Center for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016 Som en del af folkeskolereformen er udarbejdelse af handlingsplaner blevet en del af kvalitetsrapporten (jf. folkeskolelovens 40a stk. 2) for skoler, hvis niveau kan eller skal løftes, De opfølgende initiativer skal således være en del af kvalitetsrapporten i stedet for at fremgå af særskilte handlingsplaner. De opfølgende initiativer vil indgå i kommunalbestyrelsens drøftelse af kvalitetsrapporten og stillingtagen hertil. På denne måde bliver de enkelte initiativer, der udspringer af kvalitetsrapportens datamateriale, en del af den kommunale handleplan. Kvalitetsrapportens handlingsplan skal (jf. bekendtgørelsens 6) for hver skole indeholde en beskrivelse af, hvorfor skolen er på handleplanen, samt de tiltag der iværksættes, tidsplaner for tiltag, hvem der er ansvarlig for tiltagene samt den forventede effekt. Kriterier for udvælgelse af de skoler, der skal på den kommunale handleplan : Udvælgelsen af skoler, der skal på den kommunale handlingsplan, sker med udgangspunkt i de nationale mål i folkeskolereformen set i forhold til de resultater, skolen har opnået dels ved FP9 og dels ved de Nationale test. Der lægges særlig vægt indikatoren socioøkonomisk reference. Desuden ses der på resultatet af den nationale trivselsmåling. Handlingsplanerne/de opfølgende initiativer udarbejdes af skolerne i samarbejde med Center for Børn og Undervisning. Side 1 af 15

2 Den Kommunal handleplan Nedenstående handleplaner indsættes i kvalitetsrapporternes kapitel 11. Det samlede skolevæsen har det kommende skoleår fokus på nedenstående indsatser. De enkelte skoler har forskellige udfordringer og iværksætter derfor også forskellige tiltag. Skolernes iværksatte handlinger beskrives i Faxe-modellen (se bilag sidst i dette dokument). Det samlede skolevæsen Det samlede skolevæsen har det kommende skoleår fokus på indsatser, der skal øge elevernes kompetencer i dansk læsning, matematik og naturfag. Dette skyldes, at flere skoler har udfordringer på disse fagområder. De enkelte skolers specielle udfordringer er nærmere beskrevet herunder. Midtskolen Dansk, læsning 1. På Midtskolen er afdeling Sofiendal den afdeling med de laveste afgangskarakterer i dansk med resultater 1,1 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. 2. Midtskolen opnår et signifikant lavere resultat i dansk læsning (-0,4*) og dansk retskrivning (-0,4*) ved FP9 over en periode på tre år. 3. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, når der måles i DNT. For afdeling Møllevang er målet nået i 2015/2016 på 2. klassetrin. 4. På Midtskolen er andelen af de allerbedste til læsning på 4. klassetrin mindre end ved den første måling på 2. klassetrin. Det samme gør sig gældende på 6. klassetrin for 2 af afdelingerne. 5. På Midtskolen er andelen af elever med dårlige læseresultater kun faldet på tre ud af 9 målinger siden den første måling. Matematik 6. På Midtskolen er afdeling Sofiendal den afdeling med de laveste afgangskarakterer i matematik med resultater 1,9 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. 7. Over en treårig periode er resultatet i matematik på både afdeling Møllevang og Sofiendal henholdsvis 0,4 og 0,9 karakter-point væsentlig lavere ved FP9 end kommunegennemsnittet ved FP9. 8. Midtskolen opnår et signifikant lavere resultat i matematik problemløsning (-0,6*) og matematik færdighedsregning (-0,8*) ved FP9 i forhold til den socioøkonomiske reference. 9. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på begge de to årgange, hvor der måles i DNT. For afdeling Bavne er målet nået i 2015/2016 på 6. klassetrin. 10. Andelen af de allerdygtigste elever til matematik er ikke øget på afdelingerne Møllevang og Sofiendal siden sidste måling. 11. Afdeling Sofiendal opnår et signifikant lavere resultat i matematik på 3. årgang i DNT i forhold til den socioøkonomiske reference. Naturfag 12. I udtræksfaget geografi opnås et signifikant lavere resultat end forventet (-1,4*). Side 2 af 15

3 Vestskolen Dansk, læsning 1. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 på én til to årgange. 2. På alle Vestskolen afdelinger er andelen af elever på 4. klassetrin med dårlige læseresultater øget siden den første måling på 2. klassetrin. Matematik 3. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 en af to årgange. Østskolen Dansk, læsning 1. Afdeling Rollo opnår et resultat i dansk, der er 0,6 karakter-point lavere end kommunegennemsnittet ved FP9. Over en treårig periode ligger afdelings Rollos karaktergennemsnit 0,5 lavere end kommunegennemsnittet. 2. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Dog er målet nået i 2015/2016 på afdeling Hylleholt på 8. årg. Og på afdeling Karise på 2. årgang. 3. Andelen af gode læsere er faldet på alle tre afdelinger på 6. klassetrin i forhold den første måling uden at andelen af de allerbedste er steget. Det samme gør sig gælden de for på 4. klassetrin for afdelingerne Karise og Rollo. Matematik 4. På Østskolen har afdelingerne Karise og Rollo opnået forholdsvis lave afgangskarakterer i matematik med resultater, der ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 under kommunegennemsnittet. 5. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i DNT. 6. På afdeling Hylleholt er andelen af de allerdygtigste til matematik på 6. klassetrin faldet siden den første måling. 7. På alle tre afdelinger er andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 6. klassetrin steget siden den første måling. 8. Afdelingerne Hylleholt og Karise opnåede et signifikant lavere resultat end forventet i matematik på 3. kassetrin i forhold til den socioøkonomiske reference. Naturfag 9. Ved afgangsprøven opnåede Østskolen et signifikant lavere resultat i udtræksfaget geografi (-1,3*) i forhold til den socioøkonomiske reference. Side 3 af 15

4 Ungdomsskolens Heltidsundervisning og Ak10vet Dansk: Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i dansk, der var 1,1 karakter-point lavere end landsgennemsnittet for 10. klasser. Matematik: Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i matematik, der var 1,5 karakter-point lavere end landsgennemsnittet for 10. klasser. Naturfag: Ved FP10 opnåede Ak10vet et karaktergennemsnit i fysik/kemi, der var 0,7 karakter-point lavere end landsgennemsnittet for 10. klasser. De konkrete handleplaner for indsatsområderne findes som bilag på de følgende sider. Side 4 af 15

5 Bilag 1: Handleplaner Midtskolen Tema: Læsning Skoleåret og fremadrettet Elevernes læseresultater i Faxe, herunder også på Midtskolen ligger under landsgennemsnittet i de nationale tests og ved afgangsprøverne. Vi har endnu ikke indfriet de mål, der er sat i skolereformen. Vi bør derfor forbedre resultaterne. Det ser i særlig grad ud til, at vi har en udfordring ved overgangen til mellem-trinnet. Højnelse af læseresultaterne (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger Skoleåret 2017/18 at sende alle lærere 0-2 klasse på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2017/18 Sende alle pædagoger som varetager UUV undervisning i indskolingen på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2018/19. Samme for mellemtrinnet 2019/20. Samme for udskolingen Når elevernes læseresultater for bedres Egne tests, nationale tests, karakter ved afgangsprøverne samt tæt opfølgning på klassekonferencerne. rette anvendelse af ressourcer til faglig understøttelse af elever med særlige udfordringer Understøtte forældrenes muligheder for at hjælpe deres børn i læseudviklingen ved den daglige læsning i hjemmet Deltagelse i projekt Read på 2. årgang, samt udbredelse af erfaringer herfra Når forældrene giver udtryk for at have fået redskaber til at understøtte deres børn i læseindlæringen Dialog med forældrene ved forældremøder og skolehjemsamtaler Alle børn læser et kvarter hjemme hver dag Side 5 af 15

6 Tema: Matematik Skoleåret g frem. Der er tale om en flerårig plan Resultaterne af måling med socioøkonomisk reference, nationale test og delvist karakter ved afgangsprøverne viser, at vi med fordel kan forbedre vores indsats på området. Allerede sidste år iværksatte vi en handleplan på område. Den har til en vis grad båret frugt, hvilke kan ses af det kommunale matematik tests, Handleplanen var tænkt som flerårig, så vi arbejder videre og skærper den. Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved at ) Øge elevernes undervisningstimetal i matematik på mellemtrinnet En ugentlig lektion af den understøttende undervisning pr. klasse tillægges matematik, som faglig fordybelse Der foreligger en sammenhængende plan over, hvordan den ekstra ressource bidrager til kvaliteten af undervisningen Resultatet af arbejdet i det faglige matematik netværk i Midtskolen. Se nedenfor Sætte særligt fokus på, hvad understøttende undervisning kan bidrage til Særligt fokus på højnelsen af resultaterne i matematik til drøftelse i Midtskolens faglige Matematiknetværk på mellemtrinnet Når der foreligger en fælles plan for arbejdet og den kan anvendes i drøftelser om undervisningens tilrettelæggelse Drøftelser på klassekonferencerne Kompetenceudvikling for matematiklærerne 30 timers kursus i 2017/18 Kurset er iværksat og alle matematiklærere deltager og efterfølgende giver udtryk for, at kurset har beriget dem Fokusdrøftelse i det faglige netværk samt ved MUS og Tus samtaler Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her Løbende checks på brugen af MIN uddannelse, samt samtaler i hverdagen At tilbyde elever med særlig interesse for naturfag, herunder matematik ekstra timer indenfor fagområdet Udbyde linjefaget naturligvis som en del af vores linjefagspakke og hermed tilføre særligt motiverede på området 360 timers ekstra undervisning heri At eleverne møder talstærkt op på linjen i praktisk påklædning og fordyber sig i arbejdet. At karaktergennemsnittet på særligt projektopgaven ligger højt. Vi har allerede observeret en markant stigning fra Og vi kan både i Antal elever på linjen. Karakterer til projektopgaven og i tilknyttede fag, herunder matematik til afgangsprøven. Engagement i hverdagen Side 6 af 15

7 perioden og under perioden se en stor aktivitet af indlæg fra elever på linjens facebookside Tema: Naturfag og fremadrettet. Planen er flerårig Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres set i forhold til prøveresultaterne Vi påbegyndte arbejdet tidligere og fortsætter, da vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan. Arbejdet har foreløbigt stået på i en tre- årig periode i regi af det Maersk støttede projekt Naturlig-vis, hvor vi har fået opgraderet en del lærere med kompetence i undervisningsfag og hvor vi på området har indført metoden lektionsstudier som metode til videndeling og udvikling af fagene. Vi hat indkøbt nye undervisningsmaterialer til naturfag og lærerne i udskolingen i har lagt fælles årsplan med en fælles rød tråd mellem årgangene. Højnelse af elevernes resultater i naturfag målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved at ) (Vi vil måle det ved ) Øge elevernes undervisningstimetal i naturfag i udskolingen En ugentlig lektion af den understøttende undervisning pr. klasse tillægges naturfag, som faglig fordybelse Der foreligger en sammenhængende plan over, hvordan den ekstra ressource bidrager til kvaliteten af undervisningen Resultatet af arbejdet i det faglige naturfagsnetværk ne i Midtskolen. Se nedenfor Sætte særligt fokus på, hvad understøttende undervisning kan bidrage til Særligt fokus på højnelsen af resultaterne i naturfag til drøftelse i Midtskolens faglige naturfagsnetværk i udskolingen Når der foreligger en fælles plan for arbejdet og den kan anvendes i drøftelser om undervisningens tilrettelæggelse Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Undervisningsplanlægning i lektionsstudiegrupper og supervision i arbejdet samme steds Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her. At alle lærere med naturfag er tilknyttet en lektionsstudiegruppe Løbende checks på brugen af MIN uddannelse, samt samtaler i hverdagen At tilbyde elever med særlig interesse for naturfag, herunder Udbyde linjefaget naturligvis som en del af vores linjefagspakke og At eleverne møder talstærkt op på linjen i praktisk påklædning og Antal elever på linjen. Karakterer til projektopgaven og i Side 7 af 15

8 matematik ekstra timer indenfor fagområdet hermed tilføre særligt motiverede på området 360 timers ekstra undervisning heri fordyber sig i arbejdet. At karaktergennemsnittet på særligt projektopgaven ligger højt. Vi har allerede observeret en markant stigning fra Og vi kan både i perioden og under perioden se en stor aktivitet af indlæg fra elever på linjens facebookside tilknyttede fag, herunder matematik til afgangsprøven. Engagement i hverdagen Side 8 af 15

9 Bilag 2: Handleplaner Vestskolen Tema: Læsning Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår Elevernes læseresultater i Faxe, herunder også på Vestskolen ligger på flere årgange under landsgennemsnittet i de nationale tests og ved afgangsprøverne. Det ser i særlig grad ud til, at vi har en udfordring ved overgangen til mellemtrinnet og 7. klasse. Denne problematik vil være særligt interesseret i at fokuserer på. 1. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Alle afdelinger har nået målet i 2015/2016 på én til to årgange. 2. På alle Vestskolen afdelinger er andelen af elever på 4. klassetrin med dårlige læseresultater øget siden den første måling på 2. klassetrin. At elevernes læseresultater forbedres (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling Skoleåret 2017/18 at sende alle lærere 0-2 klasse på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2018/19. Samme for mellemtrinnet og 2019/20 udskolingen Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres Test, nationale test, afgangsprøver Fokus på nye tiltag Vi vil lave forsøg med læsebånd, makkerlæsning på forskellige klassetrin Forældreinvolvering i forbindelse med elever med særlige læsevanskeligheder Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres At vi får involveret andre interessenter i arbejdet Test, nationale test, afgangsprøver Side 9 af 15

10 Tema: Matematik Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår Den gennemsnitlige score for Faxe Kommune som helhed er 5,9, hvilket svarer til en stigning på 0,1 i forhold til året før. Værdien svarer til kategorierne middel, tæt på over middel. Afdeling Vibeeng haft en positiv fremgang, mens afdelingerne Nordskov og Terslev har haft tilbagegang. Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling Vi har nu matematik vejledere på to afdelinger. Disse skal fremadrettet arbejde med fokus på overgange mellem indskoling og mellemtrin samt overgangen til udskolingen Når vi kan fastholde niveauet fra 3. klasse til 4. klasse samt overgangen til 7. klasse. Test, afgangsprøver Matematikguides Til vejledning og indsatser i enkelte klasser hver guides har en lektion til klassearbejde pr. uge. Der er guides i alle faser Fremgang særligt i Terslev og Nordskov Test, afgangsprøver Kompetenceudvikling for matematiklærerne 30 timers kursus i 2017/18 Kurset er iværksat og alle matematiklærere deltager og efterfølgende giver udtryk for, at kurset har beriget dem Fokusdrøftelse i det faglige netværk Øget timetal For at i mødekomme overgangen fra mellemtrinnet og til udskolingen anvendes en af de understøttende timer til en ekstra lektion i matematik At matematik niveauet hæves Test og afgangsprøver Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Side 10 af 15

11 Tema: Naturfag Skoleåret 2017/2018 samt efterfølgende skoleår Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres set i forhold til prøveresultaterne Vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan i forbindelse med samarbejdet mellem. At de lærere som vi har uddannet i projekt naturligvis får udviklet det fremtidige samarbejde i (Det vil vi gøre ved at ) Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Undervisningsplanlægnin g i lektionsstudiegrupper. Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her. Løbende brug af MIN uddannelse, samt brug af fagnetværkene Opbygning af naturfagsmiljøer Gennem arbejdet med fagnetværket Øget aktivitet og fælles planlægning Udbytte gennem anderledes uger og afgangsprøver Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Side 11 af 15

12 Bilag 3: Handleplaner Østskolen Tema: Læsning Skoleåret 2017/18 og fremad 1. Afdeling Rollo opnår et resultat i dansk, der er 0,6 karakter-point lavere end kommune- gennemsnittet ved FP9. Over en treårig periode ligger afdelings Rollos karaktergennemsnit 0,5 lavere end kommunegennemsnittet. 2. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode læsere på de fire årgange, hvor der måles i DNT. Dog er målet nået i 2015/2016 på afdeling Hylleholt på 8. årg. Og på afdeling Karise på 2. årgang. 3. Andelen af gode læsere er faldet på alle tre afdelinger på 6. klassetrin i forhold den første måling uden at andelen af de allerbedste er steget. Det samme gør sig gælden de for på 4. klassetrin for afdelingerne Karise og Rollo. At elevernes læseresultater forbedres (Det vil vi gøre ved at ) Kompetenceudvikling Skoleåret 2017/18 at sende alle lærere 0-2 klasse på et 30 timers kursus med fokus på læsning Skoleåret 2018/19. Samme for mellemtrinnet og 2019/20 udskolingen Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres Test, nationale test, afgangsprøver Fokus på nye tiltag Vi vil lave forsøg med læsebånd, makkerlæsning på forskellige klassetrin Forældreinvolvering i forbindelse med elever med særlige læsevanskeligheder Når vi ser forbedring i læseresultaterne. At antallet af elever med læsevanskeligheder reduceres At vi får involveret andre interessenter i arbejdet Test, nationale test, afgangsprøver Fokus på overgange Få udvidet samarbejdet mellem indskolingen og mellemtrins lærerne i forbindelse øget fokus på hvilke elev kompetencer der skal opnås At eleverne ikke dykker i testene på mellemtrinnet Test, nationale test, afgangsprøver Side 12 af 15

13 Tema: Matematik Skoleåret 2017/18 og fremad På Østskolen har afdelingerne Karise og Rollo opnået forholdsvis lave afgangskarakterer i matematik med resultater, der ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 under kommunegennemsnittet. Ingen af skolens afdelinger har nået målet om 80 % gode i matematik på de to årgange, hvor der måles i DNT. På afdeling Hylleholt er andelen af de allerdygtigste til matematik på 6. klassetrin faldet siden den første måling. På alle tre afdelinger er andelen af elever med dårlige resultater i matematik på 6. klassetrin steget siden den første måling. Afdelingerne Hylleholt og Karise opnåede et signifikant lavere resultat end forventet i matematik på 3. kassetrin i forhold til den socioøkonomiske reference. Højnelse af elevernes resultater i matematik målt i karaktere ved afgangsprøverne og ved andre tests (Det vil vi gøre ved ) Kompetenceudvikling for matematiklærerne 30 timers kursus i 2017/18 Kurset er iværksat og alle matematiklærere deltager og efterfølgende giver udtryk for, at kurset har beriget dem Fokusdrøftelse i det faglige netværk rettede indsatser Enkelte klasser udvælges og der arbejdes målrettet med den dårligste gruppe elever At bundniveauet hæves Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Side 13 af 15

14 Tema: Naturfag Skoleåret 2017/18 og fremad Resultaterne i naturfag (natur og teknologi, fysik, biologi og geografi) generelt kan med fordel forbedres set i forhold til prøveresultaterne Vi ser dette som en flerårig indsats. Området er kædet sammen med indsatsen i matematik. Se derfor også denne handleplan i forbindelse med samarbejdet mellem At de lærere som vi har uddannet i projekt naturligvis får udviklet det fremtidige samarbejde i (Det vil vi gøre ved at ) Samarbejdet mellem Øget samarbejdet og øget fokus på det tværfaglige aspekt i At interessen stiger for naturfag Test og afgangsprøver Systematisk arbejde og videndeling i planlægningen Udvikling af brugen af Min uddannelse og de redskaber der ligger heri. I hverdagen og i særligt tilrettelagte forløb Undervisningsplanlægning i lektionsstudiegrupper. Alle lærere arbejder i MIN uddannelse og deler viden her. Løbende brug af MIN uddannelse, samt brug af fagnetværkene Side 14 af 15

15 Bilag 4: Handleplaner Ak10vet og Ungdomsskolens Heltidsundervisning Følgende handleplaner er sat i værk: Der bliver uddannet både læsevejleder og matematikvejleder i ungdomsskolen for at styrke undervisningen. Timetallet er hævet i både dansk, matematik og engelsk. Strukturen er ændret så eleverne har fagene hver dag. Side 15 af 15

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater. Kvalitetsrapportens

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 FAXE KOMMUNE SKOLEVÆSEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen

A. Fokuspunkter for evalueringen. Fagligt udbytte af undervisning Elevernes trivsel. B. Evalueringsformer der benyttes på skolen Indhold: A. Fokuspunkter for evalueringen B. Evalueringsformer der benyttes på skolen C. Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013/14 D. Plan for opfølgning på evalueringen E. Næste evaluering

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 MIDTSKOLEN Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Dette dokument indeholder analyser og refleksioner over skolens resultater.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Bolderslev Skole 2015 2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015

Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 Center for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2014/2015 MIDTSKOLEN Delrapport med supplerende bilag, grafer og tabeller Dette dokument indeholder bilag, grafer og tabeller, der ligger til grund

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus Strategi for implementering af folkeskolereformen på Kollund Skole og Børnehus. 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2015 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes Skolevæsen Skoleåret 2014/2015 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivelsesdato: 31.3.2016 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole Tlf. 48495250 dos-post@horsholm.dk

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282778 mbo30@helsingor.dk Dato 28.09.2016 Sagsbeh. Merete Bonke Notat vedr. læseresultater for skoleårene,

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016.

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Indsat fra Bornholms Regionskommunes Matematikmålsætning : Folketingets mål: 1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Undervisningsudvalget. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den

Undervisningsudvalget. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den Undervisningsudvalget Høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2015 28. maj 2015 Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den 24.2.15. Bestyrelsen har følgende kommentarer til rapporten:

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Kvalitetsredegørelse 2014

Kvalitetsredegørelse 2014 Kvalitetsredegørelse 2014 Det har jeg aldrig prøvet før,, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangsskolen Rudersdal Kommune 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 Center Børn og for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Elevtal i Faxe Kommune Kompetencedækning 77,9 % af de planlagte timer læses af lærere med linjefagskompetence

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

1: Resultater Nationale test:

1: Resultater Nationale test: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 10. november 2017 Sagsid: 17.00.00-A00-5-17 Udviklingen i de faglige resultater i dansk og matematik i Ballerup Kommune Dette notat beskriver følgende: 1. Udvalgte

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 Center Børn og for Undervisning Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 FAXE KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Elevtal i Faxe Kommune Kompetencedækning 77,9 % af de planlagte timer læses af lærere med linjefagskompetence

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2013/2014 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 19. februar 2015 Dokument nr. 480-2015-109966 Sags nr. 480-2013-56959 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014

Skolernes Kvalitetsrapport 2.0 skoleåret 2013/2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1 Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3. Mål og resultatmål... 7 3.1Nationalt fastsatte

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 MIDTSKOLEN

Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 MIDTSKOLEN Kvalitetsrapport For skoleåret 2013/14 MIDTSKOLEN Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Præsentation af skolen... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 2.1. Opsamling på handlingsplan vedr. Linje-

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

24. februar Køge Rådhus

24. februar Køge Rådhus NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Kvalitetsrapport 2015 - indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne Torvet 1 4600 Køge Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015

Notat vedr. læseresultater for skoleårene 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 09.01.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. læseresultater for skoleårene

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer SKU

Læsepolitiske retningslinjer SKU Læsepolitiske retningslinjer SKU 15.12.15 Ændringer # Målstyret undervisning og løbende evaluering med fokus på progression # Fælles ansvar om elevernes læseudvikling # indførelse af sproglig udvikling

Læs mere

Lyreskovskolens vision 2022:

Lyreskovskolens vision 2022: Lyreskovskolens vision 2022: VERDENS BEDSTE LOKALE SKOLE Vi vil være en lokal skole, som forstår verden i det lokale og samtidig vender sig ud mod verden. Vi skal have fokus på fællesskab i et tæt samarbejde

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og Formålet med kapitlet er at evaluere skolens arbejde med hvordan og på hvilket grundlag skolen systematisk vurderer elevernes faglige standpunkt og.

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere