Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA)"

Transkript

1 Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia for skoleåret 2015/2016

2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Skolebestyrelsesformænd... 4 Resultater af afgangsprøver kommune og land 2015 og Resultater af trintest 2016:... 5 Resultater af afgangsprøver 2015:... 6 Resultater af afgangsprøver 2016:... 6 Handleplaner for afgangselever:... 8 Skolernes elevtal inusive specialasseelever... 8 Specialasser og elever... 8 Antal Vsp-elever... 8 Planlagt og gennemført undervisning fordelt på trin... 9 Totale timetal til undervisning og andre opgaver Lærerfravær angivet i timer Elev gennemsnit Uddannelses- og erhvervsvejledning Antal elever på elevhjemmet i Maniitsoq Antal uddannede lærere, timelærere, vikarer Antal lærere, der underviser i deres liniefag Kurser og Efteruddannelse Udgift pr. elev Antal ager Opfølgning på foregående kvalitetsrapport

3 Indledning: Kvalitetsrapporten har været et lovkrav siden 2012 og da kvalitetsrapporterne sidste år blevet fremlagt for kommunalbestyrelsen foreslog administrationen, at man fremadrettet lavede en fælles kvalitetsrapport. Med denne fælles kvalitetsrapport ønsker administrationen at samle oplysningerne fra de enkelte skolers kvalitetsrapporter, så der dannes et samlet overblik over tallene. Ved afleveringsfristen manglede 3 skoler stadig at aflevere kvalitetsrapport, hvilket har gjort det umuligt at aflevere sagsfremstilling om kvalitetsrapporten til kommunalbestyrelsen til tiden og skolen i Itilleq har ikke afleveret på trods af gentagne påmindelser. Desuden er de kvalitetsrapporter, der er blevet indsendt af svingende kvalitet, og det har været nødvendigt at bede nogle skoler om at revidere kvalitetsrapporterne, hvilket også har været tiskrævende. Til næste år er det nødvendigt at starte arbejdet med kvalitetsrapporterne allerede i august eller tidligere. Skolerne har besvær med at indberette de korrekte tal, derfor har forvaltningen været nød til at finde nogle af tallene, herunder trintestresultater andre steder. Til næste aflevering kan man på forhånd sige hvilke tal forvaltningen finder og hvilke tal skolerne skal fokusere på for at undgå dobbelt arbejde. Desuden bør der arbejdes på at forene kvalitetsrapporten, så den samtidig med, at der indsendtes nødvendige oplysninger betyder mindst mulig ekstra arbejde for skolelederne. Kvalitetsrapporten er et krav i Inatsiartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (jf. 49). Det er skolelederen på den enkelte skole, der har ansvaret for udarbejdelse af den årlige kvalitetsrapport (jvf. 48 stk. 2, 3). Formålet med kvalitetsrapporten er at sætte fokus på udviingen på den enkelte skole. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, forvaltning og skolerne om evaluering og udviing af kvaliteten på den enkelte skole. Kvalitetsrapporten er et væsentligt redskab for Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse til at tage politisk ansvar for udviing af kommunens folkeskoler. Kvalitetsrapporten giver kommunalbestyrelsen mulighed for at føre tilsyn med, hvordan folkeskoleloven og de lokalpolitiske mål bliver opfyldt på den enkelte skole og i skolevæsenet som helhed. Desuden kan kvalitetsrapporten bruges som et sammenligningsgrundlag for de forskellige skoler i kommunen. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet, hvilket er en forudsætning for kvalitetsforbedringer. Punkt 1-8 og punkt 16 i kvalitetsrapporten er krav ifølge Inatsiartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (jf. 49) Punkt 9-15 i kvalitetsrapporten afspejler kommunens egne ønsker om oplysninger på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er en del af kommunalbestyrelsens tilsynspligt med folkeskolen og skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens tilsynsbesøg på skolerne(jf. tilsyns- og kommunikationsplan vedtaget i kommunalbestyrelsen d. 28 aug 2015). 3

4 Skolebestyrelsesformænd Atuarfik/skole Atuarfiup Siulittaasuini Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd Kirsten Grønvold Atuartut sinniisaat/elevrepræ. Ikke oplyst Atuarfik Kilaaseeraq(AK) Atammik (AA) Hansignannguaq Kr. Poulsen Antuuaraq Jakobsen Napasoq (NP) Jens Kristiansen Linda Heilmann Kangaamiut(KA) Petrine Josefsen Rafael Rosing Minngortuunnguup atuarfia (MA) Laasi Kristiansen Malik Fleischer Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA) Severine Olsen Abia Kreutzmann Naala Rasmussen Qinnguata Tage Johansen Ingo Johansen Atuarfia(QA) Itilleq (IA) Sørine Dahl John Dahl Sarfannguit(SA) Pîtâraq Fleischer Aputsiaq Berthelsen Resultater af afgangsprøver kommune og land 2015 og 2016 De nedenstående tal vedr. afgangsprøver er baseret på GSS-skalaen der blev indført i folkeskolen fra august I GSS-Skalaen gives der karakter ud fra et bogstavssystem, der svarer til den danske 7 trinskala, hvor bogstavet F svarer til karakteren -3 og er den laveste karakter. Mens bogstavet A svarer til karakteren 12, som er den højeste mulige karakter. Resultaterne er taget ud fra Karakterdatabasen, der findes på Inerisaaviks hjemmeside og er baseret på skolernes indberetninger af prøveresultater. Grønlandsk Dansk Engelsk matematik Naturfag M S F M S F M S F M S F Kommune ,72 6,83 2,14 4,21 5,92 3,36 3,66 4,88 4,71 2,88 5,04 5,25 Land ,91 5,41 5,74 4,11 4,03 5,62 3,68 3,1 4,44 4,07 2,71 4,63 4,67 Kommune ,1 6,02 5,52 4,1 3,94 4,3 4,46 3,65 4,36 6,06 2,62 5,16 5,15 Land ,8 5,34 4,88 5,23 4,55 5,12 5,27 3,53 4,97 4,93 2,98 5,3 5,3 I de ovenstående tal ser man resultaterne af afgangsprøverne for de sidste 2 skoleår både for hele kommunen og for hele landet. I det følgende er der mest fokus på resultater i skriftlig og færdighed i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, da disse prøver er obligatoriske i modsætning til de mundtlige der skifter fra skole til skoler fra år til år, hvor departementet udtrækker de fag, der skal eksamen i på de enkelte skoler. I faget grønlandsk er der en nedgang i både skriftlighed og færdighed, men disse 2 færdigheder ligger stadig over landsgennemsnittet. Der er en anelse fremgang i mundtlighed i grønlandsk, men tallet ligger under landsgennemsnittet. I faget dansk er der stor fremgang i mundtligheden, så tallet nærmer sig landsgennemsnittet, mens der er nedgang i skriftligheden og i færdighed. Tallene er lidt lavere end landsgennemsnittet. I faget engelsk er der fremgang i mundtlighed, mens der ikke er meget ændring i skriftlighed samt færdighed. På landsplan er mundtlighed i engelsk i fremgang, dog ligger 4

5 kommunens resultat lavere end landsgennemsnittet, men de 2 andre færdigheder lige på nogenlunde samme niveau. I faget matematik er der fremgang i mundtligheden og ligger over landsgennemsnittet, mens skriftlighed samt færdighed ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år, og stadig ligger på samme niveau som landsgennemsnittet. I naturfag er der en anelse fald i resultatet, mens der er fremgang på landsplan. Fysik /kemi Biologi Natur geo- Samfundsfag Rel./fil 3.frem. sprog Projektopgave M S M S Kommune 6,9 8,92 FFD 5,42 4,97 8,36 FFD MD 5, Land ,25 7,53 6,22 5,31 4,81 5,84 5,21 MD 5,94 Kommune 4,61 5,07 5,62 7,69 FD 3,88 FD MD 5, Land ,68 5,81 5,17 6,4 FD 5,81 FD MD 6,06 I de ovenstående fag er der ikke afgangsprøver på alle skoler i de samme fag hvert år. Derfor svinger antallet af elever der gå op i disse prøver med undtagelse af afgangsprøven der er obligatorisk. I næsten alle mindre fag, er der fald i resultater og det ses også resultater på landsplan. Dog er der fremgang i mundtlige prøver i samfundsfag både på kommunalt og landsplan. I Projektopgaven lå man højt i 2014, og der skete fald i 2015, og det ses af resultater i 2016 at der er sket endnu et fald. Resultater af trintest 2016: Resultaterne er trukket fra Inerisaaviks trintest database og er baseret på skolernes indberettede tal. Tallene beskriver ikke et gennemsnit men et mediantal, for korrekt besvarede passerede opgaver, dvs. at hvis en elev har besvaret 5 ud af 10 opgaver og har besvaret 3 rigtigt, vil denne elev have en score på 60 %, da eleven har besvaret over halvdelen af de afleverede opgaver korrekt. I en asse vil mediantallet angive det tal, der ligger imellem en række tal der har forskellig værdi. F.eks. hvis mediantallet er 68, så betyder det, at halvdelen af eleverne har en elevscore på under 68%, mens den anden halvdel af eleverne har en svar over 68. Alligevel kan trintestresultaterne sige noget om udviingen af undervisningen, da besvarelserne viser, hvor vidt eleverne har opnået den ønskede viden gennem undervisningen. Rødt og blåt er resultater fra Tal med parentes er resultater i Blå betyder fremgang. Rød betyder fald i resultater. Sort betyder stabilt. Antal elever 3. Grønl. /kal. dansk Mat. Antal elever 7. Grønl. /kal. Dansk Mat Eng. MA 51 (40)51 (43)53 (55)67 41 (67)73 (69)71 (47)51 (70)75 NA 50 (55)48 (48)44 (69)70 35 (59)66 (45)66 (42)47 (47)67 AK 29 (30)72 (50)63 (73)74 30 (59)57 (42)50 (49)36 (42)43 QA 11 (51)54 (83)97 (74)82 6 (66)66 (88)60 (58)45 (84)75 KA 6 (31)43 (25)25 (61)61 2 (80)82 (67)90 (58)67 (65)100 Kommune 132 (51)54 (48)56 (64) (66)66 (52)62 (48)44 (49)65 Landsgennemsnit 713 (51)50 (50)57 (64) (63)66 (57)60 (49)46 (53)61 5

6 I 2015 lå trintestresultaterne for kommunen meget tæt på landsresultatet, med små udsving i dansk og engelsk, hvor vi lå en smule under. I 2016-resultater for yngstetrinnet ligger grønlandsk og matematik højere end landsresultatet, mens dansk stadig ligger lige under landsresultatet. Der er dog langt flere fremgang for dansk-faget i alle skoler. I 2016-resultater for mellemtrinnet ligger dansk og engelsk højere end landsresultatet, og matematik en anelse lavere. I 2016 ses en fremgang i grønlandsk og dansk fra 3. asse til 7. asse, mens der er nedgang i matematik fra 3. asse til 7. asse. I 2015 lå resultaterne i 3. asse i grønlandsk og dansk lavt for Minngortuunnguup atuarfia og Kangaamiut, og det fremgår af 2016 resultater, at resultater i alle fag i Minngortuunnguup Atuarfia er steget, mens grønlandsk i Kangaamiut er steget, og dansk stadig ligger på sammen niveau som i Der er markant fald i matematik fra 3. asse til 7. asse i kommunens skoler, undtaget i Kangaamiut, hvor tallet er steget fra 61 til 67. Dog er resultaterne i matematik i 3. asse steget i forhold til 2015-resultater i alle kommunens skoler, og i 7. asse er der også fremgang for kommunens 3 skoler. I yngstetrinnet på Nalunnguarfiup Atuarfia er resultaterne i grønlandsk og dansk faldet i forhold til I mellemtrinnet på Atuarfik Kilaaseeraq er resultaterne faldet i grønlandsk og matematik i forhold til I mellemtrinnet på Qinnguata Atuarfia er resultaterne faldet i grønlandsk, matematik og engelsk i forhold til Resultater af afgangsprøver 2015: Grønlandsk Dansk Engelsk matematik Naturfag M S F M S F M S F M S F MA 7,69 7,56 5,06 7,17 2,89 4,71 6,46 3,14 4,77 MD NA 5 6,84 5,5 5,04 5,69 2,8 4 3,1 5,13 MD AK 5,85 7,69 1,41 2,59 4,66 2,81 3,74 4,74 2,5 5,5 5,26 QA ,5 4,5 4 KA MD 4 5 FFD 1,2 4,6 1,6 1,6 2,6 2,6 0,25 2,75 5,5 Kommune 5 6,72 6,83 2,14 4,21 5,92 3,36 3,66 4,88 4,71 2,88 5,04 5,25 land 5,91 5,41 5,74 4,11 4,03 5,62 3,68 3,1 4,44 4,07 2,71 4,63 4,67 Resultater af afgangsprøver 2016: Rødt og blåt er resultater fra Blå betyder fremgang. Rød betyder fald i resultater Sort betyder stabilt eller nyt resultat som ikke var data til i Grønlandsk Dansk Engelsk matematik Naturfag M S F M S F M S F M S F MA FFD 4,88 4,34 3,94 3,19 4,85 FFD 2,66 4,84 FFD 2,88 5 5,63 NA FFD 7,62 5,76 FFD 4,29 4,61 4,46 4,35 5,03 4,41 3,43 5,68 5,4 AK 5,48 5,26 6,27 FFD 3,52 3,56 FFD 2,54 3,62 FFD 2,12 5,02 4,56 QA FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD KA FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD FFD Kommune 5,48 5,93 5,54 4,56 3,7 4,13 5 2,99 4,2 4,94 2,6 5,21 5,17 land 5,8 5,34 4,88 5,23 4,55 5,12 5,27 3,53 4,97 4,93 2,98 5,3 5,3 6

7 Koder: FFD= For få data, f.eks. når en skole er for lille eller hvis den prøve ikke har været udtrukket til eksamen på den pågældende skole. MD= Mangler data. I afgangsprøverne er resultater faldet i Minngortuunnguup Atuarfia i næsten alle fag i forhold til I Nalunnguarfiup Atuarfia er resultaterne undtaget i faget dansk, steget i forhold til I Atuarfik Kilaaseeraq er resultater faldet i næsten alle fag i forhold til Generelt er mundtlige prøver steget i alle kommunens skoler, mens der er sket et fald i skriftlige- og færdighedsprøver. Resultater 2015 Fysik / kemi Biologi Naturgeografi Samfundsfag Rel./fil 3. fremmedsprog Projekt opgave M S M S MA 7,61 8,75 MD 5,62 MD MD MD 6,78 NA 5,29 MD MD FFD 4,12 8,36 FFD MD 6,25 AK MD MD 4 6 MD MD MD MD 3,77 QA MD MD MD MD MD MD MD 10 KA MD MD MD 1,5 FFD MD MD MD 2,6 kommune 6,9 8,92 4 5,42 4,97 8,36 10 MD 5,69 land 5,25 7,53 6,22 5,31 4,81 5,84 5,21 MD 5,94 Resultater 2016 Rødt og blåt er resultater fra Blå betyder fremgang. Rød betyder fald i resultater Sort betyder stabilt eller nyt resultat som ikke var data til i Fysik / kemi Biologi Natur -geografi Samfundsfag Rel./fil 3. fremmedsprog Projekt opgave M S M S MA 5,9 MD 4,75 FFD FFD FFD FFD MD 4,22 NA FFD FFD FFD FFD 7,69 FFD FFD MD 5,14 AK 3,51 FFD MD FFD FFD FFD 3,88 MD 5,43 QA FFD FFD MD MD MD MD MD FFD FFD KA FFD FFD MD MD MD MD MD MD FFD kommune 4,46 5,75 4,75 FFD 7,69 FFD 3,88 MD 5,03 land 4,68 5,81 5,17 6,4 FFD 5,81 FFD MD 6,06 Både kommuneresultater og landsresultater viser et fald i næsten alle mindre fag. 7

8 Handleplaner for afgangselever: Afgangselever Antal elever med handleplan Elever med handleplan i % MA NA AK * QA KA * Atuarfik Kilaaseeraq har udfyldt ark 6 (elevens uddannelsesplaner) men ikke Elevens egen vurdering, som anvendes som bilag til afgangsbeviset jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen. Skolernes elevtal inusive specialasseelever Klasse/ hold i alt Elever i alt Klassekvotient in. special MA ,37 NA ,89 AK ,73 QA KA AA SA IA NP ,5 ialt Der er meget stor forskel på assekvotienterne på de forskellige skoler, især bygderne har en meget lav assekvotient, men også byskolerne har lave assekvotienter, når man tænker på at maximumtallet for en asse jf. folkeskoleloven er på 26 elever. Klassekvotienter: I Qeqqata Kommunia 12,66 elev pr asse. Specialasser og elever Antal elever i alt Antal specialasser Antal VSPelever Klassekvotienter for specialasser VSP-elever i % af elever i alt MA ,4 7% NA ,3 11% AK ,8 5% QA ,0 2% KA ,0 5% AA ,0 20% SA ,0 19% IA ,0 0% NP ,0 0% I alt ,9 8% 8

9 Der er stor forskel på andelen af VSP-elever fra skole til skole, samt størrelserne på vspasserne. Ifølge lovgivningen skal vidtgående specialundervisning gives efter godkendelse, jf. lovgivningen under følgende former: 1) Undervisning i specialasse, hvor 3-8 elever modtager hele undervisningen eller den overvejende del deraf. 2) Undervisning i observationsasse, hvor 3-5 elever med sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder modtager hele undervisningen eller den dele deraf. I forbindelse med tilbageslusning til hjemassen kan observationslæreren, såfremt elevsammensætningen i observationsassen tillader dette, følge eleven som støttelærer. 3) Eneundervisning, hvor specialundervisningslæreren kan anvende en del af timerne, som støttelærer i elevens hjemasse, og hvor eleven bibeholder sit tilhørsforhold til hjemassen. 4) Holdundervisning, hvor 2-5 elever modtager en del af undervisningen, og hvor den enkelte elev i vid udstrækning bibeholder sit tilhørsforhold til hjemassen. 5) Undervisning på særligt oprettede skoler eller skoleafsnit dannet med henblik på specifikke handicap. Planlagt og gennemført undervisning fordelt på trin Yngstetrin Gennemført undervisning med oprindelige lærere Planlagt undervisning Gennemført med vikar Andel af vikartimer i MA % NA % AK % QA % KA % AA 702 SA 720 IA 665 NP Mellemtrin Planlagt undervisning Gennem-ført undervisning med oprindelige lærere Gennemført med vikar Andel af vikartimer i MA % NA % AK % QA % KA % AA 816 SA 930 IA 895 NP 9

10 Ældstetrin Planlagt undervisning Gennemført undervisning med oprindelige lærere Gennemført med vikar Andel af vikartimer i MA % NA % AK % QA % KA % SA 930 AA 824 IA 837 NP Totale timetal til undervisning og andre opgaver Antal lærertimer total til undervisning Timer til øvrige opgaver i alt Lærertimer i alt Vikartimer i alt MA NA AK QA KA AA SA IA NP Lærerfravær angivet i timer Fravær i Samlet Sygdom/Barns Kursus i % timer % første sygedag i % MA ,4% 11,1% 0,9% NA ,0% 7,0% 0,3% AK ,6% 5,4% 2,0% QA 312 8,7% 4,5% 3,1% KA 128 3,6% 2,2% 1,1% AA ,2% 8,4% 0,3% SA 560 4,5% 3,7% 0,0% IA ,4% 18,8% 0,0% NP 428 6,1% 4,4% 0,0% 10

11 Elev gennemsnit MA NA AK QA Ulovligt Lovligt Ulovligt Lovligt ULovligt Lovligt Ulovligt fravær i proce nt Lovligt 1. 0,76 1,24 2,51 1,1 1,2 1,5 13,9 2. 0,41 1,43 1,98 8,9 1,7 0,9 9,1 3. 1,82 0,90 2,70 5, ,1 4. 2,14 10,9 2,30 1,1 4,1 1,4 9,6 5. 0,47 1,23 1,62 9,8 7,8 6. 0,43 1,36 1,43 2,4 1,2 0,4 7,4 7. 0,93 1,21 1,36 1,3 1,2 8. 1,72 3,03 4,94 4,3 1,7 1,0 15,1 9. 0,25 0,75 6,80 4,2 1, ,36 0,74 8,48 3,9 6,9 1,0 10,4 Spec. 5,59 1,58 7,30 1,6 3,8 0 14,1 Klassetrin KA AA SA IA Klassetrin Ulovligt Lovligt Ulovligt Lovligt Ulovligt Lovligt Ulovligt Lovligt fravær i proce nt , , Spec Kl Elevfraværet for skolerne er forskelligt fra skole til skole, og i forhold til 2015, er tallene faldet og især mærkbart for Minngortuunnguup Atuarfia samt Nalunnguarfiup Atuarfia. 11

12 Uddannelses- og erhvervsvejledning MA NA AK QA KA AA SA IA NP Antal vejledningslærere Normerede timer til vejledning Antal forbrugte vejledningstimer Antal elever på elevhjemmet i Maniitsoq Hjembygd Sidste år: skoleår 2014/15 Nuværende år: 2015/16 Kangerlussuaq 0 0 Kangaamiut 0 0 Atammik 3 4 Sarfannguit 6 6 Itilleq 3 1 Napasoq 2 3 I alt Antal uddannede lærere, timelærere, vikarer MA NA AK QA KA AA SA IA NP Uddannede lærere Timelærere Vikarer I alt Heraf antal Masteruddannede lærere Heraf antal Kandidatuddannelse Heraf diplomuddannede lærere Antal lærere i alt ved skolestart Antal lærere der er stoppet i løbet af skoleåret Antal lærere i alt ved skoleårets udgang

13 Antal lærere, der underviser i deres liniefag MA NA AK QA KA AA SA IA NP Grønlandsk Dansk Engelsk Tysk 0 Fransk 0 Spansk 0 Matematik Fysik/Kemi Samfundsfag Religion/filosofi Naturfag 0 2 Biologi Naturgeografi 0 1 Personlig udviing 0 Lokale valg* Kurser og Efteruddannelse Antal lærere pr kursus MA NA AK QA KA AA SA IA NP De 7 gode vaner 50 Matematik for 18 vanskelige elever Tidligt indsats 2 ipad-kursus NAKUUSA Saaffik 2 Vejlederkursus 1 Skolelederkursus Tasiorti 3 Internat 1 Ilinniarfissuaq Censorkursus 3 Grammatik i grl 30 og dansk Masterudd. 1 Grl grundkursus 1 Omsorgssvigtede 1 børn 13

14 Udgift pr. elev Skolens samlede udgift Gennemsnitlig udgift pr elev Midler forbrugt på undervisningsmaterialer pr. elev 2014/2015 MA NA AK QA KA AA SA IA NP Der er stor forskel på skolernes udgifter pr. elev, og særligt bygdeskolerne bruger flere penge pr elev i modsætning til de store skoler. Itillip Atuarfia bruger den største andel pr elev. Indenfor forbrug af undervisningsmidler er der også en meget stor forskel mellem de enkelte skoler. Antal ager Antal ager modtaget MA 3 3 NA 8 3 AK 3 3 QA 0 0 KA 1 1 AA SA 5 5 IA NP Opfølgning på foregående kvalitetsrapport Antal ager besvaret Har lavet opfølgning MA Ja NA Ja AK Ja QA Ja KA Nej AA Nej SA Nej IA NP Nej 4 skoler har lavet opfølgning på sidste års kvalitetsrapport, til næste år skal det være alle skoler, da skolerne bør bruge kvalitetsrapporten til at få fokus på områder, der har brug for at blive styrket. 14

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn Tlf._367862 Fax: 941132 _andp@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Post box 504 Atuarfiup/skolens postadresse 3980

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14 NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Arsuup Atuarfia Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn Arsuup Atuarfia Atuarfiup aqqa /skolens navn 685043 685137 Arsukatuarfik@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 63 Atuarfiup/skolens postadresse 3932 arsuk Illoqarfik/By

Læs mere

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 78 00 / 98 13 01 / jh@sermersooq.gl anko@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 114 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qeqqata Kommunia Ulloq/dato : 28. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.03 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20, kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905 Nuussuaq Illoqarfik/By

Læs mere

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse Postboks 109 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december

Læs mere

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq 1 Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Skoler Atuarfik Samuel Kleinschmidt Atuarfik Ukaliusaq Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik

Læs mere

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse B96 TINITEQILAAQ Atuarfiup/skolens postadresse 3913 _TASIILAQ Illoqarfik/By

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Atuarfik Hans Lynge. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Atuarfik Hans Lynge. Atuarfiup aqqa /skolens navn Atuarfik Hans Lynge Atuarfiup aqqa /skolens navn 366451 hebe@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 8049 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2015 valuering, orientering og vejledning Institut for Læring Afsluttende evaluering i naturfag 2015 Skriftlig prøve Der blev afholdt skriftlige prøver i naturfag

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Indberetning pr. 1. oktober. for

Indberetning pr. 1. oktober. for Indberetning pr. 1. oktober for skolens navn skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse skolens postadresse kommune Skoleåret 2013/2014 KIIIP FORM 147-0/2013 Kommune: I Skolebestyrelse, skoleledelse og

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Diilerilaami Alivarpi tel/fax: 986373-986373 e mail:_tinsko@attat.gl Tiilerilaaq B96, 3913

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Afsluttende evaluering 2014

Afsluttende evaluering 2014 Afsluttende evaluering 2014 10. klassers prøvekarakterer Kommuneqarfik Sermersooq Indhold pr side: Række 1: Fagdisciplin, søjlediagram Opnåede karakter i % % i cirkeldiagram Række 2: Karakterfordeling

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn:tasiilami Alivarpi Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013

FORTEGNELSE OVER BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2013 Afdelingsleder GR 301 Narsap Atuarfia Religion og filosofi, 10.a 13 Lone Hindby Religion og filosofi, 10.b 10 Inerisaavik Tysk, 10.a og 10.b 4 Postboks 1610 GR 650 Nuuk International Friskole Religion

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning

Svar på spørgsmål til brug for Udvalgsbetænkning vedr. FM 07 punkt 119, forslag om engelskundervisning NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Angående ressourcepersoner i Qeqqata kommunia, Merete Smith-Sivertsen

Angående ressourcepersoner i Qeqqata kommunia, Merete Smith-Sivertsen Att: Vibeke Møller Axel Lund Olsen Ann stephens Angående ressourcepersoner i Qeqqata kommunia, Merete Smith-Sivertsen Formålet med denne skrivelse er primært at oplyse om, hvilke arbejdsopgaver kommende

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011

Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd. Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Møde for forvaltningschefer og udvalgsformænd Sisimiut den 14. og 15. september 2011 Formålet for mødet At kommunerne tager ansvar for, at flere børn forlader folkeskolen med bedre resultater, at resurserne

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper:

For at skabe overblik i forbindelse med analysen over perioden , opererer notatet med en opdeling af eleverne i fire grupper: NALILIISARFIK Ulloq/dato : 30. September 2013 Allat/init. : Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr: Folkeskolens afgangsprøver 2013 1. Indledning Dette notat giver en status på resultaterne fra folkeskolens

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Grønlands folkeskole. Tabelrapport

Grønlands folkeskole. Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 03/2015, den 7. april 2015

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møde 03/2015, den 7. april 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo februar 2015. Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Økonomirapport vedr.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( )

FORTEGNELSE OVER CENTRALT BESKIKKEDE CENSORER TIL FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE Mundtlige PRØVER, maj/juni 2014 ( ) (11.02.14) Ekstern konsulent Lise Vogt GR 601 Atuarfik Samuel Kleinscmidt Dansk, 10A 22 Østergårdsparken 20 Dansk, 10B 24 8410 Rønde GR 1601 Prinsesse Margrethe Skole Dansk, 10. a 17 e-mail: Lise.Vogt@uvm.dk

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Qeqqata Kommunia. Referat. Fredag den 11.03.11:

Qeqqata Kommunia. Referat. Fredag den 11.03.11: Fredag den 11.03.11: Referat Velkomst til Skoleseminar 2011 Elna starter dagen med en sang: Sepernup qungujulluni. Aksen Lund Olsen byder kort velkommen (Jens er blevet syg!) Velkomst til Skoleseminar

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Inatsisartutlov 15-2012 - 1 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Atuarfik Tuiisaq Postboks 99 3940 Paamiut Tlf. 36 76 80 fax 68 13 23 Mail: tuiisaq@sermersooq.gl

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere