Fleksjob er for alle virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob er for alle virksomheder"

Transkript

1

2 S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf Kontakt Ole Christiansen. Blik- og Rørarbejderforbundet, Århus Afd. Tlf Kontakt Aksel Basballe Jensen. Bryggeriarbejdernes Fagforening, Århus Amt. Tlf Kontakt Hans Nielsen. Chaufførernes Fagforening. Tlf Kontakt Paul Erik Andersen. F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n FAGFORENING - OGSÅ FOR FLEKSJOBBERE Der er mange gode grunde til, at man som fleksjobber bliver eller melder sig ind i den fagforening, kollegerne i ordinære job er medlemmer af. Fagforeningen forhandler løn- og arbejdsvilkår for fleksjobberne og står parat til at yde førstehjælp til fleksjobbere, som kommer i klemme i jobbet. LO-Århus har udgivet en pjece om fagforeningernes tilbud. Pjecen kan fås hos LO på tlf , i fagforeningerne eller hos sagsbehandlere i Århus Kommune. Dansk El-Forbund Kreds 11, Århus. Tlf Kontakt Bent Homann. Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund. Tlf Kontakt Ole Isen. Dansk Jernbaneforbund. Kontakt Hans Merstrand. Tlf Dansk Metal, Århus. Tlf Kontakt Allan Mortensen. Ejendomsfunktionærernes Fagforening, Århus. Tlf Kontakt Anders Isaksen. Ejendomsinspektørernes Fagforening. Tlf Kontakt Lonni Jørgensen. Forbundet af Offentligt Ansatte, Århus. Tlf Kontakt Ib K. Rasmussen. HK/Handel. Tlf Kontakt Aksel Jørgensen. HK/Kommunal. Tlf Kontakt Henrik Gammelholm. HK Service & Industri. Tlf Kontakt Anne Rømer Thomsen. HK/Stat. Tlf Kontakt Vita Rosendal. Kvindeligt Arbejderforbund. Tlf Kontakt Helle Rønn. Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening. Tlf Kontakt Hans G. Rasmussen. Malernes Fagforening. Tlf Kontakt Kresten Vendelboe. Murerarbejdsmændenes Fagforening. Tlf Kontakt Klaus Jensen. NNF Fælles Afdeling, Århus. Tlf Kontakt Bent Vagn Olsen. NNF Slagterigruppen. Tlf Kontakt Allan Christensen. Pædagogisk Medhjælper Forbund. Tlf Kontakt Jes Jespersen. Raffinaderiteknikernes Fagforening. Tlf Kontakt Peder Pedersen. Restaurationsbranchens Fagforening, Århus Amt. Tlf Kontakt Henri Bøje Amissah. Sanitørernes Fagforening. Tlf Kontakt Carsten Jervild. SiD Gartnernes Fagforening. Tlf Kontakt Bjarne Volmar. SiD Grafisk Randers/Århus. Tlf Kontakt Jan Guldmann. SiD Murersvendenes Fagforening. Tlf Kontakt Arne Knudsen. FLEKSJOB I ÅRHUS Samarbejdsaftale mellem Århus Kommune og faglige organisationer under LO-Århus Formålet med aftalen er at yde en fælles indsats i forbindelse med ansættelse i fleksjob. Aftalen er frivillig og beror på et positivt samarbejde. Begge parter har tavshedspligt i enkeltsager. Ansættelser på normale vilkår har 1. prioritet. Ansættelser på særlige vilkår, herunder fleksjob, bliver kun tilbudt personer, der ikke kan honorere kravene på det normale arbejdsmarked. Kommunens sagsbehandlere/jobkonsulenter skal ved oprettelse af fleksjob i overenskomstdækkede virksomheder sikre, at: VIL DU VIDE MERE OM FLEKSJOB? Socialministeriet og Det Centrale Handicapråd udgav i 2001 en pjece om reglerne omkring fleksjob. Pjecen kan fås hos Det Centrale Handicapråd, tlf eller læses og downloades på Rådet s hjemmeside: Du kan også få information om fleksjob på: og Antal fleksjob i Danmark Temperaturen på fleksjob Antal fleksjob i Århus kommune tillidsrepræsentant/faglig organisation inddrages fra begyndelsen arbejdsgiver og den faglige organisation aftaler forhold omkring løn- og arbejdsvilkår sagsbehandler aftaler størrelsen af beløbet, der ydes som refusion til virksomheden de nødvendige skånehensyn sikres, og at disse synliggøres i forbindelse med bevilling samt tages op i opfølgningen der på bevilling er anført navn på den tillidsvalgte/faglige organisation, der har deltaget Fleksjob er for alle virksomheder De fleste virksomheder kan oprette fleksjob, hvis der er behov for det. Læs her om 5 forskellige virksomheder med fleksjob. 7. LEO og fleksjobbet Anlægsgartner Leon Askov er et enkeltmandsejet firma med 8 ansatte, fortrinsvis gartnersvende og -lærlinge. Firmaet har ansat en ufaglært medarbejder i fleksjob som pladsmand. En tidligere ansat i fleksjob kigger af og til forbi. Hvis hans helbred igen bliver bedre, og han bliver arbejdsduelig, kan han vende tilbage til firmaet. Danfoss i Viby er en virksomhed i Danfoss koncernen, der udvikler og producerer termostater, kompressorer, hydrauliske motorer, styreenheder, køle- og varmeautomatik. På Danfoss i Viby er der ca. 250 medarbejdere. 2 medarbejdere er ansat i fleksjob, én som elektriker og én som smed. Dansk Center for Jordbrugsuddannelse i Beder er en selvejende institution, som tilbyder uddannelser inden for gartneri, landbrug og skovbrug. Skolen har 130 medarbejdere, hvoraf størstedelen er fagligt uddannede lærere. Tre medarbejdere er blevet fastholdt i et fleksjob. De to er lærere og den tredje er pedel. Lokalcenter Møllestien/Betania har ca. 240 fastansatte medarbejdere. De ansatte yder pleje, madservice m.v. til pensionister i plejeboliger, beskyttede boliger og private hjem. Der er 11 medarbejdere i fleksjob som SOSU-, hjemme- og sygehjælpere, husassistenter, pedel, sygeplejerske og medhjælper på aktivitetsområdet. Fire er fastholdt i et fleksjob, syv er indsluset som nye medarbejdere. I Postområde Århus beskæftiger Post Danmark omkring 1700 medarbejdere. Flertallet distribuerer post, mens en større gruppe varetager salg og kundeekspedition. 39 medarbejdere er pt. fastholdt i et fleksjob: 30 inden for distribution, 4 inden for salg og kundeekspedition og 5 på det administrative område Antal fleksjob i private virksomheder i Århus Antal fleksjob på kommunale arbejdspladser i Århus Antal fleksjob på statslige og amtslige arbejdspladser i Århus Antal selvstændige i fleksjob i Århus SiD Århus Industri. Tlf Kontakt John Hansen. SiD Århus Kommunal- og Jernbanearbejdere. Tlf Kontakt Hans Sig Nielsen. Socialpædagogernes Landsforbund. Tlf Kontakt Verne Pedersen. Nå Leo, fik du så et fleksjob? Teknisk Landsforbund, Østjylland. Tlf Kontakt Kurt Froken. Telekommunikationsforbundet afd. 8. Tlf Kontakt Mogens Jensen. Telekommunikationsforbundet afd. 11. Tlf Kontakt Margit Lund. Træ-Industri-Byg, Afdeling 12, Århus. Tlf Kontakt Anders Munk. Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening. Tlf Kontakt Flemming Dalby. Ja, det er stjerneklart efter dine gode råd. Desværre kunne vi ikke finde noget til mig i busselskabet, men jeg har fået et fleksjob som stjernekikker.

3 Fleksjob Oktober 2002 på arbejdspladsen INDHOLD: Kendt arbejdsplads nye arbejdsopgaver Bodil Marie Jensen har været ansat på samme arbejdsplads i 20 år. De seneste 4 år i fleksjob med nye arbejdsopgaver. Se side 2. Tag temperaturen på fleksjob I Danmark er der nu fleksjob. Hvordan ser det ud i Århus. Se side 7. Nyt job fleksjob Pia Meldgaard har selv skaffet sig et fleksjob efter en trafikulykke. Se side 6. Fleksjob på dagsordenen Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der brug for job med særlige skånehensyn til mennesker, der ikke har fuld arbejdsevne. Ellers kan de ikke være på På arbejdspladserne har mange været skeptiske over for tanken om at have kolleger, der arbejder på andre vilkår. Skeptiske over for varige jobs med løntilskud fra det offentlige. I 1998, da fleksjobloven trådte i kraft, var der også grund til skepsis. Der var flere ting, der ikke var på plads. For eksempel kunne ansatte i fleksjob ikke være medlem af en A-kasse, da de ikke var fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor var de ikke forsikrede ved arbejdsløshed, og de havde ikke ret til efterløn. Det problem er løst. Nu er det muligt at få ledighedsydelse og fleksydelse som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. I de senere år er antallet af fleksjob vokset, så der nu er fleksjob i Danmark. På en del arbejdspladser har vi efterhånden set eksempler på, at fleksjob er en god løsning og den eneste løsning hvis en erfaren medarbejder får en sygdom eller kommer ud for en ulykke, der berøver hende eller ham en stor arbejdsmarkedet, som det er i dag. Og deres arbejdskraft kan ikke blive brugt. Derfor er fleksjob kommet for at blive. del af arbejdsevnen. Fleksjob kan også være den eneste mulighed for igen at komme i arbejde for mennesker, der har mistet jobbet og en stor del af arbejdsevnen ved sygdom eller ulykke. Derfor må vi tage opgaven alvorligt. På arbejdspladserne må vi acceptere, at der kan være behov for fleksjob til en kollega, hvis ikke han eller hun skal ryge ud, eller at der ansættes en ny medarbejder i et fleksjob. Vi må forsøge at finde den bedst mulige løsning for den enkelte og for arbejdspladsen. Der skal selvfølgelig tages hensyn til kollegerne, så de ikke belastes. Både ledere, tillidsrepræsentanter, fagforeninger og kolleger har en opgave her. Mange ved ikke, hvad fleksjob er. Denne avis er tænkt som oplysning og inspiration til arbejdspladserne. I avisen er der interviews med ansatte i fleksjob, kolleger, tillidsrepræsentanter og ledere. Ikke alt er rosenrødt; der har været problemer undervejs, men der er også fundet mange løsninger. En rummelig arbejdsplads Hos Berendsen Textil Service skal der være plads til medarbejdere, der får nedsat deres arbejdsevne. Se side spørgsmål til kommunen Århus Kommune svarer på 20 spørgsmål om fleksjob. Se side 7. Fleksjob er for alle virksomheder De fleste virksomheder kan oprette fleksjob, hvis der er behov for det. Se eksempler på fem meget forskellige virksomheder med fleksjob på side 8. Ansat i fleksjob Tillidsrepræsentant Leder Alle kan få brug for et fleksjob John Bøss er ansat i fleksjob på Berendsen Textil Service. Læs hvorfor på side 4 Bent Åge Henriksen er tillidsrepræsentant på Labflexs. Her er fleksjob en fælles opgave. Læs hvordan på side 3 Karen Timm er leder af børneafdelingen på Skejby Sygehus. Her er fleksjob et redskab til arbejdsfastholdelse. Læs hvorfor på side 7 Hvis din arbejdsevne bliver varigt nedsat, så du ikke længere kan bestride et job på almindelige vilkår, kan du få brug for et fleksjob. Det sker for Leo. Den ene dag frisk på jobbet, den næste Følg Leo gennem avisen.

4 S IDE 2 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Kollegernes opbakning betyder alt Bodil Marie Jensen er sygehjælper og 54 år. I snart 20 år har hun arbejdet på Vejlby Lokalcenter. De seneste fire år i fleksjob pga. dårligt hjerte. Arbejdstiden er 20 timer om ugen med mødetid kl. 10 og en times hvil midt på dagen. Rengøring og personlig pleje af beboerne er hun fritaget for. Hvordan er det at være i fleksjob? Jeg er meget tilfreds. Beboerne er glade, for jeg har altid tid til en snak og en kop kaffe. Jeg kan også følge dem til musikaktiviteter eller gå med ud og købe ugeblade. Jeg kan selv bestemme farten, træde lidt uden for gruppen og passe mig selv, for jeg bliver meget nemt påvirket af stress. Jobbet er lavet på mine præmisser. Jeg er især glad for, at det har kunnet lade sig gøre at blive her på arbejdspladsen og hos beboerne. Vi kender jo hinanden. 1. LEO og ulykken Hvordan har dine kolleger reageret? Den kollegiale opbakning betyder alt. Mine kolleger er positive, for jeg gør det, som de ikke har så meget tid til. Derfor fjerner jeg deres dårlige samvittighed, siger de. De har støttet mig hele vejen. Lige fra sygdommen blev konstateret, og de ringede og kom på besøg. Det er vigtigt, for man tager al ting meget nært i sådan en situation. Der skal ikke meget til at vælte én. Hvordan indgår du i teamet? Nogle kolleger kender jeg fra tidligere, men flere er nye og noget yngre end mig. Når der kommer en ny medarbejder, har gruppelederen og kollegerne været flinke til at orientere om mine skånebehov. Hvis Beboer Kaj Gunner Hansen og sygehjælper Bodil Marie Hansen jeg ikke selv får talt med de nye først. Jeg arbejder stadig i et tværfagligt team. Jeg har meget erfaring i ældrepleje, men jeg deltager også i kurser sammen med mine kolleger, så jeg føler, jeg er godt med. Jeg tror, at kollegernes måde at være på hænger sammen med de arbejdsforhold, vi har på afdelingen. Og sammenholdet. Jeg bliver fx glad, når jeg har været væk i et par dage og hører en kollega sige: Det var godt, du kom Bodil, vi har sådan savnet dig! Bodil er god til at sige tingene, som de er. Det sker dog, at hun har svært ved at sige fra, hvis hun fx har en dårlig dag. Men så kan vi normalt se det og sørger for, at hun får hvilet sig. Ellers risikerer vi jo bare, hun er væk den næste dag. Og det er rigtigt skidt også for beboerne og os - Susanne Risgaard, kollega Initiativtagerne til avisen Avisen er udgivet af SiD Århus Industri, SiD Århus Gartnernes Fagforening, FOA Århus og DISCUS A/S. Beskæftigelsesministeriet og Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Århus Kommune har støttet avisproduktionen. Aaarrrghhh.av, av og tre gange av Denne avis er udarbejdet efter en større undersøgelse, som FOA, SiD og DISCUS gennemførte i begyndelsen af 2002 blandt FOA- og SiD-medlemmer ansat i fleksjob på århusianske arbejdspladser. Også tillidsvalgte fra FOA og SID blev interviewet. Undersøgelsen viste bl.a., at der er behov for større åbenhed og mere information omkring fleksjob. Hvis du vil vide mere om undersøgelsen, så kontakt DISCUS A/S, tlf Tak til ansatte i fleksjob, tillidsvalgte, ledere og Århus Kommune, som har bidraget til avisen. Alle ansatte i fleksjob, som medvirker i denne avis, er medlem af en fagforening. Vi tror, der er et stort behov for information på arbejdspladserne om, hvad fleksjob er for noget, og hvad det betyder for den enkelte og for arbejdspladsen at oprette et job på andre vilkår. Vi fra fagforeningerne skal også bidrage til, at informationsniveauet bliver højere. John Hansen, næstformand SiD Industri Himmel, det må gøre stjerneondt at få en meteor i knolden Fagforeningen har en vigtig opgave, når det gælder fleksjob. Vi varetager interesserne for den person, der skal ansættes i fleksjob. Vi skal også drage omsorg for, at kollegerne ikke nedslides. Det skal ikke gå ud over den generelle trivsel og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Og så skal vi klæde de tillidsvalgte på til at gå ind i opgaven og bakke dem op hele vejen. Ib Rasmussen, faglig sekretær FOA På de små arbejdspladser har fagforeningen en særlig rolle, for her er der som regel ingen tillidsvalgte. De steder er det os, der sammen med den, der skal i fleksjob, og med lederen skal finde den bedst mulige løsning. Bjarne Volmar, næstformand SiD Gartnernes Fagforening Udgivet i oktober 2002 Oplag: stk. Tekst: DISCUS A/S Lay-out og produktion: TimeOut Fotos: Sølbjærg Fotografi LEO-tegninger: Niels Kirk

5 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 3 Fællesopgave for leder og tillidsvalgt Vi har spurgt SiD tillidsrepræsentanten og fabrikschefen på Labflex om deres erfaringer med fleksjob. Og om deres anbefalinger til andre, der står over for at ansætte en ny medarbejder i fleksjob. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten inddrages allerede i de første overvejelser om fleksjob. Når man er med til at drøfte skånebehov inden ansættelsen, er det lettere at forklare de øvrige grunden til, at deres nye kollega går hjem kl.12 eller har lov til at holde pauser efter behov også når der er travlt. Hvis fleksjob skal blive en succes, er det vigtigste nok, at ledere, tillidsvalgte og kolleger kender til ordningen og er bekendt med de nødvendige skånebehov for hver medarbejder, der ansættes i fleksjob, siger tillidsrepræsentanten. drøftes i samarbejdsudvalget, og at tillidsrepræsentanten er med hele vejen: Hvis en person ansættes til opgaver, som ligger ud over den almindelige drift, og som måske endnu ikke er helt fastlagt ved ansættelsen, er det vigtigt, at det hurtigt bliver aftalt og formidlet til SU, under hvilken overenskomst personen ansættes, og hvilke opgaver denne begynder med. Så undgår man misforståelser om lønniveau, og usikkerhed om hvilken tillidsrepræsentant der repræsenterer vedkommende. Tillidsrepræsentanten og fabrikschefen er enige om, at det kan være nødvendigt at justere på de arbejdsopgaver, som er fastlagt ved ansættelsen i fleksjob. Selvom der er foretaget en arbejdsprøvning før ansættelsen, er det vigtigt, at alle parter løbende er opmærksomme på eventuelle arbejdsopgaver, som fleksjobberen ikke magter, siger fabrikschefen. På Labflex vil tillidsrepræsentanten tage initiativ til indførelse af en procedure for, at ansættelser i fleksjob Fabrikschefen kan godt anbefale fleksjobordningen. Der er mulighed for at ansætte en person til arbejdsopgaver, som ikke er helt fastlagte endnu. Det giver en vis fleksibilitet undervejs i forløbet, hvor opgaverne tilrettelægges. Desuden er fleksjob en mulighed for at hjælpe med job til en person, som ellers ikke ville komme ind på arbejdsmarkedet. Bent Åge Henriksen er tillidsrepræsentant og Henning Lysgaard er fabrikschef for de ufaglærte metalarbejdere på Labflex ved Århus. Labflex laver møbler og inventar til hospitaler og laboratorier. Der er fire afdelinger; en smede-, snedker-, vvs- og en elektrikerafdeling. Labflex har ca. 100 medarbejdere, to af dem i fleksjob. Jette Windekilde, 55 år, er ansat i fleksjob i receptionen hos Forbundet af Offentligt Ansatte. Hun tager sig af telefonomstilling, personlige henvendelser og forefaldende kontoropgaver. Skånehensynet er nedsat tid og en tilpasset arbejdsrytme, så hun undgår stress. Jette Windekilde er aktiv i HK s netværk for ansatte i fleksjob inden for kontorområdet. Tom Vohlert Nielsen, 55 år, har siden 1980 været ansat som gartner i Århus Kommunes Naturforvaltning med speciale i beskæring af træer. Han er nu ansat i et fleksjob, hvor han vedligeholder grønne områder. Skånehensynet er nedsat tid og lettere arbejdsopgaver. Buuuuhhhh.nu har jeg snart været sygemeldt i et halvt år, for jeg kan ikke køre bus. Jeg ser stjerner både nat og dag. Busselskabet har gjort, hvad de kunne for omplacere mig, men jeg kan ikke noget. Der er vist ikke noget at gøre. Jeg må sige farvel til min arbejdsplads og gode kammerater. Næste stop er Skrabeloddet 2. LEO og sygemeldingen Tja, det ser jo sort ud. Kan du ikke klare et almindeligt job? Nej, de har prøvet alt Hvad så med et fleksjob? Hvad er det? Er det noget med flekstid? Det lyder da smart Hvis medarbejderen bliver syg eller kommer ud for en ulykke og får arbejdsevnen varigt nedsat, så kan kommunen bevilge et fleksjob. Det betyder, at kommunen kan give virksomheden et løntilskud, der modsvarer tabet af arbejdsevnen, hvis virksomheden til gengæld giver medarbejderen særlige arbejdsvilkår. Virksomheden modtager halvdelen eller 2/3 af lønudgiften i tilskud. Det er dog en betingelse for at få et fleksjob, at medarbejderen ikke kan få beskæftigelse gennem omplacering til andet arbejde. Ledige, som har varig, nedsat arbejdsevne, kan også få et fleksjob. På den måde kan de igen få et arbejdsliv.

6 S IDE 4 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n De sidste år på jobbet John Bøss er 59 år. Han har været vaskemester på Berendsen Textil Service (tidligere Stadionvask) i 29 år. Men for 2 år siden sagde helbredet stop. Arbejdet med at trække vådt vasketøj ud af maskinerne havde sat sine spor, og i august 2000 blev John indlagt på hospitalet med stærke smerter i arme og skuldre. Jeg kunne stort set ikke løfte armene, og overlægens dom var ubarmhjertig, fortæller han: Du har slidgigt John, og vi vil kraftigt opfordre dig til at søge førtidspension. Det er ikke sandsynligt, at du kan vende tilbage til dit arbejde. Johns reaktion kom prompte: Det kan der ikke være tale om. Han havde længe planlagt at gå på efterløn som 60-årig, og med en førtidspension var han bange for, at familiens økonomi ikke kunne hænge sammen. I værste fald skulle huset sælges. Året forinden havde John på ledelsens opfordring overtaget en del af rengøringen på vaskeriet. Tilbudet fra ledelsen var ment som en aflastning til en ældre medarbejder, som havde behov for lidt lettere arbejdsopgaver. Ledelsen foreslog nu John at fortsætte med rengøringen i et job på særlige vilkår. Min sagsbehandler syntes, det lød fornuftigt, fortæller John. Og på et møde med vaskeriets direktør, sagsbehandleren, John og tillidsrepræsentanten fandt man frem til, at et fleksjob var løsningen. 3. LEO og lønnen Før mødet havde John kontaktet sin fagforening: Der er jo så mange papirer og skemaer, der skal læses og udfyldes, og både SiD's socialrådgiver og fagforeningens kontaktperson for fleksjob gav gode råd om, hvad der er vigtigt at få på plads. Og så tog jeg min tillidsrepræsentant med til samtalen. Så var vi da to til at argumentere for en fornuftig løn. Til samtalen var det tillidsrepræsentantens opgave at være observatør og se til, at aftalen kom til at ligge inden for rammerne af, hvad John og han på forhånd havde talt om. John koncentrerede sig om at få en aftale om arbejdstid og arbejdsopgaver, som hans helbred kunne holde til. Og det blev, som vi havde snakket om før mødet, fortæller den tidligere tillidsrepræsentant. John mistede godt nok et mindre løntillæg, men til gengæld kunne han jo beholde jobbet. John arbejder 25 timer om ugen, fra kl. 6 til 11. Vaskeriet udbetaler løn for 37 timer, og kommunen refunderer løn for de timer, John har fri på grund af slidgigten. John har aldrig lagt skjul på, at han er ansat i fleksjob. Alle kan jo se, at jeg går hjem til middag. Der er ingen misundelse hos kollegerne; de joker ind imellem og siger vi vil have dit job, når du holder op så skal vi kun arbejde 5 timer om dagen. John holder fast i sin plan om at stoppe, når han bliver 60 år. Og han er godt tilfreds med, at det bliver alderen og ikke helbredet som bestemmer, hvornår han skal forlade arbejdsmarkedet. Til juni 2003 er jeg gammel nok til at gå på efterløn eller fleksydelse som det jo hedder, og så siger jeg stop! Du ansættes på almindelige vilkår og stilles derfor på lige fod med dine kolleger. Tilskuddet fra kommunen til virksomheden har udgangspunkt i mindstelønnen på dit overenskomstområde eller et sammenligneligt område. Herudover kan der ligesom for andre medarbejdere forhandles om et løntillæg, pension o.a. Hvad får jeg i kroner og øre i et fleksjob? Claus Svejbæk Jensen, 51 år, er ansat i fleksjob hos Lafodan Døre og Vinduer i Hesselballe. Her arbejder han med fremstilling af vinduer. Skånehensynet er nedsat arbejdstid. Han er fritaget for udendørs arbejde, da han ikke tåler kulde pga. en hjertesygdom. Helle Bervig, 44 år, er ansat i fleksjob hos Mellemfolkeligt Samvirke. Hun har før været i fleksjob på et revisionskontor og i en produktionsvirksomhed. Skånehensynet er nedsat arbejdstid og fritagelse for løftearbejde. Helle Bervig er aktiv i HK s netværk for ansatte i fleksjob inden for kontorområdet. Nej, du mister dagpengeretten. Til gengæld kan du få en såkaldt ledighedsydelse, som udbetales af din kommune. Har jeg stadig ret til dagpenge?

7 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 5 Den tillidsvalgte skal bakke op Lokalcenter Marselis i Århus er en arbejdsplads med ca. 100 hjælpere, assistenter og vejledere. Der er seks medarbejdere ansat i fleksjob. Britha Lund Sørensen er hjemmehjælper og har i 14 år været tillidsrepræsentant. Hun er også fællestillidsrepræsentant på FOA området. Hvad er tillidsrepræsentantens rolle? Jeg deltager i alle sygefraværssamtaler. Hvis det ikke er muligt at fortsætte i det nuværende job, finder vi under samtalerne ud af, om medarbejderen er motiveret for omskoling til andet arbejde. Især når det er en yngre kvinde med mange år tilbage på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at diskutere omskolingsmuligheder. Bliver løsningen fastholdelse i et fleksjob, er opgaven at tilrettelægge jobbet under hensyn til helbred og jobmuligheder. Mange tror, at vores primære opgave er at forhandle løn. Vi skal sikre en anstændig løn, men det er mindst lige så vigtigt, at vi har fokus på, hvordan hverdagen kan fungere. Hvordan sikres kollegernes opbakning? Det er en fælles opgave for ledelsen og mig som tillidsvalgt. Hvis gruppelederen er alene om at appellere til kollegernes opbakning, kan det få den modsatte effekt. Åbenhed er en forudsætning for samarbejdet i et tæt kollegialt team. Så jeg tager en snak med gruppen, hvis en kollega efter sygdom vender tilbage i et fleksjob. Herefter er det gruppens ansvar at fortsætte dialogen. Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at få fat i mig, fx hvis en medarbejder i fleksjob ikke føler sig værdsat af sine kolleger eller gruppelederen. Men hvis jeg skal være politibetjent hele tiden, bliver det for stor en belastning. Så skal problemet op i samarbejdsudvalget. Hvad skal der snakkes om? Det er vigtigt, at der foregår en holdningsdiskussion blandt kollegerne, på personalemøder og i nyhedsbreve. Mit budskab er, at fleksjob er en opgave, vi må løse i fællesskab. Det kunne jo være dig i morgen. Vi oplever alle perioder i vores arbejdsliv, hvor vi har behov for, at der bliver taget hensyn. Men vi tager allerede mange hensyn i de ordinære stillinger, og opgavebelastningen er vokset støt i de senere år. Derfor skal vi selvfølgelig være opmærksom på, om mæthedspunktet er nået. Selve diagnosen er en privatsag, men det er vigtigt, at kollegerne forstår, hvilke begrænsninger helbredssituationen giver i arbejdet. Skal det lykkes, må den ansatte i fleksjob også tage et ansvar og melde ud, hvad hun kan og ikke kan. Ellers gør hun alle en bjørnetjeneste. Annemette Hansen, 54 år, er ansat i fleksjob i Neonathalafdelingen på Skejby Sygehus. Her tilbereder hun modermælkserstatning til for tidligt fødte børn. Skånehensynet er nedsat arbejdstid. Ole Østerby, 31 år, er ansat i fleksjob på Gasa. Her arbejder han på engroslageret, som distribuerer frugt og grønt til butikskæder i Danmark. Han arbejder fuld tid, men skånehensynet er konstant roligt arbejdstempo, også i pressede og stressede arbejdsperioder på lageret. Jobfastholdelse Berendsen Textil Service i Tilst udlejer, vasker og vedligeholder arbejdsbeklædning. Virksomheden har ca. 70 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er ufaglærte KAD'ere og SiD'ere. Tre medarbejdere er fastholdt i et fleksjob. En i lageret, en i produktionen og en i rengøringen. Carsten Frederiksen er produktionschef hos Berendsen Textil Service. Han medvirker ved oprettelse af fleksjob og uddyber virksomhedens bevæggrunde: De medarbejdere, som får et fleksjob, har været i virksomheden i mange år. Helt op til 30 år. De har stor viden og kompetence og kender vores kunder. De indgår i selvstyrende grupper, hvor man roterer mellem forskellige arbejdsfunktioner for at undgå ensidigt, gentaget arbejde. Det kræver en bred viden om vores arbejdsprocedurer. Og den har de. Så vi vil gerne beholde dem så længe som muligt. Vi vil gerne være en rummelig arbejdsplads, som afspejler de små forskelligheder, der findes i et bredt udsnit af befolkningen. Derfor har vi plads til en god medarbejder, som ikke længere kan fungere på fulde omdrejninger. Når hverdagen bliver barsk, tror jeg, det er bedre at holde sig i gang nogle dage om ugen frem for slet ikke at have noget at stå op til. Og det sociale med kolleger betyder jo også meget. 4. LEO og kollegerne Hvad vil mine kolleger sige til, at jeg får nogle særlige arbejdsvilkår, der tager hensyn til, at jeg hele tiden ser stjerner og ikke kan lave det samme som før? Vi kan jo spørge dem: Hvad mener du om, at Leo får særlige arbejdsvilkår, fx at han arbejder færre timer og holder flere pauser end du? Det er helt i orden, for jeg ved, Leo gør sit bedste. Det, synes jeg, er for dårligt. Solidaritet betyder ikke, at man kan køre på frihjul, selvom man har hul i hovedet. Det er OK, hvis jeg får samme behandling, hvis jeg bliver syg. Det synes jeg, vi skal drøfte med vores tillidsrepræsentant. Jeg er ligeglad. Jeg synes, Leo skal afskediges. Det andet lyder for indviklet.

8 S IDE 6 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Når bare kollegerne ved det Pia Meldgaard har været ansat i fleksjob på gartneriet Marienlyst i 4 år. Hendes vigtigste opgaver er at sortere og pakke grøntsager og arbejde i marken. meget støj. For eksempel kan jeg huske engang, hvor jeg måtte holde op med at bruge en maskine til at pakke grøntsager, fordi maskinen stod et sted, hvor der konstant var travlt. Så fandt en af mine kolleger på en løsning. Mogens Hansen, direktør for gartneriet, var på forhånd informeret af jobkonsulenten om, at der skulle tages skånehensyn. Vi bestemte os for at lave en prøveperiode på 3 måneder, hvor vi kunne se hinanden lidt an, fortæller Mogens Hansen. Før Pia startede i jobbet, fortalte jeg de øvrige medarbejdere lidt om hendes handicap. Jeg opfordrede dem også til selv hen ad vejen at spørge Pia om, hvad hun kunne klare og ikke klare. Man må ikke glemme at fortælle medarbejderne om en ny kollega, der ansættes i et fleksjob. Pia arbejder jo stort set på fuld tid, så hvis ikke kollegerne er informeret om, at det er et job på særlige vilkår, og at hun har "lov til" at trække sig i stressede situationer, vil nogle måske se skævt til hende eller indrette deres arbejdstempo efter hende. Det vigtigste er at være åben og ærlig om, hvad man kan klare og især ikke kan klare. Det gælder også, når man er ansat i et job på særlige vilkår. Man skal først og fremmest være ærlig over for sig selv, men også over for kollegerne og ledelsen på arbejdspladsen. Det er Pias erfaring, siden hun som 18-årig kom ud for en alvorlig trafikulykke. Ulykken medførte, at hun blev lettere hjerneskadet, så hun i dag har en svag lammelse i den ene side. Samtidig har hun svært ved at lære nye ting, og hun mister let koncentrationen i stressede og støjfyldte situationer. Hvordan fik du fleksjobbet? Jeg søgte det selv. Jeg så en annonce i avisen om, at de manglede medarbejdere her. Jeg søgte og blev indkaldt til samtale. Og så spurgte jeg jobkonsulenten fra min kommune, om ikke han ville tage med herud til jobsamtalen. Hvordan er det at være i fleksjob her? I starten skulle jeg mest sortere gulerødder og andre grøntsager. Men når der er roligt på arbejdspladsen, sker det, at kollegerne henvender sig til mig og presser mig lidt til at prøve nogle nye arbejdsopgaver. Jeg har det ikke godt med stress og for Kollegerne har fra begyndelsen været godt informeret om Pias skånebehov. Især har de været meget opmærksomme på ikke at fylde for meget på, hvis der er stress eller for meget støj i lokalet. En af Pias kolleger siger: Vi ved jo lidt om, hvad Pia kan og ikke kan. Men hvis ikke Pia havde været så åben og ærlig om sin situation fra starten, havde det ikke kørt i smør som nu. 5. LEO og tillidsrepræsentanten Er der noget, min tillidsrepræsentant kan hjælpe mig med? Ja, han kan være en stor hjælp for dig og dine kolleger, hvis han kan fortælle dine kolleger om fleksjob i almindelighed og din situation i særdeleshed. På den måde undgås mytedannelse om, hvad du kan og ikke kan. Han kan også hjælpe dig, når fleksjobbet oprettes, fx når der skal forhandles løn, arbejdsvilkår og ikke mindst hvilke skånehensyn, virksomheden skal tage. Jette Søgaard, 52 år, er ansat i fleksjob på Skæring Lokalcenter. Her yder hun omsorg for en gruppe beboere. Skånehensynet er fritagelse for pleje- og rengøringsopgaver samt nedsat arbejdstid. Hvad med fagforeningen? Fagforeningen ved en masse om fleksjob. Der kan du få information om dine rettigheder og pligter; og så er det også fagforeningen, du skal have fat i, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

9 1. Hvor mange fleksjob har man i Århus? 1. september 2002 var der fleksjob. 2. Hvor mange fleksjob er der brug for? Når en medarbejder bliver syg og ikke kan have et job på normale vilkår, giver fleksjob mulighed for at fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet. Det er derfor svært at sige præcist, hvor mange fleksjob, der bliver brug for. Aktuelt er 367 personer visiteret til et fleksjob, hvor der endnu ikke er fundet en arbejdsgiver. Det skønnes, at der fremover vil være behov for flere fleksjob, bl.a. pga. den nye pensionsreform, der gør det sværere at få bevilget en førtidspension. 3. Hvem kan få et fleksjob? Personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager førtidspension, og hvor revalideringsmulighederne skønnes udtømte. Personerne har en begrænsning i arbejdsevnen og har derfor svært ved at fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 4. Hvem skaffer én i fleksjob? Hvis man opfylder betingelserne for at få et fleksjob, har kommunen pligt til at finde det. 5. Er det let at få et fleksjob? Nej, det er ikke så let. Der er en række Vi har spurgt Karen Timm, oversygeplejerske og den ene halvdel af Børneafdelingens lederteam, om ledelsens motiver for at oprette fleksjob. Og hvordan et fleksjob bliver til. Vi har som arbejdsplads en samfundsforpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan for at fastholde folk. Vi skal samtidig sikre, at vores medarbejdere i fleksjob får et meningsfuldt arbejde. De skal opleve, at de gør en forskel. Det er også vigtigt for at opnå kollegernes respekt. Vi får til gengæld en engageret kollega. Børneafdelingen har gode muligheder for at oprette fleksjob. Arbejdsfeltet er bredt, så der er mange opgaver at tage fat på. Og faget er populært. F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 7 Information til borgerne i Århus Kommune betingelser, som skal opfyldes, før kommunen kan bevilge et fleksjob. 6. Hvilke betingelser er der? Den vigtigste er, at alle muligheder for at opnå eller fastholde et job på normale vilkår er afprøvet. Det betyder, at en person, der er i betragtning til et fleksjob, skal igennem en grundig lægelig vurdering af arbejdsevnen, og at vedkommende heller ikke via revalidering eller omskoling vil blive i stand til at have et job på normale vilkår. 7. Tager det lang tid? Erfaringerne viser, at et godt forberedt fleksjob, hvor der er taget hensyn til den enkeltes nedsatte arbejdsevne, er det fleksjob, der holder i længden. Det er vigtigt, at der findes det rigtige job til den enkelte person. Dette betyder i praksis, at det kan tage tid at finde det rette fleksjob. Det lykkes som regel, men ofte vil en optræningsperiode være en forudsætning for endelig beslutning om fleksjob på en konkret arbejdsplads. 8. Hvorfor kan de ikke få et almindeligt job i stedet for? Forudsætningen for fleksjob er netop, at vedkommende ikke skønnes i stand til at opnå eller fastholde ansættelse på normale vilkår. Meningsfuldt arbejde Børneafdelingen på Skejby Sygehus har knap 350 ansatte, heraf fire i fleksjob som sygeplejerske, sygehjælpere og sekretær. Alle fleksjob er oprettet som led i arbejdsfastholdelse på sygehuset, men to er overflyttet fra en anden afdeling. Men der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange fleksjob vi kan oprette. Jeg er meget lydhør over for afdelingssygeplejerskernes vurderinger af, om der er plads til at oprette job på deres afsnit. Et fleksjob bliver til I Børneafdelingen forbereder man et fleksjob grundigt. Først indhentes en statuserklæring fra egen læge eller speciallæge, så alle får forståelse for, hvilke konsekvenser helbredssituationen har. Dernæst er medarbejderen i arbejdsprøvning i 2-3 måneder for at undersøge muligheder for arbejdsopgaver, arbejdstid og andre skånehensyn. Målet er at sikre et godt jobmatch, og at fleksjobbet får 20 spørgsmål om fleksjob 9. Er det kun ældre borgere, der får fleksjob? Nej, gennemsnitsalderen for alle i fleksjob i Århus er ca. 46 år, men de fleste ansatte i fleksjob er over 50 år. Ved yngre personer vil man typisk prøve at løse problemet ved uddannelse og omskoling. 10. Hvad er et skånehensyn? Skånehensyn kan fx være nedsat arbejdstid, at man ikke udfører stillestående arbejde eller tunge løft, eller at man undgår særligt stressede arbejdsperioder. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvilke skånehensyn der skal aftales. 11. Hvad sker der, hvis en medarbejder i fleksjob bliver syg? Nogle medarbejdere i fleksjob har en del sygdom. Så laver man aftaler, så det går mindst muligt ud over kolleger, og udbetaler kompensation til arbejdspladsen. 12. Hvornår startede kommunen med at oprette fleksjob? De første fleksjob blev oprettet i Hvordan går det så? Er folk tilfredse med at være i fleksjob? De allerfleste ansatte i fleksjob trives på arbejdspladserne og føler sig taget godt imod. De føler, at både deres livskvalitet og økonomiske situation forbedres. en naturlig plads i helheden. Efter arbejdsprøvningen udformer medarbejderen sammen med sin leder en detaljeret jobbeskrivelse. Til sidst kommer løn og ansættelsesbrev på plads på et møde med kommunen, hvor tillidsrepræsentanten eller fagforeningen deltager som bisidder. Åben information Det er meget vigtigt, at vi har snakken om det konkrete fleksjob i det enkelte afsnit på afdelingen. Det er her, hverdagen skal fungere. Og informationen skal være åben. Karen Timm har den koordinerende rolle i et fleksjobforløb, også i kontakten til kommunen. Apropos kommunen: på Skejby er det praksis, at det kommunale løntilskud overføres som en tillægsbevilling til det afsnit, hvor medarbejderen er ansat i fleksjob. Det er vigtigt, for heri ligger et klart budskab til kollegerne om, at de får økonomisk kompensation for deres kollegas tab af arbejdsevne. Jeg har forklaret dig lidt om reglerne, men du kan henvende dig til fagforeningen for at få råd og vejledning. 14. Hvad siger virksomhederne til fleksjob? Virksomheder, der har prøvet fleksjobordningen, er generelt positive og betragter de fleksjobansatte som en aflastning i hverdagen, en investering, der godt kan betale sig. 15. Er virksomhederne gode til at tage skånehensyn? Der er forskel på virksomhederne. Forskellige typer arbejdsopgaver og organisering gør, at det er lettere for nogle virksomheder end for andre. Men på de fleste virksomheder vil det være muligt at oprette et fleksjob. 16. Hvad siger kollegerne? Kollegerne er i langt de fleste tilfælde positive over for nye kolleger i fleksjob. De modtages ligesom enhver anden ny kollega. Det er personligheden hos medarbejderen i fleksjob, og hvordan vedkommende går ind i jobbet, der betyder noget for forholdet til kollegerne. Det er vigtigt at informere kollegerne om, hvorfor ordningen er lavet, og hvad fleksjob betyder for den ansatte i fleksjob og for kollegerne. 17. Hvilke ønsker har I til arbejdspladserne? At der skabes en holdning til, at denne type job er ligeværdige i forhold til normale job, og at der skabes forståelse for, at der skal være plads til de 6. LEO og begyndelsen Så skal din hjemkommune ind i billedet. Kommunen undersøger, om du er berettiget til et fleksjob. Ofte vil de have læge- eller speciallægeerklæringer. Det kan være en rigtig god idé, hvis din sagsbehandler mødes med dig, din tillidsrepræsentant og din leder til en rundbordssamtale for at få snakket tingene igennem, så der ikke er tvivl om, at et fleksjob er det rigtige. Lægen kan også være med. Så kan I få aftalt det videre forløb og vilkårene for jobbet. Endelig skal arbejdspladsen også godkendes som tilskudsberettiget, før fleksjobbet er en realitet. Hvad så? personer, der er nedslidte eller uforskyldt ikke har fuld arbejdsevne i behold. At man også i forbindelse med overvejelser om fleksjob inddrager mulighederne for etablering af job på arbejdspladsen efter de sociale kapitler. 18. Hvad kan kommunen gøre for arbejdspladserne? Mange arbejdspladser har stort behov for mere information om indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked. Virksomhedsservice tilbyder hverdage fra kl. 8 til 17 råd og vejledning om bl.a. fleksjob på tlf Ved oprettelse af fleksjob tager kommunen sig af papirarbejdet og hjælper med uddannelse af medarbejdere i fleksjob, hvis der er behov. 19. Hvad med fagforeningerne? De faglige organisationer, herunder specielt tillidsrepræsentanter, er meget vigtige samarbejdspartnere ved etablering af fleksjob. Derfor er der også lavet samarbejdsaftale om fleksjob mellem LO Århus og Århus Kommune. 20. Hvilke ønsker har I til fagforeningerne? At de aktivt medvirker til at skabe tolerance og forståelse for særligt udsatte personer, så fleksjob anerkendes som et arbejde på lige fod med ordinært arbejde. Vil du vide mere om fleksjob i Århus Kommune? Kontakt Virksomhedsservice på tlf Telefonerne er åbne alle hverdage fra 8.00 til Hvad skal jeg gøre først for at få et fleksjob?

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere