Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?"

Transkript

1 Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2013 Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Ledelse i servicetilbud til mennesker med medfødt døvblindhed Kursus om taktil sproglighed IKT-seminar Kursus om den nye udgave af udviklingsprofilen

2 Uddannelsessted Hvis ikke andet er anført: Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Transport til/fra lufthavn Taxa koster omkring 400,- DKK fra Aalborg Lufthavn med en transporttid på en halv time. Vi henviser til: Dantaxi (+45) Frederikshavn Taxa (+45) Hirtshals Taxi (+45) Kursuskatalog, forår 2013 Redaktør Lasse Winther Wehner Redaktion Magnus Gudnason Henriette Hermann Olesen Ann Thestrup Lasse Winther Wehner Ansvarshavende udgiver Direktør Ewa Persson Göransson Foto Svein Erik Dahl Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tel

3 Forord Jeg vil begynde med et stort TAK! Vi ser tilbage på en vellykket Nordisk Konference 2012, hvor så mange af jer havde en aktiv part i succesen enten ved at afholde workshop eller deltage i spændende diskussioner og refleksioner, både i plenum, til workshops og i pauserne. Det var en fantastisk atmosfære at bevæge sig i! Den nordiske sommer har vist sig fra den mere kedelige side i år. Ikke kun på grund af det triste sommervejr, men også fordi vi måtte sige farvel til vores kollega Helle Bang og derved blive en mindre på kontoret. Vi går dog ind i et efterår, som vi her på NVC er sikre på, vil vise sig fra en spændende side. Vi har to nye kollegaer, der er i fuld gang med at gøre NVC s afdeling i Danmark til et endnu mere spændende tilbud til døvblindefeltet. Johan Nyman er i gang med at inddrage e-learning i vores udbud af kurser. Et spændende projekt, hvor vi håber at nå flere og andre målgrupper, end vi har gjort før. Ann Thestrup (se beskrivelse bag i bladet) er trådt ind i vores fagkonsulentstilling, og vi har sammen arbejdet på højtryk for at få næste års kurser planlagt. Mange spændende indspil fra ledere, konsulenter, deltagere på kurser, og individuelle henvendelser, har givet os inspiration til at planlægge et meget spændende år Vi håber, at vi har fået alles ønsker og behov med i forhold til det nordiske kursusudbud. For at udbyde en høj kvalitet af faglige kurser er vi nødt til at være på tæerne i forhold til ny viden på området. Derfor er en god kontakt til de nordiske faglige netværk et must. På nordisk lederforum er der udformet nogle guidelines til de nordiske netværk vi er spændte på at få disse guidelines i gang, og håber, at det vil skabe en god dynamik i forhold til det fagspecifikke og os på NVC. Her på NVC i Danmark udbydes gode vilkår for at mødes i de nordiske netværk. Hver deltager betaler blot opholds- og kostprisen samt et administrationsgebyr på 50,- DKK pr. deltager. Der er mulighed for at bruge bibliotek, printer og få praktisk hjælp i forhold til deltagerlister, program, m.m. Vi tilbyder også faglig støtte i forhold til at udvikle viden på andre måder f.eks. ved hjælp af arbejdsseminarer, kontaktformidling til andre fagpersoner og mulighed for formidling af viden i forskellige kurser, seminarer og konferencer. Vi vil meget gerne være i tæt dialog med alle de dygtige nordiske kollegaer, der sidder og udvikler viden og håber, at I vil benytte faciliteterne på slottet. Kursuskataloget er i år bygget op på den måde, at I får en oversigt over alle de kurser, vi udbyder i Forårets kurser har vi omtalt mere detaljeret her, og efterårets kurser bliver omtalt detaljeret i vores næste katalog i foråret. Vi satser på høj kvalitet i vores udbud af aktiviteter og er afhængige af jeres ønsker og behov rundt omkring i Norden. Vi forsøger at nå rundt og opfange nye trends og teorier og satser højt på den tætte nordiske kontakt med fagfeltet. Derfor er vi altid interesseret i henvendelser fra jer, hvis I har spørgsmål, hvis der sker noget nyt eller hvis I har arrangementer, som kunne være inspirerende for det nordiske samarbejde. Jeg ser frem til et meget spændende 2013 og glædes over det stærke nordiske samarbejde, vi har på døvblindeområdet. Henriette Hermann Olesen Fagansvarlig, Nordens Velfærdscenter

4 Information 4 Nordens Velfærdscenter arrangerer uddannelsesaktiviteter for alle personalegrupper, der arbejder med personer med døvblindhed. Yderligere krav til ansøgere formuleres under Målgruppe i de enkelte uddannelsesbeskrivelser. Form NVC s uddannelsesaktiviteter for døvblindepersonale er organiseret sådan, at forløbet veksler mellem plenumundervisning, diskussioner, gruppearbejde og individuelle studier. Der lægges vægt på deltagernes teoretiske og praktiske ressourcer, deres kreative bidrag og på at skabe kontakter på tværs af landegrænser for at fremme vidensudveksling og koordinering. Tolkning Vi stiller finsk og islandsk tolkning til rådighed efter behov i de programlagte uddannelsesaktiviteter. Kursusdeltagere, som har behov for tegnsprogstolkning eller anden tolkning end den, vi arrangerer, sørger selv for tolk og for dækning af tolkens løn, rejseudgifter og ophold. Struktur De uddannelsesaktiviteter, som er planlagt for foråret 2013, er beskrevet i dette katalog. Flere detaljer vil fremgå af det endelige program, som sendes til forelæsere og deltagere efter optagelse. Deltagerantallet på de fleste kurser er Ved færre end 12 ansøgere kan en uddannelsesaktivitet aflyses. Meddelelse herom vil blive sendt til ansøgerne i god tid før den planlagte aktivitetsstart. Ansøgning Ansøgning om deltagelse i uddannelsesaktiviteterne skal ske på: Ansøgningsfrist er den 15. januar Meddelelse om optagelse sendes til alle ansøgere få uger efter ansøgningsfristens udløb. Priser og afbudsregler Deltagerbetaling er prissat til DKK 350,- per kursusdag, da Nordens Velfærdscenter afholder en stor del af de udgifter, der er forbundet med uddannelsesaktiviteterne beskrevet i dette katalog. Dertil kommer ophold og forplejning. Ved afbud senere end tre uger før uddannelsesaktivitetsstart betales fuld deltagerbetaling (både opholdsbetaling og kursusgebyr). Studievilkår Nordiske grupper har mulighed for at komme til Dronninglund Slot for at arbejde med egne opgaver forbundet med døvblindhed. Vi stiller bibliotek og arbejdslokaler til rådighed og tilbyder kost og logi til en pris af DKK 1.100,- pr. døgn pr. person i Dertil kommer et administrationsgebyr på DKK 50,- pr. person pr. booking. Tilmelding: Rejsetilskud For at facilitere bred nordisk deltagelse til vores aktiviteter giver vi et rejsetilskud til deltagere fra Island og Finland samt Sverige nord for Sundsvall og Norge nord for Trondheim. Dette tilskud er på DKK 2.000,- og modregnes i fakturaen for deltagelse. Rejser arrangeres, bestilles og betales af kursisten/deltageren eller dennes arbejdsplads. Refusionen beregnes ud fra arbejdspladsens adresse og gælder alle deltagere på kurser, konferencer og seminarer afholdt i Dronninglund inklusiv ophold på studievilkår.

5 Seminar 240: Ledelse i servicetilbud til mennesker med medfødt døvblindhed - Hvordan gør vi fagområdet medfødt døvblindhed attraktivt og forståeligt? 5 Mål At deltagerne ud fra oplæg reflekterer over og diskuterer lederrollen i relation til brugere, pårørende, personale og beslutningstagere i en verden, hvor lederen både skal præsentere et komplekst tilbud og fungere som en nærværende pædagogisk, strategisk, administrativ og personaleansvarlig leder. At deltagerne får nye redskaber og inspiration til at skabe balance inden for det strategiske og faglige ledelsesarbejde. At lederne udveksler erfaringer nationalt og nordisk. Målgruppe Forstandere, ledere og mellemledere på institutioner, botilbud og skoler for mennesker med medfødt døvblindhed. Indhold Ledelsesstile Den administrerende, den strategiske, den faglige ledelse og personaleledelse Den kulturbærende leder At skabe en kultur, der højner fagligheden At skabe et anerkendende miljø Videndeling Hvad er viden? Hvorfor og med hvem deler vi den? Diagnosticering, klassifikation Internationale instrumenter som ICF, ICD10, ICF-CY, FN-konventionen, Nordisk definition. Hvordan kan man bruge disse instrumenter i ledelsesarbejdet? Ekstern kommunikation Hvordan kommunikerer vi, hvad døvblindhed er så det kan forstås? Hvordan skaber vi interesse for døvblindeområdet? Hvordan skaber vi større åbenhed om døvblindeområdet? Kursusledelse Marianne Disch specialkonsulent, DK Oplæg Der vil blandt andet være oplæg fra: Ann Thestrup fagkonsulent, NVC Bertil Bjerkan psykolog, NO Troels Møller Afdelingsleder for Materialecentret i Aalborg og journalist, DK Ole Steen Andersen Implement Consulting Group, DK Trine Tangsgaard Projektleder, IBOS udviklingsafdeling, DK Lea Johanne Sarfelt Ergoterapeut og projektmedarbejder, DK Tidspunkt Seminaret afholdes marts 2013 *Bemærk* Seminaret starter kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 2.200,- i opholdsbetaling. DKK 2.910,- i opholdsbetaling for deltagere som ankommer den 11. marts om aftenen. DKK 1.050,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2013 på: Udsnit fra salen - Nordisk konference i Oslo

6 6 Kursus 241: Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Dette kursus afholdes i Sverige, og der gives ikke rejsetilskud. Mål At deltagerne får indsigt i forskellige sider af familiedynamikken, når et medlem af familien har eller får døvblindhed. At deltagerne får inspiration til at optimere interventionsarbejdet omkring mennesker med døvblindhed ved at fokusere på kommunikationen med de nære relationer. Samtidig er det et mål, at deltagerne mødes og udveksler erfaringer med nordiske kollegaer. Målgruppe Professionelle, der arbejder med vejledning og rådgivning til mennesker med døvblindhed eller deres pårørende. Form Kurset vil have generelle oplæg til alle deltagere, og derefter vil deltagerne kunne dele sig ud på forskellige workshops, hvor områderne børn, søskende, par, forældre, det voksne barn, den professionelle, m.m. vil kunne diskuteres. Kursusledelse Henriette Hermann Olesen fagansvarlig, NVC Tidspunkt Kurset afholdes april 2013 Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Sted Kurset vil foregå i Sverige på Almåsa Konferens nær Stockholm Deltagerbetaling DKK 7.295,- for deltagelse inkl. overnatning. DKK 2.495,- for deltagelse ex. overnatning. Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2013 på: Indhold Fokus på alle familiemedlemmer Sansetabenes indvirkning på kommunikationen Vigtigheden af familierelationer Familien og livsomstillinger Tilknytning og relation Alternativ kommunikation i familien Den professionelles rolle i familien Hvilke tilbud mangler til familien?

7 Kursus 242: Kursus om taktil sproglighed 7 Dette kursus blev udbudt i efteråret 2011, og idet der har været stor interesse for emnet, laver vi en gentagelse af det. Mål At deltagerne får fokus på, hvordan man støtter udvikling af kommunikation og sprog ved hjælp af taktilsansen. At deltagerne på tværs af Norden får mulighed til at dele erfaringer og udvikle ny viden om taktil sproglighed. Målgruppe Kurset henvender sig til alle fagpersoner, der beskæftiger sig med medfødt døvblindhed og som ønsker at følge med i, hvad der sker for tiden i forhold til tanker om taktil sproglighed. Form På kurset vil der være både oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der vil være aftenprogram nogle af dagene. Workshop om livsomstilling på NK12 Indhold Den taktile hjerne Den tegnsproglige udvikling Udvikling af kommunikation og sprog gennem meningsfulde aktiviteter Partnerkompetence set ud fra selvets rettetheder Se og forstå de kropslige udtryk og gøre dem sproglige Omverdensforståelse via trepartssamtaler Haptisk kommunikation Taktilt tegnsprog Kursusledelse Henriette Hermann Olesen fagansvarlig, NVC Der vil bl.a. være oplæg fra: Gunnar Vege, NO Eija K. Lundkvist, NO Johanna Mesch, SE Bettina Kastrup Pedersen, DK Henriette Hermann Olesen, NVC Tidspunkt Kurset afholdes d. 29. april 3. maj 2013 Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 4.400,- i opholdsbetaling. DKK 1.750,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2013 på:

8 Kursus 243: At planlægge interventionsarbejdet ud fra den nye udgave af udviklingsprofilen 8 Mål At deltagerne bliver opdateret om de forskellige teoretiske bidrag, som udviklingsprofilen bygger på. At komme i dybden med interventionsarbejdet i forhold til teorien. At få integreret teorien i brug af videoanalyse. At styrke kundskabsformidlingen af teori omkring udviklingsprofilen i netværk omkring det enkelte barn eller unge og voksne med medfødt døvblindhed i hele Norden. Samtidig er det et mål, at deltagerne får etableret et kontaktnetværk nationalt og nordisk. Målgruppe Fagpersoner, der har ansvar for interventionsarbejdet med professionelle og pårørende omkring børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed. Form Kurset er delt op i tre dele. Man binder sig til alle tre dele ved tilmeldingen. Indhold Del 1 Oplæg om den nye udviklingsprofil Konstruktionen af modellerne Indholdet i modellerne Gennemgang af de teorier, som modellerne er bygget op omkring Begrebsrammen for disse modeller Oplæg om netværksarbejde Ansvaret som netværkskoordinator Betydningen af netværksarbejde Oplæg om videoanalyse ud fra profilen Analyse ved hjælp af modellerne Videoanalyse af cases Del 2 Projekt med at etablere et netværk bestående af professionelle og pårørende, hvor teorien og begreberne formidles og anvendes i interventionsarbejdet. Undervejs skal deltagerne også etablere faglige netværk, hvor de mødes og diskuterer deres projekter. Del 3 En samlet national opfølgning af deltagernes projekter en gang i hvert land. Kursusledelse og oplæg Inger Bøgh Rødbroe forfatter af den nye udgave af udviklingsprofilen, DK Anne Nafstad forfatter af den nye udgave af udviklingsprofilen, NO Tidspunkt Kurset afholdes maj 2013 Projektperioden er fra 31. maj december 2013 Opfølgning vil ske i december Kurset starter med frokost/lunch kl og slutter med frokost/lunch kl Deltagerbetaling DKK 4.400,- i opholdsbetaling. DKK 2.100,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag + opfølgningsdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2013 på:

9 Seminar 244: IKT-seminar 9 Mål At deltagerne får et overblik over forskellige muligheder inden for IKT, informations- og kommunikationsteknologi for mennesker med døvblindhed, på de nyeste platforme herunder smartphones og tablets. At deltagerne får mulighed for at se og afprøve forskellige løsninger i praksis og udveksle erfaringer om brug af de nyeste platforme. At afdække, hvilket udviklingsarbejde, der er i gang på nordisk plan, og hvilke behov, der er for udvikling af nye løsninger. Målgruppe Personale der arbejder med brug af IKT til mennesker med døvblindhed i de nordiske lande. Form Forelæsninger og fælles præsentationer om aktuelle muligheder i smartphones, tablets og de nyeste softwareløsninger. Der vil være opdelte workshops, dels for personale, der arbejder med døvblindfødte, dels for personale, der arbejder med døvblindblevne. Præsentation af forskellige apps. Mulighed for at afprøve forskellige platforme og software, diskutere egnetheden til forskellige brugere og udveksle erfaringer. Indhold Aktuelle projekter og erfaringer med smartphones, tablets og fjerntolkning for personer med døvblindhed. Erfaringer fra Foreningen Sveriges Døvblindes afprøvning af smartphones, tablets og apps og andre IKT-løsninger. Opdelt fokus på: Muligheder for mennesker med medfødt døvblindhed med brugbar synsrest. Muligheder for personer med hørerest, tilpasset aktiveringsudstyr som specielle kontakter og udstyr til kørestolsmontering. Opdelt fokus på: Præsentation fra brugere med erhvervet døvblindhed om, hvordan IKT anvendes på de nye platforme smartphones og tablets med talesyntese, punktudstyr, storskrift. Forenklet version af Skype med billeder for tegnsprogsbrugere med døvblindhed. Smartphones/tablets med brailledisplays, talesyntese og fotos, grafik eller video. The Grid 2: Forenklet styresystem/kommunikationssystem til smartphones, tablet eller PC til døvblindfødte, der kan bruge talesyntese, billedkommunikation eller video. Demonstration og afprøvning af udstyr og løsninger til mennesker med døvblindhed. Hvad gør vi fremover? Nordisk netværk, udvikling og formidling. Kursusledelse Ann Thestrup fagkonsulent, NVC Forelæsere Der vil blandt andet være oplæg fra: Bitten Rasch, telefonprojektet, Foreningen Danske Døvblinde, DK Personale fra Center for Døve, DK Sprog Der vil være enkelte forelæsninger på engelsk. Resten foregår på skandinavisk. Tidspunkt Seminaret afholdes juni 2013 *Bemærk* Seminaret starter kl. 9:00 den 5. juni og slutter med frokost/lunch kl den 7. juni. Deltagerbetaling DKK 2.200,- i opholdsbetaling for deltagere som ankommer den 5. juni. DKK 2.910,- i opholdsbetaling for deltagere som ankommer den 4. juni om aftenen. DKK 1.050,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. januar 2013 på:

10 Efterår 2013 Kommende kurser & seminarer 10 For at give vores kursister bedre mulighed for at planlægge, hvilke kurser, de gerne vil deltage i, har vi som noget nyt valgt at give datoer og mindre beskrivelser af efterårets kurser allerede i forårets kursuskatalog. Seminar for synspædagoger, der arbejder med mennesker med døvblindhed september Mål: At synspædagoger, der arbejder med mennesker med døvblindhed, kan få mulighed for at drøfte erfaring, test, udredning og sidste nye viden med hinanden. Samtidig er det et mål, at det kan styrke et nordisk samarbejde Kursusleder: Henriette Hermann Olesen fagansvarlig, Nordens Velfærdscenter Kursus om kropslig aktivitet med mennesker med medfødt døvblindhed september Mål: At deltagerne får fokus på aktiviteterne som rammer for samspil og kommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed. At deltagerne får inspiration og mulighed for refleksion. Samtidig er målet, at deltagerne får knyttet nordiske kontakter i forhold til deres arbejdsområde. Kursusleder: Flemming Ask Larsen Ph.d.-studerende på Psykologisk Institut, DK Der vil bla. være oplæg fra: Bente Ramsing konsulent på CDH DK, Mads Kopperholdt & Anders Rundh speciallærere på CDH DK, Pernilla Henriksson konsulent i region Skånes døvblindeteam SE, Håkan Lie afdelingsleder ved Signo - NO. Arbejdsseminar om kognitionsudredning hos mennesker med medfødt døvblindhed oktober - NB! Seminaret foregår på engelsk I fem år har det nordiske netværk om kognitionsudredning hos mennesker med medfødt døvblindhed arbejdet på at udarbejde retningslinjer for et sådant udredningsarbejde. Målet med dette seminar er, at netværket kan få diskussions- og refleksionspartnere i forhold til dette arbejde. Samtidig er det et mål at skabe samarbejde mellem nordisk og internationalt arbejde med kognition på døvblindeområdet. Kursusledere: Hans Erik Frölander psykolog og doktorandstuderende, SE Flemming Ask Larsen Semiotiker og Ph.d.-studerende, DK At skabe en pædagogisk praksis ud fra den nye udgave af udviklingsprofilen november Mål: At deltagerne bliver opdateret på de forskellige teoretiske bidrag, som udviklingsprofilen bygger på. At deltagerne får en forståelse af anvendelsen af teorien, begreberne og analysemodellerne i hverdagens praksis og i videoanalysearbejde. Samtidig er det et mål, at deltagerne får skabt kontakter nationalt og nordisk. Kursusledere: Inger Bøgh Rødbroe forfatter af den nye udgave af udviklingsprofilen DK Anne Nafstad forfatter af den nye udgave af udviklingsprofilen NO Opfølgning på kursus 243 om interventionsarbejde primo december Opfølgning: Inger Bøgh Rødbroe forfatter af den nye udgave af udviklingsprofilen DK Anne Nafstad forfatter af den nye udgave af udviklingsprofilen NO

11 Nyt på personalefronten Ann Thestrup er d. 15. august 2012 ansat som fagkonsulent ved Nordens Velfærdscenter i Danmark. Ann har arbejdet inden for døvblindeområdet siden 1980 på dansk, europæisk og internationalt plan og sidst været ansat i Foreningen Danske Døvblinde. - I arbejdet på NVC ser jeg frem til at bruge mine erfaringer og netværk fra det internationale handicapsamarbejde, såvel som mit kendskab til rettighedsområdet, specielt FN s Handicapkonvention, til gavn for det nordiske samarbejde, siger Ann. 11 Farvel til Magnus Gudnason efter otte år Når 2013 begynder, så slutter Magnus otte år på NUD og Nordens Velfærdscenter, da man ikke må forlænge nordiske kontrakter yderligere. Siden 2005 har Magnus, ud over at tolke, haft en finger med i spillet på alle vores udgivelser fra enkle kursuskataloger over arbejdstekster og temahefter til bøger. Det var eksempelvis Magnus, der oversatte Livsomstilling fra svensk til dansk. En af Magnus store styrker er et indgående kendskab til dansk, engelsk og islandsk. Hans evner som korrekturlæser er uovertrufne. Det samme er hans knastørre humor, og Magnus vil blive savnet i personalegruppen og som formand for lottoklubben! Nyt hefte om nordisk konference i Oslo, NK12 Døvblindes hverdag Nordens Velfærdscenter Oslo 2012 Inspirationshefte Hvis du får tilsendt vores kursuskatalog i trykt udgave, skulle du meget gerne have modtaget Nordens Velfærdscenters helt nye inspirationshefte sammen med kursuskataloget. Hvis ikke, kan du bestille heftet fra vores hjemmeside under publikationer. Det kan alle vores elektroniske abonnenter og alle andre for den sags skyld også. 1

12 Slotsgade 8 Tel En institution under DK-9330 Dronninglund Tel Nordisk Ministerråd

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere