rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte"

Transkript

1 ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr s :53: :1:45 Beskrivelse Ltnr. DKK Hvidguldsring (18 kt) pyntet med dimnter g en bl8 sfir Sler Hmmerslg Sler Cpy-Dn Frsendelse Ttl til betling 2, s \r,i',1-:'if,,fi'i!

2 d'=9fl8 d{#% r- ffiglftl? f s,) \ f- Lr uguin Autin Ffuse -Ltrtrinrrner: Vurdering: I 1000

3 ffialfr'l*' s{ ffi zh M F1 n H f^/. F\ / f r'l t'j-{ M E V7 R F\ F-.. v{ q \] \\ t - \ < tq \l { N r"r \.q) s tl, 0 IJ s A E D f! :t J u! : I (t ' ] - L L L L q =- - _) A Q t Y l l "GE - 9 -: q *= E P )'i Pe r 3 q P 5 i 31= s ' q Q qp q ir; \ S F d qr.s (g ":> p _! p q) J.q ) f J O -9 E :, G d b ;p E L O - ; E) ^ P PS E ; F5 -.elq q q* EPds ;ddh{,^ d g pj\le H Fh P s d :;E. L O > : s ::.g) E [\ E- ;;E di> : i.::.:.\!-j 'g; 9 y E F

4 "2 ffihl_,*r{.}* s.7. ll /n (J : YJ uj 0)il z:) - Q F q LD uo u?e u_,,, q) 'E) f, <n ) L Q) () :f = E LU (QJ i"\ F ;: v - = <trq) z.gd -- r'1 l i l \ v l-j O (:r) y.= < E < t F \ = z= < : r - E Ltl d) I t Ui^.< ul (/)d z5 < ^ul pr< q. g E 9 q i i J ; i 4 U t > r^! t fi t : l u u > m s E lllliilil lffiilt rffirr rrrrrrrrr rrilirrrr ltillilil ffilt lffil liilililt lffilll ffiffiil beg g)oe S lffiiltffililtlffilllffiltff lililililffiil ililil1i = : e : EsE 5 i Q PSiE x s _: E Xi; u *fl]! 1ffiil ffiiil lffil tffil liffitl.e-e,s; 5 F * e Fs Hs Fs # r f;8 nf d \ q E i -efg gg ]s s F s i- ERE$FSfi; $ES, sus; { F I E H S s f F Etrx$r-Eg HHEHS3rgE _ e; $ F Ts HH gi \ 53 se d\ uz 3 ss AF q$?- s e* s Fg q \ 4 9; qa j ^u =".?s ts H e =3?$ Q$ g S ;4*) x 9 ; d I v 9 : E & H l >ip b'llf ;Ps:. E Y ( d E C g d ;, : 0 \ = H. '- :' s * i g d ; d q s t r qsnr Es. q s A P

5 ffih$$$$1", 3 s I Guguin.dk WW^i {l "1 Side 1 f i Sidste Chernr:e lrlyheder r Tp 10 5 pei I i lete r Onl Gugu in rl $trt I Snrykker: Detljer iletljer Auktinen er lukket Titel: Lt: Shwrnr: Slutter: Tid f ilh:n' St rfnri' Vurde ring: Seneste bud: Hvidquldsring (f B kt) pyntet nred dirnnter g en bl8 sfir Gentfte 10"05" : 1. r45 Auktinen er lukket W,ffi DKK O DKK B.OOO DKK 2.5OO (Budhisrrie) tnf Auktin + Strtside + Seg + Irrfrmtin + Kntkt s + Jb i Guguin + Red Brrret Hvidgu{dsring (l-b kt) pyntet nred rp wesseltn dimnter (slibrring: brillnt/bguette) (0,20 (Klrhed; VS) g en bl3 sfir (slibninqi vl fetl:erel) (1,00 t). tute<lftger (:ertifikt fr 1nsl extrr'getnlg g dintntgrdere r F.G.G med vur<leret gelrfrmstillingspris (frsikringspris) k O t7,25 Str. 54. Medlemmer t;t't;*r,,ffi + O""rr'n, + Deres Side + Tilmeiding + Knt Velkmmen {rbus Klik fr t lgge f Annner fr Ggle.S_pr4Q%:70% p smykker Kb guld- g slvsmykker til grssist priser g spr mnge penge Annrrer pa rietie t,rtb"r"t-r"fi,gn E- {+f.l:; i I l'?- Lej Iuksus sq,rr-rnethus i Slkhus med plds til & pers, 2 Lm, fr strnden, by{sd i f np$, d esi'3lr-s7 rlrsbl*i, qqllvnf ffre, 2 ffdskxnrddvd. $.u{,?tltn!'e:':,rm Aukl:ilrer fr Anlil<rnesseil h f ln ://r,r,'ww. rt r r ''r r ir. t'l k l l ',f i n l X. A P Vi e'v lle r-n st r,ti) -=70 5 gzl I 7-05-r00r

6 ) 1,'r'i'fstin Hlst Riis (FS {3,'dlr*P:.AA t{ "",.{ u Fr: Seneit: Til: Ernne: dm guguin,dk 11. nvember :38 ffi Din regist.rering er mdtget g vit blive behnllel vist nedenfr: Brugernvn: hr123 Psswrd: srwlbb Kundenrrmmer: Di J- hrrrn-n:1/n nfi n qqr^rn r.1 ^r Dib psswrd er blevet genereree f en mpuler. Det kn derfr vere, r ndre dit. psswrd, hvilket du kn gre ved t klikke pa: ht Lp : / /'r'rww. gugu in. dk / Membership / XIIDChng:e p s swrd.. sp S.dn kber du hs gug-uin. dk BesLem frst hvilken vre, du vil byde pd. til den det.ljerede beskrivel-se f vren, hvr du kn se, hwd neste mulige bud er g hvr det.be kn fgives. Hvis dil. bud bliwer verbudl, vil du mdtge en emil- med. infrmti-n derm- Du kn g:s. vlge t benytle dig f vres utbud-servie, der fung.erer saledes: Du indtster det mx. sm du vil give fr wren, hvrefter vi vil byde fr dig, L.,^+ --** Jl L *" rrver.gdrrgi Ctrtr seneste bud bliver verbudt.. f Lilfelde f t dit mx. belob bliver werbudt, vil du mdtge mil herm. Denne serwie medfrer, L du ikke selv behdver -+ f ^^*^ J; - ^A L rgge rg p vres system fr L fgive bud. Hvis hmmerslgel g&r LiI dig ved endt. ukti-n, mdt.ger du en mil med vifkdr fr - trl^*ts-; *- ^- -r drtrelrll.rrlrg ()g lregnng'. Du bedes vere pmrksm pa, t dit. bud bliver Lillgt 25>" L sfrmkstninger rnklusiv mrns. nmlzni-ninn^- Det betyder, ^ i: l.wis du byder kr. 1000, vif der blive ti1lg1, smlede er{!rry e! kr Derudver vil- vrer med beteqnelsen Pq D eller dds blive f il'lnl- 59 i i-rnnrr n^ ^-l-^-f'-{.^-^* Irr--:- L--J--- --py Dn-mksLninger. (Hvis budsummen er under DKK l--70, skl der ikke svres denne fgift,) - (-t rrli n --*-,-*-..ir AlrLF i ^n- AukLinsbetingeJse r S 1- Budgirming'. er den byde::, ler f&.r hmmersfget.. Kun bydere ler hr identifieret sig g faet et kundenurnmer kn byde. Guguin.dk ln p. frlngende bede byder m L. dkumentere deres bet-lj-ngsevne. rlrrrrin r-llz dr -f t il lrerel' i- L{VSL i.rf Lil t nph.e -r*uee 1_ ul.'(-fn1 er r --, _*Lt/ hrl,t IIVIS hr,: - n3 Fnr1155d5 [J_i j-kke tilstrkkelig'sikkerhel l_oii4-_r_-^.^_ er stillet. elj-er en pssende. nt betling hr funlelsted. Guguin.dk kn gs5, s&frerni: en minimumspris, vel en menneskeligi eller mskinel fejl j-kke er nterel e-l}er er nteret frkert, negte t ept.ere 1e indkmne bud fr en -.,1-F.i^- ^-,,-..-l ur\lrtr. urlgurn.dk beslemrner verbr.rddets si:orrelse g E.r;ef fer Ii-geIeles i lle twivls Lilflle m br,rdgi-lminqyen. VeCl tilmelding eptere byder l- Gugr,iin,dk kn fremsende infrrniiner p mil mkrinq nyheler p Guguj,n.lk S 2- Betl-1n9. er hnimerslgsprissn rnei Lilleq f 25% i ltinsmkstninger inr-rlr jrr :F-j -t fr ktinsnunre, ler hndles i brugtrnms. Ved et buil pa kr. 1000, vll der blive tilltyt kr. 250 i snrlele rrkt-insmkstni-ngei:. \.iiss kll-gnurnre hnd-les efter s::l"ig-e regiler t.i1 fuldmms, s& ud.rrer ukiinsmkstn.ingerne pa 2O%, l'rn nnm ni 25"< f hmmerslg g ukt.insmjslninger. Hvil.ke kt.lgnr-rmre ier slges Li1 fuldmins fremg&r f netktlgel- med il'kr eller/g nden -ngi-vej-se. Dnske rnmsregistrerede kbere skl verfr s plyse deres SE-nu-mnler, d, let skl :nfdrq na r:l Fkturer, hvr vren kbes i fuld mms. Fr udenl-ndske kry'be-re qlder der serlige regler: f :: fgift.sf:ritgef se jf. S 3. Afgj_ft-sfritgelse rnftj--er ikke EU-priwte kbere, sril ligest_ij_1es mel l.,nsl<e k:sbere jf ' Lv L24 rn hndef rnel- b-r;ugte v.rerr kunstg;enstnle, :;rnj-ettbjejr-e-r g

7 trp H L#4'tft :-1,) rlvrteter, Kdbesummen frflder t.i1 betlingi ved hmmerslget-. Betling kn f rnde.'umiddelbrt efter uktinen g under Lle mslndjgheder skl betling finde sed senest 3 dge efter uktinen er fsluttet. Betles ikke rettidrgt, skl der svres rente herf med 2% pr. pabeg.yndt maned. Betles g renter ikke inden 3 dge efter t Guguin.dk hr fsendt pakrv herm uil kber er Guguin.dk l-rrfrini- Fi I u f Y v u L r J _ L nnull-ere kbet g brlslge det kbte p ny uktin eller underh&nden g fkreve kber ethvert pst&et Lb. EL eventuell verskud tilflder: den der hre indleveret del- kbte tif uktin. ir:r r:rn nir j^t.fdende kber tilgdehvender Er slg f ef fekler hs Guguin.dk, er Guguin.dk beretiget tif t brt.slge sadnne ef fekter pa ukti-n hs Guguin.dk eller hs tredjemnd, uden t vre bunden f den misl-ighldende fstst mlnimumspris. 1 Den mislighldende k0ber er ikke berettiget til t kreve effeki-erne inlleveret til slg udleveret, sa lenge frflden gld Lil Guguin.dk ikke er betlt, unset vrdien f s&dnne effekt.er m&lle nses t. verstige frflden ge1d. Enhver tvist vedrrende indlevering, kb, betling eller fregning er lene et mellemvrende imellem kunden g del shw-rm hvr vren er prettet g udbudt. Hvert shw-rm er en frnhlet.qer g selvstndig juridisk enhed. Enhver tvist kn p& ingen m&de vedrrer ndre frnhiset.gere eller shw-rms indenfr www,guguin.dk uklinerne. Udenlndske kbere med bpl uden fr EU g sm pfylder nedennvnte betingelser betler 20% f 1-rrmmreT ^^^r ^^ bliver ikke befst.et. med dnske fgif ter. sm er mmsregistreret. i et ndet EU*lnd, frilges fr t betle dnsk mms, n&r mmsregist.reringen dkumenteres verfr Guguin.dk, sm skl psfre mmsnummeret p& fkturen til kober, smt privte kbere med bpel uden fr EU, nar frsendelsen f effekterne sker gennem en f Guguin.dk gdkend speditr. s 4 ltrllrzrinn. Kbesummen skl vre betlt, inden det kn udleveres til kberen. DeE koble henligger fr hmmerslget fr kbers regning g risik. vrer der er betlt men ikke fhentet, vil efter 3 m.neder blive videreslgt fr kbers regning ved uktin eller under handen- F"r vrer der ikke er fhentet senest B d efter krlh rri j 1-r'l i rrp ve nnkrprrel- vt,i!!dvsu.1- Eu nnhrrri u}jlsvq!rrrvrvslj!. nn< rrrr S 5- Frsendelse. SAfremt Guguin.dk patger sig t embllere gi fremsende vrer, sker det p5 kbers regning g risik. Guguin.dk kn ikke drges til nsvr fr skder frvldt pa kbte vrer under frsendelse ef ler fr frsr.rundrre vrer. Der betl-es el gebyr fr embflering g pkningi f vrer. S. KunsLnerfgfift i1 Cpy-Dn. Kunstnerfgift Li1 Cpy-Dn. TfLge phvsreslven skf der betles 5% i flgeret.svederlg f hmmerslgsprisen med Lilleg f uktinsmkstninger pi Ile nyere dnske g visse udenfndske kunstnere. Disse verker er merket. CD udfr effekterne. Der sl<,pl i-kke svres fgift safrem det enkele kunslverk kster under kr. 170 i hmmersl. S 7. Ktlgisering. Ali slges i den stnd, hvri det- ved hmmerslge-u frefinles. Afbil-dninqer er bft t.il identifiktin g kn ikke nvendes t-i1 vurdering f ^ ^l-f^-- elre,k.lelrres sund. Der kn derfr vre beskdigelser sm ikke kn ses p& billeder. Guguin er ikke ejer men frmidler f effeki:erne gennem Internet ukt.inerne. Guguin e:: ikke nsvrliqt fr fejl eller mnglende plysninger i beskrivelser t effeklerne g der gjives ikke grnt.i hvls effekterne ikke lever p til kbers frventningier. Enhver t byde, br derfr ved selwslm frvisse sig m effekternes stnl. Skulle der efter kobel psta tvivl m det eglhed, skl det strks g senesl L4 dge efter ktinens fslutningi meddeles til det. selskb i Gr-rguin frnhise-keeden hvr effekten er k0bt S&fremL det erkendes t det er en frflskning g L en krrekt beskrivelse ville hve en vsentlig lvere hmmer:slgispris, er kber ^^^^^+ 1A A^-^. serre:;l r-+ ege efter uklinen fslut.ning berett.iqfel til t nnullere S 8. Auktinsbetingelser. Ovennvnte uktinsbetingelser er gldende pl. 5Erem uklj-nsbet.ingel.serne nlrer si-g pa e senere tidspunkl er det til en hver tid de uktinsbet.ingelser pa ridspunktet f r: br-rdgivning, kb el-1er slg sm er g:lden,^1e g ikke de ukinsbetingelser ved itmelling der er gldende. Det er p [ii byder, kober e-iler selger inden fgivelse f bud elfer ved slgi, t kntrllere m eventuele ;endrede uklinsbeingelser. DeLte kn gires ved pa frsiden t Erykke p& linket tilmelding ellei: lntkle en Guguin fleling sm vil fremsend.e betjngelserne p& e- rni 1. Med venlig hi-lsen Guguin. dk

8 't'i' ii} g Ld%'"*A *t* M INISTERIEI FOR FAM ILIE" OG FORBRUGERANTIGGENDER F rb rugerstyrelse n ti Uddnnelsesleder Tin Rihter Klkkekildevej Slngerup!{fiP g r : ; ; {-lt ifi t{-trjls*i'j tr,'*#; fi $. i.,s'&j?l:*? J.nr t FORBRUGERKLAGENIEVNET 8. mrts 2007 Sg42/7-13 MKYMKI Guguin Auktiner ApS - kb f ring Kpi f sgens bi- vi nmder Dem m t fretge en sgkyndig bedmmelse f klgerens ring lg er vedlgt. Vi hr bedt klger m inden 3 uger t sende ringen til Dem. Hvis De ikke mdtger inden f fristen, bedes De give s telefnisk besked. Ved bedmmelsen bedes De besvre fglgende sprgsmel: 1: Spprgsml2: Kn det knstteres, t der er en revne i sfiren? Der nskes en beskrivelse f det knstterede. Hvis 1 besvres bekreftende, hvd mi flrsgen hertil ntges t vere2 2.. Er der tle m en "nturlig" revne (fiture) i stenen? 2.b. Er det mest sndsynligt, t der er tle m en revne frflrsget f brugspivirkning (slg, stgd eller lignende)? 2. Er det sndsynligt, t Arsgen til revnen i stenen hr veretil stede pi leveringstidspunktet? Spr-gsmfrl3: Hvilken betydning hl det eventuelt knstterele fr dngens udseenle g brugsverdi? Sp0rgsmil4: I(n det eventuelt knstterede udbedres? I beleftende tld hvrln. s hvr meget vil det kste inklr-rsiv mms? Hvrledes er ringens velligehllelsestilstnl? Sprgsmil: Af sgens bilg flemgir, t ldgeren stiller sprgsmelstegn ved ringen vzerli. De bedes plyse, hvl ringens verdi er'? Anger'f:lledvej I{Bbenhvn S CVR rrr. ( ]'lf Fx rvr.vlv. frbrug.lk llenvenlelse i vrselenle sger 'f1f Llverlg l0- t2 Ridgivning : r,vwrv. frblng.lk eller lrtline tlf Hver-dge 9-12 Trslg tillige l5-19

9 'j 4 7r,r',1"\ i il*,-r;;rl;.d 1 7: Er der tle m en nyfremstillet ring? Hvilken betydning hr det fr ringens vurdering, vrdi smt genfremstillingspris. B. De bedes m muligt kmmentere pfr tviiten mkring lingens vurdefings- g genfremstillingspris. Vi henviser szerligtil klgerens e-milknespndne med indklgede. Sp0rgsmfll 9: Andre plysninger f betydning fr sgen? Vi nmder m t mdtge Deres bedmmelse m muligt inden 5 uger. Yi gt pmerksm p, t det er vigtigt, t bedgmmelsen sa vidt muligt indehlder en fyldestg4tende redeggrelse fr, hvd der mi ntges t vere irsgen til det, der klges ver. Oplysningerne skl give n&vnet mulighed fr t fgdlre, m vren eller ydelsen er mngelfuld. D det er n&vnet, der trreffer fgrelse i sgen, frrrentes det, t den sgkyndige ikke udtler sig m sgens udfld. Blnketter til brug fr Deres hnrrberegning vedlgges. Ringen skl returneres til klgeren. Udgifter til returnering skl De pifgre Deres hnrrberegning. Med venlig hilsen,"l1.l \4 / \- L-"tO L- I Mri Kpsli-Ibsen ' Fuldmgtig, nd.jur. Tlf E-mil: Side 2

10 iljfifl-am '5 s { Gd Guguin Auktiner Aps - t t. Der er ingen udvendig revne i sfren, der er t indeslutninger g ngle meget tyilelige frvebind, der er synlige med det bitte je. Det ma vrere ngle f disse klgeren ser sm revner. prduklins mkstninger, hvd det enkelte firm beregner sig i vne ved de kun selv! Det er vnsketr'i,gt't"fstsrtfprisen'p&'sfer,reneriringen ddsvrierer=meget. Men-en=pri*,pfl }2 ;.-*l.yrdsfs r.ff "eerigti,gf-gu.ekg. N'y'pris-br il*qni g slet ikke verstigs de- t 1.000kr. der er ngivet, hvis der er tle m en ring f trtsvrende kvlitet. Mn-br"ikke-kumres'dge=en'ringfmindreg'd"kvlitet'g dereftepngiveprispffen"ring'frenr$tillt"ffer-dnske='kvlitetskrv;stn'et'bu*.p&-errny -pris. Ringen hr den kvlitet den hr prissettes herefter unset t det vil kste mere t fremstille en ny i Dnmrk. Den kn vel bre bestill.es igen fr smme sted, her er jb ikke tle m unik. J der er tle m en nyfremstiilet rins 9,.fr", der \*\"^, Tih Rihter Guldsmed msh

11 Erline Brunj'::" i:,j $ f,.=iell Herlev l. Der kn ikke knstteres revner i sfiren 2. De linjer(lyse frvebind) der kn ses i stenen er nturligt frekmmende vrekstlinier. 3. S&dnne vekstlinier er krkteristiskefr nturlige sfirer. A IJd ver frvebsndene ses desuden t tydelige nturskbte indeslutninger. BAde frvebflnd g indeslutningerne er fenmener der er pst&et i frbindelse med stenens dnnelse i nturen, (ntnrens fingerftryk) 5. Der kn ikke knstteres ridser eller ndre mrerker der hr smmenhreng med sener pivirkning. I(rkteristiske vekstlinier i nturlis sfir :'y-.'i/ gemnllg ---'- d,.1-

12 i r tq - H h i _ i + + 1' * :3: 'i r.' r.. i. + t" if: q, ;'fi5is: *:3+*9,r: l Fi lb?1&: ' 'F i:,^,; i* : t u, fl j 9,9, >r: -!l ;i :3. I 9 - t 0 t 1 i C S l d R i e i A s q * j f. *G(., -. : r l, ^ ; Hl, 3 r i '; i I ijtt"q;=! *Ai;*gpgFg: H.le.fl g EqiHq?xg =teihiee'38'e H' EE : *t**ruhi t's:gi$*ig: $ ;;$ fr* r;egiifr3gerh;n*'t+=a;f 4F AE 3*?*qfr: gl$:48 EtgEE r ;e rb tr*=*q: ;Fqqr'+q+t*H H,d E"v[EE;i3 3q ghg:,*riq q*gi.*3bg fiq *[b$9rfi",*+iq ii s;euri1$ ;::efl[r: *sg gr :s3fg3;; F;Aiig*'5i3B fl :A$ggiEi iiih3ff,iqd,h 3"F tg:3flq4 5Efii.+5'3F$ l; s*l;ei1r, dqiqfie,;il+" dl r33f:flfi si{e *g3:9? { *0;sem;U qed+*{:,,x*83 {e 3ifl;Iiii ;;ggf,ffh1i Fs 'B ;;:"ifui; F:38.$F,$,9[$i ;gj[dfhi 3_iq"r;I":EEi qes*q::a 3 EFF{'.qill:F+3F, ilfi.i3i 1;*qfs;F;H1 A -H; 'i :s- X i = *'q (u *E5',* ig r - )-.ri i..!. _0 3 x;,. b B : -J O r t O, u rd 3 C) OJ -' U) A

13 -. F-{ (A) < = <... ('l N OJ OJ,(D,- l "-' d u l - A - i- S t+'9 r :d - 3 vi :.S (! l : : ' : < 9 r 4. :. i ( D = - U X i H ( D r < : ( D f, ( O P H +; i } l A : d 9 - i r ni =.; < F : : ; 0 < ; " r d.; 9, = ( +,ni : ; ; i. = F - X Ci,'.-r Q { D Aq..- hi =.11 ( D = - ; R F : 1 i ( " D - l? s ) F -i'(o (u F Q 3 : tp,3 q \ < : n d : t :r PY:9j, r 9 + d - : - ffxf,5'? } g-5+': I A m q g L J, r ( D u i u 0 f F = nj f.r X <. q ; g - ' ' t f * r ' f t i Y +:f tu =' - [T 9 E J =.n ':r 7, * ;- - ^,b,9,h 7 n i ' :] : ( u j i gla 0 - i = * - J + * 0 j, O J = O - r n. 1 - Y F q O d d I r + " < ^ d : d f- f : = _ u : l d t = r ;, 0 0 : 1 l q d I I : q' -* ) 2. = " ^ R 'i g ;. t u - J ( D :O C! LTD )0 rd i r ^ F - n i -,. : C O J I N t l n, : f rs. q ' C ( D = l y I., - 7i qt ) ( < E ( D ' - r r O < :. = f _ - : p - n ( D i \! s.{ (' < i ^ ' ( t ; Px 0 r x f. : J A ( l f d ( ; i,9 rl (D $: F. - I t,. L ) ( n < ) t'(d eegi$etq$sm g$fgis*;i g iiiegifi *Fi $;E{Afl$f H : K s,s H 3 * il ;g E i i * i s i r : il':i**ilsq:tpf;i; + fi *q ilgii qtr.+;e$5fif,se ' 3 I H qr qh $5 *g;sqg ra q.h p 3 qe g l= i *d',! +5 E i 9 n':9 p -sr; 1" bd te rh fr +Bd i: = = P gqi F :*; Ittf+*er;;rgr: ; ;$ ;;3'qs; gfa+ahigg.fe F s F 1* iqi s; FI ge3*ideif;. irg$ 9 $: + *E- + i- 3 i : :s B e: i ; lg 1fi F +$[r*s f5 I fr ie5fre -: g[ FgsrE'fiq * ql f gh 3li I ;:* $RBIg q m *g i *[*i $rbflg'+ ;-*i : *FeE.gEd$ qi q$'"fx n CD N) -F ) I {,n w::i1w"'"tj1jtti

14 Ui - ; FIi+;n*rgFFFAEi;gs5 giggi gigeggg i*g$g* ilgqg ;illiiee $E-'* EiFgEii iegiiii Iigi i$iiggi; ga + g fr*gieefi iefiffi; Ifg iei$e$e; E; + g Fi3*s1n *+l*;!t$5 igf1g'$ +E ' E gi;giiff,ii[; i?ds i*ei** rlrgff riegg# $*F$ fd$*ffs Egi*rEIE*'**[*u (! (^) \ [) Yi:\:''{*'*fr,'# 4).F

15 0i 4 - l OJ G Q r L ' Z ^ \ t u u f < = ^ tl) d) f D r - (n f, (} tt m - 0 CL (t) (D r{f (t :r. = t ti rd 1 3 {.D :frd m 5 rd f - (D - OJ =. r. J {D - t: - = Q) (D (n i\ f? YF%V.,.trryFffi F, J:

#***x L**#*r. S Electrolux

#***x L**#*r. S Electrolux #***x L**#*r Kendetegn g frdele. PC sftwre til genpldning f betlingskrt. Sikkerhed grnteret ved pertrkft g psswrd r Kftleser med USB prt Krt kn genpldes med vrible belb p til et tilldt mx. belsb Krt kn

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER FRTAGET GRøNÎ MILJø Træer g buske I BY G LAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g d rrkning AF PUL ERIK BRANDER MBD VTßSSNTLIGE BTDIAG AF ßn K NYIIANN EIIKSEN' B ASGER ISEN G JENS THEJSIN 74 Crylus. hssel Crylus

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Husorden for afdeling 11 - Munkevænget.

Husorden for afdeling 11 - Munkevænget. Husrden fr afdeling 11 - Munkevænget. ndledning Denne husrden indehlder regler fr hvrdan lejerne i Svendbrg Andels- Bligfrening skal pføre sig. Vi beder dig huske på at reglerne er fastsat fr at beskytte

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG S 1. TILFELDIGT EKSPERIMENT. SANDSYNLIGHEDSFELT Sandsynlighedsregnirg som matematisk disciplin er oprindeligt opstäet som en teori for hasardspil. De matematiske metoder, som

Læs mere

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere