XBRL Webservice Klient Eksempel Java og.net

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XBRL Webservice Klient Eksempel Java og.net"

Transkript

1 XBRL Webservice Klient Eksempel Java og.net Erhvervsstyrelsen Version 3.6

2 Indhold Indledning... 3 Generering af webservice stubs... 5 Java Eksempel Klient... 7.Net Eksempel Klient Statusbeskeder fra webservicen Appendix: Advis håndtering i Erhvervsstyrelsens System-til-system service... 18

3 Indledning Nærværende dokument beskriver hvorledes man kan udvikle en applikation der anvender den publicerede webservice til at aflevere XBRL regnskaber. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et eksempel på en webservice klient der derved kan anvendes som udgangspunkt/inspiration. Dokumentet beskriver dels generelle forhold omkring denne udvikling og dernæst specifikke forhold om hhv. udvikling i Java og.net. Ændringer til version 3.6 af dokumentet: Præcisering af adgang til miljøer Præcisering af omgørelse og berigtigelse i ikke produktions-miljøer Ny fejlkode Tilføjet kompatibilitet for Java versioner baseret på styrelsens egen brug af klienten.

4 Værktøjer Der er i denne beskrivelse anvendt følgende udviklingsværktøjer Java.Net Eclipse version 3.5 JDK 1.6 (kan også afvikles på Java 7 og Java 8) OpenOCES ( Microsoft Visual C# 2010 Express Microsoft.NET Framework 4 DanID signatursoftware ( Anskaffelse af nødvendige certifikater For at kunne anvende den integrerede XBRL løsning er det nødvendigt at have certifikater til rådighed, dels for at kunne anvende disse til signering af det indsendte XBRL regnskab, og dels for at kunne indgå i SSL kommunikation med webservicen. Løsningen anvender de fælles offentlige OCES certifikater til virksomheder. Læs mere om anskaffelse af certifikater og digitale signaturer på Testcertifikater kan hentes på estcertifikater/.

5 Generering af webservice stubs Kaldet af webservices foregår som en HTTP POST mod webservicens URL med et XML dokument og et PDF dokument afhægig af modtager, hvor argumenterne til webservicen er pakket ind i en SOAP envelope struktur. Da det kan være vanskeligt at arbejde direkte med denne XML/SOAP struktur, indeholder de fleste udviklingsværktøjer en kodegenerering, der på baggrund af webservicens publicerede WSDL, kan generere klasser der gør det nemmere, dels at opbygge argument strukturen, og dels at udføre selve kaldet med argumenterne til webservicen. Fælles for disse kodegenereringsværktøjer er, at de skal have en URL til WSDL en for den publicerede webservice. For XBRL webservicen er URL en til WSDL en eller hvor <env> er hhv. dev, test, preprod eller prod. BEMÆRK: Adgang til dev og test miljøerne er forbeholdt udviklere der er på Erhvervsstyrelsens eget netværk. Det er ikke muligt at anvende disse miljøer udefra. Generel struktur for eksempel klient Eksempel klienterne har følgende struktur: En simpel grænseflade til at prompte brugeren for de nødvendige data der skal anvendes som argumenter til kaldet af webservicen. Disse nødvendige data er: Et XBRL regnskab Regnskabet som PDF (for destination ERST). Afsender certifikat i form af PKCS#12 fil inkl. password til generering af digitale signaturer for XBRL dokumentet. Destination for data Erhvervsstyrelsen (ERST), Danmarks Statistik (DST), og SKAT (SKAT) En angivelse af om transporten skal foregå via HTTP eller HTTPS. En egentlig produktions implementering vil altid anvende HTTPS til kaldet af webservicen, men i eksempel klienterne kan man vælge begge former for transport. Valg af webservice der kaldes der kan kaldes webservice lokalt eller på preprod miljøet (med mindre man er på styrelsens eget netværk hvor dev og test også er tilgængelige.. En klasse til indpakning af de indsamlede argumenter.

6 En klasse der anvender de genererede klasser til at opbygge den nødvendige argument struktur og derefter kalder webservicen med argument strukturen via en genereret webservice stub. Når der skal laves en produktionsklar implementering der anvender webservicen, skal denne naturligvis anvende produktionsversionen af webservicen. URL en for produktionsversionen er: Klasser til generering af digitale signaturer. Webservicens API kræver, at XBRL regnskabet pakkes ind i et XML dokument der er signeret med afsenderens certifikat, jf. XML Digitale Signaturer ( Den digitale signatur der skal medsendes, er en OpenOCES ( signatur med namespace Der er i de to eksempel klienter inkluderet klasser, der sikrer at der genereres en sådan signatur. Dette er uddybet under beskrivelsen af de to eksempel klienter. I det efterfølgende gennemgås hhv. Java og.net eksempel klienterne.

7 Java Eksempel Klient Denne sektion beskriver hvorledes Java Eksempel Klienten kan anvendes og hvordan den er lavet. Klasse navne etc. refererer til specifikke klasser der kan findes i zip filen der indeholder Java Eksempel Klienten. Denne zip fil indeholder et Eclipse projekt, der kan importeres til et lokalt Eclipse workspace. Installation og kørsel af eksempel klient Java eksempel klienten installeres og køres ved at Pakke zip filen XBRL_Eksempel_Klient_Java.zip ud i en passende folder Afvikle filen run_klient.bat (windows) eller run_klient.sh (MacOS/Linux). Der findes test filer i folderen testfiler xbrl eksempel i testxbrl.xml husk at ændre CVR nummer og perioden i testfilen ved gentagen brug. Ellers vil man modtage fejlbeskeden at der allerede er registreret et regnskab for dette CVR nummer og periode. regnskabets pdf i testpdf.pdf (dette er blot en tilfældig pdf fil) PKCS#12 certifikat fil i MOCES_gyldig.p12 med password Test1234 Generering af Webservice stub og klasser Først oprettes et nyt Java projekt i Eclipse. Vælg derefter projektet, højreklik og vælg New Other... for at vælge den rigtige wizard. Vælg Web Service Client og tryk Next >

8 Dette vil bringe en dialog hvori webservicen skal vælges Vælg Browse... og i den fremkomne dialog, indtast placeringen af webservicens WSDL.

9 Vælg Ok for at komme tilbage til den forrige dialog, nu med webservicen valgt: Træk i slideren så man blot opretter klienten (Develop Client) og klik Finish. Dette vil generere stubs og hjælpeklasser til at kalde webservicen.

10 Følgende klasser vil blive genereret: Kald af webservice RegisterXBRLInvoker Klassen eksempel.registerxbrlinvoker foretager kaldet til webservicen, ved hjælp af de genererede klasser. Følgende detaljer kan fremhæves: Denne klasse modtager et argument der angiver om webservicen skal kaldes via http eller https. Dette påvirker justeringen af endpoint til at anvende hhv. http eller https. Ved hjælp af de generede klasser opbygges argument strukturen til kaldet af webservicen samt modtages resultatet af kaldet til webservicen. Brugergrænseflade Klassen eksempel.registerxbrlfront indeholder en simpel brugergræseflade der prompter brugeren for de nødvendige data, samler dem sammen og kalder metoden registerxbrl i eksempel.registerxbrlinvoker.

11 Generering af Signeret XML dokument Java implementeringen anvender funktionaliteten fra OpenOCES OpenSign til at generere det Digitalt Signerede XML dokument i OpenOCES formatet. De nødvendige klasser findes ikke som en selvstændig jar fil der kan downloades, men findes i stedet som en del af de plugin klasser der er tiltænkt anvendelse ved brug af OpenSign appletten. For at lette pakningen af Java eksempel klienten, er de nødvendige klasser samlet og pakket sammen i en openoces jar fil. Procedureren i signatur genereringen er følgende: Opret en Pkcs12CertificateHandler på baggrund af den valgte PKCS#12 fil samt det tilhørende password Modificer CallBackHandleren på den oprettede Pkcs12CertificateHandler dette er nødvendigt, da den normale CallBackHandler er lavet til at få password et via en bruger interaktion hvilket ikke sker her. Generer det signerede XML dokument via metoden SignatureGenerator.sign denne metode returnerer en Enveloping signatur, dvs. at det signerede dokument er indeholdt i signaturen. XML prologen fjernes og den resterende XML Signatur er nu klar til at blive brugt som argument til webservicen.

12 .Net Eksempel Klient Denne sektion beskriver hvorledes.net Eksempel Klienten kan anvendes og hvordan den er lavet. Klasse navne etc. refererer til specifikke klasser der kan findes i zip filen der indeholder.net Eksempel Klienten. Denne zip fil indeholder et Visual C# 2010 projekt der kan importeres i Visual Studio. Installation og kørsel af Eksempel Klienten.Net Eksempel Klienten installeres og køres ved at Pakke zip filen XBRL_Eksempel_Klient_Net.zip ud i en passende folder. Navigere til folderen publish og kør programmet setup.exe. Dette vil installere.net eksempel klienten på maskinen inkl..net framework 4.0 (denne del kræver en genstart af maskinen). Da applikationen ikke er signeret med en godkendt nøgle, vil den advare omkring dette, og i denne dialog trykkes Install Hvis.Net Framework ikke findes på maskinen vil det blive installeret og kræve en genstart. Når XBRL klienten er installeret, vil den starte og man kan derefter anvende den. Den kan også startes fra Start menuen: Start Programmer E&S XBRL_Eksempel_Klient Der findes test filer i folderen testfiler xbrl eksempel i testxbrl.xml husk at ændre CVR nummer og perioden i testfilen ved gentagen brug regnskabets pdf i testpdf.pdf (dette er blot en tilfældig pdf fil) PKCS#12 certifikat fil i MOCES_gyldig.p12 med password Test1234 brug af certifikatet kræver at det er importeret i Windows, se nedenfor..net eksempel klienten fjernes fra maskinen ved at gå ind i Kontrolpanel Tilføj eller fjern programmer og fjerne XBRL_Eksempel_Klient. Import af certifikat Brug af et OCES certifikat forudsætter at dets CSP er installeret i Windows, den kan hentes fra Derefter skal certifikatet importeres ved at dobbeltklikke på certifikatfilen (MOCES_gyldig.p12),

13 således at også det udstedende CA certifikat bliver importeret og kan anvendes af eksempel klienten. Generering af Webservice stub og klasser i nyt projekt Såfremt man ønsker at starte forfra med implementering af en klient starter man med at generere klasser ud fra webservicens WSDL. Først oprettes et nyt projekt i Visual C# Vælg derefter Project Add Service Reference.... Dette vil bringe en dialog hvori webservicen skal vælges. Indtast placeringen af webservicens WSDL og tryk Go. Vælg Ok og stubs og hjælpeklasser til at kalde webservicen vil blive genereret. Følgende klasser vil blive genereret:

14 Eksisterende projekt Projektet XBRL_Reference_Client åbnes i Visual C# 2010 Express. Projektet indeholder klasser genereret ud fra webservicens WSDL, som beskrevet ovenfor, samt håndkodede klasser. Kald af webservice StoreXBRLInvoker Klassen XBRL_Reference_Client.StoreXBRLInvoker foretager kaldet til webservicen, ved hjælp af de genererede klasser. Følgende detaljer kan fremhæves: Denne klasse modtager et argument der angiver om webservicen skal kaldes via http eller https. Dette påvirker justeringen af endpoint (beskrevet ovenfor) til at anvende hhv. http eller https. Ved hjælp af de genererede klasser i XBRL_Example_Client.ServiceReference3 opbygges argument strukturen til kaldet af webservicen samt modtages resultatet af kaldet til webservicen. Brugergrænseflade Klassen XBRL_Reference_Client.StoreXBRLFront indeholder en simpel brugergrænseflade der prompter brugeren for de nødvendige data, samler dem sammen og kalder metoden storexbrl i XBRL_Reference_Client.StoreXBRLInvoker. Certifikatet findes ved at vælge mellem certifikater i brugerens certifkat store. Hvis der angives et password anvendes dette så længe der ikke vælges nyt certifikat. Hvis der ikke angives et password anmodes der om det i en DanID dialog box.

15 Generering af Digital Signatur Der findes i skrivende stund ikke nogen.net implementering af OpenOCES signatur genereringen. For at sikre at der i.net eksempel klienten bliver genereret matchende XML Signaturer, har det derfor været nødvendigt at portere dele af OpenOCES-OpenSign funktionaliteten til en.net klasse. Denne portering er i klassen XBRL_Reference_Client.OpenSignSignatureGenerator, der er opbygget på samme måde som den tilsvarende funktionalitet i Java implementeringen, så den genererer en OpenSign kompatibel XML Digital Signatur via passende streng operationer kombineret med kald til standard certifikat- og krypterings-funktionalitet i.net. Signaturen genereres ved at kalde metoden OpenSignSignatureGenerator.Sign med dokumentet der skal signeres og med X509 certifikatet der skal bruges til signeringen samt dets private nøgle. Metoden returnerer en enveloping XML Signatur der derefter kan anvendes som argument til kaldet af webservicen.

16 Statusbeskeder fra webservicen Hvert kald til webservicen returnerer en status kode, tekst og evt. detaljer, der beskriver resultatet af behandlingen af det foretagne kald. Kode 0 betyder OK, øvrige koder er fejlkoder. Ved kode 0 kan tekst og detaljer indeholder advis. Siden version 3.2 af dette dokument blev udsendt, er den tekniske platform for webservicen blevet opdateret og en del af fejlkoderne er ikke længere relevante. Disse er derfor fjernet fra oversigten. Bemærk at fejlkode 73 tidligere fejlagtigt var angivet som CVR-nummer ikke fundet. Fejlkode 75 er tilføjet som følge af overgangen fra Grønlandske registreringsnumre til CVR numre. kode tekst 10 XBRL dokumentet kan ikke valideres 23 XBRL dokumentet opfylder ikke Erhvervsstyrelsens krav 24 XBRL dokumentet er valideret med Advis 30 Årsrapportens PDF dokument kan ikke valideres 31 Årsrapportens PDF overstiger den maksimale størrelse på 20 Mb 40 Det signerede XML dokuments signatur kan ikke valideres 41 Certifikatet der har signeret XML dokumentet er ikke validt 43 Det signerede XML dokument kan ikke valideres 44 Der kan kun anvendes medarbejder- eller virksomhedscertifikat ved indberetning til SKAT 50 Der er allerede registreret et regnskab for dette CVR nummer i denne periode der kan ikke 51 Der skal angives netop een destination 55 XBRL dokumentet til Erhvervsstyrelsen skal være en Årsrapport eller Likvidationsregnskab 56 XBRL dokumentet til Danmarks Statistik skal være en Regnskabsstatistik 57 XBRL dokumentet til SKAT skal være en Selskabsselvangivelse 58 Mangler registerxbrlekstern i SOAP 59 PDF dokumentet mangler 60 PDF dokumentet overholder ikke størrelsesbegræsningen på 20 Mb 72 CVR-nummer ikke fundet 73 Danmarks Statistik svarer at der er fejl i den indberettede selskabsstatistik. 74 Vi kan i øjeblikket ikke få forbindelse til Danmarks Statistiks systemer. 75 Grønlandske virksomheder kan ikke indberette via system-til-system 98 Systemet er optaget - prøv venligst senere 99 Der er opstået en fejl - kontakt venligst Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

17

18 Appendix A: Advis håndtering i Erhvervsstyrelsens System-tilsystem service Erhvervsstyrelsen indfører fra 23/ et nyt niveau i sin modtagekontrol kaldet 'Advis'. En advis adskiller sig fra en fejl ved at indberetter har mulighed for at fortsætte indberetningen efter at have accepteret den. Fremover vil alle indberetninger i system-til-system som har fået en advis få et svar tilbage indeholdende en token. Såfremt brugeren vælger at indberette trods advis en da gentages indberetningen, sammen med den modtage token. Token kan kun anvendes hvis der er tale om en indberetning der er identisk med den indberetning der adstedkom advis en. Tilsvarende løsningen indarbejdes i styrelsens løsninger på virk.dk. Skal eksisterende løsninger lave deres kode om til at bruge en ny service? Nej, Erhvervsstyrelsen har haft som mål at bevare den eksisterende service, derfor er der kun tale om et ekstra valgfrit felt i det der sendes frem og tilbage. Indtil en indberetninger får en advis, vil der ikke kunne mærkes forskel. En ny opdateret WSDL Til formålet er der tilføjet en linje i WSDL en; i henholdsvist registerxbrlekstern og registerxbrleksternresponse og begge ser sådan her ud: <xs:element minoccurs="0" name="token" type="xs:string" /> Det nye element er et token; en streng som løsningen sender til dig og som du kan sende tilbage. Men den behøver ikke at være der. Kodeeksempel Det efterfølgende kodeeksempel tager udgangspunkt i den eksisterende eksempel-klient til Java, hvor vi har brugt wsdl2java til at lave en java-klasse ud af vores WSDL. Derfra kan man finde sit token hvis der er blevet sendt et med tilbage: RegisterXbrlEksternWS stub = stublocator.getregisterxbrleksternwsport(); WsReturnRegister returnstatus; returnstatus = stub.registerxbrlekstern(registerxbrlinput.getsignedxbrl(), registerxbrlinput.getpdf(), String result = invocationtime+ "Code: "+returnstatus.getstatuscode()+ "\ntext: "+returnstatus.getstatustext()+ "\ndetail:\n"+returnstatus.getstatusdetail() + skatkvitmsg + "\ntoken: " + returnstatus.gettoken() + "\nsagsnummer: " + returnstatus.getuniquereportidentifier();

19 Tilsvarende hvis man vil acceptere sin advis, så skal token bare tilføjes til det indsendte: // Saml input RegisterXBRLInput input = new RegisterXBRLInput(); input.setsenddst(dstbox.isselected()? "Y" : "N"); input.setsendeogs(eogsbox.isselected()? "Y" : "N"); input.setsendskat(skatbox.isselected()? "Y" : "N"); input.setpdf(pdf); input.setsignedxbrl(xmldsigsender); input.settoken(token.gettext()); Appendix B: Omgørelse og berigtigelse Da det ikke er muligt at omgøre og berigtige regnskaber via via System-til-system servicen skal udviklere og testere som anvender klienten være opmærksom på at når der er indberettet korrekt på et CVR-nummer for en periode vil det ikke være muligt at indberette igen på samme CVR-nummer og regnskabsperiode. Da Erhvervsstyrelsen anvender preproduktions-miljøet til forskellige andre tests af systemet kan der forekomme løbende ændringer i testdata.

XBRL Webservice Klient Eksempel Java og.net

XBRL Webservice Klient Eksempel Java og.net XBRL Webservice Klient Eksempel Java og.net Erhvervsstyrelsen Version 3.3 Indhold Indledning... 3 Generering af webservice stubs... 4 Java Eksempel Klient... 6.Net Eksempel Klient... 11 Statusbeskeder

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Indberetning af afregninger teknik

Indberetning af afregninger teknik Indberetning af afregninger teknik Teknik Overblik Dataformatet Lister Oprettelse af test adgang Sikkerhed Eksempel på afregning Titel 2 Overblik over systemer Opkøber Blanket løsning PO-Organisation Opkøber

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise

Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide 20. august 2012 JHH/MEH DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide Dok 75936-12_v1, Sag 10/3365 1/6 Indhold 1. NemId/Digital Signatur... 3 2. Tjenesteudbyderaftaler... 3 2.1 Selve aftalen... 3 2.2

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016

DentalSuite. Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen. Opdateret 10. maj 2016 DentalSuite Vejledning til afsendelse og modtagelse af krypteret journal og røntgen Opdateret 10. maj 2016 Procedure for afsendelse af krypteret journal... 2 Procedure for afsendelse af krypteret røntgen...

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Inden det er muligt at bruge SEI indberetningsklienten gennem den ny Citrix løsning. Skal Citrix

Læs mere

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere... LUDUS Web Bestilling og installation af SSLservercertifikat Indhold LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk Vejledning Vedrørende: Skrevet af: Webservice til Optagelse.dk Lars Strange Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 1 Indledning Dette

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud.

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud. Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade 123 1552

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0 Installationsvejledning Version: 2.0 2014-01-24 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA KLIENT?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.2.3 VPN adgang...

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Kort om ETHICS ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication System I ETHICS

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

For at du kan downloade og installere SAS version 9.13, skal du have mindst 6.3 GB ledig plads

For at du kan downloade og installere SAS version 9.13, skal du have mindst 6.3 GB ledig plads Installation af SAS System 9.13 via DVD Installation af SAS 9.13 består af to dele. 1) Opdatering af Windows vha. System Requirement Wizard og 2) Installation af SAS 9.13. Installation af SAS version 9.13

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere