FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar"

Transkript

1 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4

2 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening nemt. Guiden er lavet med udgangspunkt i sociale foreninger. Den kan også bruges af andre foreninger, men vær opmærksom på særlige regler for folkeoplysende foreninger. I kan altid kontakte det lokale frivilligcenter for at få hjælp. På kan I finde jeres lokale frivilligcenter. Foreningsguiden er delt op i 5 dele: ForeningsGUIDEN ForeningsguideN Center for Socialt Ansvar Center for Socialt Ansvar 4 3 P Marts 03 Marts 03 4 R ØKO A SES RB SING AI 3 P 3 Center for Socialt Ansvar TYREL ES ØKO TYREL ES G ISIN NDRA FU TYREL ES B FUNDR 4 R MI NO B 3 A SES RB ForeningsGUIDEN E EJD SING AI Center for Socialt Ansvar E EJD ForeningsGUIDEN MI NO E EJD A SES RB ØKO Center for Socialt Ansvar 4 R Marts 03 P ForeningsGUIDEN FUNDR Marts 03 ØKO Re STY L SiNg Ai R P P FuNdR ØKO TYREL ES TENDE GE TIF S FUNDR 3 Mi NO B B SING AI SARBe Se MI NO Jde E EJD G LIN A SES RB Be O RALF RSAM NE MI NO 4 R Marts 03 Foreningsguiden Økonomi

3 I vores forening vil vi gerne arbejde med: I Foreningsguiden er der: Opskrifter. Opskrifterne forklarer trin for trin, hvordan I kan arbejde som forening. Der er fx opskrifter på at stifte en forening, holde møder, styre økonomi. Stiftende generalforsamling Før generalforsamlingen inden den stiftende generalforsamling, er det vigtigt, at i har det, i skal bruge. før mødet Skal i Sørge for Lidt at spise og drikke Print sæt vedtægter til alle Skriv dagsordenen på en tavle eller stort ark papir, så alle kan se den Sørg for en tavle eller et stort ark papir til at skrive bestyrelsens navne på TIPS Brug en projektor og en computer til at vise vedtægterne, så alle kan følge med, når I gennemgår dem. Stiftende generalforsamling for foreningen TIPS Spørg en person, som kender vedtægterne, om han/hun vil forklare dem. Det kan være en frivillig fra en anden forening eller bestyrelse. Stiftende generalforsamling Vi vil gerne lave en forening og lægge planer for vores arbejde. Foreningsguiden Stiftende generalforsamling Arbejdsark. Arbejdsarkene gør det nemmere at løse opgaverne i foreningen. I opskrifterne står der, hvilke arbejdsark I kan bruge. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år Eksempler. Eksemplerne viser, hvordan I skal bruge arbejdsarkene. 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Stiftende generalforsamling for foreningen Vi glæder os til at se jer Blomsterlund KoPIÈr arket Vi vil gerne lave en forening og lægge planer for vores arbejde. I vores forening vil vi gerne arbejde med: At skabe et sted for ensomme unge, hvor de kan komme og være sammen med andre. Vi vil lave aktiviteter for ensomme unge - bl.a. en årlig festdag. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 5. oktober 0 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Arbejdsark og eksempler sidder bagest i hver del af foreningsguiden. Arbejdsarkene ligger også løst klar til brug. Husk at kopiere arbejdsarkene, så I altid har nogle, I kan bruge. Læg evt. Foreningsguiden på bordet imellem jer. Følg opskrifterne skridt for skridt. God arbejdslyst Hilsen Center for Socialt Ansvar Vi glæder os til at se jer KoPIÈr arket Foreningsguiden Økonomi 3

4 I Foreningsguiden vil I se følgende billeder: Eksempel Skriv Fx udfyld arbejdsark Eksempel Bilag Økonomi Fx penge, revisor og regnskab Find lokale fx til generalforsamling Send Fx med mail eller med post? Bestyrelse Fx valg af bestyrelse Eventuelt Vælg dirigent Aftaler Fx møder Frivillige TAK! Tak Fx afslutning af møder Computer Fx netbank og regnskabsark Tal med Fx banken, andre frivillige Kontakt Fx aviser, kommuner, andre foreninger Foreningsguiden Økonomi 4

5 MAJ ÅRSHJULET Årshjulet viser de opgaver, en forening har hvert år. Fx generalforsamling, månedsmøder, landsmøde. Brug årshjulet til: At få overblik over året og opgaverne At skrive opgave og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Brug arbejdsarket Årshjul side 8. ÅRsHjul DECEMBER JANUAR Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER FEBRUAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAIsING PR MARTs Noter: september APRIL AUGUsT JULI JUNI Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Økonomi 5

6 FORENINGENS Foreningens økonomi er de penge, som foreningen får, og de penge I bruger i foreningen. Hele bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi. Bestyrelsen skal fx huske at aflevere bonner og kvitteringer til kassereren. Det er kassereren, der holder styr på foreningens økonomi til hverdag. Det vil sige, at kassereren fx ordner bonner og kvitteringer og skriver dem ind i regnskabet. Kassereren skal fx: Lave en foreningsbankkonto Sørge for, at der er kvitteringer (bilag) på alt, hvad der bliver købt og givet til foreningen Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Fortælle bestyrelsen om økonomien til bestyrelsesmøderne Se i Årshjul side 8. TIPS Bestyrelsen kan aftale, at man skal aflevere sine bonner senest den sidste dag i hver måned ellers får man ikke de penge tilbage, som man har brugt. ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Noter: OKTOBER NOVEMBER DECEMBER FUNDRAIsING PR JANUAR FEBRUAR MARTs APRIL september I SKAL BRUGE AUGUsT JULI JUNI MAJ Kopiér arket i A3 Et ringbind, som er inddelt i måneder Et regnskabsark REGNSKABSARK Brug et Excel-regnskabsark, der skal udfyldes på computer. Det gør det nemt for jer at lave budget og regnskab. I kan hente regnskabsarket på hjemmesiden Foreningsguiden Økonomi 6

7 FORENINGENS KONTO Foreningen skal have en forenings-konto i den lokale bank Det skal være en NEM-konto De penge, som foreningen har, skal stå på forenings-kontoen TIPS Det bør være gratis at lave en foreningskonto. Hvis banken vil have penge for det, så prøv en anden bank. Det kan være nemmere at få lavet en konto til foreningen i den bank, man selv bruger. SÅDAN GØR I CVR-NUMMER Et CVR-nummer er en forenings CPR-nummer (personnummer). CVR betyder: Det centrale virksomhedsregister. En forening skal have et CVR-nummer for at kunne modtage penge fra fonde og puljer. For at få et CVR-nummer skal foreningen registreres i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Det er gratis at få et CVR-nummer. SådaN gør I Det er en god ide, at kassereren laver foreningens CVR-nummer. I skal bruge en mail-adresse og NEM-ID. gå på internettet Gå ind på hjemmesiden Klik på Frivillig forening i venstre side Klik på den orange knap STaRT Log ind med din NEM-ID accepter betingelserne Nu kan du oprette, forny, ændre eller lukke jeres forening godkend og underskriv altid din registrering med NEM-ID Når du har afsluttet, modtager du en kvittering pr. mail Gå til jeres lokale bank og spørg, hvad de skal bruge for at oprette en forenings-nem-konto til jer. Tit skal banken bruge: Foreningens vedtægter Referat fra den sidste generalforsamling Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde Underskrift fra kassereren og formanden, som har tegningsret, det vil sige de to, som kan skrive under på foreningens vegne I jeres vedtægter kan I læse, hvem der har tegningsretten Når I har lavet foreningens CVR-nummer, skal I give det til banken. Se opskriften CVR-nummer side 9. Foreningsguiden Økonomi 9 Foreningsguiden Økonomi 7

8 DANKORT I kan få ét eller to Dankort til foreningens konto Det er formanden og kassereren, der får Dankort til foreningens konto, fordi det er dem, som har tegningsret til foreningen. Tegningsret betyder, at man kan skrive under på vegne af foreningen. SÅDAN GØR I Spørg i banken, hvordan I får Dankort til foreningens konto. HUSK Når I vælger ny kasserer eller formand, så skal der laves nye Dankort. Spørg i banken, hvordan I skal gøre. I skal selv fortælle banken, når der er en ny kasserer og formand. Foreningsguiden Økonomi 8

9 CVR-NUMMER Et CVR-nummer er en forenings CPR-nummer (personnummer). CVR betyder: Det centrale virksomhedsregister. En forening skal have et CVR-nummer for at kunne modtage penge fra fonde og puljer. For at få et CVR-nummer skal foreningen registreres i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Det er gratis at få et CVR-nummer. SÅDAN GØR I Det er en god ide, at kassereren laver foreningens CVR-nummer. I skal bruge en mail-adresse og NEM-ID. Gå på internettet Gå ind på hjemmesiden Klik på Frivillig forening i venstre side Klik på den orange knap START Log ind med din NEM-ID Accepter betingelserne Nu kan du oprette, forny, ændre eller lukke jeres forening Godkend og underskriv altid din registrering med NEM-ID Når du har afsluttet, modtager du en kvittering pr. mail Foreningsguiden Økonomi 9

10 HUSK Sig ja til at blive informeret, når CVR-nummeret skal fornys. 3 HUSK CVR-nummeret skal fornys hvert 3. år på hjemmesiden: 4 HUSK Hvis I vælger en ny kasserer i foreningen, så skal I skrive det i CVR-registret. Log ind i CVR-registeret på og ændre jeres oplysninger. Gør som skrevet i punkt. Hvis I har brug for hjælp: Ring til Erhvervsstyrelsen på tlf Foreningsguiden Økonomi 0

11 NETBANK Med Netbank kan I gå i banken på internettet På netbank kan I: Se hvor mange penge I har Se hvad pengene bliver brugt til Se hvornår pengene bliver brugt Udskrive et overblik over en måned (det kan bruges til regnskabet) Betale regninger Overføre penge til andre konti Både formanden og kassereren kan få adgang til foreningens bankkonto via netbank, fordi det er formanden og kassereren, som har tegningsret. Det er en god idé, at både kassereren og formanden har adgang til netbank, så kan I hjælpe hinanden. SÅDAN GØR I Spørg i banken, hvordan I kan få adgang til jeres konto via netbank. HUSK Når I vælger en ny kasserer eller formand i foreningen, skal I give banken besked. Foreningsguiden Økonomi

12 PENGEKASSEN Foreningen skal have en pengekasse Pengekassen er til kontanter, som I kan bruge til at købe små ting for Det er kassereren, som passer på pengekassen SÅDAN GØR I Find en æske, som I vil have foreningens penge i. BILAG Kvitteringer, regninger, girokort, fakturaer DET ER MEGET VIGTIGT, at I gemmer alle bilag (kvitteringer, regninger, girokort og faktura) både på de penge, som I bruger og de penge, som foreningen får. Bilag er for eksempel: Kvitteringer på ting I har købt i fx Fakta, boghandleren eller i grønthandleren Togbilletter Regninger på print af brochurer Kvitteringer på, at I har hævet fx.000 kr. i banken. Brev om, at I modtager kr. fra fx Lions Club Kassereren skal have alle bilagene, så hun kan lave regnskab hver måned. Årsregnskabet med bilagene skal vises til revisoren, som skal tjekke, at alle bilag er der. SåDAn GøR I Få alle bilag. Alle, som har købt noget eller hævet nogle penge, skal skrive sit navn på bilaget og give det til kassereren. Skriv også, hvis det er penge fra pengekassen, som er brugt. Hæv penge i banken til pengekassen, fx.000 kr. HUSK Få en kvittering. Kvitteringen (bilaget) skal bruges i regnskabet på sammen måde som andre kvitteringer. Se opskriften Bilag side 3. Foreningsguiden Økonomi 3 Bilag Bilagsnummer: Dato: Hvad er der blevet købt: Arrangement: Beløb: Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): 3 HUSK Når I bruger penge fra pengekassen, skal I skrive pengekasse på kvitteringen. Aflever kvitteringen til kassereren, så kan hun skrive i regnskabet, at det er penge, som er brugt fra pengekassen. Se arbejdsark Bilag side 3. HUSK At vedhæfte bon eller regning. Foreningsguiden Økonomi

13 BILAG Kvitteringer, regninger, girokort, fakturaer DET ER MEGET VIGTIGT, at I gemmer alle bilag (kvitteringer, regninger, girokort og faktura) både på de penge, som I bruger og de penge, som foreningen får. I skal gemme alle bilag, så I kan bevise, at I har brugt pengene som aftalt Loven siger, at I skal gemme bilag i 3 år Bilag er for eksempel: Kvitteringer på ting I har købt i fx Fakta, boghandleren eller i grønthandleren Togbilletter Regninger på print af brochurer Kvitteringer på, at I har hævet fx.000 kr. i banken. Brev om, at I modtager kr. fra fx Lions Club Kassereren skal have alle bilagene, så hun kan lave regnskab hver måned. Årsregnskabet med bilagene skal vises til revisoren, som skal tjekke, at alle bilag er der. SÅDAN GØR I Få alle bilag. Alle, som har købt noget eller hævet nogle penge, skal skrive sit navn på bilaget og give det til kassereren. Skriv også, hvis det er penge fra pengekassen, som er brugt. Foreningsguiden Økonomi 3

14 Bilag Sæt kvitteringen fast på bilagsarket. Brug arbejdsark Bilag side 3. Bilagsnummer: Dato: Hvad er der blevet købt: Arrangement: Beløb: Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK At vedhæfte bon eller regning. 3 Udfyld bilagsarket. Skriv: Dato Beløb Bilag Bilagsnummer: 4 Dato: Den 4. juni 0 Hvad er der blevet købt: Mælk, kaffe, sukker og kager Arrangement: Månedsmøde Beløb: 83,40 kr. Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK At vedhæfte bon eller regning. Hvad er blevet købt Til hvilket arrangement Om det er penge fra pengekassen eller Dankort, som er blevet brugt Hvilket nummer bilaget får i regnskabet. Året første bilag får nr., det næste nr. osv. Se eksempel Bilag side 3. 4 Sæt bilagsarket ind i regnskabsmappen under den rigtige måned. Mappen skal være opdelt i måneder. Foreningsguiden Økonomi 4

15 INTRO til regnskabsark I skal bruge fx elektronisk Excel-ark til at lave jeres regnskab. I Excel-arket kan I lave: Budget Regnskab Årsregnskab I kan hente regnskabsarket på hjemmesiden Gem arket på jeres computer. Når regnskabsarket er udfyldt, laver arket automatisk jeres årsregnskab. Foreningsguiden Økonomi 5

16 ØKO MI NO SÅDAN GØR I Find Regnskabsarket Regnskabsarket finder I på hjemmesiden Klik på Projekter Vælg Foreningsguiden Gem arket på jeres computer Nederst til venstre kan I vælge, hvilket ark I vil se på: regnskab, årsregnskab eller budget Vælg og download Regnskabsark Brug opskrifterne ØKON ÅRSregnskab egnskab MÅNEDSr Årsregnskabet er det regnskab, som viser: Hvor mange penge foreningen har fået i løbet af hele året Hvad foreningens penge er blevet brugt til i løbet af hele året hver måned e regnskab penge, en skal lav på alle de Kasserer n se bilag abet skal ma i foreningen derne I regnsk brugt og t tyrelsesmø fåe som I har s frem til bes vise l ska gnskabet Månedsre Årsregnskabet skal laves, når året slutter, og det nye år begynder. Det vil sige i starten af januar hvert år. e sm ød Må NO VE ned Betalt : Dankort kontant fte bon smøde for Socialt Ansvar KOPIÈR ark). eren (Excel- ARKET APRIL Måned smøde Måned eller regning At vedhæ.dk rsocialtansvar Center på comput kabsarket Find regns jekter sm ned ød sm e Må e M A ød J AU Måned smøde 7 JUNI smøde Måned JULI Center for Socialt Ansvar øde NO VE Mån edsm de OKTO B ER Månedsmø FUNDRAIs de Månedsmø ER TEMB sep øde edsm st Mån GU Årsregnskabet skal I vise frem på generalforsamlingen. Det skal godkendes af alle frivillige på generalforsamlingen. Pro Klik på iden eningsgu rk Vælg For regnskabsa download og lg Væ s computer jere på et Gem ark 9. sark side k regnskab se arbejdsar Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Økonomi HUSK Årsregnskabet skal ses igennem og godkendes af foreningens revisor inden generalforsamlingen. assen): (pengek HUSK PR FUNDRAIs se eksempel Årsregnskab side 33. kr. med Ts MAR smøde Måned første e fx det lsesmød bestyre t, Dankor Fx forny og CVR.nr. netbank budget Fx Lav OKTO B ER Kopiér arket i A3 Måne 83,40 e Måned smøde JULI Beløb: ød ER TEMB sep de Månedsmø BR sm st AU de g ned Må M A øde mlin. GU edsm Se opskrift side Mån ment: FE orsa se Årshjul side 8. Arrange Gen eralf G IN de og kager BR APRIL sukker FE mling e dsmød smøde Betalt Noter: er Måned Fx, kaffe, Se Årshjul side 7. JANU AR R EMBE smøde Måned nskab Årsreg R R UA Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. BE ned Må skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. M Mælk købt: Gener alforsa Månedsmø Hvad D EC ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). 4 juni 0 der blevet Fx PR Den 4. de de Månedsmø første fx det møde bestyrelses Dankort, Fx forny og CVR.nr. netbank budget Fx Lav : Dato: Månedsmø G IN Ts MAR Se opskrift side 9 ummer Bilagsn JANU AR R EMBE øde Månedsm ab Årsregnsk R øde g Bila Noter: BE edsm Det en god idé at lave budgettet efter generalforsamlingen. Så ved I hvilke ønsker de frivillige har til aktiviteter det næste år. te måned. ne fra den sids er i jeres bilagsarke Find alle fra januar måned. De sidd g bila alle Fx mappe. regnskabs e 3. bilag sid se eksempel M R UA skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Mån ri SÅDaN gø D EC ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Se opskrift side 7 Årsregnskabet er et regnskab for hele året Hvad I vil bruge penge til hele næste år Se eksempel Budget side 3. MI NO I OM JUNI Et budget er foreningens plan for: Hvor mange penge, I tror, foreningen bruger hele næste år, det vil sige fra. januar til 3. december ØKO MI NO Månedsmø BUDGET J ØKO Budget, Månedsregnskab og Årsregnskab, når I skal udfylde det. HUSK ar.dk årstallet til At ændre til venstre. mi iden Økono Foreningsgu Center for 9 var.dk forsocialtans r Socialt Ansva Foreningsguiden Økonomi rst dette år øve TIPS Det er en god idé, at personer lærer, hvordan man bruger regnskabsarket, så kan I hjælpe hinanden. Foreningsguiden Økonomi 6

17 MAJ BUDGET Et budget er foreningens plan for: Hvor mange penge, I tror, foreningen bruger hele næste år, det vil sige fra. januar til 3. december Hvad I vil bruge penge til hele næste år Se eksempel Budget side 3. Det en god idé at lave budgettet efter generalforsamlingen. Så ved I hvilke ønsker de frivillige har til aktiviteter det næste år. ÅRsHjul DECEMBER JANUAR Se Årshjul side 8. Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER FEBRUAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAIsING PR MARTs Noter: september APRIL AUGUsT JULI JUNI Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Økonomi 7

18 SÅDAN GØR I 3 Hold et møde i bestyrelsen, hvor I sammen laver næste års budget (Ofte vil det være årets andet bestyrelsesmøde). Find jeres regnskabsark frem på computeren. Se på arket Budget. Klik på budget nederst til venstre Se på årsopgørelsen for året, som lige er gået Tal om, hvor mange penge I tror, I får i foreningen næste år, og hvad I godt kunne tænke jer at lave Se eksempel Budget side 33. HUSK I skal selv rette årstallene i budgetarket, så de passer. Fx: Budget 03 i overskriften Årsopgørelse 0 i skemaet Budget 03 i skemaet Skriv i kolonnen Budget, hvor mange penge I vil bruge og på hvilke ting I vil bruge dem. Se eksempel Budget side 33. Foreningsguiden Økonomi 8

19 MÅNEDSREGNSKAB Kassereren skal lave regnskab hver måned I regnskabet skal man se bilag på alle de penge, som I har fået og brugt i foreningen Månedsregnskabet skal vises frem til bestyrelsesmøderne SÅDAN GØR I Bilag Bilagsnummer: 4 Dato: Den 4. juni 0 Hvad er der blevet købt: Mælk, kaffe, sukker og kager Arrangement: Månedsmøde Find alle bilagsarkene fra den sidste måned. Fx alle bilag fra januar måned. De sidder i jeres regnskabsmappe. Se eksempel Bilag side 3. Beløb: 83,40 kr. Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK At vedhæfte bon eller regning. Find regnskabsarket på computeren (Excel-ark). Klik på Projekter Vælg Foreningsguiden Vælg og download Regnskabsark Gem arket på jeres computer Se arbejdsark Regnskabsark side 30. HUSK At ændre årstallet til dette år øverst til venstre. Foreningsguiden Økonomi 9

20 3 Skriv alle bilag ind i regnskabsarket, som I har på computeren. Sådan gør I Dato: I skal skrive den dato, som står på bilaget Tekst: I skal skrive, hvad I har købt Bilag: I skal skrive ud for årets første bilag, ud for det næste osv. Kategori: I skal vælge, den kategori, som passer Klik der, hvor I vil skrive. Der kommer en pil frem til højre Klik på pilen og vælg en kategori Pengekasse: Skriv beløbet ind her, hvis I har brugt penge fra pengekassen Bankkonto: Skriv beløbet ind her, hvis I har brugt dankort Se eksempel Regnskabsark side 9. HUSK I december skal I lave et årsregnskab. Hvis I har fulgt opskriften ovenfor, laver regnskabsarket selv årsregnskabet for jer. Foreningsguiden Økonomi 0

21 4 Øverst i regnskabet kan I hele tiden se: Indtægter og udgifter Det vil sige, hvad I har fået og brugt i alt Resultat Det vil sige, hvor meget I har i pengekassen og på bankkontoen nu Se arbejdsark Regnskabsark side Vis regnskabet på det næste bestyrelsesmøde. I kan printe det ud og tage det med. Foreningsguiden Økonomi

22 MAJ ÅRSREGNSKAB Årsregnskabet er et regnskab for hele året Årsregnskabet er det regnskab, som viser: Hvor mange penge foreningen har fået i løbet af hele året Hvad foreningens penge er blevet brugt til i løbet af hele året Årsregnskabet skal laves, når året slutter, og det nye år begynder. Det vil sige i starten af januar hvert år. ÅRsHjul DECEMBER JANUAR Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER FEBRUAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAIsING PR MARTs Noter: september APRIL AUGUsT JULI JUNI Kopiér arket i A3 Se Årshjul side 8. Se eksempel Årsregnskab side 34. HUSK Årsregnskabet skal ses igennem og godkendes af foreningens revisor inden generalforsamlingen. Årsregnskabet skal bestyrelsen vise frem på generalforsamlingen. Det skal godkendes af de frivillige på generalforsamlingen. Foreningsguiden Økonomi

23 SÅDAN GØR I Find regnskabsarket frem på computeren, som kassereren har brugt: Kassereren har i løbet af året skrevet alle bilag ind i regnskabet. Regnskabet viser nu alle indtægter og udgifter. Det vil sige, hvor mange penge I har fået og hvor mange penge, I har brugt i foreningen. Se eksempel Regnskabsark side 9. Lav årsregnskabet: Det regnskabsark på computeren, som kassereren har brugt, kan selv lave årsregnskabet. Tryk på arket årsregnskab nederst til venstre i regnskabsarket I kan nu se jeres årsregnskab. Nederst hvor der står resultat, kan I se, hvor mange penge I har i foreningen den 3. december Se eksempel Årsregnskab side 34. Foreningsguiden Økonomi 3

24 REVISION af årsregnskab Foreningens årsregnskab skal ses igennem for fejl hvert år før generalforsamlingen Se Årshjul side 8. Det er foreningens revisor, der tjekker årsregnskabet Hvem er revisoren? Revisoren i foreningen behøver ikke være en uddannet revisor Revisoren er en person, der ikke er medlem af bestyrelsen og som ikke er i familie med kassereren eller formanden Revisoren må gerne være frivillig i foreningen Revisoren bliver valgt på generalforsamlingen hvert år Årsregnskabet er det regnskab, som viser: Hvor mange penge foreningen har fået i løbet af hele året Hvad foreningens penge er blevet brugt til i løbet af hele året Se eksempel Årsregnskab side 34. Foreningsguiden Økonomi 4

25 MAJ SÅDAN GØR I Giv revisoren årsregnskabet og mappen med bilag i god tid inden generalforsamlingen ÅRsHjul DECEMBER JANUAR Se Årshjul side 8. Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER FEBRUAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER FUNDRAIsING PR MARTs Noter: september APRIL AUGUsT JULI JUNI Kopiér arket i A3 Revisoren læser årsregnskabet igennem og ser, om der er fejl fx: Om bilagene passer til regnskabet Om indtægter og udgifter er regnet rigtigt ud 3 Hvis der er fejl, siger revisoren det til bestyrelsen. 4 Kassereren skal rette fejlene. 5 Når revisoren IKKE kan finde nogen fejl, underskriver revisoren regnskabet. Nu er regnskabet klar til at blive vist til alle de frivillige på generalforsamlingen. Foreningsguiden Økonomi 5

26 PÅ DE NÆSTE SIDER KAN I SE & Eksempler ARBEJDSARK Foreningsguiden Økonomi 6

27 Eksempel FEBRUAR Bestyrelsesmøde MARTs Bestyrelsesmøde Fx det første bestyrelsesmøde Fx forny Dankort, netbank og CVR.nr. Fx Lav budget APRIL Bestyrelsesmøde MAJ Bestyrelsesmøde ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsesmøder, fornyelse af Dankort). skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Kopiér arket i A3 JANUAR Bestyrelsesmøde Fx Generalforsamling Bestyrelsesmøde JUNI PR FUNDRAIsING Årsregnskab Bestyrelsesmøde JULI Bestyrelsesmøde DECEMBER Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde AUGUsT NOVEMBER Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde OKTOBER september Noter: Foreningsguiden Økonomi 7

28 FEBRUAR MARTs APRIL MAJ ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en forening hvert år. (Fx generalforsamling, bestyrelsessmøder, fornyelse af Dankort). skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Kopiér arket i A3 JANUAR JUNI PR FUNDRAIsING DECEMBER JULI NOVEMBER AUGUsT OKTOBER september Noter: Foreningsguiden Økonomi 8

29 Eksempel Foreningsguiden Økonomi 9

30 Foreningsguiden Økonomi 30

31 Eksempel Bilag Bilagsnummer: 4 Dato: Den 4. juni 0 Hvad er der blevet købt: Mælk, kaffe, sukker og kager Arrangement: Bestyrelsesmøde Beløb: 83,40 kr. Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK Bydelsmødrenes Landsorganisation At vedhæfte bon eller regning. Foreningsguiden Økonomi 3

32 Bilag Bilagsnummer: Dato: Hvad er der blevet købt: Arrangement: Beløb: Betalt med Dankort: Betalt kontant (pengekassen): HUSK At vedhæfte bon eller regning. Foreningsguiden Økonomi 3

33 Eksempel Foreningsguiden Økonomi 33

34 Eksempel Foreningsguiden Økonomi 34

35 Pasteursvej 799 København V Tlf Foreningsguiden er udviklet af: Bydelsmødrenes Landsorganisation i samarbejde med Parabole Grafisk Kommunikation Foreningsguiden er finansieret af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Center for Socialt Ansvar Tak til: Niels Winthereik, Rikke Skovfoged og Anders Sejerøe, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Rabab Kazem, Bydelsmor Anvendelse af materialet, herunder hel eller delvis kopiering eller anden brug af materialet, skal godkendes af ansvarshavende redaktør i Center for Socialt Ansvar og må kun anvendes efter skriftlig aftale. Center for Socialt Ansvar 03, version ISBN.nr Foreningsguidens fem dele har en værdi af kr..50,00

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Privatpraktiserende ergoterapeuter

Privatpraktiserende ergoterapeuter Privatpraktiserende ergoterapeuter Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter etf.dk/private September 2012 Udarbejdet af Inger Voldum & Nanna Reimick 2 Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere