Projektleder: Ny procesteknologi til kød og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektleder: Ny procesteknologi til kød og"

Transkript

1 Projektstatus 1. kvartal maj 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling Ny procesteknologi til kød og kødprodukter Jens Møller WP 1: Procesteknologisk overvågning Der indhentes viden om muligheder og begrænsninger ved nye teknologier, metoder og ingredienser, samt perspektivering af disse i forhold til dansk produktion. Indhold til 4-6 nyhedsbreve indsamles gennem litteraturovervågning, konferencer, ved afprøvning og perspektivering af nyheder samt ved kontakt til videnscentre. Der gennemføres indledende afprøvninger af nye ingredienser, receptsammensætninger eller udstyr til forarbejdning af kød. Nyhedsbrev nr. 25 er udsendt i februar Nyhedsbrevet er blevet ændret fra en simpel tekstfil til Web-baseret mail format, hvor hver nyhed har separat link. Deltagelse ved ANUGA i Køln i marts og på International Congress on Engineering and Food i juni er planlagt Ny procesteknologi til kød og Lise Nersting kødprodukter WP 4: Optimeret produktion af forædlede kødprodukter nu og i fremtiden Formålet er at udpege processer, hvor der er potentiale for optimering. Optimeringerne har fokus på muligheder i forhold til tid, energi, miljø og udbytte (kogesvind) uden at kvalitet og holdbarhed kompromitteres. Anden workshop er blevet afholdt. Workshoppens deltagere var fra virksomhederne og eksterne inspiratorer. Temaet var fremtidige muligheder for optimeringer, med udgangspunkt i de udfordringer der er identificeret i virksomhederne under produktion af hamburgerryg og pølser. På mødet opstod flere ideer/muligheder i forhold til termiske processer fx kombineret pakning, kogning og røgning på slicede produkter, in line processer frem for batch og konstrueret tarm med varierende funktionalitet. Der arbejdes videre med udvælgelse af enkelte muligheder til indledningsvis afprøvning. 1

2 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed Annemarie Gunvig og holdbarhed WP 4: Udvidelse af spegepølsemodellen Målet er at udvide den tidligere udviklede matematiske model til prædiktion af reduktion af patogene bakterier under produktion af spegepølse. Udvidelsen omfatter variabel fermenteringstemperatur og varierende start ph i farsen, samt to moduler til hhv. beregning af patogener i 25 g spegepølse og omregning fra salt i vand i færdigvaren (%) til vandaktivitet. Modellering af data er igangsat. Der testes både neuralt netværk og lineær regression, som metode. Den bedste metode anvendes i den endelige model. Til add-on modul til omregning fra salt i vand til aw foreligger nu en sikkerhedsformel til omregning. Formlen er i første omgang implementeret i et excel regneark. For add-on modul til beregning af forekomst af Salmonella i 25 g spegepølse er beregningsmetoden for Salmonella optimeret. Der er indsamlet nye data for forekomst, som har øget beregningens præcision Værktøjer til dokumentation af sikkerhed Anette Granly Koch og holdbarhed WP 5: IT værktøj til forudsigelse af varmebehandlede kødprodukters holdbarhed Målet er at udvikle en matematisk model, som kan beskrive forventet holdbarhed af varmebehandlede kødprodukter som funktion af temperatur, konservering og mikrobiologisk belastning. Holdbarhedsforsøg pågår løbende ved at produkter med varierende konservering produceres på de deltagende virksomheder og dernæst lagres og analyseres på DMRI for sensorisk og mikrobiologisk holdbarhed. I 1. kvartal er 2 forsøg igangværende og 2 under planlægning. I alt er gennemført 27 forsøg med forskellige kombinationer af produkt/konservering/slicested/temperatur. I samarbejde med DTU Compute er modellering af mikrobiologiske og sensoriske data for de første 26 serier påbegyndt med henblik på at vælge en egnet matematik til den endelige model. 2

3 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed Anette Granly Koch og holdbarhed WP 6: IT-værktøj til beregning af vækst af Staph. Aureus Formålet er at udvikle en model til forudsigelse af vækst og toxinproduktion af S. aureus, som dækker både fermenterede og tørrede produkter (spegepølser) samt let varmebehandlede skinker med langsom opvarmning til temperaturer <40 C, modning og efterfølgende langsom afkøling. Der er gennemført 27 forsøg (nu i alt 65) med vækst af S. aureus i kødmodelsystem, hvor temperatur, NaCl i vand, nitrit og ph er variereret. Af de 27 var der vækst i 22 kombinationer, i 5 var der ingen vækst og i 1 var der henfald af S. aureus. Ud fra data er der beregnet væksthastighed og nølefase. Disse værdier skal sammen med de kemiske analyser og temperaturen anvendes til modellering Værktøjer til dokumentation af sikkerhed Annemarie Gunvig og holdbarhed WP 7: Matematisk model til vurdering af henfald af patogene bakterier i saltede og tørrede kødprodukter Formålet er at udvikle en model til vurdering af henfald af patogene bakterier i saltede og tørrede produkter. Litteraturrapport med risikovurdering udarbejdet. Ifølge publiceret litteratur er der risiko for vækst af diverse patogene bakterier i de enkelte delprocesser under produktion af saltede og tørrede kødprodukter. Under lagring af færdigvarer er der kun publiceret resultater, der viser henfald af patogener. I samråd med repræsentanter fra branchen er der udarbejdet et forsøgsdesign, baseret på et tørret skinkeprodukt, der inkluderer worst case kombinationer, der inkluderer forskellige niveauer af NaCl, nitrit og temperatur under tørring. 3

4 Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter Jannie Bøegh-Petersen WP 1: Bedre holdbarhed med optimeret produktionshygiejne Projektets formål er at levere anbefalinger og redskaber til kødindustrien, så det bliver muligt at forbedre holdbarheden af forædlede kødprodukter med mindst 20 %. Den optimerede holdbarhed skal opnås gennem implementering af ny teknologi og optimerede håndteringer af produkter og arbejdsprocesser, som forbedrer produktionshygiejnen og dermed det bakteriologiske startniveau i de detailemballerede produkter. Der er gennemført forsøg til fastlæggelse af spredning af bakterier under køleprocessen i DMRI s Pilot Plant. Kimtal stiger i gennemsnit med 1 log cfu/cm 2 på produkterne ved luftbåren rekontaminering via forurenede afløbsrender i køleprocessen. Kimtal er i gennemsnit 2 log cfu/cm 2 højere på produkterne i øverste niveau nærmest forureningen og hvor lufthastigheden er størst. Forsøg er gennemført til test af effekt af metoder til desinfektion af blokvarer i forbindelse med peelingprocessen i DMRI s Pilot plant. Dampsugning reducerer kimtallet med 2,5-3 log cfu/cm 2. IPA reducerer kimtallet med 2,5 log cfu/cm 2, hvoraf 1 log cfu/cm 2 kan være aftørringseffekt. Citronsyre reducerer kimtallet med 2 log cfu/cm 2, men er ikke anvendelig pga. afsmag Ingrediensers betydning for kvalitet og Flemming Hansen sikkerhed WP 1: Optimering af recept og proces for optimal bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Formålet er at skabe dokumentation for, hvordan fremstillingsprocesser, recepter og opbevaring påvirker effekten af ingredienser som nitrit. Resultaterne samles i guidelines for, hvordan der kan produceres kødprodukter med høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed og god produktionsøkonomi med mindst mulig tilsætning af disse ingredienser. Forsøgsdesignet for 2015 omfatter 3 produktionsdage med hver 9 kombinationer af recepter og opbevaringstemperatur. Alle 27 kombinationer af kødpølser er nu produceret og lagt på mellemlager ved de fastlagte temperaturer ( 1, 2 og 5 C) og challengetest med Listeria monocytogenes for dag 0 er igangsat for 13 kombinationer. Der er indkørt en ny ascorbatanalyse i kemi til kontrolmåling, idet tilsat Na-ascorbat er en ny variabel i 2015 forsøgene. 4

5 Ingrediensers betydning for kvalitet og Jens Møller sikkerhed WP 2: Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat Formålet er at skabe dokumentation for, hvordan fremstillingsprocesser, recepter og opbevaring påvirker effekten af ingredienser som nitrit, salt og fosfat. Resultaterne samles i guidelines for, hvordan der kan produceres kødprodukter med høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed og god produktionsøkonomi med mindst mulig tilsætning af disse ingredienser. Der er foretaget indsamling af relevante resultater/litteratur fra interne DMRI rapporter/projekter, internationale studier, samt i patenter inden for området kødprodukter med reduceret saltindhold, samt erstatning af fosfat eller nitrit. Der er skitseret udkast til mulige modeller til et IT baseret værktøj til opsamling af viden. Der er foretaget en screening og indtil nu fundet 10 mulige fosfat- og nitriterstattere. Heraf skal 2-3 udvælges til forsøg. Der er opsamlet inspiration i forhold til muligheder for fremstilling af nøglehulsmærket spegepølse gående på brug af fibre og hurtigt syrnende starterkultur Reduceret spredning af Salmonella Hardy Christensen WP 1: Reduktion af salmonellaspredning ved plucksudtagning Projektets formål er at dokumentere muligheder for at sænke forekomsten af Salmonella på slagtekroppe. Processen ved plucksudtagning bliver derfor gennemgået med henblik på at udpege mulige ændringer, der kan reducere spredningen af Salmonella, herunder, om der er mulighed for at udvikle simple hjælpemidler, der både kan lette operatørernes arbejde og minimere spredningen af Salmonella. I nogen tilfælde skæres der for dybt ved halsåbning, så der åbnes ind til mundhulen, hvor Salmonella kan findes hyppigt og i højt tal. I første kvartal er det undersøgt, om dette kan bidrage til spredning af Salmonella til slagtekroppen. Der er udtaget prøver før og efter halsåbning, og det blev fundet, at halsåbning ikke bidrager til spredning af Salmonella, selv om der åbnes ind til mundhulen. 5

6 Reduceret spredning af Salmonella Hardy Christensen WP 2: Optimering af hygiejne ved håndtering af mørbrad Projektets formål er at dokumentere muligheder for at sænke forekomsten af Salmonella på slagtekroppe. I forhold til at reducere Salmonellaforekomsten på mørbrad, gennemgås hele processen fra løsning af mørbrad på slagtegang til pakning med både visuelle iagttagelser og med mikrobiologiske undersøgelser. Dette vil vise, hvor forureningen oftest foregår. Der udarbejdes herefter tiltag til at reducere forurenings-risikoen og effekten dokumenteres med bakteriologiske undersøgelser. En af de kritiske parametre ved håndtering af mørbrad er brug af whizardknive ved udtagning af mørbrad. I første kvartal af 2015 er der gennemført forsøg, der viser, at brug af whizardknive over to skift (>14 timer) uden mellemliggende adskillelse og rengøring kan medføre opformering i en grad, så produktet kontamineres med Salmonella løbende Effektivisering og nytænkning af Hardy Christensen rengøring WP 1:CIP rengøring af hårstøder Der udvikles et CIP system til rengøring af hårstøder på svineslagterier. CIP systemet vil kunne foretage en automatisk grovrengøring, udlægning af sæbe, afskylning af sæbe, udlægning af desinfektion og afsluttende afskylning af desinfektion. I 1. kvartal er der udarbejdet et løsningsforslag til automatisk CIP rengøring af hårstødere. Løsningsforslaget er baseret på test af et udviklet CIP system, hvor grovskylning af hårstødere med vand er udført med en serie dyser. Forskellige dysetyper, tider og bevægelsesmønstre er testet. Det er sandsynliggjort, at CIP systemet kan anvendes til grovrengøring af hårstødere. 6

7 Effektivisering og nytænkning af rengøring Anette Granly Koch WP 2: Øget produktionstid gennem nytænkning af rengøring Formålet med projektet er at skabe grundlaget, så rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder kan gøres mere cost effektivt og behovsdrevet. Analyser af temperatur og kimtal under produktion på slagterier og i forædlingsindustrien viser, at der er stor spredning i kimtal over produktionsdag og mellem prøvesteder. Endvidere er der ikke nogen systematisk stigning i kimtallet pr prøvested fra 3 til 18 timers produktion. Langt de fleste bakteriologiske analyser på overflader afspejler kimtallet på det håndterede produkt uanset om det er fersk kød eller varmebehandlede kødprodukter. Kødsmuld af varierende sammensætning er anvendt til analyse af vækstrisiko på forskellige udstyrsoverflader. Forsøgene viser, at væksten afhænger af kødsmuldets kemiske sammensætning (ph og aw), temperatur samt i mindre udstrækning baggrundsflora. Overordnet viser resultaterne, at der kan forventes vækst efter ca. 1 døgn i områder, hvor der ikke kontinuert håndteres produkter (stilstand). I den kommende periode vil der være fokus på, hvad der sker under produktionslignende forhold samt hvilken løbende renholdelse, der vil kunne afhjælpe vækst ved stilstand. Praktikanter og specialestuderende tilknyttes projektet Nye mikrobiologiske metoder Susanne Mansdal Formålet er at sikre svinesektoren nem og hurtig adgang til den nyeste viden om mikrobiologiske problemstillinger og analysemetoder således, at kunde- og myndighedskrav kan imødekommes. Nye relevante analysemetoder afprøves for at give sparring til svinesektoren og for at effektivisere projektarbejdet i DMRI s udviklingsprojekter. De nye mikrobiologiske analysemetoder er ofte billigere, mere effektive og tidsbesparende, både hvad angår samlet analysetid og tidsforbrug til håndtering. Der er i dette kvartal deltaget i møder med NMKL og EUROLAB. NMKL metode nr. 56 til sulfitreducerende clostridier har DMRI opdateret og metoden forventes at udkomme i første halvdel af I EUROLAB bidrager DMRI til det internationale arbejde med at opdatere ISO med generelle krav til laboratorier og prøvninger, og er dermed med til at forbedre betingelserne for effektiv laboratoriedrift. EUROLAB udveksler erfaringer med DANAK og har dermed stor indflydelse på DANAKs arbejde og retningslinjer. Laboratoriet har indkøbt fuldgenom sekvenator, støttet af Norma og Frode S. Jacobsens Fond. Metoden er ved at blive indkørt til forskellige udviklingsprojekter. 7

8 Målesystemer IKT udvikling Peter Bisgaard Projektets formål er at udvikle IKT-systemer (informations- og kommunikationsteknologier), der på en tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion. I projektet udvikles nye funktioner og anvendelsesområder, nye programversioner og nye systemarkitekturer i takt med den teknologiske udvikling. Der udarbejdes desuden den nødvendige systemdokumentation og de nødvendige faciliteter til afprøvning og kvalitetssikring af systemerne. IKT projektet er i 2015 opdelt i følgende arbejdspakker: Nyt MesterPC, Opdatering af veterinærsystem, Gruppevis nye terminaler, Stemmestyring, Optimal håndtering fra landmand til stikning og Systemudvikling. I første kvartal er følgende arbejdspakker startet: Nyt MesterPC, Opdatering af veterinærsystem, Gruppevis nye terminaler og Systemudvikling. Nyt MesterPC: Skallen klar til prototype test og slagteblad er udviklet. Der udvikles de 5 mest benyttede skærmbilleder, hvorefter der præsenteres og kommenteres i følgegruppe vedr. MesterPC Opdatering af veterinærsystem: Denne arbejdspakke har undersøgt behovet for implementering af biproduktforordningen og her har det vist sig, at branchen ikke for tiden ser det relevant at indarbejde denne. Der foretages mindre funktionelle ændringer, som er fremkommet i dialog med branchen. Gruppevis, nye terminaler: De eksisterende terminaler giver store udfordringer i branchen i forbindelse med udskiftning af terminalhardware. Terminalerne flyttes derfor til en tidssvarende platform. Systemudvikling: Løsning færdigudviklet således, at branchens virksomheder kan leve op til Klassificeringsbekendtgørelsens krav om registrering og arkivering af rådata IT hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening Lars Bager Christensen WP 1: Kontrol og overvågning af automatiske processer Formålet er at udvikle visionmetoder til detektion af fremmedlegemer og vurdering af skærekvalitet på overfladen af kødprodukter med specielt fokus på plastfilm, sværrester og brusk. Et væsentligt element er, at der udvikles selvlærende algoritmer til visionudstyr, som løbende kan opbygge kendskab til udseendet af de fejlfrie produkter, for derigennem automatisk at kunne detektere og måske kvantificere skærefejl. Der er lavet en billedoptagelse af et antal påførte skærefejl på brystflæsk. Fejlene er relevante for den manuelle proces som sker i danske slagterivirksomheder. Billedoptagelserne skal benyttes til at validere den første generation selvlærende algoritmer til brystflæsk (1863 brystflæsk) 8

9 IT hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening Lars Bager Christensen WP 2: Næste generation røntgen til detektion af fremmedlegemer Formålet er udvikling af nye røntgenmetoder til at finde fremmedlegemer som papir, træ og plast samt lignende forureninger, som ikke kan detekteres med traditionel røntgen. Der er specielt fokus på de krav, som stilles i moderne fødevareproduktion, herunder især krav til metodernes kapacitet og robusthed. Der er opbygget en forsøgsopstilling med en multispektral røntgendetektor, som potentielt kan udvide allerede eksisterende to-energisystemer med en større følsomhed overfor små forskelle i vævssammensætningen. Opstillingen er bygget som en radiografisk opstilling men med muligheder for udvidelse til at gennemføre multispektrale tomografiske målinger på kødprodukter Vision til kødkontrol på svineslagterierne Marchen Hviid Formålet med projektet er at udvikle et udstyr til vision-inspektion af slagtekroppen (ud- og indvendigt), som kan anvendes som støtteværktøj til den manuelle kødkontrol. Hermed vil slagterierne opnå større ensartethed, bedre dokumentation, færre kundeklager og på sigt kunne effektivisere kødkontrollen på svineslagterierne. Det nyudviklede multispektrale kamera med 5 prismer blev leveret i januar. Vores laboratorietest viste, at spektrene kan bruges til at finde forureningerne. Vi testede kameraet under produktionsforhold, og kunne konstatere, at det ikke var muligt at tage brugbare billeder, før der bliver rettet en række fejl på kameraet. Der er indgået en aftale om fejlretning med producenten. Der er installeret et set up til test af kamerabevægelser, så et kamera kan tage flere billeder af den samme krop. 9

10 Måleteknologi til slagterier Eli V. Olsen WP 1: Online CT Formålet er at udvikle en robust CT-skanner, som placeres in-line på slagteriet og benyttes til at finde den optimale anvendelse af det enkelte delstykke samt til at styre maskiner på slagteriet (indledningsvis midterstykkemaskinen.) I overensstemmelse med følgegruppens beslutning, blev arbejdet i 2014 afsluttet med løsninger, som sikrer høj strålesikkerhed på skanneren. Det er lykkedes at reparere 9 af de i alt 11 detektormoduler, hvilket er tilstrækkeligt til at gennemføre de første praktiske test på smalle emner dvs. Backs. Re-montering af alle komponenter samt indre og ydre inddækning er i gang og forventes afsluttet primo april. Efter test i laboratoriet flyttes skanneren til forsøgsfaciliteterne i DC Ringsted Måleteknologi til slagterier Lars Bager Christensen WP 3: Højt fagligt vidensniveau inden for måleteknologi Nye målemetoder til løsning af optimering og kvalitetssikring i kødindustrien undersøges løbende, enten gennem test og dokumentation af kommercielle udstyr eller ved afprøvning af kødapplikationer på egne eller tredjeparts forsøgsopstillinger. Der er fremstillet prøvemateriale til ph måling med THz-spektroskopi. Målingerne er foretaget på DTU og analyserne foretages på DMRI. Forsøget indgår i en afklaring af potentialet for berøringsfri ph måling med THz spektroskopi Øget sporbarhed Peter Bisgaard WP 1: Sporbarhed og batchstyring Formålet med projektet er at sikre løsninger til aktuelle sporbarhedsproblemstillinger samt at sikre, at viden om sporbarhedsteknologier holdes ajour, så det tekniske beredskab foreligger, den dag det viser sig ønskeligt eller nødvendigt at spore eller dokumentere både fersk kød og kødprodukter med en større detaljeringsgrad, end tilfældet er i dag. Der er undersøgt og udarbejdet idebeskrivelse til en ny måde at skabe sporbarhed på nicheprodukter, hvor sporbarhed kan etableres med færre omkostninger end traditionelle systemer. 10

11 Udnyttelse af detaljeret råvareviden Marchen Hviid WP 1: Virtuelle produktskæringer baseret på 3D CT-billeder Formålet er, fleksibelt og med lave omkostninger, at kunne generere udbyttemodeller, råvareallokering og produktionsopfølgning først på basis af CT-skannede råvarebiblioteker og derefter på basis af data fra online CT. Det erstatter tids- og omkostningskrævende skæreforsøg til fastlæggelse af udbyttemodeller, dvs. forventet produktudbytte som funktion af målt kødprocent og slagtevægt. Adgangen til den eksisterende platform med pigclassweb, der blev udviklet i projektet OPUS+, er blevet genetableret, og funktionaliteten er blevet afprøvet på nye scanninger. De eksisterende programmer udviser manglende robusthed i forhold til skanneparametrene. Den tidligere brugte softwareplatform vurderes uegnet til den videre udvikling, og programmerne skal flyttes til DMRI s udviklingsplatform, således at der effektivt kan foretages udvikling af nye skæringer Udnyttelse af detaljeret råvareviden Eli Olsen WP 2: CT-reference til kalibrering af klassificeringsudstyr Formålet er, i et EU-projekt (forudsat EU-ansøgningen accepteres) at forbedre klassificeringen gennem udvikling og etablering af en mere objektiv og internationalt standardiseret kalibrering med CT som primærreference. Hermed forventes de danske kalibreringsomkostninger at blive reduceret. På sigt tænkes denne aktivitet at kunne bane vejen for brug af online CT til klassificering. Der er udarbejdet og indsendt en ansøgning til HORIZON 2020 Call: H2020-FoF-2015 Topic: FoF med proposal acronymet: MeatCAD. Der ansøges om 100% finansiering af et budget på ca. 50 mio. kr. Konsortiet består af 15 partnere fra 9 lande. Partnerne har rådighed over CT skannere, som vil indgå i undersøgelserne af robusthed med henblik på at udvikle en fælles instrumentel reference for klassificering af slagtesvin. Projektet omfatter tillige opgaver som har til formål at gøre detaljeret information om Europas svinepopulation tilgængelig for medlemsstaterne og dermed skabe grundlag for en mere effektiv svineproduktion i EU. 11

12 Udnyttelse af detaljeret råvareviden Eli V. Olsen WP 3: Højt fagligt vidensniveau for klassificering I denne arbejdspakke varetages den løbende faglige opgave med at følge udviklingen på klassificeringsområdet i EU-regi og sikre danske interesser med at overvåge tekniske udviklinger og med at udvikle metoder til og eksekvere overvågning af behovet for re-kalibrering af klassificeringsudstyr. Sammen med fem andre medlemslande har Klassificeringskontrollen og DMRI på Danmarks vegne indsendt et fælles forslag til Kommissionen vedrørende revision af regulativ 1249/2008. Dokumentet udgør et partsindlæg i den aktuelle diskussion om, hvordan CT skanning kan udnyttes som instrumentel primær reference for klassificering af slagtesvin. Det udgør endvidere grundlaget for en delopgave i en projektansøgning til HORIZON 2020, som DMRI har udarbejdet og indsendt. Analyse af behovet for re-kalibrering af klassificeringsudstyrene i Danmark er påbegyndt. 12

13 Råvarekvalitet Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Ole Pontoppidan WP 1: Miljøberedskab Projektet har til formål at anvise muligheder for, hvordan kødindustrien på økonomisk måde kan imødekomme myndighedernes og markedets forventninger om nedbringelse af produktionens miljøbelastning og om forbedring af produkternes bæredygtighed. I projektet følges udviklingen inden for miljøregulering med fokus på lugt, og påtænkte ændringer konsekvensvurderes i forhold til de danske slagterier. Udviklingen i slagteriernes forbrug og forurening følges og sammenholdes med muligheder for introduktion af nye ressource- og miljøeffektive processer og procedurer. Udnyttelsesmulighederne for restprodukter følges med henblik på omkostnings- og miljømæssig optimering. Miljøstyrelsen har udsendt nyt forslag til dele af lugtvejledningen og der har været afholdt møde i følgegruppen. DMRI har gjort opmærksom på, at med de foreslåede kriterier vil overgang til 10-års metrologi betyde skærpede krav for slagterierne og DMRI har fået lov til at indsende kommentarer. Derudover har der været afholdt møde med branchen om resultater fra sidste års projekter samt idégenerering om nye projekter Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Ole Pontoppidan WP 5: BAT for slagterier og kødforædling BREF for slagterier og for Food, Drink and Milk, som vedrører kødforædling, revideres i disse år. BREF for Food, Drink and Milk er igangsat, mens BREF for slagterier startes i DMRI indsamler input til og deltager i den kommende revision af BREF'erne med henblik på, at de kommende teknologianbefalinger og bindende niveauer for forbrug og emissioner tager hensyn til danske produktionsmetoder og produktkrav. Revisionen af BREF en for Food Drink and Milk pågår. DMRI deltager sammen med L&F og slagteriselskaberne i et partnerskab, som Miljøstyrelsen har nedsat i denne forbindelse DMRI har indsamlet og bearbejdet forbrugs- og miljødata fra kødindustrien 13

14 Højt vidensniveau Lars Kristensen WP 1 & 2: Råvareteknologi og dyrevelfærd Susanne Støier Projektets formål er at opdatere DMRI om nyeste viden inden for dyrevelfærd, kvalitet og kødteknologi formidle og udveksle forskningsbaseret viden gennem deltagelse i diverse arbejdsgrupper, uformel kontakt til forskere, myndigheder og dyreværnsorganisationer (internationalt, nationalt) medvirke ved igangsætning af forsknings- og innovationsinitiativer inden for kødområdet bidrage med faglig viden til markedsmæssige tiltag fra kødindustrien samt Landbrug & Fødevarer Aktiviteterne har omfattet deltagelse i to workshops i regi af Månegrisenetværket med fokus på dyrevelfærd og miljø bidrag til opdatering af Branchekode (dyrevelfærd) medvirken i ansøgning om protein til Innovationsfonden formidling vedr. sensoriske analyser vejledning af ph.d. studerende inden for modellering af oxidationsprocesser og muskelspecifik stabilitet af kølelagret svinekød emballeret i MAP koordinering af aktiviteter og vidensformidling omhandlende sundhed og forbrugere med Landbrug & Fødevarer Højt vidensniveau Kirsten Jensen WP 3: Kemi Projektets formål er derfor at: opdatere DMRI om nyeste viden inden for kvalitetsdokumentation og -analyse afprøve nye, lovende kemiske metoder til kvalitetsdokumentation af levnedsmidler samt effektivitets- og kvalitetsvurdering af eksisterende metoder, herunder deltagelse i ringtest Analysemetode til nitritbestemmelse er vurderet i forhold til standardmetoder, med henblik på at reducere analysetiden. Der er gennemført en række sammenligninger af nuværende og alternativ metode. Før en ændring af metoden kan endeligt godkendes, skal der foretages yderligere sammenligninger. Der er indkørt en metode til analyse af askorbinsyre i kødvarer. Laboratoriet har deltaget i en international ringtest med bestemmelse af kemiske parametre i kødprodukter. Endelig er en fødevaremesse besøgt med henblik på at spore nye behov for kvalitetsdokumentation af levnedsmidler. 14

15 Svinekød med fokus på sundhed og Margit Aaslyng kvalitet WP 4: Sund tilberedning Formålet er at udvikle en teknologi, der effektivt kan hæmme dannelsen af kræftfremkaldende stoffer under stegning og grilning af kød. Projektet fokuserer på at udvikle en teknologi, der via marinering, effektivt kan hæmme dannelsen af kræftfremkaldende stoffer under stegning og grilning af kød. Der er screenet 19 forskellige urter og bær for deres antioxidative effekt. Herudfra er der udvalgt tre oregano, sumak og acerola - i en afvejning af antioxidativ potentiale og gastronomisk værdi. Disse er efterfølgende blevet testet i en emulsionsmarinade for at undersøge betydningen af andre komponenter i marinaden. Resultaterne fra dette er offentliggjort på DMRI s hjemmeside. Efterfølgende er der udviklet marinader, hvor de tre urter/bær indgår. En forbrugertest viste, at forbrugerne foretrækker marinaden pakket i en lille pose ved siden af kødet frem for færdigmarinerede koteletter. Forbrugerne foretrak generelt marinader baseret på hhv. Dijon sennep og Barbecuesmag, mens der også var et segment, der kunne lide marinaden baseret på acerola alene Optimeret holdbarhed og kvalitet af Lene Meinert svinekød WP 1: Den udvidede holdbarhedsmodel Formålet er at udvide den eksisterende matematiske holdbarhedsmodel til også at inkludere saltet kød, marineret kød og frosne udskæringer. De eksisterende holdbarhedsmodeller er samlet på siden: Projektet er blevet forlænget med 1 år, og fortsætter derfor i Videnskabelig artikel over svine-kødsmodellen er under udarbejdelse. Frostforsøg: Forsøget ved -20 C afsluttes efter 2½ år. Holdbarhedsforsøget ved -12 C forløber planmæssigt. Saltet kød: Model er udviklet. Lægges snarest på DMRIPredict. Marineret kød: Holdbarhed af fersk svinekød med krydret marinade har samme holdbarhed som fersk kød. Holdbarhed af marineret kød kan derfor aflæses i model for fersk kød. Optøning: Forsøg med indfrysning og optøning af kamme er gennemført, databehandling pågår. Data skal bruges i relation til guidelines for optøning. 15

16 Sortering og anvendelse af hangrise Margit Aaslyng WP 3: Forbrugerrespons på hangrisekød Formålet er at frembringe et beslutningsgrundlag, som kødindustrien kan anvende ved fastsættelse af sorteringsgrænser for hangrisekød afhængigt af forskellige markeder. Dette vil minimere risikoen for negative forbrugerreaktioner ved afsætning af hangrisekød på de vigtigste markeder. Til vurdering af forbrugerespons er der gennemført en række smagstest i ind- og udland. Test i udlandet har primært været koordineret med aktiviteterne i EU-projektet CAMPIG (krebinetter), der netop er afsluttet. Dette viste, at skatol er den væsentligste årsag til negativ forbrugerrespons, men især ved lave koncentrationer af skatol, har androstenon også en negativ betydning. I Danmark har der været gennemført forbrugerundersøgelser af koteletter, schnitzler, rullepølse og bacon. Resultaterne for koteletter, schnitzler og rullepølse viste, at skatol havde størst effekt på forbrugerresponset, dog var der også en effekt af androstenon. Tilsyneladende er det især forbrugere, der er meget følsomme overfor androstenon, der reagerer på et højt androstenonindhold i kødet. Testen med bacon viste, at androstenon var meget væsentlig for den sensorisk bedømte smag og lugt (trænede dommere), mens androstenon ikke havde væsentlig effekt på forbrugerresponset. Resultaterne er indsendt til videnskabelig publicering Projektledere: Sortering og anvendelse af hangrise Lene Meinert WP 4: Samtidig måling af skatol og androstenon Bent Erling Nielsen Formålet er at forberede udviklingen af et tilstrækkeligt måle- /sorteringssystem til opfyldelse af de målekrav, der fremkommer i forbindelse med slagtning og kvalitetssikring af hangrise. Der er i samarbejde med slagterivirksomhederne udarbejdet en kravspecifikation for et måleudstyr, der imødekommer behovet for sortering af hangrise. Et måleprincip baseret på Tandem Mass Spectrometry (MS) er udviklet til et niveau, hvor det er klart til robusthedstest. Projektet afsøger dog forsat markedet for nye potentielle løsninger. MS udmærker sig ved at være det princip, som referencemetoden bygger på. De vigtige opgaver er nu at finde frem til den optimale forberedelse af fedtprøven og at teste, at systemet opfylder krav til robusthed og reproducerbarhed. Måleprincippet udvikles som hurtigmetode til brug i laboratoriet og integreret i et industrielt system til slagterivirksomhederne. Der er planlagt arbejde med udvikling af automatisering af prøvetagning og automatisering af prøveforberedelse. 16

17 Projektledere: Sortering og anvendelse af hangrise Lene Meinert WP 5: Værdisætning af hangrise Formålet er at fastlægge værdien ved produktion af hangrise sammenlignet med galtgrise og på udvalgte parametre også med sogrise. Værdisætningen vil bidrage til at belyse konsekvenser af et stop for kirurgisk kastration, men kan også indgå i beslutningsgrundlaget for valg af strategi: Stop for kastration eller kastration under bedøvelse. Projektet blev igangsat med et dialogmøde med brancherepræsentanter for at få vurderet, hvilke faktorer, der skal indgå i den endelige værdisætning af hangrise. Ligeledes var der en dialog omkring, hvorvidt en værdisætning af hangrise udelukkende skal sammenlignes med galtgrise, eller om sogrise også skal inddrages. Der indstilles til, at sogrise også medtages ved værdisætningen men kun på udvalgte parametre. Udskæringer til kemiske analyser (bl.a. protein, kollagen, fedtsyrer) er indsamlet. Der er igangsat en indsamling af spækprøver fra hangrise til screening af skatol og særligt androstenon niveauer i danske hangrisebesætninger. Indsamlingen vil strække sig over 7 mdr. og vil inkludere ca prøver Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit Dall Aaslyng Projektets formål er: 1) at udpege relevante indikatorer for dyrevelfærd på slagtedagen, 2) at udarbejde forslag til systematisk dokumentation af disse og 3) at identificere, hvilke dyrevelfærdsparametre forbrugerne tillægger betydning. Fra myndigheder og markeder er der stigende krav om dokumentation af dyrevelfærd. Målet med nærværende projekt har været at identificere mulighederne for at dokumentere dyrevelfærd ud fra enkle målinger og registreringer, der korrelerer med mere avancerede og specifikke indikatorer med videnskabelig evidens. På baggrund af det igangsatte Erhvervsph.d.-studie er det påvist, at laktat, albumin og kreatinkinase samt blodtemperatur er relevante parametre at måle post mortem med henblik på at dokumentere dyrevelfærd på slagtedagen. Endvidere er der vha. et ekspertpanel udviklet et aggregeret velfærdsindeks, der samler observationer på de forskellige stadier af slagtedagen til et samlet indeks for velfærd. Ph.d. afhandlingen afleveres primo april. I samarbejde mellem Københavns Universitet, DMRI og SEGES skal et ph.d. studie kortlægge danske, svenske og engelske forbrugeres holdning til dyrevelfærd i svineproduktionen. Der er gennemført en række fokusgruppe-interviews til kortlægning af holdninger. Databehandling af fokusgruppeinterview pågår. Der er i første omgang fokuseret på, hvordan dyrevelfærd bliver opfattet som en kvalitet blandt andet i forbrugerkonteksten. 17

18 Optimal håndtering fra udlevering til Helle Daugaard Larsen stikning WP 1: Reduktion af punktformede muskelblødninger Formålet er at optimere håndteringen af slagtesvin fra udlevering til stikning, så dyrevelfærden forbedres, samtidig med at procedurer for håndtering effektiviseres. Det konkrete mål med arbejdspakken er at reducere forekomsten af punktformede muskelblødninger, specielt i skinker. De vigtigste tabsgivende muskelblødninger i slagtesvinekroppe er punktblødninger i inderlår og blødninger i mørbrad. Begge typer forekommer hyppigt, men i varierende grad. Histologiske undersøgelser viser, at begge typer blødninger formentlig opstår på slagteriet. Der er ingen sammenhæng mellem forekomst af mørbradblødninger og punktblødninger i inderlår, og heller ingen sammenhæng mellem blødninger og sygdomstilstande i lunge, lever eller nyrer. Der er blevet konstrueret en velfungerende kameraløsning til videoovervågning af bedøvelsesforløbet i CO2-bedøvelsesanlæg, samt en kontinuerlig overvågning og registrering af lågetryk i hele drivgangen. De første optagelser i CO2-bedøvelsesanlæg viste lav grad af ekscitation (muskelkramper efter bevidstløsheden er indtrådt), og meget lavt niveau af blødninger i mørbrad og inderlår. Optagelserne viste også, at der forekommer sekunders uro og afværgereaktion fra grisene, fra de bliver eksponeret for CO2 til bevidstløsheden indtræder, som følge af CO2 s bedøvende effekt på hjernen. Undersøgelsen af sammenhæng mellem muskelblødninger og bedøvelsesforløb fortsættes i kommende kvartal i andre bedøvelsesanlæg Optimal håndtering fra udlevering til Margit Aaslyng stikning WP 2: IKT-baseret overvågning af dyrevelfærd på slagteriet Formålet er at optimere håndteringen af slagtesvin fra udlevering til stikning, så dyrevelfærden forbedres, samtidig med at procedurer for håndtering effektiviseres. Det konkrete mål med arbejdspakken er, at udvikle et IKT-baseret værktøj til overvågning af dyrevelfærd på slagtedagen. Der er udarbejdet en overordnet projektplan. Koordineret med projektet Vision til kødkontrol er der indsendt en ansøgning til GUDP Porcine Welfare Monitor: Automatiseret måling af dyrevelfærdsparametre på svineslagterier. Der er endvidere indsendt en ansøgning PigWatch til det europæiske ANIHWA program omhandlende halebid, herunder muligheder for monitorering på slagteriet. De konkrete projektaktiviteter igangsættes medio april

19 Fersk kød til det globale marked Peter Boalth Petersen WP1: Køling/efterkøling Projektets formål er at forbedre virksomhedernes muligheder for at kunne efterkøle produkter effektivt inden afsendelse fra virksomheden. For at kunne udføre forsøg med nedkøling af kød ved forskellige temperaturer er der designet et forsøgskøleanlæg, som er under konstruktion. Anlægget kan nedkøle væske til en temperatur på -18 C og op til ca. 0 C. Der er lavet aftale med et slagteri om af have udstyret stående til test. Der er lavet aftale med en maskinbygger om levering af udstyr, der kan anvendes som funktionsmodel til nedkøling af vakuumemballeret produkter Fersk kød til det globale marked Lene Meinert WP2: Afklaring af maksimal holdbarhed Projektets formål er at forbedre virksomhedernes muligheder for at kunne udnytte den maksimale holdbarhed af superkølet kød. Optimal holdbarhed af superkølet svinekød: For at optimere holdbarheden af superkølet kød inden afsendelse, er der udpeget kritiske kontrolpunkter på virksomheden og best practise er beskrevet. Det har vist sig, at det er svært at fastholde en konstant superkølstemperatur i alle produkter og derfor undersøges holdbarhed og dryptab i et lidt lavere temperaturområde end traditionel superkøltemperatur. Nyt koncept med frossent detailpakket kød: Der er mulighed for udvikling af et koncept med detailpakket frosset svinekød, hvor kødet optøs i emballagen og sælges som fersk produkt uden ompakning. Holdbarhedsforsøg med indfrysning og optøning i forhold til produktkvalitet er under afslutning. De første resultater fra holdbarhedsforsøget med skinpak (frostlagring med efterfølgende kølelagring) viser umiddelbart, at holdbarhed på køl efter frost pænt følger kurven for holdbarhed på køl for fersk kød. Der skal ses nærmere på data for dryptab, der synes at variere i køleperioden. Resultaterne vil indgå i best practice. Forskellige emballageløsninger til skinpak undersøges, da den undersøgte skinpak har en tydelig egenlugt, der kan påvirke den opfattede produktkvalitet. KU-FOOD har afsluttet et lagringsforsøg med vakuumpakkede kamme ved 0 C. Databehandling pågår. Desuden er der igangsat et nyt forsøg på KU med fokus på vandmobilitet målt med NMR. 19

20 Måltider med svinekød: Råvarer, Ursula Kehlet teknologi, sundhed WP 1: Mættende svinekødsprodukter til forebyggelse af overvægt (Erhvervs Ph.D) Formålet er at frembringe ny viden om hvilke forhold ved produktsammensætning og tilberedning af svinekød, der har betydning for human ernæring. Arbejdspakken vil overordnet omhandle, hvordan produkter og måltider med svinekød kan sammensættes og tilberedes for at sikre og udnytte den ernæringsmæssige kvalitet af kødet. I projektet er betydning af fiberdosis og fibertype undersøgt i forhold til den sensoriske kvalitet af fiberfrikadeller. Fiberfrikadeller med et fiberindhold på 0-6 gram per 100 g fra hhv. rugklid og ærtefiber indgik i en sensorisk profilering. Tilsætning af fibre påvirker frikadellernes sensoriske egenskaber, men resultaterne tyder på, at der ikke er betydelige forskelle på de sensoriske egenskaber hvorvidt fibre tilsættes i 3 eller 6 gram pr. 100 g til frikadeller. Frikadeller med 3 og 5,5 g fibre fra hhv. rugklid og ærtefibre er udvalgt til at indgå i et kommende måltidsforsøg for at undersøge dosisrespons på mæthed. Der har endvidere været deltagelse ved ernæringskonferencen Satiety from Origins to Applications. Konferencen fokuserede på fødevareløsninger til appetit- og vægtkontrol, der er et hovedemne i projektet Måltider med svinekød: Råvarer, Eva de Broge teknologi, sundhed WP 2: Mere animalsk protein til flere Formålet er at udvikle generiske, proteinberigede modelprodukter målrettet segmentet 65+. Dette gøres ved at identificere specifikke fraktioner af hydrolyserede animalske råvarer og udvikle modelprodukter tilsat disse. Projektet tager afsæt i anvendelsen af hydrolyserede biprodukter som proteinkilde, og bygger således videre på de erfaringer, der er indhentet i projektet Bioaktive komponenter. Projektansøgning til Grøn omstilling i samarbejde med DC ingredients, Tulip og det Nordiske køkken på Herlev sygehus er bevilget med opstart Der afholdes første projektmøde i april Til vurdering af ernæringsværdien af de hydrolyserede biprodukter anvendes aminosyreprofilen, og indkøring af analysemetode til bestemmelse af aminosyresammensætning er igangsat. Det er specificeret, at projektets output skal relateres til en velkendt fødevare, der beriges med proteiner. Det berigede proteinprodukt skal rettes mod ældresegmentet. Produktkvaliteten skal beskrives både objektivt og subjektivt. Det tilstræbes, at det endelige proteinberigede produkt kan bære en proteinanprisning samt nøglehulsmærket. 20

21 Måltider med svinekød: Råvarer, Eva de Broge teknologi & ernæring WP 3: Nye blodprodukter med bedre funktionelle egenskaber Formålet er at udvikle generiske, proteinberigede modelprodukter målrettet segmentet 65+. Dette gøres ved at identificere specifikke fraktioner af hydrolyserede animalske råvarer og udvikle modelprodukter tilsat disse. Projektet tager afsæt i anvendelsen af hydrolyserede biprodukter som proteinkilde, og bygger således videre på de erfaringer, der er indhentet i projektet Bioaktive komponenter. Projektansøgning til Grøn omstilling i samarbejde med DC ingredients, Tulip og det Nordiske køkken på Herlev sygehus er bevilget med opstart Der afholdes første projektmøde i april Til vurdering af ernæringsværdien af de hydrolyserede biprodukter anvendes aminosyreprofilen, og indkøring af analysemetode til bestemmelse af aminosyresammensætning er igangsat. Det er specificeret, at projektets output skal relateres til en velkendt fødevare, der beriges med proteiner. Det berigede proteinprodukt skal rettes mod ældresegmentet. Produktkvaliteten skal beskrives både objektivt og subjektivt. Det tilstræbes, at det endelige proteinberigede produkt kan bære en proteinanprisning samt nøglehulsmærket Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Claus Mosby Jespersen WP 7: Forbedring af biprodukters kvalitet gennem optimering af køleprocessen Formålet med projektet er at identificere årsagerne til de konstaterede kvalitetsproblemer som holdbarhed, væsketab og konsistens, samt at bestemme de procesmæssige intervaller, som tilgodeser både kvalitet, holdbarhed, ressourceforbrug og driftsøkonomi, for de nedkølingsmetoder, der anvendes på slagterierne. Der er afholdt et møde med branchen for at afklare problemstillingerne og hvilke elementer, der skal indgå i projektet. Lever er det vigtigste produkt og projektet skal fokusere på dette. Nedkølingsforløb er gennemgået på et slagteri og der er lavet et indledende forsøg med nedkøling af lever for at bestemme, hvordan temperatur under nedkøling, udligning og dryptab bedst bestemmes. 21

22 Uddannelse og forskning på kødområdet Marchen Hviid Projektets formål er at fremme kødforskning på internationalt niveau samt et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater til kødindustrien. Dette sikres via medfinansiering af ph.d.- stipendier, via støtte til kødpraktikanter og via aktiv medvirken i nationale og internationale netværk. Der er 5 kødpraktikanter i gang med praktikperioden. De var på Slagteriskolen (UCR) 3 uger i februar og er nu startet på deres praktikforløb hos virksomhederne. Muscle Based Food Network (MBFN) planlægger to seminarer i løbet af 2015, og det første er næsten klart til annoncering. De tre nystartede ph.d. studerende er godt i gang med deres projekter, og ph.d.-projektet: Use of Raman spectroscopy for monitoring meat quality in meat industry afslutter med eksamen 27. marts Semiforædlede produkter til eksport Claus Mosby Jespersen Formålet med projektet er at udvikle en generisk procedure for fremstilling og transport af kundetilpassede, semiforædlede produkter til eksport. Herunder at frembringe dokumentation for, at både sælger og køber af de semiforædlede produkter opnår en økonomisk gevinst i forhold til den nuværende procedure med eksport af frosne bulkprodukter, hvor hele forarbejdningsprocessen foretages af kunden. Der har været afholdt møde med L&F og været kontakt til de ansvarlige for fjernmarkederne på slagterierne med henblik på at udvælge et modelprodukt som den generiske procedure skal udvikles for. Derudover er der udført vidensopsamling fra tidligere udført arbejde på sammenlignelige produkter og et notat er under udarbejdelse Vandreduktion ved genanvendelse Karen Sørensen Projektet har til formål at anvise, hvordan kødindustrien kan reducere vandforbruget ved at genanvende vand og bruge sekundavand på en sikker og økonomisk forsvarlig måde. Projektet vil identificere områder og processer, hvor sekundavand kan anvendes. I samarbejde med teknologileverandører og universiteter afprøves teknologier til rensning af vand og monitorering af vandkvalitet, og eventuel påvirkning af hygiejne og fødevarekvalitet undersøges. Samlet set forventes en markant reduktion af det nuværende vandforbrug og af omkostninger til indvinding og afledning af vand. Der har været afholdt indledende møde med branchen. Der er indkaldt til egentlig opstartsmøde med de ansvarlige fagpersoner på slagterierne. 22

23 Slagteriteknologi Automatisering af tarmområdet Niels Worsøe Hansen WP 3: Automatisk pudsning af fedtender Der udvikles en maskine, der automatisk bearbejder fedtenden for kirtler, sener og fedtvæv. Der konstrueres et udstyr med automatiske processer for kronepudsning, skylning og afkortning af fedtenden. Den endelige konfiguration for maskinen er en kombination af automatiske og manuelle processer med 4 operatører ved maskinen, hvilket er en halvering i forhold rent manuel pudsning af fedtender. Projektets styregruppe har primo 2015 godkendt faseskift fra funktionsmodelfasen til prototypefasen. Funktionsmodellen har eftervist, at kvalitet og kapacitet på enkeltprocesser kan opnås. I prototypefasen skal der fremstilles en maskine, der installeres i tarmhuset og testes under driftsforhold. Arbejdet i projektet er koncentreret om konstruktion af maskinen og udarbejdelse af dokumentationsgrundlaget for fremstilling af maskinen. Sideløbende testes nye delkomponenter og delprocesser i funktionsmodellen i det omfang der er tale om funktionsmæssige ændringer i forhold til det der er testet i funktionsmodellen Automatisering af tarmområdet Ole Henriksen WP 4: Automatisk smaltarmsfinish Afskæringen og rensningen af smaltarme afsluttes med en proces, hvor den udvendige hinde fjernes. Denne proces består i at trække tarmen gennem et valsesystem, som dels bryder hinden og dels trækker den af smaltarmen. Arbejdet involverer en manuel ladning af tarme på maskinen, hvilket både er mandskabskrævende og belaster operatøren uhensigtsmæssigt. Målet er, at automatisere dele af dette arbejde. Smaltarmsfinishprojektet skal udvikle en automatisk valsesektion, der kan fjerne den yderste hinde på en smaltarm og som kan lades automatisk. Valseprocessen er kendt i forbindelse med manuel ladning. Den manuelle ladning er en stærkt belastende arbejdsproces og udgør derfor en flaskehals i forhold til bemanding og produktionsplanlægning. Der er i det forgangne kvartal afprøvet en robot og valsesektion, der muliggør automatisk ladning. De opnåede resultater ser særdeles lovende ud. P.t. er robot og valsesektion under opskalering, således at anlægget kan afprøves ved mere realistiske tarmlængder og styktal. Disse afprøvninger forventes foretaget i 2. kvartal

24 Automatisering af tarmområdet Ole Henriksen WP 5: Kalibersortering af smaltarme Smaltarme skal sorteres efter diameter, inden de videresælges til pølsefabrikkerne. Denne proces kaldes kalibersortering og foregår i dag ved, at tarmene fyldes med vand og derefter udsorteres i forskellige diametre. Under sorteringen sker samtidig en kvalitetskontrol, således at hullede eller fejlfarvede tarme bliver afskåret og frasorteret. Den nuværende proces er manuel og særdeles mandskabskrævende, hvorfor hovedparten af arbejdet er flyttet til Kina og en lille del til Portugal, mens der overhovedet ikke kalibersorteres i Danmark mere. Ved at automatisere processen vil det blive økonomisk attraktivt igen at udføre arbejdet i Danmark. Kalibersorteringsprojektet udvikler et udstyr, der kan udmåle diameteren af smaltarme og derefter udsortere disse. Når diameteren af den ca. 20 meter lange smaltarm ændrer sig, skal udstyret overskære tarmen, så en tarm bliver udsorteret i forskellige diametre. Derudover skal længden af tarmen udmåles og kontrolleres for huller. Hvis der er hul i tarmen, skal denne overskæres, så de færdige, udsorterede tarme er fri for huller og er af ens diameter (kaliber). Efter denne kvalitetssortering skal produktet emballeres, hvilket vil sige, at det skal monteres på plastrør, kaldet tubes. Vi er p.t. i metodeudviklingsfasen. Der har i den forløbne periode været udviklet, fremstillet og afprøvet hjælpeudstyr der kan verificere, om vores ideer holder vand. Der er tale om at der skal findes en løsning på en række forskellige delprocesser, der er nødvendige for at kunne løse den stillede opgave. Indtil videre ser de opnåede resultater særdeles lovende ud Hyperfleksibel slagteriteknologi Kim Schøtt Olsen WP 1: Automatisk sugning af flommerester Formålet er at udvikle et automatisk udstyr, der kan fjerne flommerester fra bug og spejl. Før vi går ind i prototypefasen har Porteføljestyregruppen bedt os om at få tilbud på den færdige maskine hos branchens 3 store leverandører. Vi er i dialog med alle 3 leverandører. 2 af de 3 leverandører har fået demonstreret funktionsmodellen. 1 af de 3 leverandører har givet os deres endelige bud. De 2 andre leverandører er vi i dialog med, men vi har endnu ikke fået et tilbud eller et svar på, om de er interesseret i at bygge en prototype. Parallelt med det forløb undersøger vi alternative fremstillingsmuligheder hos danske virksomheder, som er specialister i fremstilling af små maskinserier. 24

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag Årsrapport 2014 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter 31. marts 2015 Proj.nr. 2000207 SUM/RS/JUSS Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter sikres virksomhederne

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Svineafgiftsfonden oversigt over bevillinger for 2017

Svineafgiftsfonden oversigt over bevillinger for 2017 Svineafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2016 givet tilskud til 82 projekter for i alt 164.839 tusind kr. i 2017. I fondens budget for 2017 er de enkelte

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold Projektstatus 4. kvartal 2014 23. januar 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000249-14 Reduktion af salt- og fedtindhold Flemming Hansen WP4: Clostridium botulinum i helkonserves Formålet er at udvikle

Læs mere

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier,

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, sst@dti.dk Agenda Trends Kvalitetsbegrebet Udfordringer og muligheder Initiativer for kvalitetsoptimering

Læs mere

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Ændringsbudget 2015 (senest indsendte) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 - Ændringsbudget 2015 Resultatopgørelse Basisbudget 2015 Ændringsbudget 2015 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note beløb i 1.000 kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 8.197

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Stop for kastration? Den politiske dagsorden Hangriseproduktion

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014

BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014 Maj 2015 BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014 Svineafgiftsfonden opkræver midler i henhold til lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 om administration

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP ISO17025 accreditation FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP We strive to protect food against unwanted microorganisms w w w. i s i f o o d p r o t e c t i o n. c o m Historien bag: - hvordan idéen opstod

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Projektleder: Ny procesteknologi til kød og

Projektleder: Ny procesteknologi til kød og Projektstatus 2. kvartal 2015 10. august 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000204-15 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter Jens Møller WP 1: Procesteknologisk overvågning Der indhentes viden

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

Slut Rapport. Effektiv rengøring på kortere tid. Vinnie H. Rasmussen

Slut Rapport. Effektiv rengøring på kortere tid. Vinnie H. Rasmussen Slut Rapport Effektiv rengøring på kortere tid Vinnie H. Rasmussen 26. februar 2013 Proj.nr.2000246 Version VHR/JUSS Baggrund Sammendrag Øget produktion og flerholdsdrift betyder mindre tid til rengøring

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Hangrise og kastration update 2010

Hangrise og kastration update 2010 Hangrise og kastration update 2010 Chefforskere Margit Andreasen & Hanne Maribo Videncenter for Svineproduktion Politik - dyrevelfærd - kastration Ny bekendtgørelse smertelindring Pr. 1/1-2011 skal alle

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Resultatopgørelse Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note beløb i 1.000 kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 7.299 8.197 4,4 12,3

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

DMRI. EU s fødevaredatabase er online NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING NR. 6 NOVEMBER 2009 TEKNOLOGISK INSTITUT. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

DMRI. EU s fødevaredatabase er online NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING NR. 6 NOVEMBER 2009 TEKNOLOGISK INSTITUT. I dette nyhedsbrev kan du læse om: TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING EU s fødevaredatabase er online Medlemslandene i EU har i de sidste 30 år indrapporteret til fødevaredatabasen

Læs mere

Svineafgiftsfonden 2009/2010

Svineafgiftsfonden 2009/2010 Svineafgiftsfonden 2009/2010 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold - SF/09/10/20... 3 WP 1 Salt i et helhedsperspektiv... 4 WP 2 Fremtidens kødprodukter med lavt salt- og fedtindhold...

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2 Denne guideline handler udelukkende om produk

Læs mere

Sara Korzen, Specialkonsulent. Spor 2. NanoNord, den 20. november kl. 13-15. 15. august 2013

Sara Korzen, Specialkonsulent. Spor 2. NanoNord, den 20. november kl. 13-15. 15. august 2013 Sara Korzen, Specialkonsulent Center Referat for af Innovation, teknisk dialog NaturErhvervstyrelsen Spor 2 15. august 2013 NanoNord, den 20. november kl. 13-15 1 Indhold Deltagere Formål og vision Status

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri

9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 9 Levnedsmiddel-, medicinal- og procesindustri 91 Processer ved fremstilling af non-food produkter 911 Beskæftigelsesudsigter af produktionen og flytning af en del af produktionen til udlandet senere år

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser Hangriseproduktion Ekspertgruppe DLBR svinestalde 10. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion Den politiske dagsorden Hangriseproduktion DK Hangriselugt Hangrisekød Hangriselugtstoffer

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat Bær & urter til konservering af kødprodukter BerryMeat Aktiviteter hos TI-DMRI /WP2 og 4 Udvælge potentielle urter og bær til naturlig konservering (sammen med WP 1 og WP 3) Dokumentere urternes antimikrobielle

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne.

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne. Slutrapport 10. august 2010 Proj.nr. 1378910 HDLN/NTM/MT Metodetest - optimering af slagtehygiejne Udvikling og test af nyt dampsugeværktøj Indledning I de skandinaviske lande er dampsugning en alment

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

SAMLING AF VENTILATIONSAFKAST SOM METODE TIL REDUKTION AF GENEAFSTANDE FOR LUGT FRA SVINEPRODUKTION

SAMLING AF VENTILATIONSAFKAST SOM METODE TIL REDUKTION AF GENEAFSTANDE FOR LUGT FRA SVINEPRODUKTION SAMLING AF VENTILATIONSAFKAST SOM METODE TIL REDUKTION AF GENEAFSTANDE FOR LUGT FRA SVINEPRODUKTION Bjarne Bjerg, Københavns Universitet 16.06.2016 MÅNEGRISEN Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere