Nordiska studier i lexikografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiska studier i lexikografi"

Transkript

1 Särtryck ur Nordiska studier i lexikografi 11 Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Lund maj 2011 ISLEX en flersproget nordisk ordbog Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi Skrift nr 12

2 ISLEX en flersproget nordisk ordbog 353 ISLEX en flersproget nordisk ordbog Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir The Icelandic-Scandinavian dictionary project ISLEX has been going on since 2006 and is now in its final stages. The outcome of the project is twofold. Firstly, a longawaited Icelandic-Scandinavian dictionary has been compiled, specially designed for the web and its features (e.g. sound, images, links). Secondly, the project has provided valuable experience in building up such work jointly in four countries, as the Icelandic source language is processed in Reykjavík and the target languages in Copenhagen, Bergen and Göteborg, respectively. The ISLEX dictionary describes modern Icelandic. It contains a range of collocations, idioms and examples of use, all of which are translated into the target languages: Danish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk) and Swedish. ISLEX is thus a multilingual dictionary within which are contained four bilingual dictionaries. Moreover, the Faroese joined the editorial team at a later stage, so Faroese will become the fifth target language. The user interface offers search in both the source and target languages, as well as direct comparison between the target languages' equivalents. The project has possibilities for research that could benefit Nordic linguistic collaboration, and its material is also a good base for inter-nordic projects in education and language technology. Nøgleord: Flersproget, Elektronisk ordbog, Islandsk, Skandinavisk 1. Indledning Islex er en fællesnordisk, elektronisk ordbog udarbejdet af Árni Magnússon-instituttet for islandske studier (SÁ) i samarbejde med fire andre universitets- og forskningsinstitutioner i Norden, i Danmark, Norge, Sverige og på Færøerne. Samarbejdspartnerne er Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) i København, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ved universitetet i Bergen, Institutionen för svenska språket ved universitetet i Göteborg og Fróðskaparsetur Føroya i Tórshavn (fra 2011).

3 354 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir Islex har islandsk som kildesprog. Den indeholder ca islandske opslagsord med oversættelser på dansk, norsk (både bokmål og nynorsk), svensk og færøsk. Islex er den eneste nordiske ordbog hidtil der forener så mange sprog i ét værk. Ordbogen omfatter først og fremmest moderne islandsk, og opslagsord, sprogbrugseksempler og ordforbindelsere tager udgangspunkt i samtidens sprog. Værket er tænkt som et svar ved det store behov for handy ordbøger mellem islandsk og de øvrige nordiske sprog, da de fleste af de eksisterende ordbøger er blevet forældede og ikke længere lever op til tidens krav. Samtidig er formålet med projektet at udarbejde et mangfoldigt, moderne og gedigent ordbogsværk, der kan være til gavn for flest mulige brugere, islændinge såvel som udlændinge, studerende, lærere, oversættere og alle andre som behøver sproglige oplysninger. Tidsrammen for projektet er perioden Fremstilling og arbejdsmetoder Islex-ordbogen var fra begyndelsen tænkt som en webordbog da ved projektets start var der nye tider indenfor islandsk ordbogsproduktion. Udviklingen indenfor informationsteknologi var hastig, ikke mindst webbens opståen og dens utallige muligheder. På kun få år var den almene befolkning blevet vant til umiddelbart at kunne finde frem til oplysninger på nettet. Det var ikke længere nok at ordbøgerne var elektroniske, de skulle også være tilgængelige på webben og helst billige eller helt gratis. Islex har af den grund måttet svare tidens krav. Dette er i sig selv ikke helt enkelt, da ordbogsarbejdet i sin natur er en langsommelig process, hvad enten fremstillingen er elektronisk eller ej, foruden at der er fare for at ordbogens tekniske design hurtigt bliver forældet og utidssvarende. Ved arbejdet med Islex har man forsøgt at imødekomme disse behov ved stadig at forny og forbedre databasen og brugergrænsefladen, alt afhængigt af omstændighederne og projektets økonomi, da under de bedst mulige forhold må elektroniske ordbøger altid være under teknisk revision (bortset fra opdatering af deres indhold). Islex-projektet opererer i en specialdesignet webbaseret datebase, hvis system opereres af SÁ. Fire til fem redaktioner i lige så mange lande arbejder på Islex-projektet. Hver gruppe er en selvstændig arbejdsenhed der varetager og er ansvarlig for sit sprog i ordbogen. Ifølge sagens natur er den islandske redaktions arbejde vidt forskelligt fra de øvrige skandinaviske redaktioners, hvor deres hovedopgave først og fremmest er at oversætte det islandske materiale til målsprogene. Den islandske redaktion har defineret det islandske ordforråd og redigerer det inden

4 ISLEX en flersproget nordisk ordbog 355 målsprogsredaktørerne tager fat. Arbejdet har altid foregået samtidig i alle landene, med den undtagelse at Færøerne først kom med i Hver institution har copyright til det stof som dens medarbejdere indsætter i databasen. Således har SÁ retten til hele det islandske indhold, DSL har retten til det danske materiale o.s.v. Projektet repræsenteres af et særligt samarbejdsudvalg fra alle medlemslandene, som varetager den formelle kontakt mellem institutionerne. 2.1 Arbejdsmetoder i Island Bearbejdningen af den islandske del af Islex-webordbogen indebærer forskellige komponenter. I de tilfælde som dette er relevant inddeles ordene efter betydning, der udarbejdes en ordforklaring på islandsk for hver betydning, der indføres sprogbrugseksempler efter behov, faste udtryk bliver standardiseret og de får en forklaring. Der tilføjes faglige etiketter og henvisninger hvis dette anses for nødvendigt, og nogle steder tilføjes der en illustration. I redigeringsarbejdet har man ikke fulgt alfabetet, men i de fleste tilfælde arbejdet efter de såkaldte semantiske felter. De tre største ordklasser, substantiver, adjektiver og verber, er næsten udelukkende blevet bearbejdet på den måde og desuden en stor del af adverbierne. På den måde bliver f.eks. alle ord tilhørende de semantiske felter dyr eller jura bearbejdet som en helhed. Med denne arbejdsmetode opnås der en bedre overensstemmelse mellem ordbogsartiklerne. Mindre ordklasser, pronominer, præpositioner, konjunktioner og udråbsord er dog for det meste udarbejdet som en helhed. 2.2 Arbejdsmetoder i Skandinavien Der er fire redaktioner der arbejder på målsprogene i Islex. Redaktørernes opgave består hovedsagelig i at oversætte det islandske materiale (opslagsord, sprogbrugseksempler og ordforbindelser) til deres eget sprog, og tilføje yderligere oplysninger eller forklaringer efter behov. I Bergen står den samme redaktør for oversættelsen til de to norske sprog. Ligesom deres kolleger i den islandske redaktion har de nordiske redaktører arbejdet efter den semantiske inddeling af ordforrådet ved deres oversættelser. Med denne arbejdsmetode får oversætteren et bedre overblik over udvalget af de synonymer som han/hun kan vælge imellem. Oversætterne har ligeledes taget en aktiv del i opbygningen af Islex. Der er tale om en bestemt form for kvalitetskontrol, der uden tvivl har medført et

5 356 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir bedre ordbogsværk. Oversætterne har bl.a. tit foreslået nye opslagsord, som i de fleste tilfælde er blevet tilføjet ordbogen; de har efterlyst sprogbrugseksempler til bestemte ord og foreslået ændringer på eksempler som de har anset for at være ufuldstændige. Desuden har de undervejs påpeget indholdsmæssige mangler og systematiske fejl, både hos hinanden såvel som i den islandske del. 2.3 Kommunikation Som før nævnt arbejdes der på Islex-ordbogen i fem lande samtidig. Det er derfor meget vigtigt for et projekt af denne type at man kan kommunikere på en hurtig og bekvem måde. Foruden daglig elektronisk kommunikation er der årligt blevet afholdt to arbejdsmøder. Møderne har været gavnlige for formidling af oplysninger, diskussioner og planlægning og deltagerne er enige om at kommunikation gennem computere ikke helt kan erstatte personlige samtaler. 3. Materialet i Islex 3.1 Antal og omfang af dataenheder I Islex-databasen er der forskellige data som alle er nøjagtig defineret. Billede 1 viser de vigtigste komponenter som indgår i projektet. Islex er en mellemstor ordbog hvis man ser på antallet af opslagsord, med ca lemmaer. Ordbogsartiklerne indeholder store mængder oplysninger, d.v.s. det materiale som fremstår under hvert enkelt lemma. Materialet bygger på systematisk inddelte oplysninger, i den islandske del såvel som på målsprogene, sprogbrugseksempler er f.eks. en særskilt kategori og henvisninger en anden. Enhederne har hver sin betegnelse alt afhængigt af den rolle som de indtager i ordbogen. Ialt er der defineret 80 typer data i ordbogen, deraf er omkring halvdelen oplysninger om islandsk foruden systemoplysninger, men den anden halvdel omfatter forskellige data der angår de fem målsprog. Her er oversættelserne selvfølgelig de vigtigste. Følgende tabel viser antallet dataenheder i ordbogens islandske del samt systemoplysninger. Det drejer sig om runde tal og listen er ikke tømmende, f.eks. nævnes der ikke redaktionelle bemærkninger og flere af den slags som ikke kan falde under det vigtigste indhold.

6 ISLEX en flersproget nordisk ordbog 357 Billede 1. Islex-ordbogens opbygning. Databasen er betegnet med den store tønde. Over den er der en kasse med opslagsord og ordklasse, som er databasens kernepunkt. Til venstre er datakilder: korpusser og bøjningsoplysninger. Til højre ser man kasser med de vigtigste dataenheder i Islex, og længst til højre er målsprogene, dansk, bokmål, nynorsk, svensk og færøsk. Under ISLEX-tønden er der tabeller der gemmer oplysninger om brugere, samt indstillinger for dataenhedernes funktion og udseende. kategori antal forklaring BETYDNING betydningsnummer BILLEDE billede BRUG brugsbestemmelse BØJNING link titl BÍN EKSEMPEL sprogbrukseksempel ETIKETTE markering af fagområde FAST UDTRYK ordforbindelse FORKLARING islandsk ordforklaring

7 358 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir HENVISNING intern henvisning KASUSSTYRNING kasusstyrning i islandsk ORDDELE orddele i sammensætninger ORDFORBINDELSE kollokation/ordforbindelse SEMANTIK semantisk felt STADIUM ordbogsartiklens stadium SUBJEKT 270 subjektets kasus VERBOVERSKRIFT 850 verbets undertitel VERBTYPE verbets syntaktiske klasse VERBUDTRYK kollokation med verbum Tabel 1. Datatyper for islandsk samt systemoplysninger. 3.2 Antal ord efter ordklasser Antal opslagsord i Islex er som før sagt ca Som i traditionelle ordbøger er substantiverne flest, ca. 68 % af ordforrådet, adjektiverne indtager ca. 17 %, verberne tæller omkring 9 %, adverbier ca. 4 % og ord af andre ordklasser er meget færre. Ordforrådet fordeles på ordklasserne på følgende måde (tabel 2): Ordklasse Antal ord % af ordforrådett Substantiver % Adjektiver % Verber % Adverbier % Talord 71 < 1% Pronominer 125 < 1% Præpositioner 233 < 1% Konjunktioner 93 < 1% Præfikser 136 < 1% Udråbsord 62 < 1% Forkortelser 162 < 1% I alt % Tabel 2. Inddeling af ordforrådet i Islex efter ordklasser

8 ISLEX en flersproget nordisk ordbog 359 Antal ord i hver ordklasse fortæller dog ikke hele historien om omfanget af ordklassens data. Selv om navneordene er langt flere end verberne så er antallet af sprogbrugseksempler med verberne større (med verberne følger der eksempler imod med navneordene). Grunden til dette er at beskrivelsen af verber kalder på eksempler i højere grad end i navneordene. 3.3 Ordforbindelser Ordforbindelser er en vigtig del af Islex-ordbogen og der lægges større vægt på at beskrive deres betydning og brug end man tidligere har kendt til i islandske tosprogsordbøger. Grunden dertil er især at ordforbindelser er en stor del af sproget og mange faste udtryk kan være ugennemsigtige og svære at forstå for udenlandske brugere. I Islex bliver alle ordforbindelser oversat til målsprogene, i nogle tilfælde med en tilsvarende ordforbindelse på et andet sprog. Begrebet ordforbindelse har en bred definition, d.v.s. en fast forbindelse mellem to eller flere ord. I Islex gøres der forskel på tre typer ordforbindelser som har arbejdstitlerne osamb, ostæða og sostæða. Osamb defineres som idiom eller en metaforisk forbindelse, hvor de enkelte ord ofte har lidt eller intet at gøre med ordforbindelsens betydning. Ostæða står for orðastæða 'kollokation'. Her forekommer opslagsordet sammen med faste følgeord, et eller flere (f.eks. pommes frites, børn og unge). Sostæða er arbejdstitlen på sagnorðastæða og svarer til andre kollokationer på nær at her er verbet i hovedrollen (f.eks. begå et mord, fjerne ukrudt). Antallet af idiomatiske ordforbindelser i Islex er ca , der er ca kollokationer og verbale kollokationer er ca En stor del af disse tre typer ordforbindelser i Islex er hentet fra Stóra orðabókin um íslenska málnotkuns database (Jón Hilmar Jónsson 2005) med forfatterens tilladelse, og det er ham selv som står for udvælgelsen af navneordsforbindelserne. Nogle ordforbindelser er dog kommet ind i ordbogen ad andre veje. 3.4 Sprogbrugseksempler Der er mange sprogbrugseksempler i Islex-ordbogen. Deres funktion er at vise opslagsordet i en typisk sammenhæng og at skærpe distinktionen mellem ordets forskellige betydninger, hvor der er flere end en betydning. Her er dog ikke tale om autentiske sprogbrugseksempler med en kildehenvisning som man kender fra nogle ordbøger, men de er lavet specielt til dette formål. Redaktørerne har bestræbt sig på at have sprogbrugseksemplerne så korte og rammende som

9 360 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir muligt. Islandske korpusser har været til stort gavn ved udformningen af sprogbrugseksemplerne eftersom deres indhold er en uudtømmelig kilde om sproglig sammenhæng. Sprogbrugseksemplerne er på moderne islandsk og oversættes alle til målsprogene ligesom ordforbindelserne. 3.5 Bøjninger Islex-ordbogen anfører ikke bøjningsendelser eller bøjningsklasser efter hvert opslagsord som man tit ser i andre ordbøger, men derimod anføres der ved hvert ord et link til webben Beygingarlýsing íslensks nútímamáls (http://bin.arnastofnun.is) som er en database med bøjninger af det islandske ordforråd. Ved klikket åbnes det valgte ords bøjningsparadigme. 3.6 Semantiske felter Hele ordforrådet i Islex er inddelt efter semantiske felter. I kapitler 2.1 og 2.2 fremkom det at arbejdet med de islandske ordbogsartikler såvel som oversættelserne er sket efter dette princip. De semantiske felter er grupper af betydningsbeslægtede ord, som varierer meget i størrelse, det kan dreje sig om nogle få ord op til flere hundrede, men et typisk semantisk felt omfatter nogle dusin ord. Eksempler på semantiske felter er dyr, tøj, boliginventar, biler (mest konkrete substantiver); lyd, uvejr, nationalitet, slægtsforhold (mindre konkret betydning); fysik, geologi, medicin, grammatik, matematik (specielle fagområder). Omfattende semantiske felter blandt adjektiverne er alder, tilfredshed, tilstand, uduelighed, økonomi, sundhed, farve, form og udseende. Verbernes semantiske felter er f.eks. ændring, død, ophold, bevægelse, berøring, søvn, nedbør og vind. De semantiske felter overlapper tit hinanden, f.eks. tilhører ordet gulrót ('gulerod') det semantiske felt botanik såvel som mad; og kennari ('lærer') tilhører både felterne stillingsbetegnelse og skole. Ved at fokusere på én semantisk gruppe ad gangen opnår redaktøren et helhedsoverblik over et bestemt område inden for ordforrådet hvor et skiftende antal semantisk beslægtede ord forekommer fra hele alfabetet. Denne ordning sikrer en bedre sammenhæng i den endelige redigering af ordbogsartiklerne. Til trods for at redaktørerne ikke bearbejder ordforrådet i en alfabetisk rækkefølge kan de altid danne sig et overblik over hvor langt redigeringen af hvert ord er kommet inden for hvert sprog da det er markeret i et særligt felt når redigeringen af ordbogsartiklen er færdig. Hvis et ord f.eks. er blev oversat til fuldstændighed til dansk så markerer redaktøren dette for at den danske redaktion ikke behøver at tænke mere på ordet i denne omgang.

10 ISLEX en flersproget nordisk ordbog Billeder Der er et stort antal billeder i Islex. Deres formål er at være til gavn og glæde for brugeren, men de indtager også en mere omfattende rolle. For bestemte ord giver et billede den bedste forklaring af ordets betydning (anker, æble, briller, egern, saks, tandhjul, trådrulle, tøjklemme), og somme tider, når det drejer sig om flere end én betydning, er det praktisk at bruge billeder for at adskille de forskellige betydninger. Desuden gør billederne ordbogen mere attraktiv i unge brugeres øjne. I Islex er der omkring 3200 fotografier og forskellige slags illustrationer. Deraf er der ca. 500 tegninger af planter, fugle, fisk og andre dyr af kunstneren Jón Baldur Hlíðberg. Billede 2. Nogle illustrationer fra dyre- og planteverdenen af Jón Baldur Hlíðberg. 3.8 Målsprogene Målsprogene i Islex-webordbogen er som før sagt dansk, norsk bokmål, nynorsk, svensk og færøsk. Her bliver målsprogene ikke behandlet på tømmende vis, på nær nogle punkter (se nærmere Aldís Sigurðardóttir et al. 2008: og Aldís Sigurðardóttir et al. 2012) Oversættelserne: en krævende opgave Islex-webordbogen stiller store krav til målsprogenes redaktører, d.v.s. oversætterne, som skal berherske islandsk såvel som målsproget. Hun/han må være opmærksom på begge sprogs nuancer og ferm til at finde frem til de rigtige ækvivalenter. Oversætterne har en forskellig baggrund, nogle af dem har arbejdet som udsendte lektorer ved Islands Universitet og lært islandsk ved den lejlighed. Andre derimod er islændinge der har boet størstedelen af deres liv i et af de nordiske lande. Der gælder ingen særlig regel for i hvilken rækkefølge målsprogene bliver oversat i databasen, nogle gange kan de svenske oversættelser komme først, andre gange de norske o.s.v. Målsprogene støtter hinanden i mange tilfælde under oversættelsesarbejdet, men de kan også have forstyrrende effekt på hinan-

11 362 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir den. Da kan det være til hjælp for oversætteren at kunne se ordbogens brugergrænseflade, hvor man kan se ét sprog ad gangen uforstyrret af de øvrige sprogs tilstedeværelse. I databasens arbejdsgrænseflade ser redaktørerne alle sprogene på en gang. Oversætterne synes tit det er godt at åbne et rent og uberørt lemma, men i andre tilfælde kan de drage nytte af en anden oversætters forskningsarbejde hvis hun/han har oversat ordet før, f.eks. hvis det drejer sig om et fagudtryk. Mange fagtermer og andre internationale ord ligner hinanden på de nordiske sprog på nær islandsk. Nogle ting er mere vanskelige end andre ved oversættelserne af ordforrådet i Islex. Det islandske sprogs fagterminologi, d.v.s. ord der falder ind under fagområder, kan være meget svær at behandle for oversætterne og nogle af redaktionerne har hentet faglig bistand udefra for at arbejde på denne del af ordforrådet. I nogle af landene har man konsulteret fagfolk ved oversættelsesarbejdet. Blandt krævende fagområder er metrik, geologi og jura, især da der ikke findes mange islandske håndbøger med udenlandske indekser indenfor disse specialområder Yderligere oplysninger om ækvivalenterne Når der vælges flere end én ækvivalent som oversættelse af et bestemt islandsk ord tilføjes der tit oplysninger om hver ækvivalents anvendelse. Dette er til stor hjælp for dem der skriver en tekst på et skandinavisk sprog, som ikke er deres modersmål. Følgende ord på svensk forklarer dette: rymja, v bröla (om tjur), råma (om ko), skria (om åsna) fimmkall, n m femma (om myntet); fem spänn (om beloppet) På samme måde kan man mange steder finde oplysninger om det islandske opslagsord som giver en nærmere forklaring på ordets betydning eller brug for udenlandske sprogbrugere. Følgende danske oversættelser beskriver dette: kvæntur, adj gift (om mand) skólasystir, n f skolekammerat (om pige) Alle disse ekstraoplysninger bliver defineret under et særskilt navn i værkets database. Det danske ord skolekammerat er en bestemt type data og om pige er en anden type. På denne måde holdes alle typer oplysninger så 'rene' som muligt inden for databasen.

12 ISLEX en flersproget nordisk ordbog Målsprogenes morfologi Når en islandsk bruger anvender Islex-webordbogen kan det være gavnligt for hende/ham at vide f.eks. om det danske målsprogsord er fælleskøn eller intetkøn eller hvordan et svensk verbum er i datid. Disse oplysninger finder man i ordbogens database. De er ikke synlige på overfladen, men fremstår når man bevæger musen over en ækvivalent hvorefter der springer en boks frem med ordets bøjningsendelser. Billede 3a viser svenske bøjningsendelser for ordet fjäril 'sommerfugl' og billede 3b viser bøjningsendelser for det danske ord te. Billede 3a. Opslagsordet fiðrildi med en svensk oversættelse. Boksen med bøjningsendelser springer frem når man bevæger musen over det svenske ord. Så kan man se ordet med artikel, ordets flertal og flertal med artikel. Under det islandske opslagsord kan man se et link over i ordets bøjning. Billede 3b. Opslagsordet te med en dansk oversættelse. Her har man bevæget musen over det danske ord således at ordets bøjningsendelser fremstår. Der arbejdes på at føje norske bøjningsendelser til Islex-databasen, men det er usandsynligt at færøsk morfologi vises på den måde. Det færøske sprogs morfologi ligner islandsk og af den grund er det ikke bekvemt at vise bøjningerne i så knap form. Alle disse ting er dog under udvikling når dette skrives og den endelige udformning er ikke afgjort endnu. 4. Brugeradgang til Islex Islex-ordbogen fremstår på webben i en form der naturligvis byder på en anden og på mange måder en mere livlig fremstilling end det er muligt i en traditionel, trykt bog. Der kan f.eks. vises billeder og animationer, gives lydeksempler såvel som åbnes for interne links mellem lemmaerne foruden at der er mange slags søgefunktioner. Billede 4 viser ordbogens udseende på webben.

13 364 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir Billede 4. Den danske brugergrænseflade i Islex. Søgefunktionerne er øverst i spalten til højre. Dér vises opslagsordet eldgos og dets ordbogsartikel, hvor man ser et billed og den danske oversættelse af ordet. Spalten til højre viser ordet i alfabetisk orden sammen med naboordene for oven og for neden. Når en bruger slår op i ordbogen indstiller hun/han selv hvilken ordbog han ønsker at bruge (d.v.s. på hvilket sprog oversættelserne fremstår), og det er muligt at se flere end ét sprog samtidig. Billede 5 viser ordet ljósapera hvor alle målsprogene fremstår på en gang. Billede 5. Ordet ljósapera med oversættelser på dansk, norsk (bokmål og nynorsk) og svensk. Islex-ordbogen har fem forskellige 'profiler', d.v.s. at hjemmesidens tekster findes på fem sprog: islandsk, dansk, norsk bokmål, nynorsk og svensk (bruger-

14 ISLEX en flersproget nordisk ordbog 365 grænsefladen på færøsk er under forberedelse). Man kan komme ind på Islexwebben på fire forskellige måder: og d.v.s. at projektet har sin egen webadresse i hver land. Hvis f.eks. brugeren kommer ind på webadressen fremstår ordbogens svenske profil automatisk. Brugeren kan dog altid selv indstille det sprog hun/han ønsker at websiden fremstår på. 5. Projektets status og videre udvikling Mulighederne for at optage flere sprog i Islex-databasen er langt fra brugt op og hvis der fremkommer passende samarbejdspartnere er det oplagt at indlemme flere sprog. Sprogene engelsk, fransk og tysk er blevet nævnt i denne sammenhæng som spændende muligheder. Da samarbejdet med svenske og norske universitetsinstitutioner omkring Islex blev indledt var planen at udgive trykte ordbøger mellem henholdsvis islandsk og svensk, og islandsk og norsk. Disse planer kan godt realiseres på et senere tidspunkt, men da må man tage i betragtning at både layout og trykning af ordbøger er dyr. Islex er ikke kun en ordbog, men under arbejdet er der også opstået en stor database over de nordiske sprog. Hvert islandsk opslagsord er knyttet til ækvivalenter på dansk, norsk bokmål og nynorsk, svensk og færøsk igennem databasen. Hele dette materiale med nøjagtig definerede oplysninger bevirker at Islexdatabasen kan danne grundlaget for al slags sprogteknologiske projekter inden for de nordiske sprog. På grund af det store ordforråd inden for målsprogene kan Islex-materialet nemt bruges til ordbøger i den modsatte retning, f.eks. en svensk-islandsk ordbog o.s.v. Tiden vil så vise hvilke sproglige projekter der vil udspringe af Islex. Litteraturliste Aldís Sigurðardóttir, Anna Hannesdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Håkan Jansson, Lars Trap-Jensen, Þórdís Úlfarsdóttir, 2008: ISLEX An Icelandic-Scandinavian Multilingual Online Dictionary. Proceedings of the XIII Euralex International Congress: (på CD) Aldís Sigurðardóttir, Anna Hannesdóttir, Margunn Rauset, 2012: Ein-, to- eller fleirspråkleg ordbok? I: Nordiska studier i Lexikografi 11. (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi 12.) Lund. Jón Hilmar Jónsson, 2005: Stóra orðabókin um íslenska málnotkun. JPV, Reykjavík.

15 366 Halldóra Jónsdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir På webben Beygingarlýsing íslensks nútímsmáls. Árni Magnússon-instituttet for islandske studier: Islex-ordbogen. Árni Magnússon-instituttet for islandske studier: og Halldóra Jónsdóttir Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Þórdís Úlfarsdóttir Árni Magnússon-instituttet for islandske studier

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1.

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1. MÁLFRÍÐUR 11 ISLEX Islandsk-skandinavisk webordbog Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Projektet er for det meste finansieret af de fire landes

Læs mere

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog

ISLEX - Islandsk-skandinavisk webordbog Sammenfatning ISLEX er et elektronisk ordbogsværk hvor kildesproget er islandsk og målsprogene er dansk, svensk og norsk (både nynorsk og bokmål). Ordbogen genspejler islandsk sprogbrug i samtiden og den

Læs mere

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: ISLEX: Islandsk-skandinavisk webordbog Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir Kilde: Nordiska Studier i Lexikografi 9, 2008, s. 197-218 Rapport fra

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is Nordterm 2017 Kongsberg, Norge Tema: «Hvem er brukerne av terminologiske ressurser og hvordan når vi ut til dem?» Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir & Steinþór Steingrímsson Árni Magnússon-instituttet

Læs mere

Ordbogssamarbejde i Norden

Ordbogssamarbejde i Norden Tema: Lyst og mod til det nordiske i dansk Af Lars Trap-Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ordbogssamarbejde i Norden En forudsætning for bedre sprogforståelse i Norden

Læs mere

Automatiske metoder til excerpering af nye ord

Automatiske metoder til excerpering af nye ord Automatiske metoder til excerpering af nye ord Kristín Bjarnadóttir og Eiríkur Rögnvaldsson Seminar om sprogrøgt og sprogteknologi København 29. oktober 2007 Foredragets emne Prototype af et værktøj for

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang

stavning bøjning udtale oprindelse betydning brug Baggrund og omfang Siden november 2009 har Den Danske Ordbog været tilgængelig på nettet. Redaktionen af Sprogmuseet har i den anledning bedt mig give en omtale af ordbogen, dens omfang og anlæg generelt og mere specifikt

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

BEDRE BRUGEROPLEVELSE...2 'DIKTAT-PROFIL' - NY PROFILTIL RETSKRIVNINGSPRØVER...2 OPLÆSNING - FLERE SPROG OG STEMMER...3

BEDRE BRUGEROPLEVELSE...2 'DIKTAT-PROFIL' - NY PROFILTIL RETSKRIVNINGSPRØVER...2 OPLÆSNING - FLERE SPROG OG STEMMER...3 Nyt i CD-ORD 9 SLUT MED LICENSNØGLER...1 BEDRE BRUGEROPLEVELSE...2 'DIKTAT-PROFIL' - NY PROFILTIL RETSKRIVNINGSPRØVER...2 NY NAVNGIVNING AF MENUER OG LÆSESTRATEGIER... 2 OPLÆSNING - FLERE SPROG OG STEMMER...3

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 Dansk i Vestnordens klasserum ANDEL I DET NORDISKE IMAGE? BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2 AFSTANDE BEFOLKNING Grønland 55.

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nýtsluleiðbeining / brugervejledning

Nýtsluleiðbeining / brugervejledning Nýtsluleiðbeining / brugervejledning Oversigt 1. Alfabetisering 2. Opslagsord 3. Udtale 4. Bøjninger 5. Grammatiske termer 6. Fagområder og stilværdi 7. Betydninger 8. Bemærkninger/anmærkninger 9. Fagtermer

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

FREMSTILLING AF EN BOG MED BOD EASYBOOK

FREMSTILLING AF EN BOG MED BOD EASYBOOK FREMSTILLING AF EN BOG MED BOD EASYBOOK Her kan du læse om, hvordan du nemt kan udforme dine bog online med billeder og tekst. Forudsætning for anvendelsen af BoD easybook: Du skal have en internetforbindelse

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

QuickMail er beregnet til udsendelse af rene tekstmails altså uden billeder, baggrunde m.v.

QuickMail er beregnet til udsendelse af rene tekstmails altså uden billeder, baggrunde m.v. TYPO3 QUICKMAIL Medlemsmails sendes fra Typo3 s Mailmodul, der er et plugin. Efter login skal du først klikke på Direct Mail i venstrekolonnen, og derefter på Nyhedsbrev Dinlokalafdeling i midterkolonnen,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

comp lex li Nordisk sprogforståelse møder de sociale netværk

comp lex li Nordisk sprogforståelse møder de sociale netværk comp lex li Nordisk sprogforståelse møder de sociale netværk Oktober 2011 1 Introduktion Vores projekt, hvis arbejdstitel er NordChat, er at lave et website, der etablerer kontakt mellem børn og unge i

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

AquaLingua. Brugervejledning

AquaLingua. Brugervejledning AquaLingua Brugervejledning Introduktion Adgang via tema Adgang via søgning Se billeder 1/6 Introduktion AquaLinguas hjemmeside giver brugeren adgang til at se et billede med betegnelser/beskrivelser på

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere