rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte"

Transkript

1 ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr s :53: :1:45 Beskrivelse Ltnr. DKK Hvidguldsring (18 kt) pyntet med dimnter g en bl8 sfir Sler Hmmerslg Sler Cpy-Dn Frsendelse Ttl til betling 2, s \r,i',1-:'if,,fi'i!

2 d'=9fl8 d{#% r- ffiglftl? f s,) \ f- Lr uguin Autin Ffuse -Ltrtrinrrner: Vurdering: I 1000

3 ffialfr'l*' s{ ffi zh M F1 n H f^/. F\ / f r'l t'j-{ M E V7 R F\ F-.. v{ q \] \\ t - \ < tq \l { N r"r \.q) s tl, 0 IJ s A E D f! :t J u! : I (t ' ] - L L L L q =- - _) A Q t Y l l "GE - 9 -: q *= E P )'i Pe r 3 q P 5 i 31= s ' q Q qp q ir; \ S F d qr.s (g ":> p _! p q) J.q ) f J O -9 E :, G d b ;p E L O - ; E) ^ P PS E ; F5 -.elq q q* EPds ;ddh{,^ d g pj\le H Fh P s d :;E. L O > : s ::.g) E [\ E- ;;E di> : i.::.:.\!-j 'g; 9 y E F

4 "2 ffihl_,*r{.}* s.7. ll /n (J : YJ uj 0)il z:) - Q F q LD uo u?e u_,,, q) 'E) f, <n ) L Q) () :f = E LU (QJ i"\ F ;: v - = <trq) z.gd -- r'1 l i l \ v l-j O (:r) y.= < E < t F \ = z= < : r - E Ltl d) I t Ui^.< ul (/)d z5 < ^ul pr< q. g E 9 q i i J ; i 4 U t > r^! t fi t : l u u > m s E lllliilil lffiilt rffirr rrrrrrrrr rrilirrrr ltillilil ffilt lffil liilililt lffilll ffiffiil beg g)oe S lffiiltffililtlffilllffiltff lililililffiil ililil1i = : e : EsE 5 i Q PSiE x s _: E Xi; u *fl]! 1ffiil ffiiil lffil tffil liffitl.e-e,s; 5 F * e Fs Hs Fs # r f;8 nf d \ q E i -efg gg ]s s F s i- ERE$FSfi; $ES, sus; { F I E H S s f F Etrx$r-Eg HHEHS3rgE _ e; $ F Ts HH gi \ 53 se d\ uz 3 ss AF q$?- s e* s Fg q \ 4 9; qa j ^u =".?s ts H e =3?$ Q$ g S ;4*) x 9 ; d I v 9 : E & H l >ip b'llf ;Ps:. E Y ( d E C g d ;, : 0 \ = H. '- :' s * i g d ; d q s t r qsnr Es. q s A P

5 ffih$$$$1", 3 s I Guguin.dk WW^i {l "1 Side 1 f i Sidste Chernr:e lrlyheder r Tp 10 5 pei I i lete r Onl Gugu in rl $trt I Snrykker: Detljer iletljer Auktinen er lukket Titel: Lt: Shwrnr: Slutter: Tid f ilh:n' St rfnri' Vurde ring: Seneste bud: Hvidquldsring (f B kt) pyntet nred dirnnter g en bl8 sfir Gentfte 10"05" : 1. r45 Auktinen er lukket W,ffi DKK O DKK B.OOO DKK 2.5OO (Budhisrrie) tnf Auktin + Strtside + Seg + Irrfrmtin + Kntkt s + Jb i Guguin + Red Brrret Hvidgu{dsring (l-b kt) pyntet nred rp wesseltn dimnter (slibrring: brillnt/bguette) (0,20 (Klrhed; VS) g en bl3 sfir (slibninqi vl fetl:erel) (1,00 t). tute<lftger (:ertifikt fr 1nsl extrr'getnlg g dintntgrdere r F.G.G med vur<leret gelrfrmstillingspris (frsikringspris) k O t7,25 Str. 54. Medlemmer t;t't;*r,,ffi + O""rr'n, + Deres Side + Tilmeiding + Knt Velkmmen {rbus Klik fr t lgge f Annner fr Ggle.S_pr4Q%:70% p smykker Kb guld- g slvsmykker til grssist priser g spr mnge penge Annrrer pa rietie t,rtb"r"t-r"fi,gn E- {+f.l:; i I l'?- Lej Iuksus sq,rr-rnethus i Slkhus med plds til & pers, 2 Lm, fr strnden, by{sd i f np$, d esi'3lr-s7 rlrsbl*i, qqllvnf ffre, 2 ffdskxnrddvd. $.u{,?tltn!'e:':,rm Aukl:ilrer fr Anlil<rnesseil h f ln ://r,r,'ww. rt r r ''r r ir. t'l k l l ',f i n l X. A P Vi e'v lle r-n st r,ti) -=70 5 gzl I 7-05-r00r

6 ) 1,'r'i'fstin Hlst Riis (FS {3,'dlr*P:.AA t{ "",.{ u Fr: Seneit: Til: Ernne: dm guguin,dk 11. nvember :38 ffi Din regist.rering er mdtget g vit blive behnllel vist nedenfr: Brugernvn: hr123 Psswrd: srwlbb Kundenrrmmer: Di J- hrrrn-n:1/n nfi n qqr^rn r.1 ^r Dib psswrd er blevet genereree f en mpuler. Det kn derfr vere, r ndre dit. psswrd, hvilket du kn gre ved t klikke pa: ht Lp : / /'r'rww. gugu in. dk / Membership / XIIDChng:e p s swrd.. sp S.dn kber du hs gug-uin. dk BesLem frst hvilken vre, du vil byde pd. til den det.ljerede beskrivel-se f vren, hvr du kn se, hwd neste mulige bud er g hvr det.be kn fgives. Hvis dil. bud bliwer verbudl, vil du mdtge en emil- med. infrmti-n derm- Du kn g:s. vlge t benytle dig f vres utbud-servie, der fung.erer saledes: Du indtster det mx. sm du vil give fr wren, hvrefter vi vil byde fr dig, L.,^+ --** Jl L *" rrver.gdrrgi Ctrtr seneste bud bliver verbudt.. f Lilfelde f t dit mx. belob bliver werbudt, vil du mdtge mil herm. Denne serwie medfrer, L du ikke selv behdver -+ f ^^*^ J; - ^A L rgge rg p vres system fr L fgive bud. Hvis hmmerslgel g&r LiI dig ved endt. ukti-n, mdt.ger du en mil med vifkdr fr - trl^*ts-; *- ^- -r drtrelrll.rrlrg ()g lregnng'. Du bedes vere pmrksm pa, t dit. bud bliver Lillgt 25>" L sfrmkstninger rnklusiv mrns. nmlzni-ninn^- Det betyder, ^ i: l.wis du byder kr. 1000, vif der blive ti1lg1, smlede er{!rry e! kr Derudver vil- vrer med beteqnelsen Pq D eller dds blive f il'lnl- 59 i i-rnnrr n^ ^-l-^-f'-{.^-^* Irr--:- L--J--- --py Dn-mksLninger. (Hvis budsummen er under DKK l--70, skl der ikke svres denne fgift,) - (-t rrli n --*-,-*-..ir AlrLF i ^n- AukLinsbetingeJse r S 1- Budgirming'. er den byde::, ler f&.r hmmersfget.. Kun bydere ler hr identifieret sig g faet et kundenurnmer kn byde. Guguin.dk ln p. frlngende bede byder m L. dkumentere deres bet-lj-ngsevne. rlrrrrin r-llz dr -f t il lrerel' i- L{VSL i.rf Lil t nph.e -r*uee 1_ ul.'(-fn1 er r --, _*Lt/ hrl,t IIVIS hr,: - n3 Fnr1155d5 [J_i j-kke tilstrkkelig'sikkerhel l_oii4-_r_-^.^_ er stillet. elj-er en pssende. nt betling hr funlelsted. Guguin.dk kn gs5, s&frerni: en minimumspris, vel en menneskeligi eller mskinel fejl j-kke er nterel e-l}er er nteret frkert, negte t ept.ere 1e indkmne bud fr en -.,1-F.i^- ^-,,-..-l ur\lrtr. urlgurn.dk beslemrner verbr.rddets si:orrelse g E.r;ef fer Ii-geIeles i lle twivls Lilflle m br,rdgi-lminqyen. VeCl tilmelding eptere byder l- Gugr,iin,dk kn fremsende infrrniiner p mil mkrinq nyheler p Guguj,n.lk S 2- Betl-1n9. er hnimerslgsprissn rnei Lilleq f 25% i ltinsmkstninger inr-rlr jrr :F-j -t fr ktinsnunre, ler hndles i brugtrnms. Ved et buil pa kr. 1000, vll der blive tilltyt kr. 250 i snrlele rrkt-insmkstni-ngei:. \.iiss kll-gnurnre hnd-les efter s::l"ig-e regiler t.i1 fuldmms, s& ud.rrer ukiinsmkstn.ingerne pa 2O%, l'rn nnm ni 25"< f hmmerslg g ukt.insmjslninger. Hvil.ke kt.lgnr-rmre ier slges Li1 fuldmins fremg&r f netktlgel- med il'kr eller/g nden -ngi-vej-se. Dnske rnmsregistrerede kbere skl verfr s plyse deres SE-nu-mnler, d, let skl :nfdrq na r:l Fkturer, hvr vren kbes i fuld mms. Fr udenl-ndske kry'be-re qlder der serlige regler: f :: fgift.sf:ritgef se jf. S 3. Afgj_ft-sfritgelse rnftj--er ikke EU-priwte kbere, sril ligest_ij_1es mel l.,nsl<e k:sbere jf ' Lv L24 rn hndef rnel- b-r;ugte v.rerr kunstg;enstnle, :;rnj-ettbjejr-e-r g

7 trp H L#4'tft :-1,) rlvrteter, Kdbesummen frflder t.i1 betlingi ved hmmerslget-. Betling kn f rnde.'umiddelbrt efter uktinen g under Lle mslndjgheder skl betling finde sed senest 3 dge efter uktinen er fsluttet. Betles ikke rettidrgt, skl der svres rente herf med 2% pr. pabeg.yndt maned. Betles g renter ikke inden 3 dge efter t Guguin.dk hr fsendt pakrv herm uil kber er Guguin.dk l-rrfrini- Fi I u f Y v u L r J _ L nnull-ere kbet g brlslge det kbte p ny uktin eller underh&nden g fkreve kber ethvert pst&et Lb. EL eventuell verskud tilflder: den der hre indleveret del- kbte tif uktin. ir:r r:rn nir j^t.fdende kber tilgdehvender Er slg f ef fekler hs Guguin.dk, er Guguin.dk beretiget tif t brt.slge sadnne ef fekter pa ukti-n hs Guguin.dk eller hs tredjemnd, uden t vre bunden f den misl-ighldende fstst mlnimumspris. 1 Den mislighldende k0ber er ikke berettiget til t kreve effeki-erne inlleveret til slg udleveret, sa lenge frflden gld Lil Guguin.dk ikke er betlt, unset vrdien f s&dnne effekt.er m&lle nses t. verstige frflden ge1d. Enhver tvist vedrrende indlevering, kb, betling eller fregning er lene et mellemvrende imellem kunden g del shw-rm hvr vren er prettet g udbudt. Hvert shw-rm er en frnhlet.qer g selvstndig juridisk enhed. Enhver tvist kn p& ingen m&de vedrrer ndre frnhiset.gere eller shw-rms indenfr www,guguin.dk uklinerne. Udenlndske kbere med bpl uden fr EU g sm pfylder nedennvnte betingelser betler 20% f 1-rrmmreT ^^^r ^^ bliver ikke befst.et. med dnske fgif ter. sm er mmsregistreret. i et ndet EU*lnd, frilges fr t betle dnsk mms, n&r mmsregist.reringen dkumenteres verfr Guguin.dk, sm skl psfre mmsnummeret p& fkturen til kober, smt privte kbere med bpel uden fr EU, nar frsendelsen f effekterne sker gennem en f Guguin.dk gdkend speditr. s 4 ltrllrzrinn. Kbesummen skl vre betlt, inden det kn udleveres til kberen. DeE koble henligger fr hmmerslget fr kbers regning g risik. vrer der er betlt men ikke fhentet, vil efter 3 m.neder blive videreslgt fr kbers regning ved uktin eller under handen- F"r vrer der ikke er fhentet senest B d efter krlh rri j 1-r'l i rrp ve nnkrprrel- vt,i!!dvsu.1- Eu nnhrrri u}jlsvq!rrrvrvslj!. nn< rrrr S 5- Frsendelse. SAfremt Guguin.dk patger sig t embllere gi fremsende vrer, sker det p5 kbers regning g risik. Guguin.dk kn ikke drges til nsvr fr skder frvldt pa kbte vrer under frsendelse ef ler fr frsr.rundrre vrer. Der betl-es el gebyr fr embflering g pkningi f vrer. S. KunsLnerfgfift i1 Cpy-Dn. Kunstnerfgift Li1 Cpy-Dn. TfLge phvsreslven skf der betles 5% i flgeret.svederlg f hmmerslgsprisen med Lilleg f uktinsmkstninger pi Ile nyere dnske g visse udenfndske kunstnere. Disse verker er merket. CD udfr effekterne. Der sl<,pl i-kke svres fgift safrem det enkele kunslverk kster under kr. 170 i hmmersl. S 7. Ktlgisering. Ali slges i den stnd, hvri det- ved hmmerslge-u frefinles. Afbil-dninqer er bft t.il identifiktin g kn ikke nvendes t-i1 vurdering f ^ ^l-f^-- elre,k.lelrres sund. Der kn derfr vre beskdigelser sm ikke kn ses p& billeder. Guguin er ikke ejer men frmidler f effeki:erne gennem Internet ukt.inerne. Guguin e:: ikke nsvrliqt fr fejl eller mnglende plysninger i beskrivelser t effeklerne g der gjives ikke grnt.i hvls effekterne ikke lever p til kbers frventningier. Enhver t byde, br derfr ved selwslm frvisse sig m effekternes stnl. Skulle der efter kobel psta tvivl m det eglhed, skl det strks g senesl L4 dge efter ktinens fslutningi meddeles til det. selskb i Gr-rguin frnhise-keeden hvr effekten er k0bt S&fremL det erkendes t det er en frflskning g L en krrekt beskrivelse ville hve en vsentlig lvere hmmer:slgispris, er kber ^^^^^+ 1A A^-^. serre:;l r-+ ege efter uklinen fslut.ning berett.iqfel til t nnullere S 8. Auktinsbetingelser. Ovennvnte uktinsbetingelser er gldende pl. 5Erem uklj-nsbet.ingel.serne nlrer si-g pa e senere tidspunkl er det til en hver tid de uktinsbet.ingelser pa ridspunktet f r: br-rdgivning, kb el-1er slg sm er g:lden,^1e g ikke de ukinsbetingelser ved itmelling der er gldende. Det er p [ii byder, kober e-iler selger inden fgivelse f bud elfer ved slgi, t kntrllere m eventuele ;endrede uklinsbeingelser. DeLte kn gires ved pa frsiden t Erykke p& linket tilmelding ellei: lntkle en Guguin fleling sm vil fremsend.e betjngelserne p& e- rni 1. Med venlig hi-lsen Guguin. dk

8 't'i' ii} g Ld%'"*A *t* M INISTERIEI FOR FAM ILIE" OG FORBRUGERANTIGGENDER F rb rugerstyrelse n ti Uddnnelsesleder Tin Rihter Klkkekildevej Slngerup!{fiP g r : ; ; {-lt ifi t{-trjls*i'j tr,'*#; fi $. i.,s'&j?l:*? J.nr t FORBRUGERKLAGENIEVNET 8. mrts 2007 Sg42/7-13 MKYMKI Guguin Auktiner ApS - kb f ring Kpi f sgens bi- vi nmder Dem m t fretge en sgkyndig bedmmelse f klgerens ring lg er vedlgt. Vi hr bedt klger m inden 3 uger t sende ringen til Dem. Hvis De ikke mdtger inden f fristen, bedes De give s telefnisk besked. Ved bedmmelsen bedes De besvre fglgende sprgsmel: 1: Spprgsml2: Kn det knstteres, t der er en revne i sfiren? Der nskes en beskrivelse f det knstterede. Hvis 1 besvres bekreftende, hvd mi flrsgen hertil ntges t vere2 2.. Er der tle m en "nturlig" revne (fiture) i stenen? 2.b. Er det mest sndsynligt, t der er tle m en revne frflrsget f brugspivirkning (slg, stgd eller lignende)? 2. Er det sndsynligt, t Arsgen til revnen i stenen hr veretil stede pi leveringstidspunktet? Spr-gsmfrl3: Hvilken betydning hl det eventuelt knstterele fr dngens udseenle g brugsverdi? Sp0rgsmil4: I(n det eventuelt knstterede udbedres? I beleftende tld hvrln. s hvr meget vil det kste inklr-rsiv mms? Hvrledes er ringens velligehllelsestilstnl? Sprgsmil: Af sgens bilg flemgir, t ldgeren stiller sprgsmelstegn ved ringen vzerli. De bedes plyse, hvl ringens verdi er'? Anger'f:lledvej I{Bbenhvn S CVR rrr. ( ]'lf Fx rvr.vlv. frbrug.lk llenvenlelse i vrselenle sger 'f1f Llverlg l0- t2 Ridgivning : r,vwrv. frblng.lk eller lrtline tlf Hver-dge 9-12 Trslg tillige l5-19

9 'j 4 7r,r',1"\ i il*,-r;;rl;.d 1 7: Er der tle m en nyfremstillet ring? Hvilken betydning hr det fr ringens vurdering, vrdi smt genfremstillingspris. B. De bedes m muligt kmmentere pfr tviiten mkring lingens vurdefings- g genfremstillingspris. Vi henviser szerligtil klgerens e-milknespndne med indklgede. Sp0rgsmfll 9: Andre plysninger f betydning fr sgen? Vi nmder m t mdtge Deres bedmmelse m muligt inden 5 uger. Yi gt pmerksm p, t det er vigtigt, t bedgmmelsen sa vidt muligt indehlder en fyldestg4tende redeggrelse fr, hvd der mi ntges t vere irsgen til det, der klges ver. Oplysningerne skl give n&vnet mulighed fr t fgdlre, m vren eller ydelsen er mngelfuld. D det er n&vnet, der trreffer fgrelse i sgen, frrrentes det, t den sgkyndige ikke udtler sig m sgens udfld. Blnketter til brug fr Deres hnrrberegning vedlgges. Ringen skl returneres til klgeren. Udgifter til returnering skl De pifgre Deres hnrrberegning. Med venlig hilsen,"l1.l \4 / \- L-"tO L- I Mri Kpsli-Ibsen ' Fuldmgtig, nd.jur. Tlf E-mil: Side 2

10 iljfifl-am '5 s { Gd Guguin Auktiner Aps - t t. Der er ingen udvendig revne i sfren, der er t indeslutninger g ngle meget tyilelige frvebind, der er synlige med det bitte je. Det ma vrere ngle f disse klgeren ser sm revner. prduklins mkstninger, hvd det enkelte firm beregner sig i vne ved de kun selv! Det er vnsketr'i,gt't"fstsrtfprisen'p&'sfer,reneriringen ddsvrierer=meget. Men-en=pri*,pfl }2 ;.-*l.yrdsfs r.ff "eerigti,gf-gu.ekg. N'y'pris-br il*qni g slet ikke verstigs de- t 1.000kr. der er ngivet, hvis der er tle m en ring f trtsvrende kvlitet. Mn-br"ikke-kumres'dge=en'ringfmindreg'd"kvlitet'g dereftepngiveprispffen"ring'frenr$tillt"ffer-dnske='kvlitetskrv;stn'et'bu*.p&-errny -pris. Ringen hr den kvlitet den hr prissettes herefter unset t det vil kste mere t fremstille en ny i Dnmrk. Den kn vel bre bestill.es igen fr smme sted, her er jb ikke tle m unik. J der er tle m en nyfremstiilet rins 9,.fr", der \*\"^, Tih Rihter Guldsmed msh

11 Erline Brunj'::" i:,j $ f,.=iell Herlev l. Der kn ikke knstteres revner i sfiren 2. De linjer(lyse frvebind) der kn ses i stenen er nturligt frekmmende vrekstlinier. 3. S&dnne vekstlinier er krkteristiskefr nturlige sfirer. A IJd ver frvebsndene ses desuden t tydelige nturskbte indeslutninger. BAde frvebflnd g indeslutningerne er fenmener der er pst&et i frbindelse med stenens dnnelse i nturen, (ntnrens fingerftryk) 5. Der kn ikke knstteres ridser eller ndre mrerker der hr smmenhreng med sener pivirkning. I(rkteristiske vekstlinier i nturlis sfir :'y-.'i/ gemnllg ---'- d,.1-

12 i r tq - H h i _ i + + 1' * :3: 'i r.' r.. i. + t" if: q, ;'fi5is: *:3+*9,r: l Fi lb?1&: ' 'F i:,^,; i* : t u, fl j 9,9, >r: -!l ;i :3. I 9 - t 0 t 1 i C S l d R i e i A s q * j f. *G(., -. : r l, ^ ; Hl, 3 r i '; i I ijtt"q;=! *Ai;*gpgFg: H.le.fl g EqiHq?xg =teihiee'38'e H' EE : *t**ruhi t's:gi$*ig: $ ;;$ fr* r;egiifr3gerh;n*'t+=a;f 4F AE 3*?*qfr: gl$:48 EtgEE r ;e rb tr*=*q: ;Fqqr'+q+t*H H,d E"v[EE;i3 3q ghg:,*riq q*gi.*3bg fiq *[b$9rfi",*+iq ii s;euri1$ ;::efl[r: *sg gr :s3fg3;; F;Aiig*'5i3B fl :A$ggiEi iiih3ff,iqd,h 3"F tg:3flq4 5Efii.+5'3F$ l; s*l;ei1r, dqiqfie,;il+" dl r33f:flfi si{e *g3:9? { *0;sem;U qed+*{:,,x*83 {e 3ifl;Iiii ;;ggf,ffh1i Fs 'B ;;:"ifui; F:38.$F,$,9[$i ;gj[dfhi 3_iq"r;I":EEi qes*q::a 3 EFF{'.qill:F+3F, ilfi.i3i 1;*qfs;F;H1 A -H; 'i :s- X i = *'q (u *E5',* ig r - )-.ri i..!. _0 3 x;,. b B : -J O r t O, u rd 3 C) OJ -' U) A

13 -. F-{ (A) < = <... ('l N OJ OJ,(D,- l "-' d u l - A - i- S t+'9 r :d - 3 vi :.S (! l : : ' : < 9 r 4. :. i ( D = - U X i H ( D r < : ( D f, ( O P H +; i } l A : d 9 - i r ni =.; < F : : ; 0 < ; " r d.; 9, = ( +,ni : ; ; i. = F - X Ci,'.-r Q { D Aq..- hi =.11 ( D = - ; R F : 1 i ( " D - l? s ) F -i'(o (u F Q 3 : tp,3 q \ < : n d : t :r PY:9j, r 9 + d - : - ffxf,5'? } g-5+': I A m q g L J, r ( D u i u 0 f F = nj f.r X <. q ; g - ' ' t f * r ' f t i Y +:f tu =' - [T 9 E J =.n ':r 7, * ;- - ^,b,9,h 7 n i ' :] : ( u j i gla 0 - i = * - J + * 0 j, O J = O - r n. 1 - Y F q O d d I r + " < ^ d : d f- f : = _ u : l d t = r ;, 0 0 : 1 l q d I I : q' -* ) 2. = " ^ R 'i g ;. t u - J ( D :O C! LTD )0 rd i r ^ F - n i -,. : C O J I N t l n, : f rs. q ' C ( D = l y I., - 7i qt ) ( < E ( D ' - r r O < :. = f _ - : p - n ( D i \! s.{ (' < i ^ ' ( t ; Px 0 r x f. : J A ( l f d ( ; i,9 rl (D $: F. - I t,. L ) ( n < ) t'(d eegi$etq$sm g$fgis*;i g iiiegifi *Fi $;E{Afl$f H : K s,s H 3 * il ;g E i i * i s i r : il':i**ilsq:tpf;i; + fi *q ilgii qtr.+;e$5fif,se ' 3 I H qr qh $5 *g;sqg ra q.h p 3 qe g l= i *d',! +5 E i 9 n':9 p -sr; 1" bd te rh fr +Bd i: = = P gqi F :*; Ittf+*er;;rgr: ; ;$ ;;3'qs; gfa+ahigg.fe F s F 1* iqi s; FI ge3*ideif;. irg$ 9 $: + *E- + i- 3 i : :s B e: i ; lg 1fi F +$[r*s f5 I fr ie5fre -: g[ FgsrE'fiq * ql f gh 3li I ;:* $RBIg q m *g i *[*i $rbflg'+ ;-*i : *FeE.gEd$ qi q$'"fx n CD N) -F ) I {,n w::i1w"'"tj1jtti

14 Ui - ; FIi+;n*rgFFFAEi;gs5 giggi gigeggg i*g$g* ilgqg ;illiiee $E-'* EiFgEii iegiiii Iigi i$iiggi; ga + g fr*gieefi iefiffi; Ifg iei$e$e; E; + g Fi3*s1n *+l*;!t$5 igf1g'$ +E ' E gi;giiff,ii[; i?ds i*ei** rlrgff riegg# $*F$ fd$*ffs Egi*rEIE*'**[*u (! (^) \ [) Yi:\:''{*'*fr,'# 4).F

15 0i 4 - l OJ G Q r L ' Z ^ \ t u u f < = ^ tl) d) f D r - (n f, (} tt m - 0 CL (t) (D r{f (t :r. = t ti rd 1 3 {.D :frd m 5 rd f - (D - OJ =. r. J {D - t: - = Q) (D (n i\ f? YF%V.,.trryFffi F, J:

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@ EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej 14-92 Infnterivej 14-32 8930 Rnders N@ Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro 27.02.09 nlbudsnr. 106097 vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Ledighedsstatistik, maj 2013

Ledighedsstatistik, maj 2013 Ledighedssttistik, mj 3 Fld i kdemikerledighede i mj me reelt tle m e lille stigig Stigede tl lgtidsledige dimitteder Akdemikerledighede er fldet med fr ril til mj g er u å.53 svrede til e ledighedsrcet

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

#***x L**#*r. S Electrolux

#***x L**#*r. S Electrolux #***x L**#*r Kendetegn g frdele. PC sftwre til genpldning f betlingskrt. Sikkerhed grnteret ved pertrkft g psswrd r Kftleser med USB prt Krt kn genpldes med vrible belb p til et tilldt mx. belsb Krt kn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg

Du bør som ejer eller ansvarlig for et {ernvarmebaseret varmeanlæg Nedkøling Fjernvarmefrbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der frbruges, g den mængde vand fra fjernvarmenettet, sm løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder defr m at nedkøle vandet så meget sm muligt

Læs mere