Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser"

Transkript

1 Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1

2 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2

3 Detailmarkedet for el under stor forandring Detailmarkedet er markedet mellem leverandørerne og forbrugerne af el DataHub Energinet.dk s rolle Markedsforskrifter Forretningsmæssig ejerskab af Timemålere 2013 Engros- model DataHub Strategi og udvikling af detailmarkedet Kontrol/overvågning og statistik af markedsprocesser/aktører 2020 NY elpristavle Kunden i centrum 2016 Indfasning af flexafregning Nordisk markedsharmonisering 2016 Leveringspligt

4 4

5 Formålet med et ændret detailmarked - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra deres elleverandør - Kunder skal tage et aktivt valg for at få strøm i stikkontakten - Strømline processer og tidsfrister i elmarkedet - Transparens og adgang til data - Løbende afregning af faktisk timeforbrug for både store og små kunder 5

6 6

7 Engrosmodellen ændringer 25. februar 2015: Udkast til revideret elforsyningslov og elafgiftslov 1. behandlet i Folketinget Engrosmodellen ændres, så netvirksomhederne bliver ansvarlige for indbetaling af afgifterne til SKAT via elleverandørerne Engrosmodellen forslås idriftsat d. 1. april 2016, således at aktørerne får tid til at gennemføre denne ændring Leveringspligten, som blev vedtaget af Folketinget i juni 2014, indføres samtidig med Engrosmodellen 21. april: 2. behandling 28. april. 3. behandling 7

8 8

9 Ansvar for stamdata Kunderelaterede stamdata Målepunktsrelaterede stamdata Engrosrelaterede stamdata 9

10 Forskrifter 10

11 Elforsyningsloven Bekendtgørelser Markedsforskrifter BRS guide RSM guide Dansk Energis standardaftale 11

12 Nuværende BRS-guide 12

13 Ny BRS-guide Fejlagtige flytninger Målerhåndtering Kundestamdata Forventet årsforbrug Tællerstand Forbrugsopgørelse Beregnede energitidsserier Aggregering af engrosydelser Opdatering af engrosydelser Afregningsstamdata Anm. om serviceydelser - NV Leverandørskift - kort varsel 13

14 Hvilke forskrifter er ændret? Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift I: Stamdata 14

15 Forskrift H1 er ændret som følge af: Engrosmodellen Elleverandøren sættes i centrum overfor kunden! Afskaffelsen af forsyningspligt/indførelsen af leveringspligt Kunden skal aktivt vælge sit elselskab! Forbedringer Eksempelvis mulighed for at annullere fremtidige flytninger i DataHub Løbende tilpasning af reglerne for bl.a. at sikre forbrugerbeskyttelsen Skærpelse af adgangen til historiske timedata i tilbudsfasen Sagsnr.: 14/

16 Ny høring på vej - Forskrifterne er opdateret som følge af de seneste lovændringer: - Konsekvensrettelser - Enkelte funktionalitetsmæssige forbedringer - Flexafregning 16

17 Tilflytning - Ny kunde registreres for målepunkt Tilflytning - Ny kunde registreres for målepunkt 17

18 Tilflytning Hvad er SOM I DAG Hvad er meget NYT 18

19 Flytning - hvad er det i DataHub? I forhold til DataHub opereres med til- og fraflytninger: SOM I DAG Ved tilflytning registreres en ny kunde på målepunkt i DataHub Det er irrelevant om elleverandøren allerede er registreret for målepunktet i forvejen! Ved fraflytning afregistreres den eksisterende kunde fra målepunkt i DataHub Sagsnr.: 14/

20 Tilflytning - Hvornår Er kunden registreret på målepunktet i forvejen? JA NEJ Leverandørskift Samme kunde men ny elleverandør, skal registreres på målelpunkt Tilflytning Ny kunde skal registreres på målepunkt (Kunden bor måske allerede på adressen, men er ikke registreret som kunde i DataHub) Sagsnr.: 14/

21 Tilflytning Tidsfrist for anmeldelse Skabelonafregnede målepunkter SOM I DAG - 15 arbejdsdage tilbage i tid, og + 60 kalenderdage frem i tid Flexafregnede målepunkter NYT Samme som skabelonafregnede målepunkter Timeafregnede målepunkter SOM I DAG - 5 arbejdsdage tilbage i tid, og + 60 kalenderdage frem i tid 21

22 Tilflytning Informationer ved anmeldelse Informationer som skal angives ved anmeldelse: En skæringsdato Ét målepunkts ID / aftagenummer Ét kundenavn Ét CPR- eller CVR-nr. på kunde Efter godkendt anmeldelse: Elleverandøren indsender de samlede kundestamdata til DataHub efter anmeldelsen er godkendt To kunder? Elleverandøren registrerer begge kunder 22

23 Tilflytning - Mulighed for annullering Annullering mulig indtil 3 arbejdsdage før skæringsdato: Indtil dette tidspunkt afventer processen effektuering Anmeldelse stadig mulig(tilbage i tid) men tilflytning lavet efter tidsfrist kan ikke annulleres 23

24 Tilflytning - Mulighed for annullering Tidsfrister Hvordan er det nu lige? Tommelfingerregel: Tæl dage mellem hændelser: Sidste dag hvor annullering er mulig Skæringsdato Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Torsdag kl (start på døgnet) er annulleringsfristen udløbet! Sagsnr.: 14/

25 Tilflytning - Effektuering Når annulleringsfristen udløber effektueres processen endeligt Ved effektuering får: 1 Nuværende elleverandør besked om tilflytningen 2 Netvirksomheden besked om tilflytningen 3 Elleverandører for fremtidige leverandørskift besked om annullering 4 Netvirksomheden indsender forbrug og en tællerstand til DataHub. DataHub videresender til elleverandør Sagsnr.: 14/

26 Tilflytning - Flere typer Som noget nyt findes flere typer af tilflytning: 1 Almindelig tilflytning 2 Sekundær tilflytning Der gælder samme krav og tidsfrister Så hvorfor flere typer? 26

27 Tilflytning - Flere typer Eksempel: Lejebolig 1. 1 Ny lejer har glemt at melde sin tilflytning til en elleverandør 2. Da der ingen forsyningspligtig elleverandør er mere, ved ejeren af 2 lejligheden, at strømmen til lejligheden risikerer at blive afbrudt, hvis ikke der bliver gjort noget Ejeren laver derfor en midlertidig aftale med en elleverandør om at levere strøm til lejligheden, indtil lejeren selv får lavet en aftale. Det selvom ejer og lejer faktisk havde aftalt, at lejer skulle lave en aftale med en elleverandør De nuværende regler forhindrer en tilflytning til samme dag. Sekundær tilflytning gør det muligt - De overskrives ved flere tilflytninger på samme dag. Dvs. når lejer laver sin aftale, kan det ske til samme dag, som ejer har lavet sin sekundære tilflytning. Almindelige tilflytninger kan fortsat ikke overskrives 27

28 Tilflytning- Flere typer Ingen regel i markedsforskiften om hvornår du skal bruge det ene eller det Hvordan vælger jeg som elleverandør den rigtige tilflytningstype? Som elleverandør - Spørg dig selv: Almindelig tilflytning (som i dag) Først til mølle på en valgt skæringsdato andre tilflytninger afvises Ønsker du eller kunden en tilflytning, som skal forblive registreret? JA NEJ Processen kan ikke overtrumfes Sekundær tilflytning Ved flere tilflytninger til samme dag gennemføres den sidste Sekundær tilflytning overtrumfes af enhver tilflytning til samme eller en tidligere skæringsdato Sekundær flytning er fuldt gyldig som en almindelig flytning, hvis ikke den annulleres af andre tilflytninger Sagsnr.: 14/

29 FEJL ved flytninger - To muligheder Fejlen opdages inden annulleringsfristens udløb Annullering Fejlen opdages efter annulleringsfristens udløb Fejlagtig flytning Anmeldelse/skæringsdato Annulleringsfrist (3 arbejdsdage) Sagsnr.: 14/

30 Fejl ved flytninger - Håndtering Fejlagtige flytninger kan som noget NYT håndteres på to måder: 1 Manuelt dvs. med Energinet.dk supports involvering Tungere proces SOM I DAG 2 Automatisk dvs. uden Energinet.dk supports involvering Lettere proces NYT Sagsnr.: 14/

31 Fejl ved flytninger Kompleksitet Hvorvidt fejlen kan håndteres manuelt eller automatisk afhænger af situationens kompleksitet: Har der været leverandørskift eller flytninger efter fejlen blev lavet, er situationen kompleks og SKAL håndteres manuelt I andre situationer er processen (sandsynligvis) simpel og KAN håndteres automatisk 31

32 Fejl ved flytninger - Håndtering Processen for fejlagtig flytning startes i Markedsportalen Markedsportalen viser om fejlen: Kan håndteres manuelt og automatisk (simpel), eller Kun manuelt (kompleks) Hvis simpel NYT Udfyld formular i markedsportal og igangsæt automatisk proces Ligner proces for fejlagtigt leverandørskift Se senere Hvis kompleks SOM I DAG Udfyld formular og igangsæt manuel proces Energinet.dk håndterer herefter det videre forløb Sagsnr.: 14/

33 Opsamling Tilflytning Tilflytning Tilflytning er meget lig i dag MEN med mulighed for annullering Frivilligt om man vil bruge den ene eller anden type tilflytning Fejlagtig flytning Fejlagtig flytning kan i mange tilfælde håndteres automatisk 33

34 Leverandørskift - Skift mellem to elleverandører Sagsnr.: 14/24949

35 Leverandørskift Hvad er SOM I DAG Hvad er meget NYT Generelle regler Almindeligt leverandørskift Annullering af leverandørskift Fejlagtigt leverandørskift Igangsat af elleverandøren Igangsat af kunden 35

36 Leverandørskift - Hvornår Leverandørskift Er kunden registreret på målepunktet i forvejen? JA NEJ Samme kunde men ny elleverandør skal registreres på målepunktet Tilflytning Ny kunde skal registreres på målepunkt (Kunden bor måske allerede på adressen, men er ikke registreret som kunde i DataHub) ALTSÅ: Når kunde SKIFTER ELLEVERANDØR på en adresse/målepunkt, hvor kunden allerede bor - og dette skal registreres i DataHub Sagsnr.: 14/

37 Leverandørskift SOM I DAG TIDSFRIST Skal stadig anmeldes senest 10 arbejdsdage før skæringsdatoen Kan annulleres indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen Besked til netvirksomheden om aflæsning/forbrugsopgørelse 3/9 dage før skæringsdatoen Skal anmeldes så 14-dagesfristen for fortrydelse udløber inden tidsfristen for annullering udløber 37

38 Leverandørskift SOM I DAG Først til mølle princippet fastholdes Der skal være indgået en aftale, før leverandørskifte kan anmeldes i DataHub 38

39 Leverandørskift NYT Kundens CPR-nr. / CVR-nr. skal oplyses Efter anmeldelse af leverandørskift sender DataHub stamdata til elleverandøren, der skal kontrollere data og korrigere/godkende over for DataHub inden 3 dage før skæringsdatoen. Manglende tilbagemelding afvisning af leverandørskiftet Ved annullering sendes besked til netvirksomheden om, at der ikke skal aflæses/indsendes forbrugsopgørelse Netvirksomheden kan validere og anvende forslag til tællerstand indsendt af elleverandøren Sagsnr.: 14/

40 Leverandørskift generelle regler Kun aftale med den eller de personer, der er registret som kunde 40

41 Leverandørskift generelle regler Jeg skal fortælle dig om: Fortrydelsesret Regler for annullering CPR-nr. i DataHub Skæringsdato Slutafregning Sagsnr.: 14/

42 Almindeligt leverandørskift SOM I DAG! bortset fra Krav om CPR-nr. / CVR-nr. Indsendelse af kunderelaterede stamdata senest 3 arbejdsdage før skæringsdatoen 42

43 Annullering af almindeligt leverandørskift TIDSFRIST: 3 arbejdsdage før skæringsdatoen Ex Anmeldt på forkert målepunkt Forkert CPR-nr. (= forkert kunde) Kunden har fortrudt 43

44 Fejlagtigt leverandørskift BETINGELSE for at elleverandøren kan anmelde fejlagtigt leverandørskift: Ingen korrekt/tilstrækkelig aftale med kunden Ex forkert navn Ex anmeldt til DataHub til forkert dato Ex anmeldt på forkert adresse 44

45 Fejlagtigt leverandørskift BETINGELSER for at kunden kan påberåbe et fejlagtigt leverandørskift Ingen korrekt/tilstrækkelig aftale Fejlen kunne ikke være opdaget af kunden på et tidligere tidspunkt Kunden har reageret inden for rimelig tid på henvendelser fra elleverandøren Kunden har i alle tilfælde reageret ved den første modtagelse af faktura fra den nye elleverandør 45

46 Fejlagtigt leverandørskift Kunden har krav på at genindtræde i den gamle aftale med den tidligere elleverandør Undtagelse: Den gamle elleverandør har forud og uafhængigt af det anmeldte leverandørskift meddelt ophør over for kunden Den gamle elleverandør registreres automatisk i DataHub. Kan afvises i 3 dage fra elleverandøren får besked om, at han igen er indsat som elleverandør Kunden har krav på at blive afregnet, som om fejlen ikke var sket 46

47 Fejlagtigt leverandørskift igangsat af kunden Kunden kan igangsætte fejlagtigt leverandørskift via kundeportalen 2 angivelsesmuligheder: 1 2 Fortrydelsesret udnyttes Fejl TIDSFRIST: Elleverandøren skal senest 5 arbejdsdage efter kundens anmeldelse acceptere eller afvise kundens anmodning. Manglende afvisning registreres som passiv accept Afvisning meddeles samtidig til kunden og til DataHub Ved afvisning afsluttes processen i DataHub Sagsnr.: 14/

48 Fejlagtigt leverandørskift igangsat af kunden 1 Vedr. udnyttelse af FORTRYDELSESRET Det skal fremgå af elleverandørens bekræftelse på aftale til kunden, at kunden via kundeportalen kan fortryde en forbrugeraftale Informationer til kunden på kundeportalen: Kan se om accept/afvisning af fortrydelsen Oplysning om klageadgang Oplysning om generel adgang til leverandørskift med 10 arbejdsdages varsel Oplysning om, at det kan medføre eventuelle økonomiske omkostninger, hvis en gyldig kontrakt afbrydes Sagsnr.: 14/

49 Fejlagtigt leverandørskift igangsat af kunden 2 Vedr. anmeldelse af FEJL (= fejlagtigt leverandørskift) Informationer til kunden på kundeportalen: Forudsætningerne for at anmelde fejlagtigt leverandørskrift oplyses på kundeportalen Der skal være tale om noget undskyldeligt, som kunden med rimelig omhu ikke kunne have undgået Oplysning om generel adgang til leverandørskift med 10 arbejdsdages varsel 49

50 Fejlagtigt leverandørskift igangsat af elleverandøren eller af kunden Fejlen opdages inden annulleringsfristens udløb Annullering Fejlen opdages efter annulleringsfristens udløb Fejlagtigt leverandørskift Sagsnr.: 14/

51 Opsamling leverandørskift CPR-nr./CVR-nr. skal altid indtastes ved leverandørskift Kunden kan selv igangsætte annullering og fejlagtigt leverandørskift Den tidligere elleverandør indsættes automatisk fra skæringsdatoen, når der anmeldes fejlagtigt leverandørskift. Hvis elleverandøren mener ikke at være forpligtet til at genoptage leverancen, skal det afvises senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af besked om genoptagelse 51

52 Fraflytning START slide med billede og overkskrift Fraflytning - Når kunde flytter fra et målepunkt Sagsnr.: 14/24949

53 Fraflytning uden tilflytning Hvordan håndteres situationer, hvor en kunde flytter fra sin hidtidige adresse uden at der er en ny forbruger tilmeldt? Der er ingen forsyningspligtig virksomhed mere, der tager ansvar! Udgangspunkt: Det er den elleverandør, der hidtil har leveret til aftagepunktet, der fortsat har ansvaret for målepunktet. Lovreguleret forpligtelse! 53

54 Fraflytning uden tilflytning Lovfastsat ejerhæftelse: Ejeren hæfter indtil der er indgået aktiv aftale på adressen Ejerens ansvar at sikre aktiv aftaleindgåelse Hæftelsen sker til reguleret pris Hvad skal elleverandøren gøre? Kontakte ejeren med tilbud 5 hverdage til at træffe valg: Indgå anden aftale (ejer eller lejer) Få afbrudt Passivt acceptere tilsendt kontrakt Mere information på Dansk Energis kursusdag vedr. lovregulering 54

55 Fraflytning - hvornår er det relevant? 11. Kunden fraflytter målepunktet og ønsker ikke længere at hæfte for målepunktet, og 22. Når den elleverandør, som har modtaget flyttemeddelelsen, ikke har en aftale med en anden kommende kunde på tidspunktet for registrering af fraflytning Dvs. Fraflytning uden en tilflytning Sagsnr.: 14/

56 Fraflytning - hvornår er det relevant? EKSEMPEL Jeg bor i en lejebolig og melder en fraflytning til min elleverandør. Min kontrakt flytter ikke med og dermed kan jeg komme ud af kundeforholdet. Elleverandøren kender ikke den nye kunde og melder derfor en fraflytning, da jeg har ret til at komme ud af kundeforholdet. Det kan være der går 2 timer det kan være der går 2 dage før elleverandøren finder en ny kunde eller ejeren Sagsnr.: 14/

57 Fraflytning - Hvornår Skal kunden fjernes fra målepunktet JA JA Tilflytning Ny kunde skal registreres på målepunkt (Kunden bor måske allerede på adressen, men er ikke registreret som kunde i DataHub) Skal elleverandør blive på målepunktet? JA Kender vi den nye kunde? Fraflytning NEJ Kunde skal afregistreres, men elleverandør forbliver registeret som elleverandør ALTSÅ: Når kunden FRAFLYTTER en adresse/målepunkt, og elleverandør ikke kender ny kunde på adressen/målepunktet Sagsnr.: 14/

58 TIDSFRISTER SOM I DAG Kunden melder fraflytning til sin nuværende elleverandør TIDSFRIST: Anmeldes af elleverandøren senest 3 arbejdsdage og tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Ikke muligt at melde fraflytning med tilbagevirkende kraft. NYT Kan annulleres indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. 1. Elleverandør anmelder fraflytning til ønsket skæringsdato Maks. 60 kalenderdage Min. 3 arbejdsdage 2. Netvirksomheden får besked fra DataHub 3 arbejdsdage Skæringsdato Sagsnr.: 14/

59 Hvad sker der på skæringsdatoen? Kunden: DataHub fraflytter kunden på målepunktet og indsætter kundenavn ukendt i DataHub Elleverandøren på målepunktet: Forbliver den samme dvs. hæfter for betalinger relateret til målepunktet, dvs: Betaling af indkøbt el Betaling af tariffer, abonnementer og gebyrer til netvirksomheden Betaling af tariffer til Energinet.dk Betaling af afgifter 59

60 Hvad sker der efter skæringsdatoen? 1. Elleverandør anmelder fraflytning til ønsket skæringsdato Maks. 60 kalenderdage Min. 3 arbejdsdage 2. Netvirksomheden får besked fra DataHub 3 arbejdsdage Skæringsdato Annullering Kunde: Kunden er registreret i DataHub Kunde ukendt Elleverandør hæfter for betalinger tilknyttet målepunktet Sagsnr.: 14/

61 Områder med forsyningspligt Kunden: DataHub fraflytter kunden på målepunktet og indsætter kundenavn ukendt i DataHub Elleverandøren på målepunktet: I områder med forsyningspligt overtager forsyningspligtig elleverandør kunde ukendt 61

62 Hvad sker der efter skæringsdatoen? 1. Elleverandør anmelder fraflytning til ønsket skæringsdato Maks. 60 kalenderdage Min. 3 arbejdsdage 2. Netvirksomheden får besked fra DataHub 3 arbejdsdage Skæringsdato Annullering Kunde: Kunden er registreret i DataHub Elleverandør Kunde ukendt Forsyningspligtig elleverandør Sagsnr.: 14/

63 Opsamling - Fraflytning Huskeregel for fraflytning: Ingen kunde samme elleverandør Muligt at annullere en fraflytning 63

64 Leveranceophør og leverandørskift med Leveranceophør forkortet og varsel leverandørskift - Aftale med kunde ophører forkortet varsel - Aftale med kunde ophører 64

65 Leveranceophør - Relevant hvornår? Aftalen med kunden ophører Primært to situationer 1 Kunden misligholder aftalen Fx ved manglende sikkerhed til elleverandøren 2 Kundens aftale udløber Kunde ønsker ikke at forny aftale, eller Elleverandør ønsker ikke at forny aftale Leveringspligt: Husholdningskunder har visse rettigheder i elforsyningsloven Lejeboliger: Elforsyningslovens 6 C Sagsnr.: 14/

66 Leveranceophør - Hvorfor anmelde? Elleverandøren ønsker ikke at være registreret på målepunktet i DataHub efter aftaleophør med kunden - Hvorfor? Fordi elleverandøren hæfter for: Betaling af indkøbt el Betaling af tariffer, abonnementer og gebyrer til netvirksomheden Betaling af tariffer til Energinet.dk Betaling af afgifter Hvor længe hæfter elleverandøren? Indtil elleverandøren er afregistreret fra målepunktet Betingelse: Elleverandøren er ikke forpligtet til at forblive registreret - fx i loven 66

67 Leveranceophør - Hvornår Skal kunden fjernes fra målepunktet JA Skal elleverandør blive på målepunktet? NEJ Leveranceophør Kunde og elleverandør afregistreres målepunktet Tilflytning Ny kunde skal registreres på målepunkt JA Kender vi den nye kunde? JA NEJ Fraflytning Kunde skal afregistreres, men elleverandør skal også forblive registeret på målepunkt Sagsnr.: 14/

68 Leveranceophør - Kundens muligheder Kundens aftale er ved at ophøre: Elleverandør anmelder leveranceophør Tre situationer kan herefter forekomme: 1 Kunden laver ikke ny aftale => leveranceophøret effektueres. 2 Nuværende elleverandør får alligevel lavet en aftale med kunden og annullerer leveranceophøret. 3 En anden elleverandør registreres, fx grundet leverandørskift, hvorved nuværende elleverandør afregistreres fra målepunkt. 68

69 Leveranceophør Situation 1: Effektuering Betalingsforpligtelse for elleverandøren stopper Hvornår? Ved afregistrering fra målepunktet Hvem betaler efter nuværende elleverandør er væk? - Ingen! For forhindre yderligere forbrug på målepunktet: Målepunktet skal fysik afbrydes inden afregistrering kan ske fra målepunkt Hvad sker der med kunden? Ikke længere kunde ved elleverandør dvs. afregistreres fra målepunktet Har ingen strøm 69

70 Leveranceophør Situation 1: Effektuering Stands ulykken Livreddende førstehjælp Tilkald hjælp Almindelig førstehjælp Sagsnr.: 14/

71 Leveranceophør - Stands ulykken Anmeld leveranceophør til DataHub for at få standset registrering på målepunktet Ønsket skæringsdato (Aftaleophør) 71

72 Leveranceophør - Livreddende førstehjælp Hjælp kunden videre (fx ny aftale eller til at vælge ny elleverandør) Brev til kunden senest 15 arbejdsdage før aftaleophør 72

73 Leveranceophør - Tilkald hjælp Netvirksomheden får besked om leveranceophør fra DataHub umiddelbart efter at det er anmeldt af elleverandøren. Netvirksomheden skal ifølge loven afbryde uden ugrundet ophold efter ønsket skæringsdato (Netvirksomhedens standardaftale sætter tidsfrister) 73

74 Leveranceophør - Almindelig førstehjælp Hjælp processen til sin afslutning Fx kontakt med kunde og netvirksomhed omkring afbrydelsen 74

75 Leveranceophør - Situation 1: Effektuering 1. Elleverandør anmelder leveranceophør til ønsket skæringsdato (aftaleophør) Maks. 60 kalenderdage Min. 3 arbejdsdage 2. Netvirksomheden får besked Ønsket Skæringsdato (aftaleophør) 5. DataHub effekturer leveranceophør 4. Netvirksomheden anmelder afbrydelse (Faktisk Skæringsdato) 3. Netvirksomheden afbryder Kunde + Elleverandør registreret på målepunkt i DataHub Betaling til netvirksomhed m.fl. (Elleverandør) Ingen Ingen Sagsnr.: 14/

76 Leveranceophør - Situationen efter et effektueret leveranceophør Den (tidligere) kunde har ingen strøm Hvad gør kunden? Kontakter elleverandør Hvad gør kundens (nye) elleverandør? Anmelder tilflytning til DataHub Hvorfor tilflytning? Registrering af ny kunde ingen kunde registreret i forvejen! Hvad gør netvirksomheden? Efter modtagelse af besked fra DataHub om tilflytning Afventer anmodning om genåbning fra elleverandør 76

77 Leveranceophør - Kundens muligheder Kundens aftale er ved at ophøre: Elleverandør anmelder leveranceophør Tre situationer kan herefter forekomme: 1 Kunden laver ikke ny aftale => leveranceophøret effektueres. 2 Nuværende elleverandør får alligevel lavet en aftale med kunden og annullerer leveranceophøret. 3 En anden elleverandør registreres, fx grundet leverandørskift, hvorved nuværende elleverandør afregistreres fra målepunkt. 77

78 Leveranceophør - Situation 2: Fornyet aftale Elleverandøren har indmeldt leveranceophør, men efterfølgende: Laves ny aftale med kunden, eller Kunden stiller nødvendig sikkerhed eller Anden årsag Kundens aftale med elleverandøren ophører nu ikke alligevel Hvad gør elleverandøren? Annullerer leveranceophøret i DataHub Muligt helt indtil leveranceophøret faktisk er effektueret i DataHub 78

79 Leveranceophør - Situation 2: Fornyet aftale 1. Elleverandør anmelder leveranceophør til ønsket skæringsdato (aftaleophør) 5. DataHub giver netvirksomhed besked om annullering 4. Elleverandøren annullerer leverance ophør Netvirksomheden ville have anmeldt afbrydelse 2. Netvirksomheden får besked Ønsket Skæringsdato (aftaleophør) 3. Kunde og elleverandør fornyer aftale Kunde + Elleverandør registreret på målepunkt i DataHub Betaling til netvirksomhed m.fl. (Elleverandør) Sagsnr.: 14/

80 Leveranceophør - Kundens muligheder Kundens aftale er ved at ophøre: Elleverandør anmelder leveranceophør Tre situationer kan herefter forekomme: 1 Kunden laver ikke ny aftale => leveranceophøret effektueres. 2 Nuværende elleverandør får alligevel lavet en aftale med kunden og annullerer leveranceophøret. 3 En anden elleverandør registreres, fx grundet leverandørskift, hvorved nuværende elleverandør afregistreres fra målepunkt. 80

81 Leveranceophør - Situation 3: Ny elleverandør Elleverandøren har indmeldt leveranceophør, men efterfølgende laver kunden anden aftale med ny elleverandør Ny elleverandørs muligheder: 1 Almindelig leverandørskift 2 Leverandørskift med forkortet varsel Valg af proces afhænger af, hvor lang tid der er til skæringsdato for leveranceophør Sagsnr.: 14/

82 Leveranceophør - Situation 3: Ny elleverandør 1. Elleverandør anmelder leveranceophør til ønsket skæringsdato (aftaleophør) 3. Ny elleverandør anmelder Alm. leverandørskift 10 arbejdsdage 2. Kunde laver aftale med ny elleverandør Kunde risikerer afbrydelse af netvirksomhed grundet leveranceophør Ønsket Skæringsdato (aftaleophør) DERFOR Leverandørskift med forkortet varsel 3. Skæringsdato (leverandørskift) Elleverandør registreret på målepunkt i DataHub Betaling til netvirksomhed m.fl. (Elleverandør) Ny elleverandør (Ny elleverandør) Sagsnr.: 14/

83 Leverandørskift med forkortet varsel Formål Undgå unødige afbrydelse i forbindelse med leveranceophør Forudsætninger tjekkes af DataHub: 1 Leveranceophør er anmeldt til DataHub 2 Men leveranceophøret er ikke effektueret endnu Under 10 arbejdsdage til skæringsdato for leveranceophør 3 Der er ikke godkendt andre leverandørskrift eller flytninger inden skæringsdatoen for leveranceophøret Når forudsætningerne er opfyldt afvises anmeldelser af almindelige leverandørskift Sagsnr.: 14/

84 Leverandørskift med forkortet varsel Ligheder til almindeligt leverandørskift Samme indholdskrav til anmeldelse som alm. leverandørskift (CPR/CVR mv.) Forskelle til almindeligt leverandørskift Tidligst 10 arbejdsdage før den ønskede skæringsdato for leveranceophør. Opdatering af kundestamdata skal ske senest 4 arbejdsdage efter skæringsdatoen. Annullering ikke mulig. Dvs. leverandørskift annulleres ikke hvis tilbagemelding vedrørende kundestamdata ikke gives MEN er stadig et krav. DataHub fastsætter skæringsdatoen ved anmeldelse og returnerer den til elleverandør. 84

85 Leverandørskift med forkortet varsel Netvirksomheden forventer afbrydelse Elleverandør anmelder leveranceophør til ønsket skæringsdato (aftaleophør) Tidsgrænse for alm. leverandørskift 10 arbejdsdage A Leverandørskift med forkortet varsel ( ) Ønsket Skæringsdato for leveranceophør ( ) B Leverandørskift med forkortet varsel ( ) (Kl ) ( ) Anmeldt før Anmeldt efter Ønsket Skæringsdato ( ) = Skæringsdato for leverandørskift Anmeldelsesdato ( ) = Skæringsdato for leverandørskift Sagsnr.: 14/

86 Leverandørskift med forkortet varsel Elleverandør anmelder leveranceophør til ønsket skæringsdato (aftaleophør) Tidsgrænse for alm. leverandørskift 10 arbejdsdage Ønsket Skæringsdato (aftaleophør) Netvirksomheden afbryder Netvirksomhed anmelder (Faktisk Skæringsdato) ) Hvor længe kan leverandørskiftet med forkortet varsel anmeldes? 2) Hvor længe kan almindeligt leverandørskiftet anmeldes? Sagsnr.: 14/

87 Opsamling Leveranceophør Skæringsdato er ikke nødvendigvis den, som elleverandøren først melder ind Faktisk skæringsdato afhænger af, hvornår netvirksomheden afbryder målepunktet og anmelder det i DataHub Elleverandøren betaler til netvirksomheden mf., indtil netvirksomheden har anmeldt afbrydelsen til DataHub 87

88 Afbrydelse og genåbning af Afbrydelse og målepunkt genåbning af målepunkt 88

89 Afbrydelse af et målepunkt Processen for afbrydelse af et målepunkt bruges i følgende tilfælde 1 Kunden anmoder elleverandøren om afbrydelse med en forventet varighed på over et fuldt kalenderdøgn Kunden anmoder netvirksomheden om afbrydelse 2 med en forventet varighed på over et fuldt kalenderdøgn 3 Tekniske afbrydelser med en forventet varighed over et fuldt kalenderdøgn Kundens aftale med elleverandøren gælder fortsat Der kan anmeldes flytning, leverandørskift og leveranceophør på et afbrudt målepunkt Sagsnr.: 14/

90 Leveranceophør versus afbrydelser Leveranceophør Afbrydelser Kundens aftale med elleverandøren: Ophører, fx pga. manglende sikkerhedsstillelse/betaling Gælder fortsat Elleverandøren: Afregistreres på målepunktet Forbliver på målepunktet Efter skæringsdatoen kan der anmeldes: Tilflytning Flytning, leverandørskift og leveranceophør 90

91 Afbrydelse af et målepunkt Proces: Anmeldes med skæringsdato til den dato, hvor den fysiske afbrydelse sker TIDSFRIST: Skal anmeldes senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen Aktuel elleverandør og anmeldte fremtidige elleverandører får besked fra DataHub om afbrydelsen Netvirksomheden får besked fra DataHub om, hvem der er elleverandør på målepunktet, når elleverandøren har anmodet om afbrydelse 91

92 Genåbning Den aktuelle elleverandør kan anmode om genåbning Elleverandøren anmoder om genåbning gennem DataHub, der sender anmodning til netvirksomheden 92

93 Genåbning Proces: Anmeldes med skæringsdato til den dato, hvor den fysiske genåbning sker TIDSFRIST: Skal anmeldes senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen Aktuel elleverandør og anmeldte fremtidige elleverandører får besked fra DataHub om gentilslutningen 93

94 Opsamling - afbrydelser Afbrydelser: Forventet varighed > et fuldt kalenderdøgn Kundens aftale med elleverandøren gælder fortsat 94

95 Nedlæggelse af målepunkt Nedlæggelse af målepunkt 95

96 Nedlæggelse hvornår er det relevant? EKSEMPLER DataHubvænget hvor huset skal rives ned. Tre mindre lejligheder renoveres og bliver til én lejlighed. 96

97 Nedlæggelse af målepunkt SOM I DAG Proces: Anmeldes af netvirksomheden til DataHub TIDSFRIST: Skal anmeldes senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato Nuværende og evt. fremtidige elleverandører modtager besked om stop af leverance. Nuværende elleverandør sender slutopgørelse til kunden 97

98 Rettelse af fejl ved nedlæggelse af målepunkt Rettelse af fejl: ET NEDLAGT MÅLEPUNKT KAN IKKE GENAKTIVERES Anmeldt til et forkert tidspunkt TO-DO: Oprette nyt målepunkt og derefter nedlægge det igen Anmeldt på forkert målepunkt TO-DO: Oprette nyt målepunkt på fejladressen og nedlægge det rigtige målepunkt 98

99 99

100 Du er elleverandør. Hvad skal du gøre her? JA Skal din kunde fjernes fra målepunktet? NEJ Opdater relevante stamdata Nuværende aftale er stadig gyldig Er du registreret som elleverandør på målepunktet i DataHub? NEJ JA Skal du forblive som elleverandør på målepunktet? JA NEJ Kender du den nye kunde? NEJ Leveranceophør Kunde og elleverandør afregistreres Fraflytning Kunde skal afregistreres, men du forbliver registreret som elleverandør BESLUTNINGSTRÆ Er kunden registreret på målepunktet i forvejen? JA NEJ JA Tilflytning KRÆVER EN KONTRAKT (ejer EFL 6 c) Ny kunde skal registreres Leverandørskift KRÆVER EN KONTRAKT Samme kunde, men ny elleverandør skal registreres 100

101 Kontakt Alle spørgsmål til Engrosmodellen er velkomne, send blot en mail til med dit spørgsmål. 101

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet

Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang. Indhold. Til. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dks kommentarer til sekretariatets tjeklistegennemgang Indhold Baggrund... 2 Anmeldelse af forskrifterne... 2 Sekretariatets tjeklistegennemgang... 2 1. Baggrunden

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk

Engrosmodel. Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk Engrosmodel Status for engrosmodel og konkurrencen i detailmarkedet for el Signe Horn Rosted, Afdelingsleder i Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 09-09-2015 Energinet.dk

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Skatteudvalget L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 10. april 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 144 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil Tredjepartsadgang Til Datahub i Engrosmodellen André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil 1 Agenda 1. Velkomst og baggrund 2. Status på igangværende projekter 3. Hvem kan blive tredjepart 4. Proces

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1 Engrosmodellen Dialogforum 4. Juni 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Forskrifter, BRS og RSM b) Standardaftalen (Dansk Energi) c) Datakonsistensprojektet

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart

Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for adgang til og brug af DataHub - Tredjepart USS/SHR 13. januar 2016 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift

Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift ENERGITILSYNET 21.01.2014 D&D 13/11820 Laa/lch Metodegodkendelse af en ændring af Energinet.dks forskrift om leverandørskift Resumé 1. Energinet.dk har anmeldt en revideret udgave af sin forskrift H1 til

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25.

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Høringsversion maj 2014 Version 6.45 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan.Marts 2014 Jan.April

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør For Dinel 1. december 2016 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard og godkendt af Energitilsynet d. 14. januar

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere