NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7."

Transkript

1 Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB REG TOOL 1, således at det enkelte Navision Stat regnskab efterfølgende vil kunne modtage E-bilag direkte fra vareleverandører eller indirekte via INDFAK I/II samt modtage retursvar fra Nemkonto. Overblik Introduktion Som Navision Stat institution skal man selv på NemHandel registret registrere sammenhængende sæt af EAN-numre og URL (http-adresser) sammen med oplysninger om anvendelse af Indkøbssystem, og anvendt funktionscertifikat. Såfremt institutionens Navision Stat installation hostes hos KMD under den rammekontrakt som er indgået imellem KMD og Moderniseringsstyrelsen for hosting af Navision Stat og ØS-LDV, kontaktes for den fulde NemHandel registrering, hvorefter Moderniseringsstyrelsen forestår registreringen. 1 Version

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 Introduktion... 1 Målgruppe... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Seneste ændring... 3 Vejledning... 4 Bestilling af funktionscertifikat... 4 Værd at vide inden du bestiller et funktionscertifikat... 4 Afklaringer før du bestiller et funktionscertifikat... 4 Lokal lagring af funktionscertifikatet... 5 Registrering på NemHandel registret... 6 Værd at vide inden du skal udføre en ny NemHandel registrering... 6 Afklaringer før der udføres en ny NemHandel registrering... 6 Sådan udfører du en ny NemHandel registrering... 7 Omregistrering af eksisterende NemHandel registrering Værd at vide inden du skal udføre en NemHandel omregistrering Afklaringer før der udføres en omregistrering Sådan foretages en NemHandel omregistrering... 14

3 Side 3 af 15 Målgruppe Vejledningen henvender sig til den Navision Stat SUPER - bruger, der forestår opsætningen eller opgraderingen af Navision Stat database og tilhørende regnskab. SUPER - brugeren kan enten være en person ansat i bogholderiet /ØSC eller i et serverdriftscenter, såfremt Navision Stat databasen hostes. Bemærk at: registreringen kun kan udføres af en medarbejder med et medarbejdercertifikat tilhørende det CVR-nummer, der registreres for. Hvorfor er det vigtigt? For en modtagelse af kreditor E-Bilag via OIOSI uanset valg af indkøbssystem. For en modtagelse af kvitteringer via OIOSI afledt af afsendelse af debitor E-bilag. For en modtagelse af retursvar fra Nemkonto via OIOSI baseret på betalingsdata sendt fra Navision Stat til Nemkonto. Seneste ændring Publiceret første gang: 01. oktober 2008 Seneste ændring: 7. januar 2015 Ændring: Ny version af NS NHR WEB REG TOOL.

4 Side 4 af 15 Vejledning Bestilling af funktionscertifikat I forbindelse med registreringen på Nemhandelsregistret skal der registreres et funktionscertifikat. Et og samme funktionscertifikat kan anvendes til både NemHandel trafik og afsendelse via Digital Post direkte fra Navision Stat eller nyere, men du kan også vælge at bestille og installere 2 funktionscertifikater; et til NemHandel og et andet til Digital Post. For bestilling og installation af funktionscertifikater, henvises til nets: Værd at vide inden du bestiller et funktionscertifikat - Funktionscertifikatet skal bestilles af en medarbejder, der råder over et medarbejdercertifikat med administratorrettigheder (LRA). - Funktionscertifikatet bruges som virksomhedens applikationssignatur. - Funktionscertifikatet koster kr 2. pr og udløber efter 3 år. - Funktionscertifikatet skal ultimativt installeres på den maskine/server, hvor NS transportlaget og/eller Digital Post Invokeren til Navision Stat er installeret. Hvis jeres Navision Stat løsning er hostet hos fx KMD eller SIT, skal funktionscertifikatet således fremsendes til KMD eller SIT for installation. Afklaringer før du bestiller et funktionscertifikat - Hvem skal være Teknisk kontaktperson? Denne person, fx LRA en, vil fremover modtage information fra Nets, fx ifm. varslinger vedrørende udløb af funktionscertifikatet - Hvilken -adresse skal registreres? Bruges bl.a. til at modtage link til installation af funktionscertifikatet. 2 Afhængigt af om der medkøbes en Pro pakke eller ej.

5 Side 5 af 15 Lokal lagring af funktionscertifikatet Efter certifikatet er udstedt, bør du gemme certifikatet lokalt. Gem den digitale signatur i pkcs12 format (pfx-fil) et sted, hvor du senere kan hente den. Du skal senere bruge subjektoplysningerne fra certifikatet i forbindelse med registrering på Nemhandelsregistret. Dette gøres ved at åbne en ny browser, fx MS Internet Explorer. Vælg Funktioner \ Internet indstillinger Vælg fanebladet Indhold Vælg knappen <Certifikater> Vælg knappen <Importer > og indlæs derefter pfx-filen. Følg import-vejledningen. - Når du bliver bedt om et password, er der tale om det password du netop har oprettet til funktionscertifikatet. - På et tidspunkt skal du huske at vælge eksporterbar. Når certifikatet er indlæst, skal du dobbeltklikke på certifikatet og vælge fanebladet Detaljer og herefter scrolle ned til linjen Emne, hvor der vises følgende i boksen (eksempel): CN = TEST (funktionscertifikat) SERIALNUMBER = CVR: FID: O = Moderniseringsstyrelsen // CVR: C = DK Tag evt. en kopi af oplysningerne, da disse skal bruges ifm. NemHandel registreringerne Herefter sendes funktionscertifikatet (og password) til Navision Stat hosten, som skal installere funktionscertifikatet, på serveren. Bemærk at selve installationen af funktionscertifikatet på serveren er beskrevet i installationsvejledningen til NS Transportlag.

6 Registrering på NemHandel registret Side 6 af 15 Værd at vide inden du skal udføre en ny NemHandel registrering - Oprettelsen kan ske med aktivering fra og med 5 minutter frem i tiden. - Registreringen kan udføres med NemID nøglekort til medarbejdere, eller fra en PC, hvor der er installeret et NemID medarbejdercertifikat. - Inden du påbegynder Nemhandel registreringen skal du kende navnet på URL'en til den TSNavisionService (webservice) du vil registrere. Hvis din Navision installation bliver hosted, skal du have denne URL fra din udbyder. Spørg efter "URL for TSNavisionService til Nemhandel registrering", fx : I den forbindelse bør du spørge om URL 3 for specifikt EAN nummer og tilhørende regnskabsnavn. - Vi fraråder, at du eller din udbyder angiver nogen specifik port som kommunikationen skal foregå på, idet kommunikationen bør foregå på standardporten for http kommunikation (port 80). Det vil muligvis give nogle af dine leverandører problem med at aflevere dokumenter til dig, hvis du angiver en specifik port til kommunikationen. Nedenstående beskriver procedurerne for en ny registrering, mens om-registrering er beskrevet efterfølgende. Afklaringer før der udføres en ny NemHandel registrering Hvilken Kontakt adresse skal vælges? Kontakt adressen vil modtage besked i tilfælde af fejl i infrastrukturen. Dette gælder fx, de tilfælde, hvor en afsender (kreditor) ikke kan sende E- bilag igennem til regnskabet, fx fordi NS Transportlaget er mangelfuldt opsat. VIGTIGT! Såfremt man har et systemabonnement i Moderniseringsstyrelsen, eller serviceres af ØSC et, anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at man angiver i kontakt feltet, hvilket er standardværdien, hvorefter supporten i Moderniseringsstyrelsen vil følge op på eventuelle fejlbeskeder og tage kontakt til SIT, KMD, CSC eller din Interne IT afdeling for udbedring af fejl. 3 Bemærk at KMD typisk opbygger en URL, så bogføringskredsnummeret indgår i denne.

7 Side 7 af 15 Sådan udfører du en ny NemHandel registrering Log på https://nsnemhandelregtool.modst.dk/oeswebregii/ Klik på linket for omdirigering til NemLogin Hvis du er i besiddelse af NemID nøglekort, logger du blot på med nøglekort. Hvis du i stedet har installeret en NemID nøglefil på din PC skifter du faneblad og logger på med nøglefil.

8 Side 8 af 15 Herefter skal du bekræfte, at du er indforstået med både NemHandel og Navision Stat aftalen. Markér at du accepterer begge aftaler, hvilket du kun kan gøre, hvis du foretager en registrering på vegne af en Navision Stat institution, og såfremt du har bemyndigelse til at opsætte eller ændre i routningen af E-Bilag fra leverandører/indfak til Navision Stat 4 og retursvar fra Nemkonto til Navision Stat. Klik derefter på Acceptér aftaler. Bemærk at, for hver ny registrering under en eksisterende organisation, skal både Nemhandel og Navision Stat aftalerne accepteres. 4 Inklusiv et foranliggende indkøbs- og faktureringssystem som fx INDFAK.

9 Klik på Organisationsdata øverst til højre i den grønne menubjælke. Side 9 af 15 Ved klik på Rediger kan der indtastes de nødvendige organisationsoplysninger: Organisation CVR - nummeret: udfyldes automatisk med værdien fra medarbejdercertifikatet. Navn: udfyldes automatisk med værdien fra medarbejdercertifikatet. Hjemmeside: udfyldes, hvis ønsket. Beskrivelse: udfyldes, hvis ønsket. Kontaktperson Navn: udfyldes automatisk med Moderniseringsstyrelsen Økonomisupport udfyldes automatisk med hvorved eventuelle fejlslagne forsøg på at aflevere E-Bilag og retursvar fra Nemkonto til institutionen, automatisk vil tilgå økonomisupporten i Moderniseringsstyrelsen, der vil sørge for de nødvendige adviseringer af involverede parter. Telefonnummer: udfyldes, hvis ønsket. Bemærk, at såfremt felterne ikke er udfyldt med tilladte værdier, viser værktøjet en rød markering med indikation af hvordan korrekt udfyldelse ser ud.

10 Vælg Registreringer øverst til højre i menubjælken Side 10 af 15 Hvis du endnu ikke har oprettet registreringer, vil denne liste være tom. Klik på Ny registrering nederst i skærmbilledet, for at foretage en ny registrering.

11 Side 11 af 15 Som du kan se er en del af felterne præudfyldt. Udfyld nu felterne på følgende måde: Feltnavn EAN nummer EAN organisationsnavn Modtager (funktions) certifikatsubjekt Adresse (til Navision Stat) Aktiveringstidspunkt Udløbsdato Type Beskrivelse Her angiver du det EAN nummer som du ønsker at registreringen skal gælde for. Bemærk at der kun kan foretages en ny registrering pr. EAN nummer. Her angiver du det organisationsnavn, som er tilknyttet EAN nummer, fx et Navision Stat regnskabsnavn. Bemærk at dette navn, vil være søgbart direkte på Nemhandelsregistret Her indtaster du den samlede certifikatsubjektstreng fra det installerede funktionscertifikat. Her angiver du adressen til den IIS, der skal modtage data til NS Transportlaget for det Navision Stat regnskab som EAN nummeret peger på. Systemet forslår selv et tidspunkt, der ligger en time frem i tiden, men dette kan du altid selv ændre. Systemet forslår selv et tidspunkt, der ligger 20 år i frem i tiden. Dette behøver du ikke at ændre. Vælg Simple, hvis der IKKE anvendes et foranliggende godkendelses og faktureringssystem, som modtager E-Bilag fra leverandører til kontering og godkendelse, før E-Bilaget sendes videre til Navision Stat. Vælg INDFAK1, hvis du anvender INDFAK1, og vælg INDFAK2, hvis du anvender INDFAK2. Såfremt ingen af de ovennævnte løsninger umiddelbart kan anvendes, kan der tages kontakt til Navision Stat udviklingsenheden i Moderniseringsstyrelsen for alternativ opsætning via Efter alle felter er udfyldt, klikkes der på Validér og opret. Denne registrering oprettes i listen over registreringer som inaktiv, indtil tidspunkt for aktivering indtræffer. På dette tidspunkt skifter status automatisk til aktiv. Se fx nedenstående registrering for Moderniseringsstyrelsen, hvor der blev skiftet fra INDFAK1 til INDFAK2, med ønsket aktivering den 1. oktober 2014.

12 Side 12 af 15 Kun aktive registreringer kan anvendes i Nemhandelsregi. Hvis du gerne vil se, om oprettelsen er slået igennem, kan du selv kontrollere dette ved at indtaste EAN nummeret for den nu aktive registrering på: https://registration.nemhandel.dk/nemhandelregisterweb/public/participant/info For indtastning af EAN fås fx følgende svar:

13 Side 13 af 15 Omregistrering af eksisterende NemHandel registrering Værd at vide inden du skal udføre en NemHandel omregistrering - Omregistrering dækker udelukkende om-registrering af en eksisterende EAN registrering under samme CVR nummer, og bruges fx: ved udskiftning af funktionscertifikatet, ved serverflytning eller ved overgang fra INDFAK1 til INDFAK2. - En omregistrering kan aktiveres øjeblikkeligt eller fremadrettet. - Ved en omregistrering dannes der automatisk en ny parallel registrering, sammen med den gamle registrering, under det samme EAN nummer, som udløber når den nye registrering bliver effektiv. Disse udløbne registreringer bør slettes ved førstkommende lejlighed, da ikke alle afsendersystemer er lige robuste over for udløbne registreringer 5. Afklaringer før der udføres en omregistrering - Hvilken dato skal omregistreringen gælde fra? - Hvilke detaljer skal være gældende for omregistreringen? Hvis der fx blot skal ske et skifte fra INDFAK1 til INDFAK2, er det blot typen, og aktiveringsdatoen, der skal ændres. 5 Navision Stat er, som afsender system, robust overfor udløbne registreringer.

14 Side 14 af 15 Sådan foretages en NemHandel omregistrering Log på, som beskrevet under Sådan udfører du en ny NemHandel registrering, og markér, at du accepterer begge aftaler. Find den registrering der skal om-registreres for. I det følgende eksempel tages udgangspunkt i nedenstående registrering, hvor der ønskes en omlægning den 22. december 2014 fra uden indkøbssystem (Simple) til INDFAK2 (INDFAK2) med virkning fra ligeledes 22. december Klik på Omregistrering 6 for det valgte EAN nummer, her Justér aktiveringstidspunktet og skift typen fra Simple til INDFAK2. Klik på Validér og omregistrer. Denne registrering oprettes i listen over registreringer som inaktiv, indtil tidspunkt for aktivering indtræffer. På dette tidspunkt skifter status automatisk til aktiv, og den gamle sættes til udløbet. 6 Bemærk, at der først kan foretages en om-registrering fra det tidspunkt, hvor den registrering, man ønsker at ændre, er aktiv. Før dette tidspunkt vil man kun kunne rette registreringen via en redigering, hvilket foregår på samme måde som en om-registrering.

15 Umiddelbart efter omregistrering: Side 15 af 15 Når tidspunktet for omregistreringen indtræder, skifter status til aktiv som nedenstående: Igen kan du, når registreringen er aktiv, kontrollere den på Nemhandelsregistret via: https://registration.nemhandel.dk/nemhandelregisterweb/public/participant/info

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 19.06.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0.

Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02 til NS7.0. Side 1 af 22 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/CPS/JKH Opd. 22.04.15 Opgradering og konverteringsvejledning Nedenstående beskriver den samlede proces for konvertering af Navision Stat produktionsdatabaser på NS5.4.01/NS5.4.02

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere