Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie"

Transkript

1 Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der siden 1968 hr været et helt ndet sygdomsbillede i den lokle befolkning i Avnersuq end tidligere, herunder et forhøjet ntl kræfttilfælde (Grønlnds Hjemmestyre 2006). I mngel f dt fr før 1968 er formålet med denne registerundersøgelse t undersøge, om der i perioden kn påvises ændringer i smlet dødelighed, nturlige dødsfld og dødsfld forårsget f kræft smt i forekomsten f lle former for kræft, lungekræft og kræft, der hr smmenhæng med rdioktiv eksponering, og tilsvrende om der kn påvises forskelle mellem Avnersuq og resten f Grønlnd. Anlyserne er foretget med udgngspunkt i de to lndsdækkende registre Dødsårsgsregisteret og Cncerregisteret. Der er tidligere gennemført flere nlyser f dødelighed og kræftforekomst blndt personer, der rbejdede på Thule Air Bse, d B-52 flyet forulykkede. Selvom der blev fundet en øget forekomst f visse dødsårsger og kræftformer i denne gruppe i smmenligning med den dnske befolkning, så vr der ingen forskel i forhold til personer, der rbejdede på bsen forud for ulykken, og ikke noget der tydede på et ændret sygdomsmønster på grund f rdioktiv stråling (Juel 1992, 1994, 1995, 1996; Juel et l. 2005; Storm 1987, Storm og Engholm 1993). Den bygd, der ligger nærmest ved nedstyrtningsstedet, er Moriusq, og efter Selvstyrets ønske er befolkningen her undersøgt seprt. Der er dog meget få indbyggere i Moriusq, og den sttistiske styrke f nlysen er derfor lv. Det er derfor vlgt også t nlysere befolkningen i hele Avnersuq. Som smmenligningsbefolkninger er vlgt dels befolkningen i bygderne i Qsuitsup Kommuni, dels hele den grønlndske befolkning. Der er ltså tle om smmenligninger f dødelighed og kræftforekomst i fem befolkningsgrupper jf. oversigten nedenfor. Når Moriusq Anlysegrupper Moriusq kohorten. Alle personer, der i perioden 21. jnur 1968 til 31. december 2007 på et eller ndet tidspunkt hr hft folkeregisterdresse i Moriusq. Disse nlyseres i et kohortedesign, dvs. t de følges individuelt op i både det grønlndske og dnske dødsårsgsregister, med sttus i CPR-registeret og i Cncerregisteret (280 personer). Kontrolgrupper Qsuitsup bygder. Befolkningen i bygderne i Qsuitsup Kommuni minus Avnersuq (4516 personer i gennemsnit for lle årene). Levevilkårene for denne gruppe minder på mnge punkter om levevilkårene i Avnersuq. Moriusq tværsnit. Personer, der ktuelt (det pågældende år) hvde bopæl i Moriusq (57 personer i gennemsnit for lle årene). Hele Grønlnd. Befolkningen i hele Grønlnd ( personer i gennemsnit for lle årene). Avnersuq. Den smlede befolkning i den tidligere Avnersuq kommune (Qnq, Svissivik, Qeqertt, Moriusq, Siorpluk) (766 personer i gennemsnit for lle årene).

2 kohorten herefter omtles, menes der lle personer, der på et eller ndet tidspunkt hr boet i Moriusq, mens der med Moriusq tværsnit menes de personer, der i et givet år boede i Moriusq. Kun personer født i Grønlnd indgår i nlyserne, d det lngt overvejende er i denne gruppe, t en eventuel eksponering kn hve fundet sted. Undtget herfr er dog personer, der på et tidspunkt hr været bost i Moriusq (Moriusq kohorten). Oplysning om fødested er indhentet fr CPR registeret. Alle nlyserne er gennemført smlet for mænd og kvinder, d der er tle om meget få dødsfld og få tilfælde f kræft i Avnersuq. En opsplitning f mterilet ville reducere nlysernes sttistiske styrke uhensigtsmæssigt meget og dermed vnskeliggøre en tolkning f resultterne. Yderligere oplysninger om registerundersøgelsen mteriler og metoder fremgår f bilg 2. Resultter Dødelighed Totl dødelighed Tbel 1 viser de ldersstndrdiserede dødelighedsrter for lle dødsårsger pr personår for de fem popultioner. For hele perioden vr dødeligheden 10,5 pr i Moriusq kohorten, 11,7 i Moriusq tværsnit, 8,3 i Avnersuq, 8,7 i bygderne i Qsuitsup Kommuni og 8,7 i hele Grønlnd. Der vr således en gnske let øget dødelighed i de to Moriusq befolkninger, men de sttistiske test viser, t der er meget stor usikkerhed på rterne for de to befolkninger, idet sikkerhedsintervllerne er brede, og lle p-værdier er lngt større end 0,05. Der er således ikke belæg for t postulere en forskel i dødelighed. For hele Grønlnd såvel som for bygderne i Qsuitsup Kommuni vr den smlede dødelighed med sttistisk sikkerhed ftget fr begyndelsen til slutningen f den undersøgte periode. I modsætning hertil steg dødeligheden i de to Moriusq befolkninger. For Moriusq tværsnit vr stigningen sttistisk sikker. Nedenfor bliver de forskellige dødsårsger gennemgået nærmere for t fklre, om dette kn skyldes en effekt f plutonium. Tbel 1. Aldersstndrdiserede dødelighedsrter pr personår for personer født i Grønlnd. Alle dødsfld. Stndrdiseret til befolkningen i Grønlnd med 95% sikkerhedsintervl. Inden for kommunlinddelingen b Ekskl. 1998, hvor registrering f dødsfld på by og bygd vr mngelfuld. Moriusq kohorten Moriusq tværsnit b Avnersuq Qsuitsup bygder b Hele Grønlnd Antl dødsfld Personår Stndrdiserede rter (95% sikkerhedsintervl) (1,2-10,8) 6,9 (0,7-13,2) 8,9 (6,7-11,1) 9,7 (8,7-10,7) 10,1 (9,7-10.4) (4,7-15,4) 10,1 (3,2-17,0) 7,4 (5,5-9,2) 9,3 (8,3-10.3) 9,3 (9,0-9,6) ,4 (4,6-14,2) 22,6 (4,8-40,4) 8,4 (6,5-10,4) 7,6 (6,8-8,5) 8,3 (8,1-.8,6) ,4 (7,7-17,1) 22,5 (4,6-40,3) 8,2 (6,2-10,2) 6,6 (5,8-7,4) 7,2 (7,0-7,5) ,5 (7,9-12,7) 11,7 (7,2-16,1) 8,3 (7,3-9,3) 8,7 (8,3-9,2) 8,7 (8,5-8,8) p for trend >0,10 0,02 >0,10 <0,0001 <0,0001 p (smmenlignet med bygder i Qsuuitsup) >0,10 >0,10 >0,10 p (smmenlignet med hele Grønlnd >0,10 >0,10 >0,10

3 Dødelighed f nturlige årsger En eventuel effekt på dødeligheden f forurening med plutonium eller ndre rdioktive stoffer må forventes t give sig udtryk i dødeligheden f sygdom, de såkldte nturlige eller ikke-voldelige årsger. Moriusq og Avnersuq vr der ingen tidsmæssige ændringer. Det betyder, t den stigning i den smlede dødelighed i Moriusq kohorten og Moriusq tværsnit, som fremgik f tbel 1, skyldes voldelige årsger (ulykker, selvmord og drb) og ltså ikke plutonium. Som for dødeligheden f lle årsger vr der ingen forskel på dødelighedsrter for nturlige dødsårsger i de to Moriusq befolkninger smmenlignet med bygderne i Qsuitsup Kommuni eller med hele Grønlnd (tbel 2). I Avnersuq som helhed vr der derimod en sttistisk sikker lvere dødelighed smmenlignet både med bygderne i Qsuitsup Kommuni og med hele Grønlnd. Dette skyldtes primært en lvere dødelighedsrte i perioden For de øvrige tidsperioder vr der ingen forskel. For både Qsuitsup bygder og hele Grønlnd sås et sttistisk sikkert fld i dødeligheden f nturlige årsger fr begyndelsen til slutningen f den undersøgte periode. For Dødsårsger Tbel 3 viser det fktiske ntl dødsfld f den pågældende årsg i Moriusq kohorten og det forventede ntl, hvis dødelighedsrterne vr de smme som i Qsuitsup bygder. De to tl divideret med hinnden giver Obs/Exp rtio (observed/expected rtio), der er 1, hvis dødeligheden er ens i de to befolkninger. Hvis rtioen er højere end 1, er der tle om overdødelighed, og hvis rtioen er lvere end 1, er der tle om underdødelighed. For mnge Obs/Exp rtioer strækker 95% sikkerhedsintervllet sig på begge sider f 1. Det betyder, t forskellen ikke er sttistisk sikker, men lige så godt kn skyldes tilfældigheder. Kun for voldelige dødsfld, herunder specielt selvmord, vr der sttistisk sikre forskelle med øget dødelighed i Moriusq kohorten. Tbel 2. Aldersstndrdiserede dødelighedsrter pr personår for personer født i Grønlnd. Nturlige dødsfld. Stndrdiseret til befolkningen i Grønlnd med 95% sikkerhedsintervl. Inden for kommunlinddelingen b Ekskl. 1998, hvor registrering f dødsfld på by og bygd vr mngelfuld. Moriusq kohorten Moriusq tværsnit b Avnersuq Qsuitsup bygder b Hele Grønlnd Antl dødsfld Personår Stndrdiserede rter (95% sikkerhedsintervl) ,2 (0,6-9,8) 5,5 (0-11,3) 5,3 (3,7-7,0) 6,8 (6,0-7,6) 7,1 (6,8-7,4) ,4 (1,1-9,6) 6,4 (0,9-11,8) 5,1 (3,5-6,6) 6,6 (5,8-7,4) 6,5 (6,3-6,7) ,5 (1,7-7,3) 1,6 (0-4,5) 3,9 (2,7-5,2) 5,4 (4,7-6,1) 5,8 (5,6-6,0) ,3 (2,8-7,7) 7,3 (0-16,3) 4,3 (2,9-5,6) 4,4 (3,8-5,0) 5,2 (5,0-5,4) ,8 (4,0-7,6) 5,2 (2,4-8,0) 4,7 (3,9-5,4) 6,2 (5,8-6,6) 6,1 (6,0-6,2) p for trend >0,10 >0,10 >0,10 <0,0001 <0,0001 p (smmenlignet med bygder i Qsuuitsup) >0,10 >0,10 0,002 p (smmenlignet med hele Grønlnd >0,10 >0,10 0,002

4 Tbel 3. Tilgrundliggende dødsårsg for lle dødsfld blndt personer født i Grønlnd. Moriusq kohorten smmenlignet med Qsuitsup bygder Fktisk forekommende ntl dødsfld i Moriussq kohorten (Obs), forventet ntl dødsfld (Exp) og Obs/ Exp rtio med 95% sikkerhedsintervl (CI) estimeret fr Poisson fordelingen. * p<0,05. Obs Exp Obs/Exp rtio 95% CI Akutte infektioner 1 1,4 0,70 (0,02-3,92) Tuberkulose 0 1,3 0,00 (0,00-2,77) Kræft i lunger 4 3,3 1,20 (0,33-3,07) Kræft i livmoderhls 1 0,8 1,28 (0,03-7,14) Andre kræftformer 4 7,5 0,53 (0,15-1,37) Iskæmisk hjertesygdom 4 3,4 1,17 (0,32-3,00) Andre hjertesygdomme 3 2,6 1,15 (0,24-3,36) Blodprop i hjernen, hjerneblødning 3 5,8 0,52 (0,11-1,51) Akutte luftvejsinfektioner 1 3,9 0,26 (0,01-1,44) Kronisk bronkitis 2 1,9 1,03 (0,12-3,71) Andre sygdomme 9 7,1 1,27 (0,58-2,41) Dårligt definerede tilstnde 0 1,9 0,00 (0,00-1,95) Drukning og bådulykker 8 6,6 1,22 (0,53-2,40) Andre ulykker 7 3,6 1,97 (0,79-4,06) Selvmord** 12 4,9 2,45 (1,27-4,28) Drb 2 0,8 2,54 (0,31-9,19) Voldelige dødsfld der ikke kn klssificeres* 3 0,22 13,84 (2,86-40,45) Uoplyst 2 2,8 0,72 (0,09-2,58) I lt 66 59,8 1,10 (0,85-1,40) Nturlige dødsfld 32 41,0 0,78 (0,53-1,10) Ulykker, selvmord, drb* 32 16,0 2,00 (1,37-2,82) For t få et større tlgrundlg for smmenligningerne er hele Avnersuq i tbel 4 på smme måde smmenlignet med Qsuitsup bygder. Som det ses nederst i tbellen, vr der en sttistisk sikker lvere dødelighed f nturlige dødsfld (hvilket også fremgik f tbel 2), og en sttistisk sikker højere dødelighed f ulykker, selvmord og drb. Flere f de nturlige dødsårsger forekom sjældnere i Avnersuq, herunder blodprop i hjernen, kutte luftvejsinfektioner og dårligt definerede tilstnde, mens kronisk bronkitis vr hyppigere. Drukning og bådulykker forekom sjældnere i Avnersuq, men ndre ulykker, selvmord og drb vr hyppigere i Avnersuq end i Qsuitsup bygder. Der er foretget tilsvrende nlyser for Moriusq tværsnit og for de tre befolkninger (Moriusq kohorten, Moriusq tværsnit og Avnersuq) smmenlignet med hele Grønlnd. Dette er ikke vist i tbeller. For Avnersuq smmenlignet med hele Grønlnd vr der en lvere dødelighed f kutte luftvejsinfektioner og f lle nturlige dødsfld, men ellers vr der kun sttistisk sikre forskelle for voldelige dødsfld (ulykker, selvmord og drb), hvor forekomsten vr større i Avnersuq og Moriusq end i resten f Grønlnd. D det især er dødsfld forårsget f lungekræft, der kn være forårsget f rdioktiv stråling fr plutonium, er det væsentligt t bemærke, t der ikke i nogen f nlyserne blev fundet forskelle for lungekræft eller for den sgs skyld ndre former for kræft. Fordelingen f lle dødsårsger i de fem befolkninger fremgår f bilg 2. Kræft Anlyserne f kræftforekomst er foretget på smme måde som for dødelighed, idet forekomsten f personer med en kræftdignose i Cncerregisteret er smmenlignet mellem fem befolkningsgrupper. I dødelighedsnlyserne vr der få dødsfld t nlysere, hvilket gv en dårlig sttistisk styrke i nlyserne, men der er endnu færre personer med kræft. F.eks. vr der i Moriusq kohorten 66 dødsfld, men

5 Tbel 4. Tilgrundliggende dødsårsg for lle dødsfld blndt personer født i Grønlnd. Avnersuq smmenlignet med Qsuitsup bygder Fktisk forekommende ntl dødsfld i Avnersuq (Obs), forventet ntl dødsfld (Exp) og Obs/Exp rtio med 95% sikkerhedsintervl (CI) estimeret fr Poisson fordelingen. * p<0,05. Obs Exp Obs/Exp rtio 95% CI Akutte infektioner 4 8,5 0,47 (0,13-1,21) Tuberkulose 5 5,7 0,88 (0,29-2,05) Kræft i lunger 12 13,9 0,87 (0,45-1,51) Kræft i livmoderhls 0 3,3 0,00 (0,00-1,11) Andre kræftformer 27 32,3 0,84 (0,55-1,22) Iskæmisk hjertesygdom 18 19,9 0,91 (0,54-1,43) Andre hjertesygdomme 9 13,4 0,67 (0,31-1,28) Blodprop i hjernen, hjerneblødning* 18 28,6 0,63 (0,37-1,00) Akutte luftvejsinfektioner* 3 23,5 0,13 (0,03-0,37) Kronisk bronkitis* 19 9,4 2,01 (1,21-3,14) Andre sygdomme 42 43,7 0,96 (0,69-1,30) Dårligt definerede tilstnde* 2 12,6 0,16 (0,02-0,57) Drukning og bådulykker* 13 24,8 0,52 (0,28-0,90) Andre ulykker* 26 15,6 1,67 (1,09-2,44) Selvmord* 35 16,7 2,09 (1,46-2,91) Drb* 8 2,9 2,75 (1,19-5,42) Voldelige dødsfld der ikke kn klssificeres 2 0,7 2,75 (0,33-9,95) Uoplyst* 24 12,3 1,96 (1,25-2,91) I lt ,9 0,93 (0,82-1,05) Nturlige dødsfld* ,8 0,74 (0,63-0,86) Ulykker, selvmord, drb* 84 60,8 1,38 (1,10-1,71) kun 12 tilfælde f kræft, i Moriusq tværsnit 3 tilfælde og i hele Avnersuq 44 tilfælde. Totl forekomst f kræft Tbel 5 viser, t den smlede forekomst f kræft i perioden vr 2,0 pr personår i hele Grønlnd og lidt lvere (1,7 pr personår) i bygderne i Qsuitsup. I de to Moriusq befolkninger vr kræftforekomsten endnu lvere, og i hele Avnersuq så lv som 1,3 pr personår, hvilket er sttistisk sikkert lvere end i hele Grønlnd (p=0,009). I lle de undersøgte befolkninger vr der en stigende tendens i forekomsten f kræft gennem årene, men tendensen er kun sttistisk sikker for hele Grønlnd. Dignosefordeling Tbel 6 er en smmenligning på dignoseniveu over kræftforekomsten i Moriusq kohorten med Qsuitsup bygder. Der er meget få kræfttilfælde i Moriusq kohorten, og ingen f forskellene vr sttistisk sikre. Der vr en øget forekomst f de kræftformer, der i sjældne tilfælde kn skyldes ioniserende stråling (7 mod forventet 3,7), men denne forskel er lngt fr t være sttistisk sikker. For t få et større tlmæssigt grundlg er hele Avnersuq i tbel 7 på smme måde smmenlignet med Qsuitsup bygder. Prllelt med resulttet i tbel 6 vr den smlede forekomst f kræft i lle orgner lvere i Avnersuq end i Qsuitsup bygder, men ikke sttistisk sikkert. Der vr kun én dignose, for hvilken mn med sttistisk sikkerhed kn ntge, t forekomsten vr lvere. Det drejer sig om kræft i læbe, mundhule og svælg, hvor der kun vr 1 tilfælde i Avnersuq mod forventet 4,9 tilfælde. Sttistisk teori fortæller os dog, t når mn som her foretger mnge sttistiske nlyser, så vil c. hver tyvende flde ud som sttistisk sikker uden i virkeligheden t være det. Der er derfor en stor sndsynlighed for, t det beskrevne fund kn være en tilfældighed. For ingen f dignosegrupperne vr der en sikkert forhøjet forekomst i Avnersuq. Det må specielt

6 Tbel 5. Aldersstndrdiserede kræftrter pr personår for personer født i Grønlnd til Alle typer kræft. Stndrdiseret til befolkningen i Grønlnd med 95% sikkerhedsintervl. Inden for kommunlinddelingen Moriusq kohorten Moriusq tværsnit Avnersuq Qsuitsup bygder Hele Grønlnd Personer med kræft Personår Stndrdiserede rter (95% sikkerhedsintervl) ,9 (0-2,5) 1,6 (0-4,8) 1,1 (0,3-1,8) 1,4 (1,0-1,8) 1,8 (1,6-1,9) ,7 (0-2,1) 0,0 1,9 (1,0-2,8) 1,7 (1,3-2,1) 2 (1,9-2,2) ,9 (0-4,0) 1,4 (0-4,0) 1,4 (0,6-2,2) 1,8 (1,4-2,1) 2,1 (1,9-2,2) ,2 (0,7-5,6) 3,7 (0-10,4) 0,7 (0,1-1,4) 1,8 (1,4-2,2) 2,2 (2,1-2,4) ,6 (0,7-2,5) 1,2 (0-2,5) 1,3 (0,9-1,7) (1,5-1,9) 2 (2,0-2,1) p for trend 0,10 >0,10 >0,10 >0,10 <0,0001 p (smmenlignet med bygder i Qsuuitsup) >0,10 >0,10 >0,10 p (smmenlignet med hele Grønlnd >0,10 >0,10 0,009

7 Tbel 6. Registrerede kræfttilfælde blndt personer født i Grønlnd. Moriusq kohorten smmenlignet med Qsuitsup bygder til Fktisk forekommende kræfttilfælde i Avnersuq (Obs), forventet ntl kræfttilfælde (Exp) og Obs/Exp rtio med 95% sikkerhedsintervl (CI) estimeret fr Poisson fordelingen. Obs Exp Obs/Exp rtio 95% CI Kræft i læbe, mundhule og svælg [DC00-DC14] 1,3 0,00 (0,00-2,88) Kræft i mve-trmknl [DC15-DC26] 2 3,0 0,67 (0,08-2,44) Kræft i åndedrætsorgner og orgner i brysthule [DC30-DC39] 6 3,2 1,89 (0,70-4,12) Kræft i knogle og ledbrusk [DC40-DC41] 0,0 - - Ondrtet melnom og nden hudkræft [DC43-DC44] 0,1 0,00 (0,00-30,35) Kræft i mesotel og bindevæv [DC45-DC49] 0,1 0,00 (0,00-63,26) Kræft i bryst [DC50] 0,9 0,00 (0,00-4,30) Kræft i kvindelige kønsorgner [DC51-DC58] 2 2,1 0,96 (0,12-3,46) Kræft i mndlige kønsorgner [DC60-DC63] 0,0 0,00 (0,00-107,51) Kræft i urinveje [DC64-DC68] 0,5 0,00 (0,00-6,95) Kræft i øje, hjerne og ndre dele f centrlnervesystem [DC69- DC72] 0,3 0,00 (0,00-14,23) Kræft i skjoldbruskkirtel og ndre endokrine kirtler [DC73-DC75] 0,1 0,00 (0,00-49,89) Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede loklistioner [DC76-DC80] 1 1,4 0,70 (0,02-3,91) Kræft i lymftisk og bloddnnende væv [DC81-DC96] 1 0,6 1,80 (0,05-10,05) Kræft opstået ufhængigt på flere loklistioner [DC97] 0,2 0,00 (0,00-19,90) Alle kræftformer 12 13,6 0,88 (0,46-1,54) Lungekræft, primær leverkræft, knoglekræft, leukæmi og lymfomer ) 7 3,7 1,87 (0,75-3,86) ) disse former for kræft kn i sjældne tilfælde skyldes rdioktiv stråling bemærkes, t der for muligt stråleinducerede kræftformer vr et observeret ntl på 15 mod forventet 15,2 ltså ingen forskel. Der er foretget tilsvrende nlyser for Moriusq tværsnit og for de tre befolkninger (Moriusq kohorten, Moriusq tværsnit og Avnersuq) smmenlignet med hele Grønlnd. Dette er ikke vist i tbeller. I ingen tilfælde blev der fundet højere forekomst f kræft i Moriusq eller Avnersuq. Fordelingen f kræft på enkelte dignoser i lle fem befolkninger fremgår f bilg 2. Ved undersøgelsen f de dnske thulerbejdere blev der fundet et tilfælde f den sjældne kræftform mycosis fungoides, der er et kutnt T-celle lymfom. Dette blev hypotetisk st i forbindelse med udsættelse for stråling fr plutonium (Zchrie og Søgrd 1990). Der blev i det ktuelle registerstudie kun fundet ét tilfælde f mycosis fungoides, og det vr hverken i nogen f Moriusq befolkningerne eller i Avnersuq. Konklusion Smlet set må det konkluderes, t der ikke kn påvises en forhøjet forekomst i smlet dødelighed, dødelighed f lle nturlige årsger eller dødelighed f kræft i Moriusq eller Avnersuq i forhold til smmenligningsgrupperne Qsuitsup bygder og hele Grønlnd. Den eneste sygdom, som forekom hyppigere som dødsårsg vr kronisk bronkitis (i Avnersuq smmenlignet med Qsuitsup bygder). Der blev derimod fundet lvere dødelighed f lle nturlige årsger i Avnersuq og gennemgående højere dødelighed f voldelige årsger (ulykker, selvmord og drb). Der blev ikke fundet forskelle i kræftmønsteret ved smmenligning f Moriusq kohorten, Moriusq tværsnit og Avnersuq med Qsuitsup bygder og hele Grønlnd. De former for kræft, der kn tænkes t være fremkldt f stråling fr plutonium eller ndre stoffer fr B-52 ulykken, er lungekræft, knoglekræft, leverkræft, leukæmi og lymfomer. Af disse vr lungekræft lngt den hyppigste, idet den ud-

8 Tbel 7. Registrerede kræfttilfælde blndt personer født i Grønlnd. Avnersuq smmenlignet med Qsuitsup bygder Fktisk forekommende kræfttilfælde i Avnersuq (Obs), forventet ntl kræfttilfælde (Exp) og Obs/Exp rtio med 95% sikkerhedsintervl (CI) estimeret fr Poisson fordelingen. *p<0,05. Obs Exp Obs/Exp rtio 95% CI Kræft i læbe, mundhule og svælg [DC00-DC14]* 1 4,9 0,20 (0,00-0,75) Kræft i mve-trmknl [DC15-DC26] 15 11,9 1,26 (0,71-2,08) Kræft i åndedrætsorgner og orgner i brysthule [DC30-DC39] 15 12,9 1,16 (0,65-1,92) Kræft i knogle og ledbrusk [DC40-DC41] 0 0,0 - Ondrtet melnom og nden hudkræft [DC43-DC44] 0 0,7 0,00 (0,00-5,63) Kræft i mesotel og bindevæv [DC45-DC49] 1 0,2 5,27 (0,13-29,36) Kræft i bryst [DC50] 1 3,4 0,30 (0,01-1,65) Kræft i kvindelige kønsorgner [DC51-DC58] 3 7,3 0,41 (0,08-1,20) Kræft i mndlige kønsorgner [DC60-DC63] 1 0,3 3,41 (0,09-19,01) Kræft i urinveje [DC64-DC68] 1 2,0 0,49 (0,01-2,74) Kræft i øje, hjerne og ndre dele f centrlnervesystem [DC69- DC72] 0 1,2 0,00 (0,00-3,10) Kræft i skjoldbruskkirtel og ndre endokrine kirtler [DC73-DC75] 1 0,3 2,86 (0,07-15,95) Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede loklistioner [DC76-DC80] 4 6,5 0,62 (0,17-1,59) Kræft i lymftisk og bloddnnende væv [DC81-DC96] 1 2,2 0,46 (0,01-2,57) Kræft opstået ufhængigt på flere loklistioner [DC97] 0 0,7 0,00 (0,00-5,13) Alle kræftformer 44 54,5 0,81 (0,59-1,08) Lungekræft, primær leverkræft, knoglekræft, leukæmi og lymfomer ) 15 15,2 0,98 (0,55-1,62) ) disse former for kræft kn i sjældne tilfælde skyldes rdioktiv stråling gør 88% f de muligt strålerelterede kræftformer i hele Grønlnd. Lngt de fleste tilfælde f lungekræft skyldes tobksrygning, og det hr ikke været muligt i dette registerstudie t korrigere for eventuelle forskelle med hensyn til rygning. Forekomsten f disse kræftformer vr ikke højere i de to Moriusq befolkninger eller i hele Avnersuq hverken smmenlignet med bygder i Qsuitsup eller med hele Grønlnd. Der er således ikke noget, der tyder på t dødsårsgsmønsteret eller kræftforekomsten i de undersøgte befolkninger er påvirket i negtiv retning f en eventuel eksponering for rdioktiv stråling som følge f B-52 flystyrtet. Der er dog tle om små befolkninger og så få dødsfld og tilfælde f kræft, t kun meget store forskelle mellem de nlyserede befolkninger vil give sttistisk sikre resultter.

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Follow up = kohorteundersøgelse. Dagens program. Årsagssøgning. Follow-up studiet design og risikomål. Mandag repetition 1. Mandag repetition 3

Follow up = kohorteundersøgelse. Dagens program. Årsagssøgning. Follow-up studiet design og risikomål. Mandag repetition 1. Mandag repetition 3 Mndg repetition 1 Årsgssøgning Followup studiet design og risikomål Introduktionsmodul 23090323 Antl observtioner/observtionsmængde Inidens: ntllet f nye tilfælde over en speifieret tidsperiode indenfor

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Formelsamling i Matematik på C og B og A niveau Dette er en formelsamling der er under konstant udvikling Så hvis du har ønsker til denne så sig til

Formelsamling i Matematik på C og B og A niveau Dette er en formelsamling der er under konstant udvikling Så hvis du har ønsker til denne så sig til Niels Junges formelsmling Formelsmling i Mtemtik på C og B og A niveu Dette er en formelsmling der er under konstnt udvikling Så hvis du hr ønsker til denne så sig til Indhold Tble of Contents Specielle

Læs mere

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske - 8 - Appendi : Logistisk vækst og integrlregning. I forbindelse med eksponentielle vækstfunktioner er der tle om en vækstform, hvor funktionens væksthstighed er proportionl med den ktuelle funktionsværdi,

Læs mere

Eksamensspørgsmål: Potens-funktioner

Eksamensspørgsmål: Potens-funktioner Eksmensspørgsmål: Potens-funktioner Definition:... 1, mønt flder ned:... 1 Log y er en liner funktion f log x... 2 Regneforskrift... 2... 2 Smmenhæng mellem x og y ved potens-vækst... 3 Tegning f grf for

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center

Aarhus Universitet - Laboratoriekompleks - inano Center Arhus Universitet, Lortoriekompleks inno Center Skitseprojekt. 16. septemer 2010 Beskrivelse se fde udsnit nord Udsmykningen indeftter: 2 stk. udsmykkede glsprtier á 2 x 12,62 x 4,40 m. 3 stk. emlede srør

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 Periodemeddelelse 1. kvrtl 2016 Hovedtl Resultt før skt udgør 11,4 mio. kr. Bsisindtjeningen udgør 10,7 mio. kr. og ligger i det estimerede intervl. Netto gebyr- og provisionsindtægter og ndre driftsindtægter

Læs mere

Formelsamling i Matematik på C og B og A niveau Dette er en formelsamling der er under konstant udvikling Så hvis du har ønsker til denne så sig til

Formelsamling i Matematik på C og B og A niveau Dette er en formelsamling der er under konstant udvikling Så hvis du har ønsker til denne så sig til Niels Junges formelsmling Formelsmling i Mtemtik på C og B og A niveu Dette er en formelsmling der er under konstnt udvikling Så hvis du hr ønsker til denne så sig til Indhold Tble of Contents Specielle

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0.

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0. Ny Sigm 9, s 110 Andengrdsfunktioner med regneforskrift f typen y = x + x + c, hvor 0 Lineære funktioner (førstegrdsfunktioner) med regneforskrift f typen y = αx + β Grfen for funktioner f disse typer

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter 2, jnur 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 2 Disse noter omhndler sætninger om treknter, trekntens ydre røringscirkler, to cirklers rdiklkse smt Simson- og Eulerlinjen i en treknt.

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

FOLKETfELLINGEN BEFOLKNINGENS BEWEGELSER 1931-40 STATISTISK TABELVIERK DEN 5. NOVEMBER 1940 KOBENHAVN RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DU DANEMARK

FOLKETfELLINGEN BEFOLKNINGENS BEWEGELSER 1931-40 STATISTISK TABELVIERK DEN 5. NOVEMBER 1940 KOBENHAVN RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DU DANEMARK DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE RÆKKE, LTRA A NR. me SÉRE, Lettre A N FOLKETfELLNGEN DEN. NOVEMBER 0 OG BEFOLKNNGENS BEWEGELSER 0 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATON DU

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning

Livstidssundhedsomkostninger for rygere og aldrig-rygere. Årlige omkostninger ved passiv rygning Livstidssundhedsomkostninge fo ygee og ldig-ygee Ålige omkostninge ved pssiv ygning Konsulentppot udbejdet til Hjetefoeningen f pojektlede Susnne Reindhl Rsmussen, egotepeut, MPH DSI Institut fo Sundhedsvæsen,

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter med store overflader. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter med store overflder Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 108 2010 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Lukkede flader med konstant krumning

Lukkede flader med konstant krumning Lukkede flder med konstnt krumning Hns Anton Slomonsen Arhus Universitet Mrch 13, 2015 En flde i rummet B A giver nledning til to mål for fstnden mellem to punkter A og B på flden: - længden f den rette

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Formelsamling Mat. C & B

Formelsamling Mat. C & B Formelsmling Mt. C & B Indhold BRØER... PARENTESER...3 PROCENT...4 RENTE...5 INDES...6 GEOMETRI... Arel f treknt... Vinkelsum i en treknt... Ens- vinklede treknter... Vilkårlig treknt... Ret- vinklet treknt...8

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2017

Periodemeddelelse 1. kvartal 2017 Periodemeddelelse 1. kvrtl 2017 Hovedtl Resultt før skt udgør 18,7 mio. kr. Bsisindtjeningen udgør 16,8 mio. kr. Netto gebyr- og provisionsindtægter og ndre driftsindtægter udgør 22,7 mio. kr. Netto rente-

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER MekniskUkrudt.doc Meknisk ukrudtsekæmpelse i Projektet MEKNISK UKRUDTSEKÆMPELSE I KRTOFLER FINNSIERET F KRTOFFELFGIFTSFONDEN Projektleder Krsten Rsmussen Dnmrks JordrugsForskning, fd. for Plnteeskyttelse

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1.

Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Næringsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 1. Udrejdet f: Toren Leth Pi Knuthsen Erik Huusfeldt Lrsen Institut for Fødevreundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DJF rapport. Danmarks JordbrugsForskning. Markbrug nr. 82 November 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DJF rpport Mrkbrug nr. 82 November 2002 Jordberbejdning i økologisk jordbrug pløjedybde og ikke-vendende jordløsning Soil tillge in orgnic frming ploughing depth nd non-inversion deep tillge Per Schjønning,

Læs mere

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med. Kathe Tønning, Eva Jacobsen, Eva Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Ftlter i produkter, som ørn hr direkte kontkt med Kthe Tønning, Ev Jcosen, Ev Pedersen og Nils H. Nilsson Teknologisk Institut Kortlægning f kemiske stoffer i forrugerprodukter Nr. 109 2010 Miljøstyrelsen

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Implicit differentiation

Implicit differentiation Implicit differentition Implicit differentition Indhold. Implicit differentition.... Tngent til ellipse og hyperel... 3. Prisme i hovedstillingen...3 3. Teoretisk rgument for hovedstillingen...4 Ole Witt-Hnsen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Psykosocial arbejdsmiljø og depression

Psykosocial arbejdsmiljø og depression Psykosocial arbejdsmiljø og depression Finn Diderichsen professor dr.med Københavns Universitet Depression som folkesundhedsproblem Måler man sygdomsbyrde som antal år som går tabt i for tidlig død, og

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere