Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret"

Transkript

1 Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Arbejdstid Arbejdsløshed Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Feriedagpenge Dagpenge i udlandet Find et job Aktivering når du får dagpenge Jobcenter og jobnet.dk Arbejdsmiljø Arbejdsskader Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsarbejde Dagpenge og kontanthjælp Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz Kontanthjælp Feriedagpenge Dagpenge i udlandet Ferie Feriedagpenge Hvem har ret til ferie? Når du skal holde ferie Udbetaling af feriepenge Feriehindringer Overførsel af ferie Ferie og sygdom, barsel, udland m.m. Optjening af feriedage Optjening af feriepenge Fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, revalidering Fleksjob Revalidering Løntilskud for førtidspensionister Medindflydelse på arbejdspladsen Faglige foreninger Hovedaftaler, samarbejdsaftaler og fredsaftaler Tillidsrepræsentanter Samarbejdsudvalg (SU) Overenskomster Orlov Orlov til pasning af syge og døende pårørende Bolig og flytning Andelsbolig Ejendomsdata Flytning Flyt til udlandet Adressebeskyttelse Flyt til Danmark Når jeg skal flytte Hvor skal barnet bo? Boligstøtte Boligstøtte til folkepensionister Boligstøtte til førtidspensionister Boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister Lån til beboerindskud Ejerbolig Nabostøj Sund og sikker bolig Sommerhus Bolighandel Køb af ejerbolig Salg af ejerbolig Byggeri Byggeriets regler Aftaler med håndværkerne Lejebolig Støtte til bygningsfornyelse - privat lejebolig Huslejenævn Søg en lejebolig Danskere i udlandet Danskerlisten - danskere i udlandet Kørekort i udlandet Lønmodtagere på barsel Flyt til udlandet Udlandsdanskere, der flytter hjem Arbejde i udlandet Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz Dagpenge i udlandet Om at arbejde i udlandet Social sikring i udlandet Social sikring i udlandet fra maj 2010 Social sikring i udlandet før maj 2010 Bopæl eller job i udlandet Job eller bopæl i Sverige Dansk statsborgerskab Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Ansøgning om dansk statsborgerskab Social sikring i udlandet Social sikring i udlandet fra maj 2010 Social sikring i udlandet før maj 2010 Familie og børn Adoption Faderskab

2 Forbrug og forsikring Handicap Miljø og energi Familieydelser Børnepasning Orlov og barsel Barn syg og omsorgsdage Skilsmisse og familiebrud Faderskab og forældremyndighed Børn med særlige behov Navne og navneændring Parforhold og ægteskab Brug for råd og hjælp Forbrugerklager Forsikring Reklamer Spørgsmål og svar om sikkerhed på internettet Hjælp i hverdagen Uddannelse og handicap Tilgængelighed og handicap Fødselsregistrering Børnebidrag Ægtefællebidrag Børne- og ungeydelse/børnecheck Børnetilskud til enlige Børnetilskud til forældre under uddannelse Adoptionstilskud Børnetilskud til pensionister Særligt børnetilskud når en af forældrene er død mv. Børnetilskud ved flerbørnsfødsler Særlige børnebidrag Skolefritidsordning og fritidshjem Fritids- og ungdomsklubber Regler for dagtilbud Dagpleje, vuggestue, børnehave og privat pasning Barsel for kommende forældre Lønmodtagere på barsel Ledige på barsel Selvstændige på barsel Studerende og nyuddannede på barsel Adoption og orlov Barn syg og fravær Pasning af alvorligt syge børn Omsorgsdage Børnebidrag Samvær Ægtefællebidrag Konfliktmægling Separation og skilsmisse Forældremyndighed Hvor skal barnet bo? Børnesagkyndig rådgivning Særlige børnebidrag Faderskab Forældremyndighed Børn med handicap Børn i familiepleje Støtte til børn med særlige behov Navneregler Navneændring Navngivning Når I vil giftes Registreret partnerskab Generelle betingelser for ægteskab Konfliktmægling Separation og skilsmisse Familierådgivning og akut hjælp Vold og voldtægt Konfliktmægling Klagemuligheder for forbrugere Klage- og rådgivningsinstanser Forskellige typer klager Bilforsikringer Forsikringstyper Børn og reklamer Reklamer nej tak Reklamer i tv og radio Robinsonlisten Hvordan beskytter jeg mine personlige oplysninger på nettet? Ordforklaring Sikker brug af computer på nettet Sikker med det offentlige på nettet Lær mere om it og internet Lov om digital post Lov om obligatorisk selvbetjening Seniorsurf-dag Handicapidræt Rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap Transport for personer med handicap Børn med handicap Hjælpemidler og forbrugsgoder Tolkning for personer med hørehandicap Ledsageordning Støtte til nødvendige merudgifter for voksne Borgerstyret personlig assistance Bolig til ældre Orlov til pasning af syge og døende pårørende Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg Specialundervisning for voksne Undervisning for voksne ordblinde Tilgængelighed og god adgang

3 Pension og efterløn Affald og genbrug Energi Forurening Fredning og naturbeskyttelse Skadedyr og -vækster Folkepension og tillæg Førtidspension Førtidspension (gamle regler) og tillæg Førtidspension (nye regler) Bliv klogere på pension Arbejde og pensionsopsparing Familie og pension Fra arbejdsliv til liv med pension Pension, hvis der sker dig noget Skat af pension Typer af pension Folkepension og tillæg Drikkevand og vandforbrug Klima og co2 Miljøplanlægning Farligt affald Affaldsordninger Grøn affaldssortering Papir, glas og dåser Privat afbrænding Elforbrug og elpriser Mærkning af boliger og hvidevarer Miljøvenlig opvarmning Vedvarende energi Akut forurening Forurenet jord Industri og forurening Landbrug og forurening Olietanke Luftforurening Privat afbrænding Spildevand og kloakering Nabostøj Støjforurening Anlæg i det åbne land Beskyttede naturområder Fredede bygninger Naturfredning Gode råd om skadedyr Kæmpebjørneklo Rotter ATP Livslang Pension Supplerende arbejdsmarkedspension Folkepension Sådan beregnes folkepension Personligt tillæg Varmetillæg til folkepensionister Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Ældrecheck - supplerende pensionsydelse Personligt tillæg Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Førtidspension - gamle regler Sådan beregnes førtidspension (gamle regler) Varmetillæg til førtidspensionister (gamle regler) Førtidspension - nye regler Sådan beregnes førtidspension (nye regler) Din pensionsalder Beregn din pension Valgmuligheder og pension Nyt arbejde og pension Barsel, orlov og pension Selvstændige og pension Arbejdsløshed og pension Ægteskab, registreret partnerskab og pension Skilsmisse og pension Børn og pension Pension, hvis I flytter sammen Pension, hvis I flytter fra hinanden Din økonomi, når du er folkepensionist Pension, når du er på efterløn Pension, hvis du bliver syg Pension, hvis du mister din arbejdsevne Pension, når du dør Skat af indbetalinger til pension Skat, mens du sparer op til pension Skat af pension til og fra udlandet Skat af din udbetalte pension ATP Livslang Pension Supplerende arbejdsmarkedspension Om pension Lønmodtagernes Dyrtidsfond Særlig Pensionsopsparing Individuelle pensioner Pension er også forsikring Arbejdsmarkedspensioner Lovbaserede pensioner Folkepension Sådan beregnes folkepension Personligt tillæg Varmetillæg til folkepensionister

4 Politi, retsvæsen, forsvar Efterløn, fleksydelse, delpension Politi Retsvæsen Forsvar og beredskab Udland og pension Efterløn Fleksydelse Politiets opgaver Førtidspension Tilladelser til flagning, våben, indsamling mv. Advokater, retshjælp, fri proces Efterløn, hvis du er født før 1956 Efterløn, hvis du er født 1956 til 30. juni 1959 Efterløn, hvis du er født juli 1959 eller senere Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Ældrecheck - supplerende pensionsydelse Førtidspension (gamle regler) og tillæg Personligt tillæg Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Førtidspension - gamle regler Sådan beregnes førtidspension (gamle regler) Varmetillæg til førtidspensionister (gamle regler) Førtidspension (nye regler) Sådan beregnes førtidspension (nye regler) Pensionister på udlandsrejse Hvis du vil søge folke- eller førtidspension og bor i udlandet Hvis du gerne vil have din folke- eller førtidspension med til udlandet Arbejdsmarkeds- og individuel pension til udlandet ATP, SUPP og LD til udlandet Udenlandsk pension i Danmark Delpension Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født før 1956 Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født før 1956 Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født fra 1956 til 30. juni 195 Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller se Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født juli 1959 eller senere Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller se Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit fleksydelsesvalg 2012 Fleksydelse, kan jeg få? Indbetaling til fleksydelsesordningen Pligter, når du modtager fleksydelse Fleksydelsens størrelse Lønarbejde og fleksydelse Pensions indflydelse på fleksydelse Yderligere indtægter og fleksydelse Skat og fleksydelse Udland og fleksydelse Ring til politiet - ring 114 Ring til politiet - ring 114 Anmeld tyveri, it-kriminalitet, sexturister, rufferi og kvindehandel Anbringelse i detention Anholdelse Børneattester Hittegods og findeløn Straffeattester Unge på kant med loven Politivedtægter Tilladelse til flagning Lejlighedstilladelser Våbentilladelse Tilladelse til offentlig indsamling Lotteri og offentlig bortlodning Tinglysning Advokater og forsvarere Advokathjælp i særlige sager Retshjælp i udlandet Sagsomkostninger Klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

5 Samfund og rettigheder Dansk statsborgerskab Dine rettigheder og pligter Fakta om Danmark Folkeregister og CPR I fritiden Klagemuligheder Ligestilling Myndighed og værgemål Politik og valgsystem Internationale menneskerettigheder Navne og navneændring Flagdage, flag og nationale symboler Internationalt samarbejde Den Europæiske Union - EU Politiske partier Styreform Folketinget og Regeringen Stat, Regioner og Kommuner Valgsystemet Folketingsvalg og folkeafstemninger Værnepligt Militærnægter Forsvarets dag Beredskab Sirener og beskyttelsesrum Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Statsborgerskab ved erklæring Ansøgning om statsborgerskab Mistet statsborgerskab Ansøgning om dansk statsborgerskab Borgernes rettigheder Børns rettigheder Borgernes pligter EU-borgeres ret og pligt Menneskerettigheder - FN Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol Navneregler Navneændring Lykønskninger fra Dronningen Sommertid Officielle helligdage Grundloven Flagdage i 2012 Flag og nationale symboler Det Centrale Personregister (CPR) Registrering af forbrugeroplysninger Regler for registrering Registerindsigt Registrering af særlige oplysninger Navneregler Navneændring Adressebeskyttelse Arkiver og slægtsforskning Foreninger Folkebiblioteker Fyrværkeri Folketingets ombudsmand Klagemuligheder i Danmark Klagemuligheder i EU Etnisk ligestilling Ligestilling mellem kønnene Rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap Myndig - umyndig Værgemål Politisk indflydelse FN - De Forenede Nationer Nordisk samarbejde Europarådet NATO Schengen-samarbejdet Om Den Europæiske Union - EU Europa-Kommissionen EU Domstolen Kontrol med EU Europa-Parlamentet Ministerrådet Det Europæiske Råd Om politiske partier Partistøtte Nyt parti Folketingets partier Det offentliges pligter Selvstyre - Grønland og Færøerne Offentlighed i forvaltningen Folketinget og dets arbejde Regeringen og dens arbejde Kommunernes opgaver Statens opgaver Råd og nævn Tilsyn med myndighederne Regionernes opgaver Ministerier, direktorater og styrelser Statsforvaltningerne Om det danske valgsystem Valgret og valgbarhed for udlændinge Valg til Europa-Parlamentet Om folketingsvalg Valgkort til folketingsvalg

6 Skole og uddannelse Sundhed og sygdom Erhvervsuddannelser Folkeskolen, privatskoler, efterskoler Bedømmelse og evaluering Gymnasiale uddannelser Uddannelse i udlandet Videregående uddannelser Voksenuddannelser Alarm 112, lægevagt og skadestuer Bliv donor Børns sundhed Dødsfald og begravelse Gaver og arv Graviditet og fødsel Hjemmehjælp og ældrepleje Kommunal- og regionsvalg Stemmeret og valgbarhed til folketingsvalg Om folkeafstemninger Valgdagen ved folketingsvalg og folkeafstemninger Brevstemme til folketingsvalg og folkeafstemninger Om kommunal- og regionsrådsvalg Stemmeret og valgbarhed til kommunalvalg Valgkort til kommunal- og regionsvalg Opstilling til kommunalvalg Brevstemme til kommunal- og regionsvalg Valgdagen ved kommunal- og regionsvalg Højskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsboliger EUD-erhvervsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser i udlandet Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Fravær fra skolen Rammer for folkeskolen Skole-hjem-samarbejde Skolebestyrelsen Skolestart Specialundervisning Efterskoler Skolefritidsordning og fritidshjem Privatskoler og friskoler 7-trinsskalaen Afgangsprøver Test og elevplaner 7-trinsskalaen Gymnasiet HF Handelsgymnasiet Teknisk gymnasium Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Videregående uddannelser i udlandet Erhvervsuddannelser i udlandet SU i udlandet Videregående uddannelser i udlandet Korte og mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelse AMU Almen voksenuddannelse Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse Specialundervisning for voksne Undervisning for voksne ordblinde Arbejdsskader Alarm 112 Skadestuer Psykiatriske skadestuer Lægevagten Tandlægevagten Døgnåbne apoteker Bloddonor Ægdonation Organdonor Børnehelbredsundersøgelser Hælblodprøve fra nyfødte Børnevaccinationer Dødsfald Dødsfald i udlandet Begravelse Begravelsespladser Begravelseshjælp Hospice Efterlevelseshjælp Skat i forbindelse med dødsbo Arveregler og afgifter Gaver og arveforskud Fødselsregistrering Graviditetstest og terminsberegning Fødselsforberedelse Fødesteder og -tilbud Undersøgelser i graviditeten Sundhedsvæsenets anbefalinger til gravide Behandling af barnløshed Undgå graviditet Abort Ledsageordning Livstestamente Hjemmehjælp Aflastning ved pasning af syge pårørende

7 Til unge Transport og rejser Medicin Patientrettigheder Psykiske problemer Sundhedsfremme Sygesikring og lægevalg Vaccination Brug for hjælp Forbudte ting I din fritid I skole Når du flytter hjemmefra Sex med eller mod din vilje Sex mod din vilje Sex mod din vilje Orlov til pasning af syge og døende pårørende Træning og socialpædagogisk bistand Forebyggende hjemmebesøg Madservice Plejeplan og plejetestamente Medicin på rejser Køb af medicin Tilskud til medicin Naturlægemidler Bivirkninger Frit og udvidet frit valg af sygehus Aktindsigt i patientjournal Patientvejledere Transport til lægehjælp Tilskud til behandling Tolkning for patienter Genoptræning Klage og erstatning Information og samtykke Livstestamente Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold Patientrettigheder i psykiatrien Psykiatriske skadestuer Klage og erstatning Psykologer og psykiatere Psykiatriske sygehuse og distriktspsykiatrien Pårørende til person med psykisk lidelse Patientrettigheder i psykiatrien Kost Rygning Motion Alkohol Stress Sundheds- og forebyggelsestilbud Social sikring i udlandet fra maj 2010 Nyt sundhedskort Valg af læge Rejsesygesikring med det gule sundhedskort EU-sygesikringskortet - det blå kort Sygesikring og sikringsgrupper Sygesikring for udlændinge i Danmark Frit og udvidet frit valg af sygehus Tandlæger Pensionist i udlandet og sygesikring Børnevaccinationer Influenzavaccination Rejsevaccinationer Sygdomsudbrud HPV-vaccine mod livmoderhalskræft Ungdomsboliger Dine rettigheder Værnepligt Hærværk Ungdomspolitik Bøsse eller lesbisk Hvis dine forældre skal skilles Når mor eller far dør Anoreksi og bulimi Cutting og anden selvskade Mobning Hvis du oplever vold Mor eller far drikker for meget Incest Voldtægt Køb af alkohol og cigaretter Butikstyveri Ulovlige stoffer Knallertbevis Privatliv på nettet Fritidsjob Højskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning På efterskole Ungdomsuddannelser Når jeg skal flytte Hvor skal du bo? Forsikringer når du flytter hjemmefra Er du under 18 år? Hvordan ser økonomien ud? Sex og seksuelle spørgsmål Incest Voldtægt Rabatordninger til kollektiv transport Fradrag Transport for personer med handicap

8 Udlændinge i Danmark Biler og kørekort Biler Kørekort Pas Tilskud til transport Udlandsrejser Pas Veje Borgere fra et EU/EØS-land Skal du studere i Danmark? - EU/EØS-borgere Borgere fra et land uden for EU/EØS Om at søge asyl Skal du studere i Danmark? Sådan søger du opholdstilladelse Borgere fra Norden Skal du studere i Danmark? - nordiske borgere Dansk statsborgerskab Medborgerskab og integration Afgifter på biler Bilforsikringer Bilsyn Færdselsloven og fartgrænser Køb og salg af biler Nummerplader Parkering Påkørsel af dyr Registrering, afmelding, ejerskifte Sikkerhed i bilen Skrotpræmie for bil Knallertbevis Dit første kørekort Fornyelse og ændring af kørekort Fra udenlandsk til dansk kørekort Frakendelse og generhvervelse af kørekort Kørekort i udlandet Køreundervisning og køreprøve Mistet kørekort Kørekort til motorcykel og andet Ansøg om eller forny dansk pas Pas til udlændinge Regler om pas Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Uddannelseskort til videregående uddannelser Regler om pas Danskerlisten - danskere i udlandet I lufthavnen Medicin på rejser Pakkerejser Pensionister på udlandsrejse Toldregler Rejsesygesikring med det gule sundhedskort Ansøg om eller forny dansk pas Pas til udlændinge Regler om pas Pensionister på udlandsrejse Vedligeholdelse af veje Vejene i snevejr Sygesikring for udlændinge i Danmark EU-borgeres ret og pligt Skal du flytte til Danmark? EU/EØS-borgere Skal du arbejde i Danmark? EU/EØS-borgere Familiesammenføring - EU/EØS-borgere Godkendelse af udenlandske eksamener Hvordan studerer jeg i Danmark? Pas til udlændinge Skal du arbejde i Danmark? Sådan kan du blive familiesammenført - Borgere fra et land uden for E Kontanthjælp til udlændinge Bolig - for flygtninge Visum til Danmark Flyt til Danmark - borgere uden for EU eller EØS Inddragelse af opholdstilladelse Asyl i Danmark Ansøgning om asyl Behandling af asylsager Økonomiske og sociale vilkår ved asyl Økonomisk hjælp til at vende hjem Godkendelse af udenlandske eksamener Skal du studere i Danmark? - Borgere uden for EU/EØS Opholdstilladelse som arbejdstager eller arbejdssøgende Opholdstilladelse som studerende Opholdstilladelse som au pair Opholdstilladelse som praktikant Opholdstilladelse under working holiday-ordningen Opholdstilladelse som religiøs forkynder Permanent opholdstilladelse Skal du flytte til Danmark? - nordiske borgere Sygesikring for udlændinge i Danmark Skal du arbejde i Danmark? - nordiske borgere Godkendelse af udenlandske eksamener Hvordan kan jeg studere i Danmark? Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Statsborgerskab ved erklæring Mistet statsborgerskab Ansøgning om dansk statsborgerskab Etnisk ligestilling Valgret og valgbarhed for udlændinge Nyttig information til udlændinge

9 Ældre Økonomi, skat, SU Hjemmehjælp og ældrepleje Ældre og bolig Gæld Kontante ydelser Tilskud til børnefamilier Ydelser til uddannelse Skat SU og økonomi under uddannelse SU Studiegæld Tilskud til transport Støtte til voksenuddannelse Tilskud Økonomi i familien Bolig Gaver og arv Skilsmisse Ægteskab og parforhold Tilskud til transport Børn i forholdet Organisationer for etniske minoriteter Integrationsprogram for flygtninge og indvandrere Tolkning for fremmedsprogede Rådgivning og krisehjælp Udlændingegrupper i Danmark Hjælpemidler og forbrugsgoder Skattenedslag for seniorer Pensionist i udlandet og sygesikring Lær mere om it og internet Råd og tilsyn Testamente Seniorsurf-dag Ledsageordning Livstestamente Hjemmehjælp Aflastning ved pasning af syge pårørende Orlov til pasning af syge og døende pårørende Træning og socialpædagogisk bistand Forebyggende hjemmebesøg Madservice Plejeplan og plejetestamente Bolig til ældre Post til døren NemKonto Når du har gæld Gældssanering Spørgsmål og svar om studiegæld Børnetilskud til enlige Børnetilskud til forældre under uddannelse Adoptionstilskud Børnetilskud til pensionister Særligt børnetilskud når en af forældrene er død mv. Børnetilskud ved flerbørnsfødsler Søg SU SU til forældre SU i udlandet Uddannelseskort til videregående uddannelser Rabatordninger til kollektiv transport Ejendomsvurdering og ejendomsskat Årsopgørelse Forskudsopgørelse Betale restskat Penge tilbage i skat Fradrag Skattekort og frikort Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg Søg SU SU til forældre SU i udlandet Tilskud til undervisningsafgift For meget udbetalt SU Indtægt ved siden af SU Søg om SU-lån og slutlån Sådan kan du betale din studiegæld Renter Spørgsmål og svar om studiegæld Problemer med tilbagebetaling Rammer for tilbagebetaling af studiegæld Gebyrer Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Uddannelseskort til videregående uddannelser Rabatordninger til kollektiv transport Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse Økonomisk tilskud fra kommunen Rabatordninger til kollektiv transport Økonomisk tilskud fra kommunen Ejendomsvurdering og ejendomsskat Skat i forbindelse med dødsbo Arveregler og afgifter Gaver og arveforskud Børnebidrag Ægtefællebidrag Særlige børnebidrag Børne- og ungeydelse/børnecheck

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik

National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik National Tælleuge 2011 ~ diagrammer/ statistik Dokumentnr. Xxxxxx Sagsnr. xxxxxx Udarbejdet af xxxx Dokument 1037186 Indledning Dette dokument indeholder diagrammer, som viser henvendelsesmønster for obligatoriske

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område Tids for afgørelser på det sociale område Retssikkerhedsloven: 3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Livssituationer i Borgerservice

Livssituationer i Borgerservice Livssituationer i Borgerservice 1 Baggrund KL har været i dialog med en række kommuner for at få input til, hvordan kanalstrategi og den helhedsorienterede vejledning bedst muligt understøttes efter opgaveoverdragelsen

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Dato: - 6 JULI 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: Dok.

JUSTITSMINISTERIET. Dato: - 6 JULI 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: Dok. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 545 Offentligt JUSTITSMINISTERIET Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 KøbenhavnK -POSt /' Administrationsafdelingen Dato: - 6 JULI 2011 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Tak for i dag Mødegang 2 28.02.17/DHH Sikring af

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l

Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l Bilag 3 - Tillægsbevillinger i 2006 som følge af DUT, 2006 p/l LCP Forklarende tekst Bevilling IM-konto Beløb t. kr. Udvalg 2006 Økonomiudvalget 29 Underretningspligten 29 Underretningspligten 263 barnet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Velkommen til Hillerød

Velkommen til Hillerød Velkommen til Hillerød Vi vil med denne brochure give dig, som er ny borger i Hillerød og i Danmark, nogle nyttige informationer og et overblik over, hvor du skal henvende dig. De fleste spørgsmål kan

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Tak for i dag Mødegang 2 04.11.15/DHH Sikring af

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område NOTAT Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4646 Dato: Juli 2016 J.nr.: 12 / 8915 Hvad drejer

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere