Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller"

Transkript

1 Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller kompositmaterialer ved hjælp af manuelle bearbejdningsværktøjer eller datastyrede konstruktions- og produktionsceller

2 forord Fremstilling i industrien Produktionsudstyret inden for fremstillingsområdet spænder lige fra manuelle bearbejdningsværktøjer til avancerede komplette datastyrede konstruktions- og produktionsceller, hvor håndteringen ofte foregår med robotteknologi. For at imødekomme medarbejdere og virksomheders behov for kompetencer inden for fremstilling, er der udviklet en række AMU kurser på området. Dette tema-hæfte er en lille smagsprøve på, hvilke AMUkurser der findes. AMU-kurserne inden for området findes i kursusdatabase hvor det også er muligt at se, hvor og hvornår AMU-kurserne gennemføres. På AMU kurserne er det også muligt at lære noget om de produktionsmetoder og arbejdsgange, der bruges i industrien i dag. Industriens uddannelser 2009 Udgivet af Industriens Uddannelser 1. oplag Oplag: Redigeret af: Jette Ortmann Grafik og layout: Rasmus Hald, Fluepapir.net Tryk: Erhvervsskolernes Forlag

3 CNC Teknik 10 Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 11 Præcisions tolerance kontrolmåling 12 Metrologi med GPS ISO standard matrix 13 Tegningslæsning, projektion og isometri 14 Produktionstekniske beregninger for cnc 15 CNC-drejeteknik, produktion/opstiller 16 CNC fræsning, opstiller/indkøring 17 Dialogprogram-mering, drejning og fræsning 18 CNC drejning, optimering/produktion 19 Statistisk Proces Control (SPC) 20 Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning 21 Volumenmodeller, cad/cam, bearbejdning 22 Cam/cnc -Højhastigheds-bearbejdning 23 Operatør ved CNC-styret kantpresse 24 Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling 25 Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion 26 IT og produktionsstyring for medarbejdere 27 Kommunikation i teams 28 Kvalitetsstyring i virksomheden

4 Tilmelding til kurser AMU kurserne afholdes på en række erhvervsskoler. Find det ønskede kursus på eller hvor man også tilmelder sig. Hvis du skal søge om VEUgodtgørelse (Voksen Erhvervs Uddannelse) skal du henvende dig til skolen. Hvis kurset ikke gennemføres i nærheden af kursistens bolig og det derfor bliver nødvendig at rejse til en anden landsdel, har erhvervsskolerne mulighed for at tilbyde kost og logi. Økonomi Et kursus varer fra få dage og op til 6 uger, og det koster kr. 580,- eller kr. 870,- pr. uge at deltage. HUSK! Det udfyldte skema skal afleveres senest 4 uger efter uddannelsens afslutning. Læs mere på Tilskud til kost og logi Der kan gives tilskud til kost og logi, hvis der er mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at medarbejderen indkvarteres på/ved skolen. I tilfælde af, at skolen ikke kan tilbyde kost og/eller logi udbetaler skolen et tilskud. Der kan også gives tilskud til befordring. Læse mere om tilskudssatser og -regler på Tilskudsmuligheder VEU-godtgørelser følger den højeste dagpengesats, der i 2010 er på kr. om ugen. Ydelsen sættes ned forholdsmæssigt, hvis det drejer sig om deltidsundervisning. VEU - Ansøgningsskema Ansøgningsskemaet udleveres på skolen. Skolen har udfyldt den del af skemaet, der handler om uddannelsesstedets attestation og giver vejledning om VEU-godtgørelse og evt. befordringstilskud. Medarbejdere og arbejdsgiver udfylder skemaet i fællesskab. Ledige udfylder skemaet sammen med a- kassen. Hvis medarbejderen er medlem af en a-kasse, skal ansøgningsskemaet afleveres her. Øvrige afleverer ansøgningsskemaet til uddannelsesstedet. 6 7

5 Eksempler på AMU-kurser rettet mod fremstilling CNC-teknik Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Præcisions tolerance kontrolmåling Metrologi med GPS ISO standard matrix Tegningslæsning, projektion og isometri Produktionstekniske beregninger for cnc CNC-drejeteknik, produktion/opstiller CNC fræsning, opstiller/indkøring Dialogprogrammering, drejning og fræsning CNC drejning,optimering/produktion Statistisk Proces Control (SPC) Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning Volumenmodeller, cad/cam, bearbejdning Cam/cnc -Højhastighedsbearbejdning Operatør ved CNC-styret kantpresse Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion IT og produktionsstyring for medarbejdere Kommunikation i teams Kvalitetsstyring i virksomheden 8 9

6 5,0 dage CNC Teknik Deltagerne kan efter DS/ISO tegninger, de fire regnearter samt trekants beregning beregne koordinater og opbygge enkle CNC programmer. Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj Deltageren kan efter uddannelsen selvstændigt aflæse emnetegninger og/eller kontrolspecifikationer og ud fra disse udføre kontrolmålinger med fast og stilbart kontrolværktøj. 3,0 dage kursus nr Endvidere kan deltagerne indtaste og afprøve programmerne på PC med tilhørende grafisk programmel i forbindelse med CNC programmering. Endelig kan deltagerne overføre, simulere, afprøve samt editere programmer på CNC udstyr under hensyntagen til nødvendig personlig og maskinel sikkerhed. Deltageren kan ved opmåling af emner selvstændigt anvende og aflæse følgende måleinstrumenter korrekt: stållineal, skydelære, gradmåler samt fast kontrolværktøj (dorne, gafler og gevindkontrolværktøj m.m.)

7 7,0 dage Præcisions tolerance kontrolmåling Deltageren kan efter uddannelsen selvstændigt udføre kontrolmålinger med stilbart kontrolværktøj på emner, hvor produktionsgrundlaget er tegninger og/eller kontrolspecifikationer., hvorefter deltageren selvstændigt kan anvende og aflæse følgende måleinstrumenter korrekt: skydelære, mikrometerskrue, mikrometer spærmål, trepunktsmåler, diatest samt mikrokator/finviser. Metrologi med GPS ISO standard matrix På baggrund af viden om TED mål samt dimensions- og geometritolerancer kan deltageren efter uddannelsen aflæse og vurdere GPS ISO standard målsætning med entydige geometriske emnekrav i relation til bearbejdnings- og produktionsmetoder, herunder anvendt konstruktionsgrundlag med modifikatorer for vinkel og lineær dimensionsmålsætning og positionstolerancesætning ud fra datumsystemer. 5,0 dage

8 5,0 dage Tegningslæsning, projektion og isometri Deltageren kan udføre tegninger efter gældende standarder i retvinklet projektion og fremstille disse i ISO-metrisk afbildning, beregne areal og rumfang. Deltageren kan endvidere ud fra arbejdstegninger udført i retvinklet projektion, udføre ISO metrisk afbildning, aflæse og omsætte mål og tolerancer fra disse. Produktionstekniske beregninger for cnc Deltageren kan arbejde med trigonometriske formler og udføre beregninger ud fra givne tegninger. Deltageren kan ud fra pc-geometri software beregne koordinatsæt til anvendelse ved programmering af diverse konturer i cnc programmer. Deltageren kan endvidere beregne korrekte skæretekniske data, ud fra givne materialer og værktøj. 5,0 dage

9 5,0 dage CNC-drejeteknik, produktion/opstiller Deltagerne kan, på grundlag af selvstændige valg af skæredata og værktøj samt ved anvendelse af matematiske/trigonometriske funktioner og programmeringskoder, udarbejde ISO CNC programmer med beregnet radiuskompensering, fristik, rundinger, indstik med dvæletid, korthulsboring, indvendig skrub og slet bearbejdning samt indvendig og udvendig gevindskæring. I forlængelse heraf kan deltagerne klargøre, opstille og foretage opmåling af værktøjer på touch-setter eller forindstilningsapparat samt indkøre CNC drejemaskinen til produktion samt udarbejde opstillerkort til hver enkelt produktion. CNC fræsning, opstiller/indkøring Deltageren kan ud fra en given arbejdstegning foretage planlægning, programmering, opstilling, indkøring og gennemførelse af egne nc-programmer på fræsemaskine og herunder løbende foretage kvalitetsstyring af bearbejdningsprocessen. Deltageren kan opmåle og indlæse værktøjsdata samt udmåle og indlæse emnenulpunkter. 5,0 dage Udfra gældende metrologi standarder kan deltagerne producere og kvalitetsvurdere de færdige emner samt fejlfinde og optimere udarbejdede CNC programmer

10 5,0 dage Dialogprogram-mering, drejning og fræsning Deltageren kan foretage cnc-programmering ved hjælp af cncfræsemaskiners og cnc-drejemaskiners dialogmenuer. CNC drejning, optimering/produktion Deltageren kan ud fra en given arbejdstegning fremstille egen nc-program indeholdende dokumentation for optimering. 5,0 dage Deltageren kan ud fra egne dialogbaserede programmer planlægge og gennemføre konkrete produktionsforløb på dreje- og fræsemaskiner og kan endvidere fremstille korrekt produktionsdokumentation. Deltageren kan ud fra et forud defineret program foretage en dokumenteret optimering og kan teste optimeringsstrategien på CNC-bearbejdningscenter

11 5,0 dage Statistisk Proces Control (SPC) Deltageren kan efter uddannelsen selvstændigt foretage korrekte dimensions og geometriske kontrolmålinger og indsamle og - ved hjælp af CP, CPK, X- S - bearbejde måleresultater i forbindelse med anvendelse af teknologi til Statistisk Proces Control (SPC). Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning Deltageren kan fremstille korrekte 2D tegninger indeholdende målsætning, skravering og laghåndtering, fremstille samlingstegninger samt redigere og overfører tegninger til et cam-system for fremstilling af enkle cnc-programmer 5,0 dage Deltageren kan endvidere justere SPC måleinstrumenter og opstillinger

12 5,0 dage Volumenmodeller, cad/cam, bearbejdning Deltageren kan fremstille en volumenmodelprototype i 3D, analysere denne for fejl i emnegeometrien, samt identificere minimum radius. Cam/cnc -Højhastighedsbearbejdning Deltageren kan, på baggrund af det opnåede kendskab til teknologien, vurdere mulighederne for udbredelse og anvendelse af højhastighedsbearbejdning. 5,0 dage Deltageren kan fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 3D protype under hensyn til emnes stivhed, maskinstabilitet, postprocessere til cam systemet, samt vælge spåntagende værktøjer til bearbejdning af emne. Deltageren kan, under hensyntagen til højhastighedsbearbejdningsteknologiens særlige krav til bearbejdningsmaskiner, bearbejdningsdata, spåntagende værktøjer, cam systemer og materialer, fremstille og afprøve enkle 3D volumenmodeller på en højhastighedsbearbejdningsmaskine

13 2,0 dage Operatør ved CNCstyret kantpresse Deltagerne kan ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjene en opstillet og programmeret CNC styret kantpresse. Deltagerne kan forstå produktionsforløbet og endvidere opmåle og kvalitetsbestemme fremstillede emner. Bearbejdningsteknik, måling og dataopsamling Deltageren kan anvende mindre komplicerede værkstedstekniske dokumentationer i overensstemmelse med de geometriske produkt specifikationer (GPS), foretage nøjagtige målinger i forbindelse med almindeligt forekommende spåntagende bearbejdning. 5,0 dage Deltageren kan medvirke til systematiseret brug af registrerende og styrende data samt ved vedligeholdelse af dokumentationsmateriale

14 5,0 dage Maskintegning, 3D- Cad-konstruktion Deltageren kan konstruere 3D modeller samt anvende 3D brugerdefinerede koordinatsystemer, 3D objekter, redigeringsfaciliteter samt visualisere den aktuelle konstruktion. IT og produktionsstyring for medarbejdere Deltageren kan anvende virksomhedens IT-systemer til at indhente informationer om et produktionsgrundlag, herunder produktionsplaner, oversigt over materialeforsyning og produktionskapacitet. 5,0 dage Deltageren kan kende forskel på tråd- flade- og volumemodeller. Endvidere kan deltageren vurdere konsekvenserne ved ændringer i produktionsgrundlaget, herunder identificere flaskehalse samt reagere herpå ved at redigere i produktionsplaner og oprette nye produktionsordrer. Deltageren kan anvende IT til under produktionen at foretage dataregistrering af ressourceforbrug. Endelig kan deltageren anvende virksomhedens IT-systemer til at følge op på produktionsforløbet, herunder beregne gennemløbstid og spildrate

15 3,0 dage Kommunikation i teams Kvalitetsstyring i virksomheden 3,0 dage Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem kan deltageren anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne arbejdsinstruktioner Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. deltage ved auditering

16 Erhvervsskole Københavns Tekniske skole Metalindustriel bearbejdning Maskin og værktøjsområdet Bornholms Erhvervsskole AMU Fyn AMU Syd Randers Tekniske skole EUC Syd Tech College Aalborg Aarhus Tekniske skole Mercantec

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Automatik og proces samt robot 2015

Automatik og proces samt robot 2015 Automatik og proces samt robot 2015 Erhvervsuddannelsescenter Syd Indhold (ver. 2) Indholdsfortegnelse side 1 Information side 3 Supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker side 5 Oversigt over

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30

Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Referat fra møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri den 10. juni 2014 kl. 10.00 til 14.30 Mødes blev holdt hos Grundfos Electronics i Bjerringbro Plan for dagen: 10.00-12.00 Udvalgsmøde 12.00-12.30

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg

Kursusprogram 2012. -på Processkolen i Kalundborg Kursusprogram 2012 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Kurser på procesområdet Vi har valgt i år at bygge vores kursuskatalog med i alt kurser på tilsammen 11 uger, som giver merit

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere