Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013"

Transkript

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

2 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder, som pensionist i Vallensbæk Kommune. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, der har relation til, at du søger eller får udbetalt pension samt oplysninger om Vallensbæk Kommunes øvrige tilbud til pensionister. Vi har forsøgt at give så god og omfattende en orientering som muligt på disse få sider, men der kan naturligvis stadig være noget, som du ikke finder svar på, og du er derfor altid velkommen til at kontakte Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse eller Socialsekretariatet, hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger. Tlf Der er også god information at hente på Vallensbæk Kommunes hjemmeside: Du vil kunne finde oplysninger om økonomi i form af: Folke- og førtidspension Boligydelse Personlige tillæg Endvidere er der oplysninger om: Hjælpemidler Kørsel Demens Seniorhuset Korsagergård Ældre og plejeboliger Sundhedstilbud Diverse andre tilbud Med venlig hilsen Anette Eriksen Formand for Social- og Sundhedsudvalget

3 4 5 Pension...6 Udbetaling af pension flytter... 6 Hvad er Udbetaling Danmark?... 6 Hvad betyder det for dig?... 6 Hvad kan Borgerservice hjælpe dig med fremover?... 6 Folke- og førtidspension...6 Folkepension... 6 Førtidspension... 7 Førtidspension, gamle regler... 7 Beregning af pensionen... 7 Grundbeløb... 7 Pensionstillæg... 7 Pensionstillæg, reelt enlig... 7 Førtidspension tilkendt efter 1. januar Størrelsen af pensionerne Udbetaling af pension... 8 Opsat pension... 8 Ophør af pension... 8 Efterlevelseshjælp... 8 Personlige tillæg...9 Helbredstillæg... 9 Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg.9 Briller... 9 Diættilskud... 9 Fodpleje... 9 Fysiurgiske behandlinger... 9 Kiropraktorbehandlinger... 9 Medicin... 9 Tandbehandling... 9 Tandproteser Vinduespolering Fritidsundervisning Varmetilskud...10 Varmetilskud gamle regler Ældrecheck...11 ATP og dyrtidsportioner...11 ATP Dyrtidsportioner Boligstøtte...11 Indtægter Udbetaling Efterregulering af boligydelse Indskudslån Lån til betaling af ejendomsskatter Hjælpemidler...13 Rådgivning og vejledning Hjælpemidler Boligændringer Sundhedstilbud...13 Hjælp til rygestop Kostvejledning Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger) og type 2-diabetes Omsorgstandpleje Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Service...15 Seniorhuset Korsagergård Havehjælp og snerydning Madudbringning Hjemmepleje...16 Hjælp til Selvhjælp Praktisk hjælp og personlig pleje Hjemmesygepleje Demenskoordinator Træning og genoptræning Aktivitetscenter i Rønnebækhus Daghjemmet i Højstruphave Ældre- og plejeboliger...19 Rønnebækhus - Ældreboliger Pilehavehus - Ældreboliger Højstruphave - Plejeboliger Rønnebo - Plejeboliger Ansøgning om ældre- og plejebolig Befordring...19 Kørsel til læge, speciallæge og lægelaboratorier 19 Kørsel til anden behandling Netkort Movia Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Handicapkørsel Movia Kørsel til fritidsaktiviteter Kørsel til hospital billet Invalidebil Meddelelsespligt og klagemuligheder...20 Meddelelsespligt Klagemuligheder Ældreråd...20 Ældreråd Løst og fast...21 Aktindsigt Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling Begravelsestilskud Delpension Forsikring Højskole Indkøbsture Influenzavaccination Kørekort Ledsagerordning Motion Pas Plejevederlag Retshjælp og fri proces Skat Tryghedsopkald TV-licens Stikordsregister...23

4 6 7 Pension Udbetaling af pension flytter 1. marts 2013 flytter opgaven med udbetaling af folkepension, førtidspension og boligstøtte fra kommunerne til myndigheden Udbetaling Danmark. Hvad er Udbetaling Danmark? Udbetaling Danmark er navnet på den myndighed, - de centre, der fremover skal varetage opgaven. Hvad betyder det for dig? Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du skal derfor søge om dine penge via selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål til din sag, kan du skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Hvad kan Borgerservice hjælpe dig med fremover? Du vil også i fremtiden kunne få råd og vejledning vedrørende pension og boligstøtte i Borgerservice. Vi vil kunne hjælpe dig med at bruge selvbetjeningsløsningerne. Vi vil ikke længere kunne foretage sagsbehandling af pension og boligstøtte. Alt sagsbehandling foretages fremover af Udbetaling Danmark. Har du brug for særlig hjælp som personlige tillæg og helbredstillæg, bliver denne opgave dog fortsat varetaget i Borgerservice. Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til: Borgerservice på Rådhuset Tlf / Folke- og førtidspension Der er flere forskellige former for pension. Alle mellem 18 år og 65 år kan modtage førtidspension. Når man er fyldt 65 år, kan man kun modtage folkepension. Folkepension Du vil umiddelbart inden du fylder 65 år, modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, hvordan du kan søge om udbetaling af folkepension. Folkepensionen bliver udbetalt første gang med virkning fra den 1. i måneden, efter man er fyldt 65 år. Modtager man efterløn, bliver denne udbetalt til udgangen af den måned, hvor man fylder 65 år. Får man i forvejen udbetalt førtidspension, skal man ikke søge om folkepension. I stedet for overgår man automatisk til at få udbetalt folkepension. Førtidspension Førtidspension bliver kun bevilget til borgere, hvis arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at de ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Førtidspension består af et beløb, der som udgangspunkt svarer til satsen for dagpenge. Bemærk: Borgere der er blevet førtidspensionister efter 1. januar 2003 er ikke omfattet af reglerne for boligydelse til pensionister, personlige tillæg, helbredstillæg og varmetilskud. Førtidspension, gamle regler Pensionister, der har fået tilkendt førtidspension inden 1. januar 2003, kan få udbetalt boligydelse, personlige tillæg og varmetilskud som hidtil, og der er fortsat mulighed for at søge om forhøjelse af førtidspensionen. Beregning af pensionen Beregningen af pensionen er ikke helt ens for førtidspension og folkepension, og den er også afhængig af, om man er gift, samlevende eller enlig. De følgende oplysninger om beregning af grundbeløb og pensionstillæg gælder ikke for førtidspension, tilkendt efter 1. januar Grundbeløb Grundbeløbet til folkepensionister bliver som hovedregel udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har arbejdsindtægter, der overstiger kr. om året, bliver grundbeløbet sat ned. Grundbeløbet til førtidspensionister bliver som hovedregel også udbetalt med det fulde beløb. Hvis pensionisten har en eller anden form for indtægt, der overstiger kr., bliver grundbeløbet sat ned. For gifte dog allerede ved kr. Pensionstillæg Pensionstillægget bliver beregnet på grundlag af begge ægtefællers indtægter ud over pensionen. Er man samlevende og har fået tilkendt pension efter 1. marts 1999, bliver man ligestillet med gifte pensionister. Det betyder, at samleverens indtægter bliver taget med ved beregning af pensionen. Pensionstillægget bliver sat ned, hvis parrets indtægter overstiger kr. For enlige pensionister bliver pensionstillægget sat ned, hvis indtægterne overstiger kr. Pensionstillæg, reelt enlig Pensionstillægget til reelt enlige bliver udbetalt i stedet for det almindelige pensionstillæg. Tillægget bliver kun udbetalt til pensionister, der er reelt enlige. Man er reelt enlig, når man ikke er samlevende i et forhold, hvor parterne på den ene eller anden måde bidrager til den fælles husførelse. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 Førtidspensionen består kun af ét beløb. En enlig førtidspensionist får nedsat pensionen, hvis han eller hun har indtægter over kr. om året. For gifte først ved kr. Ægtefællen eller samleverens indtægt har også betydning for størrelsen af pensionen. Størrelsen af pensionerne 2013 Grundbeløb kr. * Pensionstillæg kr. * Pensionstillæg, reelt enlige kr. * Beløb for erhvervsudygtighed kr. * Invaliditetsbeløb kr. Førtidsbeløb kr.

5 8 9 Ny førtidspension, enlige kr. * Ny førtidspension, andre kr. * * Disse beløb er skattepligtige. De øvrige beløb er skattefrie. Pensionerne bliver pristalsreguleret hver 1. januar. Beløb for erhvervsudygtighed, invaliditetsbeløb og invaliditetsydelse bliver sat ned, hvis begge ægtefæller modtager højeste eller mellemste førtidspension. Fra 2006 modtager alle førtidspensionister, der har fået tilkendt almindelig eller forhøjet almindelig førtidspension inden 1. januar 2003, et tillæg til pensionen. Tillægget svarer til forskellen mellem den tilkendte førtidspension og mellemste førtidspension. Tillægget er skattefrit. Udbetaling af pension Pensionen bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. Nogle pensionister får udbetalt pensionen forud. Det er pensionister, der er blevet berettiget til pension inden 1. februar Pensionister, der er blevet berettiget til pensionen efter 1. februar 1999, får udbetalt pensionen bagud. Pensionen bliver normalt udbetalt med det samme beløb hver måned. Du modtager derfor kun brev, når der ændres i det beløb der bliver udbetalt. Opsat pension Man kan vælge at udsætte udbetalingen af folkepensionen til et senere tidspunkt mod til gengæld at få udbetalt mere i folkepension også kaldet opsat pension. Betingelsen for at få opsat pensionen er, at pensionisten skal have erhvervsmæssigt arbejde svarende til mindst timer om året. Jo længere tid man opsætter pensionen, jo større pension får man senere udbetalt. Ophør af pension Retten til pension ophører allerede dagen efter dødsfaldet. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle, eller boet efter afdøde, skal betale den afdødes pension tilbage for perioden fra dødsfaldet og resten af måneden. Hvis pensionen endnu ikke er blevet udbetalt, fordi den bliver udbetalt bagud, betyder det, at der kun bliver udbetalt pension fra den første i måneden og frem til datoen for dødsfaldet. Hvis begge ægtefæller er pensionister, vil den efterlevende ægtefælle dog få udbetalt pensionen efter afdøde i tre måneder, beregnet fra datoen for dødsfaldet. Efterlevelseshjælp Hvis den efterlevende ægtefælle eller samlever ikke kan få udbetalt pensionen i de tre måneder, er der mulighed for at søge efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen kan højst udgøre kr., og den er afhængig af den efterlevendes indtægter og formue. Du kan få nærmere oplysning om efterlevelseshjælpen i Borgerservice. Personlige tillæg Personlige tillæg bliver udbetalt til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Dette gælder dog ikke for førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar Personlige tillæg bliver udbetalt som helbredstillæg, varmetillæg og andre personlige tillæg. Du kan som hovedregel ikke få helbredstillæg eller personlige tillæg, hvis du og din ægtefælle/samlever har en likvid formue på over kr., eller den personlige tillægsprocent er 0. Den likvide formue er afgørende for, om du kan få helbredstillæg og personlige tillæg. Likvid formue er: Kontanter, indestående på bankkonti, kursværdi af obligationer, aktier og andre værdipapirer samt pantebreve og investeringsforeningsbeviser. Den personlige tillægsprocent er afgørende for, hvor meget du kan få i helbredstillæg og varmetillæg. Den personlige tillægsprocent bliver beregnet på grundlag af ens egne og ægtefællens indtægter ud over pensionen. Helbredstillæg Helbredstillæg bliver udbetalt efter samme regler i hele landet. Tillægget bliver ydet til helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen i forvejen giver tilskud til. Det drejer sig om udgifter til bestemte typer af medicin samt visse behandlinger ved tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Tillægget udgør max. 85 % af pensionistens egen andel af udgiften. Hvis den personlige tillægsprocent er mindre end 100, bliver tillægget nedsat. Helbredstillæg bliver kun ydet efter ansøgning. Eksempler på personlige tillæg/helbredstillæg Du skal være opmærksom på, at du skal søge om personligt tillæg/helbredstillæg, inden du f.eks. bestiller briller eller får foretaget større tandbehandling. Briller Tilskud til stel og glas bliver ydet efter en konkret vurdering. Størrelsen af tilskuddet afhænger af brillens type, glassenes styrke mv. Diættilskud Pensionister, der lider af sukkersyge og andre lidelser, der ifølge lægeerklæring medfører forøgede udgifter til kost, kan få et personligt tillæg til ekstraforplejning, efter en konkret, individuel økonomisk vurdering. Fodpleje Tilskuddet til fodpleje kan udgøre op til 85 % af den samlede udgift. Fodplejen skal udføres hos en fodterapeut, der har ydernummer. Fysiurgiske behandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlinger efter henvisning fra læge. Kiropraktorbehandlinger Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften ved behandlingen. Man kan få tilskud til de behandlinger, som sygesikringen yder tilskud til. Medicin Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til medicin, hvor der i forvejen er ydet tilskud fra sygesikringen. Tandbehandling Tilskuddet udgør op til 85 % af udgiften til den del af tandbehandlingen, hvor der i forvejen er tilskud fra sygesikringen. Øvrig behandling som for eksempel røntgen, bedøvelse, kroner og lignende bliver behandlet efter en konkret ansøgning.

6 10 11 Tandproteser Tilskuddet udgør op til 85 % i tilskud til tandproteser efter en konkret ansøgning. Der gives tilskud til proteser svarende til gældende priser i protese-overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Vallensbæk Kommune. Vinduespolering Pensionister med en tillægsprocent på 100 kan få tilskud til at få pudset vinduer. Tilskuddet kan højst udgøre 100 kr. pr. gang. Man kan få tilskud til vinduespolering en gang om måneden. Fritidsundervisning Folke- og førtidspensionister kan få tilskud til undervisning på aftenskole. Du kan få tilskud til ét kursus hvert kalenderår. Tilskuddet kan højst udgøre 350 kr. og her er betingelsen, at din personlige tillægsprocent er 100 og at din likvide formue er under kr. Varmetilskud Varmetilskud bliver udbetalt efter lidt andre regler end de øvrige personlige tillæg. Der er ingen formuegrænse, men beregning efter den personlige tillægsprocent. Man kan søge om varmetilskud, uanset om man bor til leje, eller om man bor i ejerbolig. Varmeudgiften skal blot være over kr. om året for enlige og over kr. om året for gifte. Varmeudgiften er som hovedregel gennemsnittet af de sidste tre års varmeudgifter. Varmetilskud gamle regler En del pensionister får udbetalt varmetilskud efter gamle regler. Det er pensionister, der har modtaget varmetilskud fra før 1987, hvor der blev indført ens regler for varmetilskud i hele landet. Du kan få nærmere oplysninger om varmetilskud i Borgerservice. Ældrecheck Ældrecheck - også kaldet supplerende pensionsydelse - bliver udbetalt til folkepensionister, der er særligt vanskeligt økonomisk stillet. Ældrechecken udgør i år kr. Ældrechecken bliver sædvanligvis udbetalt én gang om året i februar og kun til de folkepensionister, der opfyldte betingelserne for ældrechecken pr. 1. januar samme år. Betingelserne er, at pensionisten og dennes ægtefælle eller samlever ikke må have likvid formue ud over kr. og ingen indtægter ud over folkepensionen. Er der indtægter ud over folkepensionen, bliver indtægterne modregnet i ældrechecken efter reglerne for personlig tillægsprocent. Det betyder, at en enlig pensionist med indtægter ud over folkepensionen på mere end kr. ikke vil få udbetalt ældrechecken, og at ægtepar med indtægter på mere end kr. heller ikke får udbetalt ældrechecken. Du kan få nærmere oplysning om ældrechecken i Borgerservice. ATP og dyrtidsportioner ATP ATP bliver udbetalt til lønmodtagere, der er berettiget til folkepension, og som har arbejdet mere end 10 timer om ugen. Størrelsen af ATP afhænger af, hvor længe man har været i ordningen. Ved dødsfald bliver ATP som hovedregel udbetalt til den efterlevende ægtefælle med et engangsbeløb. For pensionister, der er fyldt 67 år inden juli 1992, gælder dog andre regler. Dyrtidsportioner LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) administrerer de dyrtidsportioner, der blev indefrosset i perioden september 1977 til august Lønmodtagere, der var i arbejde i den periode, kan få udbetalt det indefrosne beløb, når de skal have udbetalt pension, efterløn eller blot fylder 60 år. Du kan få nærmere oplysninger om ATP og dyrtidsportionerne i ATP-huset, tlf Mandag-torsdag...08:00-16:00 Fredag...08:00-15:30 Boligstøtte Pensionister kan søge boligydelse, uanset om de bor i lejlighed, andelsbolig eller ejerbolig. Boligydelsen bliver beregnet på grundlag af: boligens størrelse huslejens størrelse hvor mange der bor i lejligheden hvor meget man har i indtægt. Det er ikke længere kommunen, der udbetaler boligydelse, men myndigheden Udbetaling Danmark. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din boligstøtte, skal du tage kontakt til Udbetaling Danmark. Din kommunikation med Udbetaling Danmark vil først og fremmest foregå digitalt. Du kan derfor kun skrive eller ringe til Udbetaling Danmark. Du kan ikke møde personligt op. Du kan finde yderligere oplysninger om boligydelse inde på under: 1. Bolig og flytning 2. Boligstøtte Indtægter De indtægter, der bliver lagt til grund ved beregningen af boligydelsen, er husstandens samlede indtægter inkl. folke- eller førtidspension. Der bliver altså også medtaget hjemmeboende børns indtægter. Indtægten bliver forhøjet med et formuetillæg, hvis man har formue, der overstiger kr., efter fradrag af gæld.

7 12 13 For at kontrollere, om boligydelsen nu er korrekt, kan du se efter, om huslejen boligens størrelse antal beboere deres indkomster er korrekte. Disse oplysninger står alle i brevet om størrelsen og udbetaling af boligydelsen. Er oplysningerne ikke korrekte, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Udbetaling Boligydelse til lejere bliver udbetalt som tilskud. Boligydelse til ejerboliger og til andelsboliger bliver kun udbetalt som lån. Man kan ikke modtage boligydelse, hvis man samtidig får indefrosset ejendomsskatterne. Efterregulering af boligydelse Den boligydelse, der udbetales, er kun et a conto beløb. Når året er omme, og SKAT har lignet selvangivelserne, gennemgår Udbetaling Danmark alle boligydelserne for at se, om indtægterne har holdt stik. Det sker, at Udbetaling Danmark har udbetalt for meget i boligydelse, fordi medlemmer af husstanden har tjent mere end forventet. Det er tit de voksne børn, der har tjent mere end forventet. Hvis der er udbetalt for meget boligydelse, skal modtageren betale det for meget udbetalte tilbage. Du skal derfor være opmærksom på, hvad du selv og navnlig andre medlemmer af husstanden har i indtægt. Indskudslån Alle kan søge indskudslån til lejligheder i almennyttigt byggeri og i ældreboliger. Lånet kan blive udbetalt til pensionister med indtægter under kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 5 år, og man skal efterfølgende afdrage lånet over 5 år. Du kan få yderligere oplysninger hos Borgerservice. Lån til betaling af ejendomsskatter Alle pensionister, efterlønsmodtagere og personer over 65 år med egen bolig kan søge om lån til betaling af ejendomsskatterne, men ikke til forbrugsafgifterne. Man kan dog ikke samtidig modtage boligydelse til boligen. Du kan få nærmere oplysninger om lån til betaling af ejendomsskatter i Økonomicentret på Rådhuset. Hjælpemidler Rådgivning og vejledning Siden 2007 har Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune haft et forpligtende samarbejde på en række områder, blandt andet på hjælpemiddelområdet. Det betyder, at det er i Ishøj Kommune, du skal søge om hjælpemidler. Ishøj Kommune behandler din ansøgning og beslutter, hvilke hjælpemidler du kan få stillet til rådighed. Du kan kontakte ergoterapeuterne og hjælpemiddelsagsbehandlerne på Ishøj Rådhus, tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Hjælpemidler Hvis du har mistet nogle af dine færdigheder og for eksempel er blevet dårligt gående, kan du søge om hjælpemidler, der kan kompensere for dit handicap. Din funktionsevne skal være varigt nedsat, og hjælpemidlerne skal i væsentligt grad kunne lette din daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af din lidelse. Hjælpemidler kan være tekniske hjælpemidler, som for eksempel ganghjælpemidler, kørestole, senge og mindre hjælpemidler til køkken og bad. Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, skal du levere det tilbage, så det eventuelt kan blive brugt igen. Hjælpemidler kan også være kropsbårne, som for eksempel støttekorset, ortopædisk fodtøj eller katetre. Har du købt hjælpemidlet inden behandling af din ansøgning, kan du normalt ikke modtage hjælp. Boligændringer Har du vanskeligt ved at færdes i din bolig på grund af dit funktionstab, kan du søge om at få foretaget ændringer, så boligen bliver bedre egnet at bo i. Sundhedstilbud Center for Sundhed og Forebyggelse har forskellige sundhedstilbud for kommunens ældre borgere. Ring til Center for Sundhed og Forebyggelse på tlf for at tilmelde dig et tilbud eller høre mere. Du kan også læse mere om tilbuddene på kommunens hjemmeside eller på vores facebookside VIVA Vallensbæk, som du kan læse mere om her: Hjælp til rygestop Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder løbende rygestopkurser for borgere, der ønsker hjælp til rygestop. Det er også muligt at få individuel vejledning. Kostvejledning Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder borgere, der har diabetes, KOL (rygerlunger), forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk kostvejledning ved klinisk diætist. Derudover har borgere, der ønsker hjælp til vægttab, mulighed for at deltage på livsstilskurset Fod på Livsstilen. Forløbsprogrammer for borgere med KOL (rygerlunger) og type 2-diabetes En sundhedsplejerske hos Center for Sundhed og Forebyggelse planlægger, i samarbejde med borgeren med KOL eller

8 14 15 type 2-diabetes, et individuelt skræddersyet forløb, hvor borgeren har mulighed for at vælge imellem følgende tilbud: rygestopkursus, diabetes-skole, KOL-skole, fysisk træning og kostvejledning. Du kan få mere at vide om tilbuddene og de øvrige tilbud hos Center for Sundhed og Forebyggelse samt tilmelde dig på tlf. nr eller sende en til: Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje er et tilbud om tandpleje til borgere i Vallensbæk Kommune, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, har svært ved at udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet består af en forebyggende indsats, samt undersøgelse og behandling - i det omfang, det er muligt, hvis behandling sker i borgerens eget hjem. Tilbuddet er gratis. Borgere visiteres til omsorgstandpleje af hjemmesygeplejersker, visitations- og forebyggende sygeplejersker, distriktspsykiatriske sygeplejersker samt beboernes kontaktpersoner fra socialpsykiatriske botilbud.du kan få yderligere oplysninger hos Vallensbæk kommunale Tandpleje, tlf Mandag-fredag...08:00-15:00 Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere, der er fyldt 75 år. Tilbuddet vil blive givet pr. brev til de borgere, der er omfattet af ordningen. Borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje får ikke dette tilbud. Man behøver ikke at have et konkret problem for at modtage besøget. Besøgene bliver varetaget af hjemmesygeplejerskerne. Indhold i et forebyggende hjemmebesøg: samtale mellem borgeren og sygeplejersken. det er borgeren, der sætter dagsordenen for samtalen. Besøget skal efter behov: give øget viden om kommunale og private tilbud til ældre. informere, vejlede og rådgive i forhold til konkrete og generelle emner for den enkelte. Eksempler på samtaleemner i et forebyggende hjemmebesøg: hvordan opleves hverdagen i forhold til muligheder og begrænsninger helbred og trivsel boligforhold livsstil, for eksempel kost, rygning, alkohol og motion aktiviteter i lokalområdet, både kommunale og private muligheder for at få hjælp, for eksempel hjælpemidler, træning samt økonomisk, praktisk og personlig hjælp. Som det fremgår, vil det ofte være meget andet end helbredsmæssige spørgsmål, der bliver drøftet under besøgene. Vil du vide mere, er du velkommen til at hjemmesygeplejerskerne Mandag-fredag...07:30-08:00 Tillige...14:00-15:00 Lørdag, søndag og helligdage kun...07:30-08:00 Hjemmesygeplejen er inddelt i 2 distrikter, henholdsvis nord og syd og følger de to postnumre i kommunen. Borgere der bor i postnr.: 2625 (nord) skal kontakte sygeplejersken på tlf (syd) skal kontakte sygeplejersken på tlf Støtte- og kontaktperson til borgere med en sindslidelse Ligesom med hjælpemidler er støttekontaktordningen fra 2007 også overgået til Ishøj Kommune. Støtte- og kontaktpersonen kan tilbyde hjælp til voksne, der har en sindslidelse, som giver en begrænsning i livsudfoldelsen, og som derfor er isolerede og ude af stand til - eller har svært ved - at bruge de etablerede tilbud i kommunen. Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med at bryde isolationen ved at opbygge og sikre kontakt ud fra den sindslidendes egne ønsker og behov. Støtte- og kontaktpersonen vil også gennem kontakten, kunne støtte den enkelte til at blive i stand til at klare sig bedst muligt i hverdagen og dermed evt. gøre brug af de etablerede tilbud. Henvendelse til støtte- og kontaktpersonen kan komme fra den sindslidende selv samt fra alle personer omkring den sindslidende. Det kan være fra pårørende, privatpersoner, viceværter, sagsbehandlere, praktiserende læger, sygehuset og distriktspsykiatrien, hvis man mener, der er en sindslidende, der kan have gavn af en støtte- og kontaktperson. Service Seniorhuset Korsagergård Seniorhuset Korsagergård er brugerstyret og for alle borgere i Vallensbæk Kommune, der er 60 år og derover, og for førtidspensionister. Seniorhuset Korsagergård er en ombygget gård, der ligger omgivet af en stor have. Der er hyggelige stuer, køkken og forskellige værksteder. Her har seniorer mulighed for at mødes og være sammen om spændende og meningsfyldte aktiviteter. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i brugernes interesser og ideer. Brugerbestyrelsen, brugerne, personalet og lederen af Seniorhuset samarbejder om at sætte nye aktiviteter i gang. For tiden har du mulighed for at deltage i følgende aktiviteter: Gymnastik, yoga, rytmisk bevægelse, dans, mindfulness meditation, bordtennis, stavgang, motion med unge motionsvenner, billard, kortspil, skak, studiegruppe, litteratur læse gruppe, foredrag, film, slægtsforskning, edb undervisning, billedbehandling og madhold. I træværkstedet samt i det store kreative værksted, arbejdes der med glas, ler, maling, syning, taske fremstilling af genbrugsmaterialer, smykker, kortfremstilling, patchwork, strik, papirklip, decoupage, knipling mm. Vi planlægger løbende ture ud af huset samt rejser. Du kan læse mere om aktiviteter og aktuelle arrangementer i kalenderen på Korsagergårds hjemmeside. Kl kan du spise brød og pålæg for 15,00 kr. eller en salat til 20,00 kr. inkl. kaffe eller te. Brugerne deltager på skift i tilberedningen og er med til at vælge menuen. Du skal være selvhjulpen for at bruge Seniorhuset. Der er elevator mellem etagerne, og der er handicapvenlige toiletter. Buslinje 143 holder ved Korsagergård en gang i timen. Hvis du ikke kan benytte offentlige transport, tilbyder Vallensbæk Kommune, at du kan blive tilmeldt en handicapvenlig kørselsordning mod betaling svarende til at skulle benytte offentlige transportmidler. Du kan blive tilmeldt kørsel på telefon

9 16 17 Seniorhuset Korsagergård har åbent Tirsdag, onsdag og torsdag...10:00-15:00 Korsagergård, Vejlegårdsvej 121 Tlf eller Hjemmeside: Havehjælp og snerydning Borgere i Vallensbæk Kommune kan efter en vurdering få tilbudt hjælp til klipning af hæk, græsslåning og snerydning. Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet individuel vurdering af husstandens formåen. Borgere, der opfylder betingelser for at modtage varig hjemmehjælp vil kunne komme med i ordningen. Borgere, der på grund af varig generel svækket helbred ikke selv kan udføre arbejdet vil også kunne komme med i ordningen. Hvis der i husstanden er raske personer over 16 år, vil der som hovedregel ikke blive visiteret til haveordning. Du kan få nærmere oplysning om visitation til ordningen hos de visiterende sygeplejersker i Socialsekretariatet. Borgeren skal betale den fulde udgift for at få udført havearbejde og snerydning. Beløbene vil blive opkrævet efterhånden som arbejdet bliver udført. Pensionister, der modtager ældrecheck, skal dog ikke betale for havehjælp og snerydning. Madudbringning Alle pensionister i Vallensbæk Kommune kan få leveret varm eller kold mad dagligt. Prisen for maden er 48 kr. pr. portion. Man betaler ikke ekstra for diætkost, salat og biret. Ønsker du at blive visiteret til at få leveret mad, skal du blot kontakte de visiterende sygeplejersker eller sygeplejerskerne i Hjemmeplejen. Der er nedsat et kostråd, bestående af medlemmer fra Ældrerådet, en bruger, et medlem fra Socialudvalget og en medarbejder i kommunen. Kostrådet følger løbende kvaliteten af den leverede mad. Hjemmepleje Hjælp til Selvhjælp Vallensbæk Kommune har et tilbud til borgere i kommunen, som enten modtager hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp. Tilbuddet kaldes Hjælp til Selvhjælp og formålet er, at styrke evnen til at klare sig selv og dermed øge livskvaliteten. Hvis du får hjemmehjælp eller ansøger om hjemmehjælp, er det nye tilbud måske noget for dig. Tilbuddet henvender sig til borgere, som modtager hjemmehjælp, eller ansøger om hjemmehjælp og hvor visitatoren vurderer, at borgeren vil kunne få gavn af tilbuddet. Når visitatoren vurderer, at du vil få gavn af tilbuddet, vil du blive kontaktet og få besøg af en rehabiliteringsterapeut, som sammen med dig vil sætte mål for din træning. Terapeuten tager udgangspunkt i de mål, som du selv er med til at opstille. Målet kan f.eks. være selv at tage bad, tage tøj på, lave mad eller gå tur med hunden. Det kan også være at deltage i fritidsaktiviteter. Sammen med terapeuten og de medarbejdere, som leverer din hjemmehjælp, træner du og bliver på den måde efterhånden mere selvhjulpen. Hvis du ønsker at deltage i tilbuddet, kan du kontakte Visitationen. Visitatorerne har følgende telefonnumre og træffetider: Jette Andreassen tlf Susan Kildsgaard Jørgensen tlf Koordinerende visitator tlf Visitationens telefontid: Mandag-torsdag...08:00-09:00 Tillige...14:00-15:00 Fredag...08:00-09:00 Tillige...12:00-13:00 Du er også velkommen til at kontakte rehabiliteringsterapeuten, hvis du er interesseret i at høre nærmere om tilbuddet: Sussi Ulnits Glarø tlf / Rehabiliteringsterapeutens telefontid: Mandag-torsdag...09:00-15:00 Fredag...09:00-12:00 Praktisk hjælp og personlig pleje Du kan få praktisk hjælp/personlig pleje, enten som varig eller som midlertidig hjælp. Det kan f. eks. være hjælp med indkøb, vask, rengøring og personlig hygiejne. Varig hjælp bliver givet, hvis du er alment svækket, og der ikke er udsigt til, at du selv vil kunne udføre den tildelte hjælp på et senere tidspunkt. Midlertidig hjælp bliver givet, hvis du har brug for hjælp i en kortere periode. Det kan være til både personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Det er kun ganske få, der får tildelt midlertidig hjælp. Begge former for hjælp er gratis i Vallensbæk Kommune. Fælles for både midlertidig og varig hjælp er, at hjælpen bliver tildelt af en visiterende sygeplejerske efter en individuel helhedsvurdering. Dette sker ved et visitationsbesøg i hjemmet. Her har du lov til at have en bisidder med. Dette kan f.eks. være en pårørende, en god ven/veninde eller en fra Ældrerådet. Samtalen varer oftest 1 1½ time. Du vil efterfølgende få tilsendt en kopi af helhedsvurderingen samt en skriftlig afgørelse på den tildelte hjælp, der beskriver, hvad hjælpen omfatter. Borgeren har mulighed for i særlige tilfælde at bytte eller erstatte hjælpen fx til rengøring eller ledsagelse til en gåtur. Modtagere af hjemmehjælp har mulighed for at vælge at modtage hjælpen fra private firmaer - den såkaldte fritvalgsordning. De visiterende sygeplejersker udleverer information om dette i forbindelse med visitation til hjælp. Se de visiterende sygeplejerskers kontaktoplysninger i forrige spalte under Hjælp til selvhjælp Hjemmesygepleje Alle, der opholder sig i Vallensbæk kommune, kan få gratis hjemmesygepleje hele døgnet. Visitering til hjemmesygeplejen sker i hjemmeplejen og via sygehusene eller egen læge. Hjemmesygeplejerskerne kommer i hjemmene til mange slags opgaver. De skifter forbindinger, hjælper med administration af medicin og giver råd, støtte og vejledning.

10 18 19 Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte hjemmesygeplejerskerne Mandag-fredag...07:30-08:00 Tillige...14:00-15:00 Lørdag, søndag og helligdage kun...07:30-08:00 Hjemmesygeplejen er inddelt i 2 distrikter, henholdsvis nord og syd og følger de to postnumre i kommunen. Borgere der bor i postnr.: 2625 (nord) skal kontakte sygeplejersken på tlf (syd) skal kontakte sygeplejersken på tlf Demenskoordinator Vallensbæk Kommune har en demenskoordinator, der rådgiver borgere og pårørende om spørgsmål vedrørende demens. Hvis du har spørgsmål om demens, er du velkommen til at kontakte demenskoordinatoren for en uforpligtende samtale. Demenskoordinator Anni Degn træffes på tlf Træning og genoptræning Træningsområdet er omfattet af det kommunale samarbejde med Ishøj Kommune, og visitation til genoptræningen sker derfor fra Ishøj Kommune. Du kan få nærmere oplysning om genoptræning på Kærbo i Ishøj Kommune tlf Mandag-fredag...08:00-09:00 Aktivitetscenter i Rønnebækhus I Rønnebækhus findes et aktivitetscenter rettet mod borgere med behov for at blive støttet fysisk, psykisk eller socialt eller plejekrævende borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning nogle timer om dagen. Det er typisk borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke er i stand til at benytte tilbuddene i Seniorhuset på Korsagergård. Du kan få nærmere oplysninger på aktivitetscentret Rønnebækhus tlf Daghjemmet i Højstruphave I Højstruphave findes et daghjem for demente borgere, hvor formålet er, at borgere med demens symptomer hjælpes til at vedligeholde psykiske, fysiske og sociale færdigheder. Herudover skal borgeren opleve nærvær og social accept i en lille gruppe med struktureret fællesskab, ligesom tilbuddet skal kunne fungere som aflastning for nære pårørende, der yder omsorg til en borger med demens symptomer. Du kan få nærmere oplysninger om daghjemmet i Højstruphave på tlf eller hos Demenskoordinatoren på tlf Ældre- og plejeboliger Rønnebækhus - Ældreboliger I Rønnebækhus er der 107 ældreboliger på hver 43 m. I forbindelse med boligerne er der en café, som er åben for husets beboere og brugere. Pilehavehus - Ældreboliger I Pilehavehus er der 40 ældreboliger. Boligerne er hver på ca. 60 m 2 inkl. fællesarealer. I forbindelse med boligerne er der en café, som er åben for husets beboere og brugere. Højstruphave - Plejeboliger I Højstruphave er der 36 plejeboliger på hver ca. 60 m 2 inkl. fællesarealer. 24 af plejeboligerne er primært til demente borgere. Disse boliger er indrettet i to afdelinger på hver 12 boliger med tilhørende fællesarealer, køkken og opholdsrum. 6 af boligerne er til fysisk plejekrævende borgere, mens 6 boliger er til borgere med behov for et midlertidigt ophold. Rønnebo - Plejeboliger I Rønnebækhus er 10 af boligerne indrettet som en plejehjemslignende enhed for særligt svage beboere. Denne enhed hedder Rønnebo. I tilknytning til Rønnebo er der indrettet en fælles opholdsstue for beboerne. Ansøgning om ældre- og plejebolig Borgere, der på grund af handicap eller svigtende helbred har behov for en ældre- eller plejebolig, kan blive visiteret til en bolig. Borgere fra andre kommuner, kan også blive visiteret til en ældre- eller plejebolig. Det kræver blot, at borgeren er visiteret til en sådan bolig i egen kommune, og at kommunen har sendt ansøgningen til Vallensbæk Kommune. Du kan få mere at vide om visitation til ældre- og plejeboliger i Socialsekre tariatet. Befordring Kørsel til læge, speciallæge og lægelaboratorier Pensionister, der er i sikringsgruppe 1 i sygesikringen, og som ikke kan tage med offentlige transportmidler, kan få refunderet udgiften til kørsel til og fra læge og nærmeste speciallæge. Husk, at lægen skal stemple den ene taxikvittering. Kørsel til anden behandling Endvidere kan pensionister, der opfylder betingelserne for personlige tillæg, og som ikke kan tage med offentlige transportmidler, få refunderet udgiften til kørsel til nærmeste tandlæge, fysioterapeut og lignende efter ansøgning. Netkort Movia Pensionister kan købe rabatkort til busserne og S-togene i Hovedstadsregionen. Det er de tidligere København, Roskilde og Frederiksborg amter. Du kan købe kortet på S-togs-stationerne. Kørsel til lungeklinik eller røntgenklinik Pensionister skal henvende sig til disse klinikker, der herefter bestiller transporten. Handicapkørsel Movia Movia har en kørselsordning for fysisk handicappede personer, der ikke kan tage offentlige transportmidler, og som ikke har egen bil. Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune har ansøgningsskemaer liggende, og de afgør ansøgningerne, inden de bliver sendt videre til Movia, der står for selve kørslen. Kørsel til fritidsaktiviteter Pensionister, der ikke kan tage med offentlige transportmidler, kan få tilskud til kørsel til fritidsaktiviteter, hvis de ikke kan benytte Movia s handicapkørsel. Tilskud til al kørsel bliver bevilget efter en konkret vurdering, inden kørslen finder sted. Du kan få nærmere oplysninger i Borgerservice.

11 20 21 Kørsel til hospital Bestilling af kørsel til hospital skal ske hos kørselskontoret på hospitalet. Bevilling af kørsel sker efter lægelig vurdering. 65-billet Alle, der modtager førtidspension eller er fyldt 65 år, kan rejse ud og hjem med DSB til nedsat pris alle dage hele året. Størrelsen af rabatten afhænger af, hvilke dage i ugen man rejser. Du kan få nærmere oplysning om dette på S-togs-stationerne. Invalidebil Pensionister, som på grund af varig og væsentlig nedsat førlighed ikke kan tage offentlige transportmidler, kan få støtte til køb af en bil, hvis den i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Det er dog en betingelse, at kørselsbehovet ikke kan løses hensigtsmæssigt på anden måde. Støtten bliver ydet i form af et rentefrit lån, hvoraf en del skal betales tilbage over seks år. Den del af lånet, der skal betales, afhænger af indtægtens størrelse. Man kan også søge fritagelse for betaling af vægtafgift, når de samme betingelser som ved invalidebilen er opfyldt. Derimod vil der ikke blive ydet tilskud til drift og vedligeholdelse af bilen. Du kan få yderligere oplysninger i Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune, tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag...08:30-10:00 Torsdag...09:30-10:30 Meddelelsespligt og klagemuligheder Meddelelsespligt Formålet med denne håndbog er først og fremmest at give oplysning om pensionisternes muligheder i Vallensbæk Kommune. At modtage pension medfører dog også nogle pligter. Du er blandt andet forpligtet til at give besked om ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold, der har betydning for udbetalingen af pension, boligydelse og lignende. Det kan for eksempel være ændring i dine eller din ægtefælles indtægter, køb og salg af fast ejendom, arv og ændringer i antal medlemmer i husstanden. Det er ikke nok kun at give besked til SKAT, folkeregisteret eller andre. Du skal også give besked om ændringer til Udbetaling Danmark. Klagemuligheder Er du ikke tilfreds med en afgørelse, som er truffet, kan du klage til Nævnsafdelingen i Statsforvaltningen Hovedstaden. Du skal sende klagen til den instans der har behandlet din sag, inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Sagen vil herefter blive revurderet. Hvis du klager over tildeling, omfang og udførelsen af hjemmehjælp, skal du sende klagen til Socialsekretariatet. Hvis du ikke får helt eller delvist medhold, sender vi klagen videre til Nævnsafdelingen sammen med sagens akter. Ældreråd Ældreråd Ældrerådet består af syv borgere, der er valgt blandt og af de over 60-årige i kommunen. Ældrerådet beskæftiger sig med alle forhold omkring ældre i Vallensbæk. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen og fungerer som kontaktled mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af Kommunalbestyrelsens ældrepolitik. Ældrerådet har træffetid den 2. onsdag i hver måned på Højrupgård, kl. 10:00-12:00, tlf , lukket i juli måned. Se iøvrigt folderen fra Ældrerådet. Løst og fast Aktindsigt Alle, der har en sag under behandling hos offentlige myndigheder, kan få indsigt i sagens akter. Ønsker du at få aktindsigt, skal du rette henvendelse til den instans, hvor din sag er behandlet.hvis du ønsker at få at vide, hvad der står i kommunens registre om dig, skal du kontakte Borgerservice. Supplerende arbejdsmarkedspension, frivillig indbetaling Førtidspensionister har mulighed for at tilmelde sig den Supplerende Arbejdsmarkedspension (SAP). Du kan få nærmere oplysning om ordningen i Udbetaling Danmark. Begravelsestilskud Ved dødsfald kan sygesikringen give tilskud til begravelsen eller bisættelsen. Tilskuddet er afhængig af den afdødes og af ægtefællens økonomiske forhold. Du kan få nærmere oplysninger i Borgerservice. Delpension Alle, der arbejder og er mellem 60 og 64 år, kan søge delpension. Både lønmodtagere og selvstændige kan søge delpension. Betingelserne for at få delpension er, at man har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere årrække og nu går ned i arbejdstid. Størrelsen af delpensionen afhænger af, hvor meget man sætter arbejdstiden ned. Delpensionister kan ikke samtidig modtage førtidspension eller invaliditetsydelse, og de kan heller ikke modtage varmetilskud, boligydelse og lignende. Du kan få nærmere oplysning om delpension i Borgerservice. Forsikring Nogle forsikringsselskaber giver pensionister rabat på indboforsikringer. Du kan få nærmere oplysninger om dette hos dit forsikringsselskab eller hos Forsikringsoplysningen, tlf Mandag-fredag...10:00-13:00 Højskole Pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 og en likvid formue under kr. kan få tilskud til ophold på højskole med op til 100 kr. pr. dag i max. 14 dage samt transporttilskud. Indkøbsture Ældrerådet arrangerer indkøbsture for de pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme rundt til de forskellige storcentre. Du kan i Vallensbæk Nu se, hvornår og hvor den næste tur går hen, og hvordan du tilmelder dig turen. Influenzavaccination Ældrerådet arrangerer i samarbejde med Ældre Sagen i Vallensbæk gratis vaccinationer af borgere over 65 år. Dette sker i løbet af efteråret. Kørekort Kørekort er kun gyldigt til man fylder 70 år, og man får ikke automatisk besked om, at det skal fornyes. Du kan kontakte Borgerservice og få nærmere oplysninger om, hvordan du skal forholde dig, når du skal have fornyet kørekortet.

12 22 23 Ledsagerordning Førtidspensionister kan få ledsagelse op til 15 timer om måneden til aktiviteter uden for hjemmet, hvis de ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan få nærmere oplysning om dette i Hjælpemiddelafdelingen i Ishøj Kommune tlf Mandag, tirsdag, onsdag og fredag...08:30-10:00 Torsdag...09:30-10:30 Motion Pensionister kan deltage i gymnastik i Idrætscentret og svømning i Pilehaveskolen. Henvendelse til: Idrætscentret, tlf Pilehaveskolen, tlf Derudover er der en lang række tilbud, som du kan læse om i tilbuddene fra aftenskoler, idrætsforeninger mv. Pas Når du er folkepensionist, skal du kun betale 350 kr. for et pas (normalt 600 kr.). Du kan få udstedt nyt pas i Borgerservice. Plejevederlag Man kan få bevilget et plejevederlag, hvis man vil passe en nærtstående person, der ønsker at dø i eget hjem og har kort tid tilbage at leve i. Plejevederlaget bliver ydet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller anden indtægt, f.eks. pension. Du kan få nærmere oplysning om dette i Borgerservice. Retshjælp og fri proces Har du brug for juridisk hjælp, men ikke råd til selv at betale, kan du kontakte advokater, der giver offentlig retshjælp. Retten i Glostrup, tlf giver nærmere oplysning om, hvilke advokater i området, der er tilknyttet ordningen Mandag-fredag...08:30-15:00 Skat Ved skattemæssige spørgsmål, forskudsændringer m.v. skal du altid rette henvendelse til: SKAT på tlf Mandag...09:00-17:00 Tirsdag-torsdag...09:00-16:00 Fredag...09:00-14:00 Tryghedsopkald Ældrerådet har aftalt med Ældre Sagens lokalkomite, at lokalkomiteen foretager tryghedsopkald dagligt mellem kl. 8 og 9 til de borgere, der tilmelder sig ordningen. Du kan få yderligere oplysninger om ordningen hos Ældrerådet. TV-licens Pensionister, der har en personlig tillægsprocent på 100, kan søge om at få nedsat licensen med halvdelen. Stikordsregister 65-billet 20 Advokater 22 Aftenskole 10;22 Aktindsigt 21 Aktivitetscenter 18 Ansøgning om ældre- og plejebolig 19 ATP 11 Befordring 19 Begravelsestilskud 21 Beregning af pensionen 7 Boligstøtte 11 Boligændringer 13 Briller 9 Daghjem 18 Delpension 21 Demenskoordinator 18 Diabetes 13 Diættilskud 9 Dyrtidsportioner 11 Efterlevelseshjælp 8 Efterregulering af boligydelse 12 Ergoterapeuter 13 Fodpleje 9 Folkepension 6 Forebyggende hjemmebesøg 14 Forløbsprogrammer 13 Formue 8;9;10;11;21 Forsikring 21 Fritidsundervisning 10 Fysiurgiske behandlinger 9 Førtidspension 6;7 Genoptræning 18 Grundbeløb 7 Handicapkørsel Movia 19 Havehjælp 16 Helbredstillæg 9 Hjemmepleje 16 Hjemmesygepleje 17 Hjælpemidler 13 Hjælp til Selvhjælp 16 Højskole 21 Højstruphave 19 Indkøbsture 21 Indskudslån 12 Influenzavaccination 21 Invalidebil 20 Kiropraktorbehandlinger 9 Klagemuligheder 20 KOL 13 Korsagergård 15 Kostvejledning 13 Kronisk sygdom 13 Kørekort 21 Kørsel til anden behandling 19 Kørsel til fritidsaktiviteter 19 Kørsel til hospital 20 Kørsel til lunge- eller røntgenklinik 19 Kørsel til læge 19 Ledsagerordning 22 Lån til betaling af ejendomsskatter 13 Madudbringning 16 Meddelelsespligt 20 Medicin 9 Motion 22 Movia 19 Netkort Movia 19 Nævnsafdelingen 20 Omsorgstandpleje 14 Ophør af pension 8 Opsat pension 8 Pas 22 Pensionerne i beløb 7 Pension 6 Pensionstillæg 7 Pensionstillæg reelt enlig 7 Personlige tillæg 9 Personlig pleje 17 Pilehavehus 19 Plejeboliger 19 Plejevederlag 22 Praktisk hjælp 17 Register 21 Retshjælp 22 Rygestop 13 Rønnebo 19 Rønnebækhus 19 SAP 21 Seniorhuset Korsagergård 15 Service 15 SKAT 22 Snerydning 16 Støtte- og kontaktperson 15 Sundhedstilbud 13 Tandbehandling 9 Tandproteser 10 Tillægsprocent 9;10;11;21;22 Tryghedsopkald 22 Træning og genoptræning 18 Tv-licens 22 Udbetaling af pension 8 Udbetaling Danmark 6 Varmetilskud 10 Vinduespolering 10 Ældreboliger 19 Ældrecheck 11 Ældreråd 20

13 24 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Ydelsesteam og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET KØRSEL KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Kørsel Kvalitetstandarden giver dig generel information om kørsel. Du vil i nogle tilfælde kunne få arrangeret kørsel eller få betalt dine udgifter

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere