Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver i forbindelse med installation og servicering af klima- og ventilationsanlæg, ved: opbygning og installation af klima- og ventilationsanlæg, udsugningsanlæg og industrielle ventilationsanlæg tildannelse og montering af kanaler, faconstykker, bæringer og beslag indregulering af luftmængder og indstilling af automatik på klima- og ventilationsanlæg fejlfinding på klima- og ventilationsanlægs komponenter og automatik udførelse af indeklima- og lydmålinger udarbejdelse af dokumentations- og kvalitetssikringsmateriale udførelse serviceopgaver, herunder måling af luftmængder, varme-, køle- og el-forbrug Opgaverne på jobområdet udføres på udsugningsanlæg og industrielle klima- og ventilationsanlæg med tilhørende aggregater, kanaler, reguleringsudstyr og øvrige ventilations- og klimatekniske komponenter i alle former for produktionsvirksomheder, offentlige og private bygninger og boliger, samt på skibe. Jobområdet varetages af ventilationsfirmaer, Vvs-virksomheder, og mindre smedevirksomheder. Medarbejderne er primært fagligt uddannede inden for Vvs-uddannelsen eller industriens smedeuddannelser og har supplerende kompetence fra deltagelse på relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Medarbejderne arbejder alt efter opgavens indhold og størrelse enten i sjak og i mindre gruppper, eller de arbejder alene. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Hovedparten af ventilationsvirksomhederne og Vvs-virksomhederne er tilknyttet til brancheorganisationen FAV, der står for Foreningen Af Ventilationsvirksomheder. Det er såvel store, mellemstore og mindre virksomheder, som typisk udfører alle typer af opgaver ved opbygning, installation og service på klima- og ventilationsanlæg. I regie af FAV er der etableret en kvalitetssikringsordning (VENT) for servicering af klima- og ventilationsanlæg. Virksomhederne er ovejende tilknyttet til ordningen, som bl.a. indebærer at de ved opfyldelse af en række kvalitetsnormer og certificereing af medarbejdere, kan tilbyde og udføre opgaver inden for VENT-serviceordningen. Derudover er der en række mindre virksomheder der alene udfører opgaver inden for jobområdets delområder. Det er en- eller tomandsfirmaer, som typisk tilbyder hjælp til montage af ventilationsanlæg og i sjældnere tilfælde også tilbyder servicering af ventilationsanlæg, eller som udelukkende udfører opgaver ved indregulering, og klima- og lydmålinger på ventilationsanlæg.

2 Side 2 af 7 Endvidere er der mindre virksomheder som udelukkende monterer aggregater og kanalsystemer som underentreprenører for store eller mellemstore ventilationsfirmaer. Klima- og ventilationsanlæg er generelt opbygget med et højt teknisk indhold af aggregater og komponenter, og med en stor grad af kompleksitet i anlæggenes systemintegrerede funktioner og processer. Området er samtidigt præget ved en omfattende produktudvikling, og udvikling af anlæg, aggregater og komponenter med integrerede informationsteknologiske systemer til overvågning og styring af anlægsfunktioner og komfort. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejderne på jobområdet er overvejende faglærte med erhvervsuddannelse fra Vvs-området eller industriens smedeuddannelser. Derudover er der en del medarbejdere med erhvervsuddannelse fra el-faget, samt en del ikke faglærte der primært udfører opgaver ved montage af kanalsystemer. Jobområdet varetages også af få selvlærte serviceteknikere, indreguleringsteknikere og montagefolk, med eller uden anden ikke umiddelbart relevant faguddannelse. Medarbejderne kan være uddannet inden for specialet til Vvs- og ventilationsmontør, der specifikt er målrettet mod erhvervelse af kompetence til installations- og serviceopgaverne på jobområdet. Eller de kan ud fra anden uddannelsesmæssig baggrund have erhvervet kompetence til udførelse af en eller flere af jobområdets opgaver ved deltagelse på relevante arbejdsmarkedsuddannelser. Medarbejdere der udfører serviceopgaver på klima- og ventilationsanlæg kan gennem brancens etablerede kvalitetssikringsordning erhverve certifikat til udførelse af konkrete arbejdsoperationer og serviceopgaver. Medarbejderne har i øvrigt via deltagelse på relevante arbejdsmarkedsuddannelser, mulighed for at opbygge trinvise kompetencer for på grundlag heraf, at foretage jobskifte eller skifte arbejdsområde inden for ventilationsfaget. Jobområdet medfører en del arbejde fra stiger, stilladser, lifte m.v. og en del af områdets arbejde medfører også eksempelvis tagarbejde og arbejde i støvede omgivelser, hvorfor det er nødvendigt med et udvidet kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder Arbejdstilsynets regler, meddelelser og publikationer. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejdere der udfører installationsopgaver har kontakt til en række andre faggrupper fra byggeog anlægsområdet, og vil ofte forestå flere koordinerende og rådgivende opgaver overfor andre faggrupper, bygherrer og entreprenører. I store og mellemstore virksomheder og ved større installationssopgaver vil medarbejderne ofte arbejde i sjak, hvor en sjakbajds eller en formand varetager kontakten og de ledelses- og fordelingsmæssige opgaver, samt andre opgaver omkring materialestyring, koordinering, projektstyring og øvrige administrative, styringstekniske og rådgivende opgaver. Ved mindre installationsopgaver hvor medarbejderne alene eller i mindre grupper selvstændigt udfører opgaver, arbejder medarbejderne direkte under virksomhedens ledelse, som samtidigt også forestår kontakten til bygherre og hovedentreprenør. Medarbejdere der udfører serviceopgaver arbejder selvstændig og organiserer i store træk selv arbejdsdagen og kan i sammenhæng med den teknisk faglige serviceopgave også varetage opgaver i forbindelse med lagerstyring, dokumentation og administration. Servicemontøren har den direkte kontakt til anlægsejerne, og udfører i udvidet grad vejledningsopgaver omkring anlægsdrift og komfort, samt rådgiver ejerne i spørgsmål vedrørende

3 Side 3 af 7 udskiftning eller udbedring af anlæg.

4 Side 4 af 7 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Montage af klima- og ventilationsanlæg Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt planlægning og montage af udstyr, aggregater og kanalsystemer i klima- og ventilationsanlæg under hensyn til optimale indeklima-, brand- og støjforhold samt optimalt energiforbrug. Endvidere omfatter kompetencen installation af tilhørende elektromekaniske komponenter, styringer og automatik samt udførelse af kvalitetsdokumentation i henhold til krav fra myndigheder, fabrikanter og bygherrer. Teknologi og arbejdsorganisering Anlæg og systemer inden for klima- og ventilationsområdet udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Effektive anlægstyper med integrerede informationsteknologiske systemer til overvågning og styring samt en omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, aggregater, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Montage af klima- og ventilationssystemer gennemføres af medarbejdere der arbejder i mindre sjak. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen krav om certifikat. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen udgør et af jobområdets væsentligste arbejdsområder, ca. 50%.

5 Side 5 af 7 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Indregulering af klima- og ventilationsanlæg Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt planlægning, tæthedprøvning, måling og indregulering af klima-, ventilations- og udsugningsanlæg under hensyn til optimale indeklima-og støjforhold samt korrekt luftmængde, trykforhold, temperaturer og mindst muligt el- og energiforbrug. Teknologi og arbejdsorganisering Klima- og ventilationsanlæg bliver mere og mere udbredte i boliger og erhvervsejendomme. Disse anlæg indgår som et supplement til energianlægget og har til formål at udnytte energiressoucerne optimalt og samtidigt forbedre indeklimaet og komforten. Anlæg og systemer inden for klima- og ventilationsområdet udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Effektive anlægstyper med integrerede automatiske og informationsteknologiske systemer til overvågning og styring samt en omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, aggregater, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Indregulering af klima- og ventilationssystemer gennemføres primært af medarbejdere der arbejder alene. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav I regie af Foreningen Af Ventilationsfirmaer (FAV) er der etableret en kvalitetssikringsordning (VENT), hvor der blandt andet er tilknyttet certificering af medarbejderne. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen udgør et af jobområdets mindre arbejdsområder, ca. 20%.

6 Side 6 af 7 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Servicering af klima- og ventilationsanlæg Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter kundevejledning samt planlægning og servicering af klima-, ventilationsanlæg under hensyn til optimale indeklima-og støjforhold samt korrekte luftmængder, trykforhold, temperaturer og mindst muligt el- og energiforbrug. Ved serviceringen indgår endvidere kompetencer i at fejlsøge og tilstandsvurdere systemer og mekaniske komponenter som kilremme, lejer, aksler, ventilatorer og andre bevægelige dele, vekslere, filtre, specialfiltre, køle- og varmeflader og tilsluttede styringer samt foretage rengøring, reparation og udskiftning heraf. Teknologi og arbejdsorganisering Klima- og ventilationsanlæg bliver mere og mere udbredte i boliger og erhvervsejendomme. Disse anlæg indgår som et supplement til energianlægget og har til formål at udnytte energiressoucerne optimalt og samtidigt forbedre indeklimaet og komforten. Lige som alle andre tekniske installationer kræver klima- og ventilationsanlæg periodiske serviceeftersyn for at fungere optimalt. Anlæg og systemer inden for klima- og ventilationsområdet udvikles og fornyes til stadighed med et forøget kompleksitet til følge. Effektive anlægstyper med integrerede automatiske og informationsteknologiske systemer til overvågning og styring samt en omfattende produktudvikling af tilhørende udstyr, aggregater, materialer og komponenter præger den teknologiske udvikling inden for området. Servicering af klima- og ventilationssystemer gennemføres primært af medarbejdere der arbejder alene. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav I regie af Foreningen Af Ventilationsfirmaer (FAV) er der etableret en kvalitetssikringsordning (VENT), hvor der blandt andet er tilknyttet certificering af medarbejderne. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen udgør et af jobområdets større arbejdsområder.

7 Side 7 af 7 Aktuelt tilkoblede mål Nummer, niveau og titel: EUU: Varighed: Klimateknik, Industriventilation AB 5, Klimateknik A AB 5, Klimateknik, Indregulering af VAV/Boligventilation AB 5, Klimateknik, Service/drift B AB 5, Klimateknik, CTS-systemer AB 5, Klimateknik, CTS-energirapportering AB 5, Klimateknik, Indregulering af anlæg AB 5, Klimateknik, Målinger/indeklima AB 5, Klimateknik, Dimensionering af anlæg AB 5, Klimateknik, Opkvalificering til VENT-ordning AB 4, Ventilation og indeklima - ejendomsservice AE 5, Projektering af varmefordelende anlæg AG 3, Installation af varmeproducerende anlæg AG 2, Installation af varmefordelende anlæg AG 3, Ventiler i VVS-installationer AG 1, El-teknik i VVS-installationer AG 3, Fejlfinding på eltekniske komponeneter i VVS-insta AG 2, IT i VVS-installationer AG 2, Fjernovervågning af vvs-installationer AG 1, VVS-sjakbajds - planlægning og koordinering AG 3, VVS-sjakbajds - samarbejde og jura AG 3, Lagerstyring for vvs''''''''ere AG 2, Projektstyring for vvs''''''''ere AG 2, Kundevejeldning mindre klima- og ventilationsanlæg AG 3, Kundevejeldning - aggregater i ventilationsanlæg AG 3, Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanal AG 3, Vedligehold af ventilationsanlæg AG 3, Brugervejl ved montage og indregul af vent.automat AG 3, Anvendelse af PC brugerprogrammer på jobbet AP 5, Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, Dansk som andetsprog for F/I, mellemtrin AP 40, Dansk som andetsprog for F/I, avanceret AP 40, Anvendelse af brancherelateret IT-programmel AP 5, Kvalitetsstyring af vvs-opgaver på byggepladser AG 3, Praktik for F/I AP 48, Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg AB 5,0

8 Side 1 af 1 Udbudsgodkendelser fordelt på r (gældende på udskriftsdatoen) AG 2693 Installation og service af klima og ventilation Uddannelsessted: Periode: Godkendelsestype: EUC Sjælland og fremefter Godkendt til udbud Uddannelsescenter Herning og fremefter Godkendt til udbud AMU Hoverdal og fremefter Godkendt til udbud

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for:

Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse 2010 for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)... s.2 Efteruddannelsesudvalget for der Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS).s.8

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Udgave af den 2007-02-01 KSO

Udgave af den 2007-02-01 KSO af den 2007-02-01 KSO INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 2 0. GENERELT...3 1. KOORDINERINGSGRUPPE...3 2. FORMÅL...3 3. PRØVEAFLÆGGELSE OG UDDANNELSE...6 4. TILDELING AF CERTIFIKAT...6 5. TILDELING AF KSO-NUMMER...7

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT

Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT Yleinen Insinööritoimisto At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT YIT er altid i nærheden Det er YIT s mission at være excellente i service. Det kræver en effektiv og velfungerende

Læs mere

FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden

FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden Side 1 Baggrundsrapport til FRI s krav til nyuddannede bygningsingeniørers kompetence og tekniske viden FRI s krav til nyuddannede

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere