Hvad finder du på VUF?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad finder du på VUF?"

Transkript

1 Hvad finder du på VUF? Studievejledning Før du starter på skolen, skal du tale med en studievejleder. Studievejlederen visiterer dig, og du kommer på et hold, som passer til dig. Du kan altid kontakte din studievejleder og få hjælp til spørgsmål vedrørende din skole og uddannelse. Studievejledningen ligger på Falstersvej 3-5 til venstre ved Receptionen. Telefonnummeret er Du kan ringe hver dag mellem 9.30 og Der er åben træffetid, hvor du kan komme og tale med en vejleder hver dag mellem og Sproglaboratorium I Sproglaboratoriet kan du lytte til dansk udtale og selv tale. Der er altid en lærer til stede. Læreren kan hjælpe dig med at udtale enkelte ord og sætninger. Du lærer også rytmen i det danske sprog. Det er en god idé at komme i sproglaboratoriet mindst én gang om ugen. Sproglaboratoriet ligger på Falstersvej 3-5 på 2. sal. Lokale 204 Studiecenter I Studiecentret kan du arbejde på computer. Du kan lave dit hjemmearbejde og få hjælp af en lærer. Du kan også arbejde med danskprogrammer med billeder eller lave grammatikopgaver. I Studiecentret kan du også forberede dig til modultest. Der er også ordbøger, som du kan bruge! Studiecentret ligger på FA i lokale 208 Bibliotek På biblioteket kan du låne bøger. Du kan låne de romaner, du skal læse på dit modul, og du kan låne fagbøger til dine emner. Du skal registreres med dit sygesikringsbevis. Biblioteket ligger på Lindevangs Allé 8 1. sal. Telefonnummer: Der ligger også en afdeling på Falstersvej 5. sal. Telefonnummer: Åbningstider for Sproglaboratorium, Studiecenter og Bibliotek kan du finde på skolens hjemmeside: 1

2 Ordensregler på skolen For at skolen kan fungere og i øvrigt være et rart sted for alle, er der naturligvis nogle regler og hensyn, der skal overholdes. Hermed en oversigt over de vigtigste ting. Fravær Er man forhindret i at komme til undervisningen, skal skolen informeres. Det er ikke nok at sende en besked til sin lærer. Man skal sende en til eller ringe til skolen på Man må meget gerne fortælle, hvor længe man regner med at være fraværende. Holdlærerne vil automatisk få besked. Er man fraværende tre gange i træk uden at give besked, vil man blive udmeldt af skolen. Men ønsker man ikke at fortsætte, er det bedst, at man selv giver besked om dette. Udmelding vil også ske, hvis man har mere end 20% fravær. Ønsker man at starte igen efter en udmelding, kan man naturligvis henvende sig i vejledningen for at få afklaret sin situation. Mødetider Både af hensyn til ens egen undervisning og af hensyn til sine medkursisters- skal man møde til undervisningen, når den starter. Der kan i få tilfælde træffes aftale om, at man møder senere, men det er undtagelsesvist. Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukkede I undervisningen. I særlige tilfælde kan man lave en aftale med sin lærer, men telefonen skal være på lydløs, og besvarelse af opkald må ikke finde sted i undervisningssituationen. Mad og drikkevarer Mad og drikkevarer skal indtages i pauserne. Der er en kantine til formålet. Den enkelte holdlærer kan dog vælge at acceptere en kop kaffe eller te i forbindelse med undervisningen. Indtagelse af alkohol er naturligvis forbudt på skolens område, og personer, som er påvirkede af rusmidler, kan ikke deltage i undervisningen. 2

3 Rygning Rygning er forbudt indendørs og af hensyn til naboer bør rygning foregå i en af skolens to baggårde. Klasselokaler Når undervisningen er slut, skal stole sættes på plads og al affald puttes i skraldespanden. Påklædning Skolen accepterer ikke tildækkede ansigter. Brug af udlånsmaterialer Der må ikke skrives i bøger, som er lånt på biblioteket. Det vil betyde, at bøgerne skal erstattes. Man skal enten forlænge eller aflevere udlånsmateriale på den dato, som fremgår af udlånskvitteringen. Det er ikke holdlærerens ansvar. Heller ikke selvom materialet anvendes i undervisningen. Brug af Studiecentret I Studiecentret kan man blandt andet finde opgaver, der ligner de opgaver, som bruges til de forskellige modultest. Her kan man også finde tidligere eksamensopgaver. De skal bruges i Studiecentret og bliver kun udleveret med studiecenterlærerens accept. Eksamensopgaver udleveres kun, hvis kursistens holdlærere er indforstået. Det sidste skyldes, at holdlæreren ikke kan vejlede sine eksamenskursister ordentligt, hvis kursisten allerede har lavet de opgaver, som indgår i undervisningen på modul5. Samarbejde med andre kursister Det forventes, at man som kursist på Vuf kan samarbejde med sine medkursister. Det er et vigtigt udgangspunkt for at være studieegnet. På Danskuddannelse handler undervisningen i høj grad om at kunne løse opgaver i fællesskab og kunne diskutere forskellige emner med hinanden. Det er ikke alene er gavnligt for at lære et nyt sprog, men også en vigtig forudsætning for at kunne begå sig i det danske demokrati. 3

4 Om modultest Hvad er en modultest? Danskuddannelse 3 består af i alt fem moduler. De første fire moduler afsluttes med en modultest, mens modul 5 afsluttes med en eksamen. En modultest er altså ikke en eksamen i sig selv, men et skridt på vej mod den afsluttende eksamen. Målet med uddannelsen er kort sagt at opnå en eksamen, og modultest er blandt andet med til at vise, at det er muligt. Man kan modtage tre års danskuddannelse i Danmark. På Frederiksberg gælder de tre år fra det tidspunkt, hvor man har fået sit cpr-nummer. Hvis man begynder sin uddannelse senere, har man altså ikke så meget tid på uddannelsen. Modultest er med til at sikre, at ens progression hænger sammen med den tid, man har til rådighed. Det suverænt er holdlærerne, som vurderer, hvornår en kursist er klar til at gå til test. Derfor er det ikke altid, at alle kursister på et hold går til test samtidig. I perioder vil holdene således kunne rumme kursister, som befinder sig på forskellige moduler. Modultestene betyder også, at man har mulighed for at skifte til en anden sprogskole. Undervisningen betales i modultakster, og hvis man har brug for at skifte skole, skal dette ske umiddelbart efter en modultest. Hvad hvis man ikke består sin test? Skulle det ske, at man ikke består sin test eller dele af den, er det igen holdlærerne, som vurderer, om man har tid til at repetere og tage den samme modultest igen. Ellers er der mulighed for at skifte til Danskuddannelse 2, hvor kravene ikke er helt så store, og hvor man derfor har mere tid til at opnå en eksamen. Modultestene kan ikke forberedes i sidste øjeblik. Før modultesten vil holdlærerne introducere deres kursister for testens form. Men testene varierer i indhold fra gang til gang, og de er lavet til at vise, om en bred sprogtilegnelse har fundet sted. Hvad sker der efter en modultest? Efter en modultest fortsætter undervisningen som normalt. Testen er som sagt et led i et forløb, der leder frem til en afsluttende eksamen, og man vil hverken skulle skifte hold eller lærere. Til de mundtlige test vil både de kursister, der består, og de kursister, som ikke gør det, få at vide, hvad de individuelt bør træne. Det 4

5 fortæller testeren, som bedømmer testpræstationen. Og det forventes, at kursisten efterfølgende selv gør en indsats for at træne sine svagheder. Består man ikke sin skriftlige test, vil holdlærerne efterfølgende fortælle hvorfor, og har man særlige grammatiske - eller sætningsstrukturelle problemer, er Studiecenteret et godt sted at henvende sig. Har man problemer med det mundtlige sprog, kan man henvende sig i Sproglaboratoriet. 5

6 Oversigt over mål for de enkelte moduler på Du3 Modul 1 Varighed: Dagundervisning 4 5 måneder, aftenundervisning 5 6 måneder. Her lægges fundamentet til de næste moduler Generelle mål: Du skal lære om arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab. Undervisningen indeholder følgende 6 discipliner: Lytte/forstå: - emner indenfor fx familie, arbejde, skole, uddannelse og fritid. Mundtlig kommunikation: - faste sproglige sætningsstrukturer om hverdagsemner af personlig interesse. Læsning: - tekster med fakta, begivenheder, følelser og ønsker. Skrivning: - spørgsmål og enkle tekster om almindelige og konkrete hverdagsforhold Grammatik: - kendskab til de grammatiske regler for hovedsætninger, konstruktioner i spørgsmål og kortsvar, substantivernes former og verbernes tider 6

7 Udtale: - introduktion til danske vokal- og konsonantfonemer, tryk, stød, reduktioner og assimilationer dels i klassen, dels i sproglaboratorium Du lærer: - alfabetet, tal, ordenstal og klokken - at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt. - at forstå centrale dele af enkle samtaler om hverdagsemner. - at fungere på dansk i en enkel en - og tovejskommunikation med faste strukturer, hvor en samtalepartner hjælper med forståelsen. - at læse tekster, der er skrevet i et enkelt sprog - at forstå de grammatiske regler - at beherske de forskellige lyde i dansk og blive bevidst om egne udfordringer - at indgå i klasseundervisning, pararbejde, og gruppearbejde - at lave oplæg og interviews - at lytte og forstå dansk tale - at stille spørgsmål og lave svar - at bruge forskellige talehandlinger Testmål - mundtlig kommunikation Du skal: - læse 3 bøger og forberede en præsentation af dem (1 minut + 4 minutter med spørgsmål fra tester) - forberede 2 emner og lave præsentation af dem (1 minut + 4 minutter med spørgsmål fra tester) Du testes i enten en bog eller et emne. Du trækker et nummer og kan ikke selv vælge!! Du skal: - lave faktuelle spørgsmål til situationen på et billede. (hv - spørgsmål og ja/nej spørgsmål ca. 2 minutter) 7

8 Modul 2 Varighed: Dagundervisning 3 6 måneder, aftenundervisning 5 6 måneder Der arbejdes videre med den grundlæggende grammatik og udtale og med at opbygge dit ordforråd om hverdagsemner Generelle mål: Du skal mere frit end på modul 1 fungere på dansk i en relativ enkel en - og tovejskommunikation ved at bruge et stadigt relativt enkelt sprog. Undervisningen indeholder følgende 6 discipliner: Lytte/forstå: - enkel kommunikation om konkrete og velkendte emner fx arbejde, fritid og skole. Mundlig fremstilling: - tilegnelse af faste sproglige strukturer, udvikling af sprog og samtale. Den frie fremstilling og interaktion er i fokus. Spørgestrukturen udvides fra fakta om hvem, hvad og hvornår til fakta om hvordan og hvorfor. Læsning: - tekster med beskrivelser af fakta, begivenheder, følelser og ønsker og korte avistekster/avisoverskrifter, skilte med mere Skrivning: - spørgsmål og enkle tekster med beskrivelse af et forløb og begyndende skriftlig kommunikation med beskeder, fx initiativ til noget, sælge noget og lave aftaler. 8

9 Grammatik: - bevidst arbejde både skriftligt og mundtligt med de grammatiske regler for hovedsætninger både fremsættende og spørgende. - arbejde med inversion, kortsvar og ledsætninger. - korrekt brug af verbernes tider, substantivernes og adjektivernes former og de mest almindelige hoved - og ledsætningskonjunktioner. Udtale: - bevidst arbejde med udtalens forskellige elementer og udfordringer, både i klassen, i kommunikationssituationen og individuelt i sproglaboratoriet. - begyndende arbejde med vokalkvalitet og længde. Du lærer: - at beskrive forhold og fortælle mere sammenhængende om bøger og hverdagssituationer - at kommunikere bedre både skriftligt og mundtligt om hverdagsemner - at forstå det centrale i samtaler om hverdagsemner - at arbejde med den grundlæggende grammatik - at blive bevidst om udtalen - at beherske et større ordforråd - at tage del i små diskussioner Det er vigtigt at bruge 1 2 timer på hjemmearbejde til hver gang. Det er vigtigt at praktisere det, du har lært, i det daglige. Testmål lytning, læsning, skrivning og mundtlig kommunikation Lytning: 3 lytteopgaver (2 af de 3 opgaver skal bestås): - Færdighed i at lytte lokalt ( fokus på detaljer) monolog (ca. 8 minutter) Sæt kryds ved det rigtige svar. 9

10 - Færdighed i at lytte omhyggeligt globalt( fokus på helhed) monolog (ca. 7 minutter). Find den rigtige rækkefølge i en billedserie. - Færdighed i at lytte omhyggeligt efter temaet i en dialog (ca.12 minutter). Find den rigtige rækkefølge i en billedserie Læsning: 4 læseopgaver (3 af de 4 opgaver skal bestås): - Færdighed i at skanne/læse hurtigt lokalt (5 minutter) - Færdighed i at læse omhyggeligt globalt (10 minutter) - Færdighed i at læse omhyggeligt lokalt (5 minutter) - Færdighed i at søge/læse hurtigt globalt (10 minutter) Skrivning: En (skal bestås) - Færdighed i at give faktuelle oplysninger, herunder beskrive, fortælle og stille spørgsmål (30 minutter) Mundlig fremstilling: 2 mundtlige opgaver (begge skal bestås) - Læse 3 bøger (grøn serie) og forberede en præsentation af dem (1 minut + 4 minutter med spørgsmål fra eksaminator) - Forberede 2 emner og lave præsentation af dem (1 minut + 4 minutter med spørgsmål fra eksaminator) Du testes enten i en bog eller i et emne. Du trækker et nummer og kan ikke selv vælge! - Interaktion med en klassekammerat, hvor I taler sammen og stiller spørgsmål til hinanden om et emne, I har arbejdet med. I ved ikke, hvilket emne! 10

11 Modul 3 Varighed: Dagundervisning 4 6 måneder, aftenundervisning 6 7 måneder Fundamentet fra modul 1 og 2 udbygges med egne sproglige konstruktioner efter regler, du lærer på modul 3. Generelle mål: Du skal lære at fungere på dansk i en -og tovejskommunikation om hverdagsemner ved at bruge et relativt enkelt, men sammenhængende sprog. Du skal lære noget om jobmuligheder og jobsøgning, beskæftigelse, uddannelsessystemet i Danmark, om Danmark før og nu, ligestilling etc. Undervisningen indeholder følgende 6 discipliner: Lytte/forstå: - kommunikation indenfor fx arbejde, fritid og skole i et relativt enkelt og tydeligt udtalt sprog. - forståelse af rådgivning, instruktioner og enkle offentlige meddelelser. Mundlig fremstilling: - kommunikation i samtaler om hverdagsemner, der har personlig interesse og/eller handler om hverdagslivet fx familie, rejser og arbejde. Læsning: - forståelse af tekster i almindeligt hverdagssprog eller i et sprog, der relaterer til konkrete arbejdsopgaver. - orientering i brochurer. - forståelse af beskrivelser af begivenheder, følelser og ønsker. Skrivning: - skrivning af sammenhængende tekst fx , en ansøgning eller et opslag. 11

12 - arbejde med konjunktioner. - arbejde med sammenhæng i en tekst både grammatisk og betydningsmæssigt. Grammatik: - fortsættelse med mere kompleks syntaks - fortsættelse med korrekt brug af verbernes tider, adjektivernes og substantivernes former og de mest almindelige konjunktioner - bevidst arbejde og kendskab til de grammatiske regler i det skriftlige og mundtlige sprog Udtale: - mere bevidst om egne udfordringer med hensyn til udtale - bevidst arbejde med kommunikationssituationer og elementer af dem fx i sproglaboratoriet Du lærer: - at lave og forstå instruktioner. - at lave og forstå forklaringer. - at lave oplæg og deltage i diskussioner. - at lave interview og dialoger. - at udveksle svar på forskellige opgaver med enkel argumentation. - at læse og forstå hurtigere. Læs 3 bøger på modulet og lav parallelopgaver. Det er vigtigt at læse lidt hver dag gerne 1 time hver dag. Testmål skriftlig + intern mundtlig evaluering 4 læseopgaver: - læse spørgsmål og finde svar i en tekst (5 minutter) - læse tekst og finde den tekst, der passer (20 minutter) - læse tekst og skrive manglende ord (5 minutter) - læse spørgsmål og finde teksten/svaret, der passer (10 minutter) 12

13 2 skriveopgaver: - skrive et opslag eller en ansøgning (15 minutter) - svare på en (30 minutter) Brug din ordbog. Spørg læreren, hvis der er noget, du er i tvivl om. 13

14 Modul 4 Varighed: Dagundervisning 6 8 måneder, aftenundervisning 8-9 måneder Emner: arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab. Generelle mål: Du skal kunne fungere på dansk i en - og tovejskommunikation i et enkelt, men sammenhængende sprog, der er nogenlunde korrekt og varieret i de mest almindelige situationer. Du lærer at gå mere i dybden med sproget og kigge på detaljer i grammatik og syntaks. Dit ordforråd bliver større og mere nuanceret. Du lærer at begrunde dine synspunkter Undervisningen indeholder følgende 6 discipliner: Lytte/forstå: - forståelse af det meste af indholdet i en kommunikation af personlig og faglig karakter i moderat tempo. Mundtlig fremstilling: Læsning: - spontan kommunikation om emner af personlig eller faglig interesse. - deltagelse i en samtale om et aktuelt emne, beskrive fordele og ulemper og argumention for dine synspunkter - læse og forstå forskellige frekvente teksttyper, både faktuelle og fiktive, om fx uddannelse, job og medborgerskab. - sproget i teksten er relativt nuanceret. skrivning: - skrive en længere sammenhængende tekst, både formel og uformel, så den passer til en specifik situation. - kendskab til konventionerne for fx at indlede og afslutte en tekst på en passende måde. 14

15 Grammatik: - mundtlig og skriftlig formulering er med en nogenlunde høj grad af korrekthed - kendskab til de grammatiske regler indenfor alle kategorier - en korrekt syntaks i længere sætningskonstruktioner Udtale: - arbejde bevidst med egen udtale centreret om de elementer, som du skal fokusere på Du lærer: - at forstå, hvilke emner, der skrives og tales om i aviser, ugeblade, radio og fjernsyn. - at læse og forstå lettere artikler i aviser og ugeblade. - at forstå, hvad nyhederne i tv og radio handler om. - at holde oplæg om en artikel. - at argumentere for, hvad du mener. Aflevering af skriftlig opgave ca. hver uge. Lyt, tal, læs og skriv så meget som muligt i det daglige. Testmål Lytning, læsning, skrivning og mundtlig kommunikation Lytning: - høre 5 små lyttetekster og skrive korte svar (11 minutter) - lytte til en monolog og skrive korte svar (13 minutter) - lytte til 6 korte dialoger finde en overskrift, der passer til hver enkelt dialog (11 minutter) Læsning: Du skal finde informationer i mange forskellige tekster om hverdagen (i alt 55 minutter). - læse og svare kort på spørgsmål. 15

16 - læse en tekst og skrive bogstaver på 6 sætninger, der mangler i teksten. - læse en tekst og indsætte ord, der mangler. - læse en tekst om personer og finde den beskrivelse, der passer til hver enkelt. Skrivning: Du skal skrive om hverdagen i et korrekt og sammenhængende sprog, som passer til situationen (i alt 1 time og 30 minutter). - beskrive en virkelig eller opdigtet oplevelse - give udtryk for enighed eller uenighed og begrunde denne ud fra en situation Mundtlig fremstilling: Du skal kommunikere om hverdagsemner i flydende sprog, som passer til situationen. - fortælle om en af 3 bøger/romaner eller om et af 2 emner/projekter (5 minutter). - diskutere et emne, stille og besvare spørgsmål og begrunde holdninger(samtale skal løses i par 5 minutter). Modul 5 Varighed: Dagundervisning 8 10 måneder, aftenundervisning 9 12 måneder Emner med flg. temaer: historie, arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab. Generelle mål: Du skal arbejde med dialog, debat, holdning, mening, begrundelse og argumentation Du skal arbejde med artikler, bøger, film mm. Du skal kunne forstå almindelig dansk kommunikation. Du skal hurtigt kunne finde konkrete oplysninger og informationer i en tekst og forstå indholdet i et bredt udsnit af tekster. Du skal kunne udtrykke dig korrekt, flydende og nuanceret om hverdagsforhold. 16

17 Du skal kunne fungere på dansk i en og tovejskommunikation ved at bruge et relativt sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog med en relativ høj grad af korrekthed. Udtalen skal være på plads. Undervisningen indeholder følgende 4 discipliner: Lytte/forstå: - forstå hovedindholdet af nyhederne i tv og radio. - forstå et politisk oplæg. - forstå et indlæg i en debat. - forstå et argument i en diskussion. - forstå et spørgsmål om et komplekst emne. - identificere specifikke detaljer, informationer og elementer i det hørte. Mundtlig fremstilling: - holde et kort oplæg. - argumentere for egne og andres holdninger. - besvare spørgsmål, hvor du begrunder dine synspunkter. - besvare spørgsmål om indholdet i en artikel/tekst. - holde ordet i en samtale. - give og tage ordet i en samtale på passende måde. Læsning: - uddrage information af forskellige slags tekster og forstå indholdet i autentiske tekster om dagsaktuelle og historiske emner og skønlitterære tekster. - forstå artikler i aviser og ugeblade. - forstå formelle og uformelle beskeder og breve og mødereferater. - finde relevant information - også på nettet. - finde specifikke faktuelle oplysninger. - finde passende ord og udtryk, som mangler i en tekst. skrivning: - skrive breve og s på forskellige formalitetsniveauer. 17

18 - beskrive statistikker og vurdere og perspektiverer hvad, de viser og begrunde dine synspunkter. - skrive om et emne eller et essay, hvor du giver udtryk for og begrunder din og evt. andres eller samfundets holdning- Der afleveres en skriftlig opgave og en opgave i læseforståelse hver uge. Husk at praktisere det, du har lært, i virkeligheden. Testmål skriftlig og mundtlig/ Prøve i Dansk 3 Lytteforståelse og kommunikation vurderes under ét (ca. 20 minutter): - holde et oplæg om et emne givet af eksaminator 5 dage før eksamen (2 minutter) og dernæst samtale og besvare spørgsmål til emnet (3 minutter). - samtale med en prøvepartner om et emne af almindelig karakter (5 minutter) og dernæst samtale og besvare spørgsmål fra eksaminator (5 minutter). Læsning: - svare kort på 15 spørgsmål til en informativ tekst (30 minutter) - svare præcist på 7 spørgsmål til en fortællende tekst og finde de 8 ord, der mangler i en tekst. Der er 4 muligheder ved hvert ord (60 minutter). Skrivning: - skrive et formelt eller uformelt brev - skrive en længere fremstilling om et emne (2½ time). 18

19 Modul 4 og 5: Særlige fokuspunkter De to sidste moduler, som også er de længste, har fokus på nye sider af sproget, som kræver særlig opmærksomhed. Refleksionen, argumentationen og diskussionen er her i centrum. Modul 4: Lytning: Du skal kunne forstå, når danskere taler i dialog, monolog og bliver interviewet. Du skal kunne forstå faktuelle oplysninger. Råd: - Lyt til radio og tv: Vejrudsigter, beskrivelser, oplæsning og diskussion. - Lyt til danskerne, når de taler sammen: I bussen, på cafè og, når de giver informationer på stationer, i lufthavne og andre institutioner. - Lyt til debatter i fjernsyn og radio. Fokuser på at forstå hovedindholdet. - Lav fokuspunkter for dig selv: Hvad siger de? Hvordan siger de det? Et fokuspunkt kan også være tal og klokkeslæt. Mundtlighed: På modul 4 er det argumenterende og diskuterende sprog i fokus. Du skal udtrykke, hvad du mener og hvorfor, udtrykke enighed/uenighed og begrundelser. Du skal i en diskussion kunne spørge til andres holdninger og give ordet videre. Udtryk med enighed/uenighed og begrundelse: Jeg tror/synes/mener (ikke), at,fordi Jeg er enig/uenig i, at, fordi Jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg synes, at, fordi 19

20 At udtrykke enighed/uenighed med en person: Jeg er enig med Peter i, at, fordi At udtrykke delvis enighed: Jeg er delvis enig. På den ene side,, på den anden side,.. Give ordet videre: Er du enig? Hvad mener du? Er du ikke enig i, at? Spørge ind til et synspunkt: Hvad mener du med det? Men tror du ikke, at At opsummere andres holdninger: Din holdning er altså, at Som jeg forstod dig, mener du, at Råd: - Lyt til diskussioner og debatter i tv og radio. - Fokuser på sproglige udtryk til at udtrykke holdninger. - Væn dig til at lytte til argumenter og modargumenter. - Læs debatindlæg og læserbreve i aviser. 20

21 Læsning: Læsningen på modul 4 tager et spring i sværhedsgrad og i tempo. Det er derfor nødvendigt, at du hele tiden træner din læsehastighed og forskellige læsestrategier uden for klassen. Råd: - Opøv din evne til at scanne en tekst: Læs derfor rejsebrochurer, kursuskataloger og andre informerende tekster. - Opøv din evne til at forstå hovedindholdet i en artikel fx fra Metro, Urban og andre aviser og blade på det niveau. - Det er vigtigt at være god til at gætte: Du kan ikke slå alle ord op, når du skal læse på tid. Derfor er det vigtigt, at du øver dig i at gætte. Det er vigtigt, at du lærer, hvordan en tekst hænger sammen indholdsmæssigt og grammatisk: - Hvad er temaet i en tekst og hvordan struktureres det i teksten? - Giv afsnittene overskrifter: Det tvinger dig til at forholde dig til indholdet på et overordnet plan. - Grammatiske markører som: Konjunktioner, pronominer og adverbier er det også vigtigt at kende betydningen af, så man kan følge sammenhængen i en tekst. - Arbejd periodevis med at gå i dybden med en tekst: Læs grundigt og slå ord op. Derved udvider du også dit aktive og passive ordforråd. - Sørg for at have en god dansk-dansk ordbog eller fremmedsprogsordbog. (Her kan du få mange nyttige grammatiske oplysninger og du kan slå faste udtryk op). Skrivning: Det argumenterende sprog, som du bruger mundtligt, skal du nu også bruge skriftligt. Da du både skal finde ud af, hvad du mener om et emne og formulere det skriftligt, er det en god ide at skille de to dele ad. 21

22 Råd: - Hvis du skal tage stilling til et udsagn fx: Det er godt at få børn som ung. Så prøv at tænke på fordele og ulemper ved dette (lav en brainstorm). Eksempel: Fordele: 1) Man har mere energi til at tage sig af barnet. 2) Man bekymrer sig ikke så meget, man handler. 3) Man har en stor del af sit voksenliv tilbage, når børnene flytter hjemmefra. Ulemper: 1) Man kan være for umoden til at tage sig af et barn. 2) Sandsynligheden for at forældrene bliver skilt er større. 3) Ens jævnaldrende har ikke fået børn og man mister kontakten med dem. Måske kan du overvejende se fordele eller ulemper. Lav en disposition med stikord: 1) Indledning. 2) Din holdning. 3) Dine argumenter. 4) Afslutning. Skriv herefter løs ud fra dine stikord. Først når du har udtrykt alt, hvad du vil udtrykke, kan du se på følgende: - Har du udtrykt dine holdninger i et passende sprog. (De faste udtryk, som du har arbejdet med). - Grammatik- Er verber, pronominer og substantiver bøjet rigtigt? Modul 5: Eksamensmodul Lytning: Du skal nu have et niveau, så du kan forstå de fleste nyheder på tv om aktuelle emner. Du skal kunne forstå hovedindholdet af en nutidig dansk film. Du skal kunne forstå hovedindholdet af en debat på tv. 22

23 Indtil videre bliver din lytning vurderet ved din grad af forståelse af eksaminator, spørgsmålene i løbet af eksaminationen bliver kontinuerligt mere komplekse i indhold og ordforråd. Råd: - Intensivèr din lytning af nyheder og debatprogrammer. - Lyt til interviews i nyhederne. (Hvordan stiller journalisterne spørgsmål?). Mundtlighed: Som på modul 4 er det det argumenterende og diskuterende sprog, der er i fokus. Nu stilles der større krav til grammatisk korrekthed og ordforråd. Du skal også kunne tale klart og sammenhængende om et emne indenfor emneområdet arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab i form af et oplæg, hvor sammenhæng, klar struktur og forståelighed er i fokus. Du skal også demonstrere nogen viden om det danske samfund. Mundtligt testkrav: Du skal holde et oplæg på cirka 2 minutter. Råd: - Opøv en klar struktur: lav en disposition evt. hjulpet af spørgsmålene: Hvad, hvorfor og hvordan. I forbindelse med dit oplæg interviewer eksaminator dig med en stigende kompleksitet i spørgsmålene i 2-3 minutter: Du skal tale og svare på spørgsmål fra eksaminator af følgende karakter: - et opklarende spørgsmål: Kan du fortælle, hvad du mener med? - Et uddybende spørgsmål: Kan du fortælle mere om? - Et ræsonnerende spørgsmål: Hvorfor tror du, at? 23

24 - Et spørgsmål, hvor du skal sige din mening: Hvad mener du om og hvorfor? (Du skal også kunne fortælle om fordele og ulemper). Du skal derudover lave en interaktion med en partner, og du skal diskutere med eksaminator. Interaktion: Emnet, I skal tale om, er illustreret ved tegninger eller fotografier. - Først præsenterer eksaminator emnet: I får ca. et halvt minut til at kigge på illustrationerne. - Derefter beder eksaminator jer om at tale om emnet/beskrive illustrationerne/evt. udtrykke personlige erfaringer. Det har I 2 minutter til. - Til sidst kommer et diskuterende spørgsmål inden for emnet. Det har I 2-3 minutter til. Diskussion med eksaminator: Grundlaget for denne del er dine synspunkter fra interaktionsopgaven. Eksaminator vil tage udgangspunkt i dine synspunkter herfra. Herefter stiller eksaminator dig yderligere 2 spørgsmål om aspekter af emnet. (2-3 minutter). Eksaminationstid pr. par: Monolog: 5 min. (Oplægget). Interview: 5 min. Interaktion: 5 min. Diskussion: 5 min. Råd: Arbejd aktivt med ordforråd indenfor emnerne: Arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab: Lær udtryk og ordforråd i den forbindelse. Følg med i den aktuelle debat om emnerne træn 24

25 argumentation i den sammenhæng. Læs artikler og tag eventuelt selv initiativ til at diskutere emner i din klasse. Øv udtryk, som viser, at du kan diskutere og vil lytte til din partner. Læsning: Du må ikke bruge ordbog til eksamen efter modul 5. Derfor er det vigtigt, at du i de tekster, som bliver øvet i undervisningen, bruger din evne til at gætte kvalificeret og til at læse i sammenhæng. Råd: - Læs fortsat intensivt hver dag og veksl mellem gættelæsning og grundig læsning. Der er to typer læseopgaver til eksamen: - en informerende tekst med 15 spørgsmål til. (Den har du minutter til). - en eller flere beskrivende tekster med spørgsmål til. (Den har du minutter til). Hver læseopgave bliver samlet ind, når tiden er gået. Du kan altså ikke lægge tiden for de to opgaver sammen. Råd: Når du får læseopgaverne for som hjemmearbejde, er det en god ide at overholde tidsfrist og kravet om ikke at bruge ordbøger. Det er vigtigt, at du får megen øvelse i at læse på eksamensbetingelserne. Det skriftlige på modul 5: På modul 5 vil det meste af det skriftlige arbejde bestå i træning af eksamensopgaver, især den sidste halvdel af modul 5. De eksamensopgaver, som du træner, er formelle og uformelle henvendelser: Typisk s og længere beskrivende opgaver ud fra et emne med udgangspunkt i en illustration, typisk en tabel, eller ud fra et emne, hvor du skal tage stilling til forskellige synspunkter i den forbindelse. 25

26 Eksamensopgaverne er opdelt i en delprøve 1 (Som er en eller en anden lignende henvendelse) og delprøve 2, som er et A og B emne. (Du skal vælge et af emnerne). Råd: - Opgaven 1 med en kender du og du vil have indøvet mange af de sproghandlinger, som du skal bruge: At svare på forslag, at foreslå noget osv. - Opgave 2 kræver, at man fra starten bruger en del tid på disse. Igen er det vigtigt at skille form og indhold i begge typer opgave. Opgave A er tit en tabel-opgave, hvor man skal beskrive, vurdere og perspektivere. Start med at lave noter til punkterne, så du fokuserer på indhold og ikke form: - Læs hvad du bliver bedt om at gøre i opgaven: FX en kort beskrivelse af tabellen. Her er det vigtigt: - At læse, hvad det er en statistik over. - At se på tabellens generelle tendenser: markante stigninger og fald. - At kunne de relevante udtryk til at beskrive udviklingen i en tabel. - At beskrive kort. (Sammenfatte de generelle tendenser). Du skal herefter tit skrive om årsager til en udvikling: Det betyder, at du skal anvende din viden om det danske samfund til at finde begrundelser for eksempelvis en historisk udvikling, fx stigningen i antallet af skilsmisser i Danmark. Lav derfor noter til årsagerne til udviklingen. Det sidste punkt er ofte noget med at vurdere og perspektivere.det betyder, at du ud fra din viden om det danske samfund og den generelle udvikling i verden, skal komme med dit bud på, hvordan udviklingen vil blive. (Her skal du bruge din viden fra Nyheder og de debatter, som du har fulgt). Når du har skrevet noter til alle punkter, så begynd at skrive: Skriv i første omgang løs og, når du har skrevet alt, som du vil skrive indholdsmæssigt, så gå ind og ret grammatik. 26

27 Lav indledning og afslutning til allersidst, når du har fået overblik over din opgave. Opgave B er den, som ligner opgaverne fra modul 4 mest. Her skal du skrive om et emne, og der vil typisk være nogle synspunkter, som du skal tage stilling til: - Udtryk din mening kort og kommenter et eller flere af de synspunkter, som er listet op om emnet (at kommentere vil sige, at du skriver, hvad du mener om synspunktet). Derudover skal du vurdere (at vurdere vil sige, at du skal sige, hvad du tror og hvorfor.). Du skal tro ud fra din viden om det danske samfund og udviklingen generelt i verden. Råd: - Lav først stikord til punkterne ud fra en brainstorm. Skriv så løs og ret til sidst grammatikken. Du har 2½ time til begge opgaver, og du må bruge alle ordbøger. Jo mere rutine du har med opgaverne, des mere overskud vil du have i eksamenssituationen. Delprøve 1 skal du ikke bruge lige så meget tid på som delprøve 2. Hvad bliver du bedømt på til Pd3: Lytning: Du bliver bedømt på, hvor god du er til at forstå eksaminator. Mundtlig kommunikation: Du bliver bedømt på, hvor god du er til: - at fortælle sammenhængende. (Dit oplæg) - udtale. (Er alt, hvad du siger, forståeligt?). - at indgå i interaktion (Give ordet videre, spørge til den andens synspunkter). - at udtrykke synspunkter. 27

28 - fluency. (Det vil sige, at du uden for lange pauser kan tale forståeligt og sammenhængende). - at udtrykke dig komplekst og nuanceret nok til, at du kan snakke om emnerne. Læsning: Her er der et pointsystem, som bliver omregnet til en karakter. Dine svar bliver bedømt på: - om de er rigtige eller forkerte. - om du svarer kort og præcist og ikke har flere sætninger med end dem, der lige præcis besvarer spørgsmålet. Skriftlig fremstilling: For delprøve 1bliver du bedømt på, om: - du har besvaret opgaven. Er alle delspørgsmål besvaret? - du har et passende udtryk for forslag og beskrivelser. For delprøve 2 bliver du bedømt på, om: - du har besvaret alle punkter. - du har udtrykt synspunkter, holdninger og argumenter passende sprogligt. - du kan uddybe dine synspunkter. - du kan skrive en konklusion og sammenfatte. Delprøve 1 og 2: - Er der en god opbygning/struktur, og er der sammenhæng i afsnittene? - Kan du udtrykke sammenhæng grammatisk og semantisk? - Har du ordforråd til at udtrykke dig komplekst om emnet? - Er grammatikken korrekt? - Er ortografien korrekt? 28

29 Hvordan lærer man et nyt sprog? Når man skal lære dansk i Danmark, og når man går på en sprogskole, så er der to vigtige ting at være opmærksom på. Det første er, at man bor i det land, hvor dansk er modersmålet. Det andet er, at Danskuddannelsen stiller nogle bestemte krav til kursistens skriftlige og mundtlige indlæring. At lære et nyt sprog på en skole i sit hjemland er ikke det samme som at lære et nyt sprog i det land, hvor sproget også tales uden for skolen. I første tilfælde lærer man udelukkende sproget ved at gå skole og lave sit hjemmearbejde, mens man på en sprogskole i Danmark forventes at bruge sproget i sin dagligdag. Uden for skolen Det er vigtigt, at man som kursist både lytter til og taler med danskere hver eneste dag. Undervisningen støtter en læringsproces, der i høj grad foregår i den virkelige verden. Muligheden for tre års undervisning i dansk er naturligvis et godt tilbud, men især på Danskuddannelse 3 er det meget svært at bestå sine test, hvis man kun bruger sproget i undervisningen. Her er eksempler på, hvad man bør gøre i sin hverdag: - I starten af sin uddannelse bør man vælge nogle tidspunkter på dagen, hvor man kun må tale dansk. Man kan fortælle de danskere, man møder på arbejdet, i butikker eller ved busstoppestedet, at lige nu må man kun tale dansk. - Allerede på modul 3 bør dansk være det sprog, som man bruger mest i sin hverdag. Man kan bede de mennesker, man møder, om at rette sit sprog og fortælle dem, at de på den måde vil hjælpe. - Fra modul3 bør man læse artikler i eksempelvis gratisaviser og spørge læreren om de ting, der er svære at forstå. - Man kan melde sig ind i en forening, hvor der bliver talt dansk. Det kan være en idrætsforening, en boligforening eller et andet sted, hvor man har en naturlig kontakt med modersmålstalende. - Man bør se dansk tv, høre dansk radio eller se film på dansk. - Man kan også tale med sig selv på dansk, når man er alene. 29

30 - Der er også mulighed for at kontakte Dansk Flygtningehjælp, der har personer, som mødes med emigranter og øver deres mundtlige sprog. Dette er et gratis tilbud. På skolen Først og fremmest er det naturligvis vigtigt, at man kommer til sin undervisning. Selvom man har arbejde ved siden af, bør danskuddannelsen betragtes som et fuldtidsjob. Det vil sige, at man bør bruge cirka 37 timer om ugen på at træne sit sprog. Undervisningen er organiseret som et sammenhængende forløb. Derfor bliver det hurtigt meget vanskeligt at følge med, hvis man udebliver fra timerne eller ikke laver sit hjemmearbejde. Udeblivelse betyder også, at man har svært ved at deltage i de øvelser, som er planlagt og forberedt af resten af holdet. Er man fraværende, er det ikke lærerens ansvar at fortælle, hvad der er hjemmearbejde. Her kan man eksempelvis lave en aftale om at kontakte én af sine medkursister. Kort om at lære dansk i Danmark For at lære dansk på en dansk sprogskole og opnå den progression, som sprogskolen evaluerer i forbindelse med de løbende test, bør undervisningen som sagt suppleres med en daglig brug af sproget uden for klasselokalet. I undervisningen introduceres kursister for de udfordringer, som de skal mestre for at få en eksamen. Det betyder dog ikke, at undervisningen ikke kun retter sig mod den næste test. Fra begyndelsen træner man mange forskellige discipliner. For eksempel skal man lære at forstå statistikker længe før, at det bliver et testkrav, fordi det ikke kan læres i sidste øjeblik. Den gratis danskuddannelse er et godt tilbud, men den stiller som sagt krav om både aktiv deltagelse i undervisningen samt daglig brug af sproget uden for skolen. God fornøjelse 30

31 31

32 32

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 224 af 06/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU2.1 Mål Modultest Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Bolig og naboskab Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Tilmelding: Send en e-mail til du-vejledning@vuf.nu med navn og telefonnummer Andre

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN DEN DEMOKRATISKE SAMTALE DEN DEMOKRATISKE SAMTALE INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2)

Læs mere

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Helle Bonderup 2

Helle Bonderup 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 2 Helle Bonderup hebs@via.dk 3 Helle Bonderup hebs@via.dk 5 Helle Bonderup hebs@via.dk 6 Helle Bonderup hebs@via.dk 7 Helle Bonderup hebs@via.dk 8 Helle Bonderup hebs@via.dk

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 1. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Indsæt eget foto her

Indsæt eget foto her Indsæt eget foto her Præsentation af og stillingen Fabrikschef hos NN A/S Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 12. september 2012

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning

Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Maj 2009 Til skriftlige censorer ved sommereksamen i engelsk 2009 hf B ny ordning Kære censorer Dette brev henvender sig til censorer, der skal censurere opgaver fra hf efter den nye ordning. Brevet indeholder

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere