Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md."

Transkript

1 Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/ Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Modtaget på uddannelsesstedet Udeboendesats fra: sag Dag Land Tlf nr Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her 2 Personnummer Udfyld skemaet med kuglepen Er du dansk statsborger? Nej Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 4 Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, skal du udfylde 3-11 og eventuelt og eventuelt Skriv dit personnummer nederst på alle sider i ansøgningen, undtagen på side 1, hvor det skal stå i felt 2 Uddannelsesstedets adresse/stempel Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx efter orlov eller en periode med fravalg af SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt og 26 Søger du din SU ændret, eller ønsker du, at vi bruger dit bikort, skal du KUN udfylde de felter, ændringerne vedrører Læs i vejledningen, hvilke felter du skal udfylde 2a Skat Vi trækker skat af SU-stipendiet og bruger dit hovedkort eller frikort Ønsker du, at vi i stedet bruger dit bikort?, bikort 3 Hvor bor du Du skal oplyse, hvor du bor den 1 i den måned, du søger SU fra - se 7 Bor du på samme adresse som dine forældre eller en af dem? Se vejledningen Flytter du efter den 1 i den måned, du søger SU fra, skal du også udfylde 12 4 Anden offentlig støtte end SU i 2013 Oplys, om du får anden offentlig støtte end SU i 2013 Du skal kun oplyse, om du får det i en periode, der ligger efter, du er begyndt din uddannelse, hjemmeboende Nej, udeboende Får du aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, revalideringsydelse eller orlovsydelse? Får du anden form for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger? Se vejledningens punkt 4 Hvis ja, oplys hvilken slags: Nej Nej Periode med anden offentlig støtte i 2013 og frem Fra Til Dag Dag SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån) Du skal derfor udfylde 7 og evt 8 for at få SU 7 SU-stipendium Oplys, fra hvornår du vil have SU-stipendium (fra hvilken måned) Vi udbetaler til NemKonto, se side Send eller aflever skemaet til SU-kontoret på dit uddannelsessted Side 1 af 6

2 8 SU-lån Oplys, fra hvornår du vil have SU-lån (fra hvilken måned) Du kan søge lån med tilbagevirkende kraft i år for de måneder, du har gået på samme uddannelsessted og fået SU-stipendium til samme uddannelse 10 Uddannelsens start - slut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannelse, du søger SU til? Hvornår forventer du at afslutte den? 11 Afsluttet gymnasial uddannelse Har du tidligere gennemført en gymnasial uddannelse, (studentereksamen, HF, HTX, HHX, eller International Baccalaurete)? 12 Ændring af bopælsstatus Du skal udfylde dette felt, hvis du ændrer bopælsstatus, efter du begynder/er begyndt at få SU Flytter du fra hjemmeboende til udeboende, så du ikke længere bor på samme adresse som dine forældre eller en af dem? Nej Flytter du fra udeboende til hjemmeboende? Hvilken flyttedato anmelder du til folkeregistret? Dag 13 Fravalg af SU Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium, SU-lån og særlige tillæg stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have SU) til (oplys den sidste måned, du ikke vil have SU) Vær opmærksom på, at du ikke melder dig ud af uddannelsen, når du fravælger SU 15 Ekstra SU, når du får barn Ansøgning kan tidligst afleveres 3 måneder før fødslen Jeg er gravid/jeg er blevet mor og søger 12 ekstra SU-rater Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest, ajourført vandrejournal e l) Antal rater Udfyldes af uddannelsesstedet Jeg er blevet far og søger 6 ekstra SU-rater Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest Står du ikke på fødselsattesten, skal du tillige vedlægge kopi af faderskabsblanket eller omsorgs- og ansvarserklæring med myndighedspåtegning) Oplys (forventet) fødselstidspunkt Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med dobbeltsats fra Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med enkeltsats fra Oplys i 10, hvornår du forventer at afslutte uddannelsen Læs om udbetaling i vejledningen Fødselstidspunkt 17 Børn Er du under 20 år, skal du oplyse, om du har et barn Nej Hvis ja, får du støtte uafhængigt af dine forældres indkomst Barnets fødselsdag Personnummer Du skal skrive under på side 4 SU til ungdomsuddannelse - Side 2 af 6

3 Felt 19 og 22 om forældreoplysninger, 18- og 19-årige Vi henter oplysninger om dine forældres bopæl og indkomst hos henholdsvis CPR og SKAT, se vejledningen Du skal kun udfylde felt 19 eller 22 i særlige tilfælde 19 Ændringer i forældreforhold Der er sket en ændring i mine forældres forhold De er flyttet fra hinanden eller er flyttet sammen, eller en af mine forældre er død, se vejledningen Jeg ønsker derfor en fornyet afgørelse af, hvilke(n) af mine forældres indkomst(er), som skal lægges til grund for tildelingen af min SU 22 Aktuel forældreindkomst Det er dine forældres indkomst i 2011, vi bruger ved støtteberegningen Hvis dine forældres indkomst i 2013 er faldet væsentligt i forhold til 2011 på grund af et af nedenstående punkter, kan dine forældres bruttoindkomst i støtteperioden i stedet lægges til grund for støtteberegningen Jeg søger bruttoindkomsten i støtteperioden lagt til grund på grund af (sæt kryds): Længerevarende arbejdsløshed efter afskedigelse Langvarig sygdom Konkurs Betalingsstandsning Overgang til pension Overgang til efterløn Hvis du sætter kryds her, skal du indsende et særligt skema, som du kan få på dit uddannelsessted Personnummer Du skal skrive under på side 4 SU til ungdomsuddannelse - Side 3 af 6

4 25 Supplerende oplysninger Er der vedlagt bilag til denne ansøgning? Mærk bilagene med CPR-nr 26 Særlige tillæg Jeg ønsker forsørgertillæg for enlige forsørgere (oplys fra hvilken måned) Jeg ønsker forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager (oplys fra hvilken måned) Jeg ønsker supplerende SU-lån for forsørgere (oplys fra hvilken måned) Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysning om, ændrer sig således, at støtten skal nedsættes, herunder hvis jeg flytter hjem til mine forældre eller den ene af dem Jeg er desuden bekendt med, at oplysning om, at jeg ikke bor hos mine forældre, skal kunne dokumenteres når som helst med skøde, købsaftale, lejekontrakt og huslejekvittering eller logiværterklæring Oplys din sambos cpr nummer Dato Ansøgerens underskrift SU-kontoret på dit uddannelsessted skal have dit skema Felt udfyldes af uddannelsesstedet 27 Lønnet praktik Praktikperioder oplyses kun første gang, der søges støtte til uddannelsen Anfør lønnede praktikperioder Periode 1 Periode 2 30 Undervisningsafgift Kroner pr måned Oplys undervisningsafgiften Personnummer SU til ungdomsuddannelse - Side 4 af 6

5 SU Vejledning til ansøgningsskema 2013 Ungdomsuddannelse Uddannelsesstedet skal have dit skema Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du aflevere eller sende det til dit uddannelsessted Du kan tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder før, du skal have SU Uddannelsesstedet er ca 1 uge om at behandle en ansøgning, før oplysningerne sendes videre Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte er herefter normalt 2-3 uger om at behandle oplysningerne Er skemaet udfyldt forkert, mangler der oplysninger, eller er der særlige forhold, tager behandlingen længere tid Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte Det kan være strafbart bevidst at give urigtige oplysninger eller at undlade at give oplysninger Har du fået for meget SU udbetalt, skal den betales tilbage med renter NemKonto Vi udbetaler din SU til din NemKonto Du skal selv sørge for, at du har en NemKonto Din bank kan gøre det for dig, eller du kan selv gøre det på wwwnemkontodk (kræver NemID) Frister i 2013 Du kan tidligst få SU eller få ændret din SU fra den måned, hvor du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted Hvis en ansøgnings- eller fravalgsfrist udløber en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen for papiransøgningen til nærmest følgende hverdag Hvad kan du tjene ved siden af Du får i første omgang tildelt SU uden hensyn til, hvor meget du tjener Tjener du for meget, kan du vælge måneder med SU fra Hvis du får SU hele året, kan du tjene 12 x det lave fribeløb ved siden af din SU Efter årets udløb sker der en endelig støtteberegning, hvor din indkomst indgår Vi får oplysningerne fra SKAT De oplysninger du giver os Styrelsen stiller de oplysninger til rådighed for uddannelsesstederne, som de har brug for til vejledning og administration af SU Vi bruger dit personnummer, - når vi henter oplysninger fra SKAT, CPRregisteret, Arbejdsskadestyrelsen, lægekonsulenter og Udbetaling Danmark - når vi overfører penge til din NemKonto, og når vi giver oplysninger til SKAT og til det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SU - når vi giver uddannelsesoplysninger til Beskæftigelsesministeriet til statistikbrug - når vi giver studiestøttemyndighederne i andre nordiske lande oplysning om, at du modtager dansk SU (fordi du er statsborger der) - når vi henter oplysninger hos udlændingemyndighederne om dit opholdsgrundlag, når vi I forbindelse med tilbagebetaling af studielån giver Statens Administration oplysning om din uddannelsesperiode Vi sender dig en støttemeddelelse, hvor du kan se, hvordan din SU er beregnet Er oplysningerne forkerte, skal du straks give dit uddannelsessted besked, så fejlen kan blive rettet Styrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, Bredgade 43, 1260 København K, CVR: Hvilke felter skal du udfylde Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 4 - Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, skal du udfylde 3-11 og eventuelt og Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx efter orlov eller en periode med fravalg af SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt og 26 Søger du din SU ændret, skal du kun udfylde de felter, ændringen angår: Ændring på grund af - ændret skattekort fra hovedkort eller frikort til bikort udfyld 2a - anden offentlig støtteudfyld 4 - ønske om SU-lånudfyld 8 - at uddannelsens slutdato ændrer sigudfyld 10 - ønske om SU efter satsen for udeboendeudfyld 12 - ønske om fravalgudfyld 13 - ønske om ekstra SU ved fødseludfyld 10 og 15 - ændrede forældreforholdudfyld 19 - aktuel forældreindkomstudfyld 22 - ønske om forsørgertillægudfyld 26 - ønske om supplerende SU-lån for forrsørgere udfyld 26 Du kan søge flere ændringer på samme skema Så skal du besvare de spørgsmål, der vedrører samtlige ændringer Vejledning til de enkelte felter 2 Personnummer Du skal altid have et personnummer, når du søger SU Hvis du ikke har et personnummer, skal du bede om et på folkeregistret i den danske kommune, som du bor i/flytter til Har du tidligere haft et konstrueret personnummer, skal du skrive det i 25 Udenlandske statsborgere Er du udenlandsk statsborger, og har du ikke tidligere fået SU, skal du foruden det almindelige skema udfylde et skema med oplysninger om din tilknytning til Danmark Skemaet hedder Oplysningsskema - ansøgning om ligestilling med danske statsborgere 2a Skat Oplysningerne om frikort eller hovedkort med trækprocent og månedsfradrag får vi elektronisk fra SKAT Hvis du ønsker, at vi i stedet bruger dit bikort, skal du sætte kryds i 2a Du kan også vælge et andet skattekort i minsu 3 Hvor bor du Du betragtes som hjemmeboende, hvis du i folkeregistret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse Er du 18 eller 19 år, kan du få SU efter satsen som hjemmeboende indtil måneden efter, at du er fyldt 20 år Det gælder, uanset om du rent faktisk bor ude eller hjemme Du har dog mulighed for, på et særligt skema, at søge SU-stipendium med udeboendesats, hvis du ikke bor hjemme, og der fx er mere end 20 km mellem skolen og dine forældres bopæl Du kan få flere oplysninger på dit uddannelsessted Du skal svare på 3, selv om du ikke kan få SU efter satsen for udeboende Søger du din SU ændret fra satsen for hjemmeboende til satsen for udeboende eller fra udeboende til hjemmeboende, må du ikke udfylde 3 Du skal i stedet bruge 12 4 Anden offentlig støtte end SU i 2013 Du kan ikke få SU, hvis du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger Det gælder, hvis du fx modtager: - aktiveringsydelse - revalideringsydelse - kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik - arbejdsløshedsdagpenge - får plejevederlag efter lov om social service - statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) - førtidspension - efterløn - folkepension - studiestøtte fra Grønland eller Færøerne eller - hvis du får eller kan få hjælp efter reglerne om støtte til elever på efterskole - er anbragt på døgninstitution eller i familiepleje, hvor opholdet betales af kommunen, eller - er under afsoning i kriminalforsorgens anstalter Den myndighed, du får støtte fra, skal med underskrift og stempel bekræfte dine oplysninger Myndigheden skal også udfylde rubrikken, der viser den periode i 2013 og frem, hvor de giver dig støtte Du kan godt søge SU, hvis du får boligsikring, børnepenge eller andre offentlige ydelser, der ikke skal dække leveomkostninger Det gælder også, hvis du får barselsdagpenge eller sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikløn, som udelukker SU 7 SU-stipendium Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år Du skal oplyse, hvornår du søger SU-stipendium fra Søger du fra fx 1 april 2013, skal du skrive 04 Du kan tidligst søge SU fra den måned, din uddannelse begynder Begynder den efter den 20 i måneden, kan du først søge SU fra måneden efter 10 Uddannelsens start - slut Begynder du fx din uddannelse i februar 2013, skal du skrive Slutter du din uddannelse fx januar 2015, skal du skrive Begynder din uddannelse efter den 20 i måneden, skal du skrive den følgende måned som startmåned, se 7 Ændrer du slutdatoen, efter at du har fået den Side 5 af 6

6 sidste SU-rate udbetalt, skal du også udfylde 7 og evt 8 og 26 om forsørgertillæg 12 Ændring af bopælsstatus Søger du din tildeling af SU ændret, fordi du er flyttet hjemmefra eller er flyttet hjem til dine forældre igen, skal du svare på 12 Du må tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder, før du flytter Hvis du er under 20 år, kan du få SU efter satsen for hjemmeboende Du har dog mulighed for at søge SU-stipendium med udeboendesats Se forklaringen til 3 Flytter du hjemmefra eller hjem igen efter den 1 i den måned, du søger SU fra i 7, skal du svare på både 3 og Fravalg af SU Du skal udfylde 13, hvis du ønsker at fravælge SU (stipendium, SU-lån, særlige tillæg og supplerende SU-lån) fra et senere tidspunkt i 2013 Det skal du gøre, hvis du tjener for meget Du skal kun bruge dette skema til fravalg, hvis der er mere end en måned, til fravalget skal have virkning Du kan også få et særligt fravalgsskema på din skole Ansøgning om fravalg skal afleveres på skolen senest den 15 i måneden før, fravalget skal have virkning Ved du allerede nu, at du vil have udbetalingen af SU sat i gang efter 7 måneder eller derunder, skal du også oplyse det Vil du fx ikke have SU i månederne fra og med februar 2013 til og med juli 2013, skal du ud for spørgsmålet: Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium og SU-lån stoppet fra skrive 02 og ud for til skrive Ønsker du kun udbetalingen af SU stoppet for 1 måned, fx juni måned, skal du skrive 06 begge steder Du kan kun søge om at stoppe udbetalingen fra en måned i 2013 Ønsker du udbetalingen af SU stoppet for en periode på 8 måneder eller derover, eller ved du ikke, hvornår du vil have udbetalingen sat i gang igen, skal du søge på ny, når du vil have SU igen Hvis du kun vil have stoppet udbetalingen af dit SU-lån, skal du oplyse fra hvilken måned Hvis du kun vil have stoppet udbetalingen af dit supplerende SU-lån for enlige forsørgere, skal du benytte fravalgsblanketten 15 Ekstra SU, når du får barn Du kan søge ekstra SU, hvis du får et barn (fødselsrater), mens du er i gang med en uddannelse Som mor kan du få 12 ekstra rater, som far kan du få 6 ekstra rater Ansøgningen skal tidligst afleveres 3 måneder før den forventede fødsel Du kan få den ekstra SU udbetalt enten som enkeltrater eller som dobbeltrater Fødselsrater til en mor udbetales indenfor en periode fra 2 måneder før fødslen til 12 måneder efter fødslen Fødselsrater til en far udbetales indenfor en periode på 6 måneder efter fødslen Fik du et barn, før du begyndte på uddannelsen, kan der alligevel være mulighed for at få den ekstra SU Spørg på dit uddannelsessted Du kan også få fødselsrater, når du adopterer et barn Når du får fødselsrater, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg og supplerende lån 19 Oplysninger om dine forældre Dit stipendium er afhængigt af dine forældres indkomst til og med måneden, du bliver 20 år Vi henter oplysning om dine forældres bopæl og indkomstforhold hos henholdsvis CPR og SKAT Vi bruger indkomsten fra begge dine forældre, hvis de bor sammen (har samme folkeregisteradresse) på det tidspunkt, hvor vi behandler din ansøgning Bor dine forældre ikke sammen første gang, vi behandler en ansøgning fra dig om SU til en ungdomsuddannelse, bruger vi kun indkomsten fra en af dine forældre Det er den af dine forældre, som du bor hos på det tidspunkt, hvor vi behandler ansøgningen Bor du ikke hos en af dine forældre på det tidspunkt, bruger vi indkomsten fra den af dine forældre, som du før dette tidspunkt senest har boet hos Er dine forældre flyttet fra hinanden, efter at du er flyttet hjemmefra, bruger vi indkomsten fra den af dine forældre, der har den laveste indkomst Er en af dine forældre død, bruger vi indkomsten fra den forælder, der er i live Du kan dog anmode om, at vi ser bort fra dennes indkomst Det kan vi gøre, hvis du gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med denne forælder Anmodningen skal afleveres på dit uddannelsessted Flytter dine forældre fra hinanden, kan du i felt 19 søge om, at kun den ene af dine forældres indkomst lægges til grund for støttetildelingen Flytter dine forældre sammen, skal du give os besked om dette i felt 19 Dør en af dine forældre, og indgår dennes indkomst i forældreindkomsten, kan du søge om ændring i felt 19 Hvis vi ikke kan få oplysning fra CPR og/eller SKAT om dine forældres forhold, vil du blive bedt om selv at indsende oplysninger herom 26 Særlige tillæg Er du forsørger til et barn under 18 år, og har barnet folkeregisteradresse hos dig, kan du få et supplerende SU-lån Du kan tidligst få det supplerende SU-lån fra den måned, du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted Er du enlig forsørger, og modtager du i samme kvartal fra Udbetaling Danmark det ekstra børnetilskud efter Lov om børnetilskud mv, kan du søge om forsørgertillæg for enlige Du kan tidligst få forsørgertillægget fra den måned, du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted For enlige forsørgere, der er udenlandske statsborgere eller på studieophold i udlandet og af denne grund ikke modtager det ekstra børnetilskud, gælder særlige regler, se www sudk Hvis du ikke er enlig, kan du søge forsørgertillæg for samboende, hvis dit barn har folkeregisteradresse hos dig, og du bor sammen med en studerende, der får SU Det er ikke en betingelse, at I er gift, eller at din sambo er forælder til dit barn Din sambo skal have modtaget SU i mindst én måned i kvartalet forud for din ansøgning Du kan tidligst få forsørgertillægget fra den måned, du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted Hvis du får udbetalt ekstra SU, fordi du har fået barn, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg og supplerende SU-lån Få mere at vide Få grundig besked om SU på wwwsudk Herfra kan du også få direkte adgang til at se dine SU-data og lave ændringer i dine SU-forhold Du kan altid spørge på dit uddannelsessted om SU-forhold Side 6 af 6

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere