PRINCE2 metoden Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRINCE2 metoden Introduktion"

Transkript

1 PRINCE2 - Projektledelse med succes OGC/APM Group akkrediteret kursus UKAS/APMG Certificate 001 PRINCE2 metoden Introduktion September 2009 Ref: HO0339_DK_1v doc 2009 SPOCE Project Management Ltd SPOCE.DK Skræntevej 20, DK3210 Vejby Tlf På vegne af SPOCE Project Management Ltd. Seneste information på PRINCE2 is a registered trademark of the Office of Government Commerce The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

2 side 2 af 10 sider Udgivet af: SPOCE Project Management Limited West Wing Briggs House 26 Commercial Road Poole, Dorset, UK BH14 0JR Telefon: +44 (0) Telefax: +44 (0) Web: Oversat til dansk af: SPOCE.DK Skræntevej Vejby Telefon: Web: Udgivelseshistorik: 1v0 Original udgave 1v1 Grafik på side 6 og tabel side 9 tilpasset Alle rettigheder indehaves af copyrightindehaver og licenstager. Ingen del af denne publikation må reproduceres i nogen form (omfattende fotokopiering og/eller lagring på nogen form for elektronisk medie uanset om dette er midlertidigt eller øvrig brug af denne publikation) uden skriftlig tilladelse fra indehaveren af copyright eller denne repræsentant angivet ovenfor med undtagelse af bestemmelser angivet I Copyright Designs and Patents Act Ansøgning om copyrightindehavers tilladelse til at reproducere enhver del af denne publikation skal adresseres til ovenståendes adresser. All rights reserved by the Copyright Holder and the Licensee. No part of this publication may be reproduced in any material form (including photocopying and/or storage in any medium by electronic means and whether or not transiently or incidentally to some other use of this publication) without the written permission of the copyright holder identified above, except in accordance with the provisions of the Copyright Designs and Patents Act Applications for the copyright holders permission to reproduce any part of this publication should be addressed to the publisher at the address above. The SPOCE logo is a trademark of SPOCE Project Management Ltd. M_o_R, PRINCE & PRINCE2 are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. MSP & The Swirl logo are Trade Marks of the Office of Government Commerce. This handout contains visuals and textual information with text/diagrams recreated from the Managing Successful Projects with PRINCE2 manual. These are Crown Copyright 2009 Reproduced under Licence from the OGC

3 side 3 af 10 sider Om SPOCE SPOCE er etableret i 1994 med fokus på levering af PRINCE uddannelse og konsulentydelser. SPOCE er i dag den ledende leverandør af PRINCE2, MSP og M_o_R uddannelse. SPOCE var den første virksomhed som blev formelt akkrediteret af APM Group og var den første, der afholdt et PRINCE2 Foundation-Practitioner kursus med APM Group akkrediteret eksaminer i januar SPOCE afholdt også det første akkrediterede MSP kursus i marts SPOCE er som Akkrediteret Trænings Organisation (ATO) indehaver at APM Group Certifikat 001. I dag leverer SPOCE akkrediteret uddannelse over hele verden. Der afholdes hver uge åbne SPOCE kurser samt virksomhedskurser flere steder i verdenen. SPOCE er tillige kendt for sine innovative e-learning produkter, som er en fleksibel og effektiv mulighed for uddannelse. Virksomheder og personer opnår et godt udbytte af disse selvstudiekurser. SPOCE leverer kurser direkte og via forhandlere over hele verdenen, hvilket betyder at SPOCE kursusmateriale er det mest anvendte kursusmateriale for PRINCE2 i verdenen. SPOCE's historik og status for til levering af første klasses services: SPOCE leverer det allerførste APMG akkrediterede PRINCE2 kursus SPOCE leverer det allerførste APMG akkrediterede MSP TM kursus SPOCE lancerer det første APMG akkrediterede PRINCE2 Practitioner e-learning produkt SPOCE leverer det første APMG akkrediterede MSP TM e-learning produkt SPOCE kursusmateriale er det mest anvendte kursusmateriale for PRINCE2 i verden 20% af branchens ATO er anvender eller licenserer SPOCE s produkter SPOCE har flere PRINCE2 Approved Trainers registreret end nogen anden ATO SPOCE har mere end 20 APMG registrerede Affiliate virksomheder mere end nogen anden ATO

4 side 4 af 10 sider Denne side er blank

5 side 5 af 10 sider Hvad er PRINCE2? Introduktion PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) er en struktureret projektstyringsmetode, som kan anvendes til alle projekter uanset størrelse, type, organisation, geografi og kultur. Det er en af de mest udbredte og anerkendte projektstyringsmetoder i verden. PRINCE2 adskiller projektets styringsaspekter fra faglige og tekniske aspekter som design, konstruktion etc. Faglige og tekniske metoder kan dog enkelt integreres med PRINCE2. Samlet tilbyder PRINCE2 et sikkert koncept for gennemførelse af ethvert projekt inden for ethvert forretningsområde, såsom forretningsudvikling, konstruktion, IT, fusioner og anskaffelser, forskning og produktudvikling. Udbytte Der er mange fordele ved at anvende PRINCE2, hvor de primære er at sikre, at projektstyringen er fokuseret på projektets fortsatte levedygtighed i relation til Business Casen involvere ledelsen i projektet på rette tidspunkt og på rettet sted fokusere på produkter, som skaber klarhed for alle involverede parter om hvad projektet skal levere - hvorfor, hvem, af hvem og til hvem understøtte projektstyring på alle niveauer gøre projektets fremdrift synlig for ledelsen levere et kommunikationsmedie for projektets deltagere sikre, at arbejdet udføres i den rigtige rækkefølge tillade, at projektet stoppes, og hvis det kræves, genstartes under ledelsens kontrol på et hvert tidspunkt i projektets livscyklus der er et veludviklet brugernetværk dedikeret til support, udbredelse og styrkelse af metoden PRINCE2 er et integreret koncept bestående af processer og temaer, som omhandler planlægning, delegering, overvågning og styring af de seks variabler involveret i ethvert projekt: omkostninger, tidshorisont, kvalitet, omfang, risiko og udbytte.

6 side 6 af 10 sider PRINCE2 : principper, temaer, processer og projektmiljø Projektmiljø Principper Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring Fokus på produkter Tilpasning til projektmiljøet Temaer Business Case Organisation Kvalitet Planlægning Risiko Ændringer Fremdrift Explain the specific treatment required Temaer by forklarer PRINCE2 handlinger for project der management for projektets kræves af PRINCE2 disciplines styringsaktiviteter and why og they hvorfor are de necessary er nødvendige Principper er vejledende forpligtelser og god praksis. I et PRINCE2 projekt skal alle principper anvendes Processer Start af et Projekt Ledelse af et Projekt Initiering af et Projekt Ledelse af en Faseovergang Styring af en Fase Styring af Produktleverancer Afslutning af et Projekt Processerne understøtter tjeklister for anbefalede aktiviteter, produkter og tilhørende ansvar for fremdrift gennem projektets livscyklus PRINCE2 Principper PRINCE2 er baseret på syv principper, som stammer fra erfaringer med både gode og dårlige projekter. Kun hvis alle principper anvendes i projektstyringen vil projektet kunne betegnes som styret efter PRINCE2 metoden. Principperne er: Fortsat forretningsbegrundelse Det er et PRINCE2 krav, at forretningsbegrundelsen dokumenteres i en Business Case, og er forretningsbegrundelsen ikke længere til stede, bør projektet stoppes. Tage ved lære af erfaringer Da projekter er unikke og involverer en midlertidig organisation i en endelig tidshorisont, er projekter ofte udfordrende, idet projektorganisationen måske ikke har erfaring i, hvorledes projektarbejdet skal styres. For at imødegå denne udfordring indsamles erfaringer fra tidligere og lignende projekter både indenfor og udenfor organisationen. Projektet skal forsætte med at tage ved lære af erfaringer i takt med projektets fremdrift samt videregive erfaringer til andre projekter.

7 side 7 af 10 sider Fastlagte roller og ansvar PRINCE2 roller og ansvar inddrager forretnings-, bruger- og leverandørinteresser. PRINCE2 ansvarsområder er fastlagt ved roller, i stedet for ledelsesfunktioner varetaget af personer. Hvert projekt skal beslutte, hvilke personer der skal have tildelt hvilke roller. Den samme person kan have tildelt flere roller eller forskellige roller i forskellige faser i projektet. For at projektorganisationen kan fungere effektivt med de tildelte personer, skal såvel personernes faglige kompetencer som deres personlige kompetencer nøje overvejes, når PRINCE2 rollerne bemandes. Ansvar skal fastlægges i organisationsstrukturen for at sikre effektivitet og tilgængelighed. Faseopdeling Et PRINCE2 projekt opdeles i et antal faser, hver med et specifikt styringsformål. I lighed med projektet drives hver fase af et antal processer indeholdende aktiviteter for fremstilling af produkter. Hver fase har en endelig udstrækning, styringsmekanismer og en organisationsstruktur. Levering af fasens produkter, som opfylder de aftalte kvalitetsstandarder, markerer afslutning af fasen. Afvigelsesstyring PRINCE2 anvender fastlagte tolerancer for hvert af de seks præstationsaspekter: tid, omkostninger, kvalitet, omfang, risiko og udbytte til klart at fastlægge ansvar for hvert niveau i projektorganisationens. Afvigelser opstår, når en eller flere af tolerancerne kan forudses at blive overskredet. I sådanne tilfælde eskaleres afvigelsen til næste niveau i projektorganisationen. Fokus på produkter PRINCE2 fokuserer på definition og levering af produkter defineret ved deres kvalitetskrav og anerkender, at succesfulde projekter er fokuseret på output (produkter) og ikke aktiviteter. I et projekt, der er fokuseret på output, aftaler og definerer man projektets produkter før igangsætning af de aktiviteter, der skal fremstille produktet. PRINCE2 anvender Produktbeskrivelser til at sikre forståelse af produktets formål, sammensætning, oprindelse, format, kvalitetskriterier og kvalitetsmetode. Herudfra estimeres indsatsen, ressourceforbruget, afhængigheder og aktiviteter for fremstilling af produktet. Tilpasning til projektmiljøet PRINCE2 skal tilpasses projektets miljø, størrelse, kompleksitet, vigtighed, kapacitet og risici. I hver organisation for hvert projekt beslutter Projektlederen og Styregruppen, hvorledes PRINCE2 metoden skal anvendes i projektet. PRINCE2 kræver information. Informationsmediet bør nøje overvejes og er ikke altid dokumenter. PRINCE2 kræver beslutninger, men disse bør ikke altid tages i møder andre fora bør også anvendes.

8 side 8 af 10 sider Temaer PRINCE2 temaer beskriver de aspekter ved projektledelse, der skal håndteres løbende. Styrken ved PRINCE2 er den måde, de syv temaer er integreret. Temaerne er designet til effektivt at spille sammen. Temaerne anvendes i alle processer for at give en detaljeret vejledning i alle projektstyringens aspekter, som er kendetegnende for et PRINCE2 projekt. Alle syv temaer skal anvendes, men kan tilpasses i overensstemmelse med projektets størrelse, natur og kompleksitet. De syv PRINCE2 temaer er: Beskrivelse Besvarer Forklaring Business Case HVORFOR? Dette tema behandler, hvorledes det overvejes om en ide kan have værdi for organisationen, og hvordan ideen udvikles til en forretningsplan. Temaet forklarer, hvorledes projektet skal fastholde fokus på forretningens mål gennem hele projektet. Temaet sikrer, at et projekt uden en reel Business Case ikke startes samt at projekter bør stoppes, hvis Business Casen ikke længere er levedygtig. Organisation HVEM? Dette tema beskriver de krævede roller og ansvar for effektiv styring af et projekt. Disse roller er adskilt fra den daglige organisatoriske linjestyring. Kvalitet HVAD? Dette tema forklarer, hvorledes den oprindelige ide bliver udviklet, således at deltagerne forstår kvalitetsaspekterne for de produkter, der skal leveres. Temaet beskriver tillige, hvorledes Projektlederen sikrer, at produkterne bliver leveret i overensstemmelse med de krævede standarder. Planlægning HVORDAN? HVOR MEGET? HVORNÅR? Dette tema beskriver de trin, der kræves for at udvikle planer, og hvorledes PRINCE2 teknikken produktbaseret planlægning skal anvendes. Planer fokuseres på kommunikation og styring i takt med projektets fremdrift. Risici HVAD HVIS? Dette tema behandler, hvorledes projektstyringen Ændringer Fremdrift HVAD ER KONSEKVENSEN? HVOR ER VI NU? HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? håndterer usikkerhed i planer og projektmiljø. Dette tema beskriver, hvorledes projektstyringen håndterer den potentielle konsekvens af enhver af projektets tolerancer: tid, omkostning, kvalitet, omfang, risici og udbytte. Disse emner kan være uventede generelle problemer, ændringsønsker eller kvalitetsfejl. Dette tema forklarer beslutningsprocessen for godkendelse af planer, overvågning af præstationsmål og midler for eskalering af hændelser, som ikke er i overensstemmelse med planen. Dette tema sætter Styregruppen i stand til at afgøre, om projektet bør fortsætte.

9 side 9 af 10 sider Processer PRINCE2 har en procesbaseret tilgang til projektstyring. PRINCE2 indeholder syv processer, der hver indeholder et antal aktiviteter for ledelse, styring og levering I et succesfuldt projekt. Processer Start af et Projekt (SP) Præ-projekt For styring Ledelse af et Projekt (LP) Aktiv fra slutningen af Start af et Projekt og gennem alle projektets faser til og med den afsluttende fase. For ledelse Initiering af et Projekt (IP) Initieringsfasen For styring Ledelse af en Faseovergang (LF) Initieringsfasen og leveringsfase(r) undtagen sidste leveringsfase For styring Styring af en Fase (SF) Leveringsfase(r) og sidste leveringsfase For styring Forklaring Fastlægger projektets målsætninger og projektets fremgangsmåde, sammensætter og udnævner projektorganisationen, indsamler erfaringer fra tidligere eller eksterne projekter og planlægger initieringsfasen. Udarbejder udkast til Business Case, som besvarer spørgsmålet: Har vi et levedygtigt projekt, der er umagen værd? Styregruppen udstikker retningslinjer og tager nøglebeslutninger gennem hele projektets livscyklus. Denne proces ejes af Styregruppen, der godkender igangsætning af arbejder og tildeling af ressourcer. Styregruppen godkender projektinitiering, hver efterfølgende fase, projektets afslutning og i nogle tilfælde afslutning i utide. Styregruppen kan tillige give uformel og formel vejledning i forbindelse med emner, som opstår gennem projektets livscyklus. I denne proces planlægges projektet på et overordnet niveau, strategier for projektstyring udarbejdes, en robust Business Case udvikles, og der udarbejdes en plan for vurdering og måling af projektets udbytte. Al projektinformation samles i Projektinitieringsdokumentationen (PID). I initieringsfasen og ved slutningen af hver leveringsfase anvendes denne proces til detaljeret at planlægge næste fase samt rapportere resultaterne af indeværende leveringsfase og opdatere den overordnede Projektplan og Business Case, som en konsekvens af projektets hidtidige og forudsete forløb. Planlægning af næste fase (produkter, aktiviteter, ressourcer og forbrug) udarbejdes for godkendelse af Styregruppen. Afvigelsesplaner udarbejdes, når dette kræves af Styregruppen. Dette er processen for den daglige styring af projektet. Processen omfatter: godkendelse af arbejder for at fremstille eller ændre produkter, indsamling og vurdering af faktiske oplysninger, vurdering af fremdrift og rapportering til ledelsen, opsamling af foreslåede ændringer og fejl samt eskalering af disse til Styregruppen, hvor det er passende.

10 side 10 af 10 sider Styring af Produktleverancer (SL) Leveringsfase(r) og sidste leveringsfase For levering Afslutning af et Projekt (AP) Del af sidste leveringsfase For styring I denne proces udføres arbejder for fremstilling/udvikling af projektets specialistprodukter, og hovedparten af projektets ressourcer forbruges her. Denne proces fokuserer på: fremstilling af specialistprodukter, rapportering af arbejdets fremdrift til Projektlederen (Kontrolpunktsrapporter), udførelse af kvalitetsaktiviteter defineret i hver Produktbeskrivelse og godkendelse af specialistprodukterne. Denne proces omfatter aktiviteter for afslutning af et projekt på en ordentlig måde. Accept af projektet bekræftes og projektets produkter overdrages. Enhver krævet aktivitet for review af udbytte, der ikke er blevet realiseret, dokumenteres i Plan for Udbyttereview. Projektafslutningsrapporten udarbejdes indeholdende et review af Business Casen, projektets mål og projektorganisationens præstation. Der udarbejdes en opsummering af opfølgningsaktiviteter og en Erfaringsrapport for fremtidig brug. Tilpasning af PRINCE2 Tilpasning drejer sig om den rette anvendelse af PRINCE2 i et projekt for at sikre den rette grad af planlægning, styring og ledelse samt anvendelse af processer og temaer. Metoden er et netværk af sammenhængende elementer, som ovenfor beskrevet, hvilket betyder, at udeladelse af et element vil svække projektstyringen. Målet er at anvende et niveau af projektstyring, som ikke overbelaster projektet, men giver det rette niveau af styring i det projektmiljø, hvor PRINCE2 anvendes. PRINCE2 kurser og eksaminer SPOCE tilbyder et bredt program inden for akkrediterede kurser: PRINCE2 Foundation kursus PRINCE2 Foundation-Practitioner kursus PRINCE2 Practitioner kursus PRINCE2 Practitioner re-registrering PRINCE2 for Styregrupper PRINCE2 for Teamledere og specialister P2 Passport e-learning Foundation P2 Passport e-learning Foundation og Practitioner PRINCE2 virksomhedskurser

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Webinar: PRINCE2 - info og overblik

Webinar: PRINCE2 - info og overblik Velkommen til webinar hos Teknologisk Institut: PRINCE2 - info og overblik PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited Partner John A. Hunderup, EPM Group 1 Agenda Indblik i hvad PRINCE2 metoden

Læs mere

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter?

Nr. Spørgsmål Begrundelse 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? PRINCE2 adskiller projektarbejdets ledelsesaspekter fra dets specialistbidrag som f.eks. design, fremstilling osv. Specialistaspekterne ved enhver

Læs mere

PRINCE2 TM. SPOCE.DK tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE.

PRINCE2 TM. SPOCE.DK  tlf Copyright eftertryk tilladt med kildeangivelse 1. SPOCE.DK er SPOCE. TM Ole Sten Christensen Registered Practitioner Approved trainer Registered MSP Practitioner Disse plancher indeholder materiale fra TM manualen. Dette materiale er identificeret ved sætningen: Crown Copyright

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL

VEJLEDNING TIL LÆSNING AF PRINCE2 MANUAL Om denne vejledning EPM Groups undervisere har gennemført kurset for mange tusinde PRINCE2-kursister. Flere af vores undervisere har undervist på de første PRINCE2- kurser i Danmark fra 2002. EPM Groups

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Program 9:00 Velkommen v. Anders Murmann, Seniorrådgiver og underviser i PRINCE2 & Agile Project Management 9:10 9:30 Projektledelse med PRINCE2 Hvad

Læs mere

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2

Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Seminar om agil projektledelse vs. PRINCE2 Velkommen Projektledelse med PRINCE2 Principper PRINCE2 Fortsat forretningsbegrundelse Tage ved lære af erfaringer Fastlagte roller og ansvar Faseopdeling Afvigelsesstyring

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Opgave Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil ikke tælle med i beregningen

Læs mere

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret.

Foundation-eksamen. 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. Foundation-eksamen Sample Paper 1 September 2013 Multiple Choice 1 times besvarelse Vejledning 1. Alle 75 spørgsmål skal forsøges besvaret. 2. 5 af de 75 spørgsmål er spørgsmål, der afprøves. Disse 5 vil

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definition på et projekt? 2 Hvad karakteriserer et projekt i forhold til daglig drift? 3 Overvej hvorfor det er centralt for PRINCE2,

Læs mere

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver

PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver PRINCE2 Foundation Praktiske opgaver Vejledende løsninger Løsninger til opgave 1 4 1 Hvad er PRINCE2 s definitionen på et projekt? I kapitel 1.3 står: Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres

Læs mere

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj

Vejledning: PR2 Skabelonværktøj Vejledning: Skabelonværktøj PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Skabelonerne Sættet består af skabeloner svarende til alle

Læs mere

SPOCE.DK. Management of Value ¾ ¾ ¾ ¾

SPOCE.DK. Management of Value ¾ ¾ ¾ ¾ SPOCE.DK SPOCE.DK er... den Skandinaviske gren af SPOCE Project Management Ltd., der... Introduktion til Management of Value (MoVTM) ved Ole Sten Christensen Registered PRINCE2 Practitioner Approved PRINCE2

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Projektinitieringsdokumentation Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som

Læs mere

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer.

Case: Ekspertbud. 1) Øget konkurrence som følge af flere aktører på markedet, 2) Koordineringsproblemer af egne ressourcer. Case: Ekspertbud Ekspertbud A/S er et succesfuldt firma inden for budforsendelser. Firmaet har 600 ansatte, hvoraf 500 er chauffører. Firmaet blev etableret i 1989, og er vokset stærkt siden. Firmaet oplever

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

Velkommen. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Velkommen 1 - dit kompetence- og netværksforum indenfor projektledelse og -styring 2 Baggrund Service & Support Forum i 12 år: Service Desk og IT Service Management Kurser Erfagrupper Medlemskaber 3 Det

Læs mere

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2.

Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Lessons learned ved indføring af PRINCE2 i Pentia Ny projektmetode i Pentia baseret på PRINCE2. Forventet udbytte (opnået pr d.d.) At skabe en fælles ramme for gennemførelse af alle slags projekter I Pentia.

Læs mere

PRINCE2 Foundation testspørgsmål

PRINCE2 Foundation testspørgsmål PRINCE2 Foundation testspørgsmål Nr. Spørgsmål Dit svar 1 Hvordan løser PRINCE2 problemet med planlægningshorisonten? a) Gennem fokus på produkter b) Gennem afvigelsesstyring c) Gennem fastlagte roller

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer

Nr. Spørgsmål Dit svar. 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer Nr. Spørgsmål Dit svar 1. Kan PRINCE2-metoden bruges til alle slags projekter? A Ja, fordi PRINCE2 benytter en komplet række værktøjer B Ja, fordi PRINCE2 har fast forankrede principper C Nej, det kan

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Introduktion til modenhedsmodellen P3M3

Introduktion til modenhedsmodellen P3M3 Introduktion til modenhedsmodellen P3M3 Portfolio-, Programme-, and Project Management Maturity Model P3M3 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce. The APMG-Scandinavia Logo is a Trade Mark

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Practitioner-eksamen. Candidate Number:...

Practitioner-eksamen. Candidate Number:... Practitioner-eksamen X03 Scenariehæfte ksamen varer 2½ time. ette scenariehæfte indeholder det projektscenarie, alle spørgsmål er baseret på. lle spørgsmål findes i spørgsmålshæftet. er findes supplerende

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Jens Laursen-Schmidt Head of Manufacturing Global Training. Kan det betale sig at uddanne sine medarbejdere? Er der bundlinje i det?

Jens Laursen-Schmidt Head of Manufacturing Global Training. Kan det betale sig at uddanne sine medarbejdere? Er der bundlinje i det? Kan det betale sig at uddanne sine medarbejdere? Er der bundlinje i det? Jens Laursen-Schmidt Head of Manufacturing Global Training Agenda 1. Præsentation 2. Det korte svar! 3. Hvordan arbejder vi med

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Carsten Jaeger Projektleder. Fosen & Snillfjord. Project Presentation. 17 th of March 2016. March 2016, Project Norway

Carsten Jaeger Projektleder. Fosen & Snillfjord. Project Presentation. 17 th of March 2016. March 2016, Project Norway Carsten Jaeger Projektleder Fosen & Snillfjord Project Presentation 17 th of March 2016 March 2016, Project Norway External Project Organisation 6 Wind Farms } 1000 MW } 278 Turbines } 3,4 TWh Production

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Internationale standarder for hospitaler

Internationale standarder for hospitaler Internationale standarder for hospitaler 4. udgave Internationale standarder for hospitaler 4. udgave. Træder i kraft 1. januar 2011 Internationale patientsikkerhedsmål Adgang til behandling og sammenhængende

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

PRINCE2 & ITIL I Praksis

PRINCE2 & ITIL I Praksis PRINCE2 & ITIL I Praksis Hvorfor mig? Jakob Lind Nilsson IT Service Management Consultant ITIL Manager (V2) og ITIL Expert (V3) PRINCE2 Practitioner Konsulent leder Underviser E-mail: jakob.nilsson@w-csm.com

Læs mere

RSD it-projektmodellen December 2013

RSD it-projektmodellen December 2013 RSD it-projektmodellen December 2013 RSD projektmodel version 1.0 1 18-12-2013 Indhold 1 Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Introduktion...3 1.2.1 Generelle overvejelser før etablering af et projekt...3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

SPOCE.DK. Management of Value

SPOCE.DK. Management of Value Introduktion til Management of Value (MoV TM ) ved Ole Sten Christensen og Børge Frederiksen MoV TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce The Swirl logo is a Trade Mark of the Office of

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Projekter uden læring kuldsejler

Projekter uden læring kuldsejler Projekter uden læring kuldsejler Vi lader billedet stå et øjeblik Kenny Munck, ID4Real kmu@id4real.dk Om Kenny Munck Stifter af ID4Real i Danmark og medstifter af Projektkontoret et samarbejde med KompetenceKompagniet

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Effektbaseret modenhedsmåling. Your service. Tudor ITSM Process Assessment WHITE PAPER. til styrkelse af kundevendte værdier.

Effektbaseret modenhedsmåling. Your service. Tudor ITSM Process Assessment WHITE PAPER. til styrkelse af kundevendte værdier. Your service Tudor ITSM Process Assessment Effektbaseret modenhedsmåling til styrkelse af kundevendte værdier. Et White Paper udarbejdet af Indledning. Forbedring af Service Management er ressourcekrævende.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

OCD DTU. Screening of aluminium in the offshore industry. Screening. DOC. NO. dokument 1 March 2007

OCD DTU. Screening of aluminium in the offshore industry. Screening. DOC. NO. dokument 1 March 2007 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 OCD DTU Screening of aluminium in the offshore industry Screening DOC. NO. dokument 1 March 2007 info@offshorecenter.dk Tel: +45 36973670 www.offshorecenter.dk../2

Læs mere

Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark?

Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark? PRINCE2 I PRAKSIS Sund fornuft på flaske i Amager Strandpark? ARTIKEL Af Søren Beck og Anette Kristensen Forestil dig, at en af dine bekendte vil have dig med på en ny idé han har fået. Det du skal bidrage

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Business Case Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er blevet

Læs mere

Personalestyrelsens årlige konference for Personalechefer

Personalestyrelsens årlige konference for Personalechefer Personalestyrelsens årlige konference for Personalechefer 4. November 2008 vestas.com I 1986 så vindmøllerne sådan ud og vi var bare 60 mand i Lem i dag er vi mere end 19.000 2 Personalestyrelsen, November

Læs mere

IT-understøttelse af anvendelse af PRINCE2 med projektportalen ProjectFlow. itsmf PRINCE2 erfagruppe møde den 10. juni 2009

IT-understøttelse af anvendelse af PRINCE2 med projektportalen ProjectFlow. itsmf PRINCE2 erfagruppe møde den 10. juni 2009 IT-understøttelse af anvendelse af PRINCE2 med projektportalen ProjectFlow itsmf PRINCE2 erfagruppe møde den 10. juni 2009 Karsten Ley Poulsen, klp@flowit.dk, tlf. 40 21 21 20 PRINCE2 er Office of Government

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Dokumentstyringsoplysninger

Dokumentstyringsoplysninger Dokumentstyringsoplysninger Dokumentoplysninger Dokumentnavn Dokumentets formål Dokumentets versionsnummer 4.1 Detaljeret pensum for Bridge-kursus til opdatering af kandidater, der har Foundation certificering

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team

Kombinér. tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team Kombinér og tirsdag d. 20. september 2011 Rovsing Management Agile Team og byder Kurser og rådgivning Udbrede PRINCE2 Udbrede PRINCE2 metoden i det danske uddannelsessystem Metropolskolen Niels Brock Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere