Sådan består du Prøve i dansk 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan består du Prøve i dansk 3"

Transkript

1 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der har bestået denne prøve. Hvor godt skal du kunne snakke dansk? Prøve i dansk 3 kræver, at du behersker dansk på et relativt højt niveau, nemlig niveau B2 ifølge Den Fælleseuropæiske Referenceramme for Sprog. Hvad betyder det? Det betyder, at du kan tale dansk så flydende og spontant, at samtaler med danskere ikke er særlig problematiske for dig. Du bør også kunne læse et bredt udsnit af forskellige danske tekster fra fx aviser og ugeblade. Du skal desuden kunne skrive længere, detaljerede tekster, hvor du giver udtryk for dine egne meninger. Derudover skal du have opnået viden om det danske samfund og dansk kultur. Hvad kan vejledningen hjælpe dig med? Vi går ikke i detaljer med hvor godt, du bør kunne snakke dansk for at afklare dette foreslår vi, at du får testet dine sprogkundskaber, fx i en gratis prøvetime med en af vore lærere. Derimod ønsker vi at give dig gode råd om, hvor vanskelighederne ligger i de enkelte opgavetyper, og om hvordan du kan takle disse. Prøve i Dansk 3 består både af en skriftlig del og en mundtlig del. Denne vejledning fokuserer kun på den skriftlige del. Den skriftlige del Den skriftlige del består af 2 prøver: 1. Prøve i læseforståelse (1 time og 30 min.) 2. Prøve i skriftlig fremstilling (2 timer og 30 min.) Generelt om læseteksterne i den skriftlige del: Teksterne i de to skriftlige prøver er autentiske hverdagstekster, der henvender sig til voksne mennesker. Teksterne er en blanding af informerende tekster (fx fra foldere, brochurer, pjecer og kataloger) og fortællende tekster fra hverdagen (fx fra aviser og ugeblade). Indholdsmæssigt dækker teksterne emner fra hverdagslivet med fokus på områderne arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab.

2 Prøve i læseforståelse Prøve i læseforståelse består af 2 delprøver: Delprøve 1 og Delprøve 2. Delprøve 1 Delprøve 1 er en såkaldt kort-svar opgave, hvor du skal læse en tekst og svare på 15 spørgsmål. En kort-svar opgave er en opgave, hvor du hurtigt skal kunne finde konkrete og præcise informationer i læseteksten. Læseteksten er en informerende tekst, og du testes i, hvorvidt din tekstforståelse er korrekt. Det er altså meget vigtigt, at du svarer på spørgsmålene så nøjagtigt som muligt. Du skal ikke skrive mere end nødvendigt, men derimod være meget konkret og præcis. Du skal heller ikke tilkendegive din egen mening eller bruge informationer, der ikke står i teksten. I Delprøve 1 skal du svare på 15 spørgsmål i alt. Det kan godt være svært at finde ud af, hvilke informationer i læseteksten du skal bruge i dine svar, og hvilke informationer der er knap så vigtige. Derfor er det en rigtig god idé, at du læser hele teksten igennem først. Det vil give dig en idé om, hvor i teksten du kan finde svarene. Spørgsmålene følger ofte teksten. Der er derfor størst sansynlighed for, at du vil finder svarene på de første spørgsmål først i teksten og svarene på de sidste spørgsmål sidst i teksten. Eksempel på spørgsmål, Delprøve 1: Uddrag af læseteksten: Ifølge Danmarks Statistik blev der skabt 206 nye Danske højvækstvirksomheder i perioden , hvilket var et fald på 4 pct. i forhold til foregående periode De fleste nye højvækstvirksomheder findes inden for områderne handel og transport (32 pct.) og erhvervsservice (27 pct.). I forhold til er dette billede uændret, bortset fra en lille stigning inden for erhvervsservice. Nye højvækstvirksomheder er virksomheder, der er op til fem år gamle, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode Spørgsmål: Hvor gammel er en typisk ny højvækstvirksomhed?

3 Delprøve 2 Delprøve 2 består af to dele: 2A og 2B. 2A: I denne opgave skal du læse en fortællende tekst og svare på 7 spørgsmål i alt. Her forventes du at kunne læse omhyggeligt og forstå holdninger, hensigter, begrundelser og detaljer. Spørgsmålene i 2A er ikke af samme type som i Delprøve 1, men er en blanding af 3 forskellige typer spørgsmål: kort-svar (som i Delprøve 1), multiple-choice spøgsmål og åbne spørgsmål. I denne opgave er det meget vigtigt, at du læser teksten omhyggeligt igennem. Det er en god idé at læse teksten afsnit for afsnit og at skrive et par stikord om handlingen til hvert afsnit, inden du begynder at besvare spørgsmål. Du kan evt. skrive dine stikord i tekstens margen. Notér om afsnittet handler om holdninger, hensigter, begrundelser eller om det giver detaljer om et emne. Det kan hjælpe dig til at finde svarene på de forskellige spørgsmålstyper hurtigere. Kort-svar: Her skal du igen svare konkret og præcist. Multiple-choice: Her får du et antal svarmuligheder at vælge imellem og skal vælge den, du mener er korrekt. Sørg for at læse dine svarmuligheder grundigt, så du kan vælge den, der passer bedst i konteksten. Åbne spørgsmål: Her skal du kunne redegøre for argumenter og holdninger, der kommer til udtryk i teksten, og kunne tage stilling til dem. Sørg for at du bruger et varieret sprog, og at du ikke kun skriver små, korte sætninger. Eksempel på et åbent spørgsmål, 2A: Uddrag af Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2010: Det talte ord gælder For to år siden truede den globale finanskrise med at vælte Danmark. Nu er vi ved at finde fodfæste igen. Vi har lagt det værste bag os. Vi har klaret krisen bedre end frygtet. I Danmark er færre ramt af arbejdsløshed end i andre lande. Langt færre, end vi turde håbe på. I Danmark har vi skabt en situation, hvor vi kan betale regningen fra krisen på en ansvarlig og ordentlig måde. Andre steder må de med kort varsel sætte pensionsalderen op og skære drastisk i lønningerne til de offentligt ansatte. I Danmark er væksten nu højere end i det meste af Europa. Danske virksomheder er på vej frem igen. Eksporten stiger. Det går fremad. Men det betyder ikke, at det bliver let fremover. For efter krisen står Danmark og dansk politik i en ny virkelighed. Spørgsmål: Hvad siger Statsminister Lars Løkke Rasmussen om finanskrisen?

4 2B: I denne opgave skal du læse en fortællende tekst, hvor ord/udtryk er fjernet. Du skal rekonstruere teksten ved at vælge de rigtige ord/udtryk. Disse får du som multiple-choice spørgsmål, og hvert spørgsmål her 4 valgmuligheder. Opgave 2B indeholder 8 spørgsmål i alt. Betydningen af ordene/udtrykkene i Delprøve 2 er ofte beslægtede. Derfor er det vigtigt, at du læser hele afsnittet, som ordet skal sættes ind i. På den måde kan du vælge det, der passer bedst i konteksten. Eksempel på spørgsmål, 2B: Den studerende er blevet at snyde til eksamen. 1. dømt for 2. sigtet for 3. tiltalt for 4. beskyldt for Delprøve 2 består altså af flere fortællende læsetekster og 15 spørgsmål i alt (af forskellig type). Den samlede læsemængde for Prøve i læseforståelse (Delprøve 1 og Delprøve 2) er på normalsider og samlet set er der 30 spørgsmål (15 i hver delprøve). Du har i alt 90 min. til at besvare begge delprøver. Det er ikke særlig lang tid, når man også skal læse tekster, så husk at holde øje med tiden!

5 Prøve i skriftlig fremstilling Prøve i skriftlig fremstilling består også af 2 delprøver: Delprøve 1 og Delprøve 2. Delprøve 1 Delprøve 1 er en enkelt skriftlig opgave, hvori der indgår en læsetekst. Der er ingen krav til opgavens længde. Teksten er ofte et brev med en række spørgsmål eller fokuspunkter. Din opgave består i at besvare brevet skriftligt. Brevet kan være enten formelt eller uformelt. Prøven tester dine funktionelle færdigheder: Hvor god er du til at besvare et brev, der indgår i en bestemt hverdagssituation? Du skal ikke bare begynde at skrive. Det er vigtigt, at du først tager stilling til brevets stil og tone. Er det et officielt eller et uofficielt brev? Er det fx høfligt, bestemt, venligt eller opfordrende? Stilles der konkrete spørgsmål? Hvis ja, hvad ville så være de bedste svar? Det er vigtigt, at du fokusere på at ramme den samme stil og tone, som brevet udtrykker. Eksempel, Delprøve 1: om et højskoleophold Situation: Du har talt med en af dine venner om, at I godt kunne tænke jer at lave noget sammen i sommerferien. Nu har du fået en mail fra ham/hende. En del af mailen står nedenfor:... Jeg fik den idé, at vi måske kunne tage en uge på højskole. Det har jeg altid drømt om, men hvad siger du til det? Hvis du synes om ideen, har jeg faktisk fundet et rigtig spændende to-ugers kursus, synes jeg. Det er et kreativitets- og friluftskursus, hvor man selv kan vælge, hvilken aktivitet man vil deltage i om man vil spille teater eller musik, deltage i maleri- eller keramikkursus eller sejle på søerne og cykle i bakkerne. Er der ikke noget af det, du har lyst til? Jeg ved jo, at du både er interesseret i kunst og natur. Eller du har måske helt andre ideer til, hvad vi kunne lave? Jeg er helt åben for forslag. Det er selvfølgelig ikke helt billigt kr. for en uge, hvis vi vil bo på dobbeltværelse. Hvis vi vil have enkeltværelse, koster det 500 kr. ekstra. For mig er det o.k. med dobbeltværelse, men hvad siger du? Jeg glæder mig til at høre fra dig... Opgave: Skriv et svar. Du skal: takke for mailen svare på de understregede dele i mailen foreslå, at I mødes for at planlægge ferien.

6 Delprøve 2 Delprøve 2 består af to dele: 2A og 2B. Du skal VÆLGE enten 2A eller 2B og KUN besvare den ene del. Både 2A og 2B er såkaldte emneopgaver, dvs. opgaver der kan være suppleret af grafer, illustrationer, statistikker og andet billedmateriale. De vil indeholde holdninger og argumenter, der sammen med det supplerende materiale giver en sammenhængende præsentation af et bestemt emne. Det vil typisk være samfundsrelevante emner som fx forurening eller integration. I Delprøve 2 består din opgave i at udtrykke og sammenfatte forskellige synspunkter og argumenter. Du skal kunne uddybe og begrunde disse synspunkter og kunne udtrykke dine egne holdninger til emnet. Du skal skrive min. 200 ord. Delprøve 2 er den sværeste og den vigtigste del af Prøve i skriftlig fremstilling. Den tæller mere i vurderingen/din endelige karakter end Delprøve 1. Det er derfor meget vigtigt, at du starter med at vælge det emne, du selv ved mest om. Du skal jo kunne udtrykke dine egne holdninger til emnet. Den første tredjedel af din besvarelse bør du bruge på at præsentere emnet, dvs. forklare hvad problemet egentlig er. I denne del skal du udelukkende skrive fakta og citere, hvad andre siger om emnet. Din egen mening bør du gemme til anden del af teksten (de sidste to tredjedele). Her er det vigtigt, at du klart udtrykker og begrunder din egen mening. Gode råd: 1. Enkelt og korrekt er bedre end langt og forkert! Det er bedre at skrive enkle, sprogligt korrekte sætninger end lange sætninger fyldt med fejl. Vælg grammatiske konstruktioner, som du føler dig sikker på. Pas dog på, at sproget ikke bliver alt for simpelt det forventes, at du ikke kun skriver korte hovedsætninger. 2. Du skal ikke bare begynde at skrive! Som det første inden du begynder at skrive, skal du tage stilling til, hvad du selv mener om emnet. Mener du fx at affaldssortering er en god idé? Eller synes du, at danske forbrugere affaldssorterer alt for meget? Med andre ord: Vil du svare ja, nej eller måske til spørgsmålene i teksten?

7 3. Skriv en nuanceret argumentation! Det er meget vigtigt, at du nuancerer dine argumenter. Du skal kunne redegøre for alle de vigtigste argumenter for og imod også dem du evt. ikke selv er enig i. Det er vigtigt, at din argumentation fremstår nuanceret, da det gør den mere troværdig. 4. Skriv først stikord! Det er en god idé at notere et par stikord ned om det, du gerne vil sige, inden du begynder at skrive. Du kan også vælge at lave et mindmap over rækkefølgen på dine argumenter. Det kan hjælpe dig til at få bedre struktur på din argumentation, så den fremstår klar og overbevisende. 5. Læs teksten igennem en ekstra gang! Det er en god idé at læse teksten igennem en ekstra gang, når du er færdig med at skrive. Læs evt. både Delprøve 1 og Delprøve 2 igennem i sammenhæng. Det kan hjælpe dig til at spotte de fejl, du evt. har overset. Vær her især opmærksom på at spotte de fejl, du ofte laver. Eksempel, 2A: Biblioteker Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af forskellige aldersgrupper der bruger biblioteket og hvornår de bruger det. Tallene er fra Opgave: Du skal: kort beskrive, hvad diagrammet viser. fortælle, hvilke årsager der kan være til forskellene mellem aldersgrupperne. vurdere, hvad bibliotekerne kan gøre for at overleve i en tid, hvor man kan hente flere og flere tekster og informationer på internettet. Begrund dine synspunkter. Du skal skrive minimum 200 ord.

8 Eksempel, 2B: Uddannelse og undervisning Man diskuterer ofte, hvilke forhold der har størst betydning for, hvor godt man lærer, når man deltager i undervisning. Det kan fx være: mulighed for at bruge computere, internet og anden moderne teknologi om man som studerende selv kan organisere sin måde at lære på lærerens personlighed og faglige dygtighed antallet af studerende i klassen det sociale sammenhold i klassen kantineforhold. Opgave: Du skal: kort fortælle, hvordan du mener, at en god undervisning skal være. kommentere et eller flere af punkterne ovenfor. vurdere fordele eller ulemper ved en af de måder, du selv har lært på/er blevet undervist på. Begrund dine synspunkter. Du skal skrive minimum 200 ord. Skapago tager forbehold for fejl og unøjagtigheder i denne vejledning. Vejledningen er baseret på vores erfaringer og er ingen officiel vejledning. Vi kan desværre ikke garantere, at du vil bestå Prøve i Dansk 3, hvis du følger vores råd. Du må gerne kopiere denne vejledning, så længe du ikke ændrer indholdet eller fjerner Skapagos logo. Hvis du offentliggør vejledningen på nettet, skal du tilføje et link til Er du i tvivl, så kontakt os: Held og lykke med Prøve i Dansk 3!

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere