Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005"

Transkript

1 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

2 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet Byens Tryk a-s UDGIVER: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej Århus N Tlf Fax

3 Forord Denne publikation omhandler de forventede økonomiske resultater i 2005 og 2006 for de tre mest betydende driftsformer i dansk landbrug. Resultaterne er baseret på fremskrivning af driftsresultater fra kalenderåret 2004 med den forventede udvikling i priser, høstudbytter, effektivitet, investeringer, gæld og renteniveau. Der er regnet på følgende bedriftseksempler: Planteavlsbedrifter med produktion af korn og frø med ha Planteavlsbedrifter med produktion af kartofler med ha Konventionelle kvægbedrifter med årskøer Konventionelle kvægbedrifter med årskøer Konventionelle kvægbedrifter med årskøer Konventionelle kvægbedrifter med årskøer Konventionelle kvægbedrifter med årskøer Økologiske kvægbedrifter med årskøer Smågriseproducenter med årssøer og produktion af fravænnede grise Smågriseproducenter med årssøer og produktion af 30 kg grise Smågriseproducenter med årssøer og produktion af 30 kg grise Smågriseproducenter med årssøer og produktion af 30 kg grise Slagtesvineproducenter med producerede slagtesvin Slagtesvineproducenter med producerede slagtesvin Slagtesvineproducenter med producerede slagtesvin Integrerede svinebedrifter med årssøer Integrerede svinebedrifter med årssøer Driftsresultaterne for disse brug er ikke dækkende for landbruget som helhed, men giver et indtryk af udviklingen på netop disse bedriftstyper. For konventionelle mælkeproducenter med årskøer og smågriseproducenter med årssøer er der foretaget en femdeling efter driftsresultat, og der er beregnet et forventet driftsresultat i 2005 og 2006 for hver af grupperne. Prisgrundlaget for fremskrivningerne stammer for hovedpartens vedkommende fra Dansk Landbrugs Afdeling for Økonomi, Statistik og Analyse på Axelborg. Beregningerne vedrørende prognosen samt udarbejdelse af pjecen er foretaget af konsulent Hans Fink Pedersen, konsulent Martin Wegge (Dansk Kvæg) og afdelingsleder Torben Wiborg. Opsætning og layout er foretaget af sekretær Lene Larsen. Redaktionen er afsluttet den 23. november Skejby, november 2005 Niels Peter Skrubbeltrang 3

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 6 Planteavlsejendomme... 8 Kartoffelavlere i Kartoffelavlere i Korn- og frøavlere i Korn- og frøavlere i Lønningsevne Følsomhedsberegninger Produktionsgrundlag Forudsætninger for beregningen Ejendomme med malkekøer Prognoser for kvægbrug for Baggrund Små bedrifter klarer sig udmærket Fint resultat for bedrifter med køer Afdæmpede resultater i mellemstore bedrifter Dynamik - ikke lig profit Store bedrifter - moderat resultat Fem konventionelle kvægbrug Økologi giver godt overskud - igen Følsomhedsberegninger Forudsætninger Mælkeydelse og grovfoderudbytter Priser Bytteforholdet Sammenligning af alle kvægbrug Svineejendomme Driftsresultater Driftsresultater for producenter med salg af fravænnede grise Producenter med salg af 30 kg grise Integrerede brug Slagtesvineproducenter Følsomhedsberegninger Variation i driftsresultaterne Produktionsgrundlag Forudsætninger for beregningen Effektivitetsniveau for søer og slagtesvin Sammenligning af alle svinebrug Kapacitetsomkostninger Regnskabsgrundlag og forudsætninger for fremskrivningen Regnskabsmaterialet Priser Høstudbytte og effektivitetsniveau Renteudgifter Normtimer Lønningsevne Fremskrivningen

6 Sammendrag I sidste års prognose var forventningen til 2004, at det skulle blive et rigtig skidt år for kvægbruget og give en pæn fremgang for svinebrugene. Samtidig skulle planteavlerne gå en grum tid i møde. Resultaterne blev i sidste ende knap så dramatiske. Kvægbrugerne fandt skjulte reserver frem, og fik en mindre nedgang end forventet. Svineproducenterne trak ligeledes på hidtil ukendte ressourcer, og formåede at øge resultatet endnu mere end forventet. Og planteavlerne fik regnskabsmæssigt solgt meget af den gode 2003 høst til gode priser i starten af 2004, og fik dermed reddet skindet. I 2005 siger prognosen, at kvægbrugene fastholder det nuværende niveau, endda med en lille pil opad. Prognosen er dog meget følsom over for skønnet af grovfoderlagrene fra 2004 høsten - slog de til eller har man måttet snitte korn i sommeren 2005? Vi har baseret prognosen på viden fra Landscentret, Planteavl og Dansk Kvæg, som mener at lagrene slog til. Mælkeprisen er faldet 6 øre i år, men produktionen er udvidet en smule og mælkeydelsen er steget ca. 2 pct. Derfor er bruttoudbyttet mælk øget. Omkostningerne er også steget - ikke mindst på energi - og det der redder resultatet er stigningen i afkoblet mælkepræmie og enkeltbetalingsordningen, der fra 2005 giver støtte til alle arealer. Der er i beregningen kompenseret for, at udbetalingen pr. ha er reduceret. For 2006 ved vi at renten bliver højere, men Arla har lovet samme mælkepris i 2006 som i 2005, og samtidig stiger den afkoblede mælkepræmie 8,7 øre før modulation. Tilsammen giver det grundlag for en pæn stigning i resultatet, som dog kan få ben at gå på, hvis resultatet i 2004 var baseret på kortsigtede besparelser. En væsentlig usikkerhedsfaktor er betydningen af de nye regler for kvotekøb mælkeproducenter som i maj 2005 var blokeret for yderligere kvotekøb, kan i dag købe ubegrænsede mængder. En del af disse producenter har stalde med uudnyttet kapacitet, og kan dermed billigt udvide produktionen, hvis man da ellers kan kalde de nuværende kvotepriser for billige. Svineproducenterne får i 2005 en fremgang, på 10 øre pr. kg svinekød. Vurderingen er imidlertid, at ændringen i den beregnede notering betyder, at fremgangen kun kommer slagtesvineproducenterne til gode, mens smågriseprisen bliver den samme som i Det betyder en forvridning i resultaterne, så slagtesvineproducenterne får en pæn fremgang, mens smågriseproducenterne kun får den fremgang, der skyldes almindelig effektivisering og stigning i produktiviteten. I 2006 forventes svinenoteringen at falde 5 øre - en melding der er noget mere positiv end på svinekongressen i oktober. Forklaringen er stigende dollarkurs, fugleinfluenza og større tillid til de danske slagteriers evne til at matche de tyske noteringer. Endnu har vi til gode at se, hvordan det reelt vil gå. Planteavlerne fik som nævnt ovenfor overført noget af 2003 resultatet til 2004 regnskabet, men i 2005 er det endegyldigt slut. Nu er virkeligheden salg af korn til omkring 80 kr., og der forventes kun små stigninger i Samtidig påvirkes kartoffelproducenterne massivt af EU-reformen, som giver prisfald og øgede hektarstøtter. Resultaterne bliver at de to eksempelbrug forventes at få dårlige resultater i både 2005 og især i I år er der regnet på ganske mange forskellige brug, og til gengæld regnes der ikke på de såkaldte heltidsbrug. Det skyldes et ønske om at kunne give den enkelte landmand et godt grundlag for at sammenligne sine egne resultater med prognosens, og samtidig er heltidsbrugene som gruppe relativt 6

7 ubrugelige for den enkelte landmand, som er målgruppen for arbejdet på Landscentret, Økonomi og Jura. I prognosen regner vi ikke med at produktionen står stille på bedrifterne. Mange af bedriftseksemplerne har massive investeringer, og derfor lader vi produktionen og arbejdsproduktiviteten udvikle sig ud fra en vurdering af hvilke investeringer der foretages. 7

8 Planteavlsejendomme I årets prognose regner vi på to planteavlsbedrifter. Den ene er en traditionel planteavlsbedrift på 189 hektar med hovedafgrøderne korn og frø. Den anden bedrift driver 136 hektar, hvoraf ca. 40 hektar er med kartofler. Ingen af bedrifterne investerer ret meget i landbrugsaktiver og udvider dermed ikke produktionen markant. Kartoffelavlere i 2005 På bedriften med kartoffelavl opnåede man i 2004 et driftsresultat på kr., som det fremgår af tabel 1. I 2005 forventer vi et driftsresultat på ca kr. Faldet skyldes helt overvejende, at prisen på kartofler falder med 23 pct. fra 2004 til 2005, fordelt med et fald på 31 pct. på kartofler til konsum og 14 pct. på industrikartofler. Arealtilskuddet påvirker resultatopgørelsen på to måder. For det første redder den afkoblede støtte driftsresultatet fra at blive negativt. Arealer med kartofler, der til og med 2004 ikke har været støtteberettigede, kan i 2005 opnå det samme tilskud på kr. pr. hektar som de øvrige omdriftsarealer. På bruttoudbytteniveau er der i tabellen en tilbagegang i 2005 på kr. Det skyldes i nogen grad, at arealtilskuddet er afkoblet fra produktionen, og derfor ikke indgår i bruttoudbyttet. I stedet er det flyttet ned efter resultat af primær drift. Renser man bruttoudbyttet for tilskud i 2004, opnår bedriften faktisk kun en tilbagegang i bruttoudbyttet på kr. Kartoffelavlere i 2006 Driftsresultatet falder med kr. til kr. Bruttoudbyttet stiger en anelse pga. et stigende produktionsomfang og stort set uændrede priser i forhold til Til gengæld stiger udgifterne til gødning og foder til slagtesvinene. Alt i alt stiger stykomkostningerne kr. Kapacitetsomkostningerne stiger med kr. Det er de kontante kapacitets- Tabel 1. Driftsresultater for kartoffelavlere Bruttoudbytte kr Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Driftsresultat før renter Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomkostninger, landbrug Driftsresultat Kr. pr. normtime Lønningsevne Gældsprocent

9 Tabel 2. Driftsresultater for korn- og frøavlere Bruttoudbytte kr Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Driftsresultat før renter Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomkostninger, landbrug Driftsresultat Kr. pr. normtime Lønningsevne Gældsprocent omkostninger, der vokser, primært vedligeholdelsesomkostningerne. Historisk set har disse bedrifter stort set ikke udvidet landbrugsarealet og investerer kun meget lidt i landbrugsproduktionen. Strategien er at vedligeholde, frem for at investere i dyrere maskiner, der vil øge afskrivningerne. Resultatet før renter viser en stigning på kr. Men fordi finansieringsomkostningerne stiger med kr., bliver driftsresultatet dårligere. Med en gæld på ca. 7 mio. kr. kan selv en lille renteændring gøre store indhug i driftsresultatet. Gældsprocenten vokser, selvom vi regner med en stigning i ejendomsværdien på 5 pct. Korn- og frøavlere i 2005 Tabel 2 viser udviklingen i driftsresultaterne på bedriften med korn- og frøavl. Resultatet i 2005 viser et fald på kr. til kr. Det skyldes i høj grad effekten af konjunktur i 2004 regnskaberne, hvor en del af bedrifterne solgte korn i starten af 2004 til højere pris end sat i status. På brug hvor dette ikke er tilfældet vil der ikke være dette fald, men i den udtrukne gruppe er der nogen af regnskaberne, der indregner konjunktur. Styk- og finansieringsomkostningerne stiger kun med og kr. Desuden stiger kapacitetsomkostningerne med kr. Energiomkostningerne alene stiger kr., afskrivningerne med kr. og resten er jævnt fordelt på de øvrige poster. Bruttoudbyttet falder umiddelbart markant, men meget af faldet skyldes, at den afkoblede støtte i 2005 er taget ud og placeret efter resultat af primær drift. Renses bruttoudbyttet for støtte, går det kun tilbage med ca kr. i 2005 takket være en produktion af slagtekalve og -svin, som begge har kunnet sælges til højere priser i 2005 end i Korn- og frøavlere i 2006 I 2006 falder bruttoudbyttet i marken med godt 4 pct., eller kr. Denne gang skyldes faldet, at der på ejendommen drives 7 hektar med sukkerroer. Til gengæld stiger den afkoblede støtte, da sukkerroearealet vil give et øget tilskud i 2006 ifølge de foreløbige udmeldinger om sukkerreformen. Driftsresultatet falder med kr. til kr. Faldet skyldes det lavere bruttoudbytte, stigende kapacitetsomkost- 9

10 ninger med kr. og stigende finansieringsomkostninger med kr. som følge af et stigende renteniveau og gældsætning. Lønningsevne Tabellerne 1 og 2 viser også udviklingen i lønningsevnen på bedrifterne. For en præcis definition af lønningsevne, se afsnittet Regnskabsgrundlag og forudsætninger for fremskrivningen. På bedriften med kartofler forventer vi en negativ lønningsevne i år, så der slet ikke er nogen aflønning til arbejdet på bedriften. Dette er vel at mærke efter at landbrugskapitalen er forrentet med 4 pct., så selvom driftsresultatet er positivt, kan lønningsevnen godt være negativ. På bedriften med korn- og frøavl bliver lønningsevnen også negativ. Fra reelt at have været 0 kr. i 2004 til -47 og -82 kr. pr. time i 2005 og Forklaringen skal udover et stort fald i driftsresultatet findes i, at man i beregningen af lønningsevnen forrenter landbrugsaktiverne med 4 pct. Når bedriftens værdi så stiger med 11 pct., bliver der 1,75 mio. mere, der skal forrentes. Ved en forrentning på 4 pct. svarer det til kr. mindre at aflønne timerne med. Med de stigende jordpriser er der skabt store værdier på bedrifterne, men skal disse værdier give en rimelig forrentning på 4 pct., er bedriften ikke rentabel. Det er med andre ord den lave gældsprocent, der gør, at bedriften giver et positivt driftsresultat i Følsomhedsberegninger 2006 Tabel 3 viser ændringen i driftsresultat på de to planteavlsbrug ved forskellige ændringer i forudsætningerne. Sker der en generel prisændring på 10 pct. på alle salgsafgrøder vil det få meget store konsekvenser for indtjeningen på planteavlsbrugene. Ser man isoleret på kartofler, vil en ændring på 10 pct. ændre driftsresultatet med kr. på bedriften med kartoffelavl. Ændring i frøpriser eller udbytter på 10 pct. vil få en relativt beskeden effekt på bedriften med korn og frø, nemlig kr. Som nævnt er værdien af bedriften med kornog frøavl i udgangsåret ca. 16 mio. kr. og værdien stiger til næsten 19 mio. i Gældsprocenten er på det tidspunkt kun 54, men det giver alligevel en gæld på omkring 10 mio. kr., hvoraf omkring 60 pct. er variabelt forrentet. Derfor er dette brug meget følsomt overfor ændringer i renten, set i forhold til niveauet af driftsresultatet. Tabel 3. Følsomhedsberegninger for 2006 Kartoffelavl Korn- og frøavl kr. Pris eller udbytte på alle salgsafgrøder, 10 pct Pris eller udbytte på kartofler, 10 pct Pris eller udbytte på frø, 10 pct Variabel rente, 1 procentpoint

11 Tabel 4. Produktionsgrundlag planteavlsbrug Kartoffelavlere Korn- og frøavlere Antal regnskaber Arealanvendelse 2004 Ha Korn Markfrø 5 20 Raps 2 13 Ærter 1 5 Kartofler 39 0 Andre afgrøder 6 15 Brakareal Areal i alt Kapitalindsats ultimo 2004 mio. kr. Fast ejendom 7,7 13,8 Besætning og beholdninger 0,8 0,9 Inventar 1,4 1,3 I alt 9,9 16,0 Normtimer Normtimer Arbejdsforbrug i normtimer Produktionsgrundlag Hovedtallene for produktionsomfanget i 2004 er vist i tabel 4. Ejendommen med frø- og kornavl er fundet ved at udtrække 121 konventionelle heltids planteavlsbedrifter med hovedproduktion af korn og frø, som har jordtilliggende mellem 150 og 250 hektar. Landbrugskapitalen udgør ca. 16 mio. kr. ultimo Bedriften med kartoffelavl er fundet ved at udtrække 79 konventionelle bedrifter med et standarddækningsbidrag fra kartofler på mindst en tredjedel af det samlede standarddækningsbidrag. Kartoffelbedrifterne har mellem 100 og 200 hektar og er også heltidsbedrifter. Her er landbrugskapitalen ca. 10 mio. ved udgangen af Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier 11

12 Tabel 5. Salgspriser på planteprodukter - - Forventet Afgrøder Kr. pr. hkg, ekskl. tilskud Byg Hvede Alm. rajgræs Raps Ærter Indeks 2004 = 100 Salgspriser Vejet gennemsnit Forudsætninger for beregningen Priserne på planteprodukter er vist i tabel 5. Priserne opgøres af Afdelingen for Økonomi, Statistik og Analyse hos Dansk Landbrug på Axelborg. Vi bruger salgspriserne i fjerde kvartal ud fra en forventning om at høsten afsættes i fjerde kvartal eller sælges til lager til markedsprisen i fjerde kvartal. Samtidig korrigerer vi for indtjening ved salg i 1. og 2. kvartal til højere priser end i status, men kun i år, hvor der er særligt store prisudsving. Salgspriserne på korn viser, at vi i både 2004, 2005 og 2006 har et meget lavt niveau, og det er uhyre vanskeligt at sikre en fornuftig indtjening på planteavlsbedrifterne med disse priser. Til gengæld har planteavlerne nu i en årrække nydt godt af stigende ejendomspriser, så selv om driftsresultaterne er mindre gode, er egenkapitalen høj. Høstudbytterne har i år ikke været lige så gode som sidste år. Næste år forventes stort set udbytter på niveau med i år - udbytterne i 2006 er fremkommet som et simpelt gennemsnit af de seneste 6 høstår. De historiske høstopgørelser stammer fra Danmarks Statistik og høstopgørelsen fra i år stammer fra Landscentret, Planteavl. Det er nogle år siden vi har set reelle udbyttestigninger, hvilket tyder på at kvælstofkvoterne er stærkt hæmmende for ud- Tabel 6. Høstudbytte pr. ha for salgsafgrøder Afgrøder - - Forventet Hkg pr. ha Vårbyg Hvede Alm. rajgræs Vinterraps Ærter

13 Figur 1. Priser på udsæd, handelsgødning og planteværn Indeks 115 Indeks 2000 = skøn Planteværn Gennemsnit Udsæd Handelsgødning Kilde: Dansk Landbrug, Afdeling for Økonomi, Statistik og Analyse viklingen. Dette i kombination med vigende priser gør det vanskeligt at drive og umuligt at købe et planteavlsbrug ud fra en forretningsmæssigt synspunkt, med mindre man satser på stigninger i ejendomsværdierne. De variable omkostninger i planteavl stiger generelt ca. 5 pct., som figur 1 viser. Det er primært handelsgødningsprisen, der stiger voldsomt. Forklaringen er, at prisen på gødning stiger, når energiprisen stiger. Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier 13

14 Ejendomme med malkekøer Prognoser for kvægbrug for 2006 Uændret mælkepris i forhold til 2005, en stigning i den afkoblede mælkepræmie og en stigende mælkeydelse er medvirkende til at driftsresultaterne for 2006 kan gå hen at blive helt pæne. Baggrund Danske mælkeproducenter er inde i en rivende udvikling. Kun ganske få andre lande har et kvægbrug med en struktur- og teknologiudvikling som i Danmark. Set i det lys bliver nærværende prognose ikke mindre interessant. I det følgende beskrives de forventede driftsresultater for 2005 og 2006 for en række forskellige kvægbrug. I år er der væsentlig flere bedriftstyper med end tidligere. Prognosen indeholder følgende bedrifter: Konventionelle kvægbrug: årskøer årskøer årskøer årskøer årskøer Økologiske kvægbrug: årskøer Årsagen til, at så mange bedrifter er taget med, er et ønske om at få et så nuanceret billede af kvægbruget som muligt, og at den enkelte bedre kan finde et relevant bedriftseksempel at sammenligne sig med. Prognosen er udarbejdet på baggrund af driftsresultater for 2004, samt forventede prisændringer for 2005 og Det er stadig vigtigt at huske på, at en Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier 14

15 Tabel 7. Driftsresultater for konventionelle kvægbrug 2004 Antal årskøer Bruttoudbytte kr Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Driftsresultat før renter Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomk., landbrug Driftsresultat Kr. pr. normtime Lønningsevne Gældsprocent prognose er en forudsigelse eller strømpil for, hvordan det formentligt eller mest sandsynligt vil gå. Den dynamik, der er i erhvervet kan være vanskelig at forudsige, og derfor er resultaterne behæftet med usikkerhed. Små bedrifter klarer sig udmærket Gruppen af bedrifter med køer ser ud til at klare sig rimelig godt i 2006 (tabel 9). Denne gruppe er karakteriseret ved lille udvikling, lav gældsprocent og negative nettoinvesteringer. På sigt vil mange bedrifter i denne gruppe sælge kvoten og forlade erhvervet. Resultatmæssig stabilitet er meget kendetegnende for denne gruppe mælkeproducenter. Således ser 2006 ud til at blive lidt bedre end 2005 med et driftsresultat på kr. mod kr. Lønningsevnen er dog stadig ret lav med 35 kr. pr. time i Til trods for, at denne gruppe som gennemsnit ikke udvikles men rettere afvikles, er der udsigt til resultatfremgang i Resultatet viser, at bedrifterne i denne gruppe kan fortsætte nogle år endnu med en stabil indtjening, afhængig af hvor længe anlægget holder. På længere sigt vil der dog være behov for større investeringer for at sikre bedrifternes overlevelse. Fint resultat for bedrifter med køer Gruppen af bedrifter med køer er den mest almindelige i Danmark. Langt de fleste af disse mælkeproducenter står ved et vadested; Skal der udvides? - eller skal bedriften afhændes indenfor de næste ti år? Måske er beslutningen om at accelerere bedriften op i et højere gear allerede taget. Økonomien ser i 2005 og 2006 ud til at blive forbedret, når der kigges på driftsresultaterne. Driftsresultatet i 2006 er beregnet til kr., hvilket er en fremgang på ca kr. i forhold til For at opnå dette stiger antallet af køer med 4 i 2005 og yderligere 3 køer i Ydermere er der indlagt en stigning i mælkeydelsen på 2 pct. om året. Disse bedrifter investerer ganske meget. I 2004 investeredes der netto for godt 1,25 mio. kr., mens tallet for 2005 forventes at være 1,5 mio. kr. og i 2006 stiger det til 1,8 mio. kr. 15

16 Tabel 8. Driftsresultater for konventionelle kvægbrug 2005 Antal årskøer Bruttoudbytte kr Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Driftsresultat før renter Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomk., landbrug Driftsresultat Kr. pr. normtime Lønningsevne Gældsprocent Bruttoudbyttet stiger med over kr. som følge af, at besætningen stiger med 4 pct., ydelsen med 2 pct. og mælkeprisen forventes at være uændret. Stykomkostningerne bliver holdt på et meget lavt niveau, og foderomkostningerne falder med 5 pct. frem til Giver investeringerne ikke den forventede stigning i produktionsomfanget, eller stiger foderomkostningerne bare 10 pct., vil bedriften få faldende resultat i Se følsomhedsanalysen for at se, hvor meget forskellige effekter påvirker driftsresultatet i Afdæmpede resultater i mellemstore bedrifter Efter et absolut moderat resultat i 2004 på konventionelle bedrifter med mellem 110 og 149 køer ser det ud til, at der er forbedringer på vej i 2005 og Resultatmæssigt peger pilen mod klar fremgang i 2005 og 2006 i forhold til Lønningsevnen forventes at blive på 64 kr. Resultaterne i denne gruppe er formentlig behæftet med usikkerhed idet vi ved, at der er meget dynamik i disse bedrifter. Denne dynamik er svær at fange systematisk. Desuden er der en høj andel af disse bedrifter, der var forhindrede i at købe kvoter i 2004 og 2005 i det omfang, som de ønskede som konsekvens af mængdebegrænsningen. Børsstatistikker fra Mælkeudvalget viser, at disse bedrifter har en nettovækst i kvoten på ca. 60 mio. kg i løbet af de seneste 18 mdr., svarende til kg pr. bedrift. Pr. maj 2005, hvor de gamle børsregler virkede for sidste gang, var mælkeproducenter forhindret af kvotereglerne i at købe kvote. Blandt producenter med over 1 mio. kg mælk var 60 pct. ude af stand til at købe. Dynamik - ikke lig profit I gruppen med konventionelle bedrifter med årskøer er der masser af udvikling. Driftsresultatet for denne gruppe blev kr i 2004, hvilket på ingen måde imponerer, men der investeres kraftigt blandt denne gruppe af mælkeproducenter. Forventningen til investeringerne i 2006 er 2,3 mio. kr. 16

17 Ligesom det er tilfældet for mælkeproducenter med årskøer, er der også i denne gruppe en høj andel, der ikke havde den ønskede kvotemængde i Dette betyder, at driftsresultatet i dette år formentligt har været mindre, end det burde have været, hvis der havde været frit kvotekøb, og dermed muligt at udnytte produktionskapaciteten. Derfor kan det vise sig, at resultaterne for 2005 og 2006 skyder for lavt, idet de er fremskrevet med udgangspunkt i et lavt resultat i Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Store bedrifter - moderat resultat Der ikke meget, der tyder på, at store bedrifter er lig store driftsresultater. Selvom bruttoudbyttet er på over 5 mio. kr., er driftsresultatet i den meget moderate ende. Ganske vist er det udmærket, hvis prognosen holder stik og driftsresultatet bliver på ca. kr , men set i forhold til størrelsen af aktiver på omkring 30 mio. kr. er resultatet ikke imponerende. Resultatet kan måske aflønne ejerfamilien, men der er intet til forrentning af en egenkapital på 9,5 mio. kroner. Tabel 9. Driftsresultater for konventionelle kvægbrug 2006 Antal årskøer Bruttoudbytte kr Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Driftsresultat før renter Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomk., landbrug Driftsresultat Kr. pr. normtime Lønningsevne Gældsprocent

18 Det forventes, at der investeres godt 2,5 mio. kr. i gennemsnit pr. bedrift i både 2005 og Der er usikkerhed forbundet med resultaterne i denne gruppe, fordi der kun indgår 23 bedrifter som grundlag. Fem konventionelle kvægbrug I det følgende bringes en oversigt over hvorledes bedrifter med årskøer klarer sig, hvis de opdeles i femtedele efter driftsresultat. Der er vandring mellem grupperne fra år til år. Således vil bedrifter, der et år klarer sig godt, ofte rykke over i en gruppe, der klarer sig mindre godt året efter, eller omvendt. Tendensen er dog, at der sjældent rykkes længere end én gruppe pr. år, og at over halvdelen af ejendommene i en given gruppe kan findes i samme gruppe året efter. I denne beregning er det antaget, at bedrifterne bliver i deres gruppe i årene Forskellen mellem den bedste femtedel og den dårligste femtedel målt på driftsresultat var i 2004 trekvart mio. kr. Prognosen viser, at de næste to år vil denne forskel vokse. I 2006 vil forskellen være knap kr. Dette sker fordi de bedste har en produktionsstruktur, som sætter dem i stand til at udnytte de forventede prisændringer. Den dårligste femtedel af bedrifterne vil uændret have et driftsunderskud på omkring kr. Omkostningen ved at være i dårligste gruppe tre år for længe er dermed omkring 2,5 mio. kr., selv for bedrifter med omkring 100 årskøer. I en fremtid hvor stigende ejendomspriser ikke automatisk sikrer en god forrentning af egenkapitalen, sætter det skarpt fokus på behovet for forandringer på bedrifterne i de dårligste grupper. Der er masser af muligheder for at forbedre sig, men det kræver både overblik og vedholdenhed. Figur 2. Kvægbedrifter opdelt efter driftsresultat Driftsresultat, kr Bedrifter med årskøer Dårligste femtedel Næstdårligste femtedel Mellemste femtedel Næstbedste femtedel Bedste femtedel 18

19 Tabel 10. Driftsresultater for økologer henholdsvis konventionelle ejendomme med årskøer Konv. Økologisk Konv. Økologisk Konv. Økologisk kr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Driftsresultat før renter Afkoblet EU-tilskud Finansieringsomk., landbrug Driftsresultat Kr. pr. normtime Lønningsevne Gældsprocent Økologi giver godt overskud - igen 2004 blev et meget fornuftigt år for økologiske mælkeproducenter. Det ser ud til, at de gode resultater vil bide sig fast og således forventes der i 2005 og 2006 driftsresultater på henholdsvis kr. og kr. for gruppen årskøer, hvilket er et lille fald fra 2004-resultatet på kr. Årsagen til faldet i driftsresultatet i sammenligning med de øvrige grupper er især, at økologerne i forvejen kunne få hektarstøtte til arealerne med omdriftsgræs. Nu er de sidestillet med de andre bedrifter i enkeltbetalingsordningen. Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Der er godt gang i investeringerne blandt de økologiske mælkeproducenter. I 2006 forventes det, at de investerer ca. 2 mio. kr. Sammenlignes de økologiske mælkeproducenter med de konventionelle er der ingen forskel i de forventede resultater i

20 Tabel 11. Følsomhedsanalyse Konventionelle Økologer Antal årskøer Mælkeydelse +500 kg EKM Oksekødspris 20 pct Renteniveau +0,5 procentpoint Foderpris, kraftfoder +15 pct Følsomhedsberegninger Bedrifterne er meget følsomme overfor ændringer i mælkeydelsen, som det fremgår i tabel 11. På de store bedrifter med årskøer kan driftsresultatet i 2006 hæves med over kr., hvis mælkeydelsen stiger med 500 kg EKM pr. ko. På grund af den store gæld vil en rentestigning tydeligt kunne ses i resultaterne i Resultaterne i 2006 er baserede på at renten stiger med ca. 0,2 procentpoint. Stiger renter med yderligere 0,5 procentpoint vil driftsresultatet mindskes med kr. for bedrifter med køer, hvilket vil betyde mere end en halvering af resultatet. Forudsætninger Denne prognose er udarbejdet på baggrund af bedrifternes opnåede driftsresultat i 2004 som fremskrives til 2005 og 2006 ud fra prisændringer i 2005 i forhold til 2004 og forventede ændringer i 2006 i forhold til Desuden er der taget højde for den historiske udvikling på hver enkelt bedriftsgruppe inden for de sidste tre år. Bedrifternes udvikling er tilpasset de forventede investeringer i stalde, kvote og jord. Desuden bygger fremskrivningen på en forventning om, at arbejdsproduktiviteten forbedres med 5 pct. årligt, opnået som konsekvens af de store investeringer der foretages. Der er ikke taget højde for, at mange mælkeproducenter i forbindelse med investering ikke udnytter eller ikke har kunnet udnytte det nye produktionsanlæg fuldt ud pga. manglende mulighed for at købe mælkekvote. Bortset fra de helt små bedrifter og de økologiske bedrifter er der i alle grupper regnet med samme procentvise ændringer i de enkelte poster frem til driftsresultatet. Se mere om forudsætningerne for beregningerne i afsnittet Regnskabsgrundlag og grundlag for fremskrivningen og afsnittet om kapacitetsomkostninger. Produktionsgrundlag Vi regner på 5 konventionelle og en økologisk kvægbedrift, deres produktionsgrundlag ses i tabel 12. I alt indgår der regnskaber i beregningerne, hvilket svarer til godt en tredjedel af de danske mælkeproducenter. Den øverste linie viser, hvordan grupperne er udtrukket. F.eks. er den mindste gruppe med 64 køer udvalgt ved at udtrække bedrifter med mellem 50 og 79 årskøer fra Dansk Landbrugs regnskabsdatabase. De største bedrifter har flest køer pr. hektar, nemlig 1,11. Økologerne har brug for et større foderareal end en tilsvarende konventionel besætning. På den økologiske bedrift med køer er der 0,79 køer pr. 20

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2005

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2005 og forventede resultater for 2004 Tre udvalgte driftsformer PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2004 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2004

PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2004 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2004 og forventede resultater for 2003 Tre udvalgte driftsformer PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2004 FOTOS Alle fotos brugt i publikationen er taget

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

slagtesvineproducenterne,

slagtesvineproducenterne, Slagtesvineproducenterne 1. kr 285 29 blev igen et dårligt år for slagtesvineproducenterne, hvor driftsresultatet blev på minus 624. kr. 2-2 - 4-6 117 16-624 Vejning Resultaterne for 29 er ikke vejede.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 \ 1 / 16 INDHOLD RESULTATOPGØRELSE... 4 Smågriseproducenter... 4 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion svineproduktion giver et markant positivt resultat efter finansiering for både søer og slagtesvin. Tema > > William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning AMS - en sund investering eller en ekstra omkostning? Martin Wegge Landscentret Dansk Kvæg Hans Fink Pedersen Landscentret Økonomi og Jura Er der penge i robotmalkning? JA! Og der er lige så stor forskel

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk

Produktionsøkonomi Svin 2011. Produktionsøkonomi. vsp.lf.dk. Svin. vsp.lf.dk vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Produktionsøkonomi Svin 211 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 211 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013. Juni 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013 Juni 2012 SAMMENDRAG For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 December 2013 1 / 16 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 5 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 5 Konventionelle

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse

Tidligere prognoser. Resultatopgørelse Indhold Sammendrag... 2 Tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter størrelse... 6 Den bedste tredjedel målt på driftsresultat...

Læs mere