Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre"

Transkript

1 Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

2 Leder Indhold Tekst?????????????????? Foto????????????????? Politisk Horisont Ansvarshavende redaktør Martin Dahl Redaktører René Gyldensten Rikke Egelund Vi går forrest i debatten De seneste måneder har været en dejlig og spændende tid at være konservativ i. Ikke blot er skattereformen med dens markante nedsættelse af marginalskatten - blevet indfaset. Vi har også markeret os stærkt i den vigtigste debat, der kører i offentligheden for tiden. Nemlig debatten om, hvordan vi fremtidssikrer vores velfærdssamfund. Det er en diskussion, der er som skabt til os, fordi vi med rette regner os for at være et parti, der sætter ansvaret i hovedsædet. Det personlige ansvar såvel som det samfundsmæssige. Som konservative fører vi en politik, der betoner det ansvar, vi mennesker har for hinanden i dagligdagen. Og vi er også bevidste om det store ansvar, der påhviler os som regeringsbærende parti i omgangen med statens finanser. Dette ansvar kan vi ikke gemme os for. Og det skal vi heller ikke. Vi skal åbent og ærligt påtage os de udfordringer, vi står over for - også selv om de virker nok så svære. Lige nu bunder en af vores største udfordringer i det enkle faktum, at flere og flere ældre i de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet uden at blive erstattet af unge kræfter i samme tal. Det vil give et øget pres på statskassen. Skattegrundlaget bliver mindre. Og udgifterne til overførselsindkomster vil stige. Som ansvarligt parti har vi konservative en pligt til at håndtere denne udfordring. En pligt til at optræde økonomisk ansvarligt og ikke sende en kæmpe regning med tilhørende massive nedskæringer i den offentlige velfærd videre til næste generation. Derfor har jeg meldt ud, at der er behov for, at vi fordomsfrit begynder at diskutere, om der er nogle elementer i velfærdsaftalen, vi kan sætte i gang hurtigere for at få økonomien til at hænge sammen. Jeg er ikke ude på totalt at afskaffe efterlønnen, som det er blevet fremstillet nogle steder. Men jeg mener, at vi bør lave nogle reformer, der øger beskæftigelsen og sikrer balance i økonomien. Og jeg vil gerne i al beskedenhed anføre, at vi konservative faktisk har sagkundskaben på vores side, når vi søsætter denne debat. Det viser adskillige udtalelser fra landets ledende økonomer. Og det bekræftes af en undersøgelse, som for nylig blev lavet af professor Jan Rose Skaksen fra Handelshøjskolen i København. Han påviser, at vi danskere generelt ligger i den internationale top, når det angår befolkningens deltagelse på arbejdsmarkedet. Med en enkelt undtagelse: Nemlig aldersgruppen fra 60 til 64 år. Lige netop denne gruppe har en væsentligt lavere erhvervsdeltagelse end landene i OECD s top tre. Hvilket betyder, at den danske statskasse alt andet lige går glip af omkring 27 milliarder kroner om året. Der er altså al mulig grund til, at vi kigger nærmere på dette problem. Der er nemlig rigtig mange penge på spil. Penge, der kan bruges til at sikre velfærden for os selv og vores børn. Vi skal jo ikke glemme, at det danske velfærdssamfund ikke er nogen naturgiven størrelse. Det er en strålende, men også skrøbelig størrelse, der fordrer ansvarlig optræden fra politikernes side. Vi konservative går gerne forrest i debatten om arbejdsmarkedsreformer. Ikke med skingre krav om ultimative omvæltninger af alting. Men med rolige og besindige løsningsforslag, der skal skabe bedre sammenhæng i statens finanser og dermed sikre borgerne den tryghed, der ligger i at bo i et veldrevet land. Dét er konservativ politik. Og det er mit håb, at de andre partier vil tage positivt imod vores fremstrakte hånd og invitation til debat. God læselyst, venlig hilsen Lene Espersen I redaktionen Alexander Tolstrup Birgitte Vinding Helle Pilemann Henrik Hilleberg Henrik Weiglin Henrik Winther Lars Wonsild Pedersen Lasse Dalby Jensen Lone Vibe Nielsen Martin Østergaard-Nielsen Peder E. Jepsen Søren Mølgård Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Nyhavn København K Telefon Telefax Layout Bjørn Nørbo Andersen Morten Svendsen Billedbehandling Jesper Dahl Benjamin Media Tryk PR Offset 4 10 Indhold marts 2010 Adresseændringer sendes til Ingen regning til børn og børnebørn 4 Interview med Lene Espersen Skatteduel på Borgen 6 Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Regeringsrokade 10 Dagen hvor det helt nye hold blev præsenteret Free To Choose 14 Vi kommer helt tæt på det konservative rockband Debat 16 Innovativ ledelse Stemmer fra gaden og bagland 18 Vi har spurgt aktive konservative og danskerne på gaden til råds 6 14 De tre nye svarer igen 20 Fire hurtige spørgsmål til Tage, Henrik og Rasmus Ideologi er noget bras eller? 22 Fokus på CEPOS lancering af bogen 11 konservative tænkere Konservative resultater, tak 24 Hvilke kommende kommunale udfordringer kan vi forvente? Valgkamp på Samsø 26 Sådan fik vi vores budskab ud til vælgerne Opslagstavlen 27 Kontingentopkrævning Politisk Horisont Politisk Horisont 3

3 Økonomi Interview med Lene Espersen Tekst Lone Vibe Nielsen & Peder E. Jepsen Foto istockphoto & Peter Sørensen På pleje- og omsorgsområdet er der op mod 20 procent at spare på de samlede udgifter. Vel at mærke uden dårligere service eller mindre tilfredshed blandt medarbejderne Ingen regning til børn og børnebørn De fede tider er forbi. Det er forstået. Men det er næppe endnu gået op for danskerne, hvor stor den økonomiske udfordring faktisk er. Nu gik det jo lige så godt hvorfor er det så nødvendigt at træde på bremsen? Partiformand Lene Espersen kender svaret og heldigvis også opskriften på, hvordan Danmark kommer helskindet og mest nænsomt gennem de næste tre-fire år. Den globale økonomiske krise ramte overraskende hårdt. Regeringen handlede resolut og satte hurtigt ind med de nødvendige initiativer for at dæmpe konsekvenserne, men det har kostet dyrt på kassebeholdningen, konstaterer hun. Fra 2008 til 2010 forværres de offentlige finanser med mere end 150 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge. Heldigvis er udgangspunktet gunstigt. VK-regeringen har ført en ansvarlig økonomisk politik, så vores situation er langt bedre end i de fleste andre europæiske lande, der også kæmper med store budgetunderskud. Vi sender ikke regningen videre hverken til vores børn eller børnebørn. Vi betaler, siger Lene Espersen. Det kommer til at kunne mærkes. Alene i 2010 vil underskuddet på de offentlige finanser nå 95 milliarder kroner eller 5 ½ procent af bruttonationalproduktet. Væsentlig mere end de tre procent, EU tillader. Derfor er kravet, at underskuddet nedbringes med op mod 30 milliarder kroner fra 2011 til Samtidig var en af forudsætningerne i planen der er den langsigtede strategi for Danmarks husholdning - at der ville være overskud på den offentlige saldo i alle år frem til Nu er situationen en helt anden. Det kræver yderligere tiltag, hvis målet om balance på budgettet i 2015 skal nås. Vi kan bruge penge i år men i 2011, 12 og 13 skal vi til at spare. Det er sjovere, når der er penge nok. Men heldigvis er vi i modsætning til Helle og Villy vant til kun at bruge pengene én gang, siger Lene Espersen. Mangel på arbejdskraft Og skattestigninger er ingen option, fastslår partiformanden. Derfor er det nødvendigt at diskutere behovet for reformer, hvis de offentlige finanser skal være varigt holdbare. Som bekendt var partiformanden først til at foreslå, at partierne bag velfærdsaftalen satte sig sammen for at diskutere en hurtigere indfasning af blandt andet aftalen om efterlønnen. Det vil have effekt på det problem, der her midt i den aktuelle debat om stigende arbejdsløshed kan være svær at få øje på nemlig manglen på arbejdskraft, som på sigt bliver den helt overordnede udfordring. Den aktuelle krise ændrer ikke på, at der bliver færre unge til at forsørge flere ældre. Så udfordringen med at skaffe mere arbejdskraft forsvinder ikke af sig selv. Det gør debatten om reformer heller ikke. Her og nu mangler der politisk vilje. Men vi vil fortsætte diskussionen, og der er mange muligheder for at løse problemerne. Arbejdsmarkedskommissionen peger på 35 redskaber. Det bliver ikke let, men i det lange løb tror jeg på, at det belønnes at løse problemerne, siger Lene Espersen. Og det kan lade sig gøre at skaffe flere aktive på arbejdsmarkedet uden at gå på kompromis med velfærdsstaten, understreger hun. I Sverige og Danmark er erhvervsfrekvensen stort set ens vel at mærke indtil det 60. år. Så styrtdykker erhvervsdeltagelsen herhjemme. Mens fire ud af fem årige er på arbejdsmarkedet, er det kun to ud af fem blandt de årige. Det fald skyldes ikke, at det er hårdt at holde 60 års fødselsdag, eller at arbejdsevnen pludselig forsvinder. Det skyldes alene, at vi har gunstigere tilbagetrækningsmuligheder end Sverige som man alligevel roligt kan betegne som et velfærdssamfund, siger Lene Espersen. Økonomisk kickstart Flere erhvervsaktive betyder færre på overførselsindkomster og gavner samtidig den økonomiske vækst. Takket være blandt andet skattereformen ventes en beskeden vækst i Reformen giver danskerne skattelettelser for 28,5 milliarder kroner og dæmper på den korte bane virkningerne af den internationale finansielle krise. På lang sigt styrker den produktiviteten i samfundet, fordi den lavere marginalskat giver incitament til at arbejde flere timer, dygtiggøre sig eller på anden måde yde noget ekstra. Og det er afgørende. Reformen er fuldt finansieret. Derfor har skattereformen og de fyringer, som for tiden ses på hospitalerne intet med hinanden at gøre. Det er vigtigt at slå fast. Og reformen er heller ikke skyld i fremtidige besparelser. Tværtimod skaber reformen tryghed omkring privatøkonomien, kickstarter samfundsøkonomien og drejer Danmark i den grønne og bæredygtige retning, som Konservative ønsker, siger Lene Espersen. EU-kravet om lavere underskud på de offentlige finanser har allerede fået regeringen til at varsle nulvækst i kommunerne næste år. Hvis vi fortsat skal have et godt og velfungerende samfund må den offentlige sektor ikke vokse mere, end den private produktion giver grobund for. Det bliver svært. Ikke mindst fordi efterspørgslen efter mere og bedre service stadig stiger. Og skal det lykkes at holde væksten i det offentlige forbrug nede, er det helt afgørende, at danskerne får så meget velfærd som muligt for pengene. Der skal tænkes nyt, så opgaverne udføres så effektivt som muligt med fuld fokus på borgernes behov, siger Lene Espersen. Private bud Et stort skridt er allerede nået med Kvalitetsreformen og Effektiviseringshandlingsplanen. Næste nødvendige skridt er, at kommunerne sætter flere opgaver i udbud, så private aktører får mulighed for at byde ind. For at gøre det lettere for virksomhederne har Økonomi- og Erhvervsministeriet oprettet en særlig internetportal, der skal skaffe overblik over samtlige offentlige udbud. På pleje- og omsorgsområdet er der op mod 20 procent at spare på de samlede udgifter. Vel at mærke uden dårligere service eller mindre tilfredshed blandt medarbejderne. Den slags gevinster har vi simpelthen ikke råd til at miste. Det er klart, at forårets forhandlinger med kommuner og regioner bliver vanskelige. Men vi er nødt til at sætte fokus på disse løsninger for at sikre fremtidens velfærd, siger Lene Espersen. Vi kan bruge penge i år men i 2011, 12 og 13 skal vi til at spare. Det er sjovere, når der er penge nok. 4 Politisk Horisont Politisk Horisont 5

4 Interview Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Tekst René Gyldensten Foto Martin Bubandt Skatteduel Borgen på Henrik Sass Larsen Henriette Kjær Var det en søndagskamp i den danske superliga, kunne man forvente et lokalopgør med udsigt til hårde tacklinger og benspænd. Begge kaptajner er på hjemmebane klar til kamp med hver deres forskellige mandskab i ryggen. Vi befinder os dog ikke på fodboldbanen, men har derimod sat to politiske anførere stævne på Christiansborg til en duel på ord og argumenter. Konservatives Henriette Kjær og Socialdemokraternes Henrik Sass Larsen møder hinanden i det historiske Samtaleværelse. Samtaleværelset er placeret i midten af Vandrehallen, så politikerne fra Folketinget og Landstinget i gamle dage havde lige langt til lokalet. Tættere kommer vi ikke på neutralgrund på det gamle slot. Sass Larsen og Kjær er placeret ryg mod ryg - klar til duel. En duel, der handler om skattelettelser og/eller velfærd. For er det hinandens modsætninger eller er det i virkeligheden hinandens forudsætninger? Vi lader det komme an på en prøve, og skyder duellen i gang. Henriette, kan man både gennemføre skattelettelser og samtidig få mere velfærd? Ja, det er præcis det, man kan. Uden et velfungerende arbejdsmarked, kan man ikke få den velfærd, man gerne vil have derfor er skattelettelserne vigtige. I de igangværende overenskomstforhandlinger er presset på lønstigninger mindre, fordi man har fået mere i lønningsposen via skattelettelser. Det betyder samtidig bedre konkurrenceevne. På den måde får vi afsat flere produkter og skabt flere arbejdspladser og det giver altså mere velfærd. Men, hør nu her, siger Sass Larsen, og bryder ind. Kan du ikke fortælle mig - findes der en nedre grænse? Altså, hvornår vil Konservative stille sig tilfredse? Vil nul i skat være ideelt? Ja, ja selvfølgelig er der en grænse, griner Henriette. Men, vi Konservative har en målsætning, der hedder max 50 procent i skat af den sidst tjente krone. Og det bliver vi ved med at kæmpe for. Vi vil naturligvis også have, at der er penge til veje og skoler men hvis pengene skal i kassen, så skal der selvfølgelig også være firmaer, der har lyst til at placere sig i Danmark. Henrik, hvad siger du til det er det ikke rimeligt nok, at man betaler max halvdelen i marginalskat? Det handler jo ikke alene om skattelettelser. Det handler i høj grad om, hvor meget staten totalt set skal fylde. Hvad skal det samlede skattetryk være? Men fortæl mig lige, når man siger, at skattelettelser virker. Når man siger, det er utroligt godt for folk - for så vil man arbejde mere. Så må meget store skattelettelser jo også være meget bedre - eller hvad?, spørger Henrik Sass Larsen og sender bolden videre. Nej. Hør nu her, der skal findes en balance, svarer Henriette prompte. Først og fremmest skal folk have en vis rådighed over deres egne penge, så man har et incitament til overhovedet at gå på arbejde. Det andet er, at vi gerne vil øge arbejdsudbuddet, sådan at dem, der er på halv tid, måske går op på fuld tid. Skattereformen har vist, at flere kommer ud på arbejdsmarkedet, fordi de netop går fra deltid til fuldtid. Den tredje ting er, at vi styrker konkurrenceevnen. Så har du jo ret i, at det også er interessant at se på det samlede skattetryk. Det er en spændende diskussion, men jeg har ikke lagt mig fast på, hvor præcist det samlede skattetryk skal ligge. Men Henrik, tror du ikke, at mange kloge hoveder netop fravælger Danmark pga. den høje indkomstbeskatning? Nej, det tror jeg altså ikke på. Det er heller ikke det, man ser i ind- og udvandringsstatistikkerne. Hvis man alene ser på skattetrykket, og mener det vil afskrække folk så var det Mogens Lykketoft engang sagde: Skattetrykket i Tyrkiet er på 18 procent - og i Danmark er det over 50 procent, men man har jo indtryk af, at det går den præcis modsatte vej. Der er knap så mange, der udvandrer til Tyrkiet. Der vil selvfølgelig altid være mennesker, der sidder og tænker, hvor kan jeg skattemæssigt bedst placere mig. Hvis man kan vælge mellem nul og 56 procent, så er der jo nogen der vil vælge nul det kan vi i forvejen ikke konkurrere med. Henriette, hvad siger du tror du, man går uden om Danmark pga. den høje skat? Henrik har selvfølgelig ret i, at der er mange faktorer, der gør sig gældende. Der er nogle, Først og fremmest skal folk have en vis rådighed over deres egne penge, så man har et incitament til overhovedet at gå på arbejde Henriette Kjær der vælger Danmark fra på grund af sproget og tager til Irland i stedet, hvor man taler engelsk. Men de ser da uden tvivl også på skatteprocenten. Vi kan jo eksempelvis se på dem, der er på forskerordningen de flytter også tilbage, når ordningen udløber. Når de skal betale helt almindelig dansk skat, så er det ikke attraktivt at have en stilling her. Vi har brug for nogle af de hjerner, sådan at vi kan udvikle os. Vi er altså i konkurrence med eksempelvis Kina og Indien, der stormer frem. Tidligere producerede de billigt legetøj og i dag er det knowhow og forskning. Hvis ikke vi tiltrækker den type arbejdskraft og gør os konkurrencedygtige der, så er jeg bange for, at vi taber globaliseringskampen og det vil ikke være særligt sjovt. Henriette, kan du ikke godt forstå, at mange har svært ved at se, hvorfor vi skal have skattelettelser nu i en tid hvor arbejdsløsheden stiger, og finanskrisen buldrer derudaf? Nej, det kan jeg ikke forstå. Jeg synes, man skal se det i et overordnet samfundsøkonomisk billede. Det er nødvendigt, at vi får pumpet penge ud til forbrug - lige præcis i den tid, som vi befinder os i nu, hvor detailhandelen og håndværksbranchen er presset. Det er klart, at nogle af de her skattelettelsespenge, de vil gå til øget forbrug. Derfor er det den medicin, der skal til, for at vi kan fastholde nogle af vores job. Jo flere vi har på arbejdsmarkedet til at betale gode skattekroner ind til staten jo bedre velfærd får vi også. Derfor synes jeg, det er meget kortsigtet alene at hæve skatten, for ad den vej at få flere kroner ind. Det fjerner altså en del af motivationen, arbejdsudbuddet og i det hele taget udenlandske virksomheders lyst til at nedsætte sig i Danmark. Men, men, men, afbryder Sass Larsen, der ikke er enig i, at pengene vil gå til øget forbrug. Fortsættes næste side 6 Politisk Horisont Politisk Horisont 7

5 Interview Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Tekst René Gyldensten Foto Martin Bubandt Det er jo kedeligt at se på udviklingen i privatforbruget det seneste års tid. Vi har advaret imod at tro, at privatforbruget kan hjælpe os igennem finanskrisen. Hvis det eneste folk bruger penge på, det er dyre rødvine fra Irma og nogle udenlandsrejser, ja så er det faktisk ikke så godt for beskæftigelsen og for væksten. Vi mener jo, at hvis man skal sætte gang i økonomien og hjælpe håndværksmestrene, så skal vi give kommunerne byggeopgaver. Det vil være langt mere fornuftigt at stimulere den offentlige økonomi og ad den vej sætte gang i hjulene. Hvis man virkelig ville have været effektiv, så skulle man give de laveste indkomster flest penge. Det er dem, der marginalt bruger flest. Giv i stedet 2000 kroner til pensionisten, det er langt mere effektivt frem for at give kroner til direktøren, fordi han sparer dem op i stedet. Kjær er enig i, at der har været et fald i privatforbruget, men påpeger samtidig, at skattelettelserne først lige er blevet udbetalt her i februar måned. Vi kan slet ikke se effekten af skattereformen endnu. Og det er netop den sørgelige tendens, der har været set med detailhandelens øjne, at forbruget er faldende. Nu regner vi så bestemt med, at det bliver stigende. Nu siger du så, at man skulle give skattelettelserne til de lavest lønnede, for så vil man få mere ud af det - og det har du til dels ret i, men skattereformen har flere mål. Et mål er at stimulere privatøkonomien og forbruget, men et andet mål er jo også at øge arbejdsudbuddet. I den forbindelse, er der en række grupper, som vi godt vil have til at arbejde noget mere altså dem, der før ramte topskatteloftet. Det er helt rigtigt, siger Henrik. Og det er så her, jeg vil kvittere og ønske Det Konservative Folkeparti et stort tillykke med den skattereform, man har fået vedtaget. Der er gået mange ting i opfyldelse, som I har talt om i mange år det skal man da have ros for. Jo, men jeg mener det, griner han. Det er altså godt gået. Vi synes så ikke, det var en god idé at lempe så meget i toppen, som man har fået gjort. Men det lykkedes, så næste gang I skal til møde i den lokale DI-forening, så fortjener man en ordentlig flaske rødvin for den reform.. De griner begge ja, det er helt fint, siger Henriette og kommenterer, at opfordringen nu er bragt videre.. Sass Larsen fortsætter. Vores spørgsmål er så bare, hvor meget mere arbejdskraft får du ud af at give bankdirektøren en halv million mere i skattelettelser. Han arbejder jo i forvejen, alt hvad han kan. Det vil sige, det er waste of money at give marginalskatten deroppe. Kjær spiller dog hurtigt bolden retur, ved at sige, at der ikke findes mange som Danske Banks topdirektør Peter Straarup, der er oppe i den lønklasse. Det er lægerne, som vi gerne vil have til at arbejde mere. Det er narkosesygeplejerskerne, det er alle de her mennesker, Vi kan slet ikke se effekten af skattereformen endnu. Og det er netop den sørgelige tendens, der har været set med detailhandelens øjne, at forbruget er faldende vi har brug for, og som vi kommer til at mangle i den kommende tid. Bankdirektøren vil jo komme med i vores millionærskat, kunne jeg forestille mig for den sætter jo grænsen ind lige præcis der, understreger Sass Larsen. Vi kunne eliminere det problem med det samme. Blandt mellemindkomsterne har vi jo i vores skattereform også fredet de strukturændringer, man laver der. Det er også vigtigt at vide, at man får lov til at betale en del af det selv. Skattereformen siges at være fuldt ud finansieret, det er jeg så noget i tvivl om. Er Socialdemokraternes forslag om millionærskat et smart træk hvorfor straffe dem, der i den grad er med til at sætte gang i produktionen og økonomien? De arbejder jo 100 procent i forvejen. Derfor er det unødvendigt at bruge skatteinstrumentet til at få dem til at udføre en ekstra indsats. Vi har jo et princip om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. I vores udspil indhenter vi store dele af de skattelettelser man har givet i toppen i forhold til de allerhøjeste indkomster. Det er klassisk socialdemokratisk politik. Hvad så med den gruppe, der er tæt på at ramme topskatteloftet tror du ikke de tænker sig om en ekstra gang med at arbejde mere, hvis de bliver ramt af en millionærskat? Sådan kan du jo sige hele vejen op igennem skattesystemet, hvis du har et progressivt skattesystem, så vil du altid ryge ind i det dilemma. Men altså, så mange er der heller ikke, der ryger ind i en bruttoindtægt på over en million det er der ikke, siger Sass Larsen og ser på Kjær, der straks bryder ind: Jamen, så kommer der jo heller ingen penge i kassen. Så bliver det blot et ideologisk slagnummer, der handler om, at man ikke kan lide millionærer og at vi alle sammen placeres i mellemindkomstgruppen. Selvfølgelig er der da folk, der ryger derop. Det kan være læger og tandlæger. Det kan være advokater, der er ansat i de store advokatvirksomheder, som vi sådan set har brug for. Hvis de folk kan se gevinsten ryger, så er det jo klart, de ender med at søge stillinger i den offentlige forvaltning. Folk, vi kommer til at mangle i det private erhvervsliv. Tænk sig, hvis det skulle gå dem så ilde, at de blev ansat i det offentlige, siger Sass Larsen. De griner begge. Henrik understreger, at man faktisk burde tilgodese dem med de lave indkomster. Vi foreslår at give en bruttofremgang på 5000 kroner til folkepensionisterne om året - og det finansierer vi delvist ved at indføre millionærskat. Men det er jo en klassisk fordelingsdiskussion. Det er ikke underligt at socialdemokraterne ligger her og det er heller ikke underligt, at Konservative mener Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen ved det runde bord i det historiske Samtaleværelse på Christiansborg. noget andet end os sådan har det jo traditionelt set været altid. Det er rigtigt nok, siger Henriette. Nu ser jeg så de 5000 kroner som aflad for alle de andre afgifter, som de så skal pålægges i forhold til jeres udspil. Ja, det er nærmest en kompensation.. Sass Larsen ser det som mere end en kompensation. Vi har jo fremlagt sort på hvidt, hvor vi ønsker at ændre på skattereformen og hvilke nye skatter og afgifter vi ønsker at indføre. Vi fortæller også, hvad vi vil bruge pengene til. Det giver et valg til befolkningen. Socialdemokraterne og SF, de vil hente pengene på en række konkrete områder. Regeringen vil så givet vis sige, det er forkert her stiger skatterne og afgifterne. Så siger vi, ja det er rigtigt, det kommer til at stige, men det er prisen, hvis man vil have et bedre velfærdssystem. Og det er vel et fair dilemma at sætte folk i. Kjær erklærer sig enig. Det er alene op til vælgerne at afgøre, hvad de ønsker, siger hun og understreger, at det er meget forskellige modeller og politik, der her er tale om Hold da op, vi er jo enige, griner Sass Larsen. Jeg vil bede jer om at komme med korte bud på, hvad vi skal gøre for velfærden lige nu og her. Altså set i forhold til den aktuelle økonomiske situation. Sass Larsen ser den stigende arbejdsløshed som det største problem. Hvis ledigheden eksploderer, får vi svære økonomiske problemer og så får vi en kæmpe nedtur. Vi skal holde øjnene stift rettet imod, at vi ikke får en stigende arbejdsløshed. Og i et øjeblik fornemmer man en vis enighed blandt de to duellanter. Jamen, mit fokus er bestemt også på ledigheden, siger Kjær. Det er jo også grunden til, jeg bliver meget nervøs, når jeg hører, at Socialdemokraterne vil hæve selskabsskatten men også at de vil rulle skattelettelserne tilbage. Jeg mener, det vil gøre arbejdsmarkedet mindre attraktivt for nye virksomheder og også for dem, der gerne vil arbejde mere. Så jeg er nervøs ved Socialdemokraternes forslag. Jeg tror simpelthen, det vil føre til færre arbejdspladser. Det skal du ikke være nervøs for, det skal nok gå, siger Henrik Sass Larsen og rækker hånden frem mod sin politiske modstander. De griner begge. Henriette, vil Konservative fortsat arbejde for skattelettelser til danskerne? Ja, det vil vi. Vi vil gerne fortsætte arbejdet for målsætningen om max 50 procent i skat af den sidst tjente krone. Så for os, er der stadig en opgave at løse. Henrik, hvis I får mulighed for det, vil Socialdemokraterne så tilbagerulle skattelettelserne? Vi har præcist fortalt, hvor det er vi vil rulle tilbage og det er på millionærskatten. Er der noget, I vil tilføje? Ja, den der marginalskat, hvornår skal den indføres? Er det næste valgperiode?, spørger Henrik Sass Larsen Ja, ja så skal den jo med i regeringsgrundlaget, griner Henriette Kjær. Det er godt at høre, siger Sass Larsen - så har vi også det at snakke om til den tid De rejser sig fra det runde bord og bevæger sig hen foran Herman Vedels store grundlovsmaleri fra 1915, hvor fotografen står klar. Hvem der vandt duellen, vil jeg lade læserne vurdere. En ting er sikker - ingen kom til skade undervejs. 8 Politisk Horisont Politisk Horisont 9

6 Regeringsrokade Den store dag Tekst Henrik Winther & Lone Vibe Nielsen Foto Hasse Ferrold Det nye ministerhold Udenrigsminister og vicestatsminister: Lene Espersen Økonomi- og Erhvervsminister: Brian Mikkelsen Kulturminister: Per Stig Møller Justitsminister: Lars Barfoed Socialminister: Benedikte Kiær Videnskabsminister: Charlotte Sahl-Madsen okade n Mens KUere og VUere sangdystede på Amalienborg Slotsplads, og pressefolk og nysgerrige borgere kæmpede om de bedste pladser ved politiafspærringen, trådte Lars Løkke og Lene Espersen frem med det nye hold. Kl blev den ny regering præsenteret. Og der var smil og latter over hele linien her var regeringen, der skal vinde næste valg. Og der var mange overraskelser og nye navne imellem hos Konservative var det Danfoss Universe-bestyrelsesformand Charlotte Sahl-Madsen som ny videnskabsminister og Benedikte Kiær som ny socialminister. Lars Løkke Rasmussen havde ved præsentationen svært ved at få ørenlyd, men da det lykkedes, tog han udgangspunkt i dagens bidende kulde det bliver en kamp at få det hele til at tø op igen, sagde han med henvisning til både sneen og den økonomiske krise. Den konservative partiformand Lene Espersen fik det sædvanlige spørgsmål, om hvordan hun som kvinde og mor ville kunne forene det omflakkende liv som udenrigsminister og familielivet. Og som sædvanlig kunne Lene affærdige spørgsmålet med svaret om, at hun nok skal få det hele til at hænge sammen. Kulden betød at regeringspræsentationen på den forblæste slotsplads blev en kort affære; de nye ministre hastede ind på slottet og videre afsted i deres varme og nye ministerbiler, der kørte dem hen til de forskellige overdragelsesforretninger i ministerierne. Gruppemødet Selvfølgelig var der perlende dråber i høje glas, da den Konservative folketingsgruppe fejrede de nye ministre og de nye ministerposter på tirsdagens gruppemøde. For det var en festdag, også selvom to gode konservative kræfter, Jakob Axel Nielsen og Carina Christensen, har fået en pause fra ministertaburetterne. Pressen fik lov til at komme ind i de første par minutter, mødet varede, og her kunne de lytte til gruppeformand Henriette Kjærs til lykketale og det trefoldige konservative Hurra! Og så blev dørene lukket, arbejdet kaldte. Skipper overlader fiskerjenten roret Engang mødte kun udvalgte og overordnede frem til overdragelsesforretninger i ministerierne i dag møder alle mand frem til kransekage og champagne. For Udenrigsministeriet var det tirsdag selvfølgelig begrænset til de hjemligt ansatte, men af dem klemte sig så til gengæld sammen i kantinen, hvor skipper Per Stig Møller overlod roret til fiskerjente Lene Espersen, som han selv udtrykte det. Men først holdt departementschef Claus Grubbe takketale til sin afgående chef. Og han fortalte, hvordan Per Stig er en altfavnende personlighed med en sjælden intellektuel spændvidde, og så takkede han Per Stig for hans store visionære arbejde: EU formandskabet i 2002, Køreplan for Fred, Det arabiske initiativ osv: Du mestrer hele pailletten af udenrigspolitiske virkemidler, og du kombinerer det hele med franske filosoffer, kloge citater og meget mere, så du får os andre til at se uvidende ud, sagde Grubbe til salens morskab. Han kom også ind på Per Stigs legendariske temperament: Temperamentet er stærkt, det handler om at holde fast i bordkanten, når du giver prøver på det, sagde Grubbe og gave Per Stig en fin pibe i afskedsgave: Så må vi se, om den får en anden lyd. Departementschefen bød så Lene Espersen velkommen som en anden stærk personlighed, der via din store internationale erfaring vil hit the ground running. Og så takkede Per Stig af fra den arbejdsplads han benævnte den mest spændende i mit liv. Under megen latter gennemgik han sine år i ministeriet, og fortalte Lene, hvordan ministeriet er dynamisk og aldrig hvilende: Jeg går som skipper fra borde og er tryg ved at give roret videre til en rigtig fiskerjente som i øvrigt har lige så meget temperament som mig, sagde Per Stig og tilføjede: Jeg ville gerne være blevet ved til min dødsdag, men alt har en ende. Og i mit liv har jeg gået på to ben, det udenrigspolitiske og det kulturpolitiske, og nu sætter jeg det kulturpolitiske lidt foran det andet. Så Lene, pas godt på Danmark! Derpå overrakte Per Stig den obligatoriske overdragelsesgave til sin efterfølger: Et par støttestrømper! Som blev begrundet med, at dem kunne hun støtte sig til, og de var i øvrigt gode at have på på lange rejser. Lene kvitterede straks med ordene: Jeg ved ikke, om det er sådan en gave en pige ønsker sig Og så lo alle igen. I sin tale takkede Lene Per Stig for hans store indsats du samlede Europa, sagde hun, og du balancerede på en knivsæg i tegningsagen, det er din personlige fortjeneste. Du har lært meget af verden, men verden har også lært meget af dig, sagde Lene, der understregede, at det betyder meget for hende personligt, at Per Stig fortsætter, og dementerede at Per Stig er blevet degraderet: Det var en storsmilende ny regering der mødte pressen efter besøg hos Hendes Majestæt Dronningen. Fortsættes næste side 10 Politisk Horisont Politisk Horisont 11

7 Regeringsrokade Den store dag Tekst Henrik Winther & Lone Vibe Nielsen Foto Hasse Ferrold Blå bog om de nye ministre Charlotte Sahl-Madsen Videnskabsminister I maj 2007 blev Charlotte Sahl-Madsen udpeget til det fremtidspanel, der inden årets udgang skulle pege på de største udfordringer for Videnskabsministeriets område de næste 2000 dage. I dag sætter den 45-årige bestyrelsesformand for Danfoss Universe sig selv i ministerstolen. Charlotte Sahl-Madsen er en kreativ ildsjæl med forkærlighed for videnskab, leg, strategi og fremtidsudfordringer. Elementer, der har været helt centrale i Charlotte Sahl-Madsens karriere, hvor hun senest har været en vigtig motor i oprettelsen af oplevelsesparken Danfoss Universe på Als. Her kan voksne og børn lege sig til viden, der får dem til at spærre øjnene op og i samme hug forbedrer Danmarks konkurrenceevne. For passion fører til innovation, er en af Charlotte Sahl-Madsens kongstanker. I 2004 kom Charlotte Sahl-Madsen til Danfoss som administrerende direktør for Danfoss Universe med opgaven at få oplevelsesparken op at flyve. - En af mine helte er Klods Hans, for der er flere ting i dette projekt, som slet ikke kan lade sig gøre, hvis man læser i ledelseshåndbøgerne, har Charlotte Sahl-Madsen udtalt. Men missionen lykkedes, og i efteråret skiftede hun til bestyrelsesformand for Danfoss Universe og blev samtidig direktør på fuldtid i Universe Fonden med fokus på nye mål. Og der er fart over Charlotte Sahl- Madsen, der selv sætter ynglingsdigteren Benny Andersens livsglade morgenhymne Thi hellere dampe end støve som overskrift for sit liv og ledelsesvirke. Charlotte Sahl-Madsen, der er blandt andet er uddannet på Harvard Business School, er tidligere direktør for LEGO s VisonLab, udviklingschef for LEGO Company, museumsdirektør for Glasmuseet i Ebeltoft og arrangementschef for Herning Kunstmuseum. Den nye videnskabsminister har også gjort sig gældende som medlem af Erhvervsministeriets ekspertgruppe om oplevelsesøkonomi, bestyrelsesmedlem af Mindlab, der er Økonomi- og Erhversministeriets innovationsenhed samt som formand for Den Jyske Opera, udpeget af Kulturministeren. Overhovedet ikke, og derfor har jeg også insisteret på, at du fortsætter i regeringens koordinationsudvalg. Og så kom vi til Lenes gave til Per Stig og det var en landsholdstrøje, for Per Stig bliver jo også sportens minister: Du skal hjælpe til med, at vi bliver verdensmestre i Sydafrika til sommer, sagde Lene til Per Stig, der så lettere rystet ud, og Lene fortalte så, hvad hun selv vil i udenrigsministeriet: Vi skal sikre et stærkere EU, der taler med én stemme. Og hvis ikke Europa snart vågner op, risikerer vi at komme til at bo i en taberregion. Eksport er en af vejene til at genskabe arbejdspladser i Danmark, og det skal vi være dygtigere til. Vi skal sikre et stærkere EU, der taler med én stemme. Og hvis ikke Europa snart vågner op, risikerer vi at komme til at bo i en taberregion. Eksport er en af vejene til at genskabe arbejdspladser i Danmark, og det skal vi være dygtigere til 1. Per Stig Møller og Lene Espersen mødes til overdragelse i udenrigministeriet, hvor de traditionen tro gav hinanden et par ord med på vejen 2. Ny kulturminister, Per Stig Møller, holder tale for den afgående minister, Carina Christensen 3. Lene Espersen - holder sin første tale som ny udenrigsminister 4. Departementschef Michael Dithmer holder tale for afgående erhvervs- og økonomiminister, Lene Espersen og byder samtidig Brian Mikkelsen velkommen til ministeriet. 5. Afgående minister, Helge Sander bød Charlotte Sahl Madsen velkommen til ministeriet i Bredgade Socialministeriet en hjertesag Forholdene for socialt udsatte er en hjertesag for Konservative. Derfor blev partiets næstformand Benedikte Kiær ekstra glad, da partiformand Lene Espersen sent mandag aften ikke alene tilbød hende en ministerpost men tilmed socialministerposten. Jeg blev overrasket og ekstrem glad, så det blev et stort klingende ja. Det er et område, som lægger de Konservative stærkt på sinde, og som jeg har meget stor respekt for, fortalte Benedikte Kiær tirsdag eftermiddag ved overdragelsen af ministerembedet fra forgængeren indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V), der skal være ny miljøminister. Et par grønne gummistøvler var derfor den velvalgte gave fra Benedikte Kiær. Der var også symbolik i gaven fra den afgående minister til Benedikte Kiær. Nemlig den tidligere konservative socialminister Palle Simonsens bog Gemt eller glemt med undertitlen Alle har ret til at være med om 40 års socialpolitik. Hvis du ikke har læst den endnu, så gør det. Palle Simonsen kommer med kritik, men det er konstruktiv og dermed god kritik, sagde Karen Ellemann om boggaven, som hun supplerede med Socialpædagogernes Dilemmaspil. Spillet illustrerer meget godt de problemstillinger, du kommer til at arbejde med, lød rådet til Benedikte Kiær. Allerede onsdag skal den nye konservative socialminister i ilden. Her får hun debut i Folketingssalen, hvor hun skal svare på spørgsmål fra S og SF om fattigdom, opholdssteder og regeringens integrationsstrategi i boligområder. Men ellers er det endnu for tidligt at komme med politiske udmeldinger, mente Benedikte Kiær. Der er sat mange spændende skibe i søen her i ministeriet blandt andet Barnets Reform, som jeg glæder mig til at arbejde videre med.. Men jeg har naturligvis også mine egne ideer, blandt andet på det socialpsykiatriske område, som jeg kender til fra mit arbejde i Regionsrådet. Men nu vil jeg først have begge ben på jorden her, sagde Benedikte Kiær. Den nye socialminister overtager et ministerium, der nu skal gennem den femte omrokering, siden VK-regeringen trådte til i Og hun har meget at glæde sig til, understregede Karen Ellemann, der måtte overgive Indenrigsministeriet til ministerveteranen Bertel Haarder, der bliver ny sundheds- og indenrigsminister. Jeg kan ikke tvinge dig til at fortsætte den kurs, der er lagt for de mange skibe, som er søsat her i ministeriet. Der ligger rigtig meget hjerteblod, også hos mig, for socialområdet. Og det tror jeg, at du er den rette til at føre videre, sagde Karen Ellemann. Benedikte Kiær Socialminister Et hjerte der banker for de socialt udsatte. Sådan præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen på Amalienborg Slotsplads tirsdag regeringens nye konservative socialminister, Benedikte Kiær, der er et stærkt kort til at sikre partiet maksimal indflydelse på et vigtigt kerneområde. Den nye socialminister blev for mindre end et år siden valgt til partiets kommunalpolitiske næstformand. Siden 2005 har Benedikte Kiær siddet i regionsrådet i hovedstaden, hvor hun blandt andet har krævet tættere styring og koordinering mellem hospitalerne. Desuden fik hun ved kommunalvalget i fjor plads i Helsingør Byråd. Det var et studenterjob i Den Konservative Pressetjeneste sidst i 1990erne, mens Benedikte Kiær studerede statskundskab ved Københavns Universitet, der for alvor vakte hendes interesse for politik og lysten til selv at få politisk indflydelse. Og politik for Benedikte Kiær er netop at sætte handlinger bag visioner, tage ansvar og turde at prioritere. Ambitionen er at skabe de bedste rammer for udvikling og velstand til gavn for nutidens danskere og efterkommere. Det skal ske blandt andet ske gennem reformer. Vi skal have et samfund, der altid hjælper de svage og syge og som sikrer, at vi kan få skabt udvikling og vækst i vores land, fastslår Benedikte Kiær. Privat bor Benedikte Kiær, der er uddannet cand. scient. pol., i Helsingør med kæresten Lars og hans søn. Når hun holder fri fra politik og jobbet som kommunikationsrådgiver for den danske virksomhed BioGasol, der udvikler bæredygtig biobrændstof, står familien, gode bøger og motion højest på dagsordenen. 12 Politisk Horisont Politisk Horisont 13

8 Det konservative rockband Free To Choose Tekst Helle Pilemann Foto Christoffer Brandt & Henrik Carmel Free To Choose Gennem 25 år har det konservative rockband Free To Choose med satiriske tekster og en god portion selvironi erobret hjerterne hos mange konservative. Men bandet mangler stadig at få opfyldt en drøm. De vil gerne spille på partiets landsråd. På Facebook florerer billeder af fire mænd med rockstjerneattituder. De spiller, som var de Metallica omgivet af hardcore fans. Men bandet er ikke Metallica, stedet er ikke Roskilde Festival, og publikum er et andet. Billederne er fra Konservativ Ungdoms seneste sommerlejr, hvor det konservative rockband Free To Choose giver koncert for et feststemt publikum. Og de unge er vilde med bandet. Det Partiets bosser har ingen nosser Forstår de de er yt Morten Carmel (trommer), Henrik Carmel (guitar/sang) og Kim Bille Gram (bas) giver den hele armen med satiriske tekster og rockstjerneattitude ved Konservativ Ungdoms sommerlejr 2009 Det ville jo være stort at spille på landsrådet har de været siden, det blev stiftet i 1983, og stadig flere fans kommer til. Til stor begejstring for bandets trommeslager og medstifter, Morten Carmel, som har taget sig tid til at fortælle læserne af Politisk Horisont om fænomenet Free To Choose : Vi får et kick af at spille for folk. Vi nyder at synge og opleve, at vores sange bliver taget godt imod af nogen, som aldrig har hørt os før. Morten erkender, at bandets tekster nok mest appellerer til de konservative, der var unge i 1980 erne, men han har erfaret, at unge i dag også føler, at Free To Choose er deres band: Vi bidrager til en sammenhængskraft i Konservativ Ungdom og er med vores musik et link til en tid og kultur i 80 erne, som unge i dag gerne ville have været en del af. Og samtidig kan de sikkert godt lide, at vi siger tingene lige ud i vores tekster og med humor. Bandet er uhøjtideligt, og det hele er ikke så pænt, siger Morten. Politik forud for sex Free To Choose begyndte som et protestband under navnet Fredsduerne. De gav deres første koncert i december 1983 i Holstebro til et landsmøde i den borgerlige fredsgruppe Demokratisk Fredsfraktion. Men efter Murens fald i 1989 opstod behovet for et nyt navn, og det blev så til Free To Choose. Pædagoger, diktatorer, politikere, Danmarks Radio, ungdomshusaktivister, Den Kolde Krig mv. har gennem årene givet inspiration til bandets tekstunivers med numre som Pædagogen Sverre, Parkometer Peter, Public Service tv, Saddam Saddam, Partiets bosser, Fidel Castro, Pia-sangen, Polle overlever, Sovjetski Raketski, Polen m.fl. Teksterne er skabt gennem personlige oplevelser og egen fortolkning af samfundsudviklingen, og de hører bevidst til genren politisk musik. Det er én gang blevet til kærlighedssang. Den røg hurtigt ud af repertoiret, for som bandet spøgefuldt siger, er det ikke værdigt at sælge musik med sex! Det konsekvente genrevalg har haft betydning for bandets engagementer. Free To Choose er et band, som først og fremmest optræder på den politiske scene, fortæller Morten Carmel og fortsætter, men det har ikke været kedeligt af den grund, og vi har mange sjove oplevelser fra vores koncerter i politisk regi. Bandmedlemmerne har adskillige gange pjækket fra timerne i gymnasiet eller på studierne for at spille i forbindelse med valgkampe. I 1985 turnerede de rundt i landet med Konservativ Ungdom i en dobbeltdækkerbus. Turen havde sloganet 180 unge mod 180 millioner. En kampagne hvor Konservativ Ungdom med 180 unge konservative ville skabe opmærksomhed om det urimelige i fagbevægelsens brug af 180 mio. kr. til en valgkampagne til støtte for Socialdemokratiet. I 1998 endte en koncertoptræden oven i købet med en klage: En socialdemokrat går hen og klager over vores hadske sange til Per Stig Møller, da vi spiller i hans valgkamp i Valby, erindrer Morten med et smil. En optræden står dog særlig stærkt i bandets erindring. Det er koncerten ved Det Konservative Folkepartis grundlovsmøde ved Himmelbjerget i 1985, hvor bandet fik lov til at spille for de fremmødte lige efter daværende statsminister Poul Schlüters tale: Det var en særlig oplevelse, for vi havde stor respekt for Poul Schlüter, fordi han som formand for et relativt lille parti formåede at få opbakning til en konservativt ledet regering. Begejstrede fans i SF Karrieren tog fart i 1990 erne på værtshuset Toga Vinstue i København, hvor mange politisk interesserede mødtes for at diskutere med hinanden på tværs af politisk observans. Det var også dér, at Pelle Voigt (tidl. MF, Socialistisk Folkeparti) opfordrede Free To Choose til at udgive albummet Politisk Korrekt : På det her tidspunkt er min bror Henrik (Henrik Carmel, red.) landsformand for Konservativ Ungdom, og vi er en del på Toga Vinstue, hvor vi synger vores sange. Der møder vi ofte Pelle Voigt, som synes godt om sangene. Han tager på et tidspunkt hen på Konservatives kontor i Nyhavn og spørger Peter Sterup (daværende generalsekretær, red.), om det ikke kunne være en god idé med et cdprojekt. Og derfor får vi midler til en udgivelse, forklarer Morten Carmel. Pelle Voigt er fortsat glad for bandets sange. Så glad at besøgende på Christiansborg ved kulturaften-arrangementet i 2008 kunne opleve udviklingsminister Søren Pind (Venstre) og Pelle Voigt optræde i landstingssalen med sangen Fidel Castro : Jeg var selv til stede på kulturaftenen og blev faktisk glædeligt overrasket over at høre dem optræde med vores sang. Vi har selvfølgelig undladt at opkræve KODA-afgift for det, griner Morten. Free To Choose har også haft fornøjelsen af at optræde på et landsmøde hos Socialistisk Folkepartis Ungdom, hvor særligt Piasangen, om Pia Kjærsgaard, vakte stor begejstring. For borgerlig til tv Bandet optrådte i 1984 live i DR s ungdomsradioprogram P4 i P1 i forbindelse med Konservativ Ungdoms 80 års jubilæum. Men det er aldrig blevet til tv-optræden, og det undrer medlemmerne af bandet: Vi ser os jo som en del af en tradition med at lave politisk musik, ligesom Røde Mor, og det er underligt, at DR aldrig har bedt et borgerligt rockband som vores om at optræde i tv. En masse venstreorienterede bands har været i tv mange gange. Men det har sikkert noget at gøre med den kulturpolitiske indstilling i DR, som i hvert fald i en periode har været venstreorienteret. Morten Carmel synes, at DR kunne få meget ud af at få Free To Choose til at optræde i tv, og han frygter ikke, Karrieren igangsættes ved Det Konservative Folkepartis grundlovsmøde ved Himmelbjerget 1985 at bandet ved at blive landskendt vil miste sin særlige status blandt de unge konservative: Det er klart, at man ikke både kan have kultstatus og være verdensberømte, spøger Morten med vanlig selvironi. Men der findes jo bands, som kan leve af at optræde og sælge cd er, selv om de er kultbands. Så der er ikke grund til at tro, at vi bliver for mainstream. I form til mer Free To Choose har indimellem været kritisk over for Det Konservative Folkeparti. En sang som Partiets bosser er oprindeligt en sang om den daværende partiledelse, som bandet ikke syntes gjorde nok for at tage et opgør med velfærdsstaten. Teksten blev ændret, da den skulle indspilles på cd, hvor partiet gav tilskud til produktionen: Vi har et udmærket forhold til partiet og vil gerne bidrage til at skabe et fællesskab i den konservative bevægelse. Derfor var der ikke grund til at genere partiet på en albumudgivelse. Desuden var teksten ikke helt aktuel længere, og det var mere oplagt at genere Socialdemokratiet og fagbevægelsen. Men når det er sagt, så ville det jo være stort for os at spille på partiets landsråd og vi er endnu ikke blevet inviteret, siger Morten Carmel drillende. Men det kan nås endnu, for bandet håber at spille sammen i de næste mange år. Vi optræder så længe, vi bliver inviteret. Vi skal nok holde os i form. Og skulle nogen have lyst til at sponsorere nye sange til en cd, så er vi også klar til det, griner Morten. Kim Bille Gram og Henrik Carmel imponerer de unge fans Tak til Morten Carmel for deltagelse i interviewet med underfundige kommentarer og gode historier om Free To Choose Og tak til Henrik Carmel for efterfølgende supplerende bidrag samt et udvalg af billeder af bandet. Blå bog for Free To Choose Medlemmer: Free To Choose består i dag af Ole Søbæk Christensen (guitar) og stifterne, Kim Bille Gram (bas), Henrik Carmel (guitar og sang) og Morten Carmel (trommer). Stiftet: I 1983 under navnet Fredsduerne. Skiftede efter Murens Fald i 1989 navn til Free To Choose. Navnet er inspireret af titlen på en bog af nobelprismodtageren i økonomi, Milton Friedman. Hjemby: Hovedstadsområdet Album: Politisk Korrekt. Udgivet Fidel Castro. 2. Pædagogen Sverre. 3. Politisk korrekt. 4. Lars Lokumskaster. 5. Polle overlever. 6. Partiets bosser. 7. Burger Queen. 8. Kun et nummer. Video: Musikvideo til nummeret Fidel Castro (om Svinebugtaffæren, red.) optaget i begyndelsen af 1980 erne i Helsingør med Kronborg i baggrunden. Bandet står i vandkanten, med en cola i hånden og en luns bacon i vandet. Video med titlen Free To Choose fra optræden i forbindelse med Konservativ Ungdoms landsmøde i Køge, Uddrag fra videoen indgår i DR2 s udsendelse om Konservativ Ungdom vist den 15. februar Videoen kan ses på YouTube Særlige koncertoplevelser: Første koncert i 1983 ved Demokratisk Fredsfraktions landsmøde i Holstebro Livekoncert i 1984 i DR s radioprogram P4 i P1 i forbindelse med Konservativ Ungdoms 80 års jubilæum Konservatives grundlovsmøde ved Himmelbjerget i 1985 Landsmøde hos Socialistisk Folkepartis Ungdom i 2000 Konservativ Ungdoms 100 års jubilæum i Bella Center 2004 Ritualer: Under koncerternes rockede numre sker det ofte, at tilhørerne løsner slipset, sætter det om hovedet og danser vilde rundt. Bandet selv har indført et Kandis -ritual, dvs. ingen indtagelse af alkohol før en koncert med mindre det absolut ikke kan undgås. Fanklub: Facebookgruppen Free To Choose fans 14 Politisk Horisont Politisk Horisont 15

9 Debat Innovativ ledelse Foto sxc.hu Bella Center Copenhagen Har du brug for et topprofessionelt center med en komplet service? Så gør brug af Bella Centers unikke faciliteter: Afholdelse af konferencer, kongresser, møder, kurser, jubilæer, generalforsamlinger, fester og produktpræsentationer. Og fra 2011 direkte indlogering på Bella Hotel - Nordens største hotel med 814 værelser og flere fleksible mødefaciliteter. En gammel elefant ændrer sjældent ledelsesstil og kan ubemærket fungere i mange år Som Skandinaviens førende messe-, udstillings- og kongresarrangør er det Bella Centers politik konstant at anvende og tilpasse ressourceforbrug med hensyntagen til miljøet. Vær med i debatten Send dit bidrag til: Skriv så kort som muligt og ikke flere end 400 ord. Angiv venligst fulde navn, titel, evt. tillidspost samt vælgerforening. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller afvise debatindlæg. Indlæg til næste nummer af Politisk Horisont skal være redaktionen i hænde senest den 15. maj 2010 Innovativ ledelse Af Samina Shah, folkeskolelærer og byrådsmedlem i Viborg Hvorfor skal ledere inden for det kommunale ikke være ansat på kontrakt ligesom i det private? En gammel elefant kan være på en institution i mange, mange år uden, at der er nogen, som stiller spørgsmål til dennes ledelse. Der er ingen kontrakt, som skal genforhandles eller mål, der skal indfries. Hvordan kan en sådan ledelsesstrategi virke som en indsparker? Hvis vi vil innovation i vores kommune, skal vi tænke innovation hele vejen rundt. Det er ikke kun menig mand på gulvet, der her skal tænkes ind og være omstillingsparat. Det gælder bestemt også på ledelsesplan. Jeg ser et problem i, at vi i kommunen ikke har vores ledere ansat på kontrakt, som man f.eks. ser det i det private erhvervsliv. Her bliver en leder ansat i en virksomhed til at varetage forskellige funktioner med det formål, at nå bestemte mål inden for nogle givne rammer og tidsperioder, som giver virksomheden en merværdi. Det kunne eksempelvis være at skabe en økonomisk vækst på 10 procent hen over to år eller at sætte sig på en markedsandel for et produkt på 20 procent. Lykkedes det, kan der være tale om en bonus eller gage forøgelse og lykkedes det ikke, er der en stor risiko for, at man bliver fyret. Man ryger ud og man finder en anden leder, som er bedre. Der er i en sådan ansættelseskontrakt tale om, at der er opgaver, som SKAL være indfriet og der er opgaver, der gerne MÅ være indfriet. I kommuneregi er det helt anderledes, her bliver man som leder ansat til en bestemt institution, og her er ikke målsætninger, der SKAL være opfyldt, som man to år senere skal stå til regnskab for, hvorfor evt. ikke er lykkedes. Der er selvfølgelig målsætninger, men manglende evne til at opnå disse har som regel ingen konsekvens. En leder skal ikke forsvare, hvorfor vedkommende ikke kan holde på sine medarbejdere eller hvorfor der ikke er sket fornyelse inden for dennes område. En skole i Viborg kommune kan ansætte en skoleinspektør, der kan være der, de næste 25 år. Her er det faktisk nærmest kutyme, at man bliver det sted, man blev ansat første gang. I det private erhvervsliv, er det normalen, at man efter 5 år er på vej videre enten i en ny virksomhed eller i en anden afdeling. En tanke - jeg synes kunne være spændende at arbejde videre med i Viborg - kunne eksempelvis være, at vores ledere var ansat af kommunen til at varetage to eller tre institutioner. Således, at der bliver drevet et højere niveau af ambitiøs og målrettet ledelse, og at man som leder ser sig selv som en mere udefra stående indsparker. Fremtidens leder: - være kontraktansat for tre år af gangen, med et årligt review af opnåede mål eller mangel på samme. - have to eller tre institutioner, afdelinger eller områder under sig. - skifte institution eller område efter tre år, hvis genansættelse. En skoleinspektør skulle være leder for to skoler i hver sin ende af byen. Eksempelvis en by skole og en landsbyskole. Her ville skoleinspektøren naturligt tage det bedste fra hvert sted og implementere det, det andet sted. Lykkedes målene vil en genansættelse være naturlig og hun vil efterfølgende være i stand til at sætte sit præg på to eller tre nye skoler. Det er vigtigt, at en leder ikke bliver en del af en institution, men forbliver en overordnet visionær og innovativ person, som er ansat af kommunen til at bringe kommunen op på et højere niveau ved eksempelvis at løfte alle skolerne i kommunen over en årrække. På skole området kunne det se således ud, men jeg mener det generelt for hele kommunen. Jeg tænker på plejehjem, daginstitutioner, forvaltningerne og andre steder, hvor det er muligt. Go local Think global Velkommen i Bella Center 16 Politisk Horisont

10 Vox Pop Tekst Lone Vibe Nielsen & Lasse Dalby Jensen Foto Privat Stemmer fra gaden og bagland Det nye ministerhold er kommet stærkt fra start. Med Lene Espersen, Brian Mikkelsen, Per Stig Møller og Lars Barfoed på friske poster og debut til socialminister Benedikte Kiær og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen blæser de konservative Sune Stougaard, Kadet i søværnet, 20 år Hvad er den største udfordring for de danske politikere inden for det næste års tid? Politikerne skal fjerne fokus fra småsager og finde de store nationale opgaver frem. Emner som burkaer og madpakker fylder væsentligt mere, end de er berettiget til set i forhold til for eksempel finans- og udenrigspolitik. Det irriterer mig, at dansk politik i dag handler mere om personer end om politiske mærkesager. Et partis politik burde ikke afhænge af, hvilke personer der er i partiet, men hvilke værdier partiet står for. Hvordan ser du Konservatives rolle i den sammenhæng? De Konservative gik forrest i den meget omtalte burkasag. Jeg synes, at partiet har mange gode og mere vigtige projekter, for eksempel skattereformen, som bliver overskygget af de her værdipolitiske sager. Der bliver snakket meget om, hvor partierne skal flytte sig hen for at appellere til vælgerne. Tit hører man folk sige, at nu gør et parti sådan og sådan, for dér er vælgerne. Men partiet burde blot fremlægge sine holdninger og synspunkter bedst muligt og så er det op til folket at vælge. Der er brug for en stærk manifestation af hvilke kerneværdier, der adskiller Konservative fra de andre aktører på den politiske scene. vinde med fornyet kraft. Men hvordan skal valget vindes, hvilke budskaber er vigtigst, og hvordan skal formen finpudses. Politisk Horisont har spurgt aktive konservative i baglandet og danskerne på gaden til råds. Lykke Outzen, kontorchef, 35 år nyvalgt til Køge Byråd aktiv i politik siden Hvilke områder skal partiet satse på frem mod valget? Beskæftigelsen - hvad er Konservatives bud på at få flere i arbejde. Og med Benedikte Kiær som ny socialminister kommer vi forhåbentlig igen i front på socialområdet, hvor vi på det seneste har tabt lidt terræn til Dansk Folkeparti i forhold til ældre. Men vi skal ikke komme med falske løfter. Endelig skal vi profilere os mere på hele globaliseringsspørgsmålet og Danmarks muligheder/trusler i forhold til resten af verden. Hvor skal der skrues ned: Vores profil er ikke troværdig, når vi forsøger med hård retorik mod indvandrere, og vi tør ikke være optimistiske på grund af stemningen i befolkningen. Og så skal vi lade være med at blande os i kommunerne normalområder som for eksempel madordningerne. Det var ikke en borgerlig sag, men vi blev presset til at vedtage noget, vi ikke kan stå inde for. Hvad skal partiet gøre internt for at styrke baglandet i den politiske proces? Konferencer og seminarer giver en god ballast til baglandet. På kandidatkonferencen i sensommeren for alle kommunalkandidater fortalte Henriette Kjær og Lene Espersen om forskellige politikområder og gav gode argumenter til valgkampen. Også mindre fora er gode til at klæde folketingsmedlemmerne på, for der sidder en række folk rundt om i landet, som har specialviden og ideer, der kan bruges til politiske initiativer. Samtidig er de politiske nyhedsbreve, hvor seneste politiske initiativer og analyser fremlægges, supergode at bruge, når man skal forsvare konservative sager. Jan Winstedt Bankbetjent, 54 år Hvad er den største udfordring for de danske politikere inden for det næste års tid? At skaffe arbejdspladser og dermed sørge for, at der er flere til at tjene penge til at finansiere Danmarks velfærd. Derudover skal integrationen af indvandrere og flygtninge forbedres, så også de kan komme ud på arbejdsmarkedet og væk fra passiv offentlig forsørgelse. Jeg mener specielt, at det er nødvendigt med en styrket indsats for at integrere muslimske kvinder, da de på samme tid skal slås både med kulturen i baglandet og den danske. Hvordan ser du Konservatives rolle i den sammenhæng? Udfordringerne kræver en stor indsats fra regeringens side. Det er ikke emner, der forsvinder af sig selv. Og emner, der ikke blot kan, og heller ikke skal løses blot ved at sige en masse flotte ord. Bandekrigen og specielle religiøse hensyn viser, hvordan integrationen halter. Samtidig er den økonomiske optur brat stoppet med stigende arbejdsløshed og forfærdelige offentlige budgetter til følge. Man mindes ordene, at efter syv fede år kommer syv magre. I mine øjne er det altså først nu, at regeringen skal bevise, hvad den dur til. Claus Have, økonomichef, 33 år, formand for Konservative i Thisted. Aktiv siden Hvilke områder skal partiet satse mere på? Økonomi og finanspolitik, som bliver det altoverskyggende emne de kommende år både i forhold til at komme igennem krisen og på længere sigt i forhold til den demografiske udvikling. Så skal uddannelse og sundhed, velfærdssamfundets kerneområder, fungere upåklageligt. Desuden er et højt uddannelsesniveau en forudsætning for det højteknologiske samfund, der kan sikre konkurrenceevnen i forhold til den globaliserede verden. Endelig skal vi huske at understrege det personlige ansvar. Ingen mirakelkur bringer os op på procent af stemmerne. Det kræver et langt, sejt træk. Og en rød tråd i vores udspil og kommunikation, så vores politik fremstår sammenhængende og uden tvivl om konservative holdninger og værdier. Hvor skal der skrues ned? Skat og klima. Vi har fået gennemført en markant sænkning af marginalskatten - hurra for det men nu er det tid til at komme videre. Som vores tidligere MF er Else Theill Sørensen (valgt i Thisted kredsen) altid sagde: Skattelettelser er ikke noget, man snakker om det er noget man gennemfører. Før skat igen skal til debat, skal vi sikre, at det kommunikeres ud, så vi ikke opfattes som rigmandspartiet i stedet for folkepartiet. Og så er klimadebatten efterhånden blevet helt religiøs, men efter klimatopmødet tror jeg, at hypen er væk. Hvad skal partiet gøre internt for at styrke baglandet i den politiske proces? Der kan skabes mere pingpong og dynamik mellem partiet og daglandet eksempelvis ved, at politiske udspil kommunikeres til baglandet - ikke kun i form af pressemeddelelser, men også med baggrundsinformation m.v. Derved får man en masse ambassadører, der kan være med til at præge den lokale debat på arbejdspladser osv. En mulighed er også at tage udvalgte medlemmer med en speciel interesse med på råd. Det kunne være med til at kvalitetssikre udspillene. Niels Valdemar Bagger ingeniørstuderende, 23 år Hvad er den største udfordring for de danske politikere inden for det næste års tid? Politikerne har mistet modet. Den største politiske udfordring i dag er at træffe store og vigtige beslutninger, som er upopulære i befolkningen. Vi mangler kort sagt politikere, der tør føre politik. Politik i dag er blevet dybt uinteressant. Vi er et lille samfund, og dermed burde mulighederne for involvering fra den enkelte borger ligge ligefor. Men med et politisk klima gennemsyret af mudderkastning bliver borgernes interesse for nærdemokratiet ødelagt. Dansk politik handler i dag om at vinde næste valg. Ikke om hvad der er bedst for landet på længere sigt. Hvordan ser du Konservatives rolle i den sammenhæng? Konservative har som en del af regeringen ansvaret for at lede Danmark. Lene Espersen gjorde det rigtig godt som justitsminister, men som partileder er hun tæt på at hoppe på populismetoget. Konservative skal turde holde på kravet om reformer efterlønnen skal væk, og det offentlige overforbrug skal stoppes. Pernille Bloch, advokat, 47 år, nyvalgt til byrådet í Holstebro, har været aktiv i politik i fem år. Hvilke områder skal partiet satse mere på? Vi skal give plads til mangfoldighed, være ansvarlige og turde tage debatten om, hvilke opgaver velfærdssamfundet skal løse. Kræver behandling på sygehuse, at man forinden har udvist ansvarlighed for eget helbred? Egenbetaling hos lægen som hos tandlægen? Og på socialområdet skal vi drøfte normalbegrebet. En ADHD diagnose åbner dørene med specialtilbud, og mange forældre efterspørger derfor diagnosen, som i grunden blot er en fællesbetegnelse for en uhensigtsmæssig adfærd. Er det hensigtsmæssigt? Hvor skal der skrues ned? Partiet skal ikke lave flere enkeltsager som burka, madpakkeordninger og lignende. Vi skal distancere os fra Dansk Folkeparti og ikke give fremmedforskrækkelsen frit løb. Vi har altid været et ansvarligt parti med højt til loftet, og jeg tror, at det er en forkert at lægge os i slipstrømmen på Pia Kjærsgaard, når vi notorisk ved, at vi vil få brug for udenlandsk arbejdskraft i årene, der kommer. Ellers vil vi ikke være et attraktivt land at komme til. Hold fast i ansvarligheden og forlad det populistiske, så vinder vi på den lange bane. Hvad skal partiet gøre internt for at styrke baglandet i den politiske proces? Jeg håber, at Lene i sin nye rolle som udenrigsminister bliver mere synlig for befolkningen end som erhvervs- og økonomiminister. Samtidig tror jeg, at det er væsentligt, at både hun og de øvrige folketingsmedlemmer kommer rundt i landet. Både for at vise flaget og for at høre fra de enkelte vælgerforeninger, hvad der sker lokalt. 18 Politisk Horisont Politisk Horisont 19

11 Nye i gruppen Tekst Henrik Winther Foto Scanpix De tre nye svarer igen Den konservative folketingsgruppe har fået tilført nyt blod med tilgangen af Tage Leegaard, der har erstattet Knud Kristensen, som er blevet borgmester i Vesthimmerland; Henrik Rasmussen, som afløser Connie Hedegaard, der som bekendt er taget langt syd på; og Rasmus Jarlov, der midlertidig er inde, mens Charlotte Dyremose er på barselsorlov. Til benefice for Politisk Horisonts læsere og i demokratiets navn har vi stillet de tre mænd de samme fire spørgsmål, så man på den måde kan lære de nye folketingsmedlemmer lidt bedre at kende. Spørgsmål Tage Leegaard Rasmus Jarlov Henrik Rasmussen Hvorfor er du i politik? Jeg er med i politik, fordi jeg kommer fra et politisk engageret hjem. Min far var sognerådsformand, og aktiv i konservativt organisationsarbejde lige så længe jeg kan huske ham. Der blev set mange politiske debatter i TV, og det har sikkert været med til at sætte spirer. Selv blev jeg aktiv i begyndelsen af firserne, da Poul Schlüter blev statsminister, og at man kunne se at det gjorde en forskel at dreje samfundet i en borgerlig retning. Endvidere føler jeg, at der er mange emner, som bør fremmes på dagsordenen. Blandt andet klima, miljø og den fortsatte sikring af økonomisk bæredygtighed. Fordi jeg får det dårligt over at se uansvarlig omgang med Danmarks fremtid. Jeg bliver indigneret, når efterlønnen eksempelvis ikke bliver afskaffet, selvom næsten alle politikere godt ved, at det ville være det rigtige, men blot ikke tør gøre det. Det er for slapt. Jeg er sat i verden for at trække i borgerlig retning. Når først man har været politisk aktiv, er det nærmest som en positiv bakterie der er flyttet ind i kroppen, man bliver jo afhængig af den og der findes vist ingen vaccine mod den Men jeg er politiker, fordi der er så mange ting som kan og skal gøres anderledes, og jeg mener at have nogle værdier med i rygsækken, som kan gøre Danmark til et endnu bedre land at leve og bo i. Derfor tror jeg også, at de politiske områder, man arbejder med, skal følge én, der hvor man er i livet. Så kunst og kulturpolitik, er et område jeg virkeligt finder mig på hjemmebane i, eftersom mange af mine grundlæggende værdier er fra de kreative miljøer, så at kunne medvirke til at formulere en bæredygtig kulturpolitik for fremtiden, vil jeg vægte meget højt. Ligeledes har jeg siddet 16 år i en kommunalbestyrelse i Vallensbæk, så når jeg også kan være kommunalordfører,så er det også fordi, jeg gerne vil være et bindeled til den kommunale velfærdspolitik. Hvad er din ambition i Folketinget på kort sigt, og på langt sigt? Min ambition er i første omgang at være med til at sætte mit område i det Nordvestjyske på Danmarkskortet. Nordvestjylland trænger på mange områder til et løft, og det vil jeg gerne være med til at give et skub i den rigtige retning. Dernæst er det mit ønske, at være med til at lave noget konservativt politik i Folketinget, så vi fortsat kan gøre os fortjent til at være med til at lede Danmark. Bare tanken om at overlade roret til Villy og Helle får en til at gøre en ekstra indsats. Dermed også være sagt, at jeg naturligvis ønsker at få fornyet mit mandat ved det kommende folketingsvalg. Jeg har fået spændende ordførerskaber, som jeg gerne vil arbejde med fremadrettet. At varetage Charlotte Dyremoses poster på en loyal måde, mens hun er på barsel, og samtidig få sat aftryk. Mit mål er altid at bestride den opgave, jeg er sat til at løse så godt og grundigt som muligt. Det er et mål i sig selv... og ambitionen er 100% at gøre ting, jeg kan stå inde for. Derfor er det vigtigt for mig, at jeg siger hvad jeg mener og mener, hvad jeg siger. Hvad har overrasket dig mest ved at komme i Folketinget? Det der måske har overrasket mig mest er al den tid der bliver brugt af oppositionen på meningsløse forespørgsler og samråd. Det drejer sig jo åbenlyst ikke om at få kastet lys på nogle sager, men i stedet om at få kastet lys på spørgsmåls-stilleren. Det er naturligvis også overraskende, hvor hektisk dagen er på Christiansborg, og hvor kort tid man mange gange har til at gøre sig klar til møderne, og de mange sager. Hvor lidt de to blokke lytter til hinanden. Debatterne i salen handler desværre ikke om at udveksle synspunkter, men udelukkende om at profilere sig. Så mange glade medarbejdere på hele Christiansborg, det virker som en arbejdsplans, hvor alle trives, den er fleksibel og så er der et rigtigt godt klima mellem det administrative personale og politikkerne på tværs af alle skel. Hvornår bliver du minister? Det bliver jeg ikke. Næste gang der er isvinter igen. Foreløbig er jeg bare utroligt benovet over at få lov til at sidde i Folketinget. Alt mit politiske arbejde har nu været det hele værd. Når jeg har fortjent det! 20 Politisk Horisont Politisk Horisont 21

12 konservatisme Boglancering Tekst og foto Helle Pilemann Ideologi er noget bras eller? En forventning om en intens konservatismedebat med idéhistoriske drillerier og listige provokationer fik op mod 150 deltagere til at trodse det stride januarvejr for at deltage i CEPOS lancering af bogen 11 konservative tænkere, hvor bl.a. økonomi - og erhvervsminister Brian Mikkelsen ville give sit syn på moderne konservatisme. Og de blev ikke snydt. Forhenværende statsminister Poul Schlüter sagde engang, at ideologi er noget bras. Udtalelsen gav dengang anledning til stor debat i konservative rækker, bl.a. i Konservativ Ungdom. Og emnet konservatisme kan stadig vække debat. Op mod 150 deltagere havde en sen eftermiddag i januar trodset det dårlige vejr og var mødt op til to timers diskussion af moderne konservatisme og dens relevans i den globale verden ved CEPOS lancering af bogen 11 konservative tænkere. Økonomi - og erhvervs minister Brian Mikkelsen var aktiv i konserva- KONSERVATISMENS TÆNKERE ny bog fra CEPOS Hvad vil det sige at være Konservativ? Preben Wilhjelm påstod ikke uden humor, at Konservative er de, der kæmper for at beholde det, deres forgængere ikke kunne forhindre. Men det er ikke hele historien. Konservative grundbegreber som fornuft, realisme og moderation belyses i bogen, hvor 11 konservative tænkere fra J.R.R. Tolkien over Barry Goldwater til T.S. Eliot beskrives af bl.a. David Gress, Mikael Jalving og Hans Hauge. Bogen kan købes hos boghandlere og på tismedebatten i Konservativ Ungdom i 1980 erne. Han var derfor inviteret af CEPOS til at indlede arrangementet ved at give sit bud på moderne konservatisme: Ideologi er noget bras, sagde forhenværende statsminister Poul Schlüter. Da jeg var KU er, var jeg uenig. Men nu 20 år efter må jeg indrømme, at han nok alligevel havde ret. Idealer er vigtige guidelines, men dogmatiske ideologier skal man være varsom overfor, fortalte Brian Mikkelsen. Kultur- og skattepolitik er ifølge Brian Mikkelsen to helt centrale områder i den moderne konservatisme. Kulturpolitik fortæller os, hvem vi er, så vi ikke ender med et historieløst og værdirelativistisk samfund. Og skat er et symbol på ufrihed, og Konservative ønsker mere frihed til den enkelte og går derfor ind for lavere skat. Brian Mikkelsen benyttede også lejligheden til venligt drilleri af CEPOS. Vi er i en tid, der er præget af konservative værdier. Det er derfor dejligt med en bog fra CEPOS om konservative tænkere, selv om CEPOS ofte er mere liberale end konservative. Debatten er ikke til at stoppe Til at sætte gang i diskussionen havde CEPOS også inviteret en anden debattør fra Konservativ Ungdom i 1980 erne, kommunikationsdirektør for Coca-Cola Danmark, Mikael Bonde Nielsen, initiativtager til bogen 11 konservative tænkere Henrik Gade Jensen, samt nogle af bogens bidragydere, Mikael Jalving, Søren Hviid Pedersen og Rune Selsing. CEPOS arbejder for et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt Martin Ågerup, Brian Mikkelsen og Mikael Bonde Nielsen i intens diskussion De bragte bl.a. forholdet mellem liberalisme og konservatisme til debat. Mikael Bonde Nielsen udtalte, at en stærk konservativ kultur er en forudsætning for, at liberalismen har gode vilkår. Mikael Jalving påpegede, at han går ind for et liberalt samfund, men at der skal være offentlige basisydelser til syge, børn og ældre, dvs. offentlige tilbud inden for sygehus-, sundheds- og uddannelsesvæsenet. Og Søren Hviid Pedersen fik provokeret nogle deltagere med synspunktet om, at liberalismens konstante fokus på individet ikke giver mening. For individet er en abstraktion, og det er ingenting i sig selv. Vi definerer altid os selv i forhold til, hvor vi kommer fra, og hvem vi er i familie med osv. Men det var ikke alvor alt sammen. Særlig Rune Selsings kommentar om, at: hiphop er en taberkultur, og hvis man ikke er ordentlig opdraget, bliver lytterne også til tabere, fik smilene frem hos deltagerne. En veloplagt ordstyrer, Martin Ågerup (direktør for CEPOS), sørgede for, at deltagerne også fik panelets syn på emner som dannelsesbegrebet og taxameterordning i uddannelsessystemet, moralsk bæredygtighed, Danmarks Radio, islamisme og revolutioner. Efter to timer måtte ordstyreren afbryde debatten og runde arrangementet af. Deltagerne kunne herefter beriget begive sig hjemad i vinterkulden i vished om, at debatten om konservatisme lever i bedste velgående og fortsat vil bidrage til udviklingen af Det Konservative Folkeparti. Bogen 11 konservative tænkere kan så længe lager haves købes på til en reduceret pris på 99 kr. Rune Selsing, Søren Hviid Pedersen, Mikael Jalving og Henrik Gade Jensen fik provokeret og drillet deltagerne og hinanden med skarpe bemærkninger Boganmeldelse af Martin Østergaard-Nielsen Læseværdig antologi om konservative tænkere At konservatismen står centralt i tidens politiske debat kan man aflæse i de mange debatbøger, der er udkommet over konservativ ideologi i de seneste år. Eller det vil sige: Betegnelsen konservativ ideologi kan man jo ikke bruge om konservatismen, der netop har en indgroet skepsis over for ideologier som et af sine mest markante karaktertræk. I stedet kan man sige, at konservatismen består af en række betragtninger om menneskets natur og samfundets indretning, som har vist deres styrke gennem mange generationer, og som taler til os med styrke i dag. Det har nutidens borgerlige tænkere og debattører også opdaget, hvilket har præget deres produktion og gjort det til en særdeles intellektuelt stimulerende tid at være konservativ i. Seneste udgivelse er kommet fra den liberale tænketank Cepos og har titlen 11 Konservative tænkere, redigeret af Rasmus Fonnesbæk Andersen og Henrik Gade Jensen. Der er tale om en antologi med bidragydere fra både den liberale og konservative del af det politiske spektrum dog med en overvægt til de liberale og bogen er som sådan præget af både de styrker og svagheder, der præger antologi-formen. Manglende dialog Blandt styrkerne kan nævnes, at bogens afsnit giver en varieret og ofte ganske uventet indføring i konservativ tænkning, eftersom bidragyderne tydeligvis har haft mere eller mindre frie hænder til at beskæftige sig med de personligheder, de selv måtte ønske. Mens det på negativsiden må tælle, at man savner en rød tråd i bogens afsnit. Den store frihed, der er blevet tildelt de enkelte bidragydere, er sket på bekostning af bogens helhed. Konservatismen og dens tænkere bliver ikke angrebet ud fra én overordnet synsvinkel men ud fra en lang række undervinkler, hvilket medfører, at de forskellige essays ikke rigtig går i dialog med hinanden. Forsvar for nationen Når det er sagt, skal det dog slås fast, at der er rigeligt med højt kvalificeret læsestof i bogen. Blandt de mest interessante bidrag kan nævnes Hans Hauges kapitel om T.S. Eliots anglokatolske konservatisme, David Gress s tekst om Alexis de Tocqueville, hvor han belyser de konservative perspektiver i tænkningen hos den berømte franskmand, der jo ellers primært bliver betragtet som liberal, samt Kasper Støvrings afsnit om den engelske filosof Roger Scruton og hans forsvar for nationen. Nævnes skal også Henrik Gade Jensens særdeles læseværdige og velskrevne forord om konservatismen i generel forstand. En bedre indføring i konservativt tankesæt er sjældent set. Og så endda skrevet af en liberal! 22 Politisk Horisont Politisk Horisont 23

13 Kommunal konference 2010 Tekst Lone Vibe Nielsen Aktiviteter Konservative resultater, tak Udfordringen er krystalklar. Hårdt arbejde og konservative resultater såvel på Christiansborg som ude i kommuner og regioner. 1. Det er kravet, hvis fortsat fremgang skal sikres ved det kommende folketingsvalg og kommunalvalget i Det var de 116 fremmødte MF-ere og kommunalog regionalpolitikere enige om på partiets kommunalkonference i januar i DGI-Byen i København. Partiformand Lene Espersen indledte debatten om de kommende kommunale udfordringer med at konstatere, at kommunalvalget forstærker billedet af, at der er tre store kommunale partier i Danmark. Den position skal forfægtes og helst styrkes, og vejen frem er en sikker økonomisk styring i de nu 12 K- kommuner kombineret med en solid og synlig indsats af de konservative lokalpolitikere i de øvrige kommuner. Opgaven er langtfra let med udsigt til kommunal nulvækst næste år. Men den økonomiske krise åbner også muligheder, fastslog Lene Espersen og pegede på, at de knappere økonomiske ressourcer kan skabe rum til nytænkning. Eksempelvis bør kommunerne sætte flere opgaver i udbud, opfordrede partiformanden. Og kampgejsten blandt de fremmødte var entydig. De næste valg skal vindes. Lad os komme i gang - og udveksle erfaringer og gode ideer på tværs af partiet, lød meldingen. Mere og tættere kommunikation er en vigtig ingrediens i opskriften på fornyet fremgang. Konkret kan en god ide i en konservativ kommune som eksempelvis juniorpædagoger i Vallensbæk give inspiration til konservative græsrødder i resten af landet. Et stort skridt til at forstærke de interne netværk blev taget på konferencen, hvor blandt andet aktuelle kommunal- og regionale spørgsmål som integration, god ledelse og økonomistyring var på dagsordenen. Under overskriften Nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem hvad nu? afstemte de nyeste byrådsmedlemmer forventningerne til de kommende fire år, mens politikerne fra kommuner, hvor Konservative er en del af konstitueringsflertallet, udvekslede erfaringer og tips til, hvordan der sikres størst indflydelse. Også K-politikere fra kommuner, hvor de er i mindretal, fik lejlighed til drøfte mindretallets muligheder for indflydelse, mens regionsrådsmedlemmerne diskuterede behovet for samarbejde på tværs af regionerne. 1. Spørgelysten var stor på årets kommunalkonference i DGI-Byen. 2. Naser Khader var en af de mange foredragsholdere, der var med på dette års kommunalkonference. 3. Henrik Rasmussen fortalte om juniorpædagoger i Vallensbæk og gav inspiration til konservative græsrødder. April april Redaktørsammenkomst, Odense 24. april Formandsmøde, København Maj maj Kampagnekursus Juni juni Grundlovsmøder, hele landet 12. juni Kandidatkursus juni Kandidatkursus juni Sommeruniversitet, København Oktober oktober Landsråd, Aalborg 5. oktober Folketinget åbner, Christiansborg oktober Kampagnekursus Jubilæum 100 års jubilæum i Vallensbæk Den 10. april er der jubilæumsfest i Vallensbæk. Den Konservative Vælgerforening fylder 60 år, og Club C kan fejre sit fyrretyvende år med møder og arrangementer for alle medlemmer og husstande i Vallensbæk. Festen for 100 års jubilæet foregår på Korsagergård kl.18, blandt andet med deltagelse af partiformand, udenrigsminister og vicestatsminister, Lene Espersen, og hendes mand. En tredje jubilar, borgmester Kurt Hockerup, har siden 1985 været formand i Vallensbæk og kan derfor fejre 25års jubilæum som formand for Konservative i Vallensbæk Vallensbæk har nydt godt af konservativt flertal i kommunalbestyrelsen siden Både vælgerforeningen og Club C har således i sammenlagt 100 år gjort et fantastisk arbejde for Konservative og Vallensbæk, og en jubilæumsfest er fortjent. 24 Politisk Horisont Politisk Horisont 25

14 Valgkamp på Samsø Tekst Søren Mølgård Opslagstavlen Sådan vil en valgplakat traditionelt hænge i resten af landet, men ikke på Samsø Nyvalg til kommunalt FU og hovedbestyrelsen På kommunalkonferencen lørdag den 23. januar blev Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler, nyvalgt som kommunalbestyrelsesmedlemmernes medlem af partiets hovedbestyrelse. Han afløser Kurt Hockerup, der ikke ønskede genvalg. Rådmand i Århus, Marc Perera Christensen blev valgt ind i partiets kommunale forretningsudvalg. Han afløser tidligere borgmester Rolf Aagaard-Svendsen. Der var genvalg af borgmester i Viborg, Søren Pape Poulsen, og borgmester i Vallensbæk, Kurt Hockerup. Regionsrådsmedlemmerne har udpeget tidl. MF Christian Wedell-Neergaard, regionsrådsgruppeformand i Region Sjælland, som deres medlem af Hovedbestyrelsen. Christian Wedell-Neergaard overtager pladsen efter Benedikte Kiær, der sidder i Hovedbestyrelsen som 2. næstformand for Det Konservative Folkeparti. Ny procedure i C-shoppen Valgkampe på Samsø skiller sig nok lidt ud fra andre kommuner Der har i mands minde ikke været opsat valgplakater på hele øen. Denne gamle beslutning er noget alle partier respekterer. Derved undgår vi at plastre byerne til med mere eller mindre skønne billeder og tilfældige og ofte intetsigende slagord. Annoncér i Politisk Horisont Med en annonce i Politisk Horisont får du dit budskab ud til konservative partimedlemmer. Politisk Horisont har en loyal læserskare, der med stor interesse læser bladet. Kontakt Politisk Horisont på og hør nærmere om mulighederne for at annoncere i bladet Kontingentopkrævning 2010 I midten af januar igangsatte partiet en Betalingsservice-kampagne, hvor alle medlemmer med en adresse, som ikke var tilmeldt Betalingsservice, modtog en personlig om at tilmelde sig ordningen senest den 8. februar. Kontingentopkrævningen for 2010 blev sendt ud til medlemmerne ultimo februar, med betalingsfrist den 4. marts. For de medlemmer, som er tilmeldt Betalingsservice, fremgik opkrævningen af betalingsoversigten for marts måned. Grundet administrative omlægninger på Hovedkontoret opsamles ordrer til C-shoppen nu i løbet af ugen og postforsendes hver onsdag, således at de bestilte varer er fremme inden weekenden (for eksempel til brug for gade-aktioner og lignende). Bestillingen skal være modtaget senest onsdag kl for at blive afsendt onsdag. Nyt reklamebureau 15. januar præsenterede Konservative sit nye reklamebureau. Partiet brugte til og med seneste folketingsvalg Kunde & Co, og siden da har Bates Y&R bistået med projekter. Fremover hedder bureauet Adtomic. Det var et tilvalg, snarere end et fravalg mellem de bureauer, der alle demonstrerede et både dybt engagement og indsigt i, hvordan politik skal kommunikeres i fremtiden. De havde forstået forskellen på kommerciel markedsføring og politisk markedsføring, siger generalsekretær Martin Dahl.Partiet begyndte sidste sommer at lede efter nyt bureau, og den lange proces hvor 25 bureauer blev skåret ned til først 9 og siden 3 er nu forbi. Hvad gør vi så for at få vore budskaber ud til vælgerne? Naturligvis omdeles valgprogrammer, enten enkeltvis eller sammen med øens daglige avis Samsøposten, men ved denne valgkamp besluttede vi at der skulle gøres noget ekstraordinært. Det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen stillede velvilligt sin gamle rustrøde kassevogn til rådighed. Det lykkedes at få den synet en absolut sidste gang. Bilen blev malet om i den kendte konservative grønne farve, en farve der har været meget populær her sidst på året. Op til valgkampen havde vi lidt politisk disput med de Radikale, der ikke mere ville være Radikale, så det endte med følgende tekst: Stem C om jeg må B` Og så passer den grønne farve rigtig fint til energiøen Samsø. Der var dog politikere fra andre partier der protesterede lidt, dog med smil på læben, mod den kørende skiltning, men der eksisterer ingen aftale om forbud mod mobile skiltninger. Et frisk pust i valgkampen, og resultatet? De Konservative vandt borgmesterposten med 2 mandater ud af 11. Ikke så ringe endda. Informer os! Er du flyttet, eller har du fået ny mailadresse? Husk at give Hovedkontoret besked via mail på: 26 Politisk Horisont Politisk Horisont 27

15 ID-nummer LÆS ERHVERVS- NYHEDERNE FØR DE TRYKKES! Hvis du vil vide, hvor journalisterne får deres ideer til erhvervsnyheder, så læs DI Indsigt. Bestil et gratis abonnement og få DI Indsigt i din inbox ca. hver uge. > Send en mail til

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER

Stem på Charlotte Sahl Madsen. Leder. Vi stemmer nemlig på Charlotte Sahl- Madsen. Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Nr. 5-september 2011 26. årgang VALG-NUMMER Leder Så blev valget udskrevet, valget vi vidste, skulle komme, og valget vi vel alle har ventet på. I lang tid har der hersket noget, der lignede kaos i den

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd - UgebrevetA4.dk

Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd - UgebrevetA4.dk S M MYTE PUNKTERET Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 9. oktober 2017 Danmark kommer ind på en tiendeplads i en

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere