Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser"

Transkript

1 Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser

2 Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for erhvervslivet. Vores opgave er at servicere industriens faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg i deres arbejde med at udvikle industrielle erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Vores mål er konstant at imødekomme behovet for kompetente medarbejdere gennem stærke og tidssvarende uddannelsestilbud på alle relevante fagområder. Forord Gennem mange år har Industriens Uddannelser udviklet erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser til virksomheder, der beskæftiger sig med klima- og energiteknologi. Der er stærkt fokus på at drive udviklingen af den danske klima- og energisektor fremad, og det skaber øget behov for opdatering af medarbejdernes kompetencer. Men deres arbejdsfunktioner spænder over mange forskellige teknologier og fagdiscipliner. Det kan derfor være svært at overskue uddannelsesmulighederne på området, men som det fremgår af denne pjece, indgår de efterspurgte kompetencer ofte i eksisterende uddannelser, der er målrettet den brede industri. Pjecen giver en introduktion til nogle af de mange klima- og energirelaterede erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, der findes i dag. Flere er under opbygning, og vi følger udviklingen tæt for hele tiden at være på forkant med erhvervslivets behov. Vi håber, pjecen vil hjælpe og inspirere det voksende antal af danske virksomheder og medarbejdere, der beskæftiger sig med energi- og klimateknologi. Samtidig vil vi gerne opfordre alle til at kontakte Industriens Uddannelser med ønsker eller idéer til nye uddannelser. Vejen fra idé til færdig uddannelse er kortere end mange tror - så ring til os! Henrik Amdi Madsen, direktør Industriens Uddannelser

3 Sådan planlægger vi uddannelserne Energi- og klimarelaterede uddannelser får stadig større betydning for dansk erhvervsliv, og hos Industriens Uddannelser (IU) arbejder vi løbende på at kunne tilbyde tidssvarende og relevante uddannelsestilbud på området. Vi planlægger og udvikler de nye uddannelser på baggrund af analyser og overvågning af, hvordan de forskellige brancher i den danske energi- og klimaindustri udvikler sig. Vores målsætning er at dække både akutte og langsigtede behov. Da vi både udvikler erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, har vi mulighed for at skabe god synergi og sammenhæng mellem dem. Har man fx taget en erhvervsuddannelse (EUD) som køletekniker eller forsyningsoperatør, kan man hurtigt bygge videre på den med en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og således specialisere sig inden for det energi- og klimateknologiske felt. De mange analyseresultater og indspil fra vores permanent nedsatte arbejdsgrupper med repræsentanter fra brancherne omsættes både til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Udviklingen foregår hurtigt og fleksibelt. Derfor går der ikke mere end seks til otte uger, fra vi identificerer et nyt behov, til vi har en dækkende arbejdsmarkedsuddannelse klar.

4 V i n d Danmark er kendt for sin stærke vindmølleteknologi, der bygger på stor faglig viden om epoxy, glasfiber, armering, mekanik og hydraulik. Det afspejler sig tydeligt i vores uddannelser på området. Vingeproduktion, EUD Plastmager (4 år) Vindmølleoperatør - speciale i vingeproduktion (2 år) På denne uddannelse arbejdes der primært med komplicerede støbeprocesser og forskellige typer af armeringsmaterialer. Der udføres fx støbning med epoxybaseret og præimprægneret armering. Uddannelsen giver også bred kompetence i reparationer baseret på detaljeret kendskab til materialernes strukturer og styrke. Deltageren lærer også støbning af kompositter, emnekontrol og fremstilling af kompositforme. På plastmageruddannelsen undervises der i fremstilling af plastprodukter ved hjælp af computerstyrede maskiner. Deltageren lærer at forarbejde en række forskellige plastmaterialer, at indstille/programmere produktionsmaskiner samt daglig drift. Plastmageren lærer også at vurdere og rette fejl i produkter og produktionsproces. Vingeproduktion, AMU Finish og reparation af epoxyemner På baggrund af undervisning i fejl, skader og RTM vakuumstøbning af samlinger på glasfiberemner støbt i epoxy, epoxykompositter (10 dage) kan deltageren planlægge og udføre laminat- Ved hjælp af RTM vakuumstøbning gennemfører deltageren en fuld støbeproces i enkelt- doserer og blander råmaterialer, der med den og overfladereparationer. Deltageren vælger, eller dobbeltforme. Der undervises i begreber rette påføringsteknik anvendes til udbedring som viskositet, hærdeforløb, flydeveje, indløbsforhold og tæthed i formene. Deltageren lærer hvilke værktøjer, der egner sig bedst til udbed- af skader. Deltageren lærer også at bedømme også at planlægge de ønskede sandwichkonstruktioner og at vælge de rette kernematering af forskellige typer af skader. (45433) rialer. Efter støbning udføres der afformning, kontrol, fejlretning og slutbearbejdning efter gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige regler. Uddannelsen kræver gyldigt epoxycertificat. (45683)

5 V i n d Mekanik, montage og service, EUD Glasfiber- og vindmølleproduktion for operatører (3 dage) Uddannelsen giver deltageren kendskab til vindmøllers og møllevingers funktion og terminologi. Der undervises i materialeforståelse, værktøjer til glasfiberproduktion og dokumentation. Det gør deltageren i stand til at varetage flere jobfunktioner ved produktion af vindmøllevinger og under vejledning at udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Deltageren kan desuden anvende relevante materialer og udstyr efter bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 908. (40536) Støbning af avancerede epoxy prepreg-emner Her uddannes deltageren i støbeprocesser, der omfatter avancerede fibre, kulfibre og andre armeringsmaterialer. Deltageren skal ved hjælp af laminattegninger og kvalitetsspecifikationer oplægge prepreglaminat, kontrollere placering af armeringsmaterialer, indstille parametre og starte en hærdeproces ved hjælp af vakuum og autoklave. Efter afformning kontrolleres emnerne grundigt for fejl. (45399) Vindmølleoperatør - speciale i mekanik og montage (2 år) I denne udgave af vindmølleoperatør-uddannelsen fokuseres der på montering af elektroniske/hydrauliske anlæg samt kvalitetskontrol og fejlfinding. Deltageren opnår blandt andet kompetence i at montere computerkabler, signalledninger, elkomponenter, mindre hydrauliske anlæg, kuglelejer, bolte og stiftforbindelser. Der undervises endvidere i sammenføjningsmetoder og visuel kontrol af for- og overfladebehandling. Automatikmontør (2 år) Uddannelse i montage, fejlsøgning og fejlretning på mindre automatiserede maskiner og anlæg, der omfatter PLC-styring og/eller hydrauliske/pneumatiske kredsløb. Uddannelsen giver kompetence i at opbygge, starte, vedligeholde, fejlsøge og fejlrette relevante styringssystemer og motorer. Kleinsmed (4 år) På smedeuddannelsen undervises der i håndværkets almindelige arbejdsprocesser. Fx forskellige former for svejsning og montage af dele til færdige konstruktioner. Der arbejdes mest med metal, men plastsvejsning og limning indgår også i uddannelsen. Der undervises i at arbejde ud fra tekniske og økonomiske krav og efter gældende standarder og love. Deltageren lærer også at foretage beregninger af dimensioner, styrke og materialeforbrug.

6 V i n d Mekanik, montage og service, AMU El-introduktion for maskinreparatører, el-lære Uddannelse i sammenhængen mellem strøm, spænding, modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elektromagnetisme. Giver Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Hydraulikteknik for maskinreparatører Her arbejder deltageren med at starte og kompetence i måling med multimeter, bereg- Uddannelse i at opbygge og starte hydrau- indregulere variable pumper efter forskellige ning af måleresultater og anvendelse af kon- liske anlæg. Der undervises også i at finde reguleringsprincipper (MM/PC/LS) samt at densatorer, dioder, PLC-styring og tabeller for og udbedre fejl samt at ajourføre tilhørende vurdere deres fordele og ulemper. Deltageren dimensionering af mindre motorinstallationer. Deltageren vil efter uddannelsen kunne arbejde i henhold til de sikkerheds- og miljømæssige dokumentation. Deltageren kan ved hjælp af beregninger og diagrammer foretage indregulering af hydrauliske anlæg med vægt på dimen- skal også montere og starte hydrauliske anlæg, der anvender akkumulatorer som dæmper og effektenhed. Herunder kontrollere og justere Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg krav, der stilles til elarbejde samt overholde sionering/montering af rør, slanger, fittings og gastryk ud fra gældende sikkerhedsbestem- På uddannelsen lærer deltageren at defi- Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til person- valg af olie. (44651) melser for arbejde med akkumulatorer. Uddan- nere grænsen mellem faste installationer og lig sikkerhed. (44648) nelsen omfatter også vurdering og valg af olie, installationer på automatiske maskiner og Automatiske anlæg, fejlfinding, relæstyringer og motorer rensning af hydrauliske anlæg, valg/montering af forskellige ventiler og opbygning af anlægsstyring ud fra dokumentation. (44665) maskinanlæg. Der udføres frakobling/tilslutning af maskiner til forsyningsnettet under korrekt beskyttelse mod overbelastning og Deltageren kan selvstændigt opbygge, af- kortslutning. Deltageren kan afbryde og sikre prøve og starte relæstyringer og motorer samt områder, der skal repareres efter gældende anvende relevant dokumentation. Der udføres sikkerhedsbestemmelser. Uddannelsen giver fejlfinding på AC-motor efter Stærkstrømsbe- også kompetence i at udføre L-AUS arbejde på kendtgørelsens krav til prøvning af motorer. styretavler, kontrollere berøringsbeskyttelses- Deltageren kan vurdere tilstanden af lejer samt udstyr og anvende instrumenter til isolations- anvende måleudstyr til opretning af motorer. måling. Deltageren kan desuden give andre Deltageren lærer også at finde fejl på automa- medarbejdere instruktion i maskinbetjening og tiske maskiner og anlæg, der indeholder motor, sikkerhedsforhold på automatiske maskiner og relæ- og PLC-styring. (44652) anlæg. (44661) 10 11

7 V a n d AMU Mange virksomheder bruger store mængder af energi på transport og opvarmning af vand. Derfor kan der opnås markante miljømæssige fordele ved at optimere pumper og kedelanlæg, isolere rør samt sænke vandforbruget. EUD Industritekniker - maskin (4 år) Bred uddannelse i at tilrettelægge, optimere og udføre spåntagende produktionsprocesser. Der undervises også i programmering, konstruktion, automation og maskinmontage. Ud over de rent produktionsfaglige discipliner lægges der vægt på miljøhensyn, sikkerhed og bæredygtig udvikling. Industrioperatør (2 år) Uddannelsen til industrioperatør giver en grundlæggende viden om arbejdsorganisering, planlægningsværktøjer, produktionsoverblik og produktionsoptimering. Industrioperatøren får desuden et bredt kendskab til betjening, overvågning, fejlfinding og mindre reparationer. I uddannelsen indgår også læring om brug af it samt miljø- og sikkerhedshensyn. Vedligeholdelsesteknik, pumper Uddannelse med fokus på sikker drift, reparation og vedligeholdelse af pumper. (45064) Tilstandsbaseret vedligehold af automatiske maskiner Deltageren lærer at udføre tilstandsvurdering og mekanisk opretning af automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk måleudstyr. Der måles blandt andet på støj, temperatur, vibrationer, lejestøj, kavitation på hydrauliske pumper og lækager i trykluftanlæg. Deltageren udfører også termografi på el-tavler og gennemmåling af elsystemer i maskinanlæg. Der undervises desuden i planer for rengøring/vedligeholdelse samt beregning af forbrug af el, vand, varme og trykluft. Deltageren opnår også kendskab til vedligeholdscertificeringer, vedligeholdsprogrammer og risikoanalysers indvirkning på vedligehold. (44663) Vedligeholdelsesteknik, drift/transmissioner På denne uddannelse lærer deltageren at starte, reparere, vedligeholde og energioptimere forskellige transmissionstyper med tilhørende koblinger. (45066) 12 13

8 K ø l i n g, v a r m e o g v e n t i l a t i o n Køling, opvarmning og ventilation er tre af de mest energikrævende processer i de fleste virksomheder. Det er ofte her, de helt store energibesparelser gemmer sig. Derfor har medarbejderne brug for kompetence i at opbygge, overvåge, vedligeholde og optimere disse anlæg. EUD AMU Klimateknik, service og drift Uddannelse i at vurdere, servicere og optimere klima- og ventilationsanlæg. Deltageren lærer desuden at udarbejde detaljerede vedligeholdelsesskemaer med tilhørende arbejdsbeskrivelser. (44990) VVS energitekniker (4 år) VENT-ordning, opkvalificering (4 dage) Uddannelsen til VVS energitekniker fokuserer Deltageren kan foretage vurdering, registrering på installation, justering og reparation af anlæg og kontrol af alle typer af klima- og ventilati- inden for drikkevandsforsyning, central- og onsanlæg samt opstille forslag til energiopti- Køletekniker (4 år) Uddannelse i at arbejde med køle-, klima- og fjernvarme, airconditionering samt alternativ energiproduktion. Fx solfanger- og jordvarmeanlæg. mering. Uddannelsen opkvalificerer deltageren til at gennemføre den certificerende uddannelse i VENT-ordning fra FAV (Foreningen af Industriventilationsanlæg, service og drift varmepumpeanlæg. En køletekniker lærer at Autoriserede Ventilationsfirmaer) og Teknolo- Denne uddannelse giver kompetence i at ud- installere, vedligeholde og reparere gængse gisk Institut. (45000) føre målinger, beregninger, eftersyn og justerin- varmepumpeanlæg og køleanlæg. Uddannel- ger af industrielle ventilationsanlæg. Arbejdet sen giver også kompetence i at rådgive kunder om valg af det rette anlæg ud fra vurdering af behov og energiforbrug. Biomasseanlæg, drift og vedligeholdelse udføres i henhold til alle gældende regler og forskrifter. (44987) Deltageren kan udføre kontrol og drift af halm- og flisfyrede kedelanlæg. Der undervises også i planlægning, vedligeholdelse, kalibrering og eftersyn af anlæg og måleudstyr. Deltageren foretager CO-, CO2- og O2-målinger og udfører justering af lufttilførsel med henblik på optimal forbrænding. (45294) 14 15

9 M i l j ø Miljøhensyn er højt prioriteret i de fleste danske virksomheder. Nøglen til energibesparelser og miljørigtig adfærd er ofte at skabe gode og effektive samarbejdsrelationer på tværs af virksomheden. En række af IU s uddannelser giver deltagerne de nødvendige værktøjer hertil. AMU Håndtering af kemiske affaldsprodukter Med udgangspunkt i gældende miljøkrav kan deltageren udføre afgiftning, neutralisering og fældning af bade fra kemisk forbehandling. Der føres logbog over målte værdier og kontrol med restprodukter, så betingelserne for destruktion af aktive bade overholdes. Det rensede vand kan derefter genbruges eller ledes i kloak efter gældende udledningstilladelser. Deltageren får også kendskab til affaldsdeklarationer og kan varetage forsendelse af kemisk affald til godkendte affaldsbehandlere. (40523) Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører (3 dage) Uddannelsen fokuserer på kortlægning af Miljøstyring for operatører (3 dage) Deltageren kan efter uddannelsen identificere og fjerne miljø- og arbejdsmiljøbelastninger ved hjælp af miljøbearbejdningsværktøjer. På baggrund af viden om principper for bæredygtig udvikling kan deltageren vurdere eget arbejdes indflydelse på globale, regionale og lokale miljøforhold. Undervisningen tager afsæt i miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt miljøstandarderne DS, EMAS, ISO og AT. (43970) aktivitetskæder inden for produktion. Ved brug af værdistrømsanalyse kan ikke-værdiskabende aktiviteter identificeres og fjernes. Gennem vurdering af virksomhedens produktionsflow kan deltageren desuden kortlægge materiale- og informationsstrømme samt tværgående aktiviteter. (43938) Kemisk forbehandling på industrianlæg Ud fra givne behandlingsspecifikationer kan deltageren udføre kemisk forbehandling såsom affedtning, fosfatering og chromatering på stål, aluminium og zinkbelagt stål efter gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Der udføres også indgangskontrol af underlagsmateriale, kontrol af badtilstand, justering af badsammensætning, registrering af målte værdier i logbog samt slutkontrol af behandlingskvaliteten. (44841) Sortering af plast til genanvendelse (3 dage) Deltageren kan medvirke i industriel plastproduktion, hvor der anvendes oparbejdet genbrugsplast som en del af råvarerne. Der undervises i metodisk identifikation af plastemner og plastmaterialer, forskellige materialers typiske anvendelsesområder og mærkningsregler med henblik på korrekt sortering. Deltageren opnår kendskab til oparbejdning af plast til genbrug og kan foretage korrekt håndtering og blanding af genbrugsplast under produktion. (40117) Statistik for operatører (1 dag) På denne uddannelse lærer deltageren at bruge det statistiske værktøj SPC til at mindske variation i produktionen inden for eget område. Deltageren kan anvende statistiske metoder til kvalitetsstyring og håndtering af nulfejlssituationer inden for rammerne af Lean-konceptet. (43982) Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Uddannelsen giver en indføring i kemiske grundbegreber, herunder grundstoffer, det periodiske system, stoftyper, kemiske bindinger og syre/base-forhold. Deltageren kan efter uddannelsen arbejde med kemiske stoffer på en sikkerheds- og miljømæssig korrekt måde. Der undervises også i kemiske beregninger, herunder beregning af udbytteprocenter ved hjælp af støkiometri. (44217) Fotos anvendt med tilladelse The LEGO Group. Operatørstyret optimering af vedligehold Gennem anvendelse af kritikalitets- og funktionsanalyser kan deltageren i samarbejde med andre faggrupper fjerne eller minimere tab og spild ved produktionsstop. Deltageren lærer at kortlægge kritiske funktioner og fejltilstande. Der gennemføres også konsekvensanalyser med fokus på sikkerhed, miljø og økonomi i tilfælde af svigt og nedbrud. Deltageren kan efter uddannelsen definere en optimal vedligeholdsstrategi og udarbejde vedligeholdsplaner for anlæg og andet produktionsudstyr. (40661) 16 17

10 E n e r g i I fremtiden får vi brug for mere intelligente energisystemer. Derfor tilbyder IU uddannelser i kontrol, optimering og vedligeholdelse af proces- og automatikanlæg. Vores energirelaterede erhvervsuddannelser fokuserer også på kraftværk- og forsyningssektoren, hvor forandringerne i de kommende år vil blive særlig store. EUD Automatiktekniker (4 år) Uddannelse i opstilling, programmering og indkøring af automatiske anlæg. Der tages udgangspunkt i arbejdstegninger og programmering af styresystemer. Derefter indstilles og reguleres anlægget, til det kører efter aftalte specifikationer. Med til uddannelsen hører vedligeholdelse, reparation samt forbedring og optimering af eksisterende anlæg. En automatiktekniker kan desuden deltage i udarbejdelse af tegninger, skriftlige specifikationer og instruktioner. Forsyningsoperatør kraftværk (2 år) Som forsyningsoperatør med speciale inden for kraftværk-sektoren arbejder man med anlæg på kraft-varmeværker. Der undervises blandt andet i håndtering af flydende/fast brændsel, drift af vandbehandlingsanlæg samt kontrol- og reparationsopgaver. Forsyningsoperatør - elforsyning (2 år) Forsyningsoperatører løser en lang række opgaver inden for elforsyning, og har solide tekniske færdigheder, der er målrettet virksomhedens arbejdsfelt. Uddannelsen giver grundlæggende viden om distributionsnet og produktion i inden for el-, vand-, kraftvarme- og gasforsyning. Deltageren lærer styring af produktion og kvalitet og brug af computerstyret overvågnings- og måleudstyr. En forsyningsoperatør kan desuden udføre reparations- og vedligeholdelsesopgaver. AMU Procesanlæg, tryk-, temperaturog niveaumåling (10 dage) Uddannelse i montering, opsætning, kontrol og kalibrering af transmittere. Deltageren kan efterfølgende redegøre for de måleprincipper, Procesanlæg, regulator der anvendes for tryk, temperatur- og niveaumålinger på et procesanlæg, herunder anvende og målekreds Deltageren kan efter denne uddannelse assistere ved indregulering af en PID-regulator, tigheder for en procesmåling. Der udarbejdes SI-standarder og beregne de samlede nøjag- vurdere indsvingsforløb og justere/optimere også dokumentation, instrumenthistorik, målestedsblad, krav til måleudstyrets sporbarhed regulatorens grundparametre. Der undervises også i procesmåling med transmitter, kontrol/ samt optimering af vedligeholdelsesplaner for justering af reguleringsventil med tilbageføring procesenheder. (44635) og tilslutning/aflæsning af måleudstyr. Deltageren lærer desuden at anvende et PI-diagram for en mindre reguleringssløjfe, og hvordan Kvalitet og service i forsyningsprocessen beskrives i et blokskema. (44630) virksomheder Uddannelse i grundlæggende kvalitets- og serviceforhold hos de danske forsyningsselskaber med henblik på at yde effektiv kundeservice. Tilstandsbaseret vedligehold Deltageren lærer blandt andet at vejlede kunder om forsynings- og af automatiske maskiner distributionssektorernes Deltageren lærer at udføre tilstandsvurdering produkter, ydelser samt kvalitet og afregningssikkerhed. Deltagerne kan endvidere rådgive og mekanisk opretning af automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk måleudstyr. om diverse maskiner og apparater, som kunden Der måles blandt andet på støj, temperatur, har eller overvejer at installere. vibrationer, lejestøj, kavitation på hydrauliske (43090) pumper og lækager i trykluftanlæg. Deltageren udfører også termografi på el-tavler og gennemmåling af elsystemer i maskinanlæg. Der undervises desuden i planer for rengøring/vedligeholdelse samt beregning af forbrug af el, vand, varme og trykluft. Deltageren opnår også kendskab til vedligeholdscertificeringer, vedligeholdsprogrammer og risikoanalysers indvirkning på vedligehold. (44663) 18 19

11 Uddannelser på vej De anvendte teknologier i Danmarks energi- og klimasektor er under konstant udvikling og nye kommer løbende til. Derfor er der brug for lige så konstant forbedring af medarbejdernes kompetencer. Hos IU udvikler vi hele tiden nye, relevante uddannelser. Lige nu har vi følgende i støbeskeen. Miljøkortlægning for operatører Affaldssortering og farligt affald Energi- og miljørigtig adfærd Spildevand og spildevandsrensning Miljøkortlægning for produktionsmedarbejdere Energirigtig adfærd hos produktionsmedarbejdere Supply Chain Management for operatører Fejlfinding og reparation på vindenergianlæg Luftforurening og luftrensning Mekaniske komponenter/ systemer på vindenergianlæg Hydrauliske systemer på vindenergianlæg Sikkerhed ved arbejde Miljørigtig adfærd hos produktionsmedarbejdere Kedler og turbiner på kraftvarmeværker Kraftvarmeværkets delelementer og funktioner Energioptimering af GREEN LEAN produktionsanlæg - ydelser og produkter, for produktionsmedarbejdere Miljø og røgrensning på kraftvarmeværker 20 21

12 Kort om det praktiske Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) AMU gennemføres på de fleste erhvervsskoler. Uddannelserne kan vare fra få dage og op til seks uger og er delvist deltagerbetalte. Læs mere om de enkelte uddannelser, og hvor de afholdes på I denne pjece er der efter hver arbejdsmarkedsuddannelse angivet et nummer, der kan tastes ind i hjemmesidens søgefelt. Tilmelding sker ske ved, at man retter henvendelse til en erhvervsskole eller et AMU-center. NB: Fra 1. januar 2010 foregår tilmeldingerne på Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte såfremt undervisningen foregår i arbejdstiden. Tilskuddet følger den højeste dagpengesats. Ved deltidsundervisning nedsættes tilskuddet tilsvarende. Læs mere på Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på Erhvervsuddannelser (EUD) Virksomhed og lærling indgår en bindende uddannelsesaftale, som kan dække hele eller dele af uddannelsen. De ansvarlige faglige udvalg for uddannelserne i denne pjece er Metalindustriens Uddannelsesudvalg og Industriens Fællesudvalg. Det betyder, at Lærlingebestemmelserne i Industriens Overenskomst anvendes for disse uddannelser, og at lønsatserne følger af Lærlingebestemmelserne. Der ydes lønrefusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) i forbindelse med lærlingens skoleophold. For uddannelsesaftaler indgået efter 1. juni 2009 kan virksomheden opnå yderligere tilskud på i alt kroner per erhvervsuddannelseselev. Læs mere om lønrefusion og tilskud på Virksomheden skal betale befordringsgodtgørelse til lærlinge, der i alt har mere end 20 kilometers transport til og fra skole. Det udbetalte beløb bliver delvist refunderet af AER. Læs mere på og Udgivet af: Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D København V Tel Fax Oplag: Tekst: Jesper Andersen, Handle Mediekommunikation Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Rosendahls Fihl-Jensen Fotos: Colourbox Fotos side 6, 7, 8 og 11 venligst udlånt af Vestas Fotos side 4, 15, 19 og 23 venligst udlånt af SEAS-NVE Fotos side 17 venligst udlånt af Lego Vær desuden opmærksom på, at Undervisningsministeriet udlover en bonus på kroner for hver ny praktikplads, der etableres i Læs mere om dette på (søg på ungepakke )

13 Vesterbrogade 6D København V Tel Fax

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling

Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Oversigt over AMU-kurser Overfladebehandling Forord 2 Sådan kommer du i gang 3 Kursuspakke1 - Miljø- og sikkerhed ved arbejde med overfladebehandling 4 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner og procesanlæg, samt til medarbejdere med ansvaret for

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Automatisering. Temahæfte

Automatisering. Temahæfte Temahæfte Automatisering Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget med at installere, reparere og vedligeholde automatiske maskiner og procesanlæg, samt til medarbejdere

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD AMU SYD udbyder mere end 500 forskellige uddannelser fordelt på 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarehygiejne Gartneri

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 20. september 2017 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Positivliste aftalt uddannelse Kompetencegivende AMU-kurser inden for følgende uddannelser: Elektronikoperatør Forberedende undervisning:

Læs mere

Statusnotat: Energiforbedringer i industrien

Statusnotat: Energiforbedringer i industrien Marts 2012 Morten Møldrup Statusnotat: Energiforbedringer i industrien Baggrund Opnåelse af energiforbedringer har gennem længere tid været et væsentligt indsatsområde i industrien. Incitamenterne er dels

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Navn Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elektronikoperatør FAKTA OM UDDANNELSEN DU LÆRER AT: GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN

Elektronikoperatør FAKTA OM UDDANNELSEN DU LÆRER AT: GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN Elektronikoperatør Vil du fremstille elektronikprodukter, som indgår i alt fra rumteknologi til høreapparater og vind møller? Eller har du arbejdet i en elektronik produktion, og vil du gerne bygge videre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsen til Plastspecialist

Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Industriens Fællesudvalg har i samarbejde med Den jydske Haandværker - skole og AMU SYD udviklet en ny uddannelse til plastspecialist. Hvilke

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Kom i dybden. med overfladen. KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med overfladebehandling

Kom i dybden. med overfladen. KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med overfladebehandling Kom i dybden med overfladen KURSUSKATALOG Uddannelse til virksomheder og medarbejdere der arbejder med 1 INDHOLD Hvorfor er kompetencer så vigtige? Sådan kan du bruge erhvervsuddannelsen til overfladebehandler

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 5. april 2018 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Der kan kun søges tilskud til de kurser, som fremgår af positivlisten for aftalt uddannelse og som svarer til de spor, som vælges i

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1.

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1. 2009 i medicinalindustrien 1. udgave 2009 2 Forord Industriens Uddannelser har gennem årene udviklet en række AMU kurser, som særligt retter sig mod produktionsmedarbejdere. Dette tema-hæfte giver en oversigt

Læs mere

Møde LUU Strøm, styring, og it. D kl: 1230 på EUC-SYD

Møde LUU Strøm, styring, og it. D kl: 1230 på EUC-SYD Møde LUU Strøm, styring, og it. D. 10-05-16 kl: 1230 på EUC-SYD Deltagere: Formand Bjarne Lund (BL) Næstformand Allan Schmidt (AS) Karsten Edlefsen (KE) Skole: Leif Elsborg (LKE) Toni B. Lynge (TBL) Afbud:

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Energirigtig drift. Efteruddannelse for teknisk servicepersonale

Energirigtig drift. Efteruddannelse for teknisk servicepersonale Energirigtig drift Efteruddannelse for teknisk servicepersonale ENERGIRIGTIG DRIFT 3 Indhold Forord Forord 3 Fokus på bæredygtighed 4 Behov for kompetenceudvikling 7 Konkrete uddannelsesforløb 8 Særlige

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesoperatører arbejder med produktion af mange forskellige produkter, som er en vigtig del af vores hverdag. Det er for

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14

PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 PLASTUDDANNELSER SPRØJTESTØBNING 2-3 TERMOFORMNING 4 EKSTRUDERING 5 PLASTSVEJSNING 6-7 EPOXY 8-9 POLYESTER 10-11 VOKSEN PLASTMAGER 12-14 SPRØJTESTØBNING SPRØJTESTØBNING KURSUSBESKRIVELSER 40727 5 dg Du

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg.

profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. cylindre profil Hydraflex A/S er en danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed beliggende i Viborg. Hydraflex A/S er en del af Hydraulic Group og har blandt andet herigennem

Læs mere

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi

til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Værdiskabende kurser til udvikling af medarbejdere og arbejdspladser i industrien innovation, lean, six sigma, kvalitet, miljø og energi Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Tel.

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus Kurser inden for ekstrudering Byg videre på din uddannelse Inspiration til dit næste AMU-kursus Inspiration til medarbejdernes næste AMU-kursus Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov.

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

Industrioperatør. Textil

Industrioperatør. Textil Industrioperatør Textil 1 Indhold Uddannelsens formål s. 3 Uddannelsesforløb s.4 Uddannelsesforløb Textil s. 5 Kompetencemål s.6-7 Skoleundervisning s. 8 Grundforløbet s. 9 Hovedforløb H1 s. 10 Hovedforløb

Læs mere

forsynings operatør uddannelsen

forsynings operatør uddannelsen forsynings operatør uddannelsen Hvad er en forsyningsoperatør? s om forsyningsoperatør løser du en lang række opgaver inden for forsyningsselskaberne, som producerer og fordeler el til forsyningsnettet.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Pakkeriuddannelse 2005

Pakkeriuddannelse 2005 Uddannelses Udvalget for Ufaglærte 3 U Et uddannelsesudvalg mellem DDFF og KAD, SID og Lager- og Handel 3U Pakkeriuddannelse 2005 Driftoperatør Procesautomatik Se mere om vores uddannelser på vores nye

Læs mere

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 91 Processer ved fremstilling af non-food produkter 911 Beskæftigelsesudsigter af produktionen og flytning af en del af produktionen til udlandet senere år

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb. page 1 of 5

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb.  page 1 of 5 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 5 Generelt Modulets varighed er 5 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og timefordeling

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

produktør uddannelsen

produktør uddannelsen produktør uddannelsen Hvad er en produktør? En produktør er industriens fleksible medarbejder. Produktøren klargør anlæg og maskiner og giver en hånd med ved reparationsarbejdet. Produktøren monterer løsdele,

Læs mere

Oversigt over praktikforløb for plastmagere.

Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigt over praktikforløb for plastmagere. Oversigten er baseret på uddrag af vejledningen til bekendtgørelsen om uddannelse til plastmager. I tabellerne er der beskrevet praktikregler for hvert af de

Læs mere

Kvalitetsarbejde i jern og stål siden 1855

Kvalitetsarbejde i jern og stål siden 1855 Kvalitetsarbejde i jern og stål siden 1855 Hvem er vi? P. Lindberg blev grundlagt i 1855 og har siden udviklet sig fra landbrugssmedje med lokale kunder, til en moderne specialvirksomhed med kunder over

Læs mere

KURSUSKATALOG. Danmarks aluminiumsklynge. Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal

KURSUSKATALOG. Danmarks aluminiumsklynge. Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal 2011 KURSUSKATALOG Danmarks aluminiumsklynge AluCluster nationalt videncenter for aluminium. Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster +45 73743040 www.alucluster.com

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocent 1. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse 40112 40164 44465 40003 40015 40016 40029 40080 40086 40091 40092 40093 40094 40095 40096 40097

Læs mere

Eltronic Industrial Service & Assembly. Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Call Center (hverdage 7-15)

Eltronic Industrial Service & Assembly. Kilde Alle 4, 8722 Hedensted Call Center (hverdage 7-15) RETHINKING ENGINEERING Eltronic Industrial Service & Assembly Eltronics serviceafdeling er specialiseret i drift, vedligehold og montage hos produktionsvirksomheder. Eltronic Industrial Service & Assembly

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: Titel: Kort titel: Status: Godkendelsesperiode: 2756 Fremstilling af produkter i plast Plast GOD 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

industri operatør uddannelsen

industri operatør uddannelsen industri operatør uddannelsen Hvad er en industrioperatør? industrioperatøren har overblik over processerne i produktionen og har en grundlæggende forståelse af, hvordan produktionen kører i en industrivirksomhed.

Læs mere