VIRKSOMHEDSPLAN Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side Levuk lige nu side Levuk på kort sigt side Sådan er virksomhedsplanen blevet til side Sådan skal virksomhedsplanen bruges side 4 2. Grundlaget for Levuk side Vision og mål side Værdier side 6 3. Levuks pædagogik side Medlemmerne på Levuk side Pædagogikken side De unges daglige gang på Levuk side Traditioner og arrangementer side Godt at vide om.. side Levuks organisation side Tilhørsforhold og lovgrundlag side Ledelse side Medarbejdere side Personalepolitikker side Eksterne samarbejdspartnere side Indsatsområder 2008 side Tværgående indsatser side 16 Værdier side 16 Pædagogiske handleplaner side 17 Intern kommunikation side 18 Det gode og sunde arbejdsliv side 19 Brugertilfredshed side 20 Oversigt side Linjespecifikke indsatser side 21 Sport og udeliv side 21 Kreativt værksted side 22 Teater og musik side 23 Administration side 25 Cafe side Indsatsområder de kommende år side 27 2

3 Medlemmerne på Levuk er unge på vej til at blive voksne, som samtidig har et fysisk eller psykisk handicap. Vi ser dem først og fremmest som unge, og tilpasser rammerne, så der er plads til deres handicap. 1. Indledning Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge mellem 13 og 25 år med handicap. Klubben startede i 2005 og siden har vi arbejdet på at opbygge de bedste rammer for de unge, som vælger at bruge deres fritid hos os. Med et støt stigende medlemstal, nye medarbejdere og nyt tilhørsforhold til Hillerød Kommune, er der nye udfordringer og nye muligheder for Levuk. Som ledelse ser vi det som vores opgave, at skabe klare rammer for både drift og udvikling og samtidig sikre sammenhæng mellem mål og metoder. Det er udgangspunktet for virksomhedsplanen, som er vores værktøj til at få det bedste ud af mulighederne i 2008 og årene efter. 1.1 Levuk lige nu Udover at Levuk er en ung institution, har der i det forløbne år været en meget dynamisk udvikling. En udvikling der understeger, at vi er på vej fra etablering til drift, og som vil påvirke aktiviteterne det næste år: Medlemstallet er øget fra 35 til 65 unge, og tallet er stigende. Vi er flyttet i nye, større lokaler. Det har involveret såvel pædagogiske overvejelser om brugen af de fysiske rammer som en masse praktisk arbejde. Antallet af medarbejdere er øget med 1/3, så vi nu er 18 medarbejdere og to studerende. Ledelse og administration er udvidet, så den udgøres af leder, souschef og to administrative medarbejdere. Vi har tilføjet nye aktiviteter, og har samtidig arbejdet med at indføre flere traditioner og skabe mere strukturerede rammer. Vi har ambitioner for den kvalitet vi tilbyder de unge, og derfor har vi brugt ressourcer på at udvikle den pædagogiske kvalitet i forhold til det øgede medlemstal. Herunder udarbejdelse af pædagogiske handleplaner for alle medlemmer. Vi har lagt en stor indsats i den interne udvikling. Herunder gennemførelse af vores første APV, udvikling af vision og værdier, udarbejdelse af personalepolitikker og afholdelse af medarbejdersamtaler. I og med at vi har fået et nyt tilhørsforhold til Hillerød Kommune, har vi fået nye samarbejdspartnere. 3

4 1.2 Levuk på kort sigt I løbet af det næste år ligger en række udfordringer og muligheder, som vil være med til at flytte Levuk til et andet niveau. Særligt tilgangen af medlemmer, som er stigende og som fortsat ligger inden for den oprindelige målsætning om 100 medlemmer. Det stiller krav om udbygning og ændring af lokaliteter, udvikling af organisationen og et fortsat fokus på værdier og pædagogisk kvalitet. Samtidig ser vi muligheder i det nye tilhørsforhold til Hillerød Kommune og den sparring, der kan foregå i dette samarbejde. 1.3 Sådan er virksomhedsplanen blevet til Virksomhedsplan 2008 er Levuks første og vi har derfor valgt at lade udarbejdelsen indgå i en proces, hvor vision, grundholdninger, mål og ledelsesmæssigt grundlag også er bearbejdet: Visions- og værdiarbejde Hele medarbejdergruppen har været inddraget i arbejdet med at præcisere Levuks vision og grundholdninger. Vi har prioriteret at bruge pædagogiske dage og flere pædagogiske møder. Ledelsesmæssigt grundlag Med en institution, der bevæger sig fra etablering over i drift, har vi prioriteret tid til at udvikle og bearbejde et ledelsesmæssigt arbejdsgrundlag. Mål og handlingsplaner Virksomhedsplanen er ledelsens ansvar. Hvis den skal medvirke til at give de resultater vi ønsker, er det imidlertid vigtigt, at den er godt forankret i hele organisationen. Derfor har vi afsat tiden til at gennemarbejde virksomhedsplanen over en periode på 3 måneder. Medarbejdergruppen har været inddraget i dele af arbejdet og vi har desuden haft en ekstern konsulent tilknyttet. 1.4 Sådan skal virksomhedsplanen bruges Virksomhedsplanen har været en del af en intern udviklingsproces, og den vil være planen for hvordan vi ledelse og medarbejdere arbejder videre i Den vil være på dagsordnen til møder henover året, og blive benyttet i forbindelse med evaluering af de enkelte indsatsområder. Eksternt har vi et ønske om at informere såvel bestyrelse og forvaltning som politikere og andre eksterne samarbejdspartnere om vores klubtilbud, som grundlag for løbende udvikling af Levuk. 4

5 Som i alle andre ungdomsklubber, er Levuks unge en blandet flok. Nogle elsker udelivet og sport, andre er vilde med teater og musik og atter andre kan lide at tegne og spille spil. De fleste kan lide at hygge og være sammen med vennerne. 2. Grundlaget for Levuk 2.1 Vision og mål I opbygningen og etableringen af Levuk har der været en klar målsætning for klubben at give den enkelte unge mulighed for at mødes med andre, ligestillede unge og have en fritid med aktivt indhold. Oplevelser og samvær med andre unge, som bidrag til den unges dannelsesproces og identitetsudvikling har været en yderligere del af formålet. Det er de formål Levuk er bygget på, og som stadig er grundlæggende for vores pædagogiske virke. Samtidig har vi undervejs udviklet grundlaget, i takt med at klubben er vokset og vi har fået flere medarbejdere med andre faglige kompetencer. Derfor er vores vision for Levuk: Vi vil være en levende og aktiv ungdomsklub for unge, der har et handicap. En klub med trygge, strukturerede rammer og plads for de unge til at udvikle deres identitet og potentiale blandt ligesindede hvor de unge kan få venner, netværk og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces som er aktiv i lokalsamfundet og udadvendt i forhold til danske og internationale samarbejdspartnere som bidrager til at de unge stifter bekendtskab med det sunde liv på alle måder Visionen afspejler vores syn på medlemmerne, som unge med samme basale behov som andre unge for relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden. Visionen er retningsgivende i det daglige arbejde, og udgangspunktet for vores målsætning om: *at dokumentere og formidle Levuks pædagogiske arbejde Det kræver, at vi udvikler vores interne kommunikations- og evalueringskultur og dokumenterer bl.a. brugernes tilfredshed. *at sikre fortsat pædagogisk udvikling Det kræver, at vi skaber rammerne for medarbejdernes faglige fokus og for de udadvendte relationer. *at skabe gode og stabile rammer for en institution i drift Det kræver, at vi tilpasser opgaver og organisation samt sikrer en sund og velfungerende arbejdsplads og klub. 5

6 2.2 Værdier Værdier er vigtige på en institution som Levuk, hvor alle har et stort engagement. Engagement som kræver, at der er fælles fodslag, når vi træffer valg og prioriterer i hverdagens aktiviteter. Det er væsentligt for os, at der er sammenhæng i værdierne, fordi vi har fokus på, at det vi gør, skal gøres godt. Hillerød kommunes værdier Levuk er en institution under Hillerød Kommune, og vores værdier har udgangspunkt i de værdier, som gælder for alle i kommunen: Tillid Interesse Tid Omsorg Fritid i fællesskab Levuk skal være en klub, hvor man har lyst til at bruge sin (fri-)tid. Et sted, der er rart at være for alle, uanset hvilket handicap eller hvilke ressourcer man har. Og et sted med aktiviteter de unge selv har valgt, fordi det er interessant, sjovt, spændende og for unge. Alle har indflydelse på aktiviteter, på omgangstonen og på udviklingen og derfor også en forpligtelse til at deltage i fællesskabet. Fællesskabet styrker selvværdet, fordi det forpligter til at være en del af noget: Hvis man vil være med i gruppen, er det nødvendigt at byde ind med det man har, så alle i fællesskabet kan få glæde af det. Det betyder til gengæld også, at man har indflydelse og kan være med til at sætte dagsorden. Definition Når vi skriver alle, mener vi både medlemmer og medarbejdere på Levuk. Tryghed Når vi er trygge, kan vi meget mere. Levuk er et sted, hvor vi kan meget mere: Vise vores glæde, have en dårlig dag, tage tiden til at eksperimentere, sige det højt som ligger os på sinde, prøve noget vi ikke har prøvet før. Det gør vi ved at være åbne og imødekommende overfor hinanden, lytte, vise omsorg og være nærværende, opbygge traditioner og tilbyde faste rammer. For os er tryghed også, at vi er omhyggelige med hygiejne, udlevering af medicin og har fokus på de unges helt specielle behov. Ligeværdighed På Levuk ser vi forskelligheder som en styrke og byder enhver velkommen, som den han eller hun er. Vi vil noget med hinanden, og ser hinanden som ligeværdige parter. Det gør vi, når vi accepterer og anerkender alle kompetencer i huset, når vi tør stille krav og tage imod forventninger og når vi sætter grænser og samtidig gør plads til det tossede. Og vi gør det, når vi viser interesse, forståelse og gensidig respekt for hinanden. 6

7 På Levuk indgår de unge i et forpligtende fællesskab med fokus på *Frigørelse *Selvstændighed *Identitet *Udvikling *Medbestemmelse 3. Levuks pædagogik 3.1 Medlemmerne på Levuk Vores medlemmer er unge mennesker mellem 13 og 25 år med betydelig nedsat og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bredden er stor, når det gælder de unges funktionsevne en del bruger kørestol, nogle har kørekort, andre egen knallert og har arbejde f.eks. på beskyttet værksted, andre er psykisk skrøbelige, atter andre har socialkognitive vanskeligheder og flere er i gang med en ungdomsuddannelse på et specialundervisningscenter. 3.2 Pædagogikken Vi har et ønske om at være andet og mere end blot et sted, hvor de unge kan tilbringe deres fritid. Det betyder, at vi har løbende dialog om de overordnede pædagogiske mål og metoder. Definition Vi ser de unge som unge og dernæst som handicappede. Vi lægger stor vægt på, at alle skal have mulighed for at træffe valg i forhold til deres ønsker og potentialer fremfor eventuelle begrænsninger. Vi benytter den pædagogiske metode, som er bedst i den enkelte situation i forhold til den enkelte unge. Samtidig har vi en fælles holdning til den grundlæggende pædagogiske tilgang på Levuk: Det er relationen mellem mennesker, vi har i fokus. Udgangspunktet for al udvikling sker i relationen til andre, og det er gennem relationen at man udvikler sig som menneske og afklarer hvem man selv er. På Levuk ser vi det som vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for at relationen mellem de unge kan trives og udvikles. Det er vigtigt, at alle aktiviteter udspringer af emner, som svarer til de unges behov og interesser. De unge har medindflydelse og dermed mulighed for at præge og bestemme. Samtidig har de også en forpligtelse til indimellem at måtte bøje af for andres behov. Den form for indføring i demokratiske processer forbereder de unge på voksenlivet med dets valg og fravalg. Frigørelse og lyst til forandring er en naturlig del af en teenagers liv. Viljen til selvstændighed og viljen til at ville klare sig selv, er en del af frigørelsesprocessen det at gå fra at være ung til voksen. I Levuk er der albuerum til at frigøre sig fra barndommen, fra forældre/voksne og erobre sit eget voksenliv. De unge bliver behandlet som selvstændige mennesker med ret til at vælge sine egne venner, vælge hvilken linje man vil være på og vælge til og fra. Det at skabe en identitet og finde et tydeligt billede af hvem man er, er vigtigt som menneske. På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til at de forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller og venner, og styrke sin identitet. Derfor skal der også være tid til samvær og nærvær i klubben. De voksnes rolle Det er vigtigt, at vi som voksne er bevidst om vores rolle som identifikationsmodel i samværet med de unge. Som medarbejder skal man kunne indgå i relationen med de unge på en ligeværdig og anerkendende måde. 7

8 I hverdagen kommer den pædagogiske linje til udtryk gennem vores fokus på at: De unge har potentiale og ressourcer, som skal findes og udvikles. Det betyder, at der arbejdes i en balance mellem omsorg og udvikling, hvor de unge skal inddrages og deltage frem for serviceres, samtidig med at den situationsbestemte omsorg skal være tydelig. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder i en balance mellem at presse/motivere de unge, til at turde mere end de troede muligt. Små sejre har stor betydning for vores unge, og sejrene kan vi give dem ved at se deres potentiale og lade dem udnytte det. De unge skal have mulighed for at møde verden mangfoldig og åben. Det betyder, at vi prioriterer ressourcerne, så de unge kan møde varierede kulturtilbud. Det gør de i lokalsamfundet, hvor vi dagligt benytter de sports-, musik- og andre kulturelle tilbud, der findes i Hillerød. Vi prioriterer også rejser og ture til udlandet og indbyder meget gerne gæster fra andre lande. Til daglig har vi gæstelærere fra andre kulturer/med en anden faglighed end den vi har fast i huset. De unges udvikling skal foregå i trygge rammer. Det betyder, at de fysiske såvel som personalemæssige rammer er baseret på at give struktur og tryghed at udvikle sig i. Det handler både om at opleve og blive mødt med glæde og positivitet og om at de praktiske foranstaltninger skal fungere - hver gang. De unge skal introduceres til sund livsstil Vi forsøger at introducere de unge til sund livsstil på alle måder. Dels ved at møde mange og forskellige kulturtilbud, dels ved at de unge får sunde valgmuligheder, når det gælder kost. Det betyder, at vi prioriterer ressourcer til en fast køkkendame, som laver varieret økologisk mad på cafeaftener. Det betyder også, at vi har mange sportsaktiviteter, som de unge deltager i. De unge skal mødes med åben og direkte dialog Vi ser den direkte dialog som grundlag for åbenhed og tillid. Det betyder, at vi forsøger at sige tingene som de er, og at tale med både unge og forældre om emner, som har betydning for den fælles dagligdag også når det er emner, der er svære at tale om. De unges pubertet og udvikling af egen identitet skal respekteres En stor del af Levuks medlemmer er i puberteten, og oplever de samme forandringer, som andre unge. Dermed har de også de samme spørgsmål og de samme udfordringer. Det betyder, at vi vægter at bruge tid på at tale med de unge om emner som seksualitet, kærester, kroppens forandringer, hygiejne og andet som er en del af deres udvikling fra ung til voksen. Vi bruger bl.a. rollespil og forumteater, som udgangspunkt for fælles dialog om seksualitet. 8

9 3.3 De unges daglige gang på Levuk Som fritids- og klubtilbud har vi valgt at strukturere dagligdagen, så de unge er tilmeldt aktiviteter om eftermiddagen og så kan de på klubaftener (cafe-aftener) frit vælge fælles hygge eller egne/ fælles aktiviteter. Medlemmerne vælger én linje for et år ad gangen, fordi det giver struktur og tryghed i hverdagen. Vi fokuserer på; at medlemmerne opøver evnen til at vælge til og fra at medlemmerne vælger efter interesse og ikke blot eksisterende venskaber. Dermed får de nye relationer til andre medlemmer. at medlemmerne lærer at forpligtige sig overfor gruppen, at være en del af fællesskabet og deltage i de planlagte aktiviteter. Hver linje har sit eget emne med faste aktiviteter, som de unge er med til at fastlægge. Sport og udeliv På Sport og udeliv bliver pædagogikken omsat i fysiske aktiviteter, motion og oplevelser i naturen. En dag om ugen er afsat til Pibergården, hvor de unge laver mad over bål, udfordres med solide gåture og samtaler om det man ser på vejen. Sportsaktiviteter er f.eks. boksefitness, hockey, spinning og svømning. Den personlige hygiejne og motionsvaner er en del af de emner, som naturligt tages op på linjen. Gennem aktiviteten Ude-stratego udvikler de unge sociale kompetencer som f.eks. hjælpsomhed og at vinde og tabe i trygge og genkendelige rammer. Oplevelsen af fællesskab styrkes ved, at de unge og voksne mødes i gruppen for at klæde om og gå samlet til banerne for at spille. De unge vælger hold med forskellige deltagere fra gang til gang. På den måde lærer de unge at skabe nye relationer på tværs af de daglige venskaber. Aktiviteten er fysisk og giver motion, understøtter vores fokus på sund livsstil og samtidig styrker det de unges motorik og kropsbevidsthed. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Svømning/ fodbold Hillerød Svømmehal/ Frederiksborg centret Pibergården Mad over bål, gåture, sanglege, Kanosejlads Ude-stratego/ spinning Udendørs nærområde/ Fitnesscenter Boksefitness/ Hockey Hillerød Bokseklub Hygge og tur Nærområdet Teater og musik Alle kan være med til teater, musik og dans. Her har man mulighed for at være med til at skabe et forum, hvor kreativitet og fantasi ikke har nogen begrænsning. Vi spiller ikke teater vi leger teater. Det er en mulighed for unge i puberteten at få afprøvet forskellige roller og skabe sin identitet i samspil med andre unge. I dansen er der mulighed for at være fysisk sammen med andre unge som en del af ungdomskulturen, og styrke identitet og kropsbevidsthed. I 2007 har vi haft både en dansk og en sydafrikansk gæstelærer og en engelsk huskunstner tilknyttet vores arbejde i Teater og musik. Den unge behøver hverken at kunne synge eller danse for at være med, bare han/hun kan lide at skabe noget sammen med andre. At skabe noget sammen, hvor alle deltager på lige fod, styrker oplevelsen af lige vilkår og ligeværdighed de unge imellem og mellem unge og voksne. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Teater Musik/rytmik Dans hip hop Teater Dans Takt og tone Professionel skuespiller Egen musikpædagogisk medarbejder Professionel danser Huskunstner laver workshop 9

10 Kreativt værksted I det kreative værksted er der mulighed for forskellige former for kreative udtryksformer. Der arbejdes med forskellige materialer til udvikling af fantasi og kreative kompetencer. I perioder har værkstedet haft tilknyttet professionelle kunstnere blandt andet Bangladesh og Irak inden for bl.a. billedkunst. Eftersom mange af aktiviteterne i værkstedet er stillesiddende, er en dag om ugen afsat til aktiviteter i naturen. Aktiviteten har til formål at lade medlemmerne blive fortrolige med naturen og dens dyreliv ved at følge naturens gang i de skiftende årstider. Hertil kommer udfordrende motion, stimulering af sanser og motorik. Vi skaber en række ritualer for afviklingen og inddrager medlemmerne i forberedelserne og formidling gennem billeddokumentation med egne fotos. Udover individuel succes, styrkes medlemmernes selvværd og gruppens sociale relationer. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekter Værksted: Kreative aktiviteter Musik/rytmik Natur: Motion og oplevelser i naturen Værksted: Kreative aktiviteter Projekter Hygge og tur Egne pædagoger og gæstelærere Egne pædagoger Fælles med Teater og Musik Egne pædagoger Egne pædagoger Egne pædagoger Cafeen Cafeen og køkkenet er Levuks fælles samlingssted. Vi har en klar holdning til det vi serverer: Vi bruger primært økologiske produkter og vi sælger ikke slik i Levuks cafe, fordi vi ikke mener, at det hænger sammen med sund kost og motion. Desuden bruger vi i størst muligt omfang produkter, som de unge har været med til at fremstille på de beskyttede værksteder, hvor nogle af medlemmerne arbejder. Vi har et madudvalg, som har indflydelse på menuen, og de unge er med i udvalget, ligesom de i et vist omfang inddrages i køkkenarbejdet. 10

11 3.4 Traditioner og arrangementer Levuk er en ung institution, og vi har allerede mange traditioner. Udviklingen af traditioner med samme forløb hver gang har et pædagogisk udgangspunkt. Mange af vores unge har behov for struktur og det skaber tryghed at kunne glæde sig til en bestemt begivenhed, som de kender forløbet af på forhånd. Hver uge, måned og år er der traditionsrige begivenheder på Levuk: Cafe-aften Mandag, onsdag og fredag holder vi cafeaften. Der er frugt kl. 16 og vi spiser aftensmad sammen kl De unge hjælper til med borddækning og oprydning. Herefter er der mulighed for at være sammen med vennerne eller kæresten eller til at se TV eller høre musik. Der er også faste aktiviteter, man kan tilmelde sig: Mandag cykeltur eller rollespil, onsdag fodbold eller musik, fredag fest eller anden på forhånd fastlagt aktivitet. Hver aften har sin toastmaster, som ved middagen fortæller om aftenens muligheder. Toastmasteren bestemmer ikke aftenens indhold det gør de unge selv ved at byde ind med det, de har lyst til at lave. Medlemsmøder Hver måned afholder vi medlemsmøder, hvor de unge kan tage små og store emner op. Der vælges ordstyrer og referent blandt de unge, og vi gør meget ud af at der følges op med handling på de emner, de unge har behandlet. Special Olympics Levuk har deltaget i de olympiske lege for handicappede og i andre handicapidrætsstævner. Det gør vi igen i 2008 og Sport og Udeliv er i gang med at planlægge. Kanotur En gang om året tager vi på kanotur. Turen kan gå til Esrum Sø, Susåen eller f.eks. til Sverige. Pige week-end Hvert år holder vi pige-weekend. En stor succes med pyjamasparty, pigeforkælelse og tøsesnak. Vi arbejder for at gøre det samme for drengene. Kolonitur i uge 28 Hver sommer tager alle medlemmer og medarbejdere af sted på koloni i en uge denne uge er Levuk lukket. Turen går til forskellige steder i Danmark. Fredagsfester Festerne holdes en gang om måneden og temaerne er fastlagt på forhånd det kan være Hollywood-fest, Hawaii-fest, Greasefest m.m. Ved festen er der middag og underholdning, f.eks. linedance eller band. De unge må tage en ven med og gamle medlemmer eller unge fra andre institutioner bliver indbudt. Det øger bl.a. muligheden for venskaber og netværk på længere sigt. Ski- og sneture Hvert år er der mulighed for tage med til Val Ridning Morel i Frankrig for at stå på ski, prøve grænser Hver 2. fredag kan de unge deltage i vores rideture, hvis de har lyst. Turene på hesteryg foregår på islandske heste i Freerslev Hegn. af og være sammen med venner. Turen foregår i samarbejde med Lavuk i København. Hvis man vil prøve andet end ski, er der mulighed for at tage med til Norge på sne-tur, hvor vi kører i kane, på snescooter og er sammen med andre handicappede. For begge ture gælder, at vi prøver at være så mange af sted som muligt, for at skabe den rette ånd på turen. Vi lægger vægt på, at det ikke skal være dyrere for medlemmerne at rejse end for andre unge, derfor tilbydes rejserne til kostpris. 11

12 3.5 Godt at vide om Visitation Tilbudet er for børn og unge mellem 13 og 25 år med betydelig nedsat og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne. For at ansøge om at blive medlem, skal forældre eller sagsbehandler rette henvendelse til Levuk. Der aftales formøde, hvor forældre, sagsbehandler og den unge besøger stedet og får grundig introduktion til Levuk og hverdagen i klubben. Ledelsen forestår rundvisningen. Levuk er selvvisiterende, og det er Levuks ledelse, der afgør om ansøgende medlemmer passer til og kan profitere af tilbudet. Når der er opnået betalingstilsagn fra den aktuelle kommune og visitationsblanketten er modtaget, indkaldes den unge og forældre til endnu et møde, hvor medlemmets kontaktvoksen deltager. Endelig startdato aftales. Åbningstider Mandag og onsdag (cafeaften med mad) Tirsdag og torsdag kl Fredag kl (cafeaften med mad) Takst Medlemmets egenbetaling udgør kr. 400 kr. pr. måned. Kommunen betaler 543 kr. pr. døgn pr. medlem, inkl. transport til og fra Levuk samt personaledækning ved eksterne aktiviteter som rejser i ind- og udland, festivaler, koncerter og idrætsstævner. Uden transport betaler kommunen 430 kr. pr. døgn pr. medlem. Udgifter knyttet til de daglige aktiviteter, som f.eks. ridning, fællesspisning og bowling skal medlemmet selv betale. Kørsel Levuk har samarbejde med VIFA, som koordinerer kørsel for medlemmerne. Det er hjemkommunen, der betaler kørsel evt. kørsel til og fra Levuk. De fysiske rammer Levuk ligger i nyindrettede lokaler i Frederiksborgcentret. Lokalerne er indrettet med henblik på at danne fysisk ramme for handicappede, og vi har derfor fuld handicaptilgængelighed. I alt har vi 700 store, lyse kvadratmetre, der er indrettet med mindre rum til hygge og aktiviteter, grupperum og store, opdelelige rum. I midten af huset ligger vores cafe, som kan ændres til teatersal og udstillingshal med Av-udstyr, scene m.m. Adgangen til huset sker via et roligt parkeringsområde og vi har masser af grønne områder udenfor døren. Desuden har vi direkte adgang til Frederiksborgcentrets sportshal. 12

13 På Levuk vil vi gerne skabe et reelt ungdomsmiljø. Cafe-aftener, kærester, fredagsfester, hygge, skiture, pige/drenge-weekender og besøg på lokale kulturcafeer, vores medlemmer taler om. 4. Levuks organisation 4.1 Tilhørsforhold og lovgrundlag Levuk blev oprettet i samarbejde mellem Frederiksborg Amt, Landsforeningen LEV og Hillerød Kommune. Med strukturreformen hører vi nu under Hillerød Kommune, og har en bestyrelse med medlemmer fra Hillerød Kommune, Hillerød Byråd, LEV og forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen. Hillerød Kommune Bestyrelse Ledelse Sport og Kreativt Teater/ Admini- Køkken Udeliv værksted Musik stration Lovgrundlaget Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 36 for unge op til 18 år 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 33. Stk. 2. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Lovgrundlaget Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 104 for unge over 18 år 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene på anden vis. 13

14 4.2 Ledelse Ledelsen på Levuk varetages af en leder og en stedfortræder for lederen, som tilsammen udgør det daglige ledelsesteam. Ledelsesteamet er etableret indenfor det sidste år, i en periode hvor opbygning og udvikling af klubben har haft stort fokus. Dette har bl.a. medført at ledelsesteamet har været meget involveret i den daglige drift. I og med at klubben er på vej ind i en driftsfase, arbejder vi med at udvikle og tydeliggøre ledelsesrollen, bl.a. gennem fælles kompetenceudvikling og fast strukturerede ledelsesmøder. 4.3 Medarbejdere Levuk har 18 medarbejdere og to studerende et halvt år ad gangen: To administrative medarbejdere, en køkkenassistent, en rengøringsassistent og endelig har hver linje tilknyttet 3-4 pædagoger. Vi lægger vægt på, at alle typer af medarbejdere, også praktikanter, indgår ligeværdigt i arbejdet med de unge. Fælles for alle medarbejdere er høj faglig kompetence, som kommer til udtryk i et professionelt miljø med fokus på såvel struktur som udvikling. Den høje faglighed giver nogle kvaliteter, som gør Levuk til en velrenommeret arbejdsplads. Samtidig er der et stort engagement og omsorg for den enkelte unge og for helheden, som skaber trygge fritidsrammer. Også i forhold til den interne organisering, tager medarbejderne ansvar ved at stille krav og byde ind med specifikke kompetencer. Det ser vi som en styrke i forhold til den udvikling, som Levuk løbende står overfor. 4.4 Personalepolitikker Pr. januar 2008 har vi på Levuk ni politikker, som vedrører personaleforhold eller procedurer i relation til medlemmerne. Politikkerne omhandler: Medarbejdernes sygdom Arbejdstid Fravær Intern kommunikation samt procedurer ved vold mellem medlemmer, registrering af magtanvendelse, voldsepisoder, dødsfald og medicinudlevering. 4.5 Eksterne samarbejdspartnere Vi ser en stor værdi i, at vores medlemmer møder verden og skaber relationer ud fra Levuk. Det kræver også, at vi som institution har et bredt netværk. Gennem etableringen af Levuk har vi netop benyttet netværk, som udgangspunkt for at få de bedste tilbud til de unge aktiviteter som ridning, billedkunst og besøg af danseteater fra Libanon har kunnet føres ud i livet på baggrund af netværk og gode samarbejdspartnere. Af samme årsag har vi tilknyttet huskunstnere samt en koordinator med et bredt netværk indenfor kulturområdet nationalt og internationalt. Også når det gælder sagsbehandling, brug af kommunale tilbud og mere administrativt rettede opgaver har vi stor glæde af gode relationer. Relationer, vi gerne vil udbygge i bredere sammenhænge på længere sigt. 14

15 Nuværende samarbejdspartnere: Hillerød Kommune Kommunale sagsbehandlere Handicaporganisationer Lavuk LEV Landsforeningen Evnesvages Vel Frederiksborg Centret Hillerød Fysioterapi Skovtofte Seminarium KBK Hillerød Sportsklub Dansk Handicap Idræts Forbund Danske samarbejdspartnere kultur Det danske kulturinstitut GLAD Teater Center for Kulturel Udvikling Kulturministeriet, Huskunsterpuljen Internationale samarbejdspartnere kultur British Council engelsk organisation, der arbejder for at udvikle kulturelle relationer og uddannelsesmuligheder internationalt. Graeae engelsk teatergruppe. Hovedsageligt turneteater, der også laver workshops og ny dramatik. Mind the Gap - engelsk teater baseret i Bradford. Har produceret teater i mere end 25 år med udviklingshæmmede som primære medvirkende. IDAD Center Undervisningscenter for udviklingshæmmede i Libanon, der især arbejder med dans. 15

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere