Søren Secher Olesen. Birgitsvej Bagsværd Privat Mobil Web

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management."

Transkript

1 Resumé r Arbejdsområder Forretningsområder Sprog Søren Secher Olesen Birgitsvej Bagsværd Privat Mobil Web Faglige kompetencer Søren har mange års erfaring som programleder, projektleder, linjeleder og interimleder inden for den nordiske finansielle sektor. Søren har de seneste år stået i spidsen for store strategiske og komplekse programmer, der har været kendetegnet af store interessentgrupper samt krav om hurtige leverancer. Med baggrund i hans store forretningsmæssige overblik og evnen til at skabe struktur, har Søren deltaget allerede fra idéfasen sammen med forretningen for at omsætte deres visioner til eksekverbare strategier. Søren har efterfølgende haft ansvaret for at gennemføre forandringerne, herunder rekruttering, kontraktforhandling, leverandørstyring, projektledelse samt implementering. Søren har også i en årrække fungeret som nordisk linjeleder og interimleder med opgaver inden for organisationsoptimering, outsourcing, insourcing, rekruttering samt ledelsesudvikling. Personlig arbejdsform Søren er løsningsorienteret og har hele tiden fokus på slutmålet. Et tæt samarbejde med kunden samt løbende forventningsafstemning er derfor vigtige parametre. Søren er en synlig leder og god til at sætte klare mål. Med hans involverende og kommunikative arbejdsform evner han at få det optimale ud af teamet. Hans evne til at skabe struktur i kaos og stærke administrative rutiner sikrer, at der altid er styr på planer og økonomi. Sidst men ikke mindst har Sørens energi og smittende gejst ofte gjort, at umulige opgaver er blevet løst med succes. Programleder, projektleder, interimleder, porteføljeansvarlig, ledelsessupport, mentor og coach. Transformering af forretningsstrategier, porteføljestyring, implementering af standardsystemer, kontraktforhandlinger, leverandørstyring, outsourcing, systemudvikling, systemforvaltning, organisationsudvikling, procesoptimering, implementering, ledelsesudvikling, coaching. Bank generelt og især Capital Markets, Retail Banking, Investment Management og Risk Management. Dansk er modersmål Engelsk flydende skrift og tale Forstår flydende svensk og norsk skrift og tale Uddannelse Datanom (1999) Bankskole (1991) Bankassistent (1988) Matematisk student (1985) Certificeringer PRINCE2 Foundation & Practitioner (2010) NLP Business Practitioner (2004) Kurser Lederuddannelse hos BEC (2007) Lederuddannelse hos Nordea ( ) Projektledelse ( ) Instruktøruddannelse (1990) Side 1/5

2 05/ /2011 Programleder hos Nordea Nordea ønskede at etablere en ny fælles Counterparty Risk platform fra SunGard, som skulle være Basel II godkendt. Udfordringen var, at tidsplanen for Basel II godkendelsen var meget stram, og der var få kvalificerede interne ressourcer. Søren skulle som programleder drive færdiggørelsen af strategien sammen med forretningen, gennemføre en RFI med efterfølgende Validation-of-Scope med den valgte softwareleverandør samt etablere programmet, som bestod af 5 projekter og ca. 60 projektdeltagere. Programmet skulle drives efter en kombination af Nordeas interne projektstyringsmodel (baseret på PMI) samt PRINCE2, som leverandøren benyttede. På trods af en meget stram tidsplan fik Søren hurtigt transformeret Nordeas forretningsstrategier til eksekverbare planer og fik etableret en handlekraftig programorganisation. Det blev muligt for Nordea at gå i luften med første version af den nye platform allerede 10 måneder efter kontraktens underskrivelse (leverandørens erfaring fra andre banker var 2-3 år). Lederen af Capital Markets IT Peter Lunding samt lederen af Counterparty Risk Søren Bue. 08/ /2009 Programleder hos Nordisk Finans IT BEC og SDC ønskede at etablere et fælles projekt som en forløber for en mulig fremtidig fusion. Projektet skulle etablere en fælles Capital Markets Platform med udgangspunkt i BEC s allerede kørende projekt. Udfordringen var at identificere de ønskede synergier samt at etablere et program på tværs af to kulturer og virksomheder. Søren drev de indledende analyser sammen med en programleder fra SDC og var den fortsættende programleder for det fælles program, som bestod af 6 projekter og ca. 110 projektdeltagere. n bestod også i at genforhandle to eksisterende leverandørkontrakter til én samlet med det formål at opnå yderligere omkostningsbesparelser. De høje forventninger til synergier ved sammenlægningen blev identificeret og indarbejdet i budgettet. Kontraktforhandlingen medførte yderligere besparelser samt en betydeligt forbedret risikoprofil. Søren etablerede herefter programmet med de nødvendige ressourcer fra de to virksomheder. Administrerende direktør Hans Erik Mørk. 10/ /2009 Programleder hos BEC BEC ønskede at implementere en standard Capital Markets platform fra Calypso i alle BEC s banker. Udfordringen var, at BEC ikke tidligere havde implementeret standardsystemer i denne størrelsesorden, og interessentgruppen var stor og politisk. Søren skulle som programleder etablere og gennemføre programmet herunder gennemføre et Proof-of-Concept samt forhandle kontrakten med leverandøren. Programmet bestod af 3 projekter og ca. 70 projektdeltagere. Ved at fokusere på den overordnede målsætning om en hurtig leverance, gik den første version af platformen allerede i produktion efter 5 måneder i den første bank. Økonomisk lykkedes det Søren at forhandle besparelser hjem på over 40% i kontraktforhandlingerne. Udviklingsdirektør Karen Helsbøl Side 2/5

3 02/ /2008 Linjeleder hos BEC BEC ønskede, at Handel & Depot området blev ekspanderet og optimeret samt fik godkendt en ny fælles Capital Markets Strategi for alle bankerne. Udfordringen var, at det var et svært marked at skaffe kompetente ressourcer i, og bankerne ikke var enige om Capital Markets strategien. Søren skulle som områdechef for de 5 afdelinger og ca. 80 medarbejdere justere organisationen, definere nye visioner og strategier, rekruttere yderligere ressourcer, insource polske udviklere, drive godkendelsen af Capital Markets strategien, implementere forvaltningsaftaler og effektivisere den eksisterende forvaltning af områdets systemer. I løbet af knap 2 år steg antallet af områdets fastansatte med over 40%, og 10 polske udviklere blev insourcet med succes samtidig med, at medarbejdertilfredsheden blev øget. Bestyrelsen godkendte den nye visionære Capital Markets strategi, og programmet blev igangsat. Områdets forvaltningsomkostninger blev reduceret i perioden, og målbare forvaltningsaftaler blev implementeret. Udviklingsdirektør Karen Helsbøl. 08/ /2007 Ledelsessupport hos Nordea Lederen for én af Nordea IT s divisioner havde behov for at få bedre styr på processer og budgetopfølgning og ønskede at indføre BSC for alle divisionens områder. Søren skulle udføre ledelsessupporten, og opgaverne bestod i at definere og beskrive ansvarsområdet, implementere BSC, facilitere nordiske ledermøder og lederseminarer, drive budgetplanlægningen og opfølgningen. Søren fik struktureret processerne og opfølgningen og fik stor anerkendelse for rollen både fra lederen og fra alle i ledergruppen. Head of division Paul Francis Joynt. 02/ /2007 Linjeleder hos Nordea Nordea ønskede at omstrukturere applikationsinfrastrukturområdet, som bl.a. havde ansvaret for de indledende tiltag til SOA-udvikling. Udfordringen var, at området ikke var forretningsorienteret og ikke fungerede nordisk. Søren skulle som områdechef for de 7 afdelinger og ca. 90 medarbejdere implementere ny vision og mål i området, optimere udviklingsprocessen samt udpege nye nordiske ledere. Områdets faktureringsprocent steg fra 80% til 100% og antallet af egenudviklede applikationer blev halveret. Gennem nyetablerede SLA er blev områdets systemer og services gjort mere forretningsorienterede, hvilket resulterede i en højere kundetilfredshed. Gennem Sørens meget synlige ledelsesstil steg medarbejdertilfredsheden i området betydeligt, og han fik stor anerkendelse fra bl.a. den svenske fagforening trods indledende modstand. Head of division Paul Francis Joynt. 09/ /2004 Interimleder hos Nordea Nordea havde behov for en midlertidig områdechef for SAP og Finansområdet, der samtidig stod overfor delvist at skulle outsources. Udfordringen var, at hovedparten af medarbejderne var i Stockholm, og området var truet af stor personaleafgang. Søren havde rollen som interimleder for området, som bestod af 6 afdelinger og ca. 140 medarbejdere. n bestod i at udøve synlig ledelse i Stockholm, minimere den truende personaleafgang og drive den igangværende outsourcing proces. Søren fik stoppet personaleafgangen ved at introducere forskellige HR-tiltag, således at ingen nøglepersoner forlod Nordea i perioden. Derudover blev områdets faktureringsprocent øget fra 60% til 100%. Søren fik stor anerkendelse fra både Side 3/5

4 ledelsen og medarbejderne i perioden som følge af hans synlige ledelsesstil, hvor især hans åbne kommunikation omkring outsourcingen skabte ro i området. Head of division Mika V. Häkkinen. 01/ /2004 Projektdeltager hos Nordea Nordea ønskede at outsource hele eller dele af it-udviklingsområdet. Udfordringen var, at processer og kompetencer i de 4 lande i Nordea ikke var sammenlignelige. Søren indgik som den danske repræsentant i et 5 mands projekt, der skulle levere et beslutningsoplæg til bestyrelsen. n bestod i at analysere og klarlægge de nuværende organisationer, definere nye fælles processer og modeller, beregne synergier og omkostninger, forhandle med mulige outsourcing partnere samt at producere et beslutningsoplæg til bestyrelsen. Sørens løsningsorienterede og strukturerede arbejdsfacon bidrog i høj grad til den høje kvalitet i det fælles nordiske arbejde og beslutningsoplæg. Projektleder Johnny Jensen. 01/ /2005 Linjeleder hos Nordea Nordea ønskede at gå fra nationale it-afdelinger til en fælles nordisk it-organisation opdelt i 10 systemområder. Udfordringen var, at kulturene og kompetencerne i de 4 nordiske lande var forskellige. Søren fik rollen som områdechef for området, der dækkede over handelssystemer, handelsafviklingssystemer, storkundesystemer samt systemet i de oversøiske filialer, bestående af i alt 10 afdelinger, hver med op til 4 sektioner og 250 medarbejdere i alt. n var at definere fælles visioner og mål, udpege ledere, fordele ansvaret mellem afdelingerne og implementere en ny fælles nordisk kultur. Sørens evne til at skabe struktur og definere klare mål gjorde, at området hurtigt kom på plads. Sørens engagement, gejst og åbne lederstil gjorde, at området samtidig havde en af de højeste scorer i medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Head of division Mika V. Häkkinen. 05/ /2002 Linjeleder hos Nordea Nordea ønskede at sammenlægge 3 udviklingsteams og få stabiliseret filialnettets ekspeditionssystemer. Udfordringen var dels, at der var store kompetenceforskelle mellem de 3 teams, dels at der var en række klager til direktionen over den dårlige stabilitet i det kritiske CRM-system. Søren skulle som afdelingsleder drive sammenlægningen af de 3 teams, som bestod af 32 medarbejdere og 2 teamledere. n var at skabe én fælles holdånd i afdelingen, kompetenceudvikle medarbejderne fra de udfasede systemer, stabilisere CRM-systemet og øge kundeorienteringen i afdelingen. Ved at Søren involverede medarbejderne i en omstrukturering af afdelingen, blev sammenlægningen en succes, og effektiviteten steg betydeligt i perioden. Samtidig havde afdelingen et af de bedste resultater i IT s medarbejdertilfredshedsmålinger. Søren drev også stabiliseringen af CRM-systemet ved blandt andet at skaffe ekstern hjælp til teamet. Efter ca. 3 måneder var CRM-systemet stabiliseret, og Søren modtog stor anerkendelse fra bankens direktion. BCIO Kim Christensen. 11/ /2001 Projektleder hos Unibank Unibank og Tryg ønskede et nyt fælles Problem/Change system udviklet i Remedy. Udfordringen var, at det var det første projekt på tværs af Unibank og Tryg og der var stærke følelser for de to eksisterende systemer. Søren var projektleder for projektet, der kørte efter Unibanks Timebox model. Projektet bestod af 10 projektdeltagere Side 4/5

5 Ved at involvere alle slutbrugerne intenst i designfasen blev systemudviklingen og implementeringen en succes. Erling B. Jensen. 12/ /2000 Projektleder hos Unibank Unibank ønskede at designe et nyt datagrundlag for et fælles Portfolio Management system for Investment Management i Danmark og Luxembourg. Udfordringen var, at de to eksisterende systemer var baseret på to forskellige modeller og platforme. Søren var projektleder for projektet, der skulle designe og implementere den nye datamodel i Oracle. Projektet bestod af 6 projektdeltagere og indgik i et større program. Det nye datagrundlag blev designet og implementeret til brug for de øvrige projekter i programmet. Programleder Kim Isbye. 05/ /1999 Projektleder hos Unibank Unibank ønskede at udvikle et fælles CRM system i Notes for alle de store kunder på tværs af Storkundeafdelingen og Markets. Udfordringen var, at projektet havde meget højt fokus fra bankens direktion, og en fra direktionen deltog i styregruppen. Søren var projektleder for projektet, der kørte efter Unibanks Timebox model. Projektet bestod af 15 projektdeltagere. Ved at holde et stramt fokus på styregruppens målsætning om en hurtig løsning, blev brugerkravene prioriteret og de vigtigste implementeret. Projektet fik karakteren 13 af direktionsmedlemmet med hensyn til proces og resultat. BCIO Kim Christensen. 04/ /1999 Oracle udvikler / Teamleder hos Unibank Unibank ønskede at udvikle et nyt Portfolio Management system til Investment Management. Udfordringen var, at ingen i Unibank havde erfaring med udvikling af et sådant system. Søren startede projektet op sammen med en repræsentant fra forretningen og havde derfor rollen som arkitekt, designer og udvikler. Senere hen da projektet voksede til over 25 projektdeltagere, kom der en projektleder på, og Sørens rolle blev delprojektleder og ansvarlig for alle de eksterne konsulenter. Systemet blev udviklet over flere år med løbende leverancer. Systemet var en meget stor succes for forretningen, som var i stand til at tiltrække helt nye kunder til banken. På grund af Sørens grundlæggende design er systemet stadigvæk aktivt i Projektleder Kim Isbye Side 5/5

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Konkurrencekraft gennem kompetence

Konkurrencekraft gennem kompetence 1 Konkurrencekraft gennem kompetence Kompetenceudvikling har gennem de seneste år været på dagsordenen i litteraturen og i praksis. Begreber som: Den lærende organisation, kompetenceudvikling, vidensdeling

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere