VIRKSOMHEDSPLAN Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side Levuk lige nu side Levuk på kort sigt side Sådan er virksomhedsplanen blevet til side Sådan skal virksomhedsplanen bruges side 4 2. Grundlaget for Levuk side Vision og mål side Værdier side 6 3. Levuks pædagogik side Medlemmerne på Levuk side Pædagogikken side De unges daglige gang på Levuk side Traditioner og arrangementer side Godt at vide om.. side Levuks organisation side Tilhørsforhold og lovgrundlag side Ledelse side Medarbejdere side Personalepolitikker side Eksterne samarbejdspartnere side Indsatsområder 2008 side Tværgående indsatser side 16 Værdier side 16 Pædagogiske handleplaner side 17 Intern kommunikation side 18 Det gode og sunde arbejdsliv side 19 Brugertilfredshed side 20 Oversigt side Linjespecifikke indsatser side 21 Sport og udeliv side 21 Kreativt værksted side 22 Teater og musik side 23 Administration side 25 Cafe side Indsatsområder de kommende år side 27 2

3 Medlemmerne på Levuk er unge på vej til at blive voksne, som samtidig har et fysisk eller psykisk handicap. Vi ser dem først og fremmest som unge, og tilpasser rammerne, så der er plads til deres handicap. 1. Indledning Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge mellem 13 og 25 år med handicap. Klubben startede i 2005 og siden har vi arbejdet på at opbygge de bedste rammer for de unge, som vælger at bruge deres fritid hos os. Med et støt stigende medlemstal, nye medarbejdere og nyt tilhørsforhold til Hillerød Kommune, er der nye udfordringer og nye muligheder for Levuk. Som ledelse ser vi det som vores opgave, at skabe klare rammer for både drift og udvikling og samtidig sikre sammenhæng mellem mål og metoder. Det er udgangspunktet for virksomhedsplanen, som er vores værktøj til at få det bedste ud af mulighederne i 2008 og årene efter. 1.1 Levuk lige nu Udover at Levuk er en ung institution, har der i det forløbne år været en meget dynamisk udvikling. En udvikling der understeger, at vi er på vej fra etablering til drift, og som vil påvirke aktiviteterne det næste år: Medlemstallet er øget fra 35 til 65 unge, og tallet er stigende. Vi er flyttet i nye, større lokaler. Det har involveret såvel pædagogiske overvejelser om brugen af de fysiske rammer som en masse praktisk arbejde. Antallet af medarbejdere er øget med 1/3, så vi nu er 18 medarbejdere og to studerende. Ledelse og administration er udvidet, så den udgøres af leder, souschef og to administrative medarbejdere. Vi har tilføjet nye aktiviteter, og har samtidig arbejdet med at indføre flere traditioner og skabe mere strukturerede rammer. Vi har ambitioner for den kvalitet vi tilbyder de unge, og derfor har vi brugt ressourcer på at udvikle den pædagogiske kvalitet i forhold til det øgede medlemstal. Herunder udarbejdelse af pædagogiske handleplaner for alle medlemmer. Vi har lagt en stor indsats i den interne udvikling. Herunder gennemførelse af vores første APV, udvikling af vision og værdier, udarbejdelse af personalepolitikker og afholdelse af medarbejdersamtaler. I og med at vi har fået et nyt tilhørsforhold til Hillerød Kommune, har vi fået nye samarbejdspartnere. 3

4 1.2 Levuk på kort sigt I løbet af det næste år ligger en række udfordringer og muligheder, som vil være med til at flytte Levuk til et andet niveau. Særligt tilgangen af medlemmer, som er stigende og som fortsat ligger inden for den oprindelige målsætning om 100 medlemmer. Det stiller krav om udbygning og ændring af lokaliteter, udvikling af organisationen og et fortsat fokus på værdier og pædagogisk kvalitet. Samtidig ser vi muligheder i det nye tilhørsforhold til Hillerød Kommune og den sparring, der kan foregå i dette samarbejde. 1.3 Sådan er virksomhedsplanen blevet til Virksomhedsplan 2008 er Levuks første og vi har derfor valgt at lade udarbejdelsen indgå i en proces, hvor vision, grundholdninger, mål og ledelsesmæssigt grundlag også er bearbejdet: Visions- og værdiarbejde Hele medarbejdergruppen har været inddraget i arbejdet med at præcisere Levuks vision og grundholdninger. Vi har prioriteret at bruge pædagogiske dage og flere pædagogiske møder. Ledelsesmæssigt grundlag Med en institution, der bevæger sig fra etablering over i drift, har vi prioriteret tid til at udvikle og bearbejde et ledelsesmæssigt arbejdsgrundlag. Mål og handlingsplaner Virksomhedsplanen er ledelsens ansvar. Hvis den skal medvirke til at give de resultater vi ønsker, er det imidlertid vigtigt, at den er godt forankret i hele organisationen. Derfor har vi afsat tiden til at gennemarbejde virksomhedsplanen over en periode på 3 måneder. Medarbejdergruppen har været inddraget i dele af arbejdet og vi har desuden haft en ekstern konsulent tilknyttet. 1.4 Sådan skal virksomhedsplanen bruges Virksomhedsplanen har været en del af en intern udviklingsproces, og den vil være planen for hvordan vi ledelse og medarbejdere arbejder videre i Den vil være på dagsordnen til møder henover året, og blive benyttet i forbindelse med evaluering af de enkelte indsatsområder. Eksternt har vi et ønske om at informere såvel bestyrelse og forvaltning som politikere og andre eksterne samarbejdspartnere om vores klubtilbud, som grundlag for løbende udvikling af Levuk. 4

5 Som i alle andre ungdomsklubber, er Levuks unge en blandet flok. Nogle elsker udelivet og sport, andre er vilde med teater og musik og atter andre kan lide at tegne og spille spil. De fleste kan lide at hygge og være sammen med vennerne. 2. Grundlaget for Levuk 2.1 Vision og mål I opbygningen og etableringen af Levuk har der været en klar målsætning for klubben at give den enkelte unge mulighed for at mødes med andre, ligestillede unge og have en fritid med aktivt indhold. Oplevelser og samvær med andre unge, som bidrag til den unges dannelsesproces og identitetsudvikling har været en yderligere del af formålet. Det er de formål Levuk er bygget på, og som stadig er grundlæggende for vores pædagogiske virke. Samtidig har vi undervejs udviklet grundlaget, i takt med at klubben er vokset og vi har fået flere medarbejdere med andre faglige kompetencer. Derfor er vores vision for Levuk: Vi vil være en levende og aktiv ungdomsklub for unge, der har et handicap. En klub med trygge, strukturerede rammer og plads for de unge til at udvikle deres identitet og potentiale blandt ligesindede hvor de unge kan få venner, netværk og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces som er aktiv i lokalsamfundet og udadvendt i forhold til danske og internationale samarbejdspartnere som bidrager til at de unge stifter bekendtskab med det sunde liv på alle måder Visionen afspejler vores syn på medlemmerne, som unge med samme basale behov som andre unge for relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden. Visionen er retningsgivende i det daglige arbejde, og udgangspunktet for vores målsætning om: *at dokumentere og formidle Levuks pædagogiske arbejde Det kræver, at vi udvikler vores interne kommunikations- og evalueringskultur og dokumenterer bl.a. brugernes tilfredshed. *at sikre fortsat pædagogisk udvikling Det kræver, at vi skaber rammerne for medarbejdernes faglige fokus og for de udadvendte relationer. *at skabe gode og stabile rammer for en institution i drift Det kræver, at vi tilpasser opgaver og organisation samt sikrer en sund og velfungerende arbejdsplads og klub. 5

6 2.2 Værdier Værdier er vigtige på en institution som Levuk, hvor alle har et stort engagement. Engagement som kræver, at der er fælles fodslag, når vi træffer valg og prioriterer i hverdagens aktiviteter. Det er væsentligt for os, at der er sammenhæng i værdierne, fordi vi har fokus på, at det vi gør, skal gøres godt. Hillerød kommunes værdier Levuk er en institution under Hillerød Kommune, og vores værdier har udgangspunkt i de værdier, som gælder for alle i kommunen: Tillid Interesse Tid Omsorg Fritid i fællesskab Levuk skal være en klub, hvor man har lyst til at bruge sin (fri-)tid. Et sted, der er rart at være for alle, uanset hvilket handicap eller hvilke ressourcer man har. Og et sted med aktiviteter de unge selv har valgt, fordi det er interessant, sjovt, spændende og for unge. Alle har indflydelse på aktiviteter, på omgangstonen og på udviklingen og derfor også en forpligtelse til at deltage i fællesskabet. Fællesskabet styrker selvværdet, fordi det forpligter til at være en del af noget: Hvis man vil være med i gruppen, er det nødvendigt at byde ind med det man har, så alle i fællesskabet kan få glæde af det. Det betyder til gengæld også, at man har indflydelse og kan være med til at sætte dagsorden. Definition Når vi skriver alle, mener vi både medlemmer og medarbejdere på Levuk. Tryghed Når vi er trygge, kan vi meget mere. Levuk er et sted, hvor vi kan meget mere: Vise vores glæde, have en dårlig dag, tage tiden til at eksperimentere, sige det højt som ligger os på sinde, prøve noget vi ikke har prøvet før. Det gør vi ved at være åbne og imødekommende overfor hinanden, lytte, vise omsorg og være nærværende, opbygge traditioner og tilbyde faste rammer. For os er tryghed også, at vi er omhyggelige med hygiejne, udlevering af medicin og har fokus på de unges helt specielle behov. Ligeværdighed På Levuk ser vi forskelligheder som en styrke og byder enhver velkommen, som den han eller hun er. Vi vil noget med hinanden, og ser hinanden som ligeværdige parter. Det gør vi, når vi accepterer og anerkender alle kompetencer i huset, når vi tør stille krav og tage imod forventninger og når vi sætter grænser og samtidig gør plads til det tossede. Og vi gør det, når vi viser interesse, forståelse og gensidig respekt for hinanden. 6

7 På Levuk indgår de unge i et forpligtende fællesskab med fokus på *Frigørelse *Selvstændighed *Identitet *Udvikling *Medbestemmelse 3. Levuks pædagogik 3.1 Medlemmerne på Levuk Vores medlemmer er unge mennesker mellem 13 og 25 år med betydelig nedsat og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bredden er stor, når det gælder de unges funktionsevne en del bruger kørestol, nogle har kørekort, andre egen knallert og har arbejde f.eks. på beskyttet værksted, andre er psykisk skrøbelige, atter andre har socialkognitive vanskeligheder og flere er i gang med en ungdomsuddannelse på et specialundervisningscenter. 3.2 Pædagogikken Vi har et ønske om at være andet og mere end blot et sted, hvor de unge kan tilbringe deres fritid. Det betyder, at vi har løbende dialog om de overordnede pædagogiske mål og metoder. Definition Vi ser de unge som unge og dernæst som handicappede. Vi lægger stor vægt på, at alle skal have mulighed for at træffe valg i forhold til deres ønsker og potentialer fremfor eventuelle begrænsninger. Vi benytter den pædagogiske metode, som er bedst i den enkelte situation i forhold til den enkelte unge. Samtidig har vi en fælles holdning til den grundlæggende pædagogiske tilgang på Levuk: Det er relationen mellem mennesker, vi har i fokus. Udgangspunktet for al udvikling sker i relationen til andre, og det er gennem relationen at man udvikler sig som menneske og afklarer hvem man selv er. På Levuk ser vi det som vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for at relationen mellem de unge kan trives og udvikles. Det er vigtigt, at alle aktiviteter udspringer af emner, som svarer til de unges behov og interesser. De unge har medindflydelse og dermed mulighed for at præge og bestemme. Samtidig har de også en forpligtelse til indimellem at måtte bøje af for andres behov. Den form for indføring i demokratiske processer forbereder de unge på voksenlivet med dets valg og fravalg. Frigørelse og lyst til forandring er en naturlig del af en teenagers liv. Viljen til selvstændighed og viljen til at ville klare sig selv, er en del af frigørelsesprocessen det at gå fra at være ung til voksen. I Levuk er der albuerum til at frigøre sig fra barndommen, fra forældre/voksne og erobre sit eget voksenliv. De unge bliver behandlet som selvstændige mennesker med ret til at vælge sine egne venner, vælge hvilken linje man vil være på og vælge til og fra. Det at skabe en identitet og finde et tydeligt billede af hvem man er, er vigtigt som menneske. På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til at de forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller og venner, og styrke sin identitet. Derfor skal der også være tid til samvær og nærvær i klubben. De voksnes rolle Det er vigtigt, at vi som voksne er bevidst om vores rolle som identifikationsmodel i samværet med de unge. Som medarbejder skal man kunne indgå i relationen med de unge på en ligeværdig og anerkendende måde. 7

8 I hverdagen kommer den pædagogiske linje til udtryk gennem vores fokus på at: De unge har potentiale og ressourcer, som skal findes og udvikles. Det betyder, at der arbejdes i en balance mellem omsorg og udvikling, hvor de unge skal inddrages og deltage frem for serviceres, samtidig med at den situationsbestemte omsorg skal være tydelig. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder i en balance mellem at presse/motivere de unge, til at turde mere end de troede muligt. Små sejre har stor betydning for vores unge, og sejrene kan vi give dem ved at se deres potentiale og lade dem udnytte det. De unge skal have mulighed for at møde verden mangfoldig og åben. Det betyder, at vi prioriterer ressourcerne, så de unge kan møde varierede kulturtilbud. Det gør de i lokalsamfundet, hvor vi dagligt benytter de sports-, musik- og andre kulturelle tilbud, der findes i Hillerød. Vi prioriterer også rejser og ture til udlandet og indbyder meget gerne gæster fra andre lande. Til daglig har vi gæstelærere fra andre kulturer/med en anden faglighed end den vi har fast i huset. De unges udvikling skal foregå i trygge rammer. Det betyder, at de fysiske såvel som personalemæssige rammer er baseret på at give struktur og tryghed at udvikle sig i. Det handler både om at opleve og blive mødt med glæde og positivitet og om at de praktiske foranstaltninger skal fungere - hver gang. De unge skal introduceres til sund livsstil Vi forsøger at introducere de unge til sund livsstil på alle måder. Dels ved at møde mange og forskellige kulturtilbud, dels ved at de unge får sunde valgmuligheder, når det gælder kost. Det betyder, at vi prioriterer ressourcer til en fast køkkendame, som laver varieret økologisk mad på cafeaftener. Det betyder også, at vi har mange sportsaktiviteter, som de unge deltager i. De unge skal mødes med åben og direkte dialog Vi ser den direkte dialog som grundlag for åbenhed og tillid. Det betyder, at vi forsøger at sige tingene som de er, og at tale med både unge og forældre om emner, som har betydning for den fælles dagligdag også når det er emner, der er svære at tale om. De unges pubertet og udvikling af egen identitet skal respekteres En stor del af Levuks medlemmer er i puberteten, og oplever de samme forandringer, som andre unge. Dermed har de også de samme spørgsmål og de samme udfordringer. Det betyder, at vi vægter at bruge tid på at tale med de unge om emner som seksualitet, kærester, kroppens forandringer, hygiejne og andet som er en del af deres udvikling fra ung til voksen. Vi bruger bl.a. rollespil og forumteater, som udgangspunkt for fælles dialog om seksualitet. 8

9 3.3 De unges daglige gang på Levuk Som fritids- og klubtilbud har vi valgt at strukturere dagligdagen, så de unge er tilmeldt aktiviteter om eftermiddagen og så kan de på klubaftener (cafe-aftener) frit vælge fælles hygge eller egne/ fælles aktiviteter. Medlemmerne vælger én linje for et år ad gangen, fordi det giver struktur og tryghed i hverdagen. Vi fokuserer på; at medlemmerne opøver evnen til at vælge til og fra at medlemmerne vælger efter interesse og ikke blot eksisterende venskaber. Dermed får de nye relationer til andre medlemmer. at medlemmerne lærer at forpligtige sig overfor gruppen, at være en del af fællesskabet og deltage i de planlagte aktiviteter. Hver linje har sit eget emne med faste aktiviteter, som de unge er med til at fastlægge. Sport og udeliv På Sport og udeliv bliver pædagogikken omsat i fysiske aktiviteter, motion og oplevelser i naturen. En dag om ugen er afsat til Pibergården, hvor de unge laver mad over bål, udfordres med solide gåture og samtaler om det man ser på vejen. Sportsaktiviteter er f.eks. boksefitness, hockey, spinning og svømning. Den personlige hygiejne og motionsvaner er en del af de emner, som naturligt tages op på linjen. Gennem aktiviteten Ude-stratego udvikler de unge sociale kompetencer som f.eks. hjælpsomhed og at vinde og tabe i trygge og genkendelige rammer. Oplevelsen af fællesskab styrkes ved, at de unge og voksne mødes i gruppen for at klæde om og gå samlet til banerne for at spille. De unge vælger hold med forskellige deltagere fra gang til gang. På den måde lærer de unge at skabe nye relationer på tværs af de daglige venskaber. Aktiviteten er fysisk og giver motion, understøtter vores fokus på sund livsstil og samtidig styrker det de unges motorik og kropsbevidsthed. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Svømning/ fodbold Hillerød Svømmehal/ Frederiksborg centret Pibergården Mad over bål, gåture, sanglege, Kanosejlads Ude-stratego/ spinning Udendørs nærområde/ Fitnesscenter Boksefitness/ Hockey Hillerød Bokseklub Hygge og tur Nærområdet Teater og musik Alle kan være med til teater, musik og dans. Her har man mulighed for at være med til at skabe et forum, hvor kreativitet og fantasi ikke har nogen begrænsning. Vi spiller ikke teater vi leger teater. Det er en mulighed for unge i puberteten at få afprøvet forskellige roller og skabe sin identitet i samspil med andre unge. I dansen er der mulighed for at være fysisk sammen med andre unge som en del af ungdomskulturen, og styrke identitet og kropsbevidsthed. I 2007 har vi haft både en dansk og en sydafrikansk gæstelærer og en engelsk huskunstner tilknyttet vores arbejde i Teater og musik. Den unge behøver hverken at kunne synge eller danse for at være med, bare han/hun kan lide at skabe noget sammen med andre. At skabe noget sammen, hvor alle deltager på lige fod, styrker oplevelsen af lige vilkår og ligeværdighed de unge imellem og mellem unge og voksne. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Teater Musik/rytmik Dans hip hop Teater Dans Takt og tone Professionel skuespiller Egen musikpædagogisk medarbejder Professionel danser Huskunstner laver workshop 9

10 Kreativt værksted I det kreative værksted er der mulighed for forskellige former for kreative udtryksformer. Der arbejdes med forskellige materialer til udvikling af fantasi og kreative kompetencer. I perioder har værkstedet haft tilknyttet professionelle kunstnere blandt andet Bangladesh og Irak inden for bl.a. billedkunst. Eftersom mange af aktiviteterne i værkstedet er stillesiddende, er en dag om ugen afsat til aktiviteter i naturen. Aktiviteten har til formål at lade medlemmerne blive fortrolige med naturen og dens dyreliv ved at følge naturens gang i de skiftende årstider. Hertil kommer udfordrende motion, stimulering af sanser og motorik. Vi skaber en række ritualer for afviklingen og inddrager medlemmerne i forberedelserne og formidling gennem billeddokumentation med egne fotos. Udover individuel succes, styrkes medlemmernes selvværd og gruppens sociale relationer. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekter Værksted: Kreative aktiviteter Musik/rytmik Natur: Motion og oplevelser i naturen Værksted: Kreative aktiviteter Projekter Hygge og tur Egne pædagoger og gæstelærere Egne pædagoger Fælles med Teater og Musik Egne pædagoger Egne pædagoger Egne pædagoger Cafeen Cafeen og køkkenet er Levuks fælles samlingssted. Vi har en klar holdning til det vi serverer: Vi bruger primært økologiske produkter og vi sælger ikke slik i Levuks cafe, fordi vi ikke mener, at det hænger sammen med sund kost og motion. Desuden bruger vi i størst muligt omfang produkter, som de unge har været med til at fremstille på de beskyttede værksteder, hvor nogle af medlemmerne arbejder. Vi har et madudvalg, som har indflydelse på menuen, og de unge er med i udvalget, ligesom de i et vist omfang inddrages i køkkenarbejdet. 10

11 3.4 Traditioner og arrangementer Levuk er en ung institution, og vi har allerede mange traditioner. Udviklingen af traditioner med samme forløb hver gang har et pædagogisk udgangspunkt. Mange af vores unge har behov for struktur og det skaber tryghed at kunne glæde sig til en bestemt begivenhed, som de kender forløbet af på forhånd. Hver uge, måned og år er der traditionsrige begivenheder på Levuk: Cafe-aften Mandag, onsdag og fredag holder vi cafeaften. Der er frugt kl. 16 og vi spiser aftensmad sammen kl De unge hjælper til med borddækning og oprydning. Herefter er der mulighed for at være sammen med vennerne eller kæresten eller til at se TV eller høre musik. Der er også faste aktiviteter, man kan tilmelde sig: Mandag cykeltur eller rollespil, onsdag fodbold eller musik, fredag fest eller anden på forhånd fastlagt aktivitet. Hver aften har sin toastmaster, som ved middagen fortæller om aftenens muligheder. Toastmasteren bestemmer ikke aftenens indhold det gør de unge selv ved at byde ind med det, de har lyst til at lave. Medlemsmøder Hver måned afholder vi medlemsmøder, hvor de unge kan tage små og store emner op. Der vælges ordstyrer og referent blandt de unge, og vi gør meget ud af at der følges op med handling på de emner, de unge har behandlet. Special Olympics Levuk har deltaget i de olympiske lege for handicappede og i andre handicapidrætsstævner. Det gør vi igen i 2008 og Sport og Udeliv er i gang med at planlægge. Kanotur En gang om året tager vi på kanotur. Turen kan gå til Esrum Sø, Susåen eller f.eks. til Sverige. Pige week-end Hvert år holder vi pige-weekend. En stor succes med pyjamasparty, pigeforkælelse og tøsesnak. Vi arbejder for at gøre det samme for drengene. Kolonitur i uge 28 Hver sommer tager alle medlemmer og medarbejdere af sted på koloni i en uge denne uge er Levuk lukket. Turen går til forskellige steder i Danmark. Fredagsfester Festerne holdes en gang om måneden og temaerne er fastlagt på forhånd det kan være Hollywood-fest, Hawaii-fest, Greasefest m.m. Ved festen er der middag og underholdning, f.eks. linedance eller band. De unge må tage en ven med og gamle medlemmer eller unge fra andre institutioner bliver indbudt. Det øger bl.a. muligheden for venskaber og netværk på længere sigt. Ski- og sneture Hvert år er der mulighed for tage med til Val Ridning Morel i Frankrig for at stå på ski, prøve grænser Hver 2. fredag kan de unge deltage i vores rideture, hvis de har lyst. Turene på hesteryg foregår på islandske heste i Freerslev Hegn. af og være sammen med venner. Turen foregår i samarbejde med Lavuk i København. Hvis man vil prøve andet end ski, er der mulighed for at tage med til Norge på sne-tur, hvor vi kører i kane, på snescooter og er sammen med andre handicappede. For begge ture gælder, at vi prøver at være så mange af sted som muligt, for at skabe den rette ånd på turen. Vi lægger vægt på, at det ikke skal være dyrere for medlemmerne at rejse end for andre unge, derfor tilbydes rejserne til kostpris. 11

12 3.5 Godt at vide om Visitation Tilbudet er for børn og unge mellem 13 og 25 år med betydelig nedsat og varig fysisk og/eller psykisk funktionsevne. For at ansøge om at blive medlem, skal forældre eller sagsbehandler rette henvendelse til Levuk. Der aftales formøde, hvor forældre, sagsbehandler og den unge besøger stedet og får grundig introduktion til Levuk og hverdagen i klubben. Ledelsen forestår rundvisningen. Levuk er selvvisiterende, og det er Levuks ledelse, der afgør om ansøgende medlemmer passer til og kan profitere af tilbudet. Når der er opnået betalingstilsagn fra den aktuelle kommune og visitationsblanketten er modtaget, indkaldes den unge og forældre til endnu et møde, hvor medlemmets kontaktvoksen deltager. Endelig startdato aftales. Åbningstider Mandag og onsdag (cafeaften med mad) Tirsdag og torsdag kl Fredag kl (cafeaften med mad) Takst Medlemmets egenbetaling udgør kr. 400 kr. pr. måned. Kommunen betaler 543 kr. pr. døgn pr. medlem, inkl. transport til og fra Levuk samt personaledækning ved eksterne aktiviteter som rejser i ind- og udland, festivaler, koncerter og idrætsstævner. Uden transport betaler kommunen 430 kr. pr. døgn pr. medlem. Udgifter knyttet til de daglige aktiviteter, som f.eks. ridning, fællesspisning og bowling skal medlemmet selv betale. Kørsel Levuk har samarbejde med VIFA, som koordinerer kørsel for medlemmerne. Det er hjemkommunen, der betaler kørsel evt. kørsel til og fra Levuk. De fysiske rammer Levuk ligger i nyindrettede lokaler i Frederiksborgcentret. Lokalerne er indrettet med henblik på at danne fysisk ramme for handicappede, og vi har derfor fuld handicaptilgængelighed. I alt har vi 700 store, lyse kvadratmetre, der er indrettet med mindre rum til hygge og aktiviteter, grupperum og store, opdelelige rum. I midten af huset ligger vores cafe, som kan ændres til teatersal og udstillingshal med Av-udstyr, scene m.m. Adgangen til huset sker via et roligt parkeringsområde og vi har masser af grønne områder udenfor døren. Desuden har vi direkte adgang til Frederiksborgcentrets sportshal. 12

13 På Levuk vil vi gerne skabe et reelt ungdomsmiljø. Cafe-aftener, kærester, fredagsfester, hygge, skiture, pige/drenge-weekender og besøg på lokale kulturcafeer, vores medlemmer taler om. 4. Levuks organisation 4.1 Tilhørsforhold og lovgrundlag Levuk blev oprettet i samarbejde mellem Frederiksborg Amt, Landsforeningen LEV og Hillerød Kommune. Med strukturreformen hører vi nu under Hillerød Kommune, og har en bestyrelse med medlemmer fra Hillerød Kommune, Hillerød Byråd, LEV og forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen. Hillerød Kommune Bestyrelse Ledelse Sport og Kreativt Teater/ Admini- Køkken Udeliv værksted Musik stration Lovgrundlaget Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 36 for unge op til 18 år 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 33. Stk. 2. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Lovgrundlaget Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 104 for unge over 18 år 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene på anden vis. 13

14 4.2 Ledelse Ledelsen på Levuk varetages af en leder og en stedfortræder for lederen, som tilsammen udgør det daglige ledelsesteam. Ledelsesteamet er etableret indenfor det sidste år, i en periode hvor opbygning og udvikling af klubben har haft stort fokus. Dette har bl.a. medført at ledelsesteamet har været meget involveret i den daglige drift. I og med at klubben er på vej ind i en driftsfase, arbejder vi med at udvikle og tydeliggøre ledelsesrollen, bl.a. gennem fælles kompetenceudvikling og fast strukturerede ledelsesmøder. 4.3 Medarbejdere Levuk har 18 medarbejdere og to studerende et halvt år ad gangen: To administrative medarbejdere, en køkkenassistent, en rengøringsassistent og endelig har hver linje tilknyttet 3-4 pædagoger. Vi lægger vægt på, at alle typer af medarbejdere, også praktikanter, indgår ligeværdigt i arbejdet med de unge. Fælles for alle medarbejdere er høj faglig kompetence, som kommer til udtryk i et professionelt miljø med fokus på såvel struktur som udvikling. Den høje faglighed giver nogle kvaliteter, som gør Levuk til en velrenommeret arbejdsplads. Samtidig er der et stort engagement og omsorg for den enkelte unge og for helheden, som skaber trygge fritidsrammer. Også i forhold til den interne organisering, tager medarbejderne ansvar ved at stille krav og byde ind med specifikke kompetencer. Det ser vi som en styrke i forhold til den udvikling, som Levuk løbende står overfor. 4.4 Personalepolitikker Pr. januar 2008 har vi på Levuk ni politikker, som vedrører personaleforhold eller procedurer i relation til medlemmerne. Politikkerne omhandler: Medarbejdernes sygdom Arbejdstid Fravær Intern kommunikation samt procedurer ved vold mellem medlemmer, registrering af magtanvendelse, voldsepisoder, dødsfald og medicinudlevering. 4.5 Eksterne samarbejdspartnere Vi ser en stor værdi i, at vores medlemmer møder verden og skaber relationer ud fra Levuk. Det kræver også, at vi som institution har et bredt netværk. Gennem etableringen af Levuk har vi netop benyttet netværk, som udgangspunkt for at få de bedste tilbud til de unge aktiviteter som ridning, billedkunst og besøg af danseteater fra Libanon har kunnet føres ud i livet på baggrund af netværk og gode samarbejdspartnere. Af samme årsag har vi tilknyttet huskunstnere samt en koordinator med et bredt netværk indenfor kulturområdet nationalt og internationalt. Også når det gælder sagsbehandling, brug af kommunale tilbud og mere administrativt rettede opgaver har vi stor glæde af gode relationer. Relationer, vi gerne vil udbygge i bredere sammenhænge på længere sigt. 14

15 Nuværende samarbejdspartnere: Hillerød Kommune Kommunale sagsbehandlere Handicaporganisationer Lavuk LEV Landsforeningen Evnesvages Vel Frederiksborg Centret Hillerød Fysioterapi Skovtofte Seminarium KBK Hillerød Sportsklub Dansk Handicap Idræts Forbund Danske samarbejdspartnere kultur Det danske kulturinstitut GLAD Teater Center for Kulturel Udvikling Kulturministeriet, Huskunsterpuljen Internationale samarbejdspartnere kultur British Council engelsk organisation, der arbejder for at udvikle kulturelle relationer og uddannelsesmuligheder internationalt. Graeae engelsk teatergruppe. Hovedsageligt turneteater, der også laver workshops og ny dramatik. Mind the Gap - engelsk teater baseret i Bradford. Har produceret teater i mere end 25 år med udviklingshæmmede som primære medvirkende. IDAD Center Undervisningscenter for udviklingshæmmede i Libanon, der især arbejder med dans. 15

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Virksomhedsplan 2015. 2005-2015 10 år med levende fællesskab

Virksomhedsplan 2015. 2005-2015 10 år med levende fællesskab 2005-2015 10 år med levende fællesskab Indhold 1. Levuk lige nu side 1 Året, der gik: 2014 Ledelsens fokus 2015 Sådan bruges virksomhedsplanen 2. Grundlaget for Levuk side 3 Vision og mål Værdier 3. Levuks

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere