Punktlighed for Tog og Metro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punktlighed for Tog og Metro"

Transkript

1 Punktlighed for Tog og Metro September

2 Indhold 1 Baggrund og formål Resumé Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen Fjernbanen S-banen Arriva tog Punktlighed for Fjernbanen (DSB og Arriva) DSB s kundepunktlighed Udviklingstendenser DSB samlet Udviklingstendenser for Kystbanen Udviklingstendenser IC/Regional på Sjælland Udviklingtendenser IC Lyn/IC/Regional på Fyn Udviklingstendenser IC Lyn/IC/Regional i Sydjylland Udviklingtendenser IC Lyn/IC/Regional i Midtjylland Udviklingstendenser for IC Lyn/IC/Regional i Midt- og Nordjylland Arrivas kundepunktlighed Udviklingstendenser for Arriva samlet Udviklingstendenser for Arrivas delstrækninger Punktlighed for S-banen Udviklingstendenser S-tog samlet Udvklingstendenser for DSB S-tog delstrækninger Punktlighed for Metro Punktlighed for Lokalbaner Nordjyske Jernbaner Midtjyske Jernbaner Lokaltog (Sjælland) Om undersøgelsen Om Passagerpulsen

3 1 Baggrund og formål Der har i de senere år været en del snak og debat om togenes rettidighed og forsinkelser i pressen og på de sociale medier. Politisk er det blevet besluttet, at rettidigheden nu også skal opgøres som kundepunktlighed og ikke kun som tidligere ud fra togenes rettidighed. Det betyder, at dit togs forsinkelse vægtes ud fra, hvor mange passagerer, der bliver forsinket med toget. Et fyldt tog i myldretiden vægter derfor mere i regnskabet end et næsten tomt tog en sen nattetime. For passagererne er det vigtigt, at de kan stole på, at toget kommer til tiden. Når toget kommer for sent, har det stor indflydelse på passagerernes tilfredshed med rejsen. Det ved vi fra vores tidligere undersøgelser 1. Forsinkelser er det vigtigste og største problem i den kollektive transport. Skal toget, men også bus og metro, være en attraktiv transportløsning, er der behov for at sætte større fokus på forsinkelser. Med udgangspunkt i togselskabernes og Banedanmarks egne data fra foretager vi en samlet gennemgang af togselskabernes punktlighed. Formålet er at undersøge, i hvilken grad de lever op til egne målsætninger. 1 Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed notat baseret på NPT data oktober

4 2 Resumé Denne undersøgelse har haft til formål at undersøge, i hvilket omfang togselskaberne lever op til egne målsætninger for punktlighed. Undersøgelsen viser følgende: Fjernbanen: DSB s punktlighed lå i hele perioden under målsætningen for den såkaldte kundepunktlighed. Det betyder, hvor stor en andel af DSB s tog, der kører inden for 2:59 minutter, medregnet forhold DSB ikke selv er ansvarlig for, herunder Banedanmark. Tendensen gennem 2015 og det meste af 2016 har været, at punktligheden er faldende. Det kan være pga. f.eks. sporarbejder på bl.a. Fyn. Punktligheden er først stabiliseret mod slutningen af 2016 og starten af Strækningerne Helsingør-København, København-Lufthavnen, København-Roskilde, København-Odense, Odense-Fredericia og Kolding-Padborg/Sønderborg har gennemgående den laveste punktlighed. Arrivas punktlighed lå i hele perioden bedre end målsætningerne, både hvad angår Banedanmarks kundepunktlighed, samt Arrivas produktregularitet (% rettidige tog) og trafikpålidelighed (% gennemførte togafgange). Strækningerne Aarhus-Struer, Struer-Thisted og Skjern-Thisted har dog i enkelte måneder opnået en lavere produktregularitet end målsætningen på 97 %. S-banen: DSB s kundepunktlighed på S-banen lå i hele perioden omkring målsætningen for den såkaldte kundepunktlighed. Det betyder, hvor stor en andel af DSB s tog, der kører inden for 2:59 minutter, medregnet forhold DSB ikke selv er ansvarlig for, herunder Banedanmark. Tendensen er, at punktligheden har været svagt faldende. Det kan især skyldes sporarbejde på Køge Bugt banen i sommeren 2016, samt problemer i forbindelse med test af det nye signalsystem på Nordbanen. Efter de første 8 måneder af 2017 ligger kundepunktligheden på S-banen i gennemsnit lidt under målsætningen på de 92,3 % 4

5 Metro og Lokalbaner: Gennemgående lever punktligheden for Metroen og for lokalbanerne i Midt- og Nordjylland op til målsætningerne. For lokalbanerne på Sjælland viser udviklingen i de første 7 måneder af 2017, at målsætningerne opfyldes, selvom punktligheden på Gribskovbanen og Hornbækbanen ligger under målsætningen på 93 % rettidige ankomster. 5

6 Fjernbanen og S-banen 6

7 3 Måling af togenes punktlighed på Fjern- og S-banen I dette kapitel gives en kort beskrivelse af opgørelsesmetoder og målsætninger for Fjernbanen og S-banen. 3.1 Fjernbanen Banedanmark er i henhold til en kontrakt med Transport- og Byggeministeriet forpligtet til at opgøre den såkaldte kundepunktlighed for fjernbanen. 2 Kundepunktlighed har været anvendt som målsætning for togrettidighed for Fjernbanen siden september 2015, og opgøres på månedsbasis. Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder på de enkelte tog og aflyste tog, og udtrykkes i procent. Beregningen lyder: 100 % minus hhv. a) forsinkelser, der skyldes togselskabets ansvar, b) forhold der skyldes Banedanmark og c) eksterne forhold. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket. Der måles på rettidige ankomster indenfor 2:59 minutter og de vægtes i forhold til antallet af passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. På fjernbanen opererer 2 togselskaber med selvstændige mål for kundepunktligheden: DSB og Arriva. Arriva har dog en selvstændig kontrakt med andre mål for togrettidigheden 3. Herunder ses målsætningerne for kundepunktlighed fordelt på de to selskaber og årene Tabel 1: Målsætning for kundepunktlighed på fjernbanen: DSB Arriva Kilde: Banedanmark 93 For DSB s vedkommende gælder disse målsætninger både totalt set og på delstrækninger. DSB bruger målene som udgangspunkt, når de skal beregne kompensation til pendlerne, der er tilmeldt den såkaldte Pendler Rejsetidsgaranti. Her er pendlerne tilmeldt én målestrækning, og hvis toggangen ikke lever op til målsætningen på den strækning, så udbetales der kompensation Se afsnit 3.3 7

8 3.2 S-banen Banedanmark er i henhold til en kontrakt med Transport- og Byggeministeriet forpligtet til at opgøre den såkaldte kundepunktlighed for S-banen. 4 Kundepunktlighed har været anvendt som målsætning for togrettidighed for S-banen siden september Med S-banen menes den del af den storkøbenhavnske jernbane, der køres af DSB med linjerne A, B, Bx, C, E, F og H. Ved kundepunktlighed forstås, at der måles på rettidige ankomster indenfor 2:59 minutter. Der indgår en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden på kunderettidighed. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst. 5 Tabel 2: Målsætninger for kundepunktlighed for S-banen: DSB 93 92,3 92,3 Kilde: Banedanmark Som for DSB s Fjernbane danner disse målsætninger udgangspunkt for Pendler Rejsetidsgarantien for de målte strækninger. 3.3 Arriva tog Arriva Tog har en særlig kontrakt med Transport- og Byggeministeriet med specifikke mål for togenes rettidighed i forhold til bod og bonus. Rettidigheden opgøres på månedsbasis som 2 forskellige tal Operatør rettidighed og Kundeoplevet rettidighed. Tallet er udtrykt i procent. 6 Operatør Rettidighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt, dvs. inden for 4:59 minutter, og hvor eventuelle forsinkelser og aflysninger, som Arriva selv har ansvaret for, fratrækkes. Kundeoplevet Rettighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt. Rettidigt er inden for 4:59 minutter, og hvor der udover de forsinkelser og aflysninger, Arriva selv har ansvar for, også indgår eksterne forhold. Det kan være forhold hos Banedanmark eller forhold så som strejker, uvejr m.v. Kontrakten med Transport og Byggeministeriet indeholder følgende målsætninger for Arrivas operatør Rettidighed: Tabel 3: Målsætninger for Arrivas operatør rettidighed: Arriva Kilde: Arriva Arriva har ingen kontraktuelle målsætninger for kundeoplevet rettidighed, idet de ikke holdes ansvarlig for forhold, Arriva ikke selv er ansvarlig for. Arriva er i lighed med DSB kontraktligt forpligtet til at kompensere passagererne, hvis toggangen på de målte togstrækninger ikke lever op til målsætningen. Modsat DSB er dette ikke bundet op på kundepunktligheden, men derimod på en kombination af:

9 1) Produktregularitet, dvs. hvor stor en andel af de gennemførte togafgange, der ankom inden for 4:59 2) Trafikpålidelighed, dvs. hvor mange af de planlagte togafgange, der blev gennemført. Tabel 4: Målsætninger for produktregularitet og trafikpålidelighed: Produktregularitet Trafikpålidelighed Kilde: Arriva 9

10 4 Punktlighed for Fjernbanen (DSB og Arriva) Dette kapitel præsenterer en række tal for DSB og Arriva Togs opfyldelse af målsætninger for togenes punktlighed i årene 2015, 2106 og For DSB samlet vises udviklingen fra januar 2015 til august For Kystbanen vises udviklingen fra januar 2016 til august 2017, idet Kystbanen først gik endligt over til kundepunktlighed fra januar Derfor er tallene for september-december 2015 ikke sammenlignelige med 2016 og For øvrige strækninger vises udviklingen fra september 2015 til august DSB s kundepunktlighed Udviklingstendenser DSB samlet Tabel 5.1 viser den gennemsnitlige år til dato kundepunktlighed for Kundepunktligheden lå under målsætningen på 81,5 %, 81,8 % og 82,4 % i både 2015, 2016 og de første 8 måneder af Særligt 2016 lå lavt, mens de første 8 måneder af 2017 har udvist en stigning i retning af 2015 niveauet. Tabel 5.1: Udvikling i DSB kundepunktlighed : Kilde: Banedanmark Figur 1 herunder viser den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for DSB s Fjernbanestrækninger samlet i perioden januar 2015 til og med august Figur 1: Udvikling i DSB kundepunktlighed Kilde: Banedanmark 10

11 Udviklingen viser store udsving med en række dyk i kundepunktligheden i 2016 som følge af flere sporarbejder. Således var der et større dyk i perioderne januar til april 2016 og juli til november Siden december 2016 har kundepunktligheden dog udvist en svagt stigende tendens. For hele perioden gælder, at DSB Fjernbane totalt set har en kundepunktlighed, der ligger under den målsætning, som står i kontrakten mellem Staten, Banedanmark og DSB. Den negative udvikling fra 2016 er dog vendt i første halvår af Kundepunktligheden ligger i starten af 2017 tæt på målsætningen Udviklingstendenser for Kystbanen For Kystbanens 3 målestrækninger har kundepunktligheden i gennemsnit ligget markant under målsætningen på hhv. 81,8 % og 82,4 % i både 2016 og de første 8 måneder af Tabel 5.2: Udvikling i kundepunktlighed på Kystbanen Kilde: DSB Den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for Kystbanens 3 delstrækninger, København-Helsingør, København-Lufthavnen og København-Malmø, er vist i Figur herunder. Figur 2 1: København-Helsingør Figur 2 2: København-Københavns lufthavn Figur 2 1: København-Malmø 11 Kilde: DSB og Banedanmark

12 Perioden har været præget af 2 store begivenheder, 1) ID kontrollen i Københavns Lufthavn for alle tog mod Sverige, der først blev ophævet i maj 2017, samt 2) sporarbejde på strækningen Helsingør-Rungsted i ugerne i Dette kan være en forklaring på det generelt lave niveau for kundepunktligheden, samt de store udsving fra måned til måned Udviklingstendenser IC/Regional på Sjælland Nedenfor vises udviklingtendenser for øvrige DSB togstrækninger på Sjælland. Tabel 5.3: Udvikling i kundepunktlighed på Sjælland Kilde: DSB Kundepunktligheden lå under målsætningen på 81,8 % for 4 ud af 5 strækninger i 2016 og under 82,4 % for 3 ud af 5 strækninger i de første 8 måneder af Den eneste strækning, hvor kundepunktligheden har ligget stabilt over målsætningen er Roskilde-Køge-Næstved (Lille Syd). Særligt strækningerne København-Roskilde og København-Ringsted ligger markant under målsætningen. København-Kalundborg har også i længere perioder ligget under målsætningen. Dog er der på alle strækninger sket en forbedring i kundepunktligheden i 2017 (se figurer på næste side). 12

13 Figur 3.1: København-Roskilde Figur 3.2: København-Kalundborg Figur 3.2: København-Nykøbing F. Figur 3.1: Roskilde-Køge-Næstved Figur 3.3: København-Ringsted Kilde: DSB og Banedanmark Overordnet set har togstrækningerne på det øvrige Sjælland ligget relativt stabilt, hvad angår kundepunktlighed, når man ser på udviklingen på månedsbasis. Dog har der på alle strækninger, undtagen Roskilde-Køge- Næstved, været et større fald i kundepunktligheden hen over sommeren Det kan bl.a. skyldes flere sporarbejder på strækningen Roskilde- Ringsted-Slagelse. 13

14 4.1.4 Udviklingtendenser IC Lyn/IC/Regional på Fyn Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger på Fyn. Det gælder både lokale togstrækninger som Svendborgbanen og tog fra hhv. Sjælland og Jylland. På strækningerne København-Odense og Odense-Fredericia har kundepunktligheden ligget under målsætningen i både 2016 og Dog er der sket en markant forbedring i de første 8 måneder af 2017, selvom kundepunktligheden på begge strækninger stadig ligger markant under målsætningen på 82,4 %. Kundepunktligheden på Svendborgbanen har ligget stabilt over målsætningen i hele perioden og udviser en stigende tendens. Tabel 5.4: Udvikling i kundepunktlighed på Fyn Kilde: DSB Figur 4 1: København-Odense Figur 4 2: Odense-Fredericia Figur 4 3: Odense-Svendborg Kilde: DSB og Banedanmark Udviklingen på månedsniveau viser, at der på strækningerne København- Odense og Odense-Fredericia var 2 store dyk i kundepunktligheden i både 14

15 foråret og efteråret 2016, hvilket kan være en af forklaringerne på det dårlige resultat i Udviklingstendenser IC Lyn/IC/Regional i Sydjylland Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger i Sydjylland. Tabel 5.5: Udvikling i kundepunktlighed i Sydjylland Kilde: DSB Perioden har været præget af forbedringer i kundepunktligheden på alle strækninger. Det gælder særligt Kolding-Padborg / Sønderborg, hvor udgangspunktet var lavt i Figur 5 2: Kolding-Esbjerg Figur 5 1: Kolding-Padborg/Sønderborg Figur 5 3: Kolding-Frederica-Vejle Kilde: DSB og Banedanmark 15

16 4.1.6 Udviklingtendenser IC Lyn/IC/Regional i Midtjylland Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger i Midtjylland. Tabel 5.6: Udvikling i kundepunktlighed i Midtjylland Kilde: DSB Figur 6 2: Fredericia-Struer Figur 6 1: Fredericia-Aarhus Kilde: DSB og Banedanmark Strækningen Fredericia-Aarhus oplevede et markant dyk i kundepunktligheden i starten af 2016, men har fra midten af 2016 og frem oplevet en stigende kundepunktlighed, og ligger i august 2017 markant over målsætningen. Strækningen Fredericia-Struer oplevede et fald i kundepunkligheden over sommeren frem til januar Herefter er udviklingen dog vendt, og kundepunktligheden er på niveau med målsætningen. 16

17 4.1.7 Udviklingstendenser for IC Lyn/IC/Regional i Midt- og Nordjylland Herunder ses udviklingtendenser for togstrækninger i Midt- og Nordjylland. Tabel 5.7: Udvikling i kundepunktlighed i Midt- og Nordjylland Kilde: DSB Figur 7 2: Aarhus-Aalborg Figur 7 1: Aalborg-Frederikshavn Kilde: DSB og Banedanmark Strækningen Aarhus-Alborg oplevede en markant stigning i kundepunktligheden i perioden oktober-december Herefter har den ligget stabilt omkring målsætningen. Strækningen Aalborg-Frederikshavn har ligget stabilt over målsætningen i 2016 og

18 4.2 Arrivas kundepunktlighed Udviklingstendenser for Arriva samlet Banedanmark har en målsætning om, at kundepunktligheden for Arriva tog skal være på minimum 93 %. Ser man på udviklingen i perioden (år til dato) er denne målsætning opfyldt i både 2015 og 2016, samt for de første 8 måneder af Tabel 6: Udvikling i Arrivas kundepunktlighed : Kilde: Banedanmark Figur 8 viser den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for Arriva Tog samlet set i perioden januar 2015 til august Figur 8: Udviklingen i Arrivas kundepunktlighed Kilde: Banedanmark Perioden har været præget af større udsving i kundepunktligheden med store dyk under de 93 % i sensommeren og efteråret i både 2015 og

19 4.2.2 Udviklingstendenser for Arrivas delstrækninger Som beskrevet i afsnit 3.3 offentliggøres der ikke tal for kundepunktligheden på Arrivas delstrækninger. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i Arrivas tal for produktregularitet og trafikpålidelighed, der danner udgangspunkt for udbetaling af Pendler Rejsetidsgaranti. Tabel 7.1 viser udviklingen i Arrivas produktregularitet fra dvs. hvor mange af de gennemførte afgange, der kommer frem inden for 4:59 minutter af den planlagte ankomsttid. Målsætningen om 97 % er opfyldt for alle strækninger i 2015 undtagen Aarhus-Struer, alle strækninger i 2016 og alle strækninger for de første 6 måneder af Tabel 7.1: Udvikling i produktregularitet : Kilde: Arriva Tabel 7.2 viser udviklingen i Arrivas trafikpålidelighed dvs. hvor mange af de planlagte afgange, der blev gennemført. Målsætningen om 99 % er opfyldt for alle strækninger i både 2015 og 2016, samt for alle strækninger i de første 6 måneder af 2017 undtagen Struer-Thisted. Tabel 7.2: Udvikling i trafikpålidelighed : Kilde: Arriva 19

20 Udviklingen i hhv. produktregularitet og trafikpålidelighed fra er vist månedsvist i figur herunder. Både 2015 og 2016 var præget af udsving på flere strækninger i form af faldende produktregularitet mod slutningen af begge år. Trafikpålideligheden har ligget stabilt på alle strækninger i hele perioden med undtagelse af Struer-Thisted, hvor der blev oplevet lidt flere aflysninger end normalt i maj Figur 9 1: Struer-Thisted Figur 9 3: Aarhus-Struer Figur 9 3: Aarhus-Skjern Figur 9 4: Skjern-Thisted Figur 9 5: Skjern-Esbjerg Figur 9 6: Esbjerg-Tønder-Niebüll Figur 9 7: Varde-Nørre Nebel 20 Kilde: Arriva

21 5 Punktlighed for S-banen 5.1 Udviklingstendenser S-tog samlet Herunder ses udviklingen i S-togs kundepunktlighed i perioden (år til dato). Udviklingen viser en faldende tendens fra 94,9 % (åtd) i 2015 til 91,3 % (åtd) for de første 8 måneder af Tabel 8.1: Udvikling i S-tog kundepunktlighed : Kilde: Banedanmark Figur 10 herunder viser den månedsvise udvikling i kundepunktlighed for DSB S-tog i perioden januar 2015 til og med august Figur 10: Kundepunktlighed for DSB S-tog Kilde: DSB og Banedanmark Set over hele perioden er der en jævnt faldende tendens fra, at kundepunktligheden har ligget stabilt over gennemsnittet til at ligge på eller lidt under gennemsnittet. Resultatet påvirkes af en periode fra februar-november 2016, hvor der var et stort fald i den gennemsnitlige kundepunktlighed fra ca. 96 % til ca. 88 %. Årsagen kan være, at der hen over sommeren var sporarbejder på Køge Bugt strækningen, samt implementering og test af det nye signalprogram på Hellerup-Hillerød strækningen. Fra oktober 2016 og frem er udviklingen nogenlunde stabiliseret, så kundepunktligheden ligger tæt på målsætningen på de 92,3 %. 21

22 5.2 Udvklingstendenser for DSB S-tog delstrækninger Udviklingen i kundepunktligeden på strækningsniveau i er sammenfattet herunder. Tabel 8.1: Udvikling i S-tog kundepunktlighed : Kilde: DSB I 2016 var der 2 strækninger, hvor kundepunktligheden lå under målsætningen på 92,3 %. Fra 2016 til og med august 2017 er der sket et fald i kundepunktligheden på 5 ud af de 8 strækninger. 5 af de 8 S-togs strækninger har en kundepunktlighed, der ligger under målsætningen på 92,3%, mod 2 i Figur på næste side viser den månedsvise udvikling i kundepunktligheden for de 8 delstrækninger på S-banen for perioden september 2015 til og med april

23 Figur 11.1: Valby-Nørreport-Hellerup Figur 11.2: Hellerup-Flintholm-Ny Ellebjerg 100% 100% 95% 95% 90% 90% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 70% Valby - Nørreport - Hellerup Målsætning Tendens (Valby - Nørreport - Hellerup) Hellerup - Flintholm - Ny Ellebjerg Målsætning Tendens (Hellerup - Flintholm - Ny Ellebjerg) Figur 11.3: Valby-Høje Taastrup Figur 11.4: Dybbølsbro-Køge 100% 100% 95% 95% 90% 90% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 70% Valby - Høje Taastrup Målsætning Tendens (Valby - Høje Taastrup) Dybbølsbro - Køge Målsætning Tendens (Dybbølsbro - Køge) Figur 11.5: Valby-Frederikssund Figur 11.6: Hellerup-Klampenborg 100% 100% 95% 95% 90% 90% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 70% Valby - Frederikssund Målsætning Tendens (Valby - Frederikssund) Hellerup - Klampenborg Målsætning Tendens (Hellerup - Klampenborg) Figur 11.7: Svanemøllen-Farum Figur 11.8: Hellerup-Hillerød 100% 100% 95% 95% 90% 90% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 70% Svanemøllen - Farum Målsætning Tendens (Svanemøllen - Farum) Hellerup - Hillerød Målsætning Tendens (Hellerup - Hillerød) Kilde: DSB og Banedanmark 23

24 Kundepunktligheden lå i hele perioden stabilt over målsætningen på 92,3 % for strækningerne Valby-Nørreport-Hellerup (Det Centrale Afsnit), Hellerup-Flintholm-Ny Ellebjerg (Ringbanen) og Svanemøllen-Farum (Farumbanen). De største udsving ses på strækningerne Dybbølsbro-Køge (Køge Bugt banen) og Hellerup-Hillerød (Nordbanen). På Køge Bugt banen var der hen over sommeren 2016 en del sporarbejde. Det kan have påvirket kundepunktligheden i negativ retning, så den i juli 2016 var helt nede på knap 73 %. Fra august 2016 og frem er det lykkedes at hæve kundepunktligheden til et niveau på eller i underkanten af de 92,3 %. På Nordbanen er kundepunktligheden faldet støt gennem hele perioden. Den gennemsnitlige kundepunktlighed ligger i underkanten af målsætningen på de 92,3 %. Den primære årsag til niveauet kan være, at Nordbanen anvendes som teststrækning for det nye signalsystem for S-banen. 24

25 25 Metro og lokalbaner

26 6 Punktlighed for Metro I stedet for en egentlig køreplan kører Metroen med fast tidsafstand mellem togene. Driftsstabiliteten udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange i forhold til antallet af planlagte afgange. Helt konkret inddeles metrodøgnet i 3- minutters intervaller. For hvert interval sammenlignes antallet af teoretiske afgange (de afgange, der burde være) med antallet af faktiske afgange fra alle stationer. Metroen har en målsætning om en driftsstabilitet på 98 % 2016 er det år, der har haft den bedste driftsstabilitet med 99,2 % rettidige afgange og 2011 kommer på andenpladsen. I de 2 år forløb 98,8 % af afgangene rettidigt 7. Figur 12: Metroens driftsstabilitet Kilde: Metroens årsrapport 2016, side 7 Ser man på forskellen mellem myldretid og resultatet totalt ses det i figur 12, at driftsstabiliteten ligger lavere i myldretiden. Med undtagelse af 2012, har driftsstabiliteten ligget over målsætningen alle år i myldretiden

27 7 Punktlighed for Lokalbaner 7.1 Nordjyske Jernbaner Rettidighed bliver hos Nordjyske Jernbaner defineret som max. 3 minutters forsinkelse ift. normalkøreplan eller varslet særkøreplan. Nordjyllands Trafikselskab, som ejer 89 % af Nordjyske Jernbaner, får oplyst rettidighed på andelen af afgangstider og ankomster, som er mere end 3 min. Forsinket. Nedenstående grafer viser fordeling på endestationerne 8. Tallene er fra 2014, og kommer fra den seneste statusrapport (ifølge hjemmesiden). Nordjyske Jernbaner oplyser, at de opgør rettidighed én gang i kvartalet, men vi har ikke kunne finde nyere tal på hjemmesiden. Tallene dækker de 2 togstrækninger Frederikshavn-Skagen og Hjørring- Hirtshals. Kilde: fra Nordjyske Jernbaners Statusrapport

28 7.2 Midtjyske Jernbaner Midtjyske Jernbaner driver én enkelt togstrækning Vemb-Lemvig-Thyborøn. Midtjyske Jernbaner definerer et tog som rettidigt, når det ankommer til en registreringsstation senest 5:59 minutter efter det køreplanen oplyste tidspunkt. Midtjyske Jernbaners mål for rettidighed er, at mindst 98 % af togene skal være rettidige. Passagererne kan søge informationer om rettidighed på Midtjyske Jernbaners hjemmeside, hvor de bliver offentliggjort årligt sammen med årsrapporten 9. Rettidighed 2014 Operatørpræsteret rettidighed er udtryk for, hvilken rettidighed der leveres af Midtjyske Jernbaner som operatør. Det betyder, at der i tallene kun er medregnet forsinkede togankomster, hvor Midtjyske Jernbaner som operatør er skyld i forsinkelserne. Midtjyske Jernbaner regnede i perioden januar til september 2014, et tog som rettidigt ved ankomst indenfor 5:59 minutter af det skemalagte. Fra oktober til december regnedes et tog som rettidigt ved ankomst indenfor 2:59 minutter af det skemalagte. Midtjyske Jernbaners operatørpræsterede rettidighed var 97,5 % i Der er ikke tilknyttet samme servicekvalitetsniveau-rapport til årsrapporten for 2015, og der er ikke kommet en årsrapport for

29 7.3 Lokaltog (Sjælland) Både Lokaltog i Hovedstadsområdet og Lokaltog Sjælland har fra januar 2017 i deres servicekvalitetsstander et fastsat mål om, at rettidigheden skal være 93 %. Rettidigheden måles som kundeoplevet rettidghed. Det betyder, at et tog er rettidigt, hvis det er mindre end 3:00 minutter forsinket i forhold til det planlagte minuttal i køreplanen. Ved beregning af kundeoplevet rettidighed medregnes alle forsinkelser, også de som Lokaltog ikke har indflydelse på eller ansvar for. Tallene dækker også over forsinkede tog og er således ikke vægtede i forhold til passagertal for de enkelte afgange. Endelig tæller aflysninger ikke med i beregningen. I prakis har dette dog meget lille indflydelse, da 99,8 % af alle planlagte togafgange gennemføres. Den kundeoplevede rettidighed for de første 7 måneder af 2017 er sammenfattet i nedenstående tabel for Lokaltogs strækninger. Tabel 9: Rettidighed kundeoplevet for Lokaltog 2017: Kilde: Egen tilvirkning. Tal er fra Lokaltog ***) Gennemsnit af månederne januar-juli Når vi ser på 9 målestrækninger, opnår 6 af dem i de første 7 måneder af 2017 en kundeoplevet rettidghed over målsætningen på 93 %. 3 målestrækninger ligger under målsætningen. Dårligst står det til på Hornbækbanen, hvor den kundeoplevede rettidighed, efter de første 7 måneder, ligger på 81,8 %. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner for hele 2017, da der stadig mangler 5 måneders data. 29

30 8 Om undersøgelsen Metodebeskrivelse: Rapporten er udarbejdet som desk reserarch med udgangspunkt i eksisterende datakilder fra trafikselskaber og Banedanmark. Datakilder: Banedanmarks opgørelser over kundepunktlighed for S-banen og Fjernbanen Arrivas opgørelser over hhv. produkt- og operatørregularitet totalt og på strækninger DSB opgørelser over kundepunktlighed for S-banen og Fjernbanen fordelt på strækninger DSB opgørelser for udbetaling af rejsetidsgaranti Lokaltogs opgørelser for togenes punktlighed Metroens opgørelser for togenes punktlighed Midtjyske Jernbaners opgørelser over togenes punktlighed Nordjyske Jernbaners opgørelser over togenes punktlighed 30

31 9 Om Passagerpulsen Kort om Passagerpulsen Passagerpulsen varetager passagerernes interesser og arbejder for at gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at få viden om passagererne og deres syn på, hvad der er god kollektiv transport. Udgangspunktet er brugerne af den kollektive transport, og med "passageren i centrum" gennemføres nationale undersøgelser om passagerens rejse fra dør til dør samt en række temaundersøgelser. Passagerpulsen blev etableret 1. oktober Eksempler på tidligere undersøgelser 3. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) (Juni 2017) Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 (Maj 2017) Danskernes holdning til kollektiv transport (April 2017) Hvad har betydning for passagerernes tilfredshed med deres togrejse? (Marts 2017) Rejsekortet: Udvikling i kundetilfredshed (Marts 2017) Kendskab til Passagerpulsen (Februar 2017) Hvordan passagererne kontakter togselskaberne (December 2016) 2. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (tog) (December 2016) Passagerernes ønsker til stationer (December 2016) Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed (Oktober 2016) Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed (Oktober 2016) Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser (September 2016) Cykelparkering på stationer (September 2016) Periodekort på rejsekort - passagerernes ønsker til check ind og check ud procedure (September 2016) Togselskabernes information ved forsinkelser (August 2016) Togselskabernes rejsetidsgarantier - opfølgning (Juni 2016) Redaktion Analyseansvarlig Lars Wiinblad Analysemedarbejder Anders Albrechtsen Kommunikationsmedarbejder Camilla Dahl Ansvarshavende redaktør: Projektchef Asta Ostrowski Fotos: istock og Getty Images Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk Fiolstræde 17B Postboks København K Tlf.: Mail: Web: passagerpulsen.taenk.dk 31

32 32

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers hed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning Der har i de senere år været meget snak om togselskabernes rettidighed i pressen og på de sociale

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Kontakt til togselskaberne

Kontakt til togselskaberne Kontakt til togselskaberne En undersøgelse af, hvordan passagererne vil kontakte togselskabet, hvis de, når de står på perronen, er i tvivl om noget i forbindelse med deres rejse, f.eks. om deres billet

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2015 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet ISBN: 978-87-93292-01-7

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

RETTIDIGHED - FREKVENSINFORMATION PÅ SKINNER. Cand. Psych Malene Foldager

RETTIDIGHED - FREKVENSINFORMATION PÅ SKINNER. Cand. Psych Malene Foldager RETTIDIGHED - FREKVENSINFORMATION PÅ SKINNER 1 Cand. Psych Malene Foldager 2 KOMMUNIKATION ULTRA KORT Budskab Besked Tolkning statistik 90 % rettidighed???????? 3 DSB S DEFINITION Et tog er defineret som

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Skjern - Esbjerg: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) SKJERN > ESBJERG Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Skjern Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Esbjerg INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Vinter 2016 (Januar til marts 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741 E-mail:

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva Togs

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016

Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 15 Offentligt Signalprogrammet - resultat af replanlægning oktober 2016 Præsentation for Transport- og Bygningsudvalget 11.10.2016 1 Tidslinie 2005

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen Succeskriterier og plan TØP konference 12.10.2010. TRettidighedsenhedenT Baggrund for rettidighedsorganisationen Passagerne som omdrejningspunkt Fra regularitet til rettidighed

Læs mere

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig

SKJERN > ESBJERG. Skjern. Esbjerg. Gyldig til Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig SKJERN > ESBJERG Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Skjern Varde Nord Varde Varde Kaserne Guldager Gjesing Spangsbjerg Tarm Ølgod Gårde Tistrup Sig Esbjerg Skjern Varde Esbjerg INFORMATION Der henvises i

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017

Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Side 1 Passagerpulsens Kundeservicepris 2017 Mystery shopping hos trafikselskaberne Side 2 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Hvorfor kundeservice? 5 4. Sådan har vi gjort 7 5. Passagerernes

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) AARHUS > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere