Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)"

Transkript

1 Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken vedrørende UCL s brug af systemet. Brugervejledningen er tilgængelig via Medarbejderplan samt fra mit.ucl.dk > Løn og personale. IT-politikken findes på ITafdelingens hjemmeside. LUS LUS er en samtale mellem en leder, som er centrum for samtalen, og dennes chef. Lederudviklingssamtalen (LUS) skal medvirke til at skabe god ledelse og sætte ledelse på dagsordenen i organisationen. Ved LUSén skal skabes klarhed om gensidige forventninger, iværksættes lederudviklingsaktiviteter, og gives feedback til den enkelte leder og dennes chef. Formålet med LUS er gennem dialog at danne grundlag for professionalisering af ledelse, samt støtte lederens målrettede faglige og personlige udvikling. LUSén kan tage udgangspunkt i konkrete opgaver, men det centrale er, at udviklingsperspektivet er i fokus. Samtalen er i sig selv ikke en statussamtale i forhold til igangværende projekter. Denne drøftelse forudsættes, at foregå løbende i det daglige. Samtalen skal: Sikre sammenhæng mellem organisationens strategiske mål og anvendelse af lederens ressourcer Give mulighed for refleksion over ledelsespraksis og aktuelle udfordringer Sikre lederens fortsatte lederudvikling og sætte fokus på lederens karriereplaner Fastlægge lederens fortsatte arbejde med sin personlige udviklingsplan for det kommende år Indkaldelse til LUS Lederen indkaldes af chefen til LUS via Medarbejderplan, og chefen foreslår dato samt tidspunkt for samtalen. Aftalen integreres i outlook, og leder har derfor mulighed for, at foreslå nyt tidspunkt for samtalen. 1 IT-systemet Medarbejderplan håndtere UCL s udviklingssamtaler og leveres af firmaet Innomate. For yderligere information om systemet og/eller leverandøren:

2 Sammen med indkaldelsen sendes automatisk forberedelsesmateriale til lederen (LUSskema, kompetenceprofil og portfolio 2 ). For at sikre lederen rimelig forberedelsestid, indkaldes denne senest 14 dage før LUS. Lederen færdiggør sin forberedelse senest 4 hverdage før LUS. Forberedelse til samtalen Lederen opdaterer informationen i Medarbejderplan (Stamdata, andre CV-oplysninger, udviklingsforløb og jobbeskrivelse), samt tilføjer ønskede udviklingsforløb. Udviklingsforløb fra før 1. januar 2012 påføres ikke tid og pris. Fra 1. januar 2012 skal tid påføres alle udviklingsforløb, og pris skal registreres for udviklingsforløb der har en ekstern pris for UCL. Flg. CV-oplysninger skal registreres i Medarbejderplan : Eksterne aktiviteter: Indenfor de seneste 5 år. Faglige netværk: Indenfor de seneste 5 år Internationalt samarbejde: Indenfor de seneste 5 år Projektdeltagelse: Indenfor de seneste 5 år Publikationer: Alle Tidligere beskæftigelse: Erhvervserfaring på baggrund af formel uddannelse indenfor de seneste 5 år Udvalgsarbejde: Indenfor de seneste 5 år Flg. Udviklingsforløb skal registreres i Medarbejderplan : Formel uddannelse: Alle. Efteruddannelse (kurser og kortere uddannelser): Indenfor de seneste 5 år Førstehjælpskurser og hjertestarterkurser: Alle, med angivelse af tidspunkt for gennemførelsen Lektorbedømmelse Følordning, sidemandsoplæring, coachingforløb og jobrotation: Indenfor det seneste år Praktikophold, konferencer og seminarer Arbejdsmiljøuddannelse: Alle, med angivelse af tidspunkt for gennemførelsen Obligatorisk kursus for medlemmer af samarbejdsudvalg: Alle, med angivelse af tidspunkt for gennemførelsen Leder udfylder det elektroniske LUS-skema, chefen indsætter sine noter og begge orienterer sig i skemaet inden samtalen. I Chefens notefelt har chefen mulighed for, at tilføje noter, og der skal som minimum noteres Ingen tilføjelser i feltet. Lederen udfylder kompetenceprofilen som evt. tilrettes under eller efter LUS. 2 Portfolio er en rapport over de data medarbejderen har tastet i systemet. 2

3 LUS-Skema I samtalen belyses fire overordnede perspektiver UCL og omverdenen: Trends Strategi/ydelser Effektivisering Afdelingen: Implementering Lokal prioritering Tværgående aspekter Relationer: Netværk Samarbejde med eksterne og interne parter Samarbejde med medarbejdere Dig: Professionelt og personligt Relation til din chef Hvert perspektiv kan belyses ud fra et eller flere temaer. Temaerne relaterer sig til centrale områder i organisationens strategiske indsatsområder og er inspireret af kompetencerne i institutionens 360 graders evaluering. Temaerne justeres af direktionen forud for hver LUSrunde. Perspektiver og temaer er en vejledende spørgeramme og hensigten er at lederen og dennes chef udvælger de aktuelle områder og tilføjer supplerende emner efter behov. Eksempler på temaernes indholdselementer: Forandringsledelse: Kompetence til at sikre klar, tydelig og tilpas kommunikation om forandringerne og tage lederskab for forandringer Kompetence til at planlægge, organisere og identificere nøglepersoner i forandringer Kompetence til at implementere UCL s vision og sætte visionære mål for afdelingen Personaleledelse: Kompetence til at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere samt understøtte medarbejdernes trivsel Kompetence til dialog med medarbejderne Kompetence til at sikre høj kvalitet og effektivitet i medarbejdernes opgaveløsning, og er bevidst om medarbejdernes jobmål og udviklingsplaner Kompetence til at give klare retningslinier og sikre hensigtsmæssig fordeling af opgaverne, med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer Ledelsesudvikling: Kompetence til kommunikation af ledelsesbeslutninger Kompetence til at omsætte UCL s vision og ledelsesværdier i konkret ledelsespraksis Kompetence til at bidrage til professionel ledelse i diverse lederfora Kompetence til at kombinere egen lederudvikling i konkret ledelsespraksis 3

4 UCL og omverdenen Afdelingen Relationer Dig Forandringsledelse Personaleledelse Ledelsesudvikling Kompetenceledelse Evt. Samtalen LUS-samtalerne afholdes årligt, og der afsættes automatisk 2 timer til samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i de emner lederen har forberedt i LUS-skemaet, samt en dialog omkring lederens nuværende og ønskede kompetenceprofil. Opfølgning på samtalen Under eller efter samtalen sammenfattes konklusionerne i LUS-skemaet, og evt. aftalte udviklingsforløb samt handlepunkter noteres i Medarbejderplan. Chefen skal lukke afkrydsningslisten for den aktuelle leder efter LUS. Dermed afsluttes den enkelte LUS-samtale, og lederen kan indkaldes til næste LUS-runde. Ligeledes skal chef og leder godkende de endelige konklusioner i LUS-skemaet. Det kan efter henvendelse til interne administratorer af systemet åbnes igen. Afslutning af samtalerne Efter LUS samtalerne gennemfører chefen en opsamling på skaléringsspørgsmålene fra LUS-skemaerne og evaluering af LUS med lederne. Imellem LUS samtalerne Status på handleplanerne og udviklingsforløb fra LUS-samtalen, opdateres løbende. Udviklingsforløb og andre aftaler, der indgås mellem to LUS-samtaler skrives ind i Medarbejderplan løbende. Gennemsigtigheden i systemet 4

5 Chefer i direkte hierarkisk linje over en given leder i organisationen, kan se dennes LUSskema, jobbeskrivelse og handleplaner, mens alle i organisationen kan se CV-oplysninger, roller og udviklingsforløb (både igangværende og afsluttede) med de søgemuligheder dette giver i systemet. Bevarelse af data i Medarbejderplan Når en leder fratræder sin stilling i UCL har lederen ikke længere adgang til systemet pr. fratrædelsesdatoen, mens alle data inklusive LUS-skema og stamdata bibeholdes i 3 måneder. 5

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere