kursuskatalog forår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kursuskatalog forår 2008"

Transkript

1 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk

2 2 Ledelse

3 Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få tid til efteruddannelse. Spørgsmålet om, hvordan du vedligeholder dine kvalifikationer og kompetencer skubbes umærkeligt i baggrunden. De daglige arbejdsopgaver bliver det styrende. Måske netop derfor er det vigtigt, at du afser tid til at undersøge, om du har underskud på efteruddannelseskontoen. Som medlem af DJØF kan du få telefonisk rådgivning om, hvordan du vedligeholder og udbygger dine kompetencer i forhold til dine konkrete behov. Vi vil opfordre dig til at bruge dette tilbud, som er rettet mod dine behov for efteruddannelse og ikke kun tilbudene i dette katalog. Læs nærmere herom på djoef.dk/karriere. Du er også velkommen til at kontakte os, når du har spørgsmål til de enkelte kurser eller til efteruddannelse i øvrigt. Jeg håber, du ud over at studere dette katalog løbende vil tjekke vores tilbud på djoef.dk/ efteruddannelse og tilmelde dig vores nyhedsmail på djoef.dk/nyheder, så du hver uge får relevante nyheder fra DJØF - også om aktuelle kurser og andre karrieretilbud. Mange venlige hilsner Ledelse 2 Udvikling 20 Kommunikation 36 Jura 54 Økonomi 84 Konferencer 94 Tilmelding 99 Praktiske oplysninger 101 Alfabetisk oversigt 102 Allan Herbst-Jensen Efteruddannelseschef Mød medarbejderne 104 Forord 1

4 2 Ledelse God ledelse handler om involvering, overblik, handlekraft og værdier - en disciplin med mange udfordringer

5 LEDELSE Generel ledelse Lyst til ledelse 4 Den nye leder 4 Fra kollega til leder 5 Mellemledelse 5 Ledelse af fagprofessionelle 6 Ledelse med handlekraft 7 Magt som kreativt rum 8 Ledelses Symposium i Singapore 8 Få sat ord på dit lederskab 9 Executive Development Program (EDP) 10 Teamledelse Ledelse af teams 11 Samarbejde og kommunikation i teams 11 Teamkoordinator 12 Projektledelse Introduktion til projektledelse 13 Projektkontorets opgaver 13 Temadag om program- og porteføljeledelse 14 Bliv eksamineret projektleder 15 Lederuddannelser Guld og bundlinje - Value Academy 16 Diplomuddannelse i ledelse 17 Forandringsledelse 18 Strategisk ledelse 18 Human Resource Management 19 Coaching som ledelsesmæssig kompetence 19 Ledelse 3

6 Tid februar (med overnatning) samt 28. marts 2008 fra kl Sted Comwell, Holte Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Lyst til ledelse Udbytte Kurset sætter fokus på lederrollen og på dig som person. Gennem cases, oplæg og diskussion bliver du konfronteret med udfordringer fra lederens dagligdag og måder at udføre ledelse på, ligesom du får værktøjer til at arbejde med dine personlige prioriteringer i forholdet mellem karriere og privatliv. Afprøv dig selv i situationer hentet direkte fra lederens hverdag Lederskab som udfordring og personlig udvikling Lederens overlevelsesstrategier Dine personlige prioriteringer Magt og selvværd Personlig coaching Netværk. Undervisere med lang ledelseserfaring giver dig kyndig vejledning - og hjælper dig et vigtigt skridt nærmere din beslutning om at satse på et lederjob eller ej. Mellem de to moduler løser du en mindre hjemmeopgave. Undervisere Certificeret assertionstræner AD, exam.art. Lis Vibeke Kristensen Ledelseskonsulent, coach, cand.jur. Anne-Marie Thalund Indhold Vi kommer bl.a. ind på: "Den gode leder" - krav og forventninger Lederskab i praksis - dilemmaer og faldgruber Deltagere Medarbejdere, der overvejer ledelse som næste karriereskridt, og som har behov for personlig afklaring. Maks. 12 deltagere Tid 4. marts, 11. marts, 25. marts, 8. april, 22. april, 6. maj, 20. maj og 3. juni Alle dage kl Sted DSB Kursuscenter Østerport, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms. Der kan søges SVU/orlovsydelser til dette kursusforløb. Kontakt kursuskoordinatoren for yderligere information herom. Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Den nye leder - organisationens krumtap! Udbytte Kurset sætter fokus på den forandringsproces, du vil gennemgå, når du første gang træder ind i lederrollen. Gennem 60 lektioner vil du komme til at arbejde intensivt med teori og praksis i et vekslende forløb, der afdækker de forventninger, du bliver mødt med af dine nye medarbejdere, lederkollegaer, kunderne, topledelse og tidligere kollegaer. Indhold Kurset gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, træning og refleksion. Disse emner bliver bl.a. gennemgået: Personlig ledelse Kommunikation i et organisatorisk perspektiv Lærings- og udviklingsprocesser for individer, for grupper og for organisationen Konflikthåndtering - at bruge energien positivt Strategier, mål og værdier i arbejdet Mødeledelse og formidling. I løbet af kurset vil du få lejlighed til at udvikle egne værktøjer, der gør dig i stand til at håndtere de dilemmaer og udfordringer, du helt sikkert vil møde. I undervisningen vil der blive sat fokus på ledelsesidentitet, forventninger og krav til ledelsesrollen. Du vil få lejlighed til at afdække dine egne værdier, ønsker om lederidentitet og det at tilrettelægge en dagligdag med balance mellem job og familie. Du afslutter kurset med en mundtlig eksamen på baggrund af dit eget projektoplæg. Kurset bygger grundlæggende på tanken om læring gennem systematisk refleksion, der giver et godt afsæt for et personligt udviklingsforløb i forandringsmiljøer. Du vil imellem kursusdagene få lejlighed til at gå dybere med træning og refleksion i hverdagen. Underviser Konsulent cand. polit. Kim Judson Deltagere Nye og kommende ledere i virksomheden, som ønsker at være rustet til at imødekomme de store forventninger og krav, der stilles til fremtidens ledere. Maks. 16. deltagere 4 Ledelse Generel ledelse

7 Tid Hold 1: februar 2008 kl Hold 2: april 2008 kl (med overnatning) Sted Comwell, Holte Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr. Hold 1: Hold 2: Kursuskoordinator Desiree Andreasen Fra kollega til leder - få redskaberne til at gøre overgangen lettere! Udbytte Kurset sætter fokus på rolleskiftet fra kollega til leder og giver dig indsigt i og redskaber til at forstå og håndtere den nye lederrolles vigtigste faldgruber og dilemmaer. Som leder er du ikke længere i den store, trygge skare af medarbejdere - i lederrollen bliver du synlig på en helt ny måde. Fra dag til dag forandres omgivelsernes syn på dig, skønt du selv føler dig som den samme. Alt, hvad du som leder siger og gør, har større betydning for andre, end de fleste tror, og midt i glæden og stoltheden over det nye job kan du som ny leder opleve, at der er "koldt på toppen" - og at lederrollen måske har omkostninger, som du ikke havde forudset. Indhold Forventninger til din lederrolle - dine egne og omgivelsernes Typiske faldgruber - og hvordan du undgår dem Krydspres og loyalitetskonflikter At være chef for gamle venner/fjender Professionel eller privat på jobbet - lær at håndtere brudfladerne Dine personlige værdier og ressourcer At gøre rolleskiftet tydeligt - for dig selv og for andre Lederens netværk - hvor henter du inspiration, støtte og opbakning? Som leder har du magt - brug den rigtigt! Kurset former sig som en vekselvirkning mellem oplæg, individuelle øvelser, gruppearbejde og samtaler. Formen er dynamisk og bygger på deltagernes aktive deltagelse. Erfaringsudveksling mellem deltagerne er højt prioriteret! Som opfølgning er der mulighed for individuel coaching eller gruppecoaching på egne ledelsesmæssige dilemmaer. Undervisere Certificeret assertionstræner AD, exam.art. Lis Vibeke Kristensen Ledelseskonsulent, coach, cand.jur. Anne-Marie Thalund Deltagere Nye ledere, der er blevet ledere på egen arbejdsplads, f.eks. teamledere, projektledere, mellemledere m.fl. Maks. 12 deltagere Tid marts (med overnatning) samt 27. marts og 11. april 2008 kl Sted Comwell, Holte og Ingeniørforeningens Mødecenter, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Mellemledelse Udbytte Efter kurset er din forståelse af rollen som mellemleder klar. Du er blevet klogere på dig selv og dine adfærdsmønstre, og du har fået redskaber til at håndtere samspillet med de andre aktører i feltet. Du har fået større personlig balance i lederrollen, er blevet mere tydelig i din kommunikation, og du har øget din bevidsthed om nødvendigheden af at tage vare på dig selv og andre. Stress Personlig adfærd - hvad betyder den i lederrollen? Kommunikation. Kursusformen er en dynamisk vekselvirkning mellem teorioplæg, samtale, rollespil, gruppearbejde samt individuelt arbejde og refleksion. Kurset bygger på deltagernes aktive medvirken og vilje til at dele egne erfaringer med andre. Kurset består af tre moduler, to dage med overnatning og to separate dage (uden overnatning). Indhold Du kommer til at arbejde med dit personlige lederskab inden for følgende områder: Roller og magt Opgaveløsning - herunder forandringsprocesser Konflikter og konflikthåndtering Undervisere Certificeret assertionstræner AD, exam.art. Lis Vibeke Kristensen Ledelseskonsulent, coach, cand.jur. Anne-Marie Thalund Deltagere Kurset henvender sig til dig, der ønsker at øge din bevidsthed om de grundlæggende dilemmaer i rollen som mellemleder og om forventningerne til dit lederskab. Du har lyst til at arbejde med din personlige ledelsesstil for at kunne udøve ledelse relevant, effektivt og overbevisende i hverdagen. Maks. 12 deltagere Ledelse Generel ledelse 5

8 Tid marts Begge dage kl Sted DSB kursuscenter Østerport, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Ledelse af fagprofessionelle Udbytte Kurset vil fokusere på de særlige problemstillinger, man som leder står over for, når man skal lede denne medarbejdertype. Med udgangspunkt i bl.a. motivations- og ledelsesteorien samt i praktiske eksempler fra en række forskellige fagprofessionelle organisationer får du en forståelse for, hvad der ligger til grund for den fagprofessionelles adfærd, hvilke ledelsesbehov den fagprofessionelle har samt, hvordan den fagprofessionelle reagerer på ledelse og hvorfor. Desuden får du et indblik i, hvilke konsekvenser det har for ledelsesopgaven, og det diskuteres, hvordan man bedst leder denne særlige medarbejdertype. Målet med kurset er, at du med baggrund i korte teoretiske oplæg, cases og diskussioner får mulighed for at reflektere over den daglige ledelse af fagprofessionelle. Indhold Hvordan leder man medarbejdere, der er klogere end én selv? Hvordan håndteres den særlige magtbalance mellem lederens formelle magt og den fagprofessionelles specialistmagt? Hvordan motiverer man den fagprofessionelle, og hvorfor virker traditionelle motivationsredskaber ikke? Hvilket ledelsesbehov har den fagprofessionelle? Hvordan dækker man ledelsesbehovet hos den fagprofessionelle, der på én gang har et umætteligt ledelsesbehov og samtidig er ledelsesfremmed? Hvordan håndteres ledelsesfremmedhed og modstand hos fagprofessionelle? Hvad er begrænsningerne og mulighederne i det ledelsesmæssige råderum i fagprofessionelle organisationer? Med i kursusprisen er bogen De nye professionelle, der er redigeret af Bøje Larsen og Helle Hedegaard Hein. Undervisere Cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein, seniorforsker ved Copenhagen Business School og skuespilchef ved det Kongelige teater Mikkel Harder Munck-Hans Deltagere Ledere og ledere på vej på alle niveauer og i alle typer af fagprofessionelle organisationer. Maks. 15 deltagere NYT Du modtager bogen De nye professionelle 6 Ledelse Generel ledelse

9 Sted Hotel Frederiksdal, Kgs. Lyngby og Scandic Copenhagen, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms (beløbet betales i to rater à kr.) Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms (beløbet betales i to rater à kr.) Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Ledelse med handlekraft På dette kursus får du et indgående kendskab til de redskaber, der sætter dig i stand til at skabe resultater med en gennemslagskraft, der hviler naturligt i de relationer, du skaber til dine medarbejdere og din organisation. Kurset tager i de første moduler udgangspunkt i individet og arbejder med personligheden og den enkeltes ressourcer og udviklingsmuligheder. Midtvejs i kurset flyttes fokus fra individet til samspillet med organisationen. Der arbejdes intensivt med lederrollen, og hvordan lederen kan forvalte og omsætte sin egen handlekraft til en handlekraftig organisation. Modul 1 Handlekraftens psykologi Etablering af en grundlæggende forståelse af drivkræfter og barrierer for at udvikle og anvende handlekraft i den organisatoriske kontekst. Indføring i handlekraftens grundelementer: Individet, personligheden, lederskabet, organisationen, relationerne og ambitionerne. Modul 2 Magt og autoritet Indsigt i de psykologiske faktorer, der ligger til grund for evnen til at anvende den organisatorisk betingede magt i samspil med en personbåren autoritet. Indføring i omdrejningspunkter i magt og autoritet: Leadership og management, individ og rolle, interaktion, modningsprocesser på individ- og organisationsniveau. Modul 3 Det voksne menneskes psykologi Med afsæt i teori om bevidsthedsmodning får deltagerne en forståelse af, hvordan det voksne menneske udvikles og modnes, og hvordan denne proces udspiller sig i den organisatoriske kontekst. Der etableres en grundig indsigt i, hvordan den organisatoriske kontekst påvirker lederadfærden samt, hvordan den personlige udviklingsproces støttes eller begrænses i organisationen. Modul 4 Dine personlige ressourcer og valg Gennemførelse af omfattende personlig værdi- og prioritetstest - Personal Directions fra MRG med verdens største lederdatabase. Testen kortlægger: Personlige værdier, valg og prioriteter i den personlige tilværelse, betragtninger og livskvalitet. Deltageren modtager en omfattende skriftlig rapport samt en personlig testtilbagemelding. Der arbejdes med testens temaer i plenum. Modul 5 Udfordring af dit lederskab Deltagerne udfordres på forandringsparathed, intellektuel fleksibilitet og evne til at tænke abstrakt og innovativt. Der arbejdes på at skabe overensstemmelse mellem håndgribelige og abstrakte elementer. På dette modul får deltagerne samtidig indsigt i teamets dynamik og funktionalitet. Der skabes en grundlæggende forståelse for de mekanismer, der henholdsvis understøtter og hindrer frugtbare og resultatskabende teamprocesser. Modul 6 Forankring af din handlekraft Her skabes individuel forankring af den gennemførte lærings- og udviklingsproces. Der evalueres på evnen til at fastholde og anvende ny viden for at sikre, at der skabes permanent udvikling. Endvidere indføres deltagerne i meget konkrete status- og beslutningsværktøjer. Udgangspunktet er en rationalisering af tidsforbrug og at skabe målorientering ved hjælp af korte og præcise metoder. Modul 7 Din organisation i nyt perspektiv Mål, hindringer og muligheder sat i relation til organisationens handlekraft. Her belyses de samarbejdsflader, som lederen skal pleje og udvikle i organisationen, så der opnås et tilstrækkeligt råderum til at udfolde handlekraft, magt og autoritet. Her lærer deltagerne at kortlægge skyggehierarkiet og de skjulte kræfter i organisationen og ser på deres betydning for handlekraften. Modul 8 Dine handlingsmuligheder i den nye optik Her fokuseres på at klæde deltagerne på til at indgå som forandringsagenter i forhold til deres nye virkelighed. Der arbejdes med betydningen af relationsskabelse og en anskuelse af de psykologiske virkemidler og hindringer, når mennesker interagerer. Deltagere Kurset henvender sig til ledere, der er placeret på et strategisk niveau i sin organisation, som f.eks. direktør, kontorchef eller på anden måde som ledende medarbejder med personaleansvar. Herudover henvender kurset sig også til konsulenter, der arbejder med strategisk rådgivning Undervisere Stig Kjerulf, Kjerulf & Partnere, Administrerende direktør og partner, cand.psych.aut. Lone Schilling Andersen, Kjerulf & Partnere, Partner, MA i Organisationspsykologi Leon Wulff, Kjerulf & Partnere, Chefkonsulent, bac.scient Tid Modul 1: 31. januar - 1. februar Med overnatning Modul 2: februar Uden overnatning Modul 3: april Uden overnatning Modul 4: maj Med overnatning Modul 5: juni Uden overnatning Modul 6: august Med overnatning Modul 7: september Uden overnatning Modul 8: november Med overnatning Alle kursusdage uden overnatning afvikles i tiden kl Alle kursusdage med overnatning starter kl og afsluttes den efterfølgende dag kl Med i kursusprisen er bogen Handlekraft af Stig Kjerulf & Tone Hein Ledelse Generel ledelse 7

10 Tid marts og 15. april Alle dage kl Sted DSB Kursuscenter Østerport, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Magt som kreativt rum - få bedre tid gennem effektiv håndtering af magt og afmagt i organisationen Udbytte På dette kursus får du indsigt i, hvordan du tydeliggør retningen, skaber de bedste betingelser for at kunne stole på de aftaler, du laver med medarbejderen og sikrer, at du udnytter tiden optimalt. Desuden ser vi på, hvordan du inspirerer til, at man gør sit bedste, vender afmagt til dynamisk magtudøvelse og får indsigt i, hvordan du kan udøve magt samtidig med, at du viser respekt for den andens handlerum, værdier og kompetencer. Indhold På kurset arbejdes der med følgende spørgsmål: Hvordan bruger man sin magt uden at undertrykke andre? Hvordan det opleves at have afmagt, (når noget ikke lykkes og man savner troen på, at det er muligt at komme videre) og, hvordan man kommer videre derfra? Hvad man kan gøre, for at alle kommer til at opleve, at de har magt? Hvordan udtrykker jeg ønskerne i målbare mål? Hvordan finder jeg det ambitionsniveau, der med stor sandsynlighed giver succes - i mit eget arbejde og i det, jeg beder andre om? Hvordan udvikler jeg min tillid til, hvad jeg selv og andre magter? Hvordan sikrer jeg, at jeg/vi går fra succes til succes i det omfang, det overhovedet er muligt? Og hvad gør jeg som leder, hvis tingene ikke udvikler sig, som jeg/vi ønsker? NYHEDER Deltagere Personer, der i deres arbejde som leder eller i deres samarbejde i almindelighed kan forbedre deres resultater ved at forstå magtens betydning og lære, hvordan de kan anvende magt konstruktivt. Maks. 12 deltagere Underviser for Provinu Cand.scient.pol. Maria Kammerer, NLP Business og Master Practitioner, direktør Tid Fredag den 2. maj afgang fra København kl til onsdag den 7. maj ankomst København kl Sted Indlogering sker på Traders Hotel, Singapore Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms. Detaljeret program kan rekvireres hos sektionskoordinator Karin Rasmussen på Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Lars Demant Hansen på tlf Ledelses Symposium i Singapore Der tales og skrives meget om det 21ende århundrede som Asiens århundrede. Symposiet skal analysere, hvad der ligger bag sådanne prognoser og sandsynligheden for, at det kommer til at gå på den måde. Hvad er Asiens stærke og svage sider? Hvorledes står Asien i det globale billede som med- og modspiller for de etablerede vestlige magter som USA og EU? Formålet er en dybere forståelse af de globale økonomiske, teknologiske og politiske strømninger set fra Asien og fortolket i et asiatisk perspektiv. Baggrunden er Asiens stigende økonomiske tyngde med Kina og Indien, der tilsammen har en økonomisk tyngde stort set svarende til den amerikanske økonomi. Og Asiens fremtrædende placering i anvendelse og udvikling af højteknologi samt de politiske strømninger, der viser sig i det asiatiske billede. Deltagerne vil således få et bidrag til forståelse og fortolkning af, hvad der sker i Asien, betydningen heraf for det globale billede, samt værktøj til i fremtiden at vurdere begivenheder i Asien og deres gennemslag, herunder for Danmark, danske virksomheder og organisationer. Symposiet ledes af Jørgen Ørstrøm Møller, mangeårig leder i Udenrigstjenesten, nu forsker og underviser ved Institute of Southeast Asian Studies i Singapore. Derudover vil oplæg og undervisning foreståes af en lang række ledere og forskere med dybtgående kendskab til Asien og den globale udvikling. Informationsmøde Der holdes informationsmøde om Ledelses Symposiet den 6. december 2007 kl i DJØF Gæsterestaurant, Gothersgade 133, 1123 København K. Vil du deltage i mødet, bedes du venligst tilmelde dig til sektionskoordinator Karin Rasmussen på Deltagere Chefer og topledere i virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med, eller interesserer for den asiatiske og globale økonomiske udvikling 8 Ledelse Generel ledelse

11 Tid Aftales løbende Sted DJØF, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kontaktperson Sektionsleder Torill Løebekken Få sat ord på dit lederskab - via personlighedstesten CPI 434 Som leder og projektleder er din evne til at indgå i frugtbare og effektive relationer med andre hele tiden i fokus. Ved du, hvordan du agerer i lederrollen og kender du dine personlige styrker og udfordringer? Nu har du muligheden for at få sat ord på dit lederskab via personlighedstesten CPI California Psychological Inventory. Udbytte Med CPI 434 får du indsigt i dine styrker og udviklingsområder som leder. Testen giver dig indblik i dit ønske om lederskab, hvordan du typisk agerer i lederrollen, dit foretrukne miljø og - ikke mindst - din mellemmenneskelige stil. Tilbagemeldingen omfatter to samtaler om test og testresultat samt en skriftlig rapport. Indhold CPI 434 er baseret på alment kendte begreber, som allerede bruges blandt mennesker på arbejdspladser - ikke mindst i ledelsesmæssige sammenhænge. Begreber som anvendes til at beskrive relationer til andre. Resultaterne er derfor let genkendelige og nemme at overføre til din egen virkelighed. CPI 434 måler 17 adfærdstræk: Dominans, stræbsomhed, udadvendthed, selvsikkerhed, selvtillid, uafhængighed, indfølingsevne, ansvarlighed, autoritetstro, selvkontrol, tolerance, præstation gennem tilpasning, præstation gennem uafhængighed, skarpsindighed, psykologisk indsigt, fleksibilitet og feminin/maskulin stil. Derudover er der tre kontrolskalaer, som omhandler taktfuldhed, konformitet og trivsel. Adfærdstrækkene er organiseret i fire klasser, der omhandler: Interesser og velvære i sociale situationer Forhold til autoriteter og egne værdier Præstationsbehov, motivation og intellektuel stil Tænkemåde og væremåde i forhold til andre. Omfang Du udfylder testen derhjemme (ikke elektronisk). Det tager typisk mellem 30 og 60 minutter. Tilbagemeldingsprocessens sigte er at give dig det bedst mulige grundlag for egen ledelsesmæssig udvikling. Når du har udfyldt testen, aftales Tilbagemelding I, som er et fysisk møde af 1-1 1/2-times varighed, hvor testresultatet gennemgås og drøftes. Derefter er der en mellemperiode (varighed aftales individuelt med testpersonen), hvor du modtager den skriftlige rapport. Og endelig aftales Tilbagemelding II, som er et fysisk møde à 1 times varighed, hvor rapporten uddybes og eventuelle udviklingsmål formuleres. Deltagere Tilbudet henvender sig til ledere og projektledere, der ønsker at fokusere på deres personlige stil i lederrollen og udviklingen heraf Ledelse Generel ledelse 9

12 Sted Skjoldenæsholm, ved Ringsted Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Executive Development Program (EDP) Udbytte Ved at deltage på lederprogrammet får du et mangfoldigt udbytte: Ny viden om moderne udviklingsteorier om det voksne menneskes modenhed Gennem undervisning, træning, coaching, feedback og refleksion arbejdes mod en integreret forståelse af din lederidentitet Du opnår større indblik i de dynamiske processer, som eksisterer i ledergruppen Du lærer at udnytte din personlighed til at skabe fælles værdier og øget dialog Du får større forståelse for at værdsætte og udnytte menneskers forskellighed Du får finjusteret dine coachingkompetencer Du får et stærkt netværk, som bygger på venskab og professionel faglighed. Indhold Vi tror på leadership frem for management, derfor har programmet fokus på konkrete forretnings- og ledelsesmæssige mål i forhold til udvikling af din lederidentitet. Programmet har fire overordnede temaer: Værdibaseret ledelse Det integrerede lederskab Ledergruppens dynamik og psykologi Karriereudvikling og livsvalg. Vi arbejder i mindre grupper, hvor alle deltagere trænes og får personlig feedback af de medvirkende konsulenter. Undervisere Stig Kjerulf, cand. psych. aut., adm. direktør og partner og Palle Blakskjær, cand. psych., HD, Kjerulf og partnere A/S Deltagere Du arbejder på øverste ledelsesniveau - du er medlem af direktionen eller refererer til denne - eller du er funktionschef med ansvar for et strategisk område. Deltagerne kommer fra alle typer virksomheder og brancher Tid Modul 1: april 2008 Modul 2: maj 2008 Modul 3: juni 2008 Modul 4: august 2008 Alle moduler starter første dag kl og slutter sidste dag kl Ledelse Generel ledelse

13 Tid februar 2008 kl Sted Ingeniørforeningens Mødecenter, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Ledelse af teams Udbytte Du får et godt fundament, så du kan organisere, lede og udvikle medarbejdere i teams. Det har vist sig, at man kan løse mange arbejdsopgaver mere effektivt og på en motiverende facon, når man organiserer sig i teams. Som teamleder eller som leder med ansvar for teams bør du have et grundigt kendskab til gruppers udvikling og dynamik samt ikke mindst de særlige krav, team-formen stiller. Det gælder, hvad enten der er tale om en formel organisering i selvstyrende teams eller ad hoc organisering i teams tilpasset skiftende behov. Indhold Kurset vil veksle imellem oplæg, øvelser og diskussioner i grupper og plenum, og der vil være fokus på: Forudsætninger for organisering i teams Hvorfor teams? Gruppe eller team? Fælles mål Muligheder og begrænsninger. Teamets udvikling Typiske faser Når der sker forandring Teamets dynamik Sammensætning Roller Kompetencer. Ledelse af teams Lederens rolle Situationsbestemt ledelse og teams Motivation Konflikthåndtering. Der er rig lejlighed til at inddrage og drøfte egne erfaringer under forløbet. Underviser Deltagere Cand.mag., HR-konsulent Lise Kiertzner Mellemledere, teamledere og projektledere. Maks. 12 deltagere Tid 1. og 2. april Begge dage kl Personlige samtaler foregår 3. og 4. april, Der afsættes en time pr. deltager, og tidspunktet aftales på kurset. Prisen for samtalen er 800 kr. Sted DSB Kursuscenter Østerport, København. Samtale foregår i DJØF Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Samarbejde og kommunikation i teams Udbytte Du får forståelse for, hvordan du bliver i stand til at opnå et bedre samarbejde i dit team, og hvad du selv kan gøre for at forbedre kommunikationen. Et godt kendskab til teamudvikling, teamdynamik, forskellige mennesketyper og situationstilpasset kommunikation kan give dig bedre forudsætninger for at gøre samarbejdet i dit team mere effektivt og tilfredsstillende. Indhold Kurset vil veksle imellem oplæg, øvelser og drøftelser i grupper og plenum. Som en af forklaringsmodellerne inddrages Myers Briggs Typeindikator, hvor du får lavet din personlige profil. Efter kurset vil der være mulighed for at få en personlig samtale med uddybning af din personlige profil og situation. Du får teori og praktisk inspiration på følgende områder: Teamets organisering Fælles mål Opgave- og ansvarsfordeling Ledelse af og i teamet. Teamets udvikling og dynamik Udviklingsfaser Menneskesyn Mennesketyper Konflikthåndtering. Kommunikation i teamet Kommunikationsstile Situationstilpasset kommunikation Deling af viden og læring i teamet: Situationsbestemt ledelse og teams Motivation Konflikthåndtering. Der vil være lejlighed til erfaringsudveksling fra deltagernes hverdag. Underviser Cand.mag., HR-konsulent Lise Kiertzner Deltagere Medarbejdere, der arbejder i eller skal i gang med at arbejde i teams. Maks. 16 deltagere Ledelse Teamledelse 11

14 Tid 28. februar, 6. marts, 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj, 22. maj og 29. maj 2008 Sted DSB Kursuscenter Østerport, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms. Der kan søges SVU/orlovsydelser til dette kursusforløb. Kontakt kursuskoordinatoren for yderligere information. Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Teamkoordinator - fremtidens nøgleperson Udbytte Et 60-lektioners intensivt kursus, hvor du arbejder med vekslende teori og praktiske øvelser, der giver dig de basale lederfærdigheder, som en moderne dialogbaseret leder har brug for. Du bliver præsenteret for en række grundlæggende ledelsesværktøjer. De teoretiske præsentationer bliver fulgt op af praktisk træning og refleksion. Du kan gå hjem med din egen værktøjskasse og dine helt personlige erfaringer, som fremover gør dig til en effektiv nøglespiller i hverdagen både i din organisation og personligt. Vi tager afsæt i dig og dine personlige præferencer. Så er du klar til selv at kombinere din stil og en adfærd, der giver dig de bedste kort fremover. Du afslutter kurset med en mundtlig eksamen på baggrund af dit eget projektoplæg. Indhold Kurset gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, praktiske øvelser, træning og refleksion inden for disse områder: Kommunikation, der styrker samarbejde, dynamik og trivsel Lærings- og udviklingsprocesser for enkeltpersoner og teams Projektarbejde og -styring Konflikthåndtering - at bruge energien positivt Rammerne for og udvikling af din egen ledelsesstil Mødeledelse - facilitering af møder, præsentation og formidling af budskaber Implementering af organisationens strategi og værdigrundlag i teams. Kurset bygger grundlæggende på tanken om læring gennem systematisk refleksion, der giver et godt afsæt for et personligt udviklingsforløb i et forandringsmiljø. Du vil imellem kursusdagene få lejlighed til at gå dybere ned i stoffet gennem træningsopgaver og refleksion i din hverdag. Underviser Cand.tech.soc. Flemming Nielsen og cand.mag. Merete Hansen Deltagere Nuværende og kommende nøglepersoner i virksomheden, koordinatorer, projektledere, teamledere og faggruppeledere, der ønsker at kunne indgå i teamarbejdet med større udbytte. Maks. 16. deltagere 12 Ledelse Teamledelse

15 Tid Hold 1: januar Hold 2: maj 2008 Alle dage kl Sted DJØF Mødecenter, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr. Hold 1: Hold 2: Kursuskoordinator Line Christensen Introduktion til projektledelse Udbytte Du får indblik i de særlige karakteristika ved projektarbejdsformen. Forløbet giver dig en helhedsforståelse og et overblik over de grundlæggende projektledelsesdiscipliner. Du kommer hjem med: Indblik i terminologien inden for projektledelse, herunder definitioner på de mest anvendte ord og begreber Overblik over de væsentligste projektledelsesværktøjer indenfor målsætning, planlægning, risikovurdering og organisering Mulighed for at diskutere projektarbejdsformens fordele og ulemper med ligesindede Fornemmelse for egne kompetencer i forbindelse med dimensionerne i projektledelse. Under forløbet vil du træne og reflektere over anvendelsen af de væsentligste projektledelsesværktøjer. I træningsforløbet indgår: Kendetegn ved projekter og projekters natur. Forskellige projekttyper og deres karakteristika Målformulering og målhierarki. Projektbeskrivelse med definition af formål, projektmål og succeskriterier Interessentanalyse og -pleje. Organisering af projektets interessenter. Forankring af projektet i dets omgivelser Milepælsplanlægning. Planlægning af projektets hovedforløb, tidsplaner for projekt og delprojekter. Projektets overordnede planer og forskellige planlægningsniveauer Projektorganisering. Strukturere projektets indhold, opgaver og dokumentation. Udforme projektets organisation og beskrive ansvar og kompetencer i projektorganisationen. Bemande projektets organisation og fordele arbejdsopgaver Risikoanalyse. Risikovurderinger, reduktion af sandsynlighed og konsekvens. Undervisere DJØF Efteruddannelse og Implement A/S Indhold Du får skabt et fundament og får overblik over de væsentligste projektledelsesværktøjer. Deltagere Erfarne og nye projektledere og nøglemedarbejdere med ansvar for ledelse af projekter i private og offentlige virksomheder og organisationer. Kurset tager afsæt i din håndtering af projektlederrollen og dit projekt Tid Hold 1: januar 2008 Hold 2: marts 2008 Begge dage fra kl til Sted DSB Kursuscenter Østerport, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr. Hold 1: Hold 2: Kursussekretær Line Christensen Projektkontorets opgaver Er du ansat i projektkontoret, eller er du sekretær for porteføljeledelsen eller programledelsen? Eller måske er du projektleder og har fået ansvar for en række projekter - et program? Indhold Projekter og projektorganisationen: Hvad er et projekt, og hvad kendetegner projektarbejdsformen? Hvad kendetegner opgaven som program- og porteføljeledelse? Hvad er rollefordelingen mellem projektkontor, porteføljeledelse og projektleder? NYT Så er dette nye kursus noget for dig - det giver dig teorien og værktøjerne til det arbejde projektkontoret bidrager med. Her får du et overblik over metoderne indenfor projektorganisering, projektopfølgning, program- og porteføljeledelse. Udbytte Efter kurset kan du: Opbygge en projektmodel med tilhørende værktøjer Udarbejde en præcis projektbeskrivelse Udarbejde oversigter til program- eller porteføljeledelsen Arbejde ud fra de krav, der stilles til projektadministrationen i forskellige projektfaser Anvende konkrete værktøjer til projektadministrationen, planlægning og rapportering. Projektkontorets væsentligste arbejdsopgaver: Etablering af det fælles sprog i organisationen - projektmodellen Etablering af en fælles værktøjskasse Etablering af projektgrundlag Ressourceallokering til flere projekter Rapportering af fremdrift, status og planer Værktøjer, metoder og checklister til understøttelse i det daglige arbejde Støtte til projektlederen Støtte til programledelsen og styregruppen Kommunikation og rapportering. Undervisere DJØF Efteruddannelse og Implement A/S Deltagere Medarbejdere i projektorganisationer, der fungerer som administrativ støttefunktion, styregruppen, porteføljeledelsen eller en programleder. Projektledere og ledere der har ansvar for et antal projekter, og som har behov for en struktureret rapportering af projekters fremdrift og status. Der sættes på kurset fokus på den administrative medarbejders arbejdsopgaver med at skabe overblik over projektet, programmets og porteføljens status. Ledelse Projektledelse 13

16 Tid 5. maj 2008 kl til Sted DJØF Mødecenter, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Line Christensen Temadag om program- og porteføljeledelse Deltag i en tre-timers simulering af ledelsens opgaver med prioritering og koordinering af 10 projekter i en portefølje og modtag bogen Power i Projekter og Porteføljer. Udbytte Under temadagen vil du få: Indblik i ledelsens roller i den projektorienterede del af organisationen Kendskab til de væsentligste principper og metoder, som anvendes indenfor program- og porteføljeledelse Kendskab til rollefordelingen mellem porteføljeledelsen, programledelsen, styregruppen og projektlederens arbejde Indsigt i hvordan rapportering fra projekterne samles i en fælles oversigt af projektkontoret, sådan at porteføljeledelsen har overblik og kan træffe de nødvendige beslutninger. Temadagen afsluttes med de væsentligste læringspunkter og sætter fokus på, hvordan principperne kan anvendes i din organisation. Indhold Temadagen indledes med en gennemgang af teorien og principperne indenfor program- og porteføljeledelse, og der gennemgås eksempler fra organisationer, som arbejder systematisk med program- og porteføljeledelse. Derefter gennemføres porteføljeledelsesspillet Vi bygger en jernbane : Jernbanen opbygges af en portefølje af projekter, der skal udvikles togvogne, skinner, kørestrøm, signal og sikkerhedssystemer. Det hele opbygges i Lego. Porteføljeledelsen prioriterer de forskellige projekter og planlægger rækkefølgen. Ledelsen kan fra starten fravælge enkelte projekter ud fra ressourcemæssige hensyn og for at optimere antallet af point. Prioriteringen fremlægges af porteføljeledelsen og drøftes i plenum. Der defineres et antal projektgrupper ud fra deltagerantallet. Porteføljeledelsen kan flytte folk fra den ene projektgruppe til den anden. Projektgrupperne indmelder tidsplaner med milepæle. Der indleveres oplysninger om resultat til tiden, ressourceforbrug, risici og forventet sluttidspunkt. Hvis en gruppe kommer bagud, kan den bede om ekstra information i form af mere detaljerede tegninger. Hver tegning regnes for ekstra ressourcer, som gruppen har fået. Porteføljeledelsen kan til enhver tid gribe ind og flytte ressourcer fra et projekt til et andet Med mellemrum bliver der time out, hvor den samlede status gøres op, og der foretages refleksion. Efter spillet foretages der fælles refleksion over de problemstillinger, der er belyst i spillet: Var prioriteringen hensigtsmæssig? Var projekternes rækkefølge hensigtsmæssig? Blev risici håndteret hensigtsmæssigt? Havde porteføljeledelsen overblik? Hvordan varetog projektkontoret deres opgave? Hvordan fungerede rollefordelingen mellem porteføljeledelse, projektkontor og projektledere? Var der tale om porteføljeledelse eller programledelse, og hvor er forskellene? Du modtager bogen Power i Projekter og Porteføljer Temadagen tilbydes også som skræddersyet workshop i din direktions- eller ledergruppe. Spillet kræver min. 12 deltagere. Kontakt chefkonsulent James Høpner på tlf eller for nærmere aftale. Underviser Ingeniør John Ryding Olsson, HD. Partner i Implement A/S. Medforfatter til bøgerne Aktiv Projektledelse, Power i Projekter og Portefølje samt Produktudvikling med B&O Deltagere Direktionsmedlemmer, projektchefer, programledere, kontorchefer, afdelingschefer og senior projektledere, som deltager i styregruppearbejde, eller som er ansvarlige for en portefølje eller projektprogrammer med mange projekter 14 Ledelse Projektledelse

17 Sted DSB Kursuscenter Østerport, København. Undervisning alle dage kl (uden overnatning) Kursus nr. Hold 1: Hold 2: Ved tilmelding angiv om du ønsker certificering eller eksamen Kursuskoordinator Line Christensen Bliv eksamineret projektleder Få en grundig forberedelse til en international anerkendt certificering som projektleder Bliv bedre til at lede organisatoriske forandringsprojekter f.eks. under kommunalreformen Modtag bogen Power i Projekter og Porteføljer, som indeholder en CD med 50 projektledelsesværktøjer. Udbytte Du bliver bedre til at planlægge og gennemføre projekter. Efter uddannelsen kan du udarbejde en skarp projektmålsætning bestående af formål, leverancemål og succeskriterier og har større gennemslagskraft over for projektets interessenter. Samtidig får du større selvindsigt og bliver en bedre teamleder, der kan mobilisere et hold, og håndtere konflikter. Indhold Træningsforløbet er opbygget efter de mest optimale indlæringsprincipper, hvor du konstant skifter mellem løsning af rigtige problemer i projekterne, relevant teori og praksis samt personlig sparring og feedback. Uddannelsen tager afsæt i: Dit niveau. Vi laver en individuel vurdering af din projektledelseserfaring, viden og din virkelighed Coaching og opgaveløsning. Vi sikrer, at du kan anvende din viden i praksis. Moduler Modul 1: Grundlæggende projektledelse, projektstart og planlægning Modul 2: Etablering af projektgruppen og den daglige projektledelse Modul 3: Projektlederrollen og ledelse af forandringer Modul 4: Projektlederen som leder. Efter hvert modul får du en times coaching. Du kan bruge disse samtaler til konkret sparring omkring et aktuelt projekt i din virksomhed. Er du pt. ikke tilknyttet et projekt i din virksomhed, kan disse samtaler bruges til opgaveløsning, så du er bedre stillet til eksamen eller certificeringen. Efter gennemførelsen af de fire moduler, kan du vælge, om du vil gå til DJØFs skriftlige eksamen i projektledelse, eller om du vil melde dig til IPMA s certificering på niveau C eller D. Undervisere DJØF Efteruddannelse og Implement A/S Deltagere Projektledere og projektdeltagere, der arbejder med strategiske og komplekse projekter, og som ønsker at blive trænet efter internationale best practice standarder for projektledelse. Vi anbefaler, at du har mindst et års erfaring/rutine som projektleder eller medarbejder, når du begynder træningsforløbet. Hold 1 Modul 1: marts Coaching og opgaveløsning: april 2008 Modul 2: april Coaching og opgaveløsning: maj 2008 Modul 3: maj Coaching og opgaveløsning: juni 2008 Modul 4: august Coaching og opgaveløsning: september 2008 Coachingtidspunkterne aftales med hver deltager inden for de angivne datoer ved kursets start. Certificering: Der henvises til danskprojektledelse.dk for tilmelding og betaling. Eksamen uden certificering: 30. september 2008 fra kl Hold 2 Modul 1: august Coaching og opgaveløsning: september 2008 Modul 2: september Coaching og opgaveløsning: oktober 2008 Modul 3: oktober Coaching og opgaveløsning: november 2008 Modul 4: november Coaching og opgaveløsning: december 2008 Coaching aftales med hver deltager inden for de angivne datoer ved kursets start. Certificering: Der henvises til danskprojektledelse.dk for tilmelding og betaling. Eksamen uden certificering: 15. december 2008 fra kl Certificeringsordningen Uddannelsesforløbet er tidsmæssigt tilrettelagt, så du efterfølgende direkte kan fortsætte med deltagelse i IPMA Certificering på niveau C eller D. Certificeringen gennemføres af Foreningen Dansk Projektledelse - i henhold til standard fra IPMA, International Project Management Association. Det betyder, at du som certificeret i projektledelse har et internationalt anerkendt bevis. Tilmelding til certificering sker på danskprojektledelse.dk, og betaling sker direkte til Dansk Projektledelse. Når du har tilmeldt dig, modtager du bogen Kompetencer i projektledelse, der er et værktøj til selvvurdering af både erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Deltagelse i certificeringsprocessen kræver to - fem dages indsats fra din side - ud over deltagelse i projektlederuddannelsen. Efter bestået certificering sender Dansk Projektledelse dit IPMA Certifikat. Det er en god idé tidligt at kontrollere, om du lever op til de samlede krav til IPMA Certificering niveau C eller D. Bemærk at der er forskel på kravene på C og D niveau. Læs mere herom på foreningens hjemmeside om certificeringsordningen. Pris Projektlederuddannelse: (Du tilmelder dig selv og betaler for certificering IPMA Niveau C/D) Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms (beløbet kan betales i to rater). Projektlederuddannelse m. eksamen: Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms (beløbet kan betales i to rater). Du modtager bog og CD Power i Projekter og Porteføljer Ledelse Projektledelse 15

18 Tid 15., 16., 17. april samt 5., 6., 29., 30. maj 2008 Sted Momentum, Hørsholm Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Guld og bundlinje - Value Academy - en lederuddannelse målrettet kvinder Udbytte I uddannelsen tages udgangspunkt i den lederidentitet, der er nødvendig for at drive fremtidens værdibærende organisationer. Og meget væsentligt, så tager Value Academy udgangspunkt i de kompetencer, som kvindelige mellemledere selv har udtrykt ønske om at styrke for at forme deres karriere. Ved at deltage på Value Academy får du styrket de lederkompetencer, der er brug for i praksis. Vores uddannelse er anderledes og gør brug af nye læringsmetoder og værktøjer. Value Academy vil derfor give dig både teoretiske, praktiske og personlige redskaber, som kan bane karrierevejen for dig. Tidligere deltagere fra Value Academy har oplevet en større indre styrke og en øget bevidsthed omkring, hvad der kræves af en leder. De har fået både praktiske værktøjer, ny teori og nye netværk, som kan bidrage til en styrket karriere for dem. Og så har de ikke mindst oplevet en meget anderledes læringsmetode og sprog, som giver resultater. Indhold Modul 1: Ledelse (tre dage) Emotion Management Transitionsledelse Leder beslutningsværktøj Kommunikation/motivationsværktøj. Modul 2: Gennemslagskraft (to dage) Konflikthåndtering Forhandlingsteknik Fysisk og psykisk gennemslagskraft Den lille forskel. Modul 3: Personlig værdiskabelse (to dage) Netværk Lifebalance Personlig styling At have en personlig coach Karriereplanlægning. NYT Undervisere Kurset ledes af Charlotte Pedersen og Susan Binau, begge partnere i V-factor og har solid erfaring som ledere. Herudover deltager en række forskellige oplægsholdere indenfor hvert af modulerne Deltagere Kurset henvender sig til kvindelige ledere, såvel på mellemledelse som på øverste ledelsesniveau i såvel offentlige som private virksomheder. Maks. 20 deltagere på hvert hold 16 Ledelse Lederuddannelser

19 Sted Ingeniørforeningens Mødecenter, København Pris pr. modul (bortset fra afgangsprojektet) Medlemmer kr. (ikke momsbelagt). Ikke-medlemmer kr. (ikke momsbelagt). Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. grundbøger Kursus nr. Hold 1A: Hold 1B: Hold 2A: Hold 2B: Hold 3A: Hold 3B: Kursuskoordinator Desiree Andersen Diplomuddannelse i ledelse - en kompetencegivende lederuddannelse for den private og offentlige sektor Målet med uddannelsen er at udvikle dig til en komplet leder, der kan arbejde professionelt med komplicerede organisatoriske problemstillinger samt motivere og coache kolleger. Studiet bygger på teori og praktisk anvendelighed og er kompetencegivende på diplomniveau. Uddannelsen afsluttes med eksamen. Hold 3A (mandage) 4. februar, 25. februar, 17. marts, 7. april, 5. maj og 26. maj 2008 Hold 3B (torsdage) 28. februar, 13. marts, 27. marts, 10. april, 24. april og 8. maj 2008 Diplomuddannelse i ledelse er en fleksibel uddannelse, som du kan tage i det tempo, der passer dig. Uddannelsen består af tre grundmoduler, to valgfag og et afgangsprojekt. Du kan læse om Diplomuddannelsens valgfag (Business Moduler) på side Moduler Modul 1 - at lede sig selv Det personlige lederskab: De nye ledelsesudfordringer Metoder til personlig udvikling Ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser Ledelse og kommunikation. Tid Hold 1A (onsdage) 20. februar, 5. marts, 26. marts, 9. april, 23. april og 7. maj 2008 Hold 1B (mandage) 3. marts, 10. marts, 31. marts, 14. april, 28. april og 19. maj 2008 Modul 2 - at lede andre Ledelse og medarbejdere: Lederstile/ Ledelsesstil Personaleledelse Kompetenceudvikling og coaching Ledelse i dynamiske processer Magt og lederskab. Alle dage kl Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart. Uddannelsen udbydes som enkeltfag. Hvert modul giver 9 ECTS point. Afgangsprojektet giver 15 ECTS point. Afgangsprojekt Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling. Desuden lærer du at angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med: Videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver Projektopgaveskrivning Den studerendes professionelle kompetenceudvikling. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium. For at det afsluttende projekt kan indstilles til bedømmelse, skal alle prøver være bestået. Deltagelse i afgangsprojektet forudsætter, at de øvrige moduler er gennemført. Kursister, der ønsker at tilmelde sig afgangsprojektet, bedes kontakte kursuskoordinatoren direkte for oplysninger om tider, tildeling af vejleder og priser. Uddannelsen udbydes af Ingeniørhøjskolen i København i samarbejde med DJØF Efteruddannelse Hold 2A (torsdage) 21. februar, 6. marts, 27. marts, 10. april, 24. april og 8. maj 2008 Hold 2B (tirsdage) 4. marts, 11. marts, 1. april, 15. april, 29. april og 13. maj 2008 Modul 3 - at lede organisationen Ledelse og organisation: Organisation og omverden Organisationen som struktur, kultur og værdier Ledelse, styring og strategi. Ledelse Lederuddannelser 17

20 Tid (onsdage) 12. marts, 26. marts, 9. april, 23. april og 7. maj 2008 Sted Ingeniørforeningens Mødecenter, København Pris Medlemmer kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer kr. ekskl. moms Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Forandringsledelse Udbytte Forandringer er i store dele af samfundet ved at blive reglen snarere end undtagelsen. Formålet med faget er at gøre den studerende i stand til at foretage teoretiske overvejelser om at indgå i, forholde sig strategisk til samt ikke mindst at være ansvarlig for organisatoriske forandringer. Du forstår og redegør for begreber som begrænset rationalitet, løse koblinger og praksis fællesskaber. Indhold Organisatoriske forandringer i et teoretisk perspektiv Komplekse perspektiver på forandringer Ledelsesopgaven i forandringsprocessen. Du opnår en forståelse af, hvad organisationsudvikling er, og hvad det ikke er Du får indsigt i og forstår, hvornår proceskonsultation er hensigtsmæssig, og du tilegner dig ideer om, hvordan denne rolle udføres Du bliver i stand til at kunne identificere defensiv ræssonering og sætte ind på en relevant måde i forhold hertil Du får indsigt i forskellige ledelsesstile og bliver i stand til kvalificeret at overveje, hvornår disse er hensigtsmæssige Du opnår forståelse for betydningen af konflikt, magt og koalitionsdannelse i organisatoriske forandringer Du bliver i stand til at analysere problemer knyttet til implementering af forandringer Undervisningen tager sit praktiske udgangspunkt i konkrete cases, som suppleres af erfaringer og aktuelle udfordringer fra den studerendes egen organisation. Omfang Eksamen Fem sessioner à otte lektioner (svarende til 40 lektioner) Mundtlig individuel eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg Deltagere Kurset henvender sig til dig, der enten arbejder med forandringsledelse eller ønsker at blive klogere på, hvordan man leder forandringer - enten som leder eller som projektleder. Kurset svarer til et valgfag på Diplomuddannelsen i ledelse (9 ECTS-point) Kurset udbydes af Ingeniørhøjskolen i København i samarbejde med DJØF Efteruddannelse Tid (mandage) 10. marts, 31. marts, 14. april, 28. april og 5. maj 2008 Sted Ingeniørforeningens Mødecenter, København Pris Medlemmer kr. (ikke momsbelagt). Ikke-medlemmer kr. (ikke momsbelagt). Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. grundbøger Kursus nr Kursuskoordinator Desiree Andreasen Strategisk ledelse Udbytte Du får indsigt i og forståelse for forskellige strategibegreber og perspektiver. Du lærer at formulere strategier, evaluere dem og følge op på dem. Indhold Indenfor det seneste årti er der kommet en større anerkendelse af, at begrebet strategi er et flertydigt begreb. Der har således udviklet sig flere skoler inden for strategiforskningen fra meget rationelle planlægnings- og positionsmæssige tænkninger til mere komplekse forestillinger, der fokuserer på usikkerhed i de strategiske processer. På kurset bliver du præsenteret for forskellige strategiske tænkemåder. Vi gennemgår implementeringsmetoder og evaluerer strategier. Der bliver sat fokus på såvel klassiske forståelser af strategi, som i vid udstrækning er inspireret af og udviklet i militære organisationer, som på nyere ledelsesteoriers syn på strategi. Ligeledes vil forskellige erhvervsøkonomiske perspektiver på strategi blive diskuteret. Undervisningen veksler mellem teori og cases, ligesom deltagernes egne erfaringer i videst muligt omfang vil blive inddraget i plenum. Omfang Eksamen Fem sessioner à otte lektioner (svarende til 40 lektioner) Mundtlig, individuel eksamen på baggrund af et skriftligt oplæg Deltagere Faget henvender sig både til ledere og medarbejdere. Faget svarer til valgfag på Diplomuddannelsen i ledelse (9 ECTS Point) Kurset udbydes af Ingeniørhøjskolen i København i samarbejde med DJØF Efteruddannelse 18 Ledelse Lederuddannelser

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere