Grobund 'Bag om krisen' 4. Roskilde-foredrag 27. maj 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grobund 'Bag om krisen' 4. Roskilde-foredrag 27. maj 13"

Transkript

1 Grobund 'Bag om krisen' 4. Roskilde-foredrag 27. maj 13 Rolf Czeskleba-Dupont energi- og samfundsforsker, Ph.D., RUC: Bæredygtighed, Miljø og klima - om grøn vækst, fødevarekrisen; global ulighed og økologisk strategi

2 disposition 1. Bæredygtighed historien bag 2. Miljø og klima den økologiske krises tilspidsning 3. Grøn vækst hvad er meningen? 4. Fødevarekrisen, befolkning og fattigdom 5. Resultat: Global ulighed og kaos i verdenssystemet 6. Strategi i et øko-socialistisk perspektiv n = note

3 1. Bæredygtighed historien bag 4 faser: a) FN-projekt i 70'erne/80'erne b) Verdens-systemisk polarisering i 90'erne c) Bæredygtigheds-strategier i 00'erne d) Salgsargument efter den store krise

4 1a) FN-forprojekt i 70'erne Inden begrebet bæredygtighed kom på spil: August 1979: FN symposium i Stockholm om Relationerne mellem Ressourcer, Miljø, Befolkning og Udvikling. Ekspertviden skulle indhentes. 'carrying capacity' ses som ikke-statisk, men dynamisk, noget der kan udvides og udvikles socio-økonomisk. n

5 - blivende resultat fra 70'erne Nøgleordene MILJØ OG UDVIKLING går videre, alt imens BEFOLKNING OG RESSOURCER forbliver i mørket. Dermed holdes især spørgsmålet ude om FOLKENES SELVBESTEMMELSESRET f.eks. hvad angår naturressourcer på et lands territorium.

6 Endnu 1a: FN-projektet i 80'erne I medfør af FN-generalforsamlings-resolution fra 1983 nedsættes en Verdenskommision for Miljø og Udvikling med den norske statsminister Gro Harlem Brundtland som formand. Kommissionen afholdt tre års høringer rundt omkring i Verden. Barslede i 1987 med rapporten: VORES FÆLLES FREMTID.

7 Endnu 1a: Verdenskommission for miljø + udvikling Efter inputs fra den 3.Verden og under hensyn til store miljøkatastrofer som Tjernobyl (a-kraft) og Bophal (kemiindustri) kobles de to store diskurser: a) udviklingsdiskursen b) miljødiskursen. N.B. Begrebet 'bæredytig udvikling' søsættes i en politisk 3-Verdens-struktur. Titlen 'Our Common Future' indvarsler en mere homogen struktur der kræver konvergens i udviklingen.

8 - blivende resultat fra 80'erne: FNs klimapanel IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change - bedre kendt som... 'FN s klimapanel' -...oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten Vores fælles fremtid. Panelet fik til opgave...at sammenstille og vurdere den videnskabelige litteratur om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer. Siden da er det blevet til fire...vurderingsrapporter; den første i 1990, den anden i 1995, den tredje i 2001 og senest den fjerde i Den femte er på trapperne... n

9 1b) Verdens-systemisk polarisering i 90'erne (1) USA-delegationen på diplomatmødet i Bergen 1990 forsøgte at få BÆREDYTIG VÆKST i diskursen, men uden held! (Selvom Wall Street og Washington havde fået vækst-% i i-lande i selve 87-rapporten) Topmødet i Rio 1992 fører til strid i USA's delegation for åben skærm: præsident Bush bliver modsagt af Al Gore. Økosocialisten Alain Lipietz vurderer: USA led et diplomatisk nederlag svarende til Vietnamkrigens. n

10 1b) Verdens-systemisk polarisering i 90'erne (2) Hvad skete der på RIO-topmødet? EU turde gå udenom USA og alliere sig med lande fra den tidligere 3.Verden. Således at der kunne vedtages væsentlige handlingsrammeprogrammer som KLIMAKONVENTIONEN (UNFCCC) BIODIVERSITETS-KONVENTIONEN. USA havde nedprioriteret energi- og miljøpolitikken under Reagan og Bush, sen. til fordel for geopolitikken (fjerne Det Ondes Rige).

11 1b) Verdens-systemisk polarisering i 90'erne (3) Efter afslutningen af den kolde krig havde Verden håbet på, at en FREDS-DIVIDENDE ville give råd til investeringer for at realisere en bæredygtig fælles fremtid, f.eks. økosocialisten Barry Commoner forår 1990: Making peace with the planet......indtil Saddam Hussein var lokket i fælden i Q8! Sidenhen prøvede den gamle blok ved magten i USA at genvinde sin geopolitisk centrale rolle gennem militære aggressioner til sikring af billig olie: GEOPOLITIK annullerer fredsdividenden! n

12 - blivende resultat af 90'ernes politiske polarisering (1) Magtpolitik: Ikke mindst gennem sit militære CENTRAL COMMAND over Østafrika, Mellemøsten og det Kaspiske område (oprettet under Reagan) bider USA sig fast i Mellemøsten. Slut med denne regions selvbestemmelsesret? Var 'folkenes selvbestemmelsesret' kun et løsen under den kolde krigs bejlen om områderne i den 3.Verden?

13 Magtpolitik: USCENTCOMM et imperialistisk ansvarsområde

14 - blivende resultat af 90'ernes politiske polarisering (2) KLIMAPOLITIKKEN undermineres: USA's regering bringer repræsentanter for de kulsorte kapitalfraktioner ind i redigeringen af Kyoto-aftalerne. Imod f.eks. tyske rådgiveres protest vedtages at usikker biologisk CO2-optag i planter kan give aflad mod entydige CO2-emissioner fra skorstene og udstødningsrør. Myten om billig CO2-neutralitet fra træfyring fødes gennem brutale forenklinger. n

15 1c) Bæredygtigheds-strategier i 00'erne Som svar på USA's fornyede geopolitiske dominans reaaliserer EU løftet fra Rio 1992: STRATEGIER FOR b.u. siden både på EU-plan og i medlemslandene. Nu skal der fejes op i eget hus. Men samtidigt og med større vægt konkurrer EU med USA om at blive Verdens mest KONKURRENCEDYGTIGE ØKONOMI (Lissabon-strategien). Ressource-imperialismen lurer om hjørnet.

16 - blivende resultater af den strategiske vending 1) EU's medlemslande er forpligtet til at ajourføre deres strategi for bæredygtig udvikling 2) Efter krisens gennemslag er drømmen om EU som Verdens mest konkurrencedygtige økonomi slut 3) Banen er dermed kridtet op til at formulere sammenhængende strategier for økologisk-økonomisk, social, politisk og institutionel bæredygtighed.

17 1d) Den store krises udfordring Husk: oliepriserne røg i vejret INDEN FINANSHUSENE KRAKKEDE. Verdens produktion af konventionel olie kan ikke følge med den stigende efterspørgsel: ikke kun regionale peak-oil fenomener, men GLOBAL PEAK-OIL. => det er i tiltagende grad slut med den billige olie!

18 Et skøn fra det gik nok hurtigere med konventionel olie

19 1d) Bæredygtighed reduceret til et salgsargument Efter krisens gennemslag: Politikkens strategiske ambitionere er opgivet. 'BÆREDYGTIGHED' er et plusord i varesalg: markedsdeltagerne kappes om at genoplive det til fuldt blus (med kreditkortene?). MEN: Hvem forbedrer indholdet i bæredygtighedsstrategierne? Krisesvarene på det parlamentariske plan har gjort sig 'frie' fra økologisk bevidsthed i det hele taget (f.eks. med Vækstplan DK).

20 2. Miljø og klima den økologiske krises tilspidsning burning a tree is the carbon equivalent of driving a gas-guzzling SUV 15,000 miles a year.

21 Amerikansk motorspecialist så tilspidsningen Motorskribent Larry Carley 2007 (blog): CO2 is latest environmental challenge. Bilproducenterne har forbedret motorerne på mange måder for at klare miljøproblemer. CO2 stiller nye, skrappe krav. Men i en sammenligning af benzinkørsel med træfyring konkluderer han beroligende: Afbrænding af eet (30-50 år gammelt) træ udleder lige så megen CO2 som det at køre km (halvvejs Jorden rundt, rcd) i en benzin-ødslende SUV.

22 Amerikansk bilindustri har erfaret tilspidsningen SUV = Sports Utility Vehicle Dereguleret niche for USA's tre store bilkoncerner. Ud af en pris på $ pr. styk gav de i slut-90'erne $ i profit... MEN: Stigende benzinpriser, miljøbevægelsernes indsigelser og ændrede præferencer i Hollywood (for hybridbiler) satte en stopper for det: I 2006 gik Ford og GM ned med dem (Jonathan Neale 2008: Stop global warming change the world, s.148).

23 Jonathan Neale 2008: Stop global warming change the world Historien om SUVs fylder otte sider i Neales bog og afsluttes således: den står som en advarsel for enhver der tror at de gamle bil- og olieindustrier vil tilpasse sig en ny økonomi med alternativ energi. De ser tilpasningen til klimaforandringer som de store selskabers død. De skal nok lave al slags grøn støj som de tvinges til, men heller ikke mere. (s.149) Et af bogens afsnit hedder: Hvorfor de rige og magtfulde ikke vil handle!

24 Tænk globalt handl' lokalt: ja, men hvordan? Miljøbevægelserne har længe vidst og sagt det. Men med den globale opvarmning bliver det vanskeligere: Lokale adfærdsændringer giver ikke kortfristede og synlige resultater de er ikke nok. Strategiske knækpunkter må findes: f.eks. stop for afskovning. Thi i 2.halvdel af 1900-tallet drev den den globale opvarmning op.

25 De dyb-grønnes dybe fejltagelse Cirka 1/6 af de globale CO2-emissioner skyldes træafbrænding. Alligevel lykkedes det p.g.a. Kyoto-processens afsporing at bilde folk ind, at træfyring er CO2-neutral. Selvom det øger emissionerne endda over for kullene! Som løsning for klimaproblemet kaster industrien sig over skovene, fordi træfyring kan erstatte fossile brændsler og EU's politikere giver dem CO2-kvoter for dette! Og der spås rigelige træreserver. Men CO2-problemet er ikke et ressource- men et affaldsproblem. Emissionskurven skal knækkes nu!

26 Global opvarmning (1) CO2-opsving målt i Hawaii observatorium

27 Global opvarmning (2): Den stiger p.g.a. menneskeskabt påvirkning, især over land [IPCC 2007] (U.S. EPA 2009, note)

28 Global opvarmning (3): Oceanerne opvarmes også via menneskeskabte påvirkninger

29 Quiz: Hvad giver opvarming i kolben til højre? Lysstråler som her - eller spildvarme fra en OHprojektør nedefra?

30 Og nu en tiltrængt... PAUSE

31 3. Grøn vækst hvad er meningen? 'GRØN VÆKST' taler for muligheden af at skaffe 'GULD & GRØNNE SKOVE', blot uden den skeptiske holdning i det sidste udtryk. Dette opsummerer tidligere tiders dårlige erfaringer med kapitalistisk rovdrift. Næsten som i bibelens afsky mod 'dansen om guldkalven'. 'Grøn vækst' signalerer derimod mutationen til en kapitalistisk-økologisk modernisering der skulle skabe win-win situationer både monetært og stofligt.

32 3. Guldets eller grønne skoves vækst? 2010: VKR-regeringens klima- og energiminister Lykke Friis meldte ud at omstillingen af de store kraftværker i Danmark til træfyring resulterer i en CO 2 -reduktion på 2-3 millioner tons om året = 2-3 millioner CO 2 -kvoter 2011: R-S-SF + kommunerne kører videre med dette fup-nummer som hjørnesten i deres klimaplaner!

33 3. Grønne skove ofres for væksten (1) På valgdagen den udkom et overset dokument: Det videnskabelige komitée under Det Europæiske Miljøagentur offentliggør en 'OPINION'. Her advarer ansvarlige videnskabsfolk om, at en stærk stigning i træafbrænding vil give en betydelige ekstra-emission af CO2!

34 3. Grønne skove ofres for væksten (2) 4.november 2011: Greenpeace Canada offentliggør en veldokumenteret rapport Fuelling a BioMess. Why burning trees for energy will harm people, the climate and forests. 25.november 2011: Tænketanken CONCITO opsummerer kritisk forskning og spørger: Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2? Svaret: Nej, indtil år 2050 kan udledningen fordobles, idet (billigt) opkøbte CO2-kvoter kan bruges af andre som deres ret til at forurene.

35 3. Grønne skove ofres for væksten (3) : POLITIKEN slår CONCITO-rapporten stort op med artikel på forsiden: NÅR TRÆ ER MERE SORT END KUL : Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard starter forhandlinger om ENERGIFORLIGET : Fem professorer fra det tidligere KVL bandlyser CONCITO-rapporten og påstår at den er fejlagtig : det fremgår af en fælles pressemeddelelse af professorerne og CONCITO, at der ikke er påvist fejl, men de har forskellige vurderinger.

36 3. Grønne skove ofres for væksten (4) Under forhandlingerne lykkes det (for bl.a. EL) at få afsat nogle millioner i 2013/14 til undersøgelser af effekterne af kraftværkernes omstilling til træpiller med henblik på klimaet. CONCITO bemærker efter indgåelsen af forliget, at det virker noget omvendt, at man først undersøger effekterne bagefter. Og at der er fare for, at Danmarks anseelse lider et alvorligt knæk, når/hvis det bliver klart, at effekten i forbindelse med EU's kvotehandel er direkte skadelig for klimaet!

37 Konklusion: Hvem tør afsløre den klima-kreative bogføring? Om ikke andet må man konkludere, at Danmarks og især de store byers klimaplaner lider et alvorligt knæk, når/hvis rigsrevisionen eller andre instanser en skønne dag måtte påtale, at der ikke var grundlag for at indsætte tallene for hele den fortrængte fossile brændsels CO2-emission som klimagevinst i reduktions-forpligtelserne. Men: hvem vil være fædrelands-forræder? Når det nu lige er lykkedes at bilde folk ind, at træfyring er en del af det grønne vækst-mantra.

38 Og nu den tiltrængte... dybe vejrtrækning

39 4. Fødevarekrisen, befolkning og fattigdom

40 WWI om fødevareproduktion og befolkningstilvækst Realpriserne for fødevarer faldt mellem 1960 og 1999 (undtagen i 1974) årligt med 0.6 procent. Denne vedholdende prissænkning kunne tilskrives landmændenes succes med at holde deres afgrøde-udbytte på forkant af den stigende Verdens-efterspørgsel. [+] Fra 1961 til 2010 VOKSEDE PER CAPITA PRODUKTIONEN AF FØDEVARER med 49 procent, selvom VERDENS BEFOLKNINGSTAL i samme periode øgedes med 3.8 milliarder eller procent. => Fremskridt i planteavl og udvidede landbrugsarealer bidrog hertil... idet landbruget fra 1961 til 2010 kultiverede yderligere 434 millioner hektar (næsten 100 x Danmarks areal).

41 Prisstigningernes konsekvenser Om konsekvenserne af prisstigningerne siden år 2000 skriver World Watch Institute: Kornprisernes høje udsving kan have ødelæggende konsekvenser for Verdens fattige. Verdens fødevarepriser nåede toppunktet i 2011 p.g.a. en stigning mellem juni 2010 og april 2011 på 57.9 procent i de globale KORNPRISER - og dette tvang 44 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom (under US$ 1.25 pr. dag). Høje kornpriser kan reducere realindomsten og øge indkomst usikkerheden, og er forbundet med øget fejlernæring ('Vital Signs').

42 Kornpriser og lageroverskuddet

43 WWIs forklaring på udsalget i 00'erne Lavpunktet i de samlede lagre omkring 2007/8...kan føres tilbage på såvel omlægningen af majsanvendelse til biobrændsler som usædvanlige indkomstforøgelser i Kina og Indien, som afstedkom en væsentlig stigning i efterspørgselen efter kød og majsbaserede fødevarer (jf. figur 5). [+] Prisstigninger på energi og gødning pressede fødevarepriserne ligeledes op ved at forøge omkostingerne for produktion, forarbejdning, transport og opbevaring. Ifølge Verdensbanken... var gennemsnitsprisen på energi mellem år 2000 og 2012 i alt procent højere end prisen mellem 1990 og Gennemsnitsprisen på kunstgødning steg i samme periode med procent.

44 Hvor kom de nye landbrugsarealer fra: afskovning

45 Tropisk afskovning en tragedie Tabslisten er lang: *Jordens frugtbarhed kan ofte ikke genoprettes (laterit-jord) *bio-diversiteten reduceres drastisk, d.v.s. mange livsformer ødelægges *menneskers ophold og muligheder for livets opretholdelse fjernes *røgen bidrager til global opvarmning dels via drivhuseffekten, dels via formindsket refleksion af sollys ved polerne (albedo)

46 Ved genbeplantning: undgå monokulturer! I såvel skovbrug som i landbrug truer udvidelse af monokulturer, der ikke i længden er bæredygtige. Derfor kæmper mange befolkninger mod plantager f.eks. af eukalyptus ( Plantager er ikke skove ). Også i landbruget er det værd ikke at satse så meget på stordrift, men snarere på samdrift (economies of scope i stedet for economies of scale)

47 Behøver biobrændsler at gå ud over fødevareproduktionen? Ikke ifølge økologen Barry Commoner 1980: Ved etanolproduktionen hentes Kulstof [C] ud af planterne; Ved valget af afgrøderne kunne man satse på afgrøder der indeholder mere kulstof i forhold til kvælstof [N] (næringsværdi: proteiner). Så ville man kun fjerne overskuddet af C og bibeholde værdien af N. + Værdifuldt foder kan indvindes inden for et døgn (samdriftsfordel ved animalske besætninger) n

48 Men: hvilke kriterier følger produktionsplanerne? Commoner var i sit responsum til et uskongresudvalg i 1980 klar over, at der var en samfundsmæssig barriere: Valget af afgrøderne sker ikke ud fra almenvellet, men efter PRIVATE, d.v.s. fra almenvellet løsrevne kriterier. Omkring 30 år senere lider diskussionen stadigvæk under denne modsætning mellem almene og private interesser. Derved skabes 'madbenzin'-katastrofen.

49 Og nu til de lange linjer i historien global ulighed over tid

50 Afskovningens historik i troperne:

51 Moderne afskovning i troperne kommer EFTER kolonialismen Den politiske kolonialisme sluttede med 1.Verdenskrig. Mange naturlige råvarer ('kolonialvarer') som leveredes til centrene blev erstattet gennem syntetiske produkter. Neo-kolonialismen går efter land- og skovbrugsprodukter: => Land-grabbing (opkøb af arealer i troperne) + billige leverancer af landbrugsafgrøder og træprodukter (herunder træpiller til vores 'grønne ovne')

52 BLIVENDE MEN EFTER KOLONIALE OVERGREB CENTRENES kapitalistiske INDUSTRIALISERING HAR IKKE KUN FORVOLDT EN KLIMAGÆLD (CO2 holdes i atmosfæren i århundreder), MEN OGSÅ PROBLEMET MED BEFOLKNINGSTALLET I RESTEN AF VERDEN

53 BEFOLKNING OG 'ERHVERVSLIVET' DA DER I STOR STIL VAR BUD EFTER TROPERNES 'KOLONIALVARER', FORØGEDES BEFOLKNINGSTALLET på deres PRODUKTIONSSTEDER VOLDSOMT. Demografen Nathan Keyfitz har beregnet, at ca. 1 millard mennesker kom ekstra til i troperne under kolonialismen. Denne ekstra-befolkning blev efterfølgende (siden 1920'erne) ikke mere udbyttet, men 'irrelevant', som han skrev i 1967.

54 U-landene frataget deres overskud Som Barry Commoner skrev i 1990 i sit sidste hovedværk 'MAKING PEACE WITH THE PLANET' (kapitel 7 om befolkning og fattigdom): Der blev af kolonialmagterne ikke kun lagt grobund til en voldsom overbefolkning. Hvad der måtte være af økonomisk overskud blev som bekendt bortført. Overskuddet blev så i centrene brugt til at forbedre levestandarden og derved sænke deres fødselsrater. Commoner kalder dette for 'demografisk parasitisme'.

55 5. Resultat: Global ulighed og kaos i verdens-systemet

56 Ulighed mellem landene med befolkningstal

57 Kina slår igennem Forskellen mellem de to kurver over Gini- (omfordeligns-)koefficienten skyldes især Kinas udvikling: Her kom der indkomstforøgelser, men ikke på den polariserede måde, som neoliberalismen har affødt siden 1980 (1.billede med landene som enheder). Sådan set, har den knækket kurven over stigende indkomstulighed i Verden som helhed.

58 Men: Verden er ingen helhed Talen om to poler i Verden (hhv. rige og fattige lande, i-lande og u-lande, eller Nord og Syd) er misvisende: I Kyotoprocessen førte den til lammelse, når USA henviste til at opadstræbende u-lande også skulle forpligte sig til CO2-reduktioner. Er Kina et u-land? Derimod har Verdens-system analysen (I.Wallerstein m.fl.) set den moderne Verden som inddelt i tre 'blokke': centre (for akkumulationen), periferien; og semi-periferien som mellemled.

59 Verden er heller ikke stillestående Det moderne verdenssytem startede ifølge Wallerstein m.fl. med europæernes ekspansion i 'den ny verden', d.v.s. omkring år [Kina havde dengang allerede i 80 år destrueret sin kæmpeflåde der var kommet langt omkring=>1421]. Sådanne verdenssystemer er HISTORISKE størrelser: Ligesom de er begyndt, går de også til grunde. Wallerstein påstår at denne proces er godt undervejs, vi er i en fase af 'systemisk kaos'. Her gælder de gamle procesregler ikke mere så striks. Historien har sine overraskelser...

60 6. Strategi i et øko-socialistisk perspektiv (1) Under verdenssystemisk kaos er handlefriheden øget. Små hændelser kan have store virkninger. Dermed er hver enkelt forpligtet til at tænke sig godt om. Hvordan har vi været optaget af de statssocialistiske eksperimenter? Har vi forstået, hvordan de blev drevet ind i deres GRÆNSER FOR VÆKST? Kan vi forestille os en socialisme, der har lært heraf og går efter en bæredygtig sammenhæng mellem befolkningernes behov og naturens ressourcer?

61 Under den reelt eksisterende kapitalisme: Globalt mismatch mellem behov og ressourcer Levnedsmidlerne når ikke antallet af munde, der skal mættes; =>> kortslutning:det er de fattiges egen skyld! Olie, naturgas, uran og kul strækker ikke til alles behov; =>> kortslutning: VI sikrer os DERES ressourcer med vold og magt - i stedet for planmæssigt at forbedre vores brug af naturressourcer i det hele taget Hvordan forklares disse ubekvemme kendsgerninger? Har vi overskredet de globale Grænser for Vækst, som Club of Rome påpegede i 1972(MIT-verdensmodel)? n 61

62 så kun forureningen bliver ved med at vokse (= den lyse kurve 5) n 62

63 6. Strategi i et øko-socialistisk perspektiv (2) Bogen 'Grænser for vækst' var en provokation i 1972, baseret på en computer-model af en opdelt Verden som fysisk helhed. I mellemtiden er hele Verden blevet generobret af kapitalisme pur i form af et verdensmarked med neoliberale friheder. Dermed er spørgsmålet: er vi globalt ved at løbe ind i øko-sociale grænser for KAPTIAL-AKKUMULATIONEN?

64 Akkumulations-stop! Det som Grænser for Vækst med rette påpegede, var at der kunne ske et globalt kollaps i Verdensøkonomien og -samfundet, hvis den rate-konstante vækst (renters rente eller eksponentiel vækst) fortsatte og de fysiske ressourcer var begrænsede. Ingen ved imidlertid, hvordan omstillignen til et nul-vækst-samfund skal foregå. Fra marxistisk hold kan målet med det begribes som det, at skulle stoppe akkumulationen i det mindste af visse kaptialfraktioner (de 'sorte').

65 SKRIDTFØLGE FRA ØKO- KAPTIALISME TIL ØKO- SOCIALISME I grove omrids kan vi skelne mellem tre skridt: 1. Uddybe energi-omstillingen i grøn og bæredygtig retning (uden a-kraft og fossile brændsler, dog med naturgas-biogas m.v.) 2. Forsvare arbejdskraftens værdi + borgernes rettigheder i omstillingen 3. gå i retning af den store omstilling til øko-socialismen n

66 Økosocialisme i Grobund Vi har prøvet at organisere en diskussion mellem tilhængerne af en mulig løsning INDEN FOR kapitalismen (ligevægtsøkonomi osv.); og dem der påpeger nødvendigheden af at transformere systemet, inden vi kan gøre os håb om reelle og ikke kun symbolske løsninger. Diskussionen går imidlertid meget trægt. Men vi fortsætter med det til efteråret med fokus på en ny international klimapolitik. (Tirsdage fra til offentligt møde den med Steen Gade + foredragsholderne)

67 Afsluttende Frit efter Gramsci : pessimisme i teori og optimisme i praksis!

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere