VIRKSOMHEDSPLAN Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side Levuk lige nu side Levuk på kort sigt side Sådan er virksomhedsplanen blevet til side Sådan skal virksomhedsplanen bruges side 4 2. Grundlaget for Levuk side Vision og mål side Værdier side 6 3. Levuks pædagogik side Medlemmerne på Levuk side Pædagogikken side De unges daglige gang på Levuk side Traditioner og arrangementer side Godt at vide om.. side Levuks organisation side Tilhørsforhold og lovgrundlag side Ledelse side Medarbejdere side Personalepolitikker side Eksterne samarbejdspartnere side Indsatsområder 2008 side Tværgående indsatser side 16 Værdier side 16 Pædagogiske handleplaner side 17 Intern kommunikation side 18 Det gode og sunde arbejdsliv side 19 Brugertilfredshed side 20 Oversigt side Linjespecifikke indsatser side 21 Sport og udeliv side 21 Kreativt værksted side 22 Teater og musik side 23 Administration side 25 Cafe side Indsatsområder de kommende år side 27 2

3 Medlemmerne på Levuk er unge på vej til at blive voksne, som samtidig har et fysisk eller psykisk handicap. Vi ser dem først og fremmest som unge, og tilpasser rammerne, så der er plads til deres handicap. 1. Indledning Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge mellem 13 og 25 år med handicap. Klubben startede i 2005 og siden har vi arbejdet på at opbygge de bedste rammer for de unge, som vælger at bruge deres fritid hos os. Med et støt stigende medlemstal, nye medarbejdere og nyt tilhørsforhold til Hillerød Kommune, er der nye udfordringer og nye muligheder for Levuk. Som ledelse ser vi det som vores opgave, at skabe klare rammer for både drift og udvikling og samtidig sikre sammenhæng mellem mål og metoder. Det er udgangspunktet for virksomhedsplanen, som er vores værktøj til at få det bedste ud af mulighederne i 2008 og årene efter. 1.1 Levuk lige nu Udover at Levuk er en ung institution, har der i det forløbne år været en meget dynamisk udvikling. En udvikling der understeger, at vi er på vej fra etablering til drift, og som vil påvirke aktiviteterne det næste år: Medlemstallet er øget fra 35 til 65 unge, og tallet er stigende. Vi er flyttet i nye, større lokaler. Det har involveret såvel pædagogiske overvejelser om brugen af de fysiske rammer som en masse praktisk arbejde. Antallet af medarbejdere er øget med 1/3, så vi nu er 18 medarbejdere og to studerende. Ledelse og administration er udvidet, så den udgøres af leder, souschef og to administrative medarbejdere. Vi har tilføjet nye aktiviteter, og har samtidig arbejdet med at indføre flere traditioner og skabe mere strukturerede rammer. Vi har ambitioner for den kvalitet vi tilbyder de unge, og derfor har vi brugt ressourcer på at udvikle den pædagogiske kvalitet i forhold til det øgede medlemstal. Herunder udarbejdelse af pædagogiske handleplaner for alle medlemmer. Vi har lagt en stor indsats i den interne udvikling. Herunder gennemførelse af vores første APV, udvikling af vision og værdier, udarbejdelse af personalepolitikker og afholdelse af medarbejdersamtaler. I og med at vi har fået et nyt tilhørsforhold til Hillerød Kommune, har vi fået nye samarbejdspartnere. 3

4 1.2 Levuk på kort sigt I løbet af det næste år ligger en række udfordringer og muligheder, som vil være med til at flytte Levuk til et andet niveau. Særligt tilgangen af medlemmer, som er stigende og som fortsat ligger inden for den oprindelige målsætning om 100 medlemmer. Det stiller krav om udbygning og ændring af lokaliteter, udvikling af organisationen og et fortsat fokus på værdier og pædagogisk kvalitet. Samtidig ser vi muligheder i det nye tilhørsforhold til Hillerød Kommune og den sparring, der kan foregå i dette samarbejde. 1.3 Sådan er virksomhedsplanen blevet til Virksomhedsplan 2008 er Levuks første og vi har derfor valgt at lade udarbejdelsen indgå i en proces, hvor vision, grundholdninger, mål og ledelsesmæssigt grundlag også er bearbejdet: Visions- og værdiarbejde Hele medarbejdergruppen har været inddraget i arbejdet med at præcisere Levuks vision og grundholdninger. Vi har prioriteret at bruge pædagogiske dage og flere pædagogiske møder. Ledelsesmæssigt grundlag Med en institution, der bevæger sig fra etablering over i drift, har vi prioriteret tid til at udvikle og bearbejde et ledelsesmæssigt arbejdsgrundlag. Mål og handlingsplaner Virksomhedsplanen er ledelsens ansvar. Hvis den skal medvirke til at give de resultater vi ønsker, er det imidlertid vigtigt, at den er godt forankret i hele organisationen. Derfor har vi afsat tiden til at gennemarbejde virksomhedsplanen over en periode på 3 måneder. Medarbejdergruppen har været inddraget i dele af arbejdet og vi har desuden haft en ekstern konsulent tilknyttet. 1.4 Sådan skal virksomhedsplanen bruges Virksomhedsplanen har været en del af en intern udviklingsproces, og den vil være planen for hvordan vi ledelse og medarbejdere arbejder videre i Den vil være på dagsordnen til møder henover året, og blive benyttet i forbindelse med evaluering af de enkelte indsatsområder. Eksternt har vi et ønske om at informere såvel bestyrelse og forvaltning som politikere og andre eksterne samarbejdspartnere om vores klubtilbud, som grundlag for løbende udvikling af Levuk. 4

5 Som i alle andre ungdomsklubber, er Levuks unge en blandet flok. Nogle elsker udelivet og sport, andre er vilde med teater og musik og atter andre kan lide at tegne og spille spil. De fleste kan lide at hygge og være sammen med vennerne. 2. Grundlaget for Levuk 2.1 Vision og mål I opbygningen og etableringen af Levuk har der været en klar målsætning for klubben at give den enkelte unge mulighed for at mødes med andre, ligestillede unge og have en fritid med aktivt indhold. Oplevelser og samvær med andre unge, som bidrag til den unges dannelsesproces og identitetsudvikling har været en yderligere del af formålet. Det er de formål Levuk er bygget på, og som stadig er grundlæggende for vores pædagogiske virke. Samtidig har vi undervejs udviklet grundlaget, i takt med at klubben er vokset og vi har fået flere medarbejdere med andre faglige kompetencer. Derfor er vores vision for Levuk: Vi vil være en levende og aktiv ungdomsklub for unge, der har et handicap. En klub med trygge, strukturerede rammer og plads for de unge til at udvikle deres identitet og potentiale blandt ligesindede hvor de unge kan få venner, netværk og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces som er aktiv i lokalsamfundet og udadvendt i forhold til danske og internationale samarbejdspartnere som bidrager til at de unge stifter bekendtskab med det sunde liv på alle måder Visionen afspejler vores syn på medlemmerne, som unge med samme basale behov som andre unge for relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden. Visionen er retningsgivende i det daglige arbejde, og udgangspunktet for vores målsætning om: *at dokumentere og formidle Levuks pædagogiske arbejde Det kræver, at vi udvikler vores interne kommunikations- og evalueringskultur og dokumenterer bl.a. brugernes tilfredshed. *at sikre fortsat pædagogisk udvikling Det kræver, at vi skaber rammerne for medarbejdernes faglige fokus og for de udadvendte relationer. *at skabe gode og stabile rammer for en institution i drift Det kræver, at vi tilpasser opgaver og organisation samt sikrer en sund og velfungerende arbejdsplads og klub. 5

6 2.2 Værdier Værdier er vigtige på en institution som Levuk, hvor alle har et stort engagement. Engagement som kræver, at der er fælles fodslag, når vi træffer valg og prioriterer i hverdagens aktiviteter. Det er væsentligt for os, at der er sammenhæng i værdierne, fordi vi har fokus på, at det vi gør, skal gøres godt. Hillerød kommunes værdier Levuk er en institution under Hillerød Kommune, og vores værdier har udgangspunkt i de værdier, som gælder for alle i kommunen: Tillid Interesse Tid Omsorg Fritid i fællesskab Levuk skal være en klub, hvor man har lyst til at bruge sin (fri-)tid. Et sted, der er rart at være for alle, uanset hvilket handicap eller hvilke ressourcer man har. Og et sted med aktiviteter de unge selv har valgt, fordi det er interessant, sjovt, spændende og for unge. Alle har indflydelse på aktiviteter, på omgangstonen og på udviklingen og derfor også en forpligtelse til at deltage i fællesskabet. Fællesskabet styrker selvværdet, fordi det forpligter til at være en del af noget: Hvis man vil være med i gruppen, er det nødvendigt at byde ind med det man har, så alle i fællesskabet kan få glæde af det. Det betyder til gengæld også, at man har indflydelse og kan være med til at sætte dagsorden. Definition Når vi skriver alle, mener vi både medlemmer og medarbejdere på Levuk. Tryghed Når vi er trygge, kan vi meget mere. Levuk er et sted, hvor vi kan meget mere: Vise vores glæde, have en dårlig dag, tage tiden til at eksperimentere, sige det højt som ligger os på sinde, prøve noget vi ikke har prøvet før. Det gør vi ved at være åbne og imødekommende overfor hinanden, lytte, vise omsorg og være nærværende, opbygge traditioner og tilbyde faste rammer. For os er tryghed også, at vi er omhyggelige med hygiejne, udlevering af medicin og har fokus på de unges helt specielle behov. Ligeværdighed På Levuk ser vi forskelligheder som en styrke og byder enhver velkommen, som den han eller hun er. Vi vil noget med hinanden, og ser hinanden som ligeværdige parter. Det gør vi, når vi accepterer og anerkender alle kompetencer i huset, når vi tør stille krav og tage imod forventninger og når vi sætter grænser og samtidig gør plads til det tossede. Og vi gør det, når vi viser interesse, forståelse og gensidig respekt for hinanden. 6

7 På Levuk indgår de unge i et forpligtende fællesskab med fokus på *Frigørelse *Selvstændighed *Identitet *Udvikling *Medbestemmelse 3. Levuks pædagogik 3.1 Medlemmerne på Levuk Vores medlemmer er unge mennesker mellem 13 og 25 år med betydelig nedsat og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bredden er stor, når det gælder de unges funktionsevne en del bruger kørestol, nogle har kørekort, andre egen knallert og har arbejde f.eks. på beskyttet værksted, andre er psykisk skrøbelige, atter andre har socialkognitive vanskeligheder og flere er i gang med en ungdomsuddannelse på et specialundervisningscenter. 3.2 Pædagogikken Vi har et ønske om at være andet og mere end blot et sted, hvor de unge kan tilbringe deres fritid. Det betyder, at vi har løbende dialog om de overordnede pædagogiske mål og metoder. Definition Vi ser de unge som unge og dernæst som handicappede. Vi lægger stor vægt på, at alle skal have mulighed for at træffe valg i forhold til deres ønsker og potentialer fremfor eventuelle begrænsninger. Vi benytter den pædagogiske metode, som er bedst i den enkelte situation i forhold til den enkelte unge. Samtidig har vi en fælles holdning til den grundlæggende pædagogiske tilgang på Levuk: Det er relationen mellem mennesker, vi har i fokus. Udgangspunktet for al udvikling sker i relationen til andre, og det er gennem relationen at man udvikler sig som menneske og afklarer hvem man selv er. På Levuk ser vi det som vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for at relationen mellem de unge kan trives og udvikles. Det er vigtigt, at alle aktiviteter udspringer af emner, som svarer til de unges behov og interesser. De unge har medindflydelse og dermed mulighed for at præge og bestemme. Samtidig har de også en forpligtelse til indimellem at måtte bøje af for andres behov. Den form for indføring i demokratiske processer forbereder de unge på voksenlivet med dets valg og fravalg. Frigørelse og lyst til forandring er en naturlig del af en teenagers liv. Viljen til selvstændighed og viljen til at ville klare sig selv, er en del af frigørelsesprocessen det at gå fra at være ung til voksen. I Levuk er der albuerum til at frigøre sig fra barndommen, fra forældre/voksne og erobre sit eget voksenliv. De unge bliver behandlet som selvstændige mennesker med ret til at vælge sine egne venner, vælge hvilken linje man vil være på og vælge til og fra. Det at skabe en identitet og finde et tydeligt billede af hvem man er, er vigtigt som menneske. På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til at de forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller og venner, og styrke sin identitet. Derfor skal der også være tid til samvær og nærvær i klubben. De voksnes rolle Det er vigtigt, at vi som voksne er bevidst om vores rolle som identifikationsmodel i samværet med de unge. Som medarbejder skal man kunne indgå i relationen med de unge på en ligeværdig og anerkendende måde. 7

8 I hverdagen kommer den pædagogiske linje til udtryk gennem vores fokus på at: De unge har potentiale og ressourcer, som skal findes og udvikles. Det betyder, at der arbejdes i en balance mellem omsorg og udvikling, hvor de unge skal inddrages og deltage frem for serviceres, samtidig med at den situationsbestemte omsorg skal være tydelig. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder i en balance mellem at presse/motivere de unge, til at turde mere end de troede muligt. Små sejre har stor betydning for vores unge, og sejrene kan vi give dem ved at se deres potentiale og lade dem udnytte det. De unge skal have mulighed for at møde verden mangfoldig og åben. Det betyder, at vi prioriterer ressourcerne, så de unge kan møde varierede kulturtilbud. Det gør de i lokalsamfundet, hvor vi dagligt benytter de sports-, musik- og andre kulturelle tilbud, der findes i Hillerød. Vi prioriterer også rejser og ture til udlandet og indbyder meget gerne gæster fra andre lande. Til daglig har vi gæstelærere fra andre kulturer/med en anden faglighed end den vi har fast i huset. De unges udvikling skal foregå i trygge rammer. Det betyder, at de fysiske såvel som personalemæssige rammer er baseret på at give struktur og tryghed at udvikle sig i. Det handler både om at opleve og blive mødt med glæde og positivitet og om at de praktiske foranstaltninger skal fungere - hver gang. De unge skal introduceres til sund livsstil Vi forsøger at introducere de unge til sund livsstil på alle måder. Dels ved at møde mange og forskellige kulturtilbud, dels ved at de unge får sunde valgmuligheder, når det gælder kost. Det betyder, at vi prioriterer ressourcer til en fast køkkendame, som laver varieret økologisk mad på cafeaftener. Det betyder også, at vi har mange sportsaktiviteter, som de unge deltager i. De unge skal mødes med åben og direkte dialog Vi ser den direkte dialog som grundlag for åbenhed og tillid. Det betyder, at vi forsøger at sige tingene som de er, og at tale med både unge og forældre om emner, som har betydning for den fælles dagligdag også når det er emner, der er svære at tale om. De unges pubertet og udvikling af egen identitet skal respekteres En stor del af Levuks medlemmer er i puberteten, og oplever de samme forandringer, som andre unge. Dermed har de også de samme spørgsmål og de samme udfordringer. Det betyder, at vi vægter at bruge tid på at tale med de unge om emner som seksualitet, kærester, kroppens forandringer, hygiejne og andet som er en del af deres udvikling fra ung til voksen. Vi bruger bl.a. rollespil og forumteater, som udgangspunkt for fælles dialog om seksualitet. 8

9 3.3 De unges daglige gang på Levuk Som fritids- og klubtilbud har vi valgt at strukturere dagligdagen, så de unge er tilmeldt aktiviteter om eftermiddagen og så kan de på klubaftener (cafe-aftener) frit vælge fælles hygge eller egne/ fælles aktiviteter. Medlemmerne vælger én linje for et år ad gangen, fordi det giver struktur og tryghed i hverdagen. Vi fokuserer på; at medlemmerne opøver evnen til at vælge til og fra at medlemmerne vælger efter interesse og ikke blot eksisterende venskaber. Dermed får de nye relationer til andre medlemmer. at medlemmerne lærer at forpligtige sig overfor gruppen, at være en del af fællesskabet og deltage i de planlagte aktiviteter. Hver linje har sit eget emne med faste aktiviteter, som de unge er med til at fastlægge. Sport og udeliv På Sport og udeliv bliver pædagogikken omsat i fysiske aktiviteter, motion og oplevelser i naturen. En dag om ugen er afsat til Pibergården, hvor de unge laver mad over bål, udfordres med solide gåture og samtaler om det man ser på vejen. Sportsaktiviteter er f.eks. boksefitness, hockey, spinning og svømning. Den personlige hygiejne og motionsvaner er en del af de emner, som naturligt tages op på linjen. Gennem aktiviteten Ude-stratego udvikler de unge sociale kompetencer som f.eks. hjælpsomhed og at vinde og tabe i trygge og genkendelige rammer. Oplevelsen af fællesskab styrkes ved, at de unge og voksne mødes i gruppen for at klæde om og gå samlet til banerne for at spille. De unge vælger hold med forskellige deltagere fra gang til gang. På den måde lærer de unge at skabe nye relationer på tværs af de daglige venskaber. Aktiviteten er fysisk og giver motion, understøtter vores fokus på sund livsstil og samtidig styrker det de unges motorik og kropsbevidsthed. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Svømning/ fodbold Hillerød Svømmehal/ Frederiksborg centret Pibergården Mad over bål, gåture, sanglege, Kanosejlads Ude-stratego/ spinning Udendørs nærområde/ Fitnesscenter Boksefitness/ Hockey Hillerød Bokseklub Hygge og tur Nærområdet Teater og musik Alle kan være med til teater, musik og dans. Her har man mulighed for at være med til at skabe et forum, hvor kreativitet og fantasi ikke har nogen begrænsning. Vi spiller ikke teater vi leger teater. Det er en mulighed for unge i puberteten at få afprøvet forskellige roller og skabe sin identitet i samspil med andre unge. I dansen er der mulighed for at være fysisk sammen med andre unge som en del af ungdomskulturen, og styrke identitet og kropsbevidsthed. I 2007 har vi haft både en dansk og en sydafrikansk gæstelærer og en engelsk huskunstner tilknyttet vores arbejde i Teater og musik. Den unge behøver hverken at kunne synge eller danse for at være med, bare han/hun kan lide at skabe noget sammen med andre. At skabe noget sammen, hvor alle deltager på lige fod, styrker oplevelsen af lige vilkår og ligeværdighed de unge imellem og mellem unge og voksne. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Teater Musik/rytmik Dans hip hop Teater Dans Takt og tone Professionel skuespiller Egen musikpædagogisk medarbejder Professionel danser Huskunstner laver workshop 9

10 Kreativt værksted I det kreative værksted er der mulighed for forskellige former for kreative udtryksformer. Der arbejdes med forskellige materialer til udvikling af fantasi og kreative kompetencer. I perioder har værkstedet haft tilknyttet professionelle kunstnere blandt andet Bangladesh og Irak inden for bl.a. billedkunst. Eftersom mange af aktiviteterne i værkstedet er stillesiddende, er en dag om ugen afsat til aktiviteter i naturen. Aktiviteten har til formål at lade medlemmerne blive fortrolige med naturen og dens dyreliv ved at følge naturens gang i de skiftende årstider. Hertil kommer udfordrende motion, stimulering af sanser og motorik. Vi skaber en række ritualer for afviklingen og inddrager medlemmerne i forberedelserne og formidling gennem billeddokumentation med egne fotos. Udover individuel succes, styrkes medlemmernes selvværd og gruppens sociale relationer. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekter Værksted: Kreative aktiviteter Musik/rytmik Natur: Motion og oplevelser i naturen Værksted: Kreative aktiviteter Projekter Hygge og tur Egne pædagoger og gæstelærere Egne pædagoger Fælles med Teater og Musik Egne pædagoger Egne pædagoger Egne pædagoger Cafeen Cafeen og køkkenet er Levuks fælles samlingssted. Vi har en klar holdning til det vi serverer: Vi bruger primært økologiske produkter og vi sælger ikke slik i Levuks cafe, fordi vi ikke mener, at det hænger sammen med sund kost og motion. Desuden bruger vi i størst muligt omfang produkter, som de unge har været med til at fremstille på de beskyttede værksteder, hvor nogle af medlemmerne arbejder. Vi har et madudvalg, som har indflydelse på menuen, og de unge er med i udvalget, ligesom de i et vist omfang inddrages i køkkenarbejdet. 10

11 3.4 Traditioner og arrangementer Levuk er en ung institution, og vi har allerede mange traditioner. Udviklingen af traditioner med samme forløb hver gang har et pædagogisk udgangspunkt. Mange af vores unge har behov for struktur og det skaber tryghed at kunne glæde sig til en bestemt begivenhed, som de kender forløbet af på forhånd. Hver uge, måned og år er der traditionsrige begivenheder på Levuk: Cafe-aften Mandag, onsdag og fredag holder vi cafeaften. Der er frugt kl. 16 og vi spiser aftensmad sammen kl De unge hjælper til med borddækning og oprydning. Herefter er der mulighed for at være sammen med vennerne eller kæresten eller til at se TV eller høre musik. Der er også faste aktiviteter, man kan tilmelde sig: Mandag cykeltur eller rollespil, onsdag fodbold eller musik, fredag fest eller anden på forhånd fastlagt aktivitet. Hver aften har sin toastmaster, som ved middagen fortæller om aftenens muligheder. Toastmasteren bestemmer ikke aftenens indhold det gør de unge selv ved at byde ind med det, de har lyst til at lave. Medlemsmøder Hver måned afholder vi medlemsmøder, hvor de unge kan tage små og store emner op. Der vælges ordstyrer og referent blandt de unge, og vi gør meget ud af at der følges op med handling på de emner, de unge har behandlet. Special Olympics Levuk har deltaget i de olympiske lege for handicappede og i andre handicapidrætsstævner. Det gør vi igen i 2008 og Sport og Udeliv er i gang med at planlægge. Kanotur En gang om året tager vi på kanotur. Turen kan gå til Esrum Sø, Susåen eller f.eks. til Sverige. Pige week-end Hvert år holder vi pige-weekend. En stor succes med pyjamasparty, pigeforkælelse og tøsesnak. Vi arbejder for at gøre det samme for drengene. Kolonitur i uge 28 Hver sommer tager alle medlemmer og medarbejdere af sted på koloni i en uge denne uge er Levuk lukket. Turen går til forskellige steder i Danmark. Fredagsfester Festerne holdes en gang om måneden og temaerne er fastlagt på forhånd det kan være Hollywood-fest, Hawaii-fest, Greasefest m.m. Ved festen er der middag og underholdning, f.eks. linedance eller band. De unge må tage en ven med og gamle medlemmer eller unge fra andre institutioner bliver indbudt. Det øger bl.a. muligheden for venskaber og netværk på længere sigt. Ski- og sneture Hvert år er der mulighed for tage med til Val Ridning Morel i Frankrig for at stå på ski, prøve grænser Hver 2. fredag kan de unge deltage i vores rideture, hvis de har lyst. Turene på hesteryg foregår på islandske heste i Freerslev Hegn. af og være sammen med venner. Turen foregår i samarbejde med Lavuk i København. Hvis man vil prøve andet end ski, er der mulighed for at tage med til Norge på sne-tur, hvor vi kører i kane, på snescooter og er sammen med andre handicappede. For begge ture gælder, at vi prøver at være så mange af sted som muligt, for at skabe den rette ånd på turen. Vi lægger vægt på, at det ikke skal være dyrere for medlemmerne at rejse end for andre unge, derfor tilbydes rejserne til kostpris. 11

12 3.5 Godt at vide om Visitation Tilbudet er for børn og unge mellem 13 og 25 år med betydelig nedsat og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne. For at ansøge om at blive medlem, skal forældre eller sagsbehandler rette henvendelse til Levuk. Der aftales formøde, hvor forældre, sagsbehandler og den unge besøger stedet og får grundig introduktion til Levuk og hverdagen i klubben. Ledelsen forestår rundvisningen. Levuk er selvvisiterende, og det er Levuks ledelse, der afgør om ansøgende medlemmer passer til og kan profitere af tilbudet. Når der er opnået betalingstilsagn fra den aktuelle kommune og visitationsblanketten er modtaget, indkaldes den unge og forældre til endnu et møde, hvor medlemmets kontaktvoksen deltager. Endelig startdato aftales. Åbningstider Mandag og onsdag (cafeaften med mad) Tirsdag og torsdag kl Fredag kl (cafeaften med mad) Takst Medlemmets egenbetaling udgør kr. 400 kr. pr. måned. Kommunen betaler 543 kr. pr. døgn pr. medlem, inkl. transport til og fra Levuk samt personaledækning ved eksterne aktiviteter som rejser i ind- og udland, festivaler, koncerter og idrætsstævner. Uden transport betaler kommunen 430 kr. pr. døgn pr. medlem. Udgifter knyttet til de daglige aktiviteter, som f.eks. ridning, fællesspisning og bowling skal medlemmet selv betale. Kørsel Levuk har samarbejde med VIFA, som koordinerer kørsel for medlemmerne. Det er hjemkommunen, der betaler kørsel evt. kørsel til og fra Levuk. De fysiske rammer Levuk ligger i nyindrettede lokaler i Frederiksborgcentret. Lokalerne er indrettet med henblik på at danne fysisk ramme for handicappede, og vi har derfor fuld handicaptilgængelighed. I alt har vi 700 store, lyse kvadratmetre, der er indrettet med mindre rum til hygge og aktiviteter, grupperum og store, opdelelige rum. I midten af huset ligger vores cafe, som kan ændres til teatersal og udstillingshal med Av-udstyr, scene m.m. Adgangen til huset sker via et roligt parkeringsområde og vi har masser af grønne områder udenfor døren. Desuden har vi direkte adgang til Frederiksborgcentrets sportshal. 12

13 På Levuk vil vi gerne skabe et reelt ungdomsmiljø. Cafe-aftener, kærester, fredagsfester, hygge, skiture, pige/drenge-weekender og besøg på lokale kulturcafeer, vores medlemmer taler om. 4. Levuks organisation 4.1 Tilhørsforhold og lovgrundlag Levuk blev oprettet i samarbejde mellem Frederiksborg Amt, Landsforeningen LEV og Hillerød Kommune. Med strukturreformen hører vi nu under Hillerød Kommune, og har en bestyrelse med medlemmer fra Hillerød Kommune, Hillerød Byråd, LEV og forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen. Hillerød Kommune Bestyrelse Ledelse Sport og Kreativt Teater/ Admini- Køkken Udeliv værksted Musik stration Lovgrundlaget Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 36 for unge op til 18 år 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 33. Stk. 2. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Lovgrundlaget Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 104 for unge over 18 år 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene på anden vis. 13

14 4.2 Ledelse Ledelsen på Levuk varetages af en leder og en stedfortræder for lederen, som tilsammen udgør det daglige ledelsesteam. Ledelsesteamet er etableret indenfor det sidste år, i en periode hvor opbygning og udvikling af klubben har haft stort fokus. Dette har bl.a. medført at ledelsesteamet har været meget involveret i den daglige drift. I og med at klubben er på vej ind i en driftsfase, arbejder vi med at udvikle og tydeliggøre ledelsesrollen, bl.a. gennem fælles kompetenceudvikling og fast strukturerede ledelsesmøder. 4.3 Medarbejdere Levuk har 18 medarbejdere og to studerende et halvt år ad gangen: To administrative medarbejdere, en køkkenassistent, en rengøringsassistent og endelig har hver linje tilknyttet 3-4 pædagoger. Vi lægger vægt på, at alle typer af medarbejdere, også praktikanter, indgår ligeværdigt i arbejdet med de unge. Fælles for alle medarbejdere er høj faglig kompetence, som kommer til udtryk i et professionelt miljø med fokus på såvel struktur som udvikling. Den høje faglighed giver nogle kvaliteter, som gør Levuk til en velrenommeret arbejdsplads. Samtidig er der et stort engagement og omsorg for den enkelte unge og for helheden, som skaber trygge fritidsrammer. Også i forhold til den interne organisering, tager medarbejderne ansvar ved at stille krav og byde ind med specifikke kompetencer. Det ser vi som en styrke i forhold til den udvikling, som Levuk løbende står overfor. 4.4 Personalepolitikker Pr. januar 2008 har vi på Levuk ni politikker, som vedrører personaleforhold eller procedurer i relation til medlemmerne. Politikkerne omhandler: Medarbejdernes sygdom Arbejdstid Fravær Intern kommunikation samt procedurer ved vold mellem medlemmer, registrering af magtanvendelse, voldsepisoder, dødsfald og medicinudlevering. 4.5 Eksterne samarbejdspartnere Vi ser en stor værdi i, at vores medlemmer møder verden og skaber relationer ud fra Levuk. Det kræver også, at vi som institution har et bredt netværk. Gennem etableringen af Levuk har vi netop benyttet netværk, som udgangspunkt for at få de bedste tilbud til de unge aktiviteter som ridning, billedkunst og besøg af danseteater fra Libanon har kunnet føres ud i livet på baggrund af netværk og gode samarbejdspartnere. Af samme årsag har vi tilknyttet huskunstnere samt en koordinator med et bredt netværk indenfor kulturområdet nationalt og internationalt. Også når det gælder sagsbehandling, brug af kommunale tilbud og mere administrativt rettede opgaver har vi stor glæde af gode relationer. Relationer, vi gerne vil udbygge i bredere sammenhænge på længere sigt. 14

15 Nuværende samarbejdspartnere: Hillerød Kommune Kommunale sagsbehandlere Handicaporganisationer Lavuk LEV Landsforeningen Evnesvages Vel Frederiksborg Centret Hillerød Fysioterapi Skovtofte Seminarium KBK Hillerød Sportsklub Dansk Handicap Idræts Forbund Danske samarbejdspartnere kultur Det danske kulturinstitut GLAD Teater Center for Kulturel Udvikling Kulturministeriet, Huskunsterpuljen Internationale samarbejdspartnere kultur British Council engelsk organisation, der arbejder for at udvikle kulturelle relationer og uddannelsesmuligheder internationalt. Graeae engelsk teatergruppe. Hovedsageligt turneteater, der også laver workshops og ny dramatik. Mind the Gap - engelsk teater baseret i Bradford. Har produceret teater i mere end 25 år med udviklingshæmmede som primære medvirkende. IDAD Center Undervisningscenter for udviklingshæmmede i Libanon, der især arbejder med dans. 15

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009. Fritidsklub for unge med handicap

VIRKSOMHEDSPLAN 2009. Fritidsklub for unge med handicap VIRKSOMHEDSPLAN 2009 Fritidsklub for unge med handicap Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Sådan er virksomhedsplanen blevet til side 4 1.3 Sådan skal virksomhedsplanen

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Forretningsplan Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf:

Forretningsplan Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: 48 24 42 17 www.levuk.dk Levuk tilbyder beskyttet beskæftigelse for voksne, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig

Læs mere

Virksomhedsplan 2013. Fritidsklub for unge med handicap

Virksomhedsplan 2013. Fritidsklub for unge med handicap Fritidsklub for unge med handicap 1. Levuk lige nu Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år, der har et handicap. Der er 86 medlemmer og 19 medarbejdere i lokalerne i Hillerød. Fritidsklubben

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Virksomhedsplan 2012. Fritidsklub for unge med handicap

Virksomhedsplan 2012. Fritidsklub for unge med handicap Fritidsklub for unge med handicap 1. Levuk lige nu Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år, der har et handicap. Der er 85 medlemmer og 20 medarbejdere i lokalerne i Hillerød. Fritidsklubben

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN Fritidsklub for unge med handicap

VIRKSOMHEDSPLAN Fritidsklub for unge med handicap VIRKSOMHEDSPLAN 2010 Fritidsklub for unge med handicap Indholdsfortegnelse 1. Levuk lige nu side 3 1.1 Fra 2009 mod 2010 side 3 1.2 Indsatsområderne i 2010 side 4 1.3 Sådan skal virksomhedsplanen bruges

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012 Børn og Unge-politikken Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Linjeindsatser 2013-2014. Horsebohus. På den grønne gren

Linjeindsatser 2013-2014. Horsebohus. På den grønne gren Horsebohus På den grønne gren Forskning bekræfter vores positive erfaringer med unge, der færdes dagligt i naturen. I Horsebohus er vi vidner til deres flow og udvikling, og ønsker naturligvis at styrke

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. CSU Egedammens Fritidsordning. Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Skovledet 14, 3400 Hillerød Lov om Social Service 36 og 104 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Takster... 2 Visitering... 3 Fritidsordningens rammer...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere