Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift"

Transkript

1 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift På trods af meget vanskelige markedsforhold i 2009 har GN indfriet de mål, der blev opstillet ved årets begyndelse, nemlig at øge cash flow og forbedre indtjeningen gennem omfattende omstruktureringsprogrammer. GN s samlede omsætning i fjerde kvartal 2009 var i overensstemmelse med de opdaterede forventninger for helåret på ca. DKK 4,7 mia., som blev udmeldt i delårsrapporten for tredje kvartal den 11. november Omstruktureringsprogrammerne skabte væsentlige forbedringer i lønsomheden af den normale drift i fjerde kvartal Fraregnet en engangshensættelse vedrørende historisk relaterede forhold, blev GN s EBITA for fjerde kvartal på DKK 111 mio. (fjerde kvartal 2008: DKK 27 mio.). GN s EBITA for hele året blev DKK 93 mio. (eksklusive engangshensættelsen), hvilket således lå over den oprindelige forventning om ca. DKK 65 mio. udmeldt i Årsrapport 2008 den 27. februar GN skabte fortsat et positivt frit cash flow i fjerde kvartal på DKK 100 mio. og det frie cash flow for 2009 lå således et pænt stykke over de seneste, øgede forventninger på ca. DKK 0,5 mia. som udmeldt i delårsrapporten for tredje kvartal den 11. november Bestyrelsesformand Per Wold-Olsen siger: Jeg er glad for at kunne sige, at vi har leveret de lovede resultater. På trods af et væsentligt fald i omsætningen i 2009 i forhold til 2008 skabte vi en kraftig forbedring af GN s cash flow, EBITA for den normale drift udviklede sig positivt, og i årets løb formåede vi at nedbringe vores nettorentebærende gæld betragteligt. Efter implementeringen af de omfattende omstruktureringsprogrammer i 2009 forventer vi en væsentlig forbedring af EBITA i Resultater for fjerde kvartal GN s samlede omsætning blev DKK mio. svarende til en organisk vækst på (10)%. EBITA var på DKK 111 mio. (eksklusive engangshensættelsen på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold) mod DKK 27 mio. i fjerde kvartal Som offentliggjort den 11. februar 2010 har GN Netcom identificeret visse historisk relaterede forhold og har derfor besluttet at foretage en engangshensættelse på DKK 85 mio. til juridiske omkostninger samt mulige forligsomkostninger. Et af de identificerede forhold vedrører mulige svigagtige handlinger fra en medarbejders side. Det frie cash flow var på DKK 100 mio. mod DKK 35 mio. i fjerde kvartal GN Netcoms omsætning udgjorde DKK 468 mio. svarende til en organisk vækst på (19)%.

2 Side 2 af 3 EBITA for GN Netcom blev DKK 78 mio. eller DKK (48) mio. efter indregning af engangsomkostninger relateret til FAST turnaround-programmet (DKK 41 mio.) og engangshensættelsen vedrørende historisk relaterede forhold. Mobile-forretningen skabte i fjerde kvartal 2009 sit første nulresultat på EBITA-niveau i fire år. GN ReSounds omsætning udgjorde DKK 757 mio., svarende til en organisk vækst på (3)%. EBITA for GN ReSound blev DKK 87 mio. (hvoraf Audiologisk diagnoseudstyr bidrog med DKK 9 mio.) mod DKK 56 mio. i fjerde kvartal Helårsresultater for 2009 GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på (16)%. GN Netcom (organisk vækst på (30)%) fastholdt sine markedsandele, mens GN ReSound (organisk vækst på (6)%) mistede markedsandele. EBITA var på DKK 8 mio. inklusive engangsomkostninger på DKK 143 mio. vedrørende FAST turnaround-programmet og engangshensættelsen på DKK 85 mio. Resultat før skat blev DKK (1) mio. mod DKK (83) mio. i Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Andre begivenheder I DPTG/TPSA-voldgiftssagen forventede GN, at voldgiftsrettens kendelse om DPTG s krav for perioden 1994-medio 2004 ville falde inden udgangen af Voldgiftsretten har endnu ikke afsagt sin kendelse. Den 15. december 2009 fandt der en høring sted i appelsagen om forbuddet mod salget af GN ReSound til Sonova. Den tyske højesteret afsiger en kendelse den 20. april GN har besluttet at appellere skattesagen om nedskrivning af goodwill vedrørende Beltone. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2009.

3 Side 3 af 3 Forventninger til 2010 Som et resultat af de omfattende omstruktureringsprogrammer implementeret i både GN Netcom og GN ReSound i 2009 forventes en forbedring af EBITA fra DKK 8 mio. i 2009 til DKK mio. i 2010, mens omsætningen forventes at udvise moderat organisk vækst. EBITA GN Netcom GN ReSound Øvrige aktiviteter GN i alt DKK mio. DKK mio. Ca. DKK (30) mio. DKK mio. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (50) mio., og resultat før skat forventes at udgøre DKK mio. Forventningerne udtrykkes med cirkatal og er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 5,00. Telekonference Der afholdes en telekonference den 24. februar 2010 kl CET. Se venligst for detaljer om telekonferencen. For yderligere information, kontakt venligst: Mikkel Danvold Director, IR & Kommunikation GN Store Nord A/S Tlf.:

4 GN Store Nord Årsrapport 2009

5 Koncernens hovedtal (DKK mio.) Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (23) Finansielle poster, netto (21) (60) (66) (117) (71) Årets resultat for fortsættende aktiviteter (94) (56) (70) Årets resultat (67) (56) (70) EBITDA EBITA Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettorentebærende gæld* Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (751) (722) (661) (607) (151) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt 77 (231) (183) (95) 566 Udbytte Moderselskabets udbyttebetaling (132) Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger (371) (514) (552) (531) (449) Omstrukturerings-/engangsomkostninger** Omstrukturerings-/engangsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen (7) (67) (109) (107) (228) Betalte omstrukturerings-/engangsomkostninger (8) (60) (32) (128) (87) Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter Øvrige immaterielle aktiver ekskl. goodwill Investeringer i ophørende aktiviteter (1. januar september 2006) I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder/aktiviteter Køb af andre langfristede aktiver Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle aktiver og amortisering af immaterielle aktiver (335) (366) (474) (434) (398) Nedskrivninger på immaterielle aktiver (8) - (19) (38) (14) Nøgletal Moderselskabets udbytteprocent 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITA-margin 13,2 % 3,9 % 4,9 % 1,2 % 0,2 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill)* 17,8 % 4,6 % 5,3 % 1,2 % 0,2 % Egenkapitalens forrentning 17,1 % 6,8 % (1,4)% (1,2)% (1,6)% Soliditetsgrad 66,1 % 59,6 % 57,2 % 57,2 % 62,2 % Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 4,04 1,71 (0,33) (0,27) (0,34) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 4,00 1,69 (0,33) (0,27) (0,34) Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 3,94 2,39 2,35 2,51 3,49 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo året Medarbejdere Antal ansatte, ultimo året ~5.625 ~5.150 ~4.675 ~4.825 ~4.150 * I beregningen er proformabalancen anvendt for ** Engangsomkostninger er kun medtaget fra 2007 og frem. I tidligere år er kun omstruktureringsomkostninger medtaget. Bluetooth mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af GN Netcom under licens. 2 GN Store Nord årsrapport 2009

6 Ledelsens beretning Forord fra bestyrelsesformanden Konsolidering Til vores aktionærer I efteråret 2008, da GN s bestyrelse og direktion fastlagde de væsentligste punkter for det kommende år, var vi fuldt ud klar over, at vi skulle drive vores forretning under meget vanskelige økonomiske forhold igennem hele På kort sigt var første skridt for både GN Netcom og GN Re- Sound at øge cash flow og forbedre indtjeningen ved hjælp af omfattende omstruktureringsprogrammer i begge forretninger. Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi har leveret de lovede resultater. På trods af et væsentligt fald i omsætningen i 2009 skabte vi en kraftig forbedring af GN s cash flow, EBITA for den normale drift udviklede sig positivt, og i årets løb formåede vi at nedbringe vores nettorentebærende gæld betragteligt. De omfattende omstruktureringer har ikke påvirket GN s udviklingskompetencer, og vores to forretninger lancerede en række nye innovative produkter igennem De vigtigste af disse produkter blev lanceret sidst på året, så GN er gået ind i 2010 med en attraktiv, opgraderet produktportefølje og en række innovative nye produkter i støbeskeen. GN blev i 2009 kåret som den bedste virksomhed inden for god selskabsledelse blandt 100 af de største børsnoterede danske selskaber. Kåringen viser, at vores arbejde og fokus på god selskabsledelse bliver anerkendt. Vi vil fortsætte med at udfordre os selv og tilstræbe til enhver tid at levere en proaktiv indsats i vores arbejde med god selskabsledelse. GN Netcom GN Netcom afsluttede sit omstruktureringsprogram, FAST (Focused And Simplifying Turnaround) mod slutningen af 2009, og resultaterne har været enestående. Det er lykkedes ledelsen, at skabe en langt enklere organisation og forretningsmodel, hvilket har medført en væsentlig reduktion af omkostningsbasen, som i høj grad har overgået forventningerne. Således er grundlaget for, at GN Netcom kan øge sin indtjening til et konkurrencedygtigt niveau nu på plads. Sideløbende med omstruktureringen har medarbejderne i GN Netcom formået at fastholde et målrettet fokus på såvel udvikling som salg og markedsføring og derved banet vejen for lanceringen af en række nye og enestående CC&O og mobilheadset. De nye produkter, bl.a. det ikoniske Jabra STONE, har allerede opnået stor anerkendelse på markedet, og det understreger endnu engang GN Netcoms position som nyskabende aktør i verdensklasse inden for headset. Desværre har vi i begyndelsen af 2010 opdaget visse historisk relaterede forhold i GN Netcom, som har betydet, at vi har måttet foretage en væsentlig hensættelse, der har påvirket vores resultat for Disse forhold ændrer imidlertid ikke ved den positive udvikling i GN Netcom. Vores fokus for 2010 bliver omsætningsvækst og et fortsat stramt greb om vores omkostningsniveau. Vi vil opnå dette ved målrettede salgs- og markedsføringstiltag og ved at lancere nye, innovative produkter, der lever op til markedets krav og samtidig sætter nye standarder. GN ReSound Omstrukturering havde også højeste prioritet for GN ReSound i Målet var at skabe en slankere, mere kundeorienteret organisation samt at reducere omkostningsbasen væsentligt som det første skridt i realiseringen af vores langsigtede strategi, der skal genskabe et tilfredsstillende indtjeningsniveau i GN ReSound. De planlagte omstruktureringstiltag for 2009 er nu gennemført, og vores førsteprioritet for 2010 er at færdiggøre vores planer og påbegynde omstruktureringen af driften og vores supply chain. Mod slutningen af 2009 lancerede GN ReSound to nye høreapparater inden for ReSound-brandet: ReSound Live og dot 2 by ReSound. Lanceringen var den mest omfattende i GN ReSounds historie. Den umiddelbare reaktion fra markedet har været meget positiv, og med lanceringen demonstrerede GN ReSound tydeligt sin forbedrede evne til at kommercialisere innovative produkter. I 2010 bliver vores kommercialiseringsdagsorden at vinde markedsandele på bestemte nøglemarkeder. Vi vil fastholde vores stærke fokus på at kontrollere vores omkostningsbase, men samtidig vil vi foretage målrettede salgs- og markedsføringstiltag med henblik på at skabe målbare resultater Nøglen til 2010 bliver at forbedre omsætningen med stærkt fokus på omkostningerne. En forbedret omsætningsudvikling vil være baseret på vores evne til at udvikle nye innovative produkter og vores evne til at kommercialisere dem. De omfattende omstruktureringer har lagt et meget stort pres på alle GN s medarbejdere. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke vores medarbejdere for deres professionelle og målrettede indsats under vanskelige forhold. Vi er overbeviste om, at GN vil gøre fremskridt i 2010 det gælder både vores markedsposition og vores indtjening. Vi er nået langt med trimningen af omkostningsbasen samt med forbedringen af den måde, vi driver vores forretning på ved at kommercialisere innovation. Dette har skabt grundlag for vækst. I 2010 skal vi konsolidere vores virksomhed og skabe udvikling inden for alle områder af vores organisation. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Året Fjerde kvartal 2009 og forventninger til GN Netcom 11 GN ReSound 16 God selskabsledelse 18 Risikostyring 20 Aktionærinformation 22 Samfundsansvar (CSR) 23 Kvartalstal pr. segment 24 Bestyrelse 25 Direktion og ledelsespåtegning 26 Uafhængig revisionspåtegning Koncernens hovedtal findes på indersiden af forsiden. GN Store Nord årsrapport

7 Ledelsens beretning året 2009 Året 2009 GN s koncern-ebita blev DKK 8 mio. inklusive en engangshensættelse på DKK 85 mio. til juridiske omkostninger samt mulige forligsomkostninger angående en række historisk relaterede forhold i GN Netcom. Fraregnet denne engangshensættelse udgjorde GN s EBITA DKK 93 mio., hvilket således lå over den oprindelige forventning om ca. DKK 65 mio. udmeldt i Årsrapport 2008 den 27. februar GN s frie cash flow for 2009 var på DKK 566 mio. eller et pænt stykke over de seneste, øgede forventninger på ca. DKK 0.5 mia. som udmeldt i delårsrapporten for tredje kvartal den 11. november På trods af de meget vanskelige markedsforhold i 2009 har GN således levet op til de mål, der blev opstillet ved årets begyndelse, nemlig at øge cash flow og forbedre indtjeningen gennem omfattende omstruktureringsprogrammer. GN s samlede omsætning var på DKK mio. eller på niveau med de opdaterede forventninger på ca. DKK 4,7 mia. udmeldt i delårsrapporten for tredje kvartal. GN Netcoms omfattende turnaround-program, kaldet FAST-programmet (Focused And Simplifying Turnaround), der blev lanceret i juni 2008 er nu afsluttet. FAST-programmet medfører årlige besparelser fra 2010 på ca. DKK 500 mio. i forhold til omkostningsbasen i Effekten af FAST-programmet viste sig i slutningen af 2009 med en øget bruttomargin og lavere driftsomkostninger, som medførte en væsentlig forbedring af EBITA på trods af den lavere omsætning. Mobile-forretningen nåede endnu en vigtig milepæl ved i fjerde kvartal 2009 at skabe sit første nulresultat på EBITA-niveau i fire år. GN ReSound har også været gennem et år med omfattende omstruktureringer, som har skabt en slankere og mere markedsorienteret organisation. Omstruktureringen har indtil videre nedbragt driftsomkostningerne med mere end DKK 250 mio. i forhold til 2008 (inklusive effekten af frasalget af detailaktiviteterne i Belgien og Polen). Omstruktureringen blev gennemført i et sådant tempo, at GN Re- Sound var i stand til at absorbere de dermed forbundne omkostninger og alligevel opnå et øget resultat på trods af et fald i omsætningen i forhold til Førsteprioriteten for 2010 er at færdiggøre planerne for og påbegynde omstruktureringen af driften og supply chain. Hovedoverskrifter GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på (16)%. GN Netcom (organisk vækst på (30)%) fastholdt sine markedsandele, mens GN ReSound (organisk vækst på (6)%) mistede markedsandele. Bruttoresultatet var på DKK mio., svarende til en bruttomargin på 54%, en stigning på to procentpoint i forhold til 2008 efter forbedringer i begge forretninger. Driftsomkostningerne blev på DKK mio., hvilket var mere end DKK 350 mio. lavere end i 2008 (eksklusive en engangshensættelse på DKK 85 mio. til historisk relaterede forhold). Ved udgangen af 2009 lå driftsomkostningerne på løbende basis et godt stykke under niveauet for hele EBITA var på DKK 8 mio. inklusive engangsomkostninger på DKK 143 mio. vedrørende FAST turnaround-programmet og engangshensættelsen på DKK 85 mio. Resultat før skat blev DKK (1) mio. mod DKK (83) mio. i De samlede aktiver udgjorde DKK mio. Egenkapitalen udgjorde DKK mio., svarende til en soliditetsgrad på 62%, mod DKK mio. (57%) ultimo Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december 2008, hvilket afspejler det frie cash flow på DKK 566 mio. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for I DPTG/TPSA-voldgiftssagen forventede GN, at voldgiftsrettens kendelse om DPTG s krav for perioden 1994-medio 2004 ville falde inden udgangen af Voldgiftsretten har endnu ikke afsagt sin kendelse. For yderligere oplysninger om voldgiftssagen henvises til regnskabets note 28. Den 15. december 2009 fandt der en høring sted i appelsagen om forbuddet mod salget af GN ReSound til Sonova. Den tyske højesteret afsiger en kendelse den 20. april GN har besluttet at appellere skattesagen om nedskrivning af goodwill vedrørende Beltone. Samtidig med de omfattende omstruktureringstiltag, der blev foretaget i årets løb, formåede vi at lancere en række nye, innovative produkter på markedet og kunne gå ind i 2010 med en opgraderet og mere konkurrencedygtig produktportefølje samt en lovende produktpipeline. Helår 2009 Helår 2008 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst (30)% (6)% - (16)% (9)% 5% - (2)% Bruttoresultat Bruttomargin 43% 61% - 54% 40% 60% - 52% EBITA (184) 225 (33) 8 (71) 163 (27) 65 EBITA-margin (10,6)% 7,5% - 0,2% (2,9)% 5,1% - 1,2% 4 GN Store Nord årsrapport 2009

8 Ledelsens beretning Fjerde kvartal 2009 og Forventninger til 2010 Fjerde kvartal 2009 Forventninger til 2010 Omstuktureringsprogrammerne skabte væsentlige forbedringer i lønsomheden af den normale drift i fjerde kvartal Fraregnes engangshensættelsen vedrørende historisk relaterede forhold blev GN s EBITA for fjerde kvartal på DKK 111 mio. (fjerde kvartal 2008: DKK 27 mio.). GN skabte fortsat et positivt frit cash flow i fjerde kvartal 2009 på DKK 100 mio. og det frie cash flow for 2009 lå således et pænt stykke over de seneste, øgede forventninger på ca. DKK 0,5 mia. som udmeldt i delårsrapporten for tredje kvartal den 11. november På trods af de meget vanskelige markedsforhold i 2009 har GN således indfriet de mål, der blev defineret ved årets begyndelse, nemlig at øge cash flow og forbedre indtjeningen gennem omfattende omstruktureringsprogrammer. GN s samlede omsætning i fjerde kvartal 2009 var i overensstemmelse med de opdaterede forventninger for helåret på ca. DKK 4,7 mia. som blev udmeldt i delårsrapporten for tredje kvartal den 11. november Hovedoverskrifter GN s samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på (10)%. EBITA var på DKK 111 mio. (eksklusive engangshensættelsen på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold) mod DKK 27 mio. i fjerde kvartal Det frie cash flow var på DKK 100 mio. mod DKK 35 mio. i fjerde kvartal GN Netcoms omsætning udgjorde DKK 468 mio., svarende til en organisk vækst på (19)%. EBITA for GN Netcom blev DKK 78 mio. eller DKK (48) mio. efter indregning af engangsomkostninger. Mobile-forretningen skabte i fjerde kvartal 2009 sit første nulresultat på EBITA-niveau i fire år. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 50% mod 37% sidste år. Driftsomkostninger i GN Netcom udgjorde DKK 284 mio. (DKK 160 mio. før indregning af engangsomkostninger) mod DKK 248 mio. i fjerde kvartal 2008 (DKK 212 mio. før indregning af engangsomkostninger). GN ReSounds omsætning udgjorde DKK 757 mio., svarende til en organisk vækst på (3)%. EBITA for GN ReSound blev DKK 87 mio. (hvoraf Audiologisk diagnoseudstyr bidrog med DKK 9 mio.) mod DKK 56 mio. i fjerde kvartal GN ReSound opnåede en bruttomargin på 60% mod 62% sidste år. Driftsomkostningerne i GN ReSound udgjorde DKK 367 mio. mod DKK 465 mio. i fjerde kvartal Som et resultat af de omfattende omstruktureringsprogrammer implementeret i både GN Netcom og GN ReSound i 2009 forventes en forbedring af EBITA fra DKK 8 mio. i 2009 til DKK mio. i 2010, mens omsætningen forventes at udvise moderat organisk vækst. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (50) mio., og resultat før skat forventes at udgøre DKK mio. Forventningerne udtrykkes med cirkatal og er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/USD 5,00. GN Netcom Der forventes ikke at være nogen påvirkning fra ophobet efterspørgsel, og der forventes et stort set fladt marked for headset i Den stigende udbredelse af Unified Communications kan dog medføre nogen markedsvækst i andet halvår af GN Netcoms omsætning forventes at vokse mindst på niveau med markedet. GN Netcom forventer et EBITA på DKK mio. Da FAST-programmet nu er afsluttet, indgår der ikke yderligere engangsomkostninger i EBITA-forventningerne. Driftsomkostningerne (salg og markedsføring) forventes at stige i 2010 i forbindelse med udvalgte målrettede væksttiltag. GN ReSound Efter fremgangen mod slutningen af 2009 forventes værdien af høreapparatmarkedet at stige med 3-4% i GN ReSounds omsætning forventes på baggrund af udvalgte væksttiltag og produktlanceringer at blive højere end niveauet for GN ReSound forventer et EBITA på DKK mio. Den forventede positive virkning, som omstruktureringen af driften og supply chain vil have, bliver i 2010 modvirket af de dermed forbundne implementeringsomkostninger. Det forventes, at omstruktureringstiltaget for supply chain vil skabe en væsentlig økonomisk fordel i Øvrige aktiviteter For Øvrige aktiviteter forventes et EBITA på ca. DKK (30) mio., som hovedsageligt vedrører udgifterne ved at være børsnoteret m.v. samt omkostningerne forbundet med koncernstaben, bestyrelsen og Telegraf-Selskabet. Fjerde kvartal 2009 Fjerde kvartal 2008 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst (19)% (3)% - (10)% (23)% 10% - (7)% Bruttoresultat Bruttomargin 50% 60% - 56% 37% 62% - 52% EBITA (48) 87 (13) 26 (18) 56 (11) 27 EBITA-margin (10,3)% 11,5% - 2,1% (2,9)% 6,6% - 1,8% GN Store Nord årsrapport

9 Ledelsens beretning GN Netcom Forbedring af lønsomhed og forberedelse til vækst GN Netcoms omfattende turnaround-program, kaldet FAST-programmet (Focused And Simplifying Turnaround), der blev lanceret i juni 2008, er nu afsluttet. FAST-programmets hovedformål var at vende den utilfredsstillende indtjening i Mobile-forretningen og styrke lønsomheden i CC&O headset. Det oprindelige mål med FAST-programmet var at reducere omkostningerne med op til DKK 150 mio. årligt i forhold til omkostningsbasen i 2007 gennem en omfattende forenkling af forretningsmodellen. Målet for omkostningsbesparelser blev i februar 2009 fordoblet til DKK 300 mio. og yderligere øget til DKK 500 mio. i august Alle mål i FAST-programmet blev opnået i Inden for CC&O headset blev lønsomheden væsentligt forbedret i løbet af 2009, og grundlaget for at nå det langsigtede mål om tilfredstillende og konkurrencedygtig indtjening er nu på plads. På trods af en negativ organisk vækst på 40% i 2009 opnåede Mobile headset et nulresultat på EBITA-niveau i fjerde kvartal. Endvidere er der sket en grundlæggende ændring i GN Netcoms kapitalanvendelse, idet nettoarbejdskapitalen blev reduceret fra over DKK 550 mio. i starten af 2008 til DKK 92 mio., svarende til 5% af omsætningen, i slutningen af I 2010 vil GN Netcom fokusere på forbedret lønsomhed og forberedelser til vækst. Ledelsen forventer, at GN Netcom vil kunne vokse på basis af den nuværende omkostningsbase og skabe vækst i virksomheden i 2010 ved målrettede salgs- og markedsføringstiltag med ingen eller få andre driftsomkostninger. Sammen med påvirkningen fra FAST-programmet vil dette skabe et grundlag for at forbedre EBITA fra DKK (184) mio. i 2009 til DKK mio. i 2010 samt for at opnå en tilfredsstillende og konkurrencedygtig indtjening på længere sigt. GN Netcom opnåede i 2009 gode resultater i kraft af sit betydelige fokus på intern omstrukturering og formåede samtidig at fastholde sine markedsandele. Da FAST-programmet nu er afsluttet vil GN Netcom være i stand til væsentligt at øge fokus på at forbedre omsætningen. GN Netcom igangsætter en række målrettede væksttiltag i løbet af 2010, især inden for det vigtige Unified Communications (UC) segment. Udviklingen inden for UC er nu nået så langt, at teknologien er på plads, konceptet har vist sig at fungere, og større virksomheder kører pilotprojekter. GN Netcom er fortsat overbevist om, at UC har et væsentligt fremtidigt vækstpotentiale. Det er endnu ikke klart, hvornår og i hvilket omfang udbredt anvendelse af UC vil påvirke markedet for CC&O headset. GN Netcom er fast besluttet på at bibeholde positionen som førende leverandør af UC headset og udvider løbende sin tekniske og kommercielle dialog med førende UC forhandlere som Microsoft, Cisco og Avaya. GN Netcom dedikerer desuden ressourcer til at øge synligheden betydeligt blandt forhandlere i salgskanalen, der er med til at udvide anvendelsen af UC, samt beslutningstagere hos slutbrugerne. Mobile headset har som mål mindst at fastholde sine markedsandele i 2010 ved at udnytte divisionens stærke produktportefølje. Et af nøgleområderne bliver at udbrede og forbedre slutbrugernes kendskab til og fordelene ved håndfrie produkter. Dette indebærer innovative markedsføringsmetoder, en relancering af Jabra-brandet samt tæt samarbejde med udvalgte aktører. Mobile headset forventes at bidrage positivt til GN Netcoms EBITA for Året 2009 GN Netcom formåede i 2009 at øge indtjeningen og skabe et positivt cash flow på trods af, at selskabet opererede i et marked, der var under voldsomt pres på grund af den globale økonomiske krise. Omsætningen i GN Netcom blev på DKK mio., svarende til organisk vækst på (30)% og i tråd med markedsudviklingen. EBITA blev på DKK 44 mio. eksklusive engangsomkostninger på DKK 143 mio. i forbindelse med FAST-programmet og en engangshensættelse på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold, i forhold til DKK 36 mio. i 2008 eksklusive engangsomkostninger på DKK 107 mio. Den 26. juni 2009 præsenterede GN Mogens Elsberg som ny administrerende direktør for GN Netcom og medlem af GN Store Nords direktion. Mogens startede i selskabet den 10. august Det overordnede marked for CC&O headset var hårdt ramt af den globale økonomiske krise, selv om markedet stabiliseredes i andet halvår Omsætningen for CC&O headset blev på DKK mio., svarende til en organisk vækst på (22)% i forhold til 2008 og på niveau med markedsudviklingen. Alle regioner var påvirket af den globale økonomiske krise. I APAC lykkedes det dog for den nye ledelsesgruppe for CC&O headset, som tiltrådte i starten af 2009, at skabe positiv organisk vækst. I september 2009 tiltrådte en ny CC&O ledelse i Nordamerika, og i fjerde JABRA UC HEADSET PASSER TIL ALLE FØRENDE UC-APPLIKATIONER GN Netcom har en førende position inden for håndfri løsninger, som gør folk i stand til at kommunikere trådløst hvor som helst og på enhver talekommunikationsplatform. CC&O-forretningen udvikler og sælger UCforberedte headset til contact centre og kontorer, mens Mobile-forretningen leverer headset til mobiltelefoner og speakerphones til biler. GN Netcom markedsfører sine headset globalt under Jabra-brandet. Ved udgangen af 2009 havde GN Netcom ca. 850 ansatte. Unified Communications Software Jabra headset 6 GN Store Nord årsrapport 2009

10 Ledelsens beretning GN Netcom kvartal viste regionen tegn på en forbedret evne til at skabe vækst på dette vigtige marked. Markedet for mobilheadset faldt kraftigt i 2009 på grund af den økonomiske krise. Markederne i Østeuropa og Rusland har været hårdest ramt, og dette har påvirket GN Netcoms Mobile-forretning i voldsom grad. Omsætningen for Mobile headset blev på DKK 655 mio., svarende til en organisk vækst på (40)%. I fjerde kvartal 2009 nåede Mobile headset en vigtig milepæl ved at skabe sit første nulresultat på EBITA-niveau for første gang i fire år. Hovedårsagen til at denne milepæl blev nået var de omfattende omkostningsreduktioner som følge af FAST kombineret med en produktportefølje bestående af et øget antal produkter i højprissegmentet, bl.a. Jabra STONE, et headset, der blev lanceret i november, Jabra CRUISER (speakerphone) og Jabra HALO (stereoheadset). Ultimo 2009 nåede Mobile headset endnu en vigtig milepæl, da nettoarbejdskapitalen blev nedbragt til nul. I forhold til 2008 oplevede det generelle marked for mobilheadset kraftig negativ vækst inden for monoheadset ((40)%), mens stereoheadset (6%) og speakerphones (10%) med trådløs Bluetooth teknologi udviste positiv værditilvækst i forhold til Stereoheadset med trådløs Bluetooth teknologi anses for at være en af fremtidens vækstmuligheder inden for headset som følge af succesen med Apple-iPhone og andre musiktelefoner. Af den samlede omsætning i GN Netcom kom 47% fra Europa, 42% fra Nordamerika og 11% fra Asien og resten af verden. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 43% mod 40% i Forbedringen skyldtes primært FAST-programmet, en markant forbedring i Mobile headset som følge af en forskydning i produktporteføljen samt en forholdsmæssig forskydning i omsætningen mod CC&O headset. GN besluttede i begyndelsen af 2010 at foretage en engangshensættelse på DKK 85 mio. til juridiske omkostninger samt mulige forligsomkostninger angående en række historisk relaterede forhold. Der henvises til afsnittet God selskabsledelse på side 16. EBITA for GN Netcom blev på DKK (184) mio., svarende til en EBITAmargin på (10,6)% inklusive engangsomkostninger på DKK 228 mio. mod DKK (71) mio. inklusive DKK 107 mio. i engangsomkostninger og en EBITA-margin på (2,9)% i Omkostninger til salg, distribution og administration mv. udgjorde DKK 787 mio. (inklusive engangsomkostninger på DKK 212 mio.) mod DKK 868 mio. i Den kraftige forbedring er et resultat af FAST-programmet. Omkostningsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 137 mio. mod DKK 171 mio. i De samlede engangsomkostninger vedrørende FAST-programmet i 2009 udgjorde DKK 143 mio. Sammenlagt for 2008 og 2009 udgjorde engangsomkostninger vedrørende FAST-programmet DKK 250 mio., hvilket er i overensstemmelse med tidligere udmeldte forventninger. I engangsomkostningerne for fjerde kvartal 2009 indgik DKK 11 mio., som i tidligere kvartaler var klassificeret som tilbagevendende omkostninger. Driftsomkostningerne (eksklusive engangsomkostninger) fortsatte med at falde i fjerde kvartal og er nu reduceret med 38% i forhold til udgangspunktet i Driftsomkostningerne for fjerde kvartal 2009 blev bl.a. påvirket af ovenstående omklassificering. Nettoarbejdskapitalen blev nedbragt i løbet af 2009 som følge af strukturelle ændringer i supply chain, der blev implementeret som led i FAST-programmet, samt på grund af det kraftige fokus på arbejdskapitalen generelt. Tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 289 mio. pr. 31. december 2009 mod DKK 362 mio. ultimo Dette svarer til et fald i debitordage fra 57 til 51 dage. Varebeholdninger faldt i løbet af året med DKK 184 mio. til DKK 87 mio. fra DKK 271 mio. i GN Netcom opnåede et positivt cash flow på trods af den negative indtjening. Cash flow fra drifts- og investeringsaktiviteter før skat og finansielle poster udgjorde DKK 152 mio. mod DKK 218 mio. i Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (90) mio. mod DKK (145) mio. i I løbet af 2009 blev antallet af medarbejdere reduceret med mere end 15% til ca. 850 ultimo året. Markedsforhold Som forventet blev 2009 kraftigt påvirket af den globale økonomiske krise. Mobile headset var særligt hårdt ramt. På trods af den vanskelige markedssituation og med fokus på omstrukturering lykkedes det alligevel GN Netcom at fastholde sine markedsandele inden for CC&O Driftsomkostninger (ekskl. engangsomkostninger) Unified Communications De tre faser DKK mio Proof of concept, teknologien er på plads Projekter med early adaptors Udbredt anvendelse gns. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 09 UC har nu nået et stade, hvor der gennemføres pilotprojekter Virksomhederne er begyndt at anvende UC-løsninger Omfattende anvendelse forventes fra GN Store Nord årsrapport

11 Ledelsens beretning GN Netcom headset. Inden for Mobile Headset mistede GN Netcom markedsandele i OEM-segmentet på grund af en bevidst beslutning om at give afkald på urentable forretningsmuligheder. Der registreredes ingen væsentlig ændring i konkurrenceforholdene i Det samlede marked for CC&O headset i 2009 anslås til ca. DKK 3 mia. Lanceringen af UC-løsninger sker i et marked, hvor GN Netcom er anerkendt som en førende spiller. Analysevirksomheden Frost & Sullivan forventer, at der vil være 50 mio. UC-kunder i 2014 og at 75% af disse vil være brugere med behov for en headset-løsning (headset, UC håndset, speakerphones eller lignende). Dette skaber et betydeligt vækstpotentiale for GN Netcom. Det samlede marked for mobilheadset i 2009 anslås til ca. DKK 5 mia. Andelen af headset med trådløs Bluetooth teknologi pr. solgt mobiltelefon menes at være på kun 6% på globalt plan, mens det i USA, verdens mest modne marked for headset med trådløs Bluetooth teknologi, anslås at være 11%. Et centralt emne for Mobile headset er forbrugernes manglende kendskab til håndfri produkter, og dette vil være et tema for Mobile headset i Salg og produkter GN Netcom effektiviserede i 2009 sin lanceringsstrategi for CC&O headset. GN Netcom anvender en indirekte salgsmodel, hvor levering udelukkende sker gennem distributører og forhandlere, mens salgsorganisationen har fokus på at generere omsætning gennem slutbrugere. GN Netcoms mobilheadset sælges globalt gennem teleoperatører, operatørbutikker, forbrugerelektronikkanaler samt detailforhandlere. OEM-kunder, der blandt andet tæller førende mobiltelefonproducenter, aftager mindre end 30% af GN Netcoms mobilheadset målt på omsætning. Det anslås, at uafhængige brands som Jabra udgør ca. 50% af alle mobilheadset, der sælges på markedet, mens de øvrige 50% er af et mobiltelefonbrand og sælges af OEM-leverandører. Det kraftige fald i driftsomkostninger som følge af FAST-programmet påvirkede ikke GN Netcoms evne til at udvikle og lancere banebrydende nye produkter, hvilket understreger selskabets position som teknologisk førende på markederne for CC&O headset og mobilheadset. Samtidig med afslutningen af den omfattende omstrukturering blev 2009 også et markant år for både CC&O og Mobile headset med hensyn til produktlanceringer. På contact center-markedet lancerede GN Netcom det trådede headset Jabra BIZ 2400 i højprissegmentet. Jabra BIZ 2400 markeds- CC&O Headset Produktportefølje Forberedt til Unified communications Ved skrivebordet På kontoret Til mobilen Bedst Jabra BIZ 2400 serien Jabra PRO 9400 serien Jabra GO 6400 serien Bedre Jabra GN2000 serien Jabra GN9300 serien Jabra M5390 USB God Jabra BIZ 620 USB Jabra GN9120 serien Jabra BT530 USB 8 GN Store Nord årsrapport 2009

12 Ledelsens beretning GN Netcom føres som værende ti gange bedre end andre headset med hensyn til lydkvalitet, design og komfort. Dette er det første trådede headset på markedet, der kobler op mod både en PC og en mobiltelefon ved hjælp af trådløs Bluetooth teknologi. Kunder, der investerer i UCløsninger, anser dual connectivity, dvs. muligheden for at modtage opkald på såvel en UC-telefon som på en mobiltelefon, som en stor fordel. På markederne for kontor- og UC-headset lancerede GN Netcom sidst i 2009 to innovative trådløse headset, Jabra PRO 9400 og Jabra GO Jabra PRO 9400 og Jabra GO 6400 er de første og eneste headset på markedet med triple connectivity, dvs. samtidig tilkobling til tre forskellige telefoner: bordtelefon, UC/PC-telefon og mobiltelefon. GN Netcoms position som markedsførende inden for brugervenlighed fremgår tydeligt, da disse headset har en basestation med touchscreen, som gør det nemt at håndtere opkald. Jabra PRO/ GO er også fremtidssikrede på det hurtigt-voksende marked for UCenheder, idet brugerne kan opgradere deres headset med ny funktionalitet via internettet. GN Netcom lancerede en række innovative mobilprodukter i I juni lancerede Mobile-forretningen Jabra HALO, et stereoheadset med trådløs Bluetooth teknologi med attraktivt design for brugeren, der vil lytte til musik og samtidig kunne modtage opkald. Jabra HALO er verdens første stereoheadset med det dobbelte mikrofonsystem, det såkaldte Noise Blackout, der filtrerer baggrundsstøj fra, og som kan anvendes i meget støjfyldte omgivelser. I lavprissegmentet lancerede GN Netcom monoheadsettet Jabra BT2080 med unikke funktioner, som f.eks. StatusDisplay -teknologi, der gør headsettet nemt at bruge. I andet halvår af 2009 lancerede Mobile headset yderligere to innovative produkter. Det første produkt på markedet var Jabra CRUISER, en speakerphone i højprissegmentet med både StatusDisplay og Noise Blackout. Produktet fik en meget vellykket lancering hos den store amerikanske operatør AT&T og gennem forbrugerelektronikforhandlere. Den 8. november blev Jabra STONE lanceret i USA. Jabra STONE har et unikt design, der ikke tidligere er set på markedet og en ligeså unik trådløs, bærbar oplader, der samtidig fungerer som en praktisk holder. Lanceringen var det største markedsføringstiltag nogensinde for Mobile headset, og reklameeffekten og forbrugeranmeldelserne har været meget lovende. På det amerikanske marked har Jabra STONE udelukkende været solgt gennem AT&T. Salget til de ti største kunder udgjorde 28% af GN Netcoms samlede omsætning. Den største headsetkunde tegnede sig for ca. 5% af GN Netcoms samlede omsætning. Mobile Headset Produktportefølje Pris Smart Ultimate Jabra CRUISER Jabra STONE Jabra HALO Jabra SP700 Jabra BT530 Jabra EXTREME Jabra ARROW Easy Jabra BT4010 Jabra BT3030 Jabra SP200 Jabra BT2050 Jabra BT2080 Jabra BT2070 Jabra CLIPPER Rationel/funktionalitet Positionering Emotionel/design GN Store Nord årsrapport

13 Ledelsens beretning GN Netcom Priserne inden for de enkelte produktkategorier på det traditionelle CC&O headset marked lå forholdsvis stabilt i 2009, selvom der skete et skift i produktmikset mod trådede headset, som typisk er prissat lavere end trådløse headset. Priserne på monoheadset med trådløs Bluetooth teknologi er faldet forholdsvist mere end andre håndfrie produkttyper. Trådede headset og speakerphones har været de mest prisstabile. Det anslås, at gennemsnitspriserne på monoheadset generelt faldt med mere end 20% i GN Netcoms Mobile-forretning gik imod strømmen og øgede gradvist sine gennemsnitlige salgspriser i løbet af 2009 gennem en betydelig forøgelse af andelen af produkter i højprissegmentet. Produktion og distribution GN Netcom producerede i 2009 omkring 14,3 mio. headset og andre produkter gennem underleverandører. Alle GN Netcoms headset produceres i Asien, og hovedparten af dem produceres i Kina. Størstedelen af komponenterne til GN Netcoms headset indkøbes i Asien. I begyndelsen af oktober 2008 blev der oprettet to nye fokuserede supply chain-strukturer, der understøtter henholdsvis CC&O headset og Mobile headset, og begge var i fuld drift ultimo 1. halvår Den nye supply chain-struktur betyder, at Mobile-forretningen nu anvender en konfiguration-til-ordre forretningsmodel. Leverancer til kunderne i Nordamerika, Europa og Asien foregår nu gennem et enkelt cross-dock-center i Asien med to ugers leveringstid fra ordremodtagelse. Denne nye supply chain-struktur har gjort Mobile-forretningen i stand til at eliminere regionernes færdigvarelagre og i højere grad at kunne reagere på ændringer i efterspørgslen, da lagrene opbevares på komponentniveau på en global lokation. CC&O-forretningen har også afviklet alle lokale lagerfaciliteter, men har fastholdt en regional tilstedeværelse med henblik på at sikre et højt serviceniveau i forhold til leveringstid. De tre regionale varelagre er beliggende i USA, Holland og Hong Kong. De globale varelagre er blevet kraftigt reduceret uden at dette påvirker evnen til at levere i forhold til kundernes forventninger. Forskning og udvikling GN Netcom har udviklingsfaciliteter i Danmark (Ballerup og Aalborg) samt i Kina (Xiamen). På ad hoc-niveau udliciterer GN Netcom helt eller delvist udviklingen af sine nye produkter med henblik på at styre spidsbelastninger inden for ressourcebehov, minimere omkostningerne samt få adgang til særlige kompetencer. I 2009 var fokus i CC&O-forretningens R&D-afdeling på at udvikle nye platforme, der understøtter triple eller dual connectivity. Platformprogrammet, der blev påbegyndt i 2008, blev afsluttet i CC&Oforretningen lancerede en af disse platforme i højprissegmentet i produkterne Jabra PRO 9400 og Jabra GO 6400, som på enestående vis kombinerer digital signalbehandlingsteknologi, touchscreen-display og trådløs kommunikation. GN Netcoms software-platform til lyd, herunder Noise Blackout -teknologien, er blevet tilføjet til denne platform med henblik på at skabe forbedret ekkoeliminering, forbedret støjfiltrering og for bedre at beskytte hørelsen. Software bliver en stadigt vigtigere bestandel af headset, og R&Dorganisationen opbygger løbende yderligere kompetencer inden for dette område. En ny platform for trådede USB headset til PC ere blev også lanceret i 2009 i Jabra BIZ 2400-serien. Dette er den første platform, der kombinerer trådløs Bluetooth teknologi med en USB-tilkobling til PC og derved skaber en fleksibel, trådet Unified Communicationsplatform. Mobile-forretningens R&D-organisation har taget en ny omkostningsbesparende trådløs Bluetooth teknologi-platform i brug med forbedrede lydegenskaber som ekkoeliminering og automatisk volumenkontrol. Platformen anvendes i en række produkter, hvilket betyder hurtigere time-to-market og lavere udviklingsomkostninger. Mobilmarkedet 2009 fordelt på produktkategorier (værdi) Brug af headset blandt kontormedarbejdere Trådede headset 20% Monoheadset* 50% Headset-brugere 4,5% Bruger ikke headset 95,5% Speakerphones* 18% Stereoheadset* 12% * Med trådløs Bluetooth teknologi. Kilde: GN Netcom estimater baseret på markedsundersøgelser fra Strategy Analytics, GfK Group og NPD Group. Kun omkring 4,5% af verdens ca. 400 mio. kontoransatte bruger i dag et headset*. Unified Communications forventes at øge penetrationsgraden betragteligt, da UC-teknologien kræver, at der bruges et headset. *Frost and Sullivan October GN Store Nord årsrapport 2009

14 Ledelsens beretning GN ReSound Fortsat fokus på det grundlæggende Da GN ReSounds planer for 2009 blev præsenteret i Årsrapporten for 2008 stod nedbringelse af omkostningerne og et forbedret cash flow øverst på dagsordenen, begge dele som led i målet om at styrke grundlaget for bæredygtig vækst fremadrettet. Omstruktureringstiltagene begyndte at få effekt i løbet af 2009, og forbedringerne viste sig inden for alle fokusområder. De årlige driftsomkostninger blev nedbragt med mere end DKK 250 mio. (inklusive effekten af frasalget af detailaktiviteterne i Belgien og Polen) i forhold til Cash flow fra drifts- og investeringsaktiviteter (eksklusive skat og finansielle poster) blev forbedret med mere end DKK 600 mio., og EBITA lå over forventningerne med en stigning på 38% i forhold til På baggrund af omstruktureringstiltagene fra 2009, som skaber en slankere og mere markedsorienteret organisation, vil GN ReSound fastholde sit fokus på at styrke den grundlæggende forretning. Produktlanceringer, kvalitet i salg og service, teknologisk innovation og forbedringer i supply chain er blandt de vigtigste fokusområder. I 2009 blev der indgået vigtige strategiske samarbejdsaftaler, og med lanceringen af høreapparatfamilierne ReSound Live og dot 2 by ReSound i oktober 2009 kunne GN ReSound gå ind i 2010 med en fuldstændig fornyet produktportefølje. Året 2009 Omsætningen i GN ReSound faldt til DKK mio. i 2009 fra DKK mio. i 2008, svarende til negativ organisk vækst på (6)%. Omsætningen for Høreapparater blev på DKK mio. svarende til en organisk vækst på (7)% i forhold til Væksten i antal solgte enheder for året var (1)%. Omsætningen for Audiologisk diagnoseudstyr blev DKK 319 mio., svarende til (2)% organisk vækst. Bruttomarginen for GN ReSound blev 61% mod 60% i EBITA for GN ReSound blev på DKK 225 mio. (EBITA-margin på 7,5%) mod DKK 163 mio. (5,1%) i EBITA for Audiologisk diagnoseudstyr blev på DKK 24 mio. I EBITA for 2009 er inkluderet DKK 61 mio. omkostninger i forbindelse med omstruktureringsprogrammet Omkostninger til salg, distribution og administration mv. udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i Udgiftsførte udviklingsomkostninger udgjorde DKK 274 mio. mod DKK 282 mio. i De samlede driftsomkostninger for 2009 blev reduceret med mere end DKK 250 mio. på løbende basis i forhold til Af den samlede omsætning i GN ReSound kom 40% fra Europa, 39% fra Nordamerika og 21% fra Asien og resten af verden. Året sluttede positivt med lanceringen af produktfamilierne ReSound Live og dot 2 by ReSound og udvidede partnerskaber med to førende høreapparatforhandlere, Amplifon og KIND Hörgeräte. GN ReSound fik et solidt år i APAC og de nye markeder, drevet af en stærk udvikling i Kina og Australien, hvor GN ReSound fortsatte med at vinde markedsandele. GN ReSound styrkede sin position på vigtige markeder som f.eks. i Japan, hvor ReSound Live og dot 2 by ReSound fik en positiv modtagelse og skabte vækst. Efter fremgangen mod slutningen af 2009 forventes værdien af høreapparatmarkedet at stige med 3-4% i GN ReSounds omsætning forventes på baggrund af udvalgte væksttiltag og produktlanceringer at blive højere end niveauet for GN ReSound forventer en EBITA på DKK mio. i Nettoarbejdskapital i procent af omsætningen faldt i løbet af 2009 fra 26% til 24%, primært som følge af en forbedret lagerstyring. Varebeholdninger faldt med DKK 103 mio. i forhold til ultimo 2008 og udgjorde DKK 288 mio. pr. 31. december Tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 705 mio. mod DKK 744 mio. ultimo Gæld til leverandører udgjorde DKK 190 mio. ved udgangen af 2009 sammenlignet med DKK 206 mio. pr. ultimo GN ReSounds cash flow fra drifts- og investeringsaktiviteter før skat og finansielle poster forbedredes væsentligt fra DKK (147) mio. i 2008 til DKK 458 mio. i Cash flow fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (197) mio. mod DKK (443) mio. i Driftsomkostninger (ekskl. engangsomkostninger) DKK mio. 500 GN ReSound har en førende position inden for udvikling og produktion af avancerede høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Høreapparaterne sælges under under disse brands: ReSound, Beltone og Interton. GN ReSounds datterselskab GN Otometrics producerer og markedsfører audiologisk diagnoseudstyr under mærkerne MADSEN, AURICAL, ICS og HORTMANN. GN ReSounds produktion foregår hovedsageligt på selskabets fabrik i Xiamen i Kina. GN ReSound havde ca medarbejdere ved udgangen af gns. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 09 GN Store Nord årsrapport

15 Ledelsens beretning GN ReSound GN ReSound havde ca medarbejdere pr. 31. december 2009, et fald fra ca ultimo I appelsagen om forbuddet mod salget af GN ReSound til Sonova forventes den tyske højesteret at afsige en endelig skriftlig afgørelse den 20. april Væksten på de europæiske markeder var stort set flad, med en tilbagegang på de to største markeder, Storbritannien og Tyskland. Økonomien som helhed stabiliserede sig i nogen grad, men stadig med megen turbulens. Dette påvirkede klart GN ReSounds produktmiks i Europa, idet der sås en positiv vækst blandt produkterne i lavprissegmentet. Markedsforhold GN ReSound har en global markedsandel på ca. 14% målt på solgte enheder og er dermed verdens fjerdestørste producent af høreapparater. Grundet manglen på et konkurrencedygtigt produktudbud i visse segmenter faldt GN ReSounds markedsandel en anelse i årets første tre kvartaler. Det globale marked for høreapparater voksede i 2009 med 2-3% til ca. 9 mio. enheder. Efter en start på året med svag eller lettere negativ vækst genvandt markedet noget af sin styrke i andet halvår 2009 med en vækstrate målt på antal enheder på omkring 4%. I USA, som er verdens største marked for høreapparater blev de faldende vækstrater fra 2008 erstattet med 4,9% vækst i antal solgte enheder, hovedsageligt drevet af kraftig vækst på 8,5% inden for Veterans Affairs (VA), som var et segment, hvor GN ReSound i realiteten ikke deltog. Vækstmarkederne oplever generelt positive vækstrater. Målt på antal enheder anslås væksten i Kina i 2009 at være ca. 15%. De økonomiske forhold i begyndelsen af 2009 påvirkede primært de østeuropæiske og latinamerikanske markeder, hvilket medførte en tendens til at der blev købt billigere produkter fra vores produktportefølje. Forholdene forbedredes sidst på året, og der skete en stigning i aktiviteten i disse regioner, især i Brasilien. De historiske væksttal for det samlede høreapparatmarked har været på 5-6% årligt målt på antal enheder, og efterspørgslen har været rettet mod Top- og Plus-segmenterne. De langsigtede vækstforventninger til høreapparatmarkedet er fortsat positive. Der ligger en række forskellige faktorer bag disse forventninger. En stigende gennemsnitlig forventet levealder på de vigtigste markeder forventes at skabe øget efterspørgsel efter høreapparater. En anden og meget vigtig faktor er den lave penetrationsrate. I USA og Vesteuropa, som i dag har de højeste anvendelsesrater for høreapparater, er det GN ReSound Produktportefølje Pris Livsstil Konventionel ReSound Beltone ReSound Beltone Interton Top ReSound dot 2 30 Be By ReSound 9 Beltone Touch17 ReSound Live 9 Beltone Reach Plus ReSound dot 2 20 Be By ReSound 7 Beltone Touch9 ReSound Live 7 Avio 5 Avio 3 Basic ReSound dot 2 10 ReSound Live 5 ReSound Sparx Beltone Identity Avio 1 Budget ReSound Essence ReSound Essence Lite Beltone Change Beltone Turn Interton Start Interton Stage Special ReSound Sparx ReSound Sparx Lite ReSound Live TS Beltone Force Beltone Tinnitusbreaker Interton Elllipse Interton Relay Produkter 12 GN Store Nord årsrapport 2009

16 Ledelsens beretning GN ReSound kun hver femte person med høretab, der faktisk bruger et høreapparat. På de nye markeder er anvendelsesraterne endnu lavere, men de forventes at stige i takt med øget velstand og bedre adgang til sundhedsydelser. Omkring 80% af folk med høretab lider af binauralt høretab, dvs. høretab på begge ører, mens binaural tilpasning kun udgør ca. 50% i Europa og 80% i USA. Det forventes, at andelen af binaural tilpasning i Europa vil nærme sig andelen i USA, hvilket vil øge markedet yderligere på langt sigt. Der forventes volumenvækst på 4-7% på det samlede marked i de næste par år. En anden faktor, der kan påvirke penetrationsraterne er lancering af nye innovative applikationer og design til slutbrugerne, som med tiden vil kunne sænke gennemsnitsalderen for førstegangsbrugere og derved øge de generelle anvendelsesrater. Høreapparatmarkedet opdeles traditionelt i fire prissegmenter på baggrund af kundernes funktionalitets- og prispræferencer, nemlig Top, Plus, Basic og Budget. Salg og produkter I 2009 faldt salget af GN ReSounds tre høreapparatbrands, ReSound, Beltone og Interton med (1)% i forhold til 2008 målt på antal enheder. Produkter lanceret inden for de seneste 24 måneder bidrog med 66% af den samlede høreapparatomsætning. ReSound-brandet bidrog med 65% af den samlede omsætning, mens Beltone udgjorde 28%, og Interton stod for 7%. Fokus på kunderne og en innovativ go-to-market model er to hjørnesten i GN ReSounds strategi for at genvinde sin position blandt de førende høreapparatproducenter. I 2009 skabte strategien målbare resultater som f.eks. en række aftaler med detailkunder, opbygningen af en meget mere kundefokuseret organisation samt et komplet udvalg af nye og innovative produkter. Som led i strategien om at være en central samarbejdspartner for de vigtigste detailhandlere i Europa udvidede GN ReSound samarbejdet med to af verdens førende høreapparatforhandlere, Amplifon og KIND Hörgeräte. GN ReSound og Amplifon indgik i årets løb en aftale om at udbygge deres mangeårige leveringsaftale, og parterne vil samarbejde for at øge deres verdensomspændende forretningsaktiviteter. GN ReSound indgik ligeledes et flerårigt strategisk samarbejde med KIND Hörgeräte, hvor KIND Hörgeräte har udpeget GN ReSound som kerneleverandør og samarbejdspartner som et led i virksomhedens videre globale udvikling. GN Otometrics Produktkategorier Vurdering af hørelse Tilpasningssystemer Balancemåling Under MADSEN -brandet leverer GN Otometrics kvalitetsløsninger inden for screening og diagnosticering af høretab. Det nyeste udstyr er PCbaseret, og er en fuldt integreret del af softwareplatformen OTOsuite. Under AURICAL-brandet leverer GN Otometrics avancerede løsninger, der kan benyttes i alle led af tilpasningsprocessen. AURICAL-løsningerne er PC-baserede og en integreret del af softwareplatformen OTOsuite og kan bruges med NOAH (høreapparatbranchens tilpasnings- og programmeringsstandard). De to brands ICS og HORTMANN er synonyme med professionelle kvalitetsprodukter, som professionelle brugere benytter til evaluering af patienter med balanceproblemer. Via en intuitiv softwareplatform, der integrerer disse produkter, opnås et smidigt arbejdsflow. OTOsuite er et softwareprodukt, der fuldt ud integrerer audiologers og øre-næse-halslægers individuelle diagnose- og tilpasningsværktøjer. OTOsuite anvendes til at indsamle, gruppere, gemme og dele data fra patienternes målinger. GN Store Nord årsrapport

17 Ledelsens beretning GN ReSound I august 2009 blev GN ReSound udpeget som leverandør til VA. ReSound-produkterne er nu tilgængelige for VA s knap 300 klinikker over hele USA. ReSound Live TS, et høreapparat, der er udviklet specielt til afhjælpning af det ubehag, som folk med tinnitus oplever, opfylder i særdeleshed de behov, som VA s slutbrugere har, og produktet blev indlemmet i ReSound-produktporteføljen hos VA i november Mod slutningen af 2009 fornyede GN ReSound produktporteføljen gennem lanceringen af produktfamilierne ReSound Live og dot 2 by ReSound. De to produktfamilier bygger på samme tekniske platform, og begge har den nye Surround Sound by ReSound -teknologi. Den verdensomspændende lancering var den mest omfattende i GN ReSounds historie. Markedets umiddelbare reaktion har været meget positiv. I USA har Beltone over 270 forhandlere med mere end klinikker, og tallet vokser fortsat støt. Under Beltone-brandet lancerede GN ReSound produktfamilien Beltone Touch. Beltone Touch-serien er baseret på et eksternt mikrofonkoncept. Det er væsentligt mindre end det næstmindste Beltone-høreapparat og er beregnet til at sidde inde i ørekanalen. Beltone Touch sikrer en fremragende lydkvalitet og beskytter mod vindstøj på en unik måde. Beltone tilbyder sine kunder supportprogrammer, der sikrer slutbrugerne en troværdig, professionel og omsorgsfuld oplevelse. Beltone udvikler markedsføringsplaner og patientstyringssystemer, der hjælper med at skabe overblik over patienter og procedurer. BelCare-programmet sikrer en fælles standard og ensartet behandling i hele Beltone-netværket samt en lang række uddannelsesprogrammer til nye kunder, kontorpersonale samt erfarent fagpersonale. Under Interton-brandet, lancerede GN ReSound en fuld serie af høreapparater inden for tre prisgrupper: Avio 5, Avio 3 og Avio 1. Dermed har Interton nu en komplet produktlinje. Hver af de ovennævnte lanceringer udgjorde en stærk udbygning af GN ReSounds produktportefølje. GN Otometrics GN ReSounds datterselskab GN Otometrics udvikler, producerer og markedsfører udstyr til audiologi og balancemåling under de fire brands MADSEN, AURICAL, HORTMANN og ICS i flere end 70 lande på verdensplan. Produkterne sælges til høreklinikker, hospitaler, ørenæse-halslæger samt i mindre omfang til OEM-kunder. Verdensmarkedet for audiologisk diagnoseudstyr var under pres i GN Otometrics oplevede i 2009 et mindre fald i omsætningen på 2%. Salget i de industrialiserede lande steg, mens visse nye markeder oplevede en tilbagegang. Med en tilnærmelsesvis flad omsætningsudvikling anslås det, at GN Otometrics vandt markedsandele i En stor del af årsagen til den øgede markedsandel var den vellykkede lancering af verdens mest avancerede, men også brugervenlige kliniske audiometer i højprissegmentet, MADSEN Astera. På trods af de vanskelige markedsforhold i 2009 forbedrede GN Otometrics sin EBITA-margin for fjerde år i træk. Den forbedrede lønsomhed skyldtes øgede dækningsgrader samt et fald i driftsomkostningerne. Dækningsbidraget blev styrket gennem lanceringen af nye produkter med lavere produktionsomkostninger. De lavere driftsomkostninger skyldtes strukturelle forbedringer, der skabte effektivitetsforbedringer for hele GN Otometrics. Produktion og distribution GN ReSound tog i 2009 indledende skridt til at påbegynde at konsolidere og strømline supply chain- og driftsstrukturen. I overensstemmelse med GN s generelle strategi var GN ReSounds fokus i 2009 at gøre sin drifts- og globale supply chain-struktur mindre kompleks og at lancere tiltag, der kunne medvirke til at skabe et forbedret cash flow. Med en målrettet indsats for at styre de globale varelagre gennem et centralt system, der forbinder alle lokale ERP-systemer, lykkedes det GN ReSound at nedbringe lagrene med DKK 103 mio. fra DKK 391 mio. til DKK 288 mio. Den væsentlige forbedring blev opnået uden, at der blev gået på kompromis med leveringskvaliteten. Desuden indledtes en aktiv proces for at lægge lokale aktiviteter (produktion af i-øret apparater) sammen i større og mere ensartede produktionsanlæg. Disse sammenlægninger medførte et fald i antallet Markedet for Høreapparater GN ReSounds omsætning fordelt på BTE- og Custom-Apparater PÆN LANGSIGTET MARKEDSVÆKST PÅ 4-7% MÅLT PÅ ANTAL ENHEDER Vækstfaktorer: Aldrende befolkning Øget forekomst af høretab Stigende anvendelsesrater Øget binaural tilpasning Hyppigere udskiftning Potentiale i udviklingslandene Custom* 27% BTE: Bag-øret apparater. * Individuelt tilpassede apparater baseret på en afstøbning af brugerens ørekanal. Bag-øret apparater 73% 14 GN Store Nord årsrapport 2009

18 Ledelsens beretning GN ReSound af primære produktionsanlæg fra 24 til 6. Målet er fortsat at optimere og gøre produktionen af i-øret-apparater mere fleksibel for dermed at sikre, at de produkter, der leveres til GN ReSounds kunder, er af den absolut bedste kvalitet. Som et yderligere strategisk tiltag blev det besluttet at fortsætte optimeringen af den samlede drifts- og supply chain-struktur med henblik på at skærpe fokus på de kundeorienterede aktiviteter. Dette vil ske ved at skabe stærkere bånd mellem GN ReSounds drift og supply chain og selskabets kunder. Denne fuldstændige omstrukturering vil få effekt i løbet af 2010 og vil skabe en væsentlig økonomisk fordel i Omstruktureringen vil finde sted uden at det vil påvirke GN ReSounds kunder, samtidig med det forventes at skabe øget kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. Den forventede positive virkning af omstruktureringen af driften og supply chain bliver i 2010 modvirket af de dermed forbundne implementeringsomkostninger. Forskning og udvikling GN ReSounds to primære R&D-faciliteter er beliggende i GN Re- Sounds hovedkontor i Danmark samt i Chicago, USA. I årets løb blev organisationens forskningsdel omstruktureret med henblik på at skabe øget intern effektivitet samt yderligere at skabe fordele ved samarbejdet med eksterne forskningsorganisationer i både Europa og USA. Lanceringen af produktfamilierne ReSound Live og dot 2 by ReSound, begge med det nye, unikke Surround Sound by Resound, i slutningen af 2009 var et stort skridt i GN ReSounds bestræbelser for at opfylde brugernes behov, når det gælder forbedret lydkvalitet og tale i støjfyldte omgivelser. Kernen i Surround Sound by ReSound er en surround sound-processor, der efterligner det naturlige menneskelige øre ved at opdele lydstrømme i bas (lave frekvenser) og diskant (høje frekvenser) og derved skelner mellem direktionalitetskriterierne. Denne teknik skaber en komplet, fyldig lyd uden forvrængning og feedback, og gør brugeren bedre i stand til at bedømme, hvor lyden kommer fra. I en undersøgelse af forbrugerpræferencer blev surround sound-teknologien vurderet til at være væsentligt bedre end både omni-direktionalitet og traditionel direktionalitet med lavfrekvensudligning. I 2009 har R&D-afdelingen yderligere optimeret den platform-baserede udviklingsproces. Denne platformfilosofi muliggør udvikling af en række forskellige produkter med samme grundlæggende teknologi. Alle de produkter, der blev lanceret i 2009, var baseret på fælles platforme, hvilket førte til den mest omfattende produktlanceringsaktivitet i GN ReSound nogensinde. I årets løb gjorde GN ReSounds ingeniører og specialister desuden en meget stor indsats for at forberede den næste platformgeneration med nye og banebrydende teknologier, som fremover fortsat vil skabe nye fordele for brugere og forhandlere. R&D-afdelingen arbejder løbende på at udvikle nye og innovative høreapparater, der opfylder brugernes behov. Undersøgelser viser, at tale i støjfyldte miljøer samt lydkvalitet fortsat er de områder, hvor de fleste høreapparatbrugere efterlyser forbedringer. Faktorer som design og størrelse spiller dog også en væsentlig rolle i udviklingen af høreapparater. Anvendelsesrater for høreapparater i USA og Vesteuropa % af omsætningen fra produkter lanceret Folk med høretab, der ikke bruger høreapparat 80% Folk med høretab, der bruger høreapparat 20% Lanceret i % Lanceret i 2007 og før 34% Lanceret i % I USA og Vesteuropa, som i dag har de højeste anvendelsesrater for høreapparater, er det kun hver femte person med høretab, der faktisk bruger et høreapparat. GN Store Nord årsrapport

19 Ledelsens beretning God selskabsledelse God selskabsledelse GN følger anbefalingerne om god selskabsledelse udstedt af Komitéen for God Selskabsledelse. Anbefalingernes fulde ordlyd er tilgængelig på I henhold til de danske anbefalinger om god selskabsledelse skal børsnoterede selskaber i deres årsrapport medtage et afsnit, hvor selskabet forholder sig til anbefalingerne efter følg eller forklar -princippet. Anbefalingerne omfatter otte hovedpunkter inklusive forklaringer i de tilfælde, hvor en anbefaling ikke er fulgt. De otte hovedpunkter beskrives indgående på GN's hjemmeside, under Om GN, Selskabsledelse og punktet God selskabsledelse. I 2008 forpligtede bestyrelsesformand Per Wold-Olsen sig selv og resten af bestyrelsen til at arbejde for at opgradere GN s selskabsledelse. Det blev belønnet i september 2009, da Nyhedsbrev for Bestyrelser kårede GN Store Nord som bedst inden for god selskabsledelse blandt 100 danske aktieselskaber. GN fik sammen med et andet selskab 95 ud af 100 mulige point i ratingen, der var baseret på en detaljeret analyse af selskaberne og deres arbejde inden for god selskabsledelse. Nyhedsbrev for Bestyrelser understregede, at det, der kendetegner de to bedst placerede selskaber, er en åben ejerstruktur uden A/B-aktieklasser eller andre ejerbegrænsninger, meget professionelt arbejdende bestyrelser, der har de relevante kompetencer, samt gennemsigtighed i aflønningen af bestyrelsesmedlemmer og direktører. GN arbejdede løbende på at forbedre sin selskabsledelse igennem En detaljeret oversigt over hvert enkelt bestyrelsesmedlems kompetencer findes nu på og selskabet har desuden indført en ny systematisk tilgang til de interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen. GN besluttede i begyndelsen af 2010 at foretage en engangshensættelse på DKK 85 mio. til juridiske omkostninger samt mulige forligsomkostninger angående en række historisk relaterede forhold i GN Netcom. Disse forhold er blevet grundigt analyseret og gennemgået med de eksterne revisorer samt af direktionen, revisionskomitéen og bestyrelsen. På baggrund af de omstændigheder, der ligger til grund for de pågældende historisk relaterede forhold, er det GN s holdning, at forholdene ikke er opstået som følge af svagheder i systemer, processer eller procedurer, men udelukkende skyldes de involveredes uacceptable moral og opførsel. Dog har GN med henblik på at understrege sine etiske regler for alle medarbejdere samt for at mindske risikoen for lignende tilfælde indført et formelt sæt etiske retningslinjer for medarbejderadfærd med virkning fra slutningen af februar Alle medarbejdere skal læse og underskrive de etiske retningslinjer. Man kan læse mere om de etiske retningslinjer på under Om GN, Selskabsledelse og punktet Etiske retningslinjer. GN s holdning til samfundsansvar gennemgås på side 22 af denne årsrapport. Det er bestyrelsens og direktionens holdning, at GN s praksis inden for god selskabsledelse er i fuld overensstemmelse med gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Selskabet gør nu klar til de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse, som er baseret på den nye selskabslovgivning, EU-lovgivning samt best practice. De nye anbefalinger for god selskabsledelse præsenteres af Komitéen for God Selskabsledelse i april 2010, hvorefter de kan indarbejdes. Whistleblower GN har påbegyndt arbejdet med at implementere et såkaldt whistleblower-system. I sommeren 2009 ansøgte GN Datatilsynet om tilladelse til at indføre en whistleblower-procedure. Det er GN s hensigt at indføre whistleblower-proceduren i første halvår 2010, når man har modtaget godkendelse fra Datatilsynet. GN s whistleblower-procedure beskriver de processer, der gælder for modtagelse, opbevaring og håndtering af klager vedrørende regnskabs- eller revisionsmæssige forhold samt andre påståede uregelmæssigheder af generel, driftsmæssig, juridisk, etisk og/eller økonomisk karakter, og den vil sikre, at GN s medarbejdere samt eksterne interessenter har mulighed for at anmelde klager, evt. anonymt, til en uafhængig tredjemand. GN s landechefer over hele verden er ansvarlige for at indføre proceduren samt for at informere alle medarbejdere derom. Generalforsamling Fremover udsender GN generalforsamlingsindkaldelser til aktionærerne pr. . Dette sker med virkning fra generalforsamlingen Ved generalforsamlingen i 2010 fremlægges desuden en revideret udgave af selskabets vedtægter til godkendelse som følge af den nye selskabslov, som Folketinget vedtog i foråret Nogle af de største ændringer vedrører nye tidsfrister for indkaldelse til generalforsamling, fastlæggelse af aktionærernes stemmeret otte dage før en generalforsamling samt aktionærernes ret til at få et særligt emne optaget på en generalforsamlingsdagsorden, hvis anmodning derom er indsendt seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Desuden vil terminologien blive opdateret og bragt i overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i den nye selskabslov, og engelsk vil fremover være selskabets officielle sprog. Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder også et forslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen samt et forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe egne aktier. Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer GN s bestyrelse består af tre medarbejderrepræsentanter valgt af de danske medarbejdere og seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en periode indtil den efterfølgende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der vælges medarbejderrepræsentanter i henhold til bestemmelserne i Aktieselskabsloven GN s bestyrelse forsøger at rekruttere bestyrelsesmedlemmer med komplementerende kompetencer. Når bestyrelsen indstiller nye bestyrelsesmedlemmer fremlægges der altid et CV samt en grundig beskrivelse af kandidatens kvalifikationer. Formanden gennemgår desuden de rekrutteringskriterier, som bestyrelsen har lagt til grund for sin indstilling til gavn for generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aktionærerne lejlighed til at drøfte bestyrelsens sammensætning. I februar 2010 vælges nye medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. De pågældende repræsentanter tiltræder formelt bestyrelsen ved generalforsamlingen den 18. marts Interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det primære ansvar for GN s risikostyring og interne kontrolsystemer, herunder overholdelse af gældende lovgiv- 16 GN Store Nord årsrapport 2009

20 Ledelsens beretning God selskabsledelse ning og andre standarder for finansiel rapportering. GN s risikostyring og interne kontrolsystemer omkring regnskabsaflæggelsen, herunder it og skat, er udarbejdet med henblik på effektivt at styre frem for at begrænse risikoen for fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen. Kontrolmiljø Intern kontrol hos GN er baseret på selskabets organisationsstruktur, beslutningsprocesser, beføjelser og ansvar, som er anført i og formidlet via selskabsdokumentationen, f.eks. interne politikker, kodeks m.v. Intern kontrol udføres også på baggrund af procedurer, som er beskrevet i manualer og notater. Direktionen har etableret centrale funktioner med ansvar for overholdelse og kontrol med henblik på at sikre, at relevant lovgivning og andre krav til regnskabsaflæggelsen overholdes, samt kontrollere regnskabsaflæggelsen fra dattervirksomheder og associerede selskaber. GN etablerede en revisionskomité i Revisionskomitéens opgaver består i at evaluere og drøfte væsentlige emner inden for regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Revisionskomitéen afholder møder med eksterne revisorer og forskellige eksperter i den øverste ledelse og i supportfunktioner. Bestyrelsen underrettes løbende om de sager, der behandles på revisionskomitéens møder. Risikovurdering Revisionskomitéen og direktionen foretager mindst én gang årligt en vurdering for hele koncernen af de risici, som vedrører regnskabsaflæggelsen. Formålet med denne risikovurdering er at identificere de processer i regnskabsaflæggelsen, som med størst sandsynlighed indeholder væsentlige fejlinformationer. Med udgangspunkt i en sådan risikovurdering fokuserer GN på at implementere foranstaltninger med henblik på at styre og mindske risici i disse processer. De væsentligste risici forbundet med regnskabsaflæggelsen er beskrevet i Ledelsens beretning og regnskabets note 1. Kontrolaktiviteter Kontrolrammerne består først og fremmest af en organisation med klart definerede roller, som understøtter en effektiv og, set ud fra et internt kontrolperspektiv, relevant ansvarsfordeling, og dernæst af specifikke kontrolaktiviteter, der har til formål at identificere og forhindre risikoen for fejl i regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteterne er baseret på en risikovurdering. Formålet med GN s kontrolaktiviteter er at sikre, at formål, politikker, manualer, procedurer m.v., der formidles af ledelsen, overholdes, og at fejl, uoverensstemmelser og mangler forhindres, opdages og rettes i tide. og pengestrømsopgørelsen omfatter rapporteringen også noter og andre oplysninger. Der foretages controllerbesøg, der blandt andet har til formål at vurdere dattervirksomhedernes interne kontrolsystemer og sikre, at dattervirksomhederne lever op til godkendte principper og politikker. Resultaterne af controllerbesøgene rapporteres til direktionen, den eksterne revision og den lokale ledelse. Oplysninger og kommunikation Principperne for selskabets regnskabsaflæggelse er beskrevet i en regnskabsmanual, der anvendes i samtlige dattervirksomheder. Manualen findes på intranettet. Regnskabsaflæggelsen foretages i ét fælles rapporteringssystem, der sikrer moderselskabet fuld gennemsigtighed i forhold til de enkelte rapporteringsenheder. Regnskabsaflæggelsen understøttes af månedsrapportering fra de enkelte enheder. Overvågning Risikovurderingsprocessen og kontrolaktiviteterne overvåges løbende. Overvågningen omfatter formelle såvel som uformelle procedurer, som anvendes af ledelsen og de personer, der har ejerskab til processer, risici og kontrolprocedurer, herunder gennemgange af resultater, der sammenlignes med budgetter og planer, analytiske procedurer og vigtige hoved- og nøgletal. Ledelsen overvåger løbende, at relevant lovgivning og andre krav til regnskabsaflæggelsen overholdes, og rapporterer herom til bestyrelsen og revisionskomitéen. Bestyrelsen tager mindst én gang årligt stilling til, om de interne kontrolsystemer er tilstrækkelige. På bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten behandles, drøftes de interne kontrolsystemer med de generalforsamlingsvalgte revisorer. På baggrund af revisors rapportering i revisionsprotokollatet drøfter bestyrelsen og den eksterne revision resultatet af den udførte revision, væsentlig anvendt regnskabspraksis, væsentlige regnskabsmæssige skøn samt hensigtsmæssigheden af den anvendte regnskabspraksis. Bestyrelsen og revisionskomitéen overvåger ledelsens reaktion på eventuelle kontrolsvagheder og/eller mangel på kontroller og sikrer, at de aftalte foranstaltninger til forbedret risikostyring og forbedrede interne kontroller omkring regnskabsaflæggelsen implementeres som planlagt. Ledelsen har ansvaret for at følge op på svagheder i den interne kontrol, som identificeres i dattervirksomhederne, og problemer beskrevet i "Management Letters" vedrørende intern kontrol mv. Kontrolaktiviteter omfatter bl.a. manuelle og fysiske kontroller, generelle it-kontroller samt automatiske applikationskontroller i blandt andet it-systemer. Ledelsen har fastlagt en formel procedure for koncernregnskabsaflæggelsen, som omfatter rapportering af budgettal og månedsrapportering, herunder rapportering af budgetafvigelser med løbende justering af estimater for året. Ud over resultatopgørelsen, balancen GN Store Nord årsrapport

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2009

GN Store Nord Årsrapport 2009 www.gn.com GN Store Nord Årsrapport 2009 Koncernens hovedtal 2005-2009 (DKK mio.) 2005 2006 2007 2008 2009 Indtjening Nettoomsætning 6.644 6.766 5.981 5.624 4.729 Resultat af primær drift 823 257 230 34

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår. Resultatet i GN Netcom blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise.

GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår. Resultatet i GN Netcom blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 27. februar 2009 MEDDELELSE nr.: 3 GN s fjerde kvartals- og helårsresultater svarer til forventninger

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010 Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER GN opnåede igen i andet kvartal tydelige resultater af den omfattende omstrukturering, der blev foretaget i 2009. Den organiske

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2008

GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Netcom GN ReSound GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks 99 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 Fax: 45 75 00 09 www.gn.dk info@gn.com INDHOLD LEDELSENS BERETNING Regnskab

Læs mere

HOVEDTAL. År til dato 2009

HOVEDTAL. År til dato 2009 Delårsrapport 2/2009 OMSTRUKTURERINGSTILTAG SKABER BEDRE RE- SULTATER END TIDLIGERE UDMELDT. VÆSENTLIG FORBEDRING AF POSITIVT CASH FLOW. GN s resultat for andet kvartal blev som forventet, og forventningerne

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio.

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio. Delårsrapport 3/2009 GN FORTSÆTTER MED AT SKABE POSITIVT CASH FLOW FORVENTNINGER TIL FRIT CASH FLOW ØGES TIL CA. DKK 0,5 MIA. FORVENTNINGER TIL EBITA UÆNDREDE Som tidligere udmeldt er GN s fokus for 2009

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER GN Store Nord opnåede i første kvartal meget tydelige resultater af den omfattende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST GN Store Nord opnåede med afsæt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for Unified

Læs mere

Resultatet for fjerde kvartal blev som udmeldt i fondsbørsmeddelelsen af 15. januar

Resultatet for fjerde kvartal blev som udmeldt i fondsbørsmeddelelsen af 15. januar Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 21. februar 2008 MEDDELELSE nr.: 3 GN Årsrapport 2007 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD

GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD 2007 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2003-2007 5 Profil 6 Strategisk sammenfatning 9 Ledelsens beretning 24 Investororienterede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011 GN STORE NORD

Årsrapport 2011 GN STORE NORD Årsrapport 2011 GN STORE NORD GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 info@gn.com www.gn.com CVR-nr. 24257843 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Selskabsmeddelelse nr. 2014 07 13. november 2014 Periodemeddelelse, tredje kvartal Et turbulent amerikansk marked driver Oticons stykvækst i USA til lavere priser Udviklingen på det amerikanske marked

Læs mere

GN Store Nord Organisk vækst på mere end 7% (lave/midt del af intervallet) 0-(25)

GN Store Nord Organisk vækst på mere end 7% (lave/midt del af intervallet) 0-(25) Delårsrapport 3/2011 KRAFTIG INDTJENINGSFORBEDRING SAMLEDE FORVENTNINGER TIL 2011 BEKRÆFTET GN Store Nord skabte kraftigt forbedret indtjening og fortsatte med at tage markedsandele i tredje kvartal. Den

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 24257843 Den globale udvikling er afhængig af kommunikation C. F. Tietgen (1829-1901), grundlægger af GN Store Nord Indhold Årsrapport 2012 Forord fra bestyrelsesformanden...4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS GN Store Nord opnåede med udgangspunkt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2011/12 BANG & OLUFSEN DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 20 1 AGENDA TREDJE KVARTAL I OVERSKRIFTER Tue Mantoni, CEO RESULTATET FOR TREDJE KVARTAL AF 20 Henning Bejer Beck, CFO FORVENTNINGERNE TIL REGNSKABSÅRET 20

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jabra PRO 9400 serien

Jabra PRO 9400 serien Trådløs frihed på kontoret Jabra PRO 9 serien Den nye generation af professionelle headsets med touch-skærm BEVAR KONTAKTEN PÅ KONTORET Forretningsfolk bruger mindre og mindre tid ved skrivebordet. Arbejdet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere