Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013"

Transkript

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

2 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder, som pensionist i Vallensbæk Kommune. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, der har relation til, at du søger eller får udbetalt pension samt oplysninger om Vallensbæk Kommunes øvrige tilbud til pensionister. Vi har forsøgt at give så god og omfattende en orientering som muligt på disse få sider, men der kan naturligvis stadig være noget, som du ikke finder svar på, og du er derfor altid velkommen til at kontakte Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse eller Socialsekretariatet, hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger. Tlf Der er også god information at hente på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: Du vil kunne finde oplysninger om økonomi i form af: Folke- og førtidspension Boligydelse Personlige tillæg Endvidere er der oplysninger om: Hjælpemidler Kørsel Demens Seniorhuset Korsagergård Ældre og plejeboliger Sundhedstilbud Diverse andre tilbud Med venlig hilsen Anette Eriksen Formand for Social- og Sundhedsudvalget

3 4 5 Pension...6 Udbetaling af pension flytter... 6 Hvad er Udbetaling Danmark?... 6 Hvad betyder det for dig?... 6 Hvad kan Borgerservice hjælpe dig med fremover?... 6 Folke- og førtidspension...6 Folkepension... 6 Førtidspension... 7 Førtidspension, gamle regler... 7 Beregning af pensionen... 7 Grundbeløb... 7 Pensionstillæg... 7 Pensionstillæg, reelt enlig... 7 Førtidspension tilkendt efter 1. januar Størrelsen af pensionerne Udbetaling af pension... 8 Opsat pension... 8 Ophør af pension... 8 Efterlevelseshjælp... 8 Personlige tillæg...9 Helbredstillæg... 9 Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg.9 Briller... 9 Diættilskud... 9 Fodpleje... 9 Fysiurgiske behandlinger... 9 Kiropraktorbehandlinger... 9 Medicin... 9 Tandbehandling... 9 Tandproteser Vinduespolering Fritidsundervisning Varmetilskud...10 Varmetilskud gamle regler Ældrecheck...11 ATP og dyrtidsportioner...11 ATP Dyrtidsportioner Boligstøtte...11 Indtægter Udbetaling Efterregulering af boligydelse Indskudslån Lån til betaling af ejendomsskatter Hjælpemidler...13 Rådgivning og vejledning Hjælpemidler Boligændringer Sundhedstilbud...13 Hjælp til rygestop Kostvejledning Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger) og type 2-diabetes Omsorgstandpleje Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Service...15 Seniorhuset Korsagergård Havehjælp og snerydning Madudbringning Hjemmepleje...16 Hjælp til Selvhjælp Praktisk hjælp og personlig pleje Hjemmesygepleje Demenskoordinator Træning og genoptræning Aktivitetscenter i Rønnebækhus Daghjemmet i Højstruphave Ældre- og plejeboliger...19 Rønnebækhus - Ældreboliger Pilehavehus - Ældreboliger Højstruphave - Plejeboliger Rønnebo - Plejeboliger Ansøgning om ældre- og plejebolig Befordring...19 Kørsel til læge, speciallæge og lægelaboratorier 19 Kørsel til anden behandling Netkort Movia Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Handicapkørsel Movia Kørsel til fritidsaktiviteter Kørsel til hospital billet Invalidebil Meddelelsespligt og klagemuligheder...20 Meddelelsespligt Klagemuligheder Ældreråd...20 Ældreråd Løst og fast...21 Aktindsigt Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling Begravelsestilskud Delpension Forsikring Højskole Indkøbsture Influenzavaccination Kørekort Ledsagerordning Motion Pas Plejevederlag Retshjælp og fri proces Skat Tryghedsopkald TV-licens Stikordsregister...23

4 6 7 Pension Udbetaling af pension flytter 1. marts 2013 flytter opgaven med udbetaling af folkepension, førtidspension og boligstøtte fra kommunerne til myndigheden Udbetaling Danmark. Hvad er Udbetaling Danmark? Udbetaling Danmark er navnet på den myndighed, - de centre, der fremover skal varetage opgaven. Hvad betyder det for dig? Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du skal derfor søge om dine penge via selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål til din sag, kan du skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Hvad kan Borgerservice hjælpe dig med fremover? Du vil også i fremtiden kunne få råd og vejledning vedrørende pension og boligstøtte i Borgerservice. Vi vil kunne hjælpe dig med at bruge selvbetjeningsløsningerne. Vi vil ikke længere kunne foretage sagsbehandling af pension og boligstøtte. Alt sagsbehandling foretages fremover af Udbetaling Danmark. Har du brug for særlig hjælp som personlige tillæg og helbredstillæg, bliver denne opgave dog fortsat varetaget i Borgerservice. Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til: Borgerservice på Rådhuset Tlf / Folke- og førtidspension Der er flere forskellige former for pension. Alle mellem 18 år og 65 år kan modtage førtidspension. Når man er fyldt 65 år, kan man kun modtage folkepension. Folkepension Du vil umiddelbart inden du fylder 65 år, modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du kan søge om udbetaling af folkepension. Folkepensionen bliver udbetalt første gang med virkning fra den 1. i måneden, efter man er fyldt 65 år. Modtager man efterløn, bliver denne udbetalt til udgangen af den måned, hvor man fylder 65 år. Får man i forvejen udbetalt førtidspension, skal man ikke søge om folkepension. I stedet for overgår man automatisk til at få udbetalt folkepension. Førtidspension Førtidspension bliver kun bevilget til borgere, hvis arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at de ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Førtidspension består af et beløb, der som udgangspunkt svarer til satsen for dagpenge. Bemærk: Borgere der er blevet førtidspensionister efter 1. januar 2003 er ikke omfattet af reglerne for boligydelse til pensionister, personlige tillæg, helbredstillæg og varmetilskud. Førtidspension, gamle regler Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003, kan få udbetalt boligydelse, personlige tillæg og varmetilskud som hidtil, og der er fortsat mulighed for at søge om forhøjelse af førtidspensionen. Beregning af pensionen Beregningen af pensionen er ikke helt ens for førtidspension og folkepension, og den er også afhængig af, om man er gift, samlevende eller enlig. De følgende oplysninger om beregning af grundbeløb og pensionstillæg gælder ikke for førtidspension, tilkendt efter 1. januar Grundbeløb Grundbeløbet til folkepensionister bliver som hovedregel udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har arbejdsindtægter, der overstiger kr. om året, bliver grundbeløbet sat ned. Grundbeløbet til førtidspensionister bliver som hovedregel også udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har en eller anden form for indtægt, der overstiger kr., bliver grundbeløbet sat ned. For gifte dog allerede ved kr. Pensionstillæg Pensionstillægget bliver beregnet på grundlag af begge ægtefællers indtægter ud over pensionen. Er man samlevende og har fået tilkendt pension efter 1. marts 1999, bliver man ligestillet med gifte pensionister. Det betyder, at samleverens indtægter bliver taget med ved beregning af pensionen. Pensionstillægget bliver sat ned, hvis parrets indtægter overstiger kr. For enlige pensionister bliver pensionstillægget sat ned, hvis indtægterne overstiger kr. Pensionstillæg, reelt enlig Pensionstillægget til reelt enlige bliver udbetalt i stedet for det almindelige pensionstillæg. Tillægget bliver kun udbetalt til pensionister, der er reelt enlige. Man er reelt enlig, når man ikke er samlevende i et forhold, hvor parterne på den ene eller anden måde bidrager til den fælles husførelse. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Førtidspensionen består kun af ét beløb. En enlig førtidspensionist får nedsat pensionen, hvis han eller hun har indtægter over kr. om året. For gifte først ved kr. Ægtefællen eller samleverens indtægt har også betydning for størrelsen af pensionen. Størrelsen af pensionerne 2013 Grundbeløb kr. * Pensionstillæg kr. * Pensionstillæg, reelt enlige kr. * Beløb for erhvervsudygtighed kr. * Invaliditetsbeløb kr. Førtidsbeløb kr.

5 8 9 Ny førtidspension, enlige kr. * Ny førtidspension, andre kr. * * Disse beløb er skattepligtige. De øvrige beløb er skattefrie. Pensionerne bliver pristalsreguleret hver 1. januar. Beløb for erhvervsudygtighed, invaliditetsbeløb og invaliditetsydelse bliver sat ned, hvis begge ægtefæller modtager højeste eller mellemste førtidspension. Fra 2006 modtager alle førtidspensionister, der har fået tilkendt almindelig eller forhøjet almindelig førtidspension inden 1. januar 2003, et tillæg til pensionen. Tillægget svarer til forskellen mellem den tilkendte førtidspension og mellemste førtidspension. Tillægget er skattefrit. Udbetaling af pension Pensionen bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Nogle pensionister får udbetalt pensionen forud. Det er pensionister, der er blevet berettiget til pension inden 1. februar Pensionister, der er blevet berettiget til pensionen efter 1. februar 1999, får udbetalt pensionen bagud. Pensionen bliver normalt udbetalt med det samme beløb hver måned. Du modtager derfor kun brev, når der ændres i det beløb der bliver udbetalt. Opsat pension Man kan vælge at udsætte udbetalingen af folkepensionen til et senere tidspunkt mod til gengæld at få udbetalt mere i folkepension også kaldet opsat pension. Betingelsen for at få opsat pensionen er, at pensionisten skal have erhvervsmæssigt arbejde svarende til mindst timer om året. Jo længere tid man opsætter pensionen, jo større pension får man senere udbetalt. Ophør af pension Retten til pension ophører allerede dagen efter dødsfaldet. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle, eller boet efter afdøde, skal betale den afdødes pension tilbage for perioden fra dødsfaldet og resten af måneden. Hvis pensionen endnu ikke er blevet udbetalt, fordi den bliver udbetalt bagud, betyder det, at der kun bliver udbetalt pension fra den første i måneden og frem til datoen for dødsfaldet. Hvis begge ægtefæller er pensionister, vil den efterlevende ægtefælle dog få udbetalt pensionen efter afdøde i tre måneder, beregnet fra datoen for dødsfaldet. Efterlevelseshjælp Hvis den efterlevende ægtefælle eller samlever ikke kan få udbetalt pensionen i de tre måneder, er der mulighed for at søge efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen kan højst udgøre kr., og den er afhængig af den efterlevendes indtægter og formue. Du kan få nærmere oplysning om efterlevelseshjælpen i Borgerservice. Personlige tillæg Personlige tillæg bliver udbetalt til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Dette gælder dog ikke for førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar Personlige tillæg bliver udbetalt som helbredstillæg, varmetillæg og andre personlige tillæg. Du kan som hovedregel ikke få helbredstillæg eller personlige tillæg, hvis du og din ægtefælle/samlever har en likvid formue på over kr., eller den personlige tillægsprocent er 0. Den likvide formue er afgørende for, om du kan få helbredstillæg og personlige tillæg. Likvid formue er: Kontanter, indestående på bankkonti, kursværdi af obligationer, aktier og andre værdipapirer samt pantebreve og investeringsforeningsbeviser. Den personlige tillægsprocent er afgørende for, hvor meget du kan få i helbredstillæg og varmetillæg. Den personlige tillægsprocent bliver beregnet på grundlag af ens egne og ægtefællens indtægter ud over pensionen. Helbredstillæg Helbredstillæg bliver udbetalt efter samme regler i hele landet. Tillægget bliver ydet til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til bestemte typer af medicin samt visse behandlinger ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Tillægget udgør max. 85 % af pensionistens egen andel af udgiften. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100, bliver tillægget nedsat. Helbredstillæg bliver kun ydet efter ansøgning. Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg Du skal være opmærksom på, at du skal søge om personligt tillæg/helbredstillæg, inden du f.eks. bestiller briller eller får foretaget større tandbehandling. Briller Tilskud til stel og glas bliver ydet efter en konkret vurdering. Størrelsen af tilskuddet afhænger af brillens type, glassenes styrke mv. Diættilskud Pensionister, der lider af sukkersyge og andre lidelser, der ifølge lægeerklæring medfører forøgede udgifter til kost, kan få et personligt tillæg til ekstraforplejning, efter en konkret, individuel økonomisk vurdering. Fodpleje Tilskuddet til fodpleje kan udgøre op til 85 % af den samlede udgift. Fodplejen skal udføres hos en fodterapeut, der har ydernummer. Fysiurgiske behandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlinger efter henvisning fra læge. Kiropraktorbehandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlingen. Man kan få tilskud til de behandlinger, som sygesikringen yder tilskud til. Medicin Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til medicin, hvor der i forvejen er ydet tilskud fra sygesikringen. Tandbehandling Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til den del af tandbehandlingen, hvor der i forvejen er tilskud fra sygesikringen. Øvrig behandling som for eksempel røntgen, bedøvelse, kroner og lignende bliver behandlet efter en konkret ansøgning.

6 10 11 Tandproteser Tilskuddet udgør op til 85 % i tilskud til tandproteser efter en konkret ansøgning. Der gives tilskud til proteser svarende til gældende priser i protese-overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Vallensbæk Kommune. Vinduespolering Pensionister med en tillægsprocent på 100 kan få tilskud til at få pudset vinduer. Tilskuddet kan højst udgøre 100 kr. pr. gang. Man kan få tilskud til vinduespolering en gang om måneden. Fritidsundervisning Folke- og førtidspensionister kan få tilskud til undervisning på aftenskole. Du kan få tilskud til ét kursus hvert kalenderår. Tilskuddet kan højst udgøre 350 kr. og her er betingelsen, at din personlige tillægsprocent er 100 og at din likvide formue er under kr. Varmetilskud Varmetilskud bliver udbetalt efter lidt andre regler end de øvrige personlige tillæg. Der er ingen formuegrænse, men beregning efter den personlige tillægsprocent. Man kan søge om varmetilskud, uanset om man bor til leje, eller om man bor i ejerbolig. Varmeudgiften skal blot være over kr. om året for enlige og over kr. om året for gifte. Varmeudgiften er som hovedregel gennemsnittet af de sidste tre års varmeudgifter. Varmetilskud gamle regler En del pensionister får udbetalt varmetilskud efter gamle regler. Det er pensionister, der har modtaget varmetilskud fra før 1987, hvor der blev indført ens regler for varmetilskud i hele landet. Du kan få nærmere oplysninger om varmetilskud i Borgerservice. Ældrecheck Ældrecheck - også kaldet supplerende pensionsydelse - bliver udbetalt til folkepensionister, der er særligt vanskeligt økonomisk stillet. Ældrechecken udgør i år kr. Ældrechecken bliver sædvanligvis udbetalt én gang om året i februar og kun til de folkepensionister, der opfyldte betingelserne for ældrechecken pr. 1. januar samme år. Betingelserne er, at pensionisten og dennes ægtefælle eller samlever ikke må have likvid formue ud over kr. og ingen indtægter ud over folkepensionen. Er der indtægter ud over folkepensionen, bliver indtægterne modregnet i ældrechecken efter reglerne for personlig tillægsprocent. Det betyder, at en enlig pensionist med indtægter ud over folkepensionen på mere end kr. ikke vil få udbetalt ældrechecken, og at ægtepar med indtægter på mere end kr. heller ikke får udbetalt ældrechecken. Du kan få nærmere oplysning om ældrechecken i Borgerservice. ATP og dyrtidsportioner ATP ATP bliver udbetalt til lønmodtagere, der er berettiget til folkepension, og som har arbejdet mere end 10 timer om ugen. Størrelsen af ATP afhænger af, hvor længe man har været i ordningen. Ved dødsfald bliver ATP som hovedregel udbetalt til den efterlevende ægtefælle med et engangsbeløb. For pensionister, der er fyldt 67 år inden juli 1992, gælder dog andre regler. Dyrtidsportioner LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) administrerer de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i perioden september 1977 til august Lønmodtagere, der var i arbejde i den periode, kan få udbetalt det indefrosne beløb, når de skal have udbetalt pension, efterløn eller blot fylder 60 år. Du kan få nærmere oplysninger om ATP og dyrtidsportionerne i ATP-huset, tlf Mandag-torsdag...08:00-16:00 Fredag...08:00-15:30 Boligstøtte Pensionister kan søge boligydelse, uanset om de bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerbolig. Boligydelsen bliver beregnet på grundlag af: boligens størrelse huslejens størrelse hvor mange der bor i lejligheden hvor meget man har i indtægt. Det er ikke længere kommunen, der udbetaler boligydelse, men myndigheden Udbetaling Danmark. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din boligstøtte, skal du tage kontakt til Udbetaling Danmark. Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du kan derfor kun skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Du kan finde yderligere oplysninger om boligydelse inde på under: 1. Bolig og flytning 2. Boligstøtte Indtægter De indtægter, der bliver lagt til grund ved beregningen af boligydelsen, er husstandens samlede indtægter inkl. folke- eller førtidspension. Der bliver altså også medtaget hjemmeboende børns indtægter. Indtægten bliver forhøjet med et formuetillæg, hvis man har formue, der overstiger kr., efter fradrag af gæld.

7 12 13 For at kontrollere, om boligydelsen nu er korrekt, kan du se efter, om huslejen boligens størrelse antal beboere deres indkomster er korrekte. Disse oplysninger står alle i brevet om størrelsen og udbetaling af boligydelsen. Er oplysningerne ikke korrekte, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Boligydelse til lejere bliver udbetalt som tilskud. Boligydelse til ejerboliger og til andelsboliger bliver kun udbetalt som lån. Man kan ikke modtage boligydelse, hvis man samtidig får indefrosset ejendomsskatterne. Efterregulering af boligydelse Den boligydelse, der udbetales, er kun et a conto beløb. Når året er omme, og SKAT har lignet selvangivelserne, gennemgår Udbetaling Danmark alle boligydelserne for at se, om indtægterne har holdt stik. Det sker, at Udbetaling Danmark har udbetalt for meget i boligydelse, fordi medlemmer af husstanden har tjent mere end forventet. Det er tit de voksne børn, der har tjent mere end forventet. Hvis der er udbetalt for meget boligydelse, skal modtageren betale det for meget udbetalte tilbage. Du skal derfor være opmærksom på, hvad du selv og navnlig andre medlemmer af husstanden har i indtægt. Indskudslån Alle kan søge indskudslån til lejligheder i almennyttigt byggeri og i ældreboliger. Lånet kan blive udbetalt til pensionister med indtægter under kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år, og man skal efterfølgende afdrage lånet over 5 år. Du kan få yderligere oplysninger hos Borgerservice. Lån til betaling af ejendomsskatter Alle pensionister, efterlønsmodtagere og personer over 65 år med egen bolig kan søge om lån til betaling af ejendomsskatterne, men ikke til forbrugsafgifterne. Man kan dog ikke samtidig modtage boligydelse til boligen. Du kan få nærmere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskatter i Økonomicentret på Rådhuset. Hjælpemidler Rådgivning og vejledning Siden 2007 har Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune haft et forpligtende samarbejde på en række områder, blandt andet på hjælpemiddelområdet. Det betyder, at det er i Ishøj Kommune, du skal søge om hjælpemidler. Ishøj Kommune behandler din ansøgning og beslutter, hvilke hjælpemidler du kan få stillet til rådighed. Du kan kontakte ergoterapeuterne og hjælpemiddelsagsbehandlerne på Ishøj Rådhus, tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Hjælpemidler Hvis du har mistet nogle af dine færdigheder og for eksempel er blevet dårligt gående, kan du søge om hjælpemidler, der kan kompensere for dit handicap. Din funktionsevne skal være varigt nedsat, og hjælpemidlerne skal i væsentligt grad kunne lette din daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af din lidelse. Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler, som for eksempel ganghjælpemidler, kørestole, senge og mindre hjælpemidler til køkken og bad. Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, skal du levere det tilbage, så det eventuelt kan blive brugt igen. Hjælpemidler kan også være kropsbårne, som for eksempel støttekorset, ortopædisk fodtøj eller katetre. Har du købt hjælpemidlet inden behandling af din ansøgning, kan du normalt ikke modtage hjælp. Boligændringer Har du vanskeligt ved at færdes i din bolig på grund af dit funktionstab, kan du søge om at få foretaget ændringer, så boligen bliver bedre egnet at bo i. Sundhedstilbud Center for Sundhed og Forebyggelse har forskellige sundhedstilbud for kommunens ældre borgere. Ring til Center for Sundhed og Forebyggelse på tlf for at tilmelde dig et tilbud eller høre mere. Du kan også læse mere om tilbuddene på kommunens hjemmeside eller på vores facebookside VIVA Vallensbæk, som du kan læse mere om her: Hjælp til rygestop Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder løbende rygestopkurser for borgere, der ønsker hjælp til rygestop. Det er også muligt at få individuel vejledning. Kostvejledning Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder borgere, der har diabetes, KOL (rygerlunger), forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk kostvejledning ved klinisk diætist. Derudover har borgere, der ønsker hjælp til vægttab, mulighed for at deltage på livsstilskurset Fod på Livsstilen. Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger) og type 2-diabetes En sundhedsplejerske hos Center for Sundhed og Forebyggelse planlægger, i samarbejde med borgeren med KOL eller

8 14 15 type 2-diabetes, et individuelt skræddersyet forløb, hvor borgeren har mulighed for at vælge imellem følgende tilbud: rygestopkursus, diabetes-skole, KOL-skole, fysisk træning og kostvejledning. Du kan få mere at vide om tilbuddene og de øvrige tilbud hos Center for Sundhed og Forebyggelse samt tilmelde dig på tlf. nr eller sende en til: Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere i Vallensbæk Kommune, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, har svært ved at udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet består af en forebyggende indsats, samt undersøgelse og behandling - i det omfang, det er muligt, hvis behandling sker i borgerens eget hjem. Tilbuddet er gratis. Borgere visiteres til omsorgstandpleje af hjemmesygeplejersker, visitations- og forebyggende sygeplejersker, distriktspsykiatriske sygeplejersker samt beboernes kontaktpersoner fra socialpsykiatriske botilbud.du kan få yderligere oplysninger hos Vallensbæk kommunale Tandpleje, tlf Mandag-fredag...08:00-15:00 Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år. Tilbuddet vil blive givet pr. brev til de borgere, der er omfattet af ordningen. Borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje får ikke dette tilbud. Man behøver ikke at have et konkret problem for at modtage besøget. Besøgene bliver varetaget af hjemmesygeplejerskerne. Indhold i et forebyggende hjemmebesøg: samtale mellem borgeren og sygeplejersken. det er borgeren, der sætter dagsordenen for samtalen. Besøget skal efter behov: give øget viden om kommunale og private tilbud til ældre. informere, vejlede og rådgive i forhold til konkrete og generelle emner for den enkelte. Eksempler på samtaleemner i et forebyggende hjemmebesøg: hvordan opleves hverdagen i forhold til muligheder og begrænsninger helbred og trivsel boligforhold livsstil, for eksempel kost, rygning, alkohol og motion aktiviteter i lokalområdet, både kommunale og private muligheder for at få hjælp, for eksempel hjælpemidler, træning samt økonomisk, praktisk og personlig hjælp. Som det fremgår, vil det ofte være meget andet end helbredsmæssige spørgsmål, der bliver drøftet under besøgene. Vil du vide mere, er du velkommen til at hjemmesygeplejerskerne Mandag-fredag...07:30-08:00 Tillige...14:00-15:00 Lørdag, søndag og helligdage kun...07:30-08:00 Hjemmesygeplejen er inddelt i 2 distrikter, henholdsvis nord og syd og følger de to postnumre i kommunen. Borgere der bor i postnr.: 2625 (nord) skal kontakte sygeplejersken på tlf (syd) skal kontakte sygeplejersken på tlf Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Ligesom med hjælpemidler er støttekontaktordningen fra 2007 også overgået til Ishøj Kommune. Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde hjælp til voksne, der har en sindslidelse, som giver en begrænsning i livsudfoldelsen, og som derfor er isolerede og ude af stand til - eller har svært ved - at bruge de etablerede tilbud i kommunen. Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med at bryde isolationen ved at opbygge og sikre kontakt ud fra den sindslidendes egne ønsker og behov. Støtte- og kontaktpersonen vil også gennem kontakten, kunne støtte den enkelte til at blive i stand til at klare sig bedst muligt i hverdagen og dermed evt. gøre brug af de etablerede tilbud. Henvendelse til støtte- og kontaktpersonen kan komme fra den sindslidende selv samt fra alle personer omkring den sindslidende. Det kan være fra pårørende, privatpersoner, viceværter, sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehuset og distriktspsykiatrien, hvis man mener, der er en sindslidende, der kan have gavn af en støtte- og kontaktperson. Service Seniorhuset Korsagergård Seniorhuset Korsagergård er brugerstyret og for alle borgere i Vallensbæk Kommune, der er 60 år og derover, og for førtidspensionister. Seniorhuset Korsagergård er en ombygget gård, der ligger omgivet af en stor have. Der er hyggelige stuer, køkken og forskellige værksteder. Her har seniorer mulighed for at mødes og være sammen om spændende og meningsfyldte aktiviteter. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes interesser og ideer. Brugerbestyrelsen, brugerne, personalet og lederen af Seniorhuset samarbejder om at sætte nye aktiviteter i gang. For tiden har du mulighed for at deltage i følgende aktiviteter: Gymnastik, yoga, rytmisk bevægelse, dans, mindfulness meditation, bordtennis, stavgang, motion med unge motionsvenner, billard, kortspil, skak, studiegruppe, litteratur læse gruppe, foredrag, film, slægtsforskning, edb undervisning, billedbehandling og madhold. I træværkstedet samt i det store kreative værksted, arbejdes der med glas, ler, maling, syning, taske fremstilling af genbrugsmaterialer, smykker, kortfremstilling, patchwork, strik, papirklip, decoupage, knipling mm. Vi planlægger løbende ture ud af huset samt rejser. Du kan læse mere om aktiviteter og aktuelle arrangementer i kalenderen på Korsagergårds hjemmeside. Kl kan du spise brød og pålæg for 15,00 kr. eller en salat til 20,00 kr. inkl. kaffe eller te. Brugerne deltager på skift i tilberedningen og er med til at vælge menuen. Du skal være selvhjulpen for at bruge Seniorhuset. Der er elevator mellem etagerne, og der er handicapvenlige toiletter. Buslinje 143 holder ved Korsagergård en gang i timen. Hvis du ikke kan benytte offentlige transport, tilbyder Vallensbæk Kommune, at du kan blive tilmeldt en handicapvenlig kørselsordning mod betaling svarende til at skulle benytte offentlige transportmidler. Du kan blive tilmeldt kørsel på telefon

9 16 17 Seniorhuset Korsagergård har åbent Tirsdag, onsdag og torsdag...10:00-15:00 Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 Tlf eller Hjemmeside: Havehjælp og snerydning Borgere i Vallensbæk Kommune kan efter en vurdering få tilbudt hjælp til klipning af hæk, græsslåning og snerydning. Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet individuel vurdering af husstandens formåen. Borgere, der opfylder betingelser for at modtage varig hjemmehjælp vil kunne komme med i ordningen. Borgere, der på grund af varig generel svækket helbred ikke selv kan udføre arbejdet vil også kunne komme med i ordningen. Hvis der i husstanden er raske personer over 16 år, vil der som hovedregel ikke blive visiteret til haveordning. Du kan få nærmere oplysning om visitation til ordningen hos de visiterende sygeplejersker i Socialsekretariatet. Borgeren skal betale den fulde udgift for at få udført havearbejde og snerydning. Beløbene vil blive opkrævet efterhånden som arbejdet bliver udført. Pensionister, der modtager ældrecheck, skal dog ikke betale for havehjælp og snerydning. Madudbringning Alle pensionister i Vallensbæk Kommune kan få leveret varm eller kold mad dagligt. Prisen for maden er 48 kr. pr. portion. Man betaler ikke ekstra for diætkost, salat og biret. Ønsker du at blive visiteret til at få leveret mad, skal du blot kontakte de visiterende sygeplejersker eller sygeplejerskerne i Hjemmeplejen. Der er nedsat et kostråd, bestående af medlemmer fra Ældrerådet, en bruger, et medlem fra Socialudvalget og en medarbejder i kommunen. Kostrådet følger løbende kvaliteten af den leverede mad. Hjemmepleje Hjælp til Selvhjælp Vallensbæk Kommune har et tilbud til borgere i kommunen, som enten modtager hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp. Tilbuddet kaldes Hjælp til Selvhjælp og formålet er, at styrke evnen til at klare sig selv og dermed øge livskvaliteten. Hvis du får hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp, er det nye tilbud måske noget for dig. Tilbuddet henvender sig til borgere, som modtager hjemmehjælp, eller ansøger om hjemmehjælp og hvor visitatoren vurderer, at borgeren vil kunne få gavn af tilbuddet. Når visitatoren vurderer, at du vil få gavn af tilbuddet, vil du blive kontaktet og få besøg af en rehabiliteringsterapeut, som sammen med dig vil sætte mål for din træning. Terapeuten tager udgangspunkt i de mål, som du selv er med til at opstille. Målet kan f.eks. være selv at tage bad, tage tøj på, lave mad eller gå tur med hunden. Det kan også være at deltage i fritidsaktiviteter. Sammen med terapeuten og de medarbejdere, som leverer din hjemmehjælp, træner du og bliver på den måde efterhånden mere selvhjulpen. Hvis du ønsker at deltage i tilbuddet, kan du kontakte Visitationen. Visitatorerne har følgende telefonnumre og træffetider: Jette Andreassen tlf Susan Kildsgaard Jørgensen tlf Koordinerende visitator tlf Visitationens telefontid: Mandag-torsdag...08:00-09:00 Tillige...14:00-15:00 Fredag...08:00-09:00 Tillige...12:00-13:00 Du er også velkommen til at kontakte rehabiliteringsterapeuten, hvis du er interesseret i at høre nærmere om tilbuddet: Sussi Ulnits Glarø tlf / Rehabiliteringsterapeutens telefontid: Mandag-torsdag...09:00-15:00 Fredag...09:00-12:00 Praktisk hjælp og personlig pleje Du kan få praktisk hjælp/personlig pleje, enten som varig eller som midlertidig hjælp. Det kan f. eks. være hjælp med indkøb, vask, rengøring og personlig hygiejne. Varig hjælp bliver givet, hvis du er alment svækket, og der ikke er udsigt til, at du selv vil kunne udføre den tildelte hjælp på et senere tidspunkt. Midlertidig hjælp bliver givet, hvis du har brug for hjælp i en kortere periode. Det kan være til både personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Det er kun ganske få, der får tildelt midlertidig hjælp. Begge former for hjælp er gratis i Vallensbæk Kommune. Fælles for både midlertidig og varig hjælp er, at hjælpen bliver tildelt af en visiterende sygeplejerske efter en individuel helhedsvurdering. Dette sker ved et visitationsbesøg i hjemmet. Her har du lov til at have en bisidder med. Dette kan f.eks. være en pårørende, en god ven/veninde eller en fra Ældrerådet. Samtalen varer oftest 1 1½ time. Du vil efterfølgende få tilsendt en kopi af helhedsvurderingen samt en skriftlig afgørelse på den tildelte hjælp, der beskriver, hvad hjælpen omfatter. Borgeren har mulighed for i særlige tilfælde at bytte eller erstatte hjælpen fx til rengøring eller ledsagelse til en gåtur. Modtagere af hjemmehjælp har mulighed for at vælge at modtage hjælpen fra private firmaer - den såkaldte fritvalgsordning. De visiterende sygeplejersker udleverer information om dette i forbindelse med visitation til hjælp. Se de visiterende sygeplejerskers kontaktoplysninger i forrige spalte under Hjælp til selvhjælp Hjemmesygepleje Alle, der opholder sig i Vallensbæk kommune, kan få gratis hjemmesygepleje hele døgnet. Visitering til hjemmesygeplejen sker i hjemmeplejen og via sygehusene eller egen læge. Hjemmesygeplejerskerne kommer i hjemmene til mange slags opgaver. De skifter forbindinger, hjælper med administration af medicin og giver råd, støtte og vejledning.

10 18 19 Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte hjemmesygeplejerskerne Mandag-fredag...07:30-08:00 Tillige...14:00-15:00 Lørdag, søndag og helligdage kun...07:30-08:00 Hjemmesygeplejen er inddelt i 2 distrikter, henholdsvis nord og syd og følger de to postnumre i kommunen. Borgere der bor i postnr.: 2625 (nord) skal kontakte sygeplejersken på tlf (syd) skal kontakte sygeplejersken på tlf Demenskoordinator Vallensbæk Kommune har en demenskoordinator, der rådgiver borgere og pårørende om spørgsmål vedrørende demens. Hvis du har spørgsmål om demens, er du velkommen til at kontakte demenskoordinatoren for en uforpligtende samtale. Demenskoordinator Anni Degn træffes på tlf Træning og genoptræning Træningsområdet er omfattet af det kommunale samarbejde med Ishøj Kommune, og visitation til genoptræningen sker derfor fra Ishøj Kommune. Du kan få nærmere oplysning om genoptræning på Kærbo i Ishøj Kommune tlf Mandag-fredag...08:00-09:00 Aktivitetscenter i Rønnebækhus I Rønnebækhus findes et aktivitetscenter rettet mod borgere med behov for at blive støttet fysisk, psykisk eller socialt eller plejekrævende borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning nogle timer om dagen. Det er typisk borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke er i stand til at benytte tilbuddene i Seniorhuset på Korsagergård. Du kan få nærmere oplysninger på aktivitetscentret Rønnebækhus tlf Daghjemmet i Højstruphave I Højstruphave findes et daghjem for demente borgere, hvor formålet er, at borgere med demens symptomer hjælpes til at vedligeholde psykiske, fysiske og sociale færdigheder. Herudover skal borgeren opleve nærvær og social accept i en lille gruppe med struktureret fællesskab, ligesom tilbuddet skal kunne fungere som aflastning for nære pårørende, der yder omsorg til en borger med demens symptomer. Du kan få nærmere oplysninger om daghjemmet i Højstruphave på tlf eller hos Demenskoordinatoren på tlf Ældre- og plejeboliger Rønnebækhus - Ældreboliger I Rønnebækhus er der 107 ældreboliger på hver 43 m. I forbindelse med boligerne er der en café, som er åben for husets beboere og brugere. Pilehavehus - Ældreboliger I Pilehavehus er der 40 ældreboliger. Boligerne er hver på ca. 60 m 2 inkl. fællesarealer. I forbindelse med boligerne er der en café, som er åben for husets beboere og brugere. Højstruphave - Plejeboliger I Højstruphave er der 36 plejeboliger på hver ca. 60 m 2 inkl. fællesarealer. 24 af plejeboligerne er primært til demente borgere. Disse boliger er indrettet i to afdelinger på hver 12 boliger med tilhørende fællesarealer, køkken og opholdsrum. 6 af boligerne er til fysisk plejekrævende borgere, mens 6 boliger er til borgere med behov for et midlertidigt ophold. Rønnebo - Plejeboliger I Rønnebækhus er 10 af boligerne indrettet som en plejehjemslignende enhed for særligt svage beboere. Denne enhed hedder Rønnebo. I tilknytning til Rønnebo er der indrettet en fælles opholdsstue for beboerne. Ansøgning om ældre- og plejebolig Borgere, der på grund af handicap eller svigtende helbred har behov for en ældre- eller plejebolig, kan blive visiteret til en bolig. Borgere fra andre kommuner, kan også blive visiteret til en ældre- eller plejebolig. Det kræver blot, at borgeren er visiteret til en sådan bolig i egen kommune, og at kommunen har sendt ansøgningen til Vallensbæk Kommune. Du kan få mere at vide om visitation til ældre- og plejeboliger i Socialsekre tariatet. Befordring Kørsel til læge, speciallæge og lægelaboratorier Pensionister, der er i sikringsgruppe 1 i sygesikringen, og som ikke kan tage med offentlige transportmidler, kan få refunderet udgiften til kørsel til og fra læge og nærmeste speciallæge. Husk, at lægen skal stemple den ene taxikvittering. Kørsel til anden behandling Endvidere kan pensionister, der opfylder betingelserne for personlige tillæg, og som ikke kan tage med offentlige transportmidler, få refunderet udgiften til kørsel til nærmeste tandlæge, fysioterapeut og lignende efter ansøgning. Netkort Movia Pensionister kan købe rabatkort til busserne og S-togene i Hovedstadsregionen. Det er de tidligere København, Roskilde og Frederiksborg amter. Du kan købe kortet på S-togs-stationerne. Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Pensionister skal henvende sig til disse klinikker, der herefter bestiller transporten. Handicapkørsel Movia Movia har en kørselsordning for fysisk handicappede personer, der ikke kan tage offentlige transportmidler, og som ikke har egen bil. Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune har ansøgningsskemaer liggende, og de afgør ansøgningerne, inden de bliver sendt videre til Movia, der står for selve kørslen. Kørsel til fritidsaktiviteter Pensionister, der ikke kan tage med offentlige transportmidler, kan få tilskud til kørsel til fritidsaktiviteter, hvis de ikke kan benytte Movia s handicapkørsel. Tilskud til al kørsel bliver bevilget efter en konkret vurdering, inden kørslen finder sted. Du kan få nærmere oplysninger i Borgerservice.

11 20 21 Kørsel til hospital Bestilling af kørsel til hospital skal ske hos kørselskontoret på hospitalet. Bevilling af kørsel sker efter lægelig vurdering. 65-billet Alle, der modtager førtidspension eller er fyldt 65 år, kan rejse ud og hjem med DSB til nedsat pris alle dage hele året. Størrelsen af rabatten afhænger af, hvilke dage i ugen man rejser. Du kan få nærmere oplysning om dette på S-togs-stationerne. Invalidebil Pensionister, som på grund af varig og væsentlig nedsat førlighed ikke kan tage offentlige transportmidler, kan få støtte til køb af en bil, hvis den i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Det er dog en betingelse, at kørselsbehovet ikke kan løses hensigtsmæssigt på anden måde. Støtten bliver ydet i form af et rentefrit lån, hvoraf en del skal betales tilbage over seks år. Den del af lånet, der skal betales, afhænger af indtægtens størrelse. Man kan også søge fritagelse for betaling af vægtafgift, når de samme betingelser som ved invalidebilen er opfyldt. Derimod vil der ikke blive ydet tilskud til drift og vedligeholdelse af bilen. Du kan få yderligere oplysninger i Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune, tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag...08:30-10:00 Torsdag...09:30-10:30 Meddelelsespligt og klagemuligheder Meddelelsespligt Formålet med denne håndbog er først og fremmest at give oplysning om pensionisternes muligheder i Vallensbæk Kommune. At modtage pension medfører dog også nogle pligter. Du er blandt andet forpligtet til at give besked om ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold, der har betydning for udbetalingen af pension, boligydelse og lignende. Det kan for eksempel være ændring i dine eller din ægtefælles indtægter, køb og salg af fast ejendom, arv og ændringer i antal medlemmer i husstanden. Det er ikke nok kun at give besked til SKAT, folkeregisteret eller andre. Du skal også give besked om ændringer til Udbetaling Danmark. Klagemuligheder Er du ikke tilfreds med en afgørelse, som er truffet, kan du klage til Nævnsafdelingen i Statsforvaltningen Hovedstaden. Du skal sende klagen til den instans der har behandlet din sag, inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Sagen vil herefter blive revurderet. Hvis du klager over tildeling, omfang og udførelsen af hjemmehjælp, skal du sende klagen til Socialsekretariatet. Hvis du ikke får helt eller delvist medhold, sender vi klagen videre til Nævnsafdelingen sammen med sagens akter. Ældreråd Ældreråd Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og fungerer som kontaktled mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af Kommunalbestyrelsens ældrepolitik. Ældrerådet har træffetid den 2. onsdag i hver måned på Højrupgård, kl. 10:00-12:00, tlf , lukket i juli måned. Se iøvrigt folderen fra Ældrerådet. Løst og fast Aktindsigt Alle, der har en sag under behandling hos offentlige myndigheder, kan få indsigt i sagens akter. Ønsker du at få aktindsigt, skal du rette henvendelse til den instans, hvor din sag er behandlet.hvis du ønsker at få at vide, hvad der står i kommunens registre om dig, skal du kontakte Borgerservice. Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling Førtidspensionister har mulighed for at tilmelde sig den Supplerende Arbejdsmarkedspension (SAP). Du kan få nærmere oplysning om ordningen i Udbetaling Danmark. Begravelsestilskud Ved dødsfald kan sygesikringen give tilskud til begravelsen eller bisættelsen. Tilskuddet er afhængig af den afdødes og af ægtefællens økonomiske forhold. Du kan få nærmere oplysninger i Borgerservice. Delpension Alle, der arbejder og er mellem 60 og 64 år, kan søge delpension. Både lønmodtagere og selvstændige kan søge delpension. Betingelserne for at få delpension er, at man har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere årrække og nu går ned i arbejdstid. Størrelsen af delpensionen afhænger af, hvor meget man sætter arbejdstiden ned. Delpensionister kan ikke samtidig modtage førtidspension eller invaliditetsydelse, og de kan heller ikke modtage varmetilskud, boligydelse og lignende. Du kan få nærmere oplysning om delpension i Borgerservice. Forsikring Nogle forsikringsselskaber giver pensionister rabat på indboforsikringer. Du kan få nærmere oplysninger om dette hos dit forsikringsselskab eller hos Forsikringsoplysningen, tlf Mandag-fredag...10:00-13:00 Højskole Pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 og en likvid formue under kr. kan få tilskud til ophold på højskole med op til 100 kr. pr. dag i max. 14 dage samt transporttilskud. Indkøbsture Ældrerådet arrangerer indkøbsture for de pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme rundt til de forskellige storcentre. Du kan i Vallensbæk Nu se, hvornår og hvor den næste tur går hen, og hvordan du tilmelder dig turen. Influenzavaccination Ældrerådet arrangerer i samarbejde med Ældre Sagen i Vallensbæk gratis vaccinationer af borgere over 65 år. Dette sker i løbet af efteråret. Kørekort Kørekort er kun gyldigt til man fylder 70 år, og man får ikke automatisk besked om, at det skal fornyes. Du kan kontakte Borgerservice og få nærmere oplysninger om, hvordan du skal forholde dig, når du skal have fornyet kørekortet.

12 22 23 Ledsagerordning Førtidspensionister kan få ledsagelse op til 15 timer om måneden til aktiviteter uden for hjemmet, hvis de ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan få nærmere oplysning om dette i Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag...08:30-10:00 Torsdag...09:30-10:30 Motion Pensionister kan deltage i gymnastik i Idrætscentret og svømning i Pilehaveskolen. Henvendelse til: Idrætscentret, tlf Pilehaveskolen, tlf Derudover er der en lang række tilbud, som du kan læse om i tilbuddene fra aftenskoler, idrætsforeninger mv. Pas Når du er folkepensionist, skal du kun betale 350 kr. for et pas (normalt 600 kr.). Du kan få udstedt nyt pas i Borgerservice. Plejevederlag Man kan få bevilget et plejevederlag, hvis man vil passe en nærtstående person, der ønsker at dø i eget hjem og har kort tid tilbage at leve i. Plejevederlaget bliver ydet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller anden indtægt, f.eks. pension. Du kan få nærmere oplysning om dette i Borgerservice. Retshjælp og fri proces Har du brug for juridisk hjælp, men ikke råd til selv at betale, kan du kontakte advokater, der giver offentlig retshjælp. Retten i Glostrup, tlf giver nærmere oplysning om, hvilke advokater i området, der er tilknyttet ordningen Mandag-fredag...08:30-15:00 Skat Ved skattemæssige spørgsmål, forskudsændringer m.v. skal du altid rette henvendelse til: SKAT på tlf Mandag...09:00-17:00 Tirsdag-torsdag...09:00-16:00 Fredag...09:00-14:00 Tryghedsopkald Ældrerådet har aftalt med Ældre Sagens lokalkomite, at lokalkomiteen foretager tryghedsopkald dagligt mellem kl. 8 og 9 til de borgere, der tilmelder sig ordningen. Du kan få yderligere oplysninger om ordningen hos Ældrerådet. TV-licens Pensionister, der har en personlig tillægsprocent på 100, kan søge om at få nedsat licensen med halvdelen. Stikordsregister 65-billet 20 Advokater 22 Aftenskole 10;22 Aktindsigt 21 Aktivitetscenter 18 Ansøgning om ældre- og plejebolig 19 ATP 11 Befordring 19 Begravelsestilskud 21 Beregning af pensionen 7 Boligstøtte 11 Boligændringer 13 Briller 9 Daghjem 18 Delpension 21 Demenskoordinator 18 Diabetes 13 Diættilskud 9 Dyrtidsportioner 11 Efterlevelseshjælp 8 Efterregulering af boligydelse 12 Ergoterapeuter 13 Fodpleje 9 Folkepension 6 Forebyggende hjemmebesøg 14 Forløbsprogrammer 13 Formue 8;9;10;11;21 Forsikring 21 Fritidsundervisning 10 Fysiurgiske behandlinger 9 Førtidspension 6;7 Genoptræning 18 Grundbeløb 7 Handicapkørsel Movia 19 Havehjælp 16 Helbredstillæg 9 Hjemmepleje 16 Hjemmesygepleje 17 Hjælpemidler 13 Hjælp til Selvhjælp 16 Højskole 21 Højstruphave 19 Indkøbsture 21 Indskudslån 12 Influenzavaccination 21 Invalidebil 20 Kiropraktorbehandlinger 9 Klagemuligheder 20 KOL 13 Korsagergård 15 Kostvejledning 13 Kronisk sygdom 13 Kørekort 21 Kørsel til anden behandling 19 Kørsel til fritidsaktiviteter 19 Kørsel til hospital 20 Kørsel til lunge- eller røntgenklinik 19 Kørsel til læge 19 Ledsagerordning 22 Lån til betaling af ejendomsskatter 13 Madudbringning 16 Meddelelsespligt 20 Medicin 9 Motion 22 Movia 19 Netkort Movia 19 Nævnsafdelingen 20 Omsorgstandpleje 14 Ophør af pension 8 Opsat pension 8 Pas 22 Pensionerne i beløb 7 Pension 6 Pensionstillæg 7 Pensionstillæg reelt enlig 7 Personlige tillæg 9 Personlig pleje 17 Pilehavehus 19 Plejeboliger 19 Plejevederlag 22 Praktisk hjælp 17 Register 21 Retshjælp 22 Rygestop 13 Rønnebo 19 Rønnebækhus 19 SAP 21 Seniorhuset Korsagergård 15 Service 15 SKAT 22 Snerydning 16 Støtte- og kontaktperson 15 Sundhedstilbud 13 Tandbehandling 9 Tandproteser 10 Tillægsprocent 9;10;11;21;22 Tryghedsopkald 22 Træning og genoptræning 18 Tv-licens 22 Udbetaling af pension 8 Udbetaling Danmark 6 Varmetilskud 10 Vinduespolering 10 Ældreboliger 19 Ældrecheck 11 Ældreråd 20

13 24 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Vejviser for Seniorer

Vejviser for Seniorer Vejviser for Seniorer 2011 Denne folder henvender sig til borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg. Vi håber, at folderen vil være til glæde og gavn. Folderen er inddelt i følgende områder: Folkepension...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer...

Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... Nr. 7 Indholdsfortegnelse Aktivitetscenter... 4 Arveloven... 4 Begravelseshjælp... 4 Besøgsven... 5 Boliger... 5 Boligydelse... 5 Boligændringer... 5 Borger- og brugerinddragelse... 6 Bruger- og pårørenderåd...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune

Ret og vrang dine rettigheder og muligheder. En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune Ret og vrang dine rettigheder og muligheder En guide for personer med handicap og deres familier i Århus Kommune FororD Hva så Århus? Dansk Handicap Forbund arbejder for at forbedre forholdene for mennesker

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere