cleaners, the target user and their respectable target space. Duo is a two part vacuum cleaner solution consisting of an automatized robotic vacuum cleaner and a handheld vacuum cleaner that is detachable from the back of the robot. This makes Duo a product which enables both automatic and manual cleaning for the user. The project is described in two reports; a product report and a process report. This is the process report, containing documentation of the 4 stages of the IPU process; insight, research, design development and implementation. LÆSEVEJLEDNING Dokumentationen af dette projekt består af fire dele; En procesrapport, en produktrapport, en salgsbrochure og en A0 poster. Dette er procesrapporten, som beskriver projektets udviklingsproces. Den er delt op i de fire faser, projektet har gennemgået, hvor fase 01 går fra projektets start frem til status I og omhandler introduktion til projektets tema; Robotstøvsugere. Fase 02 indeholder en dybdegående analyse af IRobot Roomba 521, samt en QfD baseret på en kravsspecifikation. Kravsspecifikationen findes i produktrapporten. Yderligere indeholder afsnittet fase 02 skitser, der blev produceret mellem status I og II. Fase 03 omhandler udvælgelse af det endelige koncept, hvis udvikling beskrives i fase 04. Bagerst i rapporten findes en refleksion over processen, mens metoderne, der er blevet benyttet, er beskrevet i starten af rapporten. Et Gannt diagram findes som indstik, men er også placeret i bilag 2. Salgsbrochuren præsenterer det udarbejdede produkt, hvilket produktrapporten uddyber. Produktrapporten beskriver den udarbejdede løsning i forhold til funktion, æstetik og konstruktion. Under afsnittet konstruktion findes eksploderet tegninger af produktet med tilhørende BOM og et eksemplarisk dyk. Ydereligere tekniske tegninger kan ses i bilag 10. Grundlaget for produktet er beskrevet via en målgruppeanalyse og en kravsspecifikation. Desuden er der til denne procesrapport vedlagt et USB stick, hvorpå A0 posteren, der kobler semestrets kurser sammen med projektet, findes. Bilagene findes også her. En bilagsfortegnelse kan ses i procesrapporten. SKOLE UDDANNELSE Aalborg Universitet Industriel Design Alexander Kjær Andersen SEMESTER PROJEKTTITEL 3. semester - Mekatronik & Design Duo Allan Lu GRUPPE VEJLEDER Gruppe 1 Finn skou Joakim Grøn Jepsen BIVEJLEDER PROJEKTPERIODE Shaoping Bai Malene Grønborg Christensen 2 OPLAGSTAL ANTAL SIDER ANTAL BILAG Malte Dagen Nanna Harboe Friis Nørtoft

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMALIA FASE 04 Titelblad Abstract Læsevejledning Funktion Konstruktion Form Detaljer INDLEDENDE Indledning Metoder FASE 01 Interviews Konkurrentanalyse Skitser Status I FASE 02 Analyse IRobot Roomba 521 QfD Skitser Status II FASE 03 Statisk elektricitet Håndstøvsuger Mission og vision REFLEKSION KILDER Litteratur Illustrationer BILAGSFORTEGNELSE 1: IPU 2: Gannt-diagram 3: Interview af forbrugere 4: Konkurrentanalyse med kildeliste 5: Spørgeskema, målgruppe 6: Møbelstørrelser 7: Forsøg 8: Undersøgelser af håndtag 9: App design 10: Tekniske tegninger BILAG findes i en elektroniske udgave, der befinder sig på USB nøglen ved denne rapport

4 INDLEDNING Unge i Danmark gør ikke nok rent. Op mod 23 % af danske unge mellem år støvsuger en gang om måneden eller mindre (Politikken, 2013). For at undgå dårlig indeklima og de følger det indebærer, bør der støvsuges mindst en gang om ugen. Dette projekt omhandler robotstøvsugere, og hvordan byrden ved den daglige rengøring kan mindskes. Projektet har fokuseret på den daglige rengøring, og det har hele tiden været holdningen, at ordentlig hovedrengøring altid vil være en nødvendighed. En totalløsning har været målet, så brugeren kun behøver ét rengøringsprodukt i hverdagen. Produktet er udviklet igennem en iterativ designproces, hvor der har været fokus på forsøg. Projektet har været præget af tilgangen trial and error, hvor ideer er blevet valideret igennem forsøg. En idé er forsøgt arbejdet videre med, men har måske vist sig mangelfuld, hvorefter der er gået tilbage i processen og forsøgt en anden ide. Hovedaspekterne i dette forløb har været det funktionelle og konceptuelle, hvor det æstetiske er udviklet på baggrund af den nødvendige konstruktion. Der er i projektet set bort fra det økonomiske aspekt. Projektet er endt ud i en robotstøvsuger med en integreret håndstøvsuger; Duo. METODER Gennem processen er der gjort brug af forskellige metoder for at nå frem til et endeligt produkt. Projektet er bygget op omkring metoden integreret produktudvikling, hvor processen deles op i fire faser: Indsigt, Analyse, Designfase og Implementering (Larsen P. & Grove M., 2005). For hver fase er et output defineret, hvilket sikrer, at man kan gå videre til den næste fase. Indsigt: Her skabes rammerne for projektet og forståelsen for designopgaven. En forståelse for robotstøvsugere blev skabt gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser. Test af robotstøvsugere gjorde opmærksom på problemer, mens interviews af forbrugere og forhandlere gav dybdegående indblik i robotstøvsugerens anvendelse i dagligdagen. Til strukturering af processen blev et Gannt-diagram anvendt. Analyse: I denne fase skabes større forståelse for hvilken problemstilling, der skal løses, og projektet tager en retning. I dette projekt blev en dybdegående undersøgelse af en IRobot Roomba 521 udført, for at forstå hvordan og hvorfor problematikkerne opdaget under fase 01 opstår. Det blev gjort ved at udføre forsøg med robotten i de scenarier, der kendes fra fase 01. Yderligere blev Vita Riis analyseellipse benyttet, hvilken giver et overblik over det indre, det ydre og det kontekstuelle for at danne en overordnet forståelse for netop dette produkt (Riis V., 2001). Samtidig dannede en konkurrentanalyse overblik over standarden på det eksisterende marked. For at give projektet en retning blev målgruppen undersøgt ved hjælp af Manden i midten der giver et billede af en bruger. (Kristensen R. m. fl., 2011) Manden i midten blev udarbejdet på baggrund af kvalitative interviews og et kvantitativt spørgeskema. Fase 02 Fase 03 Designfase: I denne fase opsættes først parametrene for designet, hvorefter designet udvikles. Først bredes projektet ud gennem adskillige skitser, hvorefter det indsnævres for at blive bredt ud igen og til sidst blive indsnævret igen. Undervejs udvikles designet, og processen er hele tiden iterativ. Den første indsnævring af projektet sker i forhold til en kravspecifikation og en QfD (ciri.org, 2013). QfD en prioriterer designparametrene i forhold til, hvor fokus skal lægges. Skitsering i hånden er gennem hele projektet blevet brugt som kommunikationsmiddel til formidling af idéer. Til at give en forståelse for størrelse og proportioner er fysisk og grafisk modellering benyttet. 4 Fase 01 #4.1 Visualisering af projektets proces. Fase 04 I den sidste fase Implementering bliver produktet præsenteret ved hjælp af værktøjer indenfor præsentation, som er lært gennem semesteret.

5 FASE 01 INTERVIEWS Jeg stoler ikke fuldt ud på den. -Helle Stubbe, Bankrådgiver Jeg rydder lige det værste stole osv. af vejen og trykker start, inden jeg går ud af døren. -Kim Skindhøj, IT ingeniør Hvis den gør rent jævnligt, men ikke så godt, gør den det bedre, end jeg gør meget sjældent. -Simon Jepsen, Studerende #5.1 Den stopper altid midt på gulvet på grund af strømmangel eller fyldt støvkammer. -Birte Sørensen, Ernæringsassistent Alle interviews kan ses i fuld længde i bilag 3. Jeg flytter selv min robot til det rum, der skal støvsuges. -Lars Martinsson, Lærer/Kok Den sætter sig nogen gange fast under lave ting, fordi at den bliver ved med at forsøge at komme under dem. -Helle Stubbe, Bankrådgiver 5

6 KONKURRENTANALYSE IRobot Roomba 780 Neato XV 25 Phillips Easystar #6.1 #6.2 #6.3 #6.4 #6.5 #6.6 Navigation: Algoritmer og infrarød Mest solgte Lidar navigationssystem Flad front Idiotsikker; Tænd, go! 50 mm høj Samsung Navibot SR8950 Kärcher RC3000 #6.7 #6.8 #6.9 #6.10 Unik kantbørstedesign Længere køretid end ladetid Kan se rummet Kan tømme sig selv Fællestræk 0,2-0,6 liter støvkammer. Faldsensorer. Diameter max 350 mm. Mulighed for programmering, med undtagelse af Phillips Easystar. Størstedelen har et HEPA filter, som er ekstra tæt. 6 Hele konkurrentanalysen med kildeliste kan ses i bilag 4.

7 TIDLIGE SKITSER #7.1 #7.2 #7.3 #7.4 #7.5 STATUS I Godt forarbejde. Jeg kan godt lide stjerneformen Shaoping. Der skal mere gang i designprocessen. 7

8 ANALYSE AF IROBOT ROOMBA 521 FASE Formålet med en robotstøvsuger er som et supplement til den daglige rengøring, hvorved der kan spares tid. Udover dette giver en robotstøvsuger mulighed for, at brugeren ikke behøver at være hjemme eller i samme rum, som støvsugningen foregår. IRobot Roomba kunne være allemandseje, men er det ikke, hvilket måske kan bunde i nogle af nutidens samfundsmæssige dogmer. For eksempel en generel opfattelse af at det er dovent ikke selv at gøre rent; det er tradition at gøre det selv. Dette er dog ved at vende, da tid er blevet og bliver mere dyrebart. Der er ikke tid at spilde på rengøring. Fritid skal bruges på os selv og familien og ikke på at gøre rent. Eneste antydning af ornament 02 Som helhed fremstår produktet som et lukket, massivt og dermed tungt voluminen, hvor de enkelte dele fremstår som været skåret ud af den geometriske grundform. Designet er præget af en minimalistisk tilgang, hvor der ikke er noget overflødigt; heller ikke i forhold til volumen. Farverne er grå, hvid og sort, hvilket hjælper til at gøre designet anonymt. Retningsbestemmende elementer Cirkulære former/gentagelser Komponenter Faldsensor #8.1 Kontaktflader til docken Fejlmelding Spot mode knap Betjeningspanel Kantbørste Frit roterende hjul Hjul Centerbørste Dirt Detect Fleksibel børste Dirt Detect sensor 8 Støvkammer #8.2 Indsug I princippet er robotten en fejemaskine, hvor sidebørsten fejer skidt langs kanter og vægge ind foran de store børster, som fejer gulvet rent. Skidtet ender i en bakke. Et sug bag børsterne tager de sidste fine støvpartikler. Selve robottens komponenter er arrangeret i et modulsystem. Start/Tænd/Sluk knap Dock knap #8.3 Det cirkulære formsprog går igen ved knapper og håndtag, og ved hjælp af dette er der lavet hierarki i betjeningspanelet. Den vigtige knap Clean er størst og placeret centralt. Omkring er to mindre knapper, hvis størrelse understreger deres egen underlegenhed og startknappens status. Knappen til støvkammeret er også rund, men i samme farve som kabinettet. Dette understreger, at dens funktion er prioriteret lavere end funktionerne i betjeningspanelet.

9 Ris Vingummibamser Forsøg Flormelis Majs Havregryn #9.3 #9.2 Opsamlingsevne: Robottens centerbørster samler næsten alt skidt op, mens kantbørsten spreder tingene. Især lette ting som havregryn og lignende bliver ikke kastet ind foran centerbørsterne, men derimod væk fra robotten. #9.1 Bevægelsesmønster: Robotten starter i et spiralmønster, hvorefter den følger væggen. Den slutter af med at køre et tilfældigt mønster på kryds og tværs for at være sikker på at dække hele gulvet. #9.4 Væg & hjørne: På grund af den runde form kan robotten ikke nå helt ind i hjørnet. Langs væggene efterlader den et spor af skidt, som kantbørsten ikke får fat i. #9.5 Støvkammer: Der er ikke nogen lukkemekanisme, der holder skidtet inde i støvkammeret. Når robotten bliver løftet, falder skidtet ud. #9.6 Dock: Når robotten forlader docken, tager den ofte docken med sig. Konklusion Det kan konkluderes, at IRobot Roomba s hovedfunktion er at feje og ikke at støvsuge. Designet giver med sine farver, form og materialer et anonymt udtryk. Den runde form giver god pladsudnyttelse, men skaber problematik ved hjørnerne. Kombineret med kantbørstens utilstrækkelighed har robotten problemer med at tage hjørner og vægge ordentlig. Yderligere er det et stort problem, at støvkammeret ikke holder tæt, så robotten spilder det skidt, den har suget op, når den bliver løftet. Alle problemerne i robotten skaber tilsammen meget vedligeholdelse, da brugeren selv skal rengøre hjørnerne, gøre rent, når robotten spilder og stille dock en på plads. Forsøgsbilleder og -videoer kan ses i bilag 7. 9

10 QfD Importance 1-5 % of ,765 4,5 10,588 Costumer Requirements Gøre rent langs vægge Gøre rent i hjørner (90deg) Design Parameters # # Form # $! "!! 5 11,765 Holde på støv og skidt " Strong 4 9,4118 Brugervenlighed " " "! Medium! 3,5 8,2353 Pålidelighed! "! " " Week " 2 4,7059 Forcere tæpper " None 3 7,0588 Forcere dørtrin " 3 7,0588 Gøre rent udenom møbler!! 3 7,0588 Gøre rent under møbler!! Dimensioner! Rengøringsmetode Opbevaring af støv og skidt $ Bevægelsesmetoder Interface - - Farver - - # $ $ Håndtering af forhindringer House of Quality Der er opstillet en QfD (House of Quality) for at få et overblik over hvilke behov og krav, brugeren vil have til produktet. Derefter er der skabt overblik over hvilke designparametre, der kan skrues på for at opfylde disse behov og krav. QfD en viser at de tre primære designparametre, der påvirker kvaliteten af produktet er: 1. Håndtering af forhindringer 2. Form 3. Bevægelsesmetoder ,4118 Skal kunne lade af sig selv! 4,5 10,588 Udseende!! 1 2,3529 Pris!! " " 42,50 Importance 316, , , , ,2 192, , , ,141 #10.1 % Importance 17,53 12,14 5,35 7,89 12,27 10,70 6,85 27,27 100,00 10

11 VIDEREUDVIKLING AF IDÉER #11.1 #11.2 #11.3 Videreudvikling af stjerneformen Videreudvikling af multifunktionalitet Videreudvikling af håndstøvsuger-kombi #11.4 #11.5 #

12 NY IDÉGENERERING #12.1 #12.2 Diamantform Statisk elektricitet 12

13 TREKANTEN & FIRKANTEN Disse koncepter udsprang fra kravet om manøvredygtighed. Formerne stammer fra et formstudie, der undersøgte forskellige formers evne til at følge rette vægge, komme ind i hjørner og tackle forhindringer. Her var en trekant og en firkant bedst, især når det kom til hjørner og vægge. Da evnen til at tage hjørner blev vægtet højt, blev disse to koncepter taget med til status II. #13.1 #13.2 #13.3 #13.4 STATUS II Koncepterne er for simple og æstetisk kedelige. Der er ikke taget nok hensyn til komponenterne i koncepterne. Der skal større fokus på komponenterne. 13

14 STATISK ELEKTRICITET FASE 03 I forsøg på at forbedre sugeevnen blev statisk elektricitet overvejet. Udover cool faktor forudsås også en fordel i reduceret lydniveau. Inden der blev gået videre med konceptet, skulle det undersøges om det kunne lade sig gøre. Et forsøg blev foretaget med en Van der Graff generator tilsluttet en kobberplade. Pladen blev placeret i 25 mm højde. Herefter blev pladen ført henover forskellige materialer: Peber, øllebrødspulver, flormelis, havregryn og støv. #14.3 #14.2 Video af forsøget kan ses i bilag 7. #14.4 Forhåbningerne om at de forskellige materialer, deriblandt støv, kunne opfanges ved hjælp af statisk elektricitet blev ikke indfriet. Materialerne blev sat i bevægelse, men blev aldrig fæstnet til pladen. Derfor blev der ikke gået videre med dette koncept, men i stedet kigget på idéen med indbygget håndstøvsuger. 14 #14.1

15 HÅNDSTØVSUGER At indbygge en håndstøvsuger i robotstøvsugeren vil gøre det muligt at tage steder, hvor robotstøvsugeren ikke kan nå. Derved kan brugeren nøjes med en støvsuger. For at designe en håndstøvsuger var det nødvendigt at vide dimensionerne på den afgørende komponent; rotationsblæseren. Det blev undersøgt hvilken indflydelse diameteren på rotationsblæseren har på sugeevnen. For at påvise dette blev to forskellige rotationsblæsere testet. Rotationsblæseren fra IRobot Roomba 521 havde en diameter på 40 mm, mens rotationsblæseren fra en Electrolux håndstøvsuger havde en på 70 mm. Sugeevnen blev testet ved at de på skift fik monteret det samme mundstykke og forsøgte at suge forskellige emner op. Følgende emner blev forsøgt at suge op: Ris, krummer, havregryn, øllebrødspulver og polystyrenkugler. #15.1 En rotationsblæser med en diameter på 70 mm havde ingen problemer med nogen emner. #15.2 En rotationsblæser med en diameter på 40 mm kunne ikke suge tunge materialer som ris og krummer op. Mission Unge skal gøre mere rent. Vision Produktet skal være en totalløsning i forhold til støvsugning og give unge mulighed for at få gjort rent i dagligdagen ved en minimal indsats. Produktets troværdighed skal opbygges igennem kommunikation. Resultaterne ledte frem til konklusionen, at rotationsblæserens diameter skal have en vis størrelse for at kunne opsuge større emner som ris og krummer. 40 mm var for lidt, og 70 mm var rigelig stor, så en rotationsblæser med en diameter på gennemsnittet (55 mm) blev vurderet tilstrækkelig stor. Konceptet med håndstøvsuger blev derefter gået videre med. #

16 FUNKTION FASE Udformningen af håndstøvsugerens mundstykke er udviklet på baggrund af ønsket om et optimalt sug. Mundstykket skulle både have mange angrebsvinkler, mulighed for at komme ind smalle steder og være udført således, at indsuget bliver lukket til, når håndstøvsugeren bliver holdt mod en flade. Samtidig er der arbejdet med monteringen af håndstøvsugeren i robotten. 04 Gennem modellering og skitsering er der arbejdet med en optimal placering af håndstøvsugeren på robotten i forhold til konstruktionen i samlingen mellem de to, det æstetiske, robottens højde og dermed bevægelsesfrihed og det intuitive i håndstøvsugeren. #16.1 #16.2 #16.3 #16.4 #16.5 #16.6 Håndstøvsuger 16 Robotstøvsuger #16.7 #16.8 #16.9 #16.10

17 KONSTRUKTION Robotstøvsuger Håndstøvsuger #17.1 #17.2 For at give en bedre forståelse af hvad robotten skulle indeholde, blev alle komponenter skåret ud i skum som kasser. Med viden om at nogle af komponenterne skal sidde ved siden af hinanden blev forskellige forslag til komponenternes placering udarbejdet. Samtidig skulle forslagene holde sig inde for gruppens krav om en ydre dimension på 350*350*130 mm. Dernæst blev disse skumklodser omdannet til 3D modeller i SolidWorks først som klodser og senere mere detaljeret. I detaljeringen af komponenterne er der taget udgangspunkt i IRobot Roombas komponenter. #17.5 #17.6 For at give gruppen en bedre forståelse af konstruktionen af håndstøvsugeren blev der først lavet et forsøg omkring rotationsblæserens størrelse, hvilken var bestemmende for håndstøvsugerens størrelse og udformning. For at lægge sig endeligt fast på håndstøvsugerens form var det vigtig at finde ud af, hvilken størrelse de forskellige komponenter havde, men også hvordan de skulle placeres i forhold til hinanden. Derfor blev en 3D model af de indre komponenter udarbejdet, og ud fra de indre komponenter blev skallens dimensioner fastlagt. Håndstøvsugeren blev efterfølgende finjusteret i forbindelse med implementering af håndstøvsugeren i robotstøvsugeren. #17.7 #17.3 #17.4 #

18 FORM Robotstøvsuger Håndstøvsuger Formgivningen af robotstøvsugeren tager udgangspunkt i de indre komponenter og er derfor en nogenlunde tvunget form. For at skabe et blødt udtryk følger Duo s ydre skaller en dobbeltkrum form, som følger de indre komponenter. Dette gøres i en sådan grad, at man stadig kan fornemme visse indre komponenter fra ydersiden. #18.1 Håndstøvsugerens form startede ud med at være cylindrisk. Der blev dog hurtigt fundet et problem med dette, da de indre komponenter ikke muliggjorde så lille en diameter, at det var muligt at holde om støvsugeren. Med udgangspunkt i en undersøgelse af håndtag, som kan ses i bilag 8, blev der arbejdet med greb, som kan ses på side 19. Ud fra et ønske om at gøre håndstøvsugeren en integreret del af robotstøvsugeren, ikke kun funktionel, men også æstetisk, blev grebet rykket ind på selve støvsugeren, hvilket resulterede i to former; en afrundet firkant og en dråbeform. #18.7 #18.8 Der er især arbejdet med at få lidaren integreret i formen, hvor fokus har været på spændstige buer. Der er taget inspiration fra biler. #18.2 #18.9 #18.10 # Undersøgelse af former for at teste grebet på håndstøvsugeren, da de to forskellige former havde fordele og ulemper. #18.3 # #18.4 #18.6 Den afrundede firkant havde et større volumen, hvilket gjorde det sværere at gribe om den. Dråbeformen gav muligheden for at samle fingrene mere og derved have et bedre greb. Den smalle spids i dråbeformen gav også håndstøvsugeren bedre angrebsvinkler og mulighed for at komme ind smalle steder. Der blev derfor gået videre med denne form. #18.11

19 DETALJER Håndtag #19.1 #19.3 Udvikling af håndtag #19.2 #19.4 #19.5 #19.6 #19.7 #19.8 Dock Navn og logo App #19.9 Modelstudie af dock for at fastlægge størrelse #19.13 Clean UP #86 #19.10 #19.11 #19.12 #19.14 #

20 REFLEKSION Projektet startede struktureret ud med tilgangen omkring IPU; integreret produktudvikling, hvilket gav et godt overblik over, hvilke metoder og opgaver projektet indeholder. Denne kan ses i bilag 1. Til strukturering af tid og status på procesforløbet blev en kombination af Gantt-diagram og en PIA benyttet, som blev ført elektronisk. Gannt-diagrammet kan ses i bilag 2. Det fungerede godt i opstartsfasen, men tidsplanen begyndte hurtigt at skride og blev ikke ajourført hurtigt nok, hvilket, modsat det ønskede, skabte forvirring omkring next step i processen. I opstartsfasen blev en kvalitativ forbrugerundersøgelse, i form af interviews af forhandlere og brugere, foretaget. At inddrage forhandlere og forbrugere i fasen Indsigt gjorde, at der opstod et bredere kendskab til problematikker omkring allerede eksisterende produkter, samt hvilke krav forbrugere stiller til en robotstøvsuger. For at indsamle mere empiri vedrørende de fundne problematikker, blev der udført en analyse af en irobot Roomba 521 s opbygning med tilhørende forsøg. Fælles for disse, samt målgruppe- og konkurrentanalysen, var, at de ikke blev gjort ordentlig færdige, før der blev gået videre til næste punkt i IPU en. Manglende konklusion på resultaterne af de benyttede metoder og analyser påvirkede direkte den efterfølgende fase. Det har betydet, at der er blevet udført en del arbejde med gode intentioner, som ikke er blevet udnyttet til fulde, på grund af projektets mangel på retning. Der kunne med fordel være afholdt et ugentligt statusmøde til at evaluere og samle op på, hvad der præcist skulle med videre til næste fase. Det kunne have skabt retning i projektet. Hoveddelen af designfasen har været præget af skitsering, som fra starten var meget fri for at forhindre at designprocessen skulle blive for indsnævret. På samme måde som i analysefasen og indsigt var der dog mangel på konklusioner, og derfor fandtes aldrig en fælles konsensus om, hvad der var udvundet af en skitseringsfase. Den manglende konsensus gjorde, at der meget langt i projekt ikke blev taget noget valg, vedrørende projektets retning designmæssigt. Yderligere blev designfasen igangsat baglæns, hvor designet blev skabt udefra ind fremfor omvendt. Projektets opstartsfase tog for lang tid, hvilket i sidste ende pressede projektet og selve designprocessen, således det blev kort og intens, hvilket godt kunne være ønsket anderledes. Det ville have været ideelt at være kommet hurtigere over opstartsfasen og dermed have haft mere tid til at gennemarbejde designet ud fra de opstillede krav og ønsker. 20

21 LITTERATUR ILLUSTRATIONER KILDER (Politikken, 2013) Espersen J. M. 2013, Hver fjerde ung støvsuger højst en gang om måneden, Politikken Set d (Larsen P. & Grove M., 2005) Larsen P. & Grove M. 2005, Problemer og teknologi, Systime (Riis V., 2001) Riis V. 2001, Design gennem 200 år, Nordisk Forlag A.S. (Kristensen R. m. fl., 2011) Kristensen R. m. fl. 2011, Design B, Nyt Teknisk Forlag (ciri.org, 2013) Creative Industries Research institute, Auckland University of Technology Set d Kilder til konkurrentanalysen findes i bilag 4 sammen med den fulde analyse. #6.1 Konkurrentanalyse, Roomba oppefra: Set d #6.3 Konkurrentanalyse, Neato oppefra: Set d #6.5 Konkurrentanalyse, Phillips Easystar oppefra: Set d #6.7 Konkurrentanalyse, Samsung Navibot oppefra: Set d #6.9 Konkurrentanalyse, Kärcher oppefra: Set d #8.2 Undersøgelse af Irobot Roomba 521, komponenter: Set d #8.3 Undersøgelse af Irobot Roomba 521, betjeningspanel: Set d Resterende illustrationer er egne illustrationer. 21

22

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport ROBOT STØVSUGER Produktrapport BSc03-ID - Industriel Design - Gruppe nr.3-2013 Denne opgave - eller dele heraf - må kun offeligøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af love om IPR (AAU.2013)

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Dash Og Dot

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Dash Og Dot Pædagogisk vejledning til Materialesæt Dash Og Dot Pædagogisk vejledning til materialesættet Dash og Dot Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos andre CFU er i Danmark.

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Hej! Oskar Dalgaard Andersen oskarand@cs.au.dk Aviaja Borup Lynggaard Aviaja@cs.au.dk Overblik Program for dagen

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Præsentationsrapport / Ba6-ID2 / juni 2012. City Cleaner. - En rengøringsrobot til byen

Præsentationsrapport / Ba6-ID2 / juni 2012. City Cleaner. - En rengøringsrobot til byen Præsentationsrapport / Ba6-ID2 / juni 2012 City Cleaner - En rengøringsrobot til byen Forord Denne præsentationsrapport er udarbejdet af gruppe 2, som et led i 6. semester bachelor 2012, Industriel Design

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4.

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4. Design C Ergonomi Morten Fabricius - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i 2. E k s e m p l e r 3. F o r s l a g 4. P r o d u k t 03-12- 2 0 1 2 Arbejd dig via informationssøgning frem til en

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Planlægning af tid - Gannt

Planlægning af tid - Gannt Planlægning af tid - Gannt Hurup Glarmesterforretning Aflevere problemformulering Opstart af eksamen Research Virksomhedsbesøg Materiale research Mindmap/moodboard Metode og teori Interview hos Birthe

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE CLOVER EASY BY DAMIXA 2 3 CLOVER EASY BY DAMIXA HVIS HÆNDER KUNNE TALE Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

MOLEVO PRODUKT. 6. Sem., ID2 2011, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

MOLEVO PRODUKT. 6. Sem., ID2 2011, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet MOLEVO PRODUKT 6. Sem., ID2 2011, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet This product report explains and describes the result of this 6th semester project Molevo a product developed in collaboration

Læs mere

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført

Læs mere

# 6 Grafisk design, lay-out d. 7. & 8. dec

# 6 Grafisk design, lay-out d. 7. & 8. dec # 6 Grafisk design, lay-out d. 7. & 8. dec Den iterative designer Den iterative designer Ord, formundersøgelser Moodboards/styleboards Persona Modeller Scenarios Valg af koncepter Narrowing down Afprøv

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen.

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen. TEKNISK TEKNOLOGI BEDØMMING MODELL 1. Lag Hold nr: nr: Lagets Holdets alder: Lag Hold navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionelle værktøjer Programmeringskundskab

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve

transport og opbevaring af bagage Finde vej og låse op Inventar og indretning Lyssætning og stemning Farver Formsprog varme én fokusskabende farve HOTEL HJEMLIGHED Gruppe 1 Natalia Konopka, Majken Kirkegård Rasmussen, Marianne Langberg og Kamilla Lang Hermansen. Institut for Design. Arkitektskolen Aarhus. Januar 2007?!! transport og opbevaring af

Læs mere

LET OP!!! Lage resolutie!

LET OP!!! Lage resolutie! Auping Superbox 2980.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! Komfort og design i ét Når Auping introducerer en seng, så er det aldrig nogen almindelig seng. Og denne her er virkelig speciel. Superbox er

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

9.749 16.999 15.999. Højtryk til al rengøring... - med prisen i bund!

9.749 16.999 15.999. Højtryk til al rengøring... - med prisen i bund! POSEIDON 2-25 XT Let og elegant koldtvandsrenser når den mindre opgave skal rengøres mere end bare tilfredsstillende. Højtryk til al rengøring... - med prisen i bund! Vand: 610 l/m. Tryk: 140 bar 6.999

Læs mere

Topkvalitet til bundpris

Topkvalitet til bundpris Topkvalitet til bundpris VIND Multi 20 T Inox Se bagsiden POSEIDON 7-66 Koldtvandsrenser til vanskelig rengøring - se side 3 8.576 ATTIX 961-01 2-motors kraftigt sug - se side 5 3.721 FLOORTEC 350 B COMBI

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

Open Innovation Workshop - Psykiatriseng

Open Innovation Workshop - Psykiatriseng Open Innovation Workshop - Psykiatriseng SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION INNOVATORIET Hvem er vi? Architect Designer Handy man Engineer Anthropologist Nurse Lithographic artist Process facilitator Political

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Waterproof Rescue BoX

Waterproof Rescue BoX Waterproof Rescue BoX Projektgruppen: Matin Kateh Christian Martens Birk Jonas Hedegaard Anders Bo Jepersen Christina Hansen Beholder projekt '10 Produktionsteknolog uddannelsens 1. semester Beholder Projekt

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 4 millioner på verdensplan

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning Roomba Robotstøvsuger Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 7.5 millioner på verdensplan

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere