Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup"

Transkript

1 Buddha, Buddha Cool Corporate karma, zen management og lama coaching. Den buddhistiske ideologi og praksis er blevet populær i erhvervslivet. Den bruges som udviklingsværktøj og spirituel branding af alt fra produkter til virksomheder og erhvervsledere. Få en række eksempler og overvejelser om, hvor nødvendigt det er at stille kritiske spørgsmål til denne tendens. Af Jørn Borup

2 BUDDHA, BUDDHA COOL - Af Jørn Borup Buddha i DSB-reklamer, på COOP s arabiske kaffe og i IKEA s katalog. Buddhistiske munke i snapsreklamer, buddhistiske statuer og figurer i Head Shoppen og på Buddha Bar. Kinesisk fed Buddha i livsforsikring og mobiltelefoner, zen parfumer, zen cremer og tantrisk massageolie i Matas og Magasins parfumeafdeling. Buddhas ånd hviler også over Hummels sortiment, erhvervsledere løsner habitten og sidder i lotusstilling til zen-meditation eller på mindfullness kurser. Lamaer coacher, zen-folk giver leder-hints og karma og bløde værdier gør sig på de bonede gulve. Buddha er cool. Buddhismen er et sikkert kort at spille ud. Den er langt mindre risikofyldt at lege med end andre religioner, og selv om der har været forskellige protester over brugen af Buddha-billeder i barer, på gulvtæpper og i anstødelige reklamer, har disse ikke ramt hverken mediernes, politikernes eller erhvervslivets bevidsthed. Måske fordi buddhistiske lande ingen olie har, og fordi buddhismen har for lidt magt at true med? Eller måske fordi buddhismen simpelthen er en blød og tolerant religion, hvis populære image i Vesten naturligt falder ind i underholdnings- og markedsføringsstrategierne? Jyllands-Postens kampagnebillede med Dalai Lama på ski foran Himalaya-bjergene er da også kun en smule kontroversiel, men serverer budskabet, der går lige så sikkert ind som amen i kirken og udsigten til muslimsk vrede over vovede karikaturer. Dalai Lama er på sin vis ikonet på og indbegrebet af buddhismens overordentlig positive status i Vesten. Der er dømt medfølelse og sympati for Tibet og buddhister, når han åbner mælet, og vise ord elle bare ord fra denne levende visdomsinkarnation citeres vidt og bredt af disciple og erhvervscoaches med samme selvfølgelige applaus hos publikum, som da Mao under kulturrevolutionen viftede med den lille røde. Vi kan alle lide ham, for han er autentisk og et symbol på ren spiritualitet. Business buddhisme Langt de fleste buddhister i Danmark og vesten er immigranter fra Asien. De lever med deres religion på helt traditionel vis, og ligesom de fleste folkekirkekristne bruger de mest buddhismen ved højtider og som del af deres kulturelle identitet. Men elementer fra deres religion har vundet indpas i vesten, også uden for religionens verden. Buddhisme og orientalsk spiritualitet ligger nemlig som baggrund for en god portion af de mere eller mindre spirituelt inspirerede og designede kurser og idéer, der serveres på leder- og medarbejderniveau i Danmark og mange andre steder. Ofte er religiøsiteten dog mest indirekte, som et lån fra andre new age tendenser eller afgrænset og selekteret til enkelte elementer som fx meditation på anti-stress kurser. Dem, der faktisk bruger buddhismen som buddhisme, har let ved at forklare sig: Buddhismen er en rigtig god historie, som vi alle kan fortælle lidt med på. Den rimer på alt det gode, og alt det vi i en moderne vestlig verden ikke (længere) har. Buddhismen taler til den enkelte og til gruppen, og dens sprog er helt anderledes end den traditionelle kristendom og islam. Hos boghandleren skal man ofte lede forgæves efter bøger om buddhisme, da forlag og sælgere har indset, at det sælger bedre at kategorisere dem under den meget mere spiselige kategori krop og sind end den mere gammeldags religion. Buddhisme er steget til tops som erklæret eller forklædt religiøs management strategi i erhvervslivet. Buddhismen bruges som teknik eller filosofi til at konstruere identitet, opbygge team spirit og til branding af både enkeltpersoner og organisationer. Sådan har det ikke altid været. Læser man klassiske buddhistiske tekster, ser man en religionsform, der synes at omhandle helt andre ting. Nogle af de væsentligste træk i den tidligere theravada-buddhisme fokuserer på asketisk tilbagetrækning i klostre, hvis rammer giver munke (og nonner) mulighed for at gå Buddhas egen vej ind i og ud af lidelse gennem meditation, ritualer og studier til at overkomme de dårskaber, der siges at holde mennesket fast i lidelsen nemlig: grådighed, begær og egoisme. Der er sikkert mange, der mener, Buddha i dag vender sig i sin kosmiske nirvana-grav over at se religionen transformeret til trendy markedsføring og løssluppen forbrugsfest. Sådan kan man sagtens anskue udviklingen, men man kan også bare konstatere, at det er endnu en af denne interessante religions mange forskellige udtryk i den moderne, globale verden. Og man kan sige til puritanerne, at disse aspekter ikke kun er udtryk for moderne, vestlig dekadence, for Sanghaen var lige fra begyndelsen den spirituelle og materielle markedsplads, hvor transaktioner af varer og tanker var selve fundamentet for religionens opretholdelse. I moderne virksomheder i Taiwan er buddhismen som det spirituelle grundlag for megen neo-liberalt virke ganske udbredt, og thailandske buddhister tager gerne deres religion til indtægt for erhvervssucceser. Zen-filosofier, der integrerer læren og praksis - også i dagligdagen har ikke blot vist sig i spændende historier og kunstværker. I Japan bruger firmaer buddhistiske klostre til træningsophold for nyansatte, og nogle er endda baseret på filosofien ikke-dualisme mellem yen og zen. Når der lyder højrøstede protester mod Mercedes-præster, stormagasin-buddhisme eller overdreven business buddhisme siger det både noget om buddhismens indplacering i kapitalismen og om dem, der kritiserer det. Kommunisme og kapitalisme har med buddhismen som forlænget arm eller gidsel kæmpet deres kampe i Asien. fo#

3 BUDDHA, BUDDHA COOL - Af Jørn Borup Zen, karma og mindfulness Der findes en lang række eksempler på, hvordan den buddhistiske lære og praksis bruges i erhvervslivet. Et af dem er den tibetanske Lakha Lama, der har boet i Danmark siden 1976 og på mange måder er blevet synonym med den institutionaliserede buddhisme herhjemme. Udover at være spirituel leder på det tværbuddhistiske center Phendeling udbyder han som freelance lama kurser i selvudvikling, meditation og coaching for både individer og virksomheder. På den ene side repræsenterer han et traditionelt buddhistisk verdensbillede med fokus på eksistens, reinkarnation, dødsprocesser etc. På den anden side, eller komplementært hertil, tilbyder han værdier og teknikker, der klart er tilpasset en nutidig vestlig kontekst. Flere af hans foredrag og kurser fokuserer på udfordringer i det post-moderne liv, hvor pointen er at imødekomme disse med et buddhistisk sind. I et nytårsbrev på hans personlige hjemmeside opfordrer han til at tage det finansielle jordskælv som en læringsproces, der kan udvikle vores mindfulness for fremtiden, og i en beskrivelse af kurset Succes baseret på indre ro hedder det: Hvis vi i vores stræben efter succes presser os selv og andre for hårdt, ender det med stress og bekymringer for at fejle. Vi bliver let rastløse og utålmodige, indtil målet er nået. Når vi derimod baserer vores målsætninger på indre ro og er fuldt ud opmærksomme og åndsnærværende på hvert lille skridt, vil vi føle en dyb tilfredsstillelse og værdsættelse igennem hele processen frem til målet. Lakha Lama vil forklare, hvordan vi kan skabe et sundt og bæredygtigt grundlag for de mål, vi sætter os. Formålet med coaching er i følge Lakha Lama at sætte fokus på dine egne personlige ressourcer og indre styrke og at forbedre forholdet til dig selv og dine omgivelser, også formuleret ved sloganet: Når du bruger din kapacitet, har du fundet din identitet. Et andet eksempel på, hvordan buddhisme bruges i erhvervslivet, er mindfulness (dvs. anvendt opmærksomhed ), som i klassisk buddhisme var en meditationsform på sind og krop, som munke brugte i deres spirituelle vej til erkendelse og udfrielse. I vesten er begrebet blevet synonymt med kurser i mentaltræning og generelt kvalitativ fordybelse i livsstil og indhold. Mindfullness popularitet kan illustreres ved en Google-søgning, hvor det nævnes i knap sider alene fra Danmark. At være til stede her og nu og i hele livet er et ideal for de fleste buddhister, og også de har taget det med som en praksis og filosofi til ledere og ansatte i erhvervslivet. Hollandskfødte Rients Ritskes boede en årrække i Danmark, og med sin bog Zen og kunsten at lede fik han markeret sig som zen-coach med speciale i meditationskurser i erhvervslivet. Opskriften lyder: Zenpraksis og zenfilosofi drejer sig først og fremmest om kvalitetsbevidsthed. En bevidsthed, der gavner både livs- og arbejds- kvaliteten. I både hans bog og kurser bliver denne filosofi udstrakt til alt fra etik og natur til lykke, kampsport og konflikthåndtering. Ritskes har sammen med Claus Beuchert og Asger Knudsen dannet kursusvirksomheden ZENMIND, der med deres kurser i Zen leadership training primært henvender sig til erhvervslivet: Formålet med Zen Leadership Training er, at du får mere dynamisk energi og overskud samt i højere grad kan trække på din intuition og kreative ressourcer. Du opnår større dybde, autenticitet og mod i dit lederskab gennem meditationen og den individuelle feedback og sparring. Du etablerer en solid meditationspraksis, som giver dig en optimal effekt, inden kursus- og sparringsforløbet er afsluttet. Et tredje eksempel på buddhismens indtog i erhvervslivet er Christian Stadil, der er direktør i Hummel og buddhist. Han har succes i sit firma, hvor karma har en central funktion. Som grundlag for al kausalitet tillægges karmatanken den autoritet, at alt har betydning, og at alt har en årsag og en effekt. Den gode karma flyder gennem det sammenhængende system og kan være den positive energi, der får det hele til at hænge sammen. What comes around, goes around, som Hildebrandt og Stadil skriver i deres fælles bog Company Karma. Den individuelle karma-tanke og selvudvikling har hos Stadil en klar social og kollektiv funktion. Det sociale ansvar og den etisk-politiske stillingtagen blev fx vist ved sponsoreringen af det tibetanske fodboldlandshold, hvis markedsføringsværdi naturligvis var medtænkt i strategien. Netop at relatere individuelle og kollektive, etiske og forretningsmæssige, spirituelle og strategiske aspekter er indbegrebet af den måde, Stadil bruger hans spiritualitet på i virksomheden. Win win-filosofien illustrerer, hvordan forretning og teamspirit, bundlinje og bløde værdier, trives side om side, fordi de er bundet sammen af en ledelsesstrategi, der er baseret på karma-tanken. Den kan udvides til en win win win-stituation, hvor indtjening, medarbejdertrivsel og samfundsbehov er indbyrdes forbundne og endda til en fire gange win-strategi i forbindelse med godgørenhed. Her nyder både projekt, virksomhed, forbruger og modtager godt af den fælles interesse i kapital- og karma-spredning. At tænke værdier og strategier på flere niveauer individ, kolleger, virksomhed, verden er en forlængelse af både win win-filosofien og Stadils fokus på karmabegrebet. Sammen med Steen Hildebrandt formulerede han i bogen en række tanker om spiritualitet og ledelse, og begges sociale verdensbekymring er tæt knyttet til disse. Ud fra en karmabetragtning kan vi ikke leve med ulighederne rent samvittighedsmæssigt. De vil sætte meget dybe spor i vores kollektive og individuelle bevidsthed. Og de mange medieplatforme i dag er desuden med til at minde os om dem hele tiden, skriver de. 14 fo#

4 BUDDHA, BUDDHA COOL - Af Jørn Borup Spirituel branding At bruge buddhismen direkte eller indirekte som individuelt eller kollektivt værdigrundlag og konkret praksis er altså også del af den danske og vestlige virkelighed også erhvervslivets. Internt blandt buddhister selv har der været stemmer, der både har hyldet disse som udtryk for den gamle læres relevans også i (post-)moderne samfund, mens andre har set udviklingen som en udvandet buddhisme light, der ikke harmonerer med traditionens hard core autenticitet. Der er ingen tvivl om, at måden, vi ser buddhismen på i det moderne vesten er væsensforskellig fra dens klassiske indiske rødder ganske ligesom moderne dansk kristendom kan være lysår fra dens oprindelse i Palæstina. Det er ikke forkert, men i sig selv et interessant udtryk for religionernes foranderlighed og mangfoldighed. Den buddhistiske lære om et ikke-jeg fungerer for nogle som et værn mod egoisme og overfladisk forbrugerisme, og det har givet inspiration til både etisk baseret social ansvarlighed og personlig selvudvikling med fokus på den enkeltes ressourcer og potentialer. Buddhistiske elementer har på den ene side en fremtrædende plads inden for selvudvikling og er fx basis for antistress-kure og et bolværk mod post-moderne krav om individoptimering. På den anden side udstikker buddhismen også idealer om et stærkt selv, hvor feel good-spiritualitet med flow og mental energi i sig selv kan blive en kapital, man kan investere i, transformere og integrere i hverdags- og arbejdslivet. Økonomiske konjunkturer vil sandsynligvis have en vis effekt herpå, men den bløde lære kombineret med konkrete praksisteknikker, etiske dimensioner og religiøse eller sekulære værdier baseret på individets potentialer for udvikling, synes generelt muligt at integrere i virksomheders selvforståelse, inklusive de dertil hørende bundlinjer. Der er heller ingen tvivl om, at buddhistiske eller buddhistisk inspirerede værdier og teknikker for mange kan være positive ingredienser i et godt og sundt liv, og dokumentation fra både kognitionsforskning og diverse terapier tyder på fx meditationens gavnlige effekter. Men netop fordi, man bevæger sig ind i nogle rum i det offentlige eller på arbejdspladsen, som individet ikke selv har direkte kontrol over, må både medarbejdere og ledere udfordre sig selv med spørgsmål som fx: - vil man have religion/spiritualitet ind på arbejdspladsen, eller overskrider man privatsfæren? - giver teknikker til anti-stess og selvudvikling bedre mennesker og medarbejdere? - giver selvudvikling nye stressende og elitære optimeringsidealer? - er påtvungen selvstændiggørelse og frigørelsesidealer identisk med indoktrinering? - er buddhistisk selv-afvikling (med idealet om et ikkejeg ) det samme som selv-udvikling (med fokus også på større jeg)? - er autenticitets-søgen ( find dig selv ) identisk med selviscenesættelse, identitetskonstruktion og spirituel branding? Buddhismen er naturligvis ikke mere udfordrende end andre religioner eller spirituelle retninger, fordi den er mere eksotisk og kvantitativt fylder mindre. Selv om den stadig er forholdsvis ny i Danmark, og derfor endnu har til gode at blive fast bestanddel af traditionen, synes den hos dem, der bruger den, nøjagtig ligeså relevant og naturlig, som andre finder kristendom og islam også på de bonede gulve. Kilder og litteratur: Maagaard, Tina (red.) XXX. Borup, Jørn Dansk dharma buddhisme og buddhister i Danmark. Højbjerg: Forlaget Univers Dalai Lama & Muyzenbergt Lederens Vej. Kbh: Borgens Forlag, Hildebrandt, Steen og Christian Stadil Company Karma, Børsens Forlag, Ritskes, Rients Zen og kunsten at lede, Børsen dk. JØRN BORUP er ph.d. og lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab, Teologisk Fakultet, Aarhus Universitet. Artiklen er et uddrag af hans bidrag til antologien xx, der udkommer som en opfølgning til konferencen Spiritualitet og ledelse ved Center for Multireligiøse Studier den 29. oktober BUDDHISME: RELIGION ELLER SPIRITUALITET? Specielt moderne fortolkninger af buddhismen afkræver ikke egentlig underkastelse til religiøse doktriner eller tro på religiøse eller metafysiske indslag i historien. Der er rigeligt med buddhistisk lærdom, masser af mirakelhistorier og paralleller til andre religiøse universer. Den buddhistiske lære skal som udgangspunkt integreres i personligheden som en (inter) aktiv proces, hvor intet er absolut. Man behøver end ikke være buddhist for at bruge buddhismen, og mange mener, at det spiselige begreb spiritualitet er mere relevant og dækkende for buddhismen end religion. Specielt læren om ikke-jeg og karma synes tiltrækkende for mange vesterlændinge, og i moderne psykologi er der også en forståelse for den klassiske buddhistiske lære om, hvad mange i dag kalder flydende og hybride identiteter. Det skabende og kreative jeg er ligeså reelt i en global verden som det monoidentiske og essentialistiske jeg, der ofte er normen i andre ideologier og religioner. Netop fordi buddhismen specielt i det moderne vesten ofte forstås som en erfaringsreligion uden nødvendige religiøse dogmer og afkrævning af medlemskab, virker den som en autentisk vej til indsigt og velvære. Elementer som meditation og mentaltræning kan hjælpe til at undersøge sindet, eksistensen og potentialerne for det enkelte individ. fo#

5 [LUKE 22:5.] ET GAVISI SUNT ET PACTI SUNT PECUNIAM ILLI DARE Translation: And they were glad and covenanted to give him money. [LUKE 22:6.] ET SPOPONDIT ET QUAEREBAT OPORTUNITATEM UT TRADERET ILLUM SINE TURBIS Translation: And he promised. And he sought opportunity to betray him in the absence of the multitude.

6

fo022009 tema: Spiritualitet og mobilitet

fo022009 tema: Spiritualitet og mobilitet fo022009 tema: Spiritualitet og mobilitet FO/fremtidsorientering #2 2009 Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning FO/fremtidsorientering udgives af Instituttet for Fremtidsforskning

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Forord Introduktion Buddhas vej til Danmark Buddhistiske grupper i Danmark Afslutning: dansk dharma

Forord Introduktion Buddhas vej til Danmark Buddhistiske grupper i Danmark Afslutning: dansk dharma I N D H O L D.............................................5 1 Introduktion......................................10 2 Buddhas vej til Danmark............................20 Fra inspiration til skrivebordsbuddhisme....................20

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion I efteråret 2014 har vi hos prana yoga shala komprimeret vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, så du på 4 ½ måned kan blive certificeret yogalærer. Vi tilbyder en grundig,

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2013

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2013 BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2013 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ

Læs mere

Bilag 1. Transskription af interview med Kirsten. I: interviewer K: Kirsten

Bilag 1. Transskription af interview med Kirsten. I: interviewer K: Kirsten Bilag Bilag 1 Transskription af interview med Kirsten I: interviewer K: Kirsten O: Observatør I: Jamen altså, vi skriver om det her med buddhistiske traditioner i den vestlige verden, og det har ligesom

Læs mere

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009 BUDDHISM I VESTEN Dzigar Kongtrul Rinpoche Mine tanker om buddhismen i Vesten har ændret sig gennem årene. På nuværende tidspunkt er jeg meget positiv og optimistisk. Ikke, at jeg var skeptisk eller tvivlende

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ af

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Forår 2014

BUDDHISTISK UNIVERSITET Forår 2014 BUDDHISTISK UNIVERSITET Forår 2014 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ af

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

bliv trænet i at udnytte optimalt

bliv trænet i at udnytte optimalt bliv trænet i at udnytte dine medfødte talenter optimalt EN LIVSLEDER: Virker inspirerende Har det sjovt Gør en forskel Bliv livsleder og spring ud i en ny tilværelse uden de kendte begrænsninger Foredrag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution VUF Uddannelse stx Fag og niveau Religion c Lærer(e) Frank Stærfeldt Byrnel Hold

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Stupaen et symbol på sindets natur

Stupaen et symbol på sindets natur Stupaen et symbol på sindets natur Af Manfred Seegers Stupaer er monumenter for verdensfred. Gennem deres perfekte form udtrykker strukturerne sindets klare natur erkendelsen. De er blevet bygget i Asien

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

2015-2016. Foredragsrække på Viborg Katedralskole

2015-2016. Foredragsrække på Viborg Katedralskole 2015-2016 Foredragsrække på Viborg Katedralskole Foredragsliste KUNST OG ARKITEKTUR PÅ VIBORG KATEDRALSKOLE V/KAREN HADERUP GULDBERG Onsdag d. 7. oktober 2015 РУСЬ, КУДА НЕСЕШЬСЯ ТЫ? HVOR GÅR RUSLAND HEN

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2015 introduktion Til foråret 2015 kan du endnu engang deltage i prana yoga shalas populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på under et halvt år kan blive certificeret

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Naikan-terapi zen eller shin?

Naikan-terapi zen eller shin? Naikan-terapi zen eller shin? At buddhismen beskæftiger sig med emner, der ligger psykologi og filosofi nær, er en kendt sag. Dalai Lamas fremhævelse af mindfulness ( opmærksomhed ), som det centrale i

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse WOLFWAY v. Preben Werther PRÆSENTERER FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv Emne: Kampen for mening i tilværelsen i et samfund uden Gud Fag: Samfundsfag A-niveau og Religion C-niveau Navn: Mikkel Pedersen Indledning Tager man i Folkekirken en vilkårlig

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET

BUDDHISTISK UNIVERSITET BUDDHISTISK UNIVERSITET 2010-2011 2011 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme LAM RIM og GOM RIM Metode og visdom 5. semester, efteråret 2010 LAM RIM, DEN TRINVISE VEJ TIL OPLYSNING,

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 1 2011 Tema: Ledelse kompetencer - resultater Hvor er lederens fokus? Enhver leder er sat til at levere resultater. Dette fokus må bibeholdes og udbygges for alle, som har fået tildelt ansvar som leder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Den professionelle leders tredje øje. The Personal Business Plan A Blueprint for Running Your Life

Den professionelle leders tredje øje. The Personal Business Plan A Blueprint for Running Your Life Den professionelle leders tredje øje The Personal Business Plan A Blueprint for Running Your Life Stephen Bruyant-Langer Comwell Kolding 3. oktober 2016 2016 Bruyant-Langer ApS The Personal Business Plan

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET

BUDDHISTISK UNIVERSITET BUDDHISTISK UNIVERSITET Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme Buddha Manjushri Lakha Lama, Phendelings spirituelle leder, har taget initiativ til at starte et studieprogram af form

Læs mere

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark . Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Kundeservicefunktionen

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

VIPASSANA. Town retreater i København 1. halvår 2016. Påsken d. 24.-26, marts. Pinsen d. 14.-16. maj. Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreater i København 1. halvår 2016. Påsken d. 24.-26, marts. Pinsen d. 14.-16. maj. Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreater i København 1. halvår 2016 Påsken d. 24.-26, marts Pinsen d. 14.-16. maj Nørregade 41, København K. Ved meditationslærer cand.psych. Uffe Damborg De mindfulness baserede psykoterapier,

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Mindful Company. Hvad vi kan. Praktik. Mindfulness på bundlinjen. Hvad siger deltagerne? Hvorfor vi er gode til det vi gør. Program, pris og praktik

Mindful Company. Hvad vi kan. Praktik. Mindfulness på bundlinjen. Hvad siger deltagerne? Hvorfor vi er gode til det vi gør. Program, pris og praktik Mindful Company oto: Chris Burkard, National Geographic Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Hvorfor vi er gode til det vi gør Hvad siger

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Religion B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: ma@kvuc.dk Med venlig hilsen Mads Aamand Hansen Hvis du

Læs mere

Der er gratis adgang til alle foredragene, som finder sted i Høje Kolstrup Kirke og begynder kl. 19.30. Undtaget er dog udflugten, som koster 50 kr.

Der er gratis adgang til alle foredragene, som finder sted i Høje Kolstrup Kirke og begynder kl. 19.30. Undtaget er dog udflugten, som koster 50 kr. Der er gratis adgang til alle foredragene, som finder sted i Høje Kolstrup Kirke og begynder kl. 19.30. Undtaget er dog udflugten, som koster 50 kr. og begynder kl. 18.30 Der er hver gang kaffe og te med

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Børns kreativitet det første f skridt. Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Børns kreativitet det første f skridt. Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Børns kreativitet det første f skridt Lene Tanggaard, Professor, Cand.psych., Ph.d. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Hvad er kreativitet? Det nye og betydningsfulde Hvad ved vi om kreativitet

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Tæl dig til et fokuseret liv

Tæl dig til et fokuseret liv Artikel Tæl dig til et fokuseret liv To gange tyve minutter på en pude hver dag kan hjælpe med at fokusere mere på den opgave, man er i gang med. Zen-meditation giver ro både på arbejde og i privatlivet.

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro 2016 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 3/7-9/7-2016 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro og indre balance Kurset er for dig, der gerne vil nå lidt længere

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Foredrag. Temadag. Konfliktcoach. Ledelse. Krisehjælp

Foredrag. Temadag. Konfliktcoach. Ledelse. Krisehjælp Foredrag Temadag Konfliktcoach Ledelse Krisehjælp Lars Mogensen Lars Mogensen holder inspirerende, nærværende og underholdende oplæg, temadage og uddannelse inden for trivsel, kommunikation og konflikt

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Foto: Scanpix. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Når sundhed. styrker. dit liv. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Når sundhed styrker dit liv Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Ud af comfortzonen med Krisztina Maria INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere