Spot på Autisme. Status og udvikling på området i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spot på Autisme. Status og udvikling på området i Nordjylland"

Transkript

1 Spot på Autisme Status og udvikling på området i Nordjylland Det faglige netværk for autisme, efterår 2012

2 Indhold 1. INDLEDNING DET FAGLIGE NETVÆRK FOR AUTISME OPSUMMERING DET FREMTIDIGE FOKUS PÅ OMRÅDET - ANBEFALINGER FRA NETVÆRKET INDBLIK I AUTISME - UDVIKLINGEN PÅ OMRÅDET UNDERSØGELSENS DELTAGERE TILBUD TIL MÅLGRUPPEN KENDETEGN VED BORGERE DER UDREDES OG HENVISES TIL TILBUDDENE SIDEPROBLEMATIKKER KOMMUNERNES BESVARELSER KATEGORISERING TILBUD DER KUNNE VÆRE FORDELAGTIGE FOR MÅLGRUPPEN HVAD MED FREMTIDEN BILAG - SPØRGESKEMA

3 1. Indledning Det faglige netværk for autisme er nedsat i rammeaftaleregi. Rammeaftalen på det specialiserede socialområde indgås mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det faglige netværk for autisme har fået til opgave at udarbejde en rapport, som beskriver og analyserer autismeområdet i Nordjylland. Formålet med rapporten er at få kortlagt området. Kortlægningen skal belyse status, udvikling og problemstillinger inden for autismeområdet i Nordjylland. Rapporten bygger på besvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse, som autismenetværket i fællesskab har udarbejdet. Spørgeskemaet er udsendt til samtlige nordjyske kommuner. Rapporten skal give et samlet overblik over autismeområdet i Nordjylland. På denne baggrund dækker rapporten både børne-, unge- og voksenområdet for personer med diagnoser inden for autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Det faglige netværk for autisme er et af flere faglige netværk i rammeaftaleregi. Flere af disse netværk har fået til opgave at kortlægge hver deres faglige område. Denne rapport om autismeområdet skeler til og inspireres blandt andet af et lignende igangværende arbejde inden for det faglige netværk for ADHD. Målet er, at rapporten kan være inspirationskilde for fremtidige tiltag og drøftelser omkring udviklingen på autismeområdet styrke og fastholde det faglige samarbejde i den nordjyske region Udarbejdelsen af denne rapport er sket med faglig sparring fra Region Nordjylland samt de faglige netværk for henholdsvis Autisme og ADHD. 3

4 1.1 Det faglige netværk for autisme Det faglige netværk for autisme består af repræsentanter for de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Medlemmer af det faglige netværk for autisme: Deltagere Komnune/Region Kontakt/ Kathe Sikjær Brønderslev Kommune Karen Møller Jammerbugt Kommune Ole Andersen Thisted Kommune Jonna Kastbjerg (koordinator) Aalborg Kommune Henny Bech Sivesgaard Hjørring Kommune Jens Peter Gam Frederikshavn Kommune Pernille Lundgaard Vesthimmerlands kommune Linda Lindbøg Johansen Aalborg Kommune Else Binderup Mariagerfjord Kommune Poul Olsen Morsø Kommune Rebild Kommune Rita Jensen/Vibeke Müller Region Nordjylland Anne Torndal Læsø Kommune 4

5 2. Opsummering Tilbudsviften i Nordjylland til borgere med ASF er bred. Tilbuddenes indhold strækker sig fra vejledning og støtte over midlertidige og/eller længerevarende botilbud til enkeltmandsprojekter. Tilbagemeldingerne fra kommunerne viser, at der ikke er mange tilbud som udelukkende retter sig til mennesker med ASF. Dette understøttes af en søgning på tilbudsportalen 1. Ofte vil tilbuddene dække flere målgrupper, og der er en tendens til, at målgrupperne stemmer overens med flere af de sideproblematikker, som er almindelige for personer der diagnosticeres med ASF. Mange af de problemstillinger som nævnes i forskningen omkring autisme stemmer overens med flere kommuners oplevelser. Kommunerne lægger særligt vægt på manglende uddannelse og kendskab til redskaber der kan hjælpe medarbejderne i kommunerne, når de eks. skal finde det rette tilbud til borgere med diagnoser inden for ASF. Nyere artikler 2 på autismeområdet sætter fokus på problemstillinger i forhold til manglende viden og undervisning til fagfolk manglende procedurer for tidlig identifikation af risikofaktorer manglende viden om aldring og autisme manglende analyser af kendetegnene for en effektiv indsats på voksenområdet 2.1 Det fremtidige fokus på området - anbefalinger fra netværket På baggrund af denne rapport - Spot på Autisme - ønsker det faglige netværk for autisme at fremhæve nogle anbefalinger på en række områder, hvor de nordjyske kommuner har pointeret problemstillinger og fælles udviklingsmuligheder inden for autismeområdet. Kommunerne efterlyser en styrkelse af det tværkommunale samarbejde. Herunder fremhæver kommunerne et behov for mere (efter)uddannelse til personale, og et fortsat fokus på fælles kurser og temadage for den nordjyske region. Kommunerne pointerer også faglige og tværkommunale udviklingsmuligheder i styrkelse af netværk og samarbejde på sagsbehandlerniveau Jannik Beyer 2010: Autisme i et socialt perspektiv & Autisme i et udviklingsperspektiv. Bragt i autismebladet 3:

6 Kommunerne udtrykker et stort behov for større fokus på gruppen af borgere, som lider af dobbeltdiagnoser (komorbiditet). Særligt med denne gruppe af borgere oplever kommunerne vanskeligheder i forhold til håndteringen af borgerne, placering i tilbud sammen med andre borgere, samt placeringen i de rette specialiserede tilbud. Kommunerne ytrer ønske om en stærkere fælles indsats, der skal tydeliggøre hvor og hvem man kan rette henvendelse til, når den enkelte kommune har problemer med at finde det rette tilbud til denne målgruppe af borgere. Kommunerne vil gerne sikre sig, at de fremadrettet kan drage nytte af hinandens erfaringer med denne målgruppe. Kommunerne fremhæver et behov for større fokus på og ensrettede regionale standarder i forhold til bedre og mere konsekvent inddragelse af pårørende. Desuden præciserer det faglige netværk for autisme og flere af de nordjyske kommuner vigtigheden af en tidlig helhedsorienteret indsats, hvilket understøtter betragtningerne om en forstærket fælles tværkommunal pårørendeindsats. Kommunerne udtrykker et behov for forbedring og udvikling af eksisterende søgeredskaber. Flere af kommunerne har erfaringer med at fx ikke opfylder sagsbehandlernes behov for at kunne søge oplysninger om relevante tilbud. Denne problematik understøttes tydeligt af medlemmerne af det faglige netværk for autisme. På denne baggrund anbefaler det faglige netværk for autisme: - En styrkelse af det tværkommunale samarbejde - Større fokus på behandling og placering i tilbud af dobbeltdiagnosticerede borgere - Mere fokus på (efter)uddannelse af personale - Fortsat fokus på fælles kurser og temadage i den nordjyske region - Større ensartethed i håndteringen og inddragelse af pårørende - Forbedring og udvikling af søgeredskaber til sagsbehandlerne 6

7 3. Indblik i autisme - Udviklingen på området Nyere undersøgelser viser, at ASF påvirker ca. 60 børn under 8 år ud af , hvoraf de ud af kan diagnosticeres med snævert defineret autisme 3. Forskning viser desuden, at der i de senere årtier generelt er sket en stigning i antallet af børn, som diagnosticeres med ASF. Der er en overvægt af drenge med autisme 4. Autisme beskrives og defineres som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som giver sig udslag i begrænset eller forstyrret udvikling af sprog og evnen til at kommunikere, problemer omkring det sociale samspil samt begrænset stereotyp adfærd og tænkning. Der er en formodning om, at mennesker med autisme har svært ved at mentalisere (dvs. at analysere og forstå såvel egne som andres tanker) 5 Autisme er en medfødt disposition, som kan udvikles i det komplekse sociale samspil med barnets omgivelser 6. Autisme er ikke én forstyrrelse med én enkelt årsag det er nærmere et spektrum af forstyrrelser, der kan have forskellige biologiske årsager og som udvikles i forskellige grader i det sociale samspil i forbindelse med barnets tidligste udviklingstrin 7. Behandlingsmetoderne for ASF dækker over en bred vifte. Der kan blandt andet nævnes: Oplysning Specialpædagogik (Familie)støtte Medicinsk behandling Forskning inden for autismeområdet kan fremvise gode effekter af en kombination af flere af de ovenstående metoder. Behandlingen vil dog sjældent være af medicinsk grad og aldrig udelukkende denne form for behandling. I den specialpædagogiske behandling viser undersøgelser, at der lægges vægt på hjælp til at strukturere hverdagen, gentagelser og ritualer, så der skabes trygge rammer. Endelig gøres der ofte brug af forskellige former for belønning til personer med ASF 8. 3 Psykiatrifonden; 4 Nylander, Lena: Autismespektrumforstyrrelser hos voksne. Videnscenter for Autisme Wing, Lorna (1997): Det autistiske spektrum & Videnscenter for Autisme; 6 Psykiatrifonden; & Nylander, Lena: Autismespektrumforstyrrelser hos voksne. Videnscenter for Autisme Bayer, Jannik: Autisme i et socialt perspektiv. & Opsporing og udredning National Autisme Plan, Videnscenter for Autisme. 8 Psykiatrifonden; 7

8 Udviklingen på området og nyere forskning indikerer, at en tidlig målrettet indsats støtter mennesker med ASF, og effekten af en indsats netop øges betydeligt, hvis denne starter tidligt. Forskningen indikerer også at en samlet indsats rettet mod hele familien, hvor de pårørende bliver vigtige medspillere i behandlingen af ASF, giver gode resultater. Nogle af kendetegnene ved ASF er: Mangelfuld kontakt og/eller kommunikation med omverdenen Manglende evne til gensidigt socialt samspil Manglende evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser (empatiforstyrrelser) Disse karakteristiske træk som i større eller mindre grad er mangelfuldt udviklet ved mennesker med ASF blev først beskrevet af den engelske psykiater Lorna Wing. Modellen nedenfor skitserer, at det oftest er samspillet mellem funktionsnedsættelser og graderne af de enkelte forstyrrelser, som bestemmer graden af autismen. Lorna Wing pointerede netop, at samspillet mellem områderne og forskellene i graderne i de enkelte forstyrrelser er med til at gøre autisme til en yderst kompleks tilstand, som kan have mange forskelligartede udtryk og konsekvenser hos den enkelte. 8

9 4. Undersøgelsens deltagere Spørgeskemaet, der danner grundlaget for undersøgelsen, er uddelt til samtlige 11 kommuner i Region Nordjylland. Ud af de 11 nordjyske kommuner har 8 kommuner besvaret spørgeskemaet. De 8 kommuner har tilsammen indmeldt 13 spørgeskemaer fra deres respektive afdelinger og forvaltninger. Jammerbugt Kommune Børne- & Familieforvaltningen o Børne- & Familierådgivningen Social-, Sundheds- & Beskæftigelsesforvaltningen o Socialafdelingen (handicapafdelingen) Læsø Kommune Social- & Kulturforvaltningen Frederikshavn Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Social- & Sundhedsmyndighed (Socialenheden) Center for Familie (Handicapområdet) Myndighedsafdelingen, Voksne Thisted Beskæftigelses-, Social- & Sundhedsforvaltningen o Jobcenter Thisted o Team Særlig Indsats o Ungegruppen (borgere fra år) o Handicap- & Psykiatriafdelingen Aalborg Kommune Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen o Jobcenter Aalborg o Socialcentrene 9

10 o Specialcentret for Børn & Unge Ældre- & Handicapforvaltningen o Fagcenter for Autisme og ADHD Mariagerfjord Børn & Familie o Familieafdelingen Sundhed & Omsorg o Handicapafdelingen Arbejdsmarked o Jobcenter Morsø Kommune Børn & Undervisning o Familieafdelingen Hjørring Kommune Børne- & Undervisningsområdet o Børne- & Familieafdelingen 10

11 5. Tilbud til målgruppen Nordjylland har mange forskelligartede tilbud til borgere med ASF. Tilbuddenes indhold kan være alt lige fra bostøtte i eget hjem, ophold på efterskoler og/eller specialskoler, dag- & beskæftigelsestilbud, botilbud af midlertidig eller længerevarende karakter mm. Nedenstående figur viser et udsnit af de tilbagemeldinger kommunerne har givet i undersøgelsen i forhold til, hvilke tilbud de benytter til borgere med diagnose inden for ASF 9. Tilbud Lovgrundlag Tilbud Lovgrundlag Specialbørnehaven Birken SEL 32 Hobitten SEL 104, 108 Pilebo SEL 107 Bøgen SEL 67, stk. 2, SEL 107, 108 Autismecenter Nordbo SEL 85, 104 Specialgrupperne SEL 108 Sødisbakke SEL 108, 104 SEL 83-87, 97, 98 & ABL 102 Henning Schmidts Vej ABL & SEL 83-87, 97, 98 & 102 Udsigten SEL 107 Basen Thisted SEL 85, LAB Birkehjem SEL 107 Dragskilde SEL 107 A-værket SEL 104 Hilltop SEL 107 Idavang SEL 104 Koktvedstien SEL 108 Krabbeshus Folkeskoleloven 20, stk. 2, 3 stk. 4 Børne- & UngeCenter, Ranum SEL 67, stk. 2 Danahus SEL 67, stk. 2, Boformen Vester Hassing stk. 3 Nygården SEL 67, stk. 2 Nøddehuset SEL 67, stk. 2 SEL 83-87, 97, 98, ABL 102 Team A bostøtte 85 Vadgaard SEL 83-87, 97, 98, ABL 102 Kastanjebo SEL 108 Fønix SEL 66, stk. 5, 107, domsanbragte 78 Daghuset SEL 104 Kommunikationscenter Specialundervisning for Havredal Landbrugsskole SEL 52, stk. 3 nr. 4, 142 Lov om aktiv socialpolitik Thisted Voksne Møllehuset SEL 67, stk. 6 Røllikevej SEL 103, 104 Opholdsstedet Gundestrup 107 og 108 Broager 107 og 108 Kumlhøj spec.børneh. 32 Solsikken, aflastning Oversigten er ikke udtømmende. 11

12 Enkelte af de mindre kommuner har i deres besvarelser angivet, at de: Ikke har tilbud til målgruppen 10 Ikke har borgere i kommunen indenfor målgruppen Kommunernes besvarelser indikerer, at kommunerne køber pladser af andre kommuner eller private/regionale tilbud, når de ikke selv har relevante tilbud. Enkelte kommuner køber pladser til egne borger(e) uden for Nordjylland. Af kommunernes besvarelser fremgår det ikke tydeligt hvorfor de ikke har tilbud til borgere inden for autismemålgruppen. Der kan givet fald være forskellige årsager til at kommuner ikke har tilbud til borgerne. Årsagerne kan blandt andet være, at der ikke er borgere med diagnoser inden for ASF i kommunen eller at der er for få borgere inden for den bestemte kommune til at det økonomisk kan betale sig at oprette et tilbud, når muligheden for køb af pladser eksisterer. 6. Kendetegn ved borgere der udredes og henvises til tilbuddene Flere kommuner peger på, at borgere med en autismediagnose er kendetegnet ved en større eller mindre grad af nedsat funktionsevne. Der er imidlertid stor forskel kommunerne imellem på hvor kraftig en grad af nedsat funktionsevne deres borgere har. Kommunerne oplever, at borgerne har et udpræget behov for både fysisk og psykisk støtte. Derudover viser størstedelen af kommunernes svar også, at mange af borgerne har en manglende evne til at udvise empati over for andre mennesker, og at de ofte mangler evnen til at strukturere deres egen hverdag. Flere kommuner nævner, at deres borgere har behov for social træning, og at en del af borgerne kæmper med angst, depressioner. Disse tilstande beskriver flere af kommunerne som medvirkende årsager til, at borgerne isolerer sig fra omverdenen og andre borgere på tilbuddene. 6.2 Sideproblematikker Forskningen omkring autisme beskriver, at mange mennesker med autismediagnoser samtidig lider af en anden lidelse. Kommunerne oplever ofte dobbeltdiagnoser i form af en anden psykiatrisk lidelse. Flere undersøgelser dokumenterer også, at omkring 60 % af børn eller unge med autisme eller aspergers diagnoser udvikler en dobbeltproblematik i form af en anden psykiatrisk lidelse. Forskning omkring autisme beskriver ADHD som en hyppig sideproblematik til personer med autisme. Derudover har videnscenter for autisme i deres rapport Nationale Autisme Plan oplistet en række mulige lidelser, der ofte ses sammen med autisme. Lidelserne kan være: 10 Det er særligt på børneområdet. 12

13 Depression Mental retardering Epilepsi Søvnforstyrrelser Angst Tourette syndrom OCD Spiseforstyrrelser Kommunernes besvarelser Kommunernes svar viser, at størstedelen af borgerne diagnosticeret med ASF lider af sideproblematikker. Mange af kommunerne nævner de samme dobbeltdiagnoser hos borgerne. Kommunerne nævner mest: ADHD Isolation Udadrettet/udadreagerende adfærd Senhjerneskade Angst Depression Selvskadende adfærd Udviklingshæmning Indlæringsvanskeligheder OCD Spiseforstyrrelser Misbrug Derudover hænger mange af sideproblematikkerne også tæt sammen med dele af de føromtalte kendetegn ved borgere med autisme. Hovedparten af kommunerne har beskrevet at, borgerne ofte har problemer med manglende struktur i hverdagen. Borgerne har et stort behov for hjælp til at styre og udføre praktiske opgaver i hverdagen. Mange af borgerne er også afhængige af hjælp til personlig pleje. Kommunerne peger på et behov for, at de enkelte tilbud melder klart ud, når de har svært ved at håndtere borgere med dobbeltdiagnoser. Flere kommuner oplever det som særlig problematisk, når de skal finde et egnet tilbud til borgere med psykiatriske og /eller personlighedsforstyrrende diagnoser. De kommuner som oplever disse problemer ytrer ønske om, at: Tilbuddene præciserer, hvilke former for autismediagnoser de kan håndtere 13

14 Tilbuddene melder klart ud om, hvilke begrænsninger de har, når det drejer sig om behandling af dobbeltdiagnoser 14

15 7. Kategorisering Kommunernes besvarelser viser delte meninger om at kategorisere borgere med ASF. Der er kommet i alt 13 besvarelser fra 8 kommuner. 61,5 % af besvarelserne er positivt stemt over for en kategorisering af borgere med ASF. 38,5 % af besvarelserne peger på, at kategorisering ikke er anbefalelsesværdig 11. Den del af besvarelserne som er positiv stemt over for kategorisering opridser dog alle en række fordele, ulemper og udfordringer, som bør overvejes forud for en kategorisering. Fordele Ulemper Udfordringer Finde de rigtige tilbud Bremse udviklingen ved de svageste borgere Nedgang i antallet af borgere fører til tomme pladser Lave målrettede tilbud Manglende tilbud i nærområdet Kategorisering ifht. Funktionsevne ikke udelukkende diagnoser Give en målrettet indsats Funktionsevne & hjælpebehov oftest individuelt Funktionsevne & hjælpebehov oftest individuelt Særligt på børneområdet peger mange kommuner på noget positivt ved at kategorisere. Flere kommuner siger, at dette vil give dem bedre muligheder for at finde et egnet tilbud til borgerne. En kategorisering vil kunne sikre børnene læring, kontakt og samvær med ligestillede. Forbeholdene for kategorisering på børneområdet er dog, at børnene også udviklingsmæssigt har brug for at møde forskelligheder. På denne baggrund pointerer flere kommuner, at der ikke udelukkende må gives tilbud i forhold til kategorier. 7.1 Tilbud der kunne være fordelagtige for målgruppen Samtlige kommuner giver udtryk for, at nogle borgere inden for målgruppen er eller kan være svære at placere på et eksisterende tilbud. Der er en tendens til, at borgere med dobbeltdiagnoser kan være særligt svære at placere i de eksisterende tilbud. Kommunernes svar giver indtryk af, at personalet på tilbuddene ikke altid er rustet godt nok fagligt til at håndtere de problemstillinger der kan opstå, når en borger lider af flere diagnoser. En del af kommunerne ytrer ønske om flere skærmende tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser inden for det psykiatriske spektrum. Sådanne borgere kan være særlig vanskelige at håndtere sammen med borgere med en mere ren autismediagnose. Kommunernes tilbagemeldinger indikerer store forskelle inden for gruppen af borgere som er vanskelige at placere. Flere kommuner nævner problemstillingen omkring borgere med dobbeltdiagnoser og udadreagerende adfærd. Andre kommuner beskriver, at velfungerende og (højt) intelligente borgere kan 11 Resultat af sammentælling af spørgeskemabesvarelserne fra de nordjyske kommuner. 15

16 være svære at placere. De passer ikke ind i eksisterende tilbud, og de fungerer dårligt sammen med borgere med lavere funktionsevne. Der er enkelte kommuner som svarer, at de i en situation, hvor det er svært at placere borgeren i et eksisterende tilbud, ofte kun har mulighed for at oprette et enkeltmandsprojekt til denne borger. Kommunerne oplever dog for størstedelens vedkommende, at Autismecenter Nord Bo kan rumme de fleste borgere, og dermed umiddelbart dækker behovet. Flere af de kommuner som har besvaret omkring Børne- & Ungeområdet giver indtryk af, at det særligt er svært at finde fritids- og aflastningstilbud, som passer til målgruppen. Derudover har en del af kommunerne på Børne- & Ungeområdet svaret, at de savner flere støttende tilbud til forældre til børn med autisme. Forældre til børn med autisme har behov for støtte både hvis barnet bor hjemme og når barnet er anbragt uden for hjemmet. I modsætning til voksenområdet viser besvarelserne, at der på Børne- & Ungeområdet er en tendens til, at der ofte kan findes og bliver fundet - et egnet tilbud. 8. Hvad med fremtiden... De fleste af kommunerne er kommet med ideer og ønsker til fremtiden for autismeområdet i Nordjylland. En stor del af kommunerne ønsker, at personalet får mere uddannelse. Besvarelserne viser også et bredt repræsenteret ønske om fælles temadage og kurser i Nordjylland. Enkelte kommuner nævner et ønske om: Bedre geografisk placering af tilbud Bedre kendskab til søgemuligheder om tilbud Bedre og mere konsekvent ensrettet indsats og inddragelse af pårørende Bedre sparring kommunerne imellem i forhold til samklang og fælles kurser/uddannelser 16

17 9. Bilag - Spørgeskema Skabelon til indsamling af data for afrapportering inden for autisme-området Baggrund og motivation Netværket vedr. autisme, i regi af rammeaftalen på det sociale område, har aftalt, at udarbejde en oversigt over udviklingen på autismeområdet i Nordjylland. Oversigten skal suppleres med beskrivelser af, hvilke tilbud der i dag findes til målgruppen. I forlængelse heraf vil det blive undersøgt, hvorvidt der er behov for nye tilbud til målgruppen. I den forbindelse har medlemmerne i netværk udarbejdet en skabelon til at indhente de nødvendige oplysninger for at kunne udarbejde en relevant oversigt. Husk ved besvarelser, at - Det alene er borgere, der er diagnosticeret indenfor autismespektret. Spektret indbefatter følgende diagnoser: atypisk autisme, infantil autisme, NLD, aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelse og GUA andet. - Det er oplysninger for borgere med autisme uanset alder dermed for børne-, unge og voksenområderne Kommune: Spørgeskema Svar indhentet hos (forvaltning, område, afdeling såsom jobcenter, familiecenter, handicapafdeling, skole- og kulturforvaltning): Lovgrundlag som forvaltningen/afdelingen arbejder ud fra: 1) Hvilke tilbud benyttes til borgere med autisme? Her menes alle de specifikke tilbud (såsom dag, døgn støtte, cafetilbud, selvhjælpsgrupper m.m.) som der kan henvises til, eller anbefales, borgeren at benytte såvel kommunale, regionale og private

18 2) I forlængelse af spørgsmål 1, hvad kendetegner de borgere, der tilknyttes/henvises til tilbuddene inden for dag, døgn, støtte mv.? (Eks. v. funktionsevne og/ el. begrundelse for tildeling af et specifikt tilbud) ) Udover autisme, hvilke sideproblematikker har de borgere du har kontakt med? (Eks.v. psykiatriske lidelser / udviklingshæmning / misbrug / selvdestruktiv adfærd / udadrettet adfærd og andet) ) Kategorisering af borgere med autisme ud fra støttebehov/funktionsniveau Giver det mening at kategorisere borgere med autisme, så det er nemmere at finde ud af hvilke tilbud som vil være velegnet? Hvilke fordele og ulemper er der ved kategorisering? Og hvordan kunne den kategorisering så være? ) Findes der i dag borgere med autisme, som det er vanskeligt at finde et velegnet tilbud til? Hvad er det som gør, at der er vanskeligt at finde et velegnet tilbud til dem? ) I forlængelse af spørgsmål 5, hvilke tilbud kunne være fordelagtige for de borgere? Det kan være tale om forskellige tilbud ud fra forskellige problematikker ) Har du yderlige oplysninger om praksis inden for autisme-området for eksempel oplysninger om god praksis, gode ideer med mere Det kan for eksempel være et samarbejde med eksterne parter, afholdelse af temadage, tilbud om undervisning, oplysning til pårørende, uddannelse af personale, som andre kan blive inspireret af 18

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Ydelseskatalog MARTS 2015

Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog MARTS 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog. Fagcenter for Autisme og ADHD Aalborg Kommune Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 Mail: autisme-post@aalborg.

Ydelseskatalog. Fagcenter for Autisme og ADHD Aalborg Kommune Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 Mail: autisme-post@aalborg. Ydelseskatalog Fagcenter for Autisme og ADHD Aalborg Kommune Sofiendalsvej 92A, 1. sal 9200 Aalborg SV Tlf.: 9982 7488 Mail: autisme-post@aalborg.dk Kære læser Med dette ydelseskatalog vil vi gerne invitere

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme

Arbejdsgruppe vedrørende personer over 18 år med autisme Handicapafdelingen Kontaktperson: Jesper Dan Jensen Jesper.Dan.Jensen@regionsyddanmark.dk Sikker epost: Direkte tlf. 76631073 16. april 2007 Journal nr. 07/1977 Side 0 / 13 Arbejdsgruppe vedrørende personer

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap

Efterspørgsel på botilbud Borgere med handicap Socialudvalget 29-1 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet Att. Specialkonsulent Julie Begtorp Dato: 6.1.21 Sagsnr.: 21-2667 Dok.nr.: 21-1435 Øget behov for botilbud

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Afsluttede fokusområder

Afsluttede fokusområder Bilag 5 Fokusområder der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input til rammeaftaleprocessen fra de faglige netværk i Syddanmark Fokusområder I Rammeaftale 2008 er der aftalt 8 fokusområder

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud...

Aflastning (midlertidigt døgnophold)...3. Socialpædagogisk indsats...6. Bofællesskab...9. Midlertidigt botilbud Længerevarende botilbud... Serviceramme for Aflastning Socialpædagogisk indsats Bofællesskab Midlertidigt og længerevarende botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Ydelseskatalog oktober 2015

Ydelseskatalog oktober 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog oktober 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Rantzausgade 8, 2. sal 9000 Aalborg Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser Med

Læs mere

Principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapafdelingens døgn- og aflastningstilbud til børn og unge

Principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapafdelingens døgn- og aflastningstilbud til børn og unge Handicapsekretariatet Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 17-21 9310 Vodskov Init.: AKUL 4. november 2016 Principper for nye takstmodeller på Ældre- og Handicapafdelingens døgn- og aflastningstilbud

Læs mere

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR

KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR KOM OG BIDRAG TIL RAMMERNE FOR DET NORDJYSKE SAMARBEJDE PÅ SOCIALOMRÅDET Workshop om Rammeaftalen 2018 - Hvordan skal vi samarbejde på det specialiserede socialog undervisningsområde? 6. februar 2017 kl.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET.

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. Bo Hejlskov Elven Ovenstående citat kan godt være svært at forholde sig til og endda virke provokerende, især hvis man står i adfærdsproblemer til halsen.

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014

Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over kommunale indmeldinger til Udviklingsstrategi 2014 ns indmeldinger som myndighed rnes politiske visioner: Børneområdet Morsø Højt kvalificerede og målrettede tilbud til målgruppen, primært

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q1 Dit barns alder Besvaret: 382 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2,88% 11 6,81% 26 9,42% 36 9,95% 38 11,78% 45 10,99% 42 10,99% 42 14,14%

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Spot på ADHD i Nordjylland

Spot på ADHD i Nordjylland Spot på ADHD i Nordjylland Det faglige netværk for ADHD, sommeren 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Deltagere... 5 4. Udvikling i Region Nordjylland...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Frederikshavn Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Ydelseskatalog juli 2016

Ydelseskatalog juli 2016 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog juli 2016 Fagcenter for Autisme og ADHD Rantzausgade 8, 2. sal 9000 Aalborg Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser Med dette

Læs mere

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser

Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Det skal vi vide på erhvervsskolerne om elever med diagnoser Undersøgelser viser, at der er en kønsfordeling på 60 % drenge og 40 % piger, der

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Strømninger på handicapområdet

Strømninger på handicapområdet Strømninger på handicapområdet Kick-off møde den18. maj 2015 v./ kontorchef Randi Lykou, Kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning, Disposition Den overordnede ramme den

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne

Kvalitetsstandard. Serviceloven 108. Længerevarende botilbud til voksne Kvalitetsstandard Serviceloven 108 Længerevarende botilbud til voksne Godkendt i Byrådet 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet

Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet Til forældre og andre pårørende Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er autisme? 06 Tænkning og forståelse hos

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere