1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014"

Transkript

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune

2 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson

3 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder, som pensionist i Vallensbæk Kommune. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, der har relation til, at du søger eller får udbetalt pension samt oplysninger om Vallensbæk Kommunes øvrige tilbud til pensionister. Vi har forsøgt at give så god og omfattende en orientering som muligt på disse få sider, men der kan naturligvis stadig være noget, som du ikke finder svar på. Du er derfor altid velkommen til at kontakte: Du vil kunne finde oplysninger om økonomi i form af: Folke- og førtidspension Boligydelse Personlige tillæg Endvidere er der oplysninger om: Hjælpemidler Kørsel Demens Seniorhuset Korsagergård Ældre og plejeboliger Sundhedstilbud Diverse andre tilbud Fremtidens Borgerhus Social Service eller Center for Sundhed og Forebyggelse hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger. Der er også god information at hente på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: Med venlig hilsen Anette Eriksen Formand for Social- og Sundhedsudvalget

4 4 Pension...6 Udbetaling af pension er flyttet... 6 Hvad betyder det for dig?... 6 Hvad kan Fremtidens Borgerhus hjælpe dig med fremover?... 6 Folke- og førtidspension...7 Folkepension... 7 Førtidspension... 7 Førtidspension, gamle regler... 7 Beregning af pensionen... 7 Grundbeløb... 7 Pensionstillæg... 7 Pensionstillæg, reelt enlig... 8 Førtidspension tilkendt efter 1. januar Størrelsen af pensionerne Udbetaling af pension... 8 Opsat pension... 9 Ophør af pension... 9 Efterlevelseshjælp... 9 Personlige tillæg...9 Helbredstillæg Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg...10 Briller Diættilskud Fodpleje Fysiurgiske behandlinger Kiropraktorbehandlinger Høreapparater Medicin Tandbehandling Tandproteser Vinduespolering Fritidsundervisning Varmetilskud...11 Ældrecheck...12 ATP og dyrtidsportioner...12 ATP Dyrtidsportioner Boligstøtte Indtægter Udbetaling Efterregulering af boligydelse Indskudslån Lån til betaling af ejendomsskatter Hjælpemidler...14 Rådgivning og vejledning Hjælpemidler Boligændringer Sundhedstilbud...15 Hjælp til rygestop Kostvejledning Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger), type 2-diabetes, kræft eller hjertekarsygdom Omsorgstandpleje Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg... 16

5 5 Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Service...18 Seniorhuset Korsagergård Havehjælp og snerydning Madudbringning Hjemmepleje...19 Hjælp til Selvhjælp Praktisk hjælp og personlig pleje Hjemmesygepleje Demenskoordinator Træning og genoptræning Sundhedshuset Nordmarken Selvtræningscenter Aktivitetscenter i Rønnebækhus Daghjemmet i Højstruphave Ældre- og plejeboliger...22 Rønnebækhus - Ældreboliger Pilehavehus - Ældreboliger Højstruphave - Plejeboliger Rønnebo - Plejeboliger Ansøgning om ældre- og plejebolig Befordring...23 Kørsel til læge, speciallæge og lægelaboratorier Kørsel til anden behandling Netkort Movia Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Handicapkørsel Movia Kørsel til fritidsaktiviteter Kørsel til hospital billet Invalidebil Meddelelsespligt og klagemuligheder...24 Meddelelsespligt Klagemuligheder Ældreråd...24 Ældreråd Løst og fast...24 Aktindsigt Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling Begravelsestilskud Delpension Forsikring Højskole Indkøbsture Influenzavaccination Kørekort Ledsagerordning Motion Pas Plejevederlag Retshjælp og fri proces Skat Tryghedsopkald TV-licens Stikordsregister...27

6 6 Pension Udbetaling af pension er flyttet 1. marts 2013 flyttede opgaven med udbetaling af folkepension, førtidspension og boligstøtte fra kommunerne til myndigheden Udbetaling Danmark,der fremover varetager opgaven: Hvad betyder det for dig? Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du skal derfor søge om dine penge via selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål til din sag, kan du skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Hvad kan Fremtidens Borgerhus hjælpe dig med fremover? Du vil også i fremtiden kunne få råd og vejledning vedrørende pension og boligstøtte i Fremtidens Borgerhus. Vi vil kunne hjælpe dig med at bruge selvbetjeningsløsningerne. Vi vil ikke længere kunne foretage sagsbehandling af pension og boligstøtte. Al sagsbehandling foretages fremover af Udbetaling Danmark. Har du brug for særlig hjælp som personlige tillæg og helbredstillæg, bliver denne opgave dog fortsat varetaget i Fremtidens Borgerhus. Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Fremtidens Borgerhus:

7 7 Folke- og førtidspension Der er flere forskellige former for pension. Alle mellem 18 år og 65 år kan modtage førtidspension. Når man er fyldt 65 år, kan man kun modtage folkepension. Folkepension Du vil umiddelbart inden du fylder 65 år, modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du kan søge om udbetaling af folkepension. Folkepensionen bliver udbetalt første gang med virkning fra den 1. i måneden, efter man er fyldt 65 år. Modtager man efterløn, bliver denne udbetalt til udgangen af den måned, hvor man fylder 65 år. Får man i forvejen udbetalt førtidspension, skal man ikke søge om folkepension. I stedet for overgår man automatisk til at få udbetalt folkepension. Førtidspension Førtidspension bliver kun bevilget til borgere, hvis arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at de ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Førtidspension består af et beløb, der som udgangspunkt svarer til satsen for dagpenge. Bemærk: Borgere der er blevet førtidspensionister efter 1. januar 2003 er ikke omfattet af reglerne for boligydelse til pensionister, personlige tillæg, helbredstillæg og varmetilskud. Førtidspension, gamle regler Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003, kan få udbetalt boligydelse, personlige tillæg og varmetilskud som hidtil, og der er fortsat mulighed for at søge om forhøjelse af førtidspensionen. Beregning af pensionen Beregningen af pensionen er ikke helt ens for førtidspension og folkepension, og den er også afhængig af, om man er gift, samlevende eller enlig. De følgende oplysninger om beregning af grundbeløb og pensionstillæg gælder ikke for førtidspension, tilkendt efter 1. januar Grundbeløb Grundbeløbet til folkepensionister bliver som hovedregel udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har arbejdsindtægter, der overstiger kr. om året, bliver grundbeløbet sat ned. Grundbeløbet til førtidspensionister bliver som hovedregel også udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har en eller anden form for indtægt, der overstiger kr., bliver grundbeløbet sat ned. For gifte dog allerede ved kr. Pensionstillæg Pensionstillægget bliver beregnet på grundlag af begge ægtefællers indtægter ud over pensionen. Er man samlevende og har fået tilkendt pension efter 1. marts 1999, bliver man ligestillet med gifte pensionister. Det betyder, at samleverens indtægter bliver taget med ved beregning af pensionen. Pensionstillægget bliver sat ned, hvis parrets indtægter overstiger kr. For enlige pensionister bliver pensionstillægget sat ned, hvis indtægterne overstiger kr.

8 8 Pensionstillæg, reelt enlig Pensionstillægget til reelt enlige bliver udbetalt i stedet for det almindelige pensionstillæg. Tillægget bliver kun udbetalt til pensionister, der er reelt enlige. Man er reelt enlig, når man ikke er samlevende i et forhold, hvor parterne på den ene eller anden måde bidrager til den fælles husførelse. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Førtidspensionen består kun af ét beløb. En enlig førtidspensionist får nedsat pensionen, hvis han eller hun har indtægter over kr. om året. For gifte først ved kr. Ægtefællen eller samleverens indtægt har også betydning for størrelsen af pensionen. Størrelsen af pensionerne 2014 Grundbeløb kr.* Pensionstillæg kr.* Pensionstillæg, reelt enlige kr.* Beløb for erhvervsudygtighed kr.* Invaliditetsbeløb kr. Førtidsbeløb kr. Ny førtidspension, enlige kr.* Ny førtidspension, andre kr.* * Disse beløb er skattepligtige. De øvrige beløb er skattefrie. Pensionerne bliver pristalsreguleret hver 1. januar. Beløb for erhvervsudygtighed, invaliditetsbeløb og invaliditetsydelse bliver sat ned, hvis begge ægtefæller modtager højeste eller mellemste førtidspension. Fra 2006 modtager alle førtidspensionister, der har fået tilkendt almindelig eller forhøjet almindelig førtidspension inden 1. januar 2003, et tillæg til pensionen. Tillægget svarer til forskellen mellem den tilkendte førtidspension og mellemste førtidspension. Tillægget er skattefrit. Udbetaling af pension Pensionen bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Nogle pensionister får udbetalt pensionen forud. Det er pensionister, der er blevet berettiget til pension inden 1. februar 1999.

9 9 Pensionister, der er blevet berettiget til pensionen efter 1. februar 1999, får udbetalt pensionen bagud. Pensionen bliver normalt udbetalt med det samme beløb hver måned. Du modtager derfor kun brev, når der ændres i det beløb der bliver udbetalt. Opsat pension Man kan vælge at udsætte udbetalingen af folkepensionen til et senere tidspunkt mod til gengæld at få udbetalt mere i folkepension også kaldet opsat pension. Betingelsen for at få opsat pensionen er, at pensionisten skal have erhvervsmæssigt arbejde svarende til mindst timer om året. Jo længere tid man opsætter pensionen, jo større pension får man senere udbetalt. Ophør af pension Retten til pension ophører allerede dagen efter dødsfaldet. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle, eller boet efter afdøde, skal betale den afdødes pension tilbage for perioden fra dødsfaldet og resten af måneden. Hvis pensionen endnu ikke er blevet udbetalt, fordi den bliver udbetalt bagud, betyder det, at der kun bliver udbetalt pension fra den første i måneden og frem til datoen for dødsfaldet. Hvis begge ægtefæller er pensionister, vil den efterlevende ægtefælle dog få udbetalt pensionen efter afdøde i 3 måneder, beregnet fra datoen for dødsfaldet. Efterlevelseshjælp Hvis den efterlevende ægtefælle eller samlever ikke kan få udbetalt pensionen i de 3 måneder, er der mulighed for at søge efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen kan højst udgøre kr., og den er afhængig af den efterlevendes indtægter og formue. Du kan få nærmere oplysning om efterlevelseshjælpen i Social Service. Personlige tillæg Personlige tillæg bliver udbetalt til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Dette gælder dog ikke for førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar Personlige tillæg bliver udbetalt som helbredstillæg, varmetillæg og andre personlige tillæg. Du kan som hovedregel ikke få helbredstillæg eller personlige tillæg, hvis du og din ægtefælle/samlever har en likvid formue på over kr., eller den personlige tillægsprocent er 0. Den likvide formue er afgørende for, om du kan få helbredstillæg og personlige tillæg. Likvid formue er: Kontanter, indestående på bankkonti, kursværdi af obligationer, aktier og andre værdipapirer samt pantebreve og investeringsforeningsbeviser. Den personlige tillægsprocent er afgørende for, hvor meget du kan få i helbredstillæg og varmetillæg. Den personlige tillægsprocent bliver beregnet på grundlag af ens egne og ægtefællens indtægter ud over pensionen.

10 10 Helbredstillæg Helbredstillæg bliver udbetalt efter samme regler i hele landet. Tillægget bliver ydet til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til bestemte typer af medicin samt visse behandlinger ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Tillægget udgør max. 85% af pensionistens egen andel af udgiften. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100, bliver tillægget nedsat. Helbredstillæg bliver kun ydet efter ansøgning. Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg Du skal være opmærksom på, at du skal søge om personligt tillæg/helbredstillæg, inden du f.eks. bestiller briller eller får foretaget større tandbehandling. Briller Tilskud til stel og glas bliver ydet efter en konkret vurdering. Størrelsen af tilskuddet afhænger af brillens type, glassenes styrke mv. Diættilskud Pensionister, der lider af sukkersyge og andre lidelser, der ifølge lægeerklæring medfører forøgede udgifter til kost, kan få et personligt tillæg til ekstraforplejning, efter en konkret, individuel økonomisk vurdering.

11 11 Fodpleje Tilskuddet til fodpleje kan udgøre op til 85% af den samlede udgift. Fodplejen skal udføres hos en fodterapeut, der har ydernummer. Fysiurgiske behandlinger Tilskuddet udgør op til 85% af udgiften ved behandlinger efter henvisning fra læge. Kiropraktorbehandlinger Tilskuddet udgør op til 85% af udgiften ved behandlingen. Man kan få tilskud til de behandlinger, som sygesikringen yder tilskud til. Høreapparater Tilskuddet til høreapparater udgør op til 85% af egenbetalingen. Medicin Tilskuddet udgør op til 85% af udgiften til medicin, hvor der i forvejen er ydet tilskud fra sygesikringen. Tandbehandling Tilskuddet udgør op til 85% af udgiften til den del af tandbehandlingen, hvor der i forvejen er tilskud fra sygesikringen. Øvrig behandling som for eksempel røntgen, bedøvelse, kroner og lignende bliver behandlet efter en konkret ansøgning. Vinduespolering Pensionister med en tillægsprocent på 100 kan få tilskud til at få pudset vinduer. Tilskuddet kan højst udgøre 100 kr. pr. gang. Man kan få tilskud til vinduespolering en gang om måneden. Fritidsundervisning Folke- og førtidspensionister kan få tilskud til undervisning på aftenskole. Du kan få tilskud til ét kursus hvert kalenderår. Tilskuddet kan højst udgøre 350 kr. og her er betingelsen, at din personlige tillægsprocent er 100 og at din likvide formue er under kr. Varmetilskud Varmetilskud bliver udbetalt efter lidt andre regler end de øvrige personlige tillæg. Der er ingen formuegrænse, men beregning efter den personlige tillægsprocent. Man kan søge om varmetilskud, uanset om man bor til leje, eller om man bor i ejerbolig. Varmeudgiften skal blot være over kr. om året for enlige og over kr. om året for gifte. Varmeudgiften er som hovedregel gennemsnittet af de sidste 3 års varmeudgifter. Du kan få nærmere oplysninger om varmetilskud i Fremtidens Borgerhus. Tandproteser Tilskuddet udgør op til 85% i tilskud til tandproteser efter en konkret ansøgning. Der gives tilskud til proteser svarende til gældende priser i protese-overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Vallensbæk Kommune.

12 12 Ældrecheck Ældrecheck - også kaldet supplerende pensionsydelse - bliver udbetalt til folkepensionister, der er særligt vanskeligt økonomisk stillet. Ældrechecken udgør i år kr. Ældrechecken bliver sædvanligvis udbetalt én gang om året i februar og kun til de folkepensionister, der opfyldte betingelserne for ældrechecken pr. 1. januar samme år. Betingelserne er, at pensionisten og dennes ægtefælle eller samlever ikke må have likvid formue ud over kr. og ingen indtægter ud over folkepensionen. Er der indtægter ud over folkepensionen, bliver indtægterne modregnet i ældrechecken efter reglerne for personlig tillægsprocent. Det betyder, at en enlig pensionist med indtægter ud over folkepensionen på mere end kr. ikke vil få udbetalt ældrechecken, og at ægtepar med indtægter på mere end kr. heller ikke får udbetalt ældrechecken. Du kan få nærmere oplysning om ældrechecken i Fremtidens Borgerhus. ATP og dyrtidsportioner ATP ATP bliver udbetalt til lønmodtagere, der er berettiget til folkepension, og som har arbejdet mere end 10 timer om ugen. Størrelsen af ATP afhænger af, hvor længe man har været i ordningen. Ved dødsfald bliver ATP som hovedregel udbetalt til den efterlevende ægtefælle med et engangsbeløb. For pensionister, der er fyldt 67 år inden juli 1992, gælder dog andre regler.

13 13 Dyrtidsportioner LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) administrerer de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i perioden september 1977 til august Lønmodtagere, der var i arbejde i den periode, kan få udbetalt det indefrosne beløb, når de skal have udbetalt pension, efterløn eller blot fylder 60 år. Du kan få nærmere oplysninger om ATP og dyrtidsportionerne i ATP-huset: mandag-fredag... 08:00-21:00 Boligstøtte Pensionister kan søge boligydelse, uanset om de bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerbolig. Boligydelsen bliver beregnet på grundlag af: boligens størrelse huslejens størrelse hvor mange der bor i lejligheden hvor meget man har i indtægt. Det er ikke længere kommunen, der udbetaler boligydelse, men myndigheden Udbetaling Danmark. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din boligstøtte, skal du tage kontakt til Udbetaling Danmark. Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du kan derfor kun skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Du kan finde yderligere oplysninger om boligydelse på: Indtægter De indtægter, der bliver lagt til grund ved beregningen af boligydelsen, er husstandens samlede indtægter inkl. folke- eller førtidspension. Der bliver altså også medtaget hjemmeboende børns indtægter. Indtægten bliver forhøjet med et formuetillæg, hvis man har formue, der overstiger kr., efter fradrag af gæld. For at kontrollere, om boligydelsen nu er korrekt, kan du se efter, om: huslejen boligens størrelse antal beboere deres indkomster er korrekte. Disse oplysninger står alle i brevet om størrelsen og udbetaling af boligydelsen. Er oplysningerne ikke korrekte, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Boligydelse til lejere bliver udbetalt som tilskud. Boligydelse til ejerboliger og til andelsboliger bliver kun udbetalt som lån. Man kan ikke modtage boligydelse, hvis man samtidig får indefrosset ejendomsskatterne.

14 14 Efterregulering af boligydelse Den boligydelse, der udbetales, er kun et a conto beløb. Når året er omme, og SKAT har lignet selvangivelserne, gennemgår Udbetaling Danmark alle boligydelserne for at se, om indtægterne har holdt stik. Det sker, at Udbetaling Danmark har udbetalt for meget i boligydelse, fordi medlemmer af husstanden har tjent mere end forventet. Det er tit de voksne børn, der har tjent mere end forventet. Hvis der er udbetalt for meget boligydelse, skal modtageren betale det for meget udbetalte tilbage. Du skal derfor være opmærksom på, hvad du selv og navnlig andre medlemmer af husstanden har i indtægt. Indskudslån Alle kan søge indskudslån til lejligheder i almennyttigt byggeri og i ældreboliger. Lånet kan blive udbetalt til pensionister med indtægter under kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år, og man skal efterfølgende afdrage lånet over 5 år. Du kan få yderligere oplysninger hos Social Service på rådhuset. Lån til betaling af ejendomsskatter Alle pensionister, efterlønsmodtagere og personer over 65 år med egen bolig kan søge om lån til betaling af ejendomsskatterne, men ikke til forbrugsafgifterne. Man kan dog ikke samtidig modtage boligydelse til boligen. Du kan få nærmere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskatter i Økonomi & Indkøb på Rådhuset. Hjælpemidler Rådgivning og vejledning Siden 2007 har Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune haft et forpligtende samarbejde på en række områder, blandt andet på hjælpemiddelområdet. Det betyder, at det er i Ishøj Kommune, du skal søge om hjælpemidler. Ishøj Kommune behandler din ansøgning og beslutter, hvilke hjælpemidler du kan få stillet til rådighed. Du kan kontakte ergoterapeuterne og hjælpemiddelsagsbehandlerne på Ishøj Rådhus: mandag-fredag

15 15 Hjælpemidler Hvis du har mistet nogle af dine færdigheder og for eksempel er blevet dårligt gående, kan du søge om hjælpemidler, der kan kompensere for dit handicap. Din funktionsevne skal være varigt nedsat, og hjælpemidlerne skal i væsentligt grad kunne lette din daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af din lidelse. Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler, som for eksempel ganghjælpemidler, kørestole, senge og mindre hjælpemidler til køkken og bad. Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, skal du levere det tilbage, så det eventuelt kan blive brugt igen. Hjælpemidler kan også være kropsbårne, som for eksempel støttekorset, ortopædisk fodtøj eller katetre. Har du købt hjælpemidlet inden behandling af din ansøgning, kan du normalt ikke modtage hjælp. Boligændringer Har du vanskeligt ved at færdes i din bolig på grund af dit funktionstab, kan du søge om at få foretaget ændringer, så boligen bliver bedre egnet at bo i. Sundhedstilbud Center for Sundhed og Forebyggelse har forskellige sundhedstilbud for kommunens ældre borgere. Vil du tilmelde dig et tilbud eller vide mere, kontakt Center for Sundhed og Forebyggelse: Du kan også læse mere om tilbuddene på under sundhed og forebyggelse eller på vores facebookside VIVA Vallensbæk. Hjælp til rygestop Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder løbende rygestopkurser for borgere, der ønsker hjælp til rygestop. Det er også muligt at få individuel vejledning. Kostvejledning Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder borgere, der har diabetes, KOL (rygerlunger), forhøjet kolesterol, kræft og hjertekarsygdom eller forhøjet blodtryk kostvejledning ved klinisk diætist. Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger), type 2-diabetes, kræft eller hjertekarsygdom En sundhedsplejerske hos Center for Sundhed og Forebyggelse planlægger, i samarbejde med borgeren med KOL, type 2-diabetes, kræft eller hjertekarsygdom et individuelt skræddersyet forløb, hvor der er mulighed for at vælge imellem følgende tilbud: Rygestopkursus, diabetes-skole, KOL-skole, fysisk træning og kostvejledning.

16 16 Vil du vide mere om forløbsprogrammerne eller tilmelde dig, kan du kontakte Center for Sundhed og Forebyggelse: Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere i Vallensbæk Kommune, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, har svært ved at udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet består af en forebyggende indsats, samt undersøgelse og behandling i det omfang, det er muligt, hvis behandling sker i borgerens eget hjem. Tilbuddet er gratis. Borgere visiteres til omsorgstandpleje af sygeplejerskerne i plejeboligerne, hjemmesygeplejersker, visiterende og forebyggende sygeplejersker, distriktspsykiatriske sygeplejersker samt beboernes kontaktpersoner fra socialpsykiatriske botilbud. Du kan få yderligere oplysninger hos Vallensbæk kommunale Tandpleje: mandag-fredag... 08:00-15:00 Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år. De borgere, der er omfattet af ordningen modtager allerede brev med tilbud om at få besøg. Borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje får ikke dette tilbud. Det er hjemmesygeplejen, der kommer på besøg.

17 17 Indholdet i et forebyggende hjemmebesøg: det er borgeren, der sætter dagsordenen for samtalen. Besøget skal efter behov: give øget viden om kommunale og private tilbud til ældre. informere, vejlede og rådgive i forhold til konkrete og generelle emner for den enkelte. Eksempler på samtaleemner i et forebyggende hjemmebesøg: hvordan opleves hverdagen i forhold til muligheder og begrænsninger helbred og trivsel boligforhold livsstil, for eksempel kost, rygning, alkohol og motion aktiviteter i lokalområdet, både kommunale og private muligheder for at få hjælp, for eksempel hjælpemidler, træning samt økonomisk, praktisk og personlig hjælp. Som det fremgår, vil det ofte være meget andet end helbredsmæssige spørgsmål, der bliver drøftet under besøgene. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte hjemmesygeplejerskerne på: mandag-fredag... 07:30-08:00 tillige... 14:00-15:00 Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Ligesom med hjælpemidler er støtte-kontakt-ordningen fra 2007 også overgået til Ishøj Kommune. Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde hjælp til voksne, der har en sindslidelse, som giver en begrænsning i livsudfoldelsen, og som derfor er isolerede og ude af stand til - eller har svært ved - at bruge de etablerede tilbud i kommunen. Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med at bryde isolationen ved at opbygge og sikre kontakt ud fra den sindslidendes egne ønsker og behov. Støtte- og kontaktpersonen vil også gennem kontakten, kunne støtte den enkelte til at blive i stand til at klare sig bedst muligt i hverdagen og dermed evt. gøre brug af de etablerede tilbud. Henvendelse til støtte- og kontaktpersonen kan komme fra den sindslidende selv samt fra alle personer omkring den sindslidende. Det kan være fra pårørende, privatpersoner, viceværter, sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehuset og distriktspsykiatrien, hvis man mener, der er en sindslidende, der kan have gavn af en støtte- og kontaktperson. Du kan få mere at vide om ordningen i Ishøj Kommune:

18 18 Service Seniorhuset Korsagergård Seniorhuset Korsagergård er brugerstyret og for alle borgere i Vallensbæk Kommune, der er fyldt 60 år eller er førtidspensionister. Seniorhuset Korsagergård er en ombygget gård, der ligger omgivet af en stor have. Der er hyggelige stuer, køkken og forskellige værksteder. Her har seniorer mulighed for at mødes og være sammen om spændende og meningsfyldte aktiviteter. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes interesser og ideer. Brugerbestyrelsen, brugerne, personalet og lederen af Seniorhuset samarbejder om at sætte nye aktiviteter i gang. For tiden har du mulighed for at deltage i følgende aktiviteter: Gymnastik, yoga, dans, meditation, bordtennis, stavgang, motion med unge motionsvenner, billard, kortspil, bordtennis, skak, studiegruppe, litteratur læsegruppe, foredrag, film, slægtsforskning, edb undervisning, billedbehandling og madhold. I træværkstedet samt i det store kreative værksted, arbejdes der med glas, ler, maling, syning, taske fremstilling af genbrugsmaterialer, smykker, kortfremstilling, patchwork, strik, papirklip, decoupage, knipling mm. Vi planlægger løbende ture ud af huset samt rejser. Du kan læse mere om aktiviteter og aktuelle arrangementer i kalenderen på Korsagergårds hjemmeside. Kl. 12:15 kan du spise brød og pålæg for 20,00 kr. eller en salat til 20,00 kr. inkl. kaffe eller te. Brugerne deltager på skift i tilberedningen og er med til at vælge menuen. Du skal være selvhjulpen for at bruge Seniorhuset. Der er elevator mellem etagerne, og der er handicapvenlige toiletter. Buslinje 143 holder ved Korsagergård en gang i timen. Hvis du ikke kan benytte offentlige transport, tilbyder Vallensbæk Kommune, at du kan blive tilmeldt en handicapvenlig kørselsordning mod betaling svarende til at skulle benytte offentlige transportmidler. Tilmelding til kørsel, sker ved telefonisk henvendelse til Seniorhuset Korsagergård, Korsagergård, Vejlegårdsvej 121.

19 19 Åbningstid tirsdag, onsdag og torsdag... 10:00-15: Havehjælp og snerydning Borgere i Vallensbæk Kommune kan efter en vurdering få tilbudt hjælp til klipning af hæk, græsslåning og snerydning. Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet individuel vurdering af husstandens formåen. Borgere, der opfylder betingelser for at modtage varig hjemmehjælp vil kunne komme med i ordningen. Borgere, der på grund af varig generel svækket helbred ikke selv kan udføre arbejdet vil også kunne komme med i ordningen. Hvis der i husstanden er raske personer over 16 år, vil der som hovedregel ikke blive visiteret til haveordning. Du kan få nærmere oplysning om visitation til ordningen hos de visiterende sygeplejersker i Center for Sundhed og Forebyggelse. Borgeren skal betale den fulde udgift for at få udført havearbejde og snerydning. Beløbene vil blive opkrævet efterhånden som arbejdet bliver udført. Pensionister, der modtager ældrecheck, skal dog ikke betale for havehjælp og snerydning. Madudbringning Alle pensionister i Vallensbæk Kommune kan få leveret varm eller kold mad dagligt. Prisen for maden er 49 kr. pr. portion. Man betaler ikke ekstra for diætkost, salat og bi-ret. Ønsker du at blive visiteret til at få leveret mad, skal du blot kontakte de visiterende sygeplejersker eller sygeplejerskerne i Hjemmeplejen. Der er nedsat et kostråd, bestående af medlemmer fra Ældrerådet, en bruger, et medlem fra Socialudvalget og en medarbejder i kommunen. Kostrådet følger løbende kvaliteten af den leverede mad. Hjemmepleje Hjælp til Selvhjælp Vallensbæk Kommune har et tilbud til borgere i kommunen, som enten modtager hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp. Tilbuddet kaldes Hjælp til Selvhjælp og formålet er, at styrke evnen til at klare sig selv og dermed øge livskvaliteten. Hvis du får hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp, er det nye tilbud måske noget for dig. Tilbuddet henvender sig til borgere, som modtager hjemmehjælp, eller ansøger om hjemmehjælp og hvor visitatoren vurderer, at borgeren vil kunne få gavn af tilbuddet. Når visitatoren vurderer, at du vil få gavn af tilbuddet, vil du blive kontaktet og få besøg af en rehabiliteringsterapeut, som sammen med dig vil sætte mål for din træning. Terapeuten tager udgangspunkt i de mål, som du selv er med til at opstille. Målet kan f.eks. være selv at tage bad, tage tøj på, lave mad eller gå tur med hunden. Det kan også være at deltage i fritidsaktiviteter. Sammen med terapeuten og de medarbejdere, som leverer din hjemmehjælp, træner du og bliver på den måde efterhånden mere selvhjulpen.

20 20 Hvis du ønsker at deltage i tilbuddet, kan du kontakte Visitationen. Visitatorerne har følgende telefonnumre og træffetider: el : Visitator : Koordinerende visitator mandag-torsdag... 08:00-09:00 tillige... 14:00-15:00 fredag... 08:00-09:00 tillige... 12:00-13:00 Du er også velkommen til at kontakte rehabiliteringsterapeuten, hvis du er interesseret i at høre nærmere om tilbuddet: Rehabiliteringsterapeuten el mandag-torsdag... 09:00-15:00 fredag... 09:00-12:00 Praktisk hjælp og personlig pleje Du kan få praktisk hjælp/personlig pleje, enten som varig eller som midlertidig hjælp. Det kan f. eks. være hjælp med indkøb, vask, rengøring og personlig hygiejne. Varig hjælp bliver givet, hvis du er alment svækket, og der ikke er udsigt til, at du selv vil kunne udføre den tildelte hjælp på et senere tidspunkt. Midlertidig hjælp bliver givet, hvis du har brug for hjælp i en kortere periode. Det kan være til både personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Det er kun ganske få, der får tildelt midlertidig hjælp. Begge former for hjælp er gratis i Vallensbæk Kommune. Fælles for både midlertidig og varig hjælp er, at hjælpen bliver tildelt af en visiterende sygeplejerske efter en individuel helhedsvurdering. Dette sker ved et visitationsbesøg i hjemmet. Her har du lov til at have en bisidder med. Dette kan f.eks. være en pårørende, en god ven/ veninde eller en fra Ældrerådet. Samtalen varer oftest 1 1½ time. Du vil efterfølgende få tilsendt en kopi af helhedsvurderingen samt en skriftlig afgørelse på den tildelte hjælp, der beskriver, hvad hjælpen omfatter. Borgeren har mulighed for i særlige tilfælde at bytte eller erstatte hjælpen fx til rengøring eller ledsagelse til en gåtur.

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere