GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G"

Transkript

1 Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING

2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling Kære medlemmer Følg os på facebook Generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben Beretning Social- og sundhedsassistentklubben Konferencen Klubbens fremtid NADA en Succes Selvvalgte kurser Kursus: NADA (Øreakupunktur) januar Kursus: NADA (Øreakupunktur) februar Vindere af SUDOKU august SUDOKU Tilmeldingstalon Forsidefoto: Helle Kurup Har du noget du synes kunne være af interesse for medlemmerne, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 21. december 2012 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Jytte Dylmer, Loni Bjerre, Helle Kurup og Solvej Skærbæk Tryk: Oplag: WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus eksemplar

3 OKTOBER 2012 GIV FORRÅELSEN EN OVERHALING Er det i orden, at lade en ældre kvinde vente på hjælp til toiletbesøg? Er det i orden, at hun må undvære bad i 12 dage? Det svarede beboeren Ragna fra Ceres huset selv på, da hun flere gange tonede frem på TV skærmene i den bedste sendetid, og fortalte om den hjælp, hun så gerne ville have, men som personalet ikke havde tid til. Anledningen var den verserende strejke, hvor både Ragna og andre ældre borgere i Århus blandede sig i debatten om kvalitet i ældreplejen. Fælles for både beboere og pårørendes udtalelser under konflikten var, at de gerne så, at personalet havde bedre tid til de ældre. Og selvfølgelig er det ikke i orden, at Ragna ikke fik hjælp, når hun havde brug for det. Igennem tiderne har vi da også set mange andre lignende eksempler, og det er langt fra altid, at det er os selv, der udpeger problemer med kvaliteten. Og fra tid til anden har vi da også oplevet, at opbakningen var til at overskue. Især i perioder, hvor forskellige TV kanaler har vist redigerede indslag om vores arbejde, som er optaget med skjult kamera, har det været mere end almindeligt svært for os, at forklare os bagefter. Nogle gange har det især været svært, fordi de klip, som blev vist, ikke kunne bortforklares. Og mange af os har stået tilbage med en undren over, hvordan det kunne komme så vidt? Men i virkeligheden er det ikke særligt svært at forklare. Jeg tror vi alle sammen har deltaget i diskussioner på arbejdspladsen om kvalitet. Men rigtig mange af os har også oplevet at komme til kort, når diskussionen handlede om nødvendige ressourcer. Og vinder man ikke gehør, og hvis man ikke oplever at faglige argumenter kan imødekommes, så har man to muligheder: At lade stå til eller at råbe endnu højere. Lader man stå til så kan man ikke undgå at blive ramt af en slags forråelse, og det er jo ret beset det, som de skjulte kameraer i ny og næ har fanget og som familien Danmark herefter har fået serveret til aftenkaffen. Råber man til gengæld endnu højere, så kan det godt betale sig, at man forinden har sikret sig kollegernes opbakning. Alternativt kan det opleves som et meget ensomt og karrieremæssigt risikabelt projekt. Står kollegerne på en arbejdsplads sammen om at holde fast i de rigtige faglige svar og løsninger, så er der til gengæld en god chance for, at man rent faktisk også kan vinde gehør. Som en ekstra bonus kan man få hele familiens Danmarks opbakning og sympati og arbejdet er nu engang bare sjovere, når man får mulighed for at løse opgaverne på en måde, hvor man også kan skabe gode resultater til gavn for de borgere, som er afhængige af vores hjælp. Giv forråelsen baghjul sig det (sammen med de andre kolleger) højt og gør det fagligt. Annie Schacht, Klubformand 3

4 NYHEDSbladet KÆRE MEDLEMMER Nu nærmer sig vores årlige generalforsamling i social- og sundhedsassistentklubben og i den forbindelse vil jeg gerne informere jer om at jeg ikke genopstiller som næstformand. Jeg har været sygemeldt siden marts og har indset at det ikke er i klubbens interesse at jeg fortsætter. Der må nye kræfter til. Som jeres hverdag er præget af forandringer, så er der også ændringer på vej for klubben og også for mig. Vi må se hvad fremtiden byder. Jeg vil benytte mig af taletiden til at sige jer mange tak for alle de oplevelser og gode og stunder jeg har haft i de 8 år jeg har været valgt. Det er til både Annie og bestyrelsen men ikke mindst jer medlemmer. Jeg kunne fortabe mig i overenskomst strejken i 2008, hvor i kære medlemmer viste jer fra den mest fantastiske side. Jeg kommer til at tænke på elevernes entusias- me for faget og det faglige liv de skal ud i, men også alle de gode snakke jeg har haft med alle jer medlemmer når I er kommet forbi med dette og hint. Samtalerne vi har haft i netværksgrupperne hvor I har vist mig mangfoldigheden i vores fag og også mange andre fantastiske oplevelser som I hver især har bidraget med. Det vil jeg tænke tilbage på med glæde men også lidt forstemt, da det er et kapitel af mit liv som jeg nu siger farvel til. Jeg skal tilbage til Århus kommune som social- og sundhedsassistent så jeg kan være heldig at møde nogle af jer igen. Jeg glæder mig til at komme tilbage og til at få gang i mine faglige kundskaber igen. Jeg vil ønske jer medlemmer, bestyrelsen og klubben en rigtig god vind fremover. Venlig hilsen Britta Bertel NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT FØLG OS PÅ FACEBOOK SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN I ÅRHUS NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT-NYT 4

5 OKTOBER 2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, PLEJEHJEMSASSISTENTER OG BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN AFHOLDES DEN 29. NOVEMBER 2012 KL CA I DEN STORE SAL PÅ 1. SAL, FOA ÅRHUS CHRISTIAN X VEJ 56-58, 8260 VIBY J Der er spisning og julehygge for medlemmerne efter afslutningen af generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab for Godkendelse af budget Indkomne forslag a) Fastsættelse af kontingent b) Fastsættelse af løn 9. Valg: a) Valg af næstformand for 2 år Britta Bertel modtager ikke genvalg b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Solvej Skærbæk modtager genvalg c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Helle Kurup modtager genvalg d) Valg af bilagskontrollant for 2 år Jytte Rødgaard modtager genvalg e) Valg af faggrupperepræsentant for 2 år for social- og sundheds assistenter Annie Schacht modtager genvalg f) Valg af faggrupperepræsentant suppleant for 2 år for social- og sundhedsassistent Britta Bertel modtager ikke genvalg g) Valg af faggrupperepræsentant for 2 år for plejehjemsassistenter Jytte Dylmer modtager genvalg h) Valg af faggrupperepræsentant suppleant for 2 år for plejehjemsassistenter i) Valg af faggrupperepræsentant for 2 år for beskæftigelsesvejledere j) Valg af faggrupperepræsentant suppleant for 2 år for beskæftigelsesvejledere 10. Eventuelt >> 5

6 NYHEDSbladet Forslag til næstformandsposten skal være klubben i hænde senest torsdag den 15. november 2012 kl På alle de øvrige poster, kan der opstilles på generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der brevstemmes til personvalg ved personligt at møde frem i klubben senest den 16. november 2012 kl. 12. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på en kandidat til hver post. Forslag der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 21. november 2012 kl Gyldigt medlemsbevis i form af kvittering for sidst indbetalt kontingent forevises ved anmodning ved indgangen. Medlemmer af psykiatriklubben er velkommen til at deltage på generalforsamlingen, men har kun stemmeret til valg af social og sundhedsassistentklubbens faggrupperepræsentant og suppleant. Tilmelding kan sendes med post til klubben eller på mail: telefon Tilmelding til social og sundhedsassistentklubbens generalforsamling og julehygge senest den 21. november 2012 Sendes til social og sundhedsassistentklubben i FOA Århus Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Navn: Adresse: Cpr. Arbejdsplads: Tlf.: Generalforsamling Julehygge Jeg deltager selvfølgelig i begge dele Kl ca Generalforsamling Ca Spisning Ca starter Julehyggen Venlig hilsen Klubbestyrelsen 6

7 OKTOBER 2012 BERETNING SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN 2012 Endnu et år er gået med masser af fokus på vores faggrupper. Har vi tid nok til at løse de opgaver, som vi forventes at løse? Hvad stiller vi op, når det ikke er tilfældet? Og hvad får det af konsekvenser, hvis vi ikke siger til og fra på en faglig måde? Der er sådan set ikke meget nyt i spørgsmålene, men det er stadig lige vigtigt, at vi til stadighed søger at få dem besvaret. FAGLIG KONFLIKT Det var da også kernen i den konflikt, som for nyligt fandt sted i ældreplejen i Århus. Det var især social- og sundhedsassistenter, som tog bladet fra munden og igangsatte en debat om kvaliteten i ældreplejen. Social- og sundhedsassistenterne gjorde det klart, at de ikke længere kunne påtage sig ansvaret for (syge)plejen af de ældre i Århus. Alt for lidt personale til alt for mange opgaver resulterede i, at der ikke var tid nok til at løse opgaverne, og det skabte frygt for at lave fejl. Især en episode, hvor en ældre kvinde på tragisk vis tog sit eget liv, satte gang i refleksionerne om, hvordan det var kommet så vidt. I klubben har vi også undret os over, at der skulle en strejke til, før vi for alvor fik sat gang i den nødvendige debat. Og vi skal alle sammen undre os over, hvorvidt det er muligt, at vinde gehør, uden at tage så dra- stiske metoder i brug. Det synspunkt deler den nye rådmand i Århus. Hen over efteråret vil han skabe rammerne for to gange minicamps, hvor personalet i henholdsvis hjemmeplejen og i plejeboligerne får lejlighed til at komme med bud på kvalitet og give ideer til, hvordan kommunen kan rationalisere med ressourcerne, så flest mulige hænder kan være beskæftiget med ældrepleje. KONFERENCE I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN MARTS 2012 Kvalitet og social- og sundhedsassistenternes kompetencer var også tema på den årlige konference, som vi afviklede i marts På konferencen delte social- og sundhedsassistenter eksempler på faglighed. Eksempelvis de ældre, som på et ophold ved Slette strand fik mod på at spille bordtennis den ældre kvinde, som havde vægret sig mod at gå med på indkøb, men som efterfølgende blev begejstret for turen eller misbrugeren, som fik hjælp til at styre økonomien så der også var råd til mad og familiebesøg sidst på måneden. Også arbejdsgiverne og FOA var inviteret til at komme med bud på udviklingen af vores fag. Kirstine Markvorsen, Århus kommune gjorde gældende, at kommunen sat- 7

8 NYHEDSbladet ser mere og mere på social- og sundhedsassistenter og hun appellerede til, at social- og sundhedsassistenter er klar til at påtage sig nye opgaver og lade sig kompetenceudvikle. Anette Schouv Kjeldsen fra Århus sygehus havde også bud på, hvor der i fremtiden vil være behov for social- og sundhedsassistenter om end hun var mere beskeden i hendes forventninger til, hvor mange social- og sundhedsassistenter der ville blive brug for i fremtiden i takt med, at antallet af senge reduceres. Men der vil fortsat være et behov for grundlæggende sygepleje herunder pleje af kronisk syge, og forebyggelse af komplikationer. Men også indsatsen i forhold til at sikre gode overgange fra sygehuse til genoptræningscentre / ældrepleje m.v. er et område, som vi skal opruste på, og også her har socialog sundhedsassistenterne en særlig berettigelse. Karen Stær Sektorformand i FOA appellerede endnu engang til, at social- og sundhedsassistenter ikke sætter deres lys under en skæppe. Hun opfordrede social- og sundhedsassistenterne til at stå frem sparke dørene ind og i det hele taget råbe lidt højere. Men hun appellerede også til, at arbejdsgiverne også er mere opmærk- 8

9 OKTOBER 2012 somme på at bruge social- og sundhedsassistenternes særlige kompetencer og i det hele taget huske på, at de også har ansvaret for den faglige ledelse af social- og sundhedsassistenterne. Samlet set var der en rigtig god debat på konferencen og der var enighed om, at det er vigtigt, at vi bruger tid på at inspirere hinanden. ARBEJDSMILJØ Tilbage på de respektive arbejdspladser venter imidlertid stadig de samme udfordringer. Manglende ressourcer får ikke kun konsekvenser for kvaliteten. Manglende ressourcer i hverdagen vil i længden også betyde, at personalet slides ned. Og netop nedslidning og psykiske overbelastninger er tilsyneladende et stigende problem i hvert fald hvis vi måler på de henvendelser, vi får fra klubbens medlemmer. Det er på sigt en ret alvorlig situation. De fleste er enige om, at vi normalt kan klare at have travlt i en kortere periode, men når travlheden bliver kronisk, så sætter det sine spor både på kroppen og på sindet. Der er derfor fortsat behov for, at vi hjælpes ad med at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen. Tid til pauser tid til at få noget at spise tid til at gå på toilettet er en menneskeret. Og da de fleste af os skal forvente et arbejdsliv på omkring 50 år så er det også afgørende vigtigt, at vi husker at passe på fysikken i dagligdagen og holder fast i principperne om, at vi skal slide mindst muligt på de fysiske kræfter eks. ved at være to til tunge plejeopgaver to i liftesituationer m.v. OVERENSKOMST 2013 Står det til Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (RTLN) så er der ikke meget håb om bedre tider. Arbejdsgivernes oplæg til overenskomstforhandlingerne i 2013 varsler fortsat smalhals og arbejdsgiverne appellerer til, at vi skal arbejde mere og smartere. FOA har i skrivende stund afholdt de første to strategimøder. FOA Århus har en del deltagere på strategimøderne, og både Annie Schacht og Jytte Dylmer repræsenterer henholdsvist social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter på strategimøderne og i overenskomstforhandlingerne, som snart starter op. Også i FOA er der brug for at vi får afstemt forventningerne. FOA Århus har fremsendt overenskomstkrav på vores vegne. I forhold til de generelle overenskomstkrav har FOA Århus især satset på et krav om, at der skal forhandles i kroner i stedet for i procenter. Kravet skal sikre, at vi får stoppet den øgede lønforskel mellem de højestlønnede og de lavestlønnede i den offentlige sektor. Herudover har afdelingen appelleret til, at FOA ikke stiller krav om sundhedsordninger i overenskomsten. Dels finder afdelingen, at det er problematisk, at vi først slides af arbejdet, og herefter selv skal finansiere udgifterne til reparationerne. Dels er det et skråplan, at vi prioriterer 9

10 NYHEDSbladet netop har brug for en social- og sundhedsassistent og måske tilmed den mest erfarne af slagsen. AKTIVITETER I KLUBBEN Ud over den årlige klubkonference, som allerede er omtalt, så har klubben igen i år udbudt en lang række populære aktiviteter. helbredelse i stedet for forebyggelsen. Der er trods alt langt mere livskvalitet i at undgå diverse nedslidningsskader. Endeligt har FOA Århus stillet krav om frit valg af pensionsordninger for FOA medlemmer. Foreløbigt er forslaget medtaget i forhold til alderspensionen men netop der er også god grund til at holde et godt øje med den pension, som vi skal leve af, når vi trækker os fra arbejdsmarkedet. Mere i løn er og bliver dog også et grundlæggende krav. Og set på tværs af faggrupperne i FOA, så kan vores faggruppe sådan set også godt blive udfordret hvis et krav om at løfte de lavestlønnede mest, skal nyde fremme. Det betyder ikke, at vi ikke skal stille krav om lønstigninger. Men i takt med at forskellene på de højestlønnede og de lavestlønnede bliver større, så ved vi desværre også erfaringsmæssigt, at den økonomiske trængte arbejdsgiver ofte prioriterer at ansætte den billigste medarbejder, selv om samfundet og borgerne måske Især er Nada-kurserne meget populære. Indtil videre er 75 social- og sundhedsassistenter blevet certificerede Nada - behandlere. Og yderligere 50 er optaget på nye kurser i det nye år. Også vores fremtidige kolleger social- og sundhedsassistentelever har fået glæde af, at så mange af os er uddannede behandlere. Forud for de seneste eksamener kunne vi nemlig tilbyde elever, som er medlem af FOA behandling for eksamensangst et tilbud, som rigtig mange elever tog imod. Herudover er der fortsat stor søgning til klubbens sundhedsfaglige kurser. I år har vi afviklet kurser i KOL, Diabetes og de andre livsstilssygdomme med stor succes. Også netværksgrupperne i klubben er aktive. Indtil videre har vi 15 netværksgrupper hvoraf de 13 har været særdeles aktive i det forløbne år, og flere og flere social- og sundhedsassistenter deltager i grupperne. Grupperne er mangfoldige. Nogle af grupperne fungerer på tværs af arbejdspladserne mens andre er orienteret om den enkelte arbejdsplads. 10

11 OKTOBER 2012 SAMARBEJDET I FOA Det er klubben magtpåliggende, at samarbejde med såvel den lokale FOA afdeling, den lokale sektor, forbundssektoren, forbundet og faggrupperepræsentanterne fra de andre FOA afdelinger. Samarbejdet er vigtigt at flere årsager. Dels er og bliver vi stærkere, når vi står sammen dels er det vigtigt for os, at klubben ikke overtager ansvarsområder, som allerede varetages kvalificeret andre steder. Alt andet ville kort og godt være misbrug af medlemmernes kontingentkroner. Og heldigvis er det da også let at samarbejde i FOA. Det er ikke i sig selv vigtigt, at være enige om alting. Tvært imod. Det er netop når meninger brydes, at vi finder de mest holdbare løsninger. Vanen tro har vi selvfølgelig også deltaget i det årlige faggruppelandsmøde. Og også vanen tro, var faglighed også i år et tema på landsmøderne. Men også overenskomsten 2013 var til debat. Som fælles tema på tværs af faggrupperne havde vi sat samarbejdet med hinanden på dagsordenen. På ældreområdet samarbejder social- og sundhedsassistenter til dagligt med socialog sundhedshjælpere og derfor har det naturligvis også værdi, at vi i fællesskab drøfter udviklingen af samarbejdet. Men det er også et godt eksempel på, at det ikke er alle faglige spørgsmål, der ensidigt kan løses i den enkelte faggruppe. er netop et af de områder, hvor der er mange (forskellige) meninger. Siden sommeren 2012 og frem til foråret 2013 gennemføres en række forskellige forsøg rundt om i landet. Forsøgene handler både om, hvordan vi sikrer, at de små faggrupper bliver hørt til hvordan vi sikrer, at afdelingernes åbningstid passer til medlemmerne ligesom der afprøves nye metoder, når der gælder at løse faglige problemer. I skrivende stund er der intet nyt om eventuelle strukturændringer. Ideen er, at det er opgaverne og medlemmernes behov, der skal tegne det fremtidige FOA. Men hvis det viser sig, at det betyder et opgør med den måde vi har organiseret os på, så kan det meget vel ske, at vi på kongressen også skal tage stilling til nye strukturer. I overvejelserne er der også en del fokus på faglighed, fordi diverse undersøgelser viser, at det er medlemmerne optaget af. Den erfaring har vi også i Social- og sund- I 2013 er der FOA kongres og forbundet arbejder da også med fremtiden og fremtidige måder at løse opgaverne på. Og det 11

12 NYHEDSbladet hedsassistentklubben. Men i klubben skal vi også blive bedre til at stille krav til afdelingen og sektoren også når det gælder faglighed, så vi sikrer, at klubbens medlemmer kun betaler for den samme opgave en gang. Du kan også være med til at diskutere fremtidens FOA. Se mere på forbundets hjemmeside eller på facebook. Apropos facebook så har klubben også fået en facebook-side. Siden er faktisk allerede ret populær og især kan vi se, at de unge og kolleger fra andre dele af landet også deltager i vores lokale debatter. Men også i andre dele af landet har faggrupper sat dagsorden på facebook. Eksempelvis har Social- og sundhedsassistenter i FOA Herning oprettet en side, som de kalder Sig det højt og gør det fagligt, en side, hvor medlemmer i den grad diskuterer kvaliteten af vores arbejde. I den lokale sektor har vi også sat faglighed på dagsordenen, og sektorbestyrelsen har en ambition om at besøge så mange arbejdspladser som muligt, med henblik på at drøfte vores arbejde. Og i den lokale afdelingsbestyrelse er arbejdspladsbesøg også et tilbagevendende tema både i forhold til at diskutere arbejdsmiljø, overenskomst m.v. men også fordi det stadig er en udfordring at sikre, at alle nye kolleger får et tilbud om medlemskab af FOA. HÅBER VI SES DEN 29. NOVEMBER 2012 På generalforsamlingen vil vi præsentere bestyrelsens ideer til det kommende års indsatsområder. Men vi vil også meget gerne høre dine ideer. Vi vil sikre, at der bliver gode muligheder for debat både om det kommende års aktiviteter klubbens arbejde og organiseringen af klubben i fremtiden. Så vi håber vi ses HUSK AT HOLDE ØJE MED 12

13 OKTOBER 2012 KONFERENCEN 2013 Konferencen for Social- og sundhedsassistenter bliver i år 2013 afholdt den marts på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Vi starter traditionen tro, konferencen med morgenmad på hotellet kl Vi håber at vi kan planlægge samkørsel til Brædstrup, ellers skaffer vi en bus. Denne gang vil der være enkeltværelser til alle deltagere. Konferencen er som vaneligt gratis for alle klubbens medlemmer. Kom og vær med til at styrke faggruppens sammenhold. Sæt X i kalenderen og søg fri fra arbejde. Klubben dækker IKKE daglønstab. I hører selvfølgelig nærmere i næste blad Venlig hilsen Social- og sundhedsassistentklubbens bestyrelse. 13

14 NYHEDSbladet KLUBBENS FREMTID Som det fremgår, så har næstformand Britta Bertel valgt at stoppe som næstformand i klubben. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, på klubbens og på medlemmernes vegne, at takke bestyrelsen for hendes store indsats for klubbens medlemmer. Personligt vil jeg komme til at savne det daglige samarbejde med Britta. Britta har slidt for klubbens medlemmer. Kun det bedste var godt nok. Og det er netop den drivkraft, som gør det sjovt og lærerigt at arbejde med fagligt arbejde. Det er altid lidt af et kunststykke at vurdere, hvornår nok er nok. Så jeg har også stor respekt for Brittas beslutning. Og jeg forventer da heldigvis også, at vi kommer til at se en del til Britta blot i andre sammenhænge. OG HVAD SÅ Allerede før Britta traf beslutningen om at stoppe som næstformand, har klubben ligesom alle andre klubber / faggrupper i afdelingen haft nogle drøftelser med afdelingen om arbejdsdeling m.v. Baggrunden er den, at i takt med at vi samlet set får færre medlemmer i FOA Århus, så bliver det naturligvis også vanskeligere at få ressourcerne til at slå til. Klubberne i afdelingen og FOA har derfor arbejdet tæt sammen, med henblik på at løse opgaverne så rationelt som muligt. I det samarbejde er det også blevet klart, at klubber og afdelingen ofte løser de samme opgaver. Det er egentligt ikke noget vi bevidst har valgt. Faktisk er det ofte et spørgsmål om tilfældighed. Mange social- og sundhedsassistenter henvender sig direkte i afdelingen med faglige problemer, mens andre henvender sig direkte i klubben med de samme problemer. Klubbens medlemmer betaler allerede 170 kr. for at få løst diverse faglige opgaver i afdelingen. Det er også afdelingen der sørger for, at tillidsrepræsentanter er uddannede til at tage sig af forskellige opgaver ude på arbejdspladserne m.v. Det er naturligvis ikke meningen, at klubbens medlemmer så skal betale for den samme opgave en gang til. Vi har derfor i bestyrelsen og i et samarbejde med afdelingen haft en drøftelse af arbejdsdelingen. Og udgangspunktet må være, at klubben skal beskæftige sig med opgaver / aktiviteter, som klubbens medlemmer ikke allerede kan få i afdelingen / sektoren. Mens afdelingen samlet set har fået færre medlemmer så oplever vi ikke helt den 14

15 OKTOBER 2012 samme tendens i klubben. Tvært imod har vi gennem de sidste 8 år fået flere medlemmer men vi har ikke af den grund fået forholdsvist flere opgaver. Det betyder ret beset, at vi kan klare os med et mindre kontingent, mens afdelingen overvejer, om det bliver nødvendigt for første gang i 10 år at hæve kontingentet. Det er også bestyrelsens opfattelse, at med det tættere samarbejde med afdelingen, kan klubben klare dagligdagen med et mindre frikøb. I første omgang vil vi på den kommende generalforsamling foreslå, at en kommende ny næstformand ikke frikøbes på fuld tid. En sådan løsning vil til gengæld betyde et større behov for frikøb af bestyrelsesmedlemmer, idet en person næppe selv kan dække diverse medlemsaktiviteter m.v. Men det er også bestyrelsens opfattelse, at muligheden for at inddrage bestyrelsen mere i det daglige arbejde vil give den samlede bestyrelse et større ejerskab af klubbens arbejde. Nedlægger man den ene af to lønnede poster i klubben, så siger det sig selv, at der også er plads til at nedsætte kontingentet. Det skal holdes op imod nogle drøftelser i afdelingsbestyrelsen om tvunget medlemskab af klubber i FOA Århus. Afdelingen har et ønske om, at medlemmer aktivt vælger de medlemskaber i afdelingen, som vi samlet set har mulighed for at tilbyde. Og vi ved, at prisen for et medlemskab stadig spiller en stor rolle, når man skal vælge fagforening. Det er blandt andet det, som de gule fagforeninger udnytter. Bestyrelsen er i skrivende stund i gang med at formulere konkrete forslag med ovennævnte in mente. Har du ideer, som du synes skal medtages i vores overvejelser, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Ellers håber vi selvfølgelig på, at medlemmerne vil bakke op om de ændringer, som er nødvendige for, at vi også i fremtiden har en aktiv og stærk klub med stor medlemsopbakning. 15

16 NYHEDSbladet NADA EN SUCCES SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN, HAR NU AFPRØVET EN IDE, DER VISTE SIG AT VÆRE EN KÆMPE SUCCES Vi tilbød Social- og sundhedsassistentelever NADA akupunktur, for at afhjælpe deres eksamensangst. Behandlingen var et medlemstilbud til de elever, der er medlem af FOA. 25 nervøse elever benyttede sig af tilbuddet. Fredag den 5. oktober gav Helle Kurup og Annie Schacht eleverne deres 1. behandling. Efterfølgende kunne eleverne bestille tid ved Helle, som var på skolen mandag og tirsdag hvor eleverne skulle op til eksammen. Flere elever var rystende nervøse, med høj puls, rystende hænder og taleproblemer, imens de sad med nålene i ørene faldt de helt til ro og gav udtryk for at det hjalp. Det var en stor oplevelse at hjælpe eleverne, flere kom ud efter eksamen og sagde 1000 tak, de var ikke i tvivl om at det var NADA behandlingen som havde hjulpet dem. FAKTABOKS NADA er en akupunkturform som giver ro, mindsker stress og forbedre koncentrationsevnen. Behandlingen er derfor velegnet, hvis man er meget nervøs før eksamen. Behandlingen udføres med 5 tynde engangsnåle i hvert øre. For at få den bedste effekt, skal man helst have to behandlinger. Som medlem af social- og sundhedsassistentklubben, kan du også igennem klubben uddanne dig til NADA behandler, se mere om det under kurser her i bladet. 16

17 OKTOBER 2012 SELVVALGTE KURSER MÅLGRUPPE: Betalende medlemmer af social- og sundhedsassistent klubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelser, workshops, temadage, studieture og konferencer samt andre udviklingstiltag for medlemmerne. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusudgifter, køb af bøger og materialer til kurset og transport. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor FOA eller klubben i forvejen dækker kursusudgift, udgift til materialer eller transport. Du har mulighed for at søge op til kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. år til formålet. Husk at medsende kvittering, bankoplysninger, CPR nummer og en begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben, modtager klubben gerne et indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. OBS. MEDLEMMER AF FOA-PSYKIATRI: Er du medlem af psykiatriklubben, kan du ikke søge tilskud igennem Social- og Sundhedsassistentklubben. Vi ønsker social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer en glædelig jul og godt nytår, tak for opbakningen til klubben og klubbens arrangementer i året der er gået, vi glæder os til at tage hul på det nye år, med flere spændende tilbud til jer. Venlig hilsen Klubbestyrelsen 17

18 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN AFHOLDER KURSUS I NADA (ØREAKUPUNKTUR) Kurset er et diplomgivende kursus i NADA-metoden. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne er anerkendte af NADA International og udføres af godkendte instruktører. NADA-kurset giver mulighed for at benytte NADA akupunktur internationalt. Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis. Kursisterne lærer enkelte supplerende punkter til NADA-metoden. Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning. Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden. Det er en betingelse at Kursisterne deltager i hele undervisningen for at opnå diplom. Al undervisningsmateriale er på dansk. Læs mere på Kurset finder sted 7., 8. og 9. januar 2013 fra kl og den 4. dag er den 15. april Kurset afholdes i FOA Aarhus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. TILMELDING kan ske på talon sidste side i bladet eller mail Der er også mulighed for at ringe på Kurset er for 24 deltagere og ved mere end 24 tilmeldte vil der ske lodtrækning, derfor er deadline for tilmelding allerede den 14. december 2012, af hensyn til dem som sikkert skal søge ferie, afspadsering eller tjenestefri. Klubben dækker ikke daglønstab. Klubben har givet det tilskud på kr. som man normalt kan søge til kurser. Der er en egenbetaling på kr. som skal betales umiddelbart efter at du får meddelelse om at du er optaget på kurset (kort tid efter deadline). Klubben sørger for fuld forplejning under kurset. Hvis du arbejder i psykiatrien er du medlem af FOA psykiatri og skal derfor søge igennem egen klub. 18

19 OKTOBER 2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN AFHOLDER ENDNU ET KURSUS I NADA (ØREAKUPUNKTUR) Kurset er et diplomgivende kursus i NADA-metoden. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne er anerkendte af NADA International og udføres af godkendte instruktører. NADA-kurset giver mulighed for at benytte NADA akupunktur internationalt. Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis. Kursisterne lærer enkelte supplerende punkter til NADA-metoden. Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning. Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden. Det er en betingelse at Kursisterne deltager i hele undervisningen for at opnå diplom. Al undervisningsmateriale er på dansk. Læs mere på Kurset finder sted 20., 21. og 22. februar 2013 fra kl og den 4. dag er den 10. juni Kurset afholdes i FOA Aarhus, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. TILMELDING kan ske på talon sidste side i bladet eller mail Der er også mulighed for at ringe på Kurset er for 24 deltagere og ved mere end 24 tilmeldte vil der ske lodtrækning, derfor er deadline for tilmelding allerede den 14. januar 2013, af hensyn til dem som skal søge ferie, afspadsering eller tjenestefri. Klubben dækker ikke daglønstab. Klubben har givet det tilskud på kr. som man normalt kan søge til kurser. Der er en egenbetaling på kr. som skal betales umiddelbart efter at du får meddelelse om at du er optaget på kurset (kort tid efter deadline). Klubben sørger for fuld forplejning under kurset. Hvis du arbejder i psykiatrien er du medlem af FOA psykiatri og skal derfor søge igennem egen klub. 19

20 NYHEDSbladet VINDERNE SUDOKO KONKURRENCEN FRA AUGUST-NUMMERET ER: Loveness Kapembwa Roed, Viby J Per Knudsen, Åbyhøj Dorte Krogh Bendsen Poulsen, Beder VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan afhentes i klubben i åbningstiden. SUDOKO Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 21. december 2012, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse. 20

21 OKTOBER Navn: Adresse: Sendes til: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X s Vej Viby J Senest den 21. decebmer

22 NYHEDSbladet TILMELDING TIL... SÆT KRYDS Kursus i Nada Den 7., 8. og 9. januar 2013 Øreakupunktur Mærk kuverten: Tilmelding senest den 14. december 2012 Nada januar Kursus i Nada Den 20., 21. og 22. februar 2013 Øreakupunktur Mærk kuverten: Tilmelding senest den 14. januar 2013 Nada februar Hvis du er uheldig og må melde afbud til et kursus, kan du gøre klubben og dine kolleger en stor tjeneste, ved at melde afbud i god tid. Der er ofte ventelister, og så kan en anden nå at få din plads. Sendes til Social- og sundhedsassistentklubben i FOA Aarhus. Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J. Navn Cpr: Adresse Arbejdsplads Fagruppe Mailadresse Telefon 22

23 OKTOBER 2012 KLUBBESTYRELSEN Formand Annie Schacht Har orlov fra Region Midt Næstformand Britta Bertel Har orlov fra Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Helle Kurup Social- og sundhedsassistent Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Fællestillidsrepræsentant i Aarhus Kommune Næstformand i Social- og sundhedssektoren i FOA Aarhus Bestyrelsesmedlem Loni Bjerre Tillidsrepræsentant Aarhus Kommune Bestyrelsesmedlem Solvej Skærbæk Tillidsrepræsentant Region Midt 23

24 Afsender: Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X s Vej 56-58, 8260 Viby J Adressen: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X Vej Viby J Hjemmeside Telefon og Annie Schacht og Britta Bertel og Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag Klubben holder lukket Den første torsdag i måneden på grund af bestyrelsesmøde. Klubben holder lukket imellem jul og nytår 27. og 28. december.

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Nærved ulykke(ligt)........................................ 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter

Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Faggruppen for Neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst til faggruppelandsmødet 2. Valg af ordstyrer og referent, Lene er ordstyrer, Tove er mødeleder, Bente er referent (Anne supplerer) Vi har

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Oktober 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Oktober 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Utilsigtede hændelser - udvikling eller afvikling?........... 3 Invitation til juleinspiration.........................................

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Uskyldig til det modsatte er bevist?......................... 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Forord Nu er det nok... s. 3 Gæstebud Dorthe Laustsen... s. 5 Sodoko... s. 8 Beretning... s. 10 Netværksgrupper...

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2011 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra Forbundsformandens dagbog..............................

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.07! " # $ % # & '#() '* +, -. ') / # ) &! +! 0 1 *) 23 & 2 /& 2 /1)++ - 3 + 22 + " 4+! 5 (+ *)4 + +++ 2 2/! 6. ')

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Maj 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Maj 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Maj 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vigtig viden eller ligegyldig info?........................... 3 Fremtidens sosu-assistent..........................................

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud Jan Helbak om diskurs....................................

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Overenskomst 2013....................................... 3 Konference på Skanderborghus.....................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere