Opvarmning og træningsøvelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvarmning og træningsøvelser"

Transkript

1 Opvarmning og træningsøvelser U-10 U-12 6 Opvarmning og træningsøvelser 1

2 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge og værdsatte på holdet. Børn skal opleve, at håndbold er sjovt det er et holdspil baseret på fair play, respekt og engagement. Udnyt den motoriske guldalder til teknisk træning. Børn skal have bolden mest muligt, når de træner. Mange børn skal prøve at stå på mål - men de skal også prøve andet. Børn skal udvikle deres spilforståelse og ikke spille ud fra færdige løsninger givet af træneren - systemtræning hører ikke til i børnehåndbold. Alle børn skal på banen i kamp - ingen børn spiller håndbold for at være tilskuer. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Opdeling af træningslektionen 3 Opvarmning 1. kvarter 4 Mental forberedelse 4 Opdragende betydning 4 Indhold i opvarmning 5 Øvelsesforslag til træning af boldfortrolighed 5 Opvarmningsspil 6 Partibold som opvarmningsspil 8 Øvelsesanalyse af småspil 11 Andre anvendelige opvarmningsspil og afleveringsøvelser 12 Øvelser med høj aktivitetsniveau 3. kvarter 14 Skudtræning 14 Påstand! 15 Øvrigt indhold til 3. kvarter 18 Litteraturliste 19 Træneren er et omdrejningspunkt i foreningen og væsentlig for børns oplevelse af idrætten. Træningen skal tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i børnenes udvikling og naturlige behov for aktivitet. Intensitet og fart er vigtig for fastholdelsen af børnenes interesse og opmærksomhed i træningen - skud på mål er godt, men lange rækker af børn er skidt. Håndboldforeningen skal fungere som et værested for børnene og som rammen for gode oplevelser. Forældrene er vigtige støttepersoner for børn, trænere og forening. Indledning Med dette modul er det tanken at præsentere nogle forslag til træningsøvelser, der kan bruges i den daglige træning med U-10 og U-12 spillere. Indledningsvis skal vi forholde os til hvilken ramme for en træningslektion øvelserne skal benyttes i. Mere grundig gennemgang af en træningstimes planlægning findes på modul 3, men for at sætte øvelserne i kategorier, hvor de vurderes at være velegnede, er det nødvendigt, at lave en opdeling af en træningslektion. 2 Opvarmning og træningsøvelser

3 Opdeling af træningslektionen Børns opmærksomhedsniveau varierer undervejs i en træningslektion (jf. modul 3). Dette skal der tages hensyn til i træningsplanlægningen. For at få indholdet i en træningslektion til at passe med børnenes koncentrationsevne opdeles træningslektionen i de fire kvarterer. 1. kvarter: Opvarmning Mere om overvejelserne senere i dette materiale 2. kvarter: Nyt stof Her præsenteres nyt stof på det taktiske og tekniske område, da koncentrationsevnen er på sit højeste. Eksempler på indhold kan være kryds, presspil, screeninger, forsvarsbevægelser etc. 3. kvarter: Høj aktivitet Øvelser med højt aktivitetsniveau samt repetition af lærte afslutningsfærdigheder el.lign. Fælles for øvelser til denne del skal være, at børnene nemt kan motiveres. Kravet til fysisk aktivitet skal være større end kravet til koncentrationsevne. 4. kvarter: Spil En veltilrettelagt lektion for et børnehold afsluttes med spil til to mål - så vidt det er praktisk muligt! På dette modul fokuseres på 1. kvarter og 3. kvarter ved at se på nogle af de overvejelser, der bør ligge bag de øvelser, der vælges til disse to dele af træningen. Desuden ses nærmere på organiseringen af enkelte øvelser for at opnå kvalitet i træningen. Opvarmning og træningsøvelser 3

4 Opvarmning - 1. kvarter Børns muskler har ikke brug for den samme forberedelse som hos ældre spillere for at være klar til at honorere de fysiske krav, træneren har planlagt i den øvrige del af sin træning. De er i højere grad aktive i hallen, mens de leger og venter på, at det bliver deres tid til at træne. Det er muligt at opdrage seniorspillere......hvis man har haft dem fra de var børn Ovennævnte holdninger til opvarmning af børn kunne indikere, at DHF ikke anbefaler børnetrænere at fokusere på denne del af træningen. Det skal derfor understreges, at det langtfra er tilfældet, hvilket der primært kan angives to årsager til. Opvarmning af børnespillere Mental forberedelse Ved lektionens begyndelse kan det ikke fra første fløjt forventes, at børnene har den optimale parathed til dagens håndboldtræning. Opvarmningen er derfor velegnet til at sikre, at træneren har spillernes opmærksomhed og at oplevelser fra omklædningsrummet skydes i baggrunden. Opdragende betydning Ved overgangen fra børne- til ungdomsrækkerne ændres det fysiologiske behov for opvarmning. Opvarmning begynder her at foregå mere systematisk og bidrage til at forebygge skader. Gode træningsvaner er dog svære at lære ældre spillere, hvis de ikke fra de var børn har været bevidst om at opvarmning er en naturlig del af en god træning. 4 Opvarmning og træningsøvelser

5 Indhold i opvarmning Kvaliteten af håndboldtræning med børnespillere kan vurderes ved: Antallet af boldberøringer den enkelte spiller har. - jo flere gange en spiller modtager og afleverer en bold - desto bedre er det Der kan uden tvivl påpeges flere forbehold ved denne læresætning, men det er en god og nem måde at vurdere øvelser på. Dette gælder også for opvarmning, hvor det er oplagt at inddrage bolden så ofte som muligt. En måde at komme i gang på ligger lige til. Hver spiller med sin egen bold. Spilleren bevæger sig rundt på banen og eksperimenterer med individuelle øvelser ud fra rammer udstukket af træneren. Øvelsesforslag til træning af boldfortrolighed Hver spiller har en bold. Træneren viser øvelsen samtidig med at den forklares. Skift mellem to øvelser sker med så kort pause som muligt. Spillerne kan f.eks. forsøge at: Drible skiftevis med venstre og højre Lave gadedrengeløb mens bolden følger kroppens rytme Løbe baglæns, mens man dribler Kaste bolden op i luften og klappe så mange gange som muligt, før bolden gribes Kaste bolden op i luften - røre jorden - gribe igen Kaste bolden op i luften - sætte sig - gribe bolden Kaste bolden op i luften - sætte sig og gribe - kaste bolden op i luften - rejse sig - gribe Gribe bolden på ryggen - kaste den tilbage igen Kaste bolden op i luften - gribe den med én arm igennem benene TIP Hvis du ikke selv kan vise øvelserne kan du forklare øvelsen og så få en af spillerne til at vise den for de andre. Dreje rundt om sig selv mens man dribler Opvarmning og træningsøvelser 5

6 TIP Hav gerne motorisk udfordrende bevægelser med i dine øvelser F.eks. løbe baglæns, sidelæns, hoppe, gadedrengeløb etc. Kun fantasien sætter grænser for øvelsernes sværhedsgrad. Vær ikke bange for at udfordre med nogle svære detaljer, men husk også at have nogle øvelser der giver alle på holdet succesoplevelser. TIP Håndboldlektier til næste træning! En sjov og lærerig måde at arbejde med boldfortrolighedsøvelser på er ved at udvælge en øvelse/detalje som spillerne får for til næste træningsgang. Under opvarmningen ved næste træning viser spillerne så, hvor langt de er kommet med deres lektier! Opvarmningsspil Et af de forbehold, der kan være i forhold til læresætningen om antallet af boldberøringer, er, at den ikke tager højde for aktivitetsniveauet i den enkelte øvelse. Mange boldberøringer og sved på panden udelukker ikke hinanden, hvilket vil fremgå af de følgende forslag til opvarmningsspil. Et meget oplagt og lærerigt opvarmningsspil er spil på minimål på tværs af banen. Spillerne deles på to eller tre hold og spiller korte kampe. Hvorfor skal børn kun spille på minibane indtil de bliver 8 år??? Dette spil indeholder mange kvaliteter: Det er sjovt Der spilles med tempo og højt aktivitetsniveau Der trænes sikkerhed i afleveringer i højt tempo Kravet om mange boldberøringer er opfyldt Der trænes spilforståelse, som kan overføres direkte til håndbold på stor bane 6 Opvarmning og træningsøvelser

7 Reglerne er: Flyvende målmand - herved trænes overtal og betydning af presspil Ingen driblinger Der er fri opdækning over hele banen Der gives op fra mål Der spilles med blød bold TIP Lad spillerne gøre egne erfaringer! Gør rammerne forståelige for dine spillere, men lav ikke for mange kunstpauser hvor du som træner vil det bedste ved at forklare, men udelukkende opnår at intensiteten går ud af opvarmningen - gem de vise ord til træningens 2.del (jf. træningslektionens opbygning) Reglerne kan udvides eller varieres med: Tidsbegrænsning før der skal være afsluttet - maks. 10 sekunder fra målmanden sætter angrebet i gang. Alle mand over midten før der scores Mandsopdækning Opdækning SKAL være under tremeter stregen og der må kun scores efter presspil Scoring på vip i feltet giver dobbelt tæller dobbelt Opvarmning og træningsøvelser 7

8 Partibold som opvarmningsspil Partibold er en klassiker blandt småspil. Der er tale om en meget simpel organisation. Der deles to hold, der spiller mod hinanden på f.eks. en banehalvdel. Reglerne er som i alm. håndbold, der må dog ikke dribles. Holdet, der er i boldbesiddelse, skal forsøge at beholde bolden, mens modstanderholdet skal erobre den. Den ramme der her beskrives kan varieres på utallige måder hvor kun fantasien sætter grænser. De efterfølgende spil i dette afsnit er forslag til udvidelser og/eller variationer Jokerbold Ideelt at bruge hvis du har et ulige antal spillere til træning. Ideen er at du giver en spiller - jokeren - en afvigende trøje på og at jokeren hele tiden er sammen med det hold, der har bolden. For de mindste kan det samtidigt være nemmere at få spillet til at glide når de har bolden, hvis de samtidig er i overtal. Der vil naturligvis hele tiden være en kegle i overskud, som holdet med bolden kan spille hen imod. Partibold med restriktioner Regler som i alm. partibold, men der sættes nogle krav for afleveringerne mellem medspillere. Disse kunne f.eks. være: Skal aflevere med hopskudsaflevering. Skal aflevere med studsaflevering. Skal aflevere bagud gennem egne ben. Skal aflevere med den dårligste hånd Skal stå på et ben, når man har bolden Skal sætte sig ned og aflevere, mens man sidder. Herefter rejse sig og løbe i ny position. Keglebold Der spilles med to hold med 5 på hver. Der placeres seks kegler rundt på den ene banehalvdel. Der scores ved at røre toppen af en kegle med bolden. Der kan ikke scores hvis en spiller fra modstanderholdet berører keglen med sin fod. 8 Opvarmning og træningsøvelser

9 Tre holds bold Hvert hold består af 3-4 spillere. Hvert hold har en bold som skal holdes i egne rækker. På samme tid skal holdene forsøge at erobre bolden fra de to andre hold. Holdene skal altså have rettet opmærksomheden mod flere bolde på samme tid. Spillet er uden driblinger, men med tre skridt. Lav tidsbegrænsning på hvor længe en spiller må stå med bolden. Når et hold mister sin bold får de den omgående tilbage, men de er først med når de har løbet rundt om en opsat keglebane, der afgrænser spillearealet. Spillearealet er normalt en banehalvdel. Forsøg at finde nogle streger omkring stolen, der afgrænser et område, der ikke må betrædes. Ved scoring får det modsatte hold bolden. En anden variationsmulighed er at gøre de to stolepassere neutrale og give de to hold mulighed for at score i begge ender af banen. TIP Stolebold kan gøres sværere ved at lave en regel der siger, at man skal studse bolden i jorden før den gribes af spilleren på stolen Stolebold To hold spiller mod hinanden og man scorer ved at spille den op til en medspiller, der står på en stol eller en skammel. Hvert hold har en fast spiller der står placeret på stolen og vedkommende kan evt. have en kegle som bolden skal gribes med. Opvarmning og træningsøvelser 9

10 Gå efter boldholderen! Der deles to hold. Det ene hold har en bold som de skal holde i egne rækker. Det andet hold skal ikke forsøge at erobre bolden, men skal i stedet forsøge at røre den spiller der er i boldbesiddelse. Der tælles point når boldholderen berøres, men kun et point kan scores før bolden spilles videre. Der spilles på tid med f.eks. to minutter før der skiftes. Hvor mange point kan et hold nå at score på de to minutter. Tiden stoppes når/hvis bolden er ude af spil. Partibold med høj aktivitet For at presse holdet der har bolden under kontrol lægges der restriktioner på. Idéen er, at ved spil med f.eks. fem på hvert hold laves der en regel om, at en spiller, der netop har afleveret bolden, skal udføre en handling, før vedkommende igen må modtage bolden og være en del af holdet. Mulige handlinger kan være: Spilleren skal røre sidelinien før han/hun igen må modtage bolden Spilleren skal tage to armstrækninger før han/hun igen må modtage bolden Spilleren skal lægge sig ned på ryggen og tælle højt til fem 10 Opvarmning og træningsøvelser

11 Øvelsesanalyse af småspil En træner skal løbende tilpasse sine øvelser så spillerne får størst muligt udbytte af træningen. Det betyder, at en træner ikke blot sætter en øvelse i gang og så passivt venter på, at der går 10 minutter, hvorefter næste øvelse igangsættes. I stedet analyserer træneren spillet og overvejer om der kan laves ændringer så det fungerer bedre. Ved arbejdet med analysen kan spillehjulet være et godt redskab til at skabe det ønskede overblik over mulighederne for at ændre på de rammer, der er sat for et småspil. Parvis refleksion: Der spilles partibold på en banehalvdel med de tilføjelser der er nævnt med navnet keglebold. Overvej hvad der vil ske, hvis træneren ændrer spillet ved at: Gøre banen større eller mindre? Spille med eller uden driblinger? Dele spillerne på to mindre baner, så der er to adskilte spil med færre spillere? Indsætte flere kegler? Spille med mandsopdækning? Alle skal røre bolden inden scoring? I andre partiboldspil kan der tilføjes en regel om, at alle skal være over midten inden scoring. Hvad medfører det? Andet Ude Inde Rekvisitter Banen Størrelsen Dimensioner Form Deltagere Antal medspillere modspillere Bolden Antal Størrelse Form Vægt Regler Du skal... Du må ikke... Mål Antal Størrelse Form Placering Opvarmning og træningsøvelser 11

12 Andre anvendelige opvarmnings- og afleveringsøvelser Tagfat for to. Spillerne er sammen to og to med en bold hver på et område der passer til antallet af deltagere. Den ene skal fange den anden, og begge spillere skal drible hele tiden. Spillerne er nødt til at holde øje med såvel hinanden som alle de andre, hvilket giver mange andre ting end bolden at koncentrere sig om. De to bytter rolle når den ene er fanget. Skudkonkurrence. Midt mellem to spillere placeres en kegle. Hvem rammer keglen flest gange på et minut. Når keglen bliver ramt, løber den der skød hen og rejser den op, mens modstanderen henter bolden. Afstanden fra spilleren til bolden bør i naturligvis variere efter spillernes alder og evner. Hvis det er for let for dine spillere kan du eventuelt forsøge at lade dem konkurrere med deres dårlige skudarm. Mønsterbold. Deltagerne stiller sig i en rundkreds der bør indeholde min. 5 spillere. Bolden spilles rundt i et bestemt mønster, hvilket betyder, at hver enkelt altid skal spille bolden til den samme spiller (helst ikke sidemanden). Øvelsen kan gøres sværere afhængigt af alder og evner: Når mønstret er kendt, sender man flere bolde I omløb. Rør jorden hver gang man har afleveret bolden. 12 Opvarmning og træningsøvelser

13 Afleveringsøvelse - tre mod en! C og D har en bold. C spiller til A, der afleverer til B som ingen bold har. Herefter afleverer D til A, der afleverer til C der ingen bold har. B afleverer herefter til A etc. Tempoet øges når A har fundet mønstret. A 1 2 C 3 D B Den flygtende En af spillerne udpeges som den flygtende, der skal forsøge ikke at blive fanget. De øvrige spiller sammen med en bold og skal forsøge at spille den hen i nærheden af den flygtende. Kan den, der har bolden, berøre den flygtende uden at det er nødvendigt at løbe med bolden, er vedkommende fanget, og der udpeges en ny til at være den flygtende. TIP Øvelsen er for øvede spillere (U-12). Brug den til at vise vigtigheden af små korte afleveringer. Opvarmning og træningsøvelser 13

14 Øvelser med højt aktivitetetsniveau - 3. kvarter Vores viden om børnenes opmærksomhed siger os, at den vil være faldende på dette tidspunkt af lektionen. Sat sammen med ét af DHF s budskaber om børnetræning, giver det en rettesnor for, hvilke øvelser der bør vælges. Her tænkes på at: Intensitet og fart er vigtig for fastholdelsen af børnenes interesse og opmærksomhed i træningen - skud på mål er godt, men lange rækker af børn er skidt! Eksempel på forhindringsbane Spillerne starter i midtercirklen. Først dribler man på tværs af hallen ved at følge midterlinien. Efter at have rørt sidelinien - mens der fortsat dribles - løbes sidelæns ned langs sidelinien indtil man når en opstillet kegle. Keglen rundes og der løbes nu baglæns skråt tilbage til man når næste kegle. Herefter afleveres til træneren, der returnerer bolden og der afsluttes med et skud. Fastsæt eventuelt en bestemt skudvariant. Næste spiller kan begynde sit løb når den foregående rører sidelinien. Baglæns Sidelæns Skudtræning I træningens 3. kvarter placeres ofte skudtræning. Da skud på mål er meget populært hos alle håndboldspillere kan det samtidigt siges at være meget velvalgt, men hvordan sikrer en træner, at spillernes interesse ikke tabes på grund af ventetid i en opstillet kø med f.eks spillere på en række? Der kan opstilles forskellige løsningsforslag. Et forslag til at øge aktivitetsniveauet, mens der trænes afslutninger, kan være at opstille en forhindringsbane, som spillerne skal gennemløbe, før de kommer frem til deres afslutning. TIP Ved at vælge opgaver der tilgodeser forskellige former for løbebevægelse kan man opnå en sidegevinst med motorisk træning Kun fantasien sætter grænser for de forhindringsbaner, der kan opstilles som aktivering af de ventende skytter. 14 Opvarmning og træningsøvelser

15 Når spillerne vurderes at være klar til næste skridt kan der arbejdes med at ændre fra en tilspilning til et opspil før selve afslutningen. Forskellen på en tilspilning og et opspil samt et lidt mere krævende løsningsforslag til minimering af køen kan beskrives som følger. Påstand! Muligheden for succes med en afslutning er i kamp meget afhængig af kvaliteten af det opspil medspilleren giver den afsluttende spiller... Definition - opspil Aflevering efter en angrebsaktion, der har til hensigt at fjerne opmærksomheden fra afslutteren Definition - tilspilning Aflevering fra en passiv spiller, der alene overlader ansvaret for succes til den der skal afslutte...alligevel foregår den overvejende del af børnenes skudtræning efter en tilspilning Det er muligt at opnå flere positive effekter på træningens kvalitet ved at kombinere ønsket om opspil med den afslutningstræning, der bør findes i træningslektionens 3. del. Opvarmning og træningsøvelser 15

16 Skudøvelse med opspil I stedet for én række med 10 spillere, der alle står klar til afslutning opstilles to rækker med 5 spillere på fx venstre back (B) og centerpositionen (C). I venstre fløj kan træneren evt. stå som passiv tilspiller (A). Der afleveres fra A til B, der bevæger sig mod mål og med høj armstilling lægger an til skud. C tilpasser sit løb og modtager bolden til afslutning på midten. C samler selv sin bold op og roterer position med B. TIP Gør ovenstående øvelse endnu sværere! I ovenstående øvelse er beskrevet, at rækken der laver opspil (B) skal angribe mod forsvaret med højt løftet skudarm og aflevere efter trussel om stående stødkast. Varier evt. ved at lade B presse på udvendig side af forsvarsback eller endnu sværere ved at lade B aflevere fra luften efter hopskudstrussel. Det jeg hører, glemmer jeg! Det jeg ser husker jeg! Det jeg gør, forstår jeg C A B Ved opstilling med en sådan form: Er der to der er aktive, hver gang der skal falde en afslutning Er der kortere vej frem i køen for den enkelte spiller, hvilket bidrager til at fastholde børnenes interesse for træningen. Trænes afslutninger efter opspil i stedet for tilspilning. Dette kinesiske ordsprog er nævnt under den teoretiske gennemgang på modul 3. Som et godt bud på hvordan børn bedst lærer at spille håndbold opfordres der til at lade børnene prøve, øve og eksperimentere. Med de følgende forslag til skudøvelser forsøges vist, hvordan træneren kan skabe mulighed for at spillerne kan træne udførelsen af en teknisk afslutningsdetalje. Hensigten er, at det skal kunne gennemføres uden brug af unødvendigt mange forklarende ord, som erfaringsmæssigt er svære for børnene at omsætte til praksis. 16 Opvarmning og træningsøvelser

17 Tanken er at træning af spillernes skudrepertoire kan have det element at tvinge dem til at udføre den ønskede detalje. Præcision i skuddet: En øvelse der har til hensigt at få spillerne til at placere bolden tæt ved målrammen. Præcisionen i skuddet trænes ved at stille et minimål inden i det almindelige håndboldmål. Målet tæller kun hvis bolden placeres i rummet mellem de to målrammer. TIP Forøg intensiteten i ovenstående øvelse! Et godt middel til at øge spillernes opmærksomhed omkring øvelsen er ved at tilføre et moment af konkurrence. Lav tre rækker på de tre bagspilspositioner og undlad at rotere undervejs. Hvilken række laver først 10 mål? Der opstilles tre rækker på henholdsvis venstre fløj, centerspiller og højre back. - skuddet afvikles fra tremeterlinien og uden målvogter. Ved at udelade målvogteren kan der skydes fra alle tre positioner på samme tid og dermed igen undgå den lange række af spillere, der passivt står og venter på deres ene skud. Når alle har skudt hentes boldene og der roteres mellem positionerne Opvarmning og træningsøvelser 17

18 Brug håndleddet i skudafviklingen. Som spiller er det svært at forstå når træneren siger at han skal bruge håndledet når han skyder. En normal fejlretning af en børnespiller, der udfører et underhåndsskud vil være, at skuddet trues i lavt leje, men når det afvikles, er armen hævet for at få kraft i afslutningen. Ved at øve skud under en springstøtte eller en tryllesnor bliver det nødvendigt for spilleren at arbejde med håndledet. Betydningen af mundtlig fejlretning bliver minimal, da spilleren er tvunget til at bruge håndled for at afvikle skud under snoren/springstøtten. Udvikling af skud fra fløjposition En af de meget vigtige detaljer for et godt fløjskud er indspringet i målfeltet for at øge vinklen for afslutning. Denne detaljer rummer dog flere mindre elementer, som alle kan være svære at forklare mundtligt. I stedet kan opstilles en forhindring i målet som gør det nødvendigt for fløjspilleren At springe opad At springe indad mod midten af målfeltet Forhindringen kan være en madras, der holdes op og dækker en del af målet. Hvis der i hallen ikke findes nogen forhindringer i form af en madras eller lignende kan den forreste stolpe løftes op af sit hul og løftes ind i banen så målet står skævt. Øvrigt indhold til 3. kvarter I det foregående har der været fokuseret på skudtræning som indhold i 3. kvarter af en træningslektion. Der er naturligvis flere andre træningsemner, der kan være velegnede til at opfylde kravet om høj intensitet og aktivitet. Refleksion parvis Brug 5-8 minutter på at overveje hvilke andre træningsemner, der opfylder de krav, som tidligere er opstillet for 3. kvarter i en træningslektion. Find også gerne konkrete forslag til øvelser, som I selv har haft succes med i jeres træning Afprøv et par af de øvelser, der fremkommer under erfaringsudvekslingen - hvis tiden er til det! At føre armen ud fra kroppen og opad 18 Opvarmning og træningsøvelser

19 Litteraturliste Håndbold for børn - et praktisk værktøj til den daglige træning 40 siders lommeformat med øvelsesforslag Forfattere: Lars P. Møller og Torben S. Madsen Udgivet af Dansk Håndbold Forbund Video: At trylle med bolden Om teknisk træning for børn + skriftlig beskrivelse Forfattere: Katja Nielsen, Lars P. Møller og Jakob Vestergaard Udgivet af Dansk Håndbold Forbund Børnehåndboldaktiviteter i idrætstimen Ringbind med mere end 100 siders øvelsesforslag Forfattere: Steen Hjorth & Lars Djurås Udgivet af Dansk Håndbold Forbund Opvarmning og træningsøvelser 19

20 Børn Forening Forældre 1 Træning i praksis 1 Opvarmning og træningsøvelser 1 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 U-12 Forsvarsspil 1 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 Træneren - planlægning og undervisningslære 1 Spillet Aktiviteten Kampen 1 Teknisk træning i den motoriske guldalder 1 Angrebsspil og fysisk træning 1 U-12 Forsvarsspil 1 U-12 Forsvarsspil 1 U-8, U-10 og U-12 Børn Forening Forældre Børns fysiske og motoriske udvikling Træneren Planlægning og undervisningslære U-8 U-8 U-8 U-10 U-12 U-10 U-12 U-10 U U-8 Træning i praksis U-8 Spillet Aktiviteten Kampen U-8 DHF s Børnetræneruddannelse består af 12 moduler. 4 5 De tre grønne moduler er grundmoduler og beskæftiger sig med emner, som er væsentlige for alle børnetrænere. U-10 og U-12 Opvarmning og træningsøvelser Teknisk træning i den motoriske guldalder U-8 trænere bør desuden gennemgå de gule moduler. De blå og de røde moduler henvender sig til U-10 trænere. U-10 6 U-12 U-10 7 U-12 De blå og grå moduler indgår i uddannelsen af U-12 trænere. U-10 Forsvarsspil Målvogteren Kampen Angrebsspil og fysisk træning U-10 U U-12 Forsvarsspil Angrebsspil og contra Målvogteren og fysisk træning

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

Angrebsspil og contra U-12

Angrebsspil og contra U-12 Angrebsspil og contra 11 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006. Forsvarstræning. Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Dansk Håndbold Forbunds Håndboldskoler for børn og unge 2006 Forsvarstræning Offensivt forsvars - øvelser for børn og unge Bliv inspireret af Mik Hagenbo! 2006 Teori vedr. offensivt orienteret forsvarsspil

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Koordination: kaosøvelse med servere KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Der løbes fra midterkegle (startkegle) til server i rundkreds, hvor der udføres teknisk øvelse. Derefter løbes retur til midterkegle og

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation

Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007. Dokumentation Dansk Håndbold Forbund Talenttræning Herrer sommerlejr 2007 Dokumentation Indhold Hold Bolderobring Hold Defensivt Forsvar Hold Finte mand-mand Hold Krydsspil Hold Krydsspil 2 Hold Mand-mand Hold Offensivt

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Træning i praksis U-8. Træning i praksis 1

Træning i praksis U-8. Træning i praksis 1 i praksis U-8 4 i praksis 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub

Trænermanual Kjellerup Håndboldklub Trænermanual Kjellerup Håndboldklub For U8, U10, U12 og U14-1 - Juni 2011, Leo Jespersen Indholdsfortegnelse: Indledning:.. Side 3 U8:. Side 5 U10:.. Side 7 U12:.. Side 10 U14:.. Side 13 Krav til træner:..

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Offensiv forsvarstræning

Offensiv forsvarstræning Offensiv forsvarstræning Fredag d. 31. oktober 2008 JHF kreds 4 Anders Thomsen Ass. Træner - SK Aarhus Elitehåndbold A/S anderslthomsen@tdcadsl.dk - +45 20104014 Forsvarstræning en holdning. En klog mand

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Alle øvelser

Indholdsfortegnelse - Alle øvelser Indholdsfortegnelse - Alle øvelser 1. Opvarmning 1.1. Opvarmningsøvelser In the air tonight Opvarmning før løbetræning Kegletrekanten Løbe med høje knæløft 1 til 3 Løbe med hælspark 1 til 3 Løbe med armsving

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner Træningsplan Trænere Ung trænere Forældre hjælp Efterår 2015 (10 uger) Smedsgaard Rasmus Levin Pedersen Jørgen Hansen Borbjergaard U9 Drenge - Mejrup GU Sørensen Mathias Høy Troelsen Claus Gedved Flemming

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 7.- 9. klasse - Håndboldteknik og spilstrategi Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE. KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE Nr.4556 Nr.4553 Stikbold Et afgrænset område, der gradvis kan gøres mindre efterhånden som spillerne bliver ramt. Konkurrence mellem bordene straf alt efter, hvornår de ryger ud. Vinderholdet undgår straf.

Læs mere

Nibe håndboldklub. Den røde tråd

Nibe håndboldklub. Den røde tråd Nibe håndboldklub Den røde tråd Klubben: Håndbold er en individuel idrætsgren med en kollektiv tankegang. Klubben er ansvarlig for, at der sker udvikling både for de enkelte spillere, holdet og for klubben

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere.

starter med at være boldbesiddende. flere bolde. Variation Deltagere 8-16 spillere. Nr.9835 Alder: 6-12 år - Tid: 5 min. Nr.9834 Alder: 6-14 år - Tid: 10 min. Peters hjul 2 Vedkommende spiller den videre til en ny og så videre, indtil bolden ender hos den der Handlespil i gang ved at

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E

D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige, men alle børn skal føle sig trygge

Læs mere

BU - Kreds 8 Inspirationsaften 2007 BØRNETRÆNERMANUAL

BU - Kreds 8 Inspirationsaften 2007 BØRNETRÆNERMANUAL BØRNETRÆNERMANUAL Motorisk træning Bold og leg TOTALHÅNDBOLD DHF's BUDSKABER OM BØRNETRÆNING Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg. Undgå for tidlig specialisering.

Læs mere

Træningspas 6 - Vristspark/Koordination/Driblinger/Spil

Træningspas 6 - Vristspark/Koordination/Driblinger/Spil Træningspas 6 - Vristspark/Koordination/riblinger/Spil REL: 5-mands bane SPILLERE: 8-24 MTERILER: Én bold pr. spiller ca. 24 kegler 6 toppe 6 stænger/hjørneflag 1 stk. 3, 5 el. 7-mands mål Fløjte OPVRMNING

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Materialer Arbejdskraft Faciliteter Senest opdateret Basketball øvelses ABC Øvelser og beskrivelse af Fundamentals

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Opvarmning. og skadesforebyggende træning

D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E. Opvarmning. og skadesforebyggende træning D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E Opvarmning og skadesforebyggende træning Indhold Udgiver Dansk Håndbold Forbund Faglig bearbejdelse Ulrik Jørgensen Anders Poulsen Benny Nielsen Klaus Larsen Martin

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Side 1 af 22 Indledning Overordnet set skal statistiktagerens ansvar forstås således, at alt, hvad der foregår på banen, skal registreres. De situationer,

Læs mere

Den grønne tråd i SH:

Den grønne tråd i SH: Den grønne tråd i SH: Fed skrift = Fuld fokus Den grønne tråd i Skjern Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Skjern Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 12.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Isvaffel Banen kan være 8 x 8 meter, som er markeret med kegler

Isvaffel Banen kan være 8 x 8 meter, som er markeret med kegler Øvelserne Alle øvelserne er fundet på www.sbu.dbu.dk/exercise/default.aspx. Station 1 Isvaffel Banen kan være 8 x 8 meter, som er markeret med kegler Øvelsens navn: Isvaffel Koordination, motorisk træning

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4

Fælles indledning:...s.1. Værdigrundlag BK Ydun:...s.2. Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indholdsfortegnelse: Fælles indledning:...s.1 Værdigrundlag BK Ydun:...s.2 Den Lilla Tråd :...:...s.4 Indledning:....s.4 U6:...... s.7 U8:...s.8 U10:...s.9 U12:...s.11 U14:...s.13 Trænerens rolle:...s16

Læs mere

2. Boldleg for begyndere

2. Boldleg for begyndere 2. Boldleg for begyndere Af Lene Terp Seminarielektor i Idræt og konsulent i Skoleidrættens Udviklingscenter, CVU Sønderjylland Cand. Scient i Idræt & Sundhed, SDU Elitetræner i fodbold Indledning At kunne

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Inspirationsaften i VIK for nye trænere og andre interesserede

Inspirationsaften i VIK for nye trænere og andre interesserede Fodboldtræning VIK Inspirationsaften i VIK for nye trænere og andre interesserede Program: En snak i klubhuset Opbygning af en træningssession Øvelser Lære/vise/forklare øvelser (vis-forklar-vis) Skab

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Træningsmanual. Pasningsøvelser: Kim-A pasningsøvelse. Øvelsebeskrivelse:

Træningsmanual. Pasningsøvelser: Kim-A pasningsøvelse. Øvelsebeskrivelse: Træningsmanual Pasningsøvelser: Kim-A pasningsøvelse Se billedet Nr. 2 sætter i gang, spiller nr. 3 på fjerneste fod, som vender og spiller op på nr. 4 der lægger den af, imens kommer nr. 5 ned i banen

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 4-5 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Koordination & teknik. for talentfulde fodboldpiger. i Sønderjylland

Koordination & teknik. for talentfulde fodboldpiger. i Sønderjylland Koordination & teknik for talentfulde fodboldpiger i Sønderjylland Verdensklasse Ekspert Talent 1 Teknikmærket er udarbejdet som et supplement til DBU s teknikmærke og som hjælp og inspiration til den

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger Årgang 2001 >>Sin egen bedste stjernespiller

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds Dette Play & Stay øvelseshæfte er målrettet alle aldersgrupper og niveauer inden for tennissporten. For at give alle tennisspillere en sjov og udfordrende tilgang til tennis, er hæftet inddelt i Play &

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 BØRNEHÅNDBOLD 2012-2013 U-6, U-7 & U-8 HÅNDBOG til: Børnetrænere Børneledere Forældre Interesserede Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 VELKOMST VED FORMAND TRINE

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Red Bull Leipzig. Individuel studietur d. 12. 15. november 2014

Red Bull Leipzig. Individuel studietur d. 12. 15. november 2014 Red Bull Leipzig Individuel studietur d. 12. 15. november 2014 Formål med turen? Undersøge principperne for spillestilen i Red Bulls defensiv Hvilke spørgsmål ønskes besvaret? Hvilke principper anvendes

Læs mere

TRÆNERSPIREN. Modul 3. Dansk Boldspil-Union

TRÆNERSPIREN. Modul 3. Dansk Boldspil-Union TRÆNERSPIREN Modul 3 Trænerspiren Består af: Modul 1 - Opbygning og afvikling af stationstræning (3 timer) Teori og praktik Modul 2 - Planlægning/opbygning af træning (3 timer) Teori og praktik Modul 3

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere