Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?"

Transkript

1 VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på Send en mail til eller ring på tlf og snak med vores projektmedarbejder. VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL? Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? Ung til yngre om sex, kærester og følelser

2 UNG DIALOG Ung Dialog er et spændende og vigtigt forebyggelsesprojekt, der hører til under Komiteen for Sundhedsoplysning i København. Ung Dialog: består af frivillige gymnasieelever, der tør være forbillede for andre unge tager ud i folkeskolens klasser og holder dialogmøder med eleverne taler om det at være ung ud fra emnerne sex, kærester og følelser. HVAD FORVENTER VI? Selvom man som formidler arbejder frivilligt, har vi alligevel nogle forventninger til dig og dit arbejde for Ung Dialog. Disse krav er med til at sikre en høj kvalitet i Ung Dialogs arbejde - og lever du op til dem, vil vi kunne give dig en god anbefaling med videre. Som frivillig hos Ung Dialog forventes det: at du deltager aktivt på uddannelseskurset (forudsætningen for at afholde dialogmøder) at du sætter dig ind i emnerne sex, kærester og følelser at du forbereder dig, inden du tager ud til et dialogmøde at du holder dialogmøder mindst 3 gange om året. HVAD GIVER VI? Til gengæld for de timer, du lægger i det frivillige arbejde for Ung Dialog, får du: et fedt samarbejde og sjove oplevelser sammen med andre fra dit gymnasium og resten af Ung Dialog en chance for at gøre en forskel træning i at blive en god formidler træning i at være på i store forsamlinger mulighed for at give dine erfaringer videre til andre unge viden om sexsygdomme og prævention en chance for at lære dig selv bedre at kende udbygget dit CV. ET TYPISK DIALOGMØDE Det ringer ind efter frikvarter, og du og din makker fra Ung Dialog har netop fundet læreren, som følger jer ned til klassen. Eleverne er en smule urolige og fniser lidt i starten, men det går over i takt med, at I får sat gang i snakken om kærester, følelser, den første gang, forskellige præventionsformer, sexsygdomme osv. I kan se på elevernes blikke, at snakken betyder noget. Flere og flere tør stille spørgsmål, og når I spiller Jeopardy, får I eleverne til at grine, diskutere og lytte til jer og til hinanden. Indimellem bliver der lidt stille, men så gør I brug af nogle af de dialogmetoder, I lærte om på jeres kursus hos Ung Dialog. Da dagen er omme, tager I hjem med en følelse af, at jeres besøg betød noget, og at eleverne lærte noget nyt i dag. Dialogmødet er dér, hvor du som frivillig for Ung Dialog har mulighed for at gøre en positiv forskel for elever i folkeskolen. Dialogmødet: handler om at få en dialog i gang i klassen om sex, kærester og følelser er en åben og ærlig snak med klassens elever, hvor du er ekspert i at være ung varer 2 lektioner bliver afholdt uden at læreren er til stede planlægges og gennemføres af dig sammen med en anden frivillig fra Ung Dialog.

3 BESTILLING Din kommune abonnerer på Ung Dialog. Du kan derfor GRATIS bestille et dialogmøde på hjemmesiden: Til hver klasse på klassetrin kan du bestille ét årligt dialogmøde om emnet Sex, kærester & følelser og ét årligt dialogmøde om Fester, alkohol & hash. Du kan endvidere bestille ét årligt dialogmøde om Rygning til alle skolens klasser. INFORMATION Vil du vide mere om Ung Dialog, er du meget velkommen til at kontakte vores projektmedarbejdere på: INFORMATION TIL LÆRERE (FOR KLASSE) Ung dialog Ung til yngre om sex, kærester og følelser Telefon: Find mere information om Ung Dialog og vores arbejde på hjemmesiden:

4 UNG DIALOG Har du også ind imellem en oplevelse af, at der sker en masse ting i dine elevers liv, som det kan være vanskeligt at tale med dem om? I teenageårene er der drøn på for de unge: Seksualitet og følelser opleves stærkere, weekenderne begynder at omfatte fester, og alkoholen samt muligvis tobakken bliver prøvet af. De tanker, der knytter sig til de nye indtryk og anderledes måder at være sammen med jævnaldrende på, kan påvirke eleverne og deres trivsel både derhjemme og i skolen. Det kan derfor være godt for de unge at få lov til at stille nogle af de spørgsmål, der uden tvivl rejser sig i ungdomsårene til fx sex, kærester, følelser, fester, alkohol, rygning, hash mv. Netop denne snak kan Ung Dialog hjælpe dig med! Ung Dialog tilbyder at komme ud i din klasse og afholde dialogmøder om temaerne sex, alkohol og rygning, dvs. de emner, som egner sig bedst til ung til yngre-samtaler. Målet med Ung Dialog er at bidrage til, at unge udvikler sundhedsfremmende handlemuligheder i situationer, der vedrører sex, alkohol, tobak og hash. Dette mål opnås ved: at unge gennem dialog får sundhedsmæssig viden om disse emner, således at de på et informeret grundlag selv kan tage stilling til de udfordringer, de møder at unge gennem dialogmødet får redskaber til at tackle situationer, som vedrører disse emner. UNGE OG SUNDHED Manglende viden om og refleksion i forhold til fx brug af alkohol og tobak eller i forhold til at beskytte sig ved sex kan have alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser for de unge. 40 % af de seksuelt aktive 15-årige bruger ikke prævention, der beskytter mod sexsygdomme. 15 % af pigerne og 20 % af drengene benytter sig af afbrudt samleje eller slet ingen prævention. Vandpiberygning er blevet mere udbredt i Danmark, på trods af at røgen indeholder de samme skadelige stoffer som cigaretter (Rasmussen & Due, 2011: Skolebørnsundersøgelsen 2010). Derudover har omkring en tredjedel af både drenge og piger, som drikker alkohol, angivet at have haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket (Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, 2009: Unges livsstil og dagligdag 2008). DIALOGMØDET Dialogmødet varer 2 lektioner og afholdes uden din tilstedeværelse. Mødet omfatter faktuel viden og dialog om handlemuligheder, relationer og følelser i forhold til det pågældende tema. For at gøre dialogen relevant og vedkommende tager formidlerne udgangspunkt i elevernes egen hverdag og deres behov for at diskutere bestemte emner. Ung Dialog afholder dialogmøder inden for temaerne: sex, kærester og følelser fester, alkohol og hash rygning. Sex, kærester og følelser Dette dialogmøde henvender sig til elever i klasse. Dialogmødet handler bl.a. om at sætte grænser, og hvordan man overvinder barriererne mod at bruge kondom. Dialogmødet giver desuden viden om andre præventionsformer, sexsygdomme, uønsket graviditet, kærester og følelser. Fester, alkohol og hash Dette dialogmøde henvender sig til elever i klasse. Dialogmødet handler bl.a. om virkninger og konsekvenser af alkohol og hash, fester, grænser, ansvar for sig selv og for vennerne, usikkerhed, gruppepres, pral, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og meget mere. Rygning Dette dialogmøde henvender sig til elever i klasse. Dialogmødet handler bl.a. om, hvorfor nogle starter med at ryge samt om vandpibe, gruppepres, sociale overdrivelser, skadelige effekter, afhængighed, fester, passiv rygning og ikke mindst, hvad man gør og siger, hvis ens venner begynder at ryge. UNG DIALOG VIRKER UNG-TIL-YNGRE OG FORMIDLERNE Det er vigtigt for Ung Dialog, at der tages udgangspunkt i de unges egen virkelighed. Derfor bygger Ung Dialog på princippet om ung-til-yngre. Formidlerne er selv unge og taler åbent og ærligt med eleverne om udfordringer, de selv kender til. Dialogen mellem Ung Dialogs formidlere og eleverne kan give et frisk pust udefra og er derfor et vigtigt supplement til den obligatoriske undervisning. Alle formidlere i Ung Dialog gennemgår indledningsvist et kursusforløb og modtager derudover løbende efteruddannelse inden for de forskellige temaer, der holdes dialogmøder om. Desuden er formidlerne uddannede i dialogmetoder, således at de er i stand til at skabe en dialog, hvor eleverne deltager aktivt og udveksler holdninger. Evaluering af Ung Dialog viser, at: 78 % af eleverne har fået mere viden om sex, alkohol eller rygning efter dialogmødet 69 % af eleverne føler, at de er bedre rustede til at tackle fremtidige situationer, som vedrører emnerne sex, alkohol eller rygning 91 % af eleverne mener, at det er nemmere at snakke om det konkrete emne med formidlerne fra Ung Dialog end med deres lærer, fordi formidlerne selv er unge 67 % af eleverne oplever, at de tør stille spørgsmål til Ung Dialog spørgsmål, som de ikke tør stille til deres lærer. (Komiteen for Sundhedsoplysning, Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode)

5 VIL DU VIDE MERE OG UNG DIALOG For at benytte sig af Ung Dialogs tilbud kan kommunen tilmelde sig vores abonnementsordning. Denne giver alle kommunens klasser mulighed for at få ét årligt dialogmøde om seksuel sundhed og ét årligt dialogmøde om alkohol, hash og fester. Endvidere får alle klasser i kommunen mulighed for ét årligt dialogmøde om rygning. Det er også muligt at få besøg i specialklasser. Derudover tilbyder Ung Dialog en reduceret pris på kurser til professionelle til institutioner dækket af et abonnement. Prisen for abonnementet fastsættes ud fra antallet af klasser i kommunen. Ung Dialog tilbydes til kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I øjeblikket abonnerer 13 kommuner på Ung Dialog. INFORMATION Spørgsmål vedrørende Ung Dialog og oprettelse af abonnement kan rettes til: Projektkoordinator Rune Schmidt Telefon: KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Ung Dialog er forankret under Komiteen for Sundhedsoplysning - en almennyttig forening, der har eksisteret siden 1964 med det formål at fremme sundhed og forebygge sygdom gennem oplysning. En lang række sundhedsfaglige organisationer og sundhedsmyndigheder står bag Komiteen for Sundhedsoplysning, herunder Kommunernes Landsforening og Danske regioner, se også hjemmesiden: Litteratur Hibell et al. The ESPAD Report, Alcohol and Other Drug Use among Students in 35 European Countries. Stockholm Komiteen for Sundhedsoplysning, Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode. Kræftens Unges livsstil og dagligdag 2008 Sundhedsstyrelsen, Legalt provokerede aborter 2006 (foreløbig opgørelse) Balvig, Holmberg & Sørensen, Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet INFORMATION TIL BESLUTNINGSTAGERE Ung dialog Ung til yngre om sex, kærester og følelser

6 UNGES SUNDHED OG SUNDHEDSADFÆRD Til trods for at mange unge i Danmark har en relativt sund livsstil, er der fortsat en række sundhedsrelaterede problemstillinger, der gør det vigtigt at beskæftige sig med unges sundhedsadfærd. Et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler samt manglende brug af prævention blandt unge er noget af det, der er med til at forringe sundhedstilstanden hos de unge både fysisk og psykisk. Som eksempler på konkrete problemer kan nævnes, at: danske unges forbrug af alkohol ligger i toppen sammenlignet med andre europæiske lande (Hibell et al., 2007) 33 % af de drenge og 34 % af de piger, som drikker alkohol, angiver, at de har haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket (Kræftens næsten hver fjerde 15-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist tobak (Kræftens 33 % af unge har prøvet hash (Kræftens antallet af registrerede klamydiatilfæde er steget fra i 2000 til i (Antallet af smittede antages at være (fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside)). Udover at have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte, kan uhensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt unge også have konsekvenser på et samfundsøkonomisk plan, idet det medfører en række udgifter i forhold til bl.a. test og medicinsk behandling af sexsygdomme og andre livsstilsrelaterede sygdomme. UNG DIALOG Ung Dialog har til formål at styrke forebyggelsesindsatsen rettet mod unges risikoadfærd. Ung Dialog kan tilbyde jeres kommune at sende formidlere ud på kommunens folkeskoler og afholde dialogmøder med eleverne i skolens klasser om emnerne: Sex, kærester & følelser, Fester, alkohol & hash og Rygning. Ung Dialog har eksisteret siden 1992, og er den ældste og største ung-til-yngre-indsats i Danmark. Det forebyggende arbejde gennemføres af ca. 250 frivillige gymnasieelever og ca. 20 studerende ved videregående uddannelser. Målet med Ung Dialog er at bidrage til, at unge udvikler sundhedsfremmende handlekompetencer i situationer, der vedrører sex, alkohol, tobak og hash. Dette mål opnås ved: at unge gennem dialog får sundhedsmæssig viden om disse emner, således at de på et informeret grundlag selv kan tage stilling til de udfordringer, de møder at unge gennem dialogmødet får redskaber til at tackle situationer, som vedrører disse emner. UNG DIALOGS STYRKE Styrken ved Ung Dialog er, at det gennem dialog bliver muligt at udfordre de unges holdninger og åbne deres øjne for misforståelser og overdrivelser. Ved at åbne for en snak om hvorfor man fx drikker, ryger eller har usikker sex - og ved at tale om helt konkrete situationer de unge selv definerer - bliver det muligt for dem også at forholde sig til de negative konsekvenser og bruge denne kompetence i deres egen komplekse hverdag noget oplysning alene ikke kan facilitere. Der lægges således vægt på at italesætte det sociale spil og de normer og mulige misforståede opfattelser af, hvad der er almindelig adfærd i forhold til de enkelte temaer. Forskning viser, at netop arbejdet med sociale overdrivelser kan have en forebyggende effekt ift. fx alkohol og tobak (Balvig, Holmberg & Sørensen, Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet). Ung Dialogs indsats kan således blive et vigtigt supplement til den obligatoriske undervisning på området. undervisning på området. KURSER TIL PROFESSIONELLE Fra 2011 tilbyder Ung Dialog - ud over dialogmøder - også en række kurser til professionelle med emnerne: Unge, alkohol og alkoholkultur i DK Brugen af alkohol og alkoholpolitik på ungdomsuddannelser Sundhedsundervisning i grundskolen Sundheds- og risikoadfærd blandt unge i grundskolen KVALITETSSIKRING I Ung Dialog er det vigtigt for os, at eleverne både får en god oplevelse, og at de tager noget med sig videre fra et dialogmøde. Alle formidlere gennemgår derfor et kursusforløb, hvor de trænes intensivt i dialogteknik og klædes på med den nyeste viden inden for de specifikke emner. Derudover modtager de løbende efteruddannelse, sparring og struktureret erfaringsudveksling. For at følge og understøtte udviklingen af Ung Dialog er der blevet oprettet en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, medlemskommuner, Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse UNG DIALOG VIRKER Evaluering af Ung Dialog viser, at: 78 % af eleverne har fået mere viden om sex, alkohol eller rygning efter dialogmødet. 69 % af eleverne føler, at de er bedre rustet til at tackle fremtidige situationer, som vedrører emnerne sex, alkohol eller rygning. 91 % af eleverne mener, at det er nemmere at snakke om det konkrete emne med formidlerne fra Ung Dialog end med deres lærer, fordi formidlerne selv er unge. 67 % af eleverne oplever, at de tør stille spørgsmål til Ung Dialog spørgsmål, som de ikke tør stille til deres lærer. (Komiteen for Sundhedsoplysning, Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode)

7 VIL DU VIDE MERE OG UNG DIALOG For at benytte sig af Ung Dialogs tilbud kan kommunen tilmelde sig vores abonnementsordning. Denne giver alle kommunens klasser mulighed for at få ét årligt dialogmøde om seksuel sundhed og ét årligt dialogmøde om alkohol, hash og fester. Endvidere får alle klasser i kommunen mulighed for ét årligt dialogmøde om rygning. Det er også muligt at få besøg i specialklasser. Derudover tilbyder Ung Dialog en reduceret pris på kurser til professionelle til institutioner dækket af et abonnement. Prisen for abonnementet fastsættes ud fra antallet af klasser i kommunen. Ung Dialog tilbydes til kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I øjeblikket abonnerer 13 kommuner på Ung Dialog. INFORMATION Spørgsmål vedrørende Ung Dialog og oprettelse af abonnement kan rettes til: Projektkoordinator Rune Schmidt Telefon: KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Ung Dialog er forankret under Komiteen for Sundhedsoplysning - en almennyttig forening, der har eksisteret siden 1964 med det formål at fremme sundhed og forebygge sygdom gennem oplysning. En lang række sundhedsfaglige organisationer og sundhedsmyndigheder står bag Komiteen for Sundhedsoplysning, herunder Kommunernes Landsforening og Danske regioner, se også hjemmesiden: Litteratur Hibell et al. The ESPAD Report, Alcohol and Other Drug Use among Students in 35 European Countries. Stockholm Komiteen for Sundhedsoplysning, Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode. Kræftens Unges livsstil og dagligdag 2008 Sundhedsstyrelsen, Legalt provokerede aborter 2006 (foreløbig opgørelse) Balvig, Holmberg & Sørensen, Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet INFORMATION TIL BESLUTNINGSTAGERE Ung dialog Ung til yngre om sex, kærester og følelser

8 UNGES SUNDHED OG SUNDHEDSADFÆRD Til trods for at mange unge i Danmark har en relativt sund livsstil, er der fortsat en række sundhedsrelaterede problemstillinger, der gør det vigtigt at beskæftige sig med unges sundhedsadfærd. Et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler samt manglende brug af prævention blandt unge er noget af det, der er med til at forringe sundhedstilstanden hos de unge både fysisk og psykisk. Som eksempler på konkrete problemer kan nævnes, at: danske unges forbrug af alkohol ligger i toppen sammenlignet med andre europæiske lande (Hibell et al., 2007) 33 % af de drenge og 34 % af de piger, som drikker alkohol, angiver, at de har haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket (Kræftens næsten hver fjerde 15-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist tobak (Kræftens 33 % af unge har prøvet hash (Kræftens antallet af registrerede klamydiatilfæde er steget fra i 2000 til i (Antallet af smittede antages at være (fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside)). Udover at have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte, kan uhensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt unge også have konsekvenser på et samfundsøkonomisk plan, idet det medfører en række udgifter i forhold til bl.a. test og medicinsk behandling af sexsygdomme og andre livsstilsrelaterede sygdomme. UNG DIALOG Ung Dialog har til formål at styrke forebyggelsesindsatsen rettet mod unges risikoadfærd. Ung Dialog kan tilbyde jeres kommune at sende formidlere ud på kommunens folkeskoler og afholde dialogmøder med eleverne i skolens klasser om emnerne: Sex, kærester & følelser, Fester, alkohol & hash og Rygning. Ung Dialog har eksisteret siden 1992, og er den ældste og største ung-til-yngre-indsats i Danmark. Det forebyggende arbejde gennemføres af ca. 250 frivillige gymnasieelever og ca. 20 studerende ved videregående uddannelser. Målet med Ung Dialog er at bidrage til, at unge udvikler sundhedsfremmende handlekompetencer i situationer, der vedrører sex, alkohol, tobak og hash. Dette mål opnås ved: at unge gennem dialog får sundhedsmæssig viden om disse emner, således at de på et informeret grundlag selv kan tage stilling til de udfordringer, de møder at unge gennem dialogmødet får redskaber til at tackle situationer, som vedrører disse emner. UNG DIALOGS STYRKE Styrken ved Ung Dialog er, at det gennem dialog bliver muligt at udfordre de unges holdninger og åbne deres øjne for misforståelser og overdrivelser. Ved at åbne for en snak om hvorfor man fx drikker, ryger eller har usikker sex - og ved at tale om helt konkrete situationer de unge selv definerer - bliver det muligt for dem også at forholde sig til de negative konsekvenser og bruge denne kompetence i deres egen komplekse hverdag noget oplysning alene ikke kan facilitere. Der lægges således vægt på at italesætte det sociale spil og de normer og mulige misforståede opfattelser af, hvad der er almindelig adfærd i forhold til de enkelte temaer. Forskning viser, at netop arbejdet med sociale overdrivelser kan have en forebyggende effekt ift. fx alkohol og tobak (Balvig, Holmberg & Sørensen, Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet). Ung Dialogs indsats kan således blive et vigtigt supplement til den obligatoriske undervisning på området. undervisning på området. KURSER TIL PROFESSIONELLE Fra 2011 tilbyder Ung Dialog - ud over dialogmøder - også en række kurser til professionelle med emnerne: Unge, alkohol og alkoholkultur i DK Brugen af alkohol og alkoholpolitik på ungdomsuddannelser Sundhedsundervisning i grundskolen Sundheds- og risikoadfærd blandt unge i grundskolen KVALITETSSIKRING I Ung Dialog er det vigtigt for os, at eleverne både får en god oplevelse, og at de tager noget med sig videre fra et dialogmøde. Alle formidlere gennemgår derfor et kursusforløb, hvor de trænes intensivt i dialogteknik og klædes på med den nyeste viden inden for de specifikke emner. Derudover modtager de løbende efteruddannelse, sparring og struktureret erfaringsudveksling. For at følge og understøtte udviklingen af Ung Dialog er der blevet oprettet en følgegruppe med repræsentanter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, medlemskommuner, Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse UNG DIALOG VIRKER Evaluering af Ung Dialog viser, at: 78 % af eleverne har fået mere viden om sex, alkohol eller rygning efter dialogmødet. 69 % af eleverne føler, at de er bedre rustet til at tackle fremtidige situationer, som vedrører emnerne sex, alkohol eller rygning. 91 % af eleverne mener, at det er nemmere at snakke om det konkrete emne med formidlerne fra Ung Dialog end med deres lærer, fordi formidlerne selv er unge. 67 % af eleverne oplever, at de tør stille spørgsmål til Ung Dialog spørgsmål, som de ikke tør stille til deres lærer. (Komiteen for Sundhedsoplysning, Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode)

9 UNG DIALOG FORÆLDREDIALOG Få støtte til at afholde forældremøde med fokus på alkohol og aftaler

10 FORÆLDREDIALOG I skoleåret vil det være muligt for skoler i Region Hovedstaden at få en gratis håndsrækning til at afholde et forældremøde og få sat alkohol på dagsordenen hos forældre og unge i 7.-9.klasse. Det sker i et projekt udviklet i samarbejde mellem TrygFonden og Ung Dialog. Formålet med projektet Forældredialog er at skabe en åben dialog mellem teenagere og deres forældre - både på klassebasis og internt i familierne. Dette giver mulighed for at lære om hinandens holdninger til alkohol og fester og sætter tanker i gang om, hvordan og hvornår forældrene kan bruge hinanden og skabe forældrenetværk. På denne måde dannes en ramme, der giver mulighed for at indgå nogle fælles aftaler om alkohol i klasserne. HVAD SKAL DER SÅ SKE? På et forældredialogmøde møder både elever og forældre på skolen om aftenen, hvor to uddannede ung guider holder et oplæg og skaber debat i grupperne af hhv. forældre og elever. Efterfølgende mødes de to grupper og får indsigt i hinandens holdninger og diskussioner. Der vil afslutningsvis være en fælles debat. Hele arrangementet varer ca. 2 ½ time. KONTROLKLASSER Projektet Forældredialog skal evalueres, og der er derfor brug for klasser, der vil fungere som kontrolklasser til de, der deltager i forsøget. Hvis din klasse vil deltage som kontrolklasse, skal I besvare to elektroniske spørgeskemaer, og derved deltager I i en konkurrence om forskellige præmier. Kontakt os, hvis I vil være kontrolklasse. BOOKING AF FORÆLDREDIALOGMØDE Hvis du vil vide mere, eller booke et forældredialogmøde, så kontakt projektkoordinator Rune Schmidt Telefon: Eller læs mere på vores hjemmeside:

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode

Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode UNG DIALOG Evaluering af Ung Dialog 2007 virkninger og metode Forord...3 Baggrund...4 Ung til ung som metode...4 Organisation...6 Beskrivelse af Ung Dialog...7 Formål og mål...7 Målgrupper...7 Temaer og

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail:

SSP læseplan. Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: Mail: SSP læseplan Konventum, Helsingør 30. Marts Rune Schmidt Telefon: 21 46 92 42 Mail: runsch@gladsaxe.dk 1 Baggrund for revideringen Den eksisterende læseplan har eksisteret siden 2007 uden at være blevet

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2015-16 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Alkohol 4 5 6-7 8 9 10 3 Næstved Kommune

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Hvordan arbejder vi med det?

Hvordan arbejder vi med det? KENDER DU DE ANDRE? Aftenens indhold og forløb Program Trivsel forebyggelsesindsatser Social pejling Hvad er det? Aftenens udfordring hvad tror I? Hvordan kan I støtte op om Hvad børnenes gør beslutninger

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1.

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Program. Hvad gør det? Hvordan arbejder vi med det? Aftenens indhold og forløb. Trivsel og forebyggelsesindsatser. Social pejling Hvad er det?

Program. Hvad gør det? Hvordan arbejder vi med det? Aftenens indhold og forløb. Trivsel og forebyggelsesindsatser. Social pejling Hvad er det? KENDER DU DE ANDRE? Aftenens indhold og forløb Program Trivsel og forebyggelsesindsatser Social pejling Hvad er det? Aftenens udfordring hvad tror I? Hvordan kan I støtte op om børnenes beslutninger fra

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale Center for forebyggelse, AnneMarie Sindballe Indhold Baggrund for Tacklingprojektet Undervisningsprogram og materiale Evalueringsmetode

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT.

Kære X:IT deltagere. Du kan altid kontakte Kræftens Bekæmpelse eller din kommunale X:IT koordinator i forvaltningen, hvis du har spørgsmål til X:IT. Kære X:IT deltagere Årets runde af X:IT workshops er nu slut, og du får her en sammenfatning af, hvad der blev diskuteret på møderne. På mange skoler går det rigtig godt med X:IT. Men der er også udfordringer

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009

Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009 Regitze Siggaard, Partnerskabsansvarlig, Kræftens Bekæmpelse Marts 2009 At ændre livsstil er svært..men ikke umuligt Kompetancer Kost Ressourcer Rygning Anerkendelse Alkohol Meningsfuldhed Motion Livsmod

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL

Information til. lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til lærere BØRN, UNGE OG ALKOHOL Værktøjskassens indhold Danske unge er blandt dem, der drikker mest i Europa. Det er desværre ikke ualmindeligt, at børn på 11-12 år har drukket alkohol. Og

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

DESIGN OG ERFARINGER

DESIGN OG ERFARINGER en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever DESIGN OG ERFARINGER Phd-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Phd., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme,

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse

Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Kortlægning af forebyggende undervisning og forebyggende politikker i skolen med særlig fokus på alkoholforebyggelse Resume: Kortlægningen bygger på spørgeskemabesvarelser fra 7. klasse lærere fra 563

Læs mere

Alkohol og festkultur i gymnasiet

Alkohol og festkultur i gymnasiet Alkohol og festkultur i gymnasiet 1 InFOrMATIOn til forældre Komiteen for Sundhedsoplysning Skal gymnasieelevers alkoholforbrug blokere for indlæring? 2 Allerede når de unge er 15-1 år, har de europarekord

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Ung i dag ung i Gentofte

Ung i dag ung i Gentofte Ung i dag ung i Gentofte Profil af unges trivsel i Gentofte kommune Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 Arnt Louw, avl@learning.aau.dk 1 Hovedspørgsmål Mit liv: Hvordan er

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu. Unge og rusmidler At balancere mellem fællesskab og mistrivsel Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.dk Intet ungdomsliv uden rusmidler Umuligt at gennemleve teenageårene

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere