Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder"

Transkript

1 A N A L Y S E A F I T - H O S T I N G S K R E V E T A F : N I K O L A J V E S T E R H E D E N Sikkerhed er på agendaen hos IThostingvirksomheder i fremgang Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig størrelse og 2) placere billedet grafisk "pænt" BERLINGSKE RESEARCH - NOVEMBER 2014

2 Indhold 3 Indledning 4 Opsummering 6 Overblik 7 Afkast og soliditet 9 Indtjeningsanalyse 11 Vækstanalyse 12 Anvendte hoved- og nøgletal 14 Om Berlingske Research Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig størrelse og 2) placere billedet grafisk "pænt" 2 / 14

3 Analyse af den økonomiske situation i branchen for IT-hosting I N D L E D N I N G INTRODUKTION Velkommen til Berlingske Research og Berlingske Business brancheanalyse. Formålet med analysen er dels at skabe overblik over den økonomiske situation i branchen, dels at vise, hvordan udvalgte virksomheder klarer sig i forhold til hinanden. Brancheanalysen er en pakke bestående af denne pdf med en opsummering på analysen samt en særskilt regnskabsanalyse af de medtagne virksomheder i excel-format. På de følgende sider vil du blandt andet finde en sammenfattende tekstanalyse baseret på vores gennemgang og behandling af virksomhedernes regnskaber, en oversigt over hvordan virksomhederne klarer sig på afkastningsgrad og soliditet, en indtjeningsanalyse samt en vækstanalyse. SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER Berlingskes analyse af danske IT-hostingvirksomheder omfatter 41 virksomheder inden for området. Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i den seneste medlemsliste hos BFIH, brancheforeningen for IT-hosting. Grundet forskelligheden hos branchens virksomheder, har BFIH fungeret som en hjælp til at sikre en fornuftig afgrænsning. Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre senest tilgængelige årsregnskaber. På baggrund af regnskabstallene udarbejdes nøgletal for hver enkelt virksomhed og for brancheudsnittet som helhed. Tal for omsætning bliver ikke oplyst fra størstedelen af virksomhederne. God læselyst. METODE Målet med brancheanalyserne at give indsigt i samt skabe overblik over branchen, herunder beskrive hvilke særlige vilkår, der er afgørende for branchens aktører. Analyserne er i omfang begrænset til at omfatte ca. 30 selskaber, der som udgangspunkt udvælges på baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt. brancheforeningers medlemslister eller i samarbejde med organisationer eller fagfolk med særligt kendskab til branchen. Afhængig af branchens størrelse vil antallet af virksomheder i analysen i nogle tilfælde være dækkende for hele branchen og i andre tilfælde udgøre et udsnit af branchen. Virksomhederne udvælges som udgangspunkt ud fra deres aktivmasse, omsætning eller antal medarbejdere således at analysen repræsenterer de største virksomheder i branchen. Undtagelser hertil kan dog forekomme i tilfælde, hvor andre kriterier vurderes mere hensigtsmæssige til at sikre et retvisende billede af aktørerne i branchen. Der tages højde for, at der i enkelte brancher kan være virksomheder med en så dominerende position, at de væsentligt påvirker analysens samlede resultater og det overordnede billede af branchen. I disse tilfælde vil analysen typisk være opdelt. Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste regnskaber og omfatter ikke virksomheder uden offentligt tilgængelige regnskaber som f.eks. personligt ejede virksomheder. Sammenlignelige regnskaber er en forudsætning for at kunne lave en fuldstændig retvisende analyse. I den forbindelse skal det bemærkes, at modsat sidste år er TDC- Hosting ikke inkluderet, da virksomheden i 2013 blev integreret i TDC-Group og derfor ikke aflægger seperat regnskab. 3 / 14 Hovedaktiviteten skal, for sammenlignelighedens skyld, være hosting. Derfor optræder NNIT og KMD ikke på listen over inkluderede virksomheder i analysen. DEM HAR VI TALT MED : Jakob Vind Kristjansen, bestyrelsesformand i brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH).

4 O P S U M M E R I N G Analysen af IT-hosting omfatter 41 danske virksomheder, der alle har hosting som hovedaktivitet. Der er en vis diversifikation blandt de inkluderede virksomheder, men fælles for dem alle er, at hovedkompetencen er forskellige former for hosting, mens supplerende aktiviteter derudover kan bidrage til resultatet. Disse aktiviteter tæller eksempelvis konsulentydelser, projektstyring samt salg og handel. Der er sikret en vis kontinuitet ved at tage udgangspunkt i medlemslisten fra Brancheforeningen for IT-hosting, BFIH. Generelt om adspredelsen blandt hostingvirksomhederne på det danske marked fortæller bestyrelsesformand i BFIH Jakob Vind Kristjansen:»En klassisk dansk IT-hostingvirksomhed favner meget bredt, og yder således også mere end hostingservices alene. Trods en stor variation i efterspørgslen fra de forskellige slutbrugere, er det kun omtrent hver fjerde virksomhed, der har målrettet sit produkt til specifikke brancher, servicetyper eller kundestørrelser.«selskaberne, som udgør et udsnit af branchen, er valgt på baggrund af aktivmasse, og udgør således de 41 største selskaber, der har tre års tilgængelige regnskaber. Blandt mastodonterne på det danske marked er TDC-hosting, men da de aflægger regnskab med resten af TDC-Group, har de ikke været mulige at inkludere. Heller ikke NNIT, KMD eller Atea er med i analysen, da hosting ikke kategoriseres som virksomhedernes hovedaktivitet. Berlingske Researchs analyse viser en branche, hvor det går godt over hele linjen. Kun én af brancheudsnittets virksomheder har haft underskud alle tre år, mens 37 af analysens 41 virksomheder havde overskud på bundlinjen i de tre seneste regnskabsår. Ifølge Jakob Kristjansen skal dette ikke alene tilskrives virksomhederne, men i endnu højere grad aftagerne. Årsagen til den fortsat stigende fortjeneste skyldes blandt andet konkurrenceparametrene på markedet.»vi har i BFIH foretaget en rundspørge hos medlemmerne, netop for at finde ud af, hvad de oplever er afgørende for deres nye kunder. Der var en klar tendens for den nuværende situation på markedet. For størstedelen af respondenterne var det kvaliteten, som var mest afgørende. Kunderne valgte den hoster, hvor de vidste, at produktet blev løbende opdateret, vedligeholdt og håndteret af eksperter. Næstefter kvalitet svarede kunderne, at udbuddet af ydelser passede godt til deres behov. Det kommer små og mellemstore hostere til gode, da de i højere grad har mulighed for at skræddersy deres tilbud sammenlignet med internationale giganter såsom Microsoft, Amazon o.s.v. Lokalitet og nærhed var det tredje mest afgørende for nye kunder. Det giver en følelse af, at servicen er inden for en armslængde og gør processen let fordøjelig. Først på plads nummer fire rangerede prisen på produktet,«forklarer Jakob Kristjansen efter at være blevet spurgt om hvilke faktorer, der er afgørende for en kundes valg af IThoster. Voksende egenkapital og soliditet I løbet af de seneste tre år er virksomhedernes soliditet, det vil sige forholdet mellem egen- og fremmedkapital, steget med 5,8 procentpoint. Egenkapitalen alene er for udsnittet vokset med 36 procent, mens de samlede aktiver er vokset med 18 procent. Det er udtryk for en øget sikkerhed, der på længere sigt kan have en effekt på virksomhedernes indtjeningspotentiale.»min opfattelse er, at det går rigtig godt for virksomhederne i BFIH. Der tegner sig et billede, hvor rigtig mange danske virksomheder er modne til at benytte eksterne leverandører af IT-service og infrastruktur frem for at have det i egne kældre,«siger Jakob Kristjansen og uddyber:»vi så under finanskrisen, at virksomhederne primært investerede i egne datacentre og undgik større forandringer. Det er for alvor ved at bløde op, og gevinsten ved at outsource IT-aktiviteter er slået igennem hos beslutningstagerne.«overskuddet steg på både top- og bundlinjen hos virksomhederne i brancheudsnittet. I løbet af de seneste tre regnskabsår er deres bruttofortjeneste steget med 22 procent og resultatet forbedret med 17 procent.»min opfattelse er, at det går rigtig godt for virksomhederne i BFIH,«Jakob Vind Kristjansen 4 / 14

5 I brancheudsnittet har virksomhederne en gennemsnitlig afkastningsgrad på 18 procent og en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på 46 procent. Det er isoleret set betydeligt over gennemsnittet i Berlingske Business Magasins GULD1000, der repræsenterer de største virksomheder i Danmark. Her er den gennemsnitlige afkastningsgrad på 7 procent, mens egenkapitalforretningen var på 11 procent. Men sammenholder man afkastningsgraden med tallet fra 2011, så er der sket et fald på over to procentpoint, og egenkapitalforrentningen er faldet med næsten ni procentpoint. Det får dog ikke bestyrelsesformanden i BFIH til at blive nervøs.»under finanskrisen oplevede hostingvirksomhederne en tilbageholdenhed fra kunderne. Frem for at investere i outsourcing af IT-services valgte virksomhederne at investere in-house. En sikring imod den slags konjunkturbevægelser og øget konkurrence fra udlandet er vel meget naturligt,«siger Jakob Kristjansen.» ( ) Først på plads nummer fire rangerede prisen på produktet,«jakob Vind Kristjansen, bestyrelsesformand i BFIH Skyer på en ellers klar himmel Danske IT-hostingvirksomheder må fremover berede sig på en øget konkurrence fra udlandet, og det kan gå ud over indtjeningen. Hvis store udenlandske hostere formår at tilbyde mere tilpassede tilbud til de enkelte kunder, så kan det blive en af branchens største udfordringer.»man kan drage en parallel, fra den rejse, som slutvirksomhederne er på, og til de danske IT-hosteres fremtidsudsigter. Hvis udviklingen fortsætter, og man kan få et prisbilligt, skræddersyet tilbud, så vil man som dansk udbyder få svært ved at konkurrere på prisen og de universelle produkter. Jeg tror fremover, at flere af de mindre hostingvirksomheder vil være bedre tjent med at satse på unikke services, nærhed o.s.v. end eksempelvis egne datacentre,«forudser Jakob Kristjansen. Foruden den økonomiske trussel i form af øget global konkurrence, så er danske IT-hostere opmærksomme på især to branchespecifikke udfordringer. I sommeren 2014 fik flere folketingspolitikere, heriblandt statsministeren, lagt personfølsomme oplysninger ud på nettet. Det kom efter, at noget tilsvarende skete tilbage i november 2012, hvor hackergruppen Anonymous fik skaffet sig adgang til danskeres CPR-numre gennem ITvirksomheden Atea.»Når virksomheder, der benytter sig af IT-hostere bliver hacket, er det selvfølgelig ikke godt nok! Vi stiller mere og mere sikkert udstyr op for at gardere os imod den salgs. Men hvis jeg skal lægge hånden på kogepladen, så er det svært at sidde skråsikkert og garantere, at vi ikke kan blive hacket, når cyberkriminelle kan angribe Apple og Google med succes. Man vil se sager ind imellem, og det vil med rette få en masse opmærksomhed, når det er store konglomerater. Det kan ikke elimineres, men vi forsøger selvfølgelig at gardere os, da det er en vigtig del af produktet,«forklarer han. Den anden udfordring blev eksemplificeret ved Se & Hørskandalen, der rullede i april Danske Nets, der varetager elektronisk data for næsten alle danskere, har outsourcet deres centrale IT-systemer til den multinationale teknologi- og konsulentvirksomhed IBM. Her igennem havde en ansat mulighed for at følge kendte danskeres kreditkort-oplysninger, og videregive dem til Se & Hør.»Den anden del, den med IBM, diskuterer vi jævnligt med brancheorganisationens virksomheder for at tage ved lære. Det er selvfølgelig et kæmpe hak i tuden, og det har absolut vores opmærksomhed. Vi søger hele tiden at indskrænke mulighederne for, at den slags finder sted. BFIH blev stiftet i slutningen af 2011 med to centrale formål; at højne kvalitetsog sikkerhedsniveauet inden for kommercielt salg af IThostingydelser samt at skabe gennemsigtighed. Vi har i brancheforeningen lavet et kvalitetsmærke, hvor vi internt kan klæde hinanden bedre på. Hostingmærket, som gives på baggrund af en årlig certificeringsproces, er det væsentligste middel til at skabe bedre sikkerhed for vores kunder,«siger bestyrelsesformand i BFIH, Jakob Vind Kristjansen Virksomhedernes resultater Overskud Underskud 5 / 14

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere