Fleksjob er for alle virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksjob er for alle virksomheder"

Transkript

1

2 S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf Kontakt Ole Christiansen. Blik- og Rørarbejderforbundet, Århus Afd. Tlf Kontakt Aksel Basballe Jensen. Bryggeriarbejdernes Fagforening, Århus Amt. Tlf Kontakt Hans Nielsen. Chaufførernes Fagforening. Tlf Kontakt Paul Erik Andersen. F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n FAGFORENING - OGSÅ FOR FLEKSJOBBERE Der er mange gode grunde til, at man som fleksjobber bliver eller melder sig ind i den fagforening, kollegerne i ordinære job er medlemmer af. Fagforeningen forhandler løn- og arbejdsvilkår for fleksjobberne og står parat til at yde førstehjælp til fleksjobbere, som kommer i klemme i jobbet. LO-Århus har udgivet en pjece om fagforeningernes tilbud. Pjecen kan fås hos LO på tlf , i fagforeningerne eller hos sagsbehandlere i Århus Kommune. Dansk El-Forbund Kreds 11, Århus. Tlf Kontakt Bent Homann. Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund. Tlf Kontakt Ole Isen. Dansk Jernbaneforbund. Kontakt Hans Merstrand. Tlf Dansk Metal, Århus. Tlf Kontakt Allan Mortensen. Ejendomsfunktionærernes Fagforening, Århus. Tlf Kontakt Anders Isaksen. Ejendomsinspektørernes Fagforening. Tlf Kontakt Lonni Jørgensen. Forbundet af Offentligt Ansatte, Århus. Tlf Kontakt Ib K. Rasmussen. HK/Handel. Tlf Kontakt Aksel Jørgensen. HK/Kommunal. Tlf Kontakt Henrik Gammelholm. HK Service & Industri. Tlf Kontakt Anne Rømer Thomsen. HK/Stat. Tlf Kontakt Vita Rosendal. Kvindeligt Arbejderforbund. Tlf Kontakt Helle Rønn. Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening. Tlf Kontakt Hans G. Rasmussen. Malernes Fagforening. Tlf Kontakt Kresten Vendelboe. Murerarbejdsmændenes Fagforening. Tlf Kontakt Klaus Jensen. NNF Fælles Afdeling, Århus. Tlf Kontakt Bent Vagn Olsen. NNF Slagterigruppen. Tlf Kontakt Allan Christensen. Pædagogisk Medhjælper Forbund. Tlf Kontakt Jes Jespersen. Raffinaderiteknikernes Fagforening. Tlf Kontakt Peder Pedersen. Restaurationsbranchens Fagforening, Århus Amt. Tlf Kontakt Henri Bøje Amissah. Sanitørernes Fagforening. Tlf Kontakt Carsten Jervild. SiD Gartnernes Fagforening. Tlf Kontakt Bjarne Volmar. SiD Grafisk Randers/Århus. Tlf Kontakt Jan Guldmann. SiD Murersvendenes Fagforening. Tlf Kontakt Arne Knudsen. FLEKSJOB I ÅRHUS Samarbejdsaftale mellem Århus Kommune og faglige organisationer under LO-Århus Formålet med aftalen er at yde en fælles indsats i forbindelse med ansættelse i fleksjob. Aftalen er frivillig og beror på et positivt samarbejde. Begge parter har tavshedspligt i enkeltsager. Ansættelser på normale vilkår har 1. prioritet. Ansættelser på særlige vilkår, herunder fleksjob, bliver kun tilbudt personer, der ikke kan honorere kravene på det normale arbejdsmarked. Kommunens sagsbehandlere/jobkonsulenter skal ved oprettelse af fleksjob i overenskomstdækkede virksomheder sikre, at: VIL DU VIDE MERE OM FLEKSJOB? Socialministeriet og Det Centrale Handicapråd udgav i 2001 en pjece om reglerne omkring fleksjob. Pjecen kan fås hos Det Centrale Handicapråd, tlf eller læses og downloades på Rådet s hjemmeside: Du kan også få information om fleksjob på: og Antal fleksjob i Danmark Temperaturen på fleksjob Antal fleksjob i Århus kommune tillidsrepræsentant/faglig organisation inddrages fra begyndelsen arbejdsgiver og den faglige organisation aftaler forhold omkring løn- og arbejdsvilkår sagsbehandler aftaler størrelsen af beløbet, der ydes som refusion til virksomheden de nødvendige skånehensyn sikres, og at disse synliggøres i forbindelse med bevilling samt tages op i opfølgningen der på bevilling er anført navn på den tillidsvalgte/faglige organisation, der har deltaget Fleksjob er for alle virksomheder De fleste virksomheder kan oprette fleksjob, hvis der er behov for det. Læs her om 5 forskellige virksomheder med fleksjob. 7. LEO og fleksjobbet Anlægsgartner Leon Askov er et enkeltmandsejet firma med 8 ansatte, fortrinsvis gartnersvende og -lærlinge. Firmaet har ansat en ufaglært medarbejder i fleksjob som pladsmand. En tidligere ansat i fleksjob kigger af og til forbi. Hvis hans helbred igen bliver bedre, og han bliver arbejdsduelig, kan han vende tilbage til firmaet. Danfoss i Viby er en virksomhed i Danfoss koncernen, der udvikler og producerer termostater, kompressorer, hydrauliske motorer, styreenheder, køle- og varmeautomatik. På Danfoss i Viby er der ca. 250 medarbejdere. 2 medarbejdere er ansat i fleksjob, én som elektriker og én som smed. Dansk Center for Jordbrugsuddannelse i Beder er en selvejende institution, som tilbyder uddannelser inden for gartneri, landbrug og skovbrug. Skolen har 130 medarbejdere, hvoraf størstedelen er fagligt uddannede lærere. Tre medarbejdere er blevet fastholdt i et fleksjob. De to er lærere og den tredje er pedel. Lokalcenter Møllestien/Betania har ca. 240 fastansatte medarbejdere. De ansatte yder pleje, madservice m.v. til pensionister i plejeboliger, beskyttede boliger og private hjem. Der er 11 medarbejdere i fleksjob som SOSU-, hjemme- og sygehjælpere, husassistenter, pedel, sygeplejerske og medhjælper på aktivitetsområdet. Fire er fastholdt i et fleksjob, syv er indsluset som nye medarbejdere. I Postområde Århus beskæftiger Post Danmark omkring 1700 medarbejdere. Flertallet distribuerer post, mens en større gruppe varetager salg og kundeekspedition. 39 medarbejdere er pt. fastholdt i et fleksjob: 30 inden for distribution, 4 inden for salg og kundeekspedition og 5 på det administrative område Antal fleksjob i private virksomheder i Århus Antal fleksjob på kommunale arbejdspladser i Århus Antal fleksjob på statslige og amtslige arbejdspladser i Århus Antal selvstændige i fleksjob i Århus SiD Århus Industri. Tlf Kontakt John Hansen. SiD Århus Kommunal- og Jernbanearbejdere. Tlf Kontakt Hans Sig Nielsen. Socialpædagogernes Landsforbund. Tlf Kontakt Verne Pedersen. Nå Leo, fik du så et fleksjob? Teknisk Landsforbund, Østjylland. Tlf Kontakt Kurt Froken. Telekommunikationsforbundet afd. 8. Tlf Kontakt Mogens Jensen. Telekommunikationsforbundet afd. 11. Tlf Kontakt Margit Lund. Træ-Industri-Byg, Afdeling 12, Århus. Tlf Kontakt Anders Munk. Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening. Tlf Kontakt Flemming Dalby. Ja, det er stjerneklart efter dine gode råd. Desværre kunne vi ikke finde noget til mig i busselskabet, men jeg har fået et fleksjob som stjernekikker.

3 Fleksjob Oktober 2002 på arbejdspladsen INDHOLD: Kendt arbejdsplads nye arbejdsopgaver Bodil Marie Jensen har været ansat på samme arbejdsplads i 20 år. De seneste 4 år i fleksjob med nye arbejdsopgaver. Se side 2. Tag temperaturen på fleksjob I Danmark er der nu fleksjob. Hvordan ser det ud i Århus. Se side 7. Nyt job fleksjob Pia Meldgaard har selv skaffet sig et fleksjob efter en trafikulykke. Se side 6. Fleksjob på dagsordenen Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der brug for job med særlige skånehensyn til mennesker, der ikke har fuld arbejdsevne. Ellers kan de ikke være på På arbejdspladserne har mange været skeptiske over for tanken om at have kolleger, der arbejder på andre vilkår. Skeptiske over for varige jobs med løntilskud fra det offentlige. I 1998, da fleksjobloven trådte i kraft, var der også grund til skepsis. Der var flere ting, der ikke var på plads. For eksempel kunne ansatte i fleksjob ikke være medlem af en A-kasse, da de ikke var fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor var de ikke forsikrede ved arbejdsløshed, og de havde ikke ret til efterløn. Det problem er løst. Nu er det muligt at få ledighedsydelse og fleksydelse som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge og efterløn. I de senere år er antallet af fleksjob vokset, så der nu er fleksjob i Danmark. På en del arbejdspladser har vi efterhånden set eksempler på, at fleksjob er en god løsning og den eneste løsning hvis en erfaren medarbejder får en sygdom eller kommer ud for en ulykke, der berøver hende eller ham en stor arbejdsmarkedet, som det er i dag. Og deres arbejdskraft kan ikke blive brugt. Derfor er fleksjob kommet for at blive. del af arbejdsevnen. Fleksjob kan også være den eneste mulighed for igen at komme i arbejde for mennesker, der har mistet jobbet og en stor del af arbejdsevnen ved sygdom eller ulykke. Derfor må vi tage opgaven alvorligt. På arbejdspladserne må vi acceptere, at der kan være behov for fleksjob til en kollega, hvis ikke han eller hun skal ryge ud, eller at der ansættes en ny medarbejder i et fleksjob. Vi må forsøge at finde den bedst mulige løsning for den enkelte og for arbejdspladsen. Der skal selvfølgelig tages hensyn til kollegerne, så de ikke belastes. Både ledere, tillidsrepræsentanter, fagforeninger og kolleger har en opgave her. Mange ved ikke, hvad fleksjob er. Denne avis er tænkt som oplysning og inspiration til arbejdspladserne. I avisen er der interviews med ansatte i fleksjob, kolleger, tillidsrepræsentanter og ledere. Ikke alt er rosenrødt; der har været problemer undervejs, men der er også fundet mange løsninger. En rummelig arbejdsplads Hos Berendsen Textil Service skal der være plads til medarbejdere, der får nedsat deres arbejdsevne. Se side spørgsmål til kommunen Århus Kommune svarer på 20 spørgsmål om fleksjob. Se side 7. Fleksjob er for alle virksomheder De fleste virksomheder kan oprette fleksjob, hvis der er behov for det. Se eksempler på fem meget forskellige virksomheder med fleksjob på side 8. Ansat i fleksjob Tillidsrepræsentant Leder Alle kan få brug for et fleksjob John Bøss er ansat i fleksjob på Berendsen Textil Service. Læs hvorfor på side 4 Bent Åge Henriksen er tillidsrepræsentant på Labflexs. Her er fleksjob en fælles opgave. Læs hvordan på side 3 Karen Timm er leder af børneafdelingen på Skejby Sygehus. Her er fleksjob et redskab til arbejdsfastholdelse. Læs hvorfor på side 7 Hvis din arbejdsevne bliver varigt nedsat, så du ikke længere kan bestride et job på almindelige vilkår, kan du få brug for et fleksjob. Det sker for Leo. Den ene dag frisk på jobbet, den næste Følg Leo gennem avisen.

4 S IDE 2 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Kollegernes opbakning betyder alt Bodil Marie Jensen er sygehjælper og 54 år. I snart 20 år har hun arbejdet på Vejlby Lokalcenter. De seneste fire år i fleksjob pga. dårligt hjerte. Arbejdstiden er 20 timer om ugen med mødetid kl. 10 og en times hvil midt på dagen. Rengøring og personlig pleje af beboerne er hun fritaget for. Hvordan er det at være i fleksjob? Jeg er meget tilfreds. Beboerne er glade, for jeg har altid tid til en snak og en kop kaffe. Jeg kan også følge dem til musikaktiviteter eller gå med ud og købe ugeblade. Jeg kan selv bestemme farten, træde lidt uden for gruppen og passe mig selv, for jeg bliver meget nemt påvirket af stress. Jobbet er lavet på mine præmisser. Jeg er især glad for, at det har kunnet lade sig gøre at blive her på arbejdspladsen og hos beboerne. Vi kender jo hinanden. 1. LEO og ulykken Hvordan har dine kolleger reageret? Den kollegiale opbakning betyder alt. Mine kolleger er positive, for jeg gør det, som de ikke har så meget tid til. Derfor fjerner jeg deres dårlige samvittighed, siger de. De har støttet mig hele vejen. Lige fra sygdommen blev konstateret, og de ringede og kom på besøg. Det er vigtigt, for man tager al ting meget nært i sådan en situation. Der skal ikke meget til at vælte én. Hvordan indgår du i teamet? Nogle kolleger kender jeg fra tidligere, men flere er nye og noget yngre end mig. Når der kommer en ny medarbejder, har gruppelederen og kollegerne været flinke til at orientere om mine skånebehov. Hvis Beboer Kaj Gunner Hansen og sygehjælper Bodil Marie Hansen jeg ikke selv får talt med de nye først. Jeg arbejder stadig i et tværfagligt team. Jeg har meget erfaring i ældrepleje, men jeg deltager også i kurser sammen med mine kolleger, så jeg føler, jeg er godt med. Jeg tror, at kollegernes måde at være på hænger sammen med de arbejdsforhold, vi har på afdelingen. Og sammenholdet. Jeg bliver fx glad, når jeg har været væk i et par dage og hører en kollega sige: Det var godt, du kom Bodil, vi har sådan savnet dig! Bodil er god til at sige tingene, som de er. Det sker dog, at hun har svært ved at sige fra, hvis hun fx har en dårlig dag. Men så kan vi normalt se det og sørger for, at hun får hvilet sig. Ellers risikerer vi jo bare, hun er væk den næste dag. Og det er rigtigt skidt også for beboerne og os - Susanne Risgaard, kollega Initiativtagerne til avisen Avisen er udgivet af SiD Århus Industri, SiD Århus Gartnernes Fagforening, FOA Århus og DISCUS A/S. Beskæftigelsesministeriet og Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Århus Kommune har støttet avisproduktionen. Aaarrrghhh.av, av og tre gange av Denne avis er udarbejdet efter en større undersøgelse, som FOA, SiD og DISCUS gennemførte i begyndelsen af 2002 blandt FOA- og SiD-medlemmer ansat i fleksjob på århusianske arbejdspladser. Også tillidsvalgte fra FOA og SID blev interviewet. Undersøgelsen viste bl.a., at der er behov for større åbenhed og mere information omkring fleksjob. Hvis du vil vide mere om undersøgelsen, så kontakt DISCUS A/S, tlf Tak til ansatte i fleksjob, tillidsvalgte, ledere og Århus Kommune, som har bidraget til avisen. Alle ansatte i fleksjob, som medvirker i denne avis, er medlem af en fagforening. Vi tror, der er et stort behov for information på arbejdspladserne om, hvad fleksjob er for noget, og hvad det betyder for den enkelte og for arbejdspladsen at oprette et job på andre vilkår. Vi fra fagforeningerne skal også bidrage til, at informationsniveauet bliver højere. John Hansen, næstformand SiD Industri Himmel, det må gøre stjerneondt at få en meteor i knolden Fagforeningen har en vigtig opgave, når det gælder fleksjob. Vi varetager interesserne for den person, der skal ansættes i fleksjob. Vi skal også drage omsorg for, at kollegerne ikke nedslides. Det skal ikke gå ud over den generelle trivsel og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Og så skal vi klæde de tillidsvalgte på til at gå ind i opgaven og bakke dem op hele vejen. Ib Rasmussen, faglig sekretær FOA På de små arbejdspladser har fagforeningen en særlig rolle, for her er der som regel ingen tillidsvalgte. De steder er det os, der sammen med den, der skal i fleksjob, og med lederen skal finde den bedst mulige løsning. Bjarne Volmar, næstformand SiD Gartnernes Fagforening Udgivet i oktober 2002 Oplag: stk. Tekst: DISCUS A/S Lay-out og produktion: TimeOut Fotos: Sølbjærg Fotografi LEO-tegninger: Niels Kirk

5 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 3 Fællesopgave for leder og tillidsvalgt Vi har spurgt SiD tillidsrepræsentanten og fabrikschefen på Labflex om deres erfaringer med fleksjob. Og om deres anbefalinger til andre, der står over for at ansætte en ny medarbejder i fleksjob. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten inddrages allerede i de første overvejelser om fleksjob. Når man er med til at drøfte skånebehov inden ansættelsen, er det lettere at forklare de øvrige grunden til, at deres nye kollega går hjem kl.12 eller har lov til at holde pauser efter behov også når der er travlt. Hvis fleksjob skal blive en succes, er det vigtigste nok, at ledere, tillidsvalgte og kolleger kender til ordningen og er bekendt med de nødvendige skånebehov for hver medarbejder, der ansættes i fleksjob, siger tillidsrepræsentanten. drøftes i samarbejdsudvalget, og at tillidsrepræsentanten er med hele vejen: Hvis en person ansættes til opgaver, som ligger ud over den almindelige drift, og som måske endnu ikke er helt fastlagt ved ansættelsen, er det vigtigt, at det hurtigt bliver aftalt og formidlet til SU, under hvilken overenskomst personen ansættes, og hvilke opgaver denne begynder med. Så undgår man misforståelser om lønniveau, og usikkerhed om hvilken tillidsrepræsentant der repræsenterer vedkommende. Tillidsrepræsentanten og fabrikschefen er enige om, at det kan være nødvendigt at justere på de arbejdsopgaver, som er fastlagt ved ansættelsen i fleksjob. Selvom der er foretaget en arbejdsprøvning før ansættelsen, er det vigtigt, at alle parter løbende er opmærksomme på eventuelle arbejdsopgaver, som fleksjobberen ikke magter, siger fabrikschefen. På Labflex vil tillidsrepræsentanten tage initiativ til indførelse af en procedure for, at ansættelser i fleksjob Fabrikschefen kan godt anbefale fleksjobordningen. Der er mulighed for at ansætte en person til arbejdsopgaver, som ikke er helt fastlagte endnu. Det giver en vis fleksibilitet undervejs i forløbet, hvor opgaverne tilrettelægges. Desuden er fleksjob en mulighed for at hjælpe med job til en person, som ellers ikke ville komme ind på arbejdsmarkedet. Bent Åge Henriksen er tillidsrepræsentant og Henning Lysgaard er fabrikschef for de ufaglærte metalarbejdere på Labflex ved Århus. Labflex laver møbler og inventar til hospitaler og laboratorier. Der er fire afdelinger; en smede-, snedker-, vvs- og en elektrikerafdeling. Labflex har ca. 100 medarbejdere, to af dem i fleksjob. Jette Windekilde, 55 år, er ansat i fleksjob i receptionen hos Forbundet af Offentligt Ansatte. Hun tager sig af telefonomstilling, personlige henvendelser og forefaldende kontoropgaver. Skånehensynet er nedsat tid og en tilpasset arbejdsrytme, så hun undgår stress. Jette Windekilde er aktiv i HK s netværk for ansatte i fleksjob inden for kontorområdet. Tom Vohlert Nielsen, 55 år, har siden 1980 været ansat som gartner i Århus Kommunes Naturforvaltning med speciale i beskæring af træer. Han er nu ansat i et fleksjob, hvor han vedligeholder grønne områder. Skånehensynet er nedsat tid og lettere arbejdsopgaver. Buuuuhhhh.nu har jeg snart været sygemeldt i et halvt år, for jeg kan ikke køre bus. Jeg ser stjerner både nat og dag. Busselskabet har gjort, hvad de kunne for omplacere mig, men jeg kan ikke noget. Der er vist ikke noget at gøre. Jeg må sige farvel til min arbejdsplads og gode kammerater. Næste stop er Skrabeloddet 2. LEO og sygemeldingen Tja, det ser jo sort ud. Kan du ikke klare et almindeligt job? Nej, de har prøvet alt Hvad så med et fleksjob? Hvad er det? Er det noget med flekstid? Det lyder da smart Hvis medarbejderen bliver syg eller kommer ud for en ulykke og får arbejdsevnen varigt nedsat, så kan kommunen bevilge et fleksjob. Det betyder, at kommunen kan give virksomheden et løntilskud, der modsvarer tabet af arbejdsevnen, hvis virksomheden til gengæld giver medarbejderen særlige arbejdsvilkår. Virksomheden modtager halvdelen eller 2/3 af lønudgiften i tilskud. Det er dog en betingelse for at få et fleksjob, at medarbejderen ikke kan få beskæftigelse gennem omplacering til andet arbejde. Ledige, som har varig, nedsat arbejdsevne, kan også få et fleksjob. På den måde kan de igen få et arbejdsliv.

6 S IDE 4 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n De sidste år på jobbet John Bøss er 59 år. Han har været vaskemester på Berendsen Textil Service (tidligere Stadionvask) i 29 år. Men for 2 år siden sagde helbredet stop. Arbejdet med at trække vådt vasketøj ud af maskinerne havde sat sine spor, og i august 2000 blev John indlagt på hospitalet med stærke smerter i arme og skuldre. Jeg kunne stort set ikke løfte armene, og overlægens dom var ubarmhjertig, fortæller han: Du har slidgigt John, og vi vil kraftigt opfordre dig til at søge førtidspension. Det er ikke sandsynligt, at du kan vende tilbage til dit arbejde. Johns reaktion kom prompte: Det kan der ikke være tale om. Han havde længe planlagt at gå på efterløn som 60-årig, og med en førtidspension var han bange for, at familiens økonomi ikke kunne hænge sammen. I værste fald skulle huset sælges. Året forinden havde John på ledelsens opfordring overtaget en del af rengøringen på vaskeriet. Tilbudet fra ledelsen var ment som en aflastning til en ældre medarbejder, som havde behov for lidt lettere arbejdsopgaver. Ledelsen foreslog nu John at fortsætte med rengøringen i et job på særlige vilkår. Min sagsbehandler syntes, det lød fornuftigt, fortæller John. Og på et møde med vaskeriets direktør, sagsbehandleren, John og tillidsrepræsentanten fandt man frem til, at et fleksjob var løsningen. 3. LEO og lønnen Før mødet havde John kontaktet sin fagforening: Der er jo så mange papirer og skemaer, der skal læses og udfyldes, og både SiD's socialrådgiver og fagforeningens kontaktperson for fleksjob gav gode råd om, hvad der er vigtigt at få på plads. Og så tog jeg min tillidsrepræsentant med til samtalen. Så var vi da to til at argumentere for en fornuftig løn. Til samtalen var det tillidsrepræsentantens opgave at være observatør og se til, at aftalen kom til at ligge inden for rammerne af, hvad John og han på forhånd havde talt om. John koncentrerede sig om at få en aftale om arbejdstid og arbejdsopgaver, som hans helbred kunne holde til. Og det blev, som vi havde snakket om før mødet, fortæller den tidligere tillidsrepræsentant. John mistede godt nok et mindre løntillæg, men til gengæld kunne han jo beholde jobbet. John arbejder 25 timer om ugen, fra kl. 6 til 11. Vaskeriet udbetaler løn for 37 timer, og kommunen refunderer løn for de timer, John har fri på grund af slidgigten. John har aldrig lagt skjul på, at han er ansat i fleksjob. Alle kan jo se, at jeg går hjem til middag. Der er ingen misundelse hos kollegerne; de joker ind imellem og siger vi vil have dit job, når du holder op så skal vi kun arbejde 5 timer om dagen. John holder fast i sin plan om at stoppe, når han bliver 60 år. Og han er godt tilfreds med, at det bliver alderen og ikke helbredet som bestemmer, hvornår han skal forlade arbejdsmarkedet. Til juni 2003 er jeg gammel nok til at gå på efterløn eller fleksydelse som det jo hedder, og så siger jeg stop! Du ansættes på almindelige vilkår og stilles derfor på lige fod med dine kolleger. Tilskuddet fra kommunen til virksomheden har udgangspunkt i mindstelønnen på dit overenskomstområde eller et sammenligneligt område. Herudover kan der ligesom for andre medarbejdere forhandles om et løntillæg, pension o.a. Hvad får jeg i kroner og øre i et fleksjob? Claus Svejbæk Jensen, 51 år, er ansat i fleksjob hos Lafodan Døre og Vinduer i Hesselballe. Her arbejder han med fremstilling af vinduer. Skånehensynet er nedsat arbejdstid. Han er fritaget for udendørs arbejde, da han ikke tåler kulde pga. en hjertesygdom. Helle Bervig, 44 år, er ansat i fleksjob hos Mellemfolkeligt Samvirke. Hun har før været i fleksjob på et revisionskontor og i en produktionsvirksomhed. Skånehensynet er nedsat arbejdstid og fritagelse for løftearbejde. Helle Bervig er aktiv i HK s netværk for ansatte i fleksjob inden for kontorområdet. Nej, du mister dagpengeretten. Til gengæld kan du få en såkaldt ledighedsydelse, som udbetales af din kommune. Har jeg stadig ret til dagpenge?

7 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 5 Den tillidsvalgte skal bakke op Lokalcenter Marselis i Århus er en arbejdsplads med ca. 100 hjælpere, assistenter og vejledere. Der er seks medarbejdere ansat i fleksjob. Britha Lund Sørensen er hjemmehjælper og har i 14 år været tillidsrepræsentant. Hun er også fællestillidsrepræsentant på FOA området. Hvad er tillidsrepræsentantens rolle? Jeg deltager i alle sygefraværssamtaler. Hvis det ikke er muligt at fortsætte i det nuværende job, finder vi under samtalerne ud af, om medarbejderen er motiveret for omskoling til andet arbejde. Især når det er en yngre kvinde med mange år tilbage på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at diskutere omskolingsmuligheder. Bliver løsningen fastholdelse i et fleksjob, er opgaven at tilrettelægge jobbet under hensyn til helbred og jobmuligheder. Mange tror, at vores primære opgave er at forhandle løn. Vi skal sikre en anstændig løn, men det er mindst lige så vigtigt, at vi har fokus på, hvordan hverdagen kan fungere. Hvordan sikres kollegernes opbakning? Det er en fælles opgave for ledelsen og mig som tillidsvalgt. Hvis gruppelederen er alene om at appellere til kollegernes opbakning, kan det få den modsatte effekt. Åbenhed er en forudsætning for samarbejdet i et tæt kollegialt team. Så jeg tager en snak med gruppen, hvis en kollega efter sygdom vender tilbage i et fleksjob. Herefter er det gruppens ansvar at fortsætte dialogen. Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at få fat i mig, fx hvis en medarbejder i fleksjob ikke føler sig værdsat af sine kolleger eller gruppelederen. Men hvis jeg skal være politibetjent hele tiden, bliver det for stor en belastning. Så skal problemet op i samarbejdsudvalget. Hvad skal der snakkes om? Det er vigtigt, at der foregår en holdningsdiskussion blandt kollegerne, på personalemøder og i nyhedsbreve. Mit budskab er, at fleksjob er en opgave, vi må løse i fællesskab. Det kunne jo være dig i morgen. Vi oplever alle perioder i vores arbejdsliv, hvor vi har behov for, at der bliver taget hensyn. Men vi tager allerede mange hensyn i de ordinære stillinger, og opgavebelastningen er vokset støt i de senere år. Derfor skal vi selvfølgelig være opmærksom på, om mæthedspunktet er nået. Selve diagnosen er en privatsag, men det er vigtigt, at kollegerne forstår, hvilke begrænsninger helbredssituationen giver i arbejdet. Skal det lykkes, må den ansatte i fleksjob også tage et ansvar og melde ud, hvad hun kan og ikke kan. Ellers gør hun alle en bjørnetjeneste. Annemette Hansen, 54 år, er ansat i fleksjob i Neonathalafdelingen på Skejby Sygehus. Her tilbereder hun modermælkserstatning til for tidligt fødte børn. Skånehensynet er nedsat arbejdstid. Ole Østerby, 31 år, er ansat i fleksjob på Gasa. Her arbejder han på engroslageret, som distribuerer frugt og grønt til butikskæder i Danmark. Han arbejder fuld tid, men skånehensynet er konstant roligt arbejdstempo, også i pressede og stressede arbejdsperioder på lageret. Jobfastholdelse Berendsen Textil Service i Tilst udlejer, vasker og vedligeholder arbejdsbeklædning. Virksomheden har ca. 70 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er ufaglærte KAD'ere og SiD'ere. Tre medarbejdere er fastholdt i et fleksjob. En i lageret, en i produktionen og en i rengøringen. Carsten Frederiksen er produktionschef hos Berendsen Textil Service. Han medvirker ved oprettelse af fleksjob og uddyber virksomhedens bevæggrunde: De medarbejdere, som får et fleksjob, har været i virksomheden i mange år. Helt op til 30 år. De har stor viden og kompetence og kender vores kunder. De indgår i selvstyrende grupper, hvor man roterer mellem forskellige arbejdsfunktioner for at undgå ensidigt, gentaget arbejde. Det kræver en bred viden om vores arbejdsprocedurer. Og den har de. Så vi vil gerne beholde dem så længe som muligt. Vi vil gerne være en rummelig arbejdsplads, som afspejler de små forskelligheder, der findes i et bredt udsnit af befolkningen. Derfor har vi plads til en god medarbejder, som ikke længere kan fungere på fulde omdrejninger. Når hverdagen bliver barsk, tror jeg, det er bedre at holde sig i gang nogle dage om ugen frem for slet ikke at have noget at stå op til. Og det sociale med kolleger betyder jo også meget. 4. LEO og kollegerne Hvad vil mine kolleger sige til, at jeg får nogle særlige arbejdsvilkår, der tager hensyn til, at jeg hele tiden ser stjerner og ikke kan lave det samme som før? Vi kan jo spørge dem: Hvad mener du om, at Leo får særlige arbejdsvilkår, fx at han arbejder færre timer og holder flere pauser end du? Det er helt i orden, for jeg ved, Leo gør sit bedste. Det, synes jeg, er for dårligt. Solidaritet betyder ikke, at man kan køre på frihjul, selvom man har hul i hovedet. Det er OK, hvis jeg får samme behandling, hvis jeg bliver syg. Det synes jeg, vi skal drøfte med vores tillidsrepræsentant. Jeg er ligeglad. Jeg synes, Leo skal afskediges. Det andet lyder for indviklet.

8 S IDE 6 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Når bare kollegerne ved det Pia Meldgaard har været ansat i fleksjob på gartneriet Marienlyst i 4 år. Hendes vigtigste opgaver er at sortere og pakke grøntsager og arbejde i marken. meget støj. For eksempel kan jeg huske engang, hvor jeg måtte holde op med at bruge en maskine til at pakke grøntsager, fordi maskinen stod et sted, hvor der konstant var travlt. Så fandt en af mine kolleger på en løsning. Mogens Hansen, direktør for gartneriet, var på forhånd informeret af jobkonsulenten om, at der skulle tages skånehensyn. Vi bestemte os for at lave en prøveperiode på 3 måneder, hvor vi kunne se hinanden lidt an, fortæller Mogens Hansen. Før Pia startede i jobbet, fortalte jeg de øvrige medarbejdere lidt om hendes handicap. Jeg opfordrede dem også til selv hen ad vejen at spørge Pia om, hvad hun kunne klare og ikke klare. Man må ikke glemme at fortælle medarbejderne om en ny kollega, der ansættes i et fleksjob. Pia arbejder jo stort set på fuld tid, så hvis ikke kollegerne er informeret om, at det er et job på særlige vilkår, og at hun har "lov til" at trække sig i stressede situationer, vil nogle måske se skævt til hende eller indrette deres arbejdstempo efter hende. Det vigtigste er at være åben og ærlig om, hvad man kan klare og især ikke kan klare. Det gælder også, når man er ansat i et job på særlige vilkår. Man skal først og fremmest være ærlig over for sig selv, men også over for kollegerne og ledelsen på arbejdspladsen. Det er Pias erfaring, siden hun som 18-årig kom ud for en alvorlig trafikulykke. Ulykken medførte, at hun blev lettere hjerneskadet, så hun i dag har en svag lammelse i den ene side. Samtidig har hun svært ved at lære nye ting, og hun mister let koncentrationen i stressede og støjfyldte situationer. Hvordan fik du fleksjobbet? Jeg søgte det selv. Jeg så en annonce i avisen om, at de manglede medarbejdere her. Jeg søgte og blev indkaldt til samtale. Og så spurgte jeg jobkonsulenten fra min kommune, om ikke han ville tage med herud til jobsamtalen. Hvordan er det at være i fleksjob her? I starten skulle jeg mest sortere gulerødder og andre grøntsager. Men når der er roligt på arbejdspladsen, sker det, at kollegerne henvender sig til mig og presser mig lidt til at prøve nogle nye arbejdsopgaver. Jeg har det ikke godt med stress og for Kollegerne har fra begyndelsen været godt informeret om Pias skånebehov. Især har de været meget opmærksomme på ikke at fylde for meget på, hvis der er stress eller for meget støj i lokalet. En af Pias kolleger siger: Vi ved jo lidt om, hvad Pia kan og ikke kan. Men hvis ikke Pia havde været så åben og ærlig om sin situation fra starten, havde det ikke kørt i smør som nu. 5. LEO og tillidsrepræsentanten Er der noget, min tillidsrepræsentant kan hjælpe mig med? Ja, han kan være en stor hjælp for dig og dine kolleger, hvis han kan fortælle dine kolleger om fleksjob i almindelighed og din situation i særdeleshed. På den måde undgås mytedannelse om, hvad du kan og ikke kan. Han kan også hjælpe dig, når fleksjobbet oprettes, fx når der skal forhandles løn, arbejdsvilkår og ikke mindst hvilke skånehensyn, virksomheden skal tage. Jette Søgaard, 52 år, er ansat i fleksjob på Skæring Lokalcenter. Her yder hun omsorg for en gruppe beboere. Skånehensynet er fritagelse for pleje- og rengøringsopgaver samt nedsat arbejdstid. Hvad med fagforeningen? Fagforeningen ved en masse om fleksjob. Der kan du få information om dine rettigheder og pligter; og så er det også fagforeningen, du skal have fat i, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

9 1. Hvor mange fleksjob har man i Århus? 1. september 2002 var der fleksjob. 2. Hvor mange fleksjob er der brug for? Når en medarbejder bliver syg og ikke kan have et job på normale vilkår, giver fleksjob mulighed for at fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet. Det er derfor svært at sige præcist, hvor mange fleksjob, der bliver brug for. Aktuelt er 367 personer visiteret til et fleksjob, hvor der endnu ikke er fundet en arbejdsgiver. Det skønnes, at der fremover vil være behov for flere fleksjob, bl.a. pga. den nye pensionsreform, der gør det sværere at få bevilget en førtidspension. 3. Hvem kan få et fleksjob? Personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager førtidspension, og hvor revalideringsmulighederne skønnes udtømte. Personerne har en begrænsning i arbejdsevnen og har derfor svært ved at fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 4. Hvem skaffer én i fleksjob? Hvis man opfylder betingelserne for at få et fleksjob, har kommunen pligt til at finde det. 5. Er det let at få et fleksjob? Nej, det er ikke så let. Der er en række Vi har spurgt Karen Timm, oversygeplejerske og den ene halvdel af Børneafdelingens lederteam, om ledelsens motiver for at oprette fleksjob. Og hvordan et fleksjob bliver til. Vi har som arbejdsplads en samfundsforpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan for at fastholde folk. Vi skal samtidig sikre, at vores medarbejdere i fleksjob får et meningsfuldt arbejde. De skal opleve, at de gør en forskel. Det er også vigtigt for at opnå kollegernes respekt. Vi får til gengæld en engageret kollega. Børneafdelingen har gode muligheder for at oprette fleksjob. Arbejdsfeltet er bredt, så der er mange opgaver at tage fat på. Og faget er populært. F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 7 Information til borgerne i Århus Kommune betingelser, som skal opfyldes, før kommunen kan bevilge et fleksjob. 6. Hvilke betingelser er der? Den vigtigste er, at alle muligheder for at opnå eller fastholde et job på normale vilkår er afprøvet. Det betyder, at en person, der er i betragtning til et fleksjob, skal igennem en grundig lægelig vurdering af arbejdsevnen, og at vedkommende heller ikke via revalidering eller omskoling vil blive i stand til at have et job på normale vilkår. 7. Tager det lang tid? Erfaringerne viser, at et godt forberedt fleksjob, hvor der er taget hensyn til den enkeltes nedsatte arbejdsevne, er det fleksjob, der holder i længden. Det er vigtigt, at der findes det rigtige job til den enkelte person. Dette betyder i praksis, at det kan tage tid at finde det rette fleksjob. Det lykkes som regel, men ofte vil en optræningsperiode være en forudsætning for endelig beslutning om fleksjob på en konkret arbejdsplads. 8. Hvorfor kan de ikke få et almindeligt job i stedet for? Forudsætningen for fleksjob er netop, at vedkommende ikke skønnes i stand til at opnå eller fastholde ansættelse på normale vilkår. Meningsfuldt arbejde Børneafdelingen på Skejby Sygehus har knap 350 ansatte, heraf fire i fleksjob som sygeplejerske, sygehjælpere og sekretær. Alle fleksjob er oprettet som led i arbejdsfastholdelse på sygehuset, men to er overflyttet fra en anden afdeling. Men der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange fleksjob vi kan oprette. Jeg er meget lydhør over for afdelingssygeplejerskernes vurderinger af, om der er plads til at oprette job på deres afsnit. Et fleksjob bliver til I Børneafdelingen forbereder man et fleksjob grundigt. Først indhentes en statuserklæring fra egen læge eller speciallæge, så alle får forståelse for, hvilke konsekvenser helbredssituationen har. Dernæst er medarbejderen i arbejdsprøvning i 2-3 måneder for at undersøge muligheder for arbejdsopgaver, arbejdstid og andre skånehensyn. Målet er at sikre et godt jobmatch, og at fleksjobbet får 20 spørgsmål om fleksjob 9. Er det kun ældre borgere, der får fleksjob? Nej, gennemsnitsalderen for alle i fleksjob i Århus er ca. 46 år, men de fleste ansatte i fleksjob er over 50 år. Ved yngre personer vil man typisk prøve at løse problemet ved uddannelse og omskoling. 10. Hvad er et skånehensyn? Skånehensyn kan fx være nedsat arbejdstid, at man ikke udfører stillestående arbejde eller tunge løft, eller at man undgår særligt stressede arbejdsperioder. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvilke skånehensyn der skal aftales. 11. Hvad sker der, hvis en medarbejder i fleksjob bliver syg? Nogle medarbejdere i fleksjob har en del sygdom. Så laver man aftaler, så det går mindst muligt ud over kolleger, og udbetaler kompensation til arbejdspladsen. 12. Hvornår startede kommunen med at oprette fleksjob? De første fleksjob blev oprettet i Hvordan går det så? Er folk tilfredse med at være i fleksjob? De allerfleste ansatte i fleksjob trives på arbejdspladserne og føler sig taget godt imod. De føler, at både deres livskvalitet og økonomiske situation forbedres. en naturlig plads i helheden. Efter arbejdsprøvningen udformer medarbejderen sammen med sin leder en detaljeret jobbeskrivelse. Til sidst kommer løn og ansættelsesbrev på plads på et møde med kommunen, hvor tillidsrepræsentanten eller fagforeningen deltager som bisidder. Åben information Det er meget vigtigt, at vi har snakken om det konkrete fleksjob i det enkelte afsnit på afdelingen. Det er her, hverdagen skal fungere. Og informationen skal være åben. Karen Timm har den koordinerende rolle i et fleksjobforløb, også i kontakten til kommunen. Apropos kommunen: på Skejby er det praksis, at det kommunale løntilskud overføres som en tillægsbevilling til det afsnit, hvor medarbejderen er ansat i fleksjob. Det er vigtigt, for heri ligger et klart budskab til kollegerne om, at de får økonomisk kompensation for deres kollegas tab af arbejdsevne. Jeg har forklaret dig lidt om reglerne, men du kan henvende dig til fagforeningen for at få råd og vejledning. 14. Hvad siger virksomhederne til fleksjob? Virksomheder, der har prøvet fleksjobordningen, er generelt positive og betragter de fleksjobansatte som en aflastning i hverdagen, en investering, der godt kan betale sig. 15. Er virksomhederne gode til at tage skånehensyn? Der er forskel på virksomhederne. Forskellige typer arbejdsopgaver og organisering gør, at det er lettere for nogle virksomheder end for andre. Men på de fleste virksomheder vil det være muligt at oprette et fleksjob. 16. Hvad siger kollegerne? Kollegerne er i langt de fleste tilfælde positive over for nye kolleger i fleksjob. De modtages ligesom enhver anden ny kollega. Det er personligheden hos medarbejderen i fleksjob, og hvordan vedkommende går ind i jobbet, der betyder noget for forholdet til kollegerne. Det er vigtigt at informere kollegerne om, hvorfor ordningen er lavet, og hvad fleksjob betyder for den ansatte i fleksjob og for kollegerne. 17. Hvilke ønsker har I til arbejdspladserne? At der skabes en holdning til, at denne type job er ligeværdige i forhold til normale job, og at der skabes forståelse for, at der skal være plads til de 6. LEO og begyndelsen Så skal din hjemkommune ind i billedet. Kommunen undersøger, om du er berettiget til et fleksjob. Ofte vil de have læge- eller speciallægeerklæringer. Det kan være en rigtig god idé, hvis din sagsbehandler mødes med dig, din tillidsrepræsentant og din leder til en rundbordssamtale for at få snakket tingene igennem, så der ikke er tvivl om, at et fleksjob er det rigtige. Lægen kan også være med. Så kan I få aftalt det videre forløb og vilkårene for jobbet. Endelig skal arbejdspladsen også godkendes som tilskudsberettiget, før fleksjobbet er en realitet. Hvad så? personer, der er nedslidte eller uforskyldt ikke har fuld arbejdsevne i behold. At man også i forbindelse med overvejelser om fleksjob inddrager mulighederne for etablering af job på arbejdspladsen efter de sociale kapitler. 18. Hvad kan kommunen gøre for arbejdspladserne? Mange arbejdspladser har stort behov for mere information om indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked. Virksomhedsservice tilbyder hverdage fra kl. 8 til 17 råd og vejledning om bl.a. fleksjob på tlf Ved oprettelse af fleksjob tager kommunen sig af papirarbejdet og hjælper med uddannelse af medarbejdere i fleksjob, hvis der er behov. 19. Hvad med fagforeningerne? De faglige organisationer, herunder specielt tillidsrepræsentanter, er meget vigtige samarbejdspartnere ved etablering af fleksjob. Derfor er der også lavet samarbejdsaftale om fleksjob mellem LO Århus og Århus Kommune. 20. Hvilke ønsker har I til fagforeningerne? At de aktivt medvirker til at skabe tolerance og forståelse for særligt udsatte personer, så fleksjob anerkendes som et arbejde på lige fod med ordinært arbejde. Vil du vide mere om fleksjob i Århus Kommune? Kontakt Virksomhedsservice på tlf Telefonerne er åbne alle hverdage fra 8.00 til Hvad skal jeg gøre først for at få et fleksjob?

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen.

Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen. Fleksjob 2 på arbejdspladsen November 2003 INDHOLD: Avisen udgives af FOA, HK, KAD og SiD Se bagsiden. På lige fod Hos IKEA bliver fleksjobansatte ikke behandlet som en særlig gruppe. Se side 2. Et godt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Fredericia Kommune prioriterer Fleksjob.

Fredericia Kommune prioriterer Fleksjob. Fredericia Kommune prioriterer Fleksjob http://vpt.dk/generelle-aftaler/fredericia-kommuneprioriterer-fleksjob Der er ca. 730 personer i målgruppen for fleksjobberettigede i Fredericia kommune (Kilde:

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr. 103-0012 Samrådsspørgsmål : Ministeren bedes redegøre for opdelingen af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere