- for it-leverandører i det danske elmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- for it-leverandører i det danske elmarked"

Transkript

1 Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/ fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/ NAME DOC. NO. Energinet.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer Indledning Formål og målgruppe Jura Introduktion til testcases og -forløb Forudsætninger for deltagelse i Systemtesten og brug af egne testdata Testcases for rollen: Elleverandør Start af leverance BRS-001: Leverandørskift, positive forløb BRS-001: Leverandørskift, negative forløb BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, positive forløb BRS-005: Anmodning om stamdata, positive forløb BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positive forløb BRS-009: Tilflytning, positive forløb BRS-009: Tilflytning, negative forløb BRS-024: Anmodning om historiske data, positive forløb BRS-042: Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift, positive forløb BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positive forløb BRS-044: Tvunget leverandørskift på målepunkt, positive forløb Drift BRS-005: Anmodning om stamdata, positive forløb BRS-006: Fremsendelse af stamdata -, positive forløb BRS-012: Skift af afregningsform, positive forløb BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positive forløb BRS-014: Målerhåndtering, positive forløb BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør, positive forløb BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør, negative forløb BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør, positive forløb BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug -, positive forløb BRS-018: Fremsend tællerstand - Elleverandør, positive forløb BRS-019: Fremsend tællerstand -, positive forløb BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positive forløb BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positive forløb BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positive forløb BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, positive forløb BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, negative forløb BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positive forløb BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positive forløb BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positive forløb BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer, positive forløb BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag, positive forløb BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positive forløb Dok , Sag 10/3365 2/155

3 BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste, positive forløb BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positive forløb BRS-034: Anmodning om prisliste, positive forløb BRS-034: Anmodning om prisliste, negative forløb BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, positive forløb BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, negative forløb BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, positive forløb BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, negative forløb BRS-040: Elleverandørs skift af balanceansvarlig aktør, positivt forløb BRS-046: Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed, positive forløb BRS-047: Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør, positive forløb BRS-048: Anmodning om historisk årsforbrug, positive forløb Stop af leverance BRS-001: Leverandørskift, positive forløb BRS-002: Leveranceophør, positive forløb BRS-002: Leveranceophør, negative forløb BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, positive forløb BRS-010: Fraflytning, positive forløb BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positive forløb Testcases for rollen BRS-001: Leverandørskift, positive forløb BRS-002: Leveranceophør, positive forløb BRS-004: Oprettelse af målepunkt, positive forløb BRS-005: Anmodning om stamdata, positive forløb BRS-006: Fremsendelse af stamdata -, positive forløb BRS-006: Fremsendelse af stamdata, negative forløb BRS-007: Nedlæggelse af målepunkt, positive forløb BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positive forløb BRS-009: Tilflytning, positive forløb BRS-010: Fraflytning, positive forløb BRS-012: Skift af afregningsform, positive forløb BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positive forløb BRS-014: Målerhåndtering, positive forløb BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør, positive forløb BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør, positive forløb BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug -, positive forløb BRS-018: Fremsend tællerstand Elleverandør, positive forløb BRS-019: Fremsend tællerstand, positive forløb BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positive forløb BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, negative forløb Dok , Sag 10/3365 3/155

4 BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positive forløb BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, negativt forløb BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positive forløb BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, positive forløb BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, negative forløb BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positive forløb BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positive forløb BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positive forløb BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer, positive forløb BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag, positive forløb BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positive forløb BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, negative forløb BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste, positive forløb BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positive forløb BRS-034: Anmodning om prisliste, positive forløb BRS-034: Anmodning om prisliste, negative forløb BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, positive forløb BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, negative forløb BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, positive forløb BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, negative forløb BRS-042: Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift, positive forløb BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positive forløb BRS-045: Fremsendelse af hullerlog, positive forløb BRS-046: Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed, positive forløb Testcases for rollen Balanceansvarlig BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positive forløb BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positive forløb BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positive forløb BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, negative forløb Bruttoliste over testcases i aktørtest for elmarkedet Referencer Dok , Sag 10/3365 4/155

5 1. Ændringer Ændringer er altid ændringer i forhold til den tidligere udgivne version. Det vil sige, at ændringer markeret med version 1.99b er ændringer i forhold til version 1.99a. Version 2.01a træder først i kraft med Engrosmodel++. Version Testcase Afsnit Rettelse 2.01a P Nye testcases P22.06 P33.03 P37.13 P a P Trin 8 rykket op til som trin 3. Nummerering af øvrige trin konsekvensrettet. 2.01a P Trin 3 tilføjet (tilpasset ændret BRS) P a P Trin 3 tilføjet (tilpasset ændret BRS) 2.01a P Tekst på trin 1 ændret. Trin 2 tilføjet. Nummerering af efterfølgende trin konsekvensrettet. 1.99i N Trin 2: Målepunkt ændret Trin 3: Målepunkt ændret 1.99i N Trin 3: Årsagskode ændret 1.99h P Forretningsårsag ændret fra D04 til D g P Målepunktet ændret til # g P Årsagskode rettet til D f P BRS-035 rettet til BRS f P BRS-035 rettet til BRS f P BRS-035 rettet til BRS f P BRS-035 rettet til BRS f P BRS-035 rettet til BRS f P BRS-035 rettet til BRS-037 gebyr rettet til abonnement, så det svarer til test case konfigurationen 1.99e P Forretningsårsag rettet Dok , Sag 10/3365 5/155

6 Version Testcase Afsnit Rettelse 1.99e P Testdata angivet 1.99d N Trin 3 fjernet Trin 4 renummereret til trin d P Testdata præciseret 1.99c N Trin 4: Request Service ændret til Reject Service 1.99b P Trin 6 og 7 tilføjet (RSM-027) 1.99b P02.01 Navn på testcase ændret Testdata ændret 1.99b P02.03 Testcase slettet 1.99b N Forretningsårsag rettet 1.99b P Testcase redefineret 1.99b P Særlige forudsætninger præciseret 1.99b P21.01 P21.10a P21.10b P21.11 P21.12 P21.15a P21.15b Trin 1 fjernet Trin 2 omdøbt til trin Sekvensdiagram rettet 1.99b P Målepunktstype ændret fra time- til fleksafregnet 1.99b P21.02 P21.03 P21.04 P21.05a P21.05b P21.06a P21.06b P21.07a P21.07b P21.08a P21.08b P21.09a P21.09b P21.13 P21.14 Forretningsårsag ændret til D Sekvensdiagram rettet Dok , Sag 10/3365 6/155

7 Version Testcase Afsnit Rettelse 1.99b P21.02 P21.03 P21.05a P21.05b P21.06a P21.06b Forudsætninger præciseret 1.99b N Rettet til N21.16 Sekvensdiagram rettet 1.99b P Trin 2 og trin 3 tilføjet 1.99b N Slettet 1.99b P b P b P b P b P b P b Alle P37-testcases b P b P Omdøbt til P37.07 Omdøbt til P37.08 Omdøbt til P37.09 Omdøbt til P37.10 Omdøbt til P37.11 Omdøbt til P37.12 BRS-navn tilpasset BRS guide Ny testcase Ny testcase 2. Indledning 2.1 Formål og målgruppe Dette dokument indeholder en samling af testcases og henvender sig til it-leverandørerne i det danske elmarked. Dokumentet indeholder de testcases, it-leverandørerne skal gennemføre i Systemtesten for at få egne it-systemer godkendt til brug ifm. en. Dokumentet skal bruges som it-leverandørernes testhåndbog, idet dokumentet beskriver, hvilke testcases, der skal gennemføres for hver rolle, it-systemet skal godkendes til, samt det detaljerede forløb for hver testcase. Dok , Sag 10/3365 7/155

8 Alle testcases i Systemtesten gennemføres online på Aktørtestportalen, som er oprettet på adressen Aktørtestsystemet er en simulering af en. Det fungerer som et automatiseret testsystem, der skal benyttes til at teste de it-systemer, som it-leverandørerne udbyder til meddelelsesudveksling med en, samt hjælpe aktørerne med at forstå meddelelsesudvekslingen i elmarkedet. 2.2 Jura I dette afsnit gennemgås de juridiske forhold, der gør sig gældende for Systemtesten og godkendelsen af it-leverandørernes it-systemer. Godkendelse af it-systemer For at en given kommerciel aktør på det danske elmarked kan udveksle EDI meddelelser med 'en med et givent it-system, er det en forudsætning, at it-systemet har gennemgået Systemtesten for it-leverandører, som beskrevet i dette dokument, og er blevet godkendt. Godkendelse gives for et it-system i forhold til en version af systemet og en given rolle. It-systemet registreres i Aktørtestsystemet med disse grundoplysninger. Derefter gennemfører man de testcases, der er angivet i dette dokument, og når man succesfuldt har gennemført de testcases, der hører til rollen, vil systemet automatisk registrere, at systemet er godkendt til EDI kommunikation med 'en. For at man kan registrere sig skal man have et login til Aktørtestsystemet. Håndtering af personlige data I forhold til upload og brug af egne testdata i Aktørtestsystemet gælder det, at aktøren selv er ansvarlig for at persondataloven er overholdt. Herunder er et lettere redigeret uddrag vedrørende generelle betragtninger om brug af testdata fra (siden er senest tilgået 24. januar 2011). Når der skal testes i forbindelse med program- og systemudvikling, bør man bruge egentlige testdata, dvs. oplysninger om fiktive personer, og ikke oplysninger om eksisterende personer. Der bør ikke anvendes kopi af produktionsdata som testdata, med mindre de er effektivt anonymiseret. Det kan imidlertid i en fase af testen af et system være væsentligt, at der testes med data, der i omfang og sammensætning er så lig virkelige data som muligt. Dette for at sikre, at det kommende produktionssystem ikke giver anledning til urigtig behandling af personoplysninger. Imidlertid kan det være svært at konstruere egnet testmateriale, bl.a. når det drejer sig om større integrerede systemer med CPR-nummer som referencedata. Derfor kan det i visse tilfælde være nødvendigt at bruge produktionsdata til testformål. En sådan brug skal dog begrænses mest muligt og bør ske på en kopi af virkelige data under de samme sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for produktionen. Sikkerhedsforanstaltningerne skal bl.a. omfatte en formel autorisation af de medarbejdere, som under testen får kendskab til personoplysningerne. Medarbejderne skal gøres opmærksomme på, at deres sædvanlige tavshedspligt også gælder i forbindelse med testen, og der skal fastsættes særlige retningslinjer for behandling af uddata fra testen. Til testen kan, udover egentlig test af programmer og systemer, også henregnes afleveringsprøve og paralleldrift i en begrænset periode, f.eks. op til nogle uger. Dok , Sag 10/3365 8/155

9 Efter testen skal den brugte kopi af produktionsdata og evt. nyfremstillet uddata tilintetgøres. Det kan være hensigtsmæssigt at etablere et mere permanent datagrundlag til test, fejlfinding og uddannelse. I overensstemmelse med ovenstående kan en kopi af produktionsdata således ikke anvendes som permanent datagrundlag til test, fejlfinding og uddannelse. 2.3 Introduktion til testcases og -forløb I dette afsnit gennemgås dokumentets struktur, og der gives en kort introduktion til testforløbet. Struktur Testcases i dette dokument er struktureret efter rollerne i det danske elmarked (Elleverandør, og Balanceansvarlig). For rollen Elleverandør gælder det desuden, at der er lavet en rækkefølge af testcases, som følger det mest naturlige proces-flow og dermed ligner hverdagen for elleverandøren mest muligt. Testcases for rollen Elleverandør er opdelt i tre grupperinger, henholdsvis Start af leverance, Drift og Stop af leverance. For de øvrige roller er BRS'ernes nummerering brugt til at angive rækkefølgen af testcasene. Inden for hver gruppering følger dokumentet strukturen for elmarkedets forretningsprocesser (BRS ere) og EDI transaktionerne (RSM ere). Dokumentet indeholder positive og negative 1 testcases for hver rolle for hver enkelt BRS. Der kan være flere testcases for samme rolle, hvis der indgår flere aktører af samme type i BRS en (f.eks. fremtidig elleverandør og hidtidig elleverandør). Der er desuden testcases, der kombinerer forretningsprocesser fra samme eller flere BRS ere. I den følgende beskrivelse af de enkelte testcases er der angivet tilhørsforhold til henholdsvis forretningsprocesser (BRS) og forretningstransaktioner (RSM) samt henvisning til relevante testdata. Hver testcase er identificeret med et unikt ID, som følger formatet {P N}bb.tt, hvor P eller N angiver, om testcasen medfører et positivt eller negativt svar fra modtageren, bb henviser til nummeret på den aktuelle BRS, og tt angiver nummeret på testcasen. F.eks. P01.02 er positiv testcase nr. 2 inden for BRS 001. En komplet liste over testcases findes i afsnit 6 Bruttoliste over testcases i aktørtest for elmarkedet. Bruttolisten er opstillet i kronologisk rækkefølge, men det er selve præsentationen af de enkelte testcases nedenfor ikke. Opbygning af testcases Testcases i dette dokument er opbygget som vist i Figur 1. Hver testcase er opbygget med en overordnet introduktion (begyndende med en rød titellinje) samt en eller flere transaktioner (begyndende med en blå titellinje med angivelse af navnet på den pågældende transaktion). Testcase P01.01: Leverandørskift, timeafregnet, 10 dage, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Fremtidig elleverandør Timeafregnet, 10 dage til skæringsdato X=#3 RSM-001: Start af leverance Introduktionen indeholder: En beskrivelse af testcasen 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) ELLEV anmelder start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-007: Stamdata for et målepunkt 1 En negativ testcase er i denne sammenhæng en testcase, der medfører en afvisning fra Aktørtestsystemet på baggrund af fejl i enten syntaks eller semantik. De negative testcases skal vise, at it-systemet kan håndtere modtagelse og afsendelse af fejlbeskeder. 3 DH Notify metering point DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. characteristics: E07 (E03) Dok , Sag 10/3365 9/155 Figur 1 Opbygning af testcases

10 Angivelse af hvilken part, der henholdsvis initierer eller behandler processen Angivelse af særlige eller generelle (ved flere testcases af samme type) forudsætninger, som skal være opfyldt i forbindelse med gennemgangen af testcasen Angivelse af den type af testdata, der skal anvendes Beskrivelsen af transaktionen indeholder: En illustration af de forskellige trin der udføres af de involverede parter i transaktionen i form af et sekvensdiagram En beskrivelse af transaktionen i form af o angivelse af transaktionens trin i testcase-forløbet, o o o den udførende aktør på det pågældende trin, titel på den besked (herunder DocumentType og EnergyBusinessProcess), der sendes samt relevante kommentarer til forståelse af det aktuelle trin. Ved negative testcases vil fejlkoden (ResponseReason) være angivet i kommentarfeltet. Testforløbet Hver testaktør får individuel adgang til Aktørtestportalen via et eller flere log-ins til navngivne medarbejdere og vil på den måde have adgang til de testcases, som er relevante for den pågældende testaktør. Strukturen på Aktørtestportalen følger den opstillede struktur i dette dokument. Retningslinjer for og vejledning i brugen af Aktørtestportalen findes i særskilt dokument. It-leverandøren varetager kun den aktørrolle i testcasen, som er relevant for testen af den konkrete aktørrolle. Alle andre roller varetages af Aktørtestsystemet. Følgende roller indgår i Systemtesten: 1. Elleverandør (ELLEV) 2. Balanceansvarlig (BA) 3. (NV) 4. (DH) 2.4 Forudsætninger for deltagelse i Systemtesten og brug af egne testdata For at deltage i Systemtesten er det en forudsætning, at it-leverandørerne har kendskab til de nye (pseudo-)markedsregler for elmarkedet og har sat sig ind i emner, der behandles i de dokumenter, der refereres til i afsnit 7 Referencer. Det er it-leverandørernes ansvar, at kontrollere, at de beskeder Aktørtestsystemet sender, modtages og behandles korrekt i deres egne systemer. Energinet.dk har defineret testdata, der kan benyttes i Systemtesten, men aktørerne kan også benytte egne testdata, hvis dette foretrækkes. Bruges egne testdata skal disse opfylde samme egenskaber som de testdata, der leveres af Energinet.dk. Det betyder, at egne testdata skal have samme attributter udfyldt og opfylde kravene til status og relationer. F.eks. målepunkt #1 skal være skabelonafregnet, tilsluttet, osv. Dok , Sag 10/ /155

11 3. Testcases for rollen: Elleverandør Dette afsnit indeholder alle testcases, som skal gennemføres for rollen Elleverandør. 3.1 Start af leverance Denne gruppe af testcases dækker over de transaktioner, der har at gøre med start af leverance hos elleverandøren BRS-001: Leverandørskift, positive forløb Testcase P01.01: Leverandørskift, timeafregnet, 10 dage, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Fremtidig elleverandør Timeafregnet, 10 dage til skæringsdato X=#3 RSM-001: Start af leverance 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) ELLEV anmoder om start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E03) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kundestamdata Dok , Sag 10/ /155

12 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E03) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (E03) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata 6 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E03) 7 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (E03) ELLEV sender opdaterede kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. Testcase P01.04: Leverandørskift, skabelonafregnet, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Fremtidig Elleverandør Skabelonafregnet X=#1 RSM-001: Start af leverance Dok , Sag 10/ /155

13 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) ELLEV anmoder om start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E03) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kundestamdata 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E03) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (E03) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata Dok , Sag 10/ /155

14 6 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E03) 7 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (E03) ELLEV sender opdaterede kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 8 DH Non Continuous Meterting: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV. Testcase P01.07: Leverandørskift på flere målepunkter, anmeldelser sendes enkeltvis, svar sendes samlet, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Fremtidig Elleverandør To anmeldelser om leverandørskift skal sendes i to separate meddelelser til DH, i dette tilfælde for et skabelonafregnet og et timeafregnet målepunkt. DH sender svar på begge anmeldelser i en samlet meddelelse. Rækkefølgen for indsendelse af meddelelser SKAL være testskabelon #1 og dernæst #3 X 1 =#1 og X 2 =#3 RSM-001: Start af leverance Dok , Sag 10/ /155

15 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning til DH om start af leverance for målepunkterne X 1 og dernæst X 2 i to separate meddelelser. DH sender godkendelser til ELLEV i en samlet meddelelse. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 3 DH Notify Master Data Charge: D07 (E03) DH sender afregningsstamdata for målepunkterne til ELLEV i en samlet meddelelse. Testcase P01.08: Leverandørskift på flere målepunkter, svar sendes samlet, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Fremtidig Elleverandør Testcase udføres kun, hvis it-systemet skal kunne sende leverandørskift for flere målepunkter i samme meddelelse. To anmeldelser om leverandørskift skal sendes i samme meddelelse til DH, i dette tilfælde for et timeafregnet og et skabelonafregnet målepunkt. DH sender svar i samlet meddelelse. X 1 =#1 og X 2 =#3 RSM-001: Start af leverance Dok , Sag 10/ /155

16 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning til DH om start af leverance for målepunkterne X 1 og X 2 i samme meddelelse. DH sender godkendelse til ELLEV i en samlet meddelelse. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 3 DH Notify Master Data Charge: D07 (E03) DH sender afregningsstamdata for målepunkterne til ELLEV i en samlet meddelelse. Testcase P01.11: Leverandørskift, annullering, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, annullering, positivt forløb Fremtidig elleverandør Ingen X=#3 RSM-001: Start af leverance 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) ELLEV sender anmodning til DH om start af leverance for målepunkt X. 2 DH Confirm change of DH sender godkendelse til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

17 supplier: 414 (E03) RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E03) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kundestamdata 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E03) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (E03) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata 6 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E03) 7 DH Confirm Update Master Data Consumer: ELLEV sender opdaterede kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

18 D16 (E03) RSM-002: Annuller start af leverance 8 ELLEV Request cancel change of supplier: 392 (E03) 9 DH Confirm cancel change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om annullering af start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV BRS-001: Leverandørskift, negative forløb Generelt for testcase N01.12-N01.18: Leverandørskift, negative forløb Generelle forudsætninger: Generelle testdata: BRS-001: Leverandørskift, negative forløb Fremtidig elleverandør Se særlige forudsætninger tilknyttet testcase X=#3 og/eller særlige testdata tilknyttet testcase RSM-001: Start af leverance Testcase N01.12: Anmodet skæringsdato er uden for den officielle tidsfrist, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Ingen Ca. 5 dage til skæringsdato 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X til DH. 2 DH Reject change of DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E17). Dok , Sag 10/ /155

19 supplier: 414 (E03) Testcase N01.13: Målepunkt er ikke identificerbart, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Her bruges X 1 =#7 i stedet for i stedet for X, som ellers angivet i Generelle testdata. Målepunkt er ikke identificerbart 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Reject change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X 1 til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E10). Testcase N01.14: Målepunkt er blokeret for leverandørskift, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Ingen Ingen 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Reject change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E22). Testcase N01.15: Anden leverandør har meldt leverandørskift på skæringsdatoen, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Ingen Ingen 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Reject change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E22). Testcase N01.16: Der er anmeldt flytning på målepunkt før skæringsdato, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Ingen Ingen 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X til DH. Dok , Sag 10/ /155

20 2 DH Reject change of supplier: 414 (E03) DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (D07). Testcase N01.17: Balanceansvarlig er ikke godkendt til målepunkt, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Meddelelse sendes ind med normal BA. DH returnerer svar med afvisning. Ingen 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Reject change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E18). Testcase N01.18: Leverandørskift på flere målepunkter, ikke alle målepunkter kan skiftes, Fremtidig elleverandør Særlige testdata tilknyttet testcase: Her bruges X 2 =#1 ud over X der er angivet i "Generelle testdata" Testcase udføres kun, hvis it-systemet skal kunne sende leverandørskift for flere målepunkter i samme meddelelse. To anmeldelser om leverandørskift skal sendes i samme meddelelse til DH, i dette tilfælde for et timeafregnet og et skabelonafregnet målepunkt. DH sender svar i to meddelelser. 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) 3 DH Reject change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X og X 2 til DH. DH sender godkendelse for målepunkt X til ELLEV. DH sender afvisning for målepunkt X 2 til ELLEV med årsagskode (E22). Testcase N01.19: Leverandørskift, annullering, ikke rettidig annullering, Fremtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskifte, negativt forløb Fremtidig elleverandør Annullering for sent ift. frist. Bemærk: Der gennemføres et normalt leverandørskift 10 dage frem i tiden. 'en vil efterfølgende simulere, at skiftedatoen ligger tre dage frem i tiden. Dok , Sag 10/ /155

21 Generelle testdata: X=#3 RSM-001: Start af leverance 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Confirm change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning til DH om start af leverance for målepunkt X. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E03) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kundestamdata 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E03) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (E03) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata Dok , Sag 10/ /155

22 6 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E03) 7 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (E03) ELLEV sender opdaterede kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-002: Annuller start af leverance 8 ELLEV Request cancel change of supplier: 392 (E03) 9 DH Reject cancel change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om annullering af start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E17). Testcase N01.20: CPR ikke angivet, skabelonafregnet, Fremtidig elleverandør Generelle testdata: BRS-001: Leverandørskift, negativt forløb Fremtidig elleverandør X=#1 RSM-001: Start af leverance Dok , Sag 10/ /155

23 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E03) 2 DH Reject change of supplier: 414 (E03) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (D17) BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, positive forløb Testcase P03.02: Genoptagelse af leverance, Nuværende elleverandør BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, positivt forløb Nuværende elleverandør Nuværende elleverandør får besked om at fortsætte leverancen. X=#3 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (D35) DH sender information til ELLEV om at fortsætte leverancen BRS-005: Anmodning om stamdata, positive forløb Testcase P05.02: Anmodning om stamdata (tilbudsfase), Potentiel elleverandør BRS-005: Anmodning om stamdata (tilbudsfase), positivt forløb Potentiel elleverandør Ingen Dok , Sag 10/ /155

24 X=#3 RSM-006: Forespørg om stamdata 1 ELLEV Query MasterData: D18 (E0G) ELLEV sender forespørgsel om stamdata for målepunkt X til DH. RSM-023: Forespørg om målepunkt stamdata (svar) 2 DH Response Master Data MeteringPoint: D20 (E0G) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-029: Forespørg om kundestamdata (svar) 3 DH Response Master Data Consumer: D17 (E0G) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positive forløb Testcase P08.02: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, Elleverandør BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positivt forløb Fremtidig elleverandør Skabelonafregnet X=#5 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

25 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (D15) DH sender opdatering af stamdata for målepunkt X til ELLEV. Testcase P08.03: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, Forsyningspligt BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positivt forløb Elleverandør (forsyningspligt) X=#5 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (E06) DH sender information om overtagelse af målepunkt X til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 2 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E06) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata Dok , Sag 10/ /155

26 3 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E06) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 4 DH Notify Master Data Charge: D07 (E06) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV BRS-009: Tilflytning, positive forløb Testcase P09.01: Tilflytning meldt til elleverandøren, skabelonafregnet, Fremtidig elleverandør BRS-009: Tilflytning meldt til elleverandøren, positivt forløb Fremtidig Elleverandør Skabelonafregnet X=#1 RSM-001: Start af leverance 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E65) 2 DH Confirm Change of Supplier: 414 (E65) ELLEV anmelder start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

27 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E65) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E65) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (E65) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata 6 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E65) 7 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (E65) ELLEV sender opdatering af kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok , Sag 10/ /155

28 8 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV. Testcase P09.02: Tilflytning meldt til elleverandøren, anden årsag, Nuværende elleverandør BRS-009: Tilflytning meldt til elleverandøren, positivt forløb Nuværende elleverandør CPR/CVR = eksisterende, skabelonafregnet X=#14 RSM-001: Start af leverance 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (D21) 2 DH Confirm Change of Supplier: 414 (D21) ELLEV anmelder start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (D21) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata Dok , Sag 10/ /155

29 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (D21) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (D21) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata 6 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (D21) 7 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (D21) ELLEV sender opdatering af kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 8 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

30 Testcase P09.03: Tilflytning meldt til elleverandøren, annullering, Fremtidig elleverandør BRS-009: Tilflytning meldt til elleverandøren, positivt forløb Fremtidig elleverandør Skabelonafregnet X=#1 RSM-001: Start af leverance 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E65) 2 DH Confirm Change of Supplier: 414 (E65) ELLEV anmelder start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E65) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E65) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

31 5 DH Notify Master Data Charge: D07 (E65) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-002: Annuller start af leverance 6 ELLEV Request cancel change of supplier: 392 (E65) 7 DH Confirm cancel change of supplier: 414 (E65) ELLEV sender anmodning om annullering af tilflytning til målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV BRS-009: Tilflytning, negative forløb Testcase N09.05: Tilflytning til nedlagt målepunkt, Fremtidig elleverandør BRS-009: Tilflytning meldt til elleverandøren, negative forløb Fremtidig elleverandør Ingen Her bruges X 1 =#8 i stedet for i stedet for X, som ellers angivet i Generelle testdata. RSM-001: Start af leverance Dok , Sag 10/ /155

32 1 ELLEV Request change of supplier: 392 (E65) 2 DH Reject change of supplier: 414 (E65) ELLEV anmelder start af leverance for målepunkt X 1 til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E10) BRS-024: Anmodning om historiske data, positive forløb Testcase P24.01: Anmodning om historiske data, timeafregnet, i tilbudsfasen, Elleverandør BRS-024: Anmodning om historiske data, positivt forløb Elleverandør Timeafregnet. Elleverandøren er i tilbudsfasen. X=#3 RSM-015: Anmod om måledata på målepunkt 1 ELLEV Request for Validated Metered Data: E73 (E30) ELLEV sender anmodning om historiske data til DH. RSM-010: Fremsend diverse forbrugsopgørelser 2 DH Notify Volumes: D23 (E30) DH sender seneste års forbrug for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

33 3.1.9 BRS-042: Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift, positive forløb Testcase P42.01: Kunde annullerer leverandørskiftet, Elleverandør BRS-042: Kundens adgang til at igangsætte proces for annullering af leverandørskift, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (D11) DH sender annullering af leverandørskifte til ELLEV BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positive forløb Testcase P43.01: Leverandørskift med kort varsel, Fremtidig elleverandør BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positivt forløb Fremtidig elleverandør Skabelonafregnet X=#1 RSM-001: Start af leverance Dok , Sag 10/ /155

34 1 ELLEV Request Change of Supplier: 392 (D30) 2 DH Confirm Change of Supplier: 414 (D30) ELLEV sender anmodning om start af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 3 DH Notify Change of Supplier: E44 (D30) DH sender information om start af leverance for målepunkt X til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 4 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (D30) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata 5 DH Notify Master Data Consumer: E21 (D30) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

35 6 DH Notify Master Data Charge: D07 (D30) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-027: Ændring af kundestamdata 7 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (D30) 8 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (D30) ELLEV sender opdaterede kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 9 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV BRS-044: Tvunget leverandørskift på målepunkt, positive forløb Testcase P44.01: Tvunget leverandørskift på målepunkt tilbage i tid, Fremtidig elleverandør BRS-044: Tvunget leverandørskift på målepunkt, positivt forløb Fremtidig elleverandør Dok , Sag 10/ /155

36 Skæringsdato 4 dage tilbage i tid X=#3 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (D31) DH sender information om overflytning af målepunkt X til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 2 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (D31) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata 3 DH Notify Master Data Consumer: E21 (D31) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 4 DH Notify Master Data Charge: D07 (D31) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt Dok , Sag 10/ /155

37 5 DH Metered data timeseries: E66 (E23) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

38 3.2 Drift Denne gruppe af testcases dækker over de transaktioner, som har at gøre med drift hos elleverandøren BRS-005: Anmodning om stamdata, positive forløb Testcase P05.01: Anmodning om stamdata, Elleverandør BRS-005: Anmodning om stamdata, positivt forløb Elleverandør SupplyStart 10 mdr. tilbage X=#3 RSM-006: Forespørg om stamdata 1 ELLEV Query MasterData: D18 (E0G) ELLEV sender forespørgsel om stamdata for målepunkt X til DH. RSM-023: Forespørg om målepunkt stamdata (svar) 2 DH Response Master Data MeteringPoint: D20 (E0G) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-029: Forespørg om kundestamdata (svar) 3 DH Response Master Data Consumer: D17 (E0G) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

39 3.2.2 BRS-006: Fremsendelse af stamdata -, positive forløb Testcase P06.01: Fremsendelse af stamdata for child, parent tilføjes, Hidtidig elleverandør BRS-006: Fremsendelse af stamdata, positivt forløb Hidtidig elleverandør Til målepunkt for solcelleproduktion tilføjes parent X 1 =#15, X 2 =#1 X 1 =child X 2 =parent RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E32) DH sender stamdata for målepunkt X 1 til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 2 DH Notify Master Data Charge: D07 (E32) DH sender opdatering af abonnementstilknytning for målepunkt X 2 til ELLEV. Testcase P06.03: Fremsendelse af stamdata, ændring af målepunktsadresse, Hidtidig elleverandør BRS-006: Fremsendelse af stamdata, positivt forløb Hidtidig elleverandør X=#3 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

40 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E32) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV BRS-012: Skift af afregningsform, positive forløb Testcase P12.01: Skift af afregningsform til fleafregnet, Elleverandør BRS-012: Skift af afregningsform, positivt forløb Elleverandør Timeafregnet målepunkt der ændres til fleafregnet. X=#3 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E75) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

41 3.2.4 BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positive forløb Testcase P13.01a: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, Elleverandør BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positivt forløb Elleverandør Afbrydelse af målepunkt X=#3 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E79) DH sender stamdata for målepunkt X med tilslutningsstatus Afbrudt til ELLEV. Testcase P13.01b: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, Elleverandør BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positivt forløb Elleverandør Genåbning af målepunkt X=#3 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E79) DH sender stamdata for målepunkt X med tilslutningsstatus Tilsluttet til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

42 3.2.5 BRS-014: Målerhåndtering, positive forløb Testcase P14.04: Målerhåndtering, oprettelse, Elleverandør BRS-014: Målerhåndtering, oprettelse, positivt forløb Elleverandør Skabelonafregnet X=#1 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E67) DH sender meddelelse om oprettelse af måler på målepunkt X til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for ny måler til ELLEV. Testcase P14.05: Målerhåndtering, ændring af data på måler, Elleverandør BRS-014: Målerhåndtering, ændring af data på måler, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

43 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E67) DH sender meddelelse om opdatering af måler for målepunkt X til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse for gammel måler til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for ny måler til ELLEV. Testcase P14.06: Målerhåndtering, nedtagning af måler, Elleverandør BRS-014: Målerhåndtering, nedtagning af måler, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

44 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E67) DH sender meddelelse om opdatering af måler for målepunkt X til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse og tællerstand for nedtaget måler til ELLEV BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør, positive forløb Testcase P15.01: Fremsendelse af stamdata, ændring af disponentnavn, Elleverandør BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør, positivt forløb Elleverandør Elvarme-kunde X=#1 RSM-027: Ændring af kundestamdata 1 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E34) 2 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (E34) ELLEV sender anmodning om opdatering af kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. Testcase P15.03: Fremsendelse af stamdata, ændring af CVR-nummer, Elleverandør BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

45 Elleverandør X=#6 RSM-027: Ændring af kundestamdata 1 ELLEV Request Update Master Data Consumer: D15 (E34) 2 DH Confirm Update Master Data Consumer: D16 (E34) ELLEV sender anmodning om opdatering af kundestamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør, negative forløb Testcase N15.05: Fremsendelse af stamdata, ændring af CPR til CVR-nummer, Elleverandør BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør, negativt forløb Elleverandør X=#1 RSM-027: Ændring af kundestamdata 1 ELLEV Request Update Master Data Consumer: ELLEV sender anmodning om opdatering af kundestamdata for målepunkt X til DH. Dok , Sag 10/ /155

46 D15 (E34) 2 DH Reject Update Master Data Consumer: D16 (E34) DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (D17) BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør, positive forløb Testcase P16.01: Fremsendelse af stamdata, ændring af forventet årsforbrug, Elleverandør BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør, ændring af forventet årsforbrug, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-010: Fremsend diverse forbrugsopgørelser 1 ELLEV Notify Volumes: D23 (E80) ELLEV sender forslag om ændring af årsforbrug for målepunkt X til DH BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug -, positive forløb Testcase P17.01: Fremsendelse af stamdata, ændring af forventet årsforbrug, Elleverandør BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug -, ændring af forventet årsforbrug, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-010: Fremsend diverse forbrugsopgørelser Dok , Sag 10/ /155

47 1 DH Notify Volumes: D23 (E80) DH sender forventet årsforbrug for målepunkt X til ELLEV BRS-018: Fremsend tællerstand - Elleverandør, positive forløb Testcase P18.01: Fremsendelse af tællerstand, Elleverandør BRS-018: Fremsendelse af tællerstand Elleverandør, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 ELLEV Non Continuous Metering: E66 (D19) ELLEV sender tællerstand for målepunkt X til DH BRS-019: Fremsend tællerstand -, positive forløb Testcase P19.01: Modtagelse af tællerstand, Elleverandør BRS-019: Fremsendelse af tællerstand, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok , Sag 10/ /155

48 1 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positive forløb Testcase P20.01: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, Elleverandør BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Elleverandør Skabelonafregnet, startdato er 27. dec. sidste år X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til ELLEV. Testcase P20.03: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, flere forbrugsopgørelser i samme besked, Elleverandør BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Elleverandør Skabelonafregnet, startdato er 27. dec. sidste år for første MP og 30. dec. sidste år for andet MP. DH sender forbrugsopgørelse for to målepunkter i samme meddelelse. Dok , Sag 10/ /155

49 X 1 =#1 + X 2 =#1 (forskellig testdatasæt anvendes) RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelser for målepunkterne X 1 og X 2 i samme meddelelse til ELLEV. Testcase P20.05: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt - korrektion af data, Elleverandør BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Elleverandør Skabelonafregnet, korrektion X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til ELLEV og startdato er 27. dec. sidste år. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til ELLEV som korrektion for samme periode som step 1, forbruget ændres. Dok , Sag 10/ /155

50 BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positive forløb Testcase P21.01: Fremsendelse af måledata for timeafregnet målepunkt, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb Elleverandør Timeafregnet, dag 1 til 3 efter driftsdøgnet X=3 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV. Testcase P21.10a: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Elleverandør Produktionsmålepunkt, Begge forløb skal gennemløbes X=#10 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time DH sender måledata (time) for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

51 series: E66 (E23) Testcase P21.10b: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Elleverandør Produktionsmålepunkt, Begge forløb skal gennemløbes X=#10 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata (kvarter) for målepunkt X til ELLEV. Testcase P21.11: Fremsendelse af måledata for flere målepunkter, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb Elleverandør Der sendes måledata for to målepunkter i samme meddelelse. X 1 =#3 og X 2 =#3 (forskellig testdatasæt anvendes) RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time DH sender måledata for målepunkt X 1 og X 2 i samme meddelelse Dok , Sag 10/ /155

52 series: E66 (E23) til ELLEV. Testcase P21.12: Fremsendelse af måledata for timeafregnet målepunkt - korrektion af data, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb Elleverandør Timeafregnet, korrektion efter fiksering X=#3 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender korrektion af måledata for målepunkt X til ELLEV. Testcase P21.15a: Fremsendelse af måledata for teknisk målepunkt, timeopløsning, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb Elleverandør Produktionsmålepunkt X=#9 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

53 Testcase P21.15b: Fremsendelse af måledata for VE målepunkt, kvartersopløsning, Elleverandør BRS-021: Fremsendelse af måledata for målepunkt, positivt forløb Elleverandør Produktionsmålepunkt X=#10 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb Testcase P22.01: Fremsendelse af andelstal, Elleverandør BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb Elleverandør Andelstal elleverandør og netområde RSM-013: Fremsend andelstal 1 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til ELLEV. Testcase P22.03: Fremsendelse af andelstal, andelstal i hver sin meddelelse, Elleverandør Dok , Sag 10/ /155

54 BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb Elleverandør 2 tariffer Andelstal elleverandør og netområde RSM-013: Fremsend andelstal 1 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til ELLEV. RSM-013: Fremsend andelstal 2 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til ELLEV. RSM-013: Fremsend andelstal 3 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til ELLEV. RSM-013: Fremsend andelstal Dok , Sag 10/ /155

55 4 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til ELLEV BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positive forløb Testcase P23.01: Fremsendelse af beregnede tidsserier, timeafregnet forbrug pr. netområde, Elleverandør BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Elleverandør Ingen Normalt døgn RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D04) DH sender tidsserier til ELLEV. Testcase P23.03: Fremsendelse af beregnede tidsserier, residualforbrug pr. netområde, Elleverandør BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Elleverandør Ingen Normalt døgn Dok , Sag 10/ /155

56 RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D03) DH sender tidsserier til ELLEV. Testcase P23.11: Fremsendelse af beregnede tidsserier, produktion pr. elleverandør pr. balanceansvarlig pr. netområde, Elleverandør BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Elleverandør Ingen Normalt døgn RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D04) DH sender tidsserier til ELLEV BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, positive forløb Testcase P25.01: Anmodning om måledata per målepunkt, Elleverandør Dok , Sag 10/ /155

57 BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, positivt forløb. Elleverandør Der skal søges et år tilbage (Startdato: dags dato minus 1 år) X=#1 RSM-015: Anmod om måledata på målepunkt 1 ELLEV Request for Validated Metered Data: E73 (D10) ELLEV sender anmodning om måledata for målepunkt X til DH. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelser for målepunkt X til ELLEV BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, negative forløb Testcase N25.03: Dato er ikke valid, Elleverandør BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, negativt forløb Elleverandør Datointerval er frem i tid X=#3 RSM-015: Anmod om måledata på målepunkt Dok , Sag 10/ /155

58 1 ELLEV Request for Validated Metered Data: E73 (E23) 2 DH Reject Validated Metered Data: ERR (E23) ELLEV sender anmodning om måledata for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E50) BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positive forløb Testcase P26.01: Anmodning om sumtidsserier, Elleverandør BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positivt forløb Elleverandør Residualforbrug fikseret, 1 døgn (00.00 til 00.00) 14 dage tilbage i tid RSM-016: Anmod om aggregerede måledata 1 ELLEV Request for Aggregated Metered Data: E74 (D04) ELLEV sender anmodning om måledata for målepunkt X til DH. RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 2 DH Aggregated Metered- Data TimeSeries: E31 DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

59 (D04) BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positive forløb Testcase P27.01: Fremsendelse af fikserede engrosydelser, Elleverandør BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positivt forløb Elleverandør For den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS, sender ATS: Det første abonnement Det første gebyr Den første tarif RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 1 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV. Testcase P27.03: Fremsendelse af refikserede engrosydelser, Elleverandør BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positivt forløb Elleverandør Der fremsendes refikserede engrosydelser for november RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser Dok , Sag 10/ /155

60 1 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D05) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV. Testcase P27.05: Fremsendelse af engrosydelser efter driftsmåneden, Elleverandør BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positivt forløb Elleverandør RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 1 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positive forløb Testcase P28.03: Anmodning om aggregerede abonnementer, fikseret, Elleverandør BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positivt forløb Elleverandør Der anmodes om fikserede aggregerede abonnementer for 1 dag, netområde som angivet i ATS RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 ELLEV Request for Aggregated Billing Informati- ELLEV sender anmodning om engrosydelser til DH. Dok , Sag 10/ /155

61 on: D21 (D04) RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata til ELLEV. Testcase P28.04: Anmodning om aggregerede gebyrer, nyeste værdier, Elleverandør BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positivt forløb Elleverandør Der anmodes om aggregerede gebyrer for 10 dage, netområde som angivet i ATS RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 ELLEV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D09) ELLEV sender anmodning om engrosydelser til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D09) DH sender måledata til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

62 BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer, positive forløb Testcase P29.02: Anmodning om aggregerede tariffer, fikseret, Elleverandør BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer, positivt forløb Elleverandør Der anmodes om fikserede aggregerede tariffer for 3 dage, netområde som angivet i ATS for en specifik tarif RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 ELLEV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D04) ELLEV sender anmodning om engrosydelser til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata til ELLEV BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag, positive forløb Testcase P30.02: Anmodning om afregningsgrundlag, fikseret, for en netvirksomhed, Elleverandør BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag, positivt forløb Elleverandør Der anmodes om fikserede aggregerede abonnementer for oktober 2013, netområde og elleverandør som angivet i ATS Dok , Sag 10/ /155

63 RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 ELLEV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D05) ELLEV sender anmodning om afregningsgrundlag til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D05) DH sender afregningsgrundlag til ELLEV BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positive forløb Testcase P31.03: Opdatering af prisliste, abonnement oprettes, Elleverandør BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positivt forløb Elleverandør Ingen RSM-034: Fremsend prisliste 1 DH Notify Charge Information: D12 (D18) DH sender opdateret abonnement prisliste til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

64 Testcase P31.04: Opdatering af prisliste, abonnement stoppes, Elleverandør BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positivt forløb Elleverandør Der sendes et stop for det først oprettede abonnement for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. X=#1 RSM-034: Fremsend prisliste 1 DH Notify Charge Information: D12 (D18) DH sender opdateret abonnement prisliste til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 2 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender opdatering af abonnementstilknytning til ELLEV BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste, positive forløb Testcase P32.02: Opdatering af prisliste, gebyr ændres, Elleverandør BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste, positivt forløb Elleverandør Der sendes ændring for det først oprettede gebyr for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. RSM-034: Fremsend prisliste Dok , Sag 10/ /155

65 1 DH Notify Charge Information: D12 (D18) DH sender opdateret gebyrprisliste til ELLEV BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positive forløb Testcase P33.02: Opdatering af prisliste, tarif oprettes, Elleverandør BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positivt forløb Elleverandør Der sendes ændring for den først oprettede tarif for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. RSM-034: Fremsend prisliste 1 DH Notify Charge Information: D12 (D18) DH sender opdatering af tarifprisliste til ELLEV BRS-034: Anmodning om prisliste, positive forløb Testcase P34.02: Anmodning om prisliste, tarif, Elleverandør BRS-034: Anmodning om prisliste, positivt forløb Elleverandør Som søgekriterier angives: Pristype Pristype ID Periode Priselementet svarende til søgekriterierne returneres. Dok , Sag 10/ /155

66 RSM-035: Forespørg om prisliste 1 ELLEV Query Charge Information: D13 (E0G) 2 DH Response Query Charge Information: D14 (E0G) ELLEV sender anmodning om prisliste til DH. DH sender prisliste til ELLEV BRS-034: Anmodning om prisliste, negative forløb Testcase N34.04: Anmodning om prisliste, abonnement, ugyldig periode, Elleverandør BRS-034: Anmodning om prisliste, negativt forløb Elleverandør RSM-035: Forespørg om prisliste 1 ELLEV Query Charge Information: D13 (E0G) 2 DH Reject Query Charge Information: D14 (E0G) ELLEV sender anmodning om prisliste til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E50). Dok , Sag 10/ /155

67 BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb Testcase P37.08: Opdatering af afregningsstamdata, nyt abonnement til målepunkt, Elleverandør BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt Abonnement, gebyr, positivt forløb Elleverandør Der sendes ændring i tilknytningen til målepunkt for det først oprettede abonnement for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. X=#1 eller X=#3. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 1 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender afregningsstamdata for målepunkt til ELLEV. Testcase P37.10: Opdatering af afregningsstamdata, stop gebyr på målepunkt, Elleverandør BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt Abonnement, gebyr, positivt forløb Elleverandør Der sendes ændring i tilknytningen til målepunkt for det først oprettede gebyr for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. X=#1 eller X=#3 RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 1 DH Notify Master Data DH sender afregningsstamdata for målepunkt til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

68 Charge: D07 (D17) Testcase P37.12: Opdatering af afregningsstamdata, ændre abonnement på målepunkt, Elleverandør BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt Abonnement, abonnement, positivt forløb Elleverandør Der sendes ændring i tilknytningen til målepunkt for det først oprettede abonnement for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. X=#1 eller X=#3 RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 1 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender afregningsstamdata for målepunkt til ELLEV BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb Testcase P37.02: Opdatering af afregningsstamdata, ny tarif på målepunkt, Elleverandør opdaterer BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt tarif, positivt forløb. Elleverandør opdaterer Elleverandør Tarif, der ikke er oprettet X=#1 eller X=#3 RSM-030: Ændring af afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

69 1 ELLEV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) ELLEV sender opdaterede afregningsstamdata for målepunkt til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. Testcase P37.03: Opdatering af afregningsstamdata, ny tarif på målepunkt, Elleverandør modtager orientering BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt tarif, positivt forløb. Elleverandør modtager orientering Elleverandør X=#1 eller X=#3 RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 1 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender opdaterede afregningsstamdata til ELLEV. Testcase P37.05: Opdatering af afregningsstamdata, stop tarif på målepunkt, Elleverandør opdaterer BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt tarif, positivt forløb Elleverandør Dok , Sag 10/ /155

70 Oprettet tarif X=#1 eller X=#3 RSM-030: Ændring af afregningsstamdata 1 ELLEV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) ELLEV sender opdaterede afregningsstamdata for målepunkt til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. Testcase P37.06: Opdatering af afregningsstamdata, stop tarif på målepunkt, Elleverandør modtager orientering BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt tarif, positivt forløb. Elleverandør modtager orientering Elleverandør Der sendes stop af målepunktstilknytning for den første tarif for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. Oprettet tarif X=#1 eller X=#3 RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 1 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender opdaterede afregningsstamdata til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

71 BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, positive forløb Testcase P38.02: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, Elleverandør BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, positivt forløb Elleverandør For den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS, sender ATS: Det første abonnement Det første gebyr Den første tarif X=#1 eller X=#3 RSM-032: Forespørg om afregningsstamdata 1 ELLEV Query Master Data Charge: D08 (E0G) 2 DH Response Master Data Charge: D09 (E0G) ELLEV sender anmodning om afregningsstamdata for målepunkt X til DH. DH sender afregningsstamdata til ELLEV BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, negative forløb Testcase N38.04: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, elleverandør ikke godkendt, Elleverandør BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, negativt forløb Elleverandør X=#1 eller X=#3 RSM-032: Forespørg om afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

72 1 ELLEV Query Master Data Charge: D08 (E0G) 2 DH Reject Master Data Charge: D09 (E0G) ELLEV sender anmodning om afregningsstamdata for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E16) BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, positive forløb Testcase P39.01 Anmodning om serviceydelse, NV godkender anmodning, Elleverandør BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, positivt forløb Elleverandør Ordinær afbrydelse X=#1 RSM-020: Forespørg om serviceydelse 1 ELLEV Request Service: D03 (D22) 2 DH Confirm Service: D04 (D22) ELLEV sender anmodning om serviceydelse til DH. DH sender godkendelse til ELLEV BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirksomhed, negative forløb Testcase N39.03 Anmodning om serviceydelse, NV afviser anmodning, Elleverandør BRS-039: Anmodning om serviceydelse hos netvirk- Dok , Sag 10/ /155

73 somhed, negativt forløb Elleverandør X=#1 RSM-020: Forespørg om serviceydelse 1 ELLEV Request Service: D03 (D22) 2 DH Reject Service: D04 (D22) ELLEV sender anmodning om serviceydelse til DH. DH sender afvisning til ELLEV med afvisningsårsag D43 fra netvirksomhed BRS-040: Elleverandørs skift af balanceansvarlig aktør, positivt forløb Testcase P40.01: Skift af balanceansvarlig, Elleverandør BRS-040: Elleverandørs skift af balanceansvarlig aktør, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 1 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E56) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

74 BRS-046: Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed, positive forløb Testcase P46.02: Fremsendelse af kontaktadresse, Elleverandør BRS-046: Fremsendelse af kontaktadresse fra netvirksomhed, positivt forløb Elleverandør X=#1 RSM-028: Fremsend kunde stamdata 1 DH Notify Master Data Consumer: E21 (D28) DH sender meddelelse med oplysning om kontaktinformation til ELLEV BRS-047: Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør, positive forløb Testcase P47.01: Fremsendelse af historiske årsforbrug, Elleverandør BRS-047: Fremsendelse af historisk årsforbrug til elleverandør, positivt forløb Elleverandør Timeafregnet Der sendes for 3 år X=#3 RSM-010: Fremsend årsforbrug 1 DH Notify Volumes: D23 (D43) DH sender meddelelse med oplysning om historisk årsforbrug til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

75 BRS-048: Anmodning om historisk årsforbrug, positive forløb Testcase P48.01: Anmodning om historiske årsforbrug, Elleverandør BRS-048: Anmodning om historisk årsforbrug, positivt forløb Elleverandør Skabelonafregnet Der sendes for 3 hele år + år til dato X=#1 RSM-015: Anmod om historisk årsforbrug 1 ELLEV Request for Validated Metered Data: E73 (D43) ELLEV sender anmodning om måledata for målepunkt X til DH. RSM-010: Fremsend årsforbrug 2 DH Notify Volumes: D23 (D43) DH sender meddelelse med oplysning om historisk årsforbrug til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

76 3.3 Stop af leverance Denne gruppe af testcases dækker over de transaktioner, der har at gøre med stop af leverance hos elleverandøren BRS-001: Leverandørskift, positive forløb Testcase P01.02: Leverandørskift, Hidtidig elleverandør BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Hidtidig elleverandør Timeafregnet X=#3 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify change of Supplier: E44 (E03) DH orienterer ELLEV om skift af elleverandør for målepunkt X BRS-002: Leveranceophør, positive forløb Testcase P02.01: Leveranceophør, Hidtidig elleverandør BRS-002: Leveranceophør, positivt forløb Hidtidig elleverandør Afbrudt målepunkt X=#12 RSM-005: Ophør af leverance fra elleverandør 1 ELLEV Request end of sup- ELLEV sender anmodning om ophør af leverance for målepunkt X Dok , Sag 10/ /155

77 ply: 432 (E20) 2 DH Confirm end of supply: E44 (E20) til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 3 DH Notify Change of Supplier: E44 (E20) DH sender information til ELLEV om faktisk stopdato for målepunkt X. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 4 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til ELLEV. Testcase P02.02: Leveranceophør, annullering, Hidtidig elleverandør BRS-002: Leveranceophør, annullering, positivt forløb Hidtidig elleverandør X=#1 RSM-005: Ophør af leverance fra elleverandør 1 ELLEV Request end of supply: 432 (E20) ELLEV sender anmodning om ophør af leverance for målepunkt X til DH. Dok , Sag 10/ /155

78 2 DH Confirm end of supply: E44 (E20) DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-008: Annuller leveranceophør 3 ELLEV Request cancel of end of supply: 432 (E20) 4 DH Confirm cancel end of supply E44 (E20) ELLEV anmoder DH om annullering af ophør af leverance for målepunkt X. DH sender godkendelse til ELLEV BRS-002: Leveranceophør, negative forløb Testcase N02.06: Leveranceophør, tilsluttet målpunkt, afvises, Hidtidig elleverandør BRS-002: Leveranceophør, negative forløb Hidtidig elleverandør X=#3 RSM-005: Ophør af leverance fra elleverandør 1 ELLEV Request end of supply: 432 (E20) 2 DH Confirm end of supply: E44 (E20) ELLEV sender anmodning om ophør af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-020: Forespørg om serviceydelse Dok , Sag 10/ /155

79 3 DH Reject Service: D04 (E20) DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode D44. Testcase N02.07: Leveranceophør, for sen annullering, Hidtidig elleverandør BRS-002: Leveranceophør, annullering, negative forløb Hidtidig elleverandør X=#3 RSM-005: Ophør af leverance fra elleverandør 1 ELLEV Request end of supply: 432 (E20) 2 DH Confirm end of supply: E44 (E20) ELLEV sender anmodning om ophør af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-008: Annuller leveranceophør 3 ELLEV Request cancel of end of supply: 432 (E20) 4 DH Reject cancel end of supply E44 (E20) ELLEV anmoder DH om annullering af ophør af leverance for målepunkt X. DH sender afvisning til ELLEV med årsagskode (E17). Dok , Sag 10/ /155

80 3.3.4 BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, positive forløb Testcase P03.01: Genoptagelse af leverance, Hidtidig elleverandør BRS-003: Håndtering af fejlagtigt leverandørskift, positivt forløb Hidtidig elleverandør Timeafregnet, situation 3 efter start af leverance. Startdato for anmeldelsen skal være 15 dage tilbage i tiden fra dags dato X=#3 + timeværdier for et døgn * 15 RSM-003: Genoptag leverance på målepunkt 1 DH Request re-allocate change of supplier: D01 (D07) 2 ELLEV Confirm re-allocate change of supplier: D02 (D07) DH sender anmodning til ELLEV om genoptagelse af leverancen for målepunkt X. ELLEV sender godkendelse til DH. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 3 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (D07) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata Dok , Sag 10/ /155

81 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (D07) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 5 DH Notify Master Data, Charge: D07 (D07) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 6 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata for målepunkt X til ELLEV BRS-010: Fraflytning, positive forløb Testcase P10.01: Fraflytning, skabelonafregnet, Hidtidig elleverandør BRS-010: Fraflytning, positivt forløb Hidtidig elleverandør X=#1 RSM-005: Ophør af leverance fra elleverandør 1 ELLEV Request end of supply: 432 (E66) ELLEV anmelder ophør af leverance for målepunkt X til DH. 2 DH Confirm end of sup- DH sender godkendelse til ELLEV. Dok , Sag 10/ /155

82 ply: E44 (E66) RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 DH Non Continuous Metering: E66 (D10) DH sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til ELLEV Testcase P10.02: Fraflytning, annullering, Hidtidig elleverandør BRS-010: Fraflytning, positivt forløb Hidtidig elleverandør X=#1 RSM-005: Ophør af leverance fra elleverandør 1 ELLEV Request end of supply: 432 (E66) 2 DH Confirm end of supply: E44 (E66) ELLEV anmoder om annullering af ophør af leverance for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til ELLEV. RSM-008: Annuller leveranceophør 3 ELLEV Request cancel end of supply: 432 (E66) ELLEV sender annullering for leveranceophør for målepunkt X til DH. Dok , Sag 10/ /155

83 4 DH Confirm cancel end of supply: E44 (E66) DH sender godkendelse til ELLEV. Testcase P10.04: Fraflytning, skabelonafregnet, Forsyningspligt BRS-010: Fraflytning, positivt forløb Elleverandør (forsyningspligt) X=#1 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (E06) DH sender information om overflytning til forsyningspligt for målepunkt X til ELLEV. RSM-022: Fremsend målepunkt stamdata 2 DH Notify Master Data MeteringPoint: E07 (E06) DH sender stamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-028: Fremsend kunde stamdata 3 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E06) DH sender kundestamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

84 4 DH Notify Master Data Charge: D07 (E06) DH sender afregningsstamdata for målepunkt X til ELLEV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 5 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til ELLEV BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positive forløb Testcase P43.02: Leverandørskift med kort varsel, Hidtidig elleverandør BRS-043: Leverandørskift med kort varsel, positivt forløb Hidtidig elleverandør Timeafregnet X=#3 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify change of Supplier: E44 (D38) DH orienterer ELLEV om skift af elleverandør for målepunkt X. Dok , Sag 10/ /155

85 4. Testcases for rollen Dette afsnit indeholder alle testcases, der skal gennemføres for rollen BRS-001: Leverandørskift, positive forløb Testcase P01.05: Leverandørskift, skabelonafregnet, BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb Skabelonafregnet X=#1 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (E53) DH sender en anmodning om aflæsning for målepunkt X til NV. RSM-028: Fremsend kundestamdata 2 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E03) DH sender kundestamdata for målepunkt X til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH. Dok , Sag 10/ /155

86 Testcase P01.10: Leverandørskift, annullering, BRS-001: Leverandørskift, positivt forløb X=#1 RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 1 DH Notify Change of Supplier: E44 (E53) DH sender en anmodning om aflæsning for målepunkt X til NV. RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 3 DH Notify Change of Supplier: E44 (D12) DH sender information til NV om annullering af aflæsningsanmodning for målepunkt X BRS-002: Leveranceophør, positive forløb Testcase P02.04: Leveranceophør, tilsluttet målepunkt, BRS-002: Leveranceophør, positivt forløb X=#3 RSM-020: Forespørg om serviceydelse Dok , Sag 10/ /155

87 1 DH Request Service: D03 (E20) DH sender anmodning om afbrydelse for målepunkt X til NV. RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 2 NV Request Updata Master Data MeteringPoint: E58 (E20) 3 DH Confirm Updata Master Data MeteringPoint: E59 (E20) NV sender meddelelse om ændret tilslutningsstatus for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til NV. RSM-028: Fremsend kundestamdata 4 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E20) DH sender information om leveranceophør for målepunkt X til NV. Testcase P02.05: Leveranceophør, annullering, BRS-002: Leveranceophør, positivt forløb Tilsluttet målepunkt X=#1 RSM-020: Forespørg om serviceydelse Dok , Sag 10/ /155

88 1 DH Request Service: D03 (E20) DH sender anmodning om afbrydelse for målepunkt X til NV. RSM-004: Notifikation om skift af elleverandør 2 DH Notify Change of Supplier: E44 (D37) DH sender annullering af serviceanmodning for målepunkt X til NV BRS-004: Oprettelse af målepunkt, positive forløb Testcase P04.01: Oprettelse af forbrugsmålepunkt, nyoprettet, BRS-004: Oprettelse af målepunkt, positivt forløb X=#1 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E02) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E02) NV sender anmodning om oprettelse af målepunkt X til DH. DH sender godkendelse for målepunkt X til NV. Dok , Sag 10/ /155

89 RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 3 DH Notify Master Data Charge: D07 (E02) DH sender opdaterede afregningsstamdata til NV. Testcase P04.02: Oprettelse af målepunkt til solcelleoverproduktion, nyoprettet, BRS-004: Oprettelse af målepunkt, positivt forløb X=#15 (parent = #1) RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E02) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E02) NV sender anmodning om oprettelse af målepunkt X til DH. DH sender godkendelse for målepunkt X til NV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 3 DH Notify Master Data Charge: D07 (E02) DH sender opdaterede afregningsstamdata til NV BRS-005: Anmodning om stamdata, positive forløb Dok , Sag 10/ /155

90 Testcase P05.03: Anmodning om stamdata, BRS-005: Anmodning om stamdata, positivt forløb X=#3 RSM-006: Forespørg om stamdata 1 NV Query MasterData: D18 (E0G) NV sender forespørgsel om stamdata for målepunkt X til DH. RSM-023: Forespørg om målepunkt stamdata (svar) 2 DH Response Master Data MeteringPoint: D20 (E0G) DH sender stamdata for målepunkt X til NV. RSM-029: Forespørg om kunde stamdata (svar) 3 DH Response Master Data Consumer: D17 (E0G) DH sender kundestamdata for målepunkt X til NV BRS-006: Fremsendelse af stamdata -, positive forløb Testcase P06.02: Fremsendelse af stamdata, ændring af målepunktstype, BRS-006: Fremsendelse af stamdata, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

91 Bemærk: nyoprettet målepunkt Målepunktstype ændres fra E17 til D04 X=#5 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E32) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E32) NV sender opdatering af stamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til NV. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 3 DH Notify Master Data Charge: D07 (E32) DH sender opdaterede afregningsstamdata til NV. Testcase P06.04: Fremsendelse af stamdata, ændring af målepunktsadresse, BRS-006: Fremsendelse af stamdata, positivt forløb X=#3 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

92 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E32) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E32) NV sender opdatering af stamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til NV BRS-006: Fremsendelse af stamdata, negative forløb Testcase N06.05: Fremsendelse af stamdata, forkert tilslutningsstatus, BRS-006: Fremsendelse af stamdata, negativt forløb X=#3 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E32) 2 DH Reject Update Master Data MeteringPoint: E59 (E32) NV sender opdatering af stamdata for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til NV med årsagskode (D16) BRS-007: Nedlæggelse af målepunkt, positive forløb Testcase P07.01: Nedlæggelse af målepunkt, BRS-007: Nedlæggelse af målepunkt, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

93 Fraflytning meldt til netvirksomheden. X=#1 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (D14) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (D14) NV sender opdatering af stamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positive forløb Testcase P08.01: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, BRS-008: Tilslutning af målepunkt med status nyoprettet, positivt forløb Skabelonafregnet, Nyoprettet X=#5 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

94 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (D15) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (D15) NV sender opdatering af stamdata for målepunkt X til DH. DH sender godkendelse til NV BRS-009: Tilflytning, positive forløb Testcase P09.04: Tilflytning meldt til elleverandøren, skabelonafregnet, BRS-009: Tilflytning, positivt forløb X=#1 10 arbejdsdage tilbage i tid RSM-028: Fremsend kunde stamdata 1 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E65) DH sender kundestamdata for målepunkt X til NV. RSM-004: Information om kundestamdata 2 DH Notify Change of Supplier: E44 (E65) DH sender kundestamdata til NV RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand Dok , Sag 10/ /155

95 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH BRS-010: Fraflytning, positive forløb Testcase P10.03: Fraflytning, skabelonafregnet, BRS-010: Fraflytning, positivt forløb X=#1 RSM-028: Fremsend kunde stamdata 1 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E66) DH sender kundestamdata for målepunkt X til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 2 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH BRS-012: Skift af afregningsform, positive forløb Testcase P12.02: Skift af afregningsform til timeafregnet + BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, Dok , Sag 10/ /155

96 BRS-012: Skift af afregningsform + BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Skabelonafregnet, sluttidspunkt for måledata skal være lig skæringsdato X=#1 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E75) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E75) NV sender opdatering af stamdata for målepunkt X til DH DH sender godkendelse til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positive forløb Testcase P13.02: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, BRS-013: Afbrydelse og genåbning af målepunkt, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

97 Ingen X=#3 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E79) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E79) NV sender meddelelse til DH om afbrydelse af målepunkt X. DH sender godkendelse til NV. RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 3 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E79) 4 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E79) NV sender meddelelse til DH om genåbning af målepunkt X. DH sender godkendelse til NV BRS-014: Målerhåndtering, positive forløb Testcase P14.01: Målerhåndtering, oprettelse, BRS-014: Målerhåndtering, oprettelse, positivt forløb X=#1 Dok , Sag 10/ /155

98 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E67) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E67) NV sender meddelelse til DH om oprettelse af måler på målepunkt X. DH sender godkendelse til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D19) NV sender tællerstand for målepunkt X til DH. Testcase P14.02: Målerhåndtering, ændring af data på måler, BRS-014: Målerhåndtering, ændring af data på måler, positivt forløb X=#1 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

99 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E67) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E67) NV sender meddelelse til DH om opdatering af måler for målepunkt X. DH sender godkendelse til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for gammel måler til DH. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 4 NV Non Continuous Metering: E66 (D19) NV sender tællerstand for ny måler til DH. Testcase P14.03: Målerhåndtering, nedtagning af måler, BRS-014: Målerhåndtering, nedtagning af måler, positivt forløb X=#1 RSM-021: Ændring af målepunkt stamdata Dok , Sag 10/ /155

100 1 NV Request Update Master Data Metering- Point: E58 (E67) 2 DH Confirm Update Master Data Metering- Point: E59 (E67) NV sender meddelelse til DH om nedtagning af måler for målepunkt X. DH sender godkendelse til NV. RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 3 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse og tællerstand for nedtaget måler til DH BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata Elleverandør, positive forløb Testcase P15.02: Fremsendelse af stamdata, ændring af disponentnavn, BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør, positivt forløb Elvarme-kunde X=#1 RSM-028: Fremsend kunde stamdata 1 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E34) DH sender opdatering af kundestamdata til NV. Testcase P15.04: Fremsendelse af stamdata, ændring af CVR-nummer, BRS-015: Fremsendelse af kundestamdata - Elleverandør, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

101 X=#6 RSM-028: Fremsend kunde stamdata 1 DH Notify Master Data Consumer: E21 (E34) DH sender opdatering af kundestamdata til NV BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør, positive forløb Testcase P16.02: Fremsendelse af stamdata, ændring af forventet årsforbrug, BRS-016: Fremsend forventet årsforbrug - Elleverandør, ændring af forventet årsforbrug, positivt forløb X=#1 RSM-010: Fremsend diverse forbrugsopgørelser 1 DH Notify Volumes: D23 (E80) DH sender forslag om ændring af årsforbrug for målepunkt X til NV BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug -, positive forløb Testcase P17.02: Fremsendelse af stamdata, ændring af forventet årsforbrug, BRS-017: Fremsend forventet årsforbrug -, ændring af forventet årsforbrug, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

102 X=#1 RSM-010: Fremsend diverse forbrugsopgørelser 1 NV Notify Volumes: D23 (E80) NV sender forventet årsforbrug for målepunkt X til DH BRS-018: Fremsend tællerstand Elleverandør, positive forløb Testcase P18.02: Modtagelse af tællerstand, BRS-018: Fremsendelse af tællerstand - Elleverandør, positivt forløb X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 DH Non Continuous Metering: E66 (D19) DH sender tællerstand for målepunkt X til NV BRS-019: Fremsend tællerstand, positive forløb Testcase P19.02: Fremsendelse af tællerstand, BRS-019: Fremsendelse af tællerstand -, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

103 X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 NV Non Continuous Metering: E66 (D19) NV sender tællerstand for målepunkt X til DH BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positive forløb Testcase P20.02: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Skabelonafregnet X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH. Testcase P20.04: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, flere forbrugsopgørelser i samme besked, BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

104 Skabelonafregnede X 1 =#1 og X 2 =#1 (forskellig testdatasæt anvendes X 1 må ikke være det samme som X 2) RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelser for målepunkterne X 1 og X 2 i samme meddelelse til DH. Testcase P20.06: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt - korrektion af data, BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, positivt forløb Skabelonafregnet, ikke-periodisk Sendes med funktion = 5 X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender korrektion af forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, negative forløb Testcase N20.07: Hul i sekvens, BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet må- Dok , Sag 10/ /155

105 lepunkt, negative forløb Skabelonafregnet, NV indsætter hul i sekvens, og DH svarer med fejlkvittering. X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH. RSM-009: Kvittering (fejlrapport) 2 DH Acknowledgement: 294 (D10) DH sender fejlkvittering (Acknowledgement) til NV pga. verifikationsfejl (E50). Testcase N20.08: Forkert periode for korrigerede data, BRS-020: Forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt, negative forløb Skabelonafregnet, NV indsætter forkert periode for korrigerede data, og DH svarer med fejlkvittering X=#1 RSM-011: Fremsend forbrug for skabelonafregnet målepunkt samt tællerstand 1 NV Non Continuous Metering: E66 (D10) NV sender forbrugsopgørelse for målepunkt X til DH. Dok , Sag 10/ /155

106 RSM-009: Kvittering (fejlrapport) 2 DH Acknowledgement: 294 (D10) DH sender fejlkvittering (Acknowledgement) til NV pga. verifikationsfejl (E50) BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positive forløb Testcase P21.02: Fremsendelse af måledata for fleksafregnet målepunkt, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb Fleksafregnet skal sendes for 1 dag X=#13 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (D42) NV sender måledata for målepunkt X til DH. Testcase P21.03: Fremsendelse af måledata for timeafregnet målepunkt, minimum en time med status = "Manglende værdi", BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb Timeafregnet, minimum en time med status = Manglende værdi skal sendes for 1 dag X=#3 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt Dok , Sag 10/ /155

107 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata for målepunkt X til DH. Testcase P21.04: Fremsendelse af måledata for skabelonafregnet, timeaflæst målepunkt, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb Skabelonafregnet, timeaflæst Skal sendes for to dage indenfor de sidste 30 dage X=#2 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (D06) NV sender måledata for målepunkt X til DH. Testcase P21.05a: Fremsendelse af måledata udvekslingsmålepunkt (NV afsender), BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Udveksling, 15/60-værdi vælges. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Skal sendes for 1 dag X=#11 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt Dok , Sag 10/ /155

108 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (time) for målepunkt X til DH. Testcase P21.05b: Fremsendelse af måledata udvekslingsmålepunkt (NV afsender), BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Udveksling, 15/60-værdi vælges. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Skal sendes for 1 dag X=#11 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (kvarter) for målepunkt X til DH. Testcase P21.06a: Fremsendelse af måledata udvekslingsmålepunkt (NV modtager), BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Udveksling, time værdier. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Skal sendes for 1 dag Dok , Sag 10/ /155

109 X=#11 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata (time) for målepunkt X til NV. Testcase P21.06b: Fremsendelse af måledata udvekslingsmålepunkt (NV modtager), BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Udveksling, time værdier. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Skal sendes for 1 dag X=#11 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 DH Metered data time series: E66 (E23) DH sender måledata (kvarter) for målepunkt X til NV. Testcase P21.07a: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, skift til sommertid, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Dok , Sag 10/ /155

110 Produktionsmålepunkt, 15/60-værdi vælges, skift til sommertid. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Dato der skal anvendes er 30. marts 2014 X=#9 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (time) for målepunkt X til DH. Testcase P21.07b: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, skift til sommertid, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Produktionsmålepunkt, 15/60-værdi vælges, skift til sommertid. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Dato der skal anvendes er 30. marts 2014 X=#9 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (kvarter) for målepunkt X til DH. Testcase P21.08a: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, skift fra sommertid, Dok , Sag 10/ /155

111 BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Produktionsmålepunkt, 15/60-værdi vælges, skift fra sommertid. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Dato der skal anvendes er 27. okt X=#9 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (time) for målepunkt X til DH. Testcase P21.08b: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, skift fra sommertid, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Produktionsmålepunkt, 15/60-værdi vælges, skift fra sommertid. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Dato der skal anvendes er 27. okt X=#9 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt Dok , Sag 10/ /155

112 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (kvarter) for målepunkt X til DH. Testcase P21.09a: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Produktionsmålepunkt, 15/60-værdi vælges. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Skal sendes for 1 dag X=#9 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (time) for målepunkt X til DH. Testcase P21.09b: Fremsendelse af måledata for produktionsmålepunkt, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Testcasen er opdelt i to testcases: a for time og b for kvarter. Produktionsmålepunkt, 15/60-værdi vælges. Testcase kan gennemløbes for begge tidsopløsninger Skal sendes for 1 dag X=#10 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt Dok , Sag 10/ /155

113 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (kvarter) for målepunkt X til DH. Testcase P21.13: Fremsendelse af måledata for et målepunkt til solcelleoverproduktion, månedsopløsning, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Teknisk målepunkt, månedsopløsning X=#15 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (måned) for målepunkt X til DH. Testcase P21.14: Fremsendelse af måledata for et egenproduktions målepunkt, timeopløsning, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, positivt forløb. Egenproduktionsmålepunkt, timeopløsning X=#16 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt Dok , Sag 10/ /155

114 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata (time) for målepunkt X til DH BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, negativt forløb Testcase N21.16: Ukendt målepunkt ifm. fremsendelse, BRS-021: Fremsendelse af måledata for et målepunkt, negativt forløb Ukendt målepunkt X=#7 RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 1 NV Metered data time series: E66 (E23) NV sender måledata for målepunkt X til DH. RSM-009: Kvittering (fejlrapport) 2 DH Acknowledgement: 294 (E23) DH sender fejlkvittering (Acknowledgement) til NV pga. verifikationsfejl (E10) BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb Testcase P22.05: Fremsendelse af andelstal, BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

115 Andelstal netområde RSM-013: Fremsend andelstal 1 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til NV. Testcase P22.06: Fremsendelse af andelstal, andelstal i hver sin meddelelse, BRS-022: Fremsendelse af andelstal, positivt forløb 2 tariffer Andelstal netområde RSM-013: Fremsend andelstal 1 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til NV. RSM-013: Fremsend andelstal 2 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til NV. Dok , Sag 10/ /155

116 RSM-013: Fremsend andelstal 3 DH Load profile: E31 (D02) DH sender andelstal til NV BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positive forløb Testcase P23.04: Fremsendelse af beregnede tidsserier, residualforbrug pr. netområde, BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Ingen RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D04) DH sender tidsserier til NV. Testcase P23.07: Fremsendelse af beregnede tidsserier, samlet timeafregnet forbrug pr. netområde, BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

117 Skal dække skifte til sommertid Dato der skal anvendes er 30. marts 2014 RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D04) DH sender tidsserier til NV. Testcase P23.08: Fremsendelse af beregnede tidsserier, samlet produktion pr. netområde, BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Der sendes for november 2013 RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D05) DH sender tidsserier til NV. Dok , Sag 10/ /155

118 Testcase P23.09: Fremsendelse af beregnede tidsserier, samlet udveksling pr. netområde, BRS-023: Fremsendelse af beregnede enegitidsserier, positivt forløb Ingen RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D04) DH sender tidsserier til NV. Testcase P23.10: Fremsendelse af beregnede tidsserier, samlet forbrug pr. netområde, BRS-023: Fremsendelse af beregnede energitidsserier, positivt forløb Ingen RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier Dok , Sag 10/ /155

119 1 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D03) DH sender tidsserier til NV BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, positive forløb Testcase P25.02: Anmodning om måledata per målepunkt, BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, positivt forløb. Der skal søges en uge med startdato 1 måned tilbage (Start dags dato minus 1 måned) X=#3 RSM-015: Anmod om måledata på målepunkt 1 NV Request for Validated Metered Data: E73 (E23) NV sender anmodning om måledata til DH. RSM-012: Fremsend måledata for et målepunkt 2 DH Metered data timeseries: E66 (E23) DH sender måledata for målepunkt X til NV BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, negative forløb Testcase N25.04: Måledata ikke til stede, BRS-025: Anmodning om måledata på et målepunkt, negativt forløb Dok , Sag 10/ /155

120 Nyoprettet X=#5 RSM-015: Anmod om måledata på målepunkt 1 NV Request for Validated Metered Data: E73 (E23) 2 DH Reject Validated Metered Data: ERR (E23) NV sender anmodning om måledata for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til NV med årsagskode (E0H) BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positive forløb Testcase P26.02: Anmodning om sumtidsserier, BRS-026: Anmodning om beregnede energitidsserier, positivt forløb. Samlet timeafregnet forbrug, 2 døgn, mindst en måned tilbage i tid ( ) RSM-016: Anmod om aggregerede måledata 1 NV Request for Aggregated Metered Data: E74 (D09) NV sender anmodning om måledata for målepunkt X til DH. RSM-014: Fremsend beregnede tidsserier Dok , Sag 10/ /155

121 2 DH Aggregated MeteredData TimeSeries: E31 (D09) DH sender måledata for målepunkt X til NV BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positive forløb Testcase P27.02: Fremsendelse af fikserede engrosydelser, BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positivt forløb For den netvirksomhed, netvirksomheden har angivet i ATS, sender ATS: Det første abonnement Det første gebyr Den første tarif RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 1 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata for målepunkt X til NV. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: DH sender måledata for målepunkt X til NV. Dok , Sag 10/ /155

122 E31 (D04) RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 3 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata for målepunkt X til NV. Testcase P27.04: Fremsendelse af refikserede engrosydelser, BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positivt forløb Der fremsendes refikserede engrosydelser for november RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 1 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D05) DH sender måledata for målepunkt X til NV. Testcase P27.06: Fremsendelse af engrosydelser efter driftsmåneden, BRS-027: Aggregering af engrosydelser, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

123 RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 1 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender måledata for målepunkt X til NV BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positive forløb Testcase P28.01: Anmodning om aggregerede abonnementer, fikseret, BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positivt forløb Der anmodes om fikserede aggregerede abonnementer for 2 dage, netområde og elleverandør som angivet i ATS RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 NV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D04) NV sender anmodning om engrosydelser til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender data til NV. Dok , Sag 10/ /155

124 Testcase P28.02: Anmodning om aggregerede gebyrer, refikseret, BRS-028: Anmodning om aggregerede abonnementer eller gebyrer, positivt forløb Der anmodes om refikserede aggregerede gebyrer for 7 dage, netområde og elleverandør som angivet i ATS RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 NV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D05) NV sender anmodning om data til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D05) DH sender data til NV BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer, positive forløb Testcase P29.01: Anmodning om aggregerede tariffer, nyeste værdier, BRS-029: Anmodning om aggregerede tariffer, positivt forløb Der anmodes om nyeste aggregerede tariffer for 5 dage, netområde og elleverandør som angivet i ATS RSM-017: Anmod om engrosydelser Dok , Sag 10/ /155

125 1 NV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D09) NV sender anmodning om engrosydelser til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D09) DH sender data til NV BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag, positive forløb Testcase P30.01: Anmodning om afregningsgrundlag, fikseret, for en elleverandør, BRS-030: Anmodning om afregningsgrundlag, positivt forløb Der anmodes om fikserede aggregerede abonnementer for oktober 2013, netområde og elleverandør som angivet i ATS RSM-017: Anmod om engrosydelser 1 NV Request for Aggregated Billing Information: D21 (D04) NV sender anmodning om afregningsgrundlag til DH. RSM-019: Fremsend beregnede engrosydelser Dok , Sag 10/ /155

126 2 DH Notify aggregated wholesale services: E31 (D04) DH sender afregningsgrundlag til NV BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positive forløb Testcase P31.01: Opdatering af prisliste, abonnement oprettes, BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positivt forløb Abonnement er ikke oprettet i testdata. RSM-033: Ændring af prisliste 1 NV Request Update Charge Information: D10 (D18) 2 DH Confirm Update Charge Information D11 (D18) NV sender en opdatering af abonnement prisliste til DH. DH sender godkendelse til NV. Testcase P31.02: Opdatering af prisliste, abonnement stoppes, BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

127 Abonnement er oprettet i testdata. RSM-033: Ændring af prisliste 1 NV Request Update Charge Information: D10 (D18) 2 DH Confirm Update Charge Information D11 (D18) NV sender opdatering af abonnement prisliste til DH. DH sender godkendelse til NV BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, negative forløb Testcase N31.05: Opdatering af abonnement prisliste, ugyldig aktion, BRS-031: Opdatering af abonnement prisliste, negativt forløb Abonnement er oprettet i testdata. RSM-033: Ændring af prisliste 1 NV Request Update Charge Information: D10 (D18) NV sender opdatering af abonnement prisliste til DH. Dok , Sag 10/ /155

128 2 DH Reject Update Charge Information D11 (D18) DH sender afvisning til NV med årsagskode (D14) BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste, positive forløb Testcase P32.01: Opdatering af prisliste, gebyr ændres, BRS-032: Opdatering af gebyr prisliste, positivt forløb Ingen. RSM-033: Ændring af prisliste 1 NV Request Update Charge Information: D10 (D18) 2 DH Confirm Update Charge Information D11 (D18) NV sender opdatering af gebyrprisliste til DH. DH sender godkendelse til NV BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positive forløb Testcase P33.01: Opdatering af prisliste, tarif oprettes, BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positivt forløb Ingen. RSM-033: Ændring af prisliste Dok , Sag 10/ /155

129 1 NV Request Update Charge Information: D10 (D18) 2 DH Confirm Update Charge Information: D11 (D18) NV sender opdateret tarifprisliste til DH. DH sender godkendelse til NV. Testcase P33.03: Opdatering af prisliste, statstarif oprettes, BRS-033: Opdatering af tarif prisliste, positivt forløb Der sendes ændring for den først oprettede tarif for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. RSM-034: Fremsend prisliste 1 DH Notify Charge Information: D12 (D18) DH sender opdatering af tarifprisliste til NV BRS-034: Anmodning om prisliste, positive forløb Testcase P34.01: Anmodning om prisliste, abonnement, BRS-034: Anmodning om prisliste, positivt forløb Dok , Sag 10/ /155

130 Som søgekriterier angives: Pristype Pristype ID periode Priselementet svarende til søgekriterierne returneres. RSM-035: Forespørg om prisliste 1 NV Query Charge Information: D13 (E0G) 2 DH Response Query Charge Information: D14 (E0G) NV sender anmodning om prisliste til DH. DH sender prisliste til NV BRS-034: Anmodning om prisliste, negative forløb Testcase N34.03: Anmodning om prisliste, gebyr, ingen data, BRS-034: Anmodning om prisliste, negativt forløb Som søgekriterier angives: Pristype Pristype ID periode RSM-035: Forespørg om prisliste Dok , Sag 10/ /155

131 1 NV Query Charge Information: D13 (E0G) 2 DH Reject Query Charge Information: D14 (E0G) NV sender anmodning om prisliste til DH. DH sender afvisning til NV med årsagskode (E0H) BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb Testcase P37.07: Opdatering af afregningsstamdata, nyt abonnement til målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt, positivt forløb X=#1 eller X=#3 Oprettet abonnement RSM-030: Ændring af afregningsstamdata 1 NV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) NV sender opdatering af abonnement stamdata til DH. DH sender godkendelse til NV. Dok , Sag 10/ /155

132 Testcase P37.09: Opdatering af afregningsstamdata, stop gebyr på målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt, positivt forløb X=#1 eller X=#3 Oprettet gebyr. RSM-030: Ændring af afregningsstamdata 1 NV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) NV sender opdatering af gebyr stamdata til DH. DH sender godkendelse til NV. Testcase P37.11: Opdatering af afregningsstamdata, ændre abonnement på målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt, positivt forløb X=#1 eller X=#3 Oprettet abonnement RSM-030: Ændring af afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

133 1 NV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) NV sender opdatering af abonnement stamdata til DH. DH sender godkendelse til NV BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt abonnement, gebyr, tarif, positive forløb Testcase P37.01: Opdatering af afregningsstamdata, ny tarif på målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt tarif, positivt forløb Oprettet tarif. X=#1 eller X=#3. RSM-030: Ændring af afregningsstamdata 1 NV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) NV sender opdaterede afregningsstamdata for målepunkt til DH. DH sender godkendelse til NV. Dok , Sag 10/ /155

134 Testcase P37.04: Opdatering af afregningsstamdata, stop tarif på målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt tarif, positivt forløb Oprettet tarif. X=#1 eller X=#3 RSM-030: Ændring af afregningsstamdata 1 NV Request Update Master Data Charge: D05 (D17) 2 DH Confirm Update Master Data Charge: D06 (D17) NV sender opdaterede afregningsstamdata for målepunkt til DH. DH sender godkendelse til NV. Testcase P37.13: Opdatering af afregningsstamdata, ny statstarif til målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt Abonnement, gebyr, positivt forløb Der sendes ændring i tilknytningen til målepunkt for det først oprettede abonnement for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. X=#1 eller X=#3. RSM-031: Fremsend afregningsstamdata Dok , Sag 10/ /155

135 1 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender afregningsstamdata for målepunkt til NV. Testcase P37.14: Opdatering af afregningsstamdata, stop statstarif på målepunkt, BRS-037: Afregningsstamdata for målepunkt Abonnement, gebyr, positivt forløb Der sendes ændring i tilknytningen til målepunkt for det først oprettede gebyr for den netvirksomhed, elleverandøren har angivet i ATS. X=#1 eller X=#3 RSM-031: Fremsend afregningsstamdata 1 DH Notify Master Data Charge: D07 (D17) DH sender afregningsstamdata for målepunkt til NV BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, positive forløb Testcase P38.01: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, positivt forløb For den netvirksomhed, netvirksomheden har angivet i ATS, sender ATS: Det første abonnement Dok , Sag 10/ /155

136 Det første gebyr Den første tarif X=#1 eller X=#3 RSM-032: Forespørg om afregningsstamdata 1 NV Query Master Data Charge: D08 (E0G) 2 DH Response Master Data Charge: D09 (E0G) NV sender anmodning om afregningsstamdata for målepunkt X til DH. DH sender afregningsstamdata til NV BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, negative forløb Testcase N38.03: Anmodning om afregningsstamdata, ikke kendt målepunkt, BRS-038: Anmodning om afregningsstamdata på målepunkt, negativt forløb X=#1 eller X=#3 RSM-032: Forespørg om afregningsstamdata 1 NV Query Master Data Charge: D08 (E0G) 2 DH Reject Master Data Charge: D09 (E0G) NV sender anmodning om afregningsstamdata for målepunkt X til DH. DH sender afvisning til NV med årsagskode (E10). Dok , Sag 10/ /155

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

End2End test. Teknik og dialog. Mogens Juul

End2End test. Teknik og dialog. Mogens Juul End2End test Teknik og dialog Mogens Juul 19-11-2014 1 Agenda Hvor er vi Hvad er processen BRS-Oversigt Releaseoversigt 2 Status: End2End pilot August September Oktober November Kopi af produktion Data

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1

Engrosmodellen. Dialogforum 4. Juni Dato - Dok.nr. 1 Engrosmodellen Dialogforum 4. Juni 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Forskrifter, BRS og RSM b) Standardaftalen (Dansk Energi) c) Datakonsistensprojektet

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 15. oktober 2014 Version 1.0 Dok. 13/81170-18 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Vejledning til End 2 End testen

Vejledning til End 2 End testen Til Deltagerne i End 2 End testen runde 1 Vejledning til End 2 End testen Denne vejledning skal give deltagerne en let forståelig beskrivelse af gennemførslen af End 2 End testen. 30. oktober 2012 JOG/MAA

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Engrosmodellen Dialogforum

Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Møde 10 27. august 2014 25.08.2014 DOK: 14-15485-8 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a. Tids- og aktivitetsplan b. Forskrifter, BRS og RSM c. Indsendelse

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde maj Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 34 18. maj 2016 14-15488-83 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status på projektet 4. Evt. udfordringer i relation til engrosafregning

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde December Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 28 9. December 2015 14-15488-65 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet a) Siden sidst b) E2E-test c) Kendte fejl listen d) Datamigrering

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV

FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV METODEANMELDT_Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv 1/69 FORSKRIFT H1 SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr.

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Juni 2010 Marts 2011 Version 12.0 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ JHH

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Teststrategi Engrosmodellen

Teststrategi Engrosmodellen Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Vers. 1.1 Maj 2014 1 Målet med test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - NETVIRKSOMHED 20. december 2013 Version 0.6 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/77 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 8 1.1 Versionsoversigt... 8 1.2 Reference

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5. Maj 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 5 Maj 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 4. maj 2017 2 1 Teknik- og implementeringsgruppemøde 5 Actionlisten

Læs mere

Træder i kraft 1. april 2016

Træder i kraft 1. april 2016 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2016 Version 6.10 Træder i kraft 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Marts 2016 DATE MAC HBK SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 7 August 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt Opdatering af BRS- og RSM-guide Møde i arbejdsgruppen 30. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Actionlisten Dialogforum Flexafregning

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 14.04.2015 USS/XSTJ Version 1.2. 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 21 16. april 2015. 16-04-2015 Dok.nr.: 14/15488-40 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 21 16. april 2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Status E2E-test 4. Status datamigrering 5. Håndtering

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal

Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal Vejledning til oprettelse af priselementer på DataHub Markedsportal 9. marts 2015 USS/MAA Dok. 13/96684-6 1/5 Indledning Denne vejledning handler om netvirksomhedens oprettelse af egne priselementer på

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den 1.10.2014. MajJuli 2013 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. MajJuli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version)

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version) Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers. 3.6.2 (indarbejdes i næste version) 1.1 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i DataHub, som

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 13/ v januar 2014 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 27. januar 2014 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME Sep. 2013

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den

Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. 14/ Træder i kraft den Forskrift H1 (PSEUDO-FORSKRIFT): Skift af elleverandør, flytning mv. April 2014 definitionsafsnittet samt kapitel 4-11 + bilag 1 og 2 offentliggøres hermed i en pseudoudgave. Det er forventningen, at forskriften

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat

Høringssvar fra Dansk Energi, Dong Energy og Ankenævnet på Energiområdet angående udkast til tilsynsnotat BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. APRIL 2015 BILAG TIL PUNKT 4 14. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 LAA & LRN BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-38 De anmeldte metoder

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE

Dialogforum, referat. Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00. Påfuglen, Erritsø. Deltagere Navn Aktør. Martin Christensen. 8. april 2014 MMH/XVJE Dialogforum, referat Tid 2. april 2014 kl. 10.00 16.00 Sted Påfuglen, Erritsø Deltagere Navn Aktør Torben Møller Pedersen Yvonne Kaysen Kristoffer Mitens Tina Lykke Skafsgaard Hentze Ane Rask Annemette

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Id Dato Emne Fejl Betydning Leveres (release/ dato)

Id Dato Emne Fejl Betydning Leveres (release/ dato) Id Dato Emne Fejl Betydning Leveres (release/ dato) 6 21-11-2012 Fejlmeddelelse Error messages are some times to vague and cannot be used to pinpoint the real cause of the error 13 02-02- BRS021 BRS-020

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec.

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Træder i kraft den September Dec Dec Dec Dec. Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 DATE NAME Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 Dec. 2012 DATE HSF m.fl. HSF m.fl. HSF m.fl. HSF NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 16 16. december 2014 Dok.nr. 14/15488-21 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status datamigrering og datakonsistens 3. Status E2E-test 4. Nyt lovforslag elafgifter

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen

Migrering og Datakonsistens. V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Migrering og Datakonsistens V/ Alexander Broholm og Rikke Schmidt Jensen Agenda Energinet.dk Plan for migrering Stamdata filer til migrering Teknisk setup Succeskriterier og kritiske forhold i forhold

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere