Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup"

Transkript

1 Buddha, Buddha Cool Corporate karma, zen management og lama coaching. Den buddhistiske ideologi og praksis er blevet populær i erhvervslivet. Den bruges som udviklingsværktøj og spirituel branding af alt fra produkter til virksomheder og erhvervsledere. Få en række eksempler og overvejelser om, hvor nødvendigt det er at stille kritiske spørgsmål til denne tendens. Af Jørn Borup

2 BUDDHA, BUDDHA COOL - Af Jørn Borup Buddha i DSB-reklamer, på COOP s arabiske kaffe og i IKEA s katalog. Buddhistiske munke i snapsreklamer, buddhistiske statuer og figurer i Head Shoppen og på Buddha Bar. Kinesisk fed Buddha i livsforsikring og mobiltelefoner, zen parfumer, zen cremer og tantrisk massageolie i Matas og Magasins parfumeafdeling. Buddhas ånd hviler også over Hummels sortiment, erhvervsledere løsner habitten og sidder i lotusstilling til zen-meditation eller på mindfullness kurser. Lamaer coacher, zen-folk giver leder-hints og karma og bløde værdier gør sig på de bonede gulve. Buddha er cool. Buddhismen er et sikkert kort at spille ud. Den er langt mindre risikofyldt at lege med end andre religioner, og selv om der har været forskellige protester over brugen af Buddha-billeder i barer, på gulvtæpper og i anstødelige reklamer, har disse ikke ramt hverken mediernes, politikernes eller erhvervslivets bevidsthed. Måske fordi buddhistiske lande ingen olie har, og fordi buddhismen har for lidt magt at true med? Eller måske fordi buddhismen simpelthen er en blød og tolerant religion, hvis populære image i Vesten naturligt falder ind i underholdnings- og markedsføringsstrategierne? Jyllands-Postens kampagnebillede med Dalai Lama på ski foran Himalaya-bjergene er da også kun en smule kontroversiel, men serverer budskabet, der går lige så sikkert ind som amen i kirken og udsigten til muslimsk vrede over vovede karikaturer. Dalai Lama er på sin vis ikonet på og indbegrebet af buddhismens overordentlig positive status i Vesten. Der er dømt medfølelse og sympati for Tibet og buddhister, når han åbner mælet, og vise ord elle bare ord fra denne levende visdomsinkarnation citeres vidt og bredt af disciple og erhvervscoaches med samme selvfølgelige applaus hos publikum, som da Mao under kulturrevolutionen viftede med den lille røde. Vi kan alle lide ham, for han er autentisk og et symbol på ren spiritualitet. Business buddhisme Langt de fleste buddhister i Danmark og vesten er immigranter fra Asien. De lever med deres religion på helt traditionel vis, og ligesom de fleste folkekirkekristne bruger de mest buddhismen ved højtider og som del af deres kulturelle identitet. Men elementer fra deres religion har vundet indpas i vesten, også uden for religionens verden. Buddhisme og orientalsk spiritualitet ligger nemlig som baggrund for en god portion af de mere eller mindre spirituelt inspirerede og designede kurser og idéer, der serveres på leder- og medarbejderniveau i Danmark og mange andre steder. Ofte er religiøsiteten dog mest indirekte, som et lån fra andre new age tendenser eller afgrænset og selekteret til enkelte elementer som fx meditation på anti-stress kurser. Dem, der faktisk bruger buddhismen som buddhisme, har let ved at forklare sig: Buddhismen er en rigtig god historie, som vi alle kan fortælle lidt med på. Den rimer på alt det gode, og alt det vi i en moderne vestlig verden ikke (længere) har. Buddhismen taler til den enkelte og til gruppen, og dens sprog er helt anderledes end den traditionelle kristendom og islam. Hos boghandleren skal man ofte lede forgæves efter bøger om buddhisme, da forlag og sælgere har indset, at det sælger bedre at kategorisere dem under den meget mere spiselige kategori krop og sind end den mere gammeldags religion. Buddhisme er steget til tops som erklæret eller forklædt religiøs management strategi i erhvervslivet. Buddhismen bruges som teknik eller filosofi til at konstruere identitet, opbygge team spirit og til branding af både enkeltpersoner og organisationer. Sådan har det ikke altid været. Læser man klassiske buddhistiske tekster, ser man en religionsform, der synes at omhandle helt andre ting. Nogle af de væsentligste træk i den tidligere theravada-buddhisme fokuserer på asketisk tilbagetrækning i klostre, hvis rammer giver munke (og nonner) mulighed for at gå Buddhas egen vej ind i og ud af lidelse gennem meditation, ritualer og studier til at overkomme de dårskaber, der siges at holde mennesket fast i lidelsen nemlig: grådighed, begær og egoisme. Der er sikkert mange, der mener, Buddha i dag vender sig i sin kosmiske nirvana-grav over at se religionen transformeret til trendy markedsføring og løssluppen forbrugsfest. Sådan kan man sagtens anskue udviklingen, men man kan også bare konstatere, at det er endnu en af denne interessante religions mange forskellige udtryk i den moderne, globale verden. Og man kan sige til puritanerne, at disse aspekter ikke kun er udtryk for moderne, vestlig dekadence, for Sanghaen var lige fra begyndelsen den spirituelle og materielle markedsplads, hvor transaktioner af varer og tanker var selve fundamentet for religionens opretholdelse. I moderne virksomheder i Taiwan er buddhismen som det spirituelle grundlag for megen neo-liberalt virke ganske udbredt, og thailandske buddhister tager gerne deres religion til indtægt for erhvervssucceser. Zen-filosofier, der integrerer læren og praksis - også i dagligdagen har ikke blot vist sig i spændende historier og kunstværker. I Japan bruger firmaer buddhistiske klostre til træningsophold for nyansatte, og nogle er endda baseret på filosofien ikke-dualisme mellem yen og zen. Når der lyder højrøstede protester mod Mercedes-præster, stormagasin-buddhisme eller overdreven business buddhisme siger det både noget om buddhismens indplacering i kapitalismen og om dem, der kritiserer det. Kommunisme og kapitalisme har med buddhismen som forlænget arm eller gidsel kæmpet deres kampe i Asien. fo#

3 BUDDHA, BUDDHA COOL - Af Jørn Borup Zen, karma og mindfulness Der findes en lang række eksempler på, hvordan den buddhistiske lære og praksis bruges i erhvervslivet. Et af dem er den tibetanske Lakha Lama, der har boet i Danmark siden 1976 og på mange måder er blevet synonym med den institutionaliserede buddhisme herhjemme. Udover at være spirituel leder på det tværbuddhistiske center Phendeling udbyder han som freelance lama kurser i selvudvikling, meditation og coaching for både individer og virksomheder. På den ene side repræsenterer han et traditionelt buddhistisk verdensbillede med fokus på eksistens, reinkarnation, dødsprocesser etc. På den anden side, eller komplementært hertil, tilbyder han værdier og teknikker, der klart er tilpasset en nutidig vestlig kontekst. Flere af hans foredrag og kurser fokuserer på udfordringer i det post-moderne liv, hvor pointen er at imødekomme disse med et buddhistisk sind. I et nytårsbrev på hans personlige hjemmeside opfordrer han til at tage det finansielle jordskælv som en læringsproces, der kan udvikle vores mindfulness for fremtiden, og i en beskrivelse af kurset Succes baseret på indre ro hedder det: Hvis vi i vores stræben efter succes presser os selv og andre for hårdt, ender det med stress og bekymringer for at fejle. Vi bliver let rastløse og utålmodige, indtil målet er nået. Når vi derimod baserer vores målsætninger på indre ro og er fuldt ud opmærksomme og åndsnærværende på hvert lille skridt, vil vi føle en dyb tilfredsstillelse og værdsættelse igennem hele processen frem til målet. Lakha Lama vil forklare, hvordan vi kan skabe et sundt og bæredygtigt grundlag for de mål, vi sætter os. Formålet med coaching er i følge Lakha Lama at sætte fokus på dine egne personlige ressourcer og indre styrke og at forbedre forholdet til dig selv og dine omgivelser, også formuleret ved sloganet: Når du bruger din kapacitet, har du fundet din identitet. Et andet eksempel på, hvordan buddhisme bruges i erhvervslivet, er mindfulness (dvs. anvendt opmærksomhed ), som i klassisk buddhisme var en meditationsform på sind og krop, som munke brugte i deres spirituelle vej til erkendelse og udfrielse. I vesten er begrebet blevet synonymt med kurser i mentaltræning og generelt kvalitativ fordybelse i livsstil og indhold. Mindfullness popularitet kan illustreres ved en Google-søgning, hvor det nævnes i knap sider alene fra Danmark. At være til stede her og nu og i hele livet er et ideal for de fleste buddhister, og også de har taget det med som en praksis og filosofi til ledere og ansatte i erhvervslivet. Hollandskfødte Rients Ritskes boede en årrække i Danmark, og med sin bog Zen og kunsten at lede fik han markeret sig som zen-coach med speciale i meditationskurser i erhvervslivet. Opskriften lyder: Zenpraksis og zenfilosofi drejer sig først og fremmest om kvalitetsbevidsthed. En bevidsthed, der gavner både livs- og arbejds- kvaliteten. I både hans bog og kurser bliver denne filosofi udstrakt til alt fra etik og natur til lykke, kampsport og konflikthåndtering. Ritskes har sammen med Claus Beuchert og Asger Knudsen dannet kursusvirksomheden ZENMIND, der med deres kurser i Zen leadership training primært henvender sig til erhvervslivet: Formålet med Zen Leadership Training er, at du får mere dynamisk energi og overskud samt i højere grad kan trække på din intuition og kreative ressourcer. Du opnår større dybde, autenticitet og mod i dit lederskab gennem meditationen og den individuelle feedback og sparring. Du etablerer en solid meditationspraksis, som giver dig en optimal effekt, inden kursus- og sparringsforløbet er afsluttet. Et tredje eksempel på buddhismens indtog i erhvervslivet er Christian Stadil, der er direktør i Hummel og buddhist. Han har succes i sit firma, hvor karma har en central funktion. Som grundlag for al kausalitet tillægges karmatanken den autoritet, at alt har betydning, og at alt har en årsag og en effekt. Den gode karma flyder gennem det sammenhængende system og kan være den positive energi, der får det hele til at hænge sammen. What comes around, goes around, som Hildebrandt og Stadil skriver i deres fælles bog Company Karma. Den individuelle karma-tanke og selvudvikling har hos Stadil en klar social og kollektiv funktion. Det sociale ansvar og den etisk-politiske stillingtagen blev fx vist ved sponsoreringen af det tibetanske fodboldlandshold, hvis markedsføringsværdi naturligvis var medtænkt i strategien. Netop at relatere individuelle og kollektive, etiske og forretningsmæssige, spirituelle og strategiske aspekter er indbegrebet af den måde, Stadil bruger hans spiritualitet på i virksomheden. Win win-filosofien illustrerer, hvordan forretning og teamspirit, bundlinje og bløde værdier, trives side om side, fordi de er bundet sammen af en ledelsesstrategi, der er baseret på karma-tanken. Den kan udvides til en win win win-stituation, hvor indtjening, medarbejdertrivsel og samfundsbehov er indbyrdes forbundne og endda til en fire gange win-strategi i forbindelse med godgørenhed. Her nyder både projekt, virksomhed, forbruger og modtager godt af den fælles interesse i kapital- og karma-spredning. At tænke værdier og strategier på flere niveauer individ, kolleger, virksomhed, verden er en forlængelse af både win win-filosofien og Stadils fokus på karmabegrebet. Sammen med Steen Hildebrandt formulerede han i bogen en række tanker om spiritualitet og ledelse, og begges sociale verdensbekymring er tæt knyttet til disse. Ud fra en karmabetragtning kan vi ikke leve med ulighederne rent samvittighedsmæssigt. De vil sætte meget dybe spor i vores kollektive og individuelle bevidsthed. Og de mange medieplatforme i dag er desuden med til at minde os om dem hele tiden, skriver de. 14 fo#

4 BUDDHA, BUDDHA COOL - Af Jørn Borup Spirituel branding At bruge buddhismen direkte eller indirekte som individuelt eller kollektivt værdigrundlag og konkret praksis er altså også del af den danske og vestlige virkelighed også erhvervslivets. Internt blandt buddhister selv har der været stemmer, der både har hyldet disse som udtryk for den gamle læres relevans også i (post-)moderne samfund, mens andre har set udviklingen som en udvandet buddhisme light, der ikke harmonerer med traditionens hard core autenticitet. Der er ingen tvivl om, at måden, vi ser buddhismen på i det moderne vesten er væsensforskellig fra dens klassiske indiske rødder ganske ligesom moderne dansk kristendom kan være lysår fra dens oprindelse i Palæstina. Det er ikke forkert, men i sig selv et interessant udtryk for religionernes foranderlighed og mangfoldighed. Den buddhistiske lære om et ikke-jeg fungerer for nogle som et værn mod egoisme og overfladisk forbrugerisme, og det har givet inspiration til både etisk baseret social ansvarlighed og personlig selvudvikling med fokus på den enkeltes ressourcer og potentialer. Buddhistiske elementer har på den ene side en fremtrædende plads inden for selvudvikling og er fx basis for antistress-kure og et bolværk mod post-moderne krav om individoptimering. På den anden side udstikker buddhismen også idealer om et stærkt selv, hvor feel good-spiritualitet med flow og mental energi i sig selv kan blive en kapital, man kan investere i, transformere og integrere i hverdags- og arbejdslivet. Økonomiske konjunkturer vil sandsynligvis have en vis effekt herpå, men den bløde lære kombineret med konkrete praksisteknikker, etiske dimensioner og religiøse eller sekulære værdier baseret på individets potentialer for udvikling, synes generelt muligt at integrere i virksomheders selvforståelse, inklusive de dertil hørende bundlinjer. Der er heller ingen tvivl om, at buddhistiske eller buddhistisk inspirerede værdier og teknikker for mange kan være positive ingredienser i et godt og sundt liv, og dokumentation fra både kognitionsforskning og diverse terapier tyder på fx meditationens gavnlige effekter. Men netop fordi, man bevæger sig ind i nogle rum i det offentlige eller på arbejdspladsen, som individet ikke selv har direkte kontrol over, må både medarbejdere og ledere udfordre sig selv med spørgsmål som fx: - vil man have religion/spiritualitet ind på arbejdspladsen, eller overskrider man privatsfæren? - giver teknikker til anti-stess og selvudvikling bedre mennesker og medarbejdere? - giver selvudvikling nye stressende og elitære optimeringsidealer? - er påtvungen selvstændiggørelse og frigørelsesidealer identisk med indoktrinering? - er buddhistisk selv-afvikling (med idealet om et ikkejeg ) det samme som selv-udvikling (med fokus også på større jeg)? - er autenticitets-søgen ( find dig selv ) identisk med selviscenesættelse, identitetskonstruktion og spirituel branding? Buddhismen er naturligvis ikke mere udfordrende end andre religioner eller spirituelle retninger, fordi den er mere eksotisk og kvantitativt fylder mindre. Selv om den stadig er forholdsvis ny i Danmark, og derfor endnu har til gode at blive fast bestanddel af traditionen, synes den hos dem, der bruger den, nøjagtig ligeså relevant og naturlig, som andre finder kristendom og islam også på de bonede gulve. Kilder og litteratur: Maagaard, Tina (red.) XXX. Borup, Jørn Dansk dharma buddhisme og buddhister i Danmark. Højbjerg: Forlaget Univers Dalai Lama & Muyzenbergt Lederens Vej. Kbh: Borgens Forlag, Hildebrandt, Steen og Christian Stadil Company Karma, Børsens Forlag, Ritskes, Rients Zen og kunsten at lede, Børsen dk. JØRN BORUP er ph.d. og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet. Artiklen er et uddrag af hans bidrag til antologien xx, der udkommer som en opfølgning til konferencen Spiritualitet og ledelse ved Center for Multireligiøse Studier den 29. oktober BUDDHISME: RELIGION ELLER SPIRITUALITET? Specielt moderne fortolkninger af buddhismen afkræver ikke egentlig underkastelse til religiøse doktriner eller tro på religiøse eller metafysiske indslag i historien. Der er rigeligt med buddhistisk lærdom, masser af mirakelhistorier og paralleller til andre religiøse universer. Den buddhistiske lære skal som udgangspunkt integreres i personligheden som en (inter) aktiv proces, hvor intet er absolut. Man behøver end ikke være buddhist for at bruge buddhismen, og mange mener, at det spiselige begreb spiritualitet er mere relevant og dækkende for buddhismen end religion. Specielt læren om ikke-jeg og karma synes tiltrækkende for mange vesterlændinge, og i moderne psykologi er der også en forståelse for den klassiske buddhistiske lære om, hvad mange i dag kalder flydende og hybride identiteter. Det skabende og kreative jeg er ligeså reelt i en global verden som det monoidentiske og essentialistiske jeg, der ofte er normen i andre ideologier og religioner. Netop fordi buddhismen specielt i det moderne vesten ofte forstås som en erfaringsreligion uden nødvendige religiøse dogmer og afkrævning af medlemskab, virker den som en autentisk vej til indsigt og velvære. Elementer som meditation og mentaltræning kan hjælpe til at undersøge sindet, eksistensen og potentialerne for det enkelte individ. fo#

5 [LUKE 22:5.] ET GAVISI SUNT ET PACTI SUNT PECUNIAM ILLI DARE Translation: And they were glad and covenanted to give him money. [LUKE 22:6.] ET SPOPONDIT ET QUAEREBAT OPORTUNITATEM UT TRADERET ILLUM SINE TURBIS Translation: And he promised. And he sought opportunity to betray him in the absence of the multitude.

6

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

SAMTIDSRELIGION. af Jørn Borup og Marie Thomsen

SAMTIDSRELIGION. af Jørn Borup og Marie Thomsen af Jørn Borup og Marie Thomsen Præsten prædiker, muslimen beder, og healeren kanaliserer kosmisk energi. Buddhisten mediterer, medierne skriver om slør og minareter, og politikere debatterer folkekirkens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching

DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL. En kritisk diskussion af lifecoaching DET HANDLER OM AT STILLE DE RIGTIGE SPØRGSMÅL En kritisk diskussion af lifecoaching Marie Katrine Loft & Sidsel Koordt Vognsen Vejleder: Rasmus Willig Socialvidenskab, modul 1 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU NR 3 10/09 SKAL, SKAL IKKE Gør lederuddannelse dig til en bedre leder? KARMALEDELSE Christian Stadil forener buddhisme og benhård business LEV LIVET NU På hospice sætter patienterne dagsordenen Claus Bakke

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv

Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Storytelling ude fra ind eller inde fra ud Storytelling i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Ole Dissing og Pia Laursen Nærmere en komplementær vinkel på storytelling Igennem de senere år

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere