Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret"

Transkript

1 Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Arbejdstid Arbejdsløshed Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Feriedagpenge Dagpenge i udlandet Find et job Aktivering når du får dagpenge Jobcenter og jobnet.dk Arbejdsmiljø Arbejdsskader Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsarbejde Dagpenge og kontanthjælp Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz Kontanthjælp Feriedagpenge Dagpenge i udlandet Ferie Feriedagpenge Hvem har ret til ferie? Når du skal holde ferie Udbetaling af feriepenge Feriehindringer Overførsel af ferie Ferie og sygdom, barsel, udland m.m. Optjening af feriedage Optjening af feriepenge Fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, revalidering Fleksjob Revalidering Løntilskud for førtidspensionister Medindflydelse på arbejdspladsen Faglige foreninger Hovedaftaler, samarbejdsaftaler og fredsaftaler Tillidsrepræsentanter Samarbejdsudvalg (SU) Overenskomster Orlov Orlov til pasning af syge og døende pårørende Bolig og flytning Andelsbolig Ejendomsdata Flytning Flyt til udlandet Adressebeskyttelse Flyt til Danmark Når jeg skal flytte Hvor skal barnet bo? Boligstøtte Boligstøtte til folkepensionister Boligstøtte til førtidspensionister Boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister Lån til beboerindskud Ejerbolig Nabostøj Sund og sikker bolig Sommerhus Bolighandel Køb af ejerbolig Salg af ejerbolig Byggeri Byggeriets regler Aftaler med håndværkerne Lejebolig Støtte til bygningsfornyelse - privat lejebolig Huslejenævn Søg en lejebolig Danskere i udlandet Danskerlisten - danskere i udlandet Kørekort i udlandet Lønmodtagere på barsel Flyt til udlandet Udlandsdanskere, der flytter hjem Arbejde i udlandet Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz Dagpenge i udlandet Om at arbejde i udlandet Social sikring i udlandet Social sikring i udlandet fra maj 2010 Social sikring i udlandet før maj 2010 Bopæl eller job i udlandet Job eller bopæl i Sverige Dansk statsborgerskab Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Ansøgning om dansk statsborgerskab Social sikring i udlandet Social sikring i udlandet fra maj 2010 Social sikring i udlandet før maj 2010 Familie og børn Adoption Faderskab

2 Forbrug og forsikring Handicap Miljø og energi Familieydelser Børnepasning Orlov og barsel Barn syg og omsorgsdage Skilsmisse og familiebrud Faderskab og forældremyndighed Børn med særlige behov Navne og navneændring Parforhold og ægteskab Brug for råd og hjælp Forbrugerklager Forsikring Reklamer Spørgsmål og svar om sikkerhed på internettet Hjælp i hverdagen Uddannelse og handicap Tilgængelighed og handicap Fødselsregistrering Børnebidrag Ægtefællebidrag Børne- og ungeydelse/børnecheck Børnetilskud til enlige Børnetilskud til forældre under uddannelse Adoptionstilskud Børnetilskud til pensionister Særligt børnetilskud når en af forældrene er død mv. Børnetilskud ved flerbørnsfødsler Særlige børnebidrag Skolefritidsordning og fritidshjem Fritids- og ungdomsklubber Regler for dagtilbud Dagpleje, vuggestue, børnehave og privat pasning Barsel for kommende forældre Lønmodtagere på barsel Ledige på barsel Selvstændige på barsel Studerende og nyuddannede på barsel Adoption og orlov Barn syg og fravær Pasning af alvorligt syge børn Omsorgsdage Børnebidrag Samvær Ægtefællebidrag Konfliktmægling Separation og skilsmisse Forældremyndighed Hvor skal barnet bo? Børnesagkyndig rådgivning Særlige børnebidrag Faderskab Forældremyndighed Børn med handicap Børn i familiepleje Støtte til børn med særlige behov Navneregler Navneændring Navngivning Når I vil giftes Registreret partnerskab Generelle betingelser for ægteskab Konfliktmægling Separation og skilsmisse Familierådgivning og akut hjælp Vold og voldtægt Konfliktmægling Klagemuligheder for forbrugere Klage- og rådgivningsinstanser Forskellige typer klager Bilforsikringer Forsikringstyper Børn og reklamer Reklamer nej tak Reklamer i tv og radio Robinsonlisten Hvordan beskytter jeg mine personlige oplysninger på nettet? Ordforklaring Sikker brug af computer på nettet Sikker med det offentlige på nettet Lær mere om it og internet Lov om digital post Lov om obligatorisk selvbetjening Seniorsurf-dag Handicapidræt Rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap Transport for personer med handicap Børn med handicap Hjælpemidler og forbrugsgoder Tolkning for personer med hørehandicap Ledsageordning Støtte til nødvendige merudgifter for voksne Borgerstyret personlig assistance Bolig til ældre Orlov til pasning af syge og døende pårørende Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg Specialundervisning for voksne Undervisning for voksne ordblinde Tilgængelighed og god adgang

3 Pension og efterløn Affald og genbrug Energi Forurening Fredning og naturbeskyttelse Skadedyr og -vækster Folkepension og tillæg Førtidspension Førtidspension (gamle regler) og tillæg Førtidspension (nye regler) Bliv klogere på pension Arbejde og pensionsopsparing Familie og pension Fra arbejdsliv til liv med pension Pension, hvis der sker dig noget Skat af pension Typer af pension Folkepension og tillæg Drikkevand og vandforbrug Klima og co2 Miljøplanlægning Farligt affald Affaldsordninger Grøn affaldssortering Papir, glas og dåser Privat afbrænding Elforbrug og elpriser Mærkning af boliger og hvidevarer Miljøvenlig opvarmning Vedvarende energi Akut forurening Forurenet jord Industri og forurening Landbrug og forurening Olietanke Luftforurening Privat afbrænding Spildevand og kloakering Nabostøj Støjforurening Anlæg i det åbne land Beskyttede naturområder Fredede bygninger Naturfredning Gode råd om skadedyr Kæmpebjørneklo Rotter ATP Livslang Pension Supplerende arbejdsmarkedspension Folkepension Sådan beregnes folkepension Personligt tillæg Varmetillæg til folkepensionister Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Ældrecheck - supplerende pensionsydelse Personligt tillæg Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Førtidspension - gamle regler Sådan beregnes førtidspension (gamle regler) Varmetillæg til førtidspensionister (gamle regler) Førtidspension - nye regler Sådan beregnes førtidspension (nye regler) Din pensionsalder Beregn din pension Valgmuligheder og pension Nyt arbejde og pension Barsel, orlov og pension Selvstændige og pension Arbejdsløshed og pension Ægteskab, registreret partnerskab og pension Skilsmisse og pension Børn og pension Pension, hvis I flytter sammen Pension, hvis I flytter fra hinanden Din økonomi, når du er folkepensionist Pension, når du er på efterløn Pension, hvis du bliver syg Pension, hvis du mister din arbejdsevne Pension, når du dør Skat af indbetalinger til pension Skat, mens du sparer op til pension Skat af pension til og fra udlandet Skat af din udbetalte pension ATP Livslang Pension Supplerende arbejdsmarkedspension Om pension Lønmodtagernes Dyrtidsfond Særlig Pensionsopsparing Individuelle pensioner Pension er også forsikring Arbejdsmarkedspensioner Lovbaserede pensioner Folkepension Sådan beregnes folkepension Personligt tillæg Varmetillæg til folkepensionister

4 Politi, retsvæsen, forsvar Efterløn, fleksydelse, delpension Politi Retsvæsen Forsvar og beredskab Udland og pension Efterløn Fleksydelse Politiets opgaver Førtidspension Tilladelser til flagning, våben, indsamling mv. Advokater, retshjælp, fri proces Efterløn, hvis du er født før 1956 Efterløn, hvis du er født 1956 til 30. juni 1959 Efterløn, hvis du er født juli 1959 eller senere Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Ældrecheck - supplerende pensionsydelse Førtidspension (gamle regler) og tillæg Personligt tillæg Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Førtidspension - gamle regler Sådan beregnes førtidspension (gamle regler) Varmetillæg til førtidspensionister (gamle regler) Førtidspension (nye regler) Sådan beregnes førtidspension (nye regler) Pensionister på udlandsrejse Hvis du vil søge folke- eller førtidspension og bor i udlandet Hvis du gerne vil have din folke- eller førtidspension med til udlandet Arbejdsmarkeds- og individuel pension til udlandet ATP, SUPP og LD til udlandet Udenlandsk pension i Danmark Delpension Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født før 1956 Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født før 1956 Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født fra 1956 til 30. juni 195 Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller se Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født juli 1959 eller senere Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller se Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit fleksydelsesvalg 2012 Fleksydelse, kan jeg få? Indbetaling til fleksydelsesordningen Pligter, når du modtager fleksydelse Fleksydelsens størrelse Lønarbejde og fleksydelse Pensions indflydelse på fleksydelse Yderligere indtægter og fleksydelse Skat og fleksydelse Udland og fleksydelse Ring til politiet - ring 114 Ring til politiet - ring 114 Anmeld tyveri, it-kriminalitet, sexturister, rufferi og kvindehandel Anbringelse i detention Anholdelse Børneattester Hittegods og findeløn Straffeattester Unge på kant med loven Politivedtægter Tilladelse til flagning Lejlighedstilladelser Våbentilladelse Tilladelse til offentlig indsamling Lotteri og offentlig bortlodning Tinglysning Advokater og forsvarere Advokathjælp i særlige sager Retshjælp i udlandet Sagsomkostninger Klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

5 Samfund og rettigheder Dansk statsborgerskab Dine rettigheder og pligter Fakta om Danmark Folkeregister og CPR I fritiden Klagemuligheder Ligestilling Myndighed og værgemål Politik og valgsystem Internationale menneskerettigheder Navne og navneændring Flagdage, flag og nationale symboler Internationalt samarbejde Den Europæiske Union - EU Politiske partier Styreform Folketinget og Regeringen Stat, Regioner og Kommuner Valgsystemet Folketingsvalg og folkeafstemninger Værnepligt Militærnægter Forsvarets dag Beredskab Sirener og beskyttelsesrum Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Statsborgerskab ved erklæring Ansøgning om statsborgerskab Mistet statsborgerskab Ansøgning om dansk statsborgerskab Borgernes rettigheder Børns rettigheder Borgernes pligter EU-borgeres ret og pligt Menneskerettigheder - FN Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol Navneregler Navneændring Lykønskninger fra Dronningen Sommertid Officielle helligdage Grundloven Flagdage i 2012 Flag og nationale symboler Det Centrale Personregister (CPR) Registrering af forbrugeroplysninger Regler for registrering Registerindsigt Registrering af særlige oplysninger Navneregler Navneændring Adressebeskyttelse Arkiver og slægtsforskning Foreninger Folkebiblioteker Fyrværkeri Folketingets ombudsmand Klagemuligheder i Danmark Klagemuligheder i EU Etnisk ligestilling Ligestilling mellem kønnene Rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap Myndig - umyndig Værgemål Politisk indflydelse FN - De Forenede Nationer Nordisk samarbejde Europarådet NATO Schengen-samarbejdet Om Den Europæiske Union - EU Europa-Kommissionen EU Domstolen Kontrol med EU Europa-Parlamentet Ministerrådet Det Europæiske Råd Om politiske partier Partistøtte Nyt parti Folketingets partier Det offentliges pligter Selvstyre - Grønland og Færøerne Offentlighed i forvaltningen Folketinget og dets arbejde Regeringen og dens arbejde Kommunernes opgaver Statens opgaver Råd og nævn Tilsyn med myndighederne Regionernes opgaver Ministerier, direktorater og styrelser Statsforvaltningerne Om det danske valgsystem Valgret og valgbarhed for udlændinge Valg til Europa-Parlamentet Om folketingsvalg Valgkort til folketingsvalg

6 Skole og uddannelse Sundhed og sygdom Erhvervsuddannelser Folkeskolen, privatskoler, efterskoler Bedømmelse og evaluering Gymnasiale uddannelser Uddannelse i udlandet Videregående uddannelser Voksenuddannelser Alarm 112, lægevagt og skadestuer Bliv donor Børns sundhed Dødsfald og begravelse Gaver og arv Graviditet og fødsel Hjemmehjælp og ældrepleje Kommunal- og regionsvalg Stemmeret og valgbarhed til folketingsvalg Om folkeafstemninger Valgdagen ved folketingsvalg og folkeafstemninger Brevstemme til folketingsvalg og folkeafstemninger Om kommunal- og regionsrådsvalg Stemmeret og valgbarhed til kommunalvalg Valgkort til kommunal- og regionsvalg Opstilling til kommunalvalg Brevstemme til kommunal- og regionsvalg Valgdagen ved kommunal- og regionsvalg Højskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsboliger EUD-erhvervsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser i udlandet Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Fravær fra skolen Rammer for folkeskolen Skole-hjem-samarbejde Skolebestyrelsen Skolestart Specialundervisning Efterskoler Skolefritidsordning og fritidshjem Privatskoler og friskoler 7-trinsskalaen Afgangsprøver Test og elevplaner 7-trinsskalaen Gymnasiet HF Handelsgymnasiet Teknisk gymnasium Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Videregående uddannelser i udlandet Erhvervsuddannelser i udlandet SU i udlandet Videregående uddannelser i udlandet Korte og mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelse AMU Almen voksenuddannelse Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse Specialundervisning for voksne Undervisning for voksne ordblinde Arbejdsskader Alarm 112 Skadestuer Psykiatriske skadestuer Lægevagten Tandlægevagten Døgnåbne apoteker Bloddonor Ægdonation Organdonor Børnehelbredsundersøgelser Hælblodprøve fra nyfødte Børnevaccinationer Dødsfald Dødsfald i udlandet Begravelse Begravelsespladser Begravelseshjælp Hospice Efterlevelseshjælp Skat i forbindelse med dødsbo Arveregler og afgifter Gaver og arveforskud Fødselsregistrering Graviditetstest og terminsberegning Fødselsforberedelse Fødesteder og -tilbud Undersøgelser i graviditeten Sundhedsvæsenets anbefalinger til gravide Behandling af barnløshed Undgå graviditet Abort Ledsageordning Livstestamente Hjemmehjælp Aflastning ved pasning af syge pårørende

7 Til unge Transport og rejser Medicin Patientrettigheder Psykiske problemer Sundhedsfremme Sygesikring og lægevalg Vaccination Brug for hjælp Forbudte ting I din fritid I skole Når du flytter hjemmefra Sex med eller mod din vilje Sex mod din vilje Sex mod din vilje Orlov til pasning af syge og døende pårørende Træning og socialpædagogisk bistand Forebyggende hjemmebesøg Madservice Plejeplan og plejetestamente Medicin på rejser Køb af medicin Tilskud til medicin Naturlægemidler Bivirkninger Frit og udvidet frit valg af sygehus Aktindsigt i patientjournal Patientvejledere Transport til lægehjælp Tilskud til behandling Tolkning for patienter Genoptræning Klage og erstatning Information og samtykke Livstestamente Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold Patientrettigheder i psykiatrien Psykiatriske skadestuer Klage og erstatning Psykologer og psykiatere Psykiatriske sygehuse og distriktspsykiatrien Pårørende til person med psykisk lidelse Patientrettigheder i psykiatrien Kost Rygning Motion Alkohol Stress Sundheds- og forebyggelsestilbud Social sikring i udlandet fra maj 2010 Nyt sundhedskort Valg af læge Rejsesygesikring med det gule sundhedskort EU-sygesikringskortet - det blå kort Sygesikring og sikringsgrupper Sygesikring for udlændinge i Danmark Frit og udvidet frit valg af sygehus Tandlæger Pensionist i udlandet og sygesikring Børnevaccinationer Influenzavaccination Rejsevaccinationer Sygdomsudbrud HPV-vaccine mod livmoderhalskræft Ungdomsboliger Dine rettigheder Værnepligt Hærværk Ungdomspolitik Bøsse eller lesbisk Hvis dine forældre skal skilles Når mor eller far dør Anoreksi og bulimi Cutting og anden selvskade Mobning Hvis du oplever vold Mor eller far drikker for meget Incest Voldtægt Køb af alkohol og cigaretter Butikstyveri Ulovlige stoffer Knallertbevis Privatliv på nettet Fritidsjob Højskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning På efterskole Ungdomsuddannelser Når jeg skal flytte Hvor skal du bo? Forsikringer når du flytter hjemmefra Er du under 18 år? Hvordan ser økonomien ud? Sex og seksuelle spørgsmål Incest Voldtægt Rabatordninger til kollektiv transport Fradrag Transport for personer med handicap

8 Udlændinge i Danmark Biler og kørekort Biler Kørekort Pas Tilskud til transport Udlandsrejser Pas Veje Borgere fra et EU/EØS-land Skal du studere i Danmark? - EU/EØS-borgere Borgere fra et land uden for EU/EØS Om at søge asyl Skal du studere i Danmark? Sådan søger du opholdstilladelse Borgere fra Norden Skal du studere i Danmark? - nordiske borgere Dansk statsborgerskab Medborgerskab og integration Afgifter på biler Bilforsikringer Bilsyn Færdselsloven og fartgrænser Køb og salg af biler Nummerplader Parkering Påkørsel af dyr Registrering, afmelding, ejerskifte Sikkerhed i bilen Skrotpræmie for bil Knallertbevis Dit første kørekort Fornyelse og ændring af kørekort Fra udenlandsk til dansk kørekort Frakendelse og generhvervelse af kørekort Kørekort i udlandet Køreundervisning og køreprøve Mistet kørekort Kørekort til motorcykel og andet Ansøg om eller forny dansk pas Pas til udlændinge Regler om pas Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Uddannelseskort til videregående uddannelser Regler om pas Danskerlisten - danskere i udlandet I lufthavnen Medicin på rejser Pakkerejser Pensionister på udlandsrejse Toldregler Rejsesygesikring med det gule sundhedskort Ansøg om eller forny dansk pas Pas til udlændinge Regler om pas Pensionister på udlandsrejse Vedligeholdelse af veje Vejene i snevejr Sygesikring for udlændinge i Danmark EU-borgeres ret og pligt Skal du flytte til Danmark? EU/EØS-borgere Skal du arbejde i Danmark? EU/EØS-borgere Familiesammenføring - EU/EØS-borgere Godkendelse af udenlandske eksamener Hvordan studerer jeg i Danmark? Pas til udlændinge Skal du arbejde i Danmark? Sådan kan du blive familiesammenført - Borgere fra et land uden for E Kontanthjælp til udlændinge Bolig - for flygtninge Visum til Danmark Flyt til Danmark - borgere uden for EU eller EØS Inddragelse af opholdstilladelse Asyl i Danmark Ansøgning om asyl Behandling af asylsager Økonomiske og sociale vilkår ved asyl Økonomisk hjælp til at vende hjem Godkendelse af udenlandske eksamener Skal du studere i Danmark? - Borgere uden for EU/EØS Opholdstilladelse som arbejdstager eller arbejdssøgende Opholdstilladelse som studerende Opholdstilladelse som au pair Opholdstilladelse som praktikant Opholdstilladelse under working holiday-ordningen Opholdstilladelse som religiøs forkynder Permanent opholdstilladelse Skal du flytte til Danmark? - nordiske borgere Sygesikring for udlændinge i Danmark Skal du arbejde i Danmark? - nordiske borgere Godkendelse af udenlandske eksamener Hvordan kan jeg studere i Danmark? Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Statsborgerskab ved erklæring Mistet statsborgerskab Ansøgning om dansk statsborgerskab Etnisk ligestilling Valgret og valgbarhed for udlændinge Nyttig information til udlændinge

9 Ældre Økonomi, skat, SU Hjemmehjælp og ældrepleje Ældre og bolig Gæld Kontante ydelser Tilskud til børnefamilier Ydelser til uddannelse Skat SU og økonomi under uddannelse SU Studiegæld Tilskud til transport Støtte til voksenuddannelse Tilskud Økonomi i familien Bolig Gaver og arv Skilsmisse Ægteskab og parforhold Tilskud til transport Børn i forholdet Organisationer for etniske minoriteter Integrationsprogram for flygtninge og indvandrere Tolkning for fremmedsprogede Rådgivning og krisehjælp Udlændingegrupper i Danmark Hjælpemidler og forbrugsgoder Skattenedslag for seniorer Pensionist i udlandet og sygesikring Lær mere om it og internet Råd og tilsyn Testamente Seniorsurf-dag Ledsageordning Livstestamente Hjemmehjælp Aflastning ved pasning af syge pårørende Orlov til pasning af syge og døende pårørende Træning og socialpædagogisk bistand Forebyggende hjemmebesøg Madservice Plejeplan og plejetestamente Bolig til ældre Post til døren NemKonto Når du har gæld Gældssanering Spørgsmål og svar om studiegæld Børnetilskud til enlige Børnetilskud til forældre under uddannelse Adoptionstilskud Børnetilskud til pensionister Særligt børnetilskud når en af forældrene er død mv. Børnetilskud ved flerbørnsfødsler Søg SU SU til forældre SU i udlandet Uddannelseskort til videregående uddannelser Rabatordninger til kollektiv transport Ejendomsvurdering og ejendomsskat Årsopgørelse Forskudsopgørelse Betale restskat Penge tilbage i skat Fradrag Skattekort og frikort Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg Søg SU SU til forældre SU i udlandet Tilskud til undervisningsafgift For meget udbetalt SU Indtægt ved siden af SU Søg om SU-lån og slutlån Sådan kan du betale din studiegæld Renter Spørgsmål og svar om studiegæld Problemer med tilbagebetaling Rammer for tilbagebetaling af studiegæld Gebyrer Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Uddannelseskort til videregående uddannelser Rabatordninger til kollektiv transport Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse Økonomisk tilskud fra kommunen Rabatordninger til kollektiv transport Økonomisk tilskud fra kommunen Ejendomsvurdering og ejendomsskat Skat i forbindelse med dødsbo Arveregler og afgifter Gaver og arveforskud Børnebidrag Ægtefællebidrag Særlige børnebidrag Børne- og ungeydelse/børnecheck

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter fagområde (Både Xform og PDF)

Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter fagområde (Både Xform og PDF) Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter fagområde (Både Xform og PDF) Affald og genanvendelse -Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald (AG001) Aktiv beskæftigelsesindsats -Anmodning

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand PROGRAM for kursus: Løn og personale - om ansættelse i landbruget og regler, som du skal være opmærksom på En tre dages guide hele vejen gennem ansættelsesforhold i landbruget (K2686, K2687 og K2688) Landscentret

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her

Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Ny i Aalborg - din guide til at arbejde og bo her Velkommen til Aalborg... 3 BorgerServiceCenter... 4 Forsyningsvirksomhederne... 4 Flytning EU statsborgere... 5 Flytning øvrige... 5 Midlertidigt arbejde...

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere