Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder"

Transkript

1 Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

2 Indhold 1. Indledning Læsevejledning Begrebsdefinitioner Generelt om fusioner/sammenlægninger Teknisk fusion af netvirksomheder Sammenlægning af netområder Teknisk fusion af netvirksomheder Meddelelsestyper til teknisk fusion af netvirksomheder Krav til netvirksomheden Overblik over priselementer Eksisterende tilknytninger for afgifter Datakonsistens Krav til elleverandøren Meddelelsestyper Sammenlægning af netområder Meddelelsestyper til sammenlægning af netområder Krav til netvirksomheden Datakonsistens Liste af målepunkter Aflæsning for skabelonafregnede målepunkter Udvekslingsmålepunkter Nettabsmålepunkter Sammenlægning ind i nyt netområde Krav til elleverandøren Periodisering af forbrugsopgørelser Kogebøger for fusion og sammenlægning Tidsplan/forløb af en teknisk fusion af netvirksomheder Planlægning af fusion Fusion igangsættes Kontrol af fusion Tidsplan / forløb af sammenlægning af netområder Planlægning af sammenlægning af netområder Sammenlægning af netområder igangsættes Kontrol af sammenlægningen Aktørtest i DataHub Bilag 1: Teknisk fusion af netvirksomheder Bilag 2: Sammenlægning af netområder

3 1. Indledning Dette dokument beskriver de forhold, som gør sig gældende ved tekniske fusioner af netvirksomheder og sammenlægninger af netområder for aktører i markedet, som opererer i DataHub. Forskriftsmæssigt beskriver forskrift D1 bilag 2 reglerne for fusioner/sammenlægninger. Dette dokument vil indgå i BRS-Guiden og beskrive de tekniske metoder for fusioner/sammenlægninger. 1.1 Læsevejledning Dette dokument vil behandle den tekniske fusion af netvirksomheder og sammenlægninger af netområder i to adskilte dele, selvom de to handlinger ofte vil skulle effektueres sammenhængende / kort efter hinanden. Fusioner af elleverandører behandles ikke i dette dokument. 1.2 Begrebsdefinitioner Teknisk fusion af netvirksomheder 2 (eller flere) netvirksomheder der fusioneres. Sammenlægning af netområder 2 (eller flere) netområder der sammenlægges. Udførelsesdato Den dato hvor det bagvedliggende arbejde udføres af Energinet. Effektueringsdato Den dato hvorved fusionen eller sammenlægningen får effekt. Denne dato vil altid være den 1. i en måned. 3

4 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger En fusion påvirker mange aktører i markedet, og derfor skal fusioner planlægges nøje. For eksempel kan slutkunder undre sig over ændrede data i eloverblik.dk, og elleverandører påvirkes med dataopdateringer og muligvis ændrede kunde/leverandørforhold. Mekanismerne for elmarkedet og DataHub betyder også, at en teknisk fusion af netvirksomheder kan påvirke historiske data det vil sige, at aktørerne skal have særlig opmærksomhed på konsekvenserne for de perioder, der ligger før effektueringsdatoen - og at den sluttelig med sammenlægning af netområder vil have påvirkning i mindst tre år frem i tiden. 3 år tilbage i tid 3 år frem i tid Disse to forhold om påvirkning af resten af markedet og tidspændet er væsentlige at forholde sig til under en fusion. I DataHub skelnes der mellem tekniske fusioner af netvirksomheder og sammenlægning af netområder. Hver især har sine egne metoder og egne påvirkninger af markedet. Derfor behandles de særskilt igennem dette dokument. En teknisk fusion af netvirksomheder er en forudsætning for sammenlægning af netområder. Dog skal bemærkes, at der findes aktører, der har flere aktive netområder på ét GLN-nummer, hvorved de kan nøjes med sammenlægninger af netområder. 2.1 Teknisk fusion af netvirksomheder Tekniske fusioner af netvirksomheder skal altid effektueres pr. den 1. i en måned af hensyn til engrosafregningen, som altid dækker en hel måned En fusion af netvirksomheder er en fusion af to juridiske enheder. Den blivende virksomhed (fx GLN A) overtager alle forpligtelser, som den forsvindende netvirksomhed (fx GLN B) måtte have. 4

5 Dette forhold afspejles i DataHub ved at gennemføre en fusion på aktuelle og historiske data således, at den fortsættende virksomhed bliver ejer af alle data for den forsvindende virksomhed. GLN A vil få adgang til alle data i GLN B også nedlagte målepunkter. En teknisk netvirksomhedsfusion er baseret på sammenlægning af minimum to GLN numre, hvoraf kun det ene vil eksistere i DataHub efter fusionen. Det vil sige, at gamle aggregeringer som tidligere blev beregnet for og tilsendt GLN B, fremadrettet stadigt vil blive beregnet for GLN B, men sendes til GLN A. Priselementer og tilknytninger vil ikke automatisk blive håndteret under en teknisk fusion af netvirksomheder. For at sikre, at GLN A overtager alle GLN B s priselementer og tilknytninger, skal priselementer og tilknytninger afsluttes af GLN B pr. effektueringsdatoen for fusionen. Derefter skal den fortsættende netvirksomhed (GLN A) oprette og tilknytte priselementerne til målepunkterne pr. effektueringsdatoen. Netvirksomheden skal her være opmærksom på varslingsfrister og tidsfrister overfor kunder og andre aktører i forbindelse med evt. ændrede niveauer i priselementer. Den fortsættende netvirksomhed vil i alle henseender være ansvarlig for den forsvindendes netvirksomheds aktiviteter. Det drejer sig både om måledataansvaret og målerstamdataansvaret samt ikke mindst ansvaret for de historiske afregninger af engrosydelser 2.2 Sammenlægning af netområder Sammenlægninger af netområder er en aktivitet, som sker til den 1. i en given måned af hensyn til andelstallene, som altid dækker en hel måned. Det er muligt at sammenlægge to områder til et nyt netområde eller sammenlægge et eksisterende ind i et andet eksisterende. Sidstnævnte er den hyppigste metode, og som regel er det største netområde det fortsættende. Det er en forudsætning for at gennemføre sammenlægningen af netområder, at netområderne har samme netvirksomhed, og at der dermed senest samtidig med sammenlægningen af netområder er gennemført en teknisk fusion af netvirksomheder. Derudover er det forudsat, at der efter sammenlægningen af netområder kun er én balanceansvarlig pr. elleverandør. Nedlagte målepunkter medtages ikke i overførslen til det nye netområde, men skal alene håndteres i forhold til det gamle netområde. Ved sammenlægning af netområder vil de(t) gamle netområde(r) forsvinde pr. den 1. i en given måned. Dette gøres af hensyn til andelstallene, der altid dækker en hel måned. Her skal man være opmærksom på, at der ved aggregeringer for perioder før sammenlægningen stadig vil udsendes data på det eller de tidligere netområder. Håndteringen af alle historiske korrektioner sker på de gamle netområder. 5

6 3. Teknisk fusion af netvirksomheder Netvirksomheden vil skulle levere en række data og selv klargøre en række data inden en fusion kan gennemføres. I dette kapitel er kravene beskrevet for teknisk fusion af netvirksomheder. 3.1 Meddelelsestyper til teknisk fusion af netvirksomheder Ved teknisk fusion af netvirksomheder udsendes meddelelser af følgende typer: RSM-034 Fremsend prisliste med forretningsårsagskode D18 opdater stamdata prisinformation RSM-031 Fremsend afregningsstamdata med forretningsårsagskode D17 opdater stamdata afregning Dette er standardmeddelelser og årsagskoder, der allerede kendes i DataHub i dag. 3.2 Krav til netvirksomheden Overblik over priselementer Under en teknisk fusion af netvirksomheder foretages ingen konvertering af priselementer. Den indfusionerede netvirksomhed skal selv nedlægge alle priselementer pr. effektueringsdatoen for fusionen, hvorved alle prislinks stoppes. Den fortsættende netvirksomhed skal oprette alle priselementer og skal tilknytte prislinks til samtlige målepunkter. Dette skal gøres inden sidste beregning af andelstallene (3 arbejdsdage før effektueringsdatoen for fusionen). Til dette skal standardprocesserne i DataHub (med de dertilhørende tidsfrister) benyttes. BRS-031 Opdatering af abonnement prisliste BRS-032 Opdatering af gebyr prisliste BRS-033 Opdatering af tarif prisliste BRS-037 Afregningsstamdata for et målepunkt tilknytning af abonnementer, gebyrer og tariffer Tidsfrister, formater og metoder er beskrevet i Kogebogen for tekniske fusioner af netvirksomheder (afsnit 5) Eksisterende tilknytninger for afgifter Ved teknisk fusion af netvirksomheder vil den fortsættende netvirksomhed efter netvirksomhedsfusionen modtage aggregeringerne på afgifterne, som den ophørende netvirksomhed tidligere fik tilsendt. Tilknytninger til disse afgifter udsendes ikke til den fortsættende netvirksomhed som en del af fusionsprocessen, men skal anmodes særskilt af den fortsættende netvirksomhed efter gennemført netvirksomhedsfusion for at opnå et fuldstændigt billede, inden der skal køres 6

7 datakonsistens. Anmodningen foretages via BRS-038 Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt Datakonsistens Det anbefales, at netvirksomheden før og efter fusionen foretager datakonsistens for tilknytninger på alle involverede GLN-numre. Såfremt der viser sig fejl, skal disse rettes. Der kan eventuelt aftales et servicevindue med Energinet.dk til rettelse af tilknytninger udover de normale tidsfrister. 3.3 Krav til elleverandøren Elleverandøren er den aktør, som påvirkes af en teknisk netvirksomhedsfusion, og elleverandøren skal kunne modtage de ændrede data. Nedenstående er beskrevet, hvilke krav elleverandøren skal kunne håndtere ved teknisk netvirksomhedsfusion Meddelelsestyper Alle nødvendige informationer udsendes fra DataHub til elleverandøren via de kendte RSM-beskeder (RSM-031 & RSM-034) således, at det fulde transaktionsspor opretholdes. Der udsendes på forhånd blød information om, hvilke ændringer der gennemføres. Tidsfrister, formater og metoder er beskrevet i Kogebogen for tekniske fusioner af netvirksomheder (afsnit 5). GLN-nummeret er en del af nøglen for priser og tilknytninger. Det fulde transaktionsbillede udsendes efter fusionen som RSM-beskeder. Historisk påvirker fusionen perioden til og med den sidste korrektionsafregning tre år efter driftsmåneden. Principielt sker ingen historiske ændringer, men elleverandøren skal kunne håndtere, at ældre aggregeringer fremsendes indtil sidste korrektionsafregning for perioder med det gamle GLN-nummer. Endvidere skal korrektioner håndteres i forhold til de ophørte GLN. For perioden efter den teknisk netvirksomhedsfusion anvendes kun det fortsættende GLN nummer. 7

8 4. Sammenlægning af netområder At lægge to netområder sammen kræver, at det defineres, hvilket netområde der skal være det fortsættende, og hvilke(t) der skal ophøre. Det er muligt at lægge flere netområder sammen i samme proces. Ligeledes er det muligt at sammenlægge to eller flere netområder ind i et helt nyt netområde. Dette har dog nogle særlige betingelser, som beskrives i afsnit Derudover skal en række forudsætninger være på plads, som er beskrevet i nedenstående afsnit. 4.1 Meddelelsestyper til sammenlægning af netområder Ved sammenlægninger af netområder udsendes følgende beskeder: RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata med forretningsårsagskode E32 opdater målepunkt. Skæringsdatoen vil være den præcise sammenlægningsdato. Note: Denne dato vil være en fremtidig dato. 4.2 Krav til netvirksomheden Datakonsistens Ved en sammenlægning af netområder anbefales det, at netvirksomheden, som har de to netområder, foretager datakonsistens forud for sammenlægningen for at sikre, at alle målepunkter er til stede i DataHub og håndteres under sammenlægningen. Umiddelbart efter sammenlægningen bør der igen foretages datakonsistens for det fortsættende netområde Liste af målepunkter Der skal afleveres en komplet liste til Energinet.dk over de målepunkter, som skal flyttes fra det gamle netområde til det nye netområde. Tidsfrister, formater og metoder er beskrevet i Kogebogen for sammenlægninger af netområder (afsnit 5) Aflæsning for skabelonafregnede målepunkter En sammenlægning af netområder kan gennemføres uden aflæsninger, men netvirksomheden opfordres til i videst muligt omfang at foretage en aflæsning på præcis sammenlægningsdatoen af hensyn til at opnå den mest præcise periodisering. Hvis der vælges ikke at benytte metoden med en aflæsning pr. effektdato for sammenlægningen, vil DataHub periodisere forbruget ud fra metoden, som er beskrevet i afsnittet om periodisering i kapitel 4.4 8

9 Ved nettoafregningsgruppe 6 må der ikke foreligge en aflæsning før ved den ordinære aflæsningsdato. DataHub vil periodisere forbruget ud fra metoden, som er beskrevet i afsnittet om periodisering i kapitel Udvekslingsmålepunkter Der skal på forhånd ligge en klar plan for håndtering af alle udvekslingsmålepunkter i de sammenlagte netområder. Samtlige udvekslingsmålepunkter med det netområde der forsvinder, skal beskrives i en oversigt, der skal afleveres til Energinet.dk. Det skal besluttes, om udvekslingsmålepunkterne enten nedlægges/oprettes igen pr. effektueringsdatoen for sammenlægningen, eller om de skal konverteres via den liste af målepunkter, der skal afleveres jf. afsnit Nabonetvirksomheder som har måleansvaret for udvekslingsmålepunkter, der berøres af sammenlægningen, kontaktes af Energinet.dk med henblik på behandling af udvekslingsmålepunkterne. Tidsfrister, formater og metoder er beskrevet i Kogebogen for sammenlægninger af netområder (afsnit 5) Nettabsmålepunkter Nettabsmålepunktet for det fortsættende netområde bevares. Såfremt der oprettes et nyt netområde, skal netvirksomheden meddele det nye nettabsmålepunkt til Energinet.dk senest 4 uger inden netområdesammenlægningen Sammenlægning ind i nyt netområde Ved en sammenlægning ind i et helt nyt netområde ID er der en række yderligere betingelser, der skal være opfyldt. Det nye netområde skal være etableret senest 4 uger før sammenlægningen, og der skal udpeges et nettabsmålepunkt. Ved sammenlægning ind i et helt nyt netområde kræves aflæsning af samtlige målepunkter inklusiv nettoafregningsgruppe 6, da der ikke findes nogen fordelingskurver for et nyt netområde. 4.3 Krav til elleverandøren Elleverandøren er den aktør, som påvirkes af en netområdesammenlægning, og elleverandøren skal kunne modtage de ændrede data. Nedenfor er beskrevet, hvilke krav elleverandøren skal kunne håndtere ved en sammenlægning af netområder. Alle nødvendige informationer udsendes fra DataHub til elleverandøren via de kendte RSM-beskeder (RSM-022 Fremsend målepunkt stamdata ) således, at alle målepunkter får en stamdataopdatering. Ved mangler tages kontakt til DataHub Supporten. 9

10 Der udsendes på forhånd blød information om, hvilke ændringer der gennemføres. Tidsfrister, formater og metoder er beskrevet i Kogebogen for sammenlægninger af netområder (afsnit 5). Sammenlægninger af netområde sker pr. den 1. i en given måned. Det betyder, at elleverandøren skal kunne håndtere, at et målepunkt eksisterer i et netområde i en periode og i et andet netområde i en anden periode. Der kan ske flere netområdesammenlægninger over tid således, at målepunkter kan have haft mere end to netområder. Elleverandøren skal være opmærksom på, at aggregeringer er pr. netområde, og at der i op til tre år (korrektionsafregning) kommer aggregeringer på gamle netområder. Elleverandøren skal være opmærksom på, at hvis ikke elleverandøren opererer i det fortsættende netområde, får elleverandøren et nyt område at operere i. Andelstal for det fortsættende netområde genberegnes efter sammenlægning. 4.4 Periodisering af forbrugsopgørelser For at undgå at der skal ske en fuldstændig opgørelse af et netområde, er det muligt ved sammenlægninger af netområder at gennemføre denne uden aflæsning af forbrugsopgørelser (RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand ). Dette medfører dog, at en forbrugsopgørelse, som løber henover en sammenlægningsdato, skal periodiseres på en særlig måde, da den dækker en periode, hvor der er to forskellige netområders fordelingskurver i spil. Dette sikrer en korrekt engrosafregning. For at simplificere opgørelsen er det sidste driftsdøgn i forbrugsopgørelsen som afgør, hvilket netområdes fordelingskurve forbruget skal periodiseres efter. Hvis det sidste driftsdøgn ligger i det gamle netområde, skal dette netområdes fordelingskurve anvendes. Såfremt det sidste driftsdøgn i forbrugsopgørelsen ligger i det nye fortsættende netområde, anvendes dette netområdes fordelingskurve for hele forbrugsopgørelsens (RSM-011 Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand ) periode. Netområde A Netområde B Skæringsdato for netsammenlægning Forbrugsopgørelse Forbrugsopgørelse Brug fordelingskurven for netområde A Brug fordelingskurven for netområde B 10

11 5. Kogebøger for fusion og sammenlægning Det nedenstående er en generel opdeling i tre hovedafsnit. Disse inddelinger vil efterfølgende bliver yderligere og mere detaljeret beskrevet henholdsvis for teknisk fusion af netvirksomheder og for sammenlægninger af netområder. Planlægning af fusion Energinet.dk registrerer ønskerne fra markedet Der afholdes møde med aktøren,hvor planen gennemgås sammen med dennes IT-leverandør Test planlægges Fusion igangsættes Information udsendes i markedet med al nødvendig information Energinet.dk aftaler en præcis dato for den praktiske gennemførelse af fusion/sammenlægningen og melder denne ud i markedet med en tidsplan for datadistribution i markedet Kontrol af fusion Energinet.dk tester fusionen på dataniveau,og aktøren skal foretage datakonsistens efter fusionen De endelige data som er berørt af fusionen/sammenlægningen udsendes til aktørne i markedet. I figur 1 ses et eksempel på en tidslinje for teknisk fusion af netvirksomheder, hvor netvirksomhederne fusionerer den 1. juni 2017: Efterfølgende er en generel tidsplan som deltagerne i en teknisk fusion af netvirksomheder eller en sammenlægning af netområder skal følge. Der ligger skiftevis en række opgaver til aktørerne og til Energinet.dk, og dette kapitel er for at danne et overblik over aktiviteterne. Tidspunkter er markeret med grønt og aktiviteternes ejer er markeret med understregning. I bilag 1 er udarbejdet en tidslinje for Teknisk fusion af netvirksomheder og i bilag 2 er der udarbejdet en tidslinje for Sammenlægning af netområder. 11

12 5.1 Tidsplan/forløb af en teknisk fusion af netvirksomheder Planlægning af fusion Tidspunkt: 4 måneder før effektueringsdatoen for fusionen Netvirksomheden meddeler fusionsønsket til Energinet.dk Netvirksomheden skal som følge af forskrift D1 melde fusionen til Energinet.dk. For teknisk netvirksomhedsfusion er fristen 4 måneder. Der opfordres til at meddele Energinet.dk om fusionen så hurtig som muligt, da et fusionsforløb snildt kan løbe op i 4 måneder eller mere med planlægning, forberedelse, kontroller mv. En teknisk fusion af netvirksomheder skal altid have effektdato den 1. i en måned af hensyn til engrosafregningen, som altid dækker en hel måned. Meddelelsen skal indgå som en almindelig supportsag til DataHub Support og skal indeholde navne og GLN-numre på de implicerede netvirksomheder, en ønsket fusionsdato samt oplysninger på kontaktpersoner. Tidspunkt: 4 til 3,5 måneder før effektueringsdatoen for fusionen Energinet.dk afklarer Energinet.dk afdækker de tekniske forhold omkring fusionen herunder fastlægning af muligt fusionstidspunkt. Energinet.dk indkalder til møde med de implicerede parter Energinet.dk vil herefter indkalde netvirksomheden og dennes IT-leverandør til et møde, hvor projektplaner, opfølgningsplaner og tidsplaner for fusionen og dens test præsenteres Fusion igangsættes Tidspunkt: 3,5 måneder før effektueringsdatoen for fusionen Energinet.dk melder ud til markedet Informationerne om implicerede parter og effektdato meldes ud via DataHub GUI nyheder/meddelelser, onsdags-morgenmøderne samt samarbejdsforums. Tidspunkt: 2,5 måneder før effektueringsdatoen for fusionen Netvirksomheden gør Energinet.dk opmærksom på priselementer Netvirksomheden sender bløde informationer til Energinet.dk om, hvilke priselementer der stoppes i den indfusionerede netvirksomhed, samt hvilke priselementer der oprettes i den fortsættende netvirksomhed. Netvirksomheden skal her være opmærksom på evt. andre tidsfrister overfor kunder og andre aktører. Tidspunkt: 2 måneder før effektueringsdatoen for fusionen 12

13 Energinet.dk giver markedet besked om ændringerne i priselementer Informationerne om prislinks meldes ud via DataHub GUI nyheder / meddelelser, onsdags-morgenmøderne samt dialogforums. Netvirksomheden skal have styr på certifikater og brugere Netvirksomheden skal kontrollere certifikater til B2B kommunikation med DataHub for den fortsættende netvirksomhed ikke udløber midt i fusionen. Endvidere vil DataHub GUI brugere for den indfusionerede netvirksomhed ikke automatisk blive overført til den fortsættende netvirksomhed, men skal oprettes i den fortsættende netvirksomhed. Tidspunkt: 1 måned før effektueringsdatoen for fusionen Energinet.dk og netvirksomheden afholder Go/No-GO møde. Et Go/No-Go møde afholdes mellem Energinet.dk og de implicerede parter. Netvirksomheden stopper/opretter priselementer i DataHub produktion Netvirksomheden skal stoppe alle priselementer for den indfusionerede netvirksomhed og oprette nye priselementer i den fortsættende netvirksomhed i Data- Hub produktion med standardprocesserne i DataHub. Tidsfristen for processerne er 31 dage før effektdato for fusionen. Energinet.dk udsender informationer om den tekniske gennemførsel af fusionen Energinet.dk udsender informationer om den tekniske gennemførsel af fusionen samt annoncerer DataHub nedlukning. Denne nedlukning forventes at være i et tidsrum en til to uger inden effektueringsdatoen for fusionen af netvirksomhederne. Energinet.dk udsender statusinfo til markedet Energinet.dk vil udsende informationer til markedet, hvor der vil informeres om ændrede andelstal, fikseringer og re-fikseringer. Tidspunkt: ca. 2 uger før effektueringsdatoen for fusionen Energinet.dk effektuerer den tekniske fusion DataHub lukkes ned og den tekniske fusion af netvirksomheder gennemføres. Herefter har den fortsættende netvirksomhed overtaget ansvaret for samtlige målepunkter. Netvirksomheden opretter nye prislinks Netvirksomheden opretter de nye prislinks senest 3 arbejdsdage før effektueringsdatoen for fusionen grundet beregningerne af andelstal. Tidspunkt: 3 arbejdsdage før effektueringsdatoen for fusionen 13

14 Energinet.dk beregner andelstal Præcis 3 arbejdsdage før effektueringsdatoen for fusionen beregner og udsender Energinet.dk andelstallene. Tidspunkt: På effektueringsdatoen for fusionen Fusionen af netvirksomheder træder i kraft i engrosafregningen De nye prislinks træder i kraft Kontrol af fusion Tidspunkt: Umiddelbart efter effektueringsdatoen for fusionen Netvirksomheden skal foretage kontrol af datakonsistens Netvirksomheden skal foretage kontrol af datakonsistens med fokus på prislinks og priselementer. Tidspunkt: 3 uger efter effektueringsdatoen for fusionen Energinet.dk udsender informationer om refiksering Ca. 3 uger efter effektueringsdatoen for fusionen informerer Energinet.dk om refikseringen vedrørende det udgåede GLN-nummer. 5.2 Tidsplan / forløb af sammenlægning af netområder Planlægning af sammenlægning af netområder Tidspunkt: 4 måneder før effektueringsdatoen for sammenlægningen Netvirksomheden meddeler ønsket om sammenlægninger af netområder til Energinet.dk Netvirksomheden skal som følge af forskrift D1 melde sammenlægningsønsket til Energinet.dk. For sammenlægninger af netområder er fristen 4 måneder. Der opfordres til at meddele Energinet.dk om sammenlægningen så hurtig som muligt, da et sammenlægningsforløb snildt kan løbe op i 4 måneder eller mere med planlægning, forberedelse, kontroller mv. Meddelelsen skal indgå som en almindelig supportsag til DataHub Support og skal indeholde navne og netområdenumre på de implicerede netområder, en ønsket sammenlægningsdato samt oplysninger på kontaktpersoner. Tidspunkt: 4 til 3,5 måneder før effektueringsdatoen for sammenlægningen Energinet.dk afklarer Energinet.dk afdækker de tekniske forhold af sammenlægningen herunder fastlægning af muligt sammenlægningstidspunkt. 14

15 Energinet.dk indkalder til møde med de implicerede parter Energinet.dk vil herefter indkalde netområdeejerne og deres IT-leverandør til et møde, hvor projektplaner, opfølgningsplaner og tidsplaner for sammenlægningen og dens test præsenteres. Her skal der afklares, om der ønskes en aflæsning for effektueringsdatoen for sammenlægningen eller ej Sammenlægning af netområder igangsættes Tidspunkt: 3,5 til 3 måneder før effektueringsdatoen for sammenlægningen Energinet.dk melder ud til markedet Informationerne om implicerede parter og effektdato og evt. aflæsning af målepunkter meldes ud via DataHub GUI nyheder / meddelelser, onsdagsmorgenmøderne samt dialogforums. Tidspunkt: 2 måneder før effektueringsdatoen for sammenlægningen Energinet.dk afdækker E20 udvekslingsmålepunkter og nettabsmålepunkter Energinet danner rapporter over E20 udvekslingsmålepunkter og nettabsmålepunkter i de implicerede netområder. Disse oversigter afleveres til netområdeejeren. Netvirksomheden udfører datakonsistens kontrol Netvirksomheden trækker lister fra DataHub over målepunkter i de implicerede netområder. Dette kunne være Målepunkter pr. netvirksomhed. Disse rapporter skal danne grundlaget for sammenligningen med de registrerede målepunkter i egne systemer. Der skal endvidere være et fokus på tariftilknytninger. Energinet.dk invitere netvirksomheden til møde omkring E20 udvekslingsmålepunkter og nettabsmålepunkter På dette møde bliver Energinet.dk og netvirksomheden enige om opsætningen af E20 udvekslingsmålepunkter og nettabsmålepunkter i det fortsættende netområde. På E20 udvekslingsmålepunkter er der to muligheder: Nedlægning (BRS-007)/oprettelse eller en præcis angivelse over ændringerne i til/fra-net i den endelige datafil (mere herom i punktet Netvirksomheden afleverer konverteringsliste til Energinet.dk ). Energinet.dk inviterer de implicerede parter på E20 udvekslingsmålepunkterne til et møde De implicerede parter i de omkringliggende netområder inviteres til et eventuelt møde omkring deres ønske om metode på deres udvekslingsmålepunkter ind mod de sammenlagte netområder. Energinet.dk opdaterer den ønskede opsætning af E20 udvekslingsmålepunkter med transmissionsnettet i Panda Panda-systemet skal informeres om ændringerne på E20 med transmissionsnettet (netområderne 003 og 007). Energinet.dk melder den endelige tidsplan ud til markedet Energinet.dk melder ud omkring de endelige planer og effektdato ud via Data- Hub GUI nyheder / meddelelser, onsdags-morgenmøderne samt dialogforums. 15

16 Tidspunkt: 1 måned før effektueringsdatoen for sammenlægningen Netvirksomheden afleverer konverteringsliste til Energinet.dk Netvirksomheden aflever den komplette liste over målepunkter, der skal overflyttes til et nyt netområde. Listens format er en kommasepareret fil (CSV). Nedenfor er der tre eksempler på målepunkter, der skal overføres. Der skal ligges mærke til, at det er her, der skal angives (med Y/N), om der ønskes en aflæsning pr effektueringsdatoen for sammenlægningen eller ej. Den sidste linje er et eksempel på et E20 udvekslingsmålepunkt, der ændres (ikke nedlægges). MeteringPointId,EffectuationDate,NeedsRSM011,OldGridArea,NewGridArea, OldToGrid,NewToGrid,OldFromGrid,NewFromGrid; , ,N,21,25,,,,; , ,Y,21,25,,,,; , ,N,22,25,23,23,22,25; Energinet.dk håndterer konverteringslisten Energinet.dk foretager kontrol på konverteringslisten Tidspunkt: Ca. 1 uge før effektueringsdatoen for sammenlægningen Energinet.dk invitere de implicerede parter til Go/No-Go møde. Et Go/No-Go møde afholdes mellem Energinet.dk og de implicerede parter. Energinet.dk informerer til markedet Energinet.dk melder ud omkring de endelige planer og effektdato ud via DataHub GUI nyheder / meddelelser, onsdags-morgenmøderne samt dialogforums. Energinet.dk sender endelig liste over målepunkter til netområdeejer Energinet fremsender den endelige konverteringsliste til netområdeejer til endelig kontrol. Herefter fryses det forsvindende netområde (netvirksomheden må ikke oprette/nedlægge målepunkter). Alle ændringer på målepunkter i det forsvindende netområde skal logges af netvirksomheden. Tidspunkt: Ca. 4 arbejdsdage før effektueringsdatoen for sammenlægningen Den tekniske side af sammenlægningen af netområderne foretages Den tekniske side af sammenlægningen af netområderne foretages. Her udsendes RSM-022 stamdatameddelelserne. Tidspunkt: 3 arbejdsdage før effektueringsdatoen for sammenlægningen Energinet.dk beregner andelstal Præcis 3 arbejdsdage før effektueringsdatoen for sammenlægningen beregner og udsender Energinet.dk andelstallene. Tidspunkt: På effektueringsdatoen for sammenlægningen Sammenlægningen effektueres De implicerede områder sammenlægges. 16

17 5.2.3 Kontrol af sammenlægningen Tidspunkt: Umiddelbart efter effektueringsdatoen for sammenlægningen Netvirksomheden bør foretage kontrol af datakonsistens Netvirksomheden bør foretage kontrol af datakonsistens som have fokus på de loggede ændringer på målepunkter i det forsvundne netområde (fra punkt Energinet.dk sender endelig liste over målepunkter til netområdeejer ) Tidspunkt: 1 uge efter effektueringsdatoen for sammenlægningen Energinet.dk udsender informationer om refiksering Ca. 1 uger efter effektueringsdatoen for sammenlægningen af netområder informerer Energinet.dk om refikseringen vedrørende det udgåede netområde-nummer. 17

18 6. Aktørtest i DataHub Implicerede parter vil blive tilbudt at deltage i et testforløb i forbindelse med en teknisk fusion af netvirksomheder og/eller sammenlægning af netområder. Testforløbet vil blive gennemført på PRE04 testmiljøet med effektdato senest én måned før effektueringsdatoen for fusionen af netvirksomheder eller sammenlægningen af netområder i DataHub produktion. Dette vil sige, at Kogebogen for henholdsvis fusioner og sammenlægninger kan følges, blot sker fusionen/sammenlægningen i testmiljøet.. Resultatet af testforløbet vil blive brugt til input til Go/No-Go møderne, der er beskrevet i kogebøgerne 18

19 7. Bilag 1: Teknisk fusion af netvirksomheder 19

20 8. Bilag 2: Sammenlægning af netområder 20

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 3

Teknik- & implementeringsmøde 3 Teknik- & implementeringsmøde 3 19. december 2016 19. december 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 3 1 Agenda 1 Actionliste 3 2 Releaseplan og kendte fejl 4 3 Orientering: Projekter 5 4 Orientering:

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6 Juni 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt 1 Actionlisten 2 Releaseplan 3 4 Flexafregning Fusion af elleverandører 5 Nordisk gruppe 6 Arbejdsgruppe under TI 7 Persondata forordning

Læs mere

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1

Cut-over. Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Cut-over Opstart 15-01-2014 13/81118-40 1 Agenda Overordnet rammesætning for Cut-over Tidsplan Interessenter Kommunikationsplan Projektfasekriterier Cut-over dokumentet De 11 hovedpunkter fra kommissoriet

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 12. maj 2016 Klik her for at angive tekst. Version 4.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/11 1. WP16-engrosafregning

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 23. marts 2016 16/02558-4 23-03-2016 1 Indhold 1. Opfølgning parathedsvurdering

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1/33 FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 15. oktober 2014 Version 1.0 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 28. oktober. Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 28. oktober. Møde Engrosmodellen Dialogforum 28. oktober Møde 23 14-15485-51 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Spørgeskemaundersøgelsen oktober b) Væsentlige milepæle i tids- og aktivitetsplanen

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 Version 4.10 Træder i kraft 1. april 2016 Dec. 2015 Dec. 2015 Dec. 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-08075-1 Dok. 15-08075-1

Læs mere

Referat Teknik og implementeringsmøde 2

Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Referat Teknik og implementeringsmøde 2 Energinet.dk.dk, 7. november 2016 fra kl. 10.00 til 15.00 Deltagere Søren Vesterager, Energinet.dk André Bryde Alnor, Energinet.dk Martin Lervad Lundø, Energinet.dk

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 26 22. Oktober 2015 14-15488-61 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet milepælsopfølgning 4. Status i henhold

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Migrering og Datakonsistens V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Agenda Energinet.dk Plan for migrering Stamdata filer til migrering Teknisk setup Succeskriterier og kritiske forhold i forhold

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

Vejledning til End 2 End testen

Vejledning til End 2 End testen Til Deltagerne i End 2 End testen runde 1 Vejledning til End 2 End testen Denne vejledning skal give deltagerne en let forståelig beskrivelse af gennemførslen af End 2 End testen. 30. oktober 2012 JOG/MAA

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 9. december 2015 xvje/ach Version 1.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/9 1. WP16-engrosafregning Formålet med

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Cut-over. 18. august Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. 18. august Dato - Dok.nr. 1 Cut-over 18. august 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Kort status på sidste runde kommentarer Status inaktiv Rådighedsbetaling Nettoafregningsgruppe 6 Dato - Dok.nr. 2 Status på Cut-over guide Kommentarerne

Læs mere

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 13/ Træder i kraft den

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 13/ Træder i kraft den Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold FebruarHøringsversion maj 2014 Revideret jf.høringsnotat af 25. februar 2014 Version 1.56 Træder i kraft den 1.10.2015 JanMar. 2014 2013 FebApr.

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 14 20. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Tids- og aktivitetsplanen - status 3. Status på it-udvikling Energinet.dk og it-leverandører

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-03-2015 14/15485-26 24-2-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status 3. Tids- og aktivitetsplan 4. Ændringsstyring og E2E-godkendelse 5. Retningslinjer for

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017

NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017 VEJLEDNING NETSELSKABETS OG LEVERANDØRENS HÅNDTERING AF UDVIDELSER TIL NETTOAFREGNEDE ANLÆG PR. 1. APRIL 2017 1/17 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2017-03-20 0.1 RSF Vejledning etableret

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

REFERAT TI-MØDE 7 REFERAT. Tid: 24. august 10:00-15:00. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

REFERAT TI-MØDE 7 REFERAT. Tid: 24. august 10:00-15:00. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia REFERAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 REFERAT TI-MØDE 7 Tid: 24. august 10:00-15:00 Dato: 24. august 2017 Forfatter: CSI/CSI

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Version 4.5 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 Jan. 2014 Feb. 2014 Feb. 2014 DATE USS PHQ USS SHR NAME REV.

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version)

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version) Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers. 3.6.2 (indarbejdes i næste version) 1.1 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i DataHub, som

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere