Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret"

Transkript

1 Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Arbejdstid Arbejdsløshed Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp Feriedagpenge Dagpenge i udlandet Find et job Aktivering når du får dagpenge Jobcenter og jobnet.dk Arbejdsmiljø Arbejdsskader Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsarbejde Dagpenge og kontanthjælp Arbejdsløshedsdagpenge Sygedagpenge Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz Kontanthjælp Feriedagpenge Dagpenge i udlandet Ferie Feriedagpenge Hvem har ret til ferie? Når du skal holde ferie Udbetaling af feriepenge Feriehindringer Overførsel af ferie Ferie og sygdom, barsel, udland m.m. Optjening af feriedage Optjening af feriepenge Fleksjob, løntilskud for førtidspensionister, revalidering Fleksjob Revalidering Løntilskud for førtidspensionister Medindflydelse på arbejdspladsen Faglige foreninger Hovedaftaler, samarbejdsaftaler og fredsaftaler Tillidsrepræsentanter Samarbejdsudvalg (SU) Overenskomster Orlov Orlov til pasning af syge og døende pårørende Bolig og flytning Andelsbolig Ejendomsdata Flytning Flyt til udlandet Adressebeskyttelse Flyt til Danmark Når jeg skal flytte Hvor skal barnet bo? Boligstøtte Boligstøtte til folkepensionister Boligstøtte til førtidspensionister Boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister Lån til beboerindskud Ejerbolig Nabostøj Sund og sikker bolig Sommerhus Bolighandel Køb af ejerbolig Salg af ejerbolig Byggeri Byggeriets regler Aftaler med håndværkerne Lejebolig Støtte til bygningsfornyelse - privat lejebolig Huslejenævn Søg en lejebolig Danskere i udlandet Danskerlisten - danskere i udlandet Kørekort i udlandet Lønmodtagere på barsel Flyt til udlandet Udlandsdanskere, der flytter hjem Arbejde i udlandet Arbejdsløshedsforsikring i EØS-lande og Schweiz Dagpenge i udlandet Om at arbejde i udlandet Social sikring i udlandet Social sikring i udlandet fra maj 2010 Social sikring i udlandet før maj 2010 Bopæl eller job i udlandet Job eller bopæl i Sverige Dansk statsborgerskab Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Ansøgning om dansk statsborgerskab Social sikring i udlandet Social sikring i udlandet fra maj 2010 Social sikring i udlandet før maj 2010 Familie og børn Adoption Faderskab

2 Forbrug og forsikring Handicap Miljø og energi Familieydelser Børnepasning Orlov og barsel Barn syg og omsorgsdage Skilsmisse og familiebrud Faderskab og forældremyndighed Børn med særlige behov Navne og navneændring Parforhold og ægteskab Brug for råd og hjælp Forbrugerklager Forsikring Reklamer Spørgsmål og svar om sikkerhed på internettet Hjælp i hverdagen Uddannelse og handicap Tilgængelighed og handicap Fødselsregistrering Børnebidrag Ægtefællebidrag Børne- og ungeydelse/børnecheck Børnetilskud til enlige Børnetilskud til forældre under uddannelse Adoptionstilskud Børnetilskud til pensionister Særligt børnetilskud når en af forældrene er død mv. Børnetilskud ved flerbørnsfødsler Særlige børnebidrag Skolefritidsordning og fritidshjem Fritids- og ungdomsklubber Regler for dagtilbud Dagpleje, vuggestue, børnehave og privat pasning Barsel for kommende forældre Lønmodtagere på barsel Ledige på barsel Selvstændige på barsel Studerende og nyuddannede på barsel Adoption og orlov Barn syg og fravær Pasning af alvorligt syge børn Omsorgsdage Børnebidrag Samvær Ægtefællebidrag Konfliktmægling Separation og skilsmisse Forældremyndighed Hvor skal barnet bo? Børnesagkyndig rådgivning Særlige børnebidrag Faderskab Forældremyndighed Børn med handicap Børn i familiepleje Støtte til børn med særlige behov Navneregler Navneændring Navngivning Når I vil giftes Registreret partnerskab Generelle betingelser for ægteskab Konfliktmægling Separation og skilsmisse Familierådgivning og akut hjælp Vold og voldtægt Konfliktmægling Klagemuligheder for forbrugere Klage- og rådgivningsinstanser Forskellige typer klager Bilforsikringer Forsikringstyper Børn og reklamer Reklamer nej tak Reklamer i tv og radio Robinsonlisten Hvordan beskytter jeg mine personlige oplysninger på nettet? Ordforklaring Sikker brug af computer på nettet Sikker med det offentlige på nettet Lær mere om it og internet Lov om digital post Lov om obligatorisk selvbetjening Seniorsurf-dag Handicapidræt Rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap Transport for personer med handicap Børn med handicap Hjælpemidler og forbrugsgoder Tolkning for personer med hørehandicap Ledsageordning Støtte til nødvendige merudgifter for voksne Borgerstyret personlig assistance Bolig til ældre Orlov til pasning af syge og døende pårørende Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg Specialundervisning for voksne Undervisning for voksne ordblinde Tilgængelighed og god adgang

3 Pension og efterløn Affald og genbrug Energi Forurening Fredning og naturbeskyttelse Skadedyr og -vækster Folkepension og tillæg Førtidspension Førtidspension (gamle regler) og tillæg Førtidspension (nye regler) Bliv klogere på pension Arbejde og pensionsopsparing Familie og pension Fra arbejdsliv til liv med pension Pension, hvis der sker dig noget Skat af pension Typer af pension Folkepension og tillæg Drikkevand og vandforbrug Klima og co2 Miljøplanlægning Farligt affald Affaldsordninger Grøn affaldssortering Papir, glas og dåser Privat afbrænding Elforbrug og elpriser Mærkning af boliger og hvidevarer Miljøvenlig opvarmning Vedvarende energi Akut forurening Forurenet jord Industri og forurening Landbrug og forurening Olietanke Luftforurening Privat afbrænding Spildevand og kloakering Nabostøj Støjforurening Anlæg i det åbne land Beskyttede naturområder Fredede bygninger Naturfredning Gode råd om skadedyr Kæmpebjørneklo Rotter ATP Livslang Pension Supplerende arbejdsmarkedspension Folkepension Sådan beregnes folkepension Personligt tillæg Varmetillæg til folkepensionister Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Ældrecheck - supplerende pensionsydelse Personligt tillæg Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Førtidspension - gamle regler Sådan beregnes førtidspension (gamle regler) Varmetillæg til førtidspensionister (gamle regler) Førtidspension - nye regler Sådan beregnes førtidspension (nye regler) Din pensionsalder Beregn din pension Valgmuligheder og pension Nyt arbejde og pension Barsel, orlov og pension Selvstændige og pension Arbejdsløshed og pension Ægteskab, registreret partnerskab og pension Skilsmisse og pension Børn og pension Pension, hvis I flytter sammen Pension, hvis I flytter fra hinanden Din økonomi, når du er folkepensionist Pension, når du er på efterløn Pension, hvis du bliver syg Pension, hvis du mister din arbejdsevne Pension, når du dør Skat af indbetalinger til pension Skat, mens du sparer op til pension Skat af pension til og fra udlandet Skat af din udbetalte pension ATP Livslang Pension Supplerende arbejdsmarkedspension Om pension Lønmodtagernes Dyrtidsfond Særlig Pensionsopsparing Individuelle pensioner Pension er også forsikring Arbejdsmarkedspensioner Lovbaserede pensioner Folkepension Sådan beregnes folkepension Personligt tillæg Varmetillæg til folkepensionister

4 Politi, retsvæsen, forsvar Efterløn, fleksydelse, delpension Politi Retsvæsen Forsvar og beredskab Udland og pension Efterløn Fleksydelse Politiets opgaver Førtidspension Tilladelser til flagning, våben, indsamling mv. Advokater, retshjælp, fri proces Efterløn, hvis du er født før 1956 Efterløn, hvis du er født 1956 til 30. juni 1959 Efterløn, hvis du er født juli 1959 eller senere Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Ældrecheck - supplerende pensionsydelse Førtidspension (gamle regler) og tillæg Personligt tillæg Helbredstillæg Sådan beregnes varmetillæg, helbredstillæg, ældrecheck m.m. Førtidspension - gamle regler Sådan beregnes førtidspension (gamle regler) Varmetillæg til førtidspensionister (gamle regler) Førtidspension (nye regler) Sådan beregnes førtidspension (nye regler) Pensionister på udlandsrejse Hvis du vil søge folke- eller førtidspension og bor i udlandet Hvis du gerne vil have din folke- eller førtidspension med til udlandet Arbejdsmarkeds- og individuel pension til udlandet ATP, SUPP og LD til udlandet Udenlandsk pension i Danmark Delpension Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født før 1956 Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født før 1956 Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født fra 1956 til 30. juni 195 Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller se Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit efterlønsvalg 2012 Hvem kan få efterløn? Pligter, når du modtager efterløn Efterlønnens størrelse Efterløn og skat Udland og efterløn Selvstændig virksomhed og efterløn Skattefri præmie og lønarbejde, hvis du er født juli 1959 eller senere Pensions indflydelse på efterløn, hvis du er født 1. januar 1956 eller se Yderligere indtægter og efterløn Indbetaling til efterlønsordningen Dit fleksydelsesvalg 2012 Fleksydelse, kan jeg få? Indbetaling til fleksydelsesordningen Pligter, når du modtager fleksydelse Fleksydelsens størrelse Lønarbejde og fleksydelse Pensions indflydelse på fleksydelse Yderligere indtægter og fleksydelse Skat og fleksydelse Udland og fleksydelse Ring til politiet - ring 114 Ring til politiet - ring 114 Anmeld tyveri, it-kriminalitet, sexturister, rufferi og kvindehandel Anbringelse i detention Anholdelse Børneattester Hittegods og findeløn Straffeattester Unge på kant med loven Politivedtægter Tilladelse til flagning Lejlighedstilladelser Våbentilladelse Tilladelse til offentlig indsamling Lotteri og offentlig bortlodning Tinglysning Advokater og forsvarere Advokathjælp i særlige sager Retshjælp i udlandet Sagsomkostninger Klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

5 Samfund og rettigheder Dansk statsborgerskab Dine rettigheder og pligter Fakta om Danmark Folkeregister og CPR I fritiden Klagemuligheder Ligestilling Myndighed og værgemål Politik og valgsystem Internationale menneskerettigheder Navne og navneændring Flagdage, flag og nationale symboler Internationalt samarbejde Den Europæiske Union - EU Politiske partier Styreform Folketinget og Regeringen Stat, Regioner og Kommuner Valgsystemet Folketingsvalg og folkeafstemninger Værnepligt Militærnægter Forsvarets dag Beredskab Sirener og beskyttelsesrum Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Statsborgerskab ved erklæring Ansøgning om statsborgerskab Mistet statsborgerskab Ansøgning om dansk statsborgerskab Borgernes rettigheder Børns rettigheder Borgernes pligter EU-borgeres ret og pligt Menneskerettigheder - FN Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol Navneregler Navneændring Lykønskninger fra Dronningen Sommertid Officielle helligdage Grundloven Flagdage i 2012 Flag og nationale symboler Det Centrale Personregister (CPR) Registrering af forbrugeroplysninger Regler for registrering Registerindsigt Registrering af særlige oplysninger Navneregler Navneændring Adressebeskyttelse Arkiver og slægtsforskning Foreninger Folkebiblioteker Fyrværkeri Folketingets ombudsmand Klagemuligheder i Danmark Klagemuligheder i EU Etnisk ligestilling Ligestilling mellem kønnene Rettigheder, råd og organisationer for personer med handicap Myndig - umyndig Værgemål Politisk indflydelse FN - De Forenede Nationer Nordisk samarbejde Europarådet NATO Schengen-samarbejdet Om Den Europæiske Union - EU Europa-Kommissionen EU Domstolen Kontrol med EU Europa-Parlamentet Ministerrådet Det Europæiske Råd Om politiske partier Partistøtte Nyt parti Folketingets partier Det offentliges pligter Selvstyre - Grønland og Færøerne Offentlighed i forvaltningen Folketinget og dets arbejde Regeringen og dens arbejde Kommunernes opgaver Statens opgaver Råd og nævn Tilsyn med myndighederne Regionernes opgaver Ministerier, direktorater og styrelser Statsforvaltningerne Om det danske valgsystem Valgret og valgbarhed for udlændinge Valg til Europa-Parlamentet Om folketingsvalg Valgkort til folketingsvalg

6 Skole og uddannelse Sundhed og sygdom Erhvervsuddannelser Folkeskolen, privatskoler, efterskoler Bedømmelse og evaluering Gymnasiale uddannelser Uddannelse i udlandet Videregående uddannelser Voksenuddannelser Alarm 112, lægevagt og skadestuer Bliv donor Børns sundhed Dødsfald og begravelse Gaver og arv Graviditet og fødsel Hjemmehjælp og ældrepleje Kommunal- og regionsvalg Stemmeret og valgbarhed til folketingsvalg Om folkeafstemninger Valgdagen ved folketingsvalg og folkeafstemninger Brevstemme til folketingsvalg og folkeafstemninger Om kommunal- og regionsrådsvalg Stemmeret og valgbarhed til kommunalvalg Valgkort til kommunal- og regionsvalg Opstilling til kommunalvalg Brevstemme til kommunal- og regionsvalg Valgdagen ved kommunal- og regionsvalg Højskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsboliger EUD-erhvervsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser i udlandet Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Fravær fra skolen Rammer for folkeskolen Skole-hjem-samarbejde Skolebestyrelsen Skolestart Specialundervisning Efterskoler Skolefritidsordning og fritidshjem Privatskoler og friskoler 7-trinsskalaen Afgangsprøver Test og elevplaner 7-trinsskalaen Gymnasiet HF Handelsgymnasiet Teknisk gymnasium Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Videregående uddannelser i udlandet Erhvervsuddannelser i udlandet SU i udlandet Videregående uddannelser i udlandet Korte og mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Arbejdsmarkedsuddannelse AMU Almen voksenuddannelse Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse Specialundervisning for voksne Undervisning for voksne ordblinde Arbejdsskader Alarm 112 Skadestuer Psykiatriske skadestuer Lægevagten Tandlægevagten Døgnåbne apoteker Bloddonor Ægdonation Organdonor Børnehelbredsundersøgelser Hælblodprøve fra nyfødte Børnevaccinationer Dødsfald Dødsfald i udlandet Begravelse Begravelsespladser Begravelseshjælp Hospice Efterlevelseshjælp Skat i forbindelse med dødsbo Arveregler og afgifter Gaver og arveforskud Fødselsregistrering Graviditetstest og terminsberegning Fødselsforberedelse Fødesteder og -tilbud Undersøgelser i graviditeten Sundhedsvæsenets anbefalinger til gravide Behandling af barnløshed Undgå graviditet Abort Ledsageordning Livstestamente Hjemmehjælp Aflastning ved pasning af syge pårørende

7 Til unge Transport og rejser Medicin Patientrettigheder Psykiske problemer Sundhedsfremme Sygesikring og lægevalg Vaccination Brug for hjælp Forbudte ting I din fritid I skole Når du flytter hjemmefra Sex med eller mod din vilje Sex mod din vilje Sex mod din vilje Orlov til pasning af syge og døende pårørende Træning og socialpædagogisk bistand Forebyggende hjemmebesøg Madservice Plejeplan og plejetestamente Medicin på rejser Køb af medicin Tilskud til medicin Naturlægemidler Bivirkninger Frit og udvidet frit valg af sygehus Aktindsigt i patientjournal Patientvejledere Transport til lægehjælp Tilskud til behandling Tolkning for patienter Genoptræning Klage og erstatning Information og samtykke Livstestamente Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold Patientrettigheder i psykiatrien Psykiatriske skadestuer Klage og erstatning Psykologer og psykiatere Psykiatriske sygehuse og distriktspsykiatrien Pårørende til person med psykisk lidelse Patientrettigheder i psykiatrien Kost Rygning Motion Alkohol Stress Sundheds- og forebyggelsestilbud Social sikring i udlandet fra maj 2010 Nyt sundhedskort Valg af læge Rejsesygesikring med det gule sundhedskort EU-sygesikringskortet - det blå kort Sygesikring og sikringsgrupper Sygesikring for udlændinge i Danmark Frit og udvidet frit valg af sygehus Tandlæger Pensionist i udlandet og sygesikring Børnevaccinationer Influenzavaccination Rejsevaccinationer Sygdomsudbrud HPV-vaccine mod livmoderhalskræft Ungdomsboliger Dine rettigheder Værnepligt Hærværk Ungdomspolitik Bøsse eller lesbisk Hvis dine forældre skal skilles Når mor eller far dør Anoreksi og bulimi Cutting og anden selvskade Mobning Hvis du oplever vold Mor eller far drikker for meget Incest Voldtægt Køb af alkohol og cigaretter Butikstyveri Ulovlige stoffer Knallertbevis Privatliv på nettet Fritidsjob Højskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning På efterskole Ungdomsuddannelser Når jeg skal flytte Hvor skal du bo? Forsikringer når du flytter hjemmefra Er du under 18 år? Hvordan ser økonomien ud? Sex og seksuelle spørgsmål Incest Voldtægt Rabatordninger til kollektiv transport Fradrag Transport for personer med handicap

8 Udlændinge i Danmark Biler og kørekort Biler Kørekort Pas Tilskud til transport Udlandsrejser Pas Veje Borgere fra et EU/EØS-land Skal du studere i Danmark? - EU/EØS-borgere Borgere fra et land uden for EU/EØS Om at søge asyl Skal du studere i Danmark? Sådan søger du opholdstilladelse Borgere fra Norden Skal du studere i Danmark? - nordiske borgere Dansk statsborgerskab Medborgerskab og integration Afgifter på biler Bilforsikringer Bilsyn Færdselsloven og fartgrænser Køb og salg af biler Nummerplader Parkering Påkørsel af dyr Registrering, afmelding, ejerskifte Sikkerhed i bilen Skrotpræmie for bil Knallertbevis Dit første kørekort Fornyelse og ændring af kørekort Fra udenlandsk til dansk kørekort Frakendelse og generhvervelse af kørekort Kørekort i udlandet Køreundervisning og køreprøve Mistet kørekort Kørekort til motorcykel og andet Ansøg om eller forny dansk pas Pas til udlændinge Regler om pas Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Uddannelseskort til videregående uddannelser Regler om pas Danskerlisten - danskere i udlandet I lufthavnen Medicin på rejser Pakkerejser Pensionister på udlandsrejse Toldregler Rejsesygesikring med det gule sundhedskort Ansøg om eller forny dansk pas Pas til udlændinge Regler om pas Pensionister på udlandsrejse Vedligeholdelse af veje Vejene i snevejr Sygesikring for udlændinge i Danmark EU-borgeres ret og pligt Skal du flytte til Danmark? EU/EØS-borgere Skal du arbejde i Danmark? EU/EØS-borgere Familiesammenføring - EU/EØS-borgere Godkendelse af udenlandske eksamener Hvordan studerer jeg i Danmark? Pas til udlændinge Skal du arbejde i Danmark? Sådan kan du blive familiesammenført - Borgere fra et land uden for E Kontanthjælp til udlændinge Bolig - for flygtninge Visum til Danmark Flyt til Danmark - borgere uden for EU eller EØS Inddragelse af opholdstilladelse Asyl i Danmark Ansøgning om asyl Behandling af asylsager Økonomiske og sociale vilkår ved asyl Økonomisk hjælp til at vende hjem Godkendelse af udenlandske eksamener Skal du studere i Danmark? - Borgere uden for EU/EØS Opholdstilladelse som arbejdstager eller arbejdssøgende Opholdstilladelse som studerende Opholdstilladelse som au pair Opholdstilladelse som praktikant Opholdstilladelse under working holiday-ordningen Opholdstilladelse som religiøs forkynder Permanent opholdstilladelse Skal du flytte til Danmark? - nordiske borgere Sygesikring for udlændinge i Danmark Skal du arbejde i Danmark? - nordiske borgere Godkendelse af udenlandske eksamener Hvordan kan jeg studere i Danmark? Om dansk statsborgerskab Krav til nye statsborgere Statsborgerskab ved erklæring Mistet statsborgerskab Ansøgning om dansk statsborgerskab Etnisk ligestilling Valgret og valgbarhed for udlændinge Nyttig information til udlændinge

9 Ældre Økonomi, skat, SU Hjemmehjælp og ældrepleje Ældre og bolig Gæld Kontante ydelser Tilskud til børnefamilier Ydelser til uddannelse Skat SU og økonomi under uddannelse SU Studiegæld Tilskud til transport Støtte til voksenuddannelse Tilskud Økonomi i familien Bolig Gaver og arv Skilsmisse Ægteskab og parforhold Tilskud til transport Børn i forholdet Organisationer for etniske minoriteter Integrationsprogram for flygtninge og indvandrere Tolkning for fremmedsprogede Rådgivning og krisehjælp Udlændingegrupper i Danmark Hjælpemidler og forbrugsgoder Skattenedslag for seniorer Pensionist i udlandet og sygesikring Lær mere om it og internet Råd og tilsyn Testamente Seniorsurf-dag Ledsageordning Livstestamente Hjemmehjælp Aflastning ved pasning af syge pårørende Orlov til pasning af syge og døende pårørende Træning og socialpædagogisk bistand Forebyggende hjemmebesøg Madservice Plejeplan og plejetestamente Bolig til ældre Post til døren NemKonto Når du har gæld Gældssanering Spørgsmål og svar om studiegæld Børnetilskud til enlige Børnetilskud til forældre under uddannelse Adoptionstilskud Børnetilskud til pensionister Særligt børnetilskud når en af forældrene er død mv. Børnetilskud ved flerbørnsfødsler Søg SU SU til forældre SU i udlandet Uddannelseskort til videregående uddannelser Rabatordninger til kollektiv transport Ejendomsvurdering og ejendomsskat Årsopgørelse Forskudsopgørelse Betale restskat Penge tilbage i skat Fradrag Skattekort og frikort Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg Søg SU SU til forældre SU i udlandet Tilskud til undervisningsafgift For meget udbetalt SU Indtægt ved siden af SU Søg om SU-lån og slutlån Sådan kan du betale din studiegæld Renter Spørgsmål og svar om studiegæld Problemer med tilbagebetaling Rammer for tilbagebetaling af studiegæld Gebyrer Tilskud til transport til ungdomsuddannelser Uddannelseskort til videregående uddannelser Rabatordninger til kollektiv transport Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse Økonomisk tilskud fra kommunen Rabatordninger til kollektiv transport Økonomisk tilskud fra kommunen Ejendomsvurdering og ejendomsskat Skat i forbindelse med dødsbo Arveregler og afgifter Gaver og arveforskud Børnebidrag Ægtefællebidrag Særlige børnebidrag Børne- og ungeydelse/børnecheck

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere