Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølle Projekt. Barløse Mark"

Transkript

1 Vindmølle Projekt Barløse Mark 1

2 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning om opsætning af 4 stk. vindmøller på det af kommunen udpegede lokaliseringsområde til vindmøller sydøst for Barløse jævn før kommuneplan Undertegnede fire landmænd i Barløse, Myllerup og Blangstrup som ejer jorden i lokaliseringsområdet samt projektudvikler ansøger i fællesskab om opsætning af 4 stk. nye vindmøller samtidig med, at driften af eksisterende 2 stk. vindmøller skal fortsætte. Ansøgningen omfatter følgende materiale; Beskrivelse og redegørelse af projektet, herunder o Placering af de 4 møller o Redegørelse i henhold til kommuneplanens retningslinjer Beskrivelse af den ønskede mølletype Redegørelse for støjmåling i forhold til naboer, herunder o Samlet støjmåling med både eksisterende og nye møller Redegørelse for skyggekast i forhold til naboer Bilag, herunder o Aftaler med naboer omkring køb af beboelser. Vi håber de finder vores ansøgning interessant og at vi dermed også kan bidrage positivt til kommuneplanens vision om mere vindenergi, og vi ser frem til en god dialog med kommunen omkring projektet og står naturligvis til rådighed med de oplysninger kommunen ønsker. Med venlig hilsen Lars Nørregaard Søren Stingsted Rasmussen Ny mølle nr. 6 Ny mølle nr. 5 Hans Frederik Larsen Niels Jørgen Pedersen Ny mølle nr. 4 Ny mølle nr. 3 Just Kristensen Just Wind Dk ApS 2

3 Beskrivelse af projekt Projektet består af 4 stk. møller af typen 3,0 MW SWP ( Siemens Wind Power ) placeret på et 89,5 m tårn og monteret med en 101 m Rotor og dermed en totalhøjde på 140 m. Som det fremgår af Bilag 1 placeringskort er møllerne placeret på en lige linie i retning syd / sydvest imod nord / nordøst på det af kommunen udpegede lokaliseringsområde til vindmøller. Møllerne er placeret på 4 forskellige landbrugsejendomme og de fire landmænd, vil hver opføre 1 mølle. De to eksisterende vindmøller placeret på Barløsegård ( 1 a m.fl. Barløse ) tilhørende Hans Frederik Larsen og Barløse Vindmøllelaug skal forblive og fortsætte driften uændret. Under afsnit med støj, redegøres der for den samlede støj inkl. nuværende møller. Af bilag 1 fremgår en rød cirkel omkring hver mølle som viser en cirkel radius på 560 m, svarende til møllens totale højde * 4. Den tilsvarende blå cirkel viser ½ del af rotordiameter og dermed hvor langt vingerne når ud. Jf. kommunens retningslinjer og cirkulære om planlægning for opstilling af vindmøller er møllerne placeret på en lige linje og med samme indbyrdes afstand på 431 m svarende til rotordiameter * 4,27. Cirkulæret anbefaler en afstand imellem møllerne på 3 4 gange rotordiameteren. Men p.g.a. møllernes placering fra sydvest imod nordøst som er den bedste vindretning har vi valgt at hæve den indbyrdes afstand til 4,27. 3

4 Af billedet på foregående side som viser en hav vindmøllepark - fremgår det klart, hvor meget turbulens vingerne laver og dermed også, at den sydligste mølle vil tage noget af vindeffekten fra de tre øvrige møller. Derfor har vi forsøgt at maksimere afstanden imellem møllerne i dette projekt. Møllerne vil blive af samme type, have samme højde, udseende og farve mv.. De vil blive placeret i lidt forskellige højde koter over havet, med kun med en forskel på ca. 5 m i niveauet m. Omkring de enkelte møllers placering henvises til bilag 1, kort, projektdata og vindmølleafstande samt herunder. Placering mølle 3. Mølle 3 er placeret hos Niels Jørgen Pedersen, Møllegårdsvej 22, Blangstrup 5610 Assens. Møllen er placeret inden for kommunens udpegede lokaliseringsområde og afstanden fra mølletårnets yderste begrænsning til nabobeboelsens nærmeste bygningsdel (jf. byggelovgivningens regler ) er 582 m og ikke 600 m, som kommunens retningslinjer foreskriver. Der vil blive redegjort for støj og skygge scener til de 4 beboelser på Midtergyden senere. Men af hensyn til støjscener til beboelsen på Midtergyden 5, kan møllen ikke placeres længere imod syd 4

5 og af hensyn til tidligere nævnte optimale afstand imellem møllerne, kan møllen heller ikke placeres længere imod nord. Tilkørsel til møllen vil foregå fra Møllegårdsvej i Blangstrup op ad nuværende markvej tilhørende møllens ejer Niels Jørgen Pedersen og fra denne markvej slutter og op til den nye mølle, skal der anlægges en ny markvej rundt langs kanten af marken og om til møllen. Møllen er placeret ca m fra Puge Mølle å og dermed i god og behørig afstand fra åen. Placering mølle 4 Mølle 4 er placeret hos Hans Frederik Larsen, Skovvangsvej 9, Barløse 5610 Assens. Møllen er ikke placeret inden for det af kommunen udpegede lokaliseringsområde. Men jf. bilag 4 fremgår en købsaftale på de to beboelser på Kjellingetoftevej 5 & 9, hvoraf det ses, at ejendommene er overtaget af Niels Jørgen Pedersen ( Mølle nr. 3 ) med henblik på at nedlægge beboelsen når projektet gennemføres. Vi håber derfor at kommunen vil se positivt på, at ændre ( udvide ) lokaliseringsområdet for vindmøller, således at vindmølle nr. 4 kommer inden for området. Vi mener, at baggrunden for at 5

6 denne halvmåne ikke er omfattet af området, må være afstanden til beboelserne på Kjellingetoftevej 5 & 9, da området både syd og nord er med. Endvidere er afstanden til Puge Mølle å også behørig her på minimum ca. 220 m. Tilkørsel til møllen vil her foregå ad nuværende markvej til eksisterende møller og blot fortsætte længere imod øst. Placering mølle 5 Mølle 5 er placeret hos Søren Stingsted Rasmussen Blangstrupvej 53, 5610 Assens. Møllen er placeret indenfor lokaliseringsområdet, men som det ses inddrager afstandscirklen beboelsen på Maltebjerggyden 7, 5610 Assens. Men jf. bilag 5 fremgår det, at Hans Frederik Larsen (Mølle nr. 4 ) har lavet aftale om køb af ejendommen pr. 1. April dog betinget af at der foreligger en endelig tilladelse til opførsel af vindmøller. Det er ligeledes Hans Frederik Larsens hensigt at nedlægge beboelsen når projektet gennemføres. Tilkørsel til møllen foregår ad markvejen til Maltebjerggyden 7 og fortsætte forbi ejendommen og lidt længere i mod øst. 6

7 Placering mølle 6 Mølle 6 er placeret hos Sjodgaarden ApS v / Lars Nørregaard, Mylleupgyden 2, 5610 Assens. Møllen er placeret indenfor lokaliseringsområdet og holder fint afstanden med totalhøjde * 4 til alle beboelser nord for møllen. Dette afstandskrav kan dog ikke overholdes i forhold til beboelsen på Blangstrupvej 63, men jf. bilag nr. 6 har projektudvikleren lavet aftale med ejeren af denne ejendom, omkring fjernelse af beboelsen og opgivelse af byggeretten såfremt projektet gennemføres. Jf. kommunens retningslinjer for vindmøller så er afstanden til de 4 beboelser nord for møllen imellem 583 og 605 m og for 3 af beboelserne ikke de 600 m som kommunen anbefaler. Men jf. senere omtale omkring støj og skyggekast, så kan disse krav fint overholdes til de 4 boliger. Tilkørsel til møllen vil foregå fra Blangstrupvej og ud af Sjodgaardens markvej, hvor møllen er placeret næsten for enden af nuværende markvej. 7

8 Omkring vindmøllers afstand til vej, så overskrider mølle 6 med ganske få meter afstandskravet om 4 * totalhøjde. Dette krav er dog netop af vejdirektoratet blevet ændret til 1,7 * totalhøjde, dog mindst 250 m, hvorved denne placering ikke kræver dispensation. Delkonklusion Placering De 3 møller er placeret inden for kommunens lokaliseringsområde og i kraft af vores hensigt om at nedlægge beboelsen på Kjellingetoftevej 5 & 9, håber vi på, at kommunen vil se positivt på at udvide lokaliseringsområdet til også at omfatte mølle nr. 4. De 4 møller vil stå flot i landskabet på en ret linje og med lige stor indbyrdes afstand og de kan fint harmonere med de to eksisterende møller. Vi har ikke redegjort for alternative opstillingsmønstre, da vi har forsøgt at optimere lokaliseringsområdet bedst muligt, således at vi kan opnå den største effekt og produktion af MWH inden for området og ligeledes begrænse antallet af møller. Jf. senere afsnit omkring støj, vil det også fremgå, at vi har optimeret området bedst muligt og at det ikke er muligt at få en større produktion inden for området, når vi samtidig skal overholde støjkravene til naboer. De 4 møller vil have en samlet forsikringsgaranteret produktion på ca MWH. 8

9 Beskrivelse af ønsket mølletype Vi ansøger på en 3,0 MW Siemens Wind Power ( SWP) mølle med Direct Drive ( DD ), som betyder at møllen er uden gearkasse. Mølletypen er helt ny og netop færdigudviklet af Siemens Wind Power i Brande, og den er så ny, at de endelige data på møllen ikke er frigivet endnu. Vi har dog af Siemens fået love til at bruge møllens effekt-, støj- og skyggekast tal, hvilket vi har brugt i vores beregninger. Møllens endelige data forventes frigivet her i foråret Møllen tegner til at blive en særdeles interessant mølle, dels i kraft af den store rotordiameter på 101 m, som virkelig giver et stort bestrøget areal og dermed også en meget bedre udnyttelse af vindressourcerne, og da især i områder hvor ressourcerne ikke er helt optimale. Men det er også en spændende mølle, da den kører uden gearkasse. Dermed overføres effekten fra de tre vinger direkte ind i møllens generator, hvilket alt andet end lige, bør give en mere rentabel mølledrift. Man siger normalt, at man skal påregne to til tre gearkasser i en mølles levetid på godt 20 år, og denne reparation bør man jo spare ved denne nye mølletype. Her er et billede af prototypen på møllen som kører som forsøgs mølle hos Uhre Vindmøllelaug vest for Brande og har gjort det siden efteråret Til forskel fra kendte vindmølle typer i Danmark, ses at selve vindmølle hatten ( Nacellen ) er meget kortere end normalt, da man kun har en generator i hatten og ikke også en gearkasse. Der kan læses mere om forsøgsmøllen på Uhre Vindmøllelaugs hjemmeside på vedlagte link. 9

10 Støjberegninger Jf. bilag 2 ses to kort med støjmålinger. Det første kort viser ved 6,0 m/s, hvor den røde linje viser 42,0 db som er grænsen for fritliggende huse på landet. Den blå linje viser 37,0 db som er grænsen for beboelser i landsbyer. Det næste kort viser ved 8,0 m/s, hvor den grønne linje viser 44,0 db som er grænsen for fritliggende huse på landet. Den sorte linje viser 39,0 db som er grænsen for beboelser i landsbyer. For at være på den sikre side, har vi forudsat at alle huse i Barløse og Blangstrup byer betegnes som landsbyer og dermed beboelsesområder, hvorved grænsen på 37,0 db (6 m/s) og 39,0 db (8 m/s) skal overholdes her. Alle øvrige huse har vi forudsat som fritliggende huse på landet, hvorved grænsen på 42,0 db (6 m/s) og 44 db (8 m/s) skal overholdes her. For ikke at skabe tvivl omkring hvor stregerne går, har vi også udvalgt 35 beboelser i hele området og mærket dem fra A AI, hvilket også fremgår af de to kort. I bilag 2 (Hovedresultat) ses resultatet af støjmålingerne ud fra hver beboelse ved 6 og 8 m/s og om kravene er overholdt. Alle beboelserne er som sagt optegnet på kortene, og ud fra hver beboelse er der en 15 m zone rundt om beboelsen, hvor db grænserne også skal overholdes, så man kan side udenfor ugenert. I bilag 2 (Detaljerede resultater) ses en konkret beregning ud fra hver beboelse og hvor meget det reelt støjer. I bilag 2 (Forudsætninger for støjberegning) er oplistet de forudsætninger der ligger til grund for beregningerne herunder hvor meget møllerne konkret larmer ved 6 og 8 m/s samt forskellige oktavdata. Som tidligere nævnt, har vi forsøgt på, at få produceret den størst mulige effekt flest mulig MWH ud af det lokaliseringsområde som kommunen har udpeget. Men begrænsningen i den forbindelse, er ikke afstandskravene til beboelser eller skyggekast på beboelser, men derimod at overholde støjkravene til de enkelte beboelser og så tilligemed når vi taler den samlede støj, både fra de to eksisterende og fra de 4 nye møller. Vi har derfor været nødt til, at skrue møllerne ned i effekt, således at de ikke producere optimalt og at de dermed også støjer tilsvarende mindre. Denne mølletype her, har 6 levels (niveau) som de kan kører i, hvor level 0 er standard niveau og der hvor møllen producerer og støjer mest. Level 5 er det modsatte og det mindste niveau som møllen kan kører i. Vi har i dette tilfælde skruet mølle nr. 3 og 4 ned i level 3, mølle nr. 5 i level 2 og mølle nr. 6 i level 1, hvorved alle støjkrav hele vejen rundt kan overholdes. 10

11 Det er møllefirmaet der er ansvarlig for møllecomputerens indstilling og møllen er indstillet i de forskellige levels fra fabrikken af. Så længe møllefirmaet er ansvarlig for møllen og har servicen på møllen, er de også ansvarlig for, at møllen overholder de pågældende støjkrav. Hvis en nabo kan påvise, at disse støjkrav ikke er overholdt op til 15 m fra hans beboelse, har han krav på, at få møllen standset øjeblikkeligt og få støjforholdene udbedret. Som bemærkning til bilag 2 (Støjkort ved 8 m/s) kan tilføjes, at i Barløse by imellem støjområde AE og AD ligger der en bygning til højre for den sorte 39,0 db linje som er kravet i Barløse by. Denne bygning er ikke en beboelse, men derimod bygningerne til transformatorstationen i Barløse. Sidste kort under Bilag 2 hedder støj (Uden eksisterende møller). Her har vi tænkt nogle år frem i tiden, til den dag hvor de eksisterende møller er nedslidte og ikke kan kører mere. Her ses støjforholdene ved 6 og 8 m/s og hvor møllerne er skruet lidt op igen, således at mølle 1 kører i level 3, mølle 2 i level 2 og mølle 3 og 4 i level 1. Derved kan produktionen øges en anelse og støjkravene kan stadig overholdes. Delkonklusion Støj Når møllerne er skruet ned i henholdsvis level 3, 2 og 1 kan støjkravene overholdes ved alle udvalgte 35 støjområder ved både 6 og 8 m/s. Der er samtidig regnet med skærpede støjkrav på henholdsvis 37,0 db og 39,0 db i Barløse og Blangstrup byer. Det samlede støjkrav kan derfor overholdes ved alle 6 møller både nye og eksisterende og støjen er derfor ingen problem ved denne opstilling. 11

12 Skyggekast I bilag 3 ( kort ) ses det samlede skyggekast for de 2 eksisterende samt for de 4 nye møller. Det kan også vises på en anden måde jf. nedenstående billede. Her ovenfor fremgår det, at fra blå farve og ud efter er der årligt mindre end 10 timers skyggekast. Dette krav kan de 4 boliger i Midtergyden 5 11 ikke overholde og det samme er gældende for boligen Blangstrupvej 49. Det samme billede får man når man kigger på bilag 3 (kort), hvor den røde linje viser 10 timer skyggekast årligt. Indenfor denne grænse ligger boligerne i Midtergyden 4 11 ( A B C D ) og Blangstrupvej 49 ( G ). På bilag 3 (Hovedresultat) ses hvordan det er beregnet. På side 2 ses beregningsresultaterne for alle 31 udpegede skyggemodtagere. De fire beboelser på Midtergyden modtager årligt imellem 13 og 16 timers skyggekast og beboelsen på Blangstrupvej 49 ( G ) modtager årligt knap 12 timers skyggekast. 12

13 Der monteres derfor på alle 4 møller skyggebegrænsningsudstyr, således at møllerne stopper når solen skinner i op til 7 timer årligt, således at de maksimalt 10 timers skyggekast pr. år, kan overholdes. I bilag 3 ( kalender, grafisk) kan ses hvilke møller der laver skyggekast og ved hvilke skyggemodtagere de gør det, i hvilke måneder de gør det og hvornår på dagen de gør det. I bilag 3 (kalender pr. mølle grafisk) ses hvor meget hver enkelt mølle laver af skyggekast årligt og i hvilke perioder den gør det. Delkonklusion Skyggekast Ved montering af skyggebegrænsningsudstyr på alle 4 møller kan de maksimalt 10 timers skyggekast pr. år fint overholdes. Skyggebegrænsningsudstyret betyder samlet set, at alle 4 møller til sammen skal stoppes i alt ca. 20 timer pr. år i solopgang og solnedgang når solen skinner og det er jo ikke der, man har den største produktion. Derfor er skyggekast på nabo beboelser ikke noget problem ved denne opstilling. 13

14 Konklusion Vi ansøger om opstilling af 4 stk. 3,0 MW møller med en totalhøjde på 140 m og vi har placeret 3 af de 4 møller indenfor det af kommunen udpegede lokaliseringsområde til vindmøller. Den 4 mølle har vi placeret på et område, som vi håber på, at kommunen vil se positivt op at udpege til vindmølleområde, da vi har til hensigt at nedlægge de 2 beboelser der reelt har været begrænsningen for, at kommunen ikke har udpeget området. Vi har placeret de 4 møller på en ret linje, så de vil stå flot i landskabet og falde fint i sammenhæng med de to eksisterende møller, som skal fortsætte driften indtil de er nedslidte. Vi har valgt dette opstillingsmønster, denne mølletype og dette antal møller, da vi har forsøgt at optimere det udpegede område, til at producere flest mulig MWH pr. år. Vi har skruet møllerne ned i produktion og dermed også støjbelastning til de omkringliggende beboelser, således at lovens krav kan overholdes ved alle de 35 udpegede støjområder. Ved at monterer skyggebegrænsningsudstyr på alle 4 møller, kan vi sammenlagt stoppe møllerne i op til 20 timer årligt, og dermed overholde lovens krav om maksimalt 10 timers skyggekast pr. beboelse pr. år. Vi mener at dette er et godt projekt, som ikke vil genere de omkringliggende beboelser med hensyn til støj og skyggekast. Vi mener samtidig også, at alle beboere i området efter en tilvænningsperiode fint kan leve med det flotte syn af 4 store vindmøller i sammenhæng de 2 eksisterende møller. Dette flotte kig på store Co2 besparende kraftværker, vil jo ikke kun komme i landskabet omkring Barløse Mark, men vil jo stille og roligt sprede sig til hele Danmark, i takt med at folketingets klimapolitik gennemføres. Så det er dermed ikke kun beboerne omkring Barløse og Blangstrup, der kan nyde dette syn, men efterhånden hele Danmark. Denne nydelse kan jo samtidig krydres med, at alle naboer inden for 4,5 km s radius omkring møllerne har ret til at købe op til 20 % s ejerandel af hver af de 4 møller. Samtidig har naboer inden for en radius af 840 m fra hver mølle ret til at klage gratis, såfremt de mener, at deres beboelse er faldet i værdi på grund af de nye møller. Vi håber derfor på, at kommunen vil se positivt på dette projekt og vi imødeser et positivt svar omkring opstart af en VVM proces. 14

15 Projekt: Barløse Mark - Marts 2010 Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen Beskrivelse: Rød cirkel = Totalhøjde på mølle * 4 = ( afstandskrav til nabobeboelser ) Blå cirkel = ½ del af rotordiameter + 2 eksisterende Møller ( 2 stk. NEG Micon 750 KW møller ) BASIS - Kort Beregning: BILAG 1 - PLACERING - 4 stk. 3,0 MW SWP DD m WindPRO version Feb 2010 Udskrevet/Side :10 / 1 Brugerlicens: Just Wind DK Sanatorievej 8 DK-7140 Stouby Just Wind Dk, Beregnet: :10/ m Kort: Kort _6160_ _540, Udskriftsmålestok 1:15.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle WTG area(s) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

16 WindPRO version Feb 2010 Projekt: Barløse Mark - Marts 2010 Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen Beskrivelse: Rød cirkel = grænsen for 42 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet. Udskrevet/Side Blå cirkel = grænsen for 37 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. Brugerlicens: Grøn cirkel = grænsen for 44 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet. Just Wind DK Sanatorievej 8 DK-7140 Stouby Just Wind Dk, Sort cirkel = grænsen for 39 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. 4 nye møller + 2 eksisterende Mølle er skruet ned i Level 3 Mølle 5 er skruet ned i Level 2 Mølle 6 er skruet ned i Level :31 / 1 Beregnet: :31/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: BILAG 2 - STØJ - 4 stk. 3,0 MW SWP DD m m Kort: Kort _6160_ _540, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 37,0 db(a) 42,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

17 WindPRO version Feb 2010 Projekt: Barløse Mark - Marts 2010 Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen Beskrivelse: Rød cirkel = grænsen for 42 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet. Udskrevet/Side Blå cirkel = grænsen for 37 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. Brugerlicens: Grøn cirkel = grænsen for 44 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet. Just Wind DK Sanatorievej 8 DK-7140 Stouby Just Wind Dk, Sort cirkel = grænsen for 39 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. 4 nye møller + 2 eksisterende Mølle er skruet ned i Level 3 Mølle 5 er skruet ned i Level 2 Mølle 6 er skruet ned i Level :31 / 2 Beregnet: :31/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: BILAG 2 - STØJ - 4 stk. 3,0 MW SWP DD m m Kort: Kort _6160_ _540, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 39,0 db(a) 44,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

18 WindPRO version Feb 2010 Projekt: Barløse Mark - Marts Uden eksisterende møller Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen Beskrivelse: Udskrevet/Side Rød cirkel = grænsen for 42 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet :27 / 1 Blå cirkel = grænsen for 37 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. Brugerlicens: Grøn cirkel = grænsen for 44 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet. Sort cirkel = grænsen for 39 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. 4 nye møller Mølle 1 i level 3 Mølle 2 i level 2 Mølle i level 1 Just Wind DK Sanatorievej 8 DK-7140 Stouby Just Wind Dk, Beregnet: :26/ DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: BILAG 2 - STØJ - 4 stk. 3,0 MW SWP DD m m Kort: Kort _6160_ _540, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 37,0 db(a) 42,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

19 WindPRO version Feb 2010 Projekt: Barløse Mark - Marts Uden eksisterende møller Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen Beskrivelse: Udskrevet/Side Rød cirkel = grænsen for 42 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet :27 / 2 Blå cirkel = grænsen for 37 db v / 6 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. Brugerlicens: Grøn cirkel = grænsen for 44 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for fritliggende beboelser på landet. Sort cirkel = grænsen for 39 db v / 8 m/s, hvilket skal overholdes for beboelser i landsbyer. 4 nye møller Mølle 1 i level 3 Mølle 2 i level 2 Mølle i level 1 Just Wind DK Sanatorievej 8 DK-7140 Stouby Just Wind Dk, Beregnet: :26/ DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: BILAG 2 - STØJ - 4 stk. 3,0 MW SWP DD m m Kort: Kort _6160_ _540, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt 39,0 db(a) 44,0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

20 Projekt: Barløse Mark - Marts 2010 Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen Beskrivelse: Rød linie viser 10 timers skyggekast - hvilket er maximalt antal timer en beboelse må have årligt Ved følgende beboelser kan kravet ikke overholdes; Midtergyden nr. 5 ( A ) Midtergyden nr. 7 ( B ) Midtergyden nr. 9 ( C ) Midtergyden nr. 11 ( D ) Blangstrupvej nr. 49 ( G ) Derfor monteres der på alle 4 møller skyggebegrænsnngsudstyr - således at møllerne stopper i op til 7 timer årligt - således at den maximale skyggekasttid på 10 timer pr. år, kan overholdes. SHADOW - Kort Beregning: BILAG 3 - SKYGGEKAST - 4 stk. 3,0 MW SWP DD m WindPRO version Feb 2010 Udskrevet/Side :10 / 1 Brugerlicens: Just Wind DK Sanatorievej 8 DK-7140 Stouby Just Wind Dk, Beregnet: :10/ m Kort: Kort _6160_ _540, Udskriftsmålestok 1:20.000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Skyggemodtager Isolinier viser skygge i Timer per år, reelt tilfælde WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Visualisering af vindmølle projekt Barløse Mark

Visualisering af vindmølle projekt Barløse Mark Visualisering af vindmølle projekt Barløse Mark Barløse Mark - Marts 2010 Mølle 6 - Lars Nørregaard Mølle 5 - Søren Stingsted Rasmussen Mølle 4 - Hans Frederik Larsen Mølle 3 - Niels Jørgen Pedersen VISUAL

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere