FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar"

Transkript

1 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4

2 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening nemt. Guiden er lavet med udgangspunkt i sociale foreninger. Den kan også bruges af andre foreninger, men vær opmærksom på særlige regler for folkeoplysende foreninger. I kan altid kontakte det lokale frivilligcenter for at få hjælp. På kan I finde jeres lokale frivilligcenter. Foreningsguiden er delt op i 5 dele: ForeningsGUIDEN ForeningsguideN Center for Socialt Ansvar Center for Socialt Ansvar 4 P Marts 01 Marts 01 4 R 1 ØKO A SES RB SING AI P Center for Socialt Ansvar TYREL ES ØKO TYREL ES G ISIN NDRA FU TYREL ES B FUNDR 4 R 1 MI NO B A SES RB ForeningsGUIDEN E EJD SING AI Center for Socialt Ansvar E EJD 1 ForeningsGUIDEN MI NO E EJD A SES RB ØKO Center for Socialt Ansvar 4 R Marts 01 P ForeningsGUIDEN FUNDR Marts 01 ØKO Re STY L SiNg Ai R P P 1 FuNdR ØKO TYREL ES TENDE GE TIF S FUNDR Mi NO B B SING AI SARBe Se MI NO Jde 1 E EJD G LIN A SES RB Be O RALF RSAM NE MI NO 4 R Marts 01 Foreningsguiden Fundraising

3 I vores forening vil vi gerne arbejde med: I Foreningsguiden er der: Opskrifter. Opskrifterne forklarer trin for trin, hvordan I kan arbejde som forening. Der er fx opskrifter på at stifte en forening, holde møder, styre økonomi. Stiftende generalforsamling Før generalforsamlingen inden den stiftende generalforsamling, er det vigtigt, at i har det, i skal bruge. før mødet Skal i Sørge for Lidt at spise og drikke Print 1 sæt vedtægter til alle Skriv dagsordenen på en tavle eller stort ark papir, så alle kan se den Sørg for en tavle eller et stort ark papir til at skrive bestyrelsens navne på TIPS Brug en projektor og en computer til at vise vedtægterne, så alle kan følge med, når I gennemgår dem. Stiftende generalforsamling for foreningen TIPS Spørg en person, som kender vedtægterne, om han/hun vil forklare dem. Det kan være en frivillig fra en anden forening eller bestyrelse. Stiftende generalforsamling Vi vil gerne lave en forening og lægge planer for vores arbejde. Foreningsguiden Stiftende generalforsamling 11 Arbejdsark. Arbejdsarkene gør det nemmere at løse opgaverne i foreningen. I opskrifterne står der, hvilke arbejdsark I kan bruge. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen 1. Valg af referent. Valg af dirigent. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år Eksempler. Eksemplerne viser, hvordan I skal bruge arbejdsarkene. 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Stiftende generalforsamling for foreningen Vi glæder os til at se jer Blomsterlund KoPIÈr arket Vi vil gerne lave en forening og lægge planer for vores arbejde. I vores forening vil vi gerne arbejde med: At skabe et sted for ensomme unge, hvor de kan komme og være sammen med andre. Vi vil lave aktiviteter for ensomme unge - bl.a. en årlig festdag. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 15. oktober 01 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen 1. Valg af referent. Valg af dirigent. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Arbejdsark og eksempler sidder bagest i hver del af foreningsguiden. Arbejdsarkene ligger også løst klar til brug. Husk at kopiere arbejdsarkene, så I altid har nogle, I kan bruge. Læg evt. Foreningsguiden på bordet imellem jer. Følg opskrifterne skridt for skridt. God arbejdslyst Hilsen Center for Socialt Ansvar Vi glæder os til at se jer KoPIÈr arket Foreningsguiden Fundraising

4 I Foreningsguiden vil I se følgende billeder: Eksempel Skriv Fx udfyld arbejdsark Eksempel Bilag Økonomi Fx penge, revisor og regnskab Find lokale fx til generalforsamling Send Fx med mail eller med post? Bestyrelse Fx valg af bestyrelse Eventuelt Vælg dirigent Aftaler Fx møder Frivillige TAK! Tak Fx afslutning af møder Computer Fx netbank og regnskabsark Tal med Fx banken, andre frivillige Kontakt Fx aviser, kommuner, andre foreninger Foreningsguiden Fundraising 4

5 MAJ ÅRSHJULET Årshjulet viser de opgaver, en forening har hvert år. Fx generalforsamling, månedsmøder, landsmøde. Brug årshjulet til: At få overblik over året og opgaverne At skrive opgave og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Brug arbejdsarket Årshjul side 6. ÅRsHjul DECEMBER JANUAR Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER FEBRUAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAIsING PR MARTs Noter: september APRIL AUGUsT JULI JUNI Kopiér arket i A Foreningsguiden Fundraising 5

6 HVAD ER? Fundraising betyder at skaffe penge eller andre ting, som I kan bruge i foreningen til at lave de aktiviteter, I gerne vil. I kan skaffe fx tasker, lokale, teaterbilletter, brød eller en kaffemaskine. Søg lokalt Vi opfordrer jer til at søge penge lokalt, da det giver de bedste muligheder for støtte. HUSK Allerede når I får en idé til, hvad I godt kunne tænke jer at lave i foreningen - et kursus, en fest, en café - så tænk over, hvordan I kan skaffe penge, ting og mad. IDÈ Tænk på om I kan tjene lidt penge på nogle af de aktiviteter, I laver, så aktiviteten kan skaffe penge til sig selv. Fx sælge kage eller mad. Brug jeres fantasi Det er vigtigt at tænke på alle muligheder, når I skal finde ud af, hvem der kan støtte jer. Foreningsguiden Fundraising 6

7 EKSEMPLER PÅ STEDER I kan søge om penge, ting og mad Lokale banker Se side 11. Kommunen. Se side 1. Integrationspuljer Sociale puljer 18 midler Andre lokale foreninger. Se side 1. Fx Lions Club Fx Rotary De lokale spillehaller Se side 18. Jeres forening Lokale fonde Se side 17. Lokale butikker. Se side 14. Det lokale supermarked Den lokale tankstation Den lokale boghandler Den lokale bager Den lokale biograf Andre butikker Tjene penge selv. Se side 16. Loppemarked Holde foredrag Sælge mad og drikke På de næste sider er der gode råd til, hvordan I kan søge forskellige steder. OBS! På kan I finde gratis kurser i, hvordan I fundraiser. Se på listen over Tilbud og aktiviteter Vælg kurser (Foreningsfundamentet) Foreningsguiden Fundraising 7

8 LAV EN -GRUPPE Lav en gruppe i foreningen og evt. andre frivillige, som synes, det er sjovt og spændende at skaffe penge og andre ting til jeres forening. OBS! I skal både skaffe penge til den almindelige drift - fx til forplejning, print og til de aktiviteter I gerne vil lave. I SKAL BRUGE Foreningens budget for dette år. Det får I fra bestyrelsen Arbejdsark Årshjul side 6. Arbejdsark Hvor kan vi søge midler? side 9. DECEMBER JANUAR FEBRUAR ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER NOVEMBER Hvor kan vi søge midler til foreningen FUNDRAIsING PR MARTs APRIL september Noter: Formål At samle alle idéer til hvor foreningen kan søge midler At lave en plan Hvor kan vi søge? Pulje, butik, forening mm. Sådan gør I Lav en brainstorm på, hvor I kan søge - vær kreative! Skriv i hver kasse. Hvad kan vi søge? Tjek hvad I kan søge til, er det penge, ting, mad eller?) Hvordan søger vi? Fx ansøgningsskema Svar på spørgsmålene Hvad kan vi søge til? Hvordan søger vi? Hvornår er der ansøgningsfrist? Hvornår får vi svar? Hvem søger? AUGUsT JULI Det skal I bruge Print eller kopier skemaet her En som skriver ind i skemaet Ansøgningsfrist Hvornår får vi svar? Hvem søger? JUNI MAJ Kopiér arket i A Dato: Foreningsguiden Fundraising 8

9 SÅDAN GØR I 1 Saml fundraising-gruppen til et møde Se på foreningens budget, så I ved cirka hvor mange penge, ting og mad I skal skaffe. Skab et overblik over foreningens aktiviteter Skriv aktiviteterne ind i Årshjulet, så I kan se, hvornår I har brug for penge, ting og mad. ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR Brug arbejdsark Årshjul side 6. skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAIsING PR MARTs Noter: september APRIL AUGUsT MAJ JULI JUNI Kopiér arket i A Foreningsguiden Fundraising 9

10 FUNDR SING AI 4 Tænk bredt og skriv ned. Skriv alle de steder ned, I kan forestille jer at søge om penge, ting, mad osv. i jeres lokalområde. Skriv idéerne ned. vi Fx ) Tjek mad eller? penge, ting,, Pulje, butik Center for søger vi? Hvordan sskema ansøgning vi søge? Hvad kan søge til, er det hvad I kan vi søge? Hvor kanforening mm. ER peskang l I bru Det e,geting og r kopier mad Print elle skemaet her ind ver En som skri aetune mm skem i Ko n. Se Vores forening Lokale fonde Se side 17. Lokale bu tik Det lokale ker. Se side 14. Den lok supermarked ale Den lok tankstation ale boghan dler Den lok ale Den lok bager ale Andre but biograf ikker På de næ ste sider er der go de råd Dato: var.dk OBS! Center for IN AIS G side 1. Integration spuljer Sociale puljer banker er? Hvem søg svar? vi Se side 11. får r Andre lok Hvornå ale frist foreninger. Ansøgnings Se side 1. Fx Lions Clu Fx Rotary b De lokale spillehalle r Se side 18. forsocialtans r Socialt Ansva n søge om e rgsmålen Svar på spø søge til? vi Hvad kan er vi? søg Hvordan der ansøgningsfrist? er Hvornår får vi svar? Hvornår Lokale er? Hvem søg I Sådan gør rm på, nsto Lav en brai e søg hvor I kan! tive - vær krea kasse. r hve Skriv i Formål alle idéer til At samle en hvor forening ler kan søge mid plan At lave en EKSE ngen I ka MPLER På STED til foreni FUNDR n Hvor ka ler søge mid Socialt Ansva Tjene pen ge selv. Se Loppem side 16. ark Holde fore ed drag Sælge ma IÈR ARKET d og KOP drik ke Brug arbejdsark Hvor kan vi søge midler? side 9. Se opskrift Eksempler på steder I kan søge om penge, ting og mad side 7. til, hvordan I kan søge forskellige steder. På rivillighed.dk kan I find hvordan I fundraiser. e gratis kur ser i, Se på liste n over Tilbu Vælg kur ser (Forening d og aktiviteter sfundamente t) r forsocialtans var.dk Foreningsgu iden Fundra ising 7 5 Undersøg D EC ÅRsHjul NO VE FE R BR OKTO B ER Brug arbejdsark Årshjul side 6. G IN PR FUNDRAIs Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. BE Ts MAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. M JANU AR R EMBE R UA Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). hvornår der er ansøgningsfrister (I kan tit se dem på internettet) og skriv dem ind på Årshjulet. G J AU JUNI JULI M A T Us APRIL ER TEMB sep Noter: Kopiér arket i A 6 Hvor kan vi søge midler til foreningen Formål At samle alle idéer til hvor foreningen kan søge midler At lave en plan Hvor kan vi søge? Pulje, butik, forening mm. Sådan gør I Lav en brainstorm på, hvor I kan søge - vær kreative! Skriv i hver kasse. Hvad kan vi søge? Tjek hvad I kan søge til, er det penge, ting, mad eller?) Svar på spørgsmålene Hvad kan vi søge til? Hvordan søger vi? Hvornår er der ansøgningsfrist? Hvornår får vi svar? Hvem søger? Hvordan søger vi? Fx ansøgningsskema Dato: Ansøgningsfrist Fordel opgaverne. Skriv i arbejdsarket, hvem der kontakter hvilke steder og hvornår I vil gøre det. Det skal I bruge Print eller kopier skemaet her En som skriver ind i skemaet Hvornår får vi svar? Brug arbejdsark Hvor kan vi søge midler? side 9. Hvem søger? Foreningsguiden Fundraising 10

11 Ansøgning om støtte til temaaften Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , mail: Formål: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i forenngen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Ansøgt beløb: kr. Søg midler hos LOKALE BANKER De fleste bankers lokale afdelinger har fonde, som giver penge til foreninger SÅDAN GØR I 1 Gå hen og tal med jeres lokale bank og find ud af, hvad de støtter og hvordan I kan søge penge. Spørg om, hvad der er vigtigt i en ansøgning Spørg om, hvad de ellers har støttet Spørg om, hvor mange penge I kan søge Bed om et ansøgningsskema, hvis de har et Skriv ansøgningen SÅDAN SKRIVER I EN ANSØGNING Den gode ansøgning fortæller en historie, der giver mening for dem, I søger penge hos SÅDAN KAN I lave EN ANSØGNING Se eksempel Ansøgning side 0-. Ansøgning om støtte til temaaften Overskrift. Overskriften skal kort fortælle, 1 hvad ansøgningen handler om. Kontaktoplysninger. Det skal være let for modtageren at kontakte jer enten pr. telefon, brev eller . Skriv derfor alle kontakt-informationer øverst i brevet. Navn på foreningen Navn, telefon, mail og postadresse på kontaktpersonen (den, som kender aktiviteten bedst) Foreningsguiden Fundraising 0 Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , Formål: mail: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i foreningen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. HUSK Lad altid en anden person rette ansøgningen igennem, inden I sender den. Brug opskrift Sådan skriver I en ansøgning side 0. Se eksempel Ansøgning side 1-. Ansøgt beløb: kr. Foreningsguiden Fundraising 11

12 Ansøgning om støtte til temaaften Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , mail: Formål: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i forenngen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Ansøgt beløb: kr. Søg midler hos ANDRE FORENINGER Der findes lokale foreninger, som giver støtte til andre foreninger. Det er fx: Lions Club Rotary SÅDAN GØR I 1 Find ud af om Lions Club, Rotary eller andre foreninger findes i jeres lokalområde. Slå det op på internettet fx: SÅDAN SKRIVER I EN ANSØGNING Den gode ansøgning fortæller en historie, der giver mening for dem, I søger penge hos SÅDAN KAN I lave EN ANSØGNING Se eksempel Ansøgning side 0-. Ansøgning om støtte til temaaften Overskrift. Overskriften skal kort fortælle, 1 hvad ansøgningen handler om. Kontaktoplysninger. Det skal være let for modtageren at kontakte jer enten pr. telefon, brev eller . Skriv derfor alle kontakt-informationer øverst i brevet. Navn på foreningen Navn, telefon, mail og postadresse på kontaktpersonen (den, som kender aktiviteten bedst) Foreningsguiden Fundraising 0 Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , Formål: mail: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i foreningen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Ansøgt beløb: kr. Kontakt foreningen. Spørg, hvad de støtter og om I har mulighed for søge penge hos dem. Spørg om, hvad der er vigtigt i en ansøgning Spørg om, hvad de har støttet Spørg om, hvor mange penge I kan søge Bed om et ansøgningsskema, hvis de har et Skriv ansøgningen HUSK Lad altid en anden person rette ansøgningen igennem, inden I sender den. Brug opskrift Sådan skriver I en ansøgning side 0. Se eksempel Ansøgning side 1-. Foreningsguiden Fundraising 1

13 Ansøgning om støtte til temaaften Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , mail: Formål: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i forenngen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Ansøgt beløb: kr. Søg midler hos KOMMUNEN I kommunen er der forskellige puljer, I kan søge til det frivillige sociale arbejde, som I laver. SÅDAN GØR I 1 Ring til jeres kommune og spørg dem, hvilke muligheder der er for at søge støtte til jeres frivillige arbejde. Når I har fundet den rigtige person - så spørg om: Hvad der er vigtigt i en ansøgning til dem? Hvor mange penge I kan søge? Hvornår er der tidsfrist? Bed om et ansøgningsskema, hvis de har et SÅDAN SKRIVER I EN ANSØGNING Den gode ansøgning fortæller en historie, der giver mening for dem, I søger penge hos SÅDAN KAN I lave EN ANSØGNING Se eksempel Ansøgning side 0-. Overskrift. Overskriften skal kort fortælle, 1 hvad ansøgningen handler om. Ansøgning om støtte til temaaften Kontaktoplysninger. Det skal være let for modtageren at kontakte jer enten pr. telefon, brev eller . Skriv derfor alle kontakt-informationer øverst i brevet. Navn på foreningen Navn, telefon, mail og postadresse på kontaktpersonen (den, som kender aktiviteten bedst) Foreningsguiden Fundraising 0 Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , Formål: mail: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i foreningen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Søg fx 18 midler. 18 er en pulje i kommunen, der støtter det frivillige sociale arbejde. I kan som forening søge puljen to gange om året Her er der mulighed for at få støtte til driften af foreningen fx print, transport, forplejning Brug opskrift Sådan skriver I en ansøgning side 0. Se eksempel Ansøgning side 1-. Ansøgt beløb: kr. Foreningsguiden Fundraising 1

14 Søg midler hos LOKALE BUTIKKER Det er en god idé at finde ud af, hvilke lokale butikker, der kan sponsorere og støtte jeres forening. Vær kreative, når I skal finde butikker. SÅDAN GØR I Hvor kan vi søge midler til foreningen Formål At samle alle idéer til hvor foreningen kan søge midler At lave en plan Hvor kan vi søge? Pulje, butik, forening mm. Sådan gør I Lav en brainstorm på, hvor I kan søge - vær kreative! Skriv i hver kasse. Hvad kan vi søge? Tjek hvad I kan søge til, er det penge, ting, mad eller?) Dato: Hvordan søger vi? Fx ansøgningsskema Svar på spørgsmålene Hvad kan vi søge til? Hvordan søger vi? Hvornår er der ansøgningsfrist? Hvornår får vi svar? Hvem søger? 1 Det skal I bruge Print eller kopier skemaet her En som skriver ind i skemaet Ansøgningsfrist Hvornår får vi svar? Hvem søger? Sæt jer sammen og skriv alle jeres idéer ned til, hvem der kan støtte jer med ting/mad/drikke. Brug arbejdsark Hvor kan vi søge midler side 9-0. Her er nogle idéer: Det lokale supermarked kan måske støtte jer med kaffe og småkager til bestyrelsesmøderne Den lokale bager kan måske støtte jer med brød og kager til jeres møder, til fællesspisning eller ander arrangementer Den lokale boghandler kan måske give jer printerpapir eller en kalender én gang om året Butikker i det lokale indkøbscenter kan måske støtte jer med gaver til konkurrencer eller foredragsholdere Den lokale biograf kan måske støtte jer med nogle billetter, I kan bruge til gaver til foredragsholdere eller gaver til konkurrencer Det lokale bibliotek kan måske give jer lov til at kopiere eller printe jeres foldere Foreningsguiden Fundraising 14

15 Hvor kan vi søge midler til foreningen Formål At samle alle idéer til hvor foreningen kan søge midler At lave en plan Hvor kan vi søge? Pulje, butik, forening mm. Sådan gør I Lav en brainstorm på, hvor I kan søge - vær kreative! Skriv i hver kasse. Hvad kan vi søge? Tjek hvad I kan søge til, er det penge, ting, mad eller?) Hvordan søger vi? Fx ansøgningsskema Svar på spørgsmålene Hvad kan vi søge til? Hvordan søger vi? Hvornår er der ansøgningsfrist? Hvornår får vi svar? Hvem søger? Det skal I bruge Print eller kopier skemaet her En som skriver ind i skemaet Ansøgningsfrist Hvornår får vi svar? Hvem søger? Fordel opgaverne. Aftal hvem, der skal kontakte de butikker, som I vælger at spørge. Skriv det ind i den sidste kolonne i arbejdsarket Hvor kan vi søge midler side 9-0. Dato: Gå hen i butikkerne og fortæl om jeres arbejde, og hvad de kan hjælpe jer med: brød, papir, mad, penge, kaffe, gaver osv. TIPS Fortæl i butikken, at de kan få et bevis på, at de har støttet jeres forening. De kan hænge fx beviset op i butikken, så andre kan se det. Boghandlen Blomsterly Blomsterlunden 1, st. th Blomsterlund Att. Birgit Jørgensen Den 4. september 01 Kære Birgit Jørgensen Vi er meget glade for, at I har haft mulighed for at støtte vore forening med kalendere til alle de frivillige. På vegne af foreningen Blomsterly vil vi gerne have lov til at takke for det flotte bidrag til brug i den frivillige indsats som foreningen udfører. 4 Giv/send takkebrev Det er en god idé at give dem, som støtter jer, et takkebrev fx til nytår. Se eksempel Takkebrev side 6. Venlig hilsen Peter Rasmussen, formand for foreningen Blomsterly Foreningsguiden Fundraising 15

16 TJEN PENGE SELV Som frivillig forening kan I også selv tjene penge. Her er nogle idéer, som I kan blive inspireret af: Loppemarked - sælge ting I eller andre ikke bruger mere Sælge mad og drikke fx til en byfest Sælge hjemmelavede ting fx strømper, halstørklæder, mad Entréindtægter Penge folk betaler for at komme til en aktivitet, som I har arrangeret Foredrag Er der én i jeres forening, som er god til at fortælle, hvad I laver eller fortælle om sit eget liv, så tilbyd foredrag mod betaling Foreningsguiden Fundraising 16

17 Ansøgning om støtte til temaaften Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , mail: Formål: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i forenngen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Ansøgt beløb: kr. Søg midler hos LOKALE FONDE I jeres lokale område kan der være lokale private fonde, som I kan søge til jeres arbejde. SÅDAN GØR I Undersøg om, der findes lokale fonde 1 i jeres område. Spørg fx på biblioteket. Tjek fondens hjemmesiden eller ring og spørg, hvordan I gør. Find ud af : Hvad der er vigtigt i en ansøgning? Hvor mange penge I kan søge? Hvornår er der tidsfrist? Har de et ansøgningsskema, I kan bruge? SÅDAN SKRIVER I EN ANSØGNING Den gode ansøgning fortæller en historie, der giver mening for dem, I søger penge hos Ansøgning om støtte til temaaften SÅDAN KAN I lave EN ANSØGNING Se eksempel Ansøgning side 0-. Overskrift. Overskriften skal kort fortælle, 1 hvad ansøgningen handler om. Kontaktoplysninger. Det skal være let for modtageren at kontakte jer enten pr. telefon, brev eller . Skriv derfor alle kontakt-informationer øverst i brevet. Navn på foreningen Navn, telefon, mail og postadresse på kontaktpersonen (den, som kender aktiviteten bedst) Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , Formål: mail: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i foreningen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Skriv ansøgning. Brug opskrift Sådan skriver I en ansøgning side 0-. Se eksempel Ansøgning side 1-. HUSK Send ansøgningen afsted inden tidsfristen. Foreningsguiden Fundraising 0 Ansøgt beløb: kr. Foreningsguiden Fundraising 17

18 Søg midler hos LOKALE SPILLEHALLER En spillehal er et sted, hvor folk sidder og bruger penge på at spille på maskiner. Loven siger, at det, spillehaller skal betale i skat, kan de vælge at give til frivillige foreninger i deres lokale område - uden at det koster dem noget. Foreningsguiden Fundraising 18

19 SÅDAN SKRIVER I EN ANSØGNING - forarbejdet Det er nødvendigt, at I forbereder jer for at kunne lave en god ansøgning At skrive en ansøgning tager lang tid. Vær forberedt på at skrive den igennem flere gange Aftal hvem, der kigger ansøgningen igennem, inden I sender den afsted SÅDAN GØR I Saml en gruppe, som godt kan lide at skrive 1 og som har lyst til at skrive det første udkast. HUSK Hvis I selv er i tvivl om det, I skriver i ansøgningen, så vil modtagere af ansøgningen også være i tvivl. Forarbejdet: I skal finde materiale om puljen/fonden, som I vil søge. I skal være sikre på, at puljen støtter den aktivitet, som I gerne vil søge penge til Undersøg om I skal bruge et særligt ansøgningsskema Gennemtænk og diskutér aktiviteten grundigt Undersøg, hvor mange penge fonden/puljen plejer at uddele og søg et beløb tæt på det Foreningsguiden Fundraising 19

20 SÅDAN SKRIVER I EN ANSØGNING Ansøgning om støtte til temaaften Forening: Blomsterlund Dato: Den Tema: Bliv klogere på livet Tidspunkt: Onsdag d. 0. september 01 kl Sted: Fælleshuset, Blomsterlunden Kontaktperson: Peter Rasmussen, Tlf , mail: Den gode ansøgning fortæller en historie, der giver mening for dem, I søger penge hos Se eksempel Ansøgning side 1-. Formål: Formålet med temaaften er få mere viden, få svar på mange spørgsmål og få konkrete øvelser eller råd, vi kan bruge. Vi vil gerne invitere Pia Lefeldt fra Sundhedscentret, og Martin Jørgensen fra Lægehuset til at holde oplæg. Målgruppe: Vi oplever, at mange i foreningen er interesserede i at vide mere om kroppen, hvordan de holder sig sunde, passer på sig selv og forebygger sygdomme. Det er ikke kun viden, foreningen er interesserede i, derfor vil vi gerne invitere alle og ikke kun de frivillige i foreningen. Ansøgt beløb: kr. SÅDAN KAN I LAVE EN ANSØGNING Overskrift. Overskriften skal kort fortælle, 1 hvad ansøgningen handler om. Kontaktoplysninger. Det skal være let for modtageren at kontakte jer enten pr. telefon, brev eller . Skriv derfor alle kontakt-informationer øverst i brevet. Navn på foreningen Navn, telefon, mail og postadresse på kontaktpersonen (den, som kender aktiviteten bedst) Foreningsguiden Fundraising 0

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere