BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces"

Transkript

1 BSc03 ID Gruppe 1 Januar 2014 Proces UO

2 ABSTRACT Throughout the project Mechatronics and Design integrated product development has been used as a method for developing a new innovative vacuum cleaning product for young people in condos. The creation of Duo is based on research conducted on existing robotic vacuum cleaners, the target user and their respectable target space. Duo is a two part vacuum cleaner solution consisting of an automatized robotic vacuum cleaner and a handheld vacuum cleaner that is detachable from the back of the robot. This makes Duo a product which enables both automatic and manual cleaning for the user. The project is described in two reports; a product report and a process report. This is the process report, containing documentation of the 4 stages of the IPU process; insight, research, design development and implementation. LÆSEVEJLEDNING Dokumentationen af dette projekt består af fire dele; En procesrapport, en produktrapport, en salgsbrochure og en A0 poster. Dette er procesrapporten, som beskriver projektets udviklingsproces. Den er delt op i de fire faser, projektet har gennemgået, hvor fase 01 går fra projektets start frem til status I og omhandler introduktion til projektets tema; Robotstøvsugere. Fase 02 indeholder en dybdegående analyse af IRobot Roomba 521, samt en QfD baseret på en kravsspecifikation. Kravsspecifikationen findes i produktrapporten. Yderligere indeholder afsnittet fase 02 skitser, der blev produceret mellem status I og II. Fase 03 omhandler udvælgelse af det endelige koncept, hvis udvikling beskrives i fase 04. Bagerst i rapporten findes en refleksion over processen, mens metoderne, der er blevet benyttet, er beskrevet i starten af rapporten. Et Gannt diagram findes som indstik, men er også placeret i bilag 2. Salgsbrochuren præsenterer det udarbejdede produkt, hvilket produktrapporten uddyber. Produktrapporten beskriver den udarbejdede løsning i forhold til funktion, æstetik og konstruktion. Under afsnittet konstruktion findes eksploderet tegninger af produktet med tilhørende BOM og et eksemplarisk dyk. Ydereligere tekniske tegninger kan ses i bilag 10. Grundlaget for produktet er beskrevet via en målgruppeanalyse og en kravsspecifikation. Desuden er der til denne procesrapport vedlagt et USB stick, hvorpå A0 posteren, der kobler semestrets kurser sammen med projektet, findes. Bilagene findes også her. En bilagsfortegnelse kan ses i procesrapporten. SKOLE UDDANNELSE Aalborg Universitet Industriel Design Alexander Kjær Andersen SEMESTER PROJEKTTITEL 3. semester - Mekatronik & Design Duo Allan Lu GRUPPE VEJLEDER Gruppe 1 Finn skou Joakim Grøn Jepsen BIVEJLEDER PROJEKTPERIODE Shaoping Bai Malene Grønborg Christensen 2 OPLAGSTAL ANTAL SIDER ANTAL BILAG Malte Dagen Nanna Harboe Friis Nørtoft

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMALIA FASE 04 Titelblad Abstract Læsevejledning Funktion Konstruktion Form Detaljer INDLEDENDE Indledning Metoder FASE 01 Interviews Konkurrentanalyse Skitser Status I FASE 02 Analyse IRobot Roomba 521 QfD Skitser Status II FASE 03 Statisk elektricitet Håndstøvsuger Mission og vision REFLEKSION KILDER Litteratur Illustrationer BILAGSFORTEGNELSE 1: IPU 2: Gannt-diagram 3: Interview af forbrugere 4: Konkurrentanalyse med kildeliste 5: Spørgeskema, målgruppe 6: Møbelstørrelser 7: Forsøg 8: Undersøgelser af håndtag 9: App design 10: Tekniske tegninger BILAG findes i en elektroniske udgave, der befinder sig på USB nøglen ved denne rapport

4 INDLEDNING Unge i Danmark gør ikke nok rent. Op mod 23 % af danske unge mellem år støvsuger en gang om måneden eller mindre (Politikken, 2013). For at undgå dårlig indeklima og de følger det indebærer, bør der støvsuges mindst en gang om ugen. Dette projekt omhandler robotstøvsugere, og hvordan byrden ved den daglige rengøring kan mindskes. Projektet har fokuseret på den daglige rengøring, og det har hele tiden været holdningen, at ordentlig hovedrengøring altid vil være en nødvendighed. En totalløsning har været målet, så brugeren kun behøver ét rengøringsprodukt i hverdagen. Produktet er udviklet igennem en iterativ designproces, hvor der har været fokus på forsøg. Projektet har været præget af tilgangen trial and error, hvor ideer er blevet valideret igennem forsøg. En idé er forsøgt arbejdet videre med, men har måske vist sig mangelfuld, hvorefter der er gået tilbage i processen og forsøgt en anden ide. Hovedaspekterne i dette forløb har været det funktionelle og konceptuelle, hvor det æstetiske er udviklet på baggrund af den nødvendige konstruktion. Der er i projektet set bort fra det økonomiske aspekt. Projektet er endt ud i en robotstøvsuger med en integreret håndstøvsuger; Duo. METODER Gennem processen er der gjort brug af forskellige metoder for at nå frem til et endeligt produkt. Projektet er bygget op omkring metoden integreret produktudvikling, hvor processen deles op i fire faser: Indsigt, Analyse, Designfase og Implementering (Larsen P. & Grove M., 2005). For hver fase er et output defineret, hvilket sikrer, at man kan gå videre til den næste fase. Indsigt: Her skabes rammerne for projektet og forståelsen for designopgaven. En forståelse for robotstøvsugere blev skabt gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser. Test af robotstøvsugere gjorde opmærksom på problemer, mens interviews af forbrugere og forhandlere gav dybdegående indblik i robotstøvsugerens anvendelse i dagligdagen. Til strukturering af processen blev et Gannt-diagram anvendt. Analyse: I denne fase skabes større forståelse for hvilken problemstilling, der skal løses, og projektet tager en retning. I dette projekt blev en dybdegående undersøgelse af en IRobot Roomba 521 udført, for at forstå hvordan og hvorfor problematikkerne opdaget under fase 01 opstår. Det blev gjort ved at udføre forsøg med robotten i de scenarier, der kendes fra fase 01. Yderligere blev Vita Riis analyseellipse benyttet, hvilken giver et overblik over det indre, det ydre og det kontekstuelle for at danne en overordnet forståelse for netop dette produkt (Riis V., 2001). Samtidig dannede en konkurrentanalyse overblik over standarden på det eksisterende marked. For at give projektet en retning blev målgruppen undersøgt ved hjælp af Manden i midten der giver et billede af en bruger. (Kristensen R. m. fl., 2011) Manden i midten blev udarbejdet på baggrund af kvalitative interviews og et kvantitativt spørgeskema. Fase 02 Fase 03 Designfase: I denne fase opsættes først parametrene for designet, hvorefter designet udvikles. Først bredes projektet ud gennem adskillige skitser, hvorefter det indsnævres for at blive bredt ud igen og til sidst blive indsnævret igen. Undervejs udvikles designet, og processen er hele tiden iterativ. Den første indsnævring af projektet sker i forhold til en kravspecifikation og en QfD (ciri.org, 2013). QfD en prioriterer designparametrene i forhold til, hvor fokus skal lægges. Skitsering i hånden er gennem hele projektet blevet brugt som kommunikationsmiddel til formidling af idéer. Til at give en forståelse for størrelse og proportioner er fysisk og grafisk modellering benyttet. 4 Fase 01 #4.1 Visualisering af projektets proces. Fase 04 I den sidste fase Implementering bliver produktet præsenteret ved hjælp af værktøjer indenfor præsentation, som er lært gennem semesteret.

5 FASE 01 INTERVIEWS Jeg stoler ikke fuldt ud på den. -Helle Stubbe, Bankrådgiver Jeg rydder lige det værste stole osv. af vejen og trykker start, inden jeg går ud af døren. -Kim Skindhøj, IT ingeniør Hvis den gør rent jævnligt, men ikke så godt, gør den det bedre, end jeg gør meget sjældent. -Simon Jepsen, Studerende #5.1 Den stopper altid midt på gulvet på grund af strømmangel eller fyldt støvkammer. -Birte Sørensen, Ernæringsassistent Alle interviews kan ses i fuld længde i bilag 3. Jeg flytter selv min robot til det rum, der skal støvsuges. -Lars Martinsson, Lærer/Kok Den sætter sig nogen gange fast under lave ting, fordi at den bliver ved med at forsøge at komme under dem. -Helle Stubbe, Bankrådgiver 5

6 KONKURRENTANALYSE IRobot Roomba 780 Neato XV 25 Phillips Easystar #6.1 #6.2 #6.3 #6.4 #6.5 #6.6 Navigation: Algoritmer og infrarød Mest solgte Lidar navigationssystem Flad front Idiotsikker; Tænd, go! 50 mm høj Samsung Navibot SR8950 Kärcher RC3000 #6.7 #6.8 #6.9 #6.10 Unik kantbørstedesign Længere køretid end ladetid Kan se rummet Kan tømme sig selv Fællestræk 0,2-0,6 liter støvkammer. Faldsensorer. Diameter max 350 mm. Mulighed for programmering, med undtagelse af Phillips Easystar. Størstedelen har et HEPA filter, som er ekstra tæt. 6 Hele konkurrentanalysen med kildeliste kan ses i bilag 4.

7 TIDLIGE SKITSER #7.1 #7.2 #7.3 #7.4 #7.5 STATUS I Godt forarbejde. Jeg kan godt lide stjerneformen Shaoping. Der skal mere gang i designprocessen. 7

8 ANALYSE AF IROBOT ROOMBA 521 FASE Formålet med en robotstøvsuger er som et supplement til den daglige rengøring, hvorved der kan spares tid. Udover dette giver en robotstøvsuger mulighed for, at brugeren ikke behøver at være hjemme eller i samme rum, som støvsugningen foregår. IRobot Roomba kunne være allemandseje, men er det ikke, hvilket måske kan bunde i nogle af nutidens samfundsmæssige dogmer. For eksempel en generel opfattelse af at det er dovent ikke selv at gøre rent; det er tradition at gøre det selv. Dette er dog ved at vende, da tid er blevet og bliver mere dyrebart. Der er ikke tid at spilde på rengøring. Fritid skal bruges på os selv og familien og ikke på at gøre rent. Eneste antydning af ornament 02 Som helhed fremstår produktet som et lukket, massivt og dermed tungt voluminen, hvor de enkelte dele fremstår som været skåret ud af den geometriske grundform. Designet er præget af en minimalistisk tilgang, hvor der ikke er noget overflødigt; heller ikke i forhold til volumen. Farverne er grå, hvid og sort, hvilket hjælper til at gøre designet anonymt. Retningsbestemmende elementer Cirkulære former/gentagelser Komponenter Faldsensor #8.1 Kontaktflader til docken Fejlmelding Spot mode knap Betjeningspanel Kantbørste Frit roterende hjul Hjul Centerbørste Dirt Detect Fleksibel børste Dirt Detect sensor 8 Støvkammer #8.2 Indsug I princippet er robotten en fejemaskine, hvor sidebørsten fejer skidt langs kanter og vægge ind foran de store børster, som fejer gulvet rent. Skidtet ender i en bakke. Et sug bag børsterne tager de sidste fine støvpartikler. Selve robottens komponenter er arrangeret i et modulsystem. Start/Tænd/Sluk knap Dock knap #8.3 Det cirkulære formsprog går igen ved knapper og håndtag, og ved hjælp af dette er der lavet hierarki i betjeningspanelet. Den vigtige knap Clean er størst og placeret centralt. Omkring er to mindre knapper, hvis størrelse understreger deres egen underlegenhed og startknappens status. Knappen til støvkammeret er også rund, men i samme farve som kabinettet. Dette understreger, at dens funktion er prioriteret lavere end funktionerne i betjeningspanelet.

9 Ris Vingummibamser Forsøg Flormelis Majs Havregryn #9.3 #9.2 Opsamlingsevne: Robottens centerbørster samler næsten alt skidt op, mens kantbørsten spreder tingene. Især lette ting som havregryn og lignende bliver ikke kastet ind foran centerbørsterne, men derimod væk fra robotten. #9.1 Bevægelsesmønster: Robotten starter i et spiralmønster, hvorefter den følger væggen. Den slutter af med at køre et tilfældigt mønster på kryds og tværs for at være sikker på at dække hele gulvet. #9.4 Væg & hjørne: På grund af den runde form kan robotten ikke nå helt ind i hjørnet. Langs væggene efterlader den et spor af skidt, som kantbørsten ikke får fat i. #9.5 Støvkammer: Der er ikke nogen lukkemekanisme, der holder skidtet inde i støvkammeret. Når robotten bliver løftet, falder skidtet ud. #9.6 Dock: Når robotten forlader docken, tager den ofte docken med sig. Konklusion Det kan konkluderes, at IRobot Roomba s hovedfunktion er at feje og ikke at støvsuge. Designet giver med sine farver, form og materialer et anonymt udtryk. Den runde form giver god pladsudnyttelse, men skaber problematik ved hjørnerne. Kombineret med kantbørstens utilstrækkelighed har robotten problemer med at tage hjørner og vægge ordentlig. Yderligere er det et stort problem, at støvkammeret ikke holder tæt, så robotten spilder det skidt, den har suget op, når den bliver løftet. Alle problemerne i robotten skaber tilsammen meget vedligeholdelse, da brugeren selv skal rengøre hjørnerne, gøre rent, når robotten spilder og stille dock en på plads. Forsøgsbilleder og -videoer kan ses i bilag 7. 9

10 QfD Importance 1-5 % of ,765 4,5 10,588 Costumer Requirements Gøre rent langs vægge Gøre rent i hjørner (90deg) Design Parameters # # Form # $! "!! 5 11,765 Holde på støv og skidt " Strong 4 9,4118 Brugervenlighed " " "! Medium! 3,5 8,2353 Pålidelighed! "! " " Week " 2 4,7059 Forcere tæpper " None 3 7,0588 Forcere dørtrin " 3 7,0588 Gøre rent udenom møbler!! 3 7,0588 Gøre rent under møbler!! Dimensioner! Rengøringsmetode Opbevaring af støv og skidt $ Bevægelsesmetoder Interface - - Farver - - # $ $ Håndtering af forhindringer House of Quality Der er opstillet en QfD (House of Quality) for at få et overblik over hvilke behov og krav, brugeren vil have til produktet. Derefter er der skabt overblik over hvilke designparametre, der kan skrues på for at opfylde disse behov og krav. QfD en viser at de tre primære designparametre, der påvirker kvaliteten af produktet er: 1. Håndtering af forhindringer 2. Form 3. Bevægelsesmetoder ,4118 Skal kunne lade af sig selv! 4,5 10,588 Udseende!! 1 2,3529 Pris!! " " 42,50 Importance 316, , , , ,2 192, , , ,141 #10.1 % Importance 17,53 12,14 5,35 7,89 12,27 10,70 6,85 27,27 100,00 10

11 VIDEREUDVIKLING AF IDÉER #11.1 #11.2 #11.3 Videreudvikling af stjerneformen Videreudvikling af multifunktionalitet Videreudvikling af håndstøvsuger-kombi #11.4 #11.5 #

12 NY IDÉGENERERING #12.1 #12.2 Diamantform Statisk elektricitet 12

13 TREKANTEN & FIRKANTEN Disse koncepter udsprang fra kravet om manøvredygtighed. Formerne stammer fra et formstudie, der undersøgte forskellige formers evne til at følge rette vægge, komme ind i hjørner og tackle forhindringer. Her var en trekant og en firkant bedst, især når det kom til hjørner og vægge. Da evnen til at tage hjørner blev vægtet højt, blev disse to koncepter taget med til status II. #13.1 #13.2 #13.3 #13.4 STATUS II Koncepterne er for simple og æstetisk kedelige. Der er ikke taget nok hensyn til komponenterne i koncepterne. Der skal større fokus på komponenterne. 13

14 STATISK ELEKTRICITET FASE 03 I forsøg på at forbedre sugeevnen blev statisk elektricitet overvejet. Udover cool faktor forudsås også en fordel i reduceret lydniveau. Inden der blev gået videre med konceptet, skulle det undersøges om det kunne lade sig gøre. Et forsøg blev foretaget med en Van der Graff generator tilsluttet en kobberplade. Pladen blev placeret i 25 mm højde. Herefter blev pladen ført henover forskellige materialer: Peber, øllebrødspulver, flormelis, havregryn og støv. #14.3 #14.2 Video af forsøget kan ses i bilag 7. #14.4 Forhåbningerne om at de forskellige materialer, deriblandt støv, kunne opfanges ved hjælp af statisk elektricitet blev ikke indfriet. Materialerne blev sat i bevægelse, men blev aldrig fæstnet til pladen. Derfor blev der ikke gået videre med dette koncept, men i stedet kigget på idéen med indbygget håndstøvsuger. 14 #14.1

15 HÅNDSTØVSUGER At indbygge en håndstøvsuger i robotstøvsugeren vil gøre det muligt at tage steder, hvor robotstøvsugeren ikke kan nå. Derved kan brugeren nøjes med en støvsuger. For at designe en håndstøvsuger var det nødvendigt at vide dimensionerne på den afgørende komponent; rotationsblæseren. Det blev undersøgt hvilken indflydelse diameteren på rotationsblæseren har på sugeevnen. For at påvise dette blev to forskellige rotationsblæsere testet. Rotationsblæseren fra IRobot Roomba 521 havde en diameter på 40 mm, mens rotationsblæseren fra en Electrolux håndstøvsuger havde en på 70 mm. Sugeevnen blev testet ved at de på skift fik monteret det samme mundstykke og forsøgte at suge forskellige emner op. Følgende emner blev forsøgt at suge op: Ris, krummer, havregryn, øllebrødspulver og polystyrenkugler. #15.1 En rotationsblæser med en diameter på 70 mm havde ingen problemer med nogen emner. #15.2 En rotationsblæser med en diameter på 40 mm kunne ikke suge tunge materialer som ris og krummer op. Mission Unge skal gøre mere rent. Vision Produktet skal være en totalløsning i forhold til støvsugning og give unge mulighed for at få gjort rent i dagligdagen ved en minimal indsats. Produktets troværdighed skal opbygges igennem kommunikation. Resultaterne ledte frem til konklusionen, at rotationsblæserens diameter skal have en vis størrelse for at kunne opsuge større emner som ris og krummer. 40 mm var for lidt, og 70 mm var rigelig stor, så en rotationsblæser med en diameter på gennemsnittet (55 mm) blev vurderet tilstrækkelig stor. Konceptet med håndstøvsuger blev derefter gået videre med. #

16 FUNKTION FASE Udformningen af håndstøvsugerens mundstykke er udviklet på baggrund af ønsket om et optimalt sug. Mundstykket skulle både have mange angrebsvinkler, mulighed for at komme ind smalle steder og være udført således, at indsuget bliver lukket til, når håndstøvsugeren bliver holdt mod en flade. Samtidig er der arbejdet med monteringen af håndstøvsugeren i robotten. 04 Gennem modellering og skitsering er der arbejdet med en optimal placering af håndstøvsugeren på robotten i forhold til konstruktionen i samlingen mellem de to, det æstetiske, robottens højde og dermed bevægelsesfrihed og det intuitive i håndstøvsugeren. #16.1 #16.2 #16.3 #16.4 #16.5 #16.6 Håndstøvsuger 16 Robotstøvsuger #16.7 #16.8 #16.9 #16.10

17 KONSTRUKTION Robotstøvsuger Håndstøvsuger #17.1 #17.2 For at give en bedre forståelse af hvad robotten skulle indeholde, blev alle komponenter skåret ud i skum som kasser. Med viden om at nogle af komponenterne skal sidde ved siden af hinanden blev forskellige forslag til komponenternes placering udarbejdet. Samtidig skulle forslagene holde sig inde for gruppens krav om en ydre dimension på 350*350*130 mm. Dernæst blev disse skumklodser omdannet til 3D modeller i SolidWorks først som klodser og senere mere detaljeret. I detaljeringen af komponenterne er der taget udgangspunkt i IRobot Roombas komponenter. #17.5 #17.6 For at give gruppen en bedre forståelse af konstruktionen af håndstøvsugeren blev der først lavet et forsøg omkring rotationsblæserens størrelse, hvilken var bestemmende for håndstøvsugerens størrelse og udformning. For at lægge sig endeligt fast på håndstøvsugerens form var det vigtig at finde ud af, hvilken størrelse de forskellige komponenter havde, men også hvordan de skulle placeres i forhold til hinanden. Derfor blev en 3D model af de indre komponenter udarbejdet, og ud fra de indre komponenter blev skallens dimensioner fastlagt. Håndstøvsugeren blev efterfølgende finjusteret i forbindelse med implementering af håndstøvsugeren i robotstøvsugeren. #17.7 #17.3 #17.4 #

18 FORM Robotstøvsuger Håndstøvsuger Formgivningen af robotstøvsugeren tager udgangspunkt i de indre komponenter og er derfor en nogenlunde tvunget form. For at skabe et blødt udtryk følger Duo s ydre skaller en dobbeltkrum form, som følger de indre komponenter. Dette gøres i en sådan grad, at man stadig kan fornemme visse indre komponenter fra ydersiden. #18.1 Håndstøvsugerens form startede ud med at være cylindrisk. Der blev dog hurtigt fundet et problem med dette, da de indre komponenter ikke muliggjorde så lille en diameter, at det var muligt at holde om støvsugeren. Med udgangspunkt i en undersøgelse af håndtag, som kan ses i bilag 8, blev der arbejdet med greb, som kan ses på side 19. Ud fra et ønske om at gøre håndstøvsugeren en integreret del af robotstøvsugeren, ikke kun funktionel, men også æstetisk, blev grebet rykket ind på selve støvsugeren, hvilket resulterede i to former; en afrundet firkant og en dråbeform. #18.7 #18.8 Der er især arbejdet med at få lidaren integreret i formen, hvor fokus har været på spændstige buer. Der er taget inspiration fra biler. #18.2 #18.9 #18.10 # Undersøgelse af former for at teste grebet på håndstøvsugeren, da de to forskellige former havde fordele og ulemper. #18.3 # #18.4 #18.6 Den afrundede firkant havde et større volumen, hvilket gjorde det sværere at gribe om den. Dråbeformen gav muligheden for at samle fingrene mere og derved have et bedre greb. Den smalle spids i dråbeformen gav også håndstøvsugeren bedre angrebsvinkler og mulighed for at komme ind smalle steder. Der blev derfor gået videre med denne form. #18.11

19 DETALJER Håndtag #19.1 #19.3 Udvikling af håndtag #19.2 #19.4 #19.5 #19.6 #19.7 #19.8 Dock Navn og logo App #19.9 Modelstudie af dock for at fastlægge størrelse #19.13 Clean UP #86 #19.10 #19.11 #19.12 #19.14 #

20 REFLEKSION Projektet startede struktureret ud med tilgangen omkring IPU; integreret produktudvikling, hvilket gav et godt overblik over, hvilke metoder og opgaver projektet indeholder. Denne kan ses i bilag 1. Til strukturering af tid og status på procesforløbet blev en kombination af Gantt-diagram og en PIA benyttet, som blev ført elektronisk. Gannt-diagrammet kan ses i bilag 2. Det fungerede godt i opstartsfasen, men tidsplanen begyndte hurtigt at skride og blev ikke ajourført hurtigt nok, hvilket, modsat det ønskede, skabte forvirring omkring next step i processen. I opstartsfasen blev en kvalitativ forbrugerundersøgelse, i form af interviews af forhandlere og brugere, foretaget. At inddrage forhandlere og forbrugere i fasen Indsigt gjorde, at der opstod et bredere kendskab til problematikker omkring allerede eksisterende produkter, samt hvilke krav forbrugere stiller til en robotstøvsuger. For at indsamle mere empiri vedrørende de fundne problematikker, blev der udført en analyse af en irobot Roomba 521 s opbygning med tilhørende forsøg. Fælles for disse, samt målgruppe- og konkurrentanalysen, var, at de ikke blev gjort ordentlig færdige, før der blev gået videre til næste punkt i IPU en. Manglende konklusion på resultaterne af de benyttede metoder og analyser påvirkede direkte den efterfølgende fase. Det har betydet, at der er blevet udført en del arbejde med gode intentioner, som ikke er blevet udnyttet til fulde, på grund af projektets mangel på retning. Der kunne med fordel være afholdt et ugentligt statusmøde til at evaluere og samle op på, hvad der præcist skulle med videre til næste fase. Det kunne have skabt retning i projektet. Hoveddelen af designfasen har været præget af skitsering, som fra starten var meget fri for at forhindre at designprocessen skulle blive for indsnævret. På samme måde som i analysefasen og indsigt var der dog mangel på konklusioner, og derfor fandtes aldrig en fælles konsensus om, hvad der var udvundet af en skitseringsfase. Den manglende konsensus gjorde, at der meget langt i projekt ikke blev taget noget valg, vedrørende projektets retning designmæssigt. Yderligere blev designfasen igangsat baglæns, hvor designet blev skabt udefra ind fremfor omvendt. Projektets opstartsfase tog for lang tid, hvilket i sidste ende pressede projektet og selve designprocessen, således det blev kort og intens, hvilket godt kunne være ønsket anderledes. Det ville have været ideelt at være kommet hurtigere over opstartsfasen og dermed have haft mere tid til at gennemarbejde designet ud fra de opstillede krav og ønsker. 20

21 LITTERATUR ILLUSTRATIONER KILDER (Politikken, 2013) Espersen J. M. 2013, Hver fjerde ung støvsuger højst en gang om måneden, Politikken Set d (Larsen P. & Grove M., 2005) Larsen P. & Grove M. 2005, Problemer og teknologi, Systime (Riis V., 2001) Riis V. 2001, Design gennem 200 år, Nordisk Forlag A.S. (Kristensen R. m. fl., 2011) Kristensen R. m. fl. 2011, Design B, Nyt Teknisk Forlag (ciri.org, 2013) Creative Industries Research institute, Auckland University of Technology Set d Kilder til konkurrentanalysen findes i bilag 4 sammen med den fulde analyse. #6.1 Konkurrentanalyse, Roomba oppefra: Set d #6.3 Konkurrentanalyse, Neato oppefra: Set d #6.5 Konkurrentanalyse, Phillips Easystar oppefra: Set d #6.7 Konkurrentanalyse, Samsung Navibot oppefra: Set d #6.9 Konkurrentanalyse, Kärcher oppefra: Set d #8.2 Undersøgelse af Irobot Roomba 521, komponenter: Set d #8.3 Undersøgelse af Irobot Roomba 521, betjeningspanel: Set d Resterende illustrationer er egne illustrationer. 21

22

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport

ROBOT STØVSUGER. Produktrapport ROBOT STØVSUGER Produktrapport BSc03-ID - Industriel Design - Gruppe nr.3-2013 Denne opgave - eller dele heraf - må kun offeligøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af love om IPR (AAU.2013)

Læs mere

ROBOT STØVSUGER. Procesrapport

ROBOT STØVSUGER. Procesrapport ROBOT STØVSUGER Procesrapport BSc03-ID - Industriel Design - Gruppe nr.3-2013 Denne opgave - eller dele heraf - må kun offeligøres med forfatternes tilladelse jf. Bekendtgørelse af love om IPR (AAU.2013)

Læs mere

AERO PROCESRAPPORT. Mekatronik og design

AERO PROCESRAPPORT. Mekatronik og design AERO PROCESRAPPORT Mekatronik og design BSc0, P, Industrielt design, Gruppe, efteråret 0 TITELBLAD Procesrapport BSc0, P projekt,. semester 0 Arkitektur & Design Aalborg Universitet Titel: AERO Tema: Robotstøvsuger

Læs mere

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Produktrapport 7 8 1 16 Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Asbjørn Maigaard Axelsen Hans Toft Hornemann Ditte Maria Buus Nielsen Betina Røge Jensen Terkel Skou Steffensen 4 Projekttitel

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Intelligent. Hurtig. Grundig.

Intelligent. Hurtig. Grundig. Intelligent. Hurtig. Grundig. Den nye Scout RX1 Forestil dig, at du hver dag kommer hjem til et hus, der er støvsuget og pænt. Sådan bliver det fra den dag, du lader Mieles nye robotstøvsuger Scout RX1

Læs mere

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE MANUAL DO UTILIZADOR INSTRUKCJA OBŁUGI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELA

Læs mere

FLOO. Integreret Design Produktrapport Arkitektur & Design, ID 6. semester Juni 2013, Gruppe 4. P6 - Produkt.indd 1 31-05-2013 16:22:16

FLOO. Integreret Design Produktrapport Arkitektur & Design, ID 6. semester Juni 2013, Gruppe 4. P6 - Produkt.indd 1 31-05-2013 16:22:16 FLOO Integreret Design Produktrapport Arkitektur & Design, ID 6. semester Juni 2013, Gruppe 4 P6 - Produkt.indd 1 31-05-2013 16:22:16 ABSTRACT This project is divided in three parts. A proces report, a

Læs mere

Vurdering af robotstøvsugere

Vurdering af robotstøvsugere KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af robotstøvsugere Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Gruppe 1. Mine opgaver:

Gruppe 1. Mine opgaver: Christian Dinnsen Field Robot Summer Course 2014 Gruppe 1 27/8-14 FieldRobot Projektet, Field Robot, går ud på at lave en robot som kan navigere af sig selv, i en majs mark. Det er et meget tidsbegrænset

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HOVEDVEJLEDER: PERNILLE HAVE

TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HOVEDVEJLEDER: PERNILLE HAVE oprodukt TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HVORDAN KAN EN NY DESIGNLØSNING EFFEKTIVISERE ARBEJDSGANGEN UNDER TESTUDFØRSEL, SIKRE AR-

Læs mere

FOVEO FOR NOW FOREVER FOVEO. PROCESRAPPORT.indd :36:02

FOVEO FOR NOW FOREVER FOVEO. PROCESRAPPORT.indd :36:02 FOVEO FOR NOW FOREVER FOVEO 1 PROCESRAPPORT.indd 1 27-12-2013 16:36:02 TITELBLAD Aalborg Universitet Arkitektur og Design 3. Semester BSc03 ID Projektgruppe: ba3-id7 Projektmodul: Mekatronik og Design

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Produktrapport BSc02 F2014 B302g Produkt og proces

Produktrapport BSc02 F2014 B302g Produkt og proces Produktrapport BSc02 F2014 B302g Produkt og proces TITELBLAD TITEL TEMA UDDANNELSES INSTITUT UDDANNELSE SEMESTER GRUPPE VEJLEDER BIVEJLEDER PROJEKTPERIODE OPSLAGSTAL ANTAL SIDER ANTAL BILAG Produkt og

Læs mere

KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT. GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015

KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT. GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015 KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015 TITELBLAD Arkitektur & Design Industrielt Design Aalborg Universitet Efterår 2015 Projekttitel: Kørestolslift Rapporttype: Produktrapport Projektgruppe:

Læs mere

trilobite 2.0 støvsuger

trilobite 2.0 støvsuger trilobite 2.0 støvsuger electrolux trilobite 3 Vi introducerer det reneste kæledyr du nogensinde vil få. Da vi introducerede Trilobit en, verdens første selvkørende husholdningsstøvsuger i 2001, var det

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger 1 Løsningsfase I dette kapitel vil der blive udarbejdet forskellige løsnings forslag der vil leve op til problem beskrivelsen samt de opstillede kravspecifikationer 1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

TITELBLAD. Amanda Jensen. Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår Annica Nørlem Atzen

TITELBLAD. Amanda Jensen. Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår Annica Nørlem Atzen 1 2 TITELBLAD Arkitektur & Design Industrielt design Aalborg Universitet Efterår 2014 Projekttitel Industriel design: Analyse og redesign Projektgruppe ID 5 Tema Kørestolslift til tagbagagebærer Projektperiode

Læs mere

BOOMERANG. BSc04-ID8 Procesanalyse & redesign sommeren Produktrapport

BOOMERANG. BSc04-ID8 Procesanalyse & redesign sommeren Produktrapport BOOMERANG BSc04-ID8 Procesanalyse & redesign sommeren 2014 Produktrapport 1 Titelblad Aalborg Universitet Arkitektur og Design 4. Semester BSc04 ID Projektgruppe: ba4-id8 Projektmodul: Procesanalyse og

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Vi har tænkt på dig som ønsker en brugervenlig, lydsvag og effektiv rengøring

Vi har tænkt på dig som ønsker en brugervenlig, lydsvag og effektiv rengøring Centralstøvsugere Vi har tænkt på dig som ønsker en brugervenlig, lydsvag og effektiv rengøring Centrale støvsugersystemer fra Electrolux er en lydsvag og effektiv løsning til rengøring af hjemmet. Det

Læs mere

dit personlige garderobeskab 20001/03 Wardrobe /51 Wardrobe

dit personlige garderobeskab 20001/03 Wardrobe /51 Wardrobe dit personlige garderobeskab 20001/03 Wardrobe - 20001/51 Wardrobe 20001/18 Garderobeskab Farve 49/uu indrettes efter det personlige ønske Save er det smartere garderobeskab med enten skydelåger eller

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

GRAFISK DESIGN. 1 Grafisk Design

GRAFISK DESIGN. 1 Grafisk Design GRAFISK DESIGN 1 SpilNinja 2 Opgavebeskrivelse Til grafisk design har jeg valgt at tage udgangspunkt i en opgave, hvor jeg skulle designe et logo til hjemmesiden SpilNinja. SpilNinja er en hjemmeside i

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Test af Neato XV 15 & 25

Test af Neato XV 15 & 25 03-09-2012 Test af Neato XV 15 & 25 Dækningsgrad, sugeevne, støjniveau og anvendelse Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 TEST AF DÆKNINGSGRAD... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 METODEBESKRIVELSE... 3 2.2.1 Testområde...

Læs mere

Metoderapport Gruppe 407 Christian Dinnsen, Alexander Skov-Thuesen, Dennis Berry Christensen, Mia Zeiler & Lise Lund Sørensen

Metoderapport Gruppe 407 Christian Dinnsen, Alexander Skov-Thuesen, Dennis Berry Christensen, Mia Zeiler & Lise Lund Sørensen 22. maj 2014 Gruppe 407 Christian Dinnsen, Alexander Skov-Thuesen, Dennis Berry Christensen, Mia Zeiler & Lise Lund Sørensen Syddansk Universitet Gruppe 407 Integreret Design Indholdsfortegnelse Metode

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Din brugermanual IROBOT ROOMBA 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/2321003

Din brugermanual IROBOT ROOMBA 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/2321003 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

B302D MALENE LAILA IDA KAMILLA DAVIS ANDRÉ

B302D MALENE LAILA IDA KAMILLA DAVIS ANDRÉ ordlux B302D vendigt i skærmen, er stålet lakeret siderne er pulverlakeret sorte. Re eksionsskærmen er udformet Curve er udført i rus rit stål. Indsåledes, man kan justere lyskilden mellem at oply-se en

Læs mere

SWITCH UP TO GREEN NYE KLIMAVENLIGE STØVSUGERE

SWITCH UP TO GREEN NYE KLIMAVENLIGE STØVSUGERE SWITCH UP TO GREEN NYE KLIMAVENLIGE STØVSUGERE SWITCH UP TO GREEN. Du behøver ikke gå på kompromis med rengøringsresultatet, når du vælger en klimavenlig støvsuger. En klimavenlig støvsuger med lavere

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1

Fra Computer til Virkelighed. TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed TPE-kursus Elektroniske Systemer P1 Fra Computer til Virkelighed En kort introduktion til kurset Systems Engineering Projektfaser Opsamling og opgave Om kurset Mål: at I lærer

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Dash Og Dot

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Dash Og Dot Pædagogisk vejledning til Materialesæt Dash Og Dot Pædagogisk vejledning til materialesættet Dash og Dot Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos andre CFU er i Danmark.

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2014 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Designafløb i brusenichen bliver mere og mere populære. Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche. Vores designafløb tilbyder individuelle

Læs mere

Afsluttende - Projekt

Afsluttende - Projekt 2014 Afsluttende - Projekt Rapporten er udarbejdet af Ali, Andreas og Daniel Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Case... 3 Design... 4 Python kalender:... 4 Poster:... 4 Planlægning...

Læs mere

PRODUKT PROJEKT: David Qvist Mads Svensk Jessen Martin Juul Jensen Rebekka Rønn

PRODUKT PROJEKT: David Qvist Mads Svensk Jessen Martin Juul Jensen Rebekka Rønn PRODUKT PROJEKT: David Qvist Mads Svensk Jessen Martin Juul Jensen Rebekka Rønn INTERAKTIVT FYSISK PRODUKT 5. SEMESTER INDUSTRIEL DESIGN JAN. 2016 BSc05-ID1B TITELBLAD Projekt-titel: Interaktivt fysisk

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

Husholdningsstøvsugere

Husholdningsstøvsugere Husholdningsstøvsugere 2013 Lang holdbarhed & filtre = ren sugeglæde Holder i generationer Den bliver bare ved og ved... Nilfisk støvsugere er bygget til at holde. Pålidelige maskiner som bare fortsætter

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Projektstyring Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Projektstyring Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Projektstyring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Hej! Oskar Dalgaard Andersen oskarand@cs.au.dk Aviaja Borup Lynggaard Aviaja@cs.au.dk Overblik Program for dagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4.

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4. Design C Ergonomi Morten Fabricius - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i 2. E k s e m p l e r 3. F o r s l a g 4. P r o d u k t 03-12- 2 0 1 2 Arbejd dig via informationssøgning frem til en

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag

Hvem er vi? Kursus Introduktion. Kursuslærerne. Agenda for i dag Hvem er vi? Kursus Introduktion Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark 100 studerende med forskellig baggrund: software teknologi It og Kom

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation

Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Semesterevaluering efteråret 2013 IT/Kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? Praktikophold Har du været på praktikophold på dette semester Studieophold Har du været

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

RTG Frederick Ertel

RTG Frederick Ertel Park robotten Robot Kom/it afsluttende opgave. Valg af opgave og retning Jeg valgte at arbejde med udemiljø. Derefter valgte jeg at arbejde med automatisering og kampagne ved at designe en robot, der både

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Skilteteknik - Trends og design for skilteteknik Indholdsfortegnelse 2 Forord Trine Kromann har deltaget den indledende fase og venligst bidraget med

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer Power IT Compact Secondary Substations, CSS Transformerstationer The New Standard for Individual Solutions Den, der følger med strømmen, kommer ikke foran ABB s vision er at skabe værdi for vores kunder

Læs mere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Her er din nye støvsuger Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Fordele ved en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger Bedre indeklima Diskret installation Høj sugeevne Ingen lugtgener Mindre støj Bedre ergonomi

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere