rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte"

Transkript

1 ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr s :53: :1:45 Beskrivelse Ltnr. DKK Hvidguldsring (18 kt) pyntet med dimnter g en bl8 sfir Sler Hmmerslg Sler Cpy-Dn Frsendelse Ttl til betling 2, s \r,i',1-:'if,,fi'i!

2 d'=9fl8 d{#% r- ffiglftl? f s,) \ f- Lr uguin Autin Ffuse -Ltrtrinrrner: Vurdering: I 1000

3 ffialfr'l*' s{ ffi zh M F1 n H f^/. F\ / f r'l t'j-{ M E V7 R F\ F-.. v{ q \] \\ t - \ < tq \l { N r"r \.q) s tl, 0 IJ s A E D f! :t J u! : I (t ' ] - L L L L q =- - _) A Q t Y l l "GE - 9 -: q *= E P )'i Pe r 3 q P 5 i 31= s ' q Q qp q ir; \ S F d qr.s (g ":> p _! p q) J.q ) f J O -9 E :, G d b ;p E L O - ; E) ^ P PS E ; F5 -.elq q q* EPds ;ddh{,^ d g pj\le H Fh P s d :;E. L O > : s ::.g) E [\ E- ;;E di> : i.::.:.\!-j 'g; 9 y E F

4 "2 ffihl_,*r{.}* s.7. ll /n (J : YJ uj 0)il z:) - Q F q LD uo u?e u_,,, q) 'E) f, <n ) L Q) () :f = E LU (QJ i"\ F ;: v - = <trq) z.gd -- r'1 l i l \ v l-j O (:r) y.= < E < t F \ = z= < : r - E Ltl d) I t Ui^.< ul (/)d z5 < ^ul pr< q. g E 9 q i i J ; i 4 U t > r^! t fi t : l u u > m s E lllliilil lffiilt rffirr rrrrrrrrr rrilirrrr ltillilil ffilt lffil liilililt lffilll ffiffiil beg g)oe S lffiiltffililtlffilllffiltff lililililffiil ililil1i = : e : EsE 5 i Q PSiE x s _: E Xi; u *fl]! 1ffiil ffiiil lffil tffil liffitl.e-e,s; 5 F * e Fs Hs Fs # r f;8 nf d \ q E i -efg gg ]s s F s i- ERE$FSfi; $ES, sus; { F I E H S s f F Etrx$r-Eg HHEHS3rgE _ e; $ F Ts HH gi \ 53 se d\ uz 3 ss AF q$?- s e* s Fg q \ 4 9; qa j ^u =".?s ts H e =3?$ Q$ g S ;4*) x 9 ; d I v 9 : E & H l >ip b'llf ;Ps:. E Y ( d E C g d ;, : 0 \ = H. '- :' s * i g d ; d q s t r qsnr Es. q s A P

5 ffih$$$$1", 3 s I Guguin.dk WW^i {l "1 Side 1 f i Sidste Chernr:e lrlyheder r Tp 10 5 pei I i lete r Onl Gugu in rl $trt I Snrykker: Detljer iletljer Auktinen er lukket Titel: Lt: Shwrnr: Slutter: Tid f ilh:n' St rfnri' Vurde ring: Seneste bud: Hvidquldsring (f B kt) pyntet nred dirnnter g en bl8 sfir Gentfte 10"05" : 1. r45 Auktinen er lukket W,ffi DKK O DKK B.OOO DKK 2.5OO (Budhisrrie) tnf Auktin + Strtside + Seg + Irrfrmtin + Kntkt s + Jb i Guguin + Red Brrret Hvidgu{dsring (l-b kt) pyntet nred rp wesseltn dimnter (slibrring: brillnt/bguette) (0,20 (Klrhed; VS) g en bl3 sfir (slibninqi vl fetl:erel) (1,00 t). tute<lftger (:ertifikt fr 1nsl extrr'getnlg g dintntgrdere r F.G.G med vur<leret gelrfrmstillingspris (frsikringspris) k O t7,25 Str. 54. Medlemmer t;t't;*r,,ffi + O""rr'n, + Deres Side + Tilmeiding + Knt Velkmmen {rbus Klik fr t lgge f Annner fr Ggle.S_pr4Q%:70% p smykker Kb guld- g slvsmykker til grssist priser g spr mnge penge Annrrer pa rietie t,rtb"r"t-r"fi,gn E- {+f.l:; i I l'?- Lej Iuksus sq,rr-rnethus i Slkhus med plds til & pers, 2 Lm, fr strnden, by{sd i f np$, d esi'3lr-s7 rlrsbl*i, qqllvnf ffre, 2 ffdskxnrddvd. $.u{,?tltn!'e:':,rm Aukl:ilrer fr Anlil<rnesseil h f ln ://r,r,'ww. rt r r ''r r ir. t'l k l l ',f i n l X. A P Vi e'v lle r-n st r,ti) -=70 5 gzl I 7-05-r00r

6 ) 1,'r'i'fstin Hlst Riis (FS {3,'dlr*P:.AA t{ "",.{ u Fr: Seneit: Til: Ernne: dm guguin,dk 11. nvember :38 ffi Din regist.rering er mdtget g vit blive behnllel vist nedenfr: Brugernvn: hr123 Psswrd: srwlbb Kundenrrmmer: Di J- hrrrn-n:1/n nfi n qqr^rn r.1 ^r Dib psswrd er blevet genereree f en mpuler. Det kn derfr vere, r ndre dit. psswrd, hvilket du kn gre ved t klikke pa: ht Lp : / /'r'rww. gugu in. dk / Membership / XIIDChng:e p s swrd.. sp S.dn kber du hs gug-uin. dk BesLem frst hvilken vre, du vil byde pd. til den det.ljerede beskrivel-se f vren, hvr du kn se, hwd neste mulige bud er g hvr det.be kn fgives. Hvis dil. bud bliwer verbudl, vil du mdtge en emil- med. infrmti-n derm- Du kn g:s. vlge t benytle dig f vres utbud-servie, der fung.erer saledes: Du indtster det mx. sm du vil give fr wren, hvrefter vi vil byde fr dig, L.,^+ --** Jl L *" rrver.gdrrgi Ctrtr seneste bud bliver verbudt.. f Lilfelde f t dit mx. belob bliver werbudt, vil du mdtge mil herm. Denne serwie medfrer, L du ikke selv behdver -+ f ^^*^ J; - ^A L rgge rg p vres system fr L fgive bud. Hvis hmmerslgel g&r LiI dig ved endt. ukti-n, mdt.ger du en mil med vifkdr fr - trl^*ts-; *- ^- -r drtrelrll.rrlrg ()g lregnng'. Du bedes vere pmrksm pa, t dit. bud bliver Lillgt 25>" L sfrmkstninger rnklusiv mrns. nmlzni-ninn^- Det betyder, ^ i: l.wis du byder kr. 1000, vif der blive ti1lg1, smlede er{!rry e! kr Derudver vil- vrer med beteqnelsen Pq D eller dds blive f il'lnl- 59 i i-rnnrr n^ ^-l-^-f'-{.^-^* Irr--:- L--J--- --py Dn-mksLninger. (Hvis budsummen er under DKK l--70, skl der ikke svres denne fgift,) - (-t rrli n --*-,-*-..ir AlrLF i ^n- AukLinsbetingeJse r S 1- Budgirming'. er den byde::, ler f&.r hmmersfget.. Kun bydere ler hr identifieret sig g faet et kundenurnmer kn byde. Guguin.dk ln p. frlngende bede byder m L. dkumentere deres bet-lj-ngsevne. rlrrrrin r-llz dr -f t il lrerel' i- L{VSL i.rf Lil t nph.e -r*uee 1_ ul.'(-fn1 er r --, _*Lt/ hrl,t IIVIS hr,: - n3 Fnr1155d5 [J_i j-kke tilstrkkelig'sikkerhel l_oii4-_r_-^.^_ er stillet. elj-er en pssende. nt betling hr funlelsted. Guguin.dk kn gs5, s&frerni: en minimumspris, vel en menneskeligi eller mskinel fejl j-kke er nterel e-l}er er nteret frkert, negte t ept.ere 1e indkmne bud fr en -.,1-F.i^- ^-,,-..-l ur\lrtr. urlgurn.dk beslemrner verbr.rddets si:orrelse g E.r;ef fer Ii-geIeles i lle twivls Lilflle m br,rdgi-lminqyen. VeCl tilmelding eptere byder l- Gugr,iin,dk kn fremsende infrrniiner p mil mkrinq nyheler p Guguj,n.lk S 2- Betl-1n9. er hnimerslgsprissn rnei Lilleq f 25% i ltinsmkstninger inr-rlr jrr :F-j -t fr ktinsnunre, ler hndles i brugtrnms. Ved et buil pa kr. 1000, vll der blive tilltyt kr. 250 i snrlele rrkt-insmkstni-ngei:. \.iiss kll-gnurnre hnd-les efter s::l"ig-e regiler t.i1 fuldmms, s& ud.rrer ukiinsmkstn.ingerne pa 2O%, l'rn nnm ni 25"< f hmmerslg g ukt.insmjslninger. Hvil.ke kt.lgnr-rmre ier slges Li1 fuldmins fremg&r f netktlgel- med il'kr eller/g nden -ngi-vej-se. Dnske rnmsregistrerede kbere skl verfr s plyse deres SE-nu-mnler, d, let skl :nfdrq na r:l Fkturer, hvr vren kbes i fuld mms. Fr udenl-ndske kry'be-re qlder der serlige regler: f :: fgift.sf:ritgef se jf. S 3. Afgj_ft-sfritgelse rnftj--er ikke EU-priwte kbere, sril ligest_ij_1es mel l.,nsl<e k:sbere jf ' Lv L24 rn hndef rnel- b-r;ugte v.rerr kunstg;enstnle, :;rnj-ettbjejr-e-r g

7 trp H L#4'tft :-1,) rlvrteter, Kdbesummen frflder t.i1 betlingi ved hmmerslget-. Betling kn f rnde.'umiddelbrt efter uktinen g under Lle mslndjgheder skl betling finde sed senest 3 dge efter uktinen er fsluttet. Betles ikke rettidrgt, skl der svres rente herf med 2% pr. pabeg.yndt maned. Betles g renter ikke inden 3 dge efter t Guguin.dk hr fsendt pakrv herm uil kber er Guguin.dk l-rrfrini- Fi I u f Y v u L r J _ L nnull-ere kbet g brlslge det kbte p ny uktin eller underh&nden g fkreve kber ethvert pst&et Lb. EL eventuell verskud tilflder: den der hre indleveret del- kbte tif uktin. ir:r r:rn nir j^t.fdende kber tilgdehvender Er slg f ef fekler hs Guguin.dk, er Guguin.dk beretiget tif t brt.slge sadnne ef fekter pa ukti-n hs Guguin.dk eller hs tredjemnd, uden t vre bunden f den misl-ighldende fstst mlnimumspris. 1 Den mislighldende k0ber er ikke berettiget til t kreve effeki-erne inlleveret til slg udleveret, sa lenge frflden gld Lil Guguin.dk ikke er betlt, unset vrdien f s&dnne effekt.er m&lle nses t. verstige frflden ge1d. Enhver tvist vedrrende indlevering, kb, betling eller fregning er lene et mellemvrende imellem kunden g del shw-rm hvr vren er prettet g udbudt. Hvert shw-rm er en frnhlet.qer g selvstndig juridisk enhed. Enhver tvist kn p& ingen m&de vedrrer ndre frnhiset.gere eller shw-rms indenfr www,guguin.dk uklinerne. Udenlndske kbere med bpl uden fr EU g sm pfylder nedennvnte betingelser betler 20% f 1-rrmmreT ^^^r ^^ bliver ikke befst.et. med dnske fgif ter. sm er mmsregistreret. i et ndet EU*lnd, frilges fr t betle dnsk mms, n&r mmsregist.reringen dkumenteres verfr Guguin.dk, sm skl psfre mmsnummeret p& fkturen til kober, smt privte kbere med bpel uden fr EU, nar frsendelsen f effekterne sker gennem en f Guguin.dk gdkend speditr. s 4 ltrllrzrinn. Kbesummen skl vre betlt, inden det kn udleveres til kberen. DeE koble henligger fr hmmerslget fr kbers regning g risik. vrer der er betlt men ikke fhentet, vil efter 3 m.neder blive videreslgt fr kbers regning ved uktin eller under handen- F"r vrer der ikke er fhentet senest B d efter krlh rri j 1-r'l i rrp ve nnkrprrel- vt,i!!dvsu.1- Eu nnhrrri u}jlsvq!rrrvrvslj!. nn< rrrr S 5- Frsendelse. SAfremt Guguin.dk patger sig t embllere gi fremsende vrer, sker det p5 kbers regning g risik. Guguin.dk kn ikke drges til nsvr fr skder frvldt pa kbte vrer under frsendelse ef ler fr frsr.rundrre vrer. Der betl-es el gebyr fr embflering g pkningi f vrer. S. KunsLnerfgfift i1 Cpy-Dn. Kunstnerfgift Li1 Cpy-Dn. TfLge phvsreslven skf der betles 5% i flgeret.svederlg f hmmerslgsprisen med Lilleg f uktinsmkstninger pi Ile nyere dnske g visse udenfndske kunstnere. Disse verker er merket. CD udfr effekterne. Der sl<,pl i-kke svres fgift safrem det enkele kunslverk kster under kr. 170 i hmmersl. S 7. Ktlgisering. Ali slges i den stnd, hvri det- ved hmmerslge-u frefinles. Afbil-dninqer er bft t.il identifiktin g kn ikke nvendes t-i1 vurdering f ^ ^l-f^-- elre,k.lelrres sund. Der kn derfr vre beskdigelser sm ikke kn ses p& billeder. Guguin er ikke ejer men frmidler f effeki:erne gennem Internet ukt.inerne. Guguin e:: ikke nsvrliqt fr fejl eller mnglende plysninger i beskrivelser t effeklerne g der gjives ikke grnt.i hvls effekterne ikke lever p til kbers frventningier. Enhver t byde, br derfr ved selwslm frvisse sig m effekternes stnl. Skulle der efter kobel psta tvivl m det eglhed, skl det strks g senesl L4 dge efter ktinens fslutningi meddeles til det. selskb i Gr-rguin frnhise-keeden hvr effekten er k0bt S&fremL det erkendes t det er en frflskning g L en krrekt beskrivelse ville hve en vsentlig lvere hmmer:slgispris, er kber ^^^^^+ 1A A^-^. serre:;l r-+ ege efter uklinen fslut.ning berett.iqfel til t nnullere S 8. Auktinsbetingelser. Ovennvnte uktinsbetingelser er gldende pl. 5Erem uklj-nsbet.ingel.serne nlrer si-g pa e senere tidspunkl er det til en hver tid de uktinsbet.ingelser pa ridspunktet f r: br-rdgivning, kb el-1er slg sm er g:lden,^1e g ikke de ukinsbetingelser ved itmelling der er gldende. Det er p [ii byder, kober e-iler selger inden fgivelse f bud elfer ved slgi, t kntrllere m eventuele ;endrede uklinsbeingelser. DeLte kn gires ved pa frsiden t Erykke p& linket tilmelding ellei: lntkle en Guguin fleling sm vil fremsend.e betjngelserne p& e- rni 1. Med venlig hi-lsen Guguin. dk

8 't'i' ii} g Ld%'"*A *t* M INISTERIEI FOR FAM ILIE" OG FORBRUGERANTIGGENDER F rb rugerstyrelse n ti Uddnnelsesleder Tin Rihter Klkkekildevej Slngerup!{fiP g r : ; ; {-lt ifi t{-trjls*i'j tr,'*#; fi $. i.,s'&j?l:*? J.nr t FORBRUGERKLAGENIEVNET 8. mrts 2007 Sg42/7-13 MKYMKI Guguin Auktiner ApS - kb f ring Kpi f sgens bi- vi nmder Dem m t fretge en sgkyndig bedmmelse f klgerens ring lg er vedlgt. Vi hr bedt klger m inden 3 uger t sende ringen til Dem. Hvis De ikke mdtger inden f fristen, bedes De give s telefnisk besked. Ved bedmmelsen bedes De besvre fglgende sprgsmel: 1: Spprgsml2: Kn det knstteres, t der er en revne i sfiren? Der nskes en beskrivelse f det knstterede. Hvis 1 besvres bekreftende, hvd mi flrsgen hertil ntges t vere2 2.. Er der tle m en "nturlig" revne (fiture) i stenen? 2.b. Er det mest sndsynligt, t der er tle m en revne frflrsget f brugspivirkning (slg, stgd eller lignende)? 2. Er det sndsynligt, t Arsgen til revnen i stenen hr veretil stede pi leveringstidspunktet? Spr-gsmfrl3: Hvilken betydning hl det eventuelt knstterele fr dngens udseenle g brugsverdi? Sp0rgsmil4: I(n det eventuelt knstterede udbedres? I beleftende tld hvrln. s hvr meget vil det kste inklr-rsiv mms? Hvrledes er ringens velligehllelsestilstnl? Sprgsmil: Af sgens bilg flemgir, t ldgeren stiller sprgsmelstegn ved ringen vzerli. De bedes plyse, hvl ringens verdi er'? Anger'f:lledvej I{Bbenhvn S CVR rrr. ( ]'lf Fx rvr.vlv. frbrug.lk llenvenlelse i vrselenle sger 'f1f Llverlg l0- t2 Ridgivning : r,vwrv. frblng.lk eller lrtline tlf Hver-dge 9-12 Trslg tillige l5-19

9 'j 4 7r,r',1"\ i il*,-r;;rl;.d 1 7: Er der tle m en nyfremstillet ring? Hvilken betydning hr det fr ringens vurdering, vrdi smt genfremstillingspris. B. De bedes m muligt kmmentere pfr tviiten mkring lingens vurdefings- g genfremstillingspris. Vi henviser szerligtil klgerens e-milknespndne med indklgede. Sp0rgsmfll 9: Andre plysninger f betydning fr sgen? Vi nmder m t mdtge Deres bedmmelse m muligt inden 5 uger. Yi gt pmerksm p, t det er vigtigt, t bedgmmelsen sa vidt muligt indehlder en fyldestg4tende redeggrelse fr, hvd der mi ntges t vere irsgen til det, der klges ver. Oplysningerne skl give n&vnet mulighed fr t fgdlre, m vren eller ydelsen er mngelfuld. D det er n&vnet, der trreffer fgrelse i sgen, frrrentes det, t den sgkyndige ikke udtler sig m sgens udfld. Blnketter til brug fr Deres hnrrberegning vedlgges. Ringen skl returneres til klgeren. Udgifter til returnering skl De pifgre Deres hnrrberegning. Med venlig hilsen,"l1.l \4 / \- L-"tO L- I Mri Kpsli-Ibsen ' Fuldmgtig, nd.jur. Tlf E-mil: Side 2

10 iljfifl-am '5 s { Gd Guguin Auktiner Aps - t t. Der er ingen udvendig revne i sfren, der er t indeslutninger g ngle meget tyilelige frvebind, der er synlige med det bitte je. Det ma vrere ngle f disse klgeren ser sm revner. prduklins mkstninger, hvd det enkelte firm beregner sig i vne ved de kun selv! Det er vnsketr'i,gt't"fstsrtfprisen'p&'sfer,reneriringen ddsvrierer=meget. Men-en=pri*,pfl }2 ;.-*l.yrdsfs r.ff "eerigti,gf-gu.ekg. N'y'pris-br il*qni g slet ikke verstigs de- t 1.000kr. der er ngivet, hvis der er tle m en ring f trtsvrende kvlitet. Mn-br"ikke-kumres'dge=en'ringfmindreg'd"kvlitet'g dereftepngiveprispffen"ring'frenr$tillt"ffer-dnske='kvlitetskrv;stn'et'bu*.p&-errny -pris. Ringen hr den kvlitet den hr prissettes herefter unset t det vil kste mere t fremstille en ny i Dnmrk. Den kn vel bre bestill.es igen fr smme sted, her er jb ikke tle m unik. J der er tle m en nyfremstiilet rins 9,.fr", der \*\"^, Tih Rihter Guldsmed msh

11 Erline Brunj'::" i:,j $ f,.=iell Herlev l. Der kn ikke knstteres revner i sfiren 2. De linjer(lyse frvebind) der kn ses i stenen er nturligt frekmmende vrekstlinier. 3. S&dnne vekstlinier er krkteristiskefr nturlige sfirer. A IJd ver frvebsndene ses desuden t tydelige nturskbte indeslutninger. BAde frvebflnd g indeslutningerne er fenmener der er pst&et i frbindelse med stenens dnnelse i nturen, (ntnrens fingerftryk) 5. Der kn ikke knstteres ridser eller ndre mrerker der hr smmenhreng med sener pivirkning. I(rkteristiske vekstlinier i nturlis sfir :'y-.'i/ gemnllg ---'- d,.1-

12 i r tq - H h i _ i + + 1' * :3: 'i r.' r.. i. + t" if: q, ;'fi5is: *:3+*9,r: l Fi lb?1&: ' 'F i:,^,; i* : t u, fl j 9,9, >r: -!l ;i :3. I 9 - t 0 t 1 i C S l d R i e i A s q * j f. *G(., -. : r l, ^ ; Hl, 3 r i '; i I ijtt"q;=! *Ai;*gpgFg: H.le.fl g EqiHq?xg =teihiee'38'e H' EE : *t**ruhi t's:gi$*ig: $ ;;$ fr* r;egiifr3gerh;n*'t+=a;f 4F AE 3*?*qfr: gl$:48 EtgEE r ;e rb tr*=*q: ;Fqqr'+q+t*H H,d E"v[EE;i3 3q ghg:,*riq q*gi.*3bg fiq *[b$9rfi",*+iq ii s;euri1$ ;::efl[r: *sg gr :s3fg3;; F;Aiig*'5i3B fl :A$ggiEi iiih3ff,iqd,h 3"F tg:3flq4 5Efii.+5'3F$ l; s*l;ei1r, dqiqfie,;il+" dl r33f:flfi si{e *g3:9? { *0;sem;U qed+*{:,,x*83 {e 3ifl;Iiii ;;ggf,ffh1i Fs 'B ;;:"ifui; F:38.$F,$,9[$i ;gj[dfhi 3_iq"r;I":EEi qes*q::a 3 EFF{'.qill:F+3F, ilfi.i3i 1;*qfs;F;H1 A -H; 'i :s- X i = *'q (u *E5',* ig r - )-.ri i..!. _0 3 x;,. b B : -J O r t O, u rd 3 C) OJ -' U) A

13 -. F-{ (A) < = <... ('l N OJ OJ,(D,- l "-' d u l - A - i- S t+'9 r :d - 3 vi :.S (! l : : ' : < 9 r 4. :. i ( D = - U X i H ( D r < : ( D f, ( O P H +; i } l A : d 9 - i r ni =.; < F : : ; 0 < ; " r d.; 9, = ( +,ni : ; ; i. = F - X Ci,'.-r Q { D Aq..- hi =.11 ( D = - ; R F : 1 i ( " D - l? s ) F -i'(o (u F Q 3 : tp,3 q \ < : n d : t :r PY:9j, r 9 + d - : - ffxf,5'? } g-5+': I A m q g L J, r ( D u i u 0 f F = nj f.r X <. q ; g - ' ' t f * r ' f t i Y +:f tu =' - [T 9 E J =.n ':r 7, * ;- - ^,b,9,h 7 n i ' :] : ( u j i gla 0 - i = * - J + * 0 j, O J = O - r n. 1 - Y F q O d d I r + " < ^ d : d f- f : = _ u : l d t = r ;, 0 0 : 1 l q d I I : q' -* ) 2. = " ^ R 'i g ;. t u - J ( D :O C! LTD )0 rd i r ^ F - n i -,. : C O J I N t l n, : f rs. q ' C ( D = l y I., - 7i qt ) ( < E ( D ' - r r O < :. = f _ - : p - n ( D i \! s.{ (' < i ^ ' ( t ; Px 0 r x f. : J A ( l f d ( ; i,9 rl (D $: F. - I t,. L ) ( n < ) t'(d eegi$etq$sm g$fgis*;i g iiiegifi *Fi $;E{Afl$f H : K s,s H 3 * il ;g E i i * i s i r : il':i**ilsq:tpf;i; + fi *q ilgii qtr.+;e$5fif,se ' 3 I H qr qh $5 *g;sqg ra q.h p 3 qe g l= i *d',! +5 E i 9 n':9 p -sr; 1" bd te rh fr +Bd i: = = P gqi F :*; Ittf+*er;;rgr: ; ;$ ;;3'qs; gfa+ahigg.fe F s F 1* iqi s; FI ge3*ideif;. irg$ 9 $: + *E- + i- 3 i : :s B e: i ; lg 1fi F +$[r*s f5 I fr ie5fre -: g[ FgsrE'fiq * ql f gh 3li I ;:* $RBIg q m *g i *[*i $rbflg'+ ;-*i : *FeE.gEd$ qi q$'"fx n CD N) -F ) I {,n w::i1w"'"tj1jtti

14 Ui - ; FIi+;n*rgFFFAEi;gs5 giggi gigeggg i*g$g* ilgqg ;illiiee $E-'* EiFgEii iegiiii Iigi i$iiggi; ga + g fr*gieefi iefiffi; Ifg iei$e$e; E; + g Fi3*s1n *+l*;!t$5 igf1g'$ +E ' E gi;giiff,ii[; i?ds i*ei** rlrgff riegg# $*F$ fd$*ffs Egi*rEIE*'**[*u (! (^) \ [) Yi:\:''{*'*fr,'# 4).F

15 0i 4 - l OJ G Q r L ' Z ^ \ t u u f < = ^ tl) d) f D r - (n f, (} tt m - 0 CL (t) (D r{f (t :r. = t ti rd 1 3 {.D :frd m 5 rd f - (D - OJ =. r. J {D - t: - = Q) (D (n i\ f? YF%V.,.trryFffi F, J:

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

()u. r-g. ro!-z o= Årsrappo rt 2OL4. x 'n\rj S CUR. CVR-n r. 280!2470. u z{ \; o. cyr:3234 4720 Tll:46325632 Fox 4632 5631

()u. r-g. ro!-z o= Årsrappo rt 2OL4. x 'n\rj S CUR. CVR-n r. 280!2470. u z{ \; o. cyr:3234 4720 Tll:46325632 Fox 4632 5631 M r Reviln AIS Regisiierede Revldier Ledrebrg Allå l3i 4 Rskilde cyr:3234 472 Tll:46325632 Fx 4632 5631 revisr@meirevisin.dk!ilww.merreviln.dk MfDfEM ÅT AANSKT NfVIOR[R F5K* r!-z = Ø9 >r () M; r-g OF E=

Læs mere

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99.

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99. Det Dnske Spejderkorps Regnskb: 212-1-1-212-12-31 Driftsregnskb Indtcegter Reliseret Budget Medlemskontinqenter 96.725 93. Tilskud fr Kommunen Lokletilskud Medlemstilskud *1 Kursustilskud *3 Andre tilskud

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@ EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej 14-92 Infnterivej 14-32 8930 Rnders N@ Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro 27.02.09 nlbudsnr. 106097 vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

'4? +('o* * i,t +a j o r G -., #-)i;:{tt plt('il->9a;;?$\,+

'4? +('o* * i,t +a j o r G -., #-)i;:{tt plt('il->9a;;?$\,+ l "tr qp '4? +('* * i,t +a j r G -, #-)i;{tt plt('il->9a;;?$\,+ O S'* * {5ts'* + -F1, t F 5 e a-ld \-t/ [ 1q 'y;aaf 9Jysr f 1r? +qt*u,at*trtn+t!k i i ri'* q'rs a'e ii'9 >- e E'44I?tt 'r + * *-" r -isir+e,t"ps-{aits-,)9'

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Opgørelse af forbedri ngsværdier

Opgørelse af forbedri ngsværdier 305 Opgrese rberi ngsværier ( r ( 9r Askrivningskrve % 90 BO 70 ; q r æ q r 0 50 40 30 20 10 0 35 An ) Askrivningskrven er en grisk isin hvrn rberinger i en nesbig skrives ver rskeige år. Krven brges i

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE ffiff 4 Å +t+ I I * g# ii ** ilåf i TI 5 C V IT T IOI KøiilHAVil (CAPNIIAON) JUN 3. - 4,- 5. 2005 VJL Mdern Squre Dne Pul Bristw, Brn Wise, USA! '** :rrs**"t B Lne Blume, DK '' r: " ;M : å,' Kenny Reese,

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin.

Facit B1. Kryds &. bolle BI, FACIT. Find led. Han var gnaven. (3) Vi moder kl. 8:30. (3) Hallen har en tennisbane. (3) Per fik en flaske vin. Kryds &. blle BI, FACIT Facit B1 Find led. Set blle (O) under verballed, kryds () under subjekt, g stregl under andre led. HUSKaL verballed er det sartlme sm udsagnsled, g subj ekt er det santme sm grundled.

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold

strandb;-ggelinie - ttf. 56488856 - mail chriverst??tdcadsl.dk - Kort over området med eksisterende forhold Eksisterende forhold Forretningsplan og visionsplanfor udvikling af Sannes Familiecamping og Strandlunden,g Farniliecantping. Eksisterende forhold,l\ Kort over området med eksisterende forhold Sannes Familiecamping - Kilde:

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Registrering af forurenet jord

Registrering af forurenet jord Regin Hvedstaden Kncern Milj Regin Hvedstaden Kngens Vange 2 3400 Hillerd Registrering af frurenet jrd Osterbrgade 226-238 g Carl Nielsens,{1161-5 2100 Ksbenhavn A Matrikel nr.5627 Udenbys Klredeb Kvarter.

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Skitseforslag. Nyt toilet og bad på 1. sal. Rendevænget 1, Smørumnedre, 2760 Måløv. Nørre Boulevard 37, 2, 4600 Køge Mail: dennis@lykkefenger.

Skitseforslag. Nyt toilet og bad på 1. sal. Rendevænget 1, Smørumnedre, 2760 Måløv. Nørre Boulevard 37, 2, 4600 Køge Mail: dennis@lykkefenger. Nørre Bulevrd 37, 2, 4600 Køge Mil: dennis@lykkefenger.dk Nyt tilet g bd på 1. sl,, 2760 Måløv NO. Nyt tilet g bd. Skitsefrslg Nørre Bulevrd 37, 2, 4600 Køge Mil: dennis@lykkefenger.dk PROJEKTET Nyt bd

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Ratebeløb NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN

Ratebeløb NÆRMERE OPLYSNINGER - SE VENLIGST BAGSIDEN .. *.*..,. AM c KØ1bem~avnsKmmune erservice pkrævning & ejen t Nyrpsga 11;1)9-tCIbenhavn V ~ Girkntnummer 0401749. PBS-kreditrnr. 00749508 - grp. 00188. PBS-kundenr.: Se indbetalingskrt. Mdtager 1015100004703

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev.

{l^\l. Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET. Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev. i {l^\l Fonenue ERSTYREt-sEN AFGORELSE FRA FORBRU GERKLAGBN,4BVNET Sag 642/7-136 MKI/MKI Klager: Indklagede: Gauguin Auktioner ApS Vesterlundvej l5 2730 Herlev Klageemne: Nrcvnets sagkyndige: Kgb af ring

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

Forblad. Nogle Pladeformler. K.W. Johansen. Tidsskrifter. BSM 4 1 Bygningsstatiske Meddelelser

Forblad. Nogle Pladeformler. K.W. Johansen. Tidsskrifter. BSM 4 1 Bygningsstatiske Meddelelser Forbd Noge Pdeformer K.W. Johnsen Tidsskrifter BSM 4 1 Bygningssttiske Meddeeser 1932 NOGLE PLADEFORMLER AF K. W.JOHANSEN Som Eksemper p den prktiske Anvendese f Brudinieteorien og i Særdeeshed p Arbejdsigningen

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere