Hukommelse, struktur og mobilitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hukommelse, struktur og mobilitet"

Transkript

1 Delrapport Interaktionsdesign Efteråret 2008 Gruppe 4: Anja Bang Georg Esager Grimur Fjeldsted Mette Kyrpø

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Baggrund...3 Problemformulering...3 Målgruppe...3 Fokus og formål...3 Vision...4 Beskrivelse af vores aktiviteter...5 Metode...6 Arbejde i felten...6 Interview med informanten...6 Cultural probes...7 Andre metoder...7 Personas og scenarier...7 Formidling...8 Fortællinger...8 Moodboard...8 Kalender og kort...8 Citater...9 Projektets status...10 Arbejdsplan...10 Konceptbeskrivelse...11 Konklusion...13 Perspektivering...13 Bilag...14 Bilag 1: Første interview...15 Bilag 2: Andet interview...16 Fortælling...16 Interview - Informantens relationer...17 Bilag 3: Kort...18 Bilag 4: Informantens kalender...19 Bilag 5: Citater fra interview med informanten...20 Bilag 6: Fotos...22 Bilag 7: Plakat til præsentation af MemoprisM...23 Bilag 8: Kildekode til MemoprisM

3 Indledning I denne delrapport skitserer vi hvordan vores gruppe har arbejdet med den stillede opgave om ældre og design for socialt interaktion på kurset Interaktionsdesign efterår 2008 på ITU. I det følgende beskriver vi baggrunden for projektet, hvilket problemfelt vi har opridset samt hvilken problemformulering vi har uddraget heraf. Derefter følger beskrivelse af målgruppe, hvad projektets fokus og formål, som efterfølges af den vision vi har formuleret. Næste hovedafsnit synliggør gruppens forskellige aktiviteter, dels som opsummering af allerede udførte aktiviteter og dels planlagte aktiviteter. I metodeafsnittet belyser vi vores arbejde i felten i forhold til de metoder vi har valgt at tage i anvendelse. Formidlingen af vores projekt i forløbet analyserer vi herefter ganske kort for dernæst at redegøre for projektets status. Dette efterfølges af en arbejdsplan som beskriver idéer for det videre forløb. Vi slutter rapporten med en beskrivelse af vores koncept som fører frem til konklusion og perspektivering. Baggrund Projektet er resultat af et samarbejde mellem ITU og Københavns Kommune, hvor studerende ved hjælp af etnografisk inspirerede metoder skal søge at udfolde en ældre informants hverdagsbehov og ønsker i forhold til at skabe et design med ny teknologi, der understøtter den ældre borgers sociale interaktion. Problemformulering Vi ønsker at vores design skal give bedre kvalitet i den ældres hverdag ved at understøtte hukommelsen, således at den ældre kan skabe og opretholde socialt netværk i hverdagslivet. Målgruppe Vores målgruppe er fortrinsvis aktive, raske og rørige ældre medborgere, som i deres hverdagsliv har begyndende hukommelsesproblemer, men som endnu ikke har alvorlige gener heraf. Fokus og formål Vores fokus ligger på aktivitet, struktur og hukommelse. Som vi nu kender informanten er hun meget aktiv, og har mange planer og aftaler i sin hverdag. Informanten kan lide sit aktive liv. Vores fokus ligger på den sårbarhed, der ligger i den struktur informanten har i sin hverdag. Uventede situationer kan betyde, at det er svært at holde fast i strukturen, og hukommelsen kan også have glæde af en hjælpende hånd. 3

4 Vi vil gerne udfordre vores oplevelse af sårbarhed yderligere, og f.eks. dykke ned i strategier for at opretholde hverdagens struktur. Vision Vi ser vores informant som repræsentant for et segment af ældre, der fører et aktivt liv. Geografisk bevæger de sig rundt til mange aktiviteter og har derfor brug for at strukturere deres aktive hverdag. I den forbindelse spiller hukommelse en naturlig rolle, fordi det er vigtigt at kunne holde styr på aftaler, - huske hvor man skal være hvornår. Vi har valgt at fokusere på, hvordan hukommelsen spiller sammen med hverdagens struktur, og på hvordan man kan understøtte hukommelsen, så den ældre får det aktive liv, den ældre ønsker sig. Således er vores vision at forhindre, at en dårlig hukommelse bliver en barriere for det aktive ældreliv. Det er vigtigt at vores løsning interagerer med den ældres mobilitet, således at løsningen understøtter hverdagens struktur, både i hjemmet og når den ældre er på farten. 4

5 Beskrivelse af vores aktiviteter Uge Aktivitet Kommentar Etablering af kontakt og 1. interview med informant 38 Brainstorm & første udkast af vision 39 Konceptudvikling af første prototype Workshop Søndags-chat 2. interview med informant, samt udlevering af cultural probe 40 Præsentation af første prototype (skitse) Workshop Visionen revideret interview med informant Workshop Formidling af vores empiri til etno-gruppen Videreudvikling af prototype (armbånd& pyramide) Præsentation af prototype & plakat (pyramiden) 42 Efterårsferie 43 Arbejde med projektlandskab Delrapport påbegyndt Brainstorm på videreudvikling af vores prototype 44 Kamera (cultural probe) afhentes hos informant Informantens evaluering af prototyper Plan 45 Brainstorm Ny eller revideret prototype Scenarier og persona Videodokumentation ud fra storyboard 46 Målgruppeanalyse Arbejde med website og poster 47 Forberede præsentation Website & Poster afleveres Aflevere eksamensrapport Aflevere delrapport 5

6 Metode Arbejde i felten Vores informant er en 75 årig kvinder, der bor i Storkøbenhavn, for yderligere beskrivelse af informanten se bilag 1. Figur 1: Vores informant Vi har tre gange været ude at interviewe den ældre, der er vores informant. Interviewene har været af ca. en times varighed. Herudover har vi én gang været ud for at hente et engangskamera samt lade informanten evaluere vores prototyper. Ved dette besøg blev forløbet hos informanten afsluttet. Undervejs har vi givet informanten forskellige cultural probes: en notesbog, en stak postkort og et engangskamera. Interview med informanten Ved det første møde, var interviewet ustruktureret. Formålet var at etablere en god kontakt til informanten, og få det første indtryk af informantens liv. Der blev taget nogle notater umiddelbart efter mødet (se bilag 1). Ved andet interview fik vi en dybere forståelse for informantens hverdag. Ved tredje interview, som var et semi-struktureret interview, lå fokus på hukommelse og strukturen i hverdagen. Ved tredje interview fik vi lov til at optage interviewet på Ipod. 6

7 Cultural probes Vi har givet Informanten forskellige probes. Ved andet interview fik hun postkort og en notesbog, med opfordring til at skrive notater om sine aktiviteter. Informanten glemte, hvorfor hun havde disse ting liggende. Ved tredje interview fik informanten et engangskamera. Allerede ved interviewet tog vi nogle stemningsbilleder bl.a. af hendes bordkalender, hendes pc. Informanten blev opfordret til at tage billeder af de aktiviteter hun deltager i, samt af ting der er vigtige i hendes daglige færden. Informanten har taget billede af de veninder hun har kaffeaftale med og af hendes cykel, som hun bruger meget. Andre metoder Personas og scenarier I det resterende del af forløbet, vil vi arbejde med disse værktøjer. Vi har et relativt spinkelt empirisk grundlag, som vi på denne måde vil supplere. Vi ønsker at afprøve vores idé yderligere, og gøre det ved at udfolde nogle situationer, hvor vores personas kommer i problemstillinger, der relaterer til struktur og hukommelse. Vi er startet diskussionen omkring scenarier, herunder et eksempel hvor personen bliver først skriver en aftale, som hun senere bliver mindet om, før hun modtager besøg. Tabel 1: Scenarie, påmindelse om besøg 7

8 Vi har allerede diskuteret disse scenarier: Påmindelse af aftaler Påmindelse af medicinindtagelse (alternativt: børn med diabetes?) Integration af anden kommunikation, fx. sms-påmindelser Formidling I etnografiworkshoppen er vi blevet introduceret til en række formidlende metoder, som dels har formidlet konkrete informationer internt i gruppen, dels har angivet status for vores projekt til sparringspartnere og endvidere har givet gruppen inspiration til den videre udviklingsproces. Vi har valgt at arbejde med de nedenstående metoder. Fortællinger Vi opdagede hurtigt, at der var en masse information, i selve situationerne, hvor vi mødtes med vores informant. Disse informationer lå ikke i spørgsmål og svar, men i stemninger og oplevelser under møderne. Derfor valgte vi at bruger fortællinger til at formidle disse observationer. Mette oplevede f.eks., at informanten havde glemt aftalen om interview, men informanten var heldigvis hjemme. Det påvirkede Mette, og den oplevelse er beskrevet i en fortælling (bilag 2). Vi har valgt fortællingen til at formidle en konkret situation, for at få resten af gruppen som medoplevere på den oplevelse, der førte os til det fokus vi har lige nu, nemlig sårbarheden omkring aktivitet og struktur. Fortællingen skal således udkrystallisere den episode, der gav os vores fokus. Moodboard Moodboard: oplevelsen af aktivitet og struktur vil vi formidle gennem et moodboard. Det har vi valgt for at visualisere den aktive ældres liv, også her kan resten af gruppen blive med-oplevere, og danne indre billeder. Kalender og kort For at visualisere informantens hverdag, lavede vi sammen med informanten en kalender over en typisk uge samt et kort, der viser vigtige geografiske positioner i informantens hverdagsliv (bilag 3 og 4). Kalenderen gjorde hverdagsstrukturen meget tydelig, der var nemt for informanten at give et bud på en typisk uge, der dels indeholder faste aftaler (som svømning og gymnastik), dels ofte tilbagevendende begivenheder, som middagsaftaler med familie og gammel kollegagruppe. På kortet blev det meget tydeligt, hvor mobil informanten er. Især cykelturen til Herlev imponerede os. Cyklen blev nævnt igen og igen, og en meget central i informantens hverdag. 8

9 Figur 2: Informantens cykel Citater Ud fra optagelser af det tredje interview, har vi udtaget nogle beskrivende citater (bilag 5). Citaterne kredser bl.a. om temaer som informantens forhold til teknologi, brug af kalender og mobiltelefon samt feedback på vores prototype. 9

10 Projektets status Status for vores projekt er på nuværende tidspunkt at vi bør træffe en afgørende beslutning vedrørende vores prototype. Skal vi arbejde videre på den eksisterende prototype eller skal vi udvikle en ny? Formentlig vægter vi at arbejde videre med den eksisterende, idet vi kan se et udviklingspotentiale i den og vi har fået god feedback fra vores informant, som godt kan se relevansen af en samkoordinering af kalendere. Vores informant har desuden givet konstruktiv kritik på vores armbåndsmodel, som vi først havde forsynet med en lysfunktion, men kritikken lød på at man ikke ville være opmærksom på lyset. I stedet foreslog vores informant at indarbejde en vibrator, som hun har en god erfaring med i sin mobiltelefon. Vi indsatte efterfølgende en vibrator, som vores informant siden har afprøvet og valideret. Arbejdsplan Næste skridt i vores arbejdsplan er en ny brainstorm, der skal bringe os nærmere en ny prototype og danne grundlag for videreudvikling af vores koncept. Derefter vil vi bruge ideerne til at opstille nye scenarier, også med henblik på videodokumentationen, der skal foreligge i uge 45. Vi forsøger at lave en målgruppeanalyse med henblik på at vores prototype også kan bruges af mennesker med andre behov end netop vores informant. Når en ny prototype foreligger, vil vi påbegynde arbejdet med poster og website til aflevering i uge 47. I løbet af hele processen vil vi evaluere på prototypen, også sammen med informanten og revidere scenarier derefter. 10

11 Konceptbeskrivelse Konceptet er udviklet ud fra tre faktorer. De etnografiske undersøgelser, den indledende vision og et pilotprojekt. De overordnede begreber vi arbejder med er således: Mobilitet Struktur Hukommelse Vores informant bruger en kalender til at strukturere hverdagen og huske aftaler. Kalenderen har en meget central rolle i informantens liv og er således også placeret centralt i hjemmet. Det sker dog at informanten glemmer at se i kalenderen og således går glip af aftaler. Desuden er informanten meget undervejs uden for hjemmet og har i den forbindelse ikke mulighed for at støtte sig til kalenderen. Vores mål er således er skabe en dims, der overtager eller supplerer kalenderens funktioner og skaber struktur i informantens liv. Den skal hjælpe hukommelsen også på farten og forhindre at den ældre går glip af aftaler, der hæmmer det aktive og sociale liv. Det er desuden vigtigt, at dimsen indtager en central rolle i omgivelserne og at den er nem at betjene. I vores pilotprojekt har vi arbejdet med to dimser, der antyder ovenstående funktioner. Den første er en bordpyramide, der påminder om en forestående aftaler. Pyramiden afgiver et pulserende lys inden en aftale og brugeren kan kvittere ved at løfte genstanden op fra bordet og samtidigt aflæse hvilken type aftale/påmindelse det drejer sig om. Den anden dims er et ur/ smykke med en pyramide i mindre format, der skal bruges på lignende måde, når brugeren er på farten (som regel på cykel). Uret har samme funktion som bordpyramiden, vibrerer dog ved en påmindelse, så informanten ikke er afhængig af at skulle se på uret undervejs. Vi døbte genstandende MemoprisM (se bilag 7). Genstandene fra pilotprojektet kan ses på billederne nedenfor. Figur 3: MemoprisM, bordmodel og bærbar model 11

12 Vi vil gerne arbejde videre med pilotprojektet. En videreudvikling skal sørge for at dimsen ikke blot påminder, men samtidigt også integrerer funktioner en gængs kalender besidder. Vi vil fortsat arbejde videre med en mobil enhed, der støtter funktionerne når informanten er undervejs. Den største udfordring ser vi i brugervenligheden. Dimsen skal erstatte en kalender, uden at tvinge brugeren til at oplære nye tekniske færdigheder. Desuden ser vi gerne at både den stationære samt den mobile enhed bliver æstetisk, da den vil indtage en central rolle i hverdagen. Vi har i den forbindelse talt om at give brugeren mulighed for at individualisere genstanden, eller at skabe et micro-device der kan monteres på en genstand, der tiltaler brugerens smag. Det kunne f.eks. være et smykke, med en fatning, hvor selve enheden monteres. Således kan brugeren vælge mellem farve, materiale og evt. hvilken type smykke (armbånd, ring, etc.). Vi har udleveret prototypen fra pilotprojektet til informanten og vil i et interview evaluere på brugerens holdning og omgang med denne. Ud fra denne evaluering vil vi se på hvilke funktioner vi vil beholde og hvilke funktioner der skal revideres. Derefter vil vi bruge den data til en ny brainstorm i gruppen, der forhåbentlig sætter os på sporet at en ny prototype. Vi forventer at bruge den tilegnede viden fra begge workshops (etnografi, sketching in hardware) til udarbejdelse af den næste prototype og vil arbejde med storyboards og evt. video til at simulere brugen og videreformidle egenskaber og funktionsomfang. 12

13 Konklusion Vi har udleveret prototypen fra pilotprojektet til informanten og har i et interview evalueret på brugerens holdning og omgang med denne. Ud fra denne evaluering vil vi se på hvilke funktioner vi vil beholde og hvilke funktioner der skal revideres. Derefter vil vi bruge disse data til en ny brainstorm i gruppen, der forhåbentlig sætter os på sporet at en ny prototype. Vores informant har fra første færd vist interesse for vores idé til en prototype. Allerede ved første præsentation af idéen lænede informanten sig begejstret frem i stolen og sagde at det lød spændende. Hvis man relaterer vores prototypeidé til vores målgruppe, kan man konkludere at vi har arbejdet ud fra et spinkelt empirisk grundlag. Vi har gjort brug af samspillet med en enkelt informant, som vi har fulgt op med common sense og erfaringsbaseret forståelse af hukommelse og struktur i målgruppens liv. Vi er imidlertid klar over at den manglende validering af de empiriske data bør forankres yderligere. Det er derfor også vores intention at fortsætte vores projekt ved at udvikle statistisk baserede personaer og scenarier. Vi forventer endvidere at bruge den tilegnede viden fra begge workshops (etnografi, sketching in hardware) til udarbejdelse af den næste prototype og vil arbejde med storyboards og evt. video til at simulere brugen af vores prototype samt til at videreformidle egenskaber og funktionsomfang. Perspektivering Konceptets målgruppe er indtil videre vores informant, men vi ser en del muligheder for at udvide målgruppen. Vi ser en mulighed for at integrere flere slags påmindelser, som vores informant ikke nødvendigvis har behov for, men som en bredere målgruppe kunne have glæde af. Vi har i prototypen arbejdet med ideen om at dimsen kan påminde brugeren om medicin indtagelse og vi har leget lidt med tanken om at integrere påmindelser om modtagne sms. Vi har også diskuteret et samspil med andre enheder, som familiemedlemmer eller social- og sundhedshjælpere kunne bruge til at få adgang til kalenderen og hjælpe brugeren til at strukturere hverdagen. 13

14 Bilag 14

15 Bilag 1: Første interview Første møde med informanten. Notat af Grimur Svetlana og jeg mødes foran informantens lejlighed, hvor informanten ankommer. Vi venter til det aftale tidspunkt og ringer på. Informanten inviterer os indenfor. Vi bliver budt på te og ostekiks. Vi fortæller lidt om hvem vi er og taler lidt om projektet. Informanten får ikke helt fat i hvad det er vi skal, så vi forklarer det et par gange. Derefter fortæller informanten om sig sig selv, bla. om badminton, hendes sociale relationer og om familien i USA. Hun har en vennegruppe på til "piger" der mødes regelmæssigt. 8 af disse 10 veninder bruger internettet og . Informanten forklarer at hun bruger computeren til Skype, og til en sjælden gang at bestille billetter (også en flybillet). Hun er dog ked af, at computeren er så klodset og fylder så meget på skrivebordet. Desuden er hun utilfreds med mus & tastatur. Vi taler herefter om familien i USA og informanten fortæller om hendes flittige brug af Skype og webcam og fortæller hvordan hun kan følge med i barnebarnets opvækst. På den måde. Hun påpeger, at hvis der virkelig er behov, såsom i Skype, så har hun nemmere ved at lære det. Derefter taler vi om EDB kurser informanten har taget. Hun har prøvet 2 forskellige kurser, men når der var yngre personer med, kunne hun ikke følge det høje undervisningstempo. Det andet kursus havde en dårlig underviser og Informanten synes kun hun fik meget lidt ud af kurset. Hun har anskaffet sig de små lærebøger (fra posthus mm.), men kan ikke rigtig bruge dem til så meget. Hendes veninde har dog lært meget af disse bøger. Vi taler lidt om hvordan man bedst kunne lære omgang med computeren og finder ud af at undervisning med folk i samme tempo ville være bedst. En online løsning, f.eks. over Skype ville være en mulighed. Informanten påpeger, at hun ikke gider sætte sig ind i ny teknologi. Hun har digitalkamera (som hun synes lave dårlige billeder i forhold til hendes udmærkede analoge Nikon kamera), en computer og en mobil. Der hvor der er behov, kan hun godt klare, alt andet helst ikke. Vi taler meget om løst og fast. Bl.a. fotografi og mere om vores og Informantens baggrund. Kl er jeg nødt til at gå, da jeg skal i sommerhus og vi takker for en god snak. Følgende noter lavede jeg på min mobil: Virkelig motiveret, så bestille billet ikke noget problem. Gider ikke sætte mig ind i alt muligt nyt teknolgi. Behov skaber interesse. Skype f. eks tutorials for brug frem for posthus bøger, flash tutorials for Skype example. mus, tastatur for irriterende - computer på skrivebordet - Windows light(mature) /OS. mail med 8 ud af 10 venner. læringsrum med folk i samme tempo. Skyper (e-learning i grupper) styring mindre grad af mus og tastatur. 15

16 Bilag 2: Andet interview Mettes besøg hos Informanten fredag d. 26/ kl Fortælling Jeg ringer på dørtelefonen og bliver straks lukket ind. Jeg går op ad den skæve trappe. Huset er gammelt, -levende, ikke særlig velholdt og ligger i det indre København tæt ved Kgs. Have. Oppe på 2. Sal åbner Informanten døren og ser spørgende på mig. Jeg spørger: Er du [navn]? Ja, siger hun, Kom indenfor og ser lidt desorienteret ud. Jeg præsenterer mig som Mette fra IT-Universitetet og henviser til vores telefonsamtale om onsdagen, hvor vi aftalte dette besøg. Det viser sig at informanten har glemt vores aftale. Hun kommer i tanke om aftalen og fortæller at hun ikke har checket sin kalender og at hun derfor ikke huskede jeg kom. Indenfor i lejligheden bliver jeg stående i gangen foran den lukkede hoveddør. Gangen og køkkenet er slået sammen, så jeg står dér mens informanten giver sig til at lave te. Først har hun spurgt om jeg vil have kaffe eller te. Jeg siger jeg drikker begge dele, så hvad der passer hende. Jeg giver Informanten en buket blomster. Hun giver dem tilbage til mig og siger hun desværre er allergisk for alt andet end roser og viser mig endnu en buket, der i et tilstødende lokale står og venter på at blive afhændet til informantens datter, som kommer på besøg den følgende dag. Den buket jeg medbragte bliver også lagt til side i det tilstødende værelse. Mens Informanten laver te, finder jeg en dåse kinesisk jasmin-te frem og giver informanten i stedet for blomsterne. ( Jeg havde først købt teen, men så tænkte jeg, at hvis informanten nu var kaffe-drikker.. og at det var bedre at komme med blomster til en ældre dame..) Informanten spørger mig om interviewet er til et ph.d-projekt? -og jeg svarer at det er til et almindeligt kursus på kandidatuddannelsen og samarbejdet er kommet i stand via Ældresagen og ITU (som jeg mener at have snappet op!). Informanten lyser op og henviser til den tidligere formand for Ældresagen, som hun kendte og som hun mener, har gjort et rigtig godt stykke arbejde i foreningen. Informantens te-brygning er en omstændelig affære. Hun finder te frem mens vi snakker: først én dåse, hvorfra hun hælder en betragtelig mængde te i sien og derefter endnu en tedåse og hvorfra informanten hælder flere teblade i sien. Mængden af te får mig til at spekulere på om hun mon har glemt at hun allerede har hældt teblade i sien. Vi går ind i stuen og sætter os ved spisebordet af fyrretræ som står i nærheden af vinduet. Der er lyst og venligt. Interviewet går i gang. (Efterrationalisering: muligvis blev hun lidt konfus over mit besøg og finder ro i te-brygningsritualet?) 16

17 Interview - Informantens relationer Gennem samtalen får jeg rede på at Informanten har boet i lejligheden i over 50 år. Først sammen med sin mor og søster, siden med sin søster og derefter med sin datter, som er ergoterapeut og bosiddende i Kbh. Tilhørsforhold til barnefaderen nævnes ikke. Jeg spørger heller ikke, da jeg fornemmer et tabubelagt område. Datteren ringer og inviterer sig selv til middag 1-2 gange ugentlig. Informanten har en bror og svigerinde som hun ser til middag 1-2 gange om måneden. Broderen har 2 døtre som Informanten også ser (bl.a. til børnefødselsdage). Begge er bosiddende i Kbh. Fra en afdød søster har informanten 2 nevøer og en niece. Niecen rejste tidligt til USA og blev gift derovre. Niecen har en søn. Informanten taler med niecen og dennes søn over Skype en gang om ugen. Informanten var selv som ung i USA i 18 måneder. Hun passede først sin søsters børn, derefter passede hun børn et sted ude på landet, men det var for isoleret for informanten. Hun tog derfor til NY og arbejdede i Wall Street qua sin bogholderuddannelse. Da informanten kom hjem til DK, startede hun på lærerseminariet, fordi det var et område med ligeløn for mænd og kvinder. Dengang var der ikke ligeløn på arbejdsmarkedet og informanten havde følt sig uretmæssigt behandlet i sin bogholderstilling. Informanten har en barndomsveninde der bor i New Mexico. De holder også kontakt via Skype en gang om ugen. Informanten ser en gruppe kvindelige kolleger. Disse kvinder skiftes til at lave middag for hinanden i hjemmet. De ses fast en gang om måneden. Ved andet inteview havde gruppen netop været på restaurant ved Rosenborg Slot for at fejre deres 50 års jubilæum, som vennekreds. Informanten spiller badminton 2 gange om ugen, svømmer 1 gang om ugen og er frivillig i et center på Nørrebro 1 gang om ugen. I gennemsnit har Informanten gæster 2-3 gange om ugen og informanten er ude af huset i dagtimerne til faste aftaler mindst 4 gang om ugen. Hun sover gerne til kl. 9, men de 2-3 dage hvor hun ikke skal ud ad døren kan hun godt sove videre selvom clockradioen er gået i gang. Så hun sover til kl. 11. Informanten er således ofte ude om formiddagen. Hun kommer hjem og spiser frokost ved 14- tiden og spiser aftensmad efter kl. 19. Når der kommer gæster tager hun det afslappet og kan lide en uformel stil. Middagen er eksempelvis aldrig færdig på klokkeslæt. Informanten laver varm aftensmad, også når hun spiser alene. Hun har engang gået på husholdningsskole på aftensskole og lærte dér at lave mad fra grunden. Ved mit besøg fortæller informanten, at hun samme dag har været ved lægen og fået konstateret en lettere kronisk sygdom, hvilket lægen præsenterede på en meget upædagogisk måde. Informanten var derfor lettere rystet. Til badminton havde hun dog talt om det med en tidligere fysioterapeut (eller sygeplejerske?), som havde beroliget hende med at vi alle har slidgigt i informantens alder og at når hun kunne gøre visse bevægelser, som de afprøvede, var der ingen problemer. 17

18 Bilag 3: Kort 18

19 Bilag 4: Informantens kalender Dette er et konstrueret eksempel på, hvordan en uge i Informantens liv kunne se ud. 19

20 Bilag 5: Citater fra interview med informanten Interviewer (it) 1+2 Informant (inf) Informanten har haft besøg af en elektriker til at ordne ledningerne: It 1: Virker internettet? Inf: Nej jeg kan ikke komme ind på det, så står der at der er en fejl ( ) Det så ud jeg ved ikke hvad det lignede..nu er det så pænt, men hvis det så ikke fungerer ( ) hvis jeg går op i sendt og modtaget, så får jeg ikke noget. It 1: det er opsætningen af din konto. Inf: at han lægger det derind, skulle da ikke kunne gøre.. [at elektrikeren lægger ledninger ind i en boks] It 1: det har ikke noget med den ledning at gøre Inf: den store boks dér? Har den noget med det at gøre? It 2: det er en transformer. It 1: det har ikke noget med printeren at gøre. Vi taler ale tre om om at informanten skal ringe til support. Vi interviewer 1+2 kan heller ikke løse problemet. Inf: Jeg kender jo ikke alle de udtryk dér( ) det er ikke lige til at overskue Inf: vi er 10 kolleger, nogle af dem bor Jeg svømmer i.altså (kan ikke huske navnet). It 1+ 2 foreslår forskellige svømmehaller. Inf: Emdrupbadet! Der cykler jeg ud Inf: Vi er 10 kolleger, nogle af dem bor i Hellerup, der cykler jeg da ud. Og jeg har en bror der bor i Gentofte, der cykler jeg sometider ud. Vedr. mobiltelefonen: Inf: Det er lige så tit jeg glemmer den. Der er ikke så mange der bruger den overfor mig. Vi er ikke så hidsige med de dér. Jeg tror det er noget med alderen. It 2: Hvad med din datter? Inf: Hun bimler tit. Lige i starten tænkte jeg at sådan én skal jeg ikke have! Men [min datter] blev ved med at pukke på mig. Så fik jeg én. Det er praktisk. Det er den altså. It 2 spørger om informanten kunne tænke sig at have flere funktioner i sin mobiltelefon. Inf: Det er egentli gt praktisk at have sin kalender i den. ( ) Jeg har kunnet sende sms er, men nu er den seddel blevet væk. Men jeg kan da godt modtage. It2: det er jo også noget med at holde det vedlige. For du kan jo godt bruge Skype. Inf: Ja, men det er jeg jo også motiveret for. Jeg har jo en veninde i Alberque. Den ryster nede i lommen for jeg kan jo ikke høre den i trafikken. Inf: Jeg går tur i Kgs. Have. Jeg har også sådan nogle stavstænger Vores informant er meget kulturelt interesseret og går ofte i Det Kongelige Teater. En aften havde hun dog taget fejl af datoerne og kom en dag for sent til en forestillling. Beder om kritik fra informanten vedr. vores prototype idé: 20

21 Funktionen i den skulle være at man har et armbånd, som lyser hvis man skal huske at kigge i sin kalender, eller et display der fortæller at man for besøg. Informanten har en veninde der bruger en elektronisk kalender: Det er meget meget smart,med den elektronisk kalender. Det med vibrationen ( )[refererer til sin mobiltelefons vibration]- det er meget smart. For man kan ikke huske det ( ) Jeg går hen flere gange [om dagen] for at kigge i min kalender. Vibration! Man er meget følsom på sin arm. I trafikken kan man ikke høre den. Nogle er tunghøre i min alder. ( ) 21

22 Interaktionsdesign, efteråret 2008, Gruppe 4 Bilag 6: Fotos Figur 4: middag med gamle kolleger Figur 5: Badminton 22

23 Bilag 7: Plakat til præsentation af MemoprisM 23

24 Bilag 8: Kildekode til MemoprisM /////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Name: memoprism.pde // // Description: MemoPrisM Prototype software for Arduino board. // // Version: 1.0 // // Last updated: :49 // // Authors: Georg Esager / Grimur Fjeldsted // // Owner: Interaction design - E2008 ITU, Group 4 // /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Setting initial program values. // Setting initial value of value counter. int value = 0; // Setting the output pins on Arduino board for the four LEDs. int ledpinblue = 9; int ledpinred = 10; int ledpinyellow = 11; int ledpingreen = 12; // Setting the input pins on Arduino board for the LDR lightsensor. int LDR = 5; // Initiating variable to store the value coming from the LDR lightsensor. int lightvalue = 0; // Initiating bool to store if the LDR lightsensor reads a specific amout of light. // As the lightsensor is placed under the bottom of the prototype, // the value true indicates that the prototype has been picked up from the table. bool ispickedup = false; /////////////////////////////////////////////////////////////////////// Setup method for Arduino board. void setup() { // Declaring the LDR lightsensor as an INPUT device. pinmode(ldr, INPUT); // Setting the BAUD rate for receving input data to the Arduino board and consol. Serial.begin(9600); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Main program loop. void loop() { 24

25 // Reading the value of the LDR lightsensor = no light 0 = full light. lightvalue = analogread(ldr); // Printing value from LDR lightsensor to consol window. Serial.println(lightValue, DEC); // If the value is less that 1020, the LDR lightsensor recives some light and // thereby indicates that the device has been picket up from the table. if (lightvalue < 1020) ispickedup = true; else ispickedup = false; // If the device is on the table. // Here the device should wave with a blue light, indication that an // appointment or alarm is waiting for the user. // The effect is generated by giving the blue LED more and more power with a // short delay, until the max power is reached. Then the process is reversed. if (!ispickedup) { for(value=0; value<=255; value+=1) { analogwrite(ledpinblue, value); delay(5); } for(value=255; value>=0; value-=1) { analogwrite(ledpinblue, value); delay(5); } } // If the device is picked up - display a random message. else { // Turn of all leds to reset. analogwrite(ledpinblue, 0); analogwrite(ledpinred, 0); analogwrite(ledpinyellow, 0); analogwrite(ledpingreen, 0); // Choose a random LED (red/green/yellow), indication the type of message. analogwrite(random(10, 13), 255); // Wait 10 seconds, then turn of all alarm LEDs to reset. delay(10000); analogwrite(ledpinred, 0); analogwrite(ledpinyellow, 0); analogwrite(ledpingreen, 0); // Wait 10 seconds while the table is placed on the table again, 25

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål

Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview. Briefing. Hvem er vi? Præsentation af interviewerne og projektets formål Bilag 13: Interviewguide til semistrukturerede interview Briefing Præsentation af interviewerne og projektets formål Hvem er vi? Gruppen består af: Kristina, Britt og Virdina. Vi læser Klinisk Videnskab

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DELRAPPORT. Interaktionsdesign - efterår 2008. Skrevet af

DELRAPPORT. Interaktionsdesign - efterår 2008. Skrevet af DELRAPPORT Interaktionsdesign - efterår 2008 Skrevet af Christina Brøns Sund Julie Nors Arnesen Gitte Merete Boesen Christian Heinz Ingvordsen Lasse Højer-Pedersen IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design

RETNINGSLINJER. OPTAGELSESPRØVE FORÅR 2015 E-design RETNINGSLINJER Deadline og indsendelse 1. Du kan kun søge optag på uddannelser, som du har søgt via Optagelse.dk. 2. Du kan indsende din besvarede optagelsesprøve frem til 7. april 2015 kl. 22.00, hvor

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Qwpikkemandtyuiopåasdfghjklæøzxc vbnmqwertyuiopåasdflortefissezxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæsupernørd mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Projekt varmemåler wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe Afsluttende projekt

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Hvad skal vi med fotoklubber?

Hvad skal vi med fotoklubber? Hvad skal vi med fotoklubber? Det spørgsmål har jeg tænkt over i et stykke tid.tanker jeg gerne vil dele med dig. Spørgsmålet hvad skal vi med fotoklubber? er sat igang af en lang række faktorer og samtaler

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere